Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:"

Transkript

1 HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse i: Samtalen er gennemført mellem: og for hjemmeværnet: Ansøgers kontaktperson i hjemmeværnet er: Grad:..Navn:.. Adresse:. Telefon: Samtaleskemaet vedlægges ansøgningen, kopi tilsendes ansøger fra hjemmeværnsdistriktet. Hjemmeværnets mål for behandling af din ansøgning. Hvis du er mellem de 90% af ansøgerne, hvor der ikke er behov for indhentning af yderligere oplysninger er det tilfredsstillende, hvis du har modtaget svar inden for 12 uger. Går der mellem 12 og 16 uger, er vi på vej. Hvis sagsbehandlingstiden er 17 uger eller mere, er det utilfredsstillende. 1

2 Orienteringssamtale (samtaleskema) Check Hvad gennemgås Orienteringssamtalen tager udgangspunkt i powerpointpræsentationen. Bemærkninger/spørgsm. Ansøgning udfyldes først efter gennemførelsen af orienteringssamtalen. Giv en kort historisk forklaring af hjemmeværnets oprettelse og den lovgivning som ligger bag. Fortæl hvad hjemmeværnet er i dag: ca hvoraf de er kvinder, ca i den aktive styrke. Hvad er hjemmeværnet Hjemmeværnet indgår som en del af det samlede beredskab, og opgaven er at støtte forsvaret, politiet, kommunerne og andre myndigheder, når der er behov for det. Hjemmeværnet deltager også i internationale missioner som støtte for det øvrige forsvar pt. i Kosovo og Afghanistan. Hærhjemmeværnet er opdelt i tre totalforsvarsregioner der er opdelt i 12 hærhjemmeværnsdistrikter samt et virksomhedshjemmeværnsdistrikt. Disse er igen opdelt i ca. 200 hjemmeværnskompagnier. Flyverhjemmeværnet består af et distrikt med 39 eskadriller. Marinehjemmeværnet er opdelt i 2 distrikter med 39 flotiller og 30 fartøjer. Hjemmeværnet består af hærhjemmeværnet hvorunder virksomhedshjemmeværnet og politihjemmeværnet indgår. Derudover flyverhjemmeværnet og marinehjemmeværnet. Hærhjemmeværnet støtter hæren, politiet og resten af samfundet. Virksomhedshjemmeværnet støtter og uddanner virksomheder. Politihjemmeværnet støtter politiet med trafikregulering Flyverhjemmeværnet støtter primært flyvevåbnet med bevogtning af flyvestationer og politiet med eftersøgninger. Marinehjemmeværnet støtter, søværnet, SKAT og det øvrige havmiljøberedskab. For at kunne blive medlem skal man være fyldt 18 år, Hjemmeværnets geografi Værnsgrene Hjemmeværnets opgaver Hvem kan blive medlem 2

3 være dansk statsborger eller haft fast ophold i Danmark i mindst 5 år og være blevet fundet egnet til hjemmeværnstjeneste. Ansøgningen vej: Dine resultater fra Forsvarets dag/sessionen vil indgå i behandlingen af din ansøgning: Hvordan klarede du dig på Forsvarets dag? Hvis du har aftjent værnepligt/forrettet frivillig tjeneste hentes der oplysninger herfra: Hvordan syntes du om at aftjene værnepligt? Hvis der i denne forbindelse eller i dine oplysninger om helbred er noget, som Hjemmeværnskommandolægen vil have uddybet, vil du modtage et brev, som du medbringer til din egen læge, som så sender oplysningerne til FPT. Det er også FPT, som betaler omkostningerne. Ansøgningsprocessen Svar sammenfattes til side 3 i ansøgningen. FPT= Forsvarets Personeltjeneste Dine strafferetslige forhold vil blive undersøgt i kriminalregisteret og vurderet af Generalauditøren. Når alle oplysningerne er samlet, sendes de sammen med din ansøgning til behandling ved distriktsudvalget, som afgør, om du kan optages i hjemmeværnet. Distriktsudvalget består af en formand og 4 til 10 medlemmer udpeget efter indstilling fra landets kommuner og godkendt af forsvarsministeren. Såfremt der ikke findes noget i kriminalregisteret, skal hentes yderligere lægelige oplysninger eller andre supplerende oplysninger fra kommunen, skal du regne med at der går mellem 1 og 3 måneder, inden du får svar på din ansøgning. Skal der hentes yderligere oplysninger af den ene eller anden grund, kan der komme til at gå længere tid. Når du er godkendt, vil du få tilbudt en kontrakt, hvor dine rettigheder og forpligtigelser vil fremgå. Du kan som medlem opsige din kontrakt med 3 måneders varsel. Hjemmeværnet kan ophæve kontrakten, hvis du ikke gennemfører den lovpligtige uddannelse inden for 3 år, eller du ikke længere lever op til de betingelser, som gælder for optagelse som frivillig i hjemmeværnet. Den lovpligtige uddannelse består af 4 moduler og skal gennemføres inden for de første 3 år: - Grunduddannelsen, der er på ca. 100 timer, som Kontrakt Ophævelse af kontrakt Lovpligtig uddannelse 1. år 3

4 helst skal gennemføres inden for det første år, består af: o Våben- og skydeuddannelse o Førstehjælp o Felttjeneste og feltkundskab o CBRN-tjeneste o HJV i det danske samfund o Tjenestekendskab - For hær- og flyverhjemmeværn: o Totalforsvar o Felttjeneste o Bevogtning - For marinehjemmeværnet: o Dæksgast o Skydning til søs o Survex Generelt for alle modulerne kræver det, at man har en vis fysisk modstandskraft. Tidligere soldater skal gennemføre et kort omskolingskursus samt de moduler de evt. ikke har gennemført i værnepligtstiden. Rettigheder og pligter i fredstid Du skal møde ved alarmering i katastrofesituationer. Du har mulighed for at få et tjenestevåben udleveret til opbevaring på godkendt bopæl Udleveret materiel skal opbevares efter forskrifterne (ellers erstatningspligtig) Som minimum gennemføre 24 timers funktionsrelateret uddannelse hvert år Du er omfattet af Lov om skadelidte værnepligtige, hvis uheldet skulle være ude. Det gælder, fra man forlader hjemmet, og til man er hjemme igen. Tjeneste i hjemmeværnet et ulønnet. Nødvendige udgifter bliver godtgjort, og ved aktiviteter, hvor der sker et indkomsttab, kan der ydes tabt arbejdsfortjeneste efter statens takster. Hvis du vælger at have våben udleveret, skal underafdelingschefen afgøre, hvornår det kan udleveres, og om du kan have det på din bopæl. Våbnet skal så opbevares i et godkendt våbenskab eller jægerskab. Forhøjet beredskab og/eller krig Ved alarmering skal du give møde som ved aktivering Du skal deltage i løsning af hjemmeværnets opgaver Kontrakten kan ikke opsiges 2. og 3. år Uddannelse af tidligere soldater Rettigheder og pligter i fredstid Forsikringsforhold Økonomi Våbenopbevaring Rettigheder og pligter ved forhøjet beredskab og/eller krig 4

5 Du er forsikret som i fredstid Du er underlagt Militær straffelov ved krig eller andre ekstraordinære forhold. Civile kvalifikationer og interesse for deltagelse i internationale opgaver HJV ønsker at registrere medlemmernes civile kvalifikationer (uddannelser) samt deres eventuelle interesse for at deltage i HJV internationale opgaveløsning (pkt. 9 i optagelsesskema). Registreringen skal bl.a. anvendes til at give et overblik over HJV muligheder for at bidrage til Danmarks indsats til civil genopbygning af konfliktramte stater. Civil genopbygning er støtte til en stats opbygning af et funktionelt civilt samfund, og kan omfatte civile institutioner, infrastruktur, produktion og udnyttelse af naturressourcer. Ansøger oplyses om at registreringen af civile uddannelser er uforpligtende. Ansøger oplyses om at registrering af interesse for deltagelse i internationale opgaver er uforpligtende. Underafdelingsspecifik orientering UAFD organisation og opgaver. Hvilken gruppe vil ansøger komme til at være i. Aktivitets niveauet i UAFD (hvad forventer UAFD, herunder deltagelse i møder, skydning, øvelser og uddannelse) Internationalt engagement Lokalt fremstillede slides i powerpointpræsentation Hvilke arrangementer er der mødepligt til: Det årlige våbeneftersyn Den årlige alarmeringsøvelse Funktionsrelateret uddannelse (24 timer årligt) Kontrolskydning. Kontaktperson indtil kontrakten kan underskrives. Lad ansøgeren stille spørgsmål. Hvordan er ansøgers interesse for hjemmeværnet opstået? Hvad forventer ansøger af medlemskabet af din underafdeling? Ansøger udfylder ansøgning, hvis det er det samtalen munder ud i. Ansøger udfylder samtykkeerklæringen til de sociale myndigheder. 5

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Særnummner af HJV magasinet, marts 2009 Redaktion: Jørgen

Læs mere

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog Hjemmeværnets Uddannelseskatalog HVS 9100-016-16 JAN 2013 Velkommen Hjemmeværnet deltager i disse år i stigende omfang i løsningen af opgaver, der støtter Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen, Redningsberedskabet

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 002 30. juni 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Forsvarsforlig 2013-2017... 5 2.2 Resultatkontrakt... 5 2.3

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Februar 2010 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

EBOLA I SIERRA LEONE REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL DEN DANSKE INDSATS MOD EBOLA I SIERRA LEONE

EBOLA I SIERRA LEONE REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL DEN DANSKE INDSATS MOD EBOLA I SIERRA LEONE EBOLA I SIERRA LEONE REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL DEN DANSKE INDSATS MOD EBOLA I SIERRA LEONE 2 EBOLA I SIERRA LEONE 1. GENERELT... side 2 2. KRAV TIL ANSØGERE... side 2 3. VILKÅR... side

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

magasinet På vej til Afghanistan Veldrevet og professionelt Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig

magasinet På vej til Afghanistan Veldrevet og professionelt Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig magasinet NR. 3 /SEPTEMBER 2008 Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig 40 46 Terror bekæmpes af de stille helte Jubilæum og plakatkunst På vej til Afghanistan Veldrevet

Læs mere

KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14

KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14 KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14 Tilstedeværende: - Allan Ø. Gøttrup - Margith Nielsen - Helena Kjærup - Jesper Windelborg - Christian Hedegaard - Lars Olesen - Nina Otte 1. FORMANDSKABETS INDLEDNING

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere