Hvidbog til registrering. Museernes Indsats Styrke M.I.S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog til registrering. Museernes Indsats Styrke M.I.S."

Transkript

1 Hvidbog til registrering Museernes Indsats Styrke M.I.S.

2 Hvidbogen til registrering er et sammenkog af Museernes Indsats Styrkes resultater samlet i rapporten: Kommentarer omkring registrering på de kulturhistoriske museer anno Projektet takker alle medvirkende for godt og lærerigt samarbejde: Museum Midtjylland: Museumsinspektør Søren Toftgaard Poulsen Museumsinspektør Susanne Ringaa Museumsassistent Lone Andersen Museumsinspektør Martin Winther Olesen Registrator Ida Elisabeth Hansen Museumsinspektør Brit Vestergaard Pensioneret sekretær og registrator Lisbeth Green Hjerl Hedes Frilandsmuseum: Museumsinspektør Gitte Behr Museumsassistent Helle Bjerrum Holstebro Museum: Museumsforvalter Ole Melthin Museumsinspektør Niels Terkildsen Museumsassistent Susanne Bang Lemvig Museum: Museumsdirektør Mette Lund Andersen Ringkøbing-Skjern Museum: Museumsinspektør Torben Egeberg Museumsinspektør Christian Ringskou Struer Museum: Museumsleder Jesper Bækgaard Tidligere museumsinspektør Christian Ringskou Museumsassistent Karin Elkjær 1

3 Også en tak til: Kulturarvsstyrelsen: Moesgaard Museum: Museum-Sønderjylland: Viborg Stiftsmuseum: Viborg Stiftsmuseum: Viborg Stiftsmuseum: Dansk Biblioteks Center (DBC) Dansk Bibliotek Center (DBC) Devoteam Consultings Eske Wohlfahrt Museumsinspektør Sara Heil Jensen Museumsinspektør Lillian Matthes Museumsinspektør Martin Mikkelsen Arkæolog Mikkel Kieldsen Arkæolog Kamilla Fiedler Terkildsen Bente Schade Poulsen Karin Knudsen Seniorkonsulent Henrik Rasmussen Museumsinspektør Dorthe Rosenfeldt Sieben 2

4 Indlevering Hver gang en genstand indleveres til museet, enten som led i en aktiv indsamling eller en passiv indsamling, udfylder du en indleveringsseddel. Hvis genstanden må kasseres, i tilfælde af, at museet ikke er interesseret, fungerer indleveringssedlen som et juridisk dokument for denne handling. Indleveringssedlen skal derfor altid gemmes på museet. På indleveringssedlen anfører du givers navn og dennes kontaktoplysninger. Herefter beskriver du genstanden, og hvor mange dele genstanden omfatter. Genstandens historie beskrives efterfølgende. Det er vigtigt, at du får så mange oplysninger om genstandens oprindelse, brug og historie med på indleveringssedlen som overhovedet muligt, da disse oplysninger ellers går til spilde for eftertiden. Eksempel på en indleveringsseddel her ses både for- og bagside 3

5 Det er vigtigt, at gøre meget ud af genstandens historie. Måske knytter der sig en helt speciel personlig historie til den historiske genstand? Måske er genstanden netop vigtig, fordi den haft en anden anvendelse, end den brug genstanden egentlig er skabt til. På bagsiden af indleveringssedlen beskriver du, hvad genstanden har været brugt til. Under yderligere oplysninger kan du anføre oplysninger, der ikke passer ind i de netop nævnte punkter på indleveringssedlen. Ved punktet klausuler/ aftaler anfører du, hvilken aftale du har indgået med giveren; for eksempel som vist her: At giveren ikke vil have sit navn offentliggjort. Giveren gøres ved indleveringen opmærksom på, at den endelige beslutning om at indlemme genstanden i samlingen skal træffes af museets faglige personale; det vil sige én af inspektørerne. Derfor skal giver med sin underskrift bekræfte: 1) Hvorvidt genstanden er en gave, en deponering eller et lån markeres på sedlen med et kryds. 2) Om genstanden må blive kasseret, hvis museet ikke er interesseret, og giveren ikke ønsker den retur. Den person, der modtager genstanden, har ansvar for, at indleveringssedlen bliver udfyldt korrekt. Er du i tvivl kontakt en museumsinspektør på det givne museum. Du overdrager herefter genstanden med indleveringsseddel til samlingsafdelingens medarbejdere. 4

6 Genstande, der er indleveret i weekenden afleveres mandag til samlingsafdelingen. Passiv og aktiv indsamling Der ligger et større ansvar hos den enkelte museumsinspektør. Den aktive indsamling skal være struktureret og systematisk funderet, og der skal på forhånd være udtænkt retningslinjer for den aktive indsamling Det enkelte museum bør udtænke konkrete svar til borgerne både negative som positive. Men hvad med den passive indsamling? Her skal lige nævnes Randers Kulturhistoriske Museums artikel i Danske Museer taler for passiv indsamling der jo ikke er det samme som at have en ukritisk holdning til indsamling. De passive indsamlinger breder museernes samlinger ud og gør dem alsidige. 1 Selvfølgelig skal museumsinspektøren være selektiv i udvælgelsesprocessen, men gennem tilfældigheder får museet fat i de historiske genstande, de ikke havde fantasi til at forestille sig fandtes. Accession Eksempel på accessionsseddel 1 Sørensen, p. 12 5

7 Når der er truffet beslutning om, at genstanden skal indlemmes i samlingen, udarbejder den ansvarlige inspektør en kortfattet, saglig begrundelse for accessionen. Denne kan senere hjælpe med sagsbetegnelsen, eller hvilken sag genstanden skal indlejres i. Denne begrundelse påføres indleveringssedlen eller vedhæftes på anden måde og genstanden registreres i samlingen. Konservering Den ansvarshavende inspektør tager stilling til genstandens tilstand, og om den skal gennem en konservering for at fremme bevaringen. Hvis genstandens tilstand er ringe, kontakter den ansvarshavende inspektør en konservator, der på den mest skånsomme måde kan forlænge genstandens levetid. Registrering i det elektroniske registreringssystem REGIN Sagsniveau Genstanden skal registreres i en sag i registreringsprogrammet REGIN. Denne brugermanual går ikke i detaljer med, hvordan du registrerer i REGIN. I stedet henviser vi til REGIN- KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING. Den nyoprettede sag bliver tildelt det næste ledige sagsnummer i REGIN (det sørger programmet for), men en anden mulighed er, at genstanden indlemmes i en allerede eksisterende sag. 6

8 Ved oprettelse af en ny sag giver du den et rammende og entydigt navn i sagsbetegnelsen. Gør sagsbetegnelsen så bred som overhovedet mulig ved at undgå socialt miljø, tid og sted og brug ikke personnavne. På den måde kan senere aktivt/ passivt indsamlede genstande blive indlemmet i selvsamme sag. Der er ikke et forbud mod at anvende personnavne i sagsnavne. Men vedkommende, hvis navn kommer på internettet i de centrale registre, skal have givet sin tilladelse hertil. Er der derimod tale om personfølsomme oplysninger, så må navnet ikke forekomme overhovedet. Ofte forekommer der dog navne i sagsbetegnelserne, hvilket skyldes konverteringer fra interne registreringssystemer til online registreringssystemer. Disse vil blive rettet løbende. Bemærk; at en museumssag er en sag, der tilfører museet ny antikvarisk viden. Overvej nøje om sagen har relevans for museets samlermæssige ansvarsområder. Sagen bliver også tildelt en sagsansvarlig, der bestemmer, hvornår genstandene i sagen publiceres på internettet. I feltet sagsoplysninger kan genstandssamlingens overordnede grundtræk beskrives. På dit museum bør man blive enige om, hvilke oplysninger der skal ligge på sagsniveau. Derudover kan du indskrive den vurderede alder for sagens genstande i REGIN. 7

9 Efter oprettelsen af en overordnet sag går den egentlige registrering af genstanden i gang. Genstandsniveau Da Regins indhold strækker sig ud på internettet på det to centrale registre Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark, så er det vigtigt at være præcis omkring genstandsbetegnelsen. Det vil sige, at Regin er ikke bare en beholder til viden, men også en søgemaskine, der kan finde genstandene frem igen. Derfor er det vigtigt at skelne skarpt mellem genstandsbetegnelsen og genstandsbeskrivelsen. Et søgeeksempel kan være: En lidt øvet bruger vil gerne vide, hvor mange koste, der findes på de danske museer i Danmark men er kun interesseret i søgeresultater, der har billeder med. Så vedkommende laver en søgning på ordet kost i genstandsbetegnelsen i den avancerede genstandssøgning. Vedkommende får 79 søgeresultater. Men det ses straks, at ikke alt er fejekoste som ønsket: 8

10 Søgningsresultatliste over koste Den første genstand er et bageredskab, så kommer et blækhus med en kost og herefter igen en bog om koste osv. Alle sammen uønskede genstande i søgeresultatet. For at kunne lave den ønskede søgning skulle vedkommende kende til den grønne registrant og under emne vide, at kategorien er husførelse med underemnet opvask og rengøring. Det er jo helt umuligt for en almindelig bruger at komme frem til det egentlige antal af koste på de danske museer uden hjælp. I genstandsbetegnelsen skal der stå kost, hvis det er en kost. Der skal stå blækhus, hvis det er et blækhus med en kost, og maleri, hvis det var et maleri af en kost. Det er selve genstandens væsen, der helst med et ord skal rammes. 9

11 På genstandsniveau skal genstanden beskrives i detaljer i beskrivelsesfeltet, og det er her registratoren kan skrive, at der faktisk er en kost til blækhuset, eller at maleriet forestiller en kost: Skærmbillede af en registrering i REGIN Da registreringsteksten ikke blot er en faglig tekst til forskning, men strækker sig ud på de centrale registre Mussam og KID bør den være så forståelig som overhovedet muligt. Fagudtryk forklares i næste sætning, og på den måde højner du også chancerne for, at flere brugere af de centrale registrer få flest mulige hits. En anden løsning er, at søgemaskinen selv foreslår andre ord for de svære fagudtryk. Her er der meget at lære fra forskning inden for tagging, der opsamler almindelige brugeres søgeord. 2 Det er vigtigt at undersøge alle genstande, der registreres. Både for at du kan vurdere deres tilstand, men også for at beskrive fysiske fakta såsom mål og materiale. For at lette processen kan du lave små sedler, med disse oplysninger. Se illustration af hjælpeseddel: 2 Læs videre i kapitlet om Steve.Museum i Mseernes Indsats Styrkes rapport: sektion V,

12 Eksempel på hjælpeseddel til den fysiske beskrivelse af genstanden Desuden er det vigtigt, at du tilføjer genstandens underkategorier, der befinder sig midt på skærmbilledet, se nedenfor: Underkategorierne i Regin kommer frem første gang man gemmer sagen eller genstanden Det er meget vigtigt at se, om aktører og sted/registrant allerede findes i systemet ved at trykke på tilknyt og lave en søgning. Er person eller sted/registrant allerede oprettet, så tilknytter du posten til genstandsregistreringen. Hvis ikke, er det nødvendigt at oprette. Når du opretter aktør skriver du efternavnet først, f.eks.: Hansen, Mads. Et billede af genstanden vedhæftes registreringen. Billedet skal udover genstanden omfatte genstandsnummeret. Du gemmer både de originale billeder af genstanden i tif-format og små jpeg-thumbnails til Regin på serveren i en mappe med 11

13 sagens nummer som navn. På den måde kan du genanvende fotografierne af museumsgenstandene i formidlingsøjemed. Desuden laver du en arkivkasse, hvori alle eventuelle bilag samles. Bilagene registreres som arkivfond i Regin og placeres fortløbende efter sagsnummer i arkivet. Sagsnummeret tilført et efterfølgende A-nummer anføres på bilagene, der hører til denne sag i henhold til Danske Museers Dokumentations Standard. Selve genstandsnummeret Alle genstande skal have deres eget nummer. Hvis en genstand består af flere løsdele, der tilsammen udgør en helhed, giver du helheden et nummer, men antallet af komponenter skal noteres i REGIN. Et genstandsnummer består af sagsnummeret et kategoriskilletegn og et efterfølgende nummer for genstanden. I denne brugermanual kan kort nævnes kategoriskilletegnene 3 : 3 Witt, Thorben, Registrering på kulturhistoriske museer, redigeret af Eske Wohlfahrt, 2004, p. 3 12

14 A B K X T F R Arkivfond, arkivalie Bånd Korrespondance Genstande Tegninger Fotografier Rapporter Genstandsnummer 250X0035 skal forstås på følgende måde: Det er genstand nummer 35 i sag nummer 250. Vi ved at der er tale om en genstand, da kategoriskilletegnet er et X, det er netop valgt, da det er et bogstav, der er nemt at skrive på genstandene både småt og med pensel. Genstandsnummeret bør også markere, hvilket museum, der ejer genstanden. Det gøres ved at sætte museets akronym foran genstandsnummeret: eksempelvis Struer Museum: STM. Genstandsnummeret bliver da: STM250X0035. Enkelte museer har brug for genstande, der fungerer som rekvisitter. Sådanne er ofte blot mærket med et R eller Rekvisit i stedet for genstandsnummeret. Det er især frilandsmuseerne, hvor kasserede genstande fungerer som hjælperedskaber til formidlingen på stedet. Særligt for de enkelte genstandstyper Malerier med rammer registreres med både indvendige mål (maleriets blændramme) og udvendige mål (prydrammen omkring maleriet). Fotografering Et fotografi af genstanden højner forståelsen af beskrivelsesteksten, og letter arbejdet for inspektøren, der eller skal opsøge genstanden i magasinet. 13

15 Men et fotografi er ikke bare et fotografi. På de kulturhistoriske museer lægges en målestok, så beskueren umiddelbart kan få et forhold til genstandens størrelse. Ydermere er genstandsnummeret synliggjort enten med en tavle eller papir. Det er vigtigt, at disse hjælperedskaber ikke på nogen måde dækker for genstandens form. Et råd kunne her være at holde målestokken og genstandsnummertavlen så langt væk fra genstanden, at de kunne klippes væk via et billedredigeringsprogram. På den måde kunne museet genbruge sine fotografier til at lægge på hjemmesiden eller til forskellige digitale formidlingsmodeller (eksempler er nævnt i denne hvidbog). På de to nedenstående billeder ses det, hvor vigtig vinklen er til genstanden. På det første fotografi er genstanden Beolit 39 fotograferet frontalt. Denne vinkel af produktet forhindrer beskueren i at se, at genstandens forside er konveks og munder ud i en plan bagside. Frontalt fotografi af B&O-radioen: Beolit 39 På det næste skærmbillede er Beolit 39 fotograferet fra siden, sådan at øjet nemt kan fange at radioens front buer ud mod beskueren, og at bagsiden er plan. 14

16 På grund af bagsidens hjørne fornemmer beskueren også at produktet har rundede hjørner og kanter. Alt sammen beskrivende detaljer, som beskueren ikke kunne se ud af det frontale fotografi. Den bedste løsning er i dette tilfælde at fotografere genstanden fra siden, hvis der kun er tale om et genstandsfotografi. Men endnu bedre er det selvfølgeligt yderligere at indsætte det fotografi, der er taget fra den frontale vinkel som et supplement til fotografiet fra hjørnet. På den måde bliver beskueren hjulpet på vej til en bedre forståelse af, hvordan den historiske genstand ser ud. Ringkøbing-Skjern Frilandsmuseum har bidraget med deres hvidbog til registrering, og her forklarer Christian Ringskou, hvorledes fotografierne eller scanningerne skabes, indsættes i registreringen samt opbevares for eftertiden: 15

17 Foto/film: Skærmbilledet viser hvorledes man vedhæfter et fotografi i Regin Ved hjælp af indkomstsedlen og registreringssedlen udfylder du så mange felter som muligt. Du skal se bort fra feltet Negativnummer og Spilletid. I det store beskrivelsesfelt, hvor du taster de fleste af oplysningerne fra indkomstsedlen, skriver du personnavne i initialer f.eks. SJ. I feltet Interne noter forklarer du forkortelserne og skriver SJ = Svend Jensen. Tilknyt desuden aktører og sted/registranter ligesom ved genstandsregistrering. Fotografering: Alle genstande fotograferes i museets fotostudie. Billederne gemmes i stor version til senere brug og i en komprimeret version, der vedhæftes Regin. Kameraet (NIKON D5000) forbindes med flashanlægget via adapteren på toppen. Vælg programmet M på kameraet, og giv flashanlægget strøm. 16

18 Fotografiet viser indstillingen på kameraet Stil genstanden på fotobordet sammen med en tommestok og genstandsnummeret samlet ved hjælp af nummerklodser. Ringkøbing-Skjern Frilandsmuseums fotoatelier Sørg for ikke at fotografere for meget af det hvide rundt om genstanden. Sørg for at nummerklodser og tommestok ikke dækker for dele af genstanden. Vend genstanden, så 17

19 fotografiet får de vigtige detaljer med. Og sørg for at billedet bliver lige og skarpt. Nu er du klar til at overføre billedet til computeren. I første omgang gemmer du det i en mappe på skrivebordet. Åbn programmet ViewNX. Vælg den relevante mappe via stifinderen til venstre. Marker billederne fra kameraet. Tryk på knappen Convert Files. Vælg filformatet TIFF(8bit), og vælg The same folder as the original image. Tryk på Convert... Skærmbilledet viser fotoredigering i programmet ViewNX. Som det næste åbner du billederne i Adobe Photoshop Elements. Vælg redskabet Crop Tool med musen, og indram den del af billedet, du vil beholde. Tryk på Enter. 18

20 Skræmbilledet viser symbolet for funktionen Crop i Photoshop. Tryk CTRL og L på samme tid, for at lave Levels. Grib de to pile, og træk dem ind til der, hvor kurverne starter. Skærmbilledet viser hvorledes lysniveauet i billedet skal indstilles i Photoshop Find Save As i File og GEM billedet på serveren: U/2. Nyere tid/museumssager Nyere tid RSM/ RSM FOTOS. Opret en mappe til museumssagen, og giv den sagsnummeret som navn. Gem TiFF-billedet, og brug genstandsnummeret som filnavn. Nu har du gemt en stor version, og du er klar til at lave en lille version til vedhæft i Regin. Vælg Resize i Image. Tryk på Image Size 19

21 Skærmbilledet viser hvorledes størrelsen af billedet redigeres i Photoshop Sæt det største af tallene, enten Width eller Height til 500. Klik på OK. Tryk på knapperne Alt, CTRL, Shift og S samtidig. Vælg 80 i quality, og tryk på OK. Gem jpeg-billedet i U/3. REGIN billeder til vedhæftning. Du opretter en mappe med sagsnummeret som navn og i mappen gemmer du billedet med genstandsnummeret som navn. 20

22 Skærmbilledet viser funktionen Save for Web & Devices i Photoshop Scanning: Alle fotos (papirpositiver, negativer og dias) scannes. Billederne gemmes i stor version til senere brug og i en komprimeret version, der vedhæftes Regin. Åbn programmet Adobe Photoshop Elements og importer scanneren CanoScan 9950F via File : Skærmbilledet viser hvorledes man importerer et billede i Photoshop 21

23 Øverst til venstre vælger du Platen, hvis du scanner positiver, Color Negative Film, hvis du scanner negativer og Color Positive Film, når du scanner dias. Negativer og dias placeres i de forskellige rammer, der findes i reolen foran scanneren. Indstillingerne til scanningen Tryk på knappen Preview for at lave en prøve, Indram billedet med en stiplet linje ved hjælp af musen. Sørg for, at Output Resolution står på 300 dpi. Tryk på knappen Scan. Nu kan du lukke scanneren og gemme fotoet som TIFF og JPEG på nøjagtig samme måde som genstandsfotos. 22

24 Tilbage i Regin: Nu er du klar til at vedhæfte JPEG-billedet som orienteringsfoto i Regin. Nederst i genstands- eller foto/film-visningen i Regin finder du knappen Vedhæft fil. Når du trykker på den, får du følgende skærm: Billedet lægges ind i Regin husk at publicer billedet, så det også vises på Museernes Samlinger og/ eller Kunstindeks Danmark Når du har trykket på Gennemse finder du dit foto i U/3. REGIN billeder til vedhæftning. Når du har valgt den rigtige fil, skal du huske at sætte flueben i Publiceres med musen. Nu kan du gemme og vende tilbage til genstands- eller foto/film-skærmen. Mærkning af genstande Genstanden har fået tildelt et nummer i REGIN og er nu klar til mærkning. Først skal genstandens flade gøres klar til mærkning. Mærket skal sidde i det øverste venstre hjørne eller så tæt på, som genstandens form nu tillader det. Dog må du aldrig sætte mærket på en slidflade. 23

25 Metal Fladen renses om nødvendigt af med sprit. Herefter pensles fladen, hvor nummeret skal stå med et tyndt lag lak. Træ Fladen renses af med en fugtig klud, evt. med sprit, og pensles med et lag lak. Papir Mærkes altid med en blyant. Glas Afrenses med sprit og pensles med et tyndt lag lak. Stof Et stykke syrefrit papir med genstandsnummer påført med blyant eller sprittusch påsys genstanden med syntetisk tråd. Genstande af fast materiale påføres en stribe lak, hvorpå tallet skal påføres. En 5% PVB-lak på spritbasis benyttes. Herefter skal lakstriben have lov at tørre. Lad for eksempel genstanden stå natten over. Påføring af genstandsnummer Når lakken er tør næste morgen, skriver du genstandens nummer med hvid eller sort akryl på den lakerede flade. Som hovedregel bruger du akrylmaling. Det skyldes, at den er nem at tørre af med en våd klud, hvis du skriver forkert, og når den er tørret sidder den godt fast uden dog at trænge dybt ind i det materiale, den er påført. Farven skal enten være hvid (Titanium Hvid eller Ibenholt) eller sort. 24

26 Sprittusch (Lumacolor 318) kan i nogle tilfælde også anvendes. Men tusch trænger ind i materialet og kan derfor være umuligt at fjerne efterfølgende. Det kan være en god idé at dyppe penslen i lak, spidse den til og lade den tørre. Hårene bliver da helt hårde og nemmere at skrive tydelige tal med. Det kan også være en god idé at tilsætte lidt flydende sæbe til akrylmalingen, så tørrer malingen ikke så hurtigt ud. Akrylmaling, lak og malegrej Når nummeret er påført, skal akrylen tørre. Du afslutter mærkningen med et ekstra beskyttende lag lak, når akrylen er tør. På den måde bliver tallene beskyttet. Den sidste lag lak påføres 25

27 Nummeret skal være let læseligt, og taltyperne skal være forskellige i deres præg, så forveksling af tal undgås. Tallene skal se sådan ud: Eksempel på tydelige taltyper Tal og bogstaver varierer selvfølgelig i størrelse afhængigt af den genstand, de er påført. Men tallene skal dog højst fylde 10 mm og mindst 1,5 mm. i højden. Mærkning af malerier og genstande med flere dele Da et maleri består af flere dele, er det nødvendigt at sætte et genstandsnummer på blændrammen samt at påføre samme nummer på prydrammen. Der må aldrig skrives direkte bag på malerilærredet, da denne form for mærkning kan trænge igennem og dermed ødelægge maleriet. Eksempel på nummerering af pryd- samt blændramme Denne dobbelte mærkning sker ved alle genstande, der består af flere dele, f.eks. en tepotte med låg. Her mærkes både 26

28 tepotten og låget. Det sikrer, at delene kan sættes sammen i en helhed, hvis de bliver skilt fra hinanden. Indpakning Mindre genstande (>20 cm) pakkes i silkepapir og evt. æske. Evt. plastikposer skal være lavet af polyethylen (aldrig pvc), og du vedlægger en lille seddel af brunt, syrefrit papir med angivelse af genstandsnummer. Tyvek er et nyt materiale inden for bevaring (ofte brugt til beskyttelsesdragter), der kan svejses sammen, og derved skabe et perfekt støvdække over genstanden. Men det er et kunst syntetisk materiale, og man kender endnu ikke til stoffets påvirkning på forskellige overflader. Magasinopbygning Museernes Indsats Styrke er stødt på to grundlæggende former for opbygning af magasiner på de Midt- og Vestjyske Museer: Opbygget efter den saglige registrant: Fordele: a) Inspektøren kan få et hurtigt overblik over genstande ved at se på emnehylderne. Ulemper: a) En historisk genstand kan have haft mange forskellige funktioner, det kræver ofte et kendskab til den registrerende person bag samlingen for at kunne finde frem til genstanden, hvis den ikke er på den forventede hylde i magasinet. Opbygget efter registrering i Regin: Fordele a) Registratoren kan placere genstanden efter størrelse, hvilket er pladsbesparende i magasinerne. 27

29 b) Overblikket kan stadig skabes gennem en liste over genstande i Regin. Ulemper a) Hvis registratoren glemmer at tilføje hyldenummeret under placering i Regin. Hvis placeringen mistes beror alt på registratorens hukommelse eller man finder aldrig genstanden igen. Magasinet opbygget efter den saglige registrant henvender sig til den udstillende inspektør. Han skal have et hurtigt overblik over samlingen inden for bestemte emner. Ofte er denne type samling skabt af registratorer, der arbejder med samlingen i en lang årrække. På den måde får registratoren en fornemmelse for samlingen, og mange gange er det kun vedkommende selv, der kan finde frem til enkelte søgninger. Man skal dog huske på, at genstandene kan referere til mange forskellige emner på én og samme tid. På den måde kan denne form for opbevaring være problematisk, da man kan komme til at lede længe efter genstande, der er placeret af en anden inspektør med en anden holdning til genstandes funktionsmæssige referencer udmøntet i den saglige registrant. Jeg har valgt netop Struer Museum som eksempel, fordi man her har valgt at føre opstillingssystemet med den grønne registrant helt ud i sin yderste konsekvens. For kender man sine magasiner godt, så ved man også hvilke hylder, de bestemte genstande er knyttet til. Det vil sige, at registratoren ikke behøver at udfylde placeringsfeltet i Regin, da genstandsemnerne kendetegner hylderne. Regin som søgemaskine fortæller nu blot, at museet har en bestemt genstand i magasinet, men ikke hvor den er placeret. Det skal inspektøren deducere sig frem til. 28

30 Fordelene ligger på den tidsmæssige front inde for registrering. På den måde kan registratoren nemlig flytte store mængder af genstande rundt i magasinerne uden at skulle ind og rette i placeringsfeltet ved hver enkel genstand i Regin. Det lyder umiddelbar som en god logisk fremgangsmåde men den er også usikker. For sætter man tingene på spidsen, så beror systemet udelukkende på det museumsfaglige personale og deres hukommelse. Hvad hvis de en dag forsvinder? Så vil det være tidskrævende med de tomme placeringsfelt i Regin at opspore, hvor de forskellige genstande skulle befinde sig især i forhold til genstande, der kan have flere funktioner. Derfor er det yderst vigtigt, at museet registrerer genstandens placering helt nøjagtigt. Det betyder, at det ikke er nok, blot at skrive rummet på registreringen, og herefter gå emnemæssigt til værks. En registrering er for altid, og inspektøren skal tage højde for, at vedkommende skal afløses på et tidspunkt. Alle skal kunne finde genstanden via et entydigt og tydeligt hyldenummer, som brugeren hurtigt kan lokalisere i et bestemt rum. Med hensyn til tidsbesparelsen i forhold til at flytte genstande må det være et spørgsmål om, at Regin med tid får indlejret handlingsfunktioner, sådan at det er muligt at flytte hele grupper af genstande med et enkelt klik med musen. Det er en meget bedre løsning end at forsøge at snyde registreringsprogrammet ved ikke at udfylde felterne. Den anden type magasin, der bygger på registrering i Regin, udnytter pladsen optimalt. Genstanden placeres i magasinet, lige hvor det giver mening. Det er kun placeringsfeltet i Regin, der sikrer, at man kan finde genstanden igen. 29

31 Det betyder selvfølgelig, at det emnemæssige overblik i selve magasinet er totalt forsvundet. Man kan følgelig ikke længere opsøge en bestemt emnemæssig hylde. Til gengæld vindes overblikket hurtigt via registreringsprogrammet, der nemt kan lave en søgning og en genstandsliste. Et magasin, der bygger på registreringer i Regin, skal kunne finde frem til genstandene med Regin som en søgemaskine. Det er muligt at lave en emnemæssig søgning, og her er det vigtigt, at genstandene bliver registreret med alle de mulige funktioner, som genstanden kan have. Det vil sige: For at være sikker på at få et velfungerende magasin, opbygget på registreringer i Regin, kræves gode brede registreringer af genstandene, så de nemt kan genfindes i søgninger. Endelig placering på magasinet Et af Struer Museums magasiner Store ting (>60 cm), der ikke kan være på hylderne pakker du i silkepapir eller pvc-frit plast. De placeres på gulvet foran magasinreolen. Uden på kassen klæber du et davacron-mærkat med genstandsnummer, betegnelse og stedregistrant. 30

32 Eksempel på et davacron-mærkat på et plakatrør Der må gerne være flere ting i en kasse. Du skal blot angive uden på kassen, hvilke numre der ligger indeni. Føjer du nye genstande til en kasse, kan de nye numre skrives på davacron-mærkaten med blyant. 31

33 Fra lokal til global - En omstrukturering af de fem søjler Museumsarbejde bliver traditionelt opstillet billedmæssigt som et isbjerg, hvor det kun er en enkel af søjlerne, der synligt ligger over vandet. Isbjergstoppen repræsenterer den museumssøjle, der kan ses og opleves på et museum nemlig museets formidlingsarbejde. Modellen ser ud som den følgende illustration: Isbjergsmodellen viser museernes skjulte og synlige arbejdsområder Indsamlingen, bevaringen, registreringen og forskningen er del af isbjergets usynlige del under vandet. Men det usynlige skal ikke forstås som værende uden betydning. Det usynlige arbejde danner hele grundlaget for den synlige formidlingstop. Det er klart at i et samfund, hvor der er politisk fokus og ønsker om oplevelsesøkonomi, da soler den synlige formidlingstop sig stærkt. Museerne bliver bedømt på billetsalget, og det skaber selvfølgelig en ekstra indsats på formidlingsdelen og udstillingerne på museerne. Men de centrale registre Mussam og Kid gør nu registreringsarbejdet synlig på internettet, så registrering 32

34 bliver med ét til en form for formidling. Det skjulte bliver pludseligt synligt. Der er de så, de nøgne nøgterne tekster, der ikke giver meget mening for lægfolk, men som i århundrede har dannet/ danner grundlaget for al museal forskning. Det er et spring fra en tekstmæssig tradition til en helt anden formidlingsform. Koblingen mellem registrering og formidling skete så snart Mussam og Kid var en realitet, men registrering er bestemt ikke god formidling, og det vil tage årtier at få ændret denne ubalance. Det er klart, at hvis en registreringstekst skal have en appel for den almene bruger, så skal de videnskabelige fagtermer enten oversættes eller teksten skrives, så den henvender sig til også ikke-historie-interesserede-personer. Men den slags tager tid og koster mange penge. Yderligere kan den almene bruger også deltage direkte med sin viden i registreringen. For eksempel åbner en wikimodel op for, at det almindelige menneske på egen hånd kan inddrage sin viden i museets samling. 4 Registreringsdelen er dermed gjort synlig for deltageren, og det almindelige menneske er selv med til at skabe sin egen historie. Man kan jo tage en museumsinspektør med på råd, hvad angår sagligheden af den tilførte historie, men i dag er det altså faktisk muligt, at det almindelige menneske deltager i selve isbjergsformidlings/ registreringsmodellen. Enkelte ser en tilvækst i museumsinspektørernes arbejde. Wiki-modeller kræver opsyn og bearbejdning af de tekster og historier, der komme til museet via denne 4 Wikimodellen: Navnet henviser til den store online encyklopædi Wikipedia, hvor leksikale tekster skrives af den almene bruger. Da Wikipedia ikke har et ekspert-panel til at læse teksterne igennem for fejl, holdes den uden for videnskabelig forskning (Den store Danske Encyklopædi har eksperter til at skrive og rette teksterne). 33

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Dansk vejledning til. Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9

Dansk vejledning til. Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9 Picasa 3 - billedbehandling Dansk vejledning til Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9 picasa.google.dk Åge Monrad UC Syddanmark Haderslev juni 2014 Enhver distribution uden forfatterens samtykke

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Hjemmesider i ElevIntra

Hjemmesider i ElevIntra Hjemmesider i ElevIntra Lav hjemmesider med eleverne Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hjemmesider i ElevIntra...4 Fordele i ElevIntras hjemmesideeditor...4 Ulemper i ElevIntras hjemmesideeditor...4

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Grønne Danmark Produkt og skiltemodul

Grønne Danmark Produkt og skiltemodul Grønne Danmark Produkt og skiltemodul 2006 TP Consult Denne vejledning består dels af generelle beskrivelser af funktionerne i både skiltemodulet og produktmodulet, dels af enkle øvelser i at anvende dem.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere