VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET"

Transkript

1 VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE Indhold Vejledning i RejsUd - Den Rejsende Log på Rejsud Oprettelse af nyt dokument afregning af en rejse Opret nyt dokument Trin 1 af Trin 2 af Trin 3 af Fanebladet Rejsedage Fanebladet Kørsler Fanebladet Udgifter Betalingskort- og CWT-transaktioner Fanebladet Udgifter Egne udlæg Fanebladet Bilag Fanebladet Kommentarer Fanebladet Godtgørelser Fanebladet Posteringer Fanebladet Historik Trin 4 af Processen efter videresendelse til kontrol og godkendelse Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 1

2 1.1 LOG PÅ REJSUD Inden en rejsende logger på RejsUd vil det være en fordel at alle kvitteringer og bilag er indscannet og klar til at blive vedhæftet en afregning. Læs særvejledning om at logge på RejsUd første gang. Log in billedet ser ud som vist nedenfor, hvis en medarbejder har været logget på RejsUd før. Medarbejderen skal klikke på Relogin Herefter kommer nedenstående billede frem. Klik på Log på. Link til Rejs Ud. Alternativt find link til RejsUd på KUnet under Systemadgange. Logininfo er kommet til flertallet af KU ansatte den 10. januar Er der problemer med login kan der rettes henvendelse til som er Regnskabssektionens økonomisystemsupport. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 2

3 RejsUd er et webbaseret system, som en rejsende kan logge på i hele verden. Det anbefales, at foretage registrering i systemet løbende på en rejse for at have disponeringer i frisk erindring for at undgå at bilag forsvinder. Det anbefales endvidere at registrere disponeringer så tydeligt som muligt. Skriv kommentarer til bilag i RejsUd, f.eks. hvis bilag ikke er på et tilgængeligt, så kontrol, godkendelse og controlling kan ske så effektivt som muligt. 1.2 OPRETTELSE AF NYT DOKUMENT AFREGNING AF EN REJSE Om afregningen defineres som rejse eller udlæg afhænger af rejsens længde. En rejse over 24 timer med en overnatning skal ifølge Cirkulære om Tjenesterejseaftalen afregnes som en rejse. I denne case har den rejsende købt en rejse dvs. fly og hotel hos rejsebureauet Carlson Wagonlit Travel (herefter CWT). Den rejsende skal være væk mere end 24 timer. Senest 14 dage efter hjemkomstdato skal den rejsende afregne rejsen. Indledende trin er, at den rejsende opretter et dokument i RejsUd til afregning af rejsen. 1 Skærmbilledet til oprettelse af et nyt dokument ser ud som vist nedenfor Opret nyt dokument Hvis alle transaktioner er disponeret med personligt firmahæftende betalingskort vil transaktioner ligge klar i RejsUd Klik på Opret nyt dokument 2. 1 Hvis en rejse er bestilt hos CWT, ligger der et udkast klar til den rejsende, som den rejsende kan klikke på. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 3

4 1.2.2 Trin 1 af 4 Herefter kommer brugeren til trin et af fire trin. Brugeren skal vælge en Rejseafregning, fordi rejsen har varet mere end 24 timer og den rejsende har haft en overnatning. Klik på 1. Rejseafregning 2. Næste trin 2 1 RejsUd opererer med røde og sorte henholdsvis advarsler/hjælpetekster: Røde advarsler er tekst om registreringer der mangler f.eks. kontostreng. Disse skal håndteres ellers kan den rejsende ikke gå videre til næste trin i afregningen. Sorte hjælpetekster er tekst om forslag til ting den rejsende skal huske, f.eks. at tage stilling til ventende betalingskorttransaktioner. Det er ikke afgørende at håndtere sorte hjælpetekster. Det er blot påmindelser til den rejsende. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 4

5 1.2.3 Trin 2 af 4 Da den rejsende har købt rejsen hos CWT vil oplysningerne som Land 2, By, Starttid og Sluttid i trin to være forhåndsregistreret i rejseafregningen. Hvis rejsen ikke er købt hos CWT skal den rejsende selv taste disse oplysninger. Registreringer i trin to for den rejsende, når rejsen er bestilt hos CWT: 1. Vælg Rejseformål: Tjenesterejse. 2. Skriv Anledning uddyb og konkretiser - af hensyn til forenkling af videre proces. Anledning er et obligatorisk felt. 3. Skriv en forklaring uddyb og konkretiser - af hensyn til forenkling af videre proces. Skriv evt. hvem rejsen er forhåndsgodkendt af. Forklaringen skal være en specifikation af anledningen samt navn på forhåndsgodkender. 4. Tjek at parametrene Land, By, Startdato og tid og Slutdato og tid er korrekte (markeret med cirkler). 5. Klik på Rediger nederst i feltet for at kunne påføre afregningstype, stedkode og alias (projekt-/sagsnr.) Herefter kommer den rejsende til nedenstående skærmbillede. 2 Hvis det er første gang der skal fremsøges en værdi f.eks. et land eller en by er det nødvendigt først at klikke på Alle lande/destinationer. Herefter bliver værdilisten aktiveret og der kan klikkes på pil ned, hvorefter alle lande i systemet vises. Klik nu på et land. Næste gang der logges på vil valgte land optræde som første værdi i værdilisten som en favorit. Det samme gælder for alle andre værdilister i RejsUd. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 5

6 Vælg fire ting: 1. Afregningstype brug luppen til at søge med, hvis ikke værdien optræder i værdiliste 2. Sted brug luppen til at søge med, hvis ikke værdien optræder i værdiliste 3. Alias brug luppen til at søge med, hvis ikke værdien optræder i værdiliste 4. KU specifikation (først mulig at vise i RejsUd ultimo november 2013) Klikkes der på luppen 4 udfor f.eks. Sted ser skærmbilledet ud som nedenfor: Objekt betyder i denne sammenhæng talværdi. Navn betyder tekstværdi. Hvis den rejsende husker projekt-/sagsnr skal nummeret eller dele af nummeret skrives i feltet Objekt. Husker den rejsende projekt-/sagsnavnet skal navnet eller dele af navnet skrives i feltet Navn. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 6

7 Efter valg af Afregningstype, Sted, Alias og Specifikation (Specifikationsdimensionen er ikke endnu at se i eksisterende RejsUd version, den kan ses sidst i november 2013) er kontostrengen udfyldt. Klik Gem og fortsæt. Herefter er trin to færdig. Vær opmærksom på at afregningsudkastet ikke er gemt før den rejsende er nået til Trin 3. For at gemme registreringer til og med Trin 2 er det derfor nødvendigt at klikke på Næste trin i næste billedet og komme til Trin 3. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 7

8 1.2.4 Trin 3 af 4 Trin 3 giver et overblik over de valg, der er foretaget indtil nu i rejseafregningen. Logikken i RejsUd er, at det kun er muligt at gå trin fremad. Man kan ikke gå trin tilbage. I stedet er det altid muligt at redigere alle felter. Dvs. vil en rejsende ændre registreringer i trin to efter den rejsende er kommet til trin tre, gøres det ved at klikke på Rediger 1 i næste skærmbillede. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 8

9 Fanebladet Rejsedage Under fanebladet Rejsedage 2 i ovenstående skræmbillede registreres Gratis måltider. RejsUd er som standard sat op til at have flueben i alle Gratis måltider dog med undtagelse af morgenmad på første rejsedag. Den rejsende skal sikre at disse flueben er korrekt sat i forhold til rejsens virkelighed. Dvs. hvis den rejsende har fået morgenmad den 2. oktober 2013 på udrejsedagen, så skal fluebenet på denne dag blive stående. Klik på den første dag 3 hvorefter følgende skærmbillede vises. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 9

10 Eksempel: Den rejsende har fået morgenmad betalt den første dag. Sæt et flueben i kassen Morgenmad, 1 som registrering af den gratis morgenmad. Hvis den rejsende også har fået morgenmad de øvrige dage klik da på Kopier til rest. Dage 2. Lad fluebenet stå i Refunderes, pågældende dag. ellers afregnes der ikke time- og dagpenge for den Såfremt den rejsende ikke har fået alle måltider betalt, fjern da flueben ud for de relevante Gratis måltider /dage. Den rejsende kan vælge at få udbetalt udokumenteret nattillæg i stedet for at få refunderet overnatningsudgifter mod dokumentation. Det udokumenterede nattillæg vil typisk blive anvendt, hvor den ansatte har mulighed for at overnatte privat, og er beregnet til at skulle sætte den ansatte i stand til at sige tak for ulejligheden. Er rejsen afbrudt af en feriedag, så se særlig vejledning om registrering af afbrydelser af rejser i RejsUd (VejledningRejsUdPrivatOphold). Fortsæt ved at klikke på Gem og fortsæt VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 10

11 1.2.6 Fanebladet Kørsler Fanebladet Kørsler giver mulighed for at registrere kørsel i egen bil f.eks. transport til lufthavnen og hjem igen i privat bil/motorcykel. Vælg Ny tur for at registrere en ny tur. Efter at have klikket på Ny tur fremkommer næste skærmbillede. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 11

12 Registrer her følgende: 1. Tjek at Dag er den dag kørslen er foretaget 2. Køretøj har typisk standardværdien Privat bil/motorkørsel, lav sats 3. Vælg evt. rute fra Rute værdiliste ellers sæt flueben i Anden rute og skriv et navn til en rute 4. Angiv Længde 5. Angiv Forklaring så kontrollant, godkender og controller kan forstå sammenhængen Næste gang den rejsende logger på vil den rejsende kunne vælge ruten under Rute, fordi RejsUd registrerer og tilknytter ruten til den rejsende i RejsUd som en favoritværdi. Skal den angivne rute gentages til andre dage eller til samme dag klikkes på Kopier kørsel. Klik herefter på Gem og fortsæt 6 og derefter påfanebladet Udgifter i næste skærmbilled, hvis den rejsende har udgifter der skal registreres. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 12

13 2.2.7 Fanebladet Udgifter Betalingskort- og CWT-transaktioner Den enkle måde at registrere udgifter på er ved at have betalt alt med personligt firmahæftende betalingskort og/eller ved at have købt rejsen hos CWT. Så importeres udgifterne ind i RejsUd og den rejsende vil kunne tilvælge dem enkeltvis. Det antages indledningsvist, at den rejsende har betalt med et personligt firmahæftende betalingskort. Klik på Hent kreditkorttransaktioner. Skærmbilledet viser samtlige transaktioner fra CWT og betalingskortet for den rejsende i den aktuelle rejseperiode. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 13

14 Hvis den rejsende mener der mangler nogle transaktioner, kan den rejsende få samtlige transaktioner registreret på den rejsendes ID indlæst i RejsUd uafhængig af periode ved at klikke på Vis alle 1 i ovenstående skærmbillede. Herefter vil flere transaktioner muligvis vise sig og den rejsende kan tilvælge de transaktioner den rejsende ved hører til den rejse den rejsende er ved at registrere 2. Dette gøres ved at klikke på hver enkelt rejse i firkanten helt til venstre og derefter klikke på Vælg markerede transaktioner Herefter ses udgifterne under udgiftsfanebladet, som det fremgår af nedenstående skærmbillede. Den rejsende klikker på en udgift og kommer til næste skærmbillede. Her vil alle basisdata være registreret fra betalingskort- eller CWT-transaktionen. Det anbefales, at vedhæfte alle bilag under fanen Bilag. Mere beskrivelse herom i afsnittet om fanen Bilag senere i denne vejledning. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 14

15 Idet der er krav om afregning senest 14 dage efter hjemrejsedato, skal afregningen sendes til kontrol senest 14 dage efter hjemrejse - selvom der mangler betalingskortstransaktioner. Manglende betalingskortstransaktioner afregnes som en udgiftsafregning efterfølgende. Klik på Gem og fortsæt i næste skærmbillede. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 15

16 1.2.8 Fanebladet Udgifter Egne udlæg Har den rejsende brug for at registrere udgifter, som ikke er forudregistreret på baggrund af betalingskort- og CWT-transaktioner er arbejdsbyrden en anden. Nedenstående fremstilling viser, hvordan den rejsende registrerer egne udlæg. Den rejsende klikker på Ny udgift nederst i næste skærmbillede. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 16

17 Herefter får den rejsende en skabelon til at registrere udgifter i. Den rejsende skal registrere følgende: 1. Vælg Udgiftstyper (udgifter håndterer moms) 2. Vælg Dag i kalender 3. Registrer Sum på udgiften 4. Vælg valuta 5. Betalingsmåde har standardværdi Kontantudlæg 6. Skriv obligatorisk forklaring uddyb og konkretiser - af hensyn til forenkling af videre proces 7. Det anbefales at registrere bilag i fanebladet Bilag (gennemgås senere) og samle f.eks. 8 bonner/kvitteringer på en A4, dvs. lave så få sider bilag som muligt 8. I tilfælde af der i pkt. 4 er angivet andet end DKK Danske Kroner skal der evt. angives Egen valutakurs i feltet Yderligere data. Egen valutakurs er afregningskursen vist i en bankopgørelse VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 17

18 De anbefales at samle bilag under fanebladet Bilag. Mere herom i afsnittet Fanebladet Bilag nedenfor. Klik Gem og fortsæt 9 på forrige side Fanebladet Bilag I fanebladet Bilag anbefales det at registrere alle bilag samlet på så få sider som muligt med nummerering af hvert enkelt bilag. Fanebladet rummer samtidig den rejsendes mulighed for at registrere andet end udgiftsbilag. F.eks. kan det være særdeles nyttigt for gruppen af folk, der efterfølgende skal kontrollere, godkende og controlle, at få oplysninger om, hvad tjenesterejsen handler om. Men det kan også være Tro- og loveerklæringer mv. Klik på Ny vedhæftning. Det er et krav, at alle udgifter dokumenteres med bilag. Formalia er: Følgende bilag skal forklares i tekstfelt: o Uklare pga. ringe scanning o Tekst er på utilgængeligt sprog o Aggregeret i en stor sum Fysiske bilag skal ikke opbevares efter de er registreret i RejsUd 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 18

19 Boarding Card skal ikke vedlægges som bilag hvis flybilletter er vedlagt Der er ikke særlige dokumentationskrav til EU projekter Klik på Vælg fil og vedhæft et indscannet bilag Er bilag vanskelige at læse pga. indscanningens kvalitet, utilgængeligt sprog eller relevans, skriv da en forklaring i feltet Forklaring. Klik på Gem og fortsæt. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 19

20 Fanebladet Kommentarer I fanebladet Kommentarer findes en mulighed for at uddybe kommentarer tilligere registreret. Fanebladet Kommentarer er samtidig alternativet til mailkorrespondance. Ved at udnytte kommentarfanebladet kan den rejsende inkludere korrespondance og bevare forståelsen i ét og samme dokument. Eventuelle kommentarer kan læses af kontrollant og godkender af afregningen. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 20

21 Klik evt. på Ny kommentar og skriv en kommentar. Derefter Gem og fortsæt Fanebladet Godtgørelser I fanebladet Godtgørelser får den rejsende et overblik over, hvordan afregningsbeløbet er fremkommet. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 21

22 Fanebladet Posteringer I fanebladet Posteringer fremgår det på hvilke konti, posteringer er konteret. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 22

23 Fanebladet Historik Fanebladet Historik viser; hvem der registrerer i afregningen hvornår de registrerer i afregningen hvad de registrerer hvilken status afregningen har; i udkast, ved at blive kontrolleret eller om afregningen er godkendt Medarbejderen kan til en hver tid følge hvor i processen afregningen befinder sig også efter at afregningen er færdigregistreret og sendt til godkendelse. For at afslutte trin tre klikkes på Næste trin vist i ovenstående skærmbillede. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 23

24 Trin 4 af 4 I trin fire er den rejsende opsat med en kontrolgruppe og en godkender. Derved skal den rejsende klikke på Afslut og send, hvorefter rejseafregningen er færdigregistreret. Den rejsende får vist et Udført som kvittering på at afregningen er sendt videre til kontrol og godkendelse. 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 24

25 1.3 PROCESSEN EFTER VIDERESENDELSE TIL KONTROL OG GODKENDELSE En færdigregistreret rejseafregning vil blive modtaget af en kontrollant, herefter godkendes den af en godkender. Tilsidst sluses afregningen videre til Navision Stat, hvor afregningen vil blive bogført og den rejsende afregnet. Status kan fremsøges under venstremenuen Mine opgaver og Dokumenter. Spørgsmål og kommentarer til 4 VejledningRejsUd_Rejsende Version 0.01 den 29. november 2013 Side 25

1.0 GENERELT OM REJSUD RejsUd er et webbaseret system, som den rejsende kan logge på i hele verden.

1.0 GENERELT OM REJSUD RejsUd er et webbaseret system, som den rejsende kan logge på i hele verden. VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE Indhold Vejledning i RejsUd - Den Rejsende... 1 1.0 Generelt om RejsuD... 1 1.1 Tips... 2 1.2 Log på Rejsud... 2 1.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af en rejse...

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. Få overblik over RejsUd vejledninger ved at klikke her.

Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. Få overblik over RejsUd vejledninger ved at klikke her. 1 VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold 1 Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver... 1 1.1 Log på Rejsud... 1 1.2 Oprettelse af nyt dokument afregning af en rejse... 2 1.2.1 Opret nyt dokument...

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER. Indhold KØBENHAVNS UNIVERSITET

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER. Indhold KØBENHAVNS UNIVERSITET VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver... 1 1.0 Generelt om Rejsud... 2 1.1 Tips... 2 1.2 Log på Rejsud... 3 1.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et

Læs mere

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen. Opret rejseafregning Velkommen til RejsUd vores system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering. Denne vejledning viser, hvordan du opretter en rejseafregning i RejsUd, så du nemt og ubesværet kan oprette

Læs mere

Quick Guide til RejsUd. Rejseafregning (rejser over 24 timer)

Quick Guide til RejsUd. Rejseafregning (rejser over 24 timer) Quick Guide til RejsUd Rejseafregning (rejser over 24 timer) Velkommen til RejsUd - vores nye system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering. Du kommer ind i systemet fra din webbrowser ved at vælge

Læs mere

Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort):

Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort): Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning

Læs mere

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud -Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud Du kommer ind i Rejsud fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk Login: Du skal logge på Rejsud med din Bruger-ID og Adgangsord Du har fået

Læs mere

Oprettelse af rejseafregning med kontant udlæg (2 dages møde i København)

Oprettelse af rejseafregning med kontant udlæg (2 dages møde i København) Oprettelse af rejseafregning med kontant udlæg (2 dages møde i København) Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning

Læs mere

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide - deltagelse i Censorkurser Rejsud Du kommer ind i RejsUd fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk LOGIN Du logger på RejsUd med dit Bruger-ID og Adgangsord Du har fået sendt

Læs mere

Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle

Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle Log på systemet RejsUd er et modul i samme system som

Læs mere

Oprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København)

Oprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København) Oprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København) Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning

Læs mere

Quick Guide til RejsUd Mundtlig censur

Quick Guide til RejsUd Mundtlig censur Quick Guide til RejsUd Mundtlig censur --- --- --- Velkommen til RejsUd - vores system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering Du kommer ind i systemet fra din webbrowser ved at vælge adressen https://381.rejsud.oes.dk/

Læs mere

Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ

Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ Sted íðíðîéðð Í»µ ±² º± Í

Læs mere

Oprettelse af rejseafregning med privat ophold (10 dages rejse til New York med 2 dages privatophold:

Oprettelse af rejseafregning med privat ophold (10 dages rejse til New York med 2 dages privatophold: Oprettelse af rejseafregning med privat ophold (10 dages rejse til New York med 2 dages privatophold: Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.

Læs mere

Quick Guide deltagelse i Censorkurser

Quick Guide deltagelse i Censorkurser Quick Guide deltagelse i Censorkurser RejsUd Du kommer ind i RejsUd fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk LOGIN Du logger på RejsUd med dit Bruger-ID og Adgangsord. Du har

Læs mere

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU Sted Institut eller enhed på et fakultet Skriv

Læs mere

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering Kontrollanten modtager medarbejderens afregning/forskud til kontrol. Kontrollanten åbner det pågældende afregningsdokument til kontrol. Kontrollanten udfører følgende kontrol af afregningen/forskud: Sikrer,

Læs mere

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt)

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt) Oprettelse af rejseafregning (2 dages møde i København med kørsel): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning

Læs mere

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA MOBILTELEFON

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA MOBILTELEFON Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle der har en smartphone Log på systemet RejsUd er et

Læs mere

Oprettelse af rejseafregning med flere destinationer (8 dages rejse til Tyskland og Egypten):

Oprettelse af rejseafregning med flere destinationer (8 dages rejse til Tyskland og Egypten): Oprettelse af rejseafregning med flere (8 dages rejse til Tyskland og Egypten): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres

Læs mere

Udgiftsafregning udgift betalt med AU kreditkort

Udgiftsafregning udgift betalt med AU kreditkort Opret en udgiftsafregning når du har: udgifter før en rejse (f.eks. konferencegebyr og flybilletter) udgifter ved rejser under 24 timer småindkøb kørsel som ikke er i forbindelse med en rejse Du kan afregne

Læs mere

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010 Forskud: Forskud er en betegnelse for de kontante udbetalinger, som tidsmæssigt ligger før hjemkomst fra en tjenesterejse, og som ikke er bogført som direkte omkostninger. Forskud kan kun udbetales til

Læs mere

Guide til afregning af befordring ved skoleophold for elever

Guide til afregning af befordring ved skoleophold for elever Guide til afregning af befordring ved skoleophold for elever AU Opret en udgiftsafregning når du har: udgifter før en rejse (f.eks. konferencegebyr og flybilletter) udgifter ved rejser under 24 timer (gælder

Læs mere

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS 1. KOM PÅ REJSE-/UDLÆGSSYSTEMET (RUS). Gå ind på Administrative Edb-systemer og vælg Rejseafregningssystem i Produktion. 2. FÅ ET PASSWORD. Indtast din AAU e-mail

Læs mere

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkrt): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.

Læs mere

AURUS Simpel rejseafregning uden kreditkort. Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kontant udlæg):

AURUS Simpel rejseafregning uden kreditkort. Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kontant udlæg): Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kntant udlæg): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-prjekt markeres Rejseafregning

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

AURUS Indskanning/ vedhæftning af bilag

AURUS Indskanning/ vedhæftning af bilag Vedhæftning af Bilag (f.eks. skannede kvitteringer) Et originalbilag (kvittering), der dokumenterer en udgift, skal skannes, og billedfilen fra denne skanning skal først gemmes (på pc eller server), før

Læs mere

Vejledning i Travel-X (Bruger)

Vejledning i Travel-X (Bruger) Vejledning i Travel-X (Bruger) 1. Åben via skolens intranet, klik på IT-SERVICES og derefter på Travel-X (rejseafregning) Eller åbn Microsoft internet Explorer og skriv adressen https://www.myreport.dk

Læs mere

Dette gælder alle poster/udgifter uanset om de er manuelt oprettet eller indlæst som kreditkorttransaktioner.

Dette gælder alle poster/udgifter uanset om de er manuelt oprettet eller indlæst som kreditkorttransaktioner. Vedhæftning af Bilag Et originalbilag (kvittering), der dokumenterer en udgift, skal skannes, og billedfilen fra denne skanning skal først gemmes (på pc eller server), før bilaget kan vedhæftes til afregningen.

Læs mere

Udbetaling og afregning af forskud i RejsUd

Udbetaling og afregning af forskud i RejsUd Udbetaling og afregning af forskud i RejsUd Juli 2011 1 Indledning Den nuværende praksis for forskud er at forskuddet udbetales gennem den decentrale indrapportering (DDI) til ØSC som udbetaler forskuddet.

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg Oprettelse af Udgiftsafregning kntant udlæg - afhldt i frbindelse med småindkøb eller kørsel der ikke er frbundet med en rejse (ved meget få undtagelser, da der sm hvedregel bruges kreditkrt). Regler vedr.

Læs mere

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS)

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS) VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS) 1. KOM PÅ REJSE-/UDLÆGSSYSTEMET (RUS). Gå ind på Administrative Edb-systemer og vælg Rejseafregningssystem i Produktion. 2. FÅ ET PASSWORD. Indtast

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet Explorer skal dog - som minimum

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning til COOP Amba s nye afregningsløsning, Concur, gennem TPEnet

Vejledning til COOP Amba s nye afregningsløsning, Concur, gennem TPEnet Vejledning til COOP Amba s nye afregningsløsning, Concur, gennem TPEnet 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Ordforklaring... 2 3. Sådan logger du på TPEnet (tpe.org/tpenet)... 3 4. Sådan ændrer du din adgangskode

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ

Læs mere

RejsUd Rejseafregningsydelse til

RejsUd Rejseafregningsydelse til Brugermanual for Økonomistyrelsens RejsUd Basware Travel & Expense Management RejsUd Rejseafregningsydelse til Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved BrugerManual 2 (45)

Læs mere

Regler om tjenesterejser i UVMs koncern

Regler om tjenesterejser i UVMs koncern Regler om tjenesterejser i UVMs koncern Her finder du en række af de regler, som gælder for tjenesterejser i staten. Reglerne for tjenesterejser i staten er fastsat i statens rejsecirkulære ( Cirkulære

Læs mere

Vejledning - Hvordan sender jeg supplerende materiale til Aarhus Kommune via Byg og Miljø

Vejledning - Hvordan sender jeg supplerende materiale til Aarhus Kommune via Byg og Miljø Vejledning - Hvordan sender jeg supplerende materiale til Aarhus Kommune via Byg og Miljø Indhold Hvordan finder jeg mit igangværende projekt?... 2 Hvordan udfylder jeg dokumentationskrav, som er påkrævet?...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

D a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r

D a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r zexpense Danske Ølentusiasters rejse og udlægs afregningssystem Version 0.6 2016.02.08 Forfatter: William S. Jacobsen Danske Ølentusiaster har implementeret et rejse og omkostnings afregningssystem, der

Læs mere

RAY Rejseafregningsydelse til

RAY Rejseafregningsydelse til Manual til sekretærers anvendelse af REJSUD Basware Travel & Expense Management RAY Rejseafregningsydelse til Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Manual 2 (29) Disclaimer

Læs mere

INTRODUKTION TIL AURUS

INTRODUKTION TIL AURUS 4 OCTOBER 2010 INTRODUKTION TIL AURUS AU S REJSE- OG UDGIFTSAFREGNINGS SYSTEM præsen TATION 1 DAGSORDEN Kort om AURUS Krav til rejse-/udgiftsafregningen Kreditkort Hjælp og vejledning Eksempel på en afregning

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Sådan rettes kreditkorttransaktioner på fejlliste

Sådan rettes kreditkorttransaktioner på fejlliste Sådan rettes kreditkorttransaktioner på fejlliste November 2011 Introduktion Når kreditkorttransaktioner bliver indlæst i RejsUd, er der en række forhold, der kan føre til, at de ender på en fejlliste

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Bluegarden SmartLøn. Sådan bruger du appen

Bluegarden SmartLøn. Sådan bruger du appen Bluegarden SmartLøn Sådan bruger du appen Indholdsfortegnelse Sådan kommer du i gang Side 3 Ikoner og funktioner Side 4 Registrering af tid (TID) Side 5 Registrering af kørsel (KM) Side 7 Registrering

Læs mere

Postcenter, Modparter og Økonomi

Postcenter, Modparter og Økonomi Generelt I Business Online modulet; Garantier og Trade Finance er der en del funktionalitet, der går på tværs af de forskellige produktområder; Garantier, Remburser og Internationale Inkasso. Disse tværfunktionelle

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Du kan se kubens indhold med Excel og derved udarbejde dine analyser i Excel.

Du kan se kubens indhold med Excel og derved udarbejde dine analyser i Excel. RejsUD kuben (RejsUD) Denne kube anvendes til at foretage analyser på de oplysninger som findes i RejsUD. Der kan analysere på oplysningerne vedrørende selve dokumentet (rejsereglement, rejseformål mv.),

Læs mere

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX.

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX. 29.01.2014/REB Nyttige informationer ved oprettelse af rejser i RUS Basisinformation CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Hvad Kommentar Tast Kontering af rekvisition Vi har checket vores indkøbsvogn ud og skal påføre yderligere

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Registrer

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Vejledning til COOP Amba s nye afregningsløsning, Concur, gennem TPEnet

Vejledning til COOP Amba s nye afregningsløsning, Concur, gennem TPEnet Vejledning til COOP Amba s nye afregningsløsning, Concur, gennem TPEnet 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Ordforklaring... 2 3. Sådan logger du på TPEnet (tpe.org/tpenet)... 3 4. Sådan ændrer du din adgangskode

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

6. Konteringer og finansieringsplaner

6. Konteringer og finansieringsplaner 6. Konteringer og finansieringsplaner 6.1 Definition af default-kontostrengsbegrebet Inden man går i gang med oprettelse af finansieringsplanen/frikøb for en medarbejder, så skal man lige tjekke om medarbejderen

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Manual sådan oprettes lukket miniudbud for inviterede leverandører

Manual sådan oprettes lukket miniudbud for inviterede leverandører Manual sådan oprettes lukket miniudbud for inviterede leverandører Indhold 1 Log på... 2 2 Opret/Find projekt... 2 3 Navngiv projekt... 2 4 Opret opgaven... 3 5 Definer opgaverammer... 3 6 Beskrivelse

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Billedregistrering. Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder

Billedregistrering. Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder Billedregistrering Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder 1 STAMKORT Arkibas foreslår selv næste ledige nummer. Nummeret kan overskrives/

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ Portalen har til formål at sikre en hurtig og sikker tilbagemelding på elever, som er udmeldt eller startet på en af følgende inst.: Efterskole, Privatskole, Friskole,

Læs mere

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid

Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Corporate Netbank Administration Brugervejledning - Oprettelse af brugere og bestilling af Nordea eid Indhold Log på Corporate Netbank... 3 Opret bruger... 4 Bestil Nordea eid... 5 Godkend oprettelse af

Læs mere

Opslagstavle: Sådan bruger du opslagstavlen

Opslagstavle: Sådan bruger du opslagstavlen Opslagstavle: Sådan bruger du opslagstavlen Du kan oprette en opslagstavle, se punkt A Du kan lave et opslag i Umbraco, se punkt B Du og resten af beboerne i din boligafdeling kan lave opslag via hjemmesiden,

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere