Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND"

Transkript

1 Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten udbudt efter en responstidsmodel. Driftsstart pr Den udbudte kontrakt omfatter: Udføre ambulancekørsel akutte og planlagte med udstyr og mandskab i henhold til gældendebestemmelser og overholde det ønskede serviceniveau (responstid). Det er Leverandørens ansvar atdimensionere antal køretøjer og mandskab således, at responstiden kan overholdes. Udføre kørsel med sengeambulance. Døgnbemanding af regionens AMK-vagtcentral med to disponenter i forhold til varetagelse af tekniskdisponering af præhospitale enheder såsom ambulancer, lægebiler, akutbiler, paramedicinerbiler ogspecialambulancer mv. Opretholde ét enkelt døgnberedskab på Læsø. Kørsel af ikke-behandlingskrævende patienter, uden krav til behandling eller medicinsk overvågning, udenfornormal kørsel D-åbningstid. Kørsel med bariatriske patienter. Leverandøren skal i dimensioneringen af ambulanceberedskabet tagehøjde for, at der er et antal opgaver, der omfatter bariatriske patienter. Der anmodes om tilbud på fire (4) serviceniveauer med tilhørende responstider som sideordnede bud. Udover ovenstående opgavebeskrivelse indeholder kontrakten følgende optioner: Defibrillatorer/monitorer. ønsker at kunne købe defibrillatorer/monitorer til brug i beredskabetskøretøjer på rammeaftalevilkår. Akutbiler. Levering og drift af udrykningskøretøjer uden båreplads bemandet med ambulancebehandleremed tillægskompetencer. Leverandøren forventes ved førstegangsudnyttelse af optionen at skulle levere to (2) akutbiler. Efterfølgende udnyttelser af optionen sker på rammeaftalevilkår. Paramedicinerbiler. Levering og drift af udrykningskøretøjer uden båreplads bemandet med paramedicinere. Leverandøren forventes ved førstegangsudnyttelse af optionen at skulle levere fem (5) paramedicinerbiler. Efterfølgende udnyttelser af optionen sker på rammeaftalevilkår. Akutlægebiler. Levering og drift af akutlægebiler. Leverandøren forventes ved førstegangsudnyttelse af optionen at skulle levere to (2) akutlægebiler med placering i henholdsvis Aalborg og Hjørring. Efterfølgendeudnyttelser af optionen sker på rammeaftalevilkår Børneambulance. Leverandøren skal levere og drifte en () børneambulance, beregnet til transport af børn op til 0 år. Specialambulance. Leverandøren skal udføre kørsel, vedligeholdelse og garagering af Region Nordjyllands specialambulance. Den tilbudte kontrakt indeholder endvidere option (køberet) for Region Nordjylland på køb af det af optionerne omfattede materiel (køretøjer og udstyr) ved optionernes udløb. Kontrakten indeholder desuden mulighed for Region Nordjylland for at tilkøbe supplerende mandskabstimer og beredskaber på rammeaftalevilkår. CPV: , ,

2 Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V 2

3 Danmark-Aalborg: Beklædning til medicinsk personale REGION NORDJYLLAND, KONCERN ØKONOMI, INDKØBSKONTORET U0079bfj4 Udbuddet vedr. indkøb af operationsbeklædning mm til sygehusene samt andre enheder hørende under Region Nordjylland. CPV: , , Delaftalen udgik Mediq Danmark A/S OneMed A/S Lohmann & Rauscher A/S Delaftalen udgik Mölnlycke Health Care ApS OneMed A/S Lohmann & Rauscher A/S OneMed A/S Kebomed A/S H. Dam Kærgaard A/S OneMed A/S Mediq Danmark A/S Mölnlycke Health Cars ApS OneMed A/S OneMed A/S OneMed A/S OneMed A/S Lohmann & Rauscher A/S Lohmann & Rauscher A/S Mölnlyccke Health Care ApS Mölnlycke Health Care ApS 3M A/S

4 Ingen tilbud 2

5 Danmark-Aalborg: Kameraer AALBORG UNIVERSITY CPV: Kameraer. Hamamatsu Photonics gmbh D 822 Herrsching Herrsching TYSKLAND

6 Danmark-Aalborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AALBORG UNIVERSITY CPV: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller).

7 Danmark-Aalborg: Stensalt VEJDIREKTORATET Levering af vejsalt m.v. til Vejdirektoratet og 6 kommuner. 9 stk. delaftaler om levering af løst vejsalt til Vejdirektoratet og 6 kommuner, delaftale om levering af magnesiumklorid til Vejdirektoratet og 3 delaftaler om levering af stensalt i big bag og sække til Vejdirektoratet, alt til glatførebekæmpelse i perioden til CPV: , , , GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Chemisafe A/S H.P. Christensens Vej 3000 Helsingør GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Chemisafe A/S H.P. Christensens Vej 3000 Helsingør Chemisafe A/S H.P. Christensens Vej 3000 Helsingør Chemisafe A/S H.P. Christensens Vej 3000 Helsingør GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Chemisafe A/S H.P. Christensens Vej 3000 Helsingør GC Rieber Salt A/S

8 Vesthavnsvej Fredericia GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Azelis Denmark A/S Møllebugtvej 7000 Fredericia GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Chemisafe A/S H.P. Christensens Vej 3000 Helsingør Chemisafe A/S H.P. Christensens Vej 3000 Helsingør GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Azelis Denmark A/S Møllebugtvej 7000 Fredericia GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Azelis Denmark A/S Møllebugtvej 7000 Fredericia Azelis Denmark A/S Møllebugtvej 7000 Fredericia 2

9 GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia 3

10 Danmark-Aarhus: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Højteknologisk operationsstue. Højteknologisk operationsstue CPV: , , , , Karl Storz Endoskopi Danmark A/S Skovlytoften Holte

11 Danmark-Aarhus: Diagnostisk udstyr REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Udstyr til screening for livmoderhalskræft. Udstyr til screening for livmoderhalskræft. CPV: AXLAB A/S Bygstubben Vedbæk

12 Danmark-Aarhus: Kedelinstallationer AFFALDVARME AARHUS, TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE CPV: , , , Kedelinstallationer. Dampkedler. Hjælpeanlæg til kedler. Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser. Burmeister & Wain Energi A/S og STF Lundtoftegaardsvej 93a 2800 Kgs. Lyngby

13 Danmark-Aarhus: Planter AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Levering af planter til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Rammeaftalen omfatter levering af planter til afdelinger under Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, i det omfang, der er beskrevet i udbudsmaterialet. Udbuddet er opdelt i 3 delområder. CPV: , , , , Holdens Planteskole A/S Kongeåvej Vejen Mailadresse: Telefon: Internetadresse: holden.dk Fax: Johansens Planteskole ApS Damhusvej Børkop Mailadresse: Telefon: Internetadresse: johansens-planteskole.dk Fax: Holdens Planteskole A/S Kongeåvej Vejen Mailadresse: Telefon: Internetadresse: holden.dk Fax:

14 Danmark-Aarhus: Tjenester ydet af praktiserende tandlæger AARHUS KOMMUNE, MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Overenskomst om honerering for tandprotetisk arbejde. Overenskomst om honorering af kliniske tandteknikeres tandprotetiske arbejde vedrørende kommunens hjælp i form af udvidet helbredstillæg til tandproteser til folke- og førtidspensionister tilkendt pension før CPV: Landsforeningen af Kliniske Tanteknikere Vesterbrogade 6D. sal 606 København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

15 Danmark-Ballerup: Bygge- og anlægsarbejder KPC KØBENHAVN A/S (DK) Nordre Fasanvej. Ingeniørydelse som led i totalentreprise. CPV: Oluf Jørgensen A/S Knudsvej 44c 4400 Roskilde

16 Danmark-Ballerup: Dele til helikoptere DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , , Dele til helikoptere. Dele til militært luft- og rumfartsudstyr. Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe.

17 Danmark-Esbjerg: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme ESBJERG ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING FUGLEBAKKEN Entrepriseudbud, Fuglebakken. Entrepriseudbud for ombygning af EAB afdeling Fuglebakken Bebyggelsen omfatter 87 rækkehuse beliggende som tæt/lav med tilhørende fællesarealer, garager og festsale m.v. Husene totalrenoveres, dog bibeholdes dele af tag og den bærende ydermur samt de i forvejen renoverede badeværelser i bebyggelsen. Projektet udbydes i fagentreprise omfattende følgende entrepriser (delaftaler): ) nedbrydning 2) kloakarbejde 3) jordarbejde 4) belægningsarbejde 5) gartnerarbejde 6) betonarbejde 7) udvendig murerarbejde 8) indvendig murerarbejde 9) udvendig tømrerarbejde 0) indvendig tømrerarbejde ) tagdækning 2) gulvarbejde 3) vinduer og døre 4) fuger 5) inventar 6) smedearbejde 7) blikkenslagerarbejde 8) VVS og ventilationsarbejde 9) El og svagstrøm 20) malerarbejde 2) beboer pavilloner. CPV: P. Olesen A/S Industriområdet Hovedgård Chr. Brinck & Søn ApS Brolæggervej Esbjerg V Chr. Brink & Søn ApS Brolæggervej Esbjerg V JRJ Anlægsgartner Uglevænget Ribe

18 Green Anlæg ApS Byvangen Langeskov Bo Michelsen A/S Ribelandevej Tønder Bo Michelsen A/S Ribelandevej Tønder Axel Poulsen A/S Lindegade Vejen Jensen & Jensen Oddesundvej Esbjerg N Muffbyg A/S Sallingsundvej Esbjerg N Arne Pedersen Greve Main Greve Jensen & Jensen Oddesundvej Esbjerg N Bo Michelsen A/S Ribelandevej Tønder Askov Fuger & Træbyg Arnfredsvej Vejen Designe Erhverv Borgergade 5 Skovlund 6823 Ansager Houlberg Hansen ApS Lillebæltsvej Esbjerg N STA A/S Gammelby Møllevej Esbjerg Carl W. Reis A/S Malervej 4 2

19 670 Esbjerg V Høgholm A/S Dornen Esbjerg N Kjøgx ApS Ingemanns Alle Esbjerg ABC Pavilloner A/S Sønderkrogen Silkeborg 3

20 Danmark-Esbjerg: Opførelse af udstillingscentre ESBJERG KOMMUNE Vadehavscentret, udstilling og AV-teknik. Kontrakten omfatter videreudvikling og design af udstillingskoncept for Vadehavscentrets nye udstilling. Herudover skal kontraktholderen levere og installere den endelige udstilling. CPV: JAC Studios Lavendelstræde København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

21 Danmark-Espergærde: Byggearbejde BOLIGSELSKABET NORDKYSTEN AFDELING 6, TIBBERUPPARKEN -

22 Danmark-Fredericia: Geofysisk rådgivningvirksomhed DONG ENERGY WIND POWER A/S ( ) CPV: 73520, , Geofysisk rådgivningvirksomhed. Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling. Terrænregulering og rydning af byggeplads. Heinrich Hirdes EOD Services HmbH Am Festungsgraben Hamburg TYSKLAND

23 Danmark-Frederiksberg: Elektricitet DAB Elaftale om Fastpris for årene Indkøb af elektricitet på Nord Pool Spot via DONG Energy. CPV: DONG Energu El & Gas A/S Kraftværksvej Fredericia

24 Danmark-Frederikshavn: Sundhedsvæsen i øvrigt FREDERIKSHAVN KOMMUNE Udbringning af mad til visiterede borgere i Frederikshavn Kommune. Udbringning af mad til visiterede borgere i Frederikshavn Kommune. CPV: Multi Trans A/S Ringager 4C 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon: Multi Trans A/S Ringager 4 C 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon:

25 Danmark-Frederikshavn: Tjenesteydelser i forbindelse med forberedende arbejder FREDERIKSHAVN KOMMUNE Forundersøgelser til vandløbsprojekter. Forundersøgelser af vandløbsprojekter. CPV: Grontmij A/S Granskoven Glostrup Mailadresse: Telefon:

26 Danmark-Haderslev: Motorkøretøjer til vintervedligeholdelse HADERSLEV KOMMUNE Vintertjenesten Kontrakter vedrørende saltning og snerydning på kommuneveje i Haderslev Kommune. CPV: Flemming Paulsen Røddingvej 6500 Vojens Flemming Paulsen Røddingvej 6500 Vojens Flemming Paulsen Røddingvej 6500 Vojens Flemming Paulsen Røddingvej 6500 Vojens Flemming Paulsen Røddingvej 6500 Vojens Benny Weisbjerg Adelvej 5 B 6500 Vojens Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev

27 Flemming Paulsen Røddingvej 6500 Vojens Niels-Kristian Nissen Sønderhedevej Skærbæk Niels-Kristian Nissen Sønderhedevej Skærbæk Sanddallund Maskinstation Sanddallundvej Vojens Jette Jacobsen Ribevej Vojens Jette Jacobsen Ribevej Vojens Sanddallund Maskinstation Sanddallundvej Vojens Tom Rosenkvist Fuglsangvej Vojens Benny Weisbjerg Adelvej 5 B 6500 Vojens Jette Jacobsen Ribevej Vojens Thorkild Dalsgaard Fredshulevej 6500 Vojens Thorkild Dalsgaard Fredshulevej 6500 Vojens Niels L. Schultz Bramhalevej 54 Haderslev 600 Hans Aarøe Jørlhagevej Haderslev 2

28 Hans Aarøe Jørlhagevej Haderslev Hans Aarøe Jørlhagevej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Niels-Kristian Nissen Sønderhedevej Skærbæk Sanddallund Maskinstation Sanddallundvej Vojens Ole Bang Jensen Porsevej Haderslev Ole Bang Jensen Porsevej Haderslev Sanddallund Maskinstation Sanddallundvej Vojens Sanddallund Maskinstation Sanddallundvej Vojens Jette Jacobsen Ribevej 75 3

29 6500 Vojens Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev Hans Aarøe Jørlhagevej Haderslev Hans Aarøe Jørlhagevej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Øsby Entreprenør og Kloakservice Flovtvej Haderslev 4

30 Danmark-Hedensted: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer HEDENSTED KOMMUNE Rengøringsservice. Rengøringsservice på Lindved Skole, Sognegårdsvej, 700 Vejle. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Opgaven udbydes samlet i en aftale, hvor der indgås en samlet kontrakt. CPV: , Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens

31 Danmark-Hillerød: Elektricitet HILLERØD FORSYNING CPV: , , 32200, , , 4250, , , Elektricitet. Damp. Generatoraggregater med gnisttændingsmotor. Kedelinstallationer. Fyr, forbrændingsovne og ovne, til laboratoriebrug og industriel brug. Varmepumper. Fjernvarmekedler. Forberedelse af byggeplads. Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker. Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Hainfelderstr Weissenbach ØSTRIG

32 Danmark-Hillerød: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Leverance vedrørende udfasningsydelser til Folke- og Førtidspension. ATP har indgået aftale med eksisterende leverandør af KMD's pensionssystemer (Folke- og Førtidspension) om udvikling af programmel til at trække data ud af eksisterende løsning for så vidt angår pensionsområdet. Formålet med aftalen er at gøre det muligt at få data fra den eksisterende løsning over i en ny løsning med henblik på, at kunne overgå fra anvendelsen af eksisterende løsning til anvendelsen af en ny løsning. I forbindelse med etablering af udtræksprogrammel vil der ske en dokumentation og fastlæggelse af data, som skal indgå i dataudtrækket, og dermed indgå i ny løsning. CPV: , , , , , , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon:

33 Danmark-Hillerød: Programmelrelaterede tjenester ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Snitfladeaftale i tilknytning til udfasning af Folke- og Førtidspension. ATP har indgået aftale med den eksisterende leverandør af KMD's pensionssystemer (Folke- og Førtidspension) om udvikling, etablering, test, drift, og vedligeholdelse af integrationerne til eksisterende leverandørs andre løsninger. Formålet med integrationerne er at sikre, at datastrømme til og fra eksisterende leverandørs andre løsninger fremover kan stilles til rådighed for den eller de nye løsninger, der skal erstatte den eksisterende løsning. Således påtænker ATP at indkøbe nødvendige integrationer til eksisterende leverandørs løsning(er) med henblik på integration til og fra en ny udbudt løsning, som skal erstatte den eksisterende løsning (Folke- og Førtidspension). Herved kan Udbetaling Danmarks overgang fra eksisterende til ny løsning kunne ske uden væsentlige afbrydelser i den løbende sagsbehandling. CPV: , , , , , , , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon:

34 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE FB Viborg Kommune Hedely og Hobitten. Miniudbud på udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr til Viborg Kommune. Der skal i 204 laves miniudbud på legepladser til 0 enheder i Viborg Kommune. Miniudbuddene bliver offentliggjort løbende hen over sommer/efterår 204. Der er lavet en budgetramme på i alt DKK fordelt på 6 skoler og 4 institutioner. Udbuddene vil primært omfatte renovering af eksisterende legepladser. CPV: 42000, , , , , , , , , Park og Landskab Paderupvej Randers Sø

35 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE FB Viborg Kommune Bøgeskovskolen. Miniudbud på udendørs lege, fitness og aktivitetsudstyr til Viborg Kommune. Der skal i 204 laves miniudbud på legepladser til 0. CPV: 42000, , , , , , , , , Kompan Dica C. F. Tietgensboulevard 5220 Odense SØ

36 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Miniudbud på legeplads og mulitbane. Mariagerfjord Kommune ønsker at udbyde følgende i to separate miniudbud under Dynamisk Indkøbssystem på udendørs lege- fitness og aktivitetsudstyr i Jysk Fællesindkøb: opførelse af legeplads i Hobro opførelse af multibane ved en daginstitution i Hadsund. CPV: 42000, , , , , , , , , Kompan Dica A/S Industrikrogen Rønnede Bos A/S Mallevej Ranum

37 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE FB renovering af legeplads og uderum, Børnehaven Solstrålen (Mariagerfjord Kommune). Den nuværende legeplads har brug for renovering, og målet er at kunne anvende legeplads og uderum som den del af den daglige pædagogik. Legepladsen ønskes suppleret med nye redskaber med udfordringer og uderum, der matcher børnehavens målgruppe samt understøtter børnehavens pædagogiske mål. Det overordnede mål, som legepladsen skal være understøttende for, er inklusion. Det skal derfor være en legeplads, der opfordrer til sociale aktiviteter, men som samtidig kan understøtte de børn, der har behov for særlige sanseoplevelser. CPV: 42000, , , , , , , , , Kompan Dica A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 C 5220 Odense SØ

38 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Børnehaven i Øster Hurnum, Rebild Kommune. Udbuddet omfatter etablering af helt ny legeplads som indebærer: Elementer til stor sandkasse, gyngestativ til to almindelige gynger, faldunderlag under gynger og fuglerede. Plads til veje til mooncars. Der er også ønske om balancestænger eller stubbe. CPV: 42000, , , , , , , , , Kompan Dica A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 C 5220 Odense SØ

39 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Legepladsprojekt ved Lagoniskolen Ungeunivers, Vojens (Haderslev Kommune). Legepladsprojekt ved Lagoniskolen Ungeunivers, Vojens (Haderslev Kommune). CPV: 42000, , , , , , , , , Elverdal A/S Risbyvej 24, D 2765 Smørum

40 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Etablering/renovering af legeplads ved Selde Børnehave (Skive Kommune). Etablering af legepladsen ved Selde Børnahve, Skolebakken 0, Selde, 7870 Roslev. Den etablerede legeplads skal integreres med nogle få legeredskaber fra»den gamle«legeplads. De redskaber fra»den gamle«legeplads vil blive sat op af børnehaven selv efterfølgende. CPV: 42000, , , , , , , , , Kompan Dica A/S C. F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense SØ

41 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE FB- renovering af legeplads og uderum, Astrup Specialskole (Mariagerfjord Kommune). Renovering og udvide/indrette legeplads og øvrige ude områder i forbindelse med Astrup Specialskole, Hadsundvej, Astrup, 950 Arden. CPV: 42000, , , , , , , , , Park og Landskab ApS Paderupvej Randers SØ

42 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Miniudbud på renovering af legeplads Skive Kommune Krabbeshus Heldagsskole. Skive Kommune ønsker at udbyde renovering af legepladsen på Krabbeshus Heldagskole, Strandvejen, 7800 Skive. CPV: 42000, , , , , , , , , Park & Landskab Paderupvej 24 Randers SØ 8900

43 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Indretning af udeområde til lære-lege-røre miljø, Sønder Otting Skole (Haderslev Kommune). På et relativ begrænset område- en traditionel asffaltskolegård med et beskedent grusbelagt hjørne ønskes et lære-lege-røre miljø etableret. Miljøet skal: netænkes, dog med en grundtanke om at bevare de eksisterende boldbaner i en eller anden form henvende sig til målgrupperne 0. til 3 3. klassetrin og 4 til 6. klassetrin skal kunne beskæftige mange børn/elever på én gang naturligt invitere til leg kunne anvendes i et læringsøjemed vække nysgerrighed animere til naturlig og alsidig bevægelse medtænke et udendørs klasse-/undervisnings-/samlingsmiljø om nødvendigt kunne flyttes. CPV: 42000, , , , , , , , , Hags, Gade og co. A/S Lyngbyvej,. sal, L Købenahvn Ø

44 Danmark-Horsens: Engangsbleer INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Levering af Børnebleer. Levering af børnebleer til daginstitutioner. CPV: SIMI A/S Gammelgårdsvej Farum

45 Danmark-København: Anlægsarbejde: bybaner METROSELSKABET I/S CPV: 45234, , , Anlægsarbejde: bybaner. Sporlægningsarbejder. Arbejder i forbindelse med delvis underjordiske bybaner. Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger. Ansaldo STS S.p.A. Via Paolo Mantovani, Genoa ITALIEN

46 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, BYENS FYSIK Fornyelse af Enghaveparken. Kontrakten vedrører totalrådgivning for projekt: Fornyelse af Enghaveparken. Vesterbroernes grønne park har behov for fornyelse med respekt for historien. Siden parken blev anlagt i 928, har samfundet flyttet sig og behovene for friluftsliv, aktivitet og rekreation har ændret sig. I dag har parken besøgende årligt, hvilket præger fremtoningen og lægger pres på parkens funktioner. Enghaveparken trænger til fornyelse og opgradering, som kan rumme moderne behov og udfordringer. Ved løsningen af Enghaveparken skal parkens særlige arkitektur, med en klar opbygning af definerede rum, som udgangspunkt bevares. Det fornyede anlæg vil, som del af et pilotprojekt for området, som udgangspunkt skulle tilbageholde i omegnen af m³ vand ved voldsomme skybrud. Hverdagsregn skal i øvrigt kunne indgå rekreativt i parken. Opgaven vedrører primært landskabsarkitektonisk og ingeniørmæssig rådgivning sidstnævnte også i forbindelse med projektering af skybrudsløsninger. Totalrådgivningen omfatter udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt. Derudover er der option på rådgivning under udførelse (fagtilsyn og/eller byggeledelse). I forbindelse med projekteringen af parken, vil rådgiverteamet skulle være i dialog med både borgere såvel som Københavns Kommunes forvaltninger og samarbejdspartnere. Der er på nuværende tidspunkt bevilget ca DKK til realisering af projektet. Der er mulighed for, at opgavens samlede økonomiske ramme vil blive væsentligt forøget som følge af fondsmidler til fornyelse af parken og midler, der bevilges i forbindelse med realisering af Københavns Kommunes skybrudsplan. Det forventes på nuværende tidspunkt, at det samlede projekt beløber sig til i omegnen af op til DKK. CPV: COWI A/S 2800 Kongens Lyngby

47 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed RING 3 LETBANE I/S CPV: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

48 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde FEMERN A/S Etablering af en østlig delstrækning af Færgevej, Rødbyhavn (»Færgevej Øst«). Kontrakten vedrører etablering af en østlig forlængelse af den tosporede Færgevej ved Rødbyhavn, fra den østlige ende af den nuværende Færgevej ved Ferd. Jensensvej og i sydgående retning mod Østersøvej, en delstrækning på ca. 700 meter der i dag er en mindre privat fællesvej. Til brug for produktion af tunnelelementer og vej- og baneanlæg er udpeget et produktionsområde øst for færgehavnen i Rødbyhavn, som forventes at skabe en øget trafik i området i anlægsfasen. Der skal etableres en opgradering af Færgevejs østlige forlængelse til en ca. 7 m bred asfalteret vej, samt en delstrækning med et ekstra parkeringsspor på 3,5 m, en i alt 0,5 bred vej. Der skal endvidere forberedes etablering af en paralleltløbende 3 m bred dobbeltrettet cykelsti. Hertil forlægning af ca. 500 m afvandingskanal. Entreprisen omfatter navnlig: jord-, afvandings-, bundsikrings- og belægningsarbejder i forbindelse med vejen og forberedelse af cykel/gangsti i henhold til gældende Vejregler forlægning af eksisterende afvandingskanal og etablering af nye kanalunderføringer etablering af betonskot etablering af vejudstyr gravearbejde og tilfyldning af ledningsrende i forbindelse med etablering af forsyningsledninger, herunder vand, spildevand, el og tele. Kontrakten omfatter særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten, herunder sociale klausuler om løn- og arbejdsmarkedsforhold, anvendelse af elever samt øvrige CSR-forpligtelser. CPV: , , M.J. Eriksson Aktieselskab Gammel Køge Landevej Brøndby Strand Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

49 Danmark-København: Byggepladstilsyn METROSELSKABET I/S Metroselskabet tilsyn med byggepladser. Metroselskabet anlægger Cityringen inkl. en afgrening til Nordhavn. I den forbindelse føres der tilsyn på Cityringens byggepladser. Den udbudte opgave består af 2 delopgaver, som er beskrevet nærmere hver for sig herunder. Delopgave : Tilsyn inden for byggepladshegnet med focus på betonarbejde (herunder i tunnel), sikkerhed, håndtering af myndighedsforhold (herunder koordinering med myndighedstilsyn og håndtering af indklagede forhold) samt rapportering i Metroselskabets dokumenthåndteringssystem. Tilsynet skal uanmeldt rundere mellem Cityringens byggepladser og skal være 24/7 (alle dage 24 timer i døgnet). Herudover skal tilsynet være organiseret meden vagtordning, således at tilsynet 24/7 kan tilkaldes til en given arbejdsplads på Cityringen. P.t. varetages den udbudte del af delopgave af et team på 5-7 mand. Delopgave 2: Tilsyn uden for Cityringens byggepladshegn og på øvrige byggepladser i regi Metroselskabet. Tilsynet skal rundere mellem byggepladser for tilsyn i relation til støj og andre gener fra byggepladserne og skal kunne tilkaldes til en given byggeplads ved klager fra naboer og lignende. Tilsynet skal fungere og være til rådighed fra 7:00 til 7:00 mandag til lørdag og 7:00 til 7:00 (døgnet rundt) på lørdage, søndage og helligdage. P.t.varetages delopgave 2 af et team på 5-7 mand. For begge delopgaver gælder, at tilsynet repræsenterer Metroselskabet, er klædt i Metroselskabets tøj og kører i Metroselskabets biler. CPV: Slagelse Erhvervs Service Aps Cellovej Slagelse Mailadresse: Slagelse Erhvervs Service Aps Cellovej Slagelse Mailadresse:

50 Danmark-København: Cykler KØBENHAVNS KOMMUNE Indkøb af alm. tjenestecykler, el-cykler, ladcykler og el-ladcykler. Indkøb af alm. tjenestecykler, el-cykler, ladcykler og el-ladcykler. har valgt at dele udbuddet op i fire delaftaler, således at Tilbudsgiver kan afgive tilbud på netop den/de dele i aftalen, der har relevans. CPV: , , Kildemoes A/S Albanivej Årslev Mailadresse: Telefon: Kildemoes A/S Albanivej Årslev Mailadresse: Telefon: BabySam A/S Nyholms Alle Rødovre Mailadresse: Telefon: BabySam A/S Nyholms Alle Rødovre Mailadresse: Telefon:

51 Danmark-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed MARKEDSMODNINGSFONDEN Prækommercielt Indkøb af udvikling af nye, innovative robotløsninger til sterilcentraler. Der behandles hvert år mennesker på et somatisk sygehus i Danmark. I 202 blev der foretaget,3 mio. operationer, hvilket er en stigning på siden Det samlede sundhedsvæsen koster årligt ca DKK, hvoraf sygehusområdet står for ca. 80 pct. eller ca DKK. Der foretages pt. omfattende investeringer i en ny sygehusstruktur. Staten og regionerne har tilsammen afsat mere end DKK til dette område, hvorfor der over de kommende år bygges en række nye sygehuse rundt i landet, og de eksisterende sygehuse renoveres. Den overordnede samfundsmæssige udfordring for sygehusvæsenet, som den nye struktur også adresserer, er at sikre bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet i behandlingen. Markedsmodningsfonden (tidl. Fornyelsesfonden) og de 5 regioner har på samme baggrund etableret et sygehuspartnerskab. Formålet med partnerskabet er at bidrage til en hensigtsmæssig håndtering af den overordnede samfundsmæssige udfordring ved at fremme udvikling af nye, innovative, sundheds- eller effektivitetsfremmende løsninger på udvalgte generiske udfordringer indenfor sygehusområdet. Sygehuspartnerskabet har afsat i alt DKK til sygehuspartnerskabets to udviklingsprojekter vedrørende henholdsvis reduktion af smittespredning og robotløsninger til sterilcentraler. I Sygehuspartnerskabets udviklingsprojekt om automatisering af sterilcentraler, som denne udbudsbekendtgørelse vedrører, efterspørges nye innovative robotløsninger til sterilcentraler. I Sygehuspartnerskabets udviklingsprojekt om reduktion af smittespredning efterspørges nye innovative løsninger, der kan reducere smittespredning på sygehussengestuer og tilhørende baderum. Sygehuspartnerskabet forventede op til 5 leverandører vedrørende fase (udvikling af løsningsdesign). Sygehuspartnerskabet har alene indgået kontrakt med 2 leverandører, da de øvrige tilbud ikke scorede minimum 240 point i evalueringen for fase som krævet i konkurrencebetingelsernes punkt 9.. Efter fase vil Sygehuspartnerskabet udvælge maksimalt 2 leverandører, som sygehuspartnerskabet indgår kontrakt med vedrørende fase 2 (udvikling af prototyper). Sygehuspartnerskabet kan dog vælge at standse projektet ved afslutningen af fase. Se nærmere herom i udbudsmaterialet, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3). Kontrakterne om disse udviklingsydelser er undtaget fra udbudsdirektivet, jf. udbudsdirektivets artikel 6 f). Indkøbet sker derfor som en frivillig konkurrenceudsættelse i overensstemmelse med Kommissionens Meddelelse KOM(2007) 799 om prækommercielle indkøb. Der er således ikke tale om et EU-udbud, og Sygehuspartnerskabet er ikke bundet af procedurereglerne i udbudsdirektivet ved gennemførelsen af denne konkurrenceudsættelse. Udbudsformen ligner offentligt udbud, hvilket indebærer, at alle virksomheder, der opfylder betingelserne i udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.) kan afgive tilbud. Konkurrenceudsættelsen vil ske under iagttagelse af de overordnede EU-retlige principper, herunder principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og ikke-diskrimination.

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere