Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrisk Afdeling Svendborg"

Transkript

1 Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 71 Offentligt Patientinformation Psykiatrisk Afdeling Svendborg Marts 2013 Valdemarsgade Svendborg

2 Psykiatrisk Afdeling Svendborg Sengeafsnit P1 med plads til 14 patienter P2 med plads til 19 patienter P3 med palds til 20 patienter Afsnittene tilbyder udredning og behandling af psykiske lidelser hos voksne inden for hvert deres specialområde. Har du behov for intensiv psykiatrisk behandling eller for en lukket dør, har alle afsnit mulighed herfor. Lokalpsykiatri Svendborg Lokalpsykiatrien tilbyder ambulant opfølgning eller behandling. Sengeafsnit og lokalpsykiatri arbejder tæt sammen om at tilbyde det optimale behandlingsforløb for dig og udvikle kvalitet i behandlingstilbudet i afdelingen. Lokalpsykiatri Svendborg er beliggende på Vilhelmskildevej 1E. Personale Personalet er tværfagligt sammensat: læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, socialrådgivere, psykologer, sekretærer og piccoliner samt serviceassistenter. Du vil også møde en del elever, studerende og kandidater, som er under uddannelse. Du kan se, hvem der er tilknyttet dit afsnit på fototavler ved kontorerne. Vi byder dig velkommen i afdelingen og håber oplysningerne i denne pjece vil hjælpe dig på vej til et godt ophold. Kig også sygehusets folder 'Nyttig information til patienter og pårørende'. Har du en god idé eller andet, er vi meget lydhøre. Sig til. Kontakt Psykiatrisk Afdeling Svendborg Valdemarsgade Svendborg Tlf.: Mail: Kontakt til sengeafsnittene: P1 - tlf P2 - tlf P3 - tlf Ledende overlæge Magnus Petersen Oversygeplejerske Lisbeth Harder 2

3 Praktiske oplysninger - ABC Af hensyn til behandlingen vil vi gerne, at du er til stede i afsnittet i dagtiden. Aftal med personalet, hvis du går et ærinde, tager på besøg eller andet og skriv dig på komme-gå-tavlen i afsnittet. Yderdøre aflåses i tidsrummet , men du kan altid ringe på. Alkohol og euforiserende stoffer Det er ikke tilladt at medbringe og indtage alkohol eller stoffer under indlæggelsen. Alarmer og kaldestystem Du har mulighed for at tilkalde personalet via et kaldesystem. Personalet bærer alarmer og kan blive kaldt til akut dårlige patienter. Tal med personalet, hvis du bliver utryg i forbindelse hermed. Aviser, blade, spil Du kan finde disse i afsnittets opholdsstue. Du kan omadressere egen avis til afsnittet. Besøg Besøgende er meget velkomne. Der er fri besøgstid kl Vis hensyn over for medpatienter, når du har gæster. Har du i perioder behov for ro, kan du 3

4 Praktiske oplysninger - ABC og personalet i fællesskab træffe aftaler om ramme for besøg. Brand Evakueringsplaner i fællesarealerne oplyser om, hvordan du skal forholde dig ved brand. Levende lys er ikke tilladt på værelserne. Drikkevarer Der er adgang til friske drikkevarer samt mulighed for at lave kaffe/te i afsnittene. Personalet vejleder heromkring. Forplejning Alle måltider serveres i caféen i stueetagen Morgenmad - kl Middagsmad - kl Aftensmad - kl Personalet henter mad til dig, hvis du ikke kan deltage i caféserveringen, ligesom de gerne vejleder om 'det sunde valg'. Gudstjeneste Der afholdes gudstjeneste i afdelingen. Du kan også træffe aftale om individuel samtale med sygehusets præst. Personalet oplyser om tid, sted og muligheder. Husorden Vi håber, du sammen med os vil være med til at skabe ro i afsnittet fra kl , så alle har mulighed for en god nats søvn. Vi er mange sammen. Hverdagen glider lettere, hvis alle er høflige og venlige over for hinanden undgår at optræde anstødeligt eller truende tager hensyn til hinanden (uro, støj, sprogbrug etc) respekterer hinandens privatliv og private ejendele behandler inventar og rum med omtanke og rydder op efter os drøfter med hinanden, hvis der er noget, man er utilfreds med. Evt. på de patientmøder, der afholdes med ledelsen i afsnittet. Bemærk, at det ikke er tilladt at tage fotos i afdelingen. Hygiejne Husk håndvask eller afspritning af hænder, før du henter mad, drikkevarer eller rent tøj. Tænk også over hygiejnen, når du bruger fælles toiletter og baderum. Kiosk 4

5 Praktiske oplysninger - ABC Sygehuskiosken OUH Svendborg kan benyttes. I forhallen forefindes automat med kolde og varme drikke. Kontorer Vær med til at skabe gode arbejdsforhold for personalet. Kontorer er arbejdsrum, hvor der forefindes og udveksles personfølsomme data. Tal med personalet i værelser, fællesarealer og samtalerum i stedet. Medicin Medbring din medicin, herunder også naturmedicin, eller kosttilskud eller en ajourført liste over, hvad du tager af medicin. Vi opbevarer medbragt medicin, til du udskrives. Tag ikke anden medicin under indlæggelsen end den, vi udleverer. Kontaktpersonen aftaler med dig, hvordan du henter din medicin i afsnittet. Motion og aktiviteter Du er velkommen til at benytte afdelingens motionsrum på 1. sal i afdelingen. Er du til mere stille sysler, kan du kigge inden for i aktivitetsrummet i stueetagen. Afsnittets aktivitetsmedarbejdere samt ergo- og fysioterapeuter vejleder gerne - også omkring øvrige tilbud i afdelingen eller muligheder, hvis du i perioder har behov for trygge rammer på dit værelse. Parkering Parkering ved sygehuset kræver en P-billet. Tal med personalet, hvis du har brug for en sådan. Penge og værdigenstande Medbring kun, hvad du har brug for. Få pårørende til at tage værdier med hjem, hvis du bliver akut indlagt. Afdelingen opbevarer kun værdier i særlige tilfælde og da mod kvittering. Påklædning, tøj og tøjvask Du benytter dit eget tøj, men kan låne under- og nattøj. Du har mulighed for at benytte vaskemaskine og tørretumbler i afsnittet. Medbring toiletsager og evt. badekåbe. Medbring også overtøj, sko, joggingtøj og evt. badetøj, så du kan deltage i de forskellige aktiviteter i afdelingen. Rygning Afdelingen er røgfri. Rygning er kun tilladt udenfor (have/atriumgård). I enkelte situationer kan der træffes individuel aftale. Personalet vejleder gerne om hjælp til evt. rygestop. 5

6 Praktiske oplysninger - ABC Sikkerhed Ved indlæggelse vil personalet gennemse dine ejendele. Genstande, du eller andre vil kunne komme til at skade ved, vil blive inddraget, eksempelvis våben, skarpe/spidse genstande, glas, euforiserende stoffer og alkohol. Bælter, lange taskeremme etc. vil evt. blive opbevaret til senere udlevering. Hvis du indlægges på den skærmede del af et afsnit, vil personalet sikre sig, at du ikke har genstande på kroppen, du kan skade dig selv eller andre med. Denne undersøgelse kan også ske løbende, hvis du har været ude af afsnittet. Du får udleveret ID-armbånd ved indlæggelsen. Vi håber, du har forståelse for, at vi ved udlevering af medicin, prøvetagning m.v. checker dine data og ID-armbåndet. Vi spørger ind til triste tanker og evt. selvmordsovervejelser - måske flere gange - for at du får sat ord på og ikke vælger den mest drastiske af alle handlinger. Telefon Du kan benytte egen mobiltelefon, men tag hensyn til andre under brug. Tolk Har du behov for tolkebistand, sørger personalet herfor. Transport Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra afdelingen. I visse tilfælde vil du kunne få tilskud til eller dækket din transport.tal med personalet eller kig på TV, radio, netadgang Der er mulighed for at se TV, høre radio, se video/dvd, spille Wii samt gå på nettet i fællesarealerne. Værelser Du vil som udgangspunkt få dit eget værelse, men flytning eller deling med en medpatient vil kunne forekomme i perioder. Vi beder dig lufte ud og holde værelset ryddeligt, så rengøringen lettere kan komme til. Der er aflåseligt skab på værelset. 6

7 Behandlingstilbud Modtagelse En læge og en plejeperson taler med dig og evt. pårørende. Du får optaget en journal og foretaget relevante undersøgelser og prøver. Du får oplysninger om dine muligheder, rettigheder og eventuelle begrænsninger (se pjecens sidste del). I aftaler en foreløbig plan. Kontaktperson Inden for det første døgn får du en kontaktperson, som sammen med dig har et særligt ansvar for at sikre sammenhæng og helhed i dit forløb. Er kontaktpersonen ikke til stede, vil du få at vide, hvem i personalet, du kan henvende dig til i stedet. Kontaktpersonen informerer om undersøgelse, pleje og behandling formidler kontakt til relevante personer sikrer en god overgang til andre afsnit eller ambulant behandling medvirker til en god udskrivelse. Du får et kort med din kontaktpersons navn, stilling og telefonnummer. 7

8 Behandlingstilbud Kontaktlæge Du vil under indlæggelsen have en kontaktlæge, som har lægefagligt ansvar for din udredning og behandling, ikke mindst den medicinske og lovmæssige del. Denne læge vil have samtaler med dig - en eller flere gange. Kontaktlægen er overlæge i psykiatri eller under supervision af en sådan. Behandlingsplan Inden for den første uge lægger kontaktlægen og -personen en overordnet plan for udredning og behandling samt indlæggelsesform. Du er med til at aftale mål og tiltag i planen, herunder hvordan dine pårørende evt. skal inddrages hvilke samtaler og behandlingsmøder, vi skal afholde hvilke af afsnittets miljøaktiviteter (morgenmøder, praktiske gøremål, undervisning etc.) du med fordel kan deltage i hvilke fysiske eller rekreative aktiviteter (gåture, motion ect) samt gruppetilbud, der vil understøtte din behandling hvilke sundhedsområder, du gerne vil have information om under og efter udskrivelsen (kost, rygning, alkohol, motion) sociale problematikker, vi skal have styr på undervejs og før din udskrivelse orlov eller færden/ophold uden for afdelingen. Kan du gå selv, eller skal du have ledsager? Skal der være begrænsninger på basis af din tilstand? I beslutter i fællesskab, hvornår planen skal revurderes. Du får en kopi af den gældende plan. Medicinsk behandling Medicin vil ofte være en del af behandlingen. Vi oplyser om, hvordan denne virker, hvad du skal være opmærksom på og sørger for udlevering. Er du berettiget til vederlagsfri medicin i en periode, sørger vi herfor. Undersøgelser og behandling Blodprøver foretages i afsnittet, men skal du have foretaget andre undersøgelser foregår disse på OUH Svendborg eller Odense. ECT-behandling (stimulationsbehandling ved visse depressive og psykotiske tilstande) foregår dog i afdelingen. Bed personalet om særskilt pjece. 8

9 Behandlingstilbud Løbende samtaler med dig og pårørende Du aftaler disse med din kontaktperson. Vi vil gerne opfordre dig til at invitere pårørende med, hvor det er muligt, og du har lyst hertil. Deres medvirken er ofte god - ikke mindst ved indlæggelse og udskrivelse. Dine pårørende vil ofte være nervøse for dig - vi kan altid tilbyde en snak om generelle forhold, hvis du ikke ønsker, de bliver inddraget i din situation som sådan. Hvis du har børn < 18 år, tilbyder vi en familiesamtale. Udskrivelse Vi træffer aftale med de instanser, du har brug for hjælp fra efter din udskrivelse (lokalpsykiatri, hjemmesygepleje, bostøtte etc). Vi sender udskrivningskort til din egen læge, medmindre du frabeder dig dette. Psykoedukation Både under og efter din indlæggelse vil der være mulighed for at få undervisning omkring din sygdom, og hvordan du tackler hverdagen med sygdom. Undervisningen afvikles individuelt eller i gruppe. Der er også tilbud for pårørende. Tal med din kontaktperson og bliv skrevet op. Andre behandlingstilbud i regionen Vi samarbejder med forskellige centre og misbrugsinstanser, og vil drøfte med dig, om nogle af disse tilbud kunne være relevante under eller efter indlæggelsen. 9

10 Muligheder og rettigheder - ABC Aflåsning af døre i afsnittet Af hensyn til din eller andres sikkerhed vil døre i afsnittet være aflåst i perioder. Personalet vil oplyse dig om dine rettigheder og muligheder for fri færden i forbindelse hermed. Frihedsberøvelse/tvang Bliver du tvangsindlagt eller oplever tvangsforanstaltninger under din indlæggelse, gælder Psykiatrilovens bestemmelser. Du vil i sådanne tilfælde altid blive underrettet om årsagen til foranstaltningen og få tildelt en patientrådgiver, som vil sikre dine rettigheder og tilbyde dig sin hjælp og vejledning. Din kontaktperson tilbyder en eftersamtale, når tvangen er ophørt, så du sammen med ham/hende har mulighed for at bearbejde, hvad der er sket. Du kan sige nej tak, hvis du ikke ønsker en sådan samtale. Deltagelse i undervisning, videooptagelser eller forsøg Vi vil i afdelingen altid spørge, om du har lyst til at indgå i ovennævnte. Du har krav på både mundtlig og skriftlig information, ligesom vi indhenter dit skriftlige samtykke. Information og samtykke Du har ret til at få fuld besked om din sygdom, behandlingsmuligheder, risici og eventuelle bivirkninger. Behandlingen er - hvis du ikke er underlagt lovbestemte indgreb - frivillig. Du kan vælge tilbud til og fra. Du kan selv bestemme, hvor meget information, du ønsker - eller helt eller Andre kilder til viden

11 Muligheder og rettigheder - ABC delvist frabede dig denne. Journalindsigt Du har ret til at se eller få en kopi af din journal. Da journalen er skrevet i fagsprog, tilbyder vi, at en sundhedsperson gennemgår den med dig. Via har du også direkte adgang til din journal. Log på med din digitale signatur eller NemID. Klager over undersøgelse og behandling Hvis du ønsker at klage over forhold på det psykiatriske område, skal du være opmærksom på, at der er flere klageinstanser. Henvend dig derfor altid til personalet, vi prøver i fællesskab at løse problemet. Personalet hjælper dig også, hvis du vil gå videre med din klage til afdelingsledelse, sygehusledelsen eller Patientombuddet. at behandlingen fandt sted. For yderligere information kan du læse folderen Klager over Psykiatrien hvor du kan læse mere om muligheden for at klage. Du kan downloade folderen på dette link eller spørge personalet efter den. Klager over personalet eller forhold i afdelingen Tag en snak med det pågældende personale eller afdelingssygeplejersken. Løser det ikke problemet, kan du nedskrive og aflevere din klage til Afdelingsledelsen, som vil indkalde dig til et dialogmøde sammen med de involverede. For klager der behandles af Patientombuddet gælder det, at klagen skal være indsendt inden for 2 år efter, at du første gang fik mistanke om (eller burde have fået mistanke om) svigt i behandlingen. Klagen skal dog senest være indsendt 5 år efter, 11

12 Muligheder og rettigheder - ABC Registrering Vi registrerer oplysninger om dig, din sygdom og behandling. Dels af administrative grunde, men også for hele tiden at sikre kvalitet og udvikling af behandlingstilbuddene. Personalet hjælper gerne, hvis du vil høre mere om registrene eller have indsigt i dine registreringer. Du kan kræve oplysninger i nogle af registrene slettet. Skader under undersøgelser eller behandling Du kan søge erstatning via Patientforsikringen. Skaden skal anmeldes senest 3 år efter, at du er blevet bekendt med, at skaden er sket og inden 10 år efter, den er sket. Tavshedpligt Alt personale i afdelingen har tavshedspligt og må ikke videregive personlige oplysninger om dig til uvedkommende. Du bestemmer også, hvem af dine pårørende, personalet må udtale sig til. Videregivelse af oplysninger Med mindre du frabeder dig det, vil journaloplysninger af betydning for din behandling og pleje kunne blive videregivet til andre sundhedspersoner, der er involveret i din behandling. Skader som følge af behandling med lægemidler Du kan søge erstatning via Patientforsikringen, hvis du er påført en fysisk skade på grund af et lægemiddel. Skaden skal anmeldes inden 3 år. Forældelsesfristen er 10 år. Du kan - hvis du vil være med til at forbedre lægemiddelbehandlingen generelt - altid indrapportere bivirkninger til medicin på meldenbvirknng.dk. 12

13 Særlige begrænsninger - ABC Hvad er særlige begrænsninger - og hvorfor? Overlægen - eller i dennes fravær vagthavende læge - kan træffe beslutning om særlige begrænsninger for dig som patient. Beslutningen vil altid ske med basis i din eller andres sikkerhed eller ud fra en samlet vurdering af dit mulige udbytte af behandlingen. Beslutning om begrænsningen drøftes med dig og skrives i din journal. Evt. i form af en skriftlig kontrakt mellem dig og lægen omkring forløbet af indlæggelsen. Alle begrænsninger revurderes min. hver 14. dag. Gentagne eller grove overtrædelser, der medfører farlighed eller utryghed for andre gør videre ophold mhp. behandling meningsløs kan føre til udskrivelse ud fra en samlet vurdering af din situation og rammerne i Psykiatriloven. Fremsætter du trusler, udøver vold, tyveri eller hærværk under indlæggelsen, vil der ske anmeldelse til politiet. Hvilbe begrænsninger eller aftaler kan gælde? Besøgsrestriktioner og -forbud Din ret til frit at modtage besøg kan - på basis af misbrug - begrænses i form af aftale om besøgsforbud, overvåget 13

14 Særlige begrænsninger - ABC besøg eller visitering af besøgende. Afvisning af besøgende Dine besøgende kan afvises, hvis de ikke accepterer aftalt overvåget besøg eller visitering optræder voldeligt og/eller truende over for personale eller patienter er påvirkede eller berusede i udtalt grad indsmugler eller gør forsøg på at indsmugle alkohol, euforiserende stoffer eller farlige genstande (knive/våben/glas ect.). Vi indfører omfang og begrundelse for afvisning i din journal. Vi vejleder påvirkede besøgende til at besøge dig, når de er ædru. Post Din ret til frit at modtage post kan - på basis af misbrug - begrænses i form af aftale om, at pakker og breve åbnes i personalets påsyn. Det er ikke tilladt for personalet at læse din post, medmindre der er truffet frivillig aftale herom. Telefonering Din ret til frit at telefonere kan - på basis af misbrug - begrænses i form af Begrænsninger i at foretage og modtage opkald fra mobiltelefoner. Der kan også ske begrænsninger på basis af mani, konfusion eller psykotisk tilstand i form af Midlertidig inddragelse af mobiltelefon, for at hindre, at du som patient kompromitterer dig selv eller foretager dispositioner, du senere vil fortryde. Dine opkald kan også være til voldsom gene for andre uden for psykiatrisk afdeling. Visitering og kontrol af værelse Har vi begrundet mistanke om, at du forsøger at indføre alkohol, euforiserende stoffer eller farlige genstande (knive/våben ect.), vil vi visitere dig (dog ikke kroppens hulrum), ligesom vi vil kontrollere dine ejendele og dit værelse. Denne kontrol foretages så vidt muligt, mens du er til stede. Restriktioner, hvis du afsoner en straf, er varetægtsfængslet, varetægtsfængslet i surrogat eller anbringelses- eller behandlingsdømt Politiet, Retten eller Kriminalforsorgen udformer skriftlig kendelse, beslutning eller bestemmelse omkring hvilke restriktioner eller forbud, der eventuelt gælder for dig i forhold til besøg, post og telefonbrug under indlæggelsen. 14

15 PSYKINFO PsykInfo - Information og viden Ønsker du mere viden om psykiske lidelser og behandling, kan du finde bøger, tidsskrifter og forskelligt oplysningsmateriale i caféområdet i forhallen. Det er også muligt at søge information via computer. PsykInfo er altid åben for dig, dine pårørende og besøgende. Indimellem vil du kunne træffe personale og repræsentanter fra en patient- eller pårørendeforening. PsykInfo arrangerer løbende undervisning, foredrag m.v. Se program og opslag. Du kan også finde pjecer omkring sundhed og sund livsstil i caféområdet. PsykInfo - caféen i forhallen - Psykiatrisk Afdeling Svendborg 15

16 Afdelingsledelsen Psykiatrisk Afdeling Svendborg Valdemarsgade Svendborg regionsyddanmark.dk 22106

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

0 Indhold... 1. 3. Aktivitetsskabe i afsnit... 8. 4. Rekreative aktiviteter... 9. 5. Aktivitetstilbud i afdelingen... 10

0 Indhold... 1. 3. Aktivitetsskabe i afsnit... 8. 4. Rekreative aktiviteter... 9. 5. Aktivitetstilbud i afdelingen... 10 Indhold 0 0 Indhold.... 1 1. Aktiviteter som led i behandling... 2 1.1 Akut indlæggelse... 2 1.2 Indlæggelsessamtale... 2 1.3 Revurdering/udskrivelse... 3 1.4 Dokumentation... 3 1.5 Metodeovervejelser

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation Patientvejledning Generel vejledning i forbindelse med din operation Aleris-Hamlet deltager i Sundhedsministeriets landsdækkende undersøgelser om patientoplevelser. Det er en stikprøverundersøgelse og

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Velkommen til. Holmstrupgård

Velkommen til. Holmstrupgård Velkommen til vej 39 Kære forældre I modtager denne folder, fordi der er truffet beslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på. I folderen kan I læse mere om de konkrete rammer og dagligdagen for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere