Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring."

Transkript

1 Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Det kan være en god ide at printe denne guide, så du lettere kan benytte den samtidig med at du tester BCpro / Projektstyring. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem, for at få et hurtigt overblik over systemet uden at skulle sætte dig ind i hvordan hele systemet fungerer. Denne vejledning gennemgår følgende: 1. Hvordan du logger ind i BCpro / Projektstyring demo systemet. 2. Hvordan man viser eksisterende projekter, samt opretter nye. 3. Hvordan man tilføjer faser, opgaver og milestones til projekter. 4. Hvordan man tildeler medlemmer til projekter og opretter budget 5. Hvordan man benytter ressourcestyring (planlægning af medarbejderens tid). 6. Hvordan man registrerer tid og kørsel. 7. Hvordan man registrerer udlæg på projekter. 8. Hvordan man ser rapporter og grafer. Ønsker du yderligere gennemgang af systemet eller vil du vide mere om integration og tilretninger til BCpro / Projektstyring er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os på telefon eller via mail på Før du går i gang Sammen med denne vejledning har du modtaget et link, et brugernavn og en adgangskode til vores demosystem. Hvis du ikke har modtaget denne information pr. mail, bedes du venligst kontakte os på tlf /13

2 Afprøvning af BCpro / Projektstyring demo system Login Når du åbner den tilsendte web adresse i din internet browser, kommer du til login siden som vist på figur 1. Indtast det tilsendte brugernavn og adgangskode og klik Login. Hvis du har tastet korrekt brugernavn og adgangskode kommer du til siden Hjælp som er standard startsiden i BCpro / Projektstyring demosystemet. Figur 1 BCpro / Projektstyring login Projekter I BCpro / Projektstyring er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. I denne guide anvendes begreberne projekt, fase og opgave, som beskrivelse af et projekts opbygning/struktur. Projektopbygningen ser derfor således ud: Projekt Fase 1 Opgave 1.1 Opgave 1.2 Fase 2 Opgave 2.1 Opgave 2.2 2/13

3 Vis projekter Under menupunktet Projekter > Projekter alle kan du arbejde med projekter og opgaver (figur 2). Du kan redigere eksisterende projekter og du kan oprette nye. Nye projekter kan oprettes ved at kopiere et projekt eller helt forfra. Skærmbilledet viser en oversigt over eksisterende projekter som er sorteret alfabetisk. Du kan benytte projekttypefilteret hvis du vil filtrere på projekttyper og statusfilteret hvis du for eksempel kun vil se aktive projekter, eller projekt skabeloner. Du kan også se de projekter du selv er ansvarlig for under menupunktet Projekter - leder. Under hovedpunktet Projekter kan du også oprette og vedligeholde de overordnede faser du ønsker at benytte når du arbejder med projekter. Der ligger allerede faser i systemet, men du er velkommen til at oprette flere. Når du opretter opgaver under et projekt inddeles de i disse faser. Faserne oprettes som faste valgmuligheder, for at man senere kan rapportere på tværs af projekter. Figur 2 Alle projekter Opret projekt Når du skal oprette et nyt projekt kan du gøre dette helt forfra, eller du kan benytte et af de eksisterende projekter uanset status, som skabelon. Under punktet Opret projekt trin for trin har vi vist hvordan et projekt oprettes helt forfra. Hvis du i stedet vælger at kopiere et projekt medtages både datoer, faser og medlemmer m.m. Benyt menupunktet Opret projekt kopi for at oprette et projekt på denne hurtigere måde. Flytte et projekt med opgaver Du kan nemt flytte et kopieret projekt frem til den ønskede startdato under fanebladet Stamdata > Flyt faser & opgaver til højre i skærmbilledet. Vælg start ved Hele projektet og vælg datoen du vil flytte projektet frem til. Klik på knappen Flyt og projektet inklusiv alle tilhørende faser og opgaver flyttes nu automatisk frem til den valgte dato. Opret projekt trin for trin Figur 3 viser formularen til at oprette nye projekter og opgaver. Det er kun ganske få felter der skal udfyldes, før du kan gå i gang med at registrere tid, kørsel og udlæg. 3/13

4 Klik på menu punktet Opret projekt under kategorien Projekter. Gør følgende for at oprette et projekt: 1. Giv projektet et navn ud for Projektnavn. 2. Vælg den kunde som er tilknyttet projektet og evt. kontaktperson. 3. Vælg en projekttype. 4. Vælg status. (afgøre om projektet kan vælges ved registrering) 5. Start og Slut dato er valgfri, men de benyttes bl.a. til at danne gantt-kort og projektoversigter. 6. Vælg en ansvarlig medarbejder (projektleder) og evt. projektejer. 7. Projektet skal nu gemmes for at man kan oprette opgaver under projektet, tryk derfor på knappen Gem projekt. 8. Du kan nu tilføje faser/opgaver til projektet. Fasenavnene er valgfri og administreres under menupunkterne Vis faser og Opret faser. Dette ligger dog uden for denne gennemgang. 9. Klik på knappen Opret ny opgave. 10. Vælg en fase som opgaven skal høre under og skriv opgavenavnet. 11. Vælg timetype. (til brug for timeregistrering, ved brug af løntabeller kan timetypen være intern) 12. Vælg status. 13. Start og slutdato er valgfri, men benyttes til projektoversigter og gantt kort. 14. Budget tid og kr. er valgfri, men kan benyttes til rapporter som f. eks. rapporten Projekt økonomi eller Projektportefølje. 15. Tryk på knappen Gem & luk og gå til punkt 9 hvis du ønsker at tilføje flere opgaver. Det er nu muligt at rykke opgaverækkefølgen op og ned ved at trække opgavenavnene op eller ned. Du kan også flytte opgavedatoer frem og tilbage hvis et projekt skulle være blevet forsinket. Dette kan gøres i grupper af opgaver under første faneblad Stamdata > Flyt faser & opgaver. Prøv eksempelvis at flytte opgaverne 1 uge frem og tilbage for at se virkningen. Nu mangler du kun at tilføje ressourcer og evt. medarbejdere for at kunne begynde at registrerer timer, kørsel og udlæg på dette projekt. Ressourcer tilføjes under fanebladet Ressourcer (Se figur 4) Medarbejdere tilføjes under fanebladet Bemanding (figur 5) 16. Klik på fanebladet Ressourcer. Tilføj de ressourcer og/eller afdelinger der må registrere tid, kørsel og tillæg/udlæg på projektet og tryk på knappen Opdater projekt. 17. Klik på fanebladet Bemanding (ressourcestyring). Tilføj de medarbejdere der må registrere tid, kørsel og tillæg/udlæg, ved at klikke på opgavenavnet i venstre kolonne og herefter tilføje medarbejdere ved at klikke på eller medarbejdernavn i højre kolonne. Alle tilgængelige medarbejdere (ressourser) kan tilføjes en opgave ved at klikke ud for den pågældende opgave. i venstre kolonne ud for med- Medarbejdere kan fjernes fra en opgave ved at klikke arbejderen. 4/13

5 18. Hvis du ønsker at afprøve ressourcestyring skal du fortsætte til punkt 19, ellers kan du springe direkte til punkt Gå til fanebladet Bemanding (ressourcestyring, figur 5). Hvis du ikke har gemt projektet efter der er tilføjet medlemmer skal dette gøres inden du kan planlægge timer på projektmedlemmerne. 20. Udfor hver opgave har du nu mulighed for at tildele timebudgetter for hver af opgavens medarbejdere. Fordel timerne blandt de medarbejdere der skal arbejde på opgaven. Det er muligt at bede systemet fordele opgavebudgettet jævnt på opgavens medlemmer ved at klikke på. (Skærmbilledet kan variere lidt afhængig af systemkonfiguration) 21. Tryk på knappen Opdater projekt for at gemme. 22. Tryk på knappen Luk for at komme tilbage til projekt oversigten. 23. Hvis du ønsker at afprøve budget og honorar fortsættes 24. Under faneblad budget (fig. 6), dannes projektets budget. Timebudgettet beregnes automatisk som kostpris x db. Hvis der er indgået en fastprisaftale, indtastes beløbet i timebudget, og der sættes flueben i fast pris. Der kan tilføjes yderligere budgetlinier fra dropdownlisten, og det valgte indtastes med kost- og salgspris. 25. Under faneblad honorar (fig. 7) oprettes en betalings-/rateplan for projektet. Du har nu oprettet et projekt med tilhørende opgaver og dette kan nu tages i brug. Ønsker du at benytte andre navne for projekter, faser, opgaver og timetyper m.m., kan dette frit ændres da systemet er opbygget omkring et sprogmodul som understøtter dette. Figur 3 Opret projekt, fanebladet stamdata 5/13

6 Kom godt i gang / BCpro / Projektstyring Figur 4 Opret projekt, fanebladet ressourcer Figur 5 Opret projekt, fanebladet bemanding Figur 6 Opret projekt, fanebladet budget 6/13

7 Figur 7 Opret projekt, fanebladet honorar Tidsregistrering Du kan allerede nu registrere timer, kørsel og udlæg, enten på nogle af de testprojekter der ligger i systemet eller på de projekter du selv har oprettet. Der findes 4 forskellige måder at registrere timer på: 1. Ugeseddel via menupunktet Timer, km og udlæg. 2. Menupunktet Mit overblik. 3. Stopur via menupunktet Timer, km og udlæg. 4. Via mobiltelefon eller mobil enhed. Det efterfølgende afsnit beskriver metode 1, hvor ugesedlen anvendes. Registrering via ugeseddel Hvis du ikke allerede er på siden skal du gå til menupunktet Timer, km og udlæg > Ugeseddel. Se Figur 6. Ugesedlen viser en liste over de projekter og opgaver du er medlem af. Du kan vælge dine favoritprojekter ved at klikke på stjernen til venstre for projektnavnet. Ønsker du kun at se dine favoritprojekter i listen, skal du afkrydse Vis favoritter i toppen af billedet. Du kan taste dit timeforbrug udfor de dage og opgaver hvor du har udført arbejdet. Hvis du ønsker at tilføje en kommentar til din timeregistrering, kan du klikke på det lille øre til højre for feltet hvor timerne tastes. Bemærk! Timeforbruget gemmes automatisk når du hopper ud af et timefelt. Det er muligt at godkende sin ugeseddel pr. dag eller pr. uge. Godkendes ugesedlen kan der ikke foretages yderligere ændringer. 7/13

8 Figur 8 Ugeseddel Indtast tillæg/udlæg Formularen som vises på figur 9 bruges til at indtaste udlæg. Dette kan blandt andet være udlæg til rejser, frokost og billetter mm i forskellige valutaer. Det kan også være kørselsgebyrer med forskellige zone takster. Man opretter selv de udlægstyper man har brug for hvilket gør denne del af systemet meget fleksibel. For at registrere et udlæg skal du gøre følgende: 1. Gå til menupunktet Timer, km & udlæg > Opret udlæg. 2. Vælg dato. 3. Vælg projektet, fase og opgave som udlægget skal knyttes til. 4. Vælg typen af udlæg/tillæg. 5. Tast antal af den valgte enhed. 6. Skriv en bemærkning. Valgfri, men kan være god at have som dokumentation. 7. Vælg om udlægget kan faktureres kunden. 8. Tryk på knappen Gem. Dit udlæg er gemt og oversigten over udlæg vises. Ved indtastning af flere forskellige udlæg på samme tid, kan knappen Gem & Ny med fordel bruges da formularen her gemmes og en ny tom formular automatisk vises til indtastning af næste udlæg. Figur 9 Udlæg 8/13

9 Rapporter BCpro / Projektstyring indeholder mange standardrapporter til visning at timer, kørsel og udlæg. Projektlederen kan f.eks. vælge at benytte rapporter med udgangspunkt i det enkelte projekt, hvor regnskabsafdelingen kunne være interesseret i at tage udgangspunkt i brugeren på tværs af projekter. Nedenstående skærmbilleder figur 10 viser projektøkonomien for udvalgte projekter (Projektportefølge) og figur 11 Projektøkonomi viser den overordnet økonomi for et enkelt projekt. Ønskes endnu flere projektdetaljer anvendes andre relevante rapporter til dette. Figur 10 Rapporten Projektportefølge Figur 11 Rapporten Projektøkonomi 9/13

10 Rapporter grafer Gå til menupunktet Gantt & grafer > Grafer timer. BCpro / Projektstyring grafmodulet giver dig mulighed for at danne søjle og lagkage diagrammer. Du vælger selv om graferne skal vise data for ét projekt eller for alle. Hvis Projekt ikke er valgt beregnes grafen for alle. Ved valg af Gruppering kan du selv bestemme hvad der skal sammenlignes. Graferne kan vises med værdier i timer eller kroner. Lagkage diagrammerne benytter % inddeling. Figur 12 Grafer Rapporter Gantt Under menupunktet Gantt & grafer finder du oversigter over projekter og ressourcer. Projektoversigten viser aktive projekter i valgte dato interval. Detaljer kan vælges for at vise faser, opgaver, fremgang, nøgletal m.m.. I denne oversigt er det muligt at flytte hele projekter i forhold til hinanden. Projektets fremgang, både for projekt, faser og opgaver vises i skemaform. Dette giver dig et hurtigt overblik over, om tidsplanen bliver holdt. Hvis du ønsker at fokusere på et projekt i stedet for alle aktive projekter, skal du blot vælge et projekt under Projektfilter. 10/13

11 Figur 13 Gantt-kort Ressourceoversigt Generelt Ressourceoversigten giver et detaljeret overblik over arbejdsbelastningen for den enkelte medarbejder/ressource. Grundlaget for oversigten er den planlægning der er lavet under projekterne og de ferie/ helligdage der måtte være registreret. Registrering af ferie og helligdage kan gøres for en person eller alle på en gang. Ressourcerapporten tager udgangspunkt i ressourcen/medarbejderen. Der vises en belastning i timer med totaler for allokering, norm md., ledig tid, gennemsnit pr. dag, norm pr. dag med mulighed for at se projekt og fase/opgave detaljer. Der vises kun projekt og projektdetaljer for de opgaver som medarbejderen/ressourcen er planlagt til at arbejde på. Sådan bruges ressource oversigten Åbn menupunktet Ressourcestyring Ressourceplan (Se figur 14). Du har forskellige filtre til rådighed som er forklaret punkt for punkt nedenfor: 1. Vælg start år samt måned 2. Vælg en eller alle aktive medarbejdere/ressourcer. 3. Vælg evt. kompetence, afdeling eller booking. 4. Sæt hak i Vis dagsdetaljer hvis ressourcebelastning dag for dag skal vises. Når detaljer vises er det muligt at flytte et projekt eller ændre ressourcefordelingen på et projekt/opgave ved at klikke på ikonet. 5. Tryk på Vis rapport for at se eller opdatere rapporten. Antal arbejdstimer pr. uge sættes op pr. bruger under brugeradministrationen (normtid). 11/13

12 Figur 14 Ressourceplan Tilretning af menuer med rollestyring Menuerne i BCpro / Projektstyring er bygget op omkring hvad hver brugerrolle skal kunne se. Det betyder at alle menupunkter kan vælges til og fra, på hver brugerrolle i systemet. Hver bruger/medarbejder kan få tildelt en eller flere roller. Der er nogle standard roller i systemet som f.eks. Almindelig bruger, Projektleder og Administrator. Standard rollerne kan frit ændres efter behov og der kan tilføjes lige så mange nye roller som man har behov for. Brugen af roller gør systemet meget enkelt at gå til for den enkelte bruger. Se figur 13 for et eksempel på hvordan menuen for rollen Almindelig bruger kan se ud. Figur 15 Eksempel på menuen for en almindelig bruger 12/13

13 Næste skridt Præsentation og implementering Kontakt Byggecentrum for en uddybende præsentation af BCpro / Projektstyring. Vi kan præsentere produktet på jeres eller vores adresse eller online via fjernsupport/telefon. Tak for din interesse i BCpro / Projektstyring. Byggecentrum Lautrupvang 1B DK Ballerup Tel: /13

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere