Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte)."

Transkript

1 En slags Status på Skæret efter 8 år i tjenesten. Set fra mit lille sted i foreningens hjørne. (Ikke 9 som i Nyhedsbrevet)(Jeg var i parentes bemærket HELLER IKKE med som initiativtager til foreningens dannelse) Først i vinteren begyndte jeg at komme i Slægtshistorisk Forening Samsø, i lokalerne i Lundehuset på Tingvej. Der havde været en lille annonce i Samsø Posten om at også andre end samsinger kunne søge deres rødder på foreningens arkiv. Og jeg fik lyst at prøve at finde mine egne aner efter at have set, hvor stor og omfattende en slægtsbog Bertel og hans familie havde. Altså startede jeg der med at komme nogle gange i åbningstiden. Og fik hjælp til at få hul på opgaven. En dag nævnte arkivlederen, at jeg havde sådan en pæn håndskrift og orden i mine sager, og om jeg ikke kunne tænke mig at gå ind i bestyrelsen som sekretær. Hun fik tilsagn om, at hvis der ikke var til at få andre til posten på næste generalforsamling, ville jeg da godt det. Og sådan blev det. I sommeren Det viste sig så, at det overhovedet ikke handlede om at skrive referater ind i en protokol, som jeg i min naivitet havde troet, men at dette her var en netbaseret forening, hvor al korrespondance foregik over nettet. Og jeg som dårligt havde set en computer! Jeg fik foreningens gamle model hjem og måtte ved gode støtters hjælp lære det mest elementære, så jeg kunne klare posten. Ved et af de første bestyrelsesmøder i efteråret gik det op for mig, at der ikke var et regnskab at skulle se på eller høre om. Men der var andre punkter, der optog de fremmødte. Så det punkt blev lovet sat på ved næste møde. Det var ikke kommet før jul, så jeg satte min bestyrelsespost ind på at få de tal at se. Da det så kom kort efter nytår omsider var det ret ufuldstændigt og uigennemsigtigt, så jeg begyndte at stille kritiske spørgsmål ved det. Til stor ærgrelse for kassereren (den daglige arkivleder). Senere i januar 2003 skulle der så foreligge et rigtigt regnskab, der heller ikke var i orden. Det ændrede regnskab i februar kunne ligeledes ikke accepteres af bestyrelsen. Hvilket endte med at formand og kasserer gik i megen vrede lige på stedet. Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte). Uden Lisbeth s store erfaring, moralske opbakning og praktiske hjælp og med Kjeld Børgesens juridiske vejledning havde vi ikke klaret det. På generalforsamlingen den 31. maj også en dramatisk og kaotisk dag, blev trådene redt ud efterhånden bedst muligt, og det ikke godkendte regnskab gik igennem. Vi fik forsamlingens støtte til med en ny bestyrelse at gå videre med løfte om et ordentligt budget og regnskab og efterlevelse af foreningens vedtægter fremover.

2 Nu fulgte et godt arbejdsår med Lars Bo som formand og nedsatte grupper til at varetage de forskellige opgaver: Ansvar for Samlingen: Knud Schou Poulsen og jeg, Hjemmeside: Lars Bo og Niels Erik, Lokalhistorisk udvalg: Bertel, Ole Even og Jens Kristensen, Information og Nyhedsbreve: Heidi Lund og jeg, Regnskab: Jørn Samsø og Børge Kristensen, Registrering: Knud, Lars Bo og jeg, Slægtshistoriske spørgsmål: Knud og Årbogsudvalg: Lisbeth Bonde og Jean Seeberg. DET fungerede! Året efter (2004) indvilgede jeg i at være formand for 1 år. Med Morten Holm Madsen som næstformand, Helle Jørgensen som kasserer, Lisbeth Bonde som sekretær og ansvarlig for årbogsudgivelsen, Niels Erik Thunbo som webmaster og Michael Klejs og Lars Bo som suppleanter. Fra 2005 har jeg så efter eget ønske været en del af Arkivgruppen/ Samsøgruppen. Størstedelen af bestyrelsen har siden da boet uden for Samsø. Med Gjertrud, som jo desværre er død nu, i bestyrelsen herfra som det eneste medlem fra Samsø. Ønskeligt ville det være, om vi havde 2 repræsentanter fra øen i bestyrelsen eller som minimum 1 repræsentant og 1 suppleant. Men det lader sig åbenbart ikke gøre. NU er det så i hvert tilfælde rigtig godt, at der igen er én repræsentant herovrefra. Vi har været mange gennem årene, der har været aktive i Arkivgruppen. De mest stabile og trofaste har jo nok alligevel været Knud og mig. Ole Even ydede i sin tid også en stor indsats og Gjertrud ligeså. Efter at være blevet opsagt fra Lundehuset brugte jeg som formand en del energi på at få kommunen til at hjælpe os med husly fremover med mange møder på borgmesterkontoret, i kultur forvaltningen, på bibilioteket og med Økomuseet, men nej! Ingen hjælp at hente. Bestyrelsen besluttede så, at vi kunne flytte til Den gamle Lægebolig i Onsbjerg og indrette os der i et par rum og et loft for kr. i månedlig husleje. Nye tider. Alternativet var at pakke Samlingen ned og stuve den af vejen på biblioteksloftet eller i kommunens arkivkælder under skolen, hvilket jo ville være mod fundatsen. Der boede vi så i 2 år og fik så det meget fine tilbud om at komme til at bo gratis her på Onsbjerg gamle Skole, hvor vi har indrettet os rigtig godt og hvor vi faktisk har helt optimale forhold. Knud og jeg har her i huset haft delt opgaverne sådan imellem os indtil nu, at Knud har stået for registrering og scanning af fotos, såvel nyindkomne som de i samlingen arvede og jeg har stået for ny registrering og opstilling af alt det gamle stof og inkorporering og registrering af alt nytilkommet skriftligt materiale. Med skiftende hjælpere (nu sidst: Robert, Peter, Bertel, Ivan, Bodil og Ruth) (og Ann Stahnke om sommeren) med forskellige specielle opgaver et godt team. Vi har alle kunnet lide at komme her og gøre et stykke frivilligt arbejde. TAK FOR GODT SAMARBEJDE TIL ALLE JER.

3 Alligevel besluttede jeg og kundgjorde sidste sommer, at jeg om et år ville stoppe med mit arbejde i gruppen. Og det har jeg så arbejdet henimod siden. Gudskelov flyttede så Niels Henrik fra Bjerringbro her til Samsø i efteråret 2009 og havde lyst til at gå ind i arkivarbejdet sammen med os. Ret hurtigt tegnede det sig sådan, at Niels Henrik gik ind og overtog mine opgaver, og bestyrelsen er for nylig blevet blev enig med Niels Henrik om, at han fremover er arkivlederen, den der samler alle trådene og uddelegerer opgaverne, som hver især så selv har ansvar for. Der er brug for at ét menneske bevarer overblikket over Samlingen, som den fremtræder nu og hvad der kommer til løbende, at alt bliver registreret og lagt til side, så det kan findes igen af brugerne og alle arkivets folk, som på skift har ansvaret for åbningsdagene. Arkivlederen er også den, der har den direkte kontakt til bestyrelsen. Egentlig et stort og omfattende job, som kun kan klares ved, at hver i gruppen yder sit gode frivillige arbejde, som netop han eller hun er god til. Et godt holdarbejde her er guld værd for hele foreningen. En anden meget heldig situation opstod i vinter, da Ivan Egeris meldte sig som frivillig på opfordring af Peter og at han gerne ville hjælpe Knud i fotohjørnet. Der stortrives de to, kommer godt ud af det med arbejdet og med hinanden. Så det gik IKKE, som jeg havde troet, at Knud ville gå sammen med mig, takke af efter mange gode år og overlade scenen til de nye folk. Nej, Knud bliver og hjælper Ivan med den kæmpeopgave, der stadig ligger forude med billedbehandlingen. TAK til dig Knud for godt samarbejde igennem alle årene. Du er den mand, der har været med fra den allerførste start med til at hente arkivalierne herover fra Ebba og Laurits i Ringsted. For langt det meste har samarbejdet bestyrelsen arkivgruppen fungeret fint, men jeg har dog et par hjertesuk at komme med her på falderebet, som jævnligt har været til irritation os imellem, og som der må kunne tales højt om og drøftes, så der kan ske ændringer? Eller bare små justeringer. Alt sammen noget, der har været talt om og drøftet på arkivet gennem årene, ved møder, i pauser mellem arbejdet og over kaffen med gæster torsdage eftermiddage HVIS bestyrelse og arkivgruppe skal have et tæt og supplerende arbejde skal der være hyppigere kontakt dem imellem. Og de punkter der rejses i begge lejre skal over og drøftes i den anden og vica versa. Arkivgruppen har de sidste år til hvert af vore møder udsendt vores dagsorden og referat af mødet til orientering til formanden og webmasteren (bl.a. tænkt til nyhedsstof måske?), men har ikke fået samme orientering tilbage fra bestyrelsens møder, hvilket har været klart utilfredsstillende. OG: det er en af ankerne: der debatteres alt for lidt de 2 grupper imellem og ved generalforsamlingerne og måske i et debatforum på hjemmesiden? Drøftes, hvordan arbejdet fungerer, om hvilke ønsker nogle medlemmer måtte have til foreningen, til arkivet og til årbogen og hvad der skal ske fremover. Begrundet kritik må også fremkomme, så foreningen kan være levende. Man må kunne stå for kritik som bestyrelsesmedlem og arkivmedlem. Vigtigt at

4 irritationer kommer frem i lyset og kan drøftes og evt. føre til forandringer, som i den sidste ende kun kan gavne en forening med så mange medlemmer. En flot forening er det jo med en flot formålsparagraf og et meget stort medlemstal. Men for at holde den levende skal der måske pustes liv i en debat? Om væsentlige tanker om fremtiden. Bl.a. er arkivlederen for Egnsarkivet nu fyret efter sigende p.gr. af økonomi, men i stedet skal så en af museumslederne selv passe arkivet (til en noget større timeløn!) Økomuseet har aldrig prioriteret det Egnsarkiv ret højt og har aldrig (ud over at give en arkivleder løn for 12 timer ugentligt) investeret hverken interesse eller penge eller haft en plan med det arkiv. Hvordan kunne det tænkes, at der kunne lægges en plan for evt. sammen smeltning / samkøring af de to arkiver, som ville være det eneste rigtige for øen. Noget andet, der ikke er optimalt, er udsending af Nyhedsbreve. De kommer alt for sjældent og er ret intetsigende. Hvis ikke de kommer oftere og er lidt mere aktuelle, burde de måske droppes? Nyheder er det i hvert tilfælde ikke. Hjemmesiden er heller ikke optimal Den bliver for sjældent á jour ført (referat fra generalforsamlingen kommer langt hen i efteråret f.eks.og årbogsdagen omtales hen i foråret). Mange synes det er svært at bruge søgningen efter oplysninger om arkivstof, går meget hellere direkte til Samso Roots (som der måske skulle være et link til for vores medlemmer som der er et link til vores forening på deres hjemmeside)? Det fremgår ikke, når der er NOGET NYT lagt på og ja! Forsiden er også ret kedelig! Og måske postkortene fra Samsø fylder vel rigeligt? Arkivoversigten er heller ikke lagt ind endnu, selv om den er sendt herfra for længe siden og den nys opdaterede vil komme, ja hvornår mon? Vi ved godt alle, at vores webmaster er en meget travl mand, så her er noget af forklaringen. MEN det er her det nu lysner. Der er positive drøftelser i gang mellem Niels Erik, Knud og Ivan om at en ny hjemmeside kan etableres ud fra et godt og konstruktivt forslag fra vore 2 mænd her fra arkivet. Og den store formidling deles på flere hænder. Meget har gennem årene fundet en form her i foreningen. Og fast form kan være godt, men der kan nu godt tåles lidt debat og forandring. Især når alt tilsyneladende kører på skinner med en nu meget god økonomi og mange medlemmer. En succesfuld årbog. Og en godt arbejdende arkivgruppe. De medlemmer, vi arbejder for, hører vi alt for lidt til. Med de små hjertesuk takker jeg af. OG siger også bestyrelsen tak for godt samarbejde. Og tak for den tillid, der er vist mig gennem årene fra alle. NU overlader jeg med glæde min post til Niels Henrik, som jeg ved vil være meget kompetent til at stå for arkivet sammen med den stab af gode medhjælpere, der er. Jeg vil naturligvis stadig komme på besøg i ny og næ og drikke en kop kaffe med. Og kan måske også lokkes til en enkelt

5 lille specialopgave? Har i øvrigt en endnu ikke løst opgave at fuldføre: Snedker Henning Thomsen s Erindringer, som vi sammen arbejder løbende på at få skrevet ned. Men ellers har jeg så mange andre gode gøremål, jeg vil bruge min tid på. Bl.a. at få lidt mere hold på min egen slægt, som har ligget ret underdrejet i de år, siden jeg fik hul på den for mere end 8 år siden. Den skal jeg nu ikke søge på vores arkiv herovre desværre for der ved jeg, at man får en meget stor, venlig og imødekommende og kompetent hjælp. Det vil jeg måske også få på små lokalarkiver i Jylland ved besøg der? Det vil vise sig. TAK FOR ORDET. TAK FOR NU! JEG ØNSKER FORENINGEN OG ARBEJDET I SÅVEL BESTYRELSE SOM ARKIVGRUPPE ALT GODT FREMOVER! Rigtig god debat fremover og GOD FESTMIDDAG I AFTEN i gode venners lag.

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Beretning 2015 Generalforsamling Tirsdag 12. Maj 2014

Beretning 2015 Generalforsamling Tirsdag 12. Maj 2014 Beretning 2015 Generalforsamling Tirsdag 12. Maj 2014 Generalforsamling, det er noget med at gøre status og kigge fremad. I år er vi færdige med den aktuelle sæson, modsat de 2 tidligere år, hvor vi havde

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere