REFERAT ØNSKER/FORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT ØNSKER/FORSLAG"

Transkript

1 REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko for, at data på ugesedlen blive slettet, uden at brugeren ønsker dette. Dette påvirker således også flexsaldoen, som ikke stemmer i sådanne situationer. På mødet blev det aftalt, at vi tilpasser den generelle Gem knap, således at ved klik på Gem, gemmes alle data i fanerne - uanset hvor musemarkøren er placeret. Bliver implementeret i GE VALG AF VIKSOMHEDER/LANDBRUG/PROJEKT A. Fremsøgning af betaler-virksomhed, hvor samme firma er registreret flere gange på samme adresse (f.eks. hvis der både er en 16, et 12 kvægbrug og/eller en pelsdyrfarm på samme adresse). Det blev aftalt, at hovedaktiviteten fra hhv. virksomhed og landbrug præsenteres i nedenstående skærmbillede ved valg af projekt. Placeres efter kolonnen Adresse. Endvidere skal oplysningen vises på den ekspanderede ugeseddel, hvor feltet placeres efter adressen. Bliver implementeret i GE 7.4 B. Visning af lokalitetens adresse i stedet for Lokalitetsid i feltet Projekt under fanen Ugeseddel. Dette punkt blev afvist p.g.a. den aftalte springfunktionalitet - ref. punkt 3. Derudover kan linjerne på Ugesedlen ekspanderes, således at adressen bliver synlig - dette gøres via knappen Ekspandér øverst i højre hjørne.

2 3. REGISTRERING AF TID DIREKTE PÅ VIRKSOMHED/LANDBRUG A. Ønske om at kunne foretage tidsregistrering direkte på virksomheden/landbruget. B. Ønske om, at alle uger var lagt ind på forhånd. C. Besværligt at registrere tid i forhold til brugerbetaling, så derfor ønske om en springknap fra virksomhed/landbrug over til tidsregistreringsmodulet, således at virksomheden/landbruget indsættes automatisk. Det blev aftalt at lave en funktionalitet, hvor en springknap placeres i toppen af skærmbilledet på lokaliteten, således at den kan bruges i alle de moduler, som man har knyttet tidsregistrering til. Ved et klik springes der til fanen Ugeseddel, hvor ugenr oprettes automatisk ud fra dags dato, og der indsættes en ny linje med virksomheden som projekt. Herefter skal brugeren selv vælge den aktuelle aktivitet og registrere sin tid. Findes ugenr i forvejen, indsættes data selvfølgelig på ugen. Kommer i GE REGISTRERING AF TID A. At der registreres i minutter ikke i 1/10 timer. Punktet blev afvist. B. Valg af dato ud fra ugenr. er for vanskeligt. Der burde være en kalender, hvor man kunne pege på den dato, hvor tidsforbruget skal registreres. I løbet af efteråret skifter vi til en nyere version af vores udviklingsværktøj, hvor indsættelse af en ny kalenderfunktion med forbedret funktionalitet bliver mulig. Kalenderen har hurtigt valg af dags dato, valg af måneder og år samt oplysning om ugenr. Herefter vil vi udbygge GeoEnviron med anvendelsen af denne kalender. C. Mulighed for at vælge samme projektnavn/sag i ny linie, når man skal have flere aktivitetstyper på samme lokalitet/sag - en kopifunktion. Punktet afvist, da der var enighed om at man bare kunne kopiere nummeret i feltet Projekt og anvende dette til registrering af ny linje. 5. AKTIVITETER A. Man skal kunne vælge alle typer af aktiviteter uanset, hvilket projekt man har valgt. fx 07 og 06 - tilsynsarbejde med betaling - på planteavlsbrug (fordi de var husdyrbrug på tilsynstidspunktet, og derefter ændrede status). Umiddelbart blev punktet afvist, da den nuværende funktionalitet er således, at når Omfattet af brugerbetaling står til Nej, kan der kun registreres ikke-fakturerbare aktiviteter på lokaliteten. B. Ved ændring af Hovedaktiviteten sættes Omfattet af brugerbetaling til standardværdien angivet i stamdata. Derfor ønskes indsat en dialogboks, som fremkommer, når en bruger ændrer hovedaktivitet, med besked om: Omfattet af brugerbetaling sættes til standardværdien jf. stamdata for hovedaktiviteten. Denne funktionalitet kommer i GE 7.5.

3 6. VISNING AF FELTER/LINJER A. På fanerne Ugeseddel og Personlig opsætning ønskes, at aktivitetskoden bliver fuldt synlig på skærmen. Dette er rettet til GE B. På fanerne Ugeseddel og Personlig opsætning ønskes, at aktivitetsteksten kan blive fuldt synlig på skærmen. Dette er rettet til GE 7.3.0, således at der er lavet tooltips til visning af teksten ved at musen holdes henover. C. Ønsker at kunne se de opsummerede felter fra fanen Komme/Gå Tider på selve ugesedlen. Under de opsummerede oplysninger på ugesedlen vises data fra Komme/Gå tider omregnet til decimaltal - data skal kun være synlige, hvis man har fået slået fanen til i GE. Dette kommer i GE 7.5. For at slå fanen Komme/Gå tider til, skal I lave opsætning under menupunktet System Adm/Opsætning/Systemopsætning - her findes en gruppe = Tidsregistrering, hvor I har nedenstående muligheder. Hvis der står on i Overskrift = Komme /Gå tider, så vises fanen. Husk at GE skal genstarte, før ændringerne har effekt. D. Ønsker, at man kan se flere poster - måske op til 30 eller flere - ad gangen, end man kan på nuværende tidspunkt. Vi kan på nuværende tidspunkt kke ændre skærmstørrelse, således at flere linjer bliver synlige - men det er noget, som vi generelt vil overveje mulighederne for til næste hovedversion. Zoom funktionaliteten til at zoome GeoEnviron skærmbilledet op ændrer ikke dette. For at få hjælp til at ændre zoom niveauet på jeres personlige opsætning af GE, kan I klikke ind på Support/Ofte stillede spørgsmål - klik på fanen Søg og indtast søgeordet Zoom.

4 7. RAPPORTER A. Ønsker at få vist grafisk præsentation af data i rapporterne i GE. Det blev aftalt, at vi starter med rapporten Tidsregistrering/Medarbejdere - her skal der i første omgang laves følgende: - Medarbejder som søgekriterium, således at én eller flere medarbejdere kan vælges - Mulighed for at vælge én eller flere aktiviteter - og på linjen ud for hver medarbejder skal hver aktivitet vises i én kolonne med en opgørelse pr. medarbejder samt sum i alt for alle medarbejderne. - Lagkage diagram over aktiviteternes samlede sum Kommer i GE 7.5. B. Ønsker rapport, hvor man kan få tidsforbrug på virksomheder inden for en indberetningskatagori. Det blev aftalt, at vi tilpasser rapporten Projekter (Aktivitet), således at feltet Indberetningskategori indføres som søgekriterium. Dette kommer i GE 7.5.

5 C. I rapporten Aktiviteter ønskes indført mulighed for at vælge én eller flere aktiviteter som søgeparameter. Dette kommer i GE 7.5. D. Ønsker mulighed for at se, hvordan den enkelte medarbejders tidsforbrug fordeler sig på de enkelte aktiviteter. Dette er behandlet under punkt 7.A. E. Der savnes en rapport, der viser tidsforbrug på projekter sammenholdt med sagsbehandler (skal være lig oversigten i Stamdata/Tidsregistrering/Projekter). Data fra ovenstående skærmbillede kan overføres til Excel ved at stå et sted på fanen Timeforbrug under et konkret projekt, klikke på højre musetast og vælgen menupunktet Gem som. Herefter kommer en dialogboks frem med 4 knapper - vælg Udkipsholder med ledetekst. Åben et Excelark og stå i felt A1 og kopier data ind. Denne funktionalitet er standard i alle GE skærmbilleder.

6 8. MILJØGEBYR A. I rapporten Fakturagrundlag ønskes mulighed for også at udtrække poster, hvor fakturadato er sat. Der indføres en ny dropdownliste: Fakturadato sat (Ja/Nej/Alle), hvor feltet som standard står til Nej. Derudover skal rapporten tilpasses, således at sætningen af Fakturadato bliver mere enkel for brugerne med flueben i feltet Sysadm. Dette kommer i GE 7.5. B. I funktionen til dannelse af fakturaudtrækket (txt-filen) via KMD Regningsdebitor - Miljø og i rapporten Fakturagrundlag skal indføres mulighed for at vælge én eller flere lokalitetstyper. Først kan man vælge Virksomhed eller Landbrug, hvorefter et nyt felt til valg af et af modulets lokalitetstyper bliver synlig - det samme gør sig gældende i KMD Regningsdebitor - Miljø. Dette kommer i GE 7.5.

7 9. HANDLINGPLAN A. Når der skal tastes oplysninger ind i fanebladet Handlingsplan, ville det være en god idé, hvis man kan overføre aktiviteterne i ét hug fra den personlige opsætning over i handlingsplanen. Det blev aftalt at lave en knap, således at ved opstart af et år kan brugeren kopiere alle aktive poster fra fanen Personlig opsætning til fanen Handlingplan/Indtastning. Afdeling, team og grupper bliver indsat automatisk ud fra stamdataopsætningen for handlingsplansmodulet. Efter kopiering skal brugeren selv indtaste budgettal i kolonnen Årsplan. Dette aftales nærmere med Aalborg Kommune. GE Handlingplan er et tilkøbsmodul til GE Tidsregistrering, hvor hver enkelt bruger har mulighed for at oprette et årsbudget - altså hvor meget tid, der skal bruges på hver opgave. Løbende vil registreringerne i GE Tidsregistrering blive opsummeret og synlige i kolonnerne Forb. 1/2/3 - for hhv. 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal. Til modulet findes også opsummerende rapporter for året totalt, pr. medarbejder, afdeling eller team.

8 10.SAMMENLIGNING AF DATA A. Ved sammenligning af rapporten Fakturagrundlag og Årets Brugerbetaling mener Vejle Kommune at få forskellige resultater. Geokon vil tjekke udtræksfacilieterne for de to rapporter. B. Derudover blev det besluttet at rapporten Årets brugerbetaling skal tilrettes, således at det bliver muligt at vælge lokalitetstype - på samme måde som angivet i punkt 8.B. Dette kommer i GE AKTIVITETER MED 0 TIMER A. Generelt ønske om, at alle Aktiviteter som har sum = 0 ikke vises i rapporterne i Tidsregistrering. Dette kommer i GE 7.5. B. På fanen Ugeseddel indføres mulighed for at skjule alle linjer uden tidsforbrug. Dette gøres ved at indføre ny knap med funktion til Visning af alle tomme linjer. Dette kommer i GE DIVERSE A. I rapporten Specificeret brugerbetaling ønskes der mulighed for at få vist alle lokaliteter med samme Lokalitetstype for hhv. virksomheder og landbrug. Der indføres mulighed for at vælge en Lokalitetstype for virksomheder og landbrug - herefter skal hver lokalitet vises på en side for sig. Derudover indføres et andet søgekriterium, hvor det skal være muligt at angive: Antal kr. større end - her skal kunne indtastes et beløb fx kr., hvilket betyder at kun de virksomheder/landbrug, som har en total større end dette beløb fremsøges. Dette kommer i GE 7.5. B. Oversigt over funktionaliteter, som sagbehandlere med flueben i feltet Sysadm har adgang til: SYS. ADM Rettelse af sagsbehandler Rapporten Fakturagrundlag Tidsregistrering Byggesag Byggesag Byggesag Byggesag Byggesag BESKRIVELSE Giver flere valgmuligheder, hvor der skiftes sagsbehandler i toppen af skærmbilledet. Der kan vælges mellem: På denne lokalitet Alle lokaliteter i samme modul Alle lokaliteter med tilsyn og sager En sagsbehandler uden flueben i feltet Sys.Adm har kun første mulighed til rådighed. Mulighed for at sætte eller fjerne fakturadato i rapporten Fakturagrundlag under Rapporter/Tidsregistrering. Mulighed for at fremsøge andres ugeseddel i GE Tidsregistrering, således at der er mulighed for at redigere andres tidsregistreringer. Mulighed for at tilføje/ændre en ejendoms matrikel Mulighed for at genåbne en lukket sag Mulighed for at flytte sager fra én ejendom til en anden. Ejendomsoplysninger kan låses mod redigering, således at det kun er brugere med Sys Adm rettigheder, der herefter kan redigere i data. Sagernes interne numre vises kun for brugere, der med Sys Adm rettigheder kan se dette felt.

9 C. Ved en normal søgning i virksomhed og landbrug fremkommer resultatet i nedenstående liste. Via print-ikonet præsenteres et udskriftformat, hvor man kan overføre data ved at højreklikke og vælge menupunktet Kopier. Herefter kan et Excelark åbnes og data sættes ind. For modulerne Virksomhed og Landbrug ønskes også adresse fra første fane medtaget i Excelformatet. Dette kommer i GE Der var et spørgsmål om GE Datavask programmet - om det kan bruges til at overføre tidsregistreringer fra én virksomhed til en anden. Funktionaliteten i datavaskprogrammet kan kun anvendes i relation til GE Virksomhed og GE Landbrug, idet al tid registreret på lokaliteten kan flyttes fra GE Tidsregistrering. Læs mere i vejledningen, som findes på D. Mulighed for at lave aktiv tidsregistrering på en linje i Ugesedlen, idet man ud for én linje ad gangen kan starte et stopur, som optæller tid, indtil brugeren trykker stop - herefter indsættes den registrerede tid. Kun en linje kan have tidsoptælling ad gangen. Vi vil gerne arbejde videre med dette som et særskilt udviklingsprojekt, hvis der er kunder, som ønsker at deltage som en aktiv part. I første omgang skal vi have kortlagt den ønskede funktionalitet, således at vi kan estimere en pris til kunderne.

10 DELTAGERLISTE KUNDE NAVN TELEFON Brønderslev Kommune Lise Laursen Haderslev Kommune Lis Nowak Haderslev Kommune Pernille Toft Hedensted Kommune Susanne Juul Sørensen Hedensted Kommune Vibeke Volmers Holstebro Kommune Nina Karner Mariagerfjord Kommune Susanne Jensen Norddjurs Kommune Peter Hilmer Nordfyns Kommune Lise-Lotte Kragh Næstved Kommune Jeannie Kristensen Odense Kommune Henrik Dyrehauge Odense Kommune Jan Bossen Randers Kommune Esben Husted Kjær Randers Kommune Jan Hansen Silkeborg Kommune Hanne Bach Lorentzen Vejle Kommune Gitte Wisby Møller Vordingborg Kommune Lise B. Møller Geokon A/S Jan Agersten Geokon A/S Lea Taggaard Geokon A/S Ole Villumsen

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere