Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014"

Transkript

1 Allerødruten Projektgruppemøde 4. februar 2014 Deltagere: Thor Bjørnboe, Københavns Kommune Helle Riis, Rudersdal Kommune Stinne Bjerg, Allerød Kommune Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune Erling Mønster, Lyngby-Taarbæk Kommune Jytte Olander, Lyngby-Taarbæk Kommune Line Groot, Sekretariatet for Supercykelstier Kenneth Dürr, Sekretariatet for Supercykelstier Tine Brandt-Nielsen, Sekretariatet for Supercykelstier Jesper Risting, Sekretariatet for Supercykelstier (referent) Afbud: Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Ole Dam Mortensen, Lyngby-Taarbæk Kommune Tim Strange Jensen, Københavns Kommune Peter Jantzen, Sekretariatet for Supercykelstier DAGSORDEN 1. Proces for en samlet rute hvad nu? 2. Gennemgang af ruten 3. Milepælsplan faser 4. Eventuelt fællesudbud, anlægsopgaver 5. Intern del af hjemmesiden relevante dokumenter mv. 6. Næste projektgruppemøde 7. Eventuelt REFERAT Velkomst ved Tine fra sekretariatet. 1. Proces for en samlet rute Hvad nu? Tine orienterede om processen for den samlede Allerødrute. Med indsendelse af acceptbreve og forpligtende samarbejdsaftale for Allerødruten er København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Allerød Kommuner alle klar til at gå i gang med anlægsaktiviteter og de tværgående fællesaktiviteter (sidstnævnte er dem Sekretariatet er ansvarlige for). Med andre ord kan de tilskudsberettigede aktiviteter blive skudt i gang. Sekretariatet er ansvarlige for det vi kalder fællesaktiviteter og herunder er: Identitet og afmærkning på ruterne, som dels fungerer som vejvisning for brugerne og dels som fælles identitet, dvs. fortællingen om supercykelstier. I forlængelse af projektgruppemøde 3. december 2013 bliver der arbejdet på katalogforslag til

2 afmærkning og identitet på ruterne. Om den orange stribe skal anvendes er endnu ikke afklaret. Servicetiltag på ruterne i form af pumper, fodhvilere, læskærme mv. Sekretariatet har et katalog over mulige servicetiltag på trapperne. Det vil blive præsenteret for alle på et kommende møde. Valget af servicetiltag sker i samarbejde med kommunerne. Kommunikation. Kommunikation omkring Allerødruten undervejs og når ruten er helt færdig til bruger, potentielle bruger, politikere m.fl. Virksomhedsbesøg kan også være en aktivitet under kommunikation. Evaluering. Sekretariatet vil på vegne af kommunerne foretage før- og eftermåling af ruten. Målingerne skal dels bringe viden til kommunerne og dels er det et krav fra Vejdirektoratet. Evalueringsdesignet skal udvikles i det brede samarbejde. Forventeligt vil førmålingerne ske i april måned, og det vil være sammen med de øvrige otte nye ruter. Andet, fx fælles udbud. Sekretariatet er tovholder på fællesaktiviteterne og økonomien. Der vil komme et budgetoplæg fra sekretariatet omkring økonomien til fællesaktiviteterne og muligheden for fakturering i rater. Dette vil blive drøftet på et kommende møde. Kommunerne skal gå i gang med registreringen nu og Gentofte Kommune efterspurgte et økonomiskema. Også timeregistrering. Sekretariatet sender et sådan ud sammen med referatet. Sekretariatet undersøger kravene til en trafiksikkerhedsrevision og melder tilbage til kommunerne. Sekretariatet kan bistå kommunerne ift. statusrapporteringer til Vejdirektoratet og regnskab samt eventuelle projektændringer. 2. Gennemgang af ruten v. Jesper Ruten blev gennemgået med nedslagspunkter på ruten undervejs. Der blev spurgt ind til hvordan konceptet forholder sig til fremført cykelsti. I Konceptet for Supercykelstier står der: For yderligere at gøre det sikkert og trygt for cyklisterne i krydsene, bør cykelsuperstier altid udformes som følger i signalregulerede kryds: Tilbagetrukken stopstreg for biler og fremført cykelsti eller cykelbane. Separate cyklistsignaler og førgrønt, hvor der er megen højresvingende biltrafik (skal altid overvejes i forhold til ovenstående) Kilde: kapitel 4 afsnit Signalkryds s. 28 Side 2 af 5

3 Allerød Kommune: Allerød har allerede etableret en del af deres sti frem til Hillerød Kommune. Der skal etableres belysning på stien. Der skal etableres forbedringer ved signaler og busstopsteder på resterende del af strækningen i kommunen. Anlægsperiode Endvidere planlægger Allerød Kommune at trafiksanere Kongevejen som det trafiksikkerhedsprojekt. Rudersdal Kommune: I Rudersdal skal der ses på forbedring af stoppesteder samt tiltag i signaler og ved sideveje. Der er tale om punktvise forbedringer Der er midler til anlæg i Lyngby Kommune: Lyngby-Taarbæk Kommune bruger 2014 på at få tilladelserne til etape 2 på plads. Endvidere ser Lyngby-Taarbæk på muligheden for at fjerne parkering på supercykelstien. Lyngby-Taarbæk går i gang med anlæg af 1. etape i Anlægsperiode Gentofte Kommune: Gentofte forventer at være klar med et skitseprojekt til sommer og vil gerne diskutere det med projektgruppen. Gentofte har også et projekt i gang om Ellegårdsvej som forventes færdig inden Allerødrutens lancering. Anlægsperiode Københavns Kommune København har gang i et stort busprojekt og sideløbende hermed vil man gå i gang med supercykelstierne. I København er der tale om punktvise forbedringer. Anlægsperiode Milepælsplan faser v. Tine Det blev aftalt, at sekretariatet udarbejder en milepælsplan over alle hovedaktiviteter på ruten. Det gælder både anlæg, servicetiltag, kommunikation, førmålinger mv. Sekretariatet laver første udkast til en milepælsplan og sender ud, hvorefter kommunerne kommer med input. Side 3 af 5

4 Projektgruppen ønskede også at få en godkendelsesprocedure ind i milepælsplanen, og understregede, at en forhåndsgodkendelse bør ligge før anlægsaktiviteterne går i gang. Vigtigt at resultater fra førmåling skal inddrages i det videre arbejde med ruten. Sammen med milepælsplanen kommer også udkast til mødekalender. Thomas lagde op til at der så tidligt som muligt bliver fastlagt en dato hvor anlægsarbejdet står færdigt. Og lagde endvidere også op til en drøftelse af skitseprojekter allerede sommeren Et bedste bud på en tidsplan pt. er en lancering efteråret Mulighed for fælles udbud v. Tine Sekretariatet fremlagde muligheden for at sekretariat bistår med udvikling og fælles udbud ift. udvalgte anlægsaktiviteter, aktiviteter som flere kommuner står overfor. Projektgruppen drøftede samarbejde/fælles udbud omkring følgende: Fremrykkede busstopsteder og busperroner. Det blev aftalt, at sekretariatet ser på muligheden for udvikling af en løsning, som kan tilpasses i alle kommunerne på Allerødruten. Eventuelt vil der også være andre ruter, som ønsker fælles identitet omkring busstopstederne. Fælles udbud og rådgiver til anlæg blev også diskuteret. Konklusionen blev at udbud håndteres af kommunerne, men der er en fordel ved at bruge samme rådgivere for at få samme løsninger. Sideveje-løsninger kan også være et fokus for sekretariatet. Signaler, nedtælling mv. Sekretariatet ser på muligheden for fælles udvikling af signaler og nedtælling tiltag som er i alle kommuner. Der var enighed om, at der hvor sekretariatet særligt kan bistå kommunerne ift. anlægsaktiviteter er ved; konceptudvikling og udvikling af udførelsesmetoder. Sekretariatet drøfter det samme på øvrige otte ruter. Ulrik fortalte, at Københavns Kommune forventer at søge cykelpuljen til udvikling af signaler. 5. Intern del af hjemmesiden v. Tine Sekretariatet har færdiggjort den interne del af hjemmesiden, så kommunerne nu kan finde relevante dokumenter på siden. Man kan finde materialer for de enkelte ruter, fælles koncepter og kataloger, kontaktlister mv. Under den interne del af hjemmesiden ligger bl.a. en manual for Supercykelstier, som er baseret på de erfaringer, der ligger fra Albertslund og Farumruten. Sammen med denne ligger en lang række relevante bilag, som skal bruges ved etableringen af ruterne. Sekretariatet vil gennemgå bilagene løbende i takt med at de er relevante. Side 4 af 5

5 For at komme ind på hjemmesiden skal man skrive Brugernavn er ens kommune Password er Fælles cykelsti til foråret næste projektgruppemøde v. Tine Det blev besluttet at lave en fælles cykeltur på ruten efterfulgt af et projektgruppemøde. Sekretariatet står for planlægning af indhold og logistik. Tirsdag er en god dag. Sekretariatet tager også initiativ der på et fremtidigt møde diskuteres kommunikation i forhold til virksomheder på ruten. 7. Eventuelt Side 5 af 5

02-10-2014. Styregruppemøde

02-10-2014. Styregruppemøde 02-10-2014 Styregruppemøde Dato 24. september 2014 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Ivan Christensen, Gladsaxe Thomas Gjerulff, Gentofte Anker

Læs mere

02-02-2015. Styregruppemøde

02-02-2015. Styregruppemøde 02-02-2015 Styregruppemøde Dato 26. januar 2015 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Andreas Røhl, København Anker Riis, Frederikssund Helen Lundgaard,

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Styregruppemøde 26. januar 2015

Styregruppemøde 26. januar 2015 Styregruppemøde 26. januar 2015 Dagsorden 1. Velkommen 2. Highlights fra SCS 3. Ny principplan og visioner 4. Ansøgninger til pulje 5. Missing links brugerperspektiv 6. Cykelkonference og SCS 2015 7. Frem

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. REFERAT 15/06/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres Vej og park 09/01/06 16:08 Side 1 Forord Engagement og kreativitet Vej & Parks evne til at servicere borgerne så hurtigt og effektivt som muligt afhænger helt af medarbejdernes engagement og kreativitet.trivselsundersøgelserne

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere