IF-6020-Tidsregistrering. Tidsregistrering med IF-6020-Time: Et stærkt grundlag for effektiv arbejdstids-administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IF-6020-Tidsregistrering. Tidsregistrering med IF-6020-Time: Et stærkt grundlag for effektiv arbejdstids-administration"

Transkript

1 IF-6020-Tidsregistrering Tidsregistrering med IF-6020-Time: Et stærkt grundlag for effektiv arbejdstids-administration

2 IF-6020-Tidsregistrering > kompetent markedsleder Interflex, en stærk partner siden 1976 Som Europas førende leverandør har vi gennem mere end 25 år udviklet, produceret og leveret komplette løsninger til tidsregistrering, personaleadministration, jobregistrering og adgangskontrol. 50 eller medarbejdere som leverandør af ISO 9001 certificeret hard- og software er vi 100 % til rådighed for dig. Interflex har 12 afdelinger i Tyskland, 33 i Europa og 38 i USA. Mere end installerede systemer i verden taler om vor nationale og internationale formåen. Rådgivning, projektplanlægning, support og uddannelse en omfattende serviceorganisation er udtryk for vores kundeorientering. Interflex er en del af den verdensomspændende amerikanske koncern, Ingersoll-Rand (IR). 2

3 IF-6020-Tidsregistrering > Softwareoversigt Vokser med virksomhedens behov: Det modulære koncep Introduktion - Tidsadministration med system IF 6020 Time Side 4 Udvidelsesmodul - Projekttidsregistrering Side 10 Udvidelsesmodul - Interface for løn- og personalesystemer Side 12 Udvidelsesmodul - Employee Self Service (ESS) Side 13 Udvidelsesmodul Lampetableau Tilstede-/ fraværsvisning Side 16 Udvidelsesmodul- Ferieberegning Side 17 Terminaler og registreringsmåder Side 18 Identifikation / Id-kort og Id-kortfremstilling Side 19 3

4 IF-6020-Tidsregistrering Ét system, mange fordele Administration af tid med Interflex Ønsker du At tilpasse arbejdstiden til kundens behov? At kunne reagere flexibelt på svingende ordretilgang? At reducere personaleomkostningerne som følge af mindre overarbejde? At give dine medarbejdere mere ansvar? Mindre administration, mere motivation IF-6020-Time reducerer det ressourceforbrug, der opstår ved flexsible arbejdstidsmodeller, og medvirker til reduktion af overtid samt afbalancering mellem arbejdstagerens ønsker og arbejdsgiverens behov. Enkel og smidig behandling Flexibilitet sikrer høj produktivitet. IF-6020-Time står for den optimale synkronisering af den værdifulde ressource, arbejdstid med behovet for arbejdskraft. IF-6020-Time står for sikker dataopsamling, hurtig og pålidelig behandling af alle data til f.eks. lønsystemer via en række standard interfaces. Et system med intelligent beregningsformåen, en modulær opbygning og arkitektur samt en række moduler giver dig mulighed for at udnytte fordelene ved tidsregistrering og fleksibel arbejdstid med et minimalt ressourceforbrug. Gør arbejdstiden kundeorienteret Ved at tilpasse arbejdstiden mod kundens behov kan din virksomhed sikkert også opnå betydelige fordele. Med IF-6020-Time får du værktøjet, der gør det muligt. Til alle brancher og størrelser IF-6020-Time er designet til alle brancher og virksomhedsstørrelser. Systemet er velegnet til såvel små arbejdspladser som mellemstore virksomheder og internationale koncerner. 4

5 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Software-funktionaliteter Flexibel, brugervenlig, aktuel og sikker Brugervenligt og driftssikkert. Interflex har tradition for, at al software-udvikling er baseret på kundernes ønsker. Vi undersøger kontinuerligt med kunderne via uafhængige markedsundersøgelser, om IF-6020-Time lever op til forventningerne. Interflexkunderne bekræfter, at systemet er driftssikkert, brugervenligt, flexibelt og tidsbesparende. Alle arbejdstider og flexregler Automatisk behandling af: Flextid, fast mødetid, deltid Skifteholdsdrift evt. med automatisk skift afhængigt af møde- eller gåtidspunkt Uge-, måneds-, årsarbejdstid Beregning af overtid, baseret på gældende overenskomster Afspadseringsregnskab Positiv eller negativ registrering Tidsregistrering kan foregå via terminal /PC eller via WebClient.: Daglig normtid kan automatisk blive tilskrevet de medarbejdere, som ikke aktivt deltager i tidsregistreringen, således at kun fravær registreres for dem, ligesom øvrige medarbejdere. Avanceret omberegningsfacilitet Oprindelige data arkiveres, således at de kan omberegnes i forbindelse med tilbagevirkende ændringer. 5

6 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Enkel opfølgning IIF-6020-Time minimerer det daglige tidsforbrug i forbindelse med korrektioner, der påvirker saldi tilbage i tiden: Saldoovervågning Analyse af uregelmæssigheder Indtastning af fravær på tidligere datoer samt frem i tiden Automatisk skifteholdstildeling Decentralisering af korrektions opgaver m.v. til f.eks. afdelingsledere Godkendelse af overtid Gruppefunktioner, f.eks.: flerdages korrektioner for medar bejdere med bestemt status eller tilhørsforhold i virksomheden. Forberedt for udvidelse IF-6020-Time danner grundlag for adgangskontrol, personaleplanlægning og jobregistrering. Systemet kan helt generelt udvides og er - takket være åbne snitflader og parametre - forberedt til fremtidige ændringer. Altid overenskomstmæssig up to date Ændringer i kollektive såvel som lokale overenskomster kan enkelt implementeres i IF-6020-Time. Der findes færdigt udviklede software-løsninger for eksisterende overenskomster. Ændring af lokalaftaler foretages ofte via parametre, hvor bestående personaledata ikke berøres IF-6020-Time tilbyder et fuldt udviklet værktøj til administration af overtid og andre tillæg Afrundings model til skifteholdsdrift kan defineres og styres Ideel til virksomheder med afdelinger i forskellige landsdele eller lande: IF-6020-Time tager alt efter landsdel/land hensyn til forskellige helligdage En helligdag bliver automatisk til en fridag for medarbejderen. Arbejdes der imidlertid på denne dag beregner IF-6020-Time automatisk arbejdstiden incl. evt. sh-tillæg Fraværsårsager og fraværskonti kan defineres frit. Fraværskonti kan ses og udskrives for enkelte medarbejdere eller organisatoriske enheder månedligt, kvartalsvis, årligt eller valgfri periode, afhængigt af behov 6

7 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Transparente informationer for alle: Omfattende og aktuelle lister IF-6020-Time tilbyder en lang række muligheder for information om personaledata, arbejdstider, aktuelle saldi, bookinger, fravær etc. og præsenterer disse på forskellige rapporter grafisk eller tabellarisk. Online-informationer på terminalen: Direkte visning af f.eks. aktuel flexsaldo, restferie, overtid, afspadsering etc. Informationer vist på skærm: Evalueringsbrowseren Udskrifterne er her listet efter Windows-operativsystemets sædvanlige mappestruktur. Alt efter software-modul, kan du vælge mellem omkring 100 typer udskrifter, som du kan gruppere og arrangere efter behov. I systemets standardversion er der allerede en række udskrifter til rådighed. Et klik på symbolet, og udskriften vises. Vælg blandt forskellige udskriftstyper Dokumentation for tider pr. måned eller uge Systemdata, f.eks. oversigter over personaledata, arbejdstider m.v. Fraværsoversigter pr. måned, pr. afdeling, pr. koststed, etc. Div. afdelingsstatistikker Årsstatistikker. Fordele Alle udskrifter åbnes i samme dialog. Forskellige udskrifter kan startes efter hinanden uden fornyet indtastning af dato etc. Brugerprofil: Via tilladelsesprofiler styres det nøjagtigt, hvem der må starte eller ændre de respektive lister Du bestemmer kriterier, navn og konfiguration. Mulighed for udformning af udskrifterne som diagram alt efter målgruppe (direktion, samarbejdsudvalg etc.). Du kan til enhver tid ændre eller selv udarbejde udskrifterne. Overskuelige journaler holder medarbejderne orienteret om saldo, ferie, restferie, tjenstligt fravær m.m. 7

8 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Træf hurtige beslutninger: - med statistikker og rapporter fra rapportdesigneren Oversigt over funktioner Tidskonti kan principielt: - blive udskrevet dagligt, ugentligt, månedligt, kvartalsvis, årligt eller for en ønsket periode. Visualiser charting-data. Med rapport-designeren kan der genereres en række forskellige charts søjler eller lagkage-diagrammer. Eksportformater I forbindelse med eksport af data understøttes PDF, XML, MHTML, XLS m.f. Farveprint DIN A4 eller DIN A3. Farver på udskrifter ser ikke bare pæne ud, men gør rapporten mere læsbar f.eks. er en liste med en given saldoinformation (sygefravær o.lign) lettere at læse, når informationen visualiseres med en farve. Tilpas eller fremstil selv dine lister. Brugerne kan selv ændre eller fremstille lister. Fordel udskrifterne i Employee self service via WebClient (i intra eller internet) Tidsordrer Udskrivning af lister, der er behov for regelmæssigt (dagpengerefusion, etc.), sørger IF-6020-Time for blot ved én gang at bestille dette. 8

9 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Vigtige basis funktioner er integreret: Standard konfiguration i IF-6020-Time Der er forlods oprettet væsentlige systemdata, således at dit system kan installeres og implementeres hurtigt, og med færrest mulige tilpasninger. Standardindstillingerne er resultatet af mange års praktiske erfaringer og afspejler mange kunders grundlæggende behov. Tidskonti Der er 70 frit definerbare konti til rådighed for hver medarbejder. Statistiske konti til månedlige hhv. årlige fraværsanalyser samt almindelige tillægs- og overarbejdskonti findes allerede. Antallet af konti kan efter behov udvides til 300. Ferieberegning Til dette formål benyttes felter i medarbejderens stamoplysninger plus konti for optjent ferie, restferie og afholdt ferie. Automatisk slutberegning Hvis en medarbejder booker en fraværsårsag i løbet af dagen, kan IF-6020-Time automatisk tilskrive medarbejderen tid for resten af dagen (hvis medarbejderen ikke selv afslutter fraværet) efter de ønskede regler, f.eks. til normaltid slut, opnåelse af dagsnorm, fixtids ophør etc. Booking på terminaler Hvis terminalerne er defineret som autorytme, skal der ikke trykkes på nogen tast ved komme- og gå-bookinger. Fraværsårsager, som f.eks. tjenstligt fravær kan være defineret på en fast tast, således at registreringen foretages med blot ét tryk og dermed går hurtigt. Udskrifter Der er omkring 100 lister til rådighed i standard versionen af IF 6020Time. Arbejdstidsmodeller Default-modeller,(grundlæggende dag- og ugeprogrammer) for almindelige arbejdstider letter oprettelsen af dag- og ugeprogrammer. Fravær IF-6020-Time indeholder de mest almindelige fraværsårsager samt dertil hørende statistikkonti til bl.a. månedlige og årlige udskrifter. Tekniske informationer i overblik IF-6020-Time understøtter følgende databaser MS SQL server Oracle database D-ISAM Almindelige platforme: Client/Server: Alle netværk med TCP/IP-protokol Clients: Windows 98, ME, NT, 2000, XP Server: Windows NT, 2000, XP, IBM Aix, HP-UX, LINUX, Solaris Single-user: Windows 98, ME, NT, 2000, XP 9

10 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Projekttids-administration: En stærk kombination af tidsregistrering og projekttid. Medarbejdernes arbejdstider og aktiviteter samt evt. beregningskoder kan tilknyttes et eller flere projekter. IF-6020-Time udregner herefter automatisk totaler for de individuelle projekter og de tilhørende aktiviteter m.m. Aktiv booking på terminal eller via WebClient System IF-6020 genererer automatisk bookinger = negativ-registrering. Medarbejderen angiver blot afvigelser fra normal arbejdstid. Registrering af arbejdstid Medarbejderen frigiver de fordelte projekttider til godkendelse. Medarbejderen fordeler arbejdstid på projekter via WebClient Projektlederen checker og godkender projekterne. Rapporter, projektomkostninger og projektstatus kan til enhver tid kaldes frem. Controller har altid adgang til aktuelle projekt-tal. 10

11 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Projektregistrering: Omfattende projekt informative analyser Rapporter giver overblik over projekterne, ressourcer og omkostninger. Den grafiske fremstilling af projekdata sørger rapportdesigneren for - eller du kan eksportere data via interface til Excel for viderebehandling. 11

12 IF-6020-Tidsregistrering > Interface-muligheder Forberedt for integration og udvidelse Omfattende integrationsmuligheder IF-6020-Time kan afhængig af behov overføre de nødvendige data til andre systemer f.eks. lønsystemer. Data kan ligeledes blive importeret fra f.eks. personaleadministrations-systemer Dataoverførsel til Lønsystemer som f.eks.: KMD Admiral Multiløn Plus Multiløn Maxi Axapta XAL Lessor Navision Silkeborg Løn Datev IBM IPAS Paisy Perbit PeopleSof Soft-Research Taylorix ZINA ADP samt langt mere end 50 andre interfaces Interflex er certificeret SAP-partner for interface til: KK1/HR-PDC KK2/PP-PDC KK4 CATS 12

13 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Langt Workflow- kort proces: Employee Self Service (ESS) med Interflex Workflow funktioner fra Interflex letter organisationen, sikrer et smidigt arbejdsflow, minimerer rutinejobs og papirarbejde muliggør en flexibel hverdag. Employee Self Service (ESS) med Interflex betyder: Mindre administration omkring håndtering af ferie, fravær, korrektioner. Bookinger, fravær og korrektioner sendes som til bearbejdelse og godkendelse Datasikkerhed: Adgang til informationer via adgangshierarkier Saldo- og journalinformationer via PC Internet Tidsregistrering med IF Web Client Intranet Tidsregistrering med Lotus Notes Klare fordele for alle brancher Decentrale strukturer understøttes Større motivation og ansvar hos medarbejderne Besparelser i administrationen Informationer er tilgængelige hvor som helst og når som helst Handel Ét hovedkontor, mange filialer, decentrale strukturer uden kompliceret organisation: Fraværsansøgninger og korrektioner er i systemet samme dag, sendt som Finanssektoren Bankpersonale, der indsættes som reserve i små filialer, logger på i den aktuelle filial. Ikke mere manuel registrering, ingen papirformularer, ingen tidsmæssig forsinkelse eller decentral (efter)behandling af data. Industri Uanset om det drejer sig om store eller små lokationer: I lokationer, der er netværksforbundet, har medarbejderne adgang til deres tidssaldi og bookingsforløb. Dataene overføres direkte i det centrale system. Offentlige myndigheder På rette vej til forbedret service for borgeren: Uden tidsrøvende bearbejdelse af for sent indleverede tidsbookinger, korrektioner og fraværsansøgninger har du nu mere tid til de egentlige opgaver. 13

14 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Employee Self Service:understøtter decentrale strukturer, og optimerer interne arbejdsgang og sparer tid Lyst til ferie? Indtast anmodningen fra din arbejdsplads i den elektroniske formular, og herefter som e- mail til chefen.. Arbejdslederen checker bemandingen i afdelingen, og tager stilling til anmodningen. Er arbejdslederen ikke til stede, går anmodningen automatisk videre til dennes stedfortræder. Bliver anmodningen godkendt, overføres dataene straks til tidsregistreringssystemet. Alle, der er relevante for processen, informeres pr

15 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Motiverer og informerer: Employee Self Service (ESS) med Interflex Medarbejderne har til enhver tid og hvor som helst adgang til egne tidsdata. Bookingsoversigter, relevante saldi, fraværsoversigter alt er til rådighed med et klik. Afdelingsledere, produktionsledere m.m. har let adgang til informationer der er nødvendige for en innovativ personaleledelse. 15

16 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Hvem er tilstede: Statusdisplay - Lampetableau i Web Dette skærmbillede informerer overskueligt og aktuelt om tilstedeværelse og fravær samt medarbejdernes fraværsårsager. Alternativt giver korte meddelelser som f.eks. træffes på mobiltlf. eller ej forstyrres etc. Applikationen får data fra IF Time og viser dem via en almindelig Web-browser (f.eks. Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer). Vælg mellem syv forskellige info-billeder eller få det tilpasset din virksomheds ønsker. Lampetableauet: Se med et enkelt blik hvem der er tilstede. Billedet aktualiseres løbende 16

17 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Hurtig og præcis: Beregning af optjent ferie Beregning af optjent ferie er besværlig på grund af komplicerede lovbestemmelser og beregningsformler. Specielt hvis fuldtidsansatte bliver deltidsansatte, eller deltidsansatte ændrer deres arbejdstid I løbet af året. Her tilbyder Interflex et software-modul, som hjælper personaleafdelingen med denne komplekse opgave. Beregning af optjent ferie med Interflex inkluderer: anciennitetstilskrivning medarbejderens alder aftalt arbejdstid lov- og overenskomstmæssige regler (barselsorlov, skifteholdsarbejde etc.) virksomhedens lokalaftale overførsler fra tidligere år dage med rullende skift øvrige information kan rekvireres 17

18 IF-6020-Tidsregistrering >terminaler og bookingstyper Multifunktionel anvendelse: Terminaler og bookingstyper Bookinger Det er muligt at udføre samtlige tidsregistreringsbookinger så som komme, gå, fraværsårsager og/ eller/kombineret med adgangsbookinger. Herudover kan booking af koststeder, aktiviteter (i rammen af projekttid), styktal, etc. foretages. Bookinger kan udføres med: Id-kort i form af kort, nøglevedhæng, armbåndsur etc. Personlige kendetegn som finger, hånd, iris, ansigt (biometri) IF-603 Terminaler til adgangskontrol og tidsregistrering IF-2448 Touchscreen terminaler til adgangskontrol, tidsregistrering, jobregistrering og personaleplanlægning Indtastning af PIN-kode Stregkode-læser eller scanner, SMS på mobiltelefon (mobil registrering) IF-F-1723/Fingerprint Terminaler til adgangskontrol og tidsregistrering Kortlæser teknologier Interflex terminaler er designet til forskellige teknologier: Proxif, Legic, Hitag, Mifare, magnetkort eller kontakt-chips. Fordele ved berøringsfri aflæsning: Nem betjening og høj grad af sikkerhed Ingen indstikning eller trækken igennem : Hurtig betjening ved terminalen, ingen slitage Id-kort i forskellige former kan anvendes IF-2338 Terminaler til tidsregistrering, jobregistrering og personaleplanlægning. IF-60/W01 Terminaler til adgangskontrol Ufølsom over for fugtighed, støv, snavs og lys Alt efter transponder, høj grad af datakryptering 18 Kombination med stregkode, magnetstriber, chipkort

19 IF-6020-Card > Id-kortfremstilling Kernen i identifikationen: Id-kort Id-kortfremstilling Multifunktions-Id-kort Kombinér forskellige applikationer på kun ét Id-kort: Tidsregistrering Adgangskontrol og tilkørsel til parkeringspladser Selvfremstilling af Id-kort Enhver virksomhed stor eller lille kan selv fremstille, kode og administrere Id-kort med de mest moderne systemer fra Interflex. Fra det enkle Id-kortsystem til kompleks fremstilling af Id-kort. Styring af adgang til data (på hardware, software, depot systemer, nøglebokse) Virksomhedens benzinstander Kantine og automater (kontant salg/kreditsalg) Elevatorstyring Du kan fremstille enkelte Id-kort eller serieprint og kodning af følgende typer: Magnetstriber Stregkoder Legic Mifare Hitag Proxif kontakt-chips. Projekttids- og jobregistrering Interflex - serviceydelser Sammen med systemlevering administrerer vi data, fremstiller og koder kort, Id-nøglevedhæng eller armbåndsure med integreret chip. Foto og underskrift påføres via videokamera, digitalkamera, scanner, pen eller fil. Overskuelige dialoger gør registrering og datavedligeholdelse enkel og hurtig. Adgang til kortproduktion sikres via kodeord og forskellige tilladelsesniveauer. Generelle specifikationer: Registrering og vedligeholdelse af Id-kortdata Dataadministration og foto grafering Udformning og definition af Idkort-layout Synlig personificering (foto, navn, underskrift) Elektronisk personificering (kod ning, forskellige formater) Integration til højere eller lavere rangerende systemer der også indgår i anden sikkerhed i virksomheden. 19

20 Tak for den interesse, Du har vist Interflex Interflex har i mere end 26 år udviklet, produceret og leveret hard- og software for adgangskontrol, tidsregistrering samt job- og produktionsdata. Med mere end 400 medarbejdere og flere end installerede systemer er Interflex førende i Europa. Interflex A/S Bygstubben Vedbæk Telefon (45) Telefax (45) Mail: tid.dk Berlin Wittestraße 30 j D Berlin Telefon 030/ Telefax 030/ Dresden Heidelbergerstraße 1 D Dresden Telefon Telefax 0351/ Düsseldorf Steinhof 51- D Erkrath Telefon 0211/ Telefax 0211/ Frankfurt Eschborner Landstraße 42-50, Haus B D Frankfurt Telefon 069/ Telefax Hamburg Schloßstraße 8f D Hamburg Telefon 040/ Telefax 040/ Hildesheim Maybachstraße 3 c D Hildesheim Telefon 05121/ Telefax 05121/ Landsberg Zöbringer Straße 9 D Landsberg Telefon / Telefax / Mannheim Heppenheimer Straße 23 D Mannheim Telefon 0621/ Telefax 0621/ München Hofer Straße 15 D München Telefon 089/ Telefax 089/ Nürnberg Donaustraße 26 D Nürnberg Telefon 0911/ Telefax 0911/ Saarbrüchen Altenkesseler Straße 17 D Saarbrüchen Telefon 06881/ Telefax 06881/ Stuttgart Zettachring 16 D Stuttgart Telefon 0711// Telefax 0711/ Tuttlingen Großwiesenstraße 24 Telefon 07464/ Telefax 07464/ Belgien Interflex Belgium n.v/s.a. Industrielaan 36 B-1740 Termat Telefon 02/ Telefax 02/ Danmark Interflex A/S Bygstubben 6 DK-2950 Vedbæk Telefon Telefax Storbritannien Interflex Time and Access Ltd. 26, Brindley Road City Park Business Vilage GB-Manchester M16 9HQ Telefon (0161) Telefax (0161) Italien Thea srl Via Oldofredi 45 I Milano Telefon (02) Telefax (02) Luxenburg Comptoir Electrotechn. Luxenb Rue de Hollerich L-1020 Luxenburg Telefon (02) Telefax (02) Holland Interflex Datasystems B.V Havenweg 24a NL-4131 NM Vianen Telefon 0347/ Telefax 0347/ Østrig Interflex Datensysteme Ges.mbH Hietzinger Hauptstraße 74 A-1130 Wien Telefon (1) Telefax (1) Schweiz Interflex AG Täfernhof Mellingerstrasse 207 CH-5405 Baden-Dättwill Telefon 056/ Telefax 056/ Interflex SA Ch. D Etraz 2 Case postale 20 CH-1027 Lonay Telefon 021/ Telefax 021/ USA Interflex N.A.Inc. 20 Dolphin Road Forestville CT Telefon 860/ Telefax 860/

IF-6020-Security. Et system - mange muligheder - sikkerhedsadministration med system IF - 6020 - security

IF-6020-Security. Et system - mange muligheder - sikkerhedsadministration med system IF - 6020 - security IF-6020-Security Et system - mange muligheder - sikkerhedsadministration med system IF - 6020 - security IF-6020-Security > Kompetence som markedsførende Leverandør siden 1976 Sommerfuglen: Kendetegn for

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

RCS Tidsregistering. Læs mere på næste side 1/6. 3 gode grunde til at vælge RCS Tidsregistrering: 1.

RCS Tidsregistering. Læs mere på næste side 1/6. 3 gode grunde til at vælge RCS Tidsregistrering: 1. RCS Tidsregistering RCS Tidsregistrering er værktøjet til håndtering af medarbejdernes Komme/Gå og Job/Tid registreringer. Systemet samler alle facetter af Komme/Gå og Job/Tidregistreringerne i et enkelt

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12 1 Indhold INDLEDNING... 4 Overordnede rammer for WEBTAS... 4 Hvad er WEBTAS?... 4 Ansvar og roller:... 4 SOM BRUGER:... 5 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER:... 7 ARBEJDSTID... 8 FLEX... 10 FLEX

Læs mere

Tids- og jobregistreringssystem

Tids- og jobregistreringssystem Tids- og jobregistreringssystem Vi hjælper vore kunder med at fokusere på deres kerneområder CompuClock er et brugervenligt og driftsikkert tidsregistreringssystem, der benyttes af hundredevis af firmaer

Læs mere

TIDSREGISTRERING JOBREGISTRERING PROJEKTREGISTRERING ADGANGSKONTROL. WinTid Web 2 BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID

TIDSREGISTRERING JOBREGISTRERING PROJEKTREGISTRERING ADGANGSKONTROL. WinTid Web 2 BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID TIDSREGISTRERING JOBREGISTRERING PROJEKTREGISTRERING ADGANGSKONTROL BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID BROWSERBASERET BRUGERGRÆNSEFLADE

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu!

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! Hvorfor elektronisk? I stadigt større grad foregår udveksling af oplysninger mellem

Læs mere

RCS Web Business Manager

RCS Web Business Manager RCS Web Business Manager RCS Web Business Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS Web Business Manager, (RCS WBM), er et enkelt og effektivt system til at registrere

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

tallymaster+ Enkel og brugervenlig administration af forbrug og adgang...

tallymaster+ Enkel og brugervenlig administration af forbrug og adgang... tallymaster+ Enkel og brugervenlig administration af forbrug og adgang... Enkelt og effektivt program til afregning af forbrug og adgangskontrol, baseret på tallycard+ og tallybee systemer tallymaster

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

EazyProject Tidsregistrering

EazyProject Tidsregistrering EazyProject Tidsregistrering Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid også via deres iphone, når de er på farten. Stine Osted, TestCenter Chef, TestHuset.dk Hvad er EazyProject Tidsregistrering

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Tac h o Manag e r. licenser og funktioner. DigiSyS Tacho Manager... til virksomheden i bevægelse. digital fartskriver uden omveje...

Tac h o Manag e r.  licenser og funktioner. DigiSyS Tacho Manager... til virksomheden i bevægelse. digital fartskriver uden omveje... digital fartskriver uden omveje... www.digisys.dk Tac h o Manag e r licenser og funktioner Ta c h o M a n a g e r er det mest brugervenlige og komplette program til enkel og hurtig administration, egenkontrol

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

SCADA systemet System 2000 - Version 15

SCADA systemet System 2000 - Version 15 System 2000 SCADA systemet System 2000 - Version 15 System 2000 - Version 15 har styrket fokus på fremtidens krav til driftsanlæg indenfor brancherne vandværker, renseanlæg, fjernvarme samt fødevarer og

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

System & Metode ApS præsenterer. En effektiv dokumentportal

System & Metode ApS præsenterer. En effektiv dokumentportal System & Metode ApS præsenterer En effektiv dokumentportal Den 7. september 2006 Velkommen Martin Hecht Olsen, Direktør System & Metode blev etableret i 1989 IBM Business Partner Salg direkte til kunde

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

ENTRY/EXIT SERVER. Teknisk beskrivelse

ENTRY/EXIT SERVER. Teknisk beskrivelse ENTRY/EXIT SERVER Teknisk beskrivelse Document: Entry-Exit Server - Teknisk Beskrivelse 001 Created: 03/03/2005 Revision: 03/03/2005 1 Revisioner: Dato Init Beskrivelse 03/03/2005 JaJ Første udgave. Entry/Exit

Læs mere

Forsyningssøjler til el og vand Betalingssystemer Adgangskontrol Software. Design, kvalitet og funktion...

Forsyningssøjler til el og vand Betalingssystemer Adgangskontrol Software. Design, kvalitet og funktion... Forsyningssøjler til el og vand Betalingssystemer Adgangskontrol Software Design, kvalitet og funktion... Indledning Komplette forsyningsløsninger til marinaer, havne og campingpladser tallykey A/S udvikler

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Nyheder i Remote Support Platform 3.0

Nyheder i Remote Support Platform 3.0 Nyheder Remote Support Platform for SAP Business One Dokumentversion: 1.0 08.10.12 Alle lande Typografiske konventioner Typografi Eksempel Ord eller tegn citeret fra skærmbilledet. Disse omfatter feltnavne,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

MAPT STANDARD SYSTEM

MAPT STANDARD SYSTEM DKC ApS Vordingborgvej 415 Telefon : 5663 3511 info@dkcadgang.dk DK-4690 Haslev Telefax : 5663 3611 www.dkcadgang.dk MAPT STANDARD SYSTEM ( Mobile Access Control, Payment & Ticketing ) Mobilt system for

Læs mere

ACTIVESIGNATURE Signature Software

ACTIVESIGNATURE  Signature Software E-mail Signature Software OM Få ensrettede og professionelle signaturer der altid overholder corporate guidelines og indeholder de korrekte kontaktinformationer. Har alle e-mails fra din organisation det

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProAbs

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProAbs er redskabet til analyse af medarbejdernes fremmøde, fravær og overtid til fastlæggelse af faste rutiner for sygefraværssamtaler og anden opfølgning samt til enkel håndtering af sygedagpengerefusion via

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE Med -appen kan alle mobile og rejsende medarbejdere registrere fremmøde, fravær og tid på forskellige arbejdsopgaver på deres smartphone når som helst og hvor som helst. De

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering 1 Tidshå ndtering i Særligt om fråværsregistrering Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Fraværsregistrering

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK 1 FRAVÆRSREGISTRERING I Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering, dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Registrering af fravær sker under fanen Fravær.

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart!

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! Ruko SmartAir OFF LINE Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Fremtiden i

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

PCSYS Label Print Server. Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere.

PCSYS Label Print Server. Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere. PCSYS Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere. PCSYS Overordnet set sørger en Label Print Server for, at en virksomheds etiketter har en høj kvalitet. Løsningen sørger for at berige

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER. Your challenge. Our passion. OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Komplet forretningssystem for projektorienterede kompetencevirksomheder

Komplet forretningssystem for projektorienterede kompetencevirksomheder Komplet forretningssystem for projektorienterede kompetencevirksomheder ProjectHelp er et stærkt projektstyringsværktøj. ProjectHelp giver dig fuld kontrol i projekterne. ProjectHelp gir dig fuld kontrol

Læs mere

Produktbeskrivelse - oversigt

Produktbeskrivelse - oversigt Produktbeskrivelse - oversigt Revideret 31-10-2010 1 MIKROBIOLOGISK AFDELINGS DATA SYSTEM MADS er et Laboratorieinformationssystem (LIS) til dataadministration og automatisk, standardiseret besvarelse

Læs mere

Brunata DriveBy. mobil fjernaflæsning af målere

Brunata DriveBy. mobil fjernaflæsning af målere Brunata DriveBy Pr netveint rsio A4 n Brunata DriveBy Til dem, der ikke vil bruge tiden på måleraflæsning Langt de fleste varmemålere aflæses i dag manuelt ved et besøg af en aflæser. Den metode kræver

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Helsingforsgade 27 DK-8200 Århus N. Tlf Fax

Helsingforsgade 27 DK-8200 Århus N. Tlf Fax 1. Ydelser 1) Opret ydelsesgrupper under Indstillinger -> Ydelser 2) Opret herefter ydelser 3) Klik Ret under indstillinger for at oprette ydelsen færdig a. Tilføj varenummer og vælg Opret i varekartotek

Læs mere

Spar tid og penge med Sertica Maintenance

Spar tid og penge med Sertica Maintenance Tid til optimering Spar tid og penge med Sertica Maintenance D Frigør ressourcer i den tekniske afdeling, og forlæng levetiden på dit udstyr med Sertica - et fleksibelt softwaresystem, der administrerer,

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

ELS Vision TM : Kommunikation mellem administration og beboere

ELS Vision TM : Kommunikation mellem administration og beboere ELS Vision TM : Kommunikation mellem administration og beboere ELS Vision TM informationstavle: trapperegister, to-vejskommunikation og vaskeristyring Elektronisk to-vejskommunikation med beboerne Med

Læs mere

Projekt tidsstyring. Generel orienteringsbriefing

Projekt tidsstyring. Generel orienteringsbriefing Projekt tidsstyring Generel orienteringsbriefing Præsentationen er opdelt i 4 afsnit hhv.: - Overordnet orientering om projektet og formål - Projektet set fra medarbejderen - Projektet set fra tidsadministratoreren

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision) Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision) Et banebrydende system til planlægning og rapportering i produktionen. NAVEKSA s Shop Floor System anvendes til planlægning,

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server. 1 Danfoss Group IT

Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server. 1 Danfoss Group IT Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server 1 Danfoss Group IT Carsten Davidsen Global MFG Solution Manager Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Direct: +45 7488 6261 Mobile: +45 2949 5051 E-mail:

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager

Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager Præsentation gennemgang Gennemgang af de nye ting i version 2.5.2 Mamut ServiceSuite Planning Næste service release 15. august Mamut ServiceSuite

Læs mere

Generel fremstillingsindustri - MES

Generel fremstillingsindustri - MES Generel fremstillingsindustri - MES Automation af industrielle produktioner Der er store muligheder i automation af industrielle produktioner med industrisoftware. Vores erfaring er, at der både er store

Læs mere

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes.

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Minimumskrav Antal krav: 36 Krav til løsningen: 1. krav: Løsningen skal omfatte samtlige døre,

Læs mere

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk BRUG DIT IP-NETVÆRK Nedap AEOS er markedets mest IP-orienterede sikringssystem og er

Læs mere