Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr registrerede medlemmer i alderen år (4-5 klasse).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse)."

Transkript

1 PRÆSENTATION. Denne virksomhedsplan er den første, der er udarbejdet inden for rammerne af den nye virksomhedsplanskabelon, som er udfærdiget til brug for institutionerne i Faxe Kommune. Materialet dækker alle tre afdelinger (fritids junior og ungdomsklubben). Virksomhedsplanen kan betragtes, som den aftale man i institutionen har med hinanden og med bestyrelsen. Virksomhedsplanen er 2 årig, hvilket betyder at alle institutioner hvert andet år skal aflevere sin virksomhedsplan til forvaltningen - første gang d Forvaltningen læser alle planer, udvælger 2 3 stk. som forelægges Børne og Familieudvalget til orientering. Desuden bruges virksomhedsplanen som et arbejdsredskab i forbindelse med tilsyn. Der vil i virksomhedsplanen blive henvist til div. bilag. Disse bilag er ikke vedhæftet planen, men kan enten ses på klubbens hjemmeside (Bakkedal.nu) eller rekvireres i institutionen. Bakkedal fritids-, junior- og ungdomsklub er et socialpædagogisk fritidstilbud for unge i alderen år. Institutionerne er omfattet af servicelovens lov om dag-, fritids og klubtilbud.65 til.71 og arbejder inden for rammerne af kommunes vedtaget børne og ungepolitik. Her kan de unge inden for den fastsatte åbningstid tilbringe deres fritid med forskellige aktiviteter/arrangementer målrettet aldersgrupperne. Bakkedal tjener samtidig det forebyggende formål at være et samværs- og aktivitetssted for de unge, der af forskellige grunde ikke benytter de mange øvrige organiserede tilbud. Vi kan desuden gennem et målrettet socialpædagogisk arbejde have et yderligere forebyggende sigte i forhold til grupper eller enkelte unge, der har særligt behov for støtte. Dette bliver i høj grad praktiseret gennem det opsøgende arbejde i lokalområdet, samt rådgivning og vejledning. Faktuelle oplysninger. Institutionen er beliggende på Gl. Strandvej 11A., 4640 Faxe. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr registrerede medlemmer i alderen år (4-5 klasse). Juniorklubbens grundnormering er 25, og har pr registrerede 54 medlemmer i aldersgruppen år (6 7 klasse). Ungdomsklubben har et ikke fikseret brugertal i aldersgruppen år. Samtlige i nævnte aldersgruppe bosat i Gl. Faxe kommune er potentielle brugere af ungdomsklubben. Åbningstider: For fritidsklubben: Mandag torsdag fra kl til fredag fra kl til For juniorklubben: Mandag torsdag fra kl til fredag fra kl til samt tirsdag aften til kl For ungdomsklubben: Mandag onsdag søndag fra kl I skoleferier og fridage er fritids og juniorklubben åben mandag til torsdag fra kl til fredag fra kl til samt tirsdag til (juniorklubben). Fritids- og juniorklubben har følgende lukkedage; De 3 dage før påske Fredagen efter kr. himmelfart. Den 24. til 31. december. (Begge dage inkl.) Side 1 af 11

2 Traditioner på Bakkedal: Fastelavn. Sommerfest. Halloween. Julefest. Ungdoms og fritidsklubfester. Ud over de faste traditioner har Bakkedal løbende arrangerede ture ud af huset. Dette sker med større eller mindre grupper af børn og unge. Bygninger. Bakkedal har i alt ca. 430 m2, som er fordelt i 2 etager, hvor det for de unge er muligt at opholde sig. Endvidere er der på grunden opstillet en pavillon på 48 m2, en værkstedsbygning indrettet til knallertog motoraktiviteter samt en større bålhytte. Udendørsaktiviteter. Vi har i 2007 indkøbt en ny stor hoppepude, svævebane, gynger, klatrestativer samt div. cykler i forskellige udgaver. Derudover indkøbes løbende bolde m.m. efter behov, til brug på vores fodbold og basketbane. ATV banen: I 2005 indgav vi en ansøgning om etablering af en ATV-bane (firehjulede benzindrevne motorcrossmaskiner og terrængående gokarts (kaldet bocarts) på ca km 2. Banen er i dag i fuld brug og benyttes dagligt, dog er den stadigvæk under udvikling, hvilket fremgår af de efterfølgende præsenterede mål. Den Gyldne Gryde: Endvidere arbejder vi pt. Sammen med de unge om udbygning af miljøet omkring Den Gyldne Gryde (bålstedet) og baghaven. Der er etableret højbede med blomster og grønsager samt opsat pilehytter. Endeligt er klubberne i besiddelse af en 9-personers bus indkøbt i Indendørsaktiviteter: Pusterummet er opdelt i 4 afdelinger, som i foråret 2006 er helt nyindrettede, og hver især tilbyder nye og spændende aktiviteter: hobbyværksted samt kreativt værksted bl.a. smykker/blomster syærksted, hyggepuderum og hyggehems. Køkkenet: er ligeledes i 2005, ombygget til køkken/alrum og udvidet med 2 ekstra køkkenborde, således at endnu flere børn har mulighed for at benytte faciliteterne samtidigt. Ombygningen har betydet at alrumsdelen er bedre integreret og benyttes flittigt i dagligdagen. Vi har fokus på sunde kostvaner og der er mulighed for at bage brød. De kreative værksteder: Her produceres brugskunst; man kan ex. male/dekorere trævarer, lave decoupage, arbejde med glas, papir. Første sal: består af Café med spilleborde og bordtennis, computerrum med 8 computere og en playstation. Endvidere er der etableret et nyt billardrum. Garagen: Her holder Kubikken til. Kubikken er motorklubben på Bakkedal. Her tages der kørerkort til ATV og Bogarts. Der skrues og justeres på køretøjerne, når der ikke køres på motorbanen. Bakkedals overordnede målsætning. Vores overordnede målsætning for samtlige børn og unge er, at de gennem sociale relationer og en øget bevidsthed får en almen viden om det at leve i et demokratisk samfund, hvor det er nødvendigt at omgås og acceptere mennesker i og uden for egen gruppe. Side 2 af 11

3 Bakkedal skal være et sted hvor man naturligt udvikler sin sociale kompetence, afprøver fantasier og har mulighed for fordybelse på værkstederne eller i nærvær med andre mennesker. Vi finder det vigtigt, at den unge fornemmer sig selv, de fysiske rammer og er kendt med sin egen kropslighed både psykisk og fysisk. Vi ønsker at være en klub fyldt med udfordringer og livsglæde. Bakkedal ønsker at styrke børnenes selvtillid i en hverdag, hvor hver enkelt barns selvværd vægtes højt. På Bakkedal søger vi den sociale adfærds mange aspekter gennem relationer og fællesskabet. Dialog og ansvarlighed skal fylde meget i dagligdagen, og bygge på demokrati og medbestemmelse. VÆRDIGRUNDLAG: Udover værdigrundlaget for Faxe kommune har bakkedal et værdigrundlag, som der arbejdes ud fra i hverdagen. Værdigrundlaget omhandler børn såvel som voksne. Vi fokuserer på følgende, overordnede værdier: Social adfærd: At kunne skabe og have relationer og empati for andre. At kunne indgå i forpligtende og ligeværdigt samspil, og evne at være part i venskaber og fællesskaber samt udvise empati. Selvværd: At man føler værdien i sig selv og oplever at have værdi og betydning for andre Selvtillid: At have troen på sig selv. Tillid til ens egne kompetencer og turde udtrykke sig. Fordybelse: Evnen til koncentration at føle selvtilfredsstillelse ved et emne, aktivitet eller i relationen til et andet individ. At barnet via selvstændighed plejer sin fordybelse og tænker tingene igennem. Kropslighed: Fysisk og psykisk bevidsthed om sin krops muligheder og grænser og at føle kroppens behov for aktivitet og ro. Social lærdom: Er åben for at lære, bruge sine kompetencer og erfaringer og at reagere og aflæse verdenen omkring sig. Dialog: At man i meningsudvekslinger kan lytte og sige sin mening og at man i dialogen bruger sin viden og empati samt holder etikken for samtalen. Ansvarlighed: At der udvises troværdighed og ens udmeldinger er ærlige og i respekt for andre samt egne og andres værdier. At man tænker sig om før man handler, og tager ansvar for egne og til tiders andres handlinger. Demokrati: En styrings- og samværsform som har fundament i flertalsbeslutninger. Hvor den enkeltes ret til at have sin egen mening respekteres. Man skal evne at indgå kompromisser. Man skal bruge sin medbestemmelse samt være ansvarlig overfor beslutninger som enkeltperson og i solidaritet med fællesskabet. Værdigrundlag for de voksnes adfærd i forhold til brugerne. Børn, som kommer på Bakkedal skal møde voksne, som kan rumme dem, som har et humanistisk livssyn og får dem til at føle, at de duer til noget. De voksne skal være bevidste om at de er rollemodeller og optræde ansvarsbevidste nærværende og troværdige. De voksne må være tillidsskabende og have respekt for den enkelte, give tydelige budskaber og tage den enkelte unge alvorligt. Alle unge har ret til at blive set og hørt af en voksen hver dag. Bakkedals værdigrundlag for personalesamarbejdet: Værdigrundlaget for Bakkedals personale er ærlighed, åbenhed, ansvarlighed, fleksibilitet og loyalitet. Vi ønsker en kollegial indstilling til samarbejdet, hvor hver enkelt er hjælpsom, pligtopfyldende, arbejdsom og kritisk. Personalet skal respektere hinanden som personer med forskellige arbejdsopgaver, og vi skal være anerkendende i forhold til individuelle måder at tænke på. Dette implementeres igennem det medstyrende team se afsnittet (det medstyrende team) Side 3 af 11

4 MÅL FOR PERIODEN OG SUCCESKRITERIER: Fokusområder. Vi fokuserer på at skabe en klub, der er troværdig, synlig og aktiv i tanke og handling med det formål, at alle børn og unge ved hvad de kan bruge Bakkedal til. Yderligere er der 3 politisk udvalgte fokusområder. 1. Klubstrategien. (Beskrevet i afsnittet Politikker ) 2. Etablering af forældrebestyrelse. (Beskrevet i afsnittet Forældrebestyrelsen ): 3. Brugerinddragelse. ( Beskrevet i afsnittet metoder for samarbejde og dokumentation ). Fælles mål: De fælles mål skal forbedre Bakkedal som tilbud for børn og unge og arbejdsplads for de ansatte. Dialog: Ved at lytte til den enkelte unge, aflæse de unges signaler og handle derefter. Dette kræver en gensidig kommunikativ respekt. Konflikthåndtering i relation til de unge: Vi afsætter de nødvendige ressourcer til konfliktløsning, og løser konflikter på en sådan måde, at den unge føler sig velkommen dagen efter. Vi skal lærer de unge at udtrykke sig, således de bedre selv vil være i stand til at løse konflikter verbalt. På Bakkedal accepterer vi ikke mobning, trusler, truende adfærd, psykisk og fysisk vold. Tryghed og omsorg: Vi tilstræber at Bakkedal skal være som et hjem at komme i. Et sted hvor der er glade, ansvarlige og troværdige voksne. Vi giver voksenkontakt udfra det enkelte barns behov. Ingen skal på baggrund af konflikter de unge indbyrdes, være bange/utrygge for at komme, gå og opholde sig på Bakkedal. Rummelighed: Vores udgangspunkt er at kunne rumme alle unge, dog med fokus på den unges trivsel og udvikling, samt de øvrige unges velbefindende. Implementere medstyrende team. Processen er i gang, og vi er stadig i opstartsfasen. Vi står over for at udarbejde en samarbejdsaftale, som der skal arbejdes ud fra i fremtiden. Denne vil blive udarbejdet i begyndelsen af 2008, og vil blive evalueret efter en to årig periode. Optimering af faglighed. Vi vil optimere vores faglighed ved at koordinere fagligheden, og derved skabe nye aktiviteter, der styrker relationsarbejdet. Dette effektueres gennem et samarbejde arbejdsområderne imellem. Dette vil blive gjort løbende og koordineret på teammøderne. Udover ovenstående mål for perioden har personalet formuleret en række mål, der er kategoriseret i; egne og praktiske mål. Afslutningsvis i dette afsnit præsenteres vores mål med forældresamarbejdet. Personalets egne mål; Personalets egne mål for deres individuelle ansvarsområder. Samtlige mål er formuleret ud fra vores pædagogiske arbejde med relationer. (Se endvidere afsnittet pædagogiske metoder). Side 4 af 11

5 Birgitte: Idé katalog: Der tages foto af prøver produceret på værkstedet. Disse sættes i mappe og laves eventuelt som slide-show i cafeen, på åbningstidspunkter. Opstart medio 2008 og fortsætter løbende hele perioden. Tag selv aktiviteter: (+ 10 % til frigørelse af ditto timer til prøver, dekoration/indretning) Der koordineres med Janne mht. til erfaringer med gode tag-selv-aktiviteter. Dette vil ske løbende Klubbluse: Børnene i de forskellige inhouse klubber inddrages ex. I en tegnekonkurrence. Børnene er meddommere. Vi trykker bluserne Kubikken, Stiletten, mode freaks ene etc. påbegyndes sommeren Mode event show: Børnene syr på værkstederne og BM couture supplerer med design og tøj. Show afholdes med musik og mannequiner udvælges blandt børnene. Afholdes evt. i forbindelse med klubbens traditionelle arrangementer; jul, sommerfest, m.v. Tanja: Højne aktivitetsniveauet i køkkenet: Dette vil ske i form af nye aktiviteter efter børnenes ønsker, der vil blive lave en fast maddag hver 14 dag med retter, der er lette for børnene at lave, som samtidigt er spændende, lærerige og sunde. Der vil være madhold for de interesserede feks. drengehold. Dette vil påbegyndes i begyndelsen af Der skelnes i alle aktiviteterne til sund kost. Kostvejledning: I forbindelse med mine aktiviteter i køkkenet, er det mit mål at komme i dialog med børnene omkring kost. Vi har p.t. ikke en formuleret kostpolitik vedr. aktiviteterne i køkkenet. Målet med den målrettede dialog er på længere sigt at få udarbejdet en nedskreven kostpolitik gældende for hele Bakkedal. Praktisk vil jeg i forbindelse med aktiviteterne afsætte tid og rum til målrettet dialog med børnene og efterfølgende omsætte det til en børnerelateret aktivitet. Dette vil blive påbegyndt i begyndelsen af 2008 bla. I forbindelse med maddage. Lars: Bestyrelse i kubikken : Dette vil ske ved at der vil blive afholdt valg. Hvor der vil blive valgt en formand og to andre der skal virke som bestyrelse. Dette vil finde sted når der er givet kørerkort til de sidste tilmeldte i foråret i 2008 Få Kubikken implementeret på Bakkedal: Dette vil ske ved at inddrage de andre værksteder i forhold til Kubikken. Det vil ske løbende i perioden. Ligeledes vil Kenneth blive oplært til at være baneansvarlig. Dette vil ske inden sommeren der vil blive brugt sms event til at formidle køredage og nyheder fra Kubikken. Flere piger som medlemmer i Kubikken ; Dette vil ske ved at samarbejde med de pigeklubben Stiletten. Der vil ligeledes blive dage, hvor det kun er pigerne, der kan køre. Det vil påbegynde, når der er givet kørerkort til de sidste tilmeldte. Kenneth: Få de unge til at føle at de er velkomne på Bakkedal Dette vil ske ved at aktivitetsmuligheder bliver sat frem, og brugerne føler sig velkomne. Når jeg møder ind er første punkt på dagen en velkomst og modtagelse i henhold til hvordan. Involvering i Kubikken /Kompetenceudvikling Sker i samarbejde med ansvarlig omkring Kubikken ved at få den praktiske og faglige viden, som dette kræver i samarbejde med Lars. Dette vil ske inden sommer 2008 Dette mål for at hjælpe Lars i sæsonen og mulighed for at realisere kørsel JK. Side 5 af 11

6 Opslagstavlen i huset Fortsat udvikle opslagstavlen (information i huset), dette vil ske i samarbejde med Team og ledelse i løbet af den næste periode. Jette: Første sal Fokus på dialog og relationsarbejde - mit mål er at gøre caféen til et hyggested, hvor der er tid og rum til dialog og fordybelse. Et sted hvor der både kan hygges med the, en snak med en voksen, spille spil etc. Samtidig er det et mål i 2008 at renovere og optimere computerrummet med bedre pc, spil, 2 playstations. Udeliv: Fortsættelse af bålmad onsdag, endvidere er målet etablering af et udekøkken, således al forberedelse og afvikling af bålmaden kan foregå i det fri. Derudover er målet for foråret 2008 endelig etablering og vedligeholdelse af højbedene omkring bålmiljøet. Praktiske mål: De praktiske mål skal forbedre de fysiske rammer omkring de aktiviteter som er et tilbud til børnene og de unge i hverdagen. Pavillon renoveres Med det formål at etablere/ integrere værkstedsrum og køkken i miljøet omkring bålmaden. Dette vil ske ved en omfattende oprydning, hvorefter køkkenet vil blive renoveret i det omfang det er nødvendigt. Værkstedsrummet vil blive malet, og derefter møbleret hensigtsmæssigt. Renoveringen vil foregå løbende over 2008 Garagen skal indrettes hensigtsmæssigt Materiel, værktøj og køretøjer indrettes hensigtsmæssigt, så der er bedre plads til aktiviteter som foregår i garagen. Da Kubikken er i opstartsfasen, vil dette blive gjort løbende, som de reelle behov opstår. Dette vil blive gjort i samarbejde med ungdomsskolen. Computerrum: Renovering af rum og pc er. Rummet vil blive malet og møbleret hensigtsmæssigt, hvorefter pc er vil blive opgraderet via ekstern faglig bistand, evt. på konsulent basis. Denne renovering vil påregnes at påbegynde primo Renovering af køkken Køkkenet skal males, der skal monteres nye bordplader og sanitet. Dette vil blive udført af Bakkedals personale. Dog vil el og sanitet blive udført af autoriserede håndværkere. Renoveringen vil blive udført i Udendørsområdet: Målet for hele udendørsområdet er på sigt - og med udgangspunkt i naturens materialer - at udbygge det med oaser og forskelligartede aktivitetsområder, alt sammen i tæt dialog med de unge, således at de føler ejerskab og tager ansvar for området. Mål/forventninger til forældresamarbejdet. Brugerne kan i vores regi defineres som forældrene og de unge. Kontakten til forældrene er primært baseret på dialog omkring eget barn. Det betyder i praksis, at vi er indstillet på at afsætte de nødvendige ressourcer til individuelle forældresamtaler efter behov. Med hensyn til forældrene må vi erfare, at et forældremøde ikke er det rette forum at få skabt en konstruktiv dialog med forældregruppen, da fremmødet kun er 10 %. Dog har vi besluttet, at vi i forbindelse med opstart af nye børn vil afholde et introduktionsmøde for forældrene ultimo august. Side 6 af 11

7 Inden den unges start på Bakkedal inviterer vi den unge med forældre på besøg til en individuel rundvisning og efterfølgende uddybende snak. Forventninger til forældrene: Bakkedal har nogle forventninger til forældre, som vi mener er en nødvendighed for at give børnene og de unge en hverdag, som stemmer overens med vores målsætning og værdigrundlag. Vi forventer: At forældrene informerer om relevante problematikker, der kan have indflydelse på barnets hverdag og trivsel (dødsfald, skilsmisser, skoleskift, sygdom og lign.). At forældrene overholder indgåede aftaler, der er blevet indgået for at afhjælpe eller undgå problematikker som har med barnets trivsel at gøre. At forældrene møder op, hvis der er farer for barnets trivsel At forældrene er lydhøre over for vores bekymring, i forhold til eventuelle problematikker, vi har observeret i dagligdagen. At forældrene overholder tilmeldingsfrister for arrangementer og ture ud ad huset. At forældrene har en høflig og sober omgangstone, når de befinder sig på bakkedal. At forældrene melder ud, hvis der er spørgsmål til vores pædagogiske arbejde. At forældrene møder op til den individuelle rundvisning før deres barn starter på Bakkedal. At forældrene udfylder vores oplysningskort med vigtige oplysninger omkring barnet. EVALUERING AF PLANER OG RESULTATER FOR SIDSTE PERIODE: Vi vil fortsat fokusere på: dialog, konflikthåndtering, tryghed, rummelighed og omsorg. Vi vil videreføre arbejdet med disse pædagogiske mål. Ved at højne informationsniveauet, teamets faglighed og fortsat skabe de relationer, der skal motiverer børnene og de unge i en positiv retning. Endelig vil der i forbindelses med vores fokusområde, medlemsdemokrati, blive iværksat en brugerundersøgelse medio METODER FOR SAMARBEJDE OG DOKUMENTATION: Personalesamarbejdet. Personalet ønsker et godt arbejdsklima, hvor tillid og dialog er bærende elementer. Vi arbejder med at implementere et medstyrende team med mulighed for personlig og faglig udvikling, samt mulighed for indflydelse på egen jobprofil. Personalet skal følge den pædagogiske og samfundsmæssige udvikling, være omstillingsparat, se muligheder frem for begrænsninger og tænke fremadrettet. Personalet skal have en positiv indstilling og acceptere de overordnede arbejdsvilkår. Vi skal være engagerede og deltagende i dagligdagen, være med til at indgå i problemløsning og være sparring for kvalitet. Vi skal arbejde mod et højt informationsniveau, og være fleksible både i forhold til hverdagens opgaver og til hinanden. Der skal lægges stor vægt på teamånden i personalegruppen, og omgangstonen skal være præget af faglighed, livsglæde og humor. Medarbejderne skal være omstillingsparate, søge forståelsen for omstilling og herefter agere fagligt på opgaverne i hverdagen og i forhold til de fastsatte mål for Bakkedal. Der er for alle medarbejdere på Bakkedal udarbejdet en stillingsbeskrivelse, der præcist beskriver hvilke funktioner man er ansat til at varetage. De beskrevne funktioner er samtidig den ansattes hovedansvarsområde. Hovedansvarsområde defineres som det rum eller den funktion, hvor den pågældende medarbejder er initiativtager eller ansvarlig for aktiviteter samt indkøb. Der er ikke afsat et fast budget til de enkelte funktioner, da aktivitetsniveau og behov er svingende. Der er endvidere udarbejdet en personale- og lønpolitik, som rimeligt detaljeret beskriver de, mellem ledelsen og medarbejderne, indgåede aftaler. Overordnet har samtlige ansatte et fælles ansvar for hele institutionen, dette gælder såvel dagligdagen som økonomien. Side 7 af 11

8 Medstyrende team hvad er det? Det er besluttet at etablere et medstyrende team (ansatte) med det formål at optimere og strukturerer driften. Ligeledes i forhold til arbejdsmiljø. Vi arbejder ud fra en teamfilosofi, hvor kommunikation og dialog er et forpligtigende redskab medarbejderne imellem, målet med teamarbejdet er, at beslutningsrummet og indflydelse på egen jobprofil gradvist øges og på sigt kan resultere i, at medarbejderne realiserer et medstyrende team, hvor daglig praksis tilrettelægges i et tæt samarbejde. Endelig har vi en tro på at de relationer, der i dette teamarbejde vil udvikles medarbejderne imellem, vil skabe et samarbejdsmiljø, der vil afspejle sig i en positiv retning i relation til den pædagogiske opgave. I teamet er der en klar kompetenceopdeling mellem personale og ledelse. Brugerinddragelse og medlemsdemokrati. Neden stående skal ses i lyset af virksomhedsplanens beskrevne pædagogiske metoder. Specielt i relation til værkstedstanken og relationsarbejdet. 1 For kommunale klubtilbud er det kommunalbestyrelsen, ledelsen af tilbuddet samt brugerne og en eventuel forældrebestyrelse, der tilsammen udgør den helhed, der træffer beslutninger om klubtilbud. Med andre ord er det ovennævnte tre parter der har beslutningskompetencen i klubben. Der er en niveaudeling, men det vil ikke i denne sammenhæng være relevant med en detaljeret uddybning. I klubberne har vi valgt at praktisere brugerinddragelse og medlemsdemokrati på følgende måde. Jeg skelner i nedenstående mellem en formel og uformel struktur. Den formelle er etablering af råd/udvalg og den uformelle er en proces, der eksplicit afspejles gennem vores valgte pædagogiske praksis og metode. Af formelle strukturer kan nævnes den valgte forældrebestyrelsen (se afsnittet forældrebestyrelse), hvor ungdomsklubben formelt er repræsenteret med en ung. Her har de unge gennem en repræsentant direkte indflydelse på klubbens drift. Udover dette organ er der ikke i ungdomsklubben andre formelle fora. Det skal ses i lyset af vores intentioner om at styrke det kommunale ungdomsråd. Ungdomsrådet dækker hele kommunen og der kan på længere sigt være en klar kobling til klubberne efter implementeringen af klubstrategien. Denne kobling tænkes ind i strategiens intentioner om en fælles overordnede målsætning for klubberne. Har klubberne en fælles målsætning og en fælles praksis i relation til fælles brugere, vil det være oplagt at understøtte en bruger til deltagelse i det kommunale ungdomsråd. Udover den nævnte strategi, skal det lige nævnes, at vi jævnligt har dialog med de unge i relation til ungdomsrådet. I fritids og juniorklubben har vi i de seneste år forsøgt os med formelle udvalg. Men det er ikke lykkedes os at fastholde de unges interesse i denne arbejdsform. Vi er bekendte med egne manglende kompetencer i relation til ovennævnte og har i den forbindelse fulgt Sømandshjemmets vellykkede klubrådsarbejde. Men set i lyset af vores overordnede pædagogiske metoder (værkstedestanken og relationsarbejdet), finder vi det naturligt at se demokratiseringsprocessen som en arbejdsform, hvor medbestemmelse ikke er sat i formelle rammer, men praktiseres gennem direkte indflydelse skabt inden for rammerne af en gensidig forpligtende relation. Med andre ord knyttes medlemsdemokrati til en aktivitet/arbejdsform, frem for en formel struktur. Denne tænkning tager afsæt i en tidligere 2 konference samt mange års egenerfaring med klubrådsarbejde. I praksis forpligter vi os til at være lydhøre og gå i direkte dialog/forhandling med de unge, når de ytre ønske eller signalere behov for ændringer. Det kan være sig i daglige aktiviteter, indkøb eller ændringer i relation til klubbens drift. 1 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Velfærdsministeriet Kap. 5, afsnit 5.2 s Dialogkonference maj En konference med et landsdækkende ungdomsnetværk og 50 udvalgte klubfolk. Side 8 af 11

9 I forbindelse med dokumentation og evaluering i relation til vores valgte metode, vil vi medio 2009 iværksætte en bruger undersøgelse. Denne undersøgelse vil være afgørende for vores fremtidige tænkning vedr. medbestemmelse. I denne virksomhedsplan har vi valgt ikke at fremsætte direkte mål i omhandlende medlemsdemokrati. Vi har valgt at have særlig fokus på processen og har derfor indskrevet det som fast punkt på vores dagsorden. Efterfølgende afventer vi brugerundersøgelsen og sammen med den, evalueres vores erfaringer. Det vil klæde os på til, i virksomhedsplanen , at fremsætte klare mål og handleplaner for dette tema. Pædagogiske metoder. Det er de voksnes rolle at være engagerede og organisere aktiviteter, så der er mulighed for udfordrende læring for alle børn og unge. Den voksne skal rose og anerkende den enkelte unge og skabe tryghed og gode omgivelser, så den unge motiveres til at afprøve sig selv. Den voksne skal være i stand til at se ud fra barnets perspektiv og have viden, kendskab og forståelse til det enkelte barn. Aktiviteterne skal tilrettelægges sådan, at børnene og de unge har mulighed for at have indflydelse på og i praksis afprøve de demokratiske spilleregler og de forpligtelser, som følger med. Aktiviteter skal tilrettelægges sådan, at flest mulige af udviklingsområderne er medtænkt og med respekt for den enkelte unges individuelle måde at tilegne sig social kompetence på. For at motivere den unge til dette er det en stor nødvendighed at der er unge-voksen relationer. Relationsarbejdet. Hvordan arbejder vi med relationer som pædagogisk værktøj? En forudsætning for menneskelig udvikling og dannelse er samværet og samspillet med andre, den voksne skal derfor være i stand til at opbygge en kvalificeret relation til de unge med det mål, at de kan udvikle sig som hele mennesker. Relationsarbejdet er at være i og kvalificere de relationer, man som voksen indgår i. Den professionelle voksne er en autentisk voksen, en autentisk voksen er troværdig og pålidelig og fremstår med en markant personlighed. At være en autentisk voksen kræver indlevelsesevne, selvindsigt, personlighed, personlig integritet, engagement og socialt overblik. Den professionelle faglighed i relationsarbejdet er til stadighed at kunne anvende sin faglighed og personlige kompetence i samspillet. I relationsarbejdet kan man vanskeligt lade en del af sin personlighed tage fri, mens en anden del arbejder, og man må derfor være i stand til at skelne mellem det personlige, det private og det professionelle. Den ansatte skal arbejde med relationer i respekt for egen og andres person, og endvidere skabe rammer, der fremmer relationen de større børn og de unge imellem. At evne den gode og blivende relation er en forudsætning for de større børns og unges selvværd og for, at de senere i livet kan relatere sig til og forstå deres omgivelser. Værkstedstanken. På Bakkedal arbejder vi ligeledes med begrebet værkstedstanken som udgangspunkt for relationsarbejdet. Værkstedtanken skal forstås som en læringsproces og endvidere som hyggeligt samvær med udgangspunkt i aktiviteter. Det er i denne, at vi skaber en dialog mellem unge og voksne, og det er i disse situationer, at vi med vores personlige/faglige kompetencer tager udgangspunkt i den enkelte unge. Yderligere vil vi forsøge at styrke de unge i deres kreative evner og fastholde dem i en aktiv proces, hvor vi stiller krav til kvalitet og sprog. Det at arbejde sammen i et rum kræver disciplin, social kompetence og en høj tolerancetærskel. Vores intentioner med værkstedstankens pædagogiske mål er, at den unge i et tæt samarbejde med medarbejderne udvikler deres sociale kompetencer og skaber positive relationer til hinanden. Værkstederne skal endvidere være et sted, hvor de unge har indflydelse på hverdagen, og hvor de kan vælge til og fra i forhold til aktiviteter. For at de unge kan få et tilhørsforhold til værkstederne Side 9 af 11

10 tager vi dem med på råd omkring bestillinger af varer, valg af aktiviteter, og gør en del af indretningen/udsmykningen til deres helt personlige. En stor del af arbejdet som værkstedmedarbejdere indebærer også motivationssamtaler, spørge ind til de unges personlige og sociale behov, samt at de unge kan bruge os medarbejdere til at være den væg de kan spille bold op ad, idet vi har de erfaringer, som kan være med til at påvirke de unge i en positiv retning. Netværk. Bakkedal er repræsenteret i følgende samarbejdsfora: Det lokale SSP-udvalg. SSP er et formaliseret kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skole, socialområdet og politiet. Målgruppen er de 10 til 18-årige. Ledermøderne. Alle institutionsledere afholder ca. hver 5 uge et fælles møde med forvaltningschefen, hvor de overordnede strategier og fokusområder behandles. Ledernetværk. Distriktsteamet. Klubstrategien ops.teamet. Ad hoc arbejdsgrupper. Informationsmateriale Vi har etableret vores egen hjemmeside Derudover har vi sms-event, en månedsaktivitetskalender, der placeret centralt i huset og div. opslag om enkeltaktiviteter. Under udarbejdelse er den lovpligtige servicedeklaration og en folder målrettet nye forældre. MØDESTRUKTUR OG BESLUTNINGSKOMPETENCER: Dialogmodellen. I lige uger afholdes teammøder og hver anden gang personalemøder. Der henvises til ledelsesstrategi mht. beslutningskompetence. For at højne informationsniveauet - har vi summemøder dagligt af ca. 10 min. s varighed med 2 punkter; 1. Dagen der kommer 2. Dagen i går a. Forhold omkring børn Der afholdes et årligt personaleinternat samt 2 årlige personaleudviklingssamtaler. BESTYRELSEN: I lov om dagtilbud er det pålagt kommunalbestyrelsen at etablere forældrebestyrelser i klubberne, og som følge der af er der udarbejdet en styrelsesvedtægt. Bakkedal fik valgt en forældrebestyrelse medio november 07. Bestyrelsen består af: Mette Bergstøm (formand) Lise-Lotte Laugesen (menig) Heidi Petersen (menig) Martin Voss (repræsentant for ungdomsklubben) Thomas Christensen (suppleant) I kommunale klubber som Bakkedal er lederen ansvarlig for økonomi, personale og pædagogik. Bestyrelsen har indflydelse på den daglige drift, og forventes at mødes hver måned, derudover Side 10 af 11

11 vil der være dialogmøder med politikere ca. 2 x årligt, ved disse møder deltager lederen og bestyrelsesformanden. Der er udarbejdet et udkast til forretningsorden. POLITIKKER: Der er udarbejdet følgende styringsmateriale for Bakkedal: Personalepolitik. Ledelsesstrategi. Virksomhedsplan. Årsberetning for sikkerhedsarbejdet. A.P.V. (arbejdspladsvurdering). Nævnte materiale kan rekvireres i klubben eller på institutionens hjemmeside - Bakkedal.nu Ovennævnte politikker er alle interne. Af eksterne politikker, udover de allerede nævnte, vil jeg kort fremhæve Klubstrategien. Klubstrategien er kommunens fritids junior og ungdomsklubbers fremtidige arbejdsgrundlag. Dette materiale blev vedtaget af byrådet januar Implementeringsprocessen er i gang og forventes afsluttet januar Herefter foreligger der et stort arbejde med den endelige praksis i klubberne. Det materiale der fremover styre denne praksis er mål rammebeskrivelsen. Dette materiale vil blive forelagt Børne og familieudvalget januar Vores andel i implementeringsprocessen af strategien er af både in og ekstern karakter. Internt er vi målrettet i gang med en dialog om de ændrede åbningstider, der medfører nye muligheder for alders opdelte aftner. Derudover er hele den opsøgende funktion til diskussion og omstrukturering. Endelig deltager vi eksternt i forskellige arbejdsgrupper, der har til formål at få vendt og belyst strategien fra såvel et leder som et medarbejder perspektiv. Vi har ikke medtænkt dette fokusområde i vores målbeskrivelse, da hele processen forhåbentlig vil resultere i en fælles målsætning på hele klubområdet. Derefter kan vi arbejde med egne interne mål De tre klubber på Bakkedal har fælles budget. BUDGET: Lønninger Rammebeløb Administration Vedligeholdelse Øvrige Fritidsklubben Juniorklubben Ungdomsklubben Med selvforvaltningsaftalen er det muligt at overføre underskud eller overskud uændret til kommende budgetår forudsat, at den selvforvaltende enhed kan redegøre for forbruget/anvendelsen af de overførte midler, hvilket hidtil er gjort i vores selvforvaltningsopgørelse. Institutionernes samlede mindreforbrug er i 2007 i skrivende stund, kr Udarbejdet af personalet december Revideret september 2008 Side 11 af 11

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier

Kongsbjergskolens SFO. Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier Kongsbjergskolens SFO Lunderskov -Dollerupgård- TLF. 29279264 -Fristedet- TLF. 79797910 kongsbjergskolen@kolding.dk Kongsbjergskolens SFO Pædagogiske værdier FORORD De pædagogiske værdier er blevet til

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn

Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn Køgevejens Børne- og Ungdomshus er en institution, der rummer aktiviteter for mange aldersgrupper. Arbejdet med børn og unge bygger på

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere