Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter"

Transkript

1 Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter Udarbejdet februar 2013 Sanne Rie Cissé, akademisk medarbejder ERT

2 I. Kort oversigt: ERT i tal 2012 II. Patient-, pårørende- og personalehenvendelser 2012 III. ERT-henvendelser 2012 fordelt på hospitaler IV. ERT-henvendelser og undervisning i hhv. 1. og 2. halvår 2012 fordelt på hospitaler og funktioner V. Kommentar til de anvendte funktionsbetegnelser VI. Undervisning og øvrige aktiviteter 2012 VII. ERT-undervisning 2012 fordelt på hospitaler og andre institutioner VIII. ERT-undervisning i hhv. 1. og 2. halvår 2012 fordelt på hospitaler og andre institutioner IX. Cases fra ERTs frivillige 2

3 I. Kort oversigt: ERT i tal 2012 Etnisk Ressourceteams henvendelser, undervisninger og øvrige aktiviteter i 2012: ERT fik 172 henvendelser fra patienter, pårørende og personale ERT underviste i alt 73 gange på Region H s hospitaler o. lign. ERT afholdt og deltog 37 gange i møder, arrangementer, vejledninger af studerende m.m. ERTs frivillige blev brugt til at tale 11 forskellige sprog ud over dansk ERT gjorde brug af 23 forskellige ressourcepersoner fra teamet 3

4 II. Patient-, pårørende- og personalehenvendelser 2012 Diagram over patient-, pårørende- og personalehenvendelser 2012 fordelt på funktioner Besøgsven-ordning og anden støtte Imam-funktionen Rådgivning Brobygning Andet 4

5 III. ERT-henvendelser 2012 fordelt på hospitaler Diagram over det samlede antal ERT-henvendelser 2012 fordelt på hospitaler RH HEH HVI BBH GLO Andre Tabel over ERT-henvendelser 2012 fordelt på hospitaler Hospital Antal henvendelser 2012 Antal henvendelser i procent RH 91 52,9 % HEH 30 17,4 % HVI 16 9,3 % BBH 10 5,8 % GLO 6 3,5 % Andre* 19 11,0 % *Andre: denne gruppe dækker over henvendelser fra Psykiatrisk Center Sct. Hans (5), Frederiksberg Hospital (2), Århus Universitets Hospital (2), Helsingør Hospital (1,) Gentofte Hospital (1) og henvendelser, hvor patienten/den pårørende er tilknyttet flere hospitaler (7) eller hospitalet ikke er nævnt (1). 5

6 IV. ERT-henvendelser og undervisning i hhv. 1. og 2. halvår 2012 fordelt på hospitaler og funktioner Diagram over ERT-henvendelser i 1. og 2. halvår fordelt på hospital og funktion 6

7 Tabel over ERT-henvendelser i 1. og 2. halvår 2012 fordelt på hospitaler og funktioner Hospital pr. 1.og 2. halvår Besøgsvenordning og anden støtte Imamfunktionen Rådgivning Brobygning Andet RH 1. halvår RH 2. halvår HEH 1.halvår HEH 2.halvår HVI 1.halvår HVI 2.halvår BBH 1.halvår BBH 2.halvår GLO 1.halvår GLO 2.halvår Andre halvår Andre halvår I alt

8 V. Kommentar til de anvendte funktionsbetegnelser Forbehold: Det er vigtigt at være opmærksom på, at de forskellige funktioner ikke altid er faste og afgrænsede størrelser samt, at der i forbindelse med de konkrete henvendelser godt kan være tale om behov, der berører flere funktioner, selvom henvendelsen kun er rubriceret under én funktion. Henvendelser vedr. begravelse, den islamiske bederetning og lignende er fx i nogle tilfælde kategoriseret under rådgivning og i andre under imam-funktionen. Der er også eksempler, hvor en henvendelse fx er anført som besøgsven-ordningen, selv om den også har omfattet brobygningselementet og konkret rådgivning. De fire funktioner De fire funktioner er her beskrevet ud fra hvilke konkrete henvendelser de registrerede data dækker over. Grundlaget for denne indkredsning er kommentarfeltet i ERTs statistiske materiale. Besøgsven-ordning og anden støtte 1) Besøg til patienter uden det helt store netværk og fx uden danskkundskaber 2) Samtale og omsorg til fx pårørende til alvorligt syge 3) Behov for samtale om eksistentielle spørgsmål 4) Behov for at tale om sygdomsforløbet 5) Behov for at vende praktiske behov 6) Rådgivning Imam-funktionen: 1) Patienters og pårørendes behov for en samtale med en imam i forbindelse med død, alvorlig sygdom eller anden krise. Åndelig og eksistentiel omsorg. 2) Bøn, typisk i forbindelse med død, alvorlig sygdom o. lign. 3) Behov for rådgivning, fx om begravelse, organdonation, abort, o. lign. Rådgivning: 1) Henvendelser der angår personalets behov for rådgivning og sparring i forhold til konkrete situationer - typisk vedrørende patienter og pårørende i krise, med alvorlig sygdom m.m. 2) Praktiske spørgsmål vedrørende bede-rum, bede-retning, tolk, begravelse, sondemad m.m. Her er der tale om patient-, pårørende- og personalehenvendelser. Brobygning: Eksemplerne er få i den her præsenterede statistik, og en egentlig underinddeling giver derfor ikke mening. Brobygning dækker generelt mægling og perspektivering. 8

9 VI. Undervisning og øvrige aktiviteter 2012 ERT underviste 73 gange i løbet af gange i første halvår og 37 gange i andet halvår. De hyppigste undervisningstilbud var: Introduktion til ERT og info Interkulturel kommunikation Åndelig omsorg /Omsorg og islam ERTs øvrige aktiviteter blev opgjort til 37, og her udgjorde hjælp til studerende den største gruppe. 9

10 VII. ERT-undervisning 2012 fordelt på hospitaler og andre institutioner Diagram over ERTs samlede undervisning 2012 fordelt på hospitaler og andre institutioner RH HEH HVI BBH GLO Andre SOSU C Sygepl. Udd. Andet Tabel over ERT-henvendelser 2012 fordelt på hospitaler og andre institutioner Hospital/Institution Samlet undervisning 2012 Undervisning i procent RH 16 21,9 % HEH 14 19,2 % HVI 16 21,9 % BBH 3 4,1 % GLO 3 4,1 % Andre 5 6,8 % SOSU C 5 6,8 % Sygepl. Udd. 2 2,7 % Andet 9 12,3 % 10

11 VIII. ERT-undervisning i hhv. 1. og 2. halvår 2012 fordelt på hospitaler og andre institutioner Diagram over ERT-undervisning i hhv. 1. og 2. halvår 2012 fordelt på hospitaler og andre institutioner RH HEH HVI BBH GLO Andre Sygepl. Skoler SOSU C Andet 1. halvår halvår

12 IX. Cases fra ERTs frivillige Jimmi Badawey fortæller om hvad det vil sige at være besøgsven, om nærvær og netværk Min mest omfattende opgave har været som besøgsven for en kuwaitisk mand, der næsten lige var kommet til Danmark og derfor ikke kendte nogen. Han var faldet om pga. problemer med hjertet og akutindlagt med henblik på udredning. Dette endte så med et større operationsforløb og efterfølgende intensiv pleje, som varede i adskillige måneder. Han kendte ikke til det danske sprog, og han havde derfor ikke nogen at dele sine bekymringer og tanker med. Som besøgsven var min opgave at sørge for, at han ikke følte sig helt alene i verden og sørge for at udrede eventuelle misforståelser mellem ham og personalet. Nogle gange troede personalet, at jeg kunne bruges til tolkearbejde, og det er jeg selvfølgelig ikke autoriseret til. Jimmi Badawey, medicinstuderende Nasir Ahmed fortæller om det at lytte og yde åndelig omsorg Afdelingen havde taget kontakt til ERT, fordi de pårørende til en kritisk syg iransk mand virkede meget forvirrede og berørte. Da jeg kom op på afdelingen, var patienten allerede død. Børnene til den afdøde var taget af sted, men jeg stødte på broren nede i forhallen, og vi fandt et sted, hvor vi kunne tale sammen. Jeg spurgte, hvordan han havde det, og derfra var det ham, som snakkede. Han fortalte, at de havde været i Tyskland for, at hans bror kunne få lavet en operation, men på vej hjem til Norge, hvor familien boede, blev hans bror kritisk syg og indlagt i København. Han sagde flere gange, at han havde skyldfølelse, fordi det var ham, som havde taget beslutningen om, at de skulle tage hurtigt tilbage til Norge. Han græd, og jeg forsøgte at støtte og trøste ved fx at sige, at han jo ikke kunne vide, at hans bror ville blive syg. Efter et stykke tid spurgte han mig, om jeg troede, at det var en god dag at dø på. Hans bror var død på en helligdag, den dag i den islamiske pilgrimsperiode som hedder Arafat-dagen, og jeg svarede, at jeg mente, at det var en god dag at dø på, fordi denne dag inden for islam er en tilgivelsens dag, den dag, hvor pilgrimmene bliver tilgivet. Og da var det, som om der skete noget i vores samtale. Han rejste sig op, var på en eller anden måde ligesom lettet og glad. Han gav mig et stort kram. Ja, og så havde han ligesom ikke brug for at snakke mere. Det, at jeg, som muslim, havde et vist indblik i hans forståelsesramme, gav ham et eller andet. Jeg tror, han fik noget ud af det. Nasir Ahmed, Projektleder 12

13 Naveed Baig fortæller om imam-funktionen En jordmoderstuderende ringer, og jeg kommer straks op på afdelingen for at møde forældrene til en nyfødt lille pige med hjertefejl. Familien er fra Afghanistan. Manden taler dansk, og konen taler urdu, som jeg også godt kan. Forældrene fortæller, at datteren skal opereres dagen efter. De har brug for at tale med mig, som imam, om deres situation, og at jeg beder for deres datter. Begge forældre var ret afklarede, virkede ret stærke og brugte religiøst sprog, såsom det er Allahs vilje, vores tro siger, vi skal være tålmodige mv. Forældrene fortalte, at de ville gøre alt for at redde deres barn, så selv om lægerne, ifølge dem, havde sagt, at man ikke behøvede at operere datteren, og at de bare kunne gå hjem med hende, hvis de ønskede det, ville de have, at alt skulle prøves. Parret opfattede det, som om de havde et andet livssyn end hospitalet. De sagde, jeg skulle bede for datteren og sige til andre muslimer, at de også skulle bede for hende. Naveed Baig, Koordinator for ERT Nadia Qureshi fortæller om hendes rolle som brobygger for ERT I korte træk handlede det om en situation, hvor en familie, af vist nok tyrkisk baggrund, havde rejst en klagesag mod en hospitalsafdeling. Familien var i krise, og personalet på afdelingen var også berørt af situationen. Personalet indkaldte til et dialogmøde med familien og ønskede, at ERT skulle deltage som brobygger. Personalet syntes, at de havde gjort alt, hvad de kunne for patienten og de pårørende, men var usikre på, hvor de havde familien. De havde en ubehagelig følelse af, at familien mente, at der var sket en forskelsbehandling, at afdelingen med andre ord skulle have givet dem en dårligere behandling end, hvis de havde været etniske danskere. Min opgave under mødet var at være brobygger og som udefrakommende, havde jeg mulighed for at stille nogle afklarende spørgsmål. Jeg spurgte fx familien, om de mente, at de var blevet forskelsbehandlet. Dette var et spørgsmål, som personalet rigtig gerne ville have svar på, men som de havde følt det svært selv at stille. På den direkte forespørgsel afviste familien, at det havde gjort en forskel, hvis de havde været etnisk danske og det var en stor lettelse for personalet at høre. Herefter flyttede fokus sig til en langt mere anerkendende dialog. Og fra, at situationen kunne have handlet om en indvandrerfamilie eller om en mulig racismeanklage, handlede det i stedet om en familie i sorg og deres oplevelse af et behandlingsforløb. Så da familien valgte at fastholde klagen, kunne personalet støtte op om familien og sige Vi kan godt høre, at I ikke har været tilfredse med det samlede behandlingsforløb, og vi synes, at I skal benytte jer af jeres ret til at klage. Der var sket en forventningsafstemning, som gjorde, at begge parter kunne komme videre. Da jeg efterfølgende spurgte begge parter, hvad de syntes om Etnisk Ressourceteams tilstedeværelse til mødet, fremhævede begge, at de havde været glade for, at ERT var en uvildig part og som ikke fulgte en bestemt agenda Nadia Qureshi, psykolog 13

14 Hiba Osman fortæller om det at yde rådgivning og møde det enkelte menneske i øjenhøjde Jeg blev kaldt ud til en afdeling, hvor en somalisk mand, skulle have foretaget en større og risikabel operation, som blandt andet betød, at han skulle ligge på isolationsstue i 3 uger efter operationen. Manden havde frabedt sig alt besøg, også fra kone og børn, og sygeplejerskerne syntes, det var en barsk beslutning. De var bekymrede for, om manden nu også helt havde forstået situationen. Da jeg kom ud på afdelingen, satte jeg mig ned sammen med personalet. Jeg kunne høre, på det de sagde, at de var utrolig omsorgsfulde overfor deres patient. Men et eller andet sted handlede deres usikkerhed og bekymring også om, at de havde en forventning om, at manden som patient med anden etnisk baggrund ville være interesseret i at få mange besøgende. Igennem vores snak fik jeg perspektiveret situationen. Sagde, at manden måske ikke længere forventede at få besøg, fordi han nu havde været syg i lang tid, eller at sygdomsforløbet havde gjort at han ikke havde det helt store netværk. Og vi snakkede lidt om, at alle jo ikke oplever tingene ens, og bare fordi han ikke talte perfekt dansk, betød det jo ikke, at han ikke mente, det han sagde. Jeg fornemmede, at personalet gerne ville have, at jeg gik ind og talte med patienten. Men jeg syntes ikke, at det gav mening, at jeg gik ind og bankede på, når han havde sagt nej tak til en besøgsven. Det, som jeg kunne råde personalet til, var at fortælle ham om ERTs tilbud igen. Måske var han bare ikke interesseret i mig som besøgsven, fordi jeg var en kvinde, men gerne i en mandlig besøgsven? Jeg opfordrede dem til at snakke åbent med ham, at gå i dialog og få afklaret deres tvivlsspørgsmål. Hiba Osman, studerende 14

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille Sponsoreret af: Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille 1 INDHOLD 3 3 4 5 7 7 8 10 11 Når et barn får kræft

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Projektets baggrund... 7 Anbefalinger til handicaporganisationer,

Læs mere