IF-6020-Tidsregistrering. Tidsregistrering med IF-6020-Time: Et stærkt grundlag for effektiv arbejdstids-administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IF-6020-Tidsregistrering. Tidsregistrering med IF-6020-Time: Et stærkt grundlag for effektiv arbejdstids-administration"

Transkript

1 IF-6020-Tidsregistrering Tidsregistrering med IF-6020-Time: Et stærkt grundlag for effektiv arbejdstids-administration

2 IF-6020-Tidsregistrering > kompetent markedsleder Interflex, en stærk partner siden 1976 Som Europas førende leverandør har vi gennem mere end 25 år udviklet, produceret og leveret komplette løsninger til tidsregistrering, personaleadministration, jobregistrering og adgangskontrol. 50 eller medarbejdere som leverandør af ISO 9001 certificeret hard- og software er vi 100 % til rådighed for dig. Interflex har 12 afdelinger i Tyskland, 33 i Europa og 38 i USA. Mere end installerede systemer i verden taler om vor nationale og internationale formåen. Rådgivning, projektplanlægning, support og uddannelse en omfattende serviceorganisation er udtryk for vores kundeorientering. Interflex er en del af den verdensomspændende amerikanske koncern, Ingersoll-Rand (IR). 2

3 IF-6020-Tidsregistrering > Softwareoversigt Vokser med virksomhedens behov: Det modulære koncep Introduktion - Tidsadministration med system IF 6020 Time Side 4 Udvidelsesmodul - Projekttidsregistrering Side 10 Udvidelsesmodul - Interface for løn- og personalesystemer Side 12 Udvidelsesmodul - Employee Self Service (ESS) Side 13 Udvidelsesmodul Lampetableau Tilstede-/ fraværsvisning Side 16 Udvidelsesmodul- Ferieberegning Side 17 Terminaler og registreringsmåder Side 18 Identifikation / Id-kort og Id-kortfremstilling Side 19 3

4 IF-6020-Tidsregistrering Ét system, mange fordele Administration af tid med Interflex Ønsker du At tilpasse arbejdstiden til kundens behov? At kunne reagere flexibelt på svingende ordretilgang? At reducere personaleomkostningerne som følge af mindre overarbejde? At give dine medarbejdere mere ansvar? Mindre administration, mere motivation IF-6020-Time reducerer det ressourceforbrug, der opstår ved flexsible arbejdstidsmodeller, og medvirker til reduktion af overtid samt afbalancering mellem arbejdstagerens ønsker og arbejdsgiverens behov. Enkel og smidig behandling Flexibilitet sikrer høj produktivitet. IF-6020-Time står for den optimale synkronisering af den værdifulde ressource, arbejdstid med behovet for arbejdskraft. IF-6020-Time står for sikker dataopsamling, hurtig og pålidelig behandling af alle data til f.eks. lønsystemer via en række standard interfaces. Et system med intelligent beregningsformåen, en modulær opbygning og arkitektur samt en række moduler giver dig mulighed for at udnytte fordelene ved tidsregistrering og fleksibel arbejdstid med et minimalt ressourceforbrug. Gør arbejdstiden kundeorienteret Ved at tilpasse arbejdstiden mod kundens behov kan din virksomhed sikkert også opnå betydelige fordele. Med IF-6020-Time får du værktøjet, der gør det muligt. Til alle brancher og størrelser IF-6020-Time er designet til alle brancher og virksomhedsstørrelser. Systemet er velegnet til såvel små arbejdspladser som mellemstore virksomheder og internationale koncerner. 4

5 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Software-funktionaliteter Flexibel, brugervenlig, aktuel og sikker Brugervenligt og driftssikkert. Interflex har tradition for, at al software-udvikling er baseret på kundernes ønsker. Vi undersøger kontinuerligt med kunderne via uafhængige markedsundersøgelser, om IF-6020-Time lever op til forventningerne. Interflexkunderne bekræfter, at systemet er driftssikkert, brugervenligt, flexibelt og tidsbesparende. Alle arbejdstider og flexregler Automatisk behandling af: Flextid, fast mødetid, deltid Skifteholdsdrift evt. med automatisk skift afhængigt af møde- eller gåtidspunkt Uge-, måneds-, årsarbejdstid Beregning af overtid, baseret på gældende overenskomster Afspadseringsregnskab Positiv eller negativ registrering Tidsregistrering kan foregå via terminal /PC eller via WebClient.: Daglig normtid kan automatisk blive tilskrevet de medarbejdere, som ikke aktivt deltager i tidsregistreringen, således at kun fravær registreres for dem, ligesom øvrige medarbejdere. Avanceret omberegningsfacilitet Oprindelige data arkiveres, således at de kan omberegnes i forbindelse med tilbagevirkende ændringer. 5

6 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Enkel opfølgning IIF-6020-Time minimerer det daglige tidsforbrug i forbindelse med korrektioner, der påvirker saldi tilbage i tiden: Saldoovervågning Analyse af uregelmæssigheder Indtastning af fravær på tidligere datoer samt frem i tiden Automatisk skifteholdstildeling Decentralisering af korrektions opgaver m.v. til f.eks. afdelingsledere Godkendelse af overtid Gruppefunktioner, f.eks.: flerdages korrektioner for medar bejdere med bestemt status eller tilhørsforhold i virksomheden. Forberedt for udvidelse IF-6020-Time danner grundlag for adgangskontrol, personaleplanlægning og jobregistrering. Systemet kan helt generelt udvides og er - takket være åbne snitflader og parametre - forberedt til fremtidige ændringer. Altid overenskomstmæssig up to date Ændringer i kollektive såvel som lokale overenskomster kan enkelt implementeres i IF-6020-Time. Der findes færdigt udviklede software-løsninger for eksisterende overenskomster. Ændring af lokalaftaler foretages ofte via parametre, hvor bestående personaledata ikke berøres IF-6020-Time tilbyder et fuldt udviklet værktøj til administration af overtid og andre tillæg Afrundings model til skifteholdsdrift kan defineres og styres Ideel til virksomheder med afdelinger i forskellige landsdele eller lande: IF-6020-Time tager alt efter landsdel/land hensyn til forskellige helligdage En helligdag bliver automatisk til en fridag for medarbejderen. Arbejdes der imidlertid på denne dag beregner IF-6020-Time automatisk arbejdstiden incl. evt. sh-tillæg Fraværsårsager og fraværskonti kan defineres frit. Fraværskonti kan ses og udskrives for enkelte medarbejdere eller organisatoriske enheder månedligt, kvartalsvis, årligt eller valgfri periode, afhængigt af behov 6

7 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Transparente informationer for alle: Omfattende og aktuelle lister IF-6020-Time tilbyder en lang række muligheder for information om personaledata, arbejdstider, aktuelle saldi, bookinger, fravær etc. og præsenterer disse på forskellige rapporter grafisk eller tabellarisk. Online-informationer på terminalen: Direkte visning af f.eks. aktuel flexsaldo, restferie, overtid, afspadsering etc. Informationer vist på skærm: Evalueringsbrowseren Udskrifterne er her listet efter Windows-operativsystemets sædvanlige mappestruktur. Alt efter software-modul, kan du vælge mellem omkring 100 typer udskrifter, som du kan gruppere og arrangere efter behov. I systemets standardversion er der allerede en række udskrifter til rådighed. Et klik på symbolet, og udskriften vises. Vælg blandt forskellige udskriftstyper Dokumentation for tider pr. måned eller uge Systemdata, f.eks. oversigter over personaledata, arbejdstider m.v. Fraværsoversigter pr. måned, pr. afdeling, pr. koststed, etc. Div. afdelingsstatistikker Årsstatistikker. Fordele Alle udskrifter åbnes i samme dialog. Forskellige udskrifter kan startes efter hinanden uden fornyet indtastning af dato etc. Brugerprofil: Via tilladelsesprofiler styres det nøjagtigt, hvem der må starte eller ændre de respektive lister Du bestemmer kriterier, navn og konfiguration. Mulighed for udformning af udskrifterne som diagram alt efter målgruppe (direktion, samarbejdsudvalg etc.). Du kan til enhver tid ændre eller selv udarbejde udskrifterne. Overskuelige journaler holder medarbejderne orienteret om saldo, ferie, restferie, tjenstligt fravær m.m. 7

8 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Træf hurtige beslutninger: - med statistikker og rapporter fra rapportdesigneren Oversigt over funktioner Tidskonti kan principielt: - blive udskrevet dagligt, ugentligt, månedligt, kvartalsvis, årligt eller for en ønsket periode. Visualiser charting-data. Med rapport-designeren kan der genereres en række forskellige charts søjler eller lagkage-diagrammer. Eksportformater I forbindelse med eksport af data understøttes PDF, XML, MHTML, XLS m.f. Farveprint DIN A4 eller DIN A3. Farver på udskrifter ser ikke bare pæne ud, men gør rapporten mere læsbar f.eks. er en liste med en given saldoinformation (sygefravær o.lign) lettere at læse, når informationen visualiseres med en farve. Tilpas eller fremstil selv dine lister. Brugerne kan selv ændre eller fremstille lister. Fordel udskrifterne i Employee self service via WebClient (i intra eller internet) Tidsordrer Udskrivning af lister, der er behov for regelmæssigt (dagpengerefusion, etc.), sørger IF-6020-Time for blot ved én gang at bestille dette. 8

9 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Vigtige basis funktioner er integreret: Standard konfiguration i IF-6020-Time Der er forlods oprettet væsentlige systemdata, således at dit system kan installeres og implementeres hurtigt, og med færrest mulige tilpasninger. Standardindstillingerne er resultatet af mange års praktiske erfaringer og afspejler mange kunders grundlæggende behov. Tidskonti Der er 70 frit definerbare konti til rådighed for hver medarbejder. Statistiske konti til månedlige hhv. årlige fraværsanalyser samt almindelige tillægs- og overarbejdskonti findes allerede. Antallet af konti kan efter behov udvides til 300. Ferieberegning Til dette formål benyttes felter i medarbejderens stamoplysninger plus konti for optjent ferie, restferie og afholdt ferie. Automatisk slutberegning Hvis en medarbejder booker en fraværsårsag i løbet af dagen, kan IF-6020-Time automatisk tilskrive medarbejderen tid for resten af dagen (hvis medarbejderen ikke selv afslutter fraværet) efter de ønskede regler, f.eks. til normaltid slut, opnåelse af dagsnorm, fixtids ophør etc. Booking på terminaler Hvis terminalerne er defineret som autorytme, skal der ikke trykkes på nogen tast ved komme- og gå-bookinger. Fraværsårsager, som f.eks. tjenstligt fravær kan være defineret på en fast tast, således at registreringen foretages med blot ét tryk og dermed går hurtigt. Udskrifter Der er omkring 100 lister til rådighed i standard versionen af IF 6020Time. Arbejdstidsmodeller Default-modeller,(grundlæggende dag- og ugeprogrammer) for almindelige arbejdstider letter oprettelsen af dag- og ugeprogrammer. Fravær IF-6020-Time indeholder de mest almindelige fraværsårsager samt dertil hørende statistikkonti til bl.a. månedlige og årlige udskrifter. Tekniske informationer i overblik IF-6020-Time understøtter følgende databaser MS SQL server Oracle database D-ISAM Almindelige platforme: Client/Server: Alle netværk med TCP/IP-protokol Clients: Windows 98, ME, NT, 2000, XP Server: Windows NT, 2000, XP, IBM Aix, HP-UX, LINUX, Solaris Single-user: Windows 98, ME, NT, 2000, XP 9

10 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Projekttids-administration: En stærk kombination af tidsregistrering og projekttid. Medarbejdernes arbejdstider og aktiviteter samt evt. beregningskoder kan tilknyttes et eller flere projekter. IF-6020-Time udregner herefter automatisk totaler for de individuelle projekter og de tilhørende aktiviteter m.m. Aktiv booking på terminal eller via WebClient System IF-6020 genererer automatisk bookinger = negativ-registrering. Medarbejderen angiver blot afvigelser fra normal arbejdstid. Registrering af arbejdstid Medarbejderen frigiver de fordelte projekttider til godkendelse. Medarbejderen fordeler arbejdstid på projekter via WebClient Projektlederen checker og godkender projekterne. Rapporter, projektomkostninger og projektstatus kan til enhver tid kaldes frem. Controller har altid adgang til aktuelle projekt-tal. 10

11 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Projektregistrering: Omfattende projekt informative analyser Rapporter giver overblik over projekterne, ressourcer og omkostninger. Den grafiske fremstilling af projekdata sørger rapportdesigneren for - eller du kan eksportere data via interface til Excel for viderebehandling. 11

12 IF-6020-Tidsregistrering > Interface-muligheder Forberedt for integration og udvidelse Omfattende integrationsmuligheder IF-6020-Time kan afhængig af behov overføre de nødvendige data til andre systemer f.eks. lønsystemer. Data kan ligeledes blive importeret fra f.eks. personaleadministrations-systemer Dataoverførsel til Lønsystemer som f.eks.: KMD Admiral Multiløn Plus Multiløn Maxi Axapta XAL Lessor Navision Silkeborg Løn Datev IBM IPAS Paisy Perbit PeopleSof Soft-Research Taylorix ZINA ADP samt langt mere end 50 andre interfaces Interflex er certificeret SAP-partner for interface til: KK1/HR-PDC KK2/PP-PDC KK4 CATS 12

13 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Langt Workflow- kort proces: Employee Self Service (ESS) med Interflex Workflow funktioner fra Interflex letter organisationen, sikrer et smidigt arbejdsflow, minimerer rutinejobs og papirarbejde muliggør en flexibel hverdag. Employee Self Service (ESS) med Interflex betyder: Mindre administration omkring håndtering af ferie, fravær, korrektioner. Bookinger, fravær og korrektioner sendes som til bearbejdelse og godkendelse Datasikkerhed: Adgang til informationer via adgangshierarkier Saldo- og journalinformationer via PC Internet Tidsregistrering med IF Web Client Intranet Tidsregistrering med Lotus Notes Klare fordele for alle brancher Decentrale strukturer understøttes Større motivation og ansvar hos medarbejderne Besparelser i administrationen Informationer er tilgængelige hvor som helst og når som helst Handel Ét hovedkontor, mange filialer, decentrale strukturer uden kompliceret organisation: Fraværsansøgninger og korrektioner er i systemet samme dag, sendt som Finanssektoren Bankpersonale, der indsættes som reserve i små filialer, logger på i den aktuelle filial. Ikke mere manuel registrering, ingen papirformularer, ingen tidsmæssig forsinkelse eller decentral (efter)behandling af data. Industri Uanset om det drejer sig om store eller små lokationer: I lokationer, der er netværksforbundet, har medarbejderne adgang til deres tidssaldi og bookingsforløb. Dataene overføres direkte i det centrale system. Offentlige myndigheder På rette vej til forbedret service for borgeren: Uden tidsrøvende bearbejdelse af for sent indleverede tidsbookinger, korrektioner og fraværsansøgninger har du nu mere tid til de egentlige opgaver. 13

14 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Employee Self Service:understøtter decentrale strukturer, og optimerer interne arbejdsgang og sparer tid Lyst til ferie? Indtast anmodningen fra din arbejdsplads i den elektroniske formular, og herefter som e- mail til chefen.. Arbejdslederen checker bemandingen i afdelingen, og tager stilling til anmodningen. Er arbejdslederen ikke til stede, går anmodningen automatisk videre til dennes stedfortræder. Bliver anmodningen godkendt, overføres dataene straks til tidsregistreringssystemet. Alle, der er relevante for processen, informeres pr

15 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Motiverer og informerer: Employee Self Service (ESS) med Interflex Medarbejderne har til enhver tid og hvor som helst adgang til egne tidsdata. Bookingsoversigter, relevante saldi, fraværsoversigter alt er til rådighed med et klik. Afdelingsledere, produktionsledere m.m. har let adgang til informationer der er nødvendige for en innovativ personaleledelse. 15

16 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Hvem er tilstede: Statusdisplay - Lampetableau i Web Dette skærmbillede informerer overskueligt og aktuelt om tilstedeværelse og fravær samt medarbejdernes fraværsårsager. Alternativt giver korte meddelelser som f.eks. træffes på mobiltlf. eller ej forstyrres etc. Applikationen får data fra IF Time og viser dem via en almindelig Web-browser (f.eks. Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer). Vælg mellem syv forskellige info-billeder eller få det tilpasset din virksomheds ønsker. Lampetableauet: Se med et enkelt blik hvem der er tilstede. Billedet aktualiseres løbende 16

17 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Hurtig og præcis: Beregning af optjent ferie Beregning af optjent ferie er besværlig på grund af komplicerede lovbestemmelser og beregningsformler. Specielt hvis fuldtidsansatte bliver deltidsansatte, eller deltidsansatte ændrer deres arbejdstid I løbet af året. Her tilbyder Interflex et software-modul, som hjælper personaleafdelingen med denne komplekse opgave. Beregning af optjent ferie med Interflex inkluderer: anciennitetstilskrivning medarbejderens alder aftalt arbejdstid lov- og overenskomstmæssige regler (barselsorlov, skifteholdsarbejde etc.) virksomhedens lokalaftale overførsler fra tidligere år dage med rullende skift øvrige information kan rekvireres 17

18 IF-6020-Tidsregistrering >terminaler og bookingstyper Multifunktionel anvendelse: Terminaler og bookingstyper Bookinger Det er muligt at udføre samtlige tidsregistreringsbookinger så som komme, gå, fraværsårsager og/ eller/kombineret med adgangsbookinger. Herudover kan booking af koststeder, aktiviteter (i rammen af projekttid), styktal, etc. foretages. Bookinger kan udføres med: Id-kort i form af kort, nøglevedhæng, armbåndsur etc. Personlige kendetegn som finger, hånd, iris, ansigt (biometri) IF-603 Terminaler til adgangskontrol og tidsregistrering IF-2448 Touchscreen terminaler til adgangskontrol, tidsregistrering, jobregistrering og personaleplanlægning Indtastning af PIN-kode Stregkode-læser eller scanner, SMS på mobiltelefon (mobil registrering) IF-F-1723/Fingerprint Terminaler til adgangskontrol og tidsregistrering Kortlæser teknologier Interflex terminaler er designet til forskellige teknologier: Proxif, Legic, Hitag, Mifare, magnetkort eller kontakt-chips. Fordele ved berøringsfri aflæsning: Nem betjening og høj grad af sikkerhed Ingen indstikning eller trækken igennem : Hurtig betjening ved terminalen, ingen slitage Id-kort i forskellige former kan anvendes IF-2338 Terminaler til tidsregistrering, jobregistrering og personaleplanlægning. IF-60/W01 Terminaler til adgangskontrol Ufølsom over for fugtighed, støv, snavs og lys Alt efter transponder, høj grad af datakryptering 18 Kombination med stregkode, magnetstriber, chipkort

19 IF-6020-Card > Id-kortfremstilling Kernen i identifikationen: Id-kort Id-kortfremstilling Multifunktions-Id-kort Kombinér forskellige applikationer på kun ét Id-kort: Tidsregistrering Adgangskontrol og tilkørsel til parkeringspladser Selvfremstilling af Id-kort Enhver virksomhed stor eller lille kan selv fremstille, kode og administrere Id-kort med de mest moderne systemer fra Interflex. Fra det enkle Id-kortsystem til kompleks fremstilling af Id-kort. Styring af adgang til data (på hardware, software, depot systemer, nøglebokse) Virksomhedens benzinstander Kantine og automater (kontant salg/kreditsalg) Elevatorstyring Du kan fremstille enkelte Id-kort eller serieprint og kodning af følgende typer: Magnetstriber Stregkoder Legic Mifare Hitag Proxif kontakt-chips. Projekttids- og jobregistrering Interflex - serviceydelser Sammen med systemlevering administrerer vi data, fremstiller og koder kort, Id-nøglevedhæng eller armbåndsure med integreret chip. Foto og underskrift påføres via videokamera, digitalkamera, scanner, pen eller fil. Overskuelige dialoger gør registrering og datavedligeholdelse enkel og hurtig. Adgang til kortproduktion sikres via kodeord og forskellige tilladelsesniveauer. Generelle specifikationer: Registrering og vedligeholdelse af Id-kortdata Dataadministration og foto grafering Udformning og definition af Idkort-layout Synlig personificering (foto, navn, underskrift) Elektronisk personificering (kod ning, forskellige formater) Integration til højere eller lavere rangerende systemer der også indgår i anden sikkerhed i virksomheden. 19

20 Tak for den interesse, Du har vist Interflex Interflex har i mere end 26 år udviklet, produceret og leveret hard- og software for adgangskontrol, tidsregistrering samt job- og produktionsdata. Med mere end 400 medarbejdere og flere end installerede systemer er Interflex førende i Europa. Interflex A/S Bygstubben Vedbæk Telefon (45) Telefax (45) Mail: tid.dk Berlin Wittestraße 30 j D Berlin Telefon 030/ Telefax 030/ Dresden Heidelbergerstraße 1 D Dresden Telefon Telefax 0351/ Düsseldorf Steinhof 51- D Erkrath Telefon 0211/ Telefax 0211/ Frankfurt Eschborner Landstraße 42-50, Haus B D Frankfurt Telefon 069/ Telefax Hamburg Schloßstraße 8f D Hamburg Telefon 040/ Telefax 040/ Hildesheim Maybachstraße 3 c D Hildesheim Telefon 05121/ Telefax 05121/ Landsberg Zöbringer Straße 9 D Landsberg Telefon / Telefax / Mannheim Heppenheimer Straße 23 D Mannheim Telefon 0621/ Telefax 0621/ München Hofer Straße 15 D München Telefon 089/ Telefax 089/ Nürnberg Donaustraße 26 D Nürnberg Telefon 0911/ Telefax 0911/ Saarbrüchen Altenkesseler Straße 17 D Saarbrüchen Telefon 06881/ Telefax 06881/ Stuttgart Zettachring 16 D Stuttgart Telefon 0711// Telefax 0711/ Tuttlingen Großwiesenstraße 24 Telefon 07464/ Telefax 07464/ Belgien Interflex Belgium n.v/s.a. Industrielaan 36 B-1740 Termat Telefon 02/ Telefax 02/ Danmark Interflex A/S Bygstubben 6 DK-2950 Vedbæk Telefon Telefax Storbritannien Interflex Time and Access Ltd. 26, Brindley Road City Park Business Vilage GB-Manchester M16 9HQ Telefon (0161) Telefax (0161) Italien Thea srl Via Oldofredi 45 I Milano Telefon (02) Telefax (02) Luxenburg Comptoir Electrotechn. Luxenb Rue de Hollerich L-1020 Luxenburg Telefon (02) Telefax (02) Holland Interflex Datasystems B.V Havenweg 24a NL-4131 NM Vianen Telefon 0347/ Telefax 0347/ Østrig Interflex Datensysteme Ges.mbH Hietzinger Hauptstraße 74 A-1130 Wien Telefon (1) Telefax (1) Schweiz Interflex AG Täfernhof Mellingerstrasse 207 CH-5405 Baden-Dättwill Telefon 056/ Telefax 056/ Interflex SA Ch. D Etraz 2 Case postale 20 CH-1027 Lonay Telefon 021/ Telefax 021/ USA Interflex N.A.Inc. 20 Dolphin Road Forestville CT Telefon 860/ Telefax 860/

Overblik. Resultater. www.planningintelligence.dk. Beslutninger Transparent udførelse

Overblik. Resultater. www.planningintelligence.dk. Beslutninger Transparent udførelse Overblik Beslutninger Transparent udførelse Resultater www.planningintelligence.dk Denne brochure introducerer Marstrand Planning Intelligence (MPI): Baggrund og idégrundlag De fire dimensioner i effektiv

Læs mere

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den

Læs mere

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet

Plus: Er du parat til. Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder. Microsoft Office 2010 Øget fleksibilitet via Internettet M a m u t M a g a z i n e F o r å r 2 0 1 0 Et kundemagasin med fokus på at forenkle hverdagen Er du parat til netskyen? Din nye databaseplatform Sikker backup og nye muligheder Microsoft Office 2010 Øget

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF

Velkommen til Din virksomhed, som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF NOVEMBER 2003 INvirksomhed KUNDEBLAD FRA MICROSOFT DANMARK Microsoft Skru bare op for forventningerne til Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore

Læs mere

Tids- og jobregistreringssystem

Tids- og jobregistreringssystem Tids- og jobregistreringssystem Vi hjælper vore kunder med at fokusere på deres kerneområder CompuClock er et brugervenligt og driftsikkert tidsregistreringssystem, der benyttes af hundredevis af firmaer

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

InHouse Reservation. V i g ø r d e t l e t t e r e

InHouse Reservation. V i g ø r d e t l e t t e r e InHouse Reservation V i g ø r d e t l e t t e r e CompuCamp InHouse Reservations System er udviklet i samarbejde med brugerne - den direkte årsag til produktets succes. 20 års tæt samarbejde med danske

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Velkommen til Mamut One! Mamut One er en serie forretningsløsninger, som hjælper dig med at håndtere arbejdsopgaverne

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Version 14 MBS.EXT.BIT.DK.2011.01 3 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Foundation EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Foundation... 1 2 Overblik... 2 3 Selvstændige nyheder... 4 3.1 Apps... 4

Læs mere

fra 95 % af brugerne er meget tilfredse/tilfredse med brugervenligheden i DentalSuite

fra 95 % af brugerne er meget tilfredse/tilfredse med brugervenligheden i DentalSuite Forår 2013 NYT fra DentalSuite DIN professionelle værktøjskasse Brugerne om DentalSuite DentalSuite er mere end et journalsystem det er klinikkens livsnerve. Du indkalder, laver aftaler og finder dine

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

Muligheder. XMO som klinikkens platform

Muligheder. XMO som klinikkens platform Muligheder XMO som klinikkens platform INDHOLDSFORTEGNELSE Besøglægen 4 XMO Go Fjernopkobling 5 Fælles Medicinkort 8 Hardware 9 Hardware totalaftale 10 Ankomstterminal 11 SMS-påmindelser 14 XMO App 15

Læs mere

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen HOVEDDOKUMENT : Applikationsbeskrivelse og funktionalitet Version 1.0.1 Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen 28.01.2009/MOL Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere