IF-6020-Tidsregistrering. Tidsregistrering med IF-6020-Time: Et stærkt grundlag for effektiv arbejdstids-administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IF-6020-Tidsregistrering. Tidsregistrering med IF-6020-Time: Et stærkt grundlag for effektiv arbejdstids-administration"

Transkript

1 IF-6020-Tidsregistrering Tidsregistrering med IF-6020-Time: Et stærkt grundlag for effektiv arbejdstids-administration

2 IF-6020-Tidsregistrering > kompetent markedsleder Interflex, en stærk partner siden 1976 Som Europas førende leverandør har vi gennem mere end 25 år udviklet, produceret og leveret komplette løsninger til tidsregistrering, personaleadministration, jobregistrering og adgangskontrol. 50 eller medarbejdere som leverandør af ISO 9001 certificeret hard- og software er vi 100 % til rådighed for dig. Interflex har 12 afdelinger i Tyskland, 33 i Europa og 38 i USA. Mere end installerede systemer i verden taler om vor nationale og internationale formåen. Rådgivning, projektplanlægning, support og uddannelse en omfattende serviceorganisation er udtryk for vores kundeorientering. Interflex er en del af den verdensomspændende amerikanske koncern, Ingersoll-Rand (IR). 2

3 IF-6020-Tidsregistrering > Softwareoversigt Vokser med virksomhedens behov: Det modulære koncep Introduktion - Tidsadministration med system IF 6020 Time Side 4 Udvidelsesmodul - Projekttidsregistrering Side 10 Udvidelsesmodul - Interface for løn- og personalesystemer Side 12 Udvidelsesmodul - Employee Self Service (ESS) Side 13 Udvidelsesmodul Lampetableau Tilstede-/ fraværsvisning Side 16 Udvidelsesmodul- Ferieberegning Side 17 Terminaler og registreringsmåder Side 18 Identifikation / Id-kort og Id-kortfremstilling Side 19 3

4 IF-6020-Tidsregistrering Ét system, mange fordele Administration af tid med Interflex Ønsker du At tilpasse arbejdstiden til kundens behov? At kunne reagere flexibelt på svingende ordretilgang? At reducere personaleomkostningerne som følge af mindre overarbejde? At give dine medarbejdere mere ansvar? Mindre administration, mere motivation IF-6020-Time reducerer det ressourceforbrug, der opstår ved flexsible arbejdstidsmodeller, og medvirker til reduktion af overtid samt afbalancering mellem arbejdstagerens ønsker og arbejdsgiverens behov. Enkel og smidig behandling Flexibilitet sikrer høj produktivitet. IF-6020-Time står for den optimale synkronisering af den værdifulde ressource, arbejdstid med behovet for arbejdskraft. IF-6020-Time står for sikker dataopsamling, hurtig og pålidelig behandling af alle data til f.eks. lønsystemer via en række standard interfaces. Et system med intelligent beregningsformåen, en modulær opbygning og arkitektur samt en række moduler giver dig mulighed for at udnytte fordelene ved tidsregistrering og fleksibel arbejdstid med et minimalt ressourceforbrug. Gør arbejdstiden kundeorienteret Ved at tilpasse arbejdstiden mod kundens behov kan din virksomhed sikkert også opnå betydelige fordele. Med IF-6020-Time får du værktøjet, der gør det muligt. Til alle brancher og størrelser IF-6020-Time er designet til alle brancher og virksomhedsstørrelser. Systemet er velegnet til såvel små arbejdspladser som mellemstore virksomheder og internationale koncerner. 4

5 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Software-funktionaliteter Flexibel, brugervenlig, aktuel og sikker Brugervenligt og driftssikkert. Interflex har tradition for, at al software-udvikling er baseret på kundernes ønsker. Vi undersøger kontinuerligt med kunderne via uafhængige markedsundersøgelser, om IF-6020-Time lever op til forventningerne. Interflexkunderne bekræfter, at systemet er driftssikkert, brugervenligt, flexibelt og tidsbesparende. Alle arbejdstider og flexregler Automatisk behandling af: Flextid, fast mødetid, deltid Skifteholdsdrift evt. med automatisk skift afhængigt af møde- eller gåtidspunkt Uge-, måneds-, årsarbejdstid Beregning af overtid, baseret på gældende overenskomster Afspadseringsregnskab Positiv eller negativ registrering Tidsregistrering kan foregå via terminal /PC eller via WebClient.: Daglig normtid kan automatisk blive tilskrevet de medarbejdere, som ikke aktivt deltager i tidsregistreringen, således at kun fravær registreres for dem, ligesom øvrige medarbejdere. Avanceret omberegningsfacilitet Oprindelige data arkiveres, således at de kan omberegnes i forbindelse med tilbagevirkende ændringer. 5

6 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Enkel opfølgning IIF-6020-Time minimerer det daglige tidsforbrug i forbindelse med korrektioner, der påvirker saldi tilbage i tiden: Saldoovervågning Analyse af uregelmæssigheder Indtastning af fravær på tidligere datoer samt frem i tiden Automatisk skifteholdstildeling Decentralisering af korrektions opgaver m.v. til f.eks. afdelingsledere Godkendelse af overtid Gruppefunktioner, f.eks.: flerdages korrektioner for medar bejdere med bestemt status eller tilhørsforhold i virksomheden. Forberedt for udvidelse IF-6020-Time danner grundlag for adgangskontrol, personaleplanlægning og jobregistrering. Systemet kan helt generelt udvides og er - takket være åbne snitflader og parametre - forberedt til fremtidige ændringer. Altid overenskomstmæssig up to date Ændringer i kollektive såvel som lokale overenskomster kan enkelt implementeres i IF-6020-Time. Der findes færdigt udviklede software-løsninger for eksisterende overenskomster. Ændring af lokalaftaler foretages ofte via parametre, hvor bestående personaledata ikke berøres IF-6020-Time tilbyder et fuldt udviklet værktøj til administration af overtid og andre tillæg Afrundings model til skifteholdsdrift kan defineres og styres Ideel til virksomheder med afdelinger i forskellige landsdele eller lande: IF-6020-Time tager alt efter landsdel/land hensyn til forskellige helligdage En helligdag bliver automatisk til en fridag for medarbejderen. Arbejdes der imidlertid på denne dag beregner IF-6020-Time automatisk arbejdstiden incl. evt. sh-tillæg Fraværsårsager og fraværskonti kan defineres frit. Fraværskonti kan ses og udskrives for enkelte medarbejdere eller organisatoriske enheder månedligt, kvartalsvis, årligt eller valgfri periode, afhængigt af behov 6

7 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Transparente informationer for alle: Omfattende og aktuelle lister IF-6020-Time tilbyder en lang række muligheder for information om personaledata, arbejdstider, aktuelle saldi, bookinger, fravær etc. og præsenterer disse på forskellige rapporter grafisk eller tabellarisk. Online-informationer på terminalen: Direkte visning af f.eks. aktuel flexsaldo, restferie, overtid, afspadsering etc. Informationer vist på skærm: Evalueringsbrowseren Udskrifterne er her listet efter Windows-operativsystemets sædvanlige mappestruktur. Alt efter software-modul, kan du vælge mellem omkring 100 typer udskrifter, som du kan gruppere og arrangere efter behov. I systemets standardversion er der allerede en række udskrifter til rådighed. Et klik på symbolet, og udskriften vises. Vælg blandt forskellige udskriftstyper Dokumentation for tider pr. måned eller uge Systemdata, f.eks. oversigter over personaledata, arbejdstider m.v. Fraværsoversigter pr. måned, pr. afdeling, pr. koststed, etc. Div. afdelingsstatistikker Årsstatistikker. Fordele Alle udskrifter åbnes i samme dialog. Forskellige udskrifter kan startes efter hinanden uden fornyet indtastning af dato etc. Brugerprofil: Via tilladelsesprofiler styres det nøjagtigt, hvem der må starte eller ændre de respektive lister Du bestemmer kriterier, navn og konfiguration. Mulighed for udformning af udskrifterne som diagram alt efter målgruppe (direktion, samarbejdsudvalg etc.). Du kan til enhver tid ændre eller selv udarbejde udskrifterne. Overskuelige journaler holder medarbejderne orienteret om saldo, ferie, restferie, tjenstligt fravær m.m. 7

8 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Træf hurtige beslutninger: - med statistikker og rapporter fra rapportdesigneren Oversigt over funktioner Tidskonti kan principielt: - blive udskrevet dagligt, ugentligt, månedligt, kvartalsvis, årligt eller for en ønsket periode. Visualiser charting-data. Med rapport-designeren kan der genereres en række forskellige charts søjler eller lagkage-diagrammer. Eksportformater I forbindelse med eksport af data understøttes PDF, XML, MHTML, XLS m.f. Farveprint DIN A4 eller DIN A3. Farver på udskrifter ser ikke bare pæne ud, men gør rapporten mere læsbar f.eks. er en liste med en given saldoinformation (sygefravær o.lign) lettere at læse, når informationen visualiseres med en farve. Tilpas eller fremstil selv dine lister. Brugerne kan selv ændre eller fremstille lister. Fordel udskrifterne i Employee self service via WebClient (i intra eller internet) Tidsordrer Udskrivning af lister, der er behov for regelmæssigt (dagpengerefusion, etc.), sørger IF-6020-Time for blot ved én gang at bestille dette. 8

9 IF-6020-Tidsregistrering > Basissoftware Vigtige basis funktioner er integreret: Standard konfiguration i IF-6020-Time Der er forlods oprettet væsentlige systemdata, således at dit system kan installeres og implementeres hurtigt, og med færrest mulige tilpasninger. Standardindstillingerne er resultatet af mange års praktiske erfaringer og afspejler mange kunders grundlæggende behov. Tidskonti Der er 70 frit definerbare konti til rådighed for hver medarbejder. Statistiske konti til månedlige hhv. årlige fraværsanalyser samt almindelige tillægs- og overarbejdskonti findes allerede. Antallet af konti kan efter behov udvides til 300. Ferieberegning Til dette formål benyttes felter i medarbejderens stamoplysninger plus konti for optjent ferie, restferie og afholdt ferie. Automatisk slutberegning Hvis en medarbejder booker en fraværsårsag i løbet af dagen, kan IF-6020-Time automatisk tilskrive medarbejderen tid for resten af dagen (hvis medarbejderen ikke selv afslutter fraværet) efter de ønskede regler, f.eks. til normaltid slut, opnåelse af dagsnorm, fixtids ophør etc. Booking på terminaler Hvis terminalerne er defineret som autorytme, skal der ikke trykkes på nogen tast ved komme- og gå-bookinger. Fraværsårsager, som f.eks. tjenstligt fravær kan være defineret på en fast tast, således at registreringen foretages med blot ét tryk og dermed går hurtigt. Udskrifter Der er omkring 100 lister til rådighed i standard versionen af IF 6020Time. Arbejdstidsmodeller Default-modeller,(grundlæggende dag- og ugeprogrammer) for almindelige arbejdstider letter oprettelsen af dag- og ugeprogrammer. Fravær IF-6020-Time indeholder de mest almindelige fraværsårsager samt dertil hørende statistikkonti til bl.a. månedlige og årlige udskrifter. Tekniske informationer i overblik IF-6020-Time understøtter følgende databaser MS SQL server Oracle database D-ISAM Almindelige platforme: Client/Server: Alle netværk med TCP/IP-protokol Clients: Windows 98, ME, NT, 2000, XP Server: Windows NT, 2000, XP, IBM Aix, HP-UX, LINUX, Solaris Single-user: Windows 98, ME, NT, 2000, XP 9

10 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Projekttids-administration: En stærk kombination af tidsregistrering og projekttid. Medarbejdernes arbejdstider og aktiviteter samt evt. beregningskoder kan tilknyttes et eller flere projekter. IF-6020-Time udregner herefter automatisk totaler for de individuelle projekter og de tilhørende aktiviteter m.m. Aktiv booking på terminal eller via WebClient System IF-6020 genererer automatisk bookinger = negativ-registrering. Medarbejderen angiver blot afvigelser fra normal arbejdstid. Registrering af arbejdstid Medarbejderen frigiver de fordelte projekttider til godkendelse. Medarbejderen fordeler arbejdstid på projekter via WebClient Projektlederen checker og godkender projekterne. Rapporter, projektomkostninger og projektstatus kan til enhver tid kaldes frem. Controller har altid adgang til aktuelle projekt-tal. 10

11 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Projektregistrering: Omfattende projekt informative analyser Rapporter giver overblik over projekterne, ressourcer og omkostninger. Den grafiske fremstilling af projekdata sørger rapportdesigneren for - eller du kan eksportere data via interface til Excel for viderebehandling. 11

12 IF-6020-Tidsregistrering > Interface-muligheder Forberedt for integration og udvidelse Omfattende integrationsmuligheder IF-6020-Time kan afhængig af behov overføre de nødvendige data til andre systemer f.eks. lønsystemer. Data kan ligeledes blive importeret fra f.eks. personaleadministrations-systemer Dataoverførsel til Lønsystemer som f.eks.: KMD Admiral Multiløn Plus Multiløn Maxi Axapta XAL Lessor Navision Silkeborg Løn Datev IBM IPAS Paisy Perbit PeopleSof Soft-Research Taylorix ZINA ADP samt langt mere end 50 andre interfaces Interflex er certificeret SAP-partner for interface til: KK1/HR-PDC KK2/PP-PDC KK4 CATS 12

13 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Langt Workflow- kort proces: Employee Self Service (ESS) med Interflex Workflow funktioner fra Interflex letter organisationen, sikrer et smidigt arbejdsflow, minimerer rutinejobs og papirarbejde muliggør en flexibel hverdag. Employee Self Service (ESS) med Interflex betyder: Mindre administration omkring håndtering af ferie, fravær, korrektioner. Bookinger, fravær og korrektioner sendes som til bearbejdelse og godkendelse Datasikkerhed: Adgang til informationer via adgangshierarkier Saldo- og journalinformationer via PC Internet Tidsregistrering med IF Web Client Intranet Tidsregistrering med Lotus Notes Klare fordele for alle brancher Decentrale strukturer understøttes Større motivation og ansvar hos medarbejderne Besparelser i administrationen Informationer er tilgængelige hvor som helst og når som helst Handel Ét hovedkontor, mange filialer, decentrale strukturer uden kompliceret organisation: Fraværsansøgninger og korrektioner er i systemet samme dag, sendt som Finanssektoren Bankpersonale, der indsættes som reserve i små filialer, logger på i den aktuelle filial. Ikke mere manuel registrering, ingen papirformularer, ingen tidsmæssig forsinkelse eller decentral (efter)behandling af data. Industri Uanset om det drejer sig om store eller små lokationer: I lokationer, der er netværksforbundet, har medarbejderne adgang til deres tidssaldi og bookingsforløb. Dataene overføres direkte i det centrale system. Offentlige myndigheder På rette vej til forbedret service for borgeren: Uden tidsrøvende bearbejdelse af for sent indleverede tidsbookinger, korrektioner og fraværsansøgninger har du nu mere tid til de egentlige opgaver. 13

14 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Employee Self Service:understøtter decentrale strukturer, og optimerer interne arbejdsgang og sparer tid Lyst til ferie? Indtast anmodningen fra din arbejdsplads i den elektroniske formular, og herefter som e- mail til chefen.. Arbejdslederen checker bemandingen i afdelingen, og tager stilling til anmodningen. Er arbejdslederen ikke til stede, går anmodningen automatisk videre til dennes stedfortræder. Bliver anmodningen godkendt, overføres dataene straks til tidsregistreringssystemet. Alle, der er relevante for processen, informeres pr

15 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Motiverer og informerer: Employee Self Service (ESS) med Interflex Medarbejderne har til enhver tid og hvor som helst adgang til egne tidsdata. Bookingsoversigter, relevante saldi, fraværsoversigter alt er til rådighed med et klik. Afdelingsledere, produktionsledere m.m. har let adgang til informationer der er nødvendige for en innovativ personaleledelse. 15

16 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Hvem er tilstede: Statusdisplay - Lampetableau i Web Dette skærmbillede informerer overskueligt og aktuelt om tilstedeværelse og fravær samt medarbejdernes fraværsårsager. Alternativt giver korte meddelelser som f.eks. træffes på mobiltlf. eller ej forstyrres etc. Applikationen får data fra IF Time og viser dem via en almindelig Web-browser (f.eks. Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer). Vælg mellem syv forskellige info-billeder eller få det tilpasset din virksomheds ønsker. Lampetableauet: Se med et enkelt blik hvem der er tilstede. Billedet aktualiseres løbende 16

17 IF-6020-Tidsregistrering > software udvidelsesmuligheder Hurtig og præcis: Beregning af optjent ferie Beregning af optjent ferie er besværlig på grund af komplicerede lovbestemmelser og beregningsformler. Specielt hvis fuldtidsansatte bliver deltidsansatte, eller deltidsansatte ændrer deres arbejdstid I løbet af året. Her tilbyder Interflex et software-modul, som hjælper personaleafdelingen med denne komplekse opgave. Beregning af optjent ferie med Interflex inkluderer: anciennitetstilskrivning medarbejderens alder aftalt arbejdstid lov- og overenskomstmæssige regler (barselsorlov, skifteholdsarbejde etc.) virksomhedens lokalaftale overførsler fra tidligere år dage med rullende skift øvrige information kan rekvireres 17

18 IF-6020-Tidsregistrering >terminaler og bookingstyper Multifunktionel anvendelse: Terminaler og bookingstyper Bookinger Det er muligt at udføre samtlige tidsregistreringsbookinger så som komme, gå, fraværsårsager og/ eller/kombineret med adgangsbookinger. Herudover kan booking af koststeder, aktiviteter (i rammen af projekttid), styktal, etc. foretages. Bookinger kan udføres med: Id-kort i form af kort, nøglevedhæng, armbåndsur etc. Personlige kendetegn som finger, hånd, iris, ansigt (biometri) IF-603 Terminaler til adgangskontrol og tidsregistrering IF-2448 Touchscreen terminaler til adgangskontrol, tidsregistrering, jobregistrering og personaleplanlægning Indtastning af PIN-kode Stregkode-læser eller scanner, SMS på mobiltelefon (mobil registrering) IF-F-1723/Fingerprint Terminaler til adgangskontrol og tidsregistrering Kortlæser teknologier Interflex terminaler er designet til forskellige teknologier: Proxif, Legic, Hitag, Mifare, magnetkort eller kontakt-chips. Fordele ved berøringsfri aflæsning: Nem betjening og høj grad af sikkerhed Ingen indstikning eller trækken igennem : Hurtig betjening ved terminalen, ingen slitage Id-kort i forskellige former kan anvendes IF-2338 Terminaler til tidsregistrering, jobregistrering og personaleplanlægning. IF-60/W01 Terminaler til adgangskontrol Ufølsom over for fugtighed, støv, snavs og lys Alt efter transponder, høj grad af datakryptering 18 Kombination med stregkode, magnetstriber, chipkort

19 IF-6020-Card > Id-kortfremstilling Kernen i identifikationen: Id-kort Id-kortfremstilling Multifunktions-Id-kort Kombinér forskellige applikationer på kun ét Id-kort: Tidsregistrering Adgangskontrol og tilkørsel til parkeringspladser Selvfremstilling af Id-kort Enhver virksomhed stor eller lille kan selv fremstille, kode og administrere Id-kort med de mest moderne systemer fra Interflex. Fra det enkle Id-kortsystem til kompleks fremstilling af Id-kort. Styring af adgang til data (på hardware, software, depot systemer, nøglebokse) Virksomhedens benzinstander Kantine og automater (kontant salg/kreditsalg) Elevatorstyring Du kan fremstille enkelte Id-kort eller serieprint og kodning af følgende typer: Magnetstriber Stregkoder Legic Mifare Hitag Proxif kontakt-chips. Projekttids- og jobregistrering Interflex - serviceydelser Sammen med systemlevering administrerer vi data, fremstiller og koder kort, Id-nøglevedhæng eller armbåndsure med integreret chip. Foto og underskrift påføres via videokamera, digitalkamera, scanner, pen eller fil. Overskuelige dialoger gør registrering og datavedligeholdelse enkel og hurtig. Adgang til kortproduktion sikres via kodeord og forskellige tilladelsesniveauer. Generelle specifikationer: Registrering og vedligeholdelse af Id-kortdata Dataadministration og foto grafering Udformning og definition af Idkort-layout Synlig personificering (foto, navn, underskrift) Elektronisk personificering (kod ning, forskellige formater) Integration til højere eller lavere rangerende systemer der også indgår i anden sikkerhed i virksomheden. 19

20 Tak for den interesse, Du har vist Interflex Interflex har i mere end 26 år udviklet, produceret og leveret hard- og software for adgangskontrol, tidsregistrering samt job- og produktionsdata. Med mere end 400 medarbejdere og flere end installerede systemer er Interflex førende i Europa. Interflex A/S Bygstubben Vedbæk Telefon (45) Telefax (45) Mail: tid.dk Berlin Wittestraße 30 j D Berlin Telefon 030/ Telefax 030/ Dresden Heidelbergerstraße 1 D Dresden Telefon Telefax 0351/ Düsseldorf Steinhof 51- D Erkrath Telefon 0211/ Telefax 0211/ Frankfurt Eschborner Landstraße 42-50, Haus B D Frankfurt Telefon 069/ Telefax Hamburg Schloßstraße 8f D Hamburg Telefon 040/ Telefax 040/ Hildesheim Maybachstraße 3 c D Hildesheim Telefon 05121/ Telefax 05121/ Landsberg Zöbringer Straße 9 D Landsberg Telefon / Telefax / Mannheim Heppenheimer Straße 23 D Mannheim Telefon 0621/ Telefax 0621/ München Hofer Straße 15 D München Telefon 089/ Telefax 089/ Nürnberg Donaustraße 26 D Nürnberg Telefon 0911/ Telefax 0911/ Saarbrüchen Altenkesseler Straße 17 D Saarbrüchen Telefon 06881/ Telefax 06881/ Stuttgart Zettachring 16 D Stuttgart Telefon 0711// Telefax 0711/ Tuttlingen Großwiesenstraße 24 Telefon 07464/ Telefax 07464/ Belgien Interflex Belgium n.v/s.a. Industrielaan 36 B-1740 Termat Telefon 02/ Telefax 02/ Danmark Interflex A/S Bygstubben 6 DK-2950 Vedbæk Telefon Telefax Storbritannien Interflex Time and Access Ltd. 26, Brindley Road City Park Business Vilage GB-Manchester M16 9HQ Telefon (0161) Telefax (0161) Italien Thea srl Via Oldofredi 45 I Milano Telefon (02) Telefax (02) Luxenburg Comptoir Electrotechn. Luxenb Rue de Hollerich L-1020 Luxenburg Telefon (02) Telefax (02) Holland Interflex Datasystems B.V Havenweg 24a NL-4131 NM Vianen Telefon 0347/ Telefax 0347/ Østrig Interflex Datensysteme Ges.mbH Hietzinger Hauptstraße 74 A-1130 Wien Telefon (1) Telefax (1) Schweiz Interflex AG Täfernhof Mellingerstrasse 207 CH-5405 Baden-Dättwill Telefon 056/ Telefax 056/ Interflex SA Ch. D Etraz 2 Case postale 20 CH-1027 Lonay Telefon 021/ Telefax 021/ USA Interflex N.A.Inc. 20 Dolphin Road Forestville CT Telefon 860/ Telefax 860/

IF-6020-Security. Et system - mange muligheder - sikkerhedsadministration med system IF - 6020 - security

IF-6020-Security. Et system - mange muligheder - sikkerhedsadministration med system IF - 6020 - security IF-6020-Security Et system - mange muligheder - sikkerhedsadministration med system IF - 6020 - security IF-6020-Security > Kompetence som markedsførende Leverandør siden 1976 Sommerfuglen: Kendetegn for

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

RCS Tidsregistering. Læs mere på næste side 1/6. 3 gode grunde til at vælge RCS Tidsregistrering: 1.

RCS Tidsregistering. Læs mere på næste side 1/6. 3 gode grunde til at vælge RCS Tidsregistrering: 1. RCS Tidsregistering RCS Tidsregistrering er værktøjet til håndtering af medarbejdernes Komme/Gå og Job/Tid registreringer. Systemet samler alle facetter af Komme/Gå og Job/Tidregistreringerne i et enkelt

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

Tids- og jobregistreringssystem

Tids- og jobregistreringssystem Tids- og jobregistreringssystem Vi hjælper vore kunder med at fokusere på deres kerneområder CompuClock er et brugervenligt og driftsikkert tidsregistreringssystem, der benyttes af hundredevis af firmaer

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu!

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! Hvorfor elektronisk? I stadigt større grad foregår udveksling af oplysninger mellem

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

EazyProject Tidsregistrering

EazyProject Tidsregistrering EazyProject Tidsregistrering Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid også via deres iphone, når de er på farten. Stine Osted, TestCenter Chef, TestHuset.dk Hvad er EazyProject Tidsregistrering

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Introduktion til Time Care metoden Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Helt kort om Time Advice A/S Vi planlægger menneskers

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

MAPT STANDARD SYSTEM

MAPT STANDARD SYSTEM DKC ApS Vordingborgvej 415 Telefon : 5663 3511 info@dkcadgang.dk DK-4690 Haslev Telefax : 5663 3611 www.dkcadgang.dk MAPT STANDARD SYSTEM ( Mobile Access Control, Payment & Ticketing ) Mobilt system for

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager

Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager Præsentation gennemgang Gennemgang af de nye ting i version 2.5.2 Mamut ServiceSuite Planning Næste service release 15. august Mamut ServiceSuite

Læs mere

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk BRUG DIT IP-NETVÆRK Nedap AEOS er markedets mest IP-orienterede sikringssystem og er

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

SOFTWARE PAKKER, MODULER OG SERVICE

SOFTWARE PAKKER, MODULER OG SERVICE SOFTWARE PAKKER, MODULER OG SERVICE A.1. Generelt ScaleIT veje software er et Windows baseret dataopsamlings program, dedikeret til håndtering af vejedata og integration af veje processen i selskabets

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere

Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere Kunde håndtering Kalender Markedsføring Du behøver ikke være på kontoret for at håndtere dine kunder AMPAREX s unikke opbygning

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det

Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det mindst mulige antal skærmbilleder ved indtastning. Du vil logge på systemet hurtigt og nemt uden at dit personale står i kø ved kassen.

Læs mere

Elektronisk dørlås. Genialt enkel. Genialt sikker. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. www.burg-wachter.

Elektronisk dørlås. Genialt enkel. Genialt sikker. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. www.burg-wachter. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. Genialt enkel. Genialt sikker. www.burg-wachter.com Den perfekte kombination af simplicitet og sikkerhed. SETS Ideel til små og mellemstore

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER > Mere service, mere kontrol, mindre administration DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅ SVÆRT En fleksibel og enkel løsning... Bruges der unødvendig tid på at styre dagligdagen

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl I samarbejde med Magerholm Frugtplantage på Sydfyn, har Balluff ApS udviklet og leveret et nyt og simpelt Track and Trace system til

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010 (Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten onsdag den 28. april 2010 Historisk baggrund 1983: Firmaet PC&C grundlægges af Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind. 1984: Regnskabsprogrammet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere