Indhold BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen Indhold 1. Introduktion Formål Sikkerhedsinstruktioner Generelt om Milou Login Patientliste Påmindelser Brugerniveauer og password Alarm Søg/finde funktion Find en patient (Figur 6) Patient ved navn Patient ved CPR-nr Find patient Patienter i dag Find en registrering Find registrering Registreringer i dag Usignerede registreringer Patientliste/tavle Opret ny patient Indlæg eksisterende patient på patientliste/tavle Flyt patient Inaktivér patient Vurder patient Vurder stue Rediger patient-data Afslut patient Hurtig-menu (ved højreklik).... 8

2 5.1. Bekræft alarm Brugerbemærkning/notat ph værdi Lactat Udskrift / print (Figur 14) Gem som PDF-fil Send PDF-fil som (Anonymiserer kurven) Trend Signere Alarm indstillinger Signal alarm Tachycardi og Bradycardi Sammenfaldende alarm Fjern registrering fra skærm Udseende/layout Registreringen Skala Farver Scrolling STAN Maternel SpO2 og noninvasivt blodtryk (NIBP) FspO Eventlog/Hændelseslog Klippe/klistre funktionen Tilfælde 1, manglende navn og CPR. på kurverne Tilfælde 2, jeg har svaret nej til dialog boksen med samme patient Tilfælde 3, kurve arkiveret med forkert patient... 13

3 Bruger-manual 1. Introduktion 1.1. Formål Denne bruger-manual gælder udelukkende for Milou.NET overvågnings-systemet. Manualen er baseret på at skulle anvendes som en del af en komplet Milou.NET installation og inkluderer ikke drift af realtids server eller udfører administrative opgaver Sikkerhedsinstruktioner Det er hensigtsmæssigt at læse manualen inden Milou.NET sættes i drift. Milou.NET er et hjælpemiddel ved klinisk arbejde men stiller ingen diagnoser. Dette ansvar ligger hos det på sygehuset uddannede personale. Milou.NET må udelukkende anvendes på de steder, som i medicinsk henseende opfylder alle sikkerhedskrav Håndtering af Milou.NET og tilhørende udstyr bør udelukkende udføres af specielt instrueret personale. Modificering af generelle indstillinger i Milou.NET må kun udføres af en administrator, som er certificeret af Medexa Diagnostisk Service AB eller dennes distributør. Til Milou.NET må udelukkende tilsluttes ekstra udstyr, som opfylder alle sikkerhedskrav og som er kompabilitetstestet og godkendt af Medexa Diagnostisk Service AB Service af Milou.NET må kun udføres af autoriseret personale. Udefra kommende software skal valideres af Medexa Diagnostisk Service AB inden ibrugtagning. Milou.NET må udelukkende anvendes af personer med relevant medicinsk baggrund og erfaring i anvendelsen af Microsoft Windows Soft- og hardware miljøet omkring Milou.NET skal opretholdes og opdateres af administrativt personale. Dette inkluderer virus opdateringer, firewalls, backup, Windows opdateringer etc. 2. Generelt om Milou Milou er et komplet system for indsamling, overvågning og arkivering af medicinsk information i realtid. CTG apparater kan tilkobles på fødestuerne via specielle udtag, hvorved CTG-kurven automatisk arkiveres af Milou og samtidig præsenteres i realtid på udvalgte strategisk placerede overvågnings skærme f.eks. i personale- eller konferencerum. Disse skærme viser alle igangværende registreringer på fødegangen Login Man kan vælge at finde sit bruger-navn via dropdown listen. Ved at indtaste det første bogstav i ens navn, vil listen automatisk starte ved det første brugernavn med netop dette bogstav. Når man har fundet sit brugernavn, indtaster man sit password og klikker OK.

4 2.2. Patientliste Når et CTG apparat kører på en fødestue, knyttes den elektroniske CTG- kurve til den patient, som ligger i det pågældende rum via patientlisten/tavlen (Figur 1). Det er meget vigtigt, at patienten bliver identificeret dvs. at personalet indtaster patientens navn og cpr-nr. I modsat fald vil der forekomme en uidentificeret CTG-kurve, som vil blive markeret med en gul advarsels trekant i midten af kurven. Såfremt man ikke associerer CTG-kurven med rette patient, kan man risikere, at næste patient på stuen overtager kurven fra den foregående patient, hvis registrering således enten helt forsvinder eller bliver fejlagtigt registreret. Når patienten fjernes fra patientlisten/tavlen, fjernes CTG registreringen samtidig fra overvågningsskærmen og en ny registrering kan begynde. Figur Påmindelser Hvis et CTG-apparat sættes i gang igen efter at have været slukket, kommer en dialog-boks op på skærmen, der viser fødestue nr. og klokkeslæt. Man bliver gjort opmærksom på, at en ny registrering er startet og der spørges samtidig, om registreringen tilhører samme patient som tidligere. (Figur 2) Svarer man JA til dette, sker der ingenting. CTG data fortsætter med at blive registreret på den pågældende patient. Figur 2 Svarer man NEJ, omplaceres patienten på patientlisten/tavlen og registreringen fortsætter på en tom stue (Figur 3), hvorefter en ny patient kan lægges ind. (Omplacering betyder, at patienten fortsat ligger på patientlisten/tavlen men ikke har nogen stue. Figur 3

5 2.4. Brugerniveauer og password For at kunne anvende Milou, er det nødvendigt at have et brugernavn og et password. Hver bruger kan tildeles et bruger-niveau fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste. (Figur 4) Følgende eksempler på bruger-niveau: Administrator rettigheder, oprettelse af nye brugere niveau 5 Bekræftelse af alarm niveau 4 Indlæggelse af notat, skalp PH og lactat niveau Alarm Alarm tilstand indikeres som et rødt rektangel rundt om selve registreringen, samt en alarmhændelse som automatisk bliver overført til informationsloggen (se pkt. 6.2). Alarmen kan bekræftes ved at anvende brugernavn og password. Såfremt flere alarmer er gået i gang, skal disse bekræftes separat. (Figur 5) Figur 4 3. Søg/finde funktion For at komme til søg/finde funktionen skal man venstre klikke på forstørrelses-glasset med kommandoen FIND. Herefter får man et billede frem på skærmen, hvor flere valgmuligheder for søgning fremkommer Find en patient (Figur 6) Figur Patient ved navn Indtast fornavn og/eller efternavn på patienten. Hvis man indtaster første bogstav i for- eller efternavn, får man en liste med alle de patienter, som starter med dette bogstav Patient ved CPR-nr. Indtast patientens CPR-nr. Man kan skrive enten med eller uden bindestreg.

6 Find patient Generel form for søgning, hvor man kan bruge fornavn, efternavn, CPR-nr., fødselsdato, gestationsalder og paritet som søgekriterier Patienter i dag Viser alle patienter, som har været på patientlisten/tavlen indenfor de seneste 24 timer Find en registrering Find registrering Generel form for søgning. En kalender kommer frem, hvor man kan søge på registreringer indenfor bestemte datoer Registreringer i dag Viser alle registreringer foretaget indenfor de sidste 24 timer. Figur Usignerede registreringer Viser alle usignerede/uidentificerede registreringer i systemet. 4. Patientliste/tavle 4.1. Opret ny patient Man højre klikker på den stue, man ønsker at lægge patienten ind på og vælger ny patient. (Figur 7) Figur 7 Udfyld herefter de respektive felter med patientens data. (Figur 8) Navn og CPR-nr. er vigtigt, men det er ikke nødvendigt at udfylde alle felter. Så længe patienten fortsat er indlagt på stuen, kan man gå ind på patientens data og redigere eller tilføje oplysninger. VIGTIGT!!! MAN MÅ ALDRIG ÆNDRER CPR-NR. PÅ EN PATIENT. HERVED KAN DER OPSTÅ 2 PATIENTER MED SAMME CPR-NR. Figur 8

7 4.2. Indlæg eksisterende patient på patientliste/tavle Man højre klikker på den stue, man ønsker at lægge patienten ind på og vælger find patient. (Se figur 7) Patienten kan herefter kaldes frem. (se pkt ) 4.3. Flyt patient På patientlisten/tavlen højre klikker man på den patient, man ønsker at flytte og vælger flyt patient til. (Figur 9) Herefter kan man vælge på hvilken stue, man ønsker patienten placeret. Kun tomme stuer er tilgængelige Inaktivér patient Hvis en patient er gået en tur, for senere at vende tilbage til en stue, kan denne patient gøres inaktiv.(figur 10) Højre klik på patienten og vælg gør patienten inaktiv. Når vedkommende vender tilbage, kan hun enten placeres på samme stue, hvis den stadig er ledig, eller flyttes til en anden stue efter behov. Figur 9 Figur Vurder patient Højre klik på patienten på patientlisten/tavlen og vælg vurder Patient. Herefter vil man få patientens igangværende CTG forløb frem på skærmen, hvor man samtidig kan se vedkommendes historik dvs. alle tidligere CTG forløb - øverst i venstre kolonne. Man kan herefter vælge det eller de forløb, man ønsker at se. Man kan efterfølgende vende tilbage til det igangværende forløb ved at venstre klikke på den nederste dato i venstre kolonne, som altid er dags dato Vurder stue Højre klik på en stue og vælg vurder stue. Herefter vil man få patientens kurve frem på skærmen. Kan sidestilles med at dobbelt klikke på stuen. (Figur 10) Bruges ikke ofte Rediger patient-data Højre klik på patienten på belægningslisten/tavlen og vælg rediger patient-data. Herefter kan man rette eventuelle fejl i for- eller efternavn, tildele CPR-nr. eller indsætte oplysninger om graviditeten. Denne handling kan, i visse Milou versioner, i stedet findes ved at højre klikke inde på selve CTG forløbet dvs. samme sted som brugernotat, ph, print m.v. forefindes. VIGTIGT!!! MAN MÅ ALDRIG ÆNDRER CPR-NR. PÅ EN PATIENT. HERVED KAN DER OPSTÅ 2 PATIENTER MED SAMME CPR-NR.

8 4.8. Afslut patient Når CTG forløbet er afsluttet og man ønsker, at patienten fjernes fra stue til arkiv, højre klikkes på patienten på patientlisten/ tavlen, hvorefter man vælger afslut patient.(figur 10) Hermed arkiveres alle data og et nyt CTG- forløb kan igangsættes. 5. Hurtig-menu (ved højreklik). Hurtig-menuen anvendes, når der skal foretages en handling på et igangværende eller arkiveret CTG forløb Bekræft alarm Såfremt der på skærmen forekommer en alarm, kan denne bekræftes ved at indtaste brugernavn og password. Alarmen viser sig som en tydelig rød firkant omkring CTG forløbet og forekommer ved f.eks. kabel nedbrud på sygehusets netværk, manglende kontakt med sygehusets server og lign. Der kræves administrator rettigheder for at kunne godkende en alarm. Alle opståede alarmer skal bekræftes separat. (Figur 11) Figur Brugerbemærkning/notat Vil man knytte en kommentar til CTG forløbet, klikker man på bruger bemærkning (Figur 12) og slutter af med at indtaste brugernavn og password. Figur 12 Noten viser sig som en lille gul firkant i toppen af CTG kurven på præcist det tidspunkt, man har valgt at sætte cursoren på i registreringen. (Figur 13) Man kan indsætte noter på gamle registreringer, men den faktiske tid for tilføjelsen af noten vil altid fremgå. Figur ph værdi Ønsker man at lægge barnets ph-værdi ind på CTG forløbet evt. tilknyttet en kommentar klikker man på ph og følger samme procedure som ved brugerbemærkning/notat. (se figur 13) 5.4. Lactat Samme procedure som beskrevet ovenfor under brugerbemærkning og ph værdi.(se figur 13) 5.5. Udskrift / print (Figur 14)

9 Man kan vælge at udskrive hele registreringen eller bare den synlige del, (hvilket betyder, at man kan scrolle hen til den del af registreringen, man har interesse i at se og udelukkende skrive den del ud). Man kan også udskrive event-log (informationen ved klik på bjælken til højre). Det er også muligt at printe registreringen i to forskellige størrelser. Fuld skala udnytter hele papirets højde minus margin hvorimod CTG papir skala udskriver således, at 1 minut er præcist en centimeter, som udskriften fra CTG apparatet. Som Figur 14 standard udskrives CTG anonymiseret uden navn og CPR-nr. Ved at fjerne krydset i skjul patient identitet ophæves anonymiseringen Gem som PDF-fil Som ved print (ovenfor) kan man vælge at gemme hele registreringen eller bare den synlige del. Også eventlog kan gemmes. Herefter vil man blive bedt om at specificere et navn til PDF-filen og hvor denne skal gemmes Send PDF-fil som (Anonymiserer kurven) Proceduren er den samme som gem som PDF-fil (ovenfor). PDF-filen tilknyttes automatisk til en ny E- post meddelelse, som kommer frem. Herefter tilføjes modtageren og filen sendes på vanlig vis. Alle PDF-filer i denne procedure, bliver automatisk anonymiseret af sikkerhedsmæssige hensyn Trend Man kan komprimere registreringens tidsskala med en faktor 2, 5, 10 eller 20, såfremt man ønsker at se eksempelvis langsomme variationer i registreringen. Af sikkerhedsmæssige hensyn ændrer komprimeringen sig til normalt leje efter 30 sekunders inaktivitet. (Figur 15) Figur Signere Man kan signere en registrering elektronisk, hvorved ens signatur (brugernavn) sammen med en lille pen viser sig på præcist det tidspunkt, man højre-klikkede på registreringen. (Figur 16) Man kan som med notat og ph - signere en Rev. B, Figur Milou 16 Software version

10 registrering efter denne er afsluttet, men både den medicinske og faktiske tid vises på signeringen Alarm indstillinger Advarsel!! Man skal være forsigtig, såfremt man ændrer på disse indstillinger. Det gælder kun den specifikke registrering, man har igangsat. Såfremt patienten flyttes til en anden stue, skal alarm indstillingerne føres tilbage til standard værdierne. (Figur 17) Signal alarm Ved at klikke på tid kan man indsætte en max. grænse for, hvor længe der må være dårligt signal fra CTG til Milou, før alarmen aktiveres. For at alarmen overhovedet skal kunne aktiveres, skal der være en periode med godt signal. Man skal således klikke på god signaltid før aktivering og sætte et minimum antal sekunder ind, hvor der er et godt signal og herefter klikke på procent. Sætter man eksempelvis 80 % ind, vil systemet vide, at når der har været godt signal i 80 procent af indstillingstiden, kan tidsalarmen for dårligt signal træde i kraft. Jo lavere procent jo hurtigere aktiveres alarmen. Bruges ikke ofte. Figur Tachycardi og Bradycardi Man kan indstille alarmen ved at klikke på niveau og sætte hjerte-frekvensen til det antal slag man anser for værende det kritiske niveau. Herefter klikker man på procent og indsætter et max. niveau for, hvor mange procent hjerte-frekvensen må overstige det allerede indsatte antal slag, hvorefter man klikker på tid for at fastlægge en tidsgrænse for, hvor længe førnævnte procent-sats må overskrides, før alarmen aktiveres Sammenfaldende alarm Bruges ved registrering af tvillinger. Kan udelukkende aktiveres eller inaktiveres Fjern registrering fra skærm Hvad enten man har valgt at vurdere et CTG forløb på skærmen ved at dobbelt klikke (venstre) på en patient på patientlisten/tavlen for at se et igangværende forløb, eller man har kaldt en registrering frem fra arkivet, kan disse fjernes fra skærmen ved at højre klikke et uvilkårligt sted på registreringen og herefter vælge fjern fra PC. Registreringen forsvinder herefter fra skærm til sin oprindelige position og man kan foretage ny handling. 6. Udseende/layout Registreringen Når en registrering er igangværende, vil et grønt ikon komme til syne øverst i skærmen ovenover selve registreringen. (Figur 18) Såfremt der slukkes for CTG apparatet eller hvis en gammel registrering hentes fra arkivet, vil dette ikon være hvidt. Figur 18 Alle CTG stop indikeres med et gråt mellemrum på langs af registreringen. Hvis registreringen fortsættes, påføres dato og klokkeslæt for igangsætnings-tidspunktet.

11 Ved normal CTG registrering består kurve-området af et hjertefrekvens område, som viser fosterets hjertefrekvens samt et TOCO område, som viser uterin aktivitet. Ved gemelli separeres hjertefrekvens området automatisk i to dele med kanal 1 underst og kanal 2 øverst. Ved igangværende registreringer vises den aktuelle hjertefrekvens og uterine aktivitet i øverste højre hjørne af de aktuelle områder. Øverst vises CPR-nr., navn og stue. Såfremt registreringen er afsluttet, står der arkivet i stedet for stue i øverste højre hjørne Skala Hjertefrekvensen er slag pr. minut (bpm) og standard skalaen går mellem 50 og 210 slag pr. minut. Enheden ved ekstern TOCO registrering er i procent og enheden for internt tryk er mmhg. Der er altid 1 minut mellem to grå vertikale linjer og 10 minutter mellem de grønne. Forholdet mellem X og Y- akslerne er altid 1 minut pr. 20 bpm uanset bredde eller højde på skærmen. Dette modsvarer skalaen på vanligt CTG papir. For hver 10-minutters linje udskrives et tidsstempel Farver Baggrunden i Hjertefrekvens området er inddelt i rosa, gult og hvidt. Overgangen mellem gult og hvidt område indikerer hhv. tachycardi og bradycardi niveauerne. Såfremt alarm- niveauet ændres separat, ændrer størrelsen på ovennævnte områder sig tilsvarende. Følgende farver anvendes gennemgående i hele systemet for at repræsentere forskellige parametre. Dette gælder både kurver, hjertefrekvens-værdi, ikoner etc.: Foster hjertefrekvens ultralyd, kanal 1 Foster hjertefrekvens EKG kanal 1 Foster hjertefrekvens ultralyd, kanal 2 Ekstern TOCO Intrauterin trykregistrering Bruger bemærkning Alarm ph Lactat Moderens blodtryk, EKG og andre maternelle parametre FSpO2 ST-Event Information Bemærkninger på f.eks. STAN apparat (findes kun i eventlog) Blå Sort (invasivt) Brun Blå Sort (invasivt) Hvid Rød Cerise rød Lyseblå Grøn Brun Sort Grå Gul Scrolling Ved igangværende registrering er bjælken altid længst til højre. Den kan trækkes til venstre, såfremt man ønsker at undersøge en tidligere del af registreringen, men efter 30 sekunder uden aktivitet returnerer bjælken til sin oprindelige position STAN Milou understøtter ST-analyse parametre fra Neoventa STAN S21 og S31 inklusiv: T/QRS kvoter Bifasisk ST

12 STAN events af alle typer Bruger bemærkning tastet på Stan apparatet T/QRS værdien indikeres med X præcist som på STAN skærmen. Bifasisk ST vises som nummer og STevent som sorte rektangler med hvid kant. Alle events fra STAN samt bruger-bemærkning/anvender notat overføres til eventloggen i Milou (med gul indikator). STAN området vises under TOCO området Maternel SpO2 og noninvasivt blodtryk (NIBP) Milou understøtter MSpO2 og NIBP målinger via CTG apparatet. Disse målinger vises som hændelser i eventloggen med følgende parametre: MSpO2, Saturations-værdi i procent Maternel hjertefrekvens i bpm (slag pr. min.) NIBP, Systolisk tryk Diastolisk tryk Middel tryk FspO2 Ved indkobling af et foster pulsoximeter vises saturations værdien som en kurve i TOCO området. Saturationens aktuelle værdi og værdien af saturationens puls vises også i ovenstående område Eventlog/Hændelseslog For at vise eller skjule eventlog, venstre klikker man på bjælken i højre side af skærmen. Eventlog er en liste over alle hændelser, der er foregået i CTG registrerings forløbet, fra det øjeblik CTG apparatet sættes i gang og indtil man slukker det igen efter endt registrering. Hver enkelt hændelse har sit eget farvede ikon, alt afhængig af hvilken hændelse man vælger at foretage sig (se pkt ). 7. Klippe/klistre funktionen VIGTIGT: Man må under ingen omstændigheder bruge funktionen rediger patient-data, til at korrigere nedenstående potentielle fejl. Rediger patient-data bruges kun, hvis det drejer sig om en ny patient, hvor man er kommet til at stave navnet forkert, eller hvis en patient har fået midlertidigt CPR-nr., som efterfølgende skal ændres. Funktionen kan kun anvendes, så længe den aktuelle registrering er i gang. 7.1 Tilfælde 1, manglende navn og CPR. på kurverne Hvis en patient har fået foretaget en ctg registrering på en given stue og den pågældende patient ikke har fået påført navn eller CPR nr., kan patientens registrering forsvinde i samme øjeblik den næste patient får kørt en registrering på samme stue. Dette sker, når man starter ctg apparatet igen. En dialog boks kommer til syne og spørger, om registreringen tilhører samme patient som tidligere. Når man med rette siger nej til dette, forsvinder det første stykke registrering fra den patient, som tidligere lå på stuen. Problemet vil i så fald være, at den foregående patient ikke er lagt ind på patient listen med navn og CPR nr. og at registreringen derfor er forsvundet.

13 Den bedste og hurtigste måde til at korrigere, således at den rette patient får den rette registrering er ulogisk nok ved at svare ja til samme patient i dialog boksen. Dette betyder, at der nu hænger et stykke forkert registrering på det foregående forløb på stuen. Gå herefter ind på patient listen og opret den første patient hurtigst muligt med navn og CPR nr., således hele registreringen nu tilhører denne patient også den forkerte del. Dobbelt klik på stuen og registreringen kommer frem igen. Herefter højre klikkes på det forkerte stykke registrering, som jo rettelig tilhører den nye patient på stuen, hvorefter det pågældende stykke registrering markeres med en kraftig sort kant og en menu fremkommer. Klik i start ny patient fra og med den markerede registrering. En dialog boks kommer frem og spørger, om det er rigtigt, at man vil starte en ny patient på dette stykke registrering, hvilket man siger ja til og bekræfter med bruger navn og personlig kode. I samme øjeblik man siger ja, forsvinder det første stykke, som nu er tilrettet og med korrekt navn og CPR nr. ud på patient listen, hvor patienten står som inaktiv ovenover stuerne. Det markerede stykke vil køre videre på den nye patient, som jo endnu ikke har fået navn på, hvorfor advarselstrekanten fremkommer på skærmen. Herefter lægges navn og CPR nr. ind på den nye patient på normal vis og man kan køre videre på normal vis. Gå herefter ind på patient listen og afslut den patient, som ligger inaktiv ovenover stuerne. 7.2 Tilfælde 2, jeg har svaret nej til dialog boksen med samme patient. Har man allerede i starten sagt nej til, at det ikke er samme patient (som nævnt ovenfor med rette), er det muligt at finde og indsætte den manglende registrering på den rette patient på følgende måde: Opret patienten fiktivt med navn og CPR. nr. på en ledig stue. Med fiktivt menes, at patienten ikke behøver være til stede og at ctg apparatet ikke behøver at blive startet. Når patienten er lagt ind på patient listen, dobbelt klikker man på stuen og et gråt skærm billede kommer frem, hvor patientens data står for oven. Blot er der ingen registrering i gang, eftersom ctg apparatet ikke er tændt. Sæt cursor et hvilket som helst sted i det grå felt og højreklik. Sæt cursor på klip & klistre i det menu felt, der fremkommer og vælg klistre registrering ind. (Klistre ind special bruges ikke i Danmark). Der fremkommer nu et nyt skærmbillede med alle de uidentificerede registreringer. Denne liste er altid skjult og kan kun fremkomme, når man efterfølgende opretter en patient fiktivt. Listen indeholder alle de uidentificerede registreringer, som afdelingen måtte have og hver enkelt registrering er forsynet med stue nr. samt start- og slut tidspunkt. Herved er det muligt at identificere netop den registrering, man ønsker. Ved at klikke på den pågældende registrering, får man visuelt overblik i højre side af skærm billedet. Når man er sikker på, at det er den rette registrering, trykker man OK, hvorefter man igen skal godkende, at man nu klistrer et stykke registrering ind på en given patient. I samme øjeblik man trykker OK, bliver registreringen påført den fiktivt oprettede patient, som herefter kan afsluttes på patient listen på normal vis og rettelsen er foretaget. 7.3 Tilfælde 3, kurve arkiveret med forkert patient Hvis man allerede har arkiveret en patient med et forkert stykke registrering tilknyttet, kan man hente denne patient frem fra arkivet, klippe det forkerte stykke registrering ud, og klistre det ind på den rette patient. Man henter patienten frem fra arkiv på vanlig vis enten ved navn eller CPR-nr. - og klikker på registreringen man vil foretage rettelse i. Når registreringen er fremme på skærmen, højre klikkes på den del, man vil klippe ud altså det forkerte stykke, hvorefter man venstre klikker på klippe & klistre og bagefter klip den markerede registrering ud. Igen spørger systemet om man er sikker på, at det er det rigtige stykke, man klipper ud og er man det, svarer man OK til dette i dialog

14 boksen (med brugernavn og password). En lille dialog boks kommer frem og fortæller, at registreringen nu er klippet ud, hvilket man svarer OK til. En lille sort saks kommer frem, der hvor man klippede registreringen ud. Herefter oprettes patienten, som det udklippede stykke registrering tilhører, fiktivt på patient listen som beskrevet ovenfor, og den udklippede registrering sættes ind på rette patient - også beskrevet ovenfor hvorefter rettelsen er foretaget.

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

EBI Brukermanual Honeywell / HL

EBI Brukermanual Honeywell / HL EBI Brukermanual Honeywell / HL REV15-05-2006 Afsnit 1 - Tilmelding, skærmopbygning & anlægsadgang Start af stationprogrammet og tilmelding. 1. Programmet startes fra computerens Start menu. Start Programmer

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere