TEKNISK NOTE. Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK NOTE. Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006"

Transkript

1 TEKNISK NOTE Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: Informationen i dette dokument må ikke fortolkes som nogen forpligtelse fra Consendos side, og Consendo kan ikke garantere for nøjagtigheden af oplysningerne i dokumentet efter udgivelsesdatoen. OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT GIVES "SOM DE ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART. Ansvaret for nøjagtigheden og brugen af dette dokument påhviler alene brugeren. I forbindelse med seneste version af AXP er følgende nye registreringsarter blevet tilgængelige. De nye registreringsarter giver nye muligheder for håndtering af komplekse timeseddelsproblematikker som for eksempel overarbejde målt på ugebasis i stedet for dagsbasis eller afkrydsning for aktivering af et bestemt element. I det følgende beskrives de nye registreringsarter og der gives eksempler på deres anvendelse. Oversigt nye registreringsarter 1. Timer pr. uge 2. Flag (on/off) 3. Rejsetid 4. Antal kalenderdage 1. Timer pr. uge 1.1. Introduktion Timer pr. uge er en ny automatisk optælling til typen Vikar, ugentligt og som benyttes til at optælle antal arbejdede timer eller planlagte timer for en given timeseddel (uge). Typisk anvendelse vil være beregning af overarbejde pr. uge frem for pr. dag. Registreringsarten optæller antal timer registreret på en specificeret registreringsart af type Vikar, periode/dagsbasis enten som faktisk arbejdede timer eller som planlagte timer hvis den specificerede registreringsart bær planlagt tid Beskrivelse Fakturaart på normal vis. Dernæst vælges Vikar, ugentligt som registrerings- 1/7

2 niveau og Redigérbar efterlades uafkrydset med Antal timer som valgt optællingskriterium. Herefter fremkommer i bunden af siden mulighed for at vælge registreringsart som optælling skal foretages på samt, hvis valgt registreringsart er en registreringsart der bær planlagt tid, mulighed for at vælge om det er arbejdede timer eller planlagte timer der optælles for registreringsarten for ugen. Bemærk det er kun er registreringsarter af typen Vikar, periode/dagsbasis der kan foretages optælling på. Optællingen er timer og f.eks. et tidsrum fra 8.45 til giver altså 7,5 time som resultat. Eksempel 1: Beregning af overarbejde på ugebasis i forhold til en defineret fast arbejdstid for ugen som er 37 timer. Det antages at arbejdstid (komme/gå tider) registreres via registreringsarten Der oprettes en ny registreringsart som vi kalder 18999, af typen Vikar, ugentligt og automatisk optælling af Antal timer. Optællingen foretages på registreringsart og der vælges at optælle Arbejdede timer. Vi kan nu lave en regel for beregning af overarbejde a la nedenstående: Eksempel 2: Condition = Count(Input( )) - 37 > 0; ResultCount = Count(Input( )) - 37; Payment = "1331", "ot", OverTimeSats; Invoicing = "ot", OverTimePris; Description = "Overtimer ef. 37 timer"; Beregning af overarbejde på ugebasis i forhold til planlagt arbejdstid for ugen. Det antages at arbejdstid (komme/gå tider) registreres via registreringsarten som også bærer planlagt tid. Der oprettes to registreringsarter som vi kalder henholdsvis og 18999, begge af typen Vikar, ugentligt og begge med automatisk optælling af Antal timer. Optællingen foretages for begges vedkommende på registreringsart 18030, men der vælges at optælle Planlagte timer for og Arbejdede timer for /7

3 Vi kan nu lave en regel for beregning af overarbejde a la nedenstående: Condition = Count(Input( )) - Count(Input( )) > 0; ResultCount = Count(Input( )) - Count(Input( )); Payment = "1331", "ot", OverTimeSats; Invoicing = "ot", OverTimePris; Description = "Overtimer for ugen"; 2. Flag (on/off) 2.1. Introduktion Flag (on/off) er en ny type registreringsart som benyttes til at foretage en afkrydsning på timeseddel. Typisk vil registreringsarten anvendes til at udløse et tillæg eller bestemme om et givent regelsæt skal effektueres. Registreringsarten fremtræder som et afkrydsningsfelt ved timeseddelregistreringen, men optræder i overenskomstberegneren som en registreringsart af typen Vikar, dagligt (heltal) Beskrivelse Fakturaart på normal vis. Dernæst vælges Flag (on/off) som registreringsniveau. Registreringsarten vil altid være redigérbar. Er afkrydsning foretaget vil registreringsarten bære værdien 1 og er afkrydsning ikke foretaget vil registreringsarten bære værdien 0. Eksempel 1: Markering for kitteltillæg. Der oprettes en ny registreringsart som vi kalder 20001, af typen Flag (on/off). Vi kan nu lave en regel for udbetaling af kitteltillæg pr. time hvis afkrydsning på timeseddel er foretaget: Condition = Input( ) > 0; ResultCount = Count(Input( )); Payment = "1500", "kt", KitteltillægSats; Invoicing = "kt", KitteltillægPris; Description = "Kitteltillæg pr. time"; 3/7

4 Eksempel 2: Markering for om overarbejde skal beregnes. Der oprettes en ny registreringsart som vi kalder 20002, af typen Flag (on/off). Vi kan nu lave en regel for beregning af overarbejde som er betinget af afkrydsning på timeseddel: Condition = Input( ) > 0 && Count(Input( )) - 37 > 0; ResultCount = Count(Input( )) - 37; Payment = "1331", "ot", OverTimeSats; Invoicing = "ot", OverTimePris; Description = "Overtimer ef. 37 timer"; 3. Rejsetid 3.1. Introduktion Rejsetid er en ny type registreringsart som benyttes til at håndtere standardiserede rejsetider i tilknytning til arbejdstiden. Registreringsarten anvendes i kombination med en rejsedestinationstabel og en valgt rejsedestination på kunden. Registreringsarten Rejsetid bestemmes til enten at dække udrejse eller at dække hjemrejse og således bestemme om rejsetiden er i tilknytning til henholdsvis arbejdstidens begyndelse eller afslutning. Registreringsarten fremtræder som et afkrydsningsfelt ved timeseddelregistreringen, men optræder i overenskomstberegneren som en registreringsart af typen Vikar, periode/dagsbasis (tidsinterval). Ud over rejsetiden bærer registreringsarten også en destinationskode som parameter Beskrivelse Fakturaart på normal vis. Dernæst vælges Rejsetid som registreringsniveau. Registreringsarten vil altid være redigérbar. Herefter fremkommer i bunden af siden mulighed for at vælge om registreringsarten skal dække udrejsetid eller hjemrejsetid. 4/7

5 Ved udrejsetid beregnes et tidsinterval umiddelbart forud for arbejdstidens begyndelse og med en varighed svarende til rejsetiden for valgt rejsedestination på kunden. Ved hjemrejsetid beregnes et tidsinterval umiddelbart i forlængelse af arbejdstidens afslutning og med en varighed svarende til rejsetiden for valgt rejsedestination på kunden. Eksempelvis vil en rejsetid på 1,5 time og en arbejdstid den fra kl til kl give følgende tidsrum for rejsetid: Udrejse: Interval(10/1/ :30, 10/1/ :00); Hjemrejse: Interval(11/1/ :00, 11/1/ :30); Rejsedestination på kunden vedligeholdes via kundens overenskomstside og vælges fra tabel der vedligeholdes i administrationsmodulet under fanebladet Rejsedestinationer. Hver rejsedestination har en valgfri kode og en rejsetid i timer samt en beskrivelse. Rejsedestinationskoden bæres også af registreringsarten som parameter og kan benyttes i overenskomstberegnerens regelsæt ved at benytte funktionen InputParam. Eksempel på regelsæt vedr. rejsetid: Rejsetid afregnes som arbejdstid. Parameters { AT = Input("17010"); /* Arbejdstid */ UR = Input("18101"); /* Afkrydsning Udrejsetid */ HR = Input("18102"); /* Afkrydsning Hjemrejsetid */ Rejse150Sats = 25,00; Rejse150Pris = 25,00; Rejse160Sats = 28,00; Rejse160Pris = 28,00; Condition = Count(AT + UR + HR) > 0; ResultCount = Count(AT + UR + HR); Payment = "1201", "at", NormalTimeSats; Invoicing = "at", NormalTimePris; Description = "Arbejdstid"; Condition = InputParam("18101") == 150 && Count(UR) > 0; ResultCount = 1; 5/7

6 Payment = "1201", "ur", Rejse150Sats; Invoicing = "ur", Rejse150Pris; Description = "Rejsegodtgørelse"; Condition = InputParam("18101") == 150 && Count(HR) > 0; ResultCount = 1; Payment = "1201", "ur", Rejsetid150Sats; Invoicing = "ur", Rejsetid150Pris; Description = "Rejsegodtgørelse"; Condition = InputParam("18101") == 160 && Count(UR) > 0; ResultCount = 1; Payment = "1201", "ur", Rejsetid160Sats; Invoicing = "ur", Rejsetid160Pris; Description = "Rejsegodtgørelse "; 4. Antal kalenderdage 4.1. Introduktion Antal kalenderdage er en ny automatisk optælling til typen Vikar, dagligt og som benyttes til at optælle antal kalenderdage en given vikar har været allokeret til en given ordre. Typisk anvendelse vil være beregning af pensionstillæg styret af vikariatets længde. Registreringsarten optæller antal kalenderdage en vikar har været booket på ordren, dvs. fra vikarens første arbejdsdag (ikke nødvendigvis ordrens startdato) og til dagen for timeseddelregistreringen (inklusive). Har en vikar f.eks. startet sit vikariat, altså vikarens første arbejdsdag på pågældende ordre, den og timeseddel for den er under behandling vil resultatet af optællingen være = 32 dage Beskrivelse Fakturaart på normal vis. Dernæst vælges Vikar, dagligt som registreringsniveau og Redigérbar efterlades uafkrydset med Antal kalenderdage som valgt optællingskriterium. Bemærk at der er tale om optælling af kalenderdage og ikke arbejdsdage. Vikaren kan altså godt have haft 14 dages ferie i førnævnte eksempel med 6/7

7 samme resultat. Ligeledes optælles lørdage, søndage og helligdage som øvrige dage. Eksempel 1: Effektuering af pensionstillæg såfremt vikaren har været på ordren mere end 3 måneder (90 dage). Det antages at arbejdstid (komme/gå tider) registreres via registreringsarten Der oprettes en ny registreringsart som vi kalder 20100, af typen Vikar, dagligt og automatisk optælling af Antal kalenderdage. Vi kan nu lave en regel for beregning af pensionstillæg a la nedenstående: Condition = Input( )) > 90; ResultCount = Count(Input( )); Payment = "1201", "pt", PensionsTillægSats; Invoicing = "pt", PensionsTillægPris; Description = "Pensionstillæg ef. 90 dage"; --- ooo OOO ooo --- 7/7

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner APPENDIKS 8 : Overenskomstmodulet i Version 1.0.3 Overenskomstmodulet i Revisionskontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0. 23/03/07 1.0.1. 18/09/07 Grammatikkontrol 1.0.2 01/11/07

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 3 IT Systemer... 3 Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3 Generelt Oprette IT System... 5 Generelt Oprette IT System Synlighed, applikationstyper og forretningstype...

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering Næsgaard MOBILE Tid Generelt Næsgaard MOBILE Tid er et tillægsmodul og skal anvendes sammen med modulet Næsgaard MARK Online i PC programmet. Næsgaard MOBILE Tid kan anvendes separat eller sammen med Næsgaard

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster

Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster mno 12.06.07 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 EVENTOPSÆTNING 3 PRINTEROPSÆTNING FOR P200 4 BETALINGSPLANER 7 DOKUMENTER 8 DOKUMENTYPER

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Brugervejledning. Version 2.2. xlplanner brugervejledning

Brugervejledning. Version 2.2. xlplanner brugervejledning Brugervejledning Version 2.2 xlplanner brugervejledning i Indhold Om xlplanner 3 Fordele... 3 Planlægning i hovedtrin... 5 Ændringslog... 7 Installation... 8 Brugergrænseflade 9 Basale funktioner og indstillinger...

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere