AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk"

Transkript

1 AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk Regnbetingede udledningsnumre: GOV1, GOV2, TH1U, TH3U og TH6U Titel: Ansøgning om udledningstilladelse for RBU til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk Projektnummer: Afskæring af Thorsager til Mørke renseanlæg Udarbejdet af: ANT/LLBN Udgiver: Syddjurs Spildevand A/S Dato: 23. marts 2015 Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 1/36

2 INDHOLD 1 ANSØGNING OM UDLEDNINGSTILLADELSE BESKRIVELSE AF PROJEKTET EKSISTERENDE FORHOLD THORSAGER Status spilde-/fællesvandsvandshåndtering Thorsager Status regnvandshåndtering Thorsager Status udledning fra Thorsager renseanlæg MØRKE Status spilde-/fællesvandsvandshåndtering i Mørke Status regnvandshåndtering Mørke med udledning til Bønbækken Status udledning fra Mørke renseanlæg PLANLAGTE TILTAG THORSAGER Planlagt spildevandshåndtering i Thorsager Planlagt regnvandshåndtering i Thorsager MØRKE Planlagt tiltag ved GOV1 (ved Mørke renseanlæg) og GOV2 (ved Trælgårdsvej) KONSEKVENSER FOR RECIPIENTEN VED REALISERING AF PLANLAGTE TILTAG MEDKÆR BÆK VED THORSAGER Flow Stofudledning VÆLDBÆK VED THORSAGER Flow Stofudledning BØNBÆKKEN VED MØRKE Flow Stofudledning OMKRING VANDFORVALTNINGSSTRATEGI TILTAG I FORHOLD TIL SEPARERING I THORSAGER TILTAG I FORHOLD TIL OVERSVØMMELSESHÆNDELSER I THORSAGER MIDTBY TILTAG I FORHOLD TIL UVEDKOMMENDE VAND I THORSAGER TILTAG I FORHOLD TIL UVEDKOMMENDE VAND I OPLANDET TIL MØRKE RENSEANLÆG OVERVEJELSER VEDRØRENDE NEDSIVNING AF OVERLØBSVAND I THORSAGER BILAG 1: VANDFORBRUG (FAS) BILAG 2: OPLANDSSKEMA FOR THORSAGER BILAG 3: UDLØBSSKEMA FOR THORSAGER BILAG 4: OPLANDSSKEMA FOR MØRKE BILAG 5: UDLØBSSKEMA FOR MØRKE BILAG 6: SPILDEVANDSPLANOVERSIGTSKORT FOR THORSAGER BILAG 7: SPILDEVANDSPLANOVERSIGTSKORT FOR MØRKE BILAG 8: SIGNATURFORKLARING TIL OVERSIGTSKORT BILAG 9: BASSINDIMENSIONERING BILAG 10: NOTAT MARK/VEJVAND UDENFOR KLOAKOPLAND BILAG 11: GEOTEKNISK RAPPORT BASSINAREAL BILAG 12: PRINCIPSKITSE FOR BYGVÆRKSKOBLINGER/NØGLETAL FOR THORSAGER BILAG 13: PRINCIPSKITSE FOR BYGVÆRKSKOBLINGER/NØGLETAL FOR OPLANDET TIL MØRKE RENSEANLÆG BILAG 14: MODELOPSÆTNING OG BEREGNINGER MIKEU (AFRAPPORTERING ORBICON) Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 2/36

3 1 ANSØGNING OM UDLEDNINGSTILLADELSE I forbindelse med nedlæggelse af Thorsager renseanlæg samt opfyldelse af indsatskrav ved to overløb fra fælleskloakken i Thorsager ansøger Syddjurs Spildevand A/S hermed om udledningstilladelse til udledning af overløbsvand fra Mørke og Thorsager samt overfladevand fra Thorsager. ANSØGNING OM REVIDERET UDLEDNINGSTILLADELSE FOR TH1U TIL MEDKÆR BÆK I THORSAGER: Der søges tilladelse til, at den eksisterende udledning fra overløbsbygværket ved TH1U bibeholdes samtidigt med at udløbet fra renseanlægget nedlægges jf. tabel 1.1. TH1U er udpeget med indsatskrav i Vandplan Djursland Tabel 1.1 Datagrundlag til ansøgning om revideret udledningstilladelse for TH1U PLAN Fælleskloak Antal overløb til recipientbassin Overløbsmængde til recipientbassin Afløbsvandføring Sparebassin Recipientbassin TH1U 10,54 bef.ha 21 l/s m 3 32 stk/år m 3 /år 350 m 3 ANSØGNING OM REVIDERET UDLEDNINGSTILLADELSE FOR TH3U TIL VÆLDBÆK I THORSAGER: Der søges tilladelse til, at den eksisterende udledning fra overløbsbygværket ved TH3U reduceres ved etablering af sparebassin samt delvis separering jf. tabel 1.2. TH3U er udpeget med indsatskrav i Vandplan Djursland Tabel 1.2 Datagrundlag til ansøgning om revideret udledningstilladelse for TH3U PLAN Fælleskloak Antal overløb til recipientbassin Overløbsmængde til recipient Afløbsvandføring Sparebassin Recipientbassin TH3U 1,72 bef.ha 11 l/s 20 m 3 7 stk/år 323 m 3 /år 0 m 3 ANSØGNING OM NY UDLEDNINGSTILLADELSE FOR TH6U TIL VÆLDBÆK I THORSAGER: Der søges om tilladelse til udledning af overfladevand fra det nyseparerede opland TH3.1 og det separatkloakerede opland TH6 via forsinkelsesbassin/oversvømmelsesareal jf. tabel 1.3. Tabel 1.3 Datagrundlag til ansøgning om ny udledningstilladelse for TH6U PLAN Separatkloak Vådvolumen Afløbsvandføring Opstuvningsvolumen Gentagelsesperiode overløb Areal Bassin TH6U 1,35 bef.ha 5 l/s 411 m 3 0 m 3 5 år m 2 ANSØGNING OM REVIDERET UDLEDNINGSTILLADELSE FOR GOV1 VED MØRKE RENSEANLÆG Der søges om, at rammerne i den eksisterende udledningstilladelse for overløbsbygværket ved GOV1 bibeholdes samtidigt med, at oplandet Thorsager tilføjes den eksisterende liste over tilsluttede oplande, og at afløbsvandføringen fra Trælgårdsvej til sparebassinet øges fra 79,5 l/s til 575 l/s. Spildevandet fra Thorsager vil blive pumpet til Mørke renseanlæg med en maksimal vandføring på 21 l/s. Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 3/36

4 Figur 1.1 Eksisterende rammer i udledningstilladelsen for GOV1 Det skal her bemærkes, at ifølge den gældende udledningstilladelse må der maksimalt udledes m 3 /år renset spildevand fra Mørke Renseanlæg, svarende til en middeludledning på m 3 /d. Der har i perioden i middel være udledt omkring m 3 /år, svarende til omkring m 3 /d, altså mindre end halvdelen af det tilladelige. ANSØGNING OM REVIDERET UDLEDNINGSTILLADELSE FOR GOV2 VED TRÆLGÅRDSVEJ: Der søges om, at den eksisterende udledning fra overløbsbygværket ved GOV2 reduceres ved etablering af en ny afskærende ledning til Mørke renseanlæg. Grunden til denne anlægsinvestering er, at Syddjurs Kommune ikke vil behandle en revideret udledningstilladelse for Mørke Renseanlæg og GOV1 uden samtidig reduktion af overløb ved GOV2. GOV2 er ikke udpeget med indsatskrav i Vandplan Djursland , derudover er den gældende udledningstilladelse dækkende for den eksisterende situation. Tabel 1.4 Datagrundlag til ansøgning om revideret udledningstilladelse for GOV2 PLAN GOV2 Fælleskloak 16,4+0,4 bef.ha Antal overløb til recipient Overløbsmængde til recipient Afløbsvandføring Sparebassin Recipientbassin 575 l/s 360 m 3 1 stk/år m 3 /år 0 m 3 Der søges ikke om revideret udledningstilladelse til det regnbetingede overløb TH2U (nord) på afløbssystemet i den nordlige del af Thorsager da overløbet ikke er udpeget i Vandplanen, og projektet ikke ændrer den eksisterende overløbsmængde. Der søges ikke om revideret udledningstilladelse til det regnbetingede overløb GOV3 på afløbssystemet i den sydlige del af Mørke da projektet ikke ændrer den eksisterende overløbsmængde. Der er udarbejdet en separat ansøgning om revideret udledningstilladelse for udledning GU1 fra Mørke renseanlæg. Rammerne i den gældende udledningstilladelse for GU1 ønskes bibeholdt. Tilslutning af spildevand fra Bale og Dagstrup til Mørke renseanlæg ligger indenfor den gældende udledningstilladelse fra Syddjurs Spildevand anmoder om at fristen for udnyttelse af udledningstilladelsen sættes til minimum 3 år fra tilladelsesdatoen. Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 4/36

5 Figur 1.2 Placering af det afskærende ledningssystem fra Thorsager via Dagstrup til Mørke Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 5/36

6 2 BESKRIVELSE AF PROJEKTET Thorsager renseanlæg vurderes værende et funktionsdygtigt anlæg i slutningen af sin levetid. Nedlæggelse af Thorsager renseanlæg samt afskæring af spildevandet til Mørke renseanlæg anses værende en mere driftseffektiv og robust løsning, end en forsat drift af et renseanlæg i Thorsager. I Vandplan Djursland og udkastet til Vandområdeplanerne er der indsatskrav til overløbene TH1U (midt) og TH3U (syd) i Thorsager. Der er ikke et indsatskrav til overløb TH2U (nord). Der er ikke et indsatskrav til Thorsager renseanlæg. Syddjurs Spildevand A/S vil nedlægge Thorsager renseanlæg og pumpe spildevandet samt en del af overfladevandet fra de befæstede arealer til behandling på Mørke renseanlæg, se figur 1.1. Derudover, vil overløbshændelser ved TH3U blive reduceret samtidigt med at et fælleskloakeret delopland separeres. Det overordnede formål med projektet kan opsummeres til: Opnåelse af bedre renseeffekt før udledning til recipient Opfyldelse af vandplanernes krav om indsats ved udløbene TH1U (midt) og TH3U (syd) i Thorsager Driftseffektivisering ved nedlæggelse af et mindre og nedslidt renseanlæg Udførelse af projektet betyder ændring ved følgende regnbetingede udledninger i Thorsager: 1) TH1U (midt) - Overløbsbygværk med udledning via TH1U - Vandplanens indsatskrav ved dette overløbsbygværk ønskes opfyldt ved nedlæggelse af Thorsager renseanlæg som har udledning i umiddelbar nærhed af TH1U. For at kunne nedlægge renseanlægget, som i dag renser op til 42 l/s skal spildevandet pumpes til Mørke renseanlæg. Kapaciteten af det afskærende ledningssystem til Mørke renseanlæg er dimensioneret til 21 l/s, mens rensekapaciteten på Thorsager renseanlæg ligger på 42 l/s. Overløbsmængden der i dag ledes via recipient bassin og TH1U til recipienten, holdes status quo ved, at øge kapaciteten af sparebassinet fra de eksisterende 200 m 3 til m 3. Recipientbassinet på de 350 m 3 bibeholdes. 2) TH3U - Overløbsbygværk med udledning via TH3U (syd) - Vandplanens indsatskrav ved dette overløbsbygværk ønskes opfyldt ved delvis separering samt etablering af sparebassin på 20 m 3. 3) TH6U Regnvandsudledning - Fælleskloakken i opland TH3.1 separeres således at overfladevand fra TH3.1 og TH6 ledes forsinket via TH6U til recipienten. Th6U er et nyt regnvandsudløb (på kortet vist som TH6U_P). Regnvandsbassinet bliver udformet som et grønt areal med opstuvningskapacitet. Udførelse af projektet betyder ændring ved følgende regnbetingede udledninger i Mørke: 1) GOV1 (ved Mørke renseanlæg) - Overløbsbygværk med udledning via GOV1 Dette bygværk vil modtage en øget spildevandsmængde når spildevandet fra Thorsager afskæres til Mørke renseanlæg. Samtidigt vil tilledningen af spildevand fra Mørke midt via Trælgårdsvej blive øget. For at håndtere denne øgede spildevandsmængde indenfor rammerne af den gældende udledningstilladelse etableres et forsinkelsesbassin på m 3 til overløbsvandet. 2) GOV2 (ved Trælgårdsvej) - Overløbsbygværk med udledning via GOV2 Overløbsmængde og hyppighed reduceres væsentlig ved etablering af en ny kloakledning fra Trælgårdsvej til Mørke renseanlæg. Herved øges Qa vandføringen fra Trælgårdsvej fra 79.5 l/s til 575 l/s. Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 6/36

7 3 EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Thorsager Thorsager er en by med 525 boliger og indbyggere (BBR-data fra 2015). Thorsager er opdelt i tre hovedoplande (nord, midt og syd), og er i dag overvejende kloakeret efter kloakeringsprincip fælleskloak. Oplandet er på ca. 83 Ha med et befæstet areal på ca. 20 Ha. Af de ca. 20 Ha befæstet areal er ca. 18 Ha fælleskloakeret. Der er i kommuneplanen udlagt flere arealer til byggemodning. Vandforbruget i Thorsager er ifølge Syddjurs Spildevand A/S afregningssystem på omkring m 3 /år (138 m 3 /døgn), hvilket svare til et vandforbrug på 105 l/person pr dag (Bilag 1: Vandforbrug (FAS)). Oversigtskort med kloakoplande, overløb, udløb og omtrentlig placering af de nye bassiner i Thorsager kan ses på Bilag 6: Spildevandsplanoversigtskort for Thorsager Status spilde-/fællesvandsvandshåndtering Thorsager Spildevand og overfladevand pumpes via tre hovedpumpestationer til Thorsager renseanlæg hvor det renses før udledning. Ved hver af de tre hovedpumpestationer er der i dag et overløbsbygværk: Nord - Pumpestation 203 / overløbsbygværk TH2U / Moseholmgrøften Midt - Pumpestation 202 / overløbsbygværk TH1U / Medkær Bæk Syd - Pumpestation 205 / overløbsbygværk TH3U / Vældbæk Overløbshyppighed og aflastede mængder for den eksisterende situation er beregnet vha. MikeUrban 1 og kan aflæses på figur 3.1. Figur 3.1 Principdiagram for den eksisterende offentlige kloak i Thorsager 1 Brønd/ledningskoter i Thorsager var ikke tilgængelig ved opsætning af MikeUrbanmodellen. Brønd/ koter er blevet skønnet ud fra terrænkort og enkelte brøndnedstik. De samlede befæstede arealer på oplandsniveau beregnet af Orbicon i forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen er anvendt i modellen. I modellen er det totale befæstede fælleskloakerede areal tilsluttet kloakken og den hydrologiske reduktionsfaktor sat til 0,8. Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 7/36

8 Stofmængden der udledes via overløbene med fællesvand (spildevand blandet med regnvand også kaldet overvand) kan skønnes ud fra de beregnede overløbsmængder og standard overvandsstofkoncentrationerne mg COD/l, 10 mg N/l og 2,5 mg P/l. I tabellen er der ikke taget hensyn til en eventuel tilbageholdelse af stof i recipientbassinet på 350 m 3 ved Th1U (midt). Tabel 3.1 Skønnet stofmængde udledt via de tre overløb fra fælleskloakken Stof Kg/år Nord TH2U Midt TH1U Syd TH3U COD Total-N Total-P Status regnvandshåndtering Thorsager Ud over det fælleskloakerede areal er overfladevandet fra to mindre separatkloakerede arealer (TH5.1 og TH6) også tilsluttet fælleskloakken. Derudover nedsives overfladevand fra et separatkloakerede areal (TH1.4). Der udledes i dag ikke overfladevand fra den offentlige regnvandskloak direkte til recipienterne i Thorsager Status udledning fra Thorsager renseanlæg Det eksisterende renseanlæg er nedslidt og arbejdstidskrævende, men opfylder stadig gældende krav. Der udledes omkring m 3 /år fra renseanlægget i gennemsnit over de sidste fire år 3. Den årlige stofudledning måles/beregnes hvert år, og kan aflæses i de årlige tilsynsrapporter. Udledningen fra renseanlægget er placeret i umiddelbar nærhed af overløb TH1U (midt) med udledning til Medkær Bæk. Tabel 3.2 Beregnet stofmængde udledt fra Thorsager rens i gennemsnit over de sidste fire år 4 Stof Kg/år Udledning mg/l Udledning kg/år COD 30, Total-N 8,2 811 Total-P 3, Mørke Mørke er en by med 540 boliger og indbyggere (BBR-data fra januar 2015). Mørke er opdelt i tre hovedoplande (midt, øst og syd), og er i dag overvejende kloakeret efter kloakeringsprincip fælleskloak. Oplandet er på ca. 102 Ha med et befæstet areal på ca. 30 Ha. Af de ca. 30 Ha befæstet areal er ca. 28 Ha fælleskloakeret. Der er i kommuneplanen udlagt flere arealer til byggemodning. 2 Stofkoncentrationer i regnbetingede udledninger fra fællessystemer, Miljøprojekt nr Data stammer fra Tilsynsrapport 2010, 2011, 2012, Data stammer fra Tilsynsrapport 2010, 2011, 2012, 2013 Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 8/36

9 Vandforbruget i Mørke er ifølge Syddjurs Spildevand A/S afregningssystem på omkring m 3 /år (163 m 3 /døgn), hvilket svarer til et vandforbrug på omkring 106 l/person pr dag, se Bilag 1: Vandforbrug (FAS). Vandforbruget i hele oplandet til Mørke renseanlæg er i dag m 3 /år (879 m 3 /døgn). Oversigtskort med kloakoplande, overløb og udløb kan ses på Bilag 7: Spildevandsplanoversigtskort for Mørke Status spilde-/fællesvandsvandshåndtering i Mørke Spildevand og overfladevand graviterer til Mørke renseanlæg hvor det renses før udledning til Bønbækken. Mørke by kan opdeles i tre hovedoplande med hvert sit overløbsbygværk: Midt - Gravitation / overløbsbygværk GOV2 / Bønbækken Øst - Gravitation / overløbsbygværk GOV1 / Bønbækken Syd - Pumpestation 402 / overløbsbygværk GOV3 / Mørke Bæk Overløbshyppighed og aflastede mængder for den eksisterende situation er beregnet vha. SAMBA 5 og kan aflæses på figur 3.2. Der er registeret overløb fra GOV1 1 gang i 2014, 1 gang i 2013, 2 gange i 2012 og 1 gang i Samtidigt skal det bemærkes, at efter ønske fra Kommunens Natur&Miljøafdeling er afløbsvandføringen fra Trælgårdsvej i slutningen af 2013 øget fra 79,5 l/s til hvad gravitationsledningen maks kan lede (testbasis). Det kan dog stadig betyde, at statusberegningen gjort med SAMBA er noget underestimeret. Der er dog ikke brugt ressourcer på at lave en hydraulisk beregning med MikeU for status situationen. Figur 3.2 Principdiagram for den eksisterende offentlige kloak i Mørke 5 Simpel hydraulisk model med få knudepunkter (pumpestationer og overløbsværker). Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 9/36

10 Stofmængden der udledes via overløb GOV1 og GOV2 til Bønbækken med fællesvand (overvand) kan skønnes ud fra de beregnede overløbsmængder og standard overvandsstof-koncentrationerne mg COD/l, 10 mg N/l og 2,5 mg P/l, se tabel 3.3. Tabel 3.3 Skønnet stofmængde udledt til Bønbækken via overløb GOV1 og GOV2 Stof Kg/år GOV1 ved renseanlæg GOV2 ved Trælgårdsvej COD > Total-N >0 87 Total-P > Status regnvandshåndtering Mørke med udledning til Bønbækken Ud over det fælleskloakerede areal er overfladevandet fra tre mindre separatkloakerede arealer (G07a, G40 og G41) også tilsluttet fælleskloakken. Der udledes i dag ikke overfladevand fra den offentlige regnvandskloak direkte til Bønbækken Status udledning fra Mørke renseanlæg Mørke renseanlæg anses som et velfungerende og velproportioneret anlæg. I januar 2013 er der ud fra eksisterende belastningsdata vurderet, at der kan tilføres betydelige ekstra PE i fremtiden, uden større nyinvesteringer på anlægget. I perioden investeres der i modtagerstation for septisk slam og tromlevasker. Derudover opgraderes mandskabsbygningen. Der udledes omkring m 3 /år fra renseanlægget i gennemsnit over de sidste fire år 7. Den årlige stofudledning måles/beregnes hvert år, og kan aflæses i de årlige tilsynsrapporter. Tabel 3.4 Beregnet stofmængde udledt fra Mørke rens i gennemsnit over de sidste fire år 8 Stof Udledning mg/l Udledning Kg/år COD Total-N Total-P 0, Stofkoncentrationer i regnbetingede udledninger fra fællessystemer, Miljøprojekt nr Data stammer fra Tilsynsrapport 2010, 2011, 2012, Data stammer fra Tilsynsrapport 2010, 2011, 2012, 2013 Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 10/36

11 4 PLANLAGTE TILTAG 4.1 Thorsager Thorsager renseanlæg vurderes værende et funktionsdygtigt anlæg i slutningen af sin levetid. Nedlæggelse af Thorsager renseanlæg samt afskæring af spildevandet til Mørke renseanlæg anses værende en mere driftseffektiv og robust løsning, end en forsat drift af et renseanlæg i Thorsager. I Vandplan Djursland og udkastet til Vandområdeplanerne er der indsatskrav til overløbene TH1U (midt) og TH3U (syd). Der er ikke et indsatskrav til overløb TH2U (nord). I Vandplanerne svarer indsatskravet som udgangspunkt til, at den årlige udledning fra overløb reduceres til ca. 250 m 3 pr. red. ha oplandsareal. Til nedbringelse af mængden af udledt stof kan andre foranstaltninger med en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt også tages i anvendelse 9. Opfyldelse af Vandplanens indsatskrav ved overløbsbygværk TH1U (midt) vil ske ved hjælp af: 1) Etablering af et sparebassin 2) Nedlæggelse af Thorsager renseanlæg og afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg. Opfyldelse af Vandplanens indsatskrav ved overløbsbygværk TH3U (syd) vil ske ved hjælp af: 3) Delvis separering af det fælleskloakerede opland 4) Etablering af et sparebassin Planlagt spildevandshåndtering i Thorsager Ved nedlæggelse af Thorsager renseanlæg pumpes spildevandet samt en stor del af overfladevandet fra de befæstede arealer til behandling på Mørke renseanlæg. Spildevandet ledes i en ny afskærende spildevandsledning via Dagstrup til Mørke renseanlæg. Det afskærende system dimensioneres til en maksimal kapacitet på 21 l/s. Pumpestation 205 i syd vil fortsat pumpe 11 l/s til pumpestation 202 i midt. For at reducere overløbsmængden fra overløbsbygværket ved TH3U separeres opland TH3.1 samt der etableres et nyt sparebassin på 20 m3. Pumpestation 202 i midt vil pumpe 21 l/s til pumpestation 203 i nord. For at reducere overløbsmængden fra overløbsbygværket ved TH1U etableres der et nyt sparebassin på m 3. Pumpestationen vil blive styret således, at der ikke pumpes til nord hvis pumpestationskapaciteten i nord overskrides. Pumpestation 203 i nord vil fortsat pumpe 21 l/s. Dog pumpes der videre til en oppumpningsbrønd i nærheden af Mørke renseanlæg, hvorefter spildevandet graviterer ind til indløbspumpestationen på Mørke renseanlæg. Der er ikke planlagt ændringer i de eksisterende oplande til Thorsager renseanlæg ud over separering af opland TH3.1. Overløbshyppighed og aflastede mængder for den planlagte situation er beregnet vha. MikeUrban 10, og kan aflæses på figur 4.1. Principskitser for bygværkskoblinger og for MikeU model kan ses på Bilag 12: 9 Vandplan. Hovedopland 1.6 Djursland. Høring oktober 2010, S Brønd/ledningskoter i Thorsager var ikke tilgængelig ved opsætning af MikeUrbanmodellen. Brønd/ koter er blevet skønnet ud fra terrænkort og enkelte brøndnedstik. De samlede befæstede arealer på oplandsniveau beregnet af Orbicon i forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen er anvendt i modellen. I modellen er det totale befæstede fælleskloakerede areal tilsluttet kloakken, og den hydrologiske reduktionsfaktor sat til 0,8. Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 11/36

12 Principskitse for bygværkskoblinger/nøgletal for Thorsager og beregningsresultater kan aflæses i Bilag 14: Modelopsætning og beregninger MikeU. Figur 4.1 Principdiagram for den planlagte offentlige kloak i Thorsager Stofmængden der udledes via overløbene med fællesvand (spildevand blandet med regnvand også kaldet overvand) kan skønnes ud fra de beregnede overløbsmængder og standard overvandsstofkoncentrationerne mg COD/l, 10 mg N/l og 2,5 mg P/l. I tabellen er der ikke taget hensyn til en eventuel tilbageholdelse af stof i recipientbassinet ved Th1U (midt) på 350 m3. Tabel 4.1 Skønnet stofmængde udledt via de tre overløb fra fælleskloakken Stof Kg/år Nord TH2U Midt TH1U Syd TH3U COD Total-N Total-P , Planlagt regnvandshåndtering i Thorsager Overfladevandet fra oplandsnummer TH3.1 og TH6 ledes fremover via regnvandskloak til et ny anlagt regnvandsbassin placeret ved det eksisterende overløbsbygværk TH3U (syd) med udledning til Vældbæk via et nyt udløb. Udløbet vil blive nummereret til TH6U. Overfladevandet forsinkes og renses i bassinet. 11 Stofkoncentrationer i regnbetingede udledninger fra fællessystemer, Miljøprojekt nr. 532 Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 12/36

13 På adressen Thorsgade 3 ledes i dag et mindre kildevæld til fælleskloakken. Dette vil ligeledes blive afkoblet, og ledt direkte til Vældbæk. Udover fraseparering af opland TH3.1, TH6 og eksisterende kildevæld på adressen Thorsgade 3 er der ikke planlagt ændringer i den eksisterende håndtering af overfladevand i Thorsager Dimensionering af regnvandsbassinet ved udløb TH6U Regnvandsbassinet dimensioneres jf. Kommunens Spildevandsplan og Spildevandskomiteens anvisninger i skrift 30. Bassinet udformes dog ikke som et vådbassin, men som et fladt grønt oversvømmelsesareal på omkring m 2 med en lav omkringliggende jordvold. Bassinet dimensioneres for et opland med et befæstet areal på omkring 1,35 ha (Bilag 2: Oplandsskema for Thorsager og Bilag 3: Udløbsskema for Thorsager ). Bassinets beregnede opstuvningsvolumen kan aflæses på tabel 4.2. Tabel 4.2 Dimensioner for regnvandsbassin opstrøms udløb TH6U Regnvandsbassin: Dimensioner Udløbsmængde (Qa) 5 l/sek/red.ha Opstuvningsvolumen 12 (Ve) 411 m 3 Overfladevandet vil blive tilledt bassinarealet via et fordelerbygværk/sandfang. Da bassinet ikke er et traditionelt bassin, men har karakter af et oversvømmelsesareal bliver der ikke etableret et vådvolumen til rensning. Udløbet fra bassinet drosles til 5 l/s. Bassinet udføres uden kunstigt anlagt bund, dog er der ikke forventning om større nedsivning i bassinet grundet ugunstige nedsivningsforhold. Det bør bemærkes at arealet periodevist er vådt, og der er en forventning om at grundvandet periodevist står til terræn (Bilag 11: Geoteknisk rapport bassinareal). En principskitse af bassinet er vist på Bilag 9: Bassindimensionering Stofudledning ved udløb TH6U Mængden af overfladevand der udledes kan skønnes ud fra en årsmiddel på 650 mm nedbør svarende til m 3 / befæstet Ha (=(0,65-0,12)*0,8*10.000)). Stofmængden der udledes fra overfladevand skønnes ud fra stofkoncentrationerne 55 mg COD/l, 2 mg N/l og 0,3 mg P/l 13. Tabel 4.3 Skønnet stofmængde fra regnvand udledt via TH6U uden reduktion for renseeffekt Stofkoncentration mg/l Stofmængde Kg/år COD 55 COD 315 Total-N 2 Total-N 11,4 Total-P 0,3 Total-P 1,7 Når overfladevandet ledes ud over et grønt areal må der antages at være en vis renseeffekt. Men da rensegraden ikke er kendt medregnes effekten ikke her. 12 Beregningsresultat vedlagt i Bilag 9: Bassindimensionering 13 Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Ålborg Universitet 2012 Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 13/36

14 4.2 Mørke Mørke renseanlæg vurderes værende et funktionsdygtigt velfungerende og velproportioneret anlæg med en sårbar recipient. I januar 2013 er der ud fra eksisterende belastningsdata vurderet, at der kan tilføres betydelige ekstra PE i fremtiden, uden større ny-investeringer på anlægget. Ifølge kommunens natur og miljøafdeling er Bønbækken hydraulisk overbelastet. Kommunen stiller som krav ved øget tilledning til Mørke renseanlæg, at overløbshyppigheden ved GOV1 (ved renseanlægget) ikke øges, og samtidigt at overløbshyppigheden ved GOV2 (Trælgårdsvej) reduceres. De planlagte tiltag er bestemt ud fra følgende ramme i den gældende udledningstilladelse for Mørke renseanlæg og GOV1: 1) Maks overløb fra sparebassin ved GOV1 på 6,3 stk/år ved Qa på 89 l/s 2) Overløb/nødoverløb fra sparebassin ved GOV1 ledes til forsinkelsesbassin med Qa på 17 l/s med overløb maks en gang hvert femte år (n=1/5), se figur 4.2. Figur 4.2 Rammer i den gældende udledningstilladelse for GOV Planlagt tiltag ved GOV1 (ved Mørke renseanlæg) og GOV2 (ved Trælgårdsvej) Overholdelse af rammerne i den gældende udledningstilladelse for Mørke renseanlæg og GOV1, samt et øget krav fra Syddjurs Kommune til reduktion af overløbshyppigheden ved GOV2 betyder følgende planlagte tiltag: 1) Etablering af et nyt forsinkelsesbassin til overløbsvand fra GOV1 ved Mørke renseanlæg. Bassinet etableres med et opstuvningsvolumen på m 3 og en Qa på 17 l/s hvilket giver en beregnet overløbshyppighed på en gang hvert femte år (n=1/5). Med den øgede mængde af spildevand tilledt bygværket betyder det beregningsmæssigt overløb fra sparebassinet til forsinkelsesbassinet fire gange pr. år (n=4) og en overløbsmængde fra overløbsbygværket til forsinkelsesbassinet på m 3 /år. 2) Etablering af en ny afskærende ledning fra sparebassinet ved Trælgårdsvej til Mørke renseanlæg. Ledningen dimensioneres til en Qa på 575 l/s hvilket beregningsmæssigt således reducerer overløb ved GOV2 til en gang hvert år (n=1) og til en overløbsmængde på m 3 /år. Overløbshyppighed og aflastede mængder for den planlagte situation ved GOV1 og GOV2 er beregnet vha. MikeUrban 14 (se Bilag 13: Principskitse for bygværkskoblinger/nøgletal for oplandet til Mørke renseanlæg og Bilag 14: Modelopsætning og beregninger MikeU). Beregningsresultat for overløbshyppighed og mængder kan aflæses på figur 4.3. Det skal her bemærkes, at ifølge den gældende udledningstilladelse må der maksimalt udledes m 3 /år renset spildevand fra Mørke Renseanlæg, svarende til en middeludledning på m 3 /d. Der har i 14 Brønd/ledningskoter i Thorsager var ikke tilgængelig ved opsætning af MikeUrban modellen. Brønd/ koter er blevet skønnet ud fra terrænkort og enkelte brøndnedstik. Modellen for det øvrige opland til Mørke renseanlæg er simpel opsat med få knuder (en for hvert overløb). De samlede befæstede arealer på oplandsniveau beregnet af Orbicon i forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen er anvendt i modellen. I modellen er det totale befæstede fælleskloakerede areal tilsluttet kloakken, og den hydrologiske reduktionsfaktor sat til 0,8. Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 14/36

15 perioden i middel være udledt omkring m 3 /år, svarende til omkring m 3 /d, altså mindre end halvdelen af det tilladelige. Figur 4.3 Principdiagram for den planlagte offentlige kloak i Mørke Stofmængden der udledes via overløbene med fællesvand (spildevand blandet med regnvand også kaldet overvand) kan skønnes ud fra de beregnede overløbsmængder og standard overvandsstofkoncentrationerne mg COD/l, 10 mg N/l og 2,5 mg P/l. I tabellen er der ikke taget hensyn til en eventuel tilbageholdelse af stof i recipientbassinet på m 3 etableret til forsinkelse af overløbsvandet (GOV1). Tabel 4.4 Skønnet stofmængde udledt via overløb til Bønbækken fra fælleskloakken i Mørke Stof Kg/år Mørke renseanlæg GOV1 Trælgårdsvej GOV2 COD Total-N Total-P 9 8 Mængden af spildevand og overfladevand der ved projektopstart pumpes til Mørke renseanlæg ved afskæring af Thorsager kan skønnes til omkring m 3 /år ud fra følgende data: 1) Spildevandsmængde der i dag renses på Thorsager renseanlæg 2) Reduktion i overløbsmængde ved TH3U 15 Stofkoncentrationer i regnbetingede udledninger fra fællessystemer, Miljøprojekt nr. 532 Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 15/36

16 3) Afskåret regnvand ledt direkte til Vældbæk Mængden af spildevand der pumpes til Mørke renseanlæg vil stige i takt med at der byggemodnes i Thorsager. Ifølge spildevandsplanen er der udlagt byggemodningsområder til omkring 600 PE. Medregnes spildevandsmængden fra Dagstrup og Bale (6.000 m 3 /år) øges tilledningen til Mørke renseanlæg med omkring m 3 /år ved projektstart. Det bør bemærkes at den offentlige kloak i Dagstrup udleder spilde- og overfladevand uforsinket og uden betydelig rensning til Bønbækken (58PE og 1,6 befæstet ha). Afskæring af spildevandet fra Dagstrup betyder, at der sker en betydelig reduktion af stofudledning fra Dagstrup, samt at overfladevandet ledes forsinket til Bønbækken. Afskæringen af Bale og Dagstrup er ikke behandlet her, da de er inkluderet i den gældende udledningstilladelse. Hvis det antages, at rensegraderne på Mørke renseanlæg er uændrede efter tilslutning af spildevandet fra Thorsager, kan den øgede stofmængde, der udledes til Bønbækken ved Mørke renseanlæg når den afskærende ledning tages i brug, skønnes ud fra udløbskoncentrationerne i tilsynsblad for Mørke renseanlæg, se tabel 4.5. Tabel 4.5 Skønnet øget stofmængde udledt fra Mørke rens ved tilslutning af Thorsager Stof Udledning mg/l Øget udledning kg/år COD Total-N Total-P 0,6 56 Mørke renseanlæg renser spildevandet bedre end Thorsager renseanlæg. Dette betyder at når spildevandet renses på Mørke renseanlæg, i stedet for på Thorsager renseanlæg, reduceres stofudledningen til Kolind Sund systemet. Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 16/36

17 5 KONSEKVENSER FOR RECIPIENTEN VED REALISERING AF PLANLAGTE TILTAG 5.1 Medkær Bæk ved Thorsager Flow Udledningen fra TH1U vil efter projektudførelse svare til den udledning vi har i dag med et maksflow på 836 l/s ved en et-årsregn. Udledningen fra Thorsager renseanlæg efter projektudførelse ændres fra maksimal 42 l/s til ingen udledning Stofudledning Udledningen fra TH1U vil efter projektudførelse svare til den stofudledning vi har i dag på kg COD/år, 149 kg Total-N/år og 37 kg Total-P/år. Udledningen fra Thorsager renseanlæg efter projektudførelse reduceres fra kg COD/år, 811 kg Total-N/år og 320 kg Total-P/år til ingen udledning. 5.2 Vældbæk ved Thorsager Flow Udledningen fra TH3U til recipienten ændres ved udførelse af de planlagte tiltag fra overløb direkte til bækken med et maksflow på 294 l/s ved en et-årsregn til overløb fra sparebasssin til recipienten med et maksflow på 53 l/s ved en et-årsregn. Derudover vil der blive ledt overfladevand fra det nyseparerede opland TH3.1 til forsinkelsesbassin med droslet udløb på 5 l/sek dimensioneret med gentagelsesperiode op til T=5 år. Dette giver et maksflow på 5 l/s ved en et-årsregn (og op til en femårsregn) Stofudledning Udledningen fra TH3U reduceres fra 223 kg COD/år, 19 kg Total-N/år og 5 kg Total-P/år til 39 kg COD/år, 3 kg Total-N/år og 1 kg Total-P/år. Derudover vil der blive udledt stof fra det nye regnvandsbassin med udløbsnummer TH6U. Uden rensning vil de udledte stofmængder være på 315 kg COD/år, 11 kg Total-N/år og 1,7 kg Total-P/år. Renseeffekten i regnvandsbassinet er ikke kendt. 5.3 Bønbækken ved Mørke Flow Udledningen fra GOV1 til recipienten ændres ved udførelse af de planlagte tiltag fra overløb efter sparebassinet direkte til recipienten til udledning fra forsinkelsesbassin til bækken med et maksflow på 17 l/s ved en et-årsregn (og op til en femårsregn). Udledningen fra GOV2 til recipienten ændres ved udførelse af de planlagte tiltag fra overløb efter sparebassinet til bækken med et maksflow på l/s ved en et-årsregn til overløb fra forsinkelsesbassin til recipienten med et maksflow på 850 l/s ved en et-årsregn. Udledningen fra Mørke renseanlæg er på maksimalt 164 l/s både før og efter projektudførelsen. Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 17/36

18 5.3.2 Stofudledning Udledningen fra GOV1 øges fra noget over 0 kg COD/år, 0 kg Total-N/år og 0 kg Total-P/år til 422 kg COD/år, 35 kg Total-N/år og 9 kg Total-P/år. Udledningen fra GOV2 reduceres fra kg COD/år, 87 kg Total-N/år og 22 kg Total-P/år til 401 kg COD/år, 33 kg Total-N/år og 8 kg Total-P/år. Udledningen fra Mørke renseanlæg øges fra kg COD/år, kg Total-N/år og 534 kg Total-P/år til kg COD/år, kg Total-N/år og 587 kg Total-P/år. Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 18/36

19 6 OMKRING VANDFORVALTNINGSSTRATEGI Kommunens Spildevandsplan introducerer som noget nyt begrebet: Vandforvaltningsstrategi. Vandforvaltningsstrategi anvendes ved renoveringer af kloakanlæg og nye anlæg, og skal for at sikre en helhedsorienteret regnvandshåndtering tage højde for de 3 typer af regnhændelser hverdagsregn, serviceniveauregn og skybrud. Skybrudsregn er ikke en del af projektet, og Syddjurs Spildevand opfordrer kommunen til at komme med input hvis der skal indbygges skybrudstilpasning i projektet. Forhold vedrørende skybrud og strømningsveje kan ses på regionmidts klimakort, se figur 7.1 og 7.2. Figur 7.1 Thorsager - Regionmidts skybrudskort Strømningsveje Figur 7.2 Thorsager - Regionmidts skybrudskort 100mm Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 19/36

20 6.1 Tiltag i forhold til separering i Thorsager Ud over opland TH3.1 er der ikke planlagt kloakrenovering i Thorsager. Dette betyder at forholdene vedrørende størstedelen af kloakanlægget i Thorsager by ikke bliver berørt af projektet. Det fælleskloakerede opland TH3.1 skal som en del af projektet separeres. Herved bliver der mulighed for at afkoble overfladevand fra oplandet, fra opland TH6 samt et kendt kildevæld på adressen Thorsgade 3. Separeringsprojektet er dimensioneret til at håndtere hverdagsregn og serviceniveauregn med klimafaktor 1,3. Overfladevand fra vej og markareal udenfor kloakoplandet i syd ledes i dag ved større regnhændelser via Ulvedalsvej til fælleskloakken, og ved store regn delvist også til Ellevej. Dette er uhensigtsmæssig, og Syddjurs Spildevand A/S har henvendt sig til Syddjurs Kommunes vejafdeling for løsning af problemstillingen. Kommunens vejafdeling har tilkendegivet, at der er teknisk mulighed for, at overfladevandet kan blive afkoblet og led til grøft i stedet. Alternativt skal der oprettes en vandløbssag, se notat på Bilag 10: Notat mark/vejvand udenfor kloakopland. 6.2 Tiltag i forhold til oversvømmelseshændelser i Thorsager midtby Der har været registreret flere oversvømmelser i Thorsager midtby i området omkring forsamlingshuset ved skybrud. De oversvømmelser der har været observeret i midtbyen, har ikke kunne tilbageføres til opstuvende kloakvand, men til vandløbsvand ledt via overfladen til lavtliggende arealer. Der har desuden ikke været rapporteret om opstuvning i de sanitære installationer i de lavtliggende huse. Afledt af de oplevede oversvømmelser i midtbyen har kommunen sænket vejen ved forsamlingshuset således, at opstuvet vandløbsvand ved skybrud kan ledes via overfladen til vandløbet på den anden side af vejen. Vejbrønde beliggende i område med risiko for tilledning af vandløbsvand er i dag tilsluttet vandløbet. Derudover har kommunen etableret to ekstra rørunderførsler ved Nørregade (2*DN400) for at øge kapaciteten på vandløbet. 6.3 Tiltag i forhold til uvedkommende vand i Thorsager Mængden af uvedkommende vand i Thorsager er tidligere vurderet ved at analysere SRO-data fra pumpestationen, der pumper spildevand ind på renseanlægget. De eksisterende SRO-data er atypiske og indikere en mængde på omkring 20% (defineret som FAS forbrug=100%). En screening i marken viser at der ikke er tale om store mængder uvedkommende vand. Ved screeningen blev det konstateret at et kildevæld på adressen Thorsgade 3 i dag er tilkoblet fælleskloakken. Ved separering af opland TH3.1 afkobles dette kildevæld fælleskloakken. 6.4 Tiltag i forhold til uvedkommende vand i oplandet til Mørke renseanlæg Mængden af uvedkommende vand i oplandet til Mørke renseanlæg er tidligere vurderet ved at analysere SRO-data fra pumpestationen, som pumper spildevand ind på renseanlægget samt fra pumpestationen som pumper fra Hornslet. De eksisterende SRO-data indikerer en mængde fra hele oplandet på omkring 100% (defineret som FAS forbrug=100%). Sammenlignes data fra de to pumpestationer indikerer det, at mængden fra oplandet til Hornslet ligger langt lavere end mængden fra det resterende opland. Syddjurs Spildevand har lavet undersøgelse for uvedkommende vand i den sydlige del af Bendstrup i 2013, og har konstateret at et større markdrænsystem er tilsluttet fælleskloakken. Derudover, har Syddjurs Spildevand A/S konstateret at to adresser i Bendstrup tilleder overfladevand til spildevandskloakken. I Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 20/36

21 Mørke har Syddjurs Spildevand i 2013 konstateret at et drænsystem for boldbanerne i Mørke samt markdræn fra naboareal er tilsluttet fælleskloakken. Afkobling af de konstaterede drænsystemer afventer kommunens administrationspraksis på området. Afkobling af overfladevand fra de to adresser i Bendstrup afventer kommunens sagsbehandling. 6.5 Overvejelser vedrørende nedsivning af overløbsvand i Thorsager Mulighed for nedsivning af overløbsvand fra fælleskloakken i infiltrationsbassiner i stedet for at samle overløbsvand i sparebassiner har været undersøgt. Det har dog grundet uegnede jordbundsforhold, høj grundvandsstand, og nærhed til bebyggelse ikke været muligt at finde egnede arealer. Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 21/36

22 Bilag 1: Vandforbrug (FAS) Thorsager by Forbrug 2013 Forbrug 2012 Forbrug 2011 Gennemsnitsforbrug m 3 /år m 3 /år m 3 /år m 3 /år 138 m 3 /døgn Mørke by Forbrug 2013 Forbrug 2012 Forbrug 2011 Gennemsnitsforbrug m 3 /år m 3 /år m 3 /år m 3 /år 163 m 3 /døgn Oplandet til Mørke renseanlæg Forbrug 2013 Forbrug 2012 Forbrug 2011 Gennemsnitsforbrug m 3 /år m 3 /år m 3 /år m 3 /år 869 m 3 /døgn Oplandet til Mørke renseanlæg inklusiv Bale, Dagstrup og Thorsager Forbrug 2013 Forbrug 2012 Forbrug 2011 Gennemsnitsforbrug m 3 /år m 3 /år m 3 /år m 3 /år m 3 /døgn Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 22/36

23 Bilag 2: Oplandsskema for Thorsager OPUS UDTRÆK FOR STATUS OG PLAN Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 23/36

24 Bilag 3: Udløbsskema for Thorsager OPUS UDTRÆK FOR STATUS OG PLAN Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 24/36

25 Bilag 4: Oplandsskema for Mørke OPUS UDTRÆK FOR STATUS OG PLAN Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 25/36

26 Bilag 5: Udløbsskema for Mørke OPUS UDTRÆK FOR STATUS OG PLAN Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 26/36

27 Bilag 6: Spildevandsplanoversigtskort for Thorsager STATUS/PLAN OVERSIGTSKORT FRA SPILDEVANDSPLAN For signaturforklaring se Bilag 8: Signaturforklaring til oversigtskort Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 27/36

28 Bilag 7: Spildevandsplanoversigtskort for Mørke STATUS/PLAN OVERSIGTSKORT FRA SPILDEVANDSPLAN For signaturforklaring se Bilag 8: Signaturforklaring til oversigtskort Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 28/36

29 Bilag 8: Signaturforklaring til oversigtskort Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 29/36

30 Bilag 9: Bassindimensionering Dimensioneringsforudsætning for regnvandsbassin er ifølge kommunens spildevandsplan følgende: Parameter Vådvolumen (Vv) Udløbsmængde (Qa) Gentagelsesperiode overløb til recipient (T) Krav 200 m 3 /red.ha 1 l/sek/red.ha minimum 5 l/s 5 år Hydrologisk reduktionsfaktor (α) 1,0 Der anvendes ikke en sikkerhedsfaktor for klima for regnvandsbassiner. I bassindimensioneringen er der derudover inkluderet 20% bassinvolumen for effekten af koblede regn. Opstuvningsvolumen dimensioneres jf. Spildevandskomiteens anvisninger i skrift 30: Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 30/36

31 Principskitse af regnvandsbassinet ved TH6U Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 31/36

32 Bilag 10: Notat mark/vejvand udenfor kloakopland Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 32/36

33 Bilag 11: Geoteknisk rapport bassinareal Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 33/36

34 Bilag 12: Principskitse for bygværkskoblinger/nøgletal for Thorsager SKITSE FOR STATUSOPLANDET SKITSE FOR PLANOPLANDET Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 34/36

35 Bilag 13: Principskitse for bygværkskoblinger/nøgletal for oplandet til Mørke renseanlæg SKITSE FOR PLANOPLANDET Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 35/36

36 Bilag 14: Modelopsætning og beregninger MikeU (afrapportering ORBICON) Ansøgning om udledningstilladelse til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk projekt nr Side 36/36

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Udledning af overfladevand samt etablering af et regnvandsbassin ved Mårup Å. Ansøgning om udledningstilladelse til Mårup Å

Udledning af overfladevand samt etablering af et regnvandsbassin ved Mårup Å. Ansøgning om udledningstilladelse til Mårup Å Ansøgning om udledningstilladelse til Mårup Å Udledning af overfladevand samt etablering af et regnvandsbassin ved Mårup Å Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mårup Å Projektnummer: 530088 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr.

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr. NOTAT Projekt Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA Projektnummer 1331200100 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Odder Spildevand A/S Ansøgning om udledningstilladelse for Gylling

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Sagsbehandler: Peter Müller

Sagsbehandler: Peter Müller Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 22. august 2014 Sagsident: 14/14629 Sagsbehandler: Peter Müller Dir. tlf.

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Udledningstilladelse af opspædet spildevand og overfladevand til Vældbækken

Udledningstilladelse af opspædet spildevand og overfladevand til Vældbækken Syddjurs Spildevand A/S 20-10-2015 Tyrrisvej 14 Sagsnr.: 15/41351 8410 Rønde Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Udledningstilladelse af opspædet spildevand

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune April 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521

Læs mere

Klokeringstyper. Carsten Jakobsen Krüger A/S. Resourcing the world

Klokeringstyper. Carsten Jakobsen Krüger A/S. Resourcing the world Klokeringstyper Carsten Jakobsen Krüger A/S Resourcing the world Hverdagsregn 75 % Det handler jo om regn Beskyttelse af recipienter Designregn 99 % Velfungerende afløbssystemer Ekstremregn 1 % Minimering

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Omdannelse af område ved Gudme Rådhus, Kirkegade 14 Vedtaget af Miljø,

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at den fælleskloakerede del af K-område 0.4.40 angives som separatkloakeret

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV Dato: 17. marts 2017 Udarbejdet af: JHC Sagsnr.: 45.525 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Side 1 af 6 VANDFORVALTNINGSSTRATEGI Introduktion:

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1 Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene Delopland 274.1 Forslaget er behandlet i Teknisk Udvalg den 19.08.2015. Forslaget er vedtaget af Byrådet til 8 ugers offentlig

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan

Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan Indhold Mål... 2 Klimaet ændrer sig... 2 Kan vi forudsige oversvømmelser?... 2 Hvad kan vi gøre?... 4 Principper for lokal

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand (regnvand) fra separatkloakerede områder i Tiset til Tiset Bæk

Tilladelse til udledning af overfladevand (regnvand) fra separatkloakerede områder i Tiset til Tiset Bæk PROVAS-HADERSLEV SPILDEVAND A/S Fjordagervej 32 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 21 rekh@haderslev.dk 16-11-2015

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner

Forslag til Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner Forslag til Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner Nyt renseanlæg ved Tengslemark med udløbsledning og kloakledning fra Højby Udgivelse: 31. oktober 2013 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.:

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 Forslag til Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 By- og Miljøforvaltningen Marts 2013 J. nr. 06.00.05P15 1 Lovgrundlag I henhold til lovgivningen skal der udarbejdes et tillæg til en spildevandsplan, når

Læs mere

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Strøby Egede (940.1, 940,2, 940.7, 940.8 og 940.9.) ændret etapeinddeling og bassinplacering 1 1. Indledning... 3 2. Status... 3 3. Plan...

Læs mere

Når regnvandshåndtering får plusværdi

Når regnvandshåndtering får plusværdi Når regnvandshåndtering får plusværdi EVA-temadag 24. september 2015 Iben Kristensen, Energi Viborg Vand A/S Datterselskab i Energi Viborg (el, kraftvarme, vand og spildevand) Kloakforsyning i Viborg kommune

Læs mere

Roskilde Kommune. Februar 2011

Roskilde Kommune. Februar 2011 Roskilde Kommune Februar 2011 Roskilde Kommune Februar 2010 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 1 1 Baggrund 2 1.1 Terminologi 2 1.2 Grundlag for tillægget

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 10-09-2013 Sags Id. 727-2013-6543 Dok id. 727-2013-36223 Side 1/16

Læs mere

Brønderslev Kommune: Spildevandsplan 2011 2014 Bilag 8: Kloakerede oplande - status og plan

Brønderslev Kommune: Spildevandsplan 2011 2014 Bilag 8: Kloakerede oplande - status og plan Kloakerede oplande status og plan I de efterfølgende afsnit gennemgås de kloakerede byer med tidligere Dronninglund Kommune først og dernæst byer i tidligere Brønderslev Kommune ved at beskrive: Generelt

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN Boligområde

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 165 TIL SILDEVANDSLAN For et område

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand Europavej 2 7430 Ikast 22. maj 2015 Udledningstilladelse via bassin til Uhre Bæk fra opland 2E10 Uhre

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand Europavej 2 7430 Ikast 22. maj 2015 Udledningstilladelse via bassin til Uhre Bæk fra opland 2E10 Uhre Ikast-Brande Spildevand Europavej 2 7430 Ikast 22. maj 2015 Udledningstilladelse via bassin til Uhre Bæk fra opland 2E10 Uhre Ikast-Brande Spildevand har den 2. februar 2015 søgt om tilladelse til udledning

Læs mere

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune.

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune. Teknisk notat til Faxe Kommune Sendt per e-mail den 21.9.2016 Til Poul Jensen og Jacob Hald, Faxe Kommune. Fra Faxe Forsyning. Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Gennemgang af kloakoplande

Gennemgang af kloakoplande 1. maj 2014 Gennemgang af kloakoplande Indhold 1. Almind...5 2. Birgittelyst...5 3. Bjerregrav...5 4. Bjerring...6 5. Bjerringbro...6 6. Borup...7 7. Brandstrup...8 8. Bruunshåb...8 9. Bækkelund og Hald...9

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne. V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning. Miljø & Natur 2016

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne. V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning. Miljø & Natur 2016 Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning Miljø & Natur 2016 Indhold i oplægget: Baggrunden for at forsyningen interesserer sig for

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Spildevandsplan 2012-2016

Frederikshavn Kommune - Spildevandsplan 2012-2016 BILAG A: Skemaforklaring Side 1 A. SKEMAFORKLARING A.1 KLOAKOPLANDE Hovedoplande Frederikshavn Kommune er inddelt i 11 hovedoplande svarende til hvilket renseanlæg, der afledes til: Hovedopland 1 Brønden

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling. 10-12-2013 Sags Id. 727-2013-24461

Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling. 10-12-2013 Sags Id. 727-2013-24461 Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 10-12-2013 Sags Id. 727-2013-24461 Dok id. 727-2013-157925 Side 1/5 Hvis du vil

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Tid til planlægning o Forsyningerne er i rivende udvikling og har haft mange udfordringer

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere