easyourtime Komme & Gå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "easyourtime Komme & Gå"

Transkript

1 easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1

2 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts parametre på genvej... 9 Parameteren /script... 9 Parameteren /Kiosk... 9 Parameteren /Maximized...10 Navigation og generel brug af DAB...11 Hoved menuen...11 Genvejstaster...12 Genveje i dato felter...13 Søge vinduet...14 Tips i dab Vindues typer...15 Kort form...15 Tabel vinduer...16 System opsætning...19 Fanebladet Komme/gå...19 Fanebladet Firma info...23 Fanebladet Rapporter...24 Fanebladet ServiceNET...24 Opsætning af Komme & Gå...25 Afdeling...25 Distrikt...26 Arbejdstype...26 Tæller...31 Holdleder...33 Arbejdskalender...33 Kalender...34 Linie...35 Pause...35 Tillæg...35 Arbejdsfunktion...36 Arbejdstype...36 Helligdage...37 Oprettelse af helligdage Lønperioder...38 Oprettelse af lønperioder...40 Skiftehold...41 Postnr Kladde navne...41 Profil...42 Profil/Arbejdstype opsætning...44 Arbejdsfunktion...44 Kvalifikationer...45 Kvalifikation Niveau...46 Tildel TAG...46 TAG læsere...47 Løn Satser...48 Fejl log...48 Side 2

3 Adgangskontrol Arbejdsplan...49 Ugedag sortering...50 Komme & Gå...51 Medarbejder...51 Medarbejder kort...53 Medarbejder Generelt...54 Perioder...57 Oprettelse af medarbejder...58 Tidsposter...60 Rettelse af tidspost...60 Annulering af tidspost...61 Fravær...61 Beskeder...62 Personlige tillæg...63 Kvalifikationer...63 Arbejdskalender...64 Jobposter...64 Web brugere...64 Kladden...64 Udskriv...65 Medarbejder...66 Funktioner...66 Korrektionskladde...68 Fraværskalender...69 Fravær til godkendelse...70 Tidspost Analyse...71 Fraværsanalyse...73 Tæller Totaller...76 Arbejdsplan...77 Generer Beskeder...78 Generer Fravær...80 Medarbejdere på arbejde...81 Medarbejder Kapacitet...82 Login...84 Valg af arbejdskalender...85 Indstempling og udstempling...85 Pause stempling...86 Funktioner...88 Skift afdeling Vis Perioder...88 Send Besked...89 Vis Job Kladde...90 Selvvalgte Tillæg...91 Anmodning om fravær...92 Diverse oversigter...93 Pauser...93 Tillæg...93 Total for lønperiode...94 Flex saldo...94 Komme/gå for sent/tidligt...95 Udskrifter...96 Tidsposter pr arbejdstype...96 Løn bilag...96 Fordeling pr. arbejdstype...99 Tidsposter Afvigelser Time summering Planlagt Fravær Side 3

4 Tidsposter Summeret pr. medarbejder Tidsposter Time liste Flex Afvigelser Ofte forekommende opgaver Oprettelse af medarbejder Medarbejders fratrædelse Opdateringer til systemet Udførsel af opdateringen Support Side 4

5 TEKNISK SYSTEM OPSÆTNING Når du har installeret Data Application Builder klienten (i det følgende kaldet DAB) skal du sørge for at indlæse en licens fil og oprette forbindelser. Hver computer skal have en gyldig licens fil og have oprettet forbindelserne. Hvis du installerer på en terminal server kan hver burger have sin egen licens fil og forbindelser, men du kan også vælge at sætte systemet op som en central installation hvor brugerne deler forbindelserne. Dette gøres ved at foretage rettelser I DAB.INI filen. Der er 2 linier der afgør hvordan dette håndteres, nemlig: RegistryConnectionsKeyRoot=HKEY_LOCAL_MACHINE RegistrySettingsRootKey=HKEY_CURRENT_USER Ved at angive HKEY_LOCAL_MACHINE bliver indstillingerne fælles for alle brugere. Ved at bruge HKEY_CURRENT_USER bliver indstillingerne gjort individuelle for hver bruger. Den første linje afgør hvor forbindelses- og licensinformation gemmes. Det er enten i HKEY_LOCAL_MACHINE eller i HKEY_CURRENT_USER. Det er blot at ændre parameteren og genstarte DAB. Den anden linje sættes typisk til HKEY_CURRENT_USER. Her gemmes indstillingerne for størrelse på vinduer, grids og stort set alle andre indstillinger som en bruger kan ændre. Tip: Du kan installere og konfigurere DAB med licens fil og forbindelser og herefter eksportere indstillingerne ved hjælp af programmet RegEdit. Herefter kan du importere disse på andre computere, eksempelvis via et login script. Kontakt eventuelt din system teknikker for information om hvordan dette gøres. LICENS FILEN Standardopsætningen for licens filen er Link. I DAB.INI findes følgende linje: LicenseType=LINK Det betyder at du kan placere licens filen på en server og derefter linke hver enkelt klient til den fil. På denne måde kan du let opdatere licens filen. Hvis du har pc er der ikke har adgang til netværket som f.eks. en bærbar pc i felten er du nødt til at kopiere licens filen til et lokalt bibliotek på computeren. Hvis du under i DAB.INI angiver andet en Link for LicensType, f. eks "Copy" vil DAB gå ud fra at licens filen er placeret lokalt på pc en For at indlæse licens filen vælger du Hjælp -> Om Side 5

6 Her kan du se information om ejerskab og version. Du kan desuden klikke på knappen Vis Licens og se information om hvilke servere, databaser og objekter du har afgang til fra DAB. Klik på knappen Importer Licens Fil for at oprette linket til licens filen. Tip: Information om hvor licens filen er installeret gemmes i følgende nøgle i registreringsdatabasen [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\adm4you\DAB v2] "LicenseFileName"="C:\\Programmer\adm4you\DAB1.0\Poul.lic" Denne placering styres igen af DAB.INI. RETTIGHEDER I den database der ligger til grund for systemet er der oprettet tre roller, nemlig User, TeamLeder og SuperUser. Disse tre roller styrer hvilke rettigheder de forskellige medarbejdere har i systemets forskellige dele På den server hvor SQL-serveren er installeret skal der oprettes tilsvarende Security Groups, eventuelt med samme navne. På SQL serveren kan der på de nævnte roller tildeles adgang for de oprettede security groups. Herefter tildeles brugerne adgang ved Side 6

7 at tilknytte deres bruger ID til den relevante security group ud fra hvilke rettigheder de har behov for. De tre roller bruges på følgende måde: User: Bruges til de brugere der blot skal logge på og stemple ind og ud via login billedet i DABBS TeamLeader: Bruges til de brugere der skal kunne rette og godkende kladder og job kladder. Superuser: Bruges til de brugere der skal kunne så at sige alt, eksempelvis oprette medarbejdere, tildele TAGS, udfører system opdateringer og så videre. OPRETTELSE AF FORBINDELSER Når licens filen er på plads skal der oprettes mindst en forbindelse. DAB kan håndtere så mange forbindelser der måtte være behov for. Vælg Filer -> Databaseforbindelser. Side 7

8 Klik på Tilføj og angiv herefter et forbindelsesnavn. Herefter indtastes server adressen. Denne skal være identisk med den server der er angivet i licens filen. Servernavnet kan være et navn, en ip-adresse eller et link f.eks. sql.adm4you.com Herefter skal du angive om du vil bruge integreret sikkerhed hvilket er den anbefalede metode, hvis der køres i et domæne eller om du vil angive et brugenavn og kodeord. Hvis du vælger at angive et brugernavn og et kodeord skal du sætte flueben i feltet Husk kodeord. Vælg eller indtast herefter databasenavn og sørg for at der er sat flueben i Tilslut ved opstart. Hvis dette ikke gøres vil DAB ikke automatisk oprette forbindelse til databasen ved næste opstart. Det skal i så fald gøres manuelt hver gang DAB startes. Tip: Følgende indstillinger gemmes I registreringsdatabasen og kan eksporteres og herefter importeres på andre computere. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\adm4you\DAB v2\connections\af65ngbzv4sy3eicojqdr8kmw7tp2lxh19] "ConnectionName"="DABBS" "ServerAddress"="SERVER" "DatabaseName"="DABBS" "Username"="" "Password"="EwU8HDt2Ia4=" "Authentication"="auWindows" "StorePassword"="False" "ConnectOnStartup"="True" "Encrypted"="False" SKIFT SPROG DAB er fler-sproget og hver applikation kan have et sæt oversættelser. Hver enkelt klient kan vælge sprog på følgende måde: Side 8

9 OPSTARTS PARAMETRE PÅ GENVEJ Som standard oprettet DAB installations programmet en genvej i startmenuen og på skrivebordet der starter DAB og hvis der er oprettet en forbindelse i DAB som automatisk tilslutter DAB til databasen så vil dette ske i forbindelse med opstarten af DAB På genvejen kan der tilføjes nogle parametre der får DAB til at starte op på en lidt anden måde. PARAMETEREN /SCRIPT Ved at anvende parameteren /script kan man få DAB til at udføre forskellige ting i forbindelse med opstarten. Eksempelvis vil /script=script.pas udføre script filen script.pas der er et standard script som tilslutter DAB til den første forbindelse der er defineret og herefter åbner form nr. 150 som i DABBS er Login vinduet (dette beskrives senere i denne vejledning). PARAMETEREN /KIOSK Denne parameter fortæller DAB at den skal skjule hovedmenuen (som normalt vises i venstre side af DAB) og menuerne øverst i DAB. Dette er kun anvendelig hvis der samtidig via parameteren /script er angivet automatisk opstart af forbindelse og Side 9

10 skærmbillede i en script fil. Parameteren fortæller samtidig DAB at den ikke kan lukkes på normal vis via Alt + F4 eller ved at klikke på lukke-ikonet øverst til venstre i DAB. DAB kan, når denne parameter benyttes, kun lukke ved at trykke Alt + Ctrl + Shift + F4. PARAMETEREN /MAXIMIZED Ved at benytte denne parameter fortælles DAB at den altid skal køre maksimeret og samtidig forhindres det at DAB kan minimeres. Der er således ikke direkte adgang til skrivebordet. Der kan dog opnås adgang til skrivebordet ved at trykke Windows-tasten + d. Side 10

11 NAVIGATION OG GENEREL BRUG AF DAB HOVED MENUEN DAB styrer hver enkelt applikation gennem en hovedmenu der har links til forms (vinduer), rapporter og funktioner. Nogle af menu punkterne har genveje, hvilket hjælper brugeren til at anvende de mest almindelige funktioner ved hjælp af tastaturet Menuen er, som det ses herover, opdelt i to hovedområder. Nederst ses de forskellige grupper i hovedmenuen. Øverst de punkter der tilhører den enkelte gruppe. De vises når der klikkes på den ønskede gruppe nederst i menuen. Hvis du er vant til at bruge Microsoft Outlook 2003, vil dette ikke være nyt for dig. Afhængig af hvilke rettigheder den enkelte bruger er tildelt vil nogle af menu punkterne ikke være tilgængelige. Tip: For at få mere plads på DAB s skrivebord kan man lukke hovedmenuen helt ved at klikke på denne knap. Side 11

12 Øverst i DAB programmet findes der en række små ikoner. Med disse ikoner kan du foretage følgende handlinger: Bladre tilbage til den første post i tabellen. Bladre tilbage til forrige post i tabellen. Bladre frem til den næste post i tabellen. Bladre frem til den sidste post i tabellen. Slette den aktuelle post. Dette kan også gøres ved at trykke F4. Tilføj en post til tabellen. Det kan også gøres ved at trykke F3. Sæt det valgte felt i redigeringstilstand. Dette kan også gøres ved at trykke F2. Skriv ændringer i det valgte felt til databasen. Opdatere skærmbilledet med de ændringer der er lavet i tabellen. Annullere ændringer der endnu ikke er skrevet til databasen. Åbner et søgevindue. Dette kan også gøres ved at trykke Ctrl + B. GENVEJSTASTER De fleste steder i DAB er det muligt at gøre brug af genvejstaster. For alle skærmbilleder er der nogle funktionstaster der altid er gældende. F2 F3 F4 F6 Alt + pil ned Alt + x, Ctrl + x Sætter det valgte felt i redigeringstilstand. Det svarer til at klikke i feltet med musen. Opretter/tilføjer en ny post i en tabel. Dette gælder både for tabelvinduer og kort-vinduer. Sletter den valgte post. Dette gælder både for tabelvinduer og kort-vinduer. I skærmbilleder hvor der benyttet opslagsfelter som dette aktiveres opslagsfunktionen. Dette åbner et nyt vindue hvor der kan vælges fra. Aktiverer drop-down liste med valgmuligheder ved denne type felter. Desuden kan man, hvis man har en ide om hvilke valgmuligheder der er tilgængelige begynde at taste de første bogstaver, så vises de valgmuligheder der er tilgængelig som starter med det indtastede. Mange dele af DAB kan bruges ved hjælp af genvejstaster. Der hvor der er muligt er der, hvis der er oprettet genveje, angivet hvilke taster der benyttes, f. eks Ctrl + F5. Andre genveje er angivet med en understregning af hvilket bogstav der benyttes sammen med Alt-tasten. For eksempel vil OK Side 12

13 knapper være mærket med OK (O er understreget). Det betyder at OK knappen kan aktiveres ved at trykke Alt + O. GENVEJE I DATO FELTER I dato feltet findes der nogle forkortelser der kan indtastes i stedet for datoer. Når der klikkes videre til et andet felt eller klikkes på en knap vil den relevante dato blive indsat. Det drejer sig om følgende: BOM EOM YES TOD TOM M TU W THU FRI SA SU Beginning Of Month. Denne indsætter første dag i indeværende måned som dato. End Of Month. Denne indsætter sidste dag i indeværende måned som dato. Yesterday. Indsætter dagen i går som dato. Today. Indsætter indeværende dag som dato. Tomorrow. Indsætter dagen i morgen som dato. Monday. Indsætter næste mandag som dato. Tuesday. Indsætter næste tirsdag som dato. Wednesday. Indsætter næste onsdag som dato. Thursday. Indsætter næste torsdag som dato Friday. Indsætter næste fredag som dato. Saturday. Indsætter næste lørdag som dato. Sunday. Indsætter næste søndag som dato. Følgende genveje er afhængige af at SQL serveren kører med Danish (Dansk) som sprog. Køres der med engelsk sprog vil dagen være forskudt 1 dag da ugen efter engelsk/amerikansk kalender starter om søndagen. FIR SEC THI FO FIF SI First. Indsætter første dag i indeværende uge (mandag) som dato. Second. Indsætter anden dag i indeværende uge (tirsdag) som dato Third. Indsætter tredje dag i indeværende uge (onsdag) som dato. Fourth. Indsætter fjerde dag i indeværende uge (torsdag) som dato. Fifth. Indsætter femte dag i indeværende uge (fredag) som dato. Sixth. Indsætter sjette dag i indeværende uge (lørdag) som dato Side 13

14 SEV Seventh. Indsætter syvende dag i indeværende uge (søndag) som dato. SØGE VINDUET Det er muligt at søge i både tabel-fvinduer og kort-vinduer (disse beskrives i næste afsnit). Dette gøres ved at klikke på et nyt vindue som dette: ikonet eller ved at trykke Ctrl + B. Dette åbner Søgningen vil foregå i det felt der er valg i tabellen eller på kort-vinduet. TIPS I DAB. For de fleste felter i skærmbillederne er der hjælp at hente ved at holde musen hen over et ønsket felt og derefter kigge på statuslinjen nederst i DAB. Her vise en kort beskrivelse af feltet: Side 14

15 VINDUES TYPER DAB har 2 typer vinduer (også kaldet forms). Et kort-vindue der viser indholdet af en enkelt post eller en tabel-form der viser en eller flere poster. Disse 2 typer kan kombineres på en form som en master-detail form. DAB kan have lige så mange datasets tilknyttet på en form som der er brug for. KORT FORM Denne type bruges primært til at vise enkelte poster med mange felter, som f. eks medarbejder tabellen. Denne form viser information fra medarbejdertabellen. Den kan deles op på 1 eller flere faneblade og have menu knapper med undermenuer som i dette tilfælde. DAB gemmer ændringer med det samme, så hvis du lukker et vindue ved at klikke OK eller ved at trykke på Esc-tasten gemmes informationen. Nogle felter tvinger databasen til at gemme informationen med det samme som f. eks Postnr. feltet i vinduet herover. Efter at du har indtastet postnummeret gemmes det og bynavnet vises, hvis det kan findes. Nogle felter tvinger ikke databasen til at gemme informationer, som f. eks Navn feltet, hvilket betyder at hvis du får indtastet noget ved en fejltagelse så kan du ved at klikke på Annuller sørge for at ændringen bliver ignoreret. Du kan flytte rundt mellem felterne ved hjælp af TAB tasten som i normale Windows programmer Shift + TAB flytter baglæns. DAB applikationer er tastatur venlige, så det er muligt at navigere rundt udelukkende ved hjælp af tastaturet. I dette tilfælde kan du eksempelvis bruge Alt+m til at aktivere Medarbejder knappen eller Alt + s til at vælge fanebladet Opsætning. Tip: Denne type opslagsfelter kan aktiveres ved at trykke F6. Side 15

16 TABEL VINDUER Disse er de meste almindelige forms i DAB applikationer. De har mange effektive faciliteter til at filtrere, sortere, gruppere o.s.v. Du kan definere filtre ved at klikke på pilen til højre for feltnavnet. Herefter vises en liste over mulige valg eller du kan vælge at opbygge dit eget filter ved at vælge Custom. Hvis en filtrering er aktiv, så vises det nederst i vinduet. Ved at klikke på knappen med det lille kryds fjernes filtreringen permanent. Ved at klikke fluebenet væk sættes filtreringen midlertidigt ud af kraft og kan derefter aktiveres igen med at sættet fluebenet igen. Du kan sortere på koloner ved ganske enkelt at klikke på feltnavnet. Bemærk den lille trekant der vises til højre i overskriftsfeltet. Den viser om der sorteres i stigende eller faldende orden. Side 16

17 Hvis du klikker en gang mere sorteres listen i faldende orden Du kan også ganske enkelt gruppere på et eller flere niveauer som du måtte ønske. Du trækker ganske enkelt de enkelte felter om i grupperings-området. Alle disse indstillinger gemmes i registreringsdatabasen, så når brugeren åbner vinduet næste gang så huskes indstillingerne som de var da vinduet blev lukket. Bemærk dog at hvis der er lavet ændringer til skærmbilledet (disse udføres af Adm4you) vil filtreringer m.v. blive nulstillet. Du kan gendanne indstillinger ved at klikke på et felt navn med højre musetast. Herefter kan du bruge disse muligheder f. eks Clear sorting der fjerner evt. sortering og endda gemme kolonner eller tilføje dem til tabellen ved hjælp af Field Chooser. Side 17

18 Hvis du højreklikker i tabellen får du menuen som vist herunder. Her kan du vælge at eksportere indholdet af tabellen til forskellige filformater. Du kan også vælge at eksportere direkte til Excel. Export to Excel funktionen er særdeles anvendelig og den sørger for at eventuel filtrering, gruppering og sortering også bliver eksporteret. Side 18

19 SYSTEM OPSÆTNING Systemopsætning styrer hvordan Komme & Gå systemet agerer i de forskellige dele af systemet. De bør kun rettes hvis det er absolut nødvendigt. I tvivlstilfælde bør Adm4you kontaktes inden. FANEBLADET KOMME/GÅ I opsætning til Komme/Gå har du følgende muligheder: Auto indsæt medarbejdere Denne indstilling afgør om der automatisk oprettes kladde linjer for de enkelte medarbejdere der er markeret som aktive (dette beskrives senere) på de dage de forventes at møde ifølge deres arbejdskalender. Auto indsæt fravær Autogodkend Denne indstilling afgør om der automatisk oprettes fravær i kladden for de enkelte medarbejdere. Fraværet skal være oprettet for den enkelte medarbejder i forvejen (dette beskrives senere). Denne indstilling afgør om der foretages automatisk godkendelse af kladde linjer, hvor medarbejderne er stemplet ind og ud som forventet ifølge deres arbejdskalender og at deres pauser også svarer til arbejdskalenderens. Automatisk godkendelse finder kun sted Side 19

20 i de tilfælde hvor der kun er én linie med ind og udstempling. Er der flere semplingslinier, f.eks. på grund af skift af afdeling i løbet af dagen, autogodkendes linien ikke. Selvvalgt tillæg Ændre afdeling Benyt mail funktion Standard mail modtager Brug mail ved nyt fravær Mail ved bogfør fravær Mail server Angiver om medarbejderne via login billedet har mulighed for selv at vælge tillæg ud over de tillæg der er oprettet i deres arbejdskalender. Angiver om medarbejderne, via login billedet, har mulighed for at skifte afdeling i løbet af dagen. Dette har betydning hvis deres registrerede tid skal fordeles på de enkelte afdelinger. Angiver om der skal benyttes nogle af de mail funktioner der er indbygget i DABBS. Dette kræver at der installeres et mailprogram (xp_smtp_sendmail) på SQL serveren. I tvivlstilfælde kontaktes Adm4you Hvis mail funktionerne benyttes skal der angives en adresse på en standard mail modtager. Hvis der af en eller anden grund ikke kan findes en mail adresse på den person der skal sendes en mail til, så bliver mailen i stedet sendt til standard mail modtageren. Dette sikrer at der ikke går mails tabt. Fra logen billedet har medarbejderne mulighed for at anmode om fravær (ferie, afspadsering o.s.v.). Hvis denne funktion er aktiveret vil systemet forsøge at sende en besked til medarbejderens holdleder om at der er oprettet en anmodning om fravær. Dette forudsætter at der er angivet en adresse på holdlederen (dette beskrives senere). Angiver om der skal sendes en til den enkelte medarbejder når der bogføres fravær fra kladden. Dette kræver at der er angivet en adresse på de enkelte medarbejdere. Her angives navnet eller IP-adressen på den server der benyttes til afsendelse af mails fra DABBS Fraværskalender dage bagud Denne indstilling afgør hvor mange dage tilbage i tiden der vises fravær i fraværskalenderen. Fraværskalender dage frem Denne indstilling afgør hvor mange dage frem i tiden der vises fravær i fraværskalenderen. Standard sprog kode Denne indstilling afgør på hvilket sprog fejlmeddelelser, udskrifter o.s.v. vises. Denne indstilling bør normalt ikke ændres. Ekstra medarbejder vindue Vises hvilket vindue der bruges hvis der er tilføjet specielle funktioner vedr. medarbejdere. Denne indstilling bør ikke ændres. Side 20

21 Login Skærm Bredde Login Skærm Højde Vis Login Maksimeret Firma navn i udskrifter Antal Fraværsdage Frem Vis Mødetid På Login Vis Slet På Login/Fravær Denne indstilling styrer bredden på login billedet. Denne indstilling bør ikke ændres. Denne indstilling styrer højden på login billedet. Denne indstilling bør normalt ikke ændres. Hvis denne indstilling aktiveres vil login billedet altid blive vist i maksimeret tilstand. Denne indstilling ignorerer indstillingerne Login Skærm Bredde og Login Skærm Højde. Angiver om der skal vises firma oplysninger (navn, adresse telefon o.s.v.) i udskrifter. Dette forudsætter at der under fanebladet Firma info. er angivet de relevante oplysninger. Dette har pt. betydning for udskrifterne Lønbilag og Tidsposter pr. arbejdstype. Disse beskrives senere. Denne indstilling styrer hvor mange dage frem der vises fravær for i login billedet. Angiver om der i den oversigt, der kan vises på Login, vinduet over fremmødte medarbejdere også vises mødetidspunkt. Angiver om der i fraværs funktionen på Login billedet skal være mulighed for at slette fravær. Vis Første Stempling på Login Angiver om der i oversigt, på login vinduet, over fremmødte medarbejdere vises første stempling eller møde tid korrigeret i forhold til arbejdskalender (dette beskrives senere). Filtrer Arbejdstype på Login Angiver om der skal ske en filtrering af de arbejdstyper der kan vælges mellem ved for sen/tidlig ind/ud stempling ud fra medarbejderens profil (dette beskrives senere) Antal Dage I Info Pane Brug kun TAG Maks. længde arbejdsdag Denne indstilling bruges til at styre hvor mange dage der vises i de kalender vinduer der benyttes i DABBS. Denne indstilling styrer om medarbejder kun kan stemple ind og ud ved hjælp af TAGS Denne indstilling afgør hvor lang en arbejdsdag maksimalt kan være. Overskrides denne vil medarbejderen ved næste login skulle stemple ind på en ny arbejdsdag. Denne indstilling afgør desuden hvornår der indsættes slut tid på en medarbejder hvis Brug autoindsæt slut tid er aktiveret (se herunder). Vælg arbejdskalender hver uge Denne indstilling afgør om medarbejderne skal vælge en arbejdskalender når de stempler ind første gang i en given uge. Maskeret login tekst Denne indstilling afgør om den medarbejderkode der indtastes ved login vises i klar tekst eller som prikker/stjerner. Side 21

22 Brug autoindsæt slut tid Denne indstilling afgør om der automatisk indsættes en slut tid på medarbejdere når Maks. længde arbejdsdag (se herover) er overskredet. Hvis dette er tilfældet indsættes den tid medarbejderen ifølge arbejdskalenderen skulle være gået hjem. Denne funktion kræver at der foretages en speciel opsætning på SQL serveren. Kontakt Amd4you hvis den funktion ønskes aktiveret. Vis medarbejdere på arbejde Denne indstilling styrer om der på login billedet vises en oversigt over de medarbejdere der er stemplet ind. Vis fravær på login Vis perioder på login Brug Finger Print Læser TAG forsinkelse Kladde Vis Pause Tid Kladde Vis Total Tid Angiver om der vises en oversigt over fraværende medarbejdere på login billedet. Angiver om medarbejderne skal have adgang til at se deres stemplinger fra tidligere lønperioder på login billedet. Angiver om der kan foretages login ved hjælp af aflæsning af fingeraftryk. Dette kræver installation af ekstra udstyr og anvendes derfor kun efter aftale med Adm4you. Angiver hvor mange sekunder der skal gå mellem hver indlæsning af en TAG før det opfattes som to forskellige stemplinger. Angiver om den samlede pause tid skal vises i kladde linien i øverste del af kladden Angiver om den samlede tid i timer og minutter skal vises i kladde linien i øverste det af kladde. Kladde Vis Total Tid Decimal Angiver om den samlede tid, i decimal form, skal vises i kladde linien i den øverste del af kladden. Kladde Vis Smiley Kladde Vis Tillægstid Angiver om der skal vises en smiley i kladde linien som angivelse af kladde liniens status. Angiver om den samlede tilllægstid skal vises i kladde linien i den øverste del af kladden. Side 22

23 FANEBLADET FIRMA INFO I dette faneblad kan der angives firma oplysninger til brug ved udskrifter hvor visning af firma information er understøttet. Dette drejer sig pt. om udskrifterne Lønbilag og Tidsposter pr. arbejdstype. Side 23

24 FANEBLADET RAPPORTER På dette faneblad vises hvilke rapporter der benyttes til forskellige udskrifter. Disse ændres kun efter aftale med Adm4you. FANEBLADET SERVICENET Benyt adgangskontrol i arbejdsplan Denne indstilling angiver om der skal benyttes adgangskontrol i arbejdsplanen (dette beskrives senere). Øvrige indstillinger under ServiceNET benyttes ikke i Komme & Gå systemet. De øvrige faneblade i vinduet benyttes ikke i forbindelse med Komme & Gå systemet. Side 24

25 OPSÆTNING AF KOMME & GÅ I hovedmenuen kan du i gruppen Komme & Gå Opsætning definere eksempelvis arbejdskalendere, arbejdstyper etc. Dette beskrives i det efterfølgende. AFDELING I dette vindue vises og vedligeholdes oversigten over de afdelinger der findes i firmaet. Nye afdelinger kan tilføjes ved at trykke F3 og derefter angive en entydig afdelingskode og en beskrivelse af afdelingen. Side 25

26 DISTRIKT I dette vindue vises og vedligeholdes oversigten over de distrikter der måtte bruges i firmaet. Nye distrikter kan tilføjes ved at trykke F3 og derefter angive en entydig distriktskode og et navn på distriktet. ARBEJDSTYPE Arbejdstyper bruges til at angive hvad det er for en slags tid en medarbejder registrerer. Arbejdstype Beskrivelse Type Et kort entydigt navn til den pågældende arbejdstype En kort beskrivelse af arbejdstype Angiver hvilken art arbejdstype har. Her kan der vælges mellem Absence (fravær), Flex, Extra (Tillæg), Cause(Årsag) eller Normal (Normal arbejdstid). Årsagskoder bruges primært til at lave en angivelse i kladden, i form af en Side 26

27 bemærkning, når eksempelvis en stempling ligger på et tidspunkt der ikke er forventet. Der kan dog laves tilføjelser til systemet der gør at årsagskoder behandles på en specifik måde. Dette kan implementeres af Adm4you. Overtids Kode Lønart Tæl Som Normaltid Dag Specificer Denne kode angiver i forhold til forskellige beregninger i systemet at der er tale om reel overtid, dels bruges den i visse situationer ved overførsel til eksterne systemet, f.eks. et lønsystem. Dette felt udfyldes kun i samarbejdere med Adm4you. Kan indeholde den lønart der bruges i lønsystemet for den pågældende arbejdstype. Er især nyttig hvis der foretages overførsel fra Komme & Gå systemet til et lønsystem. Angiver om denne arbejdstype tæller som normal tid i forskellige beregninger. Denne indstilling anvendes efter aftale med Adm4you. Angiver om registreringer på den pågældende arbejdstype registreres som en hel dag. Angiver om arbejdstype skal specificeres i eventuelle udskrifter eller om der kun medtages en summering af arbejdstypen. Autoudfyld Udfyld Pause Angiver om start- og sluttid udfyldes automatisk i kladden for den pågældende arbejdstype Angiver om pauser automatisk indsættes i kladden for den pågældende arbejdstype. Side 27

28 Beregn Pauser Udfyld Tillæg Beregn Tillæg Faktor Angiver om de pauser der er oprettet i kladden - og ligger inden for det tidsrum en kladdelinje med denne arbejdstype dækker skal beregnes. Angiver om tillæg automatisk udfyldes i kladden for den pågældende arbejdstype. Angiver om de tillæg der er oprettet i kladden - og ligger inden for det tidsrum en kladdelinje med denne arbejdstype dækker skal beregnes. Denne bruges i forbindelse med bogføringen af kladden og angiver med hvilken faktor det registrerede time antal ganges op. Hvis der f.eks. er registreret 1 times overarbejder og faktoren på den aktuelle arbejdstype er sattil 1,5 vil der blive bogført 1,5 times overarbejde i tidsposterne. Min. Tid Før Beregning før beregning af tillæg Angiver hvor mange timer og minutter der minimum skal arbejdes før at tillægget kan optjenes. Eksempelvis kan det angives at der skal arbejdes over i minimum 5 minutter før tillægget beregnes. Når de fem minutter er nået vil tillægget så blive beregnet for det tidsrum det er defineret til inklusive de fem minutter. Kalender Farve Overfør til Outlook Outlook Etiket Angiver hvilken farve arbejdstype skal angives med i fraværskalenderen. Gælder kun for arbejdstyper der er oprettet som Absence (Fravær). Der kan vælges mellem Ingen farve (feltet er blankt), rød (Red), orange (Orange), gul (Yellow), grøn (Green), blå (Blue). Angiver om arbejdstyper der er oprettet som fravær (Absence) skal overføres til Outlook. Dette kræver speciel opsætning og bruges normalt ikke i Komme & Gå. Angiver med hvilken etiket arbejdstypen vises med i Outlook. Side 28

29 Sortering Vis På Login/Periode Total Vis På Møde For Tidlig Angiver i hvilken rækkefølge arbejdstyperne skal vises i oversigter der vises når medarbejder eksempelvis møder for tidligt. Da der er mulighed for at angive om arbejdstype skal vises når medarbejdere kommer for sent/tidligt eller går for sent/tidlig er det mulig at angive samme sorterings rækkefølge på forskellige arbejdstyper. Angiver om denne arbejdstype medtages i den summering af timer pr. arbejdstype for indeværende løn periode, der kan vises på login billedet. Angiver om medarbejderen skal have mulighed for at vælge den pågældende arbejdstype hvis vedkommende møder for tidligt i forhold til hvad der er angivet i arbejdskalenderen. Vis På Møde For Sent Angiver om medarbejderen skal have mulighed for at vælge den pågældende arbejdstype hvis vedkommende møder for sent i forhold til hvad der er angivet i arbejdskalenderen. Vis På Stop For Tidlig Vis På Stop For Sent Vis Ved Ikke Arbejdsdag Angiver om medarbejderen skal have mulighed for at vælge den pågældende arbejdstype hvos vedkommende går for tidligt i forhold til hvad der er angivet i arbejdskalenderen. Angiver om medarbejderen skal have mulighed for at vælge den pågældende arbejdstype hvis vedkommende går senere end hvad der er angivet i arbejdskalenderen. Angiver om medarbejderen skal have mulighed for at vælge den pågældende arbejdstype hvis medarbejderen stempler ind en dag hvor han/hun ud fra arbejdskalenderen ikke skulle møde. Hvis dette benyttes skal feltet Check hvis ikke arbejdsdag aktiveres på medarbejderens profil (Dette er beskrevet tidligere i denne vejledning). Når medarbejdere Side 29

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Vejledning til Basic

Vejledning til Basic Vejledning til Basic v. 1.77 Adm4you, 2010 Indhold Kort om easyourtime Basic... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder...

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Her har du de vigtigste funktionstaster, som både gælder for Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Filtrering af søgekriterier Du kan anvende

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Reeft vejledning: Login i programmet:

Reeft vejledning: Login i programmet: Login i programmet: Skriv dine initialer i brugernavn (små bogstaver), og din adgangskode, (som er den samme til lemvigh müller, pc og mail). Klik på Stempel ind. Oversigt: Jobliste: Her finder du oversigten

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Brugermanual til ShopBook

Brugermanual til ShopBook 2008 Brugermanual til ShopBook Aftaleadministration Med forklaring og eksempler på hvordan man definerer arbejdsopgaver, repræsenterer personers arbejdsplaner og styrer aftaler med kunderne Consulo ApS

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Manual version 7. TimePlan A/S Vandmanden 10C, DK-9200 Aalborg SV CVR

Manual version 7. TimePlan A/S Vandmanden 10C, DK-9200 Aalborg SV CVR Manual version 7 Side 2 af 46 TimePlan A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 TimePlan App... 5 Log ind... 5 Log ind-oplysning... 6 Menuen... 8 Søg... 9 Dashboard... 10 Vagtplan... 11 Mine tider...

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere