Indhold. Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E 8000 Aarhus C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E 8000 Aarhus C"

Transkript

1 Årsrapport for Gallo Kriserådgivning 2014

2 Indhold 1. Indledning: Gallo Kriserådgivning Afrapportering ifølge punkt 2.7 i partnerskabsaftalen 2014 mellem Gallo Kriserådgivning, Region Midtjylland og Aarhus Kommune Aktivitets- og forebyggelsesmålene overordnet Værestedet Samtaleforløb og akutsamtaler Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse - værestedsbrugerne Tilfredshedsundersøgelse terapibrugerne Tilfredshedsundersøgelse - brugere som benytter sig af både værestedet og terapien, samt spørgeskemaer, hvor dette felt ikke var udfyldt Brugernes fordeling af alder og køn..23 Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E 8000 Aarhus C Telefon: Mail: Web: Åbningstider: Mandag og Tirsdag-fredag kl

3 1. Indledning: Gallo Kriserådgivning Gallo Kriserådgivning er en non-profit humanitær forening, som henvender sig til alle med psykisk sygdom eller psykiske problemer. Kriserådgivningen tilbyder samtaleterapi og værestedsfunktion, og al henvendelse er gratis, anonym og uden ventetid. Stedet varetages af over 100 frivillige medarbejdere, som har igangværende eller afsluttet uddannelse som psykolog, socialrådgiver, psykoterapeut, sygeplejerske, familieterapeut, fysioterapeut mv. Der er ansat en lønnet leder og 5 medarbejdere i skånestilling samt en medarbejder i fleksjob. Gallo Kriserådgivning har åbent mandag kl samt tirsdag-fredag kl og der stiles efter at udvide åbningstiden yderligere. Der er endvidere mulighed for telefonisk rådgivning i hele åbningstiden og med over årlige henvendelser er Gallo Kriserådgivning Skandinaviens førende indenfor sit felt. Foreningen har et årsbudget på 1,5 million kr. og skal hvert år kunne dokumentere 300 medlemmer og 100 donorer for at opretholde sin særstatus hos SKAT, der sikrer donorer skattefradrag ved donation. Organisatorisk er der ansat daglig leder som refererer til den brugerrepræsenterede 5-mands bestyrelse, som afholder kvartalsvis bestyrelsesmøde samt årlig generalforsamling. Stedet blev oprettet i 1999 på initiativ af pensioneret overlæge Johannes Nielsen (bestyrelsesformand) som også står bag alle Gallos øvrige aktiviteter. Intentionen med at skabe et socialt- og sundhedshus baseret på frivillige kræfter i samarbejde med medarbejdere i skåne- og fleksjob er helt i Gallos ånd, hvor hjælp til selvhjælp og meningsfyldt arbejde er bærende elementer. Det er i Gallo ikke en luftig filosofi, men virkelighed af kød af blod, at alle har noget at byde ind med af værdi for fællesskabet. Vil bare sige, at efter jeg er begyndt at komme på Gallo, har jeg ikke den følelse af at være udenfor, som jeg havde tidligere. Og det er rart. Og derfor har jeg besluttet mig for at være taknemmelig for det, jeg har. Denne grundtanke går også som en rød tråd igennem Gallo Kriserådgivning, hvor værestedets mange brugere i fællesskab med medarbejderne, er med til at skabe et nærende frirum. Kriserådgivningen er i 2013 flyttet ind i en gammel fredet bindindgsværksbygning i det helt centrale Århus, og har her nærmest perfekte rammer til sit virke. Stueetagen fungerer som værested, hvor alle kan komme ind fra gaden og indgå i fællesskabet. Værestedet får årligt ca besøg, og bliver for mange brugere en tryg base, hvor det altid er muligt at få en snak med en medarbejder, eller mødes med andre brugere. Hver aften modtager vi doneret brød fra Lagkagehuset, og det fællesskab som 2

4 opstår på tværs af alle vores umiddelbare forskelligheder, når vi efterfølgende spiser sammen, er guld værd. Vi tilstræber at møde alle brugere personligt og individuelt, at favne forskelligheder og at værne om alles værdighed. I den ånd er der ekstremt få regler og procedurer - inspirationen er at møde den anden som sin familie. Gallo gør mig godt, og jeg er ikke så ensom og forkert mere. Bare det bliver ved, skal det nok gå godt. En weekend føles som en uge. Det kan være udfordrende for personale at skulle arbejde med så få regler i ryggen, men det betyder, at stedet for vores brugere langt snarere får karakter af hjem end af institution. I Gallo skilter vi ikke med en hel masse tilbud og ydelser, til gengæld forholder vi os til, om vi på nogen måde er i stand til at opfylde de ønsker, de enkelte brugere undervejs måtte give udtryk for. Derfor bliver der lavet mange særaftaler med mange af vores brugere, fordi de enkelte brugeres behov er så individuelle. Vi kan f.eks. ikke love hjemmebesøg, tøjvask, et ekstra måltid mad, fødselsdagsarrangement etc. til alle, men imødekommer det gerne, hvis det netop indfrier den andens store behov, og vi i øvrigt har mulighed for det. Det er i den sammenhæng tankevækkende, hvor problemfrit denne tilgang accepteres de øvrige brugere imellem. Gallo er ren recovery for os, der har brug for at blive set som dem, vi er. Lidt banalt og lavpraktisk udtrykt viser værdier som den anerkendende dialog, rummelighed, respekt, nærvær og ligeværdighed sig konkret ved, at vi i Gallo er fælles om alle faciliteter. Har man eksempelvis som medarbejder brug for et separat køleskab, er man gået forkert. For mange brugere bliver den hjælp, som gives udenfor åbningstid, den allermest værdifulde og uden denne parathed ville det ikke være muligt, at nå vores mest sårbare brugere, for hvem sporadiske indlæggelser ellers ville blive konsekvensen. På samme måde tilkendegiver vores brugere, at det særligt varmende ved en julefrokost, en påskemiddag eller impulsive natåbninger er, at det ikke er institutionaliserede tilbud med annonceret varighed, men derimod fælles sammenkomster der ligesom familiefester varer, indtil de finder deres naturlige afslutning. Gallo er min familie og det sted, jeg søger, når livet gør ondt. Det er i Gallo en kongstanke, at ovenstående værdisæt er specifikt frisættende for den enkeltes ressourcer, autonomi og udviklingspotentialer. Først når den enkelte bruger mærker sin egen værdi - i Gallo via samtaleterapi eller et implementerende fællesskab - kan vedkommende udvikle sig udadtil, 3

5 og derfor er brugerflow og tidsbegrænset tilknytning ikke ultimative mål i sig selv. I praksis vil det især for vores mest sårbare brugere ofte være netop den længerevarende kontakt i værestedet, som udgør forudsætningen for efterfølgende at opstarte egentligt samtaleforløb. I værestedet opstartes løbende forskellige initiativer afhængigt af de behov og ressourcer der optræder. I kraft af indsats fra vores pedel i skånestilling har nødtørftig istandsættelse af opmagasineringsrum gjort det muligt at indrette tøj-genbrugsbutik. Mange leverer, og en bruger har her påtaget sig at stå for ordningen, som i øvrigt sikrer, at vi altid kan tilbyde tøj til værdigt trængende. I samarbejde med FOF har vi udenfor almindelig åbningstid afviklet et forløb for ensomme, inkluderende undervisning og fællesspisning. Der er desuden arrangeret diverse weekendferier i sommerhus, udflugtsture til Tyskland/ seværdigheder/ Musikhuset, grillaftener, fødselsdagsbesøg, ledsageordninger, besøg under indlæggelse, hjemmeoprydningsordning, begravelse, mæglingsmøder med pårørende mv. Senest har vi etableret fast ugentlig ordning med 10 frivillige medarbejdere indenfor jura /økonomi. Ordningen sikrer, at alle der ønsker det, kan få hjælp til økonomiske/ juridiske problemstillinger, herunder hjælp til NemId, budgetlægning, kontakt til bank/sagsbehandler/ offentlige henvendelser m.m. Foruden dette team har Kriserådgivningen tilknyttet ca. 10 frivillige medarbejdere indenfor PR / marketing/ kommunikation/ IT, som hjælper med udarbejdelse af diverse foldere/ pjecer/ oplysningsmateriale / hjemmeside/ Facebook / fundraising m.m. Jeg får hjælp til daglig forståelse af at være dansk, og jeg lærer dansk ved at snakke med frivillige. Vi nyder fortsat godt af den enorme frivillige søgning, som faktisk altid har gjort sig gældende i forhold til Gallo Kriserådgivning. Aktuelt er der foruden de to ovennævnte teams - ca.100 frivillige medarbejdere ansat i Kriserådgivningen, og vi modtager hver uge ansøgninger fra medarbejdere, som tilbyder frivilligt arbejde. Siden Kriserådgivningens opstart i 1999 har vi haft over 500 frivillige psykologistuderende ansat, og vi er på den måde en markant og reel faktor i de studerendes praksisuddannelse. Omvendt betyder ordningen, at den enkelte frivillige medarbejder får mulighed for at udøve og opøve sine færdigheder i praksis - med adgang til undervisning, tværfaglig sparring og fri supervision. At Århus er en universitetsby med deraf følgende rekrutteringsmuligheder fra især psykologi-/socialrådgiver-/sygepleplejestudiet samt diverse psykoterapeutiske skoler, har afgørende betydning. Gallos enorme fortrin i denne sammenhæng er det mangeårige rekrutterings-netværk og vores velkendthed i disse kredse. Forhold som det har taget mange år at opbygge og hvis værdi vanskeligt kan overvurderes. 4

6 Gallo Kriserådgivning tilbyder samtaleterapi (samtaleforløb såvel som akutte/ enkeltstående samtaler) til alle, der ønsker det. Der er ingen visitationskrav, så alle der ønsker samtaleforløb, får det. Som klient kan man henvende sig direkte fra gaden ved behov, eller ringe og bestille tid. I forbindelse med samtaleforløb vil man blive fulgt af et fast makkerpar, som følger vedkommende fra samtaleforløbets start til slut. Denne makkerordning sikrer kvalitet og kontinuitet i samtaleforløbet, og fordrer kollegial sparring og refleksion, som netop bidrager til unikke læringsmuligheder for rådgiverne, men også et trygt og optimalt forløb for den enkelte klient. Medarbejdere med specialviden supplerer det obligatoriske træningsprogram med tværfaglige undervisningstiltag, og via vores hjemmesides intranet sikres vores medarbejdere et fælles internt forum. Gallo Kriserådgivnings akilleshæl har gennem alle årene været en skrøbelig økonomi. Til trods for konstant fremgang på alle parametre siden opstarten, er stedet tilbagevendende lukningstruet. At vi i 2013 opnåede særstatus hos SKAT, så donationer er fradragsberettigede, reddede os umiddelbart fra lukning, men har fremadrettet kun sikret en tredjedel af det årlige driftsbudget på ca. 1.5 mio. kr. Dette til trods for, at en udarbejdet SROI-rapport viser, at der for hver 1 krone, der investeres i Gallo, skabes for 4,38 kroners værdi for Gallos interessenter og samfundet generelt (se bilag 1). Følgende lille skrift fra en af vores brugere giver måske et klarere billede, af den betydning et sted som Gallo Kriserådgivning kan have: Når man som jeg har arbejdet siden jeg var 12 år hele min ungdom og det meste af voksenlivet - lige indtil en dag hvor min psykiske sårbarhed knækkede mig En eftermiddag sad jeg i garderoben på den institution, jeg var ansat i som soc. pæd. Og kunne ikke rejse mig. Helt færdig. Og kom aldrig tilbage på arbejdsmarked. Det var og forbliver et stort tab og en stor sorg. At blive sat udenfor samfundet og være tilskuer til livet. Stigmatisering i samfundet og min egen hårde dommer og stigmatisering har været utrolig svær at bære samtidig med min psykiske sårbarhed og al hvad det medførte af tab. Tab af arbejde og det selv at kunne klare sig i samfundet. Tab af hus. Bil. Mand. Venner. Tabet - og den største sorg måske at vide, jeg svigtede det, jeg elsker allermest - mine børn, som jeg midt mit livs mareridt og angst ikke magtede at være mor for. Den altomsluttende Angst, der fulgte i kølvandet, er så langt mere end lammende. Og i mange mange år var livet ikke noget, jeg var en del af. Livet blev meget meget ensomt. Jeg var førhen den stærke. Såvel privat som arbejdsmæssigt. Nu var jeg reduceret til psykisk sårbar og på overførselsindkomst. Ingen kan forestille sig den smerte min sygdom har forvoldt. Først da jeg tilfældigt mødte Gallo, begyndte der en langsom forvandling. Fra dyb isolation til at møde anerkendelse og respekt for blot at være menneske. Mit møde med Gallo er et af de største vendepunkter i mit liv som psykisk sårbar. På Gallo bliver jeg set. Med mine ressourcer og min psykiske sårbarhed hånd i hånd. Med Gallo som anker begynder livet langsom 5

7 igen at være noget, jeg også er en del af. At møde Gallo og den varme rummelighed anerkendelse og respekt for det enkelte menneske - blot fordi vi alle er mennesker - det er meget meget stort og livgivende. "Selv den længste rejse starter med det første skridt." Min rejse tilbage til livet og mit første skridt er den dag jeg mødte Gallo. På Gallo ved de: "Ingen skal dømme et menneske, før man har gået 100 km i hans sko." Uden mit anker på Gallo er det uvist om jeg nogen sinde ville have taget det første skridt på rejsen tilbage til livet. "Anonym" 6

8 2. Afrapportering ifølge punkt 2.7 i partnerskabsaftalen 2014 mellem Gallo Kriserådgivning, Region Midtjylland og Aarhus Kommune 2.1. Aktivitets- og forebyggelsesmålene overordnet At gennemføre 1000 samtaleterapi-sessioner årligt Der er gennemført samtaleterapi-sessioner i år se punkt B nedenfor for uddybning. At modtage 300 unikke brugere årligt Der er i 2014 udført 214 akutsamtaler og opstartet 134 nye samtaleforløb, samt registreret 143 unikke brugere i værestedet. Til sammen er dette tal 491. Endvidere er samtaleforløb startet før 1. januar 2014 ikke registreret i denne optælling, så det reelle tal er højere end 491. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil forekomme enkelte gengangere, idet den samme bruger kan have benyttet sig af fx. både værestedet og terapien. Dette kan ikke registreres grundet vores garanti for anonymitet. At modtage 3500 værestedsbesøg årligt Det estimerede antal brugere for 2014 er se punkt A nedenfor for uddybning. At der gennemføres 1000 telefonsamtaler årligt i form af krisehenvendelser og andet behov for rådgivning/støtte Der er gennemført telefonsamtaler i år

9 Værestedet Vi har ændret vores registreringsmetode så den passer til partnerskabsaftalens krav, så optællingen til og med juli 2014 er anderledes og ikke så omfattende som fra august 2014; derfor farveforskellen i tabellerne. Registrering af værestedsbrugere 3 gange ugentlig Fra august er værestedsbrugerne talt op 3 gange ugentlig på tilfældige dage ca. kl Det estimerede antal brugere er det samlede antal brugere delt med antal dage registreret ganget med antal åbne dage i Gallo, således at det repræsenterer det antal brugere, som ville være registreret, hvis der var talt op hver dag. Derudover kommer det ikke uvæsentlige antal brugere, som går hjem før eller kommer efter kl Disse fremgår ikke af registreringen. Før august foregik optællingen ved, at en medarbejder registrerede samtlige bruger to aftener månedligt, og det estimerede antal er disse to aftener ganget med 10. Der foregik ingen registrering i juni og juli jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total Antal brugere Registrering af unikke værestedsbrugere Nedenstående tabel viser registreringen af unikke værestedsbrugere foretaget fra august - december Brugerne er grupperet efter hvornår de begyndte at komme i Gallo Begyndt i 2014 Begyndt Begyndt før 2011 Total Værestedsbrugere Samtaleforløb og akutsamtaler Registrering af antal afholdte akutsamtaler Akutsamtaler er samtaler, typisk af en times varighed, som udføres af de terapeuter som er på vagt den pågældende dag. I opgørelsen er medregnet samtaler som er effektueret ved akutte hjemmebesøg eller afholdt i Gallo uden for åbningstiderne. Der er i år 2014 udført 214 akutsamtaler i Gallo. 8

10 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total Akutsamtaler Registrering af antal nyopstartede og afholdte samtaleterapiforløb Samtaleterapiforløb er gentagne terapisessioner, som aftales på forhånd, og hvor klienterne møder de samme terapeuter hver gang. Samtalerne er typisk af en times varighed, og de udføres typisk hver eller hver anden uge. Samtalerne registreres som forløb, når der afholdes mere end to samtaler. Der er i 2014 opstartet 134 nye forløb. Ved udgangen af 2014 er der 74 igangværende forløb, som forventes at fortsætte i Der er afsluttet 34 samtaler fra august til december jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total Nyopstartede samtaleforløb Afsluttede samtaleforløb Igangværende samtaleforløb 56 (pr. 31. juli) I alt er der udført terapisamtaler. Dette tal dækker over akutsamtaler og samtaleforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total Terapisamtaler - samlet antal Registrering af antal samtaler pr. afsluttet forløb Der er stor forskel på antallet af samtaler pr. forløb, som varierer fra 2 samtaler til 70 samtaler. I nedenstående tabel fremgår det, at gennemsnittet er 10,5 samtaler pr. forløb, og at hhv. nedre kvartil, median og øvre kvartil er 2, 6, og 12. 9

11 Antallet af samtaler pr. forløb Alle (37 forløb) Minimum 2 Nedre kvartil 4 Median 7 Øvre kvartil 12,75 Maksimum 70 Gennemsnit 11,7 Registrering af samtaleterapiforløb, som afsluttes hhv. efter aftale eller afbrydes uden aftale Af de 34 afsluttede samtaler, er 27 afsluttet ved aftale mellem terapeut, mens 7 er afbrudt af forskellige årsager, som fx. klienten udebliver uden årsag, terapeuten stopper i Gallo eller andre grunde, som ikke er af behandlingsmæssige årsager Tilfredshedsundersøgelse Gallo udførte i uge 48 og 49 en tilfredshedsundersøgelse, hvor væresteds- og terapibrugere fik muligheden for anonymt at udfylde et spørgeskema 52 brugere besvarede spørgeskemaet. I nedenstående fremlagte diagrammer er der skelnet mellem brugerne i tre kategorier: (a) brugere som udelukkende benytter sig af værestedet, (b) brugere som udelukkende benytter sig 10

12 af terapien, samt (c) brugere som benytter sig af begge dele og de spørgeskemaer, hvor denne rubrik ikke var udfyldt. Det fremgår, at der er en markant tilfredshed med Gallo, hvor blot 3 brugere ud af de 52 har udtrykt utilfredshed (meget utilfreds), og hvor mere end halvdelen (29) har skrevet, at de er meget tilfredse, og 46 af 52 har skrevet enten tilfreds eller meget tilfreds. Denne tilfredshed afspejles endvidere i brugernes vurdering af, hvordan de er stillet efter kontakten med Gallo, hvor blot 1 vurderer at være stillet (meget) værre, og at 46 vurderer at være stillet bedre (27) eller meget bedre (19). Omtrent halvdelen (27) svarer, at de ikke ville kunne have fået samme hjælp hos det offentlige, og kun 3 brugere svarer, at de tror, de ville have kunnet fået tilsvarende hjælp. 10 svarede måske og 9 svarede ved ikke. Brugerenes begrundelser for at vælge Gallo frem for det offentlige er hovedsagelig at de oplever mere varme, omsorg eller respekt (27) og pga. Gallos åbningstider (23). Andre begrundelser, som nævnes, er at det intet tilsvarende tilbud er fra det offentlige (19), at medarbejderne har bedre tid til dem (18), økonomiske årsager (15), ingen ventetid (14), behovet for at være anonyme (11) og at de oplever end bedre rådgivning hos Gallo (9). Den hyppigste årsag til henvendelse hos Gallo er ensomhed (26). Andre også hyppige årsager er depression (15), eksistentiel krise (14), stress (13) og angst (10), andre forekommende årsager er skizofreni (7), skilsmisse/parforhold (6), studierelaterede problemer (2), autisme (2) og spiseforstyrrelser (1). Godt en tredjedel af Gallos brugere benytter sig ikke af andre tilbud (18), mens andre enten har en bostøtte (15) eller går til egen læge (10). Endelig skriver enkelte, at de benytter sig af botilbud (4), specialiseret undervisning (3), arbejdsmarkedsindsats (2) og psykolog (2) ved siden af Gallo. 75 % af Gallos brugere ville have brug for hjælp andetsteds, hvis ikke Gallo eksisterede, da de siger at de ville benytte sig af andre væresteder (16), praktiserende læge eller psykiater (12), psykiatrisk hospital / lokalpsykiatrien (8) og socialforvaltningen (3). Kun en fjerdedel siger, at de ikke ville gå andre steder hen. Det ser altså ud til, at Gallo i klart bidrager til aflastning af det offentlige system. 11

13 Tilfredshedsundersøgelse - værestedsbrugerne Disse data bygger på de 18 værestedsbrugere som har afleveret spørgeskema. Figur 1: Over halvdelen af værestedsbrugerne er Meget tilfreds Figur 2: 89% af værestedsbrugerne har det enten Meget bedre eller Bedre efter kontakten med Gallo Kriserådgivning. 12

14 Figur 3: Halvdelen af værestedsbrugerne mener ikke, at de kunne have fået samme hjælp hos det offentlige. Figur 4: De hyppigste årsager til benyttelsen af værestedet er oplevelsen af mere varme, omsorg og respekt fra personalet, samt Intet tilbud fra det offentlige. 13

15 Figur 5: Hvis Gallo ikke eksisterede, ville de fleste værestedsbrugere benytte sig af et andet værestedstilbud eller ikke have andre steder at gå hen. Figur 6 14

16 Figur 7: Ensomhed scorer højt og følger ofte i kølvandet af de øvrige problemstillinger. Det er på mange måder en underkendt problematik, som i virkeligheden kan være mere belastende end diverse diagnoser og problemstillinger. Mange forskningsresultater understøtter dette, og ifølge Socialstyrelsen har ensomhed vist sig at være på niveau med rygning og alkohol som risikofaktor for død. 15

17 Tilfredshedsundersøgelse terapibrugerne Disse data bygger på de 11 terapibrugere, som har afleveret spørgeskema. Figur 8: Ingen af de adspurgte mener at kunne have fået tilsvarende hjælp hos det offentlige. Det er under alle omstændigheder en kendsgerning, at der i Gallo ikke er noget loft over det antal samtaler men kan modtage, og at alle der ønsker samtale, får det. Figur 9: Mange af Gallos brugere benytter sig af terkapien, da Gallo kan tilbyde terapiforløb uden ventetid, da åbningstiderne passer brugerne bedre, og af økonomiske hensyn. 16

18 Figur 10: Figur 11: Blandt de hyppigste årsager til benyttelse af Gallos terapi er eksistentiel krise, depression, ensomhed og stress. 17

19 Figur 12: Det ses at mange ville have henvendt sig hos praktiserende læge/psykiater hvis Gallo ikke eksisterede. Det har gennem årene været overraskende så betydelige problemstillinger der ligger bag mange af henvendelserne i Kriserådgivningen. 18

20 Tilfredshedsundersøgelse - brugere som benytter sig af både værestedet og terapien, samt spørgeskemaer, hvor dette felt ikke var udfyldt Disse data bygger på de 14 væresteds- og terapibrugere, som har afleveret spørgeskema, samt de 9 indkomne spørgeskemaer, hvor det ikke er noteret hvad brugeren benytter sig af. Figur 13: 19

21 Figur 14: Figur 15: Figur 16: 20

22 Figur 17: Figur 18: 21

23 Figur 19: 22

24 Terapibrugernes og værestedsbrugernes fordeling af alder og køn Uafhængigt af ovenstående brugertilfredshedsundersøgelse har der i perioden 1. Januar maj foregået en registrering af terapibrugernes og værestedsbrugernes alder og køn. Registreringen er foregået ved, at en medarbejder to gange månedligt i hele åbningstiden har registreret køn og den estimerede alder på samtlige brugere. Denne relative fordeling er baseret på 299 bruger og skønnes at være repræsentativ for fordelingen i

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LGC/PK

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LGC/PK ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3015 Jour. nr.: Ref.: LGC/PK 115-tilskud til Gallo Kriserådgivning i 2005 1. Resume

Læs mere

Gallo Kriserådgivning & Værested ÅRSBERETNING 2015

Gallo Kriserådgivning & Værested ÅRSBERETNING 2015 GALLO Kriserådgivning & Værested Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E 8000 Århus C Åbningstider Mandag: 13-22 Tirsdag fredag: 18-22 Lukket lør-, søn- og helligdage Telefon 8618 8698 E-mail gallo@kriseraadgivning.dk

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

Resultater fra intern og ekstern evaluering. Projekt Sprog April 2011 August 2012

Resultater fra intern og ekstern evaluering. Projekt Sprog April 2011 August 2012 Bilag 1 Resultater fra intern og ekstern evaluering Projekt Sprog April 2011 August 2012 LocusInspire og Afdeling for Neurorehabilitering v. Frederikssund sygehus Resultater fra intern evaluering v. Afdeling

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg

Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg Birgitte Halle Projektleder og koordinator Aarhus kommune bhal@aarhus.dk Rikke Voldsgaard Risager Vicepræsident for innovation Blue Ocean Robotics rvr@blue-ocean-fobotics.com

Læs mere

Værdighed den røde tråd i ældreplejen

Værdighed den røde tråd i ældreplejen Værdighed den røde tråd i ældreplejen Gerontologisk Selskabs Årsmøde 2015 Summemøde 2 min. Hvad er værdig ældrepleje for dig? Opsamling i plenum 1 Se nærmere til Hvad ser du søster her i min stue? En gammel,

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU

LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU LUFT er et sted hvor vi tilbyder ligemandsarbejde. Definition på ligemandsarbejde: et samarbejde mellem personer som oplever at være i samme båd, det vil sige samme

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA)

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) STA for fagpersoner Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) Forløbet er fleksibelt, aftales individuelt og kan strække sig fra 13 uger og fremefter. I forløbet indgår følgende: Vejleder Intern praktik

Læs mere

Analyse af Ressourceforløb Opsummering af analysen kort fortalt...2. Status for afsluttede ressourceforløb...4

Analyse af Ressourceforløb Opsummering af analysen kort fortalt...2. Status for afsluttede ressourceforløb...4 Hedensted Notatark Sagsnr. 5.00.00-P05-2-6 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 29.6. Analyse af Ressourceforløb Indhold Analyse af Ressourceforløb... Opsummering af analysen kort fortalt...2 Status for

Læs mere

Taulov Centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2013

Taulov Centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2013 Taulov Centrallager Arbejdsmiljøstrategi 2013 For 2012 opnåede vi følgende resultater i forhold til vores mål Reducere antal arbejdsulykker med 60 % i forhold til 2011. Reduceret med 60 %. Fastholde et

Læs mere

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 27. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats Sundhedsaftale Indgået

Læs mere

Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet. DRG-konference 4.

Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet. DRG-konference 4. Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet DRG-konference 4. oktober 2013 Indhold Måling af aktivitet i Region Nordjylland hvad er det vi måler

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom Rehabilitering og rådgivning Hvad tilbyder sundhedscentret? Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

ALS Teamseminar ALS på tværs - projektet

ALS Teamseminar ALS på tværs - projektet ALS Teamseminar 2015 ALS på tværs - projektet Kort om projektet Kvalitativ interviewundersøgelse metode og resultater Deskriptive statistisk undersøgelse metode og resultater ALS på tværs Et forsknings-

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres?

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? Fastholdelse / Fremmøde. Hvad kan virksomheden gøre. - Hvad er vores ret! - Hvad kan vi forlange! -

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Evaluering af Gallo Kriserådgivning

Evaluering af Gallo Kriserådgivning Juni 2006 Evaluering af Gallo Kriserådgivning Det er om aftenen, det er gratis, man får en tid med det samme, personalet er på min egen alder og kan bedre sætte sig ind i mine problemer. (Ung bruger af

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Høringssvar modtaget 20-09-13. Område 002 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Institution LMU Beskæftigelsesafsnittet Rådhusbuen 3 4000 Roskilde

Høringssvar modtaget 20-09-13. Område 002 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Institution LMU Beskæftigelsesafsnittet Rådhusbuen 3 4000 Roskilde Høringssvar modtaget 20-09-13 Område 002 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Institution LMU Beskæftigelsesafsnittet Rådhusbuen 3 4000 Roskilde Kontaktperson Gitte Rasmussen Rådhusbuen 3 4000 Afgivet

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi

Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi Kommunalt lægeligt udvalg 5. December 2013 Sundhedsaftalen Henvisning og samarbejd mellem kommune og praktiserende læge Praktiserende læge bør henvise: svære

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status februar 217 31. maj 217 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND

SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND, JUNI 2009 Indholdsfortegnelse Vigtigste konklusioner... 3 Sygedagpengeforløb over 26 uger andel og udvikling... 4 Antal sygedagpengeforløb

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV)

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) STV for fagpersoner Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) Forløbet er modulopbygget og fordelt på 13 ugers afklaring og intern praktik i Regnbuehuset og 13 uger i virksomhedspraktik med løbende

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler.

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. BB for fagpersoner Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. I forløbet indgår følgende: kontaktperson Beskæftigelse i en af tre arbejdsenheder

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Samordnet Pleje og Omsorg

Samordnet Pleje og Omsorg Information til patienter og pårørende Samordnet Pleje og Omsorg Kvalitet Døgnet Rundt Samordnet Pleje og Omsorg Formålet med samordnet pleje og omsorg Samordnet pleje og omsorg er et tilbud til alvorligt

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra januar 2015 til januar 2016 2015 2016 Målgruppe / Mdr. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Dilemmaer og udfordringer i samarbejdet med kritiske pårørende

Dilemmaer og udfordringer i samarbejdet med kritiske pårørende Dilemmaer og udfordringer i samarbejdet med kritiske pårørende Om StøtteCompagniet Vi løser komplekse støtte- og vejledningsopgaver på social- og handicapområdet Vi er 60 ansatte Vi har det sorte bælte

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING. Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel. arbejdsmiljøkøbenhavn

HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING. Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel. arbejdsmiljøkøbenhavn HOTLINE FYSIOTERAPI PSYKOLOGSAMTALER TOVHOLDERFUNKTION LEDERSPARRING Tidlig Indsats Ved fravær og mistrivsel arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Tidlig Indsats et tilbud til medarbejdere og ledere ved fravær

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere