Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet."

Transkript

1 Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende skal godkende, før der kan udbetales dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du er informeret om, hvordan du opretter og vedligeholder dit CV, når og mens du er ledig, og hvad du skal gøre ved dit CV, når du igen starter i arbejde. Du kan notere dine adgangskoder her: Brugernavn: Adgangskode: Husk at koderne skal bestå af mindst 6 tegn og både bogstaver og tal og/eller tegn.

2 - 2 - Første gang du tilmelder dig Jobcenteret som ledig og arbejdssøgende, vil du - et par dage efter din tilmelding - modtage et brev fra Jobcenteret vedr. oprettelse af CV. I brevet får du en aktiveringskode, som du skal indtaste på min side. Herefter bliver feltet Bekræft aktiv jobsøgning tilgængeligt. Samtidig får du flere selvbetjeningsmuligheder på dit CV. Dette kan du se under pkt. Selvbetjening. Du skal aktivt bekræfte din jobsøgning senest hver 7. dag. Vi anbefaler, at du bekræfter min. 2 gange om ugen - f.eks. hver tirsdag og fredag - så du aldrig kommer til at overskride datofristen på de 7 dage. Husk at A-kassen altid er dig behjælpelig med oprettelse og vedligeholdelse af CV. Hvis du får tekniske EDB-mæssige problemer er vi dog nødt til at henvise til Jobnets Support på tlf , som er åbent på hverdage mellem og i week-enden mellem Før du sætter dig foran computeren sørger du for: At læse denne pjece grundigt igennem først. Vær velforberedt! Find alle dine relevante oplysninger om tidligere jobs, uddannelser, kurser osv. frem. Du skal indtaste alle oplysninger om dit arbejdsliv for de seneste 5 år Afsæt god tid til at oprette dit CV. Læs instruktionerne på skærmen grundigt, så du undgår fejl. Vær omhyggelig! - jo mere arbejde du lægger i dit CV, jo større bliver dine chancer for at blive kontaktet af en arbejdsgiver og dermed hurtigt komme i arbejde igen. Brug tid på at overveje hvilke oplysninger, der er relevante for de job du søger. Brug især god tid på den personlige beskrivelse. Der er flere fordele ved at registrere dit mobil telefonnummer eller din e- mail adresse. F.eks. kan du automatisk få tilsendt sms eller om bekræftelse af jobsøgning, og nye job, når disse tilgår CV-banken.

3 - 3 - Oprettelse af CV: Personlige oplysninger: Alle felter skal udfyldes. Erhvervserfaring: Her angiver du tidligere og/eller nuværende beskæftigelse så langt tilbage i tid, som det skønnes relevant - dog minimum 5 år. Både ordinært og støttet beskæftigelse kan registreres. Hvis du er nyuddannet og ikke har haft arbejde som svend efter, du er udlært, skal du springe dette trin over. Uddannelse: Du skal kun påføre gennemførte kompetencegivende uddannelser. Hvis du ikke har en faglig uddannelse, registrerer du hvilken afgangseksamen du har fra folkeskole mv. Her kan du også indtaste de kurser, du har gennemført. Almene kvalifikationer og anden erfaring: Her kan du anføre, hvis du f.eks. varetager - eller har varetaget - opgaver, som kan have betydning for dine kvalifikationer til et nyt job. Det er ikke et krav, at du udfylder dette felt. Personlig beskrivelse: Da dette er det første, en arbejdsgiver ser af dit CV, er det vigtigt, at du her "sælger" dig selv så godt som muligt. Det er godt at formulere din personlige beskrivelse som en ansøgning og bl.a. beskrive, hvorfor du søger nyt arbejde. Du kan her skrive noget om dig selv som person bl.a., hvad der er vigtigt for dig i et job; samarbejde med kollegaer, arbejder du bedst alene, eller er du god til begge dele; er du en glad og positiv person osv osv. Denne beskrivelse skal selvfølgelig være i overensstemmelse med de andre oplysninger, du indtaster i dit CV. Du må ikke skrive noget om private forhold, som f.eks.: Politik, religiøs overbevisning, racediskriminerende udtalelser, seksuel adfærd eller strafbare forhold.

4 - 4 - Stillingsbetegnelser og kvalifikationer: Da du tilmeldte dig, fortalte du samtidig hvilket job du primært søger. Du skal nu skrive dine kvalifikationer på. Det gør du ved at trykke på Ret tasten til venstre. Herefter åbnes et billede hvor der skal stå 1. hvor mange år du har arbejdet inden for faget 2. hvornår du senest har arbejdet med faget og 3. om du har uddannelsen. Du taster herefter på tasten næste hvorefter der fremkommer kvalifikationer, som du kan afkrydse. Du skal kun afkrydse det som du er sikker på, at du kan. Mindst 1 af den/de fagbetegnelser, som du indtaster, skal vise sig grøn på Danmarkskortet (= Gode beskæftigelsesmuligheder), inden for det område, hvor du bor og søger job. Dette viser, at der er gode beskæftigelsesmuligheder for den jobtype du har stillet dig til rådighed for. Dette er et ultimativt krav for, at dit CV kan godkendes til udbetaling af dagpenge. Muligheden for at blive udsøgt til job, fremmes betydeligt, hvis du indtaster flere fag med de kvalifikationer, der hører til. Sprog: Her skal du udfylde dine formidlingsrelevante sprogkvalifikationer. Kørekort: Hvis du har kørekort, skal du indtaste hvilken kategori kørekort du besidder. Hvis du af en eller anden årsag (årsagen må ikke oplyses i CV et) midlertidigt er fradømt retten til at føre motorkøretøj, skal du selvfølgelig ikke registrere kørekort, før du har generhvervet det. Ansættelsesvilkår: skal du udfylde sådan: Ugentlig arbejdstid: Fuldtid 37 timer (da du er fuldtidsforsikret i Byggefagenes A-kasse). Ansættelsesdato: Hurtigst muligt (du skal kunne overtage arbejde med dags varsel).

5 - 5 - Ansættelsesvilkår: Fast ansættelse (hvilket svarer til almindelig ordinær beskæftigelse). Ansættelsesbetingelser: Almindelige betingelser. Udskriv: I denne funktion kan du udskrive dit CV på papir. Du har her også mulighed for at udskrive dit CV og bruge det som bilag til en skriftlig ansøgning. Når du mener, at dit CV er færdig til godkendelse, kontakter du A-kassen, så vi kan gennemgå dit CV. Samtidig kan du få det tilrettet, hvis der er fejl og mangler. Det er vigtigt, at du overholder den frist, du har fået udleveret, da A-kassen i givet fald skal standse din udbetaling af ydelser, hvis du ikke overholder fristen.

6 - 6 - Når du har oprettet dit CV og A-kassen har godkendt, skal du vedligeholde dit CV: Du skal som minimum logge på dit CV 1 gang hver uge - gerne flere gange - for: aktivt at bekræfte din jobsøgning på Min side at tjekke at dit CV stadig er aktivt og tilgængeligt for søgning at se efter om du har fået henvendelser, som du skal besvare. Det er en stor del af dit bevis for, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, at dit CV er i orden. A-kassen får indberetning fra Jobcentret, hvis du ikke vedligeholder dit CV, som du er forpligtet til. Du kan risikere at miste din dagpengeret. Hvis du har bedt om at modtage sms eller vedr. dit CV skal du selvfølgelig sørge for at tjekke din mobil eller hver dag. Husk at CV et stadig er dit ansvar, selv om du har bedt om at modtage besked via sms eller .

7 - 7 - Hvis du ikke får bekræftet din jobsøgning rettidigt Første gang du undlader at bekræfte din registrering rettidigt, sender Jobcenteret en påmindelse til dig om, at du skal bekræfte din jobsøgning. I påmindelsen vil du få en ny 7-dages frist, og hvis du ikke overholder denne, bliver du afmeldt. Jobcenteret sender et afmeldebrev til dig, og du har som udgangspunkt ikke ret til ydelser fra A-kassen fra den dag, du bliver afmeldt. Anden gang - inden for 12 måneder efter din første påmindelse - du undlader at bekræfte din registrering rettidigt, sender Jobcenteret dig en ny påmindelse om, at du skal bekræfte din jobsøgning. I påmindelsen vil du få en ny 7-dages frist, og hvis du ikke overholder denne, bliver du afmeldt. Jobcenteret sender et afmeldebrev til dig, og du har som udgangspunkt ikke ret til ydelser fra A-kassen fra den dag, du bliver afmeldt. Tredje gang - inden for 12 måneder efter din første og anden påmindelse - du undlader at bekræfte din registrering rettidigt, bliver du afmeldt uden yderligere varsel. Jobcenteret sender et afmeldebrev til dig, og du har som udgangspunkt ikke ret til ydelser fra A-kassen fra den dag, du bliver afmeldt. Det samme vil gælde ved yderligere gentagelser indtil der er gået mere end 12 måneder mellem 2 forglemmelser/påmindelser. Det giver mindelser om den gamle børnesang: 1. gang så la vi ham gå 2. gang så ligeså, men 3. gang så ta r vi ham og putter ham i gryden.

8 - 8 - Når du går i arbejde igen Når du går i arbejde, skal du sørge for at afmelde dig som arbejdssøgende på Jobcenteret. Dette kan foregå via dit CV. Samtidig med at du afmelder dig, vil dit CV blive ikke tilgængeligt for søgning. Hvis du ønsker, at dit CV skal være tilgængeligt for søgning selv om du er i arbejde, kan du efterfølgende gå ind på dit CV og igen gøre det tilgængeligt. Dette gør du på siden Dit CV. Hvis du ikke har besøgt din startside i et år, bliver dit CV slettet. Hvis du derfor er i arbejde og ønsker, at dit CV skal forblive i CV-banken - uden dog at være tilgængeligt - skal du sørge for at logge på dit CV mindst 2 gange om året. Vi ønsker dig held og lykke med din jobsøgning Byggefagenes A-kasse

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere