Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne"

Transkript

1 Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne

2 Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre Sagens lokalbestyrelser mulighed for at indgå i et samarbejde med den lokale Natteravneforening eller Natteravnenes Landssekretariat. Denne pjece giver lokalbestyrelserne i Ældre Sagen informationer om, hvordan de kan komme godt i gang med aktiviteten. 1. Hvorfor Ældre Sagens Natteravne? Natteravnene er blevet en succes og bedst kendt for at gå ture i nattelivet hvor unge mennesker kommer og har behov for en snak eller konkret støtte. Da børn og unge også opholder sig på gaden om dagen og ikke altid er i kontakt med voksne, er der behov for, at denne mulighed også gives om dagen. Mål Ældre Sagens Natteravne ønsker at: skabe tryghed, livsglæde og integration nedbryde generationskløften medvirke til bedre social og kulturel sameksistens aflive myten om, at det er utrygt for ældre at færdes i det offentlige rum. For at opnå dette vil Ældre Sagens Natteravne kombinere Natteravnenes model for at skabe en konstruktiv dialog med børn og unge med den store livserfaring og det sociale overskud, der kendetegner Ældre Sagens frivillige forbedre dialog og forståelse mellem generationerne ved at være ude blandt børn og unge forbedre dialog og forståelse mellem danskere og nydanske unge ved at møde dem i det offentlige rum. 2. Kom godt i gang lokalt Hvis I har besluttet jer for at igangsætte Ældre Sagens Natteravne i jeres lokalområde, kan formanden eller en udpeget aktivitetsleder kontakte Natteravnenes Landssekretariat på tlf og eller henvende sig til Ældre Sagens Frivilligafdeling på tlf og I vil herefter blive kontaktet af en Seniorinstruktør fra Natteravnenes Landssekretariat for at aftale et møde, hvor frivillige, som har vist interesse, kan få mere information om, hvad det indebærer at gå som Ældre Sagens Natteravne. (se side 3) Hvis minimum 12 frivillige er interesserede efter dette møde, kan der arrangeres et lynkursus på ca. 5 timer med SeniorInstruktøren, Nærpoliti og SSP samt evt. repræsentanter fra den lokale Natteravneforening. (Se side 4)

3 3. Det lokale samarbejde Lokal samarbejdsaftale Når I har besluttet at etablere aktiviteten, skal der underskrives en samarbejdsaftale mellem Ældre Sagens lokalbestyrelse og den lokale Natteravneforening eller Natteravnenes Landssekretariat. Samarbejdsaftalen kan hentes på Husk at sende en kopi af den underskrevne samarbejdsaftale til Ældre Sagens Frivilligafdeling. Hvor der allerede findes en lokal Natteravneforening, vil Seniorinstruktøren sørge for at skabe kontakt mellem den lokale Natteravneforening og Ældre Sagens aktivitetsleder/lokalbestyrelse, så man kan afklare, hvordan samarbejdet skal etableres lokalt. Anvendelse af Natteravnenes gule jakker Som udgangspunkt skal man kunne låne den lokale Natteravneforenings jakker. Derfor skal det aftales, hvordan ÆSN kan få adgang til disse, da de er opbevaret i den lokale Natteravneforenings lokaler. Hvor der IKKE findes en lokal Natteravneforening eller hvis det af praktiske årsager ikke er muligt at låne jakker lokalt - vil ÆSN kunne låne en startpakke i fra Natteravnenes Landssekretariat, som bl.a. omfatter 10 jakker, som opbevares i Ældre Sagens lokaler. Hvor der ikke findes en lokal Natteravneforening, vil SeniorInstruktøren fungere som støtte for ÆSN i den første periode, indtil aktivitetslederen selv er fortrolig med opgaverne. ÆSN mødes i ÆS lokale, læser logbogen, henter jakker, rygsække og andet materiale. Efter turen afleveres jakker og rygsække samme sted og logbogen udfyldes. Se nedenfor vedr. rygsække, logbog og turplanlægning mv. Rygsække ÆSN får sammen med jakkerne en rygsæk med Ældre Sagens logo og påskriften Natteravne. Rygsækkene opbevares sammen med jakkerne. Aktivitetslederen kan rekvirere rygsækkene hos Ældre Sagens FrivilligService: eller Logbog For at sikre, at vigtige informationer ikke går tabt, er det vigtigt at føre en logbog. Efter hver tur skal holdet skrive i logbogen om fx hændelser, hvem de har været i kontakt med, hvilke aftaler der er indgået mv. Aktivitetslederen og kontaktpersonen i den lokale Natteravneforening, hvis en sådan findes, koordinerer løbende lokale aktiviteter og logbogens notater. Logbogen ligger i det lokale, hvorfra ÆSN går. Planlægning af ture i dagtimerne ÆSN planlægger selv sine hold og ture og går kun i dagtimerne. Der planlægges normalt for to måneder ad gangen. Holdene sammensættes forskelligt fra gang til gang, med deltagelse af både mænd og kvinder på holdet og aldrig rene herrehold. Ved at sammensætte holdene så forskelligt som muligt styrkes sammenholdet og det indbyrdes netværk i gruppen. Man går aldrig alene, men ALTID 3 personer pr. tur.

4 Husk at sætte telefonnumre ved alle navne på turplanen. Så er kontaktoplysningerne altid lige ved hånden, hvis der sker ændringer. Tidspunkt og dage planlægges på baggrund af, hvornår skolebørnene har fri, lokalcentre har aktiviteter og med inspiration fra SSP. Eksempel I Ældre Sagens Natteravne i Århus mødes man kl. 13, tjekker logbogen og tager ud i området, og er tilbage til en kop kaffe og sludder om turen, noterer i logbogen, og går hver til sit igen ca. kl. 16. Der er flere gode råd at hente i Natteravnenes Landssekretariat og hos SeniorInstruktørerne. Mødelokale De frivillige mødes enten i ÆS lokale, eller i Natteravneforeningens lokale, afhængigt af de lokale forhold. I den eksisterende Natteravneforenings lokale læser de logbogen og henter de gule jakke, rygsække og andet materiale. Efter turen afleveres jakker og rygsække samme sted og logbogen udfyldes. Eller: De frivillige mødes i ÆS lokale og læser deres egen logbog. Derefter henter de de gule jakker, rygsække og andet materiale. Efter turen afleveres jakker og rygsække samme sted og logbogen udfyldes. 4. Uddannelse Informationsmøde(r) for interesserede frivillige. Formanden i lokalbestyrelsen eller aktivitetslederen finder egnet undervisningslokale og står for evt. forplejning lokale indkaldelse til informationsmødet SeniorInstruktør fortæller om Natteravnene, og hvad tankerne med ÆSN er. Mødet skal afklare, om der er opbakning til at starte aktiviteten ÆSN lokalt. Det er en god ide denne dag at have eksterne personer med, som kort kan fortælle, hvorfor de synes, Ældre Sagens Natteravne vil være godt i jeres område. Fx. en borgmester, SSP, en gadeplansmedarbejder, en nærbetjent eller en beboerrådgiver. Hvis der er tilstrækkelig opbakning, er det en god ide at have forberedt en dato for et lynkursus, så de fremmødte kan få datoen med det samme. Obs! Natteravnenes Landssekretariat kan være behjælpelig med materialer vedr. PR og information om informationsmødet. Uddannelsesdag Lynkursus De interesserede fra informationsmødet starter med en fælles uddannelsesdag. Natteravnenes Landssekretariat er behjælpelig med at finde SeniorInstruktør til kurset.

5 Formanden i lokalbestyrelsen eller aktivitetslederen finder egnet undervisningslokale og står for: evt. forplejning. lokale udsendelse af program Så vidt muligt inviteres eksterne samarbejdspartnere, såsom Politi, SSP og beboerrådgivere. Her kan de gå lidt mere i dybden om deres egen indsats i det forebyggende arbejde og give gode råd. Lynkurset kan gentages senere efter behov. Kurset varer normalt ca. 5 timer, men kan variere afhængigt af, om de eksterne samarbejdspartere deltager. Ulykkesbegrænsende førstehjælpskursus Alle nye frivillige under Ældre Sagens Natteravne kan få tilbudt ét gratis ulykkesbegrænsende førstehjælpskursus af Falck på 2½-3 timer, hvis ikke foreningen selv har adgang til den type kurser. Kurset skal bestilles i Natteravnenes Landssekretariat, i god tid i forvejen og bør lægges i tæt forlængelse af Lynkurset. Frivilligmøde Efter det indledende kursus afholdes et frivilligmøde for alle. Her er der plads til at få snakket mere konkret om lokale forhold og lokal praksis i forbindelse med turene. Det kan bl.a. være logbog før og efter turen området for turene holdleder kaffesteder og steder til at hvile benene kontaktpersoner/samarbejdspartnere trafikselskabernes ordninger om gratis kørsel i de gule jakker liste over de frivillige, holdsammensætning og turplan fotos til ID-kort materialer samarbejde med den lokale Natteravneforening eller Landssekretariatet bekymringsaftale med det lokale SSP Prøvevandring Aktivitetslederen sikrer, at der gennemføres en prøvevandring i det område, hvor holdene siden skal gå. Dagen planlægges, så alle kan deltage. Det anbefales at trække på erfarne Natteravne på prøvevandringen, så de kan vise de steder, hvor man bør være til stede, og de steder, hvor der er lavet aftale om, at holdet kan holde en lille kaffepause. Det anbefales også, at der, som en del af turen eller senere, planlægges besøg hos eksempelvis nærpoliti, lokalcenter, SSP, opsøgende- eller boligsociale medarbejdere.

6 Frivilligmøder Efter det indledende forløb anbefales det, at der planlægges fælles frivilligmøder hver måned på en fast dag - gerne om formiddagen. På møderne er der mulighed for bl.a. at sammensætte nye hold og lægge turplan for den næste periode at få talt om, hvordan det går og løbende få tilpasset formen, så den passer til gruppen informationer/vidensdeling efteruddannelse/oplæg fra forskellige eksterne parter behov for nye lynkurser eller anden kompetenceudvikling evt. fællesmøde/aktiviteter med den lokale Natteravneforening deltagelse i tilbud fra Natteravnenes Landssekretariat (kurser, lands- og årsmøder) 5. Styregruppe Det anbefales, at der nedsættes en lokal styregruppe, der som minimum består af lokalbestyrelsesformanden eller Ældre Sagens aktivitetsleder, kontaktpersonen for den lokale Natteravneforening eller Seniorinstruktøren/Natteravnens Landssekretariat. Styregruppens opgaver er, at varetage de fælles opgaver som fx: Frivilligpleje - efteruddannelse, møder, sociale aktiviteter Erfaringsudveksling Deltagelse i arrangementer Pressekontakt Finde samarbejdspartnere Lokale sponsorater 6. ÆSN s lokale ledergruppe Uafhængigt af samarbejdsform nedsættes en ledergruppe på 2-3 personer, hvoraf én er aktivitetslederen. De øvrige i ledergruppen vælges blandt de øvrige frivillige. Ledergruppens opgaver er: Frivilligpleje - efteruddannelse, møder, sociale arrangementer Erfaringsudveksling, logbog mv. Deltagelse i arrangementer Modtagelse af nye frivillige Tidspunkter for turene og prøvevandring for nye frivillige Pressekontakt Hjemmeside/Facebook Lynkurser for nye frivillige Henvendelser fra Natteravnens Landssekretariat og Ældre Sagen Besøg på lokalcentre/dagcentre, kirker mv.

7 7. Økonomi Ældre Sagens Natteravnes økonomi er en del af lokalbestyrelsens økonomi. Der er således ingen fælles økonomi med hverken Natteravnenes Landssekretariat eller en evt. lokal Natteravneforening. Lokalbestyrelsen kan naturligvis indgå et økonomisk samarbejde med en lokal Natteravneforening, således at man fx koordinerer henvendelse til lokale sponsorer. De primære omkostninger er i første omgang midler til køb af bolsjer, kaffe m.m. i forbindelse med møder, hvis man ikke kan få det sponsoreret lokalt, samt evt. egenbetaling i forbindelse med deltagelse i Natteravnenes Landssekretariatets arrangementer. Natteravnenes Landssekretariat bidrager med: Løbende servicering, råd og vejledning på telefon og Løbende information via hjemmeside, Måneds Information og Natteravne Nyt fire gange årligt Kontakten til SeniorInstruktører Produktion og levering af de nødvendige hvervematerialer, jakker, ID-kort og andet, som normalt stilles gratis til rådighed for en ny Natteravne-forening Natteravnenes lynkursus inkl. informationer fra SSP, Nærpoliti m.fl. samt tilbud om ét ulykkesbegrænsende førstehjælpskursus fra Falck Invitation til div. kurser, Landsmøder og Årsmøder Transportaftaler Ældre Sagens frivilligafdeling bidrager med: Løbende servicering, råd og vejledning på telefon og mail Løbende information via hjemmeside Rygsække med Ældre Sagens logo/natteravne 8. Centrale lokale samarbejdspartnere Centrale samarbejdsparter er de samme, som en lokal Natteavneforening har kontakt til: SSP, politi, skoler, gadeplanmedarbejdere, beboerrådgivere mf. Derudover kan det være relevant for Ældre Sagens Natteravne at have kontakt til lokalcentre, frivillighedscentre, kirke og andre steder, hvor seniorer kommer. Det kan være samarbejde om hvor man kan holde kaffepauser på turen, at man kan komme og fortælle om Ældre Sagens Natteravne hvornår der er arrangementer, hvor det vil være oplagt, at ÆSN lægger turen forbi. 9. Nye frivillige Alle nye frivillige skal have en indledende snak med aktivitetslederen. Her fortælles om Ældre Sagens Natteravne og de praktiske ting, hvorefter der planlægges en uforpligtende prøvetur. Den nye får en gul jakke på, mens én af de andre undværer. Der må kun gå 3 personer med gul jakke ad gangen.

8 10. Deltagelse i landsdækkende og lokale initiativer Ældre Sagens Natteravne deltager på lige fod og vilkår med andre bestyrelser og frivillige i Natteravnene i landsdækkende initiativer. Det betyder bl.a., at aktivitetslederen kan deltage på lige fod med formænd til årsmøde for Formænd og SeniorInstruktører i oktober, og ledergruppen kan deltage i det årlige landsmøde i marts. 11. Øvrige oplysninger Ældre Sagens hjemmeside Ældre Sagen etablerer en hjemmeside på frivilligsitet på lige fod med andre af foreningens aktiviteter. Her kan man finde ÆSN s informations- og vejledningspjece, samt samarbejdsaftalen. Der er link til Natteravnenes hjemmeside. Natteravnens hjemmeside Der er etableret en fælles hjemmeside for alle Ældre Sagens Natteravne med en generel tekst samt kontaktoplysninger og henvisning gennem links til de enkelte lokalbestyrelsers Ældre Sagens Natteravne aktiviteter. Hver afdeling af Ældre Sagens Natteravne får brugernavn og adgangskode. Hermed er det muligt at rette kontaktoplysningerne mm. Lokalbestyrelsen må meget gerne bidrage til den generelle aktivitetsliste på Natteravnenes hjemmeside, hvis de i regi af Ældre Sagens Natteravne planlægger særlige aktiviteter o.lign. Registrering af frivillige Lokalbestyrelsen/aktivitetslederen sørger for registrering af frivillige på samme måde, som andre af Ældre Sagens aktiviteter og fremsender det til FrivilligService: eller Lokalafdelingen Aktivitetslederen skal sørge for, at Natteravnenes Landssekretariat altid er opdateret med aktivitetslederens navn, telefonnummer, adresse og adresse. Natteravne Nyt og Ældre Sagens Aktiv Aktivitetslederen informerer Natteravnenes Landssekretariatet om antallet af frivillige forud for udsendelse af Natteravne Nyt, således at lokalbestyrelsen samlet modtager et tilsvarende antal Natteravne Nyt. Ældre Sagens Aktiv fremsendes til alle registrerede frivillige. Måneds Information Hver måned sender Natteravnenes Landssekretariatet et nyhedsbrev på mail til aktivitetslederen om de vigtigste informationer og nyheder på landsplan, som denne kan bruge til at informere de frivillige i ÆSN.

9 Kampagner Fra tid til anden udbyder Natteravnenes Landssekretariatet forskellige kampagner, gerne i samarbejde med en eller flere af Landssekretariatets samarbejdspartnere. Det står lokalkomiteen frit for, om de vil benytte tilbuddene. 12. Gode råd og erfaringer Spørg Natteravnenes Landssekretariat, SeniorInstruktørerne, den lokale Natteravne-forening og/eller find gode råd og meget andet på Natteravnenes hjemmeside: De vigtigste oplysninger til aktivitetslederen og de frivillige er beskyttet af et brugernavn og et individuelt password, som oplyses fra Natteravnenes Landssekretariat. Se også Natteravnenes internetbaserede kursus på klik på Om natteravnene og derefter på e-kursus Besøg af Ældre Sagens Natteravne i Århus eller Frederiksberg Ældre Sagens Natteravne i Århus var det første sted med Ældre Sagens Natteravne. De står gerne til rådighed med råd og vejledning og evt. besøg mod refundering af transportudgifter.

10

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Håndbogen indeholder beskrivelser af, hvordan I kan etablere og drive Erhvervsguiderne

Læs mere

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted Standardvedtægter September 2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Natteravnene - by. 1.2 Foreningens hjemsted fremgår af samarbejdsaftalen mellem foreningen og Fonden for Socialt Ansvar (FSA).

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge rødekors.dk/vennerviservej RAMMERNE FOR NETVÆRKSAKTIVITETEN Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge Det personlige møde

Læs mere

Klædt på til. Hjertecaféer

Klædt på til. Hjertecaféer Klædt på til Hjertecaféer Kort om hjertecaféer En hjertecafé er et mødested for hjertepatienter og/eller pårørende til hjertesyge. Her er I med til at skabe et trygt miljø, hvor man kan få en uforpligtende

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

Klædt på til. Blodtryksmåling

Klædt på til. Blodtryksmåling Klædt på til Blodtryksmåling Kort om blodtryksmåling som aktivitet Formålet, med at Hjerteforeningens lokalforeninger tilbyder vejledende blodtryksmålinger, er at øge danskernes kendskab til eget blodtryk.

Læs mere

Frivillignyt, uge 14, 2016

Frivillignyt, uge 14, 2016 Frivillignyt, uge 14, 2016 Ladywalk MOTION. Som nævnt i Impuls nr. 1 foregår årets Ladywalk den 30. maj kl. 18.30 i byerne Agger, Frederikshavn, Haderslev, København (Amager), Nakskov, Odense, Rønne, Skælskør,

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Sammen mod mobning Indledning Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter trivselserklæringen.

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg byder velkommen til pårørende 1 Kære pårørende Vi ønsker dig velkommen som pårørende. Denne mappe indeholder informationer målrettet

Læs mere

Kom godt i gang med vågetjenesten

Kom godt i gang med vågetjenesten GODE RÅD Kontaktperson kombination af interesse og evner; en eller to? Telefon hvordan kan man kontakte vågetjenesten? Vågeopgaven - hvordan gør vi hos os? Samarbejde hvem samarbejder vi med og hvordan?

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

Velkommen til Hjertemotion:

Velkommen til Hjertemotion: Indholdsfortegnelse Velkommen til Hjertemotion:... 2 Kort om Hjertemotion... 3 Kontakten med lokalforeningen:... 4 Aftaleskema Hjertemotion Hvem gør hvad?... 5 Fagligt stof:... 6 Afgang til info til instruktør

Læs mere

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afdække jeres nuværende praksis Hvordan gør I? En afdækning af jeres aktuelle praksis vil

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG AKTIVITETSTILBUD

SUNDHED OG OMSORG AKTIVITETSTILBUD SUNDHED OG OMSORG AKTIVITETSTILBUD 1 AKTIVITETSTILBUD Hvad er formålet med aktivitetstilbud? Formålet med aktivitetstilbud er, at du har et sundt og aktivt liv, hvor du får mulighed for at bruge dine ressourcer

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

VVS17.dk. Velkommen til Kick-Off

VVS17.dk. Velkommen til Kick-Off Velkommen til Kick-Off Dagens program: kl. 9.45 Registrering, kaffe og morgenbrød kl. 10.00 Velkomst og gennemgang af praktiske oplysninger og deadlines v/michael Helm kl. 10.30 Salg og kommunikation v/michael

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

En fortælling om BYDELSMØDRE kvinder som bringer håb og forandring i andre kvinders liv

En fortælling om BYDELSMØDRE kvinder som bringer håb og forandring i andre kvinders liv En fortælling om BYDELSMØDRE kvinder som bringer håb og forandring i andre kvinders liv Växjö 10. DECEMBER 2013 Bydelsmødrenes KAN komme i kontakt med de kvinder, andre har svært ved at få kontakt til.

Læs mere

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Tryghed og naboskab Tryghedsvandringer Gå tur i jeres boligområde og find utrygge steder, der kan forbedres. Det er en god metode, der både skaber

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Samvirket i Gellerup og Toveshøj Bazar Vest/ City Vest

Samvirket i Gellerup og Toveshøj Bazar Vest/ City Vest Samvirket i Gellerup og Toveshøj Bazar Vest/ City Vest Folkeinformation Livsværksstederne Boligforening Afd. 4 og 5 Lykkeskolen Gellerup-modellen Moske JobCenterr På Samvirkets Kvartalsmøde aftales relevante

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 Juli 2012 INDHOLD Introduktion til foreningsguiden 2 Hvad er en forening 6 Generalforsamling 9 Generalforsamling

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE

KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE Nedenstående deadlines gælder alle FamilieNets interne kurser. Nogle kurser bliver afholdt i samarbejde med andre organisationer, og her kan der gælde andre deadlines og opgaver.

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Instruktør Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecafeer og

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom Rehabilitering og rådgivning Hvad tilbyder sundhedscentret? Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system...

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... Integrationspolitik 2016 Indhold Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder...... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... 9 2 Godkendt af Kerteminde Byråd

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

DGU Udviklingskonference 2014 Ø Kort om Ældre Sagen Ø Frivillige i tal Ø Strategi for arbejde med frivilligheden - RUFA

DGU Udviklingskonference 2014 Ø Kort om Ældre Sagen Ø Frivillige i tal Ø Strategi for arbejde med frivilligheden - RUFA DGU Udviklingskonference 2014 Ø Kort om Ældre Sagen Ø Frivillige i tal Ø Strategi for arbejde med frivilligheden - RUFA Sundheds- og Idrætskonsulent Karin Schultz, Ældre Sagen Ældre Sagen er en landsforening

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Indhold

INFOMAPPE LUG. Indhold INFOMAPPE LUG Indhold Bestyrelsen... 2 Møder... 2 Årsmøde... 2 Aktivitetsudvalg... 2 Sportsudvalg... 3 Nye tiltag... 3 Kontingent... 3 Træner... 3 Trænerkursus... 3 Stævner og træningsophold... 4 Belønning...

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Vejledning om samarbejde med frivillige

Vejledning om samarbejde med frivillige Vejledning om samarbejde med frivillige 1) Klare rammer for samarbejdet med frivillige i Specialsektoren I Specialsektoren ønsker vi at skabe et trygt og godt samarbejde mellem frivillige, medarbejdere

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

FREDAG DEN 13.06.2014 KL.18.00-19.00

FREDAG DEN 13.06.2014 KL.18.00-19.00 TOUR DE HØJEN FREDAG DEN 13.06.2014 KL.18.00-19.00 STØT ET GODT FORMÅL! Vi gentager successen fra tidligere år og indtager landevejene omkring Højen for at køre penge ind til Støtteforening Venner for

Læs mere

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: 1. Valgstyrer Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte

Læs mere

Vejledning i brug af. Meusburger Portal

Vejledning i brug af. Meusburger Portal Vejledning i brug af Meusburger Portal 1. Indhold 2 General Information Portalen er tilgængelig i alle Meusburger Website Sprog. Log-in er tilgængelig for alle brugere efter afslutningen af registreringen.

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Beslutningsreferat. SSP Lokalråd

Beslutningsreferat. SSP Lokalråd SSP Lokalråd Beslutningsreferat Møde nr. : 2/2010 Sted : Ungdomsskolen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 01. juni 2010. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Michael Henningsen, Lokalpolitileder

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

KONFERENCENS ABC TJEKLISTE. At nå det hele til tiden! til Business events

KONFERENCENS ABC TJEKLISTE. At nå det hele til tiden! til Business events KONFERENCENS ABC At nå det hele til tiden! TJEKLISTE til Business events INDHOLD 3 4 5 6 7 8 8 Forberedelse 3 6 måneder inden 1-3 måneder inden 1 måned inden 1 uge inden Lige inden Bagefter Den succesfulde

Læs mere

- Inspiration - MODTAGEGUIDER

- Inspiration - MODTAGEGUIDER - Inspiration - MODTAGEGUIDER Det er tydeligt, at det giver en helt anden tryghed for den nyankomne flygtning i de første par uger at have en modtageguide med samme modersmål. Det er simpelt og kræver

Læs mere

Hvad kræves af dig som samordner:

Hvad kræves af dig som samordner: Hvad kræves af dig som samordner: Kunne beherske neutralitet i forhold til familien og forvaltningen Holde dig fri af familiens konflikter og alliancer Kunne afholde sig fra at give personlige mening til

Læs mere

Frivillige - opstart mm.

Frivillige - opstart mm. Køb bøgerne i dag Frivillige - opstart mm. V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret på

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

NemBørn. Kære Forældre

NemBørn. Kære Forældre Kære Forældre NemBørn Vi overgår til digital kommunikation Fra d. 4.6.12 får du information om dit barn direkte i vores nye kommunikationskanal NemBørn. Nembørn er daginstitutionernes pendent til Skoleintra,

Læs mere

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Gældende fra og med ruskursus 2015 Revideret 6. februar 2015 Målet

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Velkommen til Sønderborg Kommunes Online bookingsystem

Velkommen til Sønderborg Kommunes Online bookingsystem Velkommen til Sønderborg Kommunes Online bookingsystem Indhold Intro... 2 Login... 2 Foretag en booking... 5 Booking af Idrætshaller... 6 Booking af øvrige faciliteter... 7 Mine foreningsdata... 7 Mine

Læs mere

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for at ændre og vedligeholde relevante oplysninger om foreningen. Det kan f.eks. være ny formand, ændrede adresser, tlf.nr. m.m. Da det er disse

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Velkommen Præproduktion

Velkommen Præproduktion Odense Filmværksted Velkommen Du kan låne lokaler til møder, casting og lign. book i god tid Vi har et depositum: 300 kr. kontant ved lån af nøgle og 500 kr. kontant ved lån af udstyr Du må gerne benytte

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Efter log ind: ex print screen:

Efter log ind: ex print screen: Hvilken information og kommunikation tilbyder Personlig Online patientbog? Det giver siderne her svar på vha. eksempler på print screen skærmbilleder. Personlig Online patientbog via Log Ind Personlige

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund Introduktion til TAGDEL.dk - VORES SAMFUND TAGDEL.dk er et nyt landsdækkende socialt medie for aktivt medborgerskab til borgere, foreninger, offentlige institutioner, virksomheder, m.fl. TAGDEL.dk er en

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere