Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr registrerede medlemmer i alderen år (4-5 klasse).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse)."

Transkript

1 PRÆSENTATION. Denne virksomhedsplan er den første, der er udarbejdet inden for rammerne af den nye virksomhedsplanskabelon, som er udfærdiget til brug for institutionerne i Faxe Kommune. Materialet dækker alle tre afdelinger (fritids junior og ungdomsklubben). Virksomhedsplanen kan betragtes, som den aftale man i institutionen har med hinanden og med bestyrelsen. Virksomhedsplanen er 2 årig, hvilket betyder at alle institutioner hvert andet år skal aflevere sin virksomhedsplan til forvaltningen - første gang d Forvaltningen læser alle planer, udvælger 2 3 stk. som forelægges Børne og Familieudvalget til orientering. Desuden bruges virksomhedsplanen som et arbejdsredskab i forbindelse med tilsyn. Der vil i virksomhedsplanen blive henvist til div. bilag. Disse bilag er ikke vedhæftet planen, men kan enten ses på klubbens hjemmeside (Bakkedal.nu) eller rekvireres i institutionen. Bakkedal fritids-, junior- og ungdomsklub er et socialpædagogisk fritidstilbud for unge i alderen år. Institutionerne er omfattet af servicelovens lov om dag-, fritids og klubtilbud.65 til.71 og arbejder inden for rammerne af kommunes vedtaget børne og ungepolitik. Her kan de unge inden for den fastsatte åbningstid tilbringe deres fritid med forskellige aktiviteter/arrangementer målrettet aldersgrupperne. Bakkedal tjener samtidig det forebyggende formål at være et samværs- og aktivitetssted for de unge, der af forskellige grunde ikke benytter de mange øvrige organiserede tilbud. Vi kan desuden gennem et målrettet socialpædagogisk arbejde have et yderligere forebyggende sigte i forhold til grupper eller enkelte unge, der har særligt behov for støtte. Dette bliver i høj grad praktiseret gennem det opsøgende arbejde i lokalområdet, samt rådgivning og vejledning. Faktuelle oplysninger. Institutionen er beliggende på Gl. Strandvej 11A., 4640 Faxe. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr registrerede medlemmer i alderen år (4-5 klasse). Juniorklubbens grundnormering er 25, og har pr registrerede 54 medlemmer i aldersgruppen år (6 7 klasse). Ungdomsklubben har et ikke fikseret brugertal i aldersgruppen år. Samtlige i nævnte aldersgruppe bosat i Gl. Faxe kommune er potentielle brugere af ungdomsklubben. Åbningstider: For fritidsklubben: Mandag torsdag fra kl til fredag fra kl til For juniorklubben: Mandag torsdag fra kl til fredag fra kl til samt tirsdag aften til kl For ungdomsklubben: Mandag onsdag søndag fra kl I skoleferier og fridage er fritids og juniorklubben åben mandag til torsdag fra kl til fredag fra kl til samt tirsdag til (juniorklubben). Fritids- og juniorklubben har følgende lukkedage; De 3 dage før påske Fredagen efter kr. himmelfart. Den 24. til 31. december. (Begge dage inkl.) Side 1 af 11

2 Traditioner på Bakkedal: Fastelavn. Sommerfest. Halloween. Julefest. Ungdoms og fritidsklubfester. Ud over de faste traditioner har Bakkedal løbende arrangerede ture ud af huset. Dette sker med større eller mindre grupper af børn og unge. Bygninger. Bakkedal har i alt ca. 430 m2, som er fordelt i 2 etager, hvor det for de unge er muligt at opholde sig. Endvidere er der på grunden opstillet en pavillon på 48 m2, en værkstedsbygning indrettet til knallertog motoraktiviteter samt en større bålhytte. Udendørsaktiviteter. Vi har i 2007 indkøbt en ny stor hoppepude, svævebane, gynger, klatrestativer samt div. cykler i forskellige udgaver. Derudover indkøbes løbende bolde m.m. efter behov, til brug på vores fodbold og basketbane. ATV banen: I 2005 indgav vi en ansøgning om etablering af en ATV-bane (firehjulede benzindrevne motorcrossmaskiner og terrængående gokarts (kaldet bocarts) på ca km 2. Banen er i dag i fuld brug og benyttes dagligt, dog er den stadigvæk under udvikling, hvilket fremgår af de efterfølgende præsenterede mål. Den Gyldne Gryde: Endvidere arbejder vi pt. Sammen med de unge om udbygning af miljøet omkring Den Gyldne Gryde (bålstedet) og baghaven. Der er etableret højbede med blomster og grønsager samt opsat pilehytter. Endeligt er klubberne i besiddelse af en 9-personers bus indkøbt i Indendørsaktiviteter: Pusterummet er opdelt i 4 afdelinger, som i foråret 2006 er helt nyindrettede, og hver især tilbyder nye og spændende aktiviteter: hobbyværksted samt kreativt værksted bl.a. smykker/blomster syærksted, hyggepuderum og hyggehems. Køkkenet: er ligeledes i 2005, ombygget til køkken/alrum og udvidet med 2 ekstra køkkenborde, således at endnu flere børn har mulighed for at benytte faciliteterne samtidigt. Ombygningen har betydet at alrumsdelen er bedre integreret og benyttes flittigt i dagligdagen. Vi har fokus på sunde kostvaner og der er mulighed for at bage brød. De kreative værksteder: Her produceres brugskunst; man kan ex. male/dekorere trævarer, lave decoupage, arbejde med glas, papir. Første sal: består af Café med spilleborde og bordtennis, computerrum med 8 computere og en playstation. Endvidere er der etableret et nyt billardrum. Garagen: Her holder Kubikken til. Kubikken er motorklubben på Bakkedal. Her tages der kørerkort til ATV og Bogarts. Der skrues og justeres på køretøjerne, når der ikke køres på motorbanen. Bakkedals overordnede målsætning. Vores overordnede målsætning for samtlige børn og unge er, at de gennem sociale relationer og en øget bevidsthed får en almen viden om det at leve i et demokratisk samfund, hvor det er nødvendigt at omgås og acceptere mennesker i og uden for egen gruppe. Side 2 af 11

3 Bakkedal skal være et sted hvor man naturligt udvikler sin sociale kompetence, afprøver fantasier og har mulighed for fordybelse på værkstederne eller i nærvær med andre mennesker. Vi finder det vigtigt, at den unge fornemmer sig selv, de fysiske rammer og er kendt med sin egen kropslighed både psykisk og fysisk. Vi ønsker at være en klub fyldt med udfordringer og livsglæde. Bakkedal ønsker at styrke børnenes selvtillid i en hverdag, hvor hver enkelt barns selvværd vægtes højt. På Bakkedal søger vi den sociale adfærds mange aspekter gennem relationer og fællesskabet. Dialog og ansvarlighed skal fylde meget i dagligdagen, og bygge på demokrati og medbestemmelse. VÆRDIGRUNDLAG: Udover værdigrundlaget for Faxe kommune har bakkedal et værdigrundlag, som der arbejdes ud fra i hverdagen. Værdigrundlaget omhandler børn såvel som voksne. Vi fokuserer på følgende, overordnede værdier: Social adfærd: At kunne skabe og have relationer og empati for andre. At kunne indgå i forpligtende og ligeværdigt samspil, og evne at være part i venskaber og fællesskaber samt udvise empati. Selvværd: At man føler værdien i sig selv og oplever at have værdi og betydning for andre Selvtillid: At have troen på sig selv. Tillid til ens egne kompetencer og turde udtrykke sig. Fordybelse: Evnen til koncentration at føle selvtilfredsstillelse ved et emne, aktivitet eller i relationen til et andet individ. At barnet via selvstændighed plejer sin fordybelse og tænker tingene igennem. Kropslighed: Fysisk og psykisk bevidsthed om sin krops muligheder og grænser og at føle kroppens behov for aktivitet og ro. Social lærdom: Er åben for at lære, bruge sine kompetencer og erfaringer og at reagere og aflæse verdenen omkring sig. Dialog: At man i meningsudvekslinger kan lytte og sige sin mening og at man i dialogen bruger sin viden og empati samt holder etikken for samtalen. Ansvarlighed: At der udvises troværdighed og ens udmeldinger er ærlige og i respekt for andre samt egne og andres værdier. At man tænker sig om før man handler, og tager ansvar for egne og til tiders andres handlinger. Demokrati: En styrings- og samværsform som har fundament i flertalsbeslutninger. Hvor den enkeltes ret til at have sin egen mening respekteres. Man skal evne at indgå kompromisser. Man skal bruge sin medbestemmelse samt være ansvarlig overfor beslutninger som enkeltperson og i solidaritet med fællesskabet. Værdigrundlag for de voksnes adfærd i forhold til brugerne. Børn, som kommer på Bakkedal skal møde voksne, som kan rumme dem, som har et humanistisk livssyn og får dem til at føle, at de duer til noget. De voksne skal være bevidste om at de er rollemodeller og optræde ansvarsbevidste nærværende og troværdige. De voksne må være tillidsskabende og have respekt for den enkelte, give tydelige budskaber og tage den enkelte unge alvorligt. Alle unge har ret til at blive set og hørt af en voksen hver dag. Bakkedals værdigrundlag for personalesamarbejdet: Værdigrundlaget for Bakkedals personale er ærlighed, åbenhed, ansvarlighed, fleksibilitet og loyalitet. Vi ønsker en kollegial indstilling til samarbejdet, hvor hver enkelt er hjælpsom, pligtopfyldende, arbejdsom og kritisk. Personalet skal respektere hinanden som personer med forskellige arbejdsopgaver, og vi skal være anerkendende i forhold til individuelle måder at tænke på. Dette implementeres igennem det medstyrende team se afsnittet (det medstyrende team) Side 3 af 11

4 MÅL FOR PERIODEN OG SUCCESKRITERIER: Fokusområder. Vi fokuserer på at skabe en klub, der er troværdig, synlig og aktiv i tanke og handling med det formål, at alle børn og unge ved hvad de kan bruge Bakkedal til. Yderligere er der 3 politisk udvalgte fokusområder. 1. Klubstrategien. (Beskrevet i afsnittet Politikker ) 2. Etablering af forældrebestyrelse. (Beskrevet i afsnittet Forældrebestyrelsen ): 3. Brugerinddragelse. ( Beskrevet i afsnittet metoder for samarbejde og dokumentation ). Fælles mål: De fælles mål skal forbedre Bakkedal som tilbud for børn og unge og arbejdsplads for de ansatte. Dialog: Ved at lytte til den enkelte unge, aflæse de unges signaler og handle derefter. Dette kræver en gensidig kommunikativ respekt. Konflikthåndtering i relation til de unge: Vi afsætter de nødvendige ressourcer til konfliktløsning, og løser konflikter på en sådan måde, at den unge føler sig velkommen dagen efter. Vi skal lærer de unge at udtrykke sig, således de bedre selv vil være i stand til at løse konflikter verbalt. På Bakkedal accepterer vi ikke mobning, trusler, truende adfærd, psykisk og fysisk vold. Tryghed og omsorg: Vi tilstræber at Bakkedal skal være som et hjem at komme i. Et sted hvor der er glade, ansvarlige og troværdige voksne. Vi giver voksenkontakt udfra det enkelte barns behov. Ingen skal på baggrund af konflikter de unge indbyrdes, være bange/utrygge for at komme, gå og opholde sig på Bakkedal. Rummelighed: Vores udgangspunkt er at kunne rumme alle unge, dog med fokus på den unges trivsel og udvikling, samt de øvrige unges velbefindende. Implementere medstyrende team. Processen er i gang, og vi er stadig i opstartsfasen. Vi står over for at udarbejde en samarbejdsaftale, som der skal arbejdes ud fra i fremtiden. Denne vil blive udarbejdet i begyndelsen af 2008, og vil blive evalueret efter en to årig periode. Optimering af faglighed. Vi vil optimere vores faglighed ved at koordinere fagligheden, og derved skabe nye aktiviteter, der styrker relationsarbejdet. Dette effektueres gennem et samarbejde arbejdsområderne imellem. Dette vil blive gjort løbende og koordineret på teammøderne. Udover ovenstående mål for perioden har personalet formuleret en række mål, der er kategoriseret i; egne og praktiske mål. Afslutningsvis i dette afsnit præsenteres vores mål med forældresamarbejdet. Personalets egne mål; Personalets egne mål for deres individuelle ansvarsområder. Samtlige mål er formuleret ud fra vores pædagogiske arbejde med relationer. (Se endvidere afsnittet pædagogiske metoder). Side 4 af 11

5 Birgitte: Idé katalog: Der tages foto af prøver produceret på værkstedet. Disse sættes i mappe og laves eventuelt som slide-show i cafeen, på åbningstidspunkter. Opstart medio 2008 og fortsætter løbende hele perioden. Tag selv aktiviteter: (+ 10 % til frigørelse af ditto timer til prøver, dekoration/indretning) Der koordineres med Janne mht. til erfaringer med gode tag-selv-aktiviteter. Dette vil ske løbende Klubbluse: Børnene i de forskellige inhouse klubber inddrages ex. I en tegnekonkurrence. Børnene er meddommere. Vi trykker bluserne Kubikken, Stiletten, mode freaks ene etc. påbegyndes sommeren Mode event show: Børnene syr på værkstederne og BM couture supplerer med design og tøj. Show afholdes med musik og mannequiner udvælges blandt børnene. Afholdes evt. i forbindelse med klubbens traditionelle arrangementer; jul, sommerfest, m.v. Tanja: Højne aktivitetsniveauet i køkkenet: Dette vil ske i form af nye aktiviteter efter børnenes ønsker, der vil blive lave en fast maddag hver 14 dag med retter, der er lette for børnene at lave, som samtidigt er spændende, lærerige og sunde. Der vil være madhold for de interesserede feks. drengehold. Dette vil påbegyndes i begyndelsen af Der skelnes i alle aktiviteterne til sund kost. Kostvejledning: I forbindelse med mine aktiviteter i køkkenet, er det mit mål at komme i dialog med børnene omkring kost. Vi har p.t. ikke en formuleret kostpolitik vedr. aktiviteterne i køkkenet. Målet med den målrettede dialog er på længere sigt at få udarbejdet en nedskreven kostpolitik gældende for hele Bakkedal. Praktisk vil jeg i forbindelse med aktiviteterne afsætte tid og rum til målrettet dialog med børnene og efterfølgende omsætte det til en børnerelateret aktivitet. Dette vil blive påbegyndt i begyndelsen af 2008 bla. I forbindelse med maddage. Lars: Bestyrelse i kubikken : Dette vil ske ved at der vil blive afholdt valg. Hvor der vil blive valgt en formand og to andre der skal virke som bestyrelse. Dette vil finde sted når der er givet kørerkort til de sidste tilmeldte i foråret i 2008 Få Kubikken implementeret på Bakkedal: Dette vil ske ved at inddrage de andre værksteder i forhold til Kubikken. Det vil ske løbende i perioden. Ligeledes vil Kenneth blive oplært til at være baneansvarlig. Dette vil ske inden sommeren der vil blive brugt sms event til at formidle køredage og nyheder fra Kubikken. Flere piger som medlemmer i Kubikken ; Dette vil ske ved at samarbejde med de pigeklubben Stiletten. Der vil ligeledes blive dage, hvor det kun er pigerne, der kan køre. Det vil påbegynde, når der er givet kørerkort til de sidste tilmeldte. Kenneth: Få de unge til at føle at de er velkomne på Bakkedal Dette vil ske ved at aktivitetsmuligheder bliver sat frem, og brugerne føler sig velkomne. Når jeg møder ind er første punkt på dagen en velkomst og modtagelse i henhold til hvordan. Involvering i Kubikken /Kompetenceudvikling Sker i samarbejde med ansvarlig omkring Kubikken ved at få den praktiske og faglige viden, som dette kræver i samarbejde med Lars. Dette vil ske inden sommer 2008 Dette mål for at hjælpe Lars i sæsonen og mulighed for at realisere kørsel JK. Side 5 af 11

6 Opslagstavlen i huset Fortsat udvikle opslagstavlen (information i huset), dette vil ske i samarbejde med Team og ledelse i løbet af den næste periode. Jette: Første sal Fokus på dialog og relationsarbejde - mit mål er at gøre caféen til et hyggested, hvor der er tid og rum til dialog og fordybelse. Et sted hvor der både kan hygges med the, en snak med en voksen, spille spil etc. Samtidig er det et mål i 2008 at renovere og optimere computerrummet med bedre pc, spil, 2 playstations. Udeliv: Fortsættelse af bålmad onsdag, endvidere er målet etablering af et udekøkken, således al forberedelse og afvikling af bålmaden kan foregå i det fri. Derudover er målet for foråret 2008 endelig etablering og vedligeholdelse af højbedene omkring bålmiljøet. Praktiske mål: De praktiske mål skal forbedre de fysiske rammer omkring de aktiviteter som er et tilbud til børnene og de unge i hverdagen. Pavillon renoveres Med det formål at etablere/ integrere værkstedsrum og køkken i miljøet omkring bålmaden. Dette vil ske ved en omfattende oprydning, hvorefter køkkenet vil blive renoveret i det omfang det er nødvendigt. Værkstedsrummet vil blive malet, og derefter møbleret hensigtsmæssigt. Renoveringen vil foregå løbende over 2008 Garagen skal indrettes hensigtsmæssigt Materiel, værktøj og køretøjer indrettes hensigtsmæssigt, så der er bedre plads til aktiviteter som foregår i garagen. Da Kubikken er i opstartsfasen, vil dette blive gjort løbende, som de reelle behov opstår. Dette vil blive gjort i samarbejde med ungdomsskolen. Computerrum: Renovering af rum og pc er. Rummet vil blive malet og møbleret hensigtsmæssigt, hvorefter pc er vil blive opgraderet via ekstern faglig bistand, evt. på konsulent basis. Denne renovering vil påregnes at påbegynde primo Renovering af køkken Køkkenet skal males, der skal monteres nye bordplader og sanitet. Dette vil blive udført af Bakkedals personale. Dog vil el og sanitet blive udført af autoriserede håndværkere. Renoveringen vil blive udført i Udendørsområdet: Målet for hele udendørsområdet er på sigt - og med udgangspunkt i naturens materialer - at udbygge det med oaser og forskelligartede aktivitetsområder, alt sammen i tæt dialog med de unge, således at de føler ejerskab og tager ansvar for området. Mål/forventninger til forældresamarbejdet. Brugerne kan i vores regi defineres som forældrene og de unge. Kontakten til forældrene er primært baseret på dialog omkring eget barn. Det betyder i praksis, at vi er indstillet på at afsætte de nødvendige ressourcer til individuelle forældresamtaler efter behov. Med hensyn til forældrene må vi erfare, at et forældremøde ikke er det rette forum at få skabt en konstruktiv dialog med forældregruppen, da fremmødet kun er 10 %. Dog har vi besluttet, at vi i forbindelse med opstart af nye børn vil afholde et introduktionsmøde for forældrene ultimo august. Side 6 af 11

7 Inden den unges start på Bakkedal inviterer vi den unge med forældre på besøg til en individuel rundvisning og efterfølgende uddybende snak. Forventninger til forældrene: Bakkedal har nogle forventninger til forældre, som vi mener er en nødvendighed for at give børnene og de unge en hverdag, som stemmer overens med vores målsætning og værdigrundlag. Vi forventer: At forældrene informerer om relevante problematikker, der kan have indflydelse på barnets hverdag og trivsel (dødsfald, skilsmisser, skoleskift, sygdom og lign.). At forældrene overholder indgåede aftaler, der er blevet indgået for at afhjælpe eller undgå problematikker som har med barnets trivsel at gøre. At forældrene møder op, hvis der er farer for barnets trivsel At forældrene er lydhøre over for vores bekymring, i forhold til eventuelle problematikker, vi har observeret i dagligdagen. At forældrene overholder tilmeldingsfrister for arrangementer og ture ud ad huset. At forældrene har en høflig og sober omgangstone, når de befinder sig på bakkedal. At forældrene melder ud, hvis der er spørgsmål til vores pædagogiske arbejde. At forældrene møder op til den individuelle rundvisning før deres barn starter på Bakkedal. At forældrene udfylder vores oplysningskort med vigtige oplysninger omkring barnet. EVALUERING AF PLANER OG RESULTATER FOR SIDSTE PERIODE: Vi vil fortsat fokusere på: dialog, konflikthåndtering, tryghed, rummelighed og omsorg. Vi vil videreføre arbejdet med disse pædagogiske mål. Ved at højne informationsniveauet, teamets faglighed og fortsat skabe de relationer, der skal motiverer børnene og de unge i en positiv retning. Endelig vil der i forbindelses med vores fokusområde, medlemsdemokrati, blive iværksat en brugerundersøgelse medio METODER FOR SAMARBEJDE OG DOKUMENTATION: Personalesamarbejdet. Personalet ønsker et godt arbejdsklima, hvor tillid og dialog er bærende elementer. Vi arbejder med at implementere et medstyrende team med mulighed for personlig og faglig udvikling, samt mulighed for indflydelse på egen jobprofil. Personalet skal følge den pædagogiske og samfundsmæssige udvikling, være omstillingsparat, se muligheder frem for begrænsninger og tænke fremadrettet. Personalet skal have en positiv indstilling og acceptere de overordnede arbejdsvilkår. Vi skal være engagerede og deltagende i dagligdagen, være med til at indgå i problemløsning og være sparring for kvalitet. Vi skal arbejde mod et højt informationsniveau, og være fleksible både i forhold til hverdagens opgaver og til hinanden. Der skal lægges stor vægt på teamånden i personalegruppen, og omgangstonen skal være præget af faglighed, livsglæde og humor. Medarbejderne skal være omstillingsparate, søge forståelsen for omstilling og herefter agere fagligt på opgaverne i hverdagen og i forhold til de fastsatte mål for Bakkedal. Der er for alle medarbejdere på Bakkedal udarbejdet en stillingsbeskrivelse, der præcist beskriver hvilke funktioner man er ansat til at varetage. De beskrevne funktioner er samtidig den ansattes hovedansvarsområde. Hovedansvarsområde defineres som det rum eller den funktion, hvor den pågældende medarbejder er initiativtager eller ansvarlig for aktiviteter samt indkøb. Der er ikke afsat et fast budget til de enkelte funktioner, da aktivitetsniveau og behov er svingende. Der er endvidere udarbejdet en personale- og lønpolitik, som rimeligt detaljeret beskriver de, mellem ledelsen og medarbejderne, indgåede aftaler. Overordnet har samtlige ansatte et fælles ansvar for hele institutionen, dette gælder såvel dagligdagen som økonomien. Side 7 af 11

8 Medstyrende team hvad er det? Det er besluttet at etablere et medstyrende team (ansatte) med det formål at optimere og strukturerer driften. Ligeledes i forhold til arbejdsmiljø. Vi arbejder ud fra en teamfilosofi, hvor kommunikation og dialog er et forpligtigende redskab medarbejderne imellem, målet med teamarbejdet er, at beslutningsrummet og indflydelse på egen jobprofil gradvist øges og på sigt kan resultere i, at medarbejderne realiserer et medstyrende team, hvor daglig praksis tilrettelægges i et tæt samarbejde. Endelig har vi en tro på at de relationer, der i dette teamarbejde vil udvikles medarbejderne imellem, vil skabe et samarbejdsmiljø, der vil afspejle sig i en positiv retning i relation til den pædagogiske opgave. I teamet er der en klar kompetenceopdeling mellem personale og ledelse. Brugerinddragelse og medlemsdemokrati. Neden stående skal ses i lyset af virksomhedsplanens beskrevne pædagogiske metoder. Specielt i relation til værkstedstanken og relationsarbejdet. 1 For kommunale klubtilbud er det kommunalbestyrelsen, ledelsen af tilbuddet samt brugerne og en eventuel forældrebestyrelse, der tilsammen udgør den helhed, der træffer beslutninger om klubtilbud. Med andre ord er det ovennævnte tre parter der har beslutningskompetencen i klubben. Der er en niveaudeling, men det vil ikke i denne sammenhæng være relevant med en detaljeret uddybning. I klubberne har vi valgt at praktisere brugerinddragelse og medlemsdemokrati på følgende måde. Jeg skelner i nedenstående mellem en formel og uformel struktur. Den formelle er etablering af råd/udvalg og den uformelle er en proces, der eksplicit afspejles gennem vores valgte pædagogiske praksis og metode. Af formelle strukturer kan nævnes den valgte forældrebestyrelsen (se afsnittet forældrebestyrelse), hvor ungdomsklubben formelt er repræsenteret med en ung. Her har de unge gennem en repræsentant direkte indflydelse på klubbens drift. Udover dette organ er der ikke i ungdomsklubben andre formelle fora. Det skal ses i lyset af vores intentioner om at styrke det kommunale ungdomsråd. Ungdomsrådet dækker hele kommunen og der kan på længere sigt være en klar kobling til klubberne efter implementeringen af klubstrategien. Denne kobling tænkes ind i strategiens intentioner om en fælles overordnede målsætning for klubberne. Har klubberne en fælles målsætning og en fælles praksis i relation til fælles brugere, vil det være oplagt at understøtte en bruger til deltagelse i det kommunale ungdomsråd. Udover den nævnte strategi, skal det lige nævnes, at vi jævnligt har dialog med de unge i relation til ungdomsrådet. I fritids og juniorklubben har vi i de seneste år forsøgt os med formelle udvalg. Men det er ikke lykkedes os at fastholde de unges interesse i denne arbejdsform. Vi er bekendte med egne manglende kompetencer i relation til ovennævnte og har i den forbindelse fulgt Sømandshjemmets vellykkede klubrådsarbejde. Men set i lyset af vores overordnede pædagogiske metoder (værkstedestanken og relationsarbejdet), finder vi det naturligt at se demokratiseringsprocessen som en arbejdsform, hvor medbestemmelse ikke er sat i formelle rammer, men praktiseres gennem direkte indflydelse skabt inden for rammerne af en gensidig forpligtende relation. Med andre ord knyttes medlemsdemokrati til en aktivitet/arbejdsform, frem for en formel struktur. Denne tænkning tager afsæt i en tidligere 2 konference samt mange års egenerfaring med klubrådsarbejde. I praksis forpligter vi os til at være lydhøre og gå i direkte dialog/forhandling med de unge, når de ytre ønske eller signalere behov for ændringer. Det kan være sig i daglige aktiviteter, indkøb eller ændringer i relation til klubbens drift. 1 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Velfærdsministeriet Kap. 5, afsnit 5.2 s Dialogkonference maj En konference med et landsdækkende ungdomsnetværk og 50 udvalgte klubfolk. Side 8 af 11

9 I forbindelse med dokumentation og evaluering i relation til vores valgte metode, vil vi medio 2009 iværksætte en bruger undersøgelse. Denne undersøgelse vil være afgørende for vores fremtidige tænkning vedr. medbestemmelse. I denne virksomhedsplan har vi valgt ikke at fremsætte direkte mål i omhandlende medlemsdemokrati. Vi har valgt at have særlig fokus på processen og har derfor indskrevet det som fast punkt på vores dagsorden. Efterfølgende afventer vi brugerundersøgelsen og sammen med den, evalueres vores erfaringer. Det vil klæde os på til, i virksomhedsplanen , at fremsætte klare mål og handleplaner for dette tema. Pædagogiske metoder. Det er de voksnes rolle at være engagerede og organisere aktiviteter, så der er mulighed for udfordrende læring for alle børn og unge. Den voksne skal rose og anerkende den enkelte unge og skabe tryghed og gode omgivelser, så den unge motiveres til at afprøve sig selv. Den voksne skal være i stand til at se ud fra barnets perspektiv og have viden, kendskab og forståelse til det enkelte barn. Aktiviteterne skal tilrettelægges sådan, at børnene og de unge har mulighed for at have indflydelse på og i praksis afprøve de demokratiske spilleregler og de forpligtelser, som følger med. Aktiviteter skal tilrettelægges sådan, at flest mulige af udviklingsområderne er medtænkt og med respekt for den enkelte unges individuelle måde at tilegne sig social kompetence på. For at motivere den unge til dette er det en stor nødvendighed at der er unge-voksen relationer. Relationsarbejdet. Hvordan arbejder vi med relationer som pædagogisk værktøj? En forudsætning for menneskelig udvikling og dannelse er samværet og samspillet med andre, den voksne skal derfor være i stand til at opbygge en kvalificeret relation til de unge med det mål, at de kan udvikle sig som hele mennesker. Relationsarbejdet er at være i og kvalificere de relationer, man som voksen indgår i. Den professionelle voksne er en autentisk voksen, en autentisk voksen er troværdig og pålidelig og fremstår med en markant personlighed. At være en autentisk voksen kræver indlevelsesevne, selvindsigt, personlighed, personlig integritet, engagement og socialt overblik. Den professionelle faglighed i relationsarbejdet er til stadighed at kunne anvende sin faglighed og personlige kompetence i samspillet. I relationsarbejdet kan man vanskeligt lade en del af sin personlighed tage fri, mens en anden del arbejder, og man må derfor være i stand til at skelne mellem det personlige, det private og det professionelle. Den ansatte skal arbejde med relationer i respekt for egen og andres person, og endvidere skabe rammer, der fremmer relationen de større børn og de unge imellem. At evne den gode og blivende relation er en forudsætning for de større børns og unges selvværd og for, at de senere i livet kan relatere sig til og forstå deres omgivelser. Værkstedstanken. På Bakkedal arbejder vi ligeledes med begrebet værkstedstanken som udgangspunkt for relationsarbejdet. Værkstedtanken skal forstås som en læringsproces og endvidere som hyggeligt samvær med udgangspunkt i aktiviteter. Det er i denne, at vi skaber en dialog mellem unge og voksne, og det er i disse situationer, at vi med vores personlige/faglige kompetencer tager udgangspunkt i den enkelte unge. Yderligere vil vi forsøge at styrke de unge i deres kreative evner og fastholde dem i en aktiv proces, hvor vi stiller krav til kvalitet og sprog. Det at arbejde sammen i et rum kræver disciplin, social kompetence og en høj tolerancetærskel. Vores intentioner med værkstedstankens pædagogiske mål er, at den unge i et tæt samarbejde med medarbejderne udvikler deres sociale kompetencer og skaber positive relationer til hinanden. Værkstederne skal endvidere være et sted, hvor de unge har indflydelse på hverdagen, og hvor de kan vælge til og fra i forhold til aktiviteter. For at de unge kan få et tilhørsforhold til værkstederne Side 9 af 11

10 tager vi dem med på råd omkring bestillinger af varer, valg af aktiviteter, og gør en del af indretningen/udsmykningen til deres helt personlige. En stor del af arbejdet som værkstedmedarbejdere indebærer også motivationssamtaler, spørge ind til de unges personlige og sociale behov, samt at de unge kan bruge os medarbejdere til at være den væg de kan spille bold op ad, idet vi har de erfaringer, som kan være med til at påvirke de unge i en positiv retning. Netværk. Bakkedal er repræsenteret i følgende samarbejdsfora: Det lokale SSP-udvalg. SSP er et formaliseret kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skole, socialområdet og politiet. Målgruppen er de 10 til 18-årige. Ledermøderne. Alle institutionsledere afholder ca. hver 5 uge et fælles møde med forvaltningschefen, hvor de overordnede strategier og fokusområder behandles. Ledernetværk. Distriktsteamet. Klubstrategien ops.teamet. Ad hoc arbejdsgrupper. Informationsmateriale Vi har etableret vores egen hjemmeside Derudover har vi sms-event, en månedsaktivitetskalender, der placeret centralt i huset og div. opslag om enkeltaktiviteter. Under udarbejdelse er den lovpligtige servicedeklaration og en folder målrettet nye forældre. MØDESTRUKTUR OG BESLUTNINGSKOMPETENCER: Dialogmodellen. I lige uger afholdes teammøder og hver anden gang personalemøder. Der henvises til ledelsesstrategi mht. beslutningskompetence. For at højne informationsniveauet - har vi summemøder dagligt af ca. 10 min. s varighed med 2 punkter; 1. Dagen der kommer 2. Dagen i går a. Forhold omkring børn Der afholdes et årligt personaleinternat samt 2 årlige personaleudviklingssamtaler. BESTYRELSEN: I lov om dagtilbud er det pålagt kommunalbestyrelsen at etablere forældrebestyrelser i klubberne, og som følge der af er der udarbejdet en styrelsesvedtægt. Bakkedal fik valgt en forældrebestyrelse medio november 07. Bestyrelsen består af: Mette Bergstøm (formand) Lise-Lotte Laugesen (menig) Heidi Petersen (menig) Martin Voss (repræsentant for ungdomsklubben) Thomas Christensen (suppleant) I kommunale klubber som Bakkedal er lederen ansvarlig for økonomi, personale og pædagogik. Bestyrelsen har indflydelse på den daglige drift, og forventes at mødes hver måned, derudover Side 10 af 11

11 vil der være dialogmøder med politikere ca. 2 x årligt, ved disse møder deltager lederen og bestyrelsesformanden. Der er udarbejdet et udkast til forretningsorden. POLITIKKER: Der er udarbejdet følgende styringsmateriale for Bakkedal: Personalepolitik. Ledelsesstrategi. Virksomhedsplan. Årsberetning for sikkerhedsarbejdet. A.P.V. (arbejdspladsvurdering). Nævnte materiale kan rekvireres i klubben eller på institutionens hjemmeside - Bakkedal.nu Ovennævnte politikker er alle interne. Af eksterne politikker, udover de allerede nævnte, vil jeg kort fremhæve Klubstrategien. Klubstrategien er kommunens fritids junior og ungdomsklubbers fremtidige arbejdsgrundlag. Dette materiale blev vedtaget af byrådet januar Implementeringsprocessen er i gang og forventes afsluttet januar Herefter foreligger der et stort arbejde med den endelige praksis i klubberne. Det materiale der fremover styre denne praksis er mål rammebeskrivelsen. Dette materiale vil blive forelagt Børne og familieudvalget januar Vores andel i implementeringsprocessen af strategien er af både in og ekstern karakter. Internt er vi målrettet i gang med en dialog om de ændrede åbningstider, der medfører nye muligheder for alders opdelte aftner. Derudover er hele den opsøgende funktion til diskussion og omstrukturering. Endelig deltager vi eksternt i forskellige arbejdsgrupper, der har til formål at få vendt og belyst strategien fra såvel et leder som et medarbejder perspektiv. Vi har ikke medtænkt dette fokusområde i vores målbeskrivelse, da hele processen forhåbentlig vil resultere i en fælles målsætning på hele klubområdet. Derefter kan vi arbejde med egne interne mål De tre klubber på Bakkedal har fælles budget. BUDGET: Lønninger Rammebeløb Administration Vedligeholdelse Øvrige Fritidsklubben Juniorklubben Ungdomsklubben Med selvforvaltningsaftalen er det muligt at overføre underskud eller overskud uændret til kommende budgetår forudsat, at den selvforvaltende enhed kan redegøre for forbruget/anvendelsen af de overførte midler, hvilket hidtil er gjort i vores selvforvaltningsopgørelse. Institutionernes samlede mindreforbrug er i 2007 i skrivende stund, kr Udarbejdet af personalet december Revideret september 2008 Side 11 af 11

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Værdier i det pædagogiske arbejde

Værdier i det pædagogiske arbejde Værdier i det pædagogiske arbejde SFO s formål er at drive en skolefritidsordning under privatskolen Skanderborg Realskole. SFO er i sin virksomhed underlagt skolens formålsparagraf. SFO ønsker et konstruktivt

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro Velkommen til MEJRUP SFH Nattergalen Springbrættet Mejrup SFH Mejrup Kirkevej 3 7500 Holstebro 9611 5800 Kære forældre i Mejrup SFH Velkommen til Mejrup SFH som består af SFH1 (Nattergalen) og SFH2 (Springbrættet).

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er grundlæggende for at opnå et trygt forhold til de unge VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø.

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø. 1 Evaluering af de pædagogiske læreplaner: BØRNEHUSET GALAKSEN 1) landvindinger børnehuset galaksen har foretaget, i processen med implementering af de pædagogiske læreplaner: - Vi oplever, at vi som personalegruppe

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Udviklingsplan 2009. We do it. Kolofon

Udviklingsplan 2009. We do it. Kolofon Udviklingsplan 2009 We do it Kolofon Fritids og ungdomsklubben 144 Bagsværdvej 144 A 2800 Lyngby E-mail: Klub144@gladsaxe.dk Hjemmeside: www.gladsaxe/klub144.dk Leder: Lau Heidemann Petersen Souschef:

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde: Venskaber

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Funktions-/stillingsbeskrivelse for Klubmedarbejder Brønderslev Ungdomsskole

Funktions-/stillingsbeskrivelse for Klubmedarbejder Brønderslev Ungdomsskole Funktions-/stillingsbeskrivelse for Klubmedarbejder Brønderslev Ungdomsskole Brønderslev Ungdomsskole Afdeling: Brønderslev Fritids & Ungdomsklub Nordens Alle 1, 9700 Brønderslev Afdelingsleder Tine Bistrup

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere