Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND"

Transkript

1 Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten udbudt efter en responstidsmodel. Driftsstart pr Den udbudte kontrakt omfatter: Udføre ambulancekørsel akutte og planlagte med udstyr og mandskab i henhold til gældendebestemmelser og overholde det ønskede serviceniveau (responstid). Det er Leverandørens ansvar atdimensionere antal køretøjer og mandskab således, at responstiden kan overholdes. Udføre kørsel med sengeambulance. Døgnbemanding af regionens AMK-vagtcentral med to disponenter i forhold til varetagelse af tekniskdisponering af præhospitale enheder såsom ambulancer, lægebiler, akutbiler, paramedicinerbiler ogspecialambulancer mv. Opretholde ét enkelt døgnberedskab på Læsø. Kørsel af ikke-behandlingskrævende patienter, uden krav til behandling eller medicinsk overvågning, udenfornormal kørsel D-åbningstid. Kørsel med bariatriske patienter. Leverandøren skal i dimensioneringen af ambulanceberedskabet tagehøjde for, at der er et antal opgaver, der omfatter bariatriske patienter. Der anmodes om tilbud på fire (4) serviceniveauer med tilhørende responstider som sideordnede bud. Udover ovenstående opgavebeskrivelse indeholder kontrakten følgende optioner: Defibrillatorer/monitorer. ønsker at kunne købe defibrillatorer/monitorer til brug i beredskabetskøretøjer på rammeaftalevilkår. Akutbiler. Levering og drift af udrykningskøretøjer uden båreplads bemandet med ambulancebehandleremed tillægskompetencer. Leverandøren forventes ved førstegangsudnyttelse af optionen at skulle levere to (2) akutbiler. Efterfølgende udnyttelser af optionen sker på rammeaftalevilkår. Paramedicinerbiler. Levering og drift af udrykningskøretøjer uden båreplads bemandet med paramedicinere. Leverandøren forventes ved førstegangsudnyttelse af optionen at skulle levere fem (5) paramedicinerbiler. Efterfølgende udnyttelser af optionen sker på rammeaftalevilkår. Akutlægebiler. Levering og drift af akutlægebiler. Leverandøren forventes ved førstegangsudnyttelse af optionen at skulle levere to (2) akutlægebiler med placering i henholdsvis Aalborg og Hjørring. Efterfølgendeudnyttelser af optionen sker på rammeaftalevilkår Børneambulance. Leverandøren skal levere og drifte en () børneambulance, beregnet til transport af børn op til 0 år. Specialambulance. Leverandøren skal udføre kørsel, vedligeholdelse og garagering af Region Nordjyllands specialambulance. Den tilbudte kontrakt indeholder endvidere option (køberet) for Region Nordjylland på køb af det af optionerne omfattede materiel (køretøjer og udstyr) ved optionernes udløb. Kontrakten indeholder desuden mulighed for Region Nordjylland for at tilkøbe supplerende mandskabstimer og beredskaber på rammeaftalevilkår. CPV: , ,

2 Falck Danmark A/S Polititorvet 780 København V 2

3 Danmark-Aalborg: Beklædning til medicinsk personale REGION NORDJYLLAND, KONCERN ØKONOMI, INDKØBSKONTORET U0079bfj4 Udbuddet vedr. indkøb af operationsbeklædning mm til sygehusene samt andre enheder hørende under Region Nordjylland. CPV: , , Delaftalen udgik Mediq Danmark A/S OneMed A/S Lohmann & Rauscher A/S Delaftalen udgik Mölnlycke Health Care ApS OneMed A/S Lohmann & Rauscher A/S OneMed A/S Kebomed A/S H. Dam Kærgaard A/S OneMed A/S Mediq Danmark A/S Mölnlycke Health Cars ApS OneMed A/S OneMed A/S OneMed A/S OneMed A/S Lohmann & Rauscher A/S Lohmann & Rauscher A/S Mölnlyccke Health Care ApS Mölnlycke Health Care ApS 3M A/S

4 Ingen tilbud 2

5 Danmark-Aalborg: Kameraer AALBORG UNIVERSITY CPV: Kameraer. Hamamatsu Photonics gmbh D 822 Herrsching Herrsching TYSKLAND

6 Danmark-Aalborg: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) AALBORG UNIVERSITY CPV: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller).

7 Danmark-Aalborg: Stensalt VEJDIREKTORATET Levering af vejsalt m.v. til Vejdirektoratet og 6 kommuner. 9 stk. delaftaler om levering af løst vejsalt til Vejdirektoratet og 6 kommuner, delaftale om levering af magnesiumklorid til Vejdirektoratet og 3 delaftaler om levering af stensalt i big bag og sække til Vejdirektoratet, alt til glatførebekæmpelse i perioden til CPV: , , , GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Chemisafe A/S H.P. Christensens Vej 3000 Helsingør GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Chemisafe A/S H.P. Christensens Vej 3000 Helsingør Chemisafe A/S H.P. Christensens Vej 3000 Helsingør Chemisafe A/S H.P. Christensens Vej 3000 Helsingør GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Chemisafe A/S H.P. Christensens Vej 3000 Helsingør GC Rieber Salt A/S

8 Vesthavnsvej Fredericia GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Azelis Denmark A/S Møllebugtvej 7000 Fredericia GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Chemisafe A/S H.P. Christensens Vej 3000 Helsingør Chemisafe A/S H.P. Christensens Vej 3000 Helsingør GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Azelis Denmark A/S Møllebugtvej 7000 Fredericia GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia Azelis Denmark A/S Møllebugtvej 7000 Fredericia Azelis Denmark A/S Møllebugtvej 7000 Fredericia 2

9 GC Rieber Salt A/S Vesthavnsvej Fredericia 3

10 Danmark-Aarhus: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Højteknologisk operationsstue. Højteknologisk operationsstue CPV: , , , , Karl Storz Endoskopi Danmark A/S Skovlytoften Holte

11 Danmark-Aarhus: Diagnostisk udstyr REGION MIDTJYLLAND, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Udstyr til screening for livmoderhalskræft. Udstyr til screening for livmoderhalskræft. CPV: AXLAB A/S Bygstubben Vedbæk

12 Danmark-Aarhus: Kedelinstallationer AFFALDVARME AARHUS, TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE CPV: , , , Kedelinstallationer. Dampkedler. Hjælpeanlæg til kedler. Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser. Burmeister & Wain Energi A/S og STF Lundtoftegaardsvej 93a 2800 Kgs. Lyngby

13 Danmark-Aarhus: Planter AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Levering af planter til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Rammeaftalen omfatter levering af planter til afdelinger under Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, i det omfang, der er beskrevet i udbudsmaterialet. Udbuddet er opdelt i 3 delområder. CPV: , , , , Holdens Planteskole A/S Kongeåvej Vejen Mailadresse: Telefon: Internetadresse: holden.dk Fax: Johansens Planteskole ApS Damhusvej Børkop Mailadresse: Telefon: Internetadresse: johansens-planteskole.dk Fax: Holdens Planteskole A/S Kongeåvej Vejen Mailadresse: Telefon: Internetadresse: holden.dk Fax:

14 Danmark-Aarhus: Tjenester ydet af praktiserende tandlæger AARHUS KOMMUNE, MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Overenskomst om honerering for tandprotetisk arbejde. Overenskomst om honorering af kliniske tandteknikeres tandprotetiske arbejde vedrørende kommunens hjælp i form af udvidet helbredstillæg til tandproteser til folke- og førtidspensionister tilkendt pension før CPV: Landsforeningen af Kliniske Tanteknikere Vesterbrogade 6D. sal 606 København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

15 Danmark-Ballerup: Bygge- og anlægsarbejder KPC KØBENHAVN A/S (DK) Nordre Fasanvej. Ingeniørydelse som led i totalentreprise. CPV: Oluf Jørgensen A/S Knudsvej 44c 4400 Roskilde

16 Danmark-Ballerup: Dele til helikoptere DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION (DALO) CPV: , , Dele til helikoptere. Dele til militært luft- og rumfartsudstyr. Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe.

17 Danmark-Esbjerg: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme ESBJERG ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, AFDELING FUGLEBAKKEN Entrepriseudbud, Fuglebakken. Entrepriseudbud for ombygning af EAB afdeling Fuglebakken Bebyggelsen omfatter 87 rækkehuse beliggende som tæt/lav med tilhørende fællesarealer, garager og festsale m.v. Husene totalrenoveres, dog bibeholdes dele af tag og den bærende ydermur samt de i forvejen renoverede badeværelser i bebyggelsen. Projektet udbydes i fagentreprise omfattende følgende entrepriser (delaftaler): ) nedbrydning 2) kloakarbejde 3) jordarbejde 4) belægningsarbejde 5) gartnerarbejde 6) betonarbejde 7) udvendig murerarbejde 8) indvendig murerarbejde 9) udvendig tømrerarbejde 0) indvendig tømrerarbejde ) tagdækning 2) gulvarbejde 3) vinduer og døre 4) fuger 5) inventar 6) smedearbejde 7) blikkenslagerarbejde 8) VVS og ventilationsarbejde 9) El og svagstrøm 20) malerarbejde 2) beboer pavilloner. CPV: P. Olesen A/S Industriområdet Hovedgård Chr. Brinck & Søn ApS Brolæggervej Esbjerg V Chr. Brink & Søn ApS Brolæggervej Esbjerg V JRJ Anlægsgartner Uglevænget Ribe

18 Green Anlæg ApS Byvangen Langeskov Bo Michelsen A/S Ribelandevej Tønder Bo Michelsen A/S Ribelandevej Tønder Axel Poulsen A/S Lindegade Vejen Jensen & Jensen Oddesundvej Esbjerg N Muffbyg A/S Sallingsundvej Esbjerg N Arne Pedersen Greve Main Greve Jensen & Jensen Oddesundvej Esbjerg N Bo Michelsen A/S Ribelandevej Tønder Askov Fuger & Træbyg Arnfredsvej Vejen Designe Erhverv Borgergade 5 Skovlund 6823 Ansager Houlberg Hansen ApS Lillebæltsvej Esbjerg N STA A/S Gammelby Møllevej Esbjerg Carl W. Reis A/S Malervej 4 2

19 670 Esbjerg V Høgholm A/S Dornen Esbjerg N Kjøgx ApS Ingemanns Alle Esbjerg ABC Pavilloner A/S Sønderkrogen Silkeborg 3

20 Danmark-Esbjerg: Opførelse af udstillingscentre ESBJERG KOMMUNE Vadehavscentret, udstilling og AV-teknik. Kontrakten omfatter videreudvikling og design af udstillingskoncept for Vadehavscentrets nye udstilling. Herudover skal kontraktholderen levere og installere den endelige udstilling. CPV: JAC Studios Lavendelstræde København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

21 Danmark-Espergærde: Byggearbejde BOLIGSELSKABET NORDKYSTEN AFDELING 6, TIBBERUPPARKEN -

22 Danmark-Fredericia: Geofysisk rådgivningvirksomhed DONG ENERGY WIND POWER A/S ( ) CPV: 73520, , Geofysisk rådgivningvirksomhed. Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling. Terrænregulering og rydning af byggeplads. Heinrich Hirdes EOD Services HmbH Am Festungsgraben Hamburg TYSKLAND

23 Danmark-Frederiksberg: Elektricitet DAB Elaftale om Fastpris for årene Indkøb af elektricitet på Nord Pool Spot via DONG Energy. CPV: DONG Energu El & Gas A/S Kraftværksvej Fredericia

24 Danmark-Frederikshavn: Sundhedsvæsen i øvrigt FREDERIKSHAVN KOMMUNE Udbringning af mad til visiterede borgere i Frederikshavn Kommune. Udbringning af mad til visiterede borgere i Frederikshavn Kommune. CPV: Multi Trans A/S Ringager 4C 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon: Multi Trans A/S Ringager 4 C 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon:

25 Danmark-Frederikshavn: Tjenesteydelser i forbindelse med forberedende arbejder FREDERIKSHAVN KOMMUNE Forundersøgelser til vandløbsprojekter. Forundersøgelser af vandløbsprojekter. CPV: Grontmij A/S Granskoven Glostrup Mailadresse: Telefon:

26 Danmark-Haderslev: Motorkøretøjer til vintervedligeholdelse HADERSLEV KOMMUNE Vintertjenesten Kontrakter vedrørende saltning og snerydning på kommuneveje i Haderslev Kommune. CPV: Flemming Paulsen Røddingvej 6500 Vojens Flemming Paulsen Røddingvej 6500 Vojens Flemming Paulsen Røddingvej 6500 Vojens Flemming Paulsen Røddingvej 6500 Vojens Flemming Paulsen Røddingvej 6500 Vojens Benny Weisbjerg Adelvej 5 B 6500 Vojens Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev

27 Flemming Paulsen Røddingvej 6500 Vojens Niels-Kristian Nissen Sønderhedevej Skærbæk Niels-Kristian Nissen Sønderhedevej Skærbæk Sanddallund Maskinstation Sanddallundvej Vojens Jette Jacobsen Ribevej Vojens Jette Jacobsen Ribevej Vojens Sanddallund Maskinstation Sanddallundvej Vojens Tom Rosenkvist Fuglsangvej Vojens Benny Weisbjerg Adelvej 5 B 6500 Vojens Jette Jacobsen Ribevej Vojens Thorkild Dalsgaard Fredshulevej 6500 Vojens Thorkild Dalsgaard Fredshulevej 6500 Vojens Niels L. Schultz Bramhalevej 54 Haderslev 600 Hans Aarøe Jørlhagevej Haderslev 2

28 Hans Aarøe Jørlhagevej Haderslev Hans Aarøe Jørlhagevej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Niels-Kristian Nissen Sønderhedevej Skærbæk Sanddallund Maskinstation Sanddallundvej Vojens Ole Bang Jensen Porsevej Haderslev Ole Bang Jensen Porsevej Haderslev Sanddallund Maskinstation Sanddallundvej Vojens Sanddallund Maskinstation Sanddallundvej Vojens Jette Jacobsen Ribevej 75 3

29 6500 Vojens Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev Hans Aarøe Jørlhagevej Haderslev Hans Aarøe Jørlhagevej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Hejsager Maskinstation Småkærvej Haderslev Øsby Entreprenør og Kloakservice Flovtvej Haderslev 4

30 Danmark-Hedensted: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer HEDENSTED KOMMUNE Rengøringsservice. Rengøringsservice på Lindved Skole, Sognegårdsvej, 700 Vejle. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Opgaven udbydes samlet i en aftale, hvor der indgås en samlet kontrakt. CPV: , Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens

31 Danmark-Hillerød: Elektricitet HILLERØD FORSYNING CPV: , , 32200, , , 4250, , , Elektricitet. Damp. Generatoraggregater med gnisttændingsmotor. Kedelinstallationer. Fyr, forbrændingsovne og ovne, til laboratoriebrug og industriel brug. Varmepumper. Fjernvarmekedler. Forberedelse af byggeplads. Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker. Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH Hainfelderstr Weissenbach ØSTRIG

32 Danmark-Hillerød: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Leverance vedrørende udfasningsydelser til Folke- og Førtidspension. ATP har indgået aftale med eksisterende leverandør af KMD's pensionssystemer (Folke- og Førtidspension) om udvikling af programmel til at trække data ud af eksisterende løsning for så vidt angår pensionsområdet. Formålet med aftalen er at gøre det muligt at få data fra den eksisterende løsning over i en ny løsning med henblik på, at kunne overgå fra anvendelsen af eksisterende løsning til anvendelsen af en ny løsning. I forbindelse med etablering af udtræksprogrammel vil der ske en dokumentation og fastlæggelse af data, som skal indgå i dataudtrækket, og dermed indgå i ny løsning. CPV: , , , , , , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon:

33 Danmark-Hillerød: Programmelrelaterede tjenester ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Snitfladeaftale i tilknytning til udfasning af Folke- og Førtidspension. ATP har indgået aftale med den eksisterende leverandør af KMD's pensionssystemer (Folke- og Førtidspension) om udvikling, etablering, test, drift, og vedligeholdelse af integrationerne til eksisterende leverandørs andre løsninger. Formålet med integrationerne er at sikre, at datastrømme til og fra eksisterende leverandørs andre løsninger fremover kan stilles til rådighed for den eller de nye løsninger, der skal erstatte den eksisterende løsning. Således påtænker ATP at indkøbe nødvendige integrationer til eksisterende leverandørs løsning(er) med henblik på integration til og fra en ny udbudt løsning, som skal erstatte den eksisterende løsning (Folke- og Førtidspension). Herved kan Udbetaling Danmarks overgang fra eksisterende til ny løsning kunne ske uden væsentlige afbrydelser i den løbende sagsbehandling. CPV: , , , , , , , , KMD A/S Lautrupparken Ballerup Telefon:

34 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE FB Viborg Kommune Hedely og Hobitten. Miniudbud på udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr til Viborg Kommune. Der skal i 204 laves miniudbud på legepladser til 0 enheder i Viborg Kommune. Miniudbuddene bliver offentliggjort løbende hen over sommer/efterår 204. Der er lavet en budgetramme på i alt DKK fordelt på 6 skoler og 4 institutioner. Udbuddene vil primært omfatte renovering af eksisterende legepladser. CPV: 42000, , , , , , , , , Park og Landskab Paderupvej Randers Sø

35 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE FB Viborg Kommune Bøgeskovskolen. Miniudbud på udendørs lege, fitness og aktivitetsudstyr til Viborg Kommune. Der skal i 204 laves miniudbud på legepladser til 0. CPV: 42000, , , , , , , , , Kompan Dica C. F. Tietgensboulevard 5220 Odense SØ

36 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Miniudbud på legeplads og mulitbane. Mariagerfjord Kommune ønsker at udbyde følgende i to separate miniudbud under Dynamisk Indkøbssystem på udendørs lege- fitness og aktivitetsudstyr i Jysk Fællesindkøb: opførelse af legeplads i Hobro opførelse af multibane ved en daginstitution i Hadsund. CPV: 42000, , , , , , , , , Kompan Dica A/S Industrikrogen Rønnede Bos A/S Mallevej Ranum

37 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE FB renovering af legeplads og uderum, Børnehaven Solstrålen (Mariagerfjord Kommune). Den nuværende legeplads har brug for renovering, og målet er at kunne anvende legeplads og uderum som den del af den daglige pædagogik. Legepladsen ønskes suppleret med nye redskaber med udfordringer og uderum, der matcher børnehavens målgruppe samt understøtter børnehavens pædagogiske mål. Det overordnede mål, som legepladsen skal være understøttende for, er inklusion. Det skal derfor være en legeplads, der opfordrer til sociale aktiviteter, men som samtidig kan understøtte de børn, der har behov for særlige sanseoplevelser. CPV: 42000, , , , , , , , , Kompan Dica A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 C 5220 Odense SØ

38 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Børnehaven i Øster Hurnum, Rebild Kommune. Udbuddet omfatter etablering af helt ny legeplads som indebærer: Elementer til stor sandkasse, gyngestativ til to almindelige gynger, faldunderlag under gynger og fuglerede. Plads til veje til mooncars. Der er også ønske om balancestænger eller stubbe. CPV: 42000, , , , , , , , , Kompan Dica A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 C 5220 Odense SØ

39 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Legepladsprojekt ved Lagoniskolen Ungeunivers, Vojens (Haderslev Kommune). Legepladsprojekt ved Lagoniskolen Ungeunivers, Vojens (Haderslev Kommune). CPV: 42000, , , , , , , , , Elverdal A/S Risbyvej 24, D 2765 Smørum

40 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Etablering/renovering af legeplads ved Selde Børnehave (Skive Kommune). Etablering af legepladsen ved Selde Børnahve, Skolebakken 0, Selde, 7870 Roslev. Den etablerede legeplads skal integreres med nogle få legeredskaber fra»den gamle«legeplads. De redskaber fra»den gamle«legeplads vil blive sat op af børnehaven selv efterfølgende. CPV: 42000, , , , , , , , , Kompan Dica A/S C. F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense SØ

41 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE FB- renovering af legeplads og uderum, Astrup Specialskole (Mariagerfjord Kommune). Renovering og udvide/indrette legeplads og øvrige ude områder i forbindelse med Astrup Specialskole, Hadsundvej, Astrup, 950 Arden. CPV: 42000, , , , , , , , , Park og Landskab ApS Paderupvej Randers SØ

42 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Miniudbud på renovering af legeplads Skive Kommune Krabbeshus Heldagsskole. Skive Kommune ønsker at udbyde renovering af legepladsen på Krabbeshus Heldagskole, Strandvejen, 7800 Skive. CPV: 42000, , , , , , , , , Park & Landskab Paderupvej 24 Randers SØ 8900

43 Danmark-Hobro: Sand MARIAGERFJORD KOMMUNE Indretning af udeområde til lære-lege-røre miljø, Sønder Otting Skole (Haderslev Kommune). På et relativ begrænset område- en traditionel asffaltskolegård med et beskedent grusbelagt hjørne ønskes et lære-lege-røre miljø etableret. Miljøet skal: netænkes, dog med en grundtanke om at bevare de eksisterende boldbaner i en eller anden form henvende sig til målgrupperne 0. til 3 3. klassetrin og 4 til 6. klassetrin skal kunne beskæftige mange børn/elever på én gang naturligt invitere til leg kunne anvendes i et læringsøjemed vække nysgerrighed animere til naturlig og alsidig bevægelse medtænke et udendørs klasse-/undervisnings-/samlingsmiljø om nødvendigt kunne flyttes. CPV: 42000, , , , , , , , , Hags, Gade og co. A/S Lyngbyvej,. sal, L Købenahvn Ø

44 Danmark-Horsens: Engangsbleer INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Levering af Børnebleer. Levering af børnebleer til daginstitutioner. CPV: SIMI A/S Gammelgårdsvej Farum

45 Danmark-København: Anlægsarbejde: bybaner METROSELSKABET I/S CPV: 45234, , , Anlægsarbejde: bybaner. Sporlægningsarbejder. Arbejder i forbindelse med delvis underjordiske bybaner. Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger. Ansaldo STS S.p.A. Via Paolo Mantovani, Genoa ITALIEN

46 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, BYENS FYSIK Fornyelse af Enghaveparken. Kontrakten vedrører totalrådgivning for projekt: Fornyelse af Enghaveparken. Vesterbroernes grønne park har behov for fornyelse med respekt for historien. Siden parken blev anlagt i 928, har samfundet flyttet sig og behovene for friluftsliv, aktivitet og rekreation har ændret sig. I dag har parken besøgende årligt, hvilket præger fremtoningen og lægger pres på parkens funktioner. Enghaveparken trænger til fornyelse og opgradering, som kan rumme moderne behov og udfordringer. Ved løsningen af Enghaveparken skal parkens særlige arkitektur, med en klar opbygning af definerede rum, som udgangspunkt bevares. Det fornyede anlæg vil, som del af et pilotprojekt for området, som udgangspunkt skulle tilbageholde i omegnen af m³ vand ved voldsomme skybrud. Hverdagsregn skal i øvrigt kunne indgå rekreativt i parken. Opgaven vedrører primært landskabsarkitektonisk og ingeniørmæssig rådgivning sidstnævnte også i forbindelse med projektering af skybrudsløsninger. Totalrådgivningen omfatter udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt. Derudover er der option på rådgivning under udførelse (fagtilsyn og/eller byggeledelse). I forbindelse med projekteringen af parken, vil rådgiverteamet skulle være i dialog med både borgere såvel som Københavns Kommunes forvaltninger og samarbejdspartnere. Der er på nuværende tidspunkt bevilget ca DKK til realisering af projektet. Der er mulighed for, at opgavens samlede økonomiske ramme vil blive væsentligt forøget som følge af fondsmidler til fornyelse af parken og midler, der bevilges i forbindelse med realisering af Københavns Kommunes skybrudsplan. Det forventes på nuværende tidspunkt, at det samlede projekt beløber sig til i omegnen af op til DKK. CPV: COWI A/S 2800 Kongens Lyngby

47 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed RING 3 LETBANE I/S CPV: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

48 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde FEMERN A/S Etablering af en østlig delstrækning af Færgevej, Rødbyhavn (»Færgevej Øst«). Kontrakten vedrører etablering af en østlig forlængelse af den tosporede Færgevej ved Rødbyhavn, fra den østlige ende af den nuværende Færgevej ved Ferd. Jensensvej og i sydgående retning mod Østersøvej, en delstrækning på ca. 700 meter der i dag er en mindre privat fællesvej. Til brug for produktion af tunnelelementer og vej- og baneanlæg er udpeget et produktionsområde øst for færgehavnen i Rødbyhavn, som forventes at skabe en øget trafik i området i anlægsfasen. Der skal etableres en opgradering af Færgevejs østlige forlængelse til en ca. 7 m bred asfalteret vej, samt en delstrækning med et ekstra parkeringsspor på 3,5 m, en i alt 0,5 bred vej. Der skal endvidere forberedes etablering af en paralleltløbende 3 m bred dobbeltrettet cykelsti. Hertil forlægning af ca. 500 m afvandingskanal. Entreprisen omfatter navnlig: jord-, afvandings-, bundsikrings- og belægningsarbejder i forbindelse med vejen og forberedelse af cykel/gangsti i henhold til gældende Vejregler forlægning af eksisterende afvandingskanal og etablering af nye kanalunderføringer etablering af betonskot etablering af vejudstyr gravearbejde og tilfyldning af ledningsrende i forbindelse med etablering af forsyningsledninger, herunder vand, spildevand, el og tele. Kontrakten omfatter særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten, herunder sociale klausuler om løn- og arbejdsmarkedsforhold, anvendelse af elever samt øvrige CSR-forpligtelser. CPV: , , M.J. Eriksson Aktieselskab Gammel Køge Landevej Brøndby Strand Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

49 Danmark-København: Byggepladstilsyn METROSELSKABET I/S Metroselskabet tilsyn med byggepladser. Metroselskabet anlægger Cityringen inkl. en afgrening til Nordhavn. I den forbindelse føres der tilsyn på Cityringens byggepladser. Den udbudte opgave består af 2 delopgaver, som er beskrevet nærmere hver for sig herunder. Delopgave : Tilsyn inden for byggepladshegnet med focus på betonarbejde (herunder i tunnel), sikkerhed, håndtering af myndighedsforhold (herunder koordinering med myndighedstilsyn og håndtering af indklagede forhold) samt rapportering i Metroselskabets dokumenthåndteringssystem. Tilsynet skal uanmeldt rundere mellem Cityringens byggepladser og skal være 24/7 (alle dage 24 timer i døgnet). Herudover skal tilsynet være organiseret meden vagtordning, således at tilsynet 24/7 kan tilkaldes til en given arbejdsplads på Cityringen. P.t. varetages den udbudte del af delopgave af et team på 5-7 mand. Delopgave 2: Tilsyn uden for Cityringens byggepladshegn og på øvrige byggepladser i regi Metroselskabet. Tilsynet skal rundere mellem byggepladser for tilsyn i relation til støj og andre gener fra byggepladserne og skal kunne tilkaldes til en given byggeplads ved klager fra naboer og lignende. Tilsynet skal fungere og være til rådighed fra 7:00 til 7:00 mandag til lørdag og 7:00 til 7:00 (døgnet rundt) på lørdage, søndage og helligdage. P.t.varetages delopgave 2 af et team på 5-7 mand. For begge delopgaver gælder, at tilsynet repræsenterer Metroselskabet, er klædt i Metroselskabets tøj og kører i Metroselskabets biler. CPV: Slagelse Erhvervs Service Aps Cellovej Slagelse Mailadresse: Slagelse Erhvervs Service Aps Cellovej Slagelse Mailadresse:

50 Danmark-København: Cykler KØBENHAVNS KOMMUNE Indkøb af alm. tjenestecykler, el-cykler, ladcykler og el-ladcykler. Indkøb af alm. tjenestecykler, el-cykler, ladcykler og el-ladcykler. har valgt at dele udbuddet op i fire delaftaler, således at Tilbudsgiver kan afgive tilbud på netop den/de dele i aftalen, der har relevans. CPV: , , Kildemoes A/S Albanivej Årslev Mailadresse: Telefon: Kildemoes A/S Albanivej Årslev Mailadresse: Telefon: BabySam A/S Nyholms Alle Rødovre Mailadresse: Telefon: BabySam A/S Nyholms Alle Rødovre Mailadresse: Telefon:

51 Danmark-København: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed MARKEDSMODNINGSFONDEN Prækommercielt Indkøb af udvikling af nye, innovative robotløsninger til sterilcentraler. Der behandles hvert år mennesker på et somatisk sygehus i Danmark. I 202 blev der foretaget,3 mio. operationer, hvilket er en stigning på siden Det samlede sundhedsvæsen koster årligt ca DKK, hvoraf sygehusområdet står for ca. 80 pct. eller ca DKK. Der foretages pt. omfattende investeringer i en ny sygehusstruktur. Staten og regionerne har tilsammen afsat mere end DKK til dette område, hvorfor der over de kommende år bygges en række nye sygehuse rundt i landet, og de eksisterende sygehuse renoveres. Den overordnede samfundsmæssige udfordring for sygehusvæsenet, som den nye struktur også adresserer, er at sikre bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet i behandlingen. Markedsmodningsfonden (tidl. Fornyelsesfonden) og de 5 regioner har på samme baggrund etableret et sygehuspartnerskab. Formålet med partnerskabet er at bidrage til en hensigtsmæssig håndtering af den overordnede samfundsmæssige udfordring ved at fremme udvikling af nye, innovative, sundheds- eller effektivitetsfremmende løsninger på udvalgte generiske udfordringer indenfor sygehusområdet. Sygehuspartnerskabet har afsat i alt DKK til sygehuspartnerskabets to udviklingsprojekter vedrørende henholdsvis reduktion af smittespredning og robotløsninger til sterilcentraler. I Sygehuspartnerskabets udviklingsprojekt om automatisering af sterilcentraler, som denne udbudsbekendtgørelse vedrører, efterspørges nye innovative robotløsninger til sterilcentraler. I Sygehuspartnerskabets udviklingsprojekt om reduktion af smittespredning efterspørges nye innovative løsninger, der kan reducere smittespredning på sygehussengestuer og tilhørende baderum. Sygehuspartnerskabet forventede op til 5 leverandører vedrørende fase (udvikling af løsningsdesign). Sygehuspartnerskabet har alene indgået kontrakt med 2 leverandører, da de øvrige tilbud ikke scorede minimum 240 point i evalueringen for fase som krævet i konkurrencebetingelsernes punkt 9.. Efter fase vil Sygehuspartnerskabet udvælge maksimalt 2 leverandører, som sygehuspartnerskabet indgår kontrakt med vedrørende fase 2 (udvikling af prototyper). Sygehuspartnerskabet kan dog vælge at standse projektet ved afslutningen af fase. Se nærmere herom i udbudsmaterialet, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3). Kontrakterne om disse udviklingsydelser er undtaget fra udbudsdirektivet, jf. udbudsdirektivets artikel 6 f). Indkøbet sker derfor som en frivillig konkurrenceudsættelse i overensstemmelse med Kommissionens Meddelelse KOM(2007) 799 om prækommercielle indkøb. Der er således ikke tale om et EU-udbud, og Sygehuspartnerskabet er ikke bundet af procedurereglerne i udbudsdirektivet ved gennemførelsen af denne konkurrenceudsættelse. Udbudsformen ligner offentligt udbud, hvilket indebærer, at alle virksomheder, der opfylder betingelserne i udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.) kan afgive tilbud. Konkurrenceudsættelsen vil ske under iagttagelse af de overordnede EU-retlige principper, herunder principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og ikke-diskrimination.

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Udbud.dk. 1 af 9 13-08-2015 13:05. Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595. Lægemidler. Tip en ven

Udbud.dk. 1 af 9 13-08-2015 13:05. Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595. Lægemidler. Tip en ven 1 af 9 13-08-2015 13:05 Udbud.dk Tip en ven Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud" Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595 Lægemidler Amgros er et interessentskab

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Næstved: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NAESTVED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud om indkøb af EMO-mærkning til kommunens bygninger.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere