Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges."

Transkript

1 Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj, ligesom tiltroen til prisen er, da kun få benytter sig af muligheden for at sammenligne priser forud for en konsultation. Mindre end 1/3 vælger at klage, hvis de bliver utilfredse med en tandlæges arbejde Knap 90% af tandlægekunderne sammenligner ikke priser forud for en tandlægekonsultation, og langt de fleste har aldrig gjort det. Årsagen ligger formentlig i, at næsten fire ud af fem tandlægekunder ikke ved, at loven foreskriver, at mindst 6 priser på tandlægeydelser skal være offentlige tilgængelige f.eks. via tandlægernes hjemmesider eller på sundhed.dk. Hele 94% af forbrugerne har høj eller nogen tillid til deres tandlæges faglighed, f.eks. at huller opdages ved undersøgelse, at behandlingskrævende diagnoser er reelle, og kun lige over hver tiende tandlægekunde har på et tidspunkt prøvet at rådføre sig med en anden tandlæge end sin egen om hvorvidt en diagnose eller manglen på samme, er korrekt. Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Trods utilfredsheden med det udførte tandlægearbejder, valgte kun 30% af de utilfredse tandlægekunder at klage over tandlægens arbejde. Stort set alle klagede direkte til den udførende tandlæge, eller til tandlægeklinikken, hvor tandlæge var ansat. Og 85% af klagerne fik helt eller delvis medhold i deres klage. Den primære årsag til at mere end ⅔ af de utilfredse tandlægekunder ikke klagede, er at de i stedet skiftede tandlæge. Knap hver tiende fandt det dog for uoverskueligt, at skulle klage, og yderligere 11% vidste ikke, hvor de skulle klage, Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. november 15. december Resultaterne er baseret på svar fra 992 danske forbrugere over 18 år. 1

2 Figur 1 Forbrugernes angivelse af hvornår de senest var til tandlæge Her og i det efterfølgende er der alene spurgt til privatpraktiserende tandlæger Tæt på ni ud af ti forbrugere har været til en privatpraktiserende tandlæge inden for de senest års tid. Kun ganske få har aldrig været til tandlæge, og udgår dermed af undersøgelsen 1. En tilsvarende andel, knap 90%, sammenligner ikke tandlægepriser forud for en tandlægekonsultation, og langt de fleste har aldrig gjort det. Figur 2 forbrugernes angivelse af, om de sammenligner tandlægepriser 1 ¾ af disse er kvinder, og højeste gennemførte uddannelse i gruppen er gymnasium. Alle bor uden for Hovedstadsområdet. 2

3 Knap hver tiende forbruger sammenligner dog tandlægernes priser forud for en konsultation, f.eks. via tandlægernes hjemmesider, telefonopkald til tandlæger eller på sundhed.dk, men kun forsvindende få gør det altid. Der er også kun et begrænset kendskab til, at loven faktisk foreskriver, at mindst 6 priser på tandlægeydelser skal være offentlige tilgængelige. Hele 78% ved ikke, at dette gælder ved lov. Figur 3 Forbrugernes angivelse af, om de ved at loven foreskriver, at priser på tandlægeydelser skal være offentlige Blandt de 16% af forbrugerne, som er bevidste om, at loven foreskriver at priser på tandlægeydelser skal være offentlige tilgængelige, er det mindre end hver fjerde, som aktivt sammenligner priser forud for en konsultation hos tandlæge, eller tidligere har gjort det. Forbrugernes manglende prissammenligninger kan skyldes, at de vægter tilliden til tandlægen højere end prisen. Eller at man har tillid til, at tandlægens priser er reelle. For tilliden til tandlægerne er generel meget høj, jf. næste side. 3

4 Figur 4 Forbrugernes angivelse af, om de har tillid til deres tandlæges faglighed ⅔ af forbrugerne har høj tillid til deres tandlæges faglighed, f.eks. at huller opdages ved undersøgelse, at behandlingskrævende diagnoser er reelle, mens yderligere en god fjerdedel har nogen tillid til deres tandlæge. Blot 2% har ikke tillid til deres tandlæge, men til trods herfor er det kun hver tredje i denne gruppe, som nogensinde har rådført sig med en anden tandlæge end deres egen, om hvorvidt et eftersyn er korrekt udført, eller om en evt. stillet diagnose er korrekt. Generelt har kun lige over hver tiende tandlægekunde på et tidspunkt prøvet at rådføre sig med en anden tandlæge end sin egen. Figur 5 Forbrugernes angivelse af, om de nogensinde har rådført sig med en anden tandlæge Knap 90% har aldrig prøvet sin tandlæges diagnose, eller mangel på samme, hos en anden tandlæge. 4

5 Figur 6 Forbrugernes angivelse af, om de har brugt tandlægeydelser i udlandet 7% af forbrugerne har været til en eller flere konsultationer/behandlinger hos en tandlæge i udlandet. I tabellen herunder kan ses de lande, som forbrugerne har gjort brug af tandlægeydelser i; Angivet af Angivet af Angivet af Land antal forbrugere Land antal forbrugere Land antal forbrugere Australien 2 Holland 1 Spanien 2 Bangladesh 1 Indien 1 Sultanatet Oman 1 Belgien 1 Island 2 Sverige 21 Bosnien 2 Italien 2 Sydafrika 1 Brasilien 1 Kenya 1 Thailand 5 Canada 1 Nepal 1 Tyrkiet 1 England 5 Norge 1 Tyskland 7 Frankrig 1 Polen 1 UK 3 Grønland 2 Schweiz 1 USA 4 Herzegovina 1 Scotland 1 Østrig 1 Kilde: Forbrugerrådet Sverige er det land, som flest af de udenlandssøgende tandlægekunder har gjort brug af, efterfulgt af tyskland. Den hyppigst modtagne ydelse blandt de udenlandssøgende er udfyldning/ boring af huller, jf. figuren næste side. 5

6 Figur 7 Udenlandssøgendes angivelse af den modtagne tandlægeydelse Anm.: Tallene summerer ikke til 100%, da der kunne angives flere udenlandsk modtagne ydelser. Under Andet er især nævnt implantater og almindeligt eftersyn. De hyppigste årsager til, at man valgte behandling i udlandet er primært, at det er billigere, eller at man har været bosat i udlandet. Figur 8 Udenlandssøgendes angivelse af hvorfor de fik behandlingen i udlandet Anm.: Tallene summerer ikke til 100%, da der kunne angives flere årsager til at man valgte behandlingen i udlandet. Under Andet er især angivet, at en skade opstod under besøg i udlandet. 6

7 Figur 9 Forbrugernes angivelse af, om de nogensinde har været utilfredse med en tandlæges arbejde Lige over 40% af forbrugerne har på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges arbejde, men kun hver femte af disse forbrugere har prøvet at rådføre sig med en anden tandlæge end deres egen, om hvorvidt et eftersyn er korrekt udført, eller om en evt. stillet diagnose er korrekt. Kun 30% af de utilfredse tandlægekunder valgte at klage over tandlægens arbejde. Figur 10 Utilfredse forbrugeres angivelse af, om de klagede over tandlægens arbejde Utilfredsheden til trods valgte mere end ⅔ af de utilfredse tandlægekunder dog at holde deres utilfredshed for sig selv, og skiftede i stedet for tandlæge. Andre årsager kan ses i figur 11 på næste side. 7

8 Figur 11 Årsager til at utilfredse tandlægekunder ikke klagede over det udførte arbejde Den primære årsag til at de utilfredse tandlægekunder ikke klagede, er at de i stedet skiftede tandlæge. 13% fandt skaden/fejlen for ubetydelig, og afstod fra at klage af den årsag. Knap hver tiende fandt det uoverskueligt, at skulle klage, og yderligere 11% vidste ikke, hvor de skulle klage, En årsag hertil kan være, at der generelt er et meget lille kendskab til Tandskadeankenævnet. En undersøgelse Forbrugerrådet gennemførte i juni 2008 viste, at blot 8% af forbrugerne havde hørt om Tandskadeankenævnet. 8

9 Blandt de utilfredse tandlægekunder, som valgte at klage over det udførte arbejde, klagede stort set alle direkte til tandlægen, eller til tandlægeklinikken, hvor tandlæge var ansat. Figur 12 Utilfredse forbrugere, som klagede over arbejdet, angivelse af, hvor de klagede til Anm.: Tallene summerer ikke til 100%, da der kunne angives flere klagesteder. Under Andet er angivet, at der blev klaget hos en ny tandlæge. Blot én enkelt klagede udover tandlægen også til Patientklagenævnet, mens blot én forbruger klagede til Tandskadeankenævnet. Et flertal af klagerne har fået medhold i deres klage, jf. næste side. 9

10 Figur 13 Utilfredse forbrugere, som klagede over arbejdet, angivelse af, om de fik medhold Samlet set har 85% af de forbrugere, som valgte at klage over utilfredsstillende tandlægearbejde, fået helt eller delvis medhold i deres klage. 13% fik ikke medhold i deres klage alle disse klager, var rettet til den udførende tandlæge. 10

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

SU-støttemodtagere i udlandet

SU-støttemodtagere i udlandet ANALYSE SU-støttemodtagere i udlandet Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser i udlandet? Hvad læser de, og hvor læser de? Hvor mange fuldfører uddannelsen, og hvor mange afbryder?

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

FORBRUGERPANELET FEBRUAR 2011. Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer

FORBRUGERPANELET FEBRUAR 2011. Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer Forbrugerpanelet om køb og salg af brugte varer Op mod to ud af tre (60%) respondenter har købt brugte varer inden for de seneste 3, og flertallet flere gange, mens det kun er mindre end halvdelen (40%),

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere