Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne"

Transkript

1 Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne

2 Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre Sagens lokalbestyrelser mulighed for at indgå i et samarbejde med den lokale Natteravneforening eller Natteravnenes Landssekretariat. Denne pjece giver lokalbestyrelserne i Ældre Sagen informationer om, hvordan de kan komme godt i gang med aktiviteten. 1. Hvorfor Ældre Sagens Natteravne? Natteravnene er blevet en succes og bedst kendt for at gå ture i nattelivet hvor unge mennesker kommer og har behov for en snak eller konkret støtte. Da børn og unge også opholder sig på gaden om dagen og ikke altid er i kontakt med voksne, er der behov for, at denne mulighed også gives om dagen. Mål Ældre Sagens Natteravne ønsker at: skabe tryghed, livsglæde og integration nedbryde generationskløften medvirke til bedre social og kulturel sameksistens aflive myten om, at det er utrygt for ældre at færdes i det offentlige rum. For at opnå dette vil Ældre Sagens Natteravne kombinere Natteravnenes model for at skabe en konstruktiv dialog med børn og unge med den store livserfaring og det sociale overskud, der kendetegner Ældre Sagens frivillige forbedre dialog og forståelse mellem generationerne ved at være ude blandt børn og unge forbedre dialog og forståelse mellem danskere og nydanske unge ved at møde dem i det offentlige rum. 2. Kom godt i gang lokalt Hvis I har besluttet jer for at igangsætte Ældre Sagens Natteravne i jeres lokalområde, kan formanden eller en udpeget aktivitetsleder kontakte Natteravnenes Landssekretariat på tlf og eller henvende sig til Ældre Sagens Frivilligafdeling på tlf og I vil herefter blive kontaktet af en Seniorinstruktør fra Natteravnenes Landssekretariat for at aftale et møde, hvor frivillige, som har vist interesse, kan få mere information om, hvad det indebærer at gå som Ældre Sagens Natteravne. (se side 3) Hvis minimum 12 frivillige er interesserede efter dette møde, kan der arrangeres et lynkursus på ca. 5 timer med SeniorInstruktøren, Nærpoliti og SSP samt evt. repræsentanter fra den lokale Natteravneforening. (Se side 4)

3 3. Det lokale samarbejde Lokal samarbejdsaftale Når I har besluttet at etablere aktiviteten, skal der underskrives en samarbejdsaftale mellem Ældre Sagens lokalbestyrelse og den lokale Natteravneforening eller Natteravnenes Landssekretariat. Samarbejdsaftalen kan hentes på Husk at sende en kopi af den underskrevne samarbejdsaftale til Ældre Sagens Frivilligafdeling. Hvor der allerede findes en lokal Natteravneforening, vil Seniorinstruktøren sørge for at skabe kontakt mellem den lokale Natteravneforening og Ældre Sagens aktivitetsleder/lokalbestyrelse, så man kan afklare, hvordan samarbejdet skal etableres lokalt. Anvendelse af Natteravnenes gule jakker Som udgangspunkt skal man kunne låne den lokale Natteravneforenings jakker. Derfor skal det aftales, hvordan ÆSN kan få adgang til disse, da de er opbevaret i den lokale Natteravneforenings lokaler. Hvor der IKKE findes en lokal Natteravneforening eller hvis det af praktiske årsager ikke er muligt at låne jakker lokalt - vil ÆSN kunne låne en startpakke i fra Natteravnenes Landssekretariat, som bl.a. omfatter 10 jakker, som opbevares i Ældre Sagens lokaler. Hvor der ikke findes en lokal Natteravneforening, vil SeniorInstruktøren fungere som støtte for ÆSN i den første periode, indtil aktivitetslederen selv er fortrolig med opgaverne. ÆSN mødes i ÆS lokale, læser logbogen, henter jakker, rygsække og andet materiale. Efter turen afleveres jakker og rygsække samme sted og logbogen udfyldes. Se nedenfor vedr. rygsække, logbog og turplanlægning mv. Rygsække ÆSN får sammen med jakkerne en rygsæk med Ældre Sagens logo og påskriften Natteravne. Rygsækkene opbevares sammen med jakkerne. Aktivitetslederen kan rekvirere rygsækkene hos Ældre Sagens FrivilligService: eller Logbog For at sikre, at vigtige informationer ikke går tabt, er det vigtigt at føre en logbog. Efter hver tur skal holdet skrive i logbogen om fx hændelser, hvem de har været i kontakt med, hvilke aftaler der er indgået mv. Aktivitetslederen og kontaktpersonen i den lokale Natteravneforening, hvis en sådan findes, koordinerer løbende lokale aktiviteter og logbogens notater. Logbogen ligger i det lokale, hvorfra ÆSN går. Planlægning af ture i dagtimerne ÆSN planlægger selv sine hold og ture og går kun i dagtimerne. Der planlægges normalt for to måneder ad gangen. Holdene sammensættes forskelligt fra gang til gang, med deltagelse af både mænd og kvinder på holdet og aldrig rene herrehold. Ved at sammensætte holdene så forskelligt som muligt styrkes sammenholdet og det indbyrdes netværk i gruppen. Man går aldrig alene, men ALTID 3 personer pr. tur.

4 Husk at sætte telefonnumre ved alle navne på turplanen. Så er kontaktoplysningerne altid lige ved hånden, hvis der sker ændringer. Tidspunkt og dage planlægges på baggrund af, hvornår skolebørnene har fri, lokalcentre har aktiviteter og med inspiration fra SSP. Eksempel I Ældre Sagens Natteravne i Århus mødes man kl. 13, tjekker logbogen og tager ud i området, og er tilbage til en kop kaffe og sludder om turen, noterer i logbogen, og går hver til sit igen ca. kl. 16. Der er flere gode råd at hente i Natteravnenes Landssekretariat og hos SeniorInstruktørerne. Mødelokale De frivillige mødes enten i ÆS lokale, eller i Natteravneforeningens lokale, afhængigt af de lokale forhold. I den eksisterende Natteravneforenings lokale læser de logbogen og henter de gule jakke, rygsække og andet materiale. Efter turen afleveres jakker og rygsække samme sted og logbogen udfyldes. Eller: De frivillige mødes i ÆS lokale og læser deres egen logbog. Derefter henter de de gule jakker, rygsække og andet materiale. Efter turen afleveres jakker og rygsække samme sted og logbogen udfyldes. 4. Uddannelse Informationsmøde(r) for interesserede frivillige. Formanden i lokalbestyrelsen eller aktivitetslederen finder egnet undervisningslokale og står for evt. forplejning lokale indkaldelse til informationsmødet SeniorInstruktør fortæller om Natteravnene, og hvad tankerne med ÆSN er. Mødet skal afklare, om der er opbakning til at starte aktiviteten ÆSN lokalt. Det er en god ide denne dag at have eksterne personer med, som kort kan fortælle, hvorfor de synes, Ældre Sagens Natteravne vil være godt i jeres område. Fx. en borgmester, SSP, en gadeplansmedarbejder, en nærbetjent eller en beboerrådgiver. Hvis der er tilstrækkelig opbakning, er det en god ide at have forberedt en dato for et lynkursus, så de fremmødte kan få datoen med det samme. Obs! Natteravnenes Landssekretariat kan være behjælpelig med materialer vedr. PR og information om informationsmødet. Uddannelsesdag Lynkursus De interesserede fra informationsmødet starter med en fælles uddannelsesdag. Natteravnenes Landssekretariat er behjælpelig med at finde SeniorInstruktør til kurset.

5 Formanden i lokalbestyrelsen eller aktivitetslederen finder egnet undervisningslokale og står for: evt. forplejning. lokale udsendelse af program Så vidt muligt inviteres eksterne samarbejdspartnere, såsom Politi, SSP og beboerrådgivere. Her kan de gå lidt mere i dybden om deres egen indsats i det forebyggende arbejde og give gode råd. Lynkurset kan gentages senere efter behov. Kurset varer normalt ca. 5 timer, men kan variere afhængigt af, om de eksterne samarbejdspartere deltager. Ulykkesbegrænsende førstehjælpskursus Alle nye frivillige under Ældre Sagens Natteravne kan få tilbudt ét gratis ulykkesbegrænsende førstehjælpskursus af Falck på 2½-3 timer, hvis ikke foreningen selv har adgang til den type kurser. Kurset skal bestilles i Natteravnenes Landssekretariat, i god tid i forvejen og bør lægges i tæt forlængelse af Lynkurset. Frivilligmøde Efter det indledende kursus afholdes et frivilligmøde for alle. Her er der plads til at få snakket mere konkret om lokale forhold og lokal praksis i forbindelse med turene. Det kan bl.a. være logbog før og efter turen området for turene holdleder kaffesteder og steder til at hvile benene kontaktpersoner/samarbejdspartnere trafikselskabernes ordninger om gratis kørsel i de gule jakker liste over de frivillige, holdsammensætning og turplan fotos til ID-kort materialer samarbejde med den lokale Natteravneforening eller Landssekretariatet bekymringsaftale med det lokale SSP Prøvevandring Aktivitetslederen sikrer, at der gennemføres en prøvevandring i det område, hvor holdene siden skal gå. Dagen planlægges, så alle kan deltage. Det anbefales at trække på erfarne Natteravne på prøvevandringen, så de kan vise de steder, hvor man bør være til stede, og de steder, hvor der er lavet aftale om, at holdet kan holde en lille kaffepause. Det anbefales også, at der, som en del af turen eller senere, planlægges besøg hos eksempelvis nærpoliti, lokalcenter, SSP, opsøgende- eller boligsociale medarbejdere.

6 Frivilligmøder Efter det indledende forløb anbefales det, at der planlægges fælles frivilligmøder hver måned på en fast dag - gerne om formiddagen. På møderne er der mulighed for bl.a. at sammensætte nye hold og lægge turplan for den næste periode at få talt om, hvordan det går og løbende få tilpasset formen, så den passer til gruppen informationer/vidensdeling efteruddannelse/oplæg fra forskellige eksterne parter behov for nye lynkurser eller anden kompetenceudvikling evt. fællesmøde/aktiviteter med den lokale Natteravneforening deltagelse i tilbud fra Natteravnenes Landssekretariat (kurser, lands- og årsmøder) 5. Styregruppe Det anbefales, at der nedsættes en lokal styregruppe, der som minimum består af lokalbestyrelsesformanden eller Ældre Sagens aktivitetsleder, kontaktpersonen for den lokale Natteravneforening eller Seniorinstruktøren/Natteravnens Landssekretariat. Styregruppens opgaver er, at varetage de fælles opgaver som fx: Frivilligpleje - efteruddannelse, møder, sociale aktiviteter Erfaringsudveksling Deltagelse i arrangementer Pressekontakt Finde samarbejdspartnere Lokale sponsorater 6. ÆSN s lokale ledergruppe Uafhængigt af samarbejdsform nedsættes en ledergruppe på 2-3 personer, hvoraf én er aktivitetslederen. De øvrige i ledergruppen vælges blandt de øvrige frivillige. Ledergruppens opgaver er: Frivilligpleje - efteruddannelse, møder, sociale arrangementer Erfaringsudveksling, logbog mv. Deltagelse i arrangementer Modtagelse af nye frivillige Tidspunkter for turene og prøvevandring for nye frivillige Pressekontakt Hjemmeside/Facebook Lynkurser for nye frivillige Henvendelser fra Natteravnens Landssekretariat og Ældre Sagen Besøg på lokalcentre/dagcentre, kirker mv.

7 7. Økonomi Ældre Sagens Natteravnes økonomi er en del af lokalbestyrelsens økonomi. Der er således ingen fælles økonomi med hverken Natteravnenes Landssekretariat eller en evt. lokal Natteravneforening. Lokalbestyrelsen kan naturligvis indgå et økonomisk samarbejde med en lokal Natteravneforening, således at man fx koordinerer henvendelse til lokale sponsorer. De primære omkostninger er i første omgang midler til køb af bolsjer, kaffe m.m. i forbindelse med møder, hvis man ikke kan få det sponsoreret lokalt, samt evt. egenbetaling i forbindelse med deltagelse i Natteravnenes Landssekretariatets arrangementer. Natteravnenes Landssekretariat bidrager med: Løbende servicering, råd og vejledning på telefon og Løbende information via hjemmeside, Måneds Information og Natteravne Nyt fire gange årligt Kontakten til SeniorInstruktører Produktion og levering af de nødvendige hvervematerialer, jakker, ID-kort og andet, som normalt stilles gratis til rådighed for en ny Natteravne-forening Natteravnenes lynkursus inkl. informationer fra SSP, Nærpoliti m.fl. samt tilbud om ét ulykkesbegrænsende førstehjælpskursus fra Falck Invitation til div. kurser, Landsmøder og Årsmøder Transportaftaler Ældre Sagens frivilligafdeling bidrager med: Løbende servicering, råd og vejledning på telefon og mail Løbende information via hjemmeside Rygsække med Ældre Sagens logo/natteravne 8. Centrale lokale samarbejdspartnere Centrale samarbejdsparter er de samme, som en lokal Natteavneforening har kontakt til: SSP, politi, skoler, gadeplanmedarbejdere, beboerrådgivere mf. Derudover kan det være relevant for Ældre Sagens Natteravne at have kontakt til lokalcentre, frivillighedscentre, kirke og andre steder, hvor seniorer kommer. Det kan være samarbejde om hvor man kan holde kaffepauser på turen, at man kan komme og fortælle om Ældre Sagens Natteravne hvornår der er arrangementer, hvor det vil være oplagt, at ÆSN lægger turen forbi. 9. Nye frivillige Alle nye frivillige skal have en indledende snak med aktivitetslederen. Her fortælles om Ældre Sagens Natteravne og de praktiske ting, hvorefter der planlægges en uforpligtende prøvetur. Den nye får en gul jakke på, mens én af de andre undværer. Der må kun gå 3 personer med gul jakke ad gangen.

8 10. Deltagelse i landsdækkende og lokale initiativer Ældre Sagens Natteravne deltager på lige fod og vilkår med andre bestyrelser og frivillige i Natteravnene i landsdækkende initiativer. Det betyder bl.a., at aktivitetslederen kan deltage på lige fod med formænd til årsmøde for Formænd og SeniorInstruktører i oktober, og ledergruppen kan deltage i det årlige landsmøde i marts. 11. Øvrige oplysninger Ældre Sagens hjemmeside Ældre Sagen etablerer en hjemmeside på frivilligsitet på lige fod med andre af foreningens aktiviteter. Her kan man finde ÆSN s informations- og vejledningspjece, samt samarbejdsaftalen. Der er link til Natteravnenes hjemmeside. Natteravnens hjemmeside Der er etableret en fælles hjemmeside for alle Ældre Sagens Natteravne med en generel tekst samt kontaktoplysninger og henvisning gennem links til de enkelte lokalbestyrelsers Ældre Sagens Natteravne aktiviteter. Hver afdeling af Ældre Sagens Natteravne får brugernavn og adgangskode. Hermed er det muligt at rette kontaktoplysningerne mm. Lokalbestyrelsen må meget gerne bidrage til den generelle aktivitetsliste på Natteravnenes hjemmeside, hvis de i regi af Ældre Sagens Natteravne planlægger særlige aktiviteter o.lign. Registrering af frivillige Lokalbestyrelsen/aktivitetslederen sørger for registrering af frivillige på samme måde, som andre af Ældre Sagens aktiviteter og fremsender det til FrivilligService: eller Lokalafdelingen Aktivitetslederen skal sørge for, at Natteravnenes Landssekretariat altid er opdateret med aktivitetslederens navn, telefonnummer, adresse og adresse. Natteravne Nyt og Ældre Sagens Aktiv Aktivitetslederen informerer Natteravnenes Landssekretariatet om antallet af frivillige forud for udsendelse af Natteravne Nyt, således at lokalbestyrelsen samlet modtager et tilsvarende antal Natteravne Nyt. Ældre Sagens Aktiv fremsendes til alle registrerede frivillige. Måneds Information Hver måned sender Natteravnenes Landssekretariatet et nyhedsbrev på mail til aktivitetslederen om de vigtigste informationer og nyheder på landsplan, som denne kan bruge til at informere de frivillige i ÆSN.

9 Kampagner Fra tid til anden udbyder Natteravnenes Landssekretariatet forskellige kampagner, gerne i samarbejde med en eller flere af Landssekretariatets samarbejdspartnere. Det står lokalkomiteen frit for, om de vil benytte tilbuddene. 12. Gode råd og erfaringer Spørg Natteravnenes Landssekretariat, SeniorInstruktørerne, den lokale Natteravne-forening og/eller find gode råd og meget andet på Natteravnenes hjemmeside: De vigtigste oplysninger til aktivitetslederen og de frivillige er beskyttet af et brugernavn og et individuelt password, som oplyses fra Natteravnenes Landssekretariat. Se også Natteravnenes internetbaserede kursus på klik på Om natteravnene og derefter på e-kursus Besøg af Ældre Sagens Natteravne i Århus eller Frederiksberg Ældre Sagens Natteravne i Århus var det første sted med Ældre Sagens Natteravne. De står gerne til rådighed med råd og vejledning og evt. besøg mod refundering af transportudgifter.

10

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere