NOVAX manual Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat Patientindgangen... 5 Fødselsdags pop-up... 5 Generér fiktivt CPR-nummer... 5 F12 i patientindgangen... 5 Gentag bookinger... 6 Opgavelisten... 6 Labels... 7 Skemaindstillinger... 8 Standard angående tekster... 9 Manglende behandler Regninger Registrering af betalinger Fælles Medicin Kort Receptfornyelser fra hjemmeplejen Søge i præferencelisten Sekretærer- og sygeplejerskers rettigheder Godkendelse af FMK kommunikation Præference i Administrationsvej Dosisdispensering Åbne recepter Labskema Manglende laboratoriesvar Godkendelse af kommunikation Besvare en korrespondancemeddelelse Uddelegering af godkendelse af kommunikation Udskrifter Udskriv rapport Børneundersøgelse i journalen

3 9. Procesregistrering i journalen Spørgeskema Til øjenlæger Notater i journalen Fleksibel oprettelse af henvisning Det har indtil nu været påkrævet, at give et notat et bestemt emne i forhold til hvilken slags henvisning der skulle sendes: røntgen, psykolog, fodterapi og fysioterapi. Det er nu lavet sådan, at du vælger hvilken henvisning du vil lave, når du: 1. Højreklikker på et notat og vælger Henvisning eller 2. Markerer et notat og bruger genvejen [Ctrl]+[Shift]+[h] Opret korrespondancebrev ud fra flere notater Du kan nu markere flere notater i patientens journal og sende disse som et korrespondancebrev. Vælg notaterne i kolonnen til højre Højreklik i notater og vælg Sammensat korrespondancebrev eller markér et notat og tast genvejen [Ctrl]+[Shift]+[k] Vælg hvem det skal sendes til i adressevælgeren 2

4 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat Du har nu mulighed for hurtigt at tilføje flere forløbsdiagnoser til et eksisterende notat. Du finder Tilføj forløb i Notater under højrekliksmenuen. 3

5 Her findes en liste over patientens diagnoser. Her vinger du af i de diagnoser, du vil tilføje notatet og trykker <Ok>. Du kan ligeledes tilføje flere diagnoser til et notat, i forbindelse med at du opretter notatet. Tryk <Nyt notat> eller tast [F11] for at lave dit notat Højreklik i højre hjørne eller brug genvejen [ALT]+[D] til at få listen op med patientens diagnoser Her vinger du af i de diagnoser, du vil tilføje notatet. 4

6 2. Patientindgangen Fødselsdags pop-up Der kommer nu en pop-up ved ankomstregistrering, eller hvis du går ind i journalen på en patient der har fødselsdag. Generér fiktivt CPR-nummer Når du taster fødselsdatoen og der er flere patienter i klinikken der har den samme fødselsdato, kommer nedenstående billede frem. Her kan du komme til patientoprettelsesvinduet ved at trykke på knappen <Generer fiktivt cpr> eller ved at taste [Esc]. F12 i patientindgangen Du kan nu fravælge at genvejen [F12] (Skift til journal og slet patient fra tidslisten) skal slette patientens tid i kalenderen. Gå til Systemfunktioner > Indstillinger > Systemindstillinger Vælg fanen Patientindgang Ving af i F12 fjerner ikke patienttid 5

7 Gentag bookinger Der er lavet lidt rettelser i funktionen Gentag booking Når du retter angående på en tid der er en del af en gentagelse, får du nedenstående besked: Opgavelisten Hvis der en opgavetype du bruger meget, kan du gøre den til standardopgavetype. Gå til Vedligeholdelse > Tidsbestilling > Opgavetyper Marker den opgavetype du ønsker skal være standard 6

8 Labels Du kan nu udskrive adresselabels og labels med tider der kan designes efter klinikkens behov. Nedenstående er standarddesigns: Patient tid: Udvidet label: 7

9 Patient adresse: Adresse: Kontakt supporten hvis du ønsker et tilpasset design til klinikkens labels. Skemaindstillinger Der er lavet en indstillingsmulighed, så du selv kan bestemme om kalenderen altid skal vise det aktuelle klokkeslæt eller ej. Indstillingen er som standard sat til at den viser det aktuelle klokkeslæt. Hvis du ønsker at ændre dette: Markér linien i kalenderen og tast [Ctrl]+[i] Eller Højreklik og vælg Skemaindstillinger 8

10 Standard angående tekster Du kan nu oprette standard angående tekster. Det gør det nemmere, når du skal booke tid til patienten, idet du nu ikke behøver at skrive hele angående teksten. Standardtekster oprettes i Vedligeholdelse > Tidsbestilling > Angående standard tekster Eksempel: 9

11 Manglende behandler Det er blevet sådan, at der nu spørges efter behandler ved oprettelse af nye patienter. Dette kan dog slås fra i Systemfunktioner > Indstillinger > Systemindstillinger under fanen patientindgang 10

12 3. Regninger Registrering af betalinger Du kan nu gå til den markerede ydelse i registrering af betalinger direkte fra Regninger 4. Fælles Medicin Kort Receptfornyelser fra hjemmeplejen Nogle kommuner har allerede nu adgang til FMK og flere er på vej. Derfor har vi lavet nogle ændringer i hvordan du håndterer disse receptfornyelser. Proceduren er som følger: Gå i Godkendelse af kommunikation Find receptfornyelsen o den har et blankt Emne o der står R+ i Type o Receptfornyelserne der kommer via FMK har desuden ingen Afsender/modtager Du markerer receptfornyelsen og trykker [Enter] eller højreklikker og vælger Godkend/udskriv for at se den 11

13 Her kan du se, at den er fra FMK, men du skal ind i journalen for at se hvad patienten skal have fornyet Vælg <Journal> i bunden Når du kommer ind i journalen kan du identificere dem ved: o at linjen er markeret fed i FMK o at de har ikonet R+ som samtidigt er rødt. Hvis R+ ikke er rødt er receptfornyelsen til en anden klinik Når du skal lave selve fornyelsen markerer du det pågældende præparat og trykker [F2] eller højreklikker og vælger Receptfornyelse I nogle tilfælde vil følgende liste komme, det skyldes at hjemmeplejens caresystemer i nogle tilfælde sender flere anmodninger når de sender én anmodning om en receptfornyelse. I nedenstående tilfælde er der sendt 2. I listen er den nyeste vinget af og du skal afvise den/de andre Dernæst kommer vinduet hvor du vælger adm. vej, indikation, dosering osv Du kommer nu ud i FMK Her har receptfornyelsen nu fået et nyt ikon som indikerer, at den er klar til at blive sendt afsted Du trykker <Send online> eller taster genvejen [Ctrl]+[i] for enten at sende den eller lægge den til godkendelse hos en læge Når du har sendt den, går du tilbage til Godkendelse af kommunikation Her godkender du receptfornyelsen ved at trykke <Godkend> Søge i præferencelisten Hvis du har rigtigt mange præferencer i din præparatvælger, har du nu mulighed for at søge i disse. Gå til FMK Vælg <Ny medicin> eller tryk [F11] for at lave ny medicin Stil dig i præferencelisten og skriv det du vil søge efter, så dukker en søgeboks op hvori du kan skrive 12

14 Sekretærer- og sygeplejerskers rettigheder Annullere en recept Det er nu lavet sådan, at du som sekretær eller sygeplejerske kan annullere en recept på FMK. Gå til Vis effektueringer og recepter ved hjælp af højrekliksmenuen eller genvejen [Shift]+[h] i FMK Find kolonnen Status Højreklik der hvor der står Åben eller Under behandling Vælg Annuller recept Vælg hvilken læge der skal godkende annulleringen 13

15 Annulleringen skal nu godkendes af pågældende læge i Godkendelse af FMK kommunikation. Seponere en ordination på FMK Du kan som sekretær eller sygeplejerske fortsat seponere en ordination på FMK, men det har indtil nu været problematisk da du ikke har kunnet annullere recepten. Det har vi nu lavet følgende løsning til: Gå til FMK Højreklik på præparatet og vælg Seponér Hvis der ligger åbne recepter på det valgte præparat kommer følgende dialogboks: Her vælger du <Ja> og vælger hvilken læge der skal godkende annulleringen af recepten. Den bliver nu lagt op i Godkendelse af FMK kommunikation så den kan godkendes af pågældende læge. Afvise en receptfornyelse fra hjemmeplejen Du kan afvise receptfornyelser fra hjemmeplejen men disse skal godkendes af en læge. Gå til FMK 14

16 Højreklik på præparatet og vælg Afvis receptfornyelse Vælg hvilken læge der skal godkende afvisningen Afvisningen skal nu godkendes af pågældende læge i Godkendelse af FMK kommunikation. Godkendelse af FMK kommunikation Godkende annullering af recept Når sekretærer og sygeplejersker annullerer recepter skal det godkendes af en læge. Det gøres i Godkendelse af FMK kommunikation. Annulleringerne kan identificeres ved at der i type står annuller recept. Hvis den accepteres godkendes denne. Hvis den ikke skal accepteres: Højreklik på den og tryk annuller forespørgsel. Godkende afvisning af receptfornyelse fra hjemmeplejen Når sekretærer og sygeplejersker afviser receptfornyelser fra hjemmeplejen skal det godkendes af en læge. Det gøres i Godkendelse af FMK kommunikation. Afvisningerne kan identificeres ved at der i type står Afvis recept. 15

17 Hvis den accepteres godkendes denne. Hvis denne ikke accepteres: Højreklik på den og tryk annuller forespørgsel. Præference i Administrationsvej Du kan nu angive en administrationsvej som præference. Det er relevant ved præparaterne udenfor taksten f.eks. Unikalk og forskellige vitaminer. Du vinger af som det ses på billedet nedenfor og så bliver det gemt, til du skal ordinere præparatet igen. 16

18 Dosisdispensering Det er blevet sådan, at du nu kan dosisdispensere fast medicin. Se hvordan du håndterer dosisdispenseringer i en video her: Åbne recepter Listen med <Åbne recepter> tager nu også løse recepter med og desuden alle recepter som har status delvist udleveret, åben og under behandling. 5. Labskema Manglende laboratoriesvar Du har nu mulighed for at slå registrering af manglende laboratoriesvar fra på brugerniveau. Det gør du i Labskema hvor du højreklikker. 17

19 6. Godkendelse af kommunikation Besvare en korrespondancemeddelelse Du kan nu besvare en korrespondance fra højrekliksmenuen i Godkendelse af kommunikation 18

20 Uddelegering af godkendelse af kommunikation Du er vant til at styre godkendelse af kommunikation fra brugerindstillingerne. Hvis der står <Ja> i Kan bruger godkende på en sekretærs eller sygeplejerskes brugerkonto betyder det at de kan godkende al udgående kommunikation inkl. medicin. Derfor er det nu lavet sådan, at du kan styre godkendelse af al kommunikation fra Systemfunktioner > Brugertyper 19

21 Her kan du vinge af for indgående og udgående kommunikation. 20

22 7. Udskrifter Udskriv rapport Du kan nu lave en rapport og få den gemt som pdf i vedhæftninger f.eks. for at vedhæfte den til en henvisning. Gå til Udskrifter > Udskriv rapport Her kan du under de enkelte faner vælge de oplysninger du vil have med med i rapporten. 8. Børneundersøgelse i journalen Vi har udarbejdet en ny funktion du kan bruge, når du laver børneundersøgelser. Genvejen [Ctrl]+[Shift]+[b] åbner det nye vindue overalt i journalen og via dette kan du påsætte behandlinger, skrive notat og registrere f.eks. højde og vægt på en gang. Se en video der viser hvordan du benytter funktionen her: 21

23 9. Procesregistrering i journalen Vi har udarbejdet en ny funktion så du kan registrere både behandlinger, laboratorie, diagnoser, ydelser og notater i et vindue. Den nye funktion kan benyttes med genvejen [Ctrl]+[Shift]+[Q] overalt i journalen. Se en video der viser hvordan du benytter funktionen her: 10. Spørgeskema Vi har udarbejdet et nyt modul, hvor du har mulighed for at indhente helbredsoplysninger fra patienten inden konsultationen. Spørgeskema er et tillægsmodul, kontakt salgsafdelingen hvis du er interesseret i modulet Se en video der viser hvordan du benytter funktionen her: 22

24 11. Til øjenlæger Der er lavet en række nye funktioner til øjenlægemodulet. Under Systemfunktioner > systemindstillinger > øjenlæge er det muligt at: Sætte en standard brilletype Sætte en standard tensionstype Gøre tekst og tal (Grid) større i øjenlægefanen (bemærk at denne ændring gælder for hele klinikken) Det er nu muligt at beregne en korrigeret tension, hvis der på samme dato er et packymetrimål. Det gøres ved at højreklikke på den ukorrigerede tension: 23

25 Venstre side af øjenlægefanen indeholder en liste over datoer, hvor der er målinger. Klikkes på en dato vises der kun data fra denne dato. icare er blevet en mulighed under typer at måle tension på. Det er blevet muligt selv at oprette nye brilletyper. Dette gøres under Vedligeholdelse > Journalregistre > Brilletyper. 24

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet.

Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet. 30.12.2013 (9.4.011) Ændringsliste Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet. 30.12.2013 (9.3.527) Sygeforsikring danmark Indlæsning af danmark

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Ny ordstyrer på SkoleKom

Ny ordstyrer på SkoleKom Ny ordstyrer på SkoleKom 1 Velkommen Alt indhold på SkoleKom er drevet af brugerne. Forum for brugernes dialog og samarbejde er konferencerne. Der er forskellige typer af konferencer, men fælles for dem

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere