30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder."

Transkript

1 Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Udstyr Der benyttes en højrygget stol, sædehøjde 43-44cm. Det anbefales, at stolen placeres op mod en væg for at undgå, at den flytter sig. Et stopur, der tager tiden (30 sekunder). Evt. håndtælleapparat til at tælle antallet af oprejsninger. Forberedelse Instruer deltageren i at sidde midt på stolen (i anterior-posterior retning) med strakt ryg, fødderne fladt på gulvet ved siden af hinanden og holde armene krydsede ved håndleddene mod brystet. Demonstrér først testen langsomt for at vise den korrekte teknik, og derefter i et højere tempo for at vise, at formålet er at gøre det så hurtigt, man kan, men hvor man samtidig skal føle sig sikker. Deltageren skal gennemføre så mange oprejsninger som muligt i løbet af 30 sekunder. Før selve testen skal deltageren øve 1-2 oprejsninger for at sikre den korrekte teknik. Der gives ikke personstøtte. Instruktion til testpersonen (i kursiv) Vi skal finde ud af, hvor stærk du er i dine ben, ved at se, hvor mange gange du kan rejse dig fra en stol og sætte dig på 30 sekunder. Jeg viser dig lige, hvordan testen skal udføres. Vis testen (rejse sig-sætte sig), først i langsomt tempo for at demonstrere teknikken Sæt dig midt på stolen (med ret ryg) og fødderne ved siden af hinanden. Håndleddene krydser du og lægger hænderne fladt på brystet. Det er vigtigt, at du rejser dig helt op og sætter dig ned, for ellers tæller det ikke med. Når jeg siger START på kommandoen klar-parat-start, skal du rejse og sætte dig så mange gange som muligt i 30 sekunder. Vis testen i hurtigt tempo, så deltageren er klar over, at man skal gøre det så hurtigt man kan. Nu får du lov til at prøve 1-2 gange. Før selve testen skal deltageren øve 1-2 oprejsninger for at sikre den korrekte teknik. Tidtagning og tælling Stopuret startes på kommandoen START, også selvom testpersonen venter lidt med at rejse sig. Hvis deltageren ikke kommer helt op at stå under testen, beder man deltageren om komme helt op at stå eller om at sætte tempoet ned, indtil hun/han kan udføre bevægelsen som foreskrevet. Tidtagningen stoppes ikke. Tiden stoppes efter 30 sekunder. I de 30 sekunder tælles antal oprejsninger. Hvis deltageren har rejst sig mere end halvvejs op ved 30 sekunder, tæller det for fuld oprejsning. Er man i tvivl om den sidste oprejsning tæller med, vælger man ALTID den dårligste score. Testen gennemføres kun én gang på samme dag. Resultat Dato: Antal RSS (standard): 238_Rapport-RH-LauraJenniferMunkø.indd 54 29/04/

2 Verbal instruktion til tester Vi skal finde ud af, hvor stærk du er i dine ben, ved at se, hvor mange gange du kan rejse dig fra en stol og sætte dig på 30 sekunder. Jeg viser dig lige, hvordan testen skal udføres. Vis testen (rejse sig-sætte-sig), først i langsomt tempo for at demonstrere teknikken Sæt dig midt på stolen (med ret ryg) og fødderne ved siden af hinanden. Håndleddene krydser du og lægger hænderne fladt på brystet. Det er vigtigt, at du rejser dig helt op og sætter dig ned, for ellers tæller det ikke med. Når jeg siger START på kommandoen klar-parat- START, skal du rejse og sætte dig så mange gange som muligt i 30 sekunder. Vis testen i hurtigt tempo, så deltageren er klar over, at man skal gøre det så hurtigt man kan. Nu får du lov til at prøve 1-2 gange. Før selve testen skal deltageren øve 1-2 oprejsninger for at sikre den korrekte teknik. Klar-parat-START! 238_Rapport-RH-LauraJenniferMunkø.indd 55 29/04/

3 Manual 6-minutter gangtest Visuel demonstration af testen findes på: Beskrivelse af testen Testen angiver, hvor mange meter en person kan gå på 6 minutter. Udstyr En testbane, der er 20 m eller 30 m lang (banen kan være fra 20 til 50 meter uden at det påvirker testens resultat), to kegler, et stopur, et håndtælleapparat (til at tælle omgange), tape og en stol. Forberedelse Placer en kegle i hver ende af banen. Der bør minimum være en afstand på 1½ meter fra keglen til endevæggen, så testpersonen ubesværet kan gå rundt om keglerne. Lav evt. markeringer for hver 5 meter for at lette opmålingen. Testen gennemføres med ganghjælpemiddel, hvis nødvendigt (dette registreres). Hav en stol parat, hvis testpersonen er nødt til at sætte sig. Instruktion til testpersonen (i kursiv) Testpersonen står med skosnuderne lige bag startlinjen. Tester står ved siden af. Vi skal finde ud af, hvor langt du kan gå på 6 minutter. Jeg har placeret et vendepunkt her ved startlinjen og et vendepunkt 20 m længere fremme. Når testen starter og du kommer ned til et vendepunkt, så går du rundt om vendepunktet og fortsætter ned imod det næste. Når jeg siger klar-parat-gå starter testen, og du skal gå så langt som muligt. Undervejs i testen må du gerne holde pause stående, eventuelt ved at læne dig op ad væggen. Har du behov for at sætte dig, er vi nødt til at stoppe testen. Hvert minut fortæller jeg dig, hvor lang tid der er gået, og du skal ikke svare. Når jeg siger STOP, er det rigtig vigtigt, at du bliver stående på stedet. Så kommer jeg forbi og sætter et stykke tape foran din storetå. Hvis testpersonen bruger rollator, skal den stå foran startstregen. Hvis der er behov for, at tester er i nærheden af test-personen, skal testeren gå lidt bagved for ikke at påvirke ganghastigheden. Jeg går lige bag ved dig hele tiden. Har du spørgsmål? Er du klar? Klar parat GÅ Antallet af omgange registreres løbende (evt. med håndtælleapparat). Efter 1 minut: Du gør det godt. Du har 5 minutter igen Efter 2 minutter: Fortsæt det gode arbejde. Du har 4 minutter igen Efter 3 minutter: Du gør det godt. Du er halvvejs igennem testen Efter 4 minutter: Fortsæt det gode arbejde. Der er kun 2 minutter igen Efter 5 minutter: Du gør det godt. Du har kun 1 minutter igen 15 sekunder før tiden udløber, fortæl forsøgspersonen: Forsæt med at gå, der er kun 15 sekunder igen. Når de 6 minutter er gået siges: STOP. Testpersonen skal blive stående, og der placeres et stykke tape foran skosnuden. Herefter kan testpersonen gå langsomt rundt og sætte sig efter behov. Tidtagning og tælling Det måles, hvor langt testpersonen har gået fra sidste kegle og den samlede længe udregnes (antal omgange + restdistance). Det registreres, hvor mange meter testpersonen har gået. Resultat Dato: Distance: meter Mand Kvinde Alder: år Højde: cm Vægt: kg 238_Rapport-RH-LauraJenniferMunkø.indd 56 29/04/

4 Verbal instruktion til tester 20 m Gangbane Start-linje Vi skal finde ud af, hvor langt du kan gå på 6 minutter. Jeg har placeret et vendepunkt her ved startlinjen og et vendepunkt 20 m længere fremme. Når testen starter og du kommer ned til et vendepunkt, så går du rundt om vendepunktet og fortsætter ned imod det næste. Når jeg siger klar-parat-gå starter testen, og du skal gå så langt som muligt. Undervejs i testen må du gerne holde pause stående, eventuelt ved at læne dig op ad væggen. Har du behov for at sætte dig, er vi nødt til at stoppe testen. Hvert minut fortæller jeg dig, hvor lang tid der er gået, og du skal ikke svare. Når jeg siger STOP, er det rigtig vigtigt, at du bliver stående på stedet. Så kommer jeg forbi og sætter et stykke tape foran din storetå. Efter 4 minutter: Fortsæt det gode arbejde. Der er kun 2 minutter igen Efter 5 minutter: Du gør det godt. Du har kun 1 minutter igen 15 sekunder før tiden udløber, fortæl forsøgspersonen: Forsæt med at gå, der er kun 15 sekunder igen. Når de 6 minutter er gået, sig STOP. Testpersonen skal blive stående, og der placeres et stykke tape foran skosnuden. Herefter kan testpersonen gå langsomt rundt og sætte sig efter behov. Sammenligning af testpersonens resultater med eksisterende referenceværdier kan ske via Motiononline: hvor man indtaster testpersonens resultater. Hvis der er behov for, at tester er i nærheden af patienten, skal testeren gå lidt bagved for ikke at påvirke ganghastigheden. Hvis testpersonen skønnes faldtruet, siger tester: Jeg går lige bag ved dig hele tiden Har du spørgsmål? Er du klar? Klar parat GÅ Antallet af omgange registreres løbende (evt. med håndtælleapparat). Efter 1 minut: Du gør det godt. Du har 5 minutter igen Efter 2 minutter: Fortsæt det gode arbejde. Du har 4 minutter igen Efter 3 minutter: Du gør det godt. Du er halvvejs igennem testen 238_Rapport-RH-LauraJenniferMunkø.indd 57 29/04/

5 Manual Et-punkts test (Åstrand test) 1 Beskrivelse af testen En submaksimal test, hvor den maksimale iltoptagelse bestemmes ud fra alder, køn, belastning og puls. Resultatet giver en grov vurdering af konditallet, men testen er meget velegnet til at vurdere ændringer i konditionen over tid hos personer, der ikke får blodtrykssænkende medicin (fx betablokkere). Udstyr En ergometercykel, der kan vise belastningen i watt, et pulsur og et stopur. Forberedelse Pulsbælte og evt. pulsur monteres. Pulsbæltet placeres om brystet. Det er vigtigt, at bæltet placeres korrekt for at sikre stabile og pålidelige signaler. Fugt elektrodeområderne på bæltet under rindende vand. Placer senderen midt på brystet og fastgør bæltet, så det sidder stramt, men uden at genere vejrtrækningen. Undgå at anvende sensoren i nærheden af computere og dårligt afskærmet elektrisk udstyr. Indstil sadelhøjde og noter højden, så samme indstilling benyttes ved retest. For kvinder er en relevant belastning oftest mellem 50 og 150 watt og for mænd mellem 50 og 250 watt. Uanset belastning skal kadencen holdes i nærheden af omdrejninger/minut. Instruktion til testpersonen (i kursiv) Visuel demonstration af testen findes på: Nu skal vi måle din kondition. Du skal cykle i 6 minutter. Modstanden vil formentlig være den samme hele vejen gennem testen. Det, der er vigtigt er, at din kadence, når du træder rundt, er 60 omdrejninger pr. minut. Undervejs i testen holder jeg øje med din puls, og hvor hurtigt du kører rundt i pedalerne. Jeg skal nok forklare dig hvad du skal gøre, men vi taler ikke sammen. Du skal blive ved med at træde rundt i pedalerne, indtil jeg siger stop. Testprocedure Deltageren skal køre på en ergometercykel i 6 minutter med en belastning så pulsen i det sidste af de 6 minutter stabiliseres i området slag/min. For yngre mennesker skal pulsen helst ligge i den høje ende af dette område og for ældre mennesker helst i den lave ende. Belastningen må ikke føles meget hård, men dog give anledning til, at man bliver lettere til moderat forpustet. Hvis pulsen efter 1 minut ikke er nået over 100 slag/min. øges belastningen og testen fortsættes med samme tidtagning. Det sidste minut i testen må man ikke samtale med testpersonen. Resultat Dato: Sadelhøjde: Mand Kvinde Alder: år Belastning (watt): Puls efter 6 min. (gennemsnit de sidste 15 sek.) Medicinering med Betablokker el. lign.? Bemærkninger: 1 Manual ved cand.scient. Morten Zacho, Motion-online.dk, Et-punkts test (Åstrand test, Cink 1981) estimerer den maksimale iltoptagelse (konditallet) ud fra belastning og pulsfrekvens. Får patienten medicin, der ændrer pulsfrekvensen, bliver estimatet forkert. Fx nedsætter betablokkere pulsfrekvensen, hvilket typisk medfører, at konditallet estimeres for højt. Der eksisterer dog ikke valide submaksimale konditionstest til disse patienter, hvorfor Et-punkts testen stadig er det bedste valg, når det af sikkerhedsmæssige grunde ikke er forsvarligt at gennemføre en maksimal test. 238_Rapport-RH-LauraJenniferMunkø.indd 58 29/04/

6 Verbal instruktion til tester Nu skal vi måle din kondition. Du skal cykle i 6 minutter. Modstanden vil formentlig være den samme hele vejen gennem testen. Det, der er vigtigt er, at din kadence, når du træder rundt, er 60 omdrejninger pr. minut. Undervejs i testen holder jeg øje med din puls, og hvor hurtigt du kører rundt i pedalerne. Jeg skal nok forklare dig hvad du skal gøre, men vi taler ikke sammen. Du skal blive ved med at træde rundt i pedalerne, indtil jeg siger stop. Beregning af konditallet via internettet: konditionstraening/testning/et-punkts_test_paa_cykel/ eller via app, som kan downloades til smartphone, hvor beregning kan foretages uafhængig af netadgang. 238_Rapport-RH-LauraJenniferMunkø.indd 59 29/04/

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Vers. 02-12.07 Hvorfor træne med pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Thomas Nolan CV 2007 15 års erfaring som professionel løbetræner, heraf 4 år som

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER De supplerende aktiviteter er ikke nødvendige for at deltage i Masseeksperimentet, men kan bruges som et supplement til en undervisning, der knytter an til Masseeksperimentet

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Træn dig op til at løbe 5 kilometer

Træn dig op til at løbe 5 kilometer Træn dig op til at løbe 5 kilometer Overlæge Bente Klarlund Pedersen giver her et bud på, hvordan man kan træne sig op til at løbe fem kilometer. Redigeret i maj 2012 Plan: Løb fem kilometer Overlæge Bente

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

FØR OG NU IDRÆTTENS KULTUR KROP OG KOST

FØR OG NU IDRÆTTENS KULTUR KROP OG KOST Kom i gang er et undervisningsmateriale, som kan lære dig noget om kroppen, og hvorfor det er vigtigt at bruge sin krop. Du kan også lære noget om, hvor du kan dyrke idræt eller bevæge dig, og hvordan

Læs mere

SUUNTO M5 Brugervejledning

SUUNTO M5 Brugervejledning SUUNTO M5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Knud og Gerda bor i eget hus. De vægter den personlige frihed til at gøre, hvad de hver især har lyst til. Gerda kommer

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere