Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport"

Transkript

1 Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national klinisk kvalitetsdatabase 1. april Data til databasen kommer fra alle landets intensivafdelinger. Afdelingerne registrerer elektronisk eller på papir via skemaet, Registrering af dødsfald (se bilag 1), data tastes i afdelingens patientadministrative system. Fra jeres patientadministrative system overføres data til Landspatientregistret, hvor Dansk Center for Organdonation (DCO) trækker jeres data til Organdonationsdatabasen. Hvert år kommer der 5 rapporter fra Organdonationsdatabasen, fire kvartalsrapporter og en årsrapport. Kvartalsrapporten giver jer mulighed for, at tjekke om de data I har registreret er korrekt og rette eventuelle fejlregistreringer. Kvartalsrapporten kan ligeledes danne grundlag for afdelingens arbejde med kvalitet på organdonationsområdet. Her er en gennemgang af, hvordan I læser og bruger kvartalsrapporterne fra Organdonationsdatabasen. Vejledningens indhold i overskrifter: 1. Det skal I gøre, når I modtager kvartalsrapporten 2. Definitioner på kvartalsrapportens begreber 3. Konkret eksempel på gennemgang af kvartalsrapport 4. Generelt om indberetning af organdonationsdata 5. Hvilke typer af fejl kontakter DCO afdelingen om? 6. Hvordan kan I bruge kvartalstallene? Bilag 1 - Skemaet "Registrering af dødsfald Bilag 2 Hvordan hænger kvartalsrapporten sammen med registreringsskemaet? 1

2 1. Det skal I gøre, når I modtager kvartalsrapporten Når I modtager kvartalsrapporten fra Organdonationsdatabasen, skal I sikre jer, at: registreringerne er komplette; at der ikke er for få eller for mange registreringer det, der er registreret, svarer til det, der er angivet i journalen, og hermed at registreringerne giver et korrekt billede af afdelingens kvalitet på området antallet af dødsfald i afdelingen svarer til det, der er opgivet i kvartalsrapporten Hvis I har brug for at validere/tjekke, om de data, I har indberettet til kvartalsrapporten, er korrekte, så kan I få hjælp fra en lægesekretær til at trække listen med dødsfald og CPR.nr. i perioden. Ved hjælp af denne liste vil I kunne finde de relevante journaler i jeres patientadministrative system. Er der fejl i jeres registrering, skal I få lægesekretæren til at rette fejlene i afdelingens patientadministrative system. Når I retter registreringsfejlene løbende, vil I kunne se de korrekte registreringer for kvartalet i den efterfølgende kvartalsrapport, og kvartalsrapporten vil give et korrekt billede af jeres kvalitet på organdonationsområdet. 2. Definitioner på kvartalsrapportens begreber Samtlige dødsfald på intensivafdelingerne Samtlige dødsfald, hjertedøde som hjernedøde. Hverken mistanke om eller påvist potentielt dødelig hjerneskade Patienter hvor der ikke var mistanke om eller påvist en potentielt dødelig hjerneskade - primær som sekundær. Patientgruppen for donordetektion Patienter hvor der var mistanke om eller påvist en potentielt dødelig hjerneskade - primær som sekundær. Potentielle organdonorer Patienter hvis kliniske tilstand umiddelbart var forenelig med betingelserne for at kunne konstatere hjernedød, dvs. patienter som både var bevidstløse, reaktionsløse og respirationsløse. Antal accepterede donorer Hjernedøde personer hvor der hverken var medicinske eller juridiske kontraindikationer mod organdonation og som blev kørt til operationsstuen med henblik på organdonation. 2

3 3. Konkret eksempel på gennemgang af kvartalsrapport I det følgende anvendes data fra det fiktive hospital, Regionshospitalet Forstaden. For at se en detaljeret gennemgang af hvordan de enkelte tal i kvartalsrapporten hænger sammen med registreringsskemaet Registrering af dødsfald, se bilag 2. Forløbsdiagram for Regionshospitalet Forstaden Tekst 1. kvartal, n 2. kvartal, n 3. kvartal, n 4. kvartal, n total Samtlige dødsfald på intensivafdelingerne Hverken mistanke om, eller påvist, potentiel dødelig hjerneskade Patientgruppen for donordetektion Potentielle organdonorer Potentielle organdonorer der blev erklæret hjernedøde Diagnostisk metode: Klinisk hjernedødsundersøgelse Diagnostisk metode: Klinisk hjernedødsundersøgelse suppleret med A-grafi Accepterede donorer På Regionshospitalet Forstaden var der i 2. kvartal 3 patienter i gruppen for donordetektion. Disse 3 var alle potentielle donorer, og 1 af disse blev accepteret til donation. Potentielle donorer, der bliver accepteret til donation, fremkommer, når afdelingen har indberettet, at afdøde blev erklæret hjernedød og samtidig har indberettet, at afdøde blev kørt til operationsstuen mhp. donoroperation. Årsagen til, at de resterende 2 potentielle donorer ikke blev accepteret til donation, skal findes i de næste to tabeller. Årsager til at potentielle organdonorer ikke blev erklæret hjernedøde, opgjort pr. kvartal Kode Tekst 1. kvartal, n 2. kvartal, n 3. kvartal, n 4. kvartal, n total AVAA02 AVAA03 Afslag ud fra en lægefaglig vurdering efter samråd med Afstod ud fra en lægefaglig beslutning uden kontakt til AVAA07 Pludseligt hjertestop AVAA08 Organdonation ikke overvejet AVAA09 Politiet nedlagde forbud mod donation Årsagerne til at de 2 potentielle donorer fra 2. kvartal ikke blev accepteret til donation, var i det ene tilfælde, at patienten fik pludseligt hjertestop og i det andet tilfælde, at politiet nedlagde forbud mod donation, inden den potentielle donorer kunne erklæres hjernedød. 3

4 Årsager til at potentielle organdonorer, der blev erklæret hjernedøde ikke blev accepterede donorer, opgjort pr. kvartal Kode Tekst 1. kvartal, n 2. kvartal, n 3. kvartal, n 4. kvartal, n total AVAB02 Afslag ud fra en lægefaglig vurdering efter samråd med Det kan også forekomme, at en potentiel organdonor bliver erklæret hjernedød, men alligevel ikke bliver accepteret til donation, som her i 3. kvartal, hvor der bliver givet afslag ud fra en lægefaglig vurdering efter samråd med. Afslaget kan skyldes svar på prøver, der kommer sent i donationsforløbet. Hvis der ikke i alle relevante tilfælde er indberettet en årsagsforklaring på, hvorfor en potentiel donor ikke blev erklæret hjernedød eller accepteret til donation, er der tale om mangelfuld registrering, og årsagsforklaringen skal tilføjes til den relevante registrering i afdelingens patientadministrative system. Det kan også forekomme, at der er for mange årsagsforklaringer i forhold til antallet af potentielle donorer. Dette skyldes overregistrering, og det skal rettes i afdelingens patientadministrative system, sådan at der kun er angivet den vigtigste årsag til, hvorfor den potentielle donor ikke blev erklæret hjernedød eller accepteret til donation. 4. Generelt om indberetning af organdonationsdata For afdelinger der registrerer på papir I afdelinger, hvor registreringer til Organdonationsdatabasen registreres på et registreringsskema i papir, er det en god idé, hvis de donationsansvarlige nøglepersoner tjekker registreringsskemaet inden registreringerne tastes i afdelingens patientadministrative system af en lægesekretær. For afdelinger der registrerer i CIS 1 I afdelinger, hvor registreringer til Organdonationsdatabasen registreres i CIS, er det en god idé, hvis de donationsansvarlige nøglepersoner tjekker registreringerne i CIS, inden en lægesekretær taster disse i afdelingens patientadministrative system. 1 Critical Information System (CIS) 4

5 5. Hvilke typer af fejl kontakter DCO afdelingen om? Inden vi trækker kvartalsdata til Organdonationsdatabasen, sender vi en mail til de donationsansvarlige nøglepersoner. Mailen indeholder datoen for, hvornår der trækkes data. Data trækkes altid den 10. i anden måned efter et kvartals afslutning 2, dvs.: 1. kvartal trækkes 10. maj 2. kvartal trækkes 10. august 3. kvartal trækkes 10. november 4. kvartal trækkes 10. februar Samtidig med at DCO får data fra Landspatientregistret får vi en fejlliste med donationsforløb hvor: der er huller i registreringen (dvs. der mangler at blive besvaret spørgsmål) der er for mange registreringer o der er f.eks. både svaret ja og nej til et spørgsmål o der er angivet for mange årsagsforklaringer o man har ikke stoppet registreringen, hvor man burde Afdelinger, der har registreringsmæssige fejl af typen ovenfor, får en mail fra Dansk Center for Organdonation. DCO kun kan fange de fejl jf. punkterne ovenfor, hvor fejlen skyldes en registreringsmæssig fejl og ikke de fejl der skyldes at krydserne i registreringsskemaet ikke svarer til det der faktisk er sket i forløbet. De sidstnævnte fejl skal I, som nævnt i afsnit 3, tjekke op på og i givet fald rette i afdelingens patientadministrative system. 6. Hvordan kan I bruge kvartalsrapporterne? Kvartalsrapporterne kan bruges til at se om denne giver et korrekt billede af den kvalitet som afdelingen yder på organdonationsområdet og hermed til at tjekke op på om der skulle være fejl i de data I har indberettet. Når I har fundet ud af om de data afdelingen har indberettet til Landspatientregistret er korrekte, og har rettet de fejl der eventuelt måtte være, kan kvartalsrapporten give indblik i hvor afdelingen har muligheder for at forbedre kvaliteten på organdonationsområdet. Nogle hindringer mod organdonation kan man i afdelingen arbejde på at minimere (f.eks. manglende opmærksomhed på potentielle donorer), andre hindringer har afdelingen ikke umiddelbart nogen indflydelse på (f.eks. om afdøde selv har taget stilling til, at han/hun ikke vil være donor.) Her er hindringerne mod organdonation inddelt i fire grupper, under hver sin overskrift. For hver hindring er angivet de indsatser som afdelingen kan sætte i værk for at undgå disse hindringer fremadrettet. Det er udelukkende hindringer som afdelingen selv har indflydelse på at ændre, der er medtaget herunder. 2 Årsrapporten trækkes 10/3-XXXX 5

6 Husk at undervisningsindsatser og øvrige indsatser altid kan planlægges og gennemføres med hjælp fra Dansk Center for Organdonations donationsansvarlige læger og sygeplejersker. Lægefaglig vurdering Hindring: Intensivafdelingerne afstod fra organdonation ud fra en lægefaglig vurdering, uden samråd med et transplantationscenter. Indsats: Beslutningen om, at en potentiel donor skal afvises som donor skal altid ske i samråd med transplantationscentret. Her kan sættes en undervisningsaktivitet i gang med afsæt i Actioncard for donordetektion, samt undervisningsmateriale fra DCO s Lærerværelse under punktet Donordetektion og punktet Meld en donor. Hindring: Patienten hjertedøde pludseligt. Indsats: I DASAIMs Rekommandation behandling af voksne organdonorer, anbefales det, at hjertestopbehandling som udgangspunkt bør initieres ved hjertestop hos potentielle organdonorer. Til at hjælpe jer i afdelingen med at få afdækket, hvordan I forholder jer til behandling af hjertestop, kan I på Lærerværelset finde undervisningsmateriale, der kan hjælpe til at få taget denne snak i afdelingen i forskellige mødefora. Dette ligger under punktet Donorbehandling Etik. Hindring: Hjernedødsundersøgelsen viste reflekser eller intrakraniel cirkulation og patienten kunne derfor ikke erklæres hjernedød. 6

7 Indsats: I afdelingen skal man sikre sig, at både den kliniske hjernedødsundersøgelse og 4-kars opløbsarteriografi times bedst muligt. Især i forhold til de anoxiske hjerneskader er timingen svær, da hjernen godt kan være død, uden at den initialt hæver op. Dermed stoppes der ikke for blodgennemstrømning til hjernen, hvilket er det man dokumenterer med en 4-kars opløbsarteriografi. En rettesnor kunne være, at vente 24 timer fra det tidspunkt hvor hjernedøden formodes at være indtrådt, og herefter foretage en 4-kars opløbsarteriografi. Samtykkebetinget årsag Som baggrund for arbejdet med organdonation og særligt samtalerne med de pårørende, gør følgende sig gældende: Folketinget har fastlagt to nationale målsætninger i forhold til opmærksomhed på organdonation og i forhold til samtykke. Folketinget har med målsætningen givet mandat til at søge at få ja til organdonation fra de pårørende Flere videnskabelige artikler viser at pårørende oftest fortryder et nej til organdonation. Afdelingerne kan få bistand fra sygeplejerskerne i udrykningsfunktionen til samtalerne i det aktuelle donationsforløb. Dansk Center for Organdonation har udviklet undervisningsmateriale og tilbyder kurser og undervisning om samtalerne med de pårørende Vær opmærksom på hvordan et eventuelt samtykket til organdonation er givet, se vejledningen på bagsiden af Skema til dokumentation af samtykke til donation. Hindring: Den afdøde havde ikke selv tilkendegivet sin stillingtagen, og de pårørende ønskede ikke, at patienten skulle donere organer. Indsats: Med afsæt i undervisningsmaterialet på DCO s Lærerværelse under punktet Samtaler om organdonation, kan afdelingen få indblik i den systematik til samtalerne om hjernedød og organdonation som Dansk Center for Organdonation anbefaler. Afdelingen kan sende læger og sygeplejersker på kommunikationskurset EDHEP. Se DCO s hjemmeside for hvad EDHEP indeholder og for tilmelding. Hindring: Den afdøde havde tidligere tilkendegivet, at han/hun ønskede at være organdonor, men pårørende afslog Indsats: Den samme indsats som ovenfor. Andre årsager Hindring: Afdelingen har ikke overvejet muligheden for organdonation. Indsats: I kan sætte en undervisningsaktivitet i gang, med afsæt i Actioncard donordetektion, samt undervisningsmateriale fra DCO s Lærerværelse under punktet Donordetektion. Hindring: Politiet nedlagde forbud mod organdonation. Indsats: Organdonation kan godt finde sted, selv om der eventuelt skal foretages et retslægeligt ligsyn og/eller retslægelig obduktion, såfremt politiet antager, at organdonationen er uden betydning for resultatet af undersøgelsen. Som indsats kan i derfor sikre jer, at alle er bekendt med dette, og at I altid går i dialog med politiet og opfordre til, at politiet kontakter embedslægen for en vurdering. 7

8 Bilag 1 - Skema til registrering af dødsfald April 2013 Registrering af dødsfald Udfyldes af læge efter dødsfald i intensivafdelingen - uanset om der var tale om hjerte- eller hjernedød. Besvarelsen skal danne baggrund for en optimal anvendelse af donorpotentialet. 1. Patientens cpr. nr. eller erstatningspersonnummer: 2. Hospitalets navn og afdelingskode: 3. Dødsdato: (dag-måned-år) (f.eks ) 4. Havde patienten en anoxisk eller strukturel skade af hjernen i det aktuelle sygdomsforløb? Nej (Gå til punkt 11) Ja (Gå til punkt 5) 5. Har patienten været respiratorbehandlet på intensivafdelingen? Nej (Gå til punkt 11) Ja (Gå til punkt 6) 6. Var patienten uden nogen reaktioner og uden sedationsbehov og derfor mistænkt for at være hjernedød? Nej (Gå til punkt 11) Ja (Gå til punkt 7) 7. Blev de pårørende informeret om muligheden for organdonation? Ja (Gå til punkt 8, uanset om der svares ja eller nej) Nej Fortsæt næste side 8

9 8. Blev patienten erklæret hjernedød? Nej Ja (Gå til punkt 9) Patienten blev ikke erklæret hjernedød. Afkryds vigtigste årsag - kun ét kryds i hele boksen. Gå herefter til punkt 11. Lægefaglig vurdering 8.1 Afstod ud fra en lægefaglig vurdering efter samråd med 8.2 Afstod ud fra en lægefaglig vurdering uden samråd med 8.3 Pludseligt hjertestop 8.4 Hjernedødsundersøgelsen viste reflekser eller intrakraniel cirkulation Samtykkebetinget årsag 8.5 Patienten ønskede ikke at være donor 8.6 Patienten ønskede at være donor, men pårørende afslog 8.7 Patientens indstilling ukendt, og pårørende ønskede ikke donation 8.8 Patientens indstilling ukendt, og ikke muligt at finde pårørende 8.9 Patienten ikke identificeret 8.10 Pårørende kunne ikke informeres pga. manglende habilitet Kapacitets- eller ressourceproblemer 8.11 Ikke kapacitet på intensivafdelingen 8.12 Ikke muligt af få en speciallæge til at udføre hernedødsundersøgelsen 8.13 Ikke muligt at anvende cerebral 4-kars arteriografi som supplerende diagnostisk metode Andre årsager 8.14 Organdonation ikke overvejet 8.15 Politiet nedlagde forbud mod donation (Gå til punkt 11) 9. Blev den kliniske hjernedødsundersøgelse suppleret med cerebral 4-kars arteriografi? Ja (Gå til punkt 10 uanset om der svares ja eller nej) Nej Fortsæt næste side 9

10 10. Blev afdøde kørt til operationsstuen med henblik på donoroperation? Nej Ja (Gå til punkt 11) Afdøde blev ikke kørt til operationsstuen. Afkryds for vigtigste årsag - kun ét kryds i hele boksen. Gå herefter til punkt 11. Lægefaglig vurdering 10.1 Afstod ud fra en lægefaglig vurdering efter samråd med 10.2 Afstod ud fra en lægefaglig vurdering uden samråd med 10.3 Pludseligt hjertestop Samtykkebetinget årsag 10.4 Afdøde ønskede ikke at være donor 10.5 Afdøde ønskede at være donor, men pårørende afslog 10.6 Afdødes indstilling ukendt, og pårørende ønskede ikke donation 10.7 Afdødes indstilling ukendt, og ikke muligt at finde pårørende 10.8 Afdøde ikke identificeret 10.9 Pårørende kunne ikke informeres pga. manglende habilitet Kapacitets- eller ressourceproblemer Ikke kapacitet på intensivafdelingen Ikke kapacitet på operationsafdelingen Andre årsager Politiet nedlagde forbud mod donation (Gå til punkt 11) 11. Udfyldt af: (til internt brug i afdelingen) Det udfyldte skema afleveres til: I tvivlstilfælde vedr. registreringen kontaktes intensivafdelingens donationsansvarlige nøgleperson: Tak for din medvirken til registreringen 10

11 Bilag 2 - Hvordan hænger kvartalsrapporten sammen med registreringsskemaet? Kvartalsrapporten indeholder 3 tabeller for de nationale tal og for hver afdeling. Tabellerne giver et overblik over kvaliteten på organdonationsområdet og de forhindringer der måtte være mod at organdonation kan finde sted: Forløbsdiagram, svarende til registreringsskemaets spørgsmål 1-10 Årsager til at potentielle donorer ikke bliver erklæret hjernedøde, svarende til registreringsskemaets spørgsmål Tabellens længde er et udtryk for, hvor mange årsagsforklaringer der er benyttet i spørgsmål 8. Årsager til at potentielle donorer der blev erklæret hjernedøde ikke blev accepterede donorer, svarende til registreringsskemaets spørgsmål Tabellens længde er et udtryk for hvor mange årsagsforklaringer der er benyttet i spørgsmål 10. De tal, som fremgår af kvartalsrapporterne, afspejler de data I har registreret på papir eller i CIS og indberettet til Landspatientregistret via jeres patientadministrative system: Samtlige dødsfald = Alle dødsfald jeres afdeling har indberettet, såvel hjertedøde som hjernedøde Hverken mistanke om eller påvist potentiel dødelig hjerneskade = NEJ i spgsm. 4 11

12 Patientgruppen for donordetektion = JA i spgsm. 4 Potentielle organdonorer = JA i spgsm. 6 (betinget af JA i spgsm. 4 og JA i spgsm. 5) Potentielle organdonorer der blev erklæret hjernedøde = JA i spgsm. 8 (betinget af JA i spgsm. 4-7) Diagnostisk metode: Klinisk hjernedødsundersøgelse = NEJ i spgsm. 9 (betinget af JA i spgsm. 4-8) Diagnostisk metode: Klinisk hjernedødsundersøgelse suppleret med A-grafi = JA i spgsm. 9 (betinget af JA i spgsm. 4-8) 12

13 Accepterede donorer = JA i spgsm 8 og JA i spgsm. 10 (betinget af JA i spgsm. 4-7 samt JA/NEJ i spgsm. 9) og Årsager til at potentielle organdonorer ikke blev erklæret hjernedøde = spgsm (betinget af JA i spgsm Vær desuden opmærksom på, at kun den vigtigste årsag til, at patienten ikke erklæres hjernedød, registreres) Årsager til at pot. don., der blev erklæret hjernedøde, ikke blev accepterede donorer = spgsm (betinget af JA i spgsm. 4-8 samt JA/NEJ i spgsm. 9. Vær desuden opmærksom på, at kun den vigtigste årsag til, at den potentielle donor ikke blev accepteret, registreres) 13

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N En beskrivelse

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser.

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Organdonation - LIVET OG DØDEN Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Etisk Forum for Unge 2011 Organdonation - livet og døden ISBN: 978-87-91112-93-5

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Aktivitet i 2013 og planlagte aktiviteter i 2014 Organdonationskorpsets udrykningsfunktion Baggrund Formål Retningslinjer / opgaver Aktivitet i 2013 Forsøgsordningen i ØST bistand fra udrykningssygeplejerskerne

Læs mere

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2 Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal Oktober 2000 Indholdsfortegnelse ÆNDRINGSLISTE...3 DEN FORLØBSORIENTEREDE JOURNAL...5 JOURNALENS EGENSKABER...5 Journaltyper...5

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre

Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5 - En undersøgelse blandt landets jobcentre 'Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere