1. Baggrund og problemstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Baggrund og problemstilling"

Transkript

1 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene er effektivitet og fleksibilitet i forbindelse med arbejdsopgaverne booking, ændre booking og planlægning. Klinikkens formål er at levere ydelser i form af tandbehandlinger til patienter. Set ud fra en økonomisk/driftmæssig synsvinkel leverer personalet arbejdskraft i form af timer, der sælges i form af ydelser til patienterne. Aftalekalenderen er det centrale værktøj i forbindelse med aftalestyringen og anvendes til at styre kapaciteten i form af ydelser. Klinikkens kapacitet forbruges, når tiden løber. Klinikken er en enmandspraksis (beskæftiger kun én tandlæge) beliggende i Hellerup og er etableret af ejeren for 16 år siden. I de første 12 år var der ud over tandlægen (ejeren) 1-2 klinikassistenter ansat. I de sidste 4 år har der været ansat en tandplejer med et stigende antal timer. Der har igennem årene været en meget lav udskiftning af personale, hvilket er med til, at der er en stor forretningsmæssig viden om patienter og klinikdrift hos den enkelte ansatte. I forbindelse med planlægningen af patientbehandlingerne er denne viden af stor betydning for effektivt at anvende aftalekalenderen. Endvidere er det væsentligt i forbindelse med uddannelse af nye brugere af den elektroniske aftalekalender. Liste over termer der anvendes i dette projektet: Begreb Beskrivelse Aftalekalender Viser de aftaler som klinikken har med patienterne og tidspunkter, hvor der er planlagt 'andre aktiviteter' (frokost, ferie). Aftalekalenderen omfatter tandlægen og tandplejeren Aktivitet Anden aktivitet Behandler Overbegreb der dækker over patientbehandling og 'anden aktivitet' Dækker over et tidsinterval i aftalekalenderen der ikke vedrører patientbehandling. F. eks. kursus, fri mv. Overbegreb for tandlæge eller tandplejer Behandlingsforløb Nogle behandlinger er opdelt i flere behandlinger. F.eks. at få en krone på en tand, hvor forarbejdet og isætningen finder sted på hver sin dag Booking Datodont Aftale tandbehandling med patienterne eller afsætte tid til anden aktivitet Tandlægesystem, der indeholder fakturering, debitor og nogle specialfunktioner for tandlægebranchen Listen fortsætter på næste side 1 Link til klinikkens site: 1

2 Liste over termer (fortsat): Begreb Dobbelt booking Beskrivelse I særlige tilfælde er der behov for at sætte mere end en patient til inden for det samme tidsinterval. Det kan være i forbindelse med nødbehandling eller en mindre behandling, der kun tager meget kort tid. Det kunne være fjernelse af tråde efter operation. Fortsat behandling Med 'fortsat behandling' menes at patienten starter dagens behandling hos tandplejeren og fortsætter hos tandlægen (eller omvendt). Fortsat behandling er altid samme dag. Ikke primær tid Klinikassistent Patientaftale Patientbehandling Patientgruppe Tidsinterval hvor patientgruppens patienter ikke har første prioritet til de ledige tider. har hovedopgaven med at holde aftalekalenderen ajour herunder lave aftalerne med patienterne. Herudover assisterer klinikassistenten tandlægen under behandlingen samt udfører mange andre opgaver. En ny facilitet hvor der til en patient kan tilknyttes en aftale om en bestemt behandling. Det kan f.eks. være en aftale om tandsrensning hvert kvartal. Der er tale om en 'standard liste', som der kan vælges fra. Tandbehandling hos tandplejer eller hos tandlægen. En ny facilitet der muliggør en gruppering af patienter. I projektforløbet har der været arbejdet med følgende opdeling: Fast tilknyttet, f.eks. patienter der regelmæssig går til eftersyn Standard, f.eks. ny patienter Ikke fast, f.eks. patienter der kun modtager nødbehandling Sekundær aktivitet Det samme som 'Dobbelt booking'. Tandlæge Tandplejer udfører samtlige behandlinger der laves på klinikken, har dog ikke tandplejerens arbejdsområde som fokusområde. udfører tandrensning og forebyggende behandlinger 2

3 Klinikkens informationssystemer (arkiver) Klinikkens information er fordelt på både manuelle og maskinelle systemer: IT-systemer Manuelle systemer (arkiv) Standard tandlægekliniksystem Datodont Finanssystem Journalsystem Aftalekalender Der anvendes et standard tandlægesystem (Datodont). Systemet er konstrueret ud fra et særligt regelsæt, der findes for fagområdet. Aftaler indgået imellem Dansk Tandlægeforening og Sygesikringen er et vigtigt element i systemet. De vigtigste opgaver som systemet løser er Udskrivning af regning efter gældende regler. Tilgodehavende hos den enkelte patient Sygesikringsopgørelse og afregning Reg. af dankort- og FIK-kortindbebetalinger Kontroller vedr. ovennævnte aftale Statistik klinik, behandler Delvis integreret finanssystem hvor klinikkens regnskab føres Som det fremgår af figuren har klinikken 2 manuelle systemer, hvilket er Aftalekalenderen og journalsystemet. I journalen beskrives patientens tandmæssige status samt de behandlinger, der er udført på klinikken. Hertil kommer dokumentation af de aftaler, der er lavet med patienten, behandlingsplaner og røntgenbilleder mv. Patientjournalen er et juridisk dokument, hvorfor der findes særlige regler for opdatering, opbevaring og udlevering. I Aftalekalenderen registreres aftalerne, der er lavet med patienterne og andre planlagte aktiviteter. Før ansættelsen af tandplejeren var designet således, at det gav en oversigt med en uge pr. side (se afsnit 9.4), hvilket gav en brugbar løsning med en god balance imellem overblik og detaljer, der fungerede i mange år. Ved ansættelsen af tandplejeren anskaffede klinikken en ny aftalebog (aftalekalender) af samme type, således at aftalerne for de to behandlere kunne føres i hver sin bog. Dette fungerede dog ikke efter hensigten, f.eks. er det besværligt at indskrive en fortsat behandling, hvor de to tider skal koordineres, og oplysningerne skal skrives to gange. Hertil kommer et øget behov for at flytte behandlinger bøgerne imellem. Endvidere er det kompliceret at danne sig et samlet billede over de ledige tider samt at se, hvilke behandlinger der er en del af en fortsat behandling. 3

4 Løsningen blev, at der blev designet en ny aftalekalender (se afsnit 9.5) hvor én dags aftaler for de to behandlere er samlet på én side. Denne løsning anvendes i dag og er en forbedring i forhold til løsningen med de to bøger men er ikke optimal, da det er blevet sværere at skaffe sig et overblik over bookingen. Hvis man f.eks. ønsker at få et overblik over, hvor mange ledige tider, der er tilbage en måned frem, skal der bladres en del. Der er mange situationer, hvor man ønsker at få et overblik, men hvor den nuværende løsning ikke fungerer optimalt. I forbindelse med bookingen er der behov for historiske oplysninger og baggrundsviden vedr. patienten. Denne viden findes dels i kliniksystemet og dels hos den enkelte klinikassistent. Bookingen vil kunne blive mere effektiv, hvis denne viden nemt kunne skaffes i en standardiseret form. 1.2 Problemstilling Projektets formål er at lave en elektronisk aftalekalender for en tandlægeklinik, der beskæftiger en tandlæge og en tandplejer. Det er målet at udnytte computerens muligheder for at skabe forskellige visninger på de samme data afhængigt af det konkrete behov. En løsning afskærer ikke en anden løsning. Det er f.eks. muligt at skabe et overblik over aktiviteterne for en periode og herefter give adgang til at specificere udvalgte oplysninger. Udgangspunktet for projektet er at udarbejde en aftalekalender, der kan løse den manuelle aftalekalenders opgaver, men på en mere hensigtsmæssig måde. Den elektroniske aftalekalender skal kunne løse de samme arbejdsopgaver som i dag, men give et bedre overblik og samtidig give mulighed for en bedre tilgang til detaljerne. Hertil kommer ønsket om nemmere navigation, end det er muligt i en papirkalender. Desuden skal Aftalekalenderen tilknyttes flere oplysninger vedrørende den enkelte patient, end der findes i dag. Hertil kommer nye regler om prioritering af behandlingstiden ved anvendelsen af patientgrupper til brug for bookingsituationen. Målet med disse regler er, at arbejdsopgaven bliver mindre personafhængig. Hertil kommer den øgede sikkerhed, der kan opnås ved at validere input i forbindelse med indskrivning af nye aktiviteter eller ændring af eksisterende. Udarbejdelsen af en elektronisk aftalekalender giver mulighed for at vise informationer på forskellige måder fra simpel tekst til avanceret grafik. En grafisk løsning giver gode muligheder for både at formidle informationer og oplysninger om sammenhænge mv., men mere kompliceret at udvikle og kan kræve oplæring. Der skal her findes en afbalanceret løsning ud fra behovet. Brugervenlighed er en vigtig del af opgaven for at få succes med projektet. Der blev i forbindelse med forundersøgelsen foretaget en prioritering med hensyn til en vægtning af usabilityfaktorerne. Resultatet blev at effektivitet i forbindelse med booking og ombooking er den vigtigste faktor. Der blev lagt mindre vægt på let at lære ved prioriteringen. Dette skyldes værktøjets centrale placering i administration af klinikken, og at udskiftning i brugergruppen er lav. Opgavestilleren giver gode muligheder for at involvere brugerne, hvilket giver muligheder for at definere arbejdsopgaver mv., afprøvning af prototyper, brugerafprøvning og usability test. Løsningen skal integreres med de nuværende systemer. Den forventede arbejdsgang efter implementeringen af det nye system skal kort skitseres. 4

5 Projektet startede med en forundersøgelse, hvilket har dannet grundlag for denne problemstilling. Herefter skal den endelige metode fastlægges. Som en del af projektet skal der udarbejdes en kravspecifikation (afsnit 9.1), der beskriver kravene og rammerne for projektet. Udviklerens viden om programmeringssproget Java og om databaser gør, at løsning af opgaven peger i den retning, men det fastlægges endeligt i forbindelse med analysefasen. Projektet er tidsmæssigt afgrænset til projektperioden, hvilket gør, at der vil ske en afgrænsning af implementeringen af projektet. Det blev fra start vurderet, at den største og den mest avancerede del af projektet ville kunne blive konstrueret. 5

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SEMINAR:

TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Handelshøjskole Syd, Kolding cand. merc. aud. TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. Opgaveløsere: Mikael Juul Jensen (studienr 41

Læs mere

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg vedrørende arkivering og visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral

Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral Forundersøgelsesrapport for Programredaktionen i Statens Filmcentral 2 Indhold 0. Rammerne for samarbejdet... 3 1. Programredaktionen i SFC... 6 2. Arbejdsfunktioner der skal understøttes i Programredaktionen...

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling... 5 1. års plan for

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere