Indhold BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen Indhold 1. Introduktion Formål Sikkerhedsinstruktioner Generelt om Milou Login Patientliste Påmindelser Brugerniveauer og password Alarm Søg/finde funktion Find en patient (Figur 6) Patient ved navn Patient ved CPR-nr Find patient Patienter i dag Find en registrering Find registrering Registreringer i dag Usignerede registreringer Patientliste/tavle Opret ny patient Indlæg eksisterende patient på patientliste/tavle Flyt patient Inaktivér patient Vurder patient Vurder stue Rediger patient-data Afslut patient Hurtig-menu (ved højreklik).... 8

2 5.1. Bekræft alarm Brugerbemærkning/notat ph værdi Lactat Udskrift / print (Figur 14) Gem som PDF-fil Send PDF-fil som (Anonymiserer kurven) Trend Signere Alarm indstillinger Signal alarm Tachycardi og Bradycardi Sammenfaldende alarm Fjern registrering fra skærm Udseende/layout Registreringen Skala Farver Scrolling STAN Maternel SpO2 og noninvasivt blodtryk (NIBP) FspO Eventlog/Hændelseslog Klippe/klistre funktionen Tilfælde 1, manglende navn og CPR. på kurverne Tilfælde 2, jeg har svaret nej til dialog boksen med samme patient Tilfælde 3, kurve arkiveret med forkert patient... 13

3 Bruger-manual 1. Introduktion 1.1. Formål Denne bruger-manual gælder udelukkende for Milou.NET overvågnings-systemet. Manualen er baseret på at skulle anvendes som en del af en komplet Milou.NET installation og inkluderer ikke drift af realtids server eller udfører administrative opgaver Sikkerhedsinstruktioner Det er hensigtsmæssigt at læse manualen inden Milou.NET sættes i drift. Milou.NET er et hjælpemiddel ved klinisk arbejde men stiller ingen diagnoser. Dette ansvar ligger hos det på sygehuset uddannede personale. Milou.NET må udelukkende anvendes på de steder, som i medicinsk henseende opfylder alle sikkerhedskrav Håndtering af Milou.NET og tilhørende udstyr bør udelukkende udføres af specielt instrueret personale. Modificering af generelle indstillinger i Milou.NET må kun udføres af en administrator, som er certificeret af Medexa Diagnostisk Service AB eller dennes distributør. Til Milou.NET må udelukkende tilsluttes ekstra udstyr, som opfylder alle sikkerhedskrav og som er kompabilitetstestet og godkendt af Medexa Diagnostisk Service AB Service af Milou.NET må kun udføres af autoriseret personale. Udefra kommende software skal valideres af Medexa Diagnostisk Service AB inden ibrugtagning. Milou.NET må udelukkende anvendes af personer med relevant medicinsk baggrund og erfaring i anvendelsen af Microsoft Windows Soft- og hardware miljøet omkring Milou.NET skal opretholdes og opdateres af administrativt personale. Dette inkluderer virus opdateringer, firewalls, backup, Windows opdateringer etc. 2. Generelt om Milou Milou er et komplet system for indsamling, overvågning og arkivering af medicinsk information i realtid. CTG apparater kan tilkobles på fødestuerne via specielle udtag, hvorved CTG-kurven automatisk arkiveres af Milou og samtidig præsenteres i realtid på udvalgte strategisk placerede overvågnings skærme f.eks. i personale- eller konferencerum. Disse skærme viser alle igangværende registreringer på fødegangen Login Man kan vælge at finde sit bruger-navn via dropdown listen. Ved at indtaste det første bogstav i ens navn, vil listen automatisk starte ved det første brugernavn med netop dette bogstav. Når man har fundet sit brugernavn, indtaster man sit password og klikker OK.

4 2.2. Patientliste Når et CTG apparat kører på en fødestue, knyttes den elektroniske CTG- kurve til den patient, som ligger i det pågældende rum via patientlisten/tavlen (Figur 1). Det er meget vigtigt, at patienten bliver identificeret dvs. at personalet indtaster patientens navn og cpr-nr. I modsat fald vil der forekomme en uidentificeret CTG-kurve, som vil blive markeret med en gul advarsels trekant i midten af kurven. Såfremt man ikke associerer CTG-kurven med rette patient, kan man risikere, at næste patient på stuen overtager kurven fra den foregående patient, hvis registrering således enten helt forsvinder eller bliver fejlagtigt registreret. Når patienten fjernes fra patientlisten/tavlen, fjernes CTG registreringen samtidig fra overvågningsskærmen og en ny registrering kan begynde. Figur Påmindelser Hvis et CTG-apparat sættes i gang igen efter at have været slukket, kommer en dialog-boks op på skærmen, der viser fødestue nr. og klokkeslæt. Man bliver gjort opmærksom på, at en ny registrering er startet og der spørges samtidig, om registreringen tilhører samme patient som tidligere. (Figur 2) Svarer man JA til dette, sker der ingenting. CTG data fortsætter med at blive registreret på den pågældende patient. Figur 2 Svarer man NEJ, omplaceres patienten på patientlisten/tavlen og registreringen fortsætter på en tom stue (Figur 3), hvorefter en ny patient kan lægges ind. (Omplacering betyder, at patienten fortsat ligger på patientlisten/tavlen men ikke har nogen stue. Figur 3

5 2.4. Brugerniveauer og password For at kunne anvende Milou, er det nødvendigt at have et brugernavn og et password. Hver bruger kan tildeles et bruger-niveau fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste. (Figur 4) Følgende eksempler på bruger-niveau: Administrator rettigheder, oprettelse af nye brugere niveau 5 Bekræftelse af alarm niveau 4 Indlæggelse af notat, skalp PH og lactat niveau Alarm Alarm tilstand indikeres som et rødt rektangel rundt om selve registreringen, samt en alarmhændelse som automatisk bliver overført til informationsloggen (se pkt. 6.2). Alarmen kan bekræftes ved at anvende brugernavn og password. Såfremt flere alarmer er gået i gang, skal disse bekræftes separat. (Figur 5) Figur 4 3. Søg/finde funktion For at komme til søg/finde funktionen skal man venstre klikke på forstørrelses-glasset med kommandoen FIND. Herefter får man et billede frem på skærmen, hvor flere valgmuligheder for søgning fremkommer Find en patient (Figur 6) Figur Patient ved navn Indtast fornavn og/eller efternavn på patienten. Hvis man indtaster første bogstav i for- eller efternavn, får man en liste med alle de patienter, som starter med dette bogstav Patient ved CPR-nr. Indtast patientens CPR-nr. Man kan skrive enten med eller uden bindestreg.

6 Find patient Generel form for søgning, hvor man kan bruge fornavn, efternavn, CPR-nr., fødselsdato, gestationsalder og paritet som søgekriterier Patienter i dag Viser alle patienter, som har været på patientlisten/tavlen indenfor de seneste 24 timer Find en registrering Find registrering Generel form for søgning. En kalender kommer frem, hvor man kan søge på registreringer indenfor bestemte datoer Registreringer i dag Viser alle registreringer foretaget indenfor de sidste 24 timer. Figur Usignerede registreringer Viser alle usignerede/uidentificerede registreringer i systemet. 4. Patientliste/tavle 4.1. Opret ny patient Man højre klikker på den stue, man ønsker at lægge patienten ind på og vælger ny patient. (Figur 7) Figur 7 Udfyld herefter de respektive felter med patientens data. (Figur 8) Navn og CPR-nr. er vigtigt, men det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter. Så længe patienten fortsat er indlagt på stuen, kan man gå ind på patientens data og redigere eller tilføje oplysninger. VIGTIGT!!! MAN MÅ ALDRIG ÆNDRER CPR-NR. PÅ EN PATIENT. HERVED KAN DER OPSTÅ 2 PATIENTER MED SAMME CPR-NR. Figur 8

7 4.2. Indlæg eksisterende patient på patientliste/tavle Man højre klikker på den stue, man ønsker at lægge patienten ind på og vælger find patient. (Se figur 7) Patienten kan herefter kaldes frem. (se pkt ) 4.3. Flyt patient På patientlisten/tavlen højre klikker man på den patient, man ønsker at flytte og vælger flyt patient til. (Figur 9) Herefter kan man vælge på hvilken stue, man ønsker patienten placeret. Kun tomme stuer er tilgængelige Inaktivér patient Hvis en patient er gået en tur, for senere at vende tilbage til en stue, kan denne patient gøres inaktiv.(figur 10) Højre klik på patienten og vælg gør patienten inaktiv. Når vedkommende vender tilbage, kan hun enten placeres på samme stue, hvis den stadig er ledig, eller flyttes til en anden stue efter behov. Figur 9 Figur Vurder patient Højre klik på patienten på patientlisten/tavlen og vælg vurder Patient. Herefter vil man få patientens igangværende CTG forløb frem på skærmen, hvor man samtidig kan se vedkommendes historik dvs. alle tidligere CTG forløb - øverst i venstre kolonne. Man kan herefter vælge det eller de forløb, man ønsker at se. Man kan efterfølgende vende tilbage til det igangværende forløb ved at venstre klikke på den nederste dato i venstre kolonne, som altid er dags dato Vurder stue Højre klik på en stue og vælg vurder stue. Herefter vil man få patientens kurve frem på skærmen. Kan sidestilles med at dobbelt klikke på stuen. (Figur 10) Bruges ikke ofte Rediger patient-data Højre klik på patienten på belægningslisten/tavlen og vælg rediger patient-data. Herefter kan man rette eventuelle fejl i for- eller efternavn, tildele CPR-nr. eller indsætte oplysninger om graviditeten. Denne handling kan, i visse Milou versioner, i stedet findes ved at højre klikke inde på selve CTG forløbet dvs. samme sted som brugernotat, ph, print m.v. forefindes. VIGTIGT!!! MAN MÅ ALDRIG ÆNDRER CPR-NR. PÅ EN PATIENT. HERVED KAN DER OPSTÅ 2 PATIENTER MED SAMME CPR-NR.

8 4.8. Afslut patient Når CTG forløbet er afsluttet og man ønsker, at patienten fjernes fra stue til arkiv, højre klikkes på patienten på patientlisten/ tavlen, hvorefter man vælger afslut patient.(figur 10) Hermed arkiveres alle data og et nyt CTG- forløb kan igangsættes. 5. Hurtig-menu (ved højreklik). Hurtig-menuen anvendes, når der skal foretages en handling på et igangværende eller arkiveret CTG forløb Bekræft alarm Såfremt der på skærmen forekommer en alarm, kan denne bekræftes ved at indtaste brugernavn og password. Alarmen viser sig som en tydelig rød firkant omkring CTG forløbet og forekommer ved f.eks. kabel nedbrud på sygehusets netværk, manglende kontakt med sygehusets server og lign. Der kræves administrator rettigheder for at kunne godkende en alarm. Alle opståede alarmer skal bekræftes separat. (Figur 11) Figur Brugerbemærkning/notat Vil man knytte en kommentar til CTG forløbet, klikker man på bruger bemærkning (Figur 12) og slutter af med at indtaste brugernavn og password. Figur 12 Noten viser sig som en lille gul firkant i toppen af CTG kurven på præcist det tidspunkt, man har valgt at sætte cursoren på i registreringen. (Figur 13) Man kan indsætte noter på gamle registreringer, men den faktiske tid for tilføjelsen af noten vil altid fremgå. Figur ph værdi Ønsker man at lægge barnets ph-værdi ind på CTG forløbet evt. tilknyttet en kommentar klikker man på ph og følger samme procedure som ved brugerbemærkning/notat. (se figur 13) 5.4. Lactat Samme procedure som beskrevet ovenfor under brugerbemærkning og ph værdi.(se figur 13) 5.5. Udskrift / print (Figur 14)

9 Man kan vælge at udskrive hele registreringen eller bare den synlige del, (hvilket betyder, at man kan scrolle hen til den del af registreringen, man har interesse i at se og udelukkende skrive den del ud). Man kan også udskrive event-log (informationen ved klik på bjælken til højre). Det er også muligt at printe registreringen i to forskellige størrelser. Fuld skala udnytter hele papirets højde minus margin hvorimod CTG papir skala udskriver således, at 1 minut er præcist en centimeter, som udskriften fra CTG apparatet. Som Figur 14 standard udskrives CTG anonymiseret uden navn og CPR-nr. Ved at fjerne krydset i skjul patient identitet ophæves anonymiseringen Gem som PDF-fil Som ved print (ovenfor) kan man vælge at gemme hele registreringen eller bare den synlige del. Også eventlog kan gemmes. Herefter vil man blive bedt om at specificere et navn til PDF-filen og hvor denne skal gemmes Send PDF-fil som (Anonymiserer kurven) Proceduren er den samme som gem som PDF-fil (ovenfor). PDF-filen tilknyttes automatisk til en ny E- post meddelelse, som kommer frem. Herefter tilføjes modtageren og filen sendes på vanlig vis. Alle PDF-filer i denne procedure, bliver automatisk anonymiseret af sikkerhedsmæssige hensyn Trend Man kan komprimere registreringens tidsskala med en faktor 2, 5, 10 eller 20, såfremt man ønsker at se eksempelvis langsomme variationer i registreringen. Af sikkerhedsmæssige hensyn ændrer komprimeringen sig til normalt leje efter 30 sekunders inaktivitet. (Figur 15) Figur Signere Man kan signere en registrering elektronisk, hvorved ens signatur (brugernavn) sammen med en lille pen viser sig på præcist det tidspunkt, man højre-klikkede på registreringen. (Figur 16) Man kan som med notat og ph - signere en Rev. B, Figur Milou 16 Software version

10 registrering efter denne er afsluttet, men både den medicinske og faktiske tid vises på signeringen Alarm indstillinger Advarsel!! Man skal være forsigtig, såfremt man ændrer på disse indstillinger. Det gælder kun den specifikke registrering, man har igangsat. Såfremt patienten flyttes til en anden stue, skal alarm indstillingerne føres tilbage til standard værdierne. (Figur 17) Signal alarm Ved at klikke på tid kan man indsætte en max. grænse for, hvor længe der må være dårligt signal fra CTG til Milou, før alarmen aktiveres. For at alarmen overhovedet skal kunne aktiveres, skal der være en periode med godt signal. Man skal således klikke på god signaltid før aktivering og sætte et minimum antal sekunder ind, hvor der er et godt signal og herefter klikke på procent. Sætter man eksempelvis 80 % ind, vil systemet vide, at når der har været godt signal i 80 procent af indstillingstiden, kan tidsalarmen for dårligt signal træde i kraft. Jo lavere procent jo hurtigere aktiveres alarmen. Bruges ikke ofte. Figur Tachycardi og Bradycardi Man kan indstille alarmen ved at klikke på niveau og sætte hjerte-frekvensen til det antal slag man anser for værende det kritiske niveau. Herefter klikker man på procent og indsætter et max. niveau for, hvor mange procent hjerte-frekvensen må overstige det allerede indsatte antal slag, hvorefter man klikker på tid for at fastlægge en tidsgrænse for, hvor længe førnævnte procent-sats må overskrides, før alarmen aktiveres Sammenfaldende alarm Bruges ved registrering af tvillinger. Kan udelukkende aktiveres eller inaktiveres Fjern registrering fra skærm Hvad enten man har valgt at vurdere et CTG forløb på skærmen ved at dobbelt klikke (venstre) på en patient på patientlisten/tavlen for at se et igangværende forløb, eller man har kaldt en registrering frem fra arkivet, kan disse fjernes fra skærmen ved at højre klikke et uvilkårligt sted på registreringen og herefter vælge fjern fra PC. Registreringen forsvinder herefter fra skærm til sin oprindelige position og man kan foretage ny handling. 6. Udseende/layout Registreringen Når en registrering er igangværende, vil et grønt ikon komme til syne øverst i skærmen ovenover selve registreringen. (Figur 18) Såfremt der slukkes for CTG apparatet eller hvis en gammel registrering hentes fra arkivet, vil dette ikon være hvidt. Figur 18 Alle CTG stop indikeres med et gråt mellemrum på langs af registreringen. Hvis registreringen fortsættes, påføres dato og klokkeslæt for igangsætnings-tidspunktet.

11 Ved normal CTG registrering består kurve-området af et hjertefrekvens område, som viser fosterets hjertefrekvens samt et TOCO område, som viser uterin aktivitet. Ved gemelli separeres hjertefrekvens området automatisk i to dele med kanal 1 underst og kanal 2 øverst. Ved igangværende registreringer vises den aktuelle hjertefrekvens og uterine aktivitet i øverste højre hjørne af de aktuelle områder. Øverst vises CPR-nr., navn og stue. Såfremt registreringen er afsluttet, står der arkivet i stedet for stue i øverste højre hjørne Skala Hjertefrekvensen er slag pr. minut (bpm) og standard skalaen går mellem 50 og 210 slag pr. minut. Enheden ved ekstern TOCO registrering er i procent og enheden for internt tryk er mmhg. Der er altid 1 minut mellem to grå vertikale linjer og 10 minutter mellem de grønne. Forholdet mellem X og Y- akslerne er altid 1 minut pr. 20 bpm uanset bredde eller højde på skærmen. Dette modsvarer skalaen på vanligt CTG papir. For hver 10-minutters linje udskrives et tidsstempel Farver Baggrunden i Hjertefrekvens området er inddelt i rosa, gult og hvidt. Overgangen mellem gult og hvidt område indikerer hhv. tachycardi og bradycardi niveauerne. Såfremt alarm- niveauet ændres separat, ændrer størrelsen på ovennævnte områder sig tilsvarende. Følgende farver anvendes gennemgående i hele systemet for at repræsentere forskellige parametre. Dette gælder både kurver, hjertefrekvens-værdi, ikoner etc.: Foster hjertefrekvens ultralyd, kanal 1 Foster hjertefrekvens EKG kanal 1 Foster hjertefrekvens ultralyd, kanal 2 Ekstern TOCO Intrauterin trykregistrering Bruger bemærkning Alarm ph Lactat Moderens blodtryk, EKG og andre maternelle parametre FSpO2 ST-Event Information Bemærkninger på f.eks. STAN apparat (findes kun i eventlog) Blå Sort (invasivt) Brun Blå Sort (invasivt) Hvid Rød Cerise rød Lyseblå Grøn Brun Sort Grå Gul Scrolling Ved igangværende registrering er bjælken altid længst til højre. Den kan trækkes til venstre, såfremt man ønsker at undersøge en tidligere del af registreringen, men efter 30 sekunder uden aktivitet returnerer bjælken til sin oprindelige position STAN Milou understøtter ST-analyse parametre fra Neoventa STAN S21 og S31 inklusiv: T/QRS kvoter Bifasisk ST

12 STAN events af alle typer Bruger bemærkning tastet på Stan apparatet T/QRS værdien indikeres med X præcist som på STAN skærmen. Bifasisk ST vises som nummer og STevent som sorte rektangler med hvid kant. Alle events fra STAN samt bruger-bemærkning/anvender notat overføres til eventloggen i Milou (med gul indikator). STAN området vises under TOCO området Maternel SpO2 og noninvasivt blodtryk (NIBP) Milou understøtter MSpO2 og NIBP målinger via CTG apparatet. Disse målinger vises som hændelser i eventloggen med følgende parametre: MSpO2, Saturations-værdi i procent Maternel hjertefrekvens i bpm (slag pr. min.) NIBP, Systolisk tryk Diastolisk tryk Middel tryk FspO2 Ved indkobling af et foster pulsoximeter vises saturations værdien som en kurve i TOCO området. Saturationens aktuelle værdi og værdien af saturationens puls vises også i ovenstående område Eventlog/Hændelseslog For at vise eller skjule eventlog, venstre klikker man på bjælken i højre side af skærmen. Eventlog er en liste over alle hændelser, der er foregået i CTG registrerings forløbet, fra det øjeblik CTG apparatet sættes i gang og indtil man slukker det igen efter endt registrering. Hver enkelt hændelse har sit eget farvede ikon, alt afhængig af hvilken hændelse man vælger at foretage sig (se pkt ). 7. Klippe/klistre funktionen VIGTIGT: Man må under ingen omstændigheder bruge funktionen rediger patient-data, til at korrigere nedenstående potentielle fejl. Rediger patient-data bruges kun, hvis det drejer sig om en ny patient, hvor man er kommet til at stave navnet forkert, eller hvis en patient har fået midlertidigt CPR-nr., som efterfølgende skal ændres. Funktionen kan kun anvendes, så længe den aktuelle registrering er i gang. 7.1 Tilfælde 1, manglende navn og CPR. på kurverne Hvis en patient har fået foretaget en ctg registrering på en given stue og den pågældende patient ikke har fået påført navn eller CPR nr., kan patientens registrering forsvinde i samme øjeblik den næste patient får kørt en registrering på samme stue. Dette sker, når man starter ctg apparatet igen. En dialog boks kommer til syne og spørger, om registreringen tilhører samme patient som tidligere. Når man med rette siger nej til dette, forsvinder det første stykke registrering fra den patient, som tidligere lå på stuen. Problemet vil i så fald være, at den foregående patient ikke er lagt ind på patient listen med navn og CPR nr. og at registreringen derfor er forsvundet.

13 Den bedste og hurtigste måde til at korrigere, således at den rette patient får den rette registrering er ulogisk nok ved at svare ja til samme patient i dialog boksen. Dette betyder, at der nu hænger et stykke forkert registrering på det foregående forløb på stuen. Gå herefter ind på patient listen og opret den første patient hurtigst muligt med navn og CPR nr., således hele registreringen nu tilhører denne patient også den forkerte del. Dobbelt klik på stuen og registreringen kommer frem igen. Herefter højre klikkes på det forkerte stykke registrering, som jo rettelig tilhører den nye patient på stuen, hvorefter det pågældende stykke registrering markeres med en kraftig sort kant og en menu fremkommer. Klik i start ny patient fra og med den markerede registrering. En dialog boks kommer frem og spørger, om det er rigtigt, at man vil starte en ny patient på dette stykke registrering, hvilket man siger ja til og bekræfter med bruger navn og personlig kode. I samme øjeblik man siger ja, forsvinder det første stykke, som nu er tilrettet og med korrekt navn og CPR nr. ud på patient listen, hvor patienten står som inaktiv ovenover stuerne. Det markerede stykke vil køre videre på den nye patient, som jo endnu ikke har fået navn på, hvorfor advarselstrekanten fremkommer på skærmen. Herefter lægges navn og CPR nr. ind på den nye patient på normal vis og man kan køre videre på normal vis. Gå herefter ind på patient listen og afslut den patient, som ligger inaktiv ovenover stuerne. 7.2 Tilfælde 2, jeg har svaret nej til dialog boksen med samme patient. Har man allerede i starten sagt nej til, at det ikke er samme patient (som nævnt ovenfor med rette), er det muligt at finde og indsætte den manglende registrering på den rette patient på følgende måde: Opret patienten fiktivt med navn og CPR. nr. på en ledig stue. Med fiktivt menes, at patienten ikke behøver være til stede og at ctg apparatet ikke behøver at blive startet. Når patienten er lagt ind på patient listen, dobbelt klikker man på stuen og et gråt skærm billede kommer frem, hvor patientens data står for oven. Blot er der ingen registrering i gang, eftersom ctg apparatet ikke er tændt. Sæt cursor et hvilket som helst sted i det grå felt og højreklik. Sæt cursor på klip & klistre i det menu felt, der fremkommer og vælg klistre registrering ind. (Klistre ind special bruges ikke i Danmark). Der fremkommer nu et nyt skærmbillede med alle de uidentificerede registreringer. Denne liste er altid skjult og kan kun fremkomme, når man efterfølgende opretter en patient fiktivt. Listen indeholder alle de uidentificerede registreringer, som afdelingen måtte have og hver enkelt registrering er forsynet med stue nr. samt start- og slut tidspunkt. Herved er det muligt at identificere netop den registrering, man ønsker. Ved at klikke på den pågældende registrering, får man visuelt overblik i højre side af skærm billedet. Når man er sikker på, at det er den rette registrering, trykker man OK, hvorefter man igen skal godkende, at man nu klistrer et stykke registrering ind på en given patient. I samme øjeblik man trykker OK, bliver registreringen påført den fiktivt oprettede patient, som herefter kan afsluttes på patient listen på normal vis og rettelsen er foretaget. 7.3 Tilfælde 3, kurve arkiveret med forkert patient Hvis man allerede har arkiveret en patient med et forkert stykke registrering tilknyttet, kan man hente denne patient frem fra arkivet, klippe det forkerte stykke registrering ud, og klistre det ind på den rette patient. Man henter patienten frem fra arkiv på vanlig vis enten ved navn eller CPR-nr. - og klikker på registreringen man vil foretage rettelse i. Når registreringen er fremme på skærmen, højre klikkes på den del, man vil klippe ud altså det forkerte stykke, hvorefter man venstre klikker på klippe & klistre og bagefter klip den markerede registrering ud. Igen spørger systemet om man er sikker på, at det er det rigtige stykke, man klipper ud og er man det, svarer man OK til dette i dialog

14 boksen (med brugernavn og password). En lille dialog boks kommer frem og fortæller, at registreringen nu er klippet ud, hvilket man svarer OK til. En lille sort saks kommer frem, der hvor man klippede registreringen ud. Herefter oprettes patienten, som det udklippede stykke registrering tilhører, fiktivt på patient listen som beskrevet ovenfor, og den udklippede registrering sættes ind på rette patient - også beskrevet ovenfor hvorefter rettelsen er foretaget.

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Handling Forklaring Illustration

Handling Forklaring Illustration 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Efkon AB 2014 1. HVAD ER CUMAP LIVE?... 2 2. HVAD VISES DER FOR BESØGENDE?... 3 3. CUMAP LIVE VIA CUMAP-PC... 5 3.1. OPSÆTNING I CUMAP-PC... 5 3.2. HOLDLEDERNE

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

E-SHOPPEN. Brugervejledning

E-SHOPPEN. Brugervejledning E-SHOPPEN Brugervejledning KOM GODT I GANG MED WÜRTHS ONLINE LØSNING Denne manual er lavet for at hjælpe dig godt på vej til at bruge Würths e-shop. Den guider dig igennem med billeder og kan også anvendes

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Forældrevejledning i FAMLY

Forældrevejledning i FAMLY Forældrevejledning i FAMLY Dette gøres i fred og ro derhjemme: Alle forældre får en mail tilsendt med login-oplysninger til FAMLY (login i øverste linje): Via PC : eller App: 1 Når du er inde i systemet,

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere