Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport"

Transkript

1 Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national klinisk kvalitetsdatabase 1. april Data til databasen kommer fra alle landets intensivafdelinger. Afdelingerne registrerer elektronisk eller på papir via skemaet, Registrering af dødsfald (se bilag 1), data tastes i afdelingens patientadministrative system. Fra jeres patientadministrative system overføres data til Landspatientregistret, hvor Dansk Center for Organdonation (DCO) trækker jeres data til Organdonationsdatabasen. Hvert år kommer der 5 rapporter fra Organdonationsdatabasen, fire kvartalsrapporter og en årsrapport. Kvartalsrapporten giver jer mulighed for, at tjekke om de data I har registreret er korrekt og rette eventuelle fejlregistreringer. Kvartalsrapporten kan ligeledes danne grundlag for afdelingens arbejde med kvalitet på organdonationsområdet. Her er en gennemgang af, hvordan I læser og bruger kvartalsrapporterne fra Organdonationsdatabasen. Vejledningens indhold i overskrifter: 1. Det skal I gøre, når I modtager kvartalsrapporten 2. Definitioner på kvartalsrapportens begreber 3. Konkret eksempel på gennemgang af kvartalsrapport 4. Generelt om indberetning af organdonationsdata 5. Hvilke typer af fejl kontakter DCO afdelingen om? 6. Hvordan kan I bruge kvartalstallene? Bilag 1 - Skemaet "Registrering af dødsfald Bilag 2 Hvordan hænger kvartalsrapporten sammen med registreringsskemaet? 1

2 1. Det skal I gøre, når I modtager kvartalsrapporten Når I modtager kvartalsrapporten fra Organdonationsdatabasen, skal I sikre jer, at: registreringerne er komplette; at der ikke er for få eller for mange registreringer det, der er registreret, svarer til det, der er angivet i journalen, og hermed at registreringerne giver et korrekt billede af afdelingens kvalitet på området antallet af dødsfald i afdelingen svarer til det, der er opgivet i kvartalsrapporten Hvis I har brug for at validere/tjekke, om de data, I har indberettet til kvartalsrapporten, er korrekte, så kan I få hjælp fra en lægesekretær til at trække listen med dødsfald og CPR.nr. i perioden. Ved hjælp af denne liste vil I kunne finde de relevante journaler i jeres patientadministrative system. Er der fejl i jeres registrering, skal I få lægesekretæren til at rette fejlene i afdelingens patientadministrative system. Når I retter registreringsfejlene løbende, vil I kunne se de korrekte registreringer for kvartalet i den efterfølgende kvartalsrapport, og kvartalsrapporten vil give et korrekt billede af jeres kvalitet på organdonationsområdet. 2. Definitioner på kvartalsrapportens begreber Samtlige dødsfald på intensivafdelingerne Samtlige dødsfald, hjertedøde som hjernedøde. Hverken mistanke om eller påvist potentielt dødelig hjerneskade Patienter hvor der ikke var mistanke om eller påvist en potentielt dødelig hjerneskade - primær som sekundær. Patientgruppen for donordetektion Patienter hvor der var mistanke om eller påvist en potentielt dødelig hjerneskade - primær som sekundær. Potentielle organdonorer Patienter hvis kliniske tilstand umiddelbart var forenelig med betingelserne for at kunne konstatere hjernedød, dvs. patienter som både var bevidstløse, reaktionsløse og respirationsløse. Antal accepterede donorer Hjernedøde personer hvor der hverken var medicinske eller juridiske kontraindikationer mod organdonation og som blev kørt til operationsstuen med henblik på organdonation. 2

3 3. Konkret eksempel på gennemgang af kvartalsrapport I det følgende anvendes data fra det fiktive hospital, Regionshospitalet Forstaden. For at se en detaljeret gennemgang af hvordan de enkelte tal i kvartalsrapporten hænger sammen med registreringsskemaet Registrering af dødsfald, se bilag 2. Forløbsdiagram for Regionshospitalet Forstaden Tekst 1. kvartal, n 2. kvartal, n 3. kvartal, n 4. kvartal, n total Samtlige dødsfald på intensivafdelingerne Hverken mistanke om, eller påvist, potentiel dødelig hjerneskade Patientgruppen for donordetektion Potentielle organdonorer Potentielle organdonorer der blev erklæret hjernedøde Diagnostisk metode: Klinisk hjernedødsundersøgelse Diagnostisk metode: Klinisk hjernedødsundersøgelse suppleret med A-grafi Accepterede donorer På Regionshospitalet Forstaden var der i 2. kvartal 3 patienter i gruppen for donordetektion. Disse 3 var alle potentielle donorer, og 1 af disse blev accepteret til donation. Potentielle donorer, der bliver accepteret til donation, fremkommer, når afdelingen har indberettet, at afdøde blev erklæret hjernedød og samtidig har indberettet, at afdøde blev kørt til operationsstuen mhp. donoroperation. Årsagen til, at de resterende 2 potentielle donorer ikke blev accepteret til donation, skal findes i de næste to tabeller. Årsager til at potentielle organdonorer ikke blev erklæret hjernedøde, opgjort pr. kvartal Kode Tekst 1. kvartal, n 2. kvartal, n 3. kvartal, n 4. kvartal, n total AVAA02 AVAA03 Afslag ud fra en lægefaglig vurdering efter samråd med Afstod ud fra en lægefaglig beslutning uden kontakt til AVAA07 Pludseligt hjertestop AVAA08 Organdonation ikke overvejet AVAA09 Politiet nedlagde forbud mod donation Årsagerne til at de 2 potentielle donorer fra 2. kvartal ikke blev accepteret til donation, var i det ene tilfælde, at patienten fik pludseligt hjertestop og i det andet tilfælde, at politiet nedlagde forbud mod donation, inden den potentielle donorer kunne erklæres hjernedød. 3

4 Årsager til at potentielle organdonorer, der blev erklæret hjernedøde ikke blev accepterede donorer, opgjort pr. kvartal Kode Tekst 1. kvartal, n 2. kvartal, n 3. kvartal, n 4. kvartal, n total AVAB02 Afslag ud fra en lægefaglig vurdering efter samråd med Det kan også forekomme, at en potentiel organdonor bliver erklæret hjernedød, men alligevel ikke bliver accepteret til donation, som her i 3. kvartal, hvor der bliver givet afslag ud fra en lægefaglig vurdering efter samråd med. Afslaget kan skyldes svar på prøver, der kommer sent i donationsforløbet. Hvis der ikke i alle relevante tilfælde er indberettet en årsagsforklaring på, hvorfor en potentiel donor ikke blev erklæret hjernedød eller accepteret til donation, er der tale om mangelfuld registrering, og årsagsforklaringen skal tilføjes til den relevante registrering i afdelingens patientadministrative system. Det kan også forekomme, at der er for mange årsagsforklaringer i forhold til antallet af potentielle donorer. Dette skyldes overregistrering, og det skal rettes i afdelingens patientadministrative system, sådan at der kun er angivet den vigtigste årsag til, hvorfor den potentielle donor ikke blev erklæret hjernedød eller accepteret til donation. 4. Generelt om indberetning af organdonationsdata For afdelinger der registrerer på papir I afdelinger, hvor registreringer til Organdonationsdatabasen registreres på et registreringsskema i papir, er det en god idé, hvis de donationsansvarlige nøglepersoner tjekker registreringsskemaet inden registreringerne tastes i afdelingens patientadministrative system af en lægesekretær. For afdelinger der registrerer i CIS 1 I afdelinger, hvor registreringer til Organdonationsdatabasen registreres i CIS, er det en god idé, hvis de donationsansvarlige nøglepersoner tjekker registreringerne i CIS, inden en lægesekretær taster disse i afdelingens patientadministrative system. 1 Critical Information System (CIS) 4

5 5. Hvilke typer af fejl kontakter DCO afdelingen om? Inden vi trækker kvartalsdata til Organdonationsdatabasen, sender vi en mail til de donationsansvarlige nøglepersoner. Mailen indeholder datoen for, hvornår der trækkes data. Data trækkes altid den 10. i anden måned efter et kvartals afslutning 2, dvs.: 1. kvartal trækkes 10. maj 2. kvartal trækkes 10. august 3. kvartal trækkes 10. november 4. kvartal trækkes 10. februar Samtidig med at DCO får data fra Landspatientregistret får vi en fejlliste med donationsforløb hvor: der er huller i registreringen (dvs. der mangler at blive besvaret spørgsmål) der er for mange registreringer o der er f.eks. både svaret ja og nej til et spørgsmål o der er angivet for mange årsagsforklaringer o man har ikke stoppet registreringen, hvor man burde Afdelinger, der har registreringsmæssige fejl af typen ovenfor, får en mail fra Dansk Center for Organdonation. DCO kun kan fange de fejl jf. punkterne ovenfor, hvor fejlen skyldes en registreringsmæssig fejl og ikke de fejl der skyldes at krydserne i registreringsskemaet ikke svarer til det der faktisk er sket i forløbet. De sidstnævnte fejl skal I, som nævnt i afsnit 3, tjekke op på og i givet fald rette i afdelingens patientadministrative system. 6. Hvordan kan I bruge kvartalsrapporterne? Kvartalsrapporterne kan bruges til at se om denne giver et korrekt billede af den kvalitet som afdelingen yder på organdonationsområdet og hermed til at tjekke op på om der skulle være fejl i de data I har indberettet. Når I har fundet ud af om de data afdelingen har indberettet til Landspatientregistret er korrekte, og har rettet de fejl der eventuelt måtte være, kan kvartalsrapporten give indblik i hvor afdelingen har muligheder for at forbedre kvaliteten på organdonationsområdet. Nogle hindringer mod organdonation kan man i afdelingen arbejde på at minimere (f.eks. manglende opmærksomhed på potentielle donorer), andre hindringer har afdelingen ikke umiddelbart nogen indflydelse på (f.eks. om afdøde selv har taget stilling til, at han/hun ikke vil være donor.) Her er hindringerne mod organdonation inddelt i fire grupper, under hver sin overskrift. For hver hindring er angivet de indsatser som afdelingen kan sætte i værk for at undgå disse hindringer fremadrettet. Det er udelukkende hindringer som afdelingen selv har indflydelse på at ændre, der er medtaget herunder. 2 Årsrapporten trækkes 10/3-XXXX 5

6 Husk at undervisningsindsatser og øvrige indsatser altid kan planlægges og gennemføres med hjælp fra Dansk Center for Organdonations donationsansvarlige læger og sygeplejersker. Lægefaglig vurdering Hindring: Intensivafdelingerne afstod fra organdonation ud fra en lægefaglig vurdering, uden samråd med et transplantationscenter. Indsats: Beslutningen om, at en potentiel donor skal afvises som donor skal altid ske i samråd med transplantationscentret. Her kan sættes en undervisningsaktivitet i gang med afsæt i Actioncard for donordetektion, samt undervisningsmateriale fra DCO s Lærerværelse under punktet Donordetektion og punktet Meld en donor. Hindring: Patienten hjertedøde pludseligt. Indsats: I DASAIMs Rekommandation behandling af voksne organdonorer, anbefales det, at hjertestopbehandling som udgangspunkt bør initieres ved hjertestop hos potentielle organdonorer. Til at hjælpe jer i afdelingen med at få afdækket, hvordan I forholder jer til behandling af hjertestop, kan I på Lærerværelset finde undervisningsmateriale, der kan hjælpe til at få taget denne snak i afdelingen i forskellige mødefora. Dette ligger under punktet Donorbehandling Etik. Hindring: Hjernedødsundersøgelsen viste reflekser eller intrakraniel cirkulation og patienten kunne derfor ikke erklæres hjernedød. 6

7 Indsats: I afdelingen skal man sikre sig, at både den kliniske hjernedødsundersøgelse og 4-kars opløbsarteriografi times bedst muligt. Især i forhold til de anoxiske hjerneskader er timingen svær, da hjernen godt kan være død, uden at den initialt hæver op. Dermed stoppes der ikke for blodgennemstrømning til hjernen, hvilket er det man dokumenterer med en 4-kars opløbsarteriografi. En rettesnor kunne være, at vente 24 timer fra det tidspunkt hvor hjernedøden formodes at være indtrådt, og herefter foretage en 4-kars opløbsarteriografi. Samtykkebetinget årsag Som baggrund for arbejdet med organdonation og særligt samtalerne med de pårørende, gør følgende sig gældende: Folketinget har fastlagt to nationale målsætninger i forhold til opmærksomhed på organdonation og i forhold til samtykke. Folketinget har med målsætningen givet mandat til at søge at få ja til organdonation fra de pårørende Flere videnskabelige artikler viser at pårørende oftest fortryder et nej til organdonation. Afdelingerne kan få bistand fra sygeplejerskerne i udrykningsfunktionen til samtalerne i det aktuelle donationsforløb. Dansk Center for Organdonation har udviklet undervisningsmateriale og tilbyder kurser og undervisning om samtalerne med de pårørende Vær opmærksom på hvordan et eventuelt samtykket til organdonation er givet, se vejledningen på bagsiden af Skema til dokumentation af samtykke til donation. Hindring: Den afdøde havde ikke selv tilkendegivet sin stillingtagen, og de pårørende ønskede ikke, at patienten skulle donere organer. Indsats: Med afsæt i undervisningsmaterialet på DCO s Lærerværelse under punktet Samtaler om organdonation, kan afdelingen få indblik i den systematik til samtalerne om hjernedød og organdonation som Dansk Center for Organdonation anbefaler. Afdelingen kan sende læger og sygeplejersker på kommunikationskurset EDHEP. Se DCO s hjemmeside for hvad EDHEP indeholder og for tilmelding. Hindring: Den afdøde havde tidligere tilkendegivet, at han/hun ønskede at være organdonor, men pårørende afslog Indsats: Den samme indsats som ovenfor. Andre årsager Hindring: Afdelingen har ikke overvejet muligheden for organdonation. Indsats: I kan sætte en undervisningsaktivitet i gang, med afsæt i Actioncard donordetektion, samt undervisningsmateriale fra DCO s Lærerværelse under punktet Donordetektion. Hindring: Politiet nedlagde forbud mod organdonation. Indsats: Organdonation kan godt finde sted, selv om der eventuelt skal foretages et retslægeligt ligsyn og/eller retslægelig obduktion, såfremt politiet antager, at organdonationen er uden betydning for resultatet af undersøgelsen. Som indsats kan i derfor sikre jer, at alle er bekendt med dette, og at I altid går i dialog med politiet og opfordre til, at politiet kontakter embedslægen for en vurdering. 7

8 Bilag 1 - Skema til registrering af dødsfald April 2013 Registrering af dødsfald Udfyldes af læge efter dødsfald i intensivafdelingen - uanset om der var tale om hjerte- eller hjernedød. Besvarelsen skal danne baggrund for en optimal anvendelse af donorpotentialet. 1. Patientens cpr. nr. eller erstatningspersonnummer: 2. Hospitalets navn og afdelingskode: 3. Dødsdato: (dag-måned-år) (f.eks ) 4. Havde patienten en anoxisk eller strukturel skade af hjernen i det aktuelle sygdomsforløb? Nej (Gå til punkt 11) Ja (Gå til punkt 5) 5. Har patienten været respiratorbehandlet på intensivafdelingen? Nej (Gå til punkt 11) Ja (Gå til punkt 6) 6. Var patienten uden nogen reaktioner og uden sedationsbehov og derfor mistænkt for at være hjernedød? Nej (Gå til punkt 11) Ja (Gå til punkt 7) 7. Blev de pårørende informeret om muligheden for organdonation? Ja (Gå til punkt 8, uanset om der svares ja eller nej) Nej Fortsæt næste side 8

9 8. Blev patienten erklæret hjernedød? Nej Ja (Gå til punkt 9) Patienten blev ikke erklæret hjernedød. Afkryds vigtigste årsag - kun ét kryds i hele boksen. Gå herefter til punkt 11. Lægefaglig vurdering 8.1 Afstod ud fra en lægefaglig vurdering efter samråd med 8.2 Afstod ud fra en lægefaglig vurdering uden samråd med 8.3 Pludseligt hjertestop 8.4 Hjernedødsundersøgelsen viste reflekser eller intrakraniel cirkulation Samtykkebetinget årsag 8.5 Patienten ønskede ikke at være donor 8.6 Patienten ønskede at være donor, men pårørende afslog 8.7 Patientens indstilling ukendt, og pårørende ønskede ikke donation 8.8 Patientens indstilling ukendt, og ikke muligt at finde pårørende 8.9 Patienten ikke identificeret 8.10 Pårørende kunne ikke informeres pga. manglende habilitet Kapacitets- eller ressourceproblemer 8.11 Ikke kapacitet på intensivafdelingen 8.12 Ikke muligt af få en speciallæge til at udføre hernedødsundersøgelsen 8.13 Ikke muligt at anvende cerebral 4-kars arteriografi som supplerende diagnostisk metode Andre årsager 8.14 Organdonation ikke overvejet 8.15 Politiet nedlagde forbud mod donation (Gå til punkt 11) 9. Blev den kliniske hjernedødsundersøgelse suppleret med cerebral 4-kars arteriografi? Ja (Gå til punkt 10 uanset om der svares ja eller nej) Nej Fortsæt næste side 9

10 10. Blev afdøde kørt til operationsstuen med henblik på donoroperation? Nej Ja (Gå til punkt 11) Afdøde blev ikke kørt til operationsstuen. Afkryds for vigtigste årsag - kun ét kryds i hele boksen. Gå herefter til punkt 11. Lægefaglig vurdering 10.1 Afstod ud fra en lægefaglig vurdering efter samråd med 10.2 Afstod ud fra en lægefaglig vurdering uden samråd med 10.3 Pludseligt hjertestop Samtykkebetinget årsag 10.4 Afdøde ønskede ikke at være donor 10.5 Afdøde ønskede at være donor, men pårørende afslog 10.6 Afdødes indstilling ukendt, og pårørende ønskede ikke donation 10.7 Afdødes indstilling ukendt, og ikke muligt at finde pårørende 10.8 Afdøde ikke identificeret 10.9 Pårørende kunne ikke informeres pga. manglende habilitet Kapacitets- eller ressourceproblemer Ikke kapacitet på intensivafdelingen Ikke kapacitet på operationsafdelingen Andre årsager Politiet nedlagde forbud mod donation (Gå til punkt 11) 11. Udfyldt af: (til internt brug i afdelingen) Det udfyldte skema afleveres til: I tvivlstilfælde vedr. registreringen kontaktes intensivafdelingens donationsansvarlige nøgleperson: Tak for din medvirken til registreringen 10

11 Bilag 2 - Hvordan hænger kvartalsrapporten sammen med registreringsskemaet? Kvartalsrapporten indeholder 3 tabeller for de nationale tal og for hver afdeling. Tabellerne giver et overblik over kvaliteten på organdonationsområdet og de forhindringer der måtte være mod at organdonation kan finde sted: Forløbsdiagram, svarende til registreringsskemaets spørgsmål 1-10 Årsager til at potentielle donorer ikke bliver erklæret hjernedøde, svarende til registreringsskemaets spørgsmål Tabellens længde er et udtryk for, hvor mange årsagsforklaringer der er benyttet i spørgsmål 8. Årsager til at potentielle donorer der blev erklæret hjernedøde ikke blev accepterede donorer, svarende til registreringsskemaets spørgsmål Tabellens længde er et udtryk for hvor mange årsagsforklaringer der er benyttet i spørgsmål 10. De tal, som fremgår af kvartalsrapporterne, afspejler de data I har registreret på papir eller i CIS og indberettet til Landspatientregistret via jeres patientadministrative system: Samtlige dødsfald = Alle dødsfald jeres afdeling har indberettet, såvel hjertedøde som hjernedøde Hverken mistanke om eller påvist potentiel dødelig hjerneskade = NEJ i spgsm. 4 11

12 Patientgruppen for donordetektion = JA i spgsm. 4 Potentielle organdonorer = JA i spgsm. 6 (betinget af JA i spgsm. 4 og JA i spgsm. 5) Potentielle organdonorer der blev erklæret hjernedøde = JA i spgsm. 8 (betinget af JA i spgsm. 4-7) Diagnostisk metode: Klinisk hjernedødsundersøgelse = NEJ i spgsm. 9 (betinget af JA i spgsm. 4-8) Diagnostisk metode: Klinisk hjernedødsundersøgelse suppleret med A-grafi = JA i spgsm. 9 (betinget af JA i spgsm. 4-8) 12

13 Accepterede donorer = JA i spgsm 8 og JA i spgsm. 10 (betinget af JA i spgsm. 4-7 samt JA/NEJ i spgsm. 9) og Årsager til at potentielle organdonorer ikke blev erklæret hjernedøde = spgsm (betinget af JA i spgsm Vær desuden opmærksom på, at kun den vigtigste årsag til, at patienten ikke erklæres hjernedød, registreres) Årsager til at pot. don., der blev erklæret hjernedøde, ikke blev accepterede donorer = spgsm (betinget af JA i spgsm. 4-8 samt JA/NEJ i spgsm. 9. Vær desuden opmærksom på, at kun den vigtigste årsag til, at den potentielle donor ikke blev accepteret, registreres) 13

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 Organdonationskorpsets udrykningsfunktion Baggrund Formål Retningslinjer / opgaver Aktivitet i 2013 Forsøgsordningen i ØST bistand fra udrykningssygeplejerskerne

Læs mere

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014.

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014. Årsplan 2014 Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i foråret 2013 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en handlingsplan for organdonation. Dels for at styrke den indsats,

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Formålet med donordetektion er: At optimere udnyttelsen af det foreliggende donorpotentiale Konstant fokus fra Afdelingsledelse støtte afdelingens undervisning og procedurer NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N En beskrivelse

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION r-das, Regional Donations Ansvarlig Sygeplejerske Dansk Center for Organdonation Intensiv sygeplejerske Neurointensiv afd. 2093 Rigshospitalet Lisa Lykke Jensen 30.05.2013 - 80 donorer i 2014, 63 i 2013

Læs mere

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Dato: Den 23. februar 2012 kl. 09.30 14.00 Sted: Referenter: Deltagere: Handelsfagskolen i Skåde Tina Rindahl Petersen, Jane

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Ny forening: Alle danskere skal fødes som organdonorer

Ny forening: Alle danskere skal fødes som organdonorer Ny forening: Alle danskere skal fødes som organdonorer To medicinske sværvægtere, en eks-politiker og nyredonor samt en nyretransplanteret journalist, står bag ny forening, der kæmper for at fjerne ventelisterne

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Hvad er etik / 7 Etik og organdonation / 8 Hvorfor organdonation? / 9. Hjernedød og hjertedød / 10. Et transplantationsforløb / 12

Hvad er etik / 7 Etik og organdonation / 8 Hvorfor organdonation? / 9. Hjernedød og hjertedød / 10. Et transplantationsforløb / 12 Indhold Kapitel 1 Kapitel 2 Transplantation og organdonation - stillingtagen / 6 Hvad er etik / 7 Etik og organdonation / 8 Hvorfor organdonation? / 9 Hjernedød og hjertedød / Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Idékatalog til sygepleje til pårørende til organdonorer

Idékatalog til sygepleje til pårørende til organdonorer Idékatalog til sygepleje til pårørende til organdonorer Intern vejledning fra neurointensivafdeling, Aarhus Universitetshospital Udarbejdet af Inge Haahr Langdahl og Mette Berner Stausholm neurointensivafdeling,

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner 60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2 Organdonation Manual til nøglepersoner 2003 60673 Faneblade 16/12/02 17:07 Side 1 Forord Introduktion Del 1 Nøglepersonernes opgaver Hvordan udføres opgaven?

Læs mere

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser.

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Organdonation - LIVET OG DØDEN Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Etisk Forum for Unge 2011 Organdonation - livet og døden ISBN: 978-87-91112-93-5

Læs mere

Love. Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11. Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12

Love. Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11. Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12 Love Indholdsfortegnelse: side Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11 Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12 Sundhedsloven afsnit XIII. Ligsyn og obduktion m.v. 12-16 Bek. om dødens

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af noget om selv? v/ Mogens Grønvold, overlæge, dr.med., formand for dansk palliativ database og Mathilde Rasmussen, cand.scient.san.publ.,

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 4 - Oktober 2013 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 E-mail: formand@leverforeningen.dk

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil I denne guide finder I gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdet med den lokale klimatilpasningsprofil an, og hvad I bør overveje i projektets faser:

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2015 > Sæsonprogram for forår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 3. februar kl. 20.00: Tirsdag den 3. marts kl. 20.00: Tirsdag

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Når døden møder livet

Når døden møder livet Når døden møder livet En kvantitativ undersøgelse inden for sygeplejefaglig omsorg Bachelorprojekt modul 14 3. januar 2013 Udarbejdet af: Anna Siig Bork & Christina Vejleder: Sus Dambæk Sygeplejerske uddannelsen

Læs mere

Organdonation - en holdningsundersøgelse

Organdonation - en holdningsundersøgelse Organdonation - en holdningsundersøgelse Aalborg Universitet Medical Market Access, Maj 2011 Mia Buus Andersen Louise Hesselbjerg Cathrine Elgaard Jensen Maria Kristensen Heidi Sjølund Pedersen 1 2 Titel:

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION

VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION Anæstesiologisk afdeling R Nr.: RIT.15 Udarbejdet af: Allan Engquist Godkendt af: Ansvar: Allan Engquist VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION Målgruppe: Læger og sygeplejersker RIT Sidst ajourført den:

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Skriftlig information, når det er bedst v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Hvorfor står jeg her? Forskningsprojekt om forståelse af skriftlig patientinformation Inspirator og rådgiver i kommunikation

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

På job med døden. Oplæg ved Finn Ekenberg og Carsten Sauer, Vågetjenesten i Aarhus. Oplæg ved kapelassistent Betina Stege, Aarhus Universitetshospital

På job med døden. Oplæg ved Finn Ekenberg og Carsten Sauer, Vågetjenesten i Aarhus. Oplæg ved kapelassistent Betina Stege, Aarhus Universitetshospital På job med døden Sted: Handelsfagskolen i Skåde Tidspunkt: Torsdag d. 29. januar 2015 kl. 9:00-15:00 Antal deltagere: 92 Arrangør: Lægesekretæreleverne, hold 40, Odder Handelsfagskole Referenter: Helle

Læs mere

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014 DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 04 GUIDE TIL SIA SIA står for SogneIndsamlingsAdministration og er den online database, hvor alle informationer om din indsamling er samlet og registreret. Du logger ind på

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsen Optælling af evalueringsskemaer - vejledning til udbydere Fra 1. januar 2011 skal du som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse ikke længere sende spørgeskemaer ind til Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Vejledning til pårørende ved dødsfald

Vejledning til pårørende ved dødsfald Vejledning til pårørende ved dødsfald 1 Forord Et sidste farvel...4 Om sorgen, tabet, følelserne og dét at komme videre... 5 Sorgens udtryksformer...5 Hvad hjælper på sorgen?...6 Sorgen tager tid...7 men

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Marts 2013 Rapporten er udarbejdet for Patientsikkert Sygehus af: Ida Hoeck Analyse og Rådgivning

Læs mere