Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrisk Afdeling Svendborg"

Transkript

1 Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 71 Offentligt Patientinformation Psykiatrisk Afdeling Svendborg Marts 2013 Valdemarsgade Svendborg

2 Psykiatrisk Afdeling Svendborg Sengeafsnit P1 med plads til 14 patienter P2 med plads til 19 patienter P3 med palds til 20 patienter Afsnittene tilbyder udredning og behandling af psykiske lidelser hos voksne inden for hvert deres specialområde. Har du behov for intensiv psykiatrisk behandling eller for en lukket dør, har alle afsnit mulighed herfor. Lokalpsykiatri Svendborg Lokalpsykiatrien tilbyder ambulant opfølgning eller behandling. Sengeafsnit og lokalpsykiatri arbejder tæt sammen om at tilbyde det optimale behandlingsforløb for dig og udvikle kvalitet i behandlingstilbudet i afdelingen. Lokalpsykiatri Svendborg er beliggende på Vilhelmskildevej 1E. Personale Personalet er tværfagligt sammensat: læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, socialrådgivere, psykologer, sekretærer og piccoliner samt serviceassistenter. Du vil også møde en del elever, studerende og kandidater, som er under uddannelse. Du kan se, hvem der er tilknyttet dit afsnit på fototavler ved kontorerne. Vi byder dig velkommen i afdelingen og håber oplysningerne i denne pjece vil hjælpe dig på vej til et godt ophold. Kig også sygehusets folder 'Nyttig information til patienter og pårørende'. Har du en god idé eller andet, er vi meget lydhøre. Sig til. Kontakt Psykiatrisk Afdeling Svendborg Valdemarsgade Svendborg Tlf.: Mail: Kontakt til sengeafsnittene: P1 - tlf P2 - tlf P3 - tlf Ledende overlæge Magnus Petersen Oversygeplejerske Lisbeth Harder 2

3 Praktiske oplysninger - ABC Af hensyn til behandlingen vil vi gerne, at du er til stede i afsnittet i dagtiden. Aftal med personalet, hvis du går et ærinde, tager på besøg eller andet og skriv dig på komme-gå-tavlen i afsnittet. Yderdøre aflåses i tidsrummet , men du kan altid ringe på. Alkohol og euforiserende stoffer Det er ikke tilladt at medbringe og indtage alkohol eller stoffer under indlæggelsen. Alarmer og kaldestystem Du har mulighed for at tilkalde personalet via et kaldesystem. Personalet bærer alarmer og kan blive kaldt til akut dårlige patienter. Tal med personalet, hvis du bliver utryg i forbindelse hermed. Aviser, blade, spil Du kan finde disse i afsnittets opholdsstue. Du kan omadressere egen avis til afsnittet. Besøg Besøgende er meget velkomne. Der er fri besøgstid kl Vis hensyn over for medpatienter, når du har gæster. Har du i perioder behov for ro, kan du 3

4 Praktiske oplysninger - ABC og personalet i fællesskab træffe aftaler om ramme for besøg. Brand Evakueringsplaner i fællesarealerne oplyser om, hvordan du skal forholde dig ved brand. Levende lys er ikke tilladt på værelserne. Drikkevarer Der er adgang til friske drikkevarer samt mulighed for at lave kaffe/te i afsnittene. Personalet vejleder heromkring. Forplejning Alle måltider serveres i caféen i stueetagen Morgenmad - kl Middagsmad - kl Aftensmad - kl Personalet henter mad til dig, hvis du ikke kan deltage i caféserveringen, ligesom de gerne vejleder om 'det sunde valg'. Gudstjeneste Der afholdes gudstjeneste i afdelingen. Du kan også træffe aftale om individuel samtale med sygehusets præst. Personalet oplyser om tid, sted og muligheder. Husorden Vi håber, du sammen med os vil være med til at skabe ro i afsnittet fra kl , så alle har mulighed for en god nats søvn. Vi er mange sammen. Hverdagen glider lettere, hvis alle er høflige og venlige over for hinanden undgår at optræde anstødeligt eller truende tager hensyn til hinanden (uro, støj, sprogbrug etc) respekterer hinandens privatliv og private ejendele behandler inventar og rum med omtanke og rydder op efter os drøfter med hinanden, hvis der er noget, man er utilfreds med. Evt. på de patientmøder, der afholdes med ledelsen i afsnittet. Bemærk, at det ikke er tilladt at tage fotos i afdelingen. Hygiejne Husk håndvask eller afspritning af hænder, før du henter mad, drikkevarer eller rent tøj. Tænk også over hygiejnen, når du bruger fælles toiletter og baderum. Kiosk 4

5 Praktiske oplysninger - ABC Sygehuskiosken OUH Svendborg kan benyttes. I forhallen forefindes automat med kolde og varme drikke. Kontorer Vær med til at skabe gode arbejdsforhold for personalet. Kontorer er arbejdsrum, hvor der forefindes og udveksles personfølsomme data. Tal med personalet i værelser, fællesarealer og samtalerum i stedet. Medicin Medbring din medicin, herunder også naturmedicin, eller kosttilskud eller en ajourført liste over, hvad du tager af medicin. Vi opbevarer medbragt medicin, til du udskrives. Tag ikke anden medicin under indlæggelsen end den, vi udleverer. Kontaktpersonen aftaler med dig, hvordan du henter din medicin i afsnittet. Motion og aktiviteter Du er velkommen til at benytte afdelingens motionsrum på 1. sal i afdelingen. Er du til mere stille sysler, kan du kigge inden for i aktivitetsrummet i stueetagen. Afsnittets aktivitetsmedarbejdere samt ergo- og fysioterapeuter vejleder gerne - også omkring øvrige tilbud i afdelingen eller muligheder, hvis du i perioder har behov for trygge rammer på dit værelse. Parkering Parkering ved sygehuset kræver en P-billet. Tal med personalet, hvis du har brug for en sådan. Penge og værdigenstande Medbring kun, hvad du har brug for. Få pårørende til at tage værdier med hjem, hvis du bliver akut indlagt. Afdelingen opbevarer kun værdier i særlige tilfælde og da mod kvittering. Påklædning, tøj og tøjvask Du benytter dit eget tøj, men kan låne under- og nattøj. Du har mulighed for at benytte vaskemaskine og tørretumbler i afsnittet. Medbring toiletsager og evt. badekåbe. Medbring også overtøj, sko, joggingtøj og evt. badetøj, så du kan deltage i de forskellige aktiviteter i afdelingen. Rygning Afdelingen er røgfri. Rygning er kun tilladt udenfor (have/atriumgård). I enkelte situationer kan der træffes individuel aftale. Personalet vejleder gerne om hjælp til evt. rygestop. 5

6 Praktiske oplysninger - ABC Sikkerhed Ved indlæggelse vil personalet gennemse dine ejendele. Genstande, du eller andre vil kunne komme til at skade ved, vil blive inddraget, eksempelvis våben, skarpe/spidse genstande, glas, euforiserende stoffer og alkohol. Bælter, lange taskeremme etc. vil evt. blive opbevaret til senere udlevering. Hvis du indlægges på den skærmede del af et afsnit, vil personalet sikre sig, at du ikke har genstande på kroppen, du kan skade dig selv eller andre med. Denne undersøgelse kan også ske løbende, hvis du har været ude af afsnittet. Du får udleveret ID-armbånd ved indlæggelsen. Vi håber, du har forståelse for, at vi ved udlevering af medicin, prøvetagning m.v. checker dine data og ID-armbåndet. Vi spørger ind til triste tanker og evt. selvmordsovervejelser - måske flere gange - for at du får sat ord på og ikke vælger den mest drastiske af alle handlinger. Telefon Du kan benytte egen mobiltelefon, men tag hensyn til andre under brug. Tolk Har du behov for tolkebistand, sørger personalet herfor. Transport Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra afdelingen. I visse tilfælde vil du kunne få tilskud til eller dækket din transport.tal med personalet eller kig på TV, radio, netadgang Der er mulighed for at se TV, høre radio, se video/dvd, spille Wii samt gå på nettet i fællesarealerne. Værelser Du vil som udgangspunkt få dit eget værelse, men flytning eller deling med en medpatient vil kunne forekomme i perioder. Vi beder dig lufte ud og holde værelset ryddeligt, så rengøringen lettere kan komme til. Der er aflåseligt skab på værelset. 6

7 Behandlingstilbud Modtagelse En læge og en plejeperson taler med dig og evt. pårørende. Du får optaget en journal og foretaget relevante undersøgelser og prøver. Du får oplysninger om dine muligheder, rettigheder og eventuelle begrænsninger (se pjecens sidste del). I aftaler en foreløbig plan. Kontaktperson Inden for det første døgn får du en kontaktperson, som sammen med dig har et særligt ansvar for at sikre sammenhæng og helhed i dit forløb. Er kontaktpersonen ikke til stede, vil du få at vide, hvem i personalet, du kan henvende dig til i stedet. Kontaktpersonen informerer om undersøgelse, pleje og behandling formidler kontakt til relevante personer sikrer en god overgang til andre afsnit eller ambulant behandling medvirker til en god udskrivelse. Du får et kort med din kontaktpersons navn, stilling og telefonnummer. 7

8 Behandlingstilbud Kontaktlæge Du vil under indlæggelsen have en kontaktlæge, som har lægefagligt ansvar for din udredning og behandling, ikke mindst den medicinske og lovmæssige del. Denne læge vil have samtaler med dig - en eller flere gange. Kontaktlægen er overlæge i psykiatri eller under supervision af en sådan. Behandlingsplan Inden for den første uge lægger kontaktlægen og -personen en overordnet plan for udredning og behandling samt indlæggelsesform. Du er med til at aftale mål og tiltag i planen, herunder hvordan dine pårørende evt. skal inddrages hvilke samtaler og behandlingsmøder, vi skal afholde hvilke af afsnittets miljøaktiviteter (morgenmøder, praktiske gøremål, undervisning etc.) du med fordel kan deltage i hvilke fysiske eller rekreative aktiviteter (gåture, motion ect) samt gruppetilbud, der vil understøtte din behandling hvilke sundhedsområder, du gerne vil have information om under og efter udskrivelsen (kost, rygning, alkohol, motion) sociale problematikker, vi skal have styr på undervejs og før din udskrivelse orlov eller færden/ophold uden for afdelingen. Kan du gå selv, eller skal du have ledsager? Skal der være begrænsninger på basis af din tilstand? I beslutter i fællesskab, hvornår planen skal revurderes. Du får en kopi af den gældende plan. Medicinsk behandling Medicin vil ofte være en del af behandlingen. Vi oplyser om, hvordan denne virker, hvad du skal være opmærksom på og sørger for udlevering. Er du berettiget til vederlagsfri medicin i en periode, sørger vi herfor. Undersøgelser og behandling Blodprøver foretages i afsnittet, men skal du have foretaget andre undersøgelser foregår disse på OUH Svendborg eller Odense. ECT-behandling (stimulationsbehandling ved visse depressive og psykotiske tilstande) foregår dog i afdelingen. Bed personalet om særskilt pjece. 8

9 Behandlingstilbud Løbende samtaler med dig og pårørende Du aftaler disse med din kontaktperson. Vi vil gerne opfordre dig til at invitere pårørende med, hvor det er muligt, og du har lyst hertil. Deres medvirken er ofte god - ikke mindst ved indlæggelse og udskrivelse. Dine pårørende vil ofte være nervøse for dig - vi kan altid tilbyde en snak om generelle forhold, hvis du ikke ønsker, de bliver inddraget i din situation som sådan. Hvis du har børn < 18 år, tilbyder vi en familiesamtale. Udskrivelse Vi træffer aftale med de instanser, du har brug for hjælp fra efter din udskrivelse (lokalpsykiatri, hjemmesygepleje, bostøtte etc). Vi sender udskrivningskort til din egen læge, medmindre du frabeder dig dette. Psykoedukation Både under og efter din indlæggelse vil der være mulighed for at få undervisning omkring din sygdom, og hvordan du tackler hverdagen med sygdom. Undervisningen afvikles individuelt eller i gruppe. Der er også tilbud for pårørende. Tal med din kontaktperson og bliv skrevet op. Andre behandlingstilbud i regionen Vi samarbejder med forskellige centre og misbrugsinstanser, og vil drøfte med dig, om nogle af disse tilbud kunne være relevante under eller efter indlæggelsen. 9

10 Muligheder og rettigheder - ABC Aflåsning af døre i afsnittet Af hensyn til din eller andres sikkerhed vil døre i afsnittet være aflåst i perioder. Personalet vil oplyse dig om dine rettigheder og muligheder for fri færden i forbindelse hermed. Frihedsberøvelse/tvang Bliver du tvangsindlagt eller oplever tvangsforanstaltninger under din indlæggelse, gælder Psykiatrilovens bestemmelser. Du vil i sådanne tilfælde altid blive underrettet om årsagen til foranstaltningen og få tildelt en patientrådgiver, som vil sikre dine rettigheder og tilbyde dig sin hjælp og vejledning. Din kontaktperson tilbyder en eftersamtale, når tvangen er ophørt, så du sammen med ham/hende har mulighed for at bearbejde, hvad der er sket. Du kan sige nej tak, hvis du ikke ønsker en sådan samtale. Deltagelse i undervisning, videooptagelser eller forsøg Vi vil i afdelingen altid spørge, om du har lyst til at indgå i ovennævnte. Du har krav på både mundtlig og skriftlig information, ligesom vi indhenter dit skriftlige samtykke. Information og samtykke Du har ret til at få fuld besked om din sygdom, behandlingsmuligheder, risici og eventuelle bivirkninger. Behandlingen er - hvis du ikke er underlagt lovbestemte indgreb - frivillig. Du kan vælge tilbud til og fra. Du kan selv bestemme, hvor meget information, du ønsker - eller helt eller Andre kilder til viden

11 Muligheder og rettigheder - ABC delvist frabede dig denne. Journalindsigt Du har ret til at se eller få en kopi af din journal. Da journalen er skrevet i fagsprog, tilbyder vi, at en sundhedsperson gennemgår den med dig. Via har du også direkte adgang til din journal. Log på med din digitale signatur eller NemID. Klager over undersøgelse og behandling Hvis du ønsker at klage over forhold på det psykiatriske område, skal du være opmærksom på, at der er flere klageinstanser. Henvend dig derfor altid til personalet, vi prøver i fællesskab at løse problemet. Personalet hjælper dig også, hvis du vil gå videre med din klage til afdelingsledelse, sygehusledelsen eller Patientombuddet. at behandlingen fandt sted. For yderligere information kan du læse folderen Klager over Psykiatrien hvor du kan læse mere om muligheden for at klage. Du kan downloade folderen på dette link eller spørge personalet efter den. Klager over personalet eller forhold i afdelingen Tag en snak med det pågældende personale eller afdelingssygeplejersken. Løser det ikke problemet, kan du nedskrive og aflevere din klage til Afdelingsledelsen, som vil indkalde dig til et dialogmøde sammen med de involverede. For klager der behandles af Patientombuddet gælder det, at klagen skal være indsendt inden for 2 år efter, at du første gang fik mistanke om (eller burde have fået mistanke om) svigt i behandlingen. Klagen skal dog senest være indsendt 5 år efter, 11

12 Muligheder og rettigheder - ABC Registrering Vi registrerer oplysninger om dig, din sygdom og behandling. Dels af administrative grunde, men også for hele tiden at sikre kvalitet og udvikling af behandlingstilbuddene. Personalet hjælper gerne, hvis du vil høre mere om registrene eller have indsigt i dine registreringer. Du kan kræve oplysninger i nogle af registrene slettet. Skader under undersøgelser eller behandling Du kan søge erstatning via Patientforsikringen. Skaden skal anmeldes senest 3 år efter, at du er blevet bekendt med, at skaden er sket og inden 10 år efter, den er sket. Tavshedpligt Alt personale i afdelingen har tavshedspligt og må ikke videregive personlige oplysninger om dig til uvedkommende. Du bestemmer også, hvem af dine pårørende, personalet må udtale sig til. Videregivelse af oplysninger Med mindre du frabeder dig det, vil journaloplysninger af betydning for din behandling og pleje kunne blive videregivet til andre sundhedspersoner, der er involveret i din behandling. Skader som følge af behandling med lægemidler Du kan søge erstatning via Patientforsikringen, hvis du er påført en fysisk skade på grund af et lægemiddel. Skaden skal anmeldes inden 3 år. Forældelsesfristen er 10 år. Du kan - hvis du vil være med til at forbedre lægemiddelbehandlingen generelt - altid indrapportere bivirkninger til medicin på meldenbvirknng.dk. 12

13 Særlige begrænsninger - ABC Hvad er særlige begrænsninger - og hvorfor? Overlægen - eller i dennes fravær vagthavende læge - kan træffe beslutning om særlige begrænsninger for dig som patient. Beslutningen vil altid ske med basis i din eller andres sikkerhed eller ud fra en samlet vurdering af dit mulige udbytte af behandlingen. Beslutning om begrænsningen drøftes med dig og skrives i din journal. Evt. i form af en skriftlig kontrakt mellem dig og lægen omkring forløbet af indlæggelsen. Alle begrænsninger revurderes min. hver 14. dag. Gentagne eller grove overtrædelser, der medfører farlighed eller utryghed for andre gør videre ophold mhp. behandling meningsløs kan føre til udskrivelse ud fra en samlet vurdering af din situation og rammerne i Psykiatriloven. Fremsætter du trusler, udøver vold, tyveri eller hærværk under indlæggelsen, vil der ske anmeldelse til politiet. Hvilbe begrænsninger eller aftaler kan gælde? Besøgsrestriktioner og -forbud Din ret til frit at modtage besøg kan - på basis af misbrug - begrænses i form af aftale om besøgsforbud, overvåget 13

14 Særlige begrænsninger - ABC besøg eller visitering af besøgende. Afvisning af besøgende Dine besøgende kan afvises, hvis de ikke accepterer aftalt overvåget besøg eller visitering optræder voldeligt og/eller truende over for personale eller patienter er påvirkede eller berusede i udtalt grad indsmugler eller gør forsøg på at indsmugle alkohol, euforiserende stoffer eller farlige genstande (knive/våben/glas ect.). Vi indfører omfang og begrundelse for afvisning i din journal. Vi vejleder påvirkede besøgende til at besøge dig, når de er ædru. Post Din ret til frit at modtage post kan - på basis af misbrug - begrænses i form af aftale om, at pakker og breve åbnes i personalets påsyn. Det er ikke tilladt for personalet at læse din post, medmindre der er truffet frivillig aftale herom. Telefonering Din ret til frit at telefonere kan - på basis af misbrug - begrænses i form af Begrænsninger i at foretage og modtage opkald fra mobiltelefoner. Der kan også ske begrænsninger på basis af mani, konfusion eller psykotisk tilstand i form af Midlertidig inddragelse af mobiltelefon, for at hindre, at du som patient kompromitterer dig selv eller foretager dispositioner, du senere vil fortryde. Dine opkald kan også være til voldsom gene for andre uden for psykiatrisk afdeling. Visitering og kontrol af værelse Har vi begrundet mistanke om, at du forsøger at indføre alkohol, euforiserende stoffer eller farlige genstande (knive/våben ect.), vil vi visitere dig (dog ikke kroppens hulrum), ligesom vi vil kontrollere dine ejendele og dit værelse. Denne kontrol foretages så vidt muligt, mens du er til stede. Restriktioner, hvis du afsoner en straf, er varetægtsfængslet, varetægtsfængslet i surrogat eller anbringelses- eller behandlingsdømt Politiet, Retten eller Kriminalforsorgen udformer skriftlig kendelse, beslutning eller bestemmelse omkring hvilke restriktioner eller forbud, der eventuelt gælder for dig i forhold til besøg, post og telefonbrug under indlæggelsen. 14

15 PSYKINFO PsykInfo - Information og viden Ønsker du mere viden om psykiske lidelser og behandling, kan du finde bøger, tidsskrifter og forskelligt oplysningsmateriale i caféområdet i forhallen. Det er også muligt at søge information via computer. PsykInfo er altid åben for dig, dine pårørende og besøgende. Indimellem vil du kunne træffe personale og repræsentanter fra en patient- eller pårørendeforening. PsykInfo arrangerer løbende undervisning, foredrag m.v. Se program og opslag. Du kan også finde pjecer omkring sundhed og sund livsstil i caféområdet. PsykInfo - caféen i forhallen - Psykiatrisk Afdeling Svendborg 15

16 Afdelingsledelsen Psykiatrisk Afdeling Svendborg Valdemarsgade Svendborg regionsyddanmark.dk 22106

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

VELKOMMEN INDLÆGGELSE. Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner

VELKOMMEN INDLÆGGELSE. Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner VELKOMMEN INDLÆGGELSE Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner Velkommen til Aalborg Sygehus På Aalborg Sygehus er vi parate

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Velkommen til Rigshospitalet!

Velkommen til Rigshospitalet! Velkommen til Rigshospitalet! Hver dag bliver børn i alle aldre og med forskellige sygdomme indlagt og behandlet på rigshospitalet. Derfor har vi samlet en række praktiske oplysninger om indlæggelsen og

Læs mere

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan.

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan. Journal nr.: Infonet-DokID140981 Dato: 03.12.2013 Udarbejdet af: Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Svendborg E-mail: Psyk.Svendborg@rsyd.dk Telefon: 63202323 Afdelingens supplerende information til

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Praktiske oplysninger til patienter og pårørende

Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Indhold Besøgstider side 3 Hvis du er pårørende side 3 Håndhygiejne side 4 Medbring ved indlæggelsen side 4 Medbring ikke ved

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Marts 2012 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region Hovedstadens Psykiatri 04 Henvisning

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Intensiv Terapiklinik ITA 4131

Intensiv Terapiklinik ITA 4131 Intensiv Terapiklinik ITA 4131 Denne pjece er udarbejdet af: Intensiv Terapiklinik ITA 4131, Rigshospitalet Foto: Fotograf Karina Blicher og fotograf Tomas Bertelsen Oktober 2006 (revideret Maj 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere