Indhold. Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E 8000 Aarhus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E 8000 Aarhus C"

Transkript

1 Årsrapport for Gallo Kriserådgivning 2014

2 Indhold 1. Indledning: Gallo Kriserådgivning Afrapportering ifølge punkt 2.7 i partnerskabsaftalen 2014 mellem Gallo Kriserådgivning, Region Midtjylland og Aarhus Kommune Aktivitets- og forebyggelsesmålene overordnet Værestedet Samtaleforløb og akutsamtaler Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse - værestedsbrugerne Tilfredshedsundersøgelse terapibrugerne Tilfredshedsundersøgelse - brugere som benytter sig af både værestedet og terapien, samt spørgeskemaer, hvor dette felt ikke var udfyldt Brugernes fordeling af alder og køn..23 Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E 8000 Aarhus C Telefon: Mail: Web: Åbningstider: Mandag og Tirsdag-fredag kl

3 1. Indledning: Gallo Kriserådgivning Gallo Kriserådgivning er en non-profit humanitær forening, som henvender sig til alle med psykisk sygdom eller psykiske problemer. Kriserådgivningen tilbyder samtaleterapi og værestedsfunktion, og al henvendelse er gratis, anonym og uden ventetid. Stedet varetages af over 100 frivillige medarbejdere, som har igangværende eller afsluttet uddannelse som psykolog, socialrådgiver, psykoterapeut, sygeplejerske, familieterapeut, fysioterapeut mv. Der er ansat en lønnet leder og 5 medarbejdere i skånestilling samt en medarbejder i fleksjob. Gallo Kriserådgivning har åbent mandag kl samt tirsdag-fredag kl og der stiles efter at udvide åbningstiden yderligere. Der er endvidere mulighed for telefonisk rådgivning i hele åbningstiden og med over årlige henvendelser er Gallo Kriserådgivning Skandinaviens førende indenfor sit felt. Foreningen har et årsbudget på 1,5 million kr. og skal hvert år kunne dokumentere 300 medlemmer og 100 donorer for at opretholde sin særstatus hos SKAT, der sikrer donorer skattefradrag ved donation. Organisatorisk er der ansat daglig leder som refererer til den brugerrepræsenterede 5-mands bestyrelse, som afholder kvartalsvis bestyrelsesmøde samt årlig generalforsamling. Stedet blev oprettet i 1999 på initiativ af pensioneret overlæge Johannes Nielsen (bestyrelsesformand) som også står bag alle Gallos øvrige aktiviteter. Intentionen med at skabe et socialt- og sundhedshus baseret på frivillige kræfter i samarbejde med medarbejdere i skåne- og fleksjob er helt i Gallos ånd, hvor hjælp til selvhjælp og meningsfyldt arbejde er bærende elementer. Det er i Gallo ikke en luftig filosofi, men virkelighed af kød af blod, at alle har noget at byde ind med af værdi for fællesskabet. Vil bare sige, at efter jeg er begyndt at komme på Gallo, har jeg ikke den følelse af at være udenfor, som jeg havde tidligere. Og det er rart. Og derfor har jeg besluttet mig for at være taknemmelig for det, jeg har. Denne grundtanke går også som en rød tråd igennem Gallo Kriserådgivning, hvor værestedets mange brugere i fællesskab med medarbejderne, er med til at skabe et nærende frirum. Kriserådgivningen er i 2013 flyttet ind i en gammel fredet bindindgsværksbygning i det helt centrale Århus, og har her nærmest perfekte rammer til sit virke. Stueetagen fungerer som værested, hvor alle kan komme ind fra gaden og indgå i fællesskabet. Værestedet får årligt ca besøg, og bliver for mange brugere en tryg base, hvor det altid er muligt at få en snak med en medarbejder, eller mødes med andre brugere. Hver aften modtager vi doneret brød fra Lagkagehuset, og det fællesskab som 2

4 opstår på tværs af alle vores umiddelbare forskelligheder, når vi efterfølgende spiser sammen, er guld værd. Vi tilstræber at møde alle brugere personligt og individuelt, at favne forskelligheder og at værne om alles værdighed. I den ånd er der ekstremt få regler og procedurer - inspirationen er at møde den anden som sin familie. Gallo gør mig godt, og jeg er ikke så ensom og forkert mere. Bare det bliver ved, skal det nok gå godt. En weekend føles som en uge. Det kan være udfordrende for personale at skulle arbejde med så få regler i ryggen, men det betyder, at stedet for vores brugere langt snarere får karakter af hjem end af institution. I Gallo skilter vi ikke med en hel masse tilbud og ydelser, til gengæld forholder vi os til, om vi på nogen måde er i stand til at opfylde de ønsker, de enkelte brugere undervejs måtte give udtryk for. Derfor bliver der lavet mange særaftaler med mange af vores brugere, fordi de enkelte brugeres behov er så individuelle. Vi kan f.eks. ikke love hjemmebesøg, tøjvask, et ekstra måltid mad, fødselsdagsarrangement etc. til alle, men imødekommer det gerne, hvis det netop indfrier den andens store behov, og vi i øvrigt har mulighed for det. Det er i den sammenhæng tankevækkende, hvor problemfrit denne tilgang accepteres de øvrige brugere imellem. Gallo er ren recovery for os, der har brug for at blive set som dem, vi er. Lidt banalt og lavpraktisk udtrykt viser værdier som den anerkendende dialog, rummelighed, respekt, nærvær og ligeværdighed sig konkret ved, at vi i Gallo er fælles om alle faciliteter. Har man eksempelvis som medarbejder brug for et separat køleskab, er man gået forkert. For mange brugere bliver den hjælp, som gives udenfor åbningstid, den allermest værdifulde og uden denne parathed ville det ikke være muligt, at nå vores mest sårbare brugere, for hvem sporadiske indlæggelser ellers ville blive konsekvensen. På samme måde tilkendegiver vores brugere, at det særligt varmende ved en julefrokost, en påskemiddag eller impulsive natåbninger er, at det ikke er institutionaliserede tilbud med annonceret varighed, men derimod fælles sammenkomster der ligesom familiefester varer, indtil de finder deres naturlige afslutning. Gallo er min familie og det sted, jeg søger, når livet gør ondt. Det er i Gallo en kongstanke, at ovenstående værdisæt er specifikt frisættende for den enkeltes ressourcer, autonomi og udviklingspotentialer. Først når den enkelte bruger mærker sin egen værdi - i Gallo via samtaleterapi eller et implementerende fællesskab - kan vedkommende udvikle sig udadtil, 3

5 og derfor er brugerflow og tidsbegrænset tilknytning ikke ultimative mål i sig selv. I praksis vil det især for vores mest sårbare brugere ofte være netop den længerevarende kontakt i værestedet, som udgør forudsætningen for efterfølgende at opstarte egentligt samtaleforløb. I værestedet opstartes løbende forskellige initiativer afhængigt af de behov og ressourcer der optræder. I kraft af indsats fra vores pedel i skånestilling har nødtørftig istandsættelse af opmagasineringsrum gjort det muligt at indrette tøj-genbrugsbutik. Mange leverer, og en bruger har her påtaget sig at stå for ordningen, som i øvrigt sikrer, at vi altid kan tilbyde tøj til værdigt trængende. I samarbejde med FOF har vi udenfor almindelig åbningstid afviklet et forløb for ensomme, inkluderende undervisning og fællesspisning. Der er desuden arrangeret diverse weekendferier i sommerhus, udflugtsture til Tyskland/ seværdigheder/ Musikhuset, grillaftener, fødselsdagsbesøg, ledsageordninger, besøg under indlæggelse, hjemmeoprydningsordning, begravelse, mæglingsmøder med pårørende mv. Senest har vi etableret fast ugentlig ordning med 10 frivillige medarbejdere indenfor jura /økonomi. Ordningen sikrer, at alle der ønsker det, kan få hjælp til økonomiske/ juridiske problemstillinger, herunder hjælp til NemId, budgetlægning, kontakt til bank/sagsbehandler/ offentlige henvendelser m.m. Foruden dette team har Kriserådgivningen tilknyttet ca. 10 frivillige medarbejdere indenfor PR / marketing/ kommunikation/ IT, som hjælper med udarbejdelse af diverse foldere/ pjecer/ oplysningsmateriale / hjemmeside/ Facebook / fundraising m.m. Jeg får hjælp til daglig forståelse af at være dansk, og jeg lærer dansk ved at snakke med frivillige. Vi nyder fortsat godt af den enorme frivillige søgning, som faktisk altid har gjort sig gældende i forhold til Gallo Kriserådgivning. Aktuelt er der foruden de to ovennævnte teams - ca.100 frivillige medarbejdere ansat i Kriserådgivningen, og vi modtager hver uge ansøgninger fra medarbejdere, som tilbyder frivilligt arbejde. Siden Kriserådgivningens opstart i 1999 har vi haft over 500 frivillige psykologistuderende ansat, og vi er på den måde en markant og reel faktor i de studerendes praksisuddannelse. Omvendt betyder ordningen, at den enkelte frivillige medarbejder får mulighed for at udøve og opøve sine færdigheder i praksis - med adgang til undervisning, tværfaglig sparring og fri supervision. At Århus er en universitetsby med deraf følgende rekrutteringsmuligheder fra især psykologi-/socialrådgiver-/sygepleplejestudiet samt diverse psykoterapeutiske skoler, har afgørende betydning. Gallos enorme fortrin i denne sammenhæng er det mangeårige rekrutterings-netværk og vores velkendthed i disse kredse. Forhold som det har taget mange år at opbygge og hvis værdi vanskeligt kan overvurderes. 4

6 Gallo Kriserådgivning tilbyder samtaleterapi (samtaleforløb såvel som akutte/ enkeltstående samtaler) til alle, der ønsker det. Der er ingen visitationskrav, så alle der ønsker samtaleforløb, får det. Som klient kan man henvende sig direkte fra gaden ved behov, eller ringe og bestille tid. I forbindelse med samtaleforløb vil man blive fulgt af et fast makkerpar, som følger vedkommende fra samtaleforløbets start til slut. Denne makkerordning sikrer kvalitet og kontinuitet i samtaleforløbet, og fordrer kollegial sparring og refleksion, som netop bidrager til unikke læringsmuligheder for rådgiverne, men også et trygt og optimalt forløb for den enkelte klient. Medarbejdere med specialviden supplerer det obligatoriske træningsprogram med tværfaglige undervisningstiltag, og via vores hjemmesides intranet sikres vores medarbejdere et fælles internt forum. Gallo Kriserådgivnings akilleshæl har gennem alle årene været en skrøbelig økonomi. Til trods for konstant fremgang på alle parametre siden opstarten, er stedet tilbagevendende lukningstruet. At vi i 2013 opnåede særstatus hos SKAT, så donationer er fradragsberettigede, reddede os umiddelbart fra lukning, men har fremadrettet kun sikret en tredjedel af det årlige driftsbudget på ca. 1.5 mio. kr. Dette til trods for, at en udarbejdet SROI-rapport viser, at der for hver 1 krone, der investeres i Gallo, skabes for 4,38 kroners værdi for Gallos interessenter og samfundet generelt (se bilag 1). Følgende lille skrift fra en af vores brugere giver måske et klarere billede, af den betydning et sted som Gallo Kriserådgivning kan have: Når man som jeg har arbejdet siden jeg var 12 år hele min ungdom og det meste af voksenlivet - lige indtil en dag hvor min psykiske sårbarhed knækkede mig En eftermiddag sad jeg i garderoben på den institution, jeg var ansat i som soc. pæd. Og kunne ikke rejse mig. Helt færdig. Og kom aldrig tilbage på arbejdsmarked. Det var og forbliver et stort tab og en stor sorg. At blive sat udenfor samfundet og være tilskuer til livet. Stigmatisering i samfundet og min egen hårde dommer og stigmatisering har været utrolig svær at bære samtidig med min psykiske sårbarhed og al hvad det medførte af tab. Tab af arbejde og det selv at kunne klare sig i samfundet. Tab af hus. Bil. Mand. Venner. Tabet - og den største sorg måske at vide, jeg svigtede det, jeg elsker allermest - mine børn, som jeg midt mit livs mareridt og angst ikke magtede at være mor for. Den altomsluttende Angst, der fulgte i kølvandet, er så langt mere end lammende. Og i mange mange år var livet ikke noget, jeg var en del af. Livet blev meget meget ensomt. Jeg var førhen den stærke. Såvel privat som arbejdsmæssigt. Nu var jeg reduceret til psykisk sårbar og på overførselsindkomst. Ingen kan forestille sig den smerte min sygdom har forvoldt. Først da jeg tilfældigt mødte Gallo, begyndte der en langsom forvandling. Fra dyb isolation til at møde anerkendelse og respekt for blot at være menneske. Mit møde med Gallo er et af de største vendepunkter i mit liv som psykisk sårbar. På Gallo bliver jeg set. Med mine ressourcer og min psykiske sårbarhed hånd i hånd. Med Gallo som anker begynder livet langsom 5

7 igen at være noget, jeg også er en del af. At møde Gallo og den varme rummelighed anerkendelse og respekt for det enkelte menneske - blot fordi vi alle er mennesker - det er meget meget stort og livgivende. "Selv den længste rejse starter med det første skridt." Min rejse tilbage til livet og mit første skridt er den dag jeg mødte Gallo. På Gallo ved de: "Ingen skal dømme et menneske, før man har gået 100 km i hans sko." Uden mit anker på Gallo er det uvist om jeg nogen sinde ville have taget det første skridt på rejsen tilbage til livet. "Anonym" 6

8 2. Afrapportering ifølge punkt 2.7 i partnerskabsaftalen 2014 mellem Gallo Kriserådgivning, Region Midtjylland og Aarhus Kommune 2.1. Aktivitets- og forebyggelsesmålene overordnet At gennemføre 1000 samtaleterapi-sessioner årligt Der er gennemført samtaleterapi-sessioner i år se punkt B nedenfor for uddybning. At modtage 300 unikke brugere årligt Der er i 2014 udført 214 akutsamtaler og opstartet 134 nye samtaleforløb, samt registreret 143 unikke brugere i værestedet. Til sammen er dette tal 491. Endvidere er samtaleforløb startet før 1. januar 2014 ikke registreret i denne optælling, så det reelle tal er højere end 491. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil forekomme enkelte gengangere, idet den samme bruger kan have benyttet sig af fx. både værestedet og terapien. Dette kan ikke registreres grundet vores garanti for anonymitet. At modtage 3500 værestedsbesøg årligt Det estimerede antal brugere for 2014 er se punkt A nedenfor for uddybning. At der gennemføres 1000 telefonsamtaler årligt i form af krisehenvendelser og andet behov for rådgivning/støtte Der er gennemført telefonsamtaler i år

9 Værestedet Vi har ændret vores registreringsmetode så den passer til partnerskabsaftalens krav, så optællingen til og med juli 2014 er anderledes og ikke så omfattende som fra august 2014; derfor farveforskellen i tabellerne. Registrering af værestedsbrugere 3 gange ugentlig Fra august er værestedsbrugerne talt op 3 gange ugentlig på tilfældige dage ca. kl Det estimerede antal brugere er det samlede antal brugere delt med antal dage registreret ganget med antal åbne dage i Gallo, således at det repræsenterer det antal brugere, som ville være registreret, hvis der var talt op hver dag. Derudover kommer det ikke uvæsentlige antal brugere, som går hjem før eller kommer efter kl Disse fremgår ikke af registreringen. Før august foregik optællingen ved, at en medarbejder registrerede samtlige bruger to aftener månedligt, og det estimerede antal er disse to aftener ganget med 10. Der foregik ingen registrering i juni og juli jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total Antal brugere Registrering af unikke værestedsbrugere Nedenstående tabel viser registreringen af unikke værestedsbrugere foretaget fra august - december Brugerne er grupperet efter hvornår de begyndte at komme i Gallo Begyndt i 2014 Begyndt Begyndt før 2011 Total Værestedsbrugere Samtaleforløb og akutsamtaler Registrering af antal afholdte akutsamtaler Akutsamtaler er samtaler, typisk af en times varighed, som udføres af de terapeuter som er på vagt den pågældende dag. I opgørelsen er medregnet samtaler som er effektueret ved akutte hjemmebesøg eller afholdt i Gallo uden for åbningstiderne. Der er i år 2014 udført 214 akutsamtaler i Gallo. 8

10 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total Akutsamtaler Registrering af antal nyopstartede og afholdte samtaleterapiforløb Samtaleterapiforløb er gentagne terapisessioner, som aftales på forhånd, og hvor klienterne møder de samme terapeuter hver gang. Samtalerne er typisk af en times varighed, og de udføres typisk hver eller hver anden uge. Samtalerne registreres som forløb, når der afholdes mere end to samtaler. Der er i 2014 opstartet 134 nye forløb. Ved udgangen af 2014 er der 74 igangværende forløb, som forventes at fortsætte i Der er afsluttet 34 samtaler fra august til december jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total Nyopstartede samtaleforløb Afsluttede samtaleforløb Igangværende samtaleforløb 56 (pr. 31. juli) I alt er der udført terapisamtaler. Dette tal dækker over akutsamtaler og samtaleforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total Terapisamtaler - samlet antal Registrering af antal samtaler pr. afsluttet forløb Der er stor forskel på antallet af samtaler pr. forløb, som varierer fra 2 samtaler til 70 samtaler. I nedenstående tabel fremgår det, at gennemsnittet er 10,5 samtaler pr. forløb, og at hhv. nedre kvartil, median og øvre kvartil er 2, 6, og 12. 9

11 Antallet af samtaler pr. forløb Alle (37 forløb) Minimum 2 Nedre kvartil 4 Median 7 Øvre kvartil 12,75 Maksimum 70 Gennemsnit 11,7 Registrering af samtaleterapiforløb, som afsluttes hhv. efter aftale eller afbrydes uden aftale Af de 34 afsluttede samtaler, er 27 afsluttet ved aftale mellem terapeut, mens 7 er afbrudt af forskellige årsager, som fx. klienten udebliver uden årsag, terapeuten stopper i Gallo eller andre grunde, som ikke er af behandlingsmæssige årsager Tilfredshedsundersøgelse Gallo udførte i uge 48 og 49 en tilfredshedsundersøgelse, hvor væresteds- og terapibrugere fik muligheden for anonymt at udfylde et spørgeskema 52 brugere besvarede spørgeskemaet. I nedenstående fremlagte diagrammer er der skelnet mellem brugerne i tre kategorier: (a) brugere som udelukkende benytter sig af værestedet, (b) brugere som udelukkende benytter sig 10

12 af terapien, samt (c) brugere som benytter sig af begge dele og de spørgeskemaer, hvor denne rubrik ikke var udfyldt. Det fremgår, at der er en markant tilfredshed med Gallo, hvor blot 3 brugere ud af de 52 har udtrykt utilfredshed (meget utilfreds), og hvor mere end halvdelen (29) har skrevet, at de er meget tilfredse, og 46 af 52 har skrevet enten tilfreds eller meget tilfreds. Denne tilfredshed afspejles endvidere i brugernes vurdering af, hvordan de er stillet efter kontakten med Gallo, hvor blot 1 vurderer at være stillet (meget) værre, og at 46 vurderer at være stillet bedre (27) eller meget bedre (19). Omtrent halvdelen (27) svarer, at de ikke ville kunne have fået samme hjælp hos det offentlige, og kun 3 brugere svarer, at de tror, de ville have kunnet fået tilsvarende hjælp. 10 svarede måske og 9 svarede ved ikke. Brugerenes begrundelser for at vælge Gallo frem for det offentlige er hovedsagelig at de oplever mere varme, omsorg eller respekt (27) og pga. Gallos åbningstider (23). Andre begrundelser, som nævnes, er at det intet tilsvarende tilbud er fra det offentlige (19), at medarbejderne har bedre tid til dem (18), økonomiske årsager (15), ingen ventetid (14), behovet for at være anonyme (11) og at de oplever end bedre rådgivning hos Gallo (9). Den hyppigste årsag til henvendelse hos Gallo er ensomhed (26). Andre også hyppige årsager er depression (15), eksistentiel krise (14), stress (13) og angst (10), andre forekommende årsager er skizofreni (7), skilsmisse/parforhold (6), studierelaterede problemer (2), autisme (2) og spiseforstyrrelser (1). Godt en tredjedel af Gallos brugere benytter sig ikke af andre tilbud (18), mens andre enten har en bostøtte (15) eller går til egen læge (10). Endelig skriver enkelte, at de benytter sig af botilbud (4), specialiseret undervisning (3), arbejdsmarkedsindsats (2) og psykolog (2) ved siden af Gallo. 75 % af Gallos brugere ville have brug for hjælp andetsteds, hvis ikke Gallo eksisterede, da de siger at de ville benytte sig af andre væresteder (16), praktiserende læge eller psykiater (12), psykiatrisk hospital / lokalpsykiatrien (8) og socialforvaltningen (3). Kun en fjerdedel siger, at de ikke ville gå andre steder hen. Det ser altså ud til, at Gallo i klart bidrager til aflastning af det offentlige system. 11

13 Tilfredshedsundersøgelse - værestedsbrugerne Disse data bygger på de 18 værestedsbrugere som har afleveret spørgeskema. Figur 1: Over halvdelen af værestedsbrugerne er Meget tilfreds Figur 2: 89% af værestedsbrugerne har det enten Meget bedre eller Bedre efter kontakten med Gallo Kriserådgivning. 12

14 Figur 3: Halvdelen af værestedsbrugerne mener ikke, at de kunne have fået samme hjælp hos det offentlige. Figur 4: De hyppigste årsager til benyttelsen af værestedet er oplevelsen af mere varme, omsorg og respekt fra personalet, samt Intet tilbud fra det offentlige. 13

15 Figur 5: Hvis Gallo ikke eksisterede, ville de fleste værestedsbrugere benytte sig af et andet værestedstilbud eller ikke have andre steder at gå hen. Figur 6 14

16 Figur 7: Ensomhed scorer højt og følger ofte i kølvandet af de øvrige problemstillinger. Det er på mange måder en underkendt problematik, som i virkeligheden kan være mere belastende end diverse diagnoser og problemstillinger. Mange forskningsresultater understøtter dette, og ifølge Socialstyrelsen har ensomhed vist sig at være på niveau med rygning og alkohol som risikofaktor for død. 15

17 Tilfredshedsundersøgelse terapibrugerne Disse data bygger på de 11 terapibrugere, som har afleveret spørgeskema. Figur 8: Ingen af de adspurgte mener at kunne have fået tilsvarende hjælp hos det offentlige. Det er under alle omstændigheder en kendsgerning, at der i Gallo ikke er noget loft over det antal samtaler men kan modtage, og at alle der ønsker samtale, får det. Figur 9: Mange af Gallos brugere benytter sig af terkapien, da Gallo kan tilbyde terapiforløb uden ventetid, da åbningstiderne passer brugerne bedre, og af økonomiske hensyn. 16

18 Figur 10: Figur 11: Blandt de hyppigste årsager til benyttelse af Gallos terapi er eksistentiel krise, depression, ensomhed og stress. 17

19 Figur 12: Det ses at mange ville have henvendt sig hos praktiserende læge/psykiater hvis Gallo ikke eksisterede. Det har gennem årene været overraskende så betydelige problemstillinger der ligger bag mange af henvendelserne i Kriserådgivningen. 18

20 Tilfredshedsundersøgelse - brugere som benytter sig af både værestedet og terapien, samt spørgeskemaer, hvor dette felt ikke var udfyldt Disse data bygger på de 14 væresteds- og terapibrugere, som har afleveret spørgeskema, samt de 9 indkomne spørgeskemaer, hvor det ikke er noteret hvad brugeren benytter sig af. Figur 13: 19

21 Figur 14: Figur 15: Figur 16: 20

22 Figur 17: Figur 18: 21

23 Figur 19: 22

24 Terapibrugernes og værestedsbrugernes fordeling af alder og køn Uafhængigt af ovenstående brugertilfredshedsundersøgelse har der i perioden 1. Januar maj foregået en registrering af terapibrugernes og værestedsbrugernes alder og køn. Registreringen er foregået ved, at en medarbejder to gange månedligt i hele åbningstiden har registreret køn og den estimerede alder på samtlige brugere. Denne relative fordeling er baseret på 299 bruger og skønnes at være repræsentativ for fordelingen i

Evaluering af Gallo Kriserådgivning

Evaluering af Gallo Kriserådgivning Juni 2006 Evaluering af Gallo Kriserådgivning Det er om aftenen, det er gratis, man får en tid med det samme, personalet er på min egen alder og kan bedre sætte sig ind i mine problemer. (Ung bruger af

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning Social Return on Investment Indhold Indledning... 3 Hvad er Social Return on Investment?... 3 Metode... 3... 4 SROI Beregning... 4 Forudsætninger... 9 Estimater... 9 Følsomhedsanalyse... 11 Øvrig værdiskabelse...

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Status pa sygeplejeklinik i Faaborg 2014

Status pa sygeplejeklinik i Faaborg 2014 Status pa sygeplejeklinik i Faaborg 2014 Indledning Sygeplejeklinikken i Faaborg startede op d. 1. december 2013. Det følgende er en status på klinikkens drift gennem de første 9 måneder. Opsamlingen følger

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

SROI RAPPORT GALLO KRISERÅDGIVNING

SROI RAPPORT GALLO KRISERÅDGIVNING SROI RAPPORT GALLO KRISERÅDGIVNING Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E DK-8000 Aarhus

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske os? Vores udfordring: 65% udfyldte spørgeskema(248

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst Det handler om angst Børn og unge med angst - tirsdag d. 20 august kl. 19.00* Angstlidelser hos børn og unge er udbredte og udgør et seriøst problem. Er du forældre til et barn/en ung med angst, kan du

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Liniens virksomhed i år 2002

Liniens virksomhed i år 2002 Liniens virksomhed i år 2002 Året 2002 blev et godt år for Linien. Det blev vores 3. år som en selvejende institution, og vi har fundet vores ben. Vi har fundet gode rutiner og arbejdsmåder og har fået

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Wednesday, April 17, 13

Wednesday, April 17, 13 Agenda 1. Om Airbnb 2. Airbnb i Danmark 3. Lokale fordele 4. Potentielt samarbejde Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 2 Om Airbnb Airbnb / Januar, 2013 / Aja Guldhammer Henderson 3 Airbnb

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere