Indhold. Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E 8000 Aarhus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E 8000 Aarhus C"

Transkript

1 Årsrapport for Gallo Kriserådgivning 2014

2 Indhold 1. Indledning: Gallo Kriserådgivning Afrapportering ifølge punkt 2.7 i partnerskabsaftalen 2014 mellem Gallo Kriserådgivning, Region Midtjylland og Aarhus Kommune Aktivitets- og forebyggelsesmålene overordnet Værestedet Samtaleforløb og akutsamtaler Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse - værestedsbrugerne Tilfredshedsundersøgelse terapibrugerne Tilfredshedsundersøgelse - brugere som benytter sig af både værestedet og terapien, samt spørgeskemaer, hvor dette felt ikke var udfyldt Brugernes fordeling af alder og køn..23 Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E 8000 Aarhus C Telefon: Mail: Web: Åbningstider: Mandag og Tirsdag-fredag kl

3 1. Indledning: Gallo Kriserådgivning Gallo Kriserådgivning er en non-profit humanitær forening, som henvender sig til alle med psykisk sygdom eller psykiske problemer. Kriserådgivningen tilbyder samtaleterapi og værestedsfunktion, og al henvendelse er gratis, anonym og uden ventetid. Stedet varetages af over 100 frivillige medarbejdere, som har igangværende eller afsluttet uddannelse som psykolog, socialrådgiver, psykoterapeut, sygeplejerske, familieterapeut, fysioterapeut mv. Der er ansat en lønnet leder og 5 medarbejdere i skånestilling samt en medarbejder i fleksjob. Gallo Kriserådgivning har åbent mandag kl samt tirsdag-fredag kl og der stiles efter at udvide åbningstiden yderligere. Der er endvidere mulighed for telefonisk rådgivning i hele åbningstiden og med over årlige henvendelser er Gallo Kriserådgivning Skandinaviens førende indenfor sit felt. Foreningen har et årsbudget på 1,5 million kr. og skal hvert år kunne dokumentere 300 medlemmer og 100 donorer for at opretholde sin særstatus hos SKAT, der sikrer donorer skattefradrag ved donation. Organisatorisk er der ansat daglig leder som refererer til den brugerrepræsenterede 5-mands bestyrelse, som afholder kvartalsvis bestyrelsesmøde samt årlig generalforsamling. Stedet blev oprettet i 1999 på initiativ af pensioneret overlæge Johannes Nielsen (bestyrelsesformand) som også står bag alle Gallos øvrige aktiviteter. Intentionen med at skabe et socialt- og sundhedshus baseret på frivillige kræfter i samarbejde med medarbejdere i skåne- og fleksjob er helt i Gallos ånd, hvor hjælp til selvhjælp og meningsfyldt arbejde er bærende elementer. Det er i Gallo ikke en luftig filosofi, men virkelighed af kød af blod, at alle har noget at byde ind med af værdi for fællesskabet. Vil bare sige, at efter jeg er begyndt at komme på Gallo, har jeg ikke den følelse af at være udenfor, som jeg havde tidligere. Og det er rart. Og derfor har jeg besluttet mig for at være taknemmelig for det, jeg har. Denne grundtanke går også som en rød tråd igennem Gallo Kriserådgivning, hvor værestedets mange brugere i fællesskab med medarbejderne, er med til at skabe et nærende frirum. Kriserådgivningen er i 2013 flyttet ind i en gammel fredet bindindgsværksbygning i det helt centrale Århus, og har her nærmest perfekte rammer til sit virke. Stueetagen fungerer som værested, hvor alle kan komme ind fra gaden og indgå i fællesskabet. Værestedet får årligt ca besøg, og bliver for mange brugere en tryg base, hvor det altid er muligt at få en snak med en medarbejder, eller mødes med andre brugere. Hver aften modtager vi doneret brød fra Lagkagehuset, og det fællesskab som 2

4 opstår på tværs af alle vores umiddelbare forskelligheder, når vi efterfølgende spiser sammen, er guld værd. Vi tilstræber at møde alle brugere personligt og individuelt, at favne forskelligheder og at værne om alles værdighed. I den ånd er der ekstremt få regler og procedurer - inspirationen er at møde den anden som sin familie. Gallo gør mig godt, og jeg er ikke så ensom og forkert mere. Bare det bliver ved, skal det nok gå godt. En weekend føles som en uge. Det kan være udfordrende for personale at skulle arbejde med så få regler i ryggen, men det betyder, at stedet for vores brugere langt snarere får karakter af hjem end af institution. I Gallo skilter vi ikke med en hel masse tilbud og ydelser, til gengæld forholder vi os til, om vi på nogen måde er i stand til at opfylde de ønsker, de enkelte brugere undervejs måtte give udtryk for. Derfor bliver der lavet mange særaftaler med mange af vores brugere, fordi de enkelte brugeres behov er så individuelle. Vi kan f.eks. ikke love hjemmebesøg, tøjvask, et ekstra måltid mad, fødselsdagsarrangement etc. til alle, men imødekommer det gerne, hvis det netop indfrier den andens store behov, og vi i øvrigt har mulighed for det. Det er i den sammenhæng tankevækkende, hvor problemfrit denne tilgang accepteres de øvrige brugere imellem. Gallo er ren recovery for os, der har brug for at blive set som dem, vi er. Lidt banalt og lavpraktisk udtrykt viser værdier som den anerkendende dialog, rummelighed, respekt, nærvær og ligeværdighed sig konkret ved, at vi i Gallo er fælles om alle faciliteter. Har man eksempelvis som medarbejder brug for et separat køleskab, er man gået forkert. For mange brugere bliver den hjælp, som gives udenfor åbningstid, den allermest værdifulde og uden denne parathed ville det ikke være muligt, at nå vores mest sårbare brugere, for hvem sporadiske indlæggelser ellers ville blive konsekvensen. På samme måde tilkendegiver vores brugere, at det særligt varmende ved en julefrokost, en påskemiddag eller impulsive natåbninger er, at det ikke er institutionaliserede tilbud med annonceret varighed, men derimod fælles sammenkomster der ligesom familiefester varer, indtil de finder deres naturlige afslutning. Gallo er min familie og det sted, jeg søger, når livet gør ondt. Det er i Gallo en kongstanke, at ovenstående værdisæt er specifikt frisættende for den enkeltes ressourcer, autonomi og udviklingspotentialer. Først når den enkelte bruger mærker sin egen værdi - i Gallo via samtaleterapi eller et implementerende fællesskab - kan vedkommende udvikle sig udadtil, 3

5 og derfor er brugerflow og tidsbegrænset tilknytning ikke ultimative mål i sig selv. I praksis vil det især for vores mest sårbare brugere ofte være netop den længerevarende kontakt i værestedet, som udgør forudsætningen for efterfølgende at opstarte egentligt samtaleforløb. I værestedet opstartes løbende forskellige initiativer afhængigt af de behov og ressourcer der optræder. I kraft af indsats fra vores pedel i skånestilling har nødtørftig istandsættelse af opmagasineringsrum gjort det muligt at indrette tøj-genbrugsbutik. Mange leverer, og en bruger har her påtaget sig at stå for ordningen, som i øvrigt sikrer, at vi altid kan tilbyde tøj til værdigt trængende. I samarbejde med FOF har vi udenfor almindelig åbningstid afviklet et forløb for ensomme, inkluderende undervisning og fællesspisning. Der er desuden arrangeret diverse weekendferier i sommerhus, udflugtsture til Tyskland/ seværdigheder/ Musikhuset, grillaftener, fødselsdagsbesøg, ledsageordninger, besøg under indlæggelse, hjemmeoprydningsordning, begravelse, mæglingsmøder med pårørende mv. Senest har vi etableret fast ugentlig ordning med 10 frivillige medarbejdere indenfor jura /økonomi. Ordningen sikrer, at alle der ønsker det, kan få hjælp til økonomiske/ juridiske problemstillinger, herunder hjælp til NemId, budgetlægning, kontakt til bank/sagsbehandler/ offentlige henvendelser m.m. Foruden dette team har Kriserådgivningen tilknyttet ca. 10 frivillige medarbejdere indenfor PR / marketing/ kommunikation/ IT, som hjælper med udarbejdelse af diverse foldere/ pjecer/ oplysningsmateriale / hjemmeside/ Facebook / fundraising m.m. Jeg får hjælp til daglig forståelse af at være dansk, og jeg lærer dansk ved at snakke med frivillige. Vi nyder fortsat godt af den enorme frivillige søgning, som faktisk altid har gjort sig gældende i forhold til Gallo Kriserådgivning. Aktuelt er der foruden de to ovennævnte teams - ca.100 frivillige medarbejdere ansat i Kriserådgivningen, og vi modtager hver uge ansøgninger fra medarbejdere, som tilbyder frivilligt arbejde. Siden Kriserådgivningens opstart i 1999 har vi haft over 500 frivillige psykologistuderende ansat, og vi er på den måde en markant og reel faktor i de studerendes praksisuddannelse. Omvendt betyder ordningen, at den enkelte frivillige medarbejder får mulighed for at udøve og opøve sine færdigheder i praksis - med adgang til undervisning, tværfaglig sparring og fri supervision. At Århus er en universitetsby med deraf følgende rekrutteringsmuligheder fra især psykologi-/socialrådgiver-/sygepleplejestudiet samt diverse psykoterapeutiske skoler, har afgørende betydning. Gallos enorme fortrin i denne sammenhæng er det mangeårige rekrutterings-netværk og vores velkendthed i disse kredse. Forhold som det har taget mange år at opbygge og hvis værdi vanskeligt kan overvurderes. 4

6 Gallo Kriserådgivning tilbyder samtaleterapi (samtaleforløb såvel som akutte/ enkeltstående samtaler) til alle, der ønsker det. Der er ingen visitationskrav, så alle der ønsker samtaleforløb, får det. Som klient kan man henvende sig direkte fra gaden ved behov, eller ringe og bestille tid. I forbindelse med samtaleforløb vil man blive fulgt af et fast makkerpar, som følger vedkommende fra samtaleforløbets start til slut. Denne makkerordning sikrer kvalitet og kontinuitet i samtaleforløbet, og fordrer kollegial sparring og refleksion, som netop bidrager til unikke læringsmuligheder for rådgiverne, men også et trygt og optimalt forløb for den enkelte klient. Medarbejdere med specialviden supplerer det obligatoriske træningsprogram med tværfaglige undervisningstiltag, og via vores hjemmesides intranet sikres vores medarbejdere et fælles internt forum. Gallo Kriserådgivnings akilleshæl har gennem alle årene været en skrøbelig økonomi. Til trods for konstant fremgang på alle parametre siden opstarten, er stedet tilbagevendende lukningstruet. At vi i 2013 opnåede særstatus hos SKAT, så donationer er fradragsberettigede, reddede os umiddelbart fra lukning, men har fremadrettet kun sikret en tredjedel af det årlige driftsbudget på ca. 1.5 mio. kr. Dette til trods for, at en udarbejdet SROI-rapport viser, at der for hver 1 krone, der investeres i Gallo, skabes for 4,38 kroners værdi for Gallos interessenter og samfundet generelt (se bilag 1). Følgende lille skrift fra en af vores brugere giver måske et klarere billede, af den betydning et sted som Gallo Kriserådgivning kan have: Når man som jeg har arbejdet siden jeg var 12 år hele min ungdom og det meste af voksenlivet - lige indtil en dag hvor min psykiske sårbarhed knækkede mig En eftermiddag sad jeg i garderoben på den institution, jeg var ansat i som soc. pæd. Og kunne ikke rejse mig. Helt færdig. Og kom aldrig tilbage på arbejdsmarked. Det var og forbliver et stort tab og en stor sorg. At blive sat udenfor samfundet og være tilskuer til livet. Stigmatisering i samfundet og min egen hårde dommer og stigmatisering har været utrolig svær at bære samtidig med min psykiske sårbarhed og al hvad det medførte af tab. Tab af arbejde og det selv at kunne klare sig i samfundet. Tab af hus. Bil. Mand. Venner. Tabet - og den største sorg måske at vide, jeg svigtede det, jeg elsker allermest - mine børn, som jeg midt mit livs mareridt og angst ikke magtede at være mor for. Den altomsluttende Angst, der fulgte i kølvandet, er så langt mere end lammende. Og i mange mange år var livet ikke noget, jeg var en del af. Livet blev meget meget ensomt. Jeg var førhen den stærke. Såvel privat som arbejdsmæssigt. Nu var jeg reduceret til psykisk sårbar og på overførselsindkomst. Ingen kan forestille sig den smerte min sygdom har forvoldt. Først da jeg tilfældigt mødte Gallo, begyndte der en langsom forvandling. Fra dyb isolation til at møde anerkendelse og respekt for blot at være menneske. Mit møde med Gallo er et af de største vendepunkter i mit liv som psykisk sårbar. På Gallo bliver jeg set. Med mine ressourcer og min psykiske sårbarhed hånd i hånd. Med Gallo som anker begynder livet langsom 5

7 igen at være noget, jeg også er en del af. At møde Gallo og den varme rummelighed anerkendelse og respekt for det enkelte menneske - blot fordi vi alle er mennesker - det er meget meget stort og livgivende. "Selv den længste rejse starter med det første skridt." Min rejse tilbage til livet og mit første skridt er den dag jeg mødte Gallo. På Gallo ved de: "Ingen skal dømme et menneske, før man har gået 100 km i hans sko." Uden mit anker på Gallo er det uvist om jeg nogen sinde ville have taget det første skridt på rejsen tilbage til livet. "Anonym" 6

8 2. Afrapportering ifølge punkt 2.7 i partnerskabsaftalen 2014 mellem Gallo Kriserådgivning, Region Midtjylland og Aarhus Kommune 2.1. Aktivitets- og forebyggelsesmålene overordnet At gennemføre 1000 samtaleterapi-sessioner årligt Der er gennemført samtaleterapi-sessioner i år se punkt B nedenfor for uddybning. At modtage 300 unikke brugere årligt Der er i 2014 udført 214 akutsamtaler og opstartet 134 nye samtaleforløb, samt registreret 143 unikke brugere i værestedet. Til sammen er dette tal 491. Endvidere er samtaleforløb startet før 1. januar 2014 ikke registreret i denne optælling, så det reelle tal er højere end 491. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil forekomme enkelte gengangere, idet den samme bruger kan have benyttet sig af fx. både værestedet og terapien. Dette kan ikke registreres grundet vores garanti for anonymitet. At modtage 3500 værestedsbesøg årligt Det estimerede antal brugere for 2014 er se punkt A nedenfor for uddybning. At der gennemføres 1000 telefonsamtaler årligt i form af krisehenvendelser og andet behov for rådgivning/støtte Der er gennemført telefonsamtaler i år

9 Værestedet Vi har ændret vores registreringsmetode så den passer til partnerskabsaftalens krav, så optællingen til og med juli 2014 er anderledes og ikke så omfattende som fra august 2014; derfor farveforskellen i tabellerne. Registrering af værestedsbrugere 3 gange ugentlig Fra august er værestedsbrugerne talt op 3 gange ugentlig på tilfældige dage ca. kl Det estimerede antal brugere er det samlede antal brugere delt med antal dage registreret ganget med antal åbne dage i Gallo, således at det repræsenterer det antal brugere, som ville være registreret, hvis der var talt op hver dag. Derudover kommer det ikke uvæsentlige antal brugere, som går hjem før eller kommer efter kl Disse fremgår ikke af registreringen. Før august foregik optællingen ved, at en medarbejder registrerede samtlige bruger to aftener månedligt, og det estimerede antal er disse to aftener ganget med 10. Der foregik ingen registrering i juni og juli jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total Antal brugere Registrering af unikke værestedsbrugere Nedenstående tabel viser registreringen af unikke værestedsbrugere foretaget fra august - december Brugerne er grupperet efter hvornår de begyndte at komme i Gallo Begyndt i 2014 Begyndt Begyndt før 2011 Total Værestedsbrugere Samtaleforløb og akutsamtaler Registrering af antal afholdte akutsamtaler Akutsamtaler er samtaler, typisk af en times varighed, som udføres af de terapeuter som er på vagt den pågældende dag. I opgørelsen er medregnet samtaler som er effektueret ved akutte hjemmebesøg eller afholdt i Gallo uden for åbningstiderne. Der er i år 2014 udført 214 akutsamtaler i Gallo. 8

10 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total Akutsamtaler Registrering af antal nyopstartede og afholdte samtaleterapiforløb Samtaleterapiforløb er gentagne terapisessioner, som aftales på forhånd, og hvor klienterne møder de samme terapeuter hver gang. Samtalerne er typisk af en times varighed, og de udføres typisk hver eller hver anden uge. Samtalerne registreres som forløb, når der afholdes mere end to samtaler. Der er i 2014 opstartet 134 nye forløb. Ved udgangen af 2014 er der 74 igangværende forløb, som forventes at fortsætte i Der er afsluttet 34 samtaler fra august til december jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total Nyopstartede samtaleforløb Afsluttede samtaleforløb Igangværende samtaleforløb 56 (pr. 31. juli) I alt er der udført terapisamtaler. Dette tal dækker over akutsamtaler og samtaleforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total Terapisamtaler - samlet antal Registrering af antal samtaler pr. afsluttet forløb Der er stor forskel på antallet af samtaler pr. forløb, som varierer fra 2 samtaler til 70 samtaler. I nedenstående tabel fremgår det, at gennemsnittet er 10,5 samtaler pr. forløb, og at hhv. nedre kvartil, median og øvre kvartil er 2, 6, og 12. 9

11 Antallet af samtaler pr. forløb Alle (37 forløb) Minimum 2 Nedre kvartil 4 Median 7 Øvre kvartil 12,75 Maksimum 70 Gennemsnit 11,7 Registrering af samtaleterapiforløb, som afsluttes hhv. efter aftale eller afbrydes uden aftale Af de 34 afsluttede samtaler, er 27 afsluttet ved aftale mellem terapeut, mens 7 er afbrudt af forskellige årsager, som fx. klienten udebliver uden årsag, terapeuten stopper i Gallo eller andre grunde, som ikke er af behandlingsmæssige årsager Tilfredshedsundersøgelse Gallo udførte i uge 48 og 49 en tilfredshedsundersøgelse, hvor væresteds- og terapibrugere fik muligheden for anonymt at udfylde et spørgeskema 52 brugere besvarede spørgeskemaet. I nedenstående fremlagte diagrammer er der skelnet mellem brugerne i tre kategorier: (a) brugere som udelukkende benytter sig af værestedet, (b) brugere som udelukkende benytter sig 10

12 af terapien, samt (c) brugere som benytter sig af begge dele og de spørgeskemaer, hvor denne rubrik ikke var udfyldt. Det fremgår, at der er en markant tilfredshed med Gallo, hvor blot 3 brugere ud af de 52 har udtrykt utilfredshed (meget utilfreds), og hvor mere end halvdelen (29) har skrevet, at de er meget tilfredse, og 46 af 52 har skrevet enten tilfreds eller meget tilfreds. Denne tilfredshed afspejles endvidere i brugernes vurdering af, hvordan de er stillet efter kontakten med Gallo, hvor blot 1 vurderer at være stillet (meget) værre, og at 46 vurderer at være stillet bedre (27) eller meget bedre (19). Omtrent halvdelen (27) svarer, at de ikke ville kunne have fået samme hjælp hos det offentlige, og kun 3 brugere svarer, at de tror, de ville have kunnet fået tilsvarende hjælp. 10 svarede måske og 9 svarede ved ikke. Brugerenes begrundelser for at vælge Gallo frem for det offentlige er hovedsagelig at de oplever mere varme, omsorg eller respekt (27) og pga. Gallos åbningstider (23). Andre begrundelser, som nævnes, er at det intet tilsvarende tilbud er fra det offentlige (19), at medarbejderne har bedre tid til dem (18), økonomiske årsager (15), ingen ventetid (14), behovet for at være anonyme (11) og at de oplever end bedre rådgivning hos Gallo (9). Den hyppigste årsag til henvendelse hos Gallo er ensomhed (26). Andre også hyppige årsager er depression (15), eksistentiel krise (14), stress (13) og angst (10), andre forekommende årsager er skizofreni (7), skilsmisse/parforhold (6), studierelaterede problemer (2), autisme (2) og spiseforstyrrelser (1). Godt en tredjedel af Gallos brugere benytter sig ikke af andre tilbud (18), mens andre enten har en bostøtte (15) eller går til egen læge (10). Endelig skriver enkelte, at de benytter sig af botilbud (4), specialiseret undervisning (3), arbejdsmarkedsindsats (2) og psykolog (2) ved siden af Gallo. 75 % af Gallos brugere ville have brug for hjælp andetsteds, hvis ikke Gallo eksisterede, da de siger at de ville benytte sig af andre væresteder (16), praktiserende læge eller psykiater (12), psykiatrisk hospital / lokalpsykiatrien (8) og socialforvaltningen (3). Kun en fjerdedel siger, at de ikke ville gå andre steder hen. Det ser altså ud til, at Gallo i klart bidrager til aflastning af det offentlige system. 11

13 Tilfredshedsundersøgelse - værestedsbrugerne Disse data bygger på de 18 værestedsbrugere som har afleveret spørgeskema. Figur 1: Over halvdelen af værestedsbrugerne er Meget tilfreds Figur 2: 89% af værestedsbrugerne har det enten Meget bedre eller Bedre efter kontakten med Gallo Kriserådgivning. 12

14 Figur 3: Halvdelen af værestedsbrugerne mener ikke, at de kunne have fået samme hjælp hos det offentlige. Figur 4: De hyppigste årsager til benyttelsen af værestedet er oplevelsen af mere varme, omsorg og respekt fra personalet, samt Intet tilbud fra det offentlige. 13

15 Figur 5: Hvis Gallo ikke eksisterede, ville de fleste værestedsbrugere benytte sig af et andet værestedstilbud eller ikke have andre steder at gå hen. Figur 6 14

16 Figur 7: Ensomhed scorer højt og følger ofte i kølvandet af de øvrige problemstillinger. Det er på mange måder en underkendt problematik, som i virkeligheden kan være mere belastende end diverse diagnoser og problemstillinger. Mange forskningsresultater understøtter dette, og ifølge Socialstyrelsen har ensomhed vist sig at være på niveau med rygning og alkohol som risikofaktor for død. 15

17 Tilfredshedsundersøgelse terapibrugerne Disse data bygger på de 11 terapibrugere, som har afleveret spørgeskema. Figur 8: Ingen af de adspurgte mener at kunne have fået tilsvarende hjælp hos det offentlige. Det er under alle omstændigheder en kendsgerning, at der i Gallo ikke er noget loft over det antal samtaler men kan modtage, og at alle der ønsker samtale, får det. Figur 9: Mange af Gallos brugere benytter sig af terkapien, da Gallo kan tilbyde terapiforløb uden ventetid, da åbningstiderne passer brugerne bedre, og af økonomiske hensyn. 16

18 Figur 10: Figur 11: Blandt de hyppigste årsager til benyttelse af Gallos terapi er eksistentiel krise, depression, ensomhed og stress. 17

19 Figur 12: Det ses at mange ville have henvendt sig hos praktiserende læge/psykiater hvis Gallo ikke eksisterede. Det har gennem årene været overraskende så betydelige problemstillinger der ligger bag mange af henvendelserne i Kriserådgivningen. 18

20 Tilfredshedsundersøgelse - brugere som benytter sig af både værestedet og terapien, samt spørgeskemaer, hvor dette felt ikke var udfyldt Disse data bygger på de 14 væresteds- og terapibrugere, som har afleveret spørgeskema, samt de 9 indkomne spørgeskemaer, hvor det ikke er noteret hvad brugeren benytter sig af. Figur 13: 19

21 Figur 14: Figur 15: Figur 16: 20

22 Figur 17: Figur 18: 21

23 Figur 19: 22

24 Terapibrugernes og værestedsbrugernes fordeling af alder og køn Uafhængigt af ovenstående brugertilfredshedsundersøgelse har der i perioden 1. Januar maj foregået en registrering af terapibrugernes og værestedsbrugernes alder og køn. Registreringen er foregået ved, at en medarbejder to gange månedligt i hele åbningstiden har registreret køn og den estimerede alder på samtlige brugere. Denne relative fordeling er baseret på 299 bruger og skønnes at være repræsentativ for fordelingen i

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning Social Return on Investment Indhold Indledning... 3 Hvad er Social Return on Investment?... 3 Metode... 3... 4 SROI Beregning... 4 Forudsætninger... 9 Estimater... 9 Følsomhedsanalyse... 11 Øvrig værdiskabelse...

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010 Projekt PS Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler Evaluering af perioden 2008-2010 Udgivet af Produktionsskolen k u b a Indholdsfortegnelse Resumé...3

Læs mere