Indhold BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen Indhold 1. Introduktion Formål Sikkerhedsinstruktioner Generelt om Milou Login Patientliste Påmindelser Brugerniveauer og password Alarm Søg/finde funktion Find en patient (Figur 6) Patient ved navn Patient ved CPR-nr Find patient Patienter i dag Find en registrering Find registrering Registreringer i dag Usignerede registreringer Patientliste/tavle Opret ny patient Indlæg eksisterende patient på patientliste/tavle Flyt patient Inaktivér patient Vurder patient Vurder stue Rediger patient-data Afslut patient Hurtig-menu (ved højreklik).... 8

2 5.1. Bekræft alarm Brugerbemærkning/notat ph værdi Lactat Udskrift / print (Figur 14) Gem som PDF-fil Send PDF-fil som (Anonymiserer kurven) Trend Signere Alarm indstillinger Signal alarm Tachycardi og Bradycardi Sammenfaldende alarm Fjern registrering fra skærm Udseende/layout Registreringen Skala Farver Scrolling STAN Maternel SpO2 og noninvasivt blodtryk (NIBP) FspO Eventlog/Hændelseslog Klippe/klistre funktionen Tilfælde 1, manglende navn og CPR. på kurverne Tilfælde 2, jeg har svaret nej til dialog boksen med samme patient Tilfælde 3, kurve arkiveret med forkert patient... 13

3 Bruger-manual 1. Introduktion 1.1. Formål Denne bruger-manual gælder udelukkende for Milou.NET overvågnings-systemet. Manualen er baseret på at skulle anvendes som en del af en komplet Milou.NET installation og inkluderer ikke drift af realtids server eller udfører administrative opgaver Sikkerhedsinstruktioner Det er hensigtsmæssigt at læse manualen inden Milou.NET sættes i drift. Milou.NET er et hjælpemiddel ved klinisk arbejde men stiller ingen diagnoser. Dette ansvar ligger hos det på sygehuset uddannede personale. Milou.NET må udelukkende anvendes på de steder, som i medicinsk henseende opfylder alle sikkerhedskrav Håndtering af Milou.NET og tilhørende udstyr bør udelukkende udføres af specielt instrueret personale. Modificering af generelle indstillinger i Milou.NET må kun udføres af en administrator, som er certificeret af Medexa Diagnostisk Service AB eller dennes distributør. Til Milou.NET må udelukkende tilsluttes ekstra udstyr, som opfylder alle sikkerhedskrav og som er kompabilitetstestet og godkendt af Medexa Diagnostisk Service AB Service af Milou.NET må kun udføres af autoriseret personale. Udefra kommende software skal valideres af Medexa Diagnostisk Service AB inden ibrugtagning. Milou.NET må udelukkende anvendes af personer med relevant medicinsk baggrund og erfaring i anvendelsen af Microsoft Windows Soft- og hardware miljøet omkring Milou.NET skal opretholdes og opdateres af administrativt personale. Dette inkluderer virus opdateringer, firewalls, backup, Windows opdateringer etc. 2. Generelt om Milou Milou er et komplet system for indsamling, overvågning og arkivering af medicinsk information i realtid. CTG apparater kan tilkobles på fødestuerne via specielle udtag, hvorved CTG-kurven automatisk arkiveres af Milou og samtidig præsenteres i realtid på udvalgte strategisk placerede overvågnings skærme f.eks. i personale- eller konferencerum. Disse skærme viser alle igangværende registreringer på fødegangen Login Man kan vælge at finde sit bruger-navn via dropdown listen. Ved at indtaste det første bogstav i ens navn, vil listen automatisk starte ved det første brugernavn med netop dette bogstav. Når man har fundet sit brugernavn, indtaster man sit password og klikker OK.

4 2.2. Patientliste Når et CTG apparat kører på en fødestue, knyttes den elektroniske CTG- kurve til den patient, som ligger i det pågældende rum via patientlisten/tavlen (Figur 1). Det er meget vigtigt, at patienten bliver identificeret dvs. at personalet indtaster patientens navn og cpr-nr. I modsat fald vil der forekomme en uidentificeret CTG-kurve, som vil blive markeret med en gul advarsels trekant i midten af kurven. Såfremt man ikke associerer CTG-kurven med rette patient, kan man risikere, at næste patient på stuen overtager kurven fra den foregående patient, hvis registrering således enten helt forsvinder eller bliver fejlagtigt registreret. Når patienten fjernes fra patientlisten/tavlen, fjernes CTG registreringen samtidig fra overvågningsskærmen og en ny registrering kan begynde. Figur Påmindelser Hvis et CTG-apparat sættes i gang igen efter at have været slukket, kommer en dialog-boks op på skærmen, der viser fødestue nr. og klokkeslæt. Man bliver gjort opmærksom på, at en ny registrering er startet og der spørges samtidig, om registreringen tilhører samme patient som tidligere. (Figur 2) Svarer man JA til dette, sker der ingenting. CTG data fortsætter med at blive registreret på den pågældende patient. Figur 2 Svarer man NEJ, omplaceres patienten på patientlisten/tavlen og registreringen fortsætter på en tom stue (Figur 3), hvorefter en ny patient kan lægges ind. (Omplacering betyder, at patienten fortsat ligger på patientlisten/tavlen men ikke har nogen stue. Figur 3

5 2.4. Brugerniveauer og password For at kunne anvende Milou, er det nødvendigt at have et brugernavn og et password. Hver bruger kan tildeles et bruger-niveau fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste. (Figur 4) Følgende eksempler på bruger-niveau: Administrator rettigheder, oprettelse af nye brugere niveau 5 Bekræftelse af alarm niveau 4 Indlæggelse af notat, skalp PH og lactat niveau Alarm Alarm tilstand indikeres som et rødt rektangel rundt om selve registreringen, samt en alarmhændelse som automatisk bliver overført til informationsloggen (se pkt. 6.2). Alarmen kan bekræftes ved at anvende brugernavn og password. Såfremt flere alarmer er gået i gang, skal disse bekræftes separat. (Figur 5) Figur 4 3. Søg/finde funktion For at komme til søg/finde funktionen skal man venstre klikke på forstørrelses-glasset med kommandoen FIND. Herefter får man et billede frem på skærmen, hvor flere valgmuligheder for søgning fremkommer Find en patient (Figur 6) Figur Patient ved navn Indtast fornavn og/eller efternavn på patienten. Hvis man indtaster første bogstav i for- eller efternavn, får man en liste med alle de patienter, som starter med dette bogstav Patient ved CPR-nr. Indtast patientens CPR-nr. Man kan skrive enten med eller uden bindestreg.

6 Find patient Generel form for søgning, hvor man kan bruge fornavn, efternavn, CPR-nr., fødselsdato, gestationsalder og paritet som søgekriterier Patienter i dag Viser alle patienter, som har været på patientlisten/tavlen indenfor de seneste 24 timer Find en registrering Find registrering Generel form for søgning. En kalender kommer frem, hvor man kan søge på registreringer indenfor bestemte datoer Registreringer i dag Viser alle registreringer foretaget indenfor de sidste 24 timer. Figur Usignerede registreringer Viser alle usignerede/uidentificerede registreringer i systemet. 4. Patientliste/tavle 4.1. Opret ny patient Man højre klikker på den stue, man ønsker at lægge patienten ind på og vælger ny patient. (Figur 7) Figur 7 Udfyld herefter de respektive felter med patientens data. (Figur 8) Navn og CPR-nr. er vigtigt, men det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter. Så længe patienten fortsat er indlagt på stuen, kan man gå ind på patientens data og redigere eller tilføje oplysninger. VIGTIGT!!! MAN MÅ ALDRIG ÆNDRER CPR-NR. PÅ EN PATIENT. HERVED KAN DER OPSTÅ 2 PATIENTER MED SAMME CPR-NR. Figur 8

7 4.2. Indlæg eksisterende patient på patientliste/tavle Man højre klikker på den stue, man ønsker at lægge patienten ind på og vælger find patient. (Se figur 7) Patienten kan herefter kaldes frem. (se pkt ) 4.3. Flyt patient På patientlisten/tavlen højre klikker man på den patient, man ønsker at flytte og vælger flyt patient til. (Figur 9) Herefter kan man vælge på hvilken stue, man ønsker patienten placeret. Kun tomme stuer er tilgængelige Inaktivér patient Hvis en patient er gået en tur, for senere at vende tilbage til en stue, kan denne patient gøres inaktiv.(figur 10) Højre klik på patienten og vælg gør patienten inaktiv. Når vedkommende vender tilbage, kan hun enten placeres på samme stue, hvis den stadig er ledig, eller flyttes til en anden stue efter behov. Figur 9 Figur Vurder patient Højre klik på patienten på patientlisten/tavlen og vælg vurder Patient. Herefter vil man få patientens igangværende CTG forløb frem på skærmen, hvor man samtidig kan se vedkommendes historik dvs. alle tidligere CTG forløb - øverst i venstre kolonne. Man kan herefter vælge det eller de forløb, man ønsker at se. Man kan efterfølgende vende tilbage til det igangværende forløb ved at venstre klikke på den nederste dato i venstre kolonne, som altid er dags dato Vurder stue Højre klik på en stue og vælg vurder stue. Herefter vil man få patientens kurve frem på skærmen. Kan sidestilles med at dobbelt klikke på stuen. (Figur 10) Bruges ikke ofte Rediger patient-data Højre klik på patienten på belægningslisten/tavlen og vælg rediger patient-data. Herefter kan man rette eventuelle fejl i for- eller efternavn, tildele CPR-nr. eller indsætte oplysninger om graviditeten. Denne handling kan, i visse Milou versioner, i stedet findes ved at højre klikke inde på selve CTG forløbet dvs. samme sted som brugernotat, ph, print m.v. forefindes. VIGTIGT!!! MAN MÅ ALDRIG ÆNDRER CPR-NR. PÅ EN PATIENT. HERVED KAN DER OPSTÅ 2 PATIENTER MED SAMME CPR-NR.

8 4.8. Afslut patient Når CTG forløbet er afsluttet og man ønsker, at patienten fjernes fra stue til arkiv, højre klikkes på patienten på patientlisten/ tavlen, hvorefter man vælger afslut patient.(figur 10) Hermed arkiveres alle data og et nyt CTG- forløb kan igangsættes. 5. Hurtig-menu (ved højreklik). Hurtig-menuen anvendes, når der skal foretages en handling på et igangværende eller arkiveret CTG forløb Bekræft alarm Såfremt der på skærmen forekommer en alarm, kan denne bekræftes ved at indtaste brugernavn og password. Alarmen viser sig som en tydelig rød firkant omkring CTG forløbet og forekommer ved f.eks. kabel nedbrud på sygehusets netværk, manglende kontakt med sygehusets server og lign. Der kræves administrator rettigheder for at kunne godkende en alarm. Alle opståede alarmer skal bekræftes separat. (Figur 11) Figur Brugerbemærkning/notat Vil man knytte en kommentar til CTG forløbet, klikker man på bruger bemærkning (Figur 12) og slutter af med at indtaste brugernavn og password. Figur 12 Noten viser sig som en lille gul firkant i toppen af CTG kurven på præcist det tidspunkt, man har valgt at sætte cursoren på i registreringen. (Figur 13) Man kan indsætte noter på gamle registreringer, men den faktiske tid for tilføjelsen af noten vil altid fremgå. Figur ph værdi Ønsker man at lægge barnets ph-værdi ind på CTG forløbet evt. tilknyttet en kommentar klikker man på ph og følger samme procedure som ved brugerbemærkning/notat. (se figur 13) 5.4. Lactat Samme procedure som beskrevet ovenfor under brugerbemærkning og ph værdi.(se figur 13) 5.5. Udskrift / print (Figur 14)

9 Man kan vælge at udskrive hele registreringen eller bare den synlige del, (hvilket betyder, at man kan scrolle hen til den del af registreringen, man har interesse i at se og udelukkende skrive den del ud). Man kan også udskrive event-log (informationen ved klik på bjælken til højre). Det er også muligt at printe registreringen i to forskellige størrelser. Fuld skala udnytter hele papirets højde minus margin hvorimod CTG papir skala udskriver således, at 1 minut er præcist en centimeter, som udskriften fra CTG apparatet. Som Figur 14 standard udskrives CTG anonymiseret uden navn og CPR-nr. Ved at fjerne krydset i skjul patient identitet ophæves anonymiseringen Gem som PDF-fil Som ved print (ovenfor) kan man vælge at gemme hele registreringen eller bare den synlige del. Også eventlog kan gemmes. Herefter vil man blive bedt om at specificere et navn til PDF-filen og hvor denne skal gemmes Send PDF-fil som (Anonymiserer kurven) Proceduren er den samme som gem som PDF-fil (ovenfor). PDF-filen tilknyttes automatisk til en ny E- post meddelelse, som kommer frem. Herefter tilføjes modtageren og filen sendes på vanlig vis. Alle PDF-filer i denne procedure, bliver automatisk anonymiseret af sikkerhedsmæssige hensyn Trend Man kan komprimere registreringens tidsskala med en faktor 2, 5, 10 eller 20, såfremt man ønsker at se eksempelvis langsomme variationer i registreringen. Af sikkerhedsmæssige hensyn ændrer komprimeringen sig til normalt leje efter 30 sekunders inaktivitet. (Figur 15) Figur Signere Man kan signere en registrering elektronisk, hvorved ens signatur (brugernavn) sammen med en lille pen viser sig på præcist det tidspunkt, man højre-klikkede på registreringen. (Figur 16) Man kan som med notat og ph - signere en Rev. B, Figur Milou 16 Software version

10 registrering efter denne er afsluttet, men både den medicinske og faktiske tid vises på signeringen Alarm indstillinger Advarsel!! Man skal være forsigtig, såfremt man ændrer på disse indstillinger. Det gælder kun den specifikke registrering, man har igangsat. Såfremt patienten flyttes til en anden stue, skal alarm indstillingerne føres tilbage til standard værdierne. (Figur 17) Signal alarm Ved at klikke på tid kan man indsætte en max. grænse for, hvor længe der må være dårligt signal fra CTG til Milou, før alarmen aktiveres. For at alarmen overhovedet skal kunne aktiveres, skal der være en periode med godt signal. Man skal således klikke på god signaltid før aktivering og sætte et minimum antal sekunder ind, hvor der er et godt signal og herefter klikke på procent. Sætter man eksempelvis 80 % ind, vil systemet vide, at når der har været godt signal i 80 procent af indstillingstiden, kan tidsalarmen for dårligt signal træde i kraft. Jo lavere procent jo hurtigere aktiveres alarmen. Bruges ikke ofte. Figur Tachycardi og Bradycardi Man kan indstille alarmen ved at klikke på niveau og sætte hjerte-frekvensen til det antal slag man anser for værende det kritiske niveau. Herefter klikker man på procent og indsætter et max. niveau for, hvor mange procent hjerte-frekvensen må overstige det allerede indsatte antal slag, hvorefter man klikker på tid for at fastlægge en tidsgrænse for, hvor længe førnævnte procent-sats må overskrides, før alarmen aktiveres Sammenfaldende alarm Bruges ved registrering af tvillinger. Kan udelukkende aktiveres eller inaktiveres Fjern registrering fra skærm Hvad enten man har valgt at vurdere et CTG forløb på skærmen ved at dobbelt klikke (venstre) på en patient på patientlisten/tavlen for at se et igangværende forløb, eller man har kaldt en registrering frem fra arkivet, kan disse fjernes fra skærmen ved at højre klikke et uvilkårligt sted på registreringen og herefter vælge fjern fra PC. Registreringen forsvinder herefter fra skærm til sin oprindelige position og man kan foretage ny handling. 6. Udseende/layout Registreringen Når en registrering er igangværende, vil et grønt ikon komme til syne øverst i skærmen ovenover selve registreringen. (Figur 18) Såfremt der slukkes for CTG apparatet eller hvis en gammel registrering hentes fra arkivet, vil dette ikon være hvidt. Figur 18 Alle CTG stop indikeres med et gråt mellemrum på langs af registreringen. Hvis registreringen fortsættes, påføres dato og klokkeslæt for igangsætnings-tidspunktet.

11 Ved normal CTG registrering består kurve-området af et hjertefrekvens område, som viser fosterets hjertefrekvens samt et TOCO område, som viser uterin aktivitet. Ved gemelli separeres hjertefrekvens området automatisk i to dele med kanal 1 underst og kanal 2 øverst. Ved igangværende registreringer vises den aktuelle hjertefrekvens og uterine aktivitet i øverste højre hjørne af de aktuelle områder. Øverst vises CPR-nr., navn og stue. Såfremt registreringen er afsluttet, står der arkivet i stedet for stue i øverste højre hjørne Skala Hjertefrekvensen er slag pr. minut (bpm) og standard skalaen går mellem 50 og 210 slag pr. minut. Enheden ved ekstern TOCO registrering er i procent og enheden for internt tryk er mmhg. Der er altid 1 minut mellem to grå vertikale linjer og 10 minutter mellem de grønne. Forholdet mellem X og Y- akslerne er altid 1 minut pr. 20 bpm uanset bredde eller højde på skærmen. Dette modsvarer skalaen på vanligt CTG papir. For hver 10-minutters linje udskrives et tidsstempel Farver Baggrunden i Hjertefrekvens området er inddelt i rosa, gult og hvidt. Overgangen mellem gult og hvidt område indikerer hhv. tachycardi og bradycardi niveauerne. Såfremt alarm- niveauet ændres separat, ændrer størrelsen på ovennævnte områder sig tilsvarende. Følgende farver anvendes gennemgående i hele systemet for at repræsentere forskellige parametre. Dette gælder både kurver, hjertefrekvens-værdi, ikoner etc.: Foster hjertefrekvens ultralyd, kanal 1 Foster hjertefrekvens EKG kanal 1 Foster hjertefrekvens ultralyd, kanal 2 Ekstern TOCO Intrauterin trykregistrering Bruger bemærkning Alarm ph Lactat Moderens blodtryk, EKG og andre maternelle parametre FSpO2 ST-Event Information Bemærkninger på f.eks. STAN apparat (findes kun i eventlog) Blå Sort (invasivt) Brun Blå Sort (invasivt) Hvid Rød Cerise rød Lyseblå Grøn Brun Sort Grå Gul Scrolling Ved igangværende registrering er bjælken altid længst til højre. Den kan trækkes til venstre, såfremt man ønsker at undersøge en tidligere del af registreringen, men efter 30 sekunder uden aktivitet returnerer bjælken til sin oprindelige position STAN Milou understøtter ST-analyse parametre fra Neoventa STAN S21 og S31 inklusiv: T/QRS kvoter Bifasisk ST

12 STAN events af alle typer Bruger bemærkning tastet på Stan apparatet T/QRS værdien indikeres med X præcist som på STAN skærmen. Bifasisk ST vises som nummer og STevent som sorte rektangler med hvid kant. Alle events fra STAN samt bruger-bemærkning/anvender notat overføres til eventloggen i Milou (med gul indikator). STAN området vises under TOCO området Maternel SpO2 og noninvasivt blodtryk (NIBP) Milou understøtter MSpO2 og NIBP målinger via CTG apparatet. Disse målinger vises som hændelser i eventloggen med følgende parametre: MSpO2, Saturations-værdi i procent Maternel hjertefrekvens i bpm (slag pr. min.) NIBP, Systolisk tryk Diastolisk tryk Middel tryk FspO2 Ved indkobling af et foster pulsoximeter vises saturations værdien som en kurve i TOCO området. Saturationens aktuelle værdi og værdien af saturationens puls vises også i ovenstående område Eventlog/Hændelseslog For at vise eller skjule eventlog, venstre klikker man på bjælken i højre side af skærmen. Eventlog er en liste over alle hændelser, der er foregået i CTG registrerings forløbet, fra det øjeblik CTG apparatet sættes i gang og indtil man slukker det igen efter endt registrering. Hver enkelt hændelse har sit eget farvede ikon, alt afhængig af hvilken hændelse man vælger at foretage sig (se pkt ). 7. Klippe/klistre funktionen VIGTIGT: Man må under ingen omstændigheder bruge funktionen rediger patient-data, til at korrigere nedenstående potentielle fejl. Rediger patient-data bruges kun, hvis det drejer sig om en ny patient, hvor man er kommet til at stave navnet forkert, eller hvis en patient har fået midlertidigt CPR-nr., som efterfølgende skal ændres. Funktionen kan kun anvendes, så længe den aktuelle registrering er i gang. 7.1 Tilfælde 1, manglende navn og CPR. på kurverne Hvis en patient har fået foretaget en ctg registrering på en given stue og den pågældende patient ikke har fået påført navn eller CPR nr., kan patientens registrering forsvinde i samme øjeblik den næste patient får kørt en registrering på samme stue. Dette sker, når man starter ctg apparatet igen. En dialog boks kommer til syne og spørger, om registreringen tilhører samme patient som tidligere. Når man med rette siger nej til dette, forsvinder det første stykke registrering fra den patient, som tidligere lå på stuen. Problemet vil i så fald være, at den foregående patient ikke er lagt ind på patient listen med navn og CPR nr. og at registreringen derfor er forsvundet.

13 Den bedste og hurtigste måde til at korrigere, således at den rette patient får den rette registrering er ulogisk nok ved at svare ja til samme patient i dialog boksen. Dette betyder, at der nu hænger et stykke forkert registrering på det foregående forløb på stuen. Gå herefter ind på patient listen og opret den første patient hurtigst muligt med navn og CPR nr., således hele registreringen nu tilhører denne patient også den forkerte del. Dobbelt klik på stuen og registreringen kommer frem igen. Herefter højre klikkes på det forkerte stykke registrering, som jo rettelig tilhører den nye patient på stuen, hvorefter det pågældende stykke registrering markeres med en kraftig sort kant og en menu fremkommer. Klik i start ny patient fra og med den markerede registrering. En dialog boks kommer frem og spørger, om det er rigtigt, at man vil starte en ny patient på dette stykke registrering, hvilket man siger ja til og bekræfter med bruger navn og personlig kode. I samme øjeblik man siger ja, forsvinder det første stykke, som nu er tilrettet og med korrekt navn og CPR nr. ud på patient listen, hvor patienten står som inaktiv ovenover stuerne. Det markerede stykke vil køre videre på den nye patient, som jo endnu ikke har fået navn på, hvorfor advarselstrekanten fremkommer på skærmen. Herefter lægges navn og CPR nr. ind på den nye patient på normal vis og man kan køre videre på normal vis. Gå herefter ind på patient listen og afslut den patient, som ligger inaktiv ovenover stuerne. 7.2 Tilfælde 2, jeg har svaret nej til dialog boksen med samme patient. Har man allerede i starten sagt nej til, at det ikke er samme patient (som nævnt ovenfor med rette), er det muligt at finde og indsætte den manglende registrering på den rette patient på følgende måde: Opret patienten fiktivt med navn og CPR. nr. på en ledig stue. Med fiktivt menes, at patienten ikke behøver være til stede og at ctg apparatet ikke behøver at blive startet. Når patienten er lagt ind på patient listen, dobbelt klikker man på stuen og et gråt skærm billede kommer frem, hvor patientens data står for oven. Blot er der ingen registrering i gang, eftersom ctg apparatet ikke er tændt. Sæt cursor et hvilket som helst sted i det grå felt og højreklik. Sæt cursor på klip & klistre i det menu felt, der fremkommer og vælg klistre registrering ind. (Klistre ind special bruges ikke i Danmark). Der fremkommer nu et nyt skærmbillede med alle de uidentificerede registreringer. Denne liste er altid skjult og kan kun fremkomme, når man efterfølgende opretter en patient fiktivt. Listen indeholder alle de uidentificerede registreringer, som afdelingen måtte have og hver enkelt registrering er forsynet med stue nr. samt start- og slut tidspunkt. Herved er det muligt at identificere netop den registrering, man ønsker. Ved at klikke på den pågældende registrering, får man visuelt overblik i højre side af skærm billedet. Når man er sikker på, at det er den rette registrering, trykker man OK, hvorefter man igen skal godkende, at man nu klistrer et stykke registrering ind på en given patient. I samme øjeblik man trykker OK, bliver registreringen påført den fiktivt oprettede patient, som herefter kan afsluttes på patient listen på normal vis og rettelsen er foretaget. 7.3 Tilfælde 3, kurve arkiveret med forkert patient Hvis man allerede har arkiveret en patient med et forkert stykke registrering tilknyttet, kan man hente denne patient frem fra arkivet, klippe det forkerte stykke registrering ud, og klistre det ind på den rette patient. Man henter patienten frem fra arkiv på vanlig vis enten ved navn eller CPR-nr. - og klikker på registreringen man vil foretage rettelse i. Når registreringen er fremme på skærmen, højre klikkes på den del, man vil klippe ud altså det forkerte stykke, hvorefter man venstre klikker på klippe & klistre og bagefter klip den markerede registrering ud. Igen spørger systemet om man er sikker på, at det er det rigtige stykke, man klipper ud og er man det, svarer man OK til dette i dialog

14 boksen (med brugernavn og password). En lille dialog boks kommer frem og fortæller, at registreringen nu er klippet ud, hvilket man svarer OK til. En lille sort saks kommer frem, der hvor man klippede registreringen ud. Herefter oprettes patienten, som det udklippede stykke registrering tilhører, fiktivt på patient listen som beskrevet ovenfor, og den udklippede registrering sættes ind på rette patient - også beskrevet ovenfor hvorefter rettelsen er foretaget.

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Efkon AB 2014 1. HVAD ER CUMAP LIVE?... 2 2. HVAD VISES DER FOR BESØGENDE?... 3 3. CUMAP LIVE VIA CUMAP-PC... 5 3.1. OPSÆTNING I CUMAP-PC... 5 3.2. HOLDLEDERNE

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning for Partneradministratorer

Brugervejledning for Partneradministratorer Brugervejledning for Partneradministratorer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Dalux Field Brugermanual

Dalux Field Brugermanual Dalux Field Brugermanual Brugerstyring Version 2.0 Dato: 11. Juli 2014 Dalux Field Brugermanual - Brugerstyring Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... 3 Indstilling

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere