fra fiskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier tdr. og i farmot 0053 i 93,26097 i 92 tøier og 4344 tønder. Lørdag var og maal i 9. Det saltede prisen i, Kristiansand kvantum utgjør fiskepakkede øre og i Haugesund 8868 LErrSLDFSKErr er fremdeles slaat. tønder mot i 93, i øre pr. flækket ma Ukefangsten blev ca maal, 92 og tdr. i 9. krel nr. 234 og 5. hvorav blev virket til handelsvare Det opfiskede kvantum for Nordlands K y s t mak re lfi s k e t drives endnu tell'. fetsild. amt er paa foranledning herfra berig paa flere steder, men med mindre ut Nor dl and sam t fiskedes noget tiget til 4 24:2 maal. bytte saa dette fiske nærmer sig sluti Bø, Sortland og Dverberg, mens Av Nor d sj ø si l cl er intet indbragt ningen. _ uken indkom til Bergen fisket var ubetydelig i Eidsfjorden, i i uken stk., til Stavanger 9000 stk., til Vesteraalsfjorden og i Hadsel i sidste Av slandssild indførtes endel i Egersund 7000 stk., til Kristiansand uke. Garnfisket i Bø var ganske godt sidste uke. Til Aalesund kom stk., til Grimstad 420 stk., til i de første dage av uken, fra 20 fiskefartøier, som alle hadde sild inde. J..angesund og til 'Kragerø i maal, men senere mere ujevnt som Ukens tilførsel fordeler sig saaledes: uken 3 ds stk alt er iaar følge av storm og uveir. Her blev Stavanger tell'. opfisket stk. kystmakrei, hvorsaltet 4770tdr. fetsild av udmerket Skudeneshavn av antages at være saltet flækket kvalitet. Sildens størrelse var halv Haugesund l stk. delen 23 streks og en halvdel 4 Bergen Ba n k fi s k et for Andenes og Bleik streks. Prisen dreiet fra 2838 kt. Aalesund var i uken 62 semptember for en pr. maal; i gjennemsnit kr. 35. l Tils6 503 td stor del hindret av uveir. Opfisket fisket her deltar ca. 250 baater. Stæn alt er iaar indføi:t 58 9 tønder blev fisk, hvorav gene i RensnesSørfjord i Sortland mot 0424 i 93, sei, 6000 kveiteog 3000 er nu tømt og indeholdt 4300 maal, og tønder i 9. torsk. Til Moldøen indbragtes 3400 hvorav blev saltet ca tønder. Brislingfisket. Ulvik i Har fisk, hvorav 500hyse og 000 Dverberg var fisket smaat i uken. Sil danger er i tiden 6 august,2 sep torsk. Om bankfisket fra Aalesund dens størrelse var 34 streks vare, tember opfisket hl. brisling og foreligger faa oplys n.inger' for 'sidste god kvalitet, pris 25 kr. maalet. i Eidfjord i samme tidsrum hl. uke. Nogen dampere hadde ganske. amtet er ialt saltet tdr. fetsild. Disse partier er solgt tir hermetikfa bra 'fangster. Forøvrig har storm hind S ø n d l' e T l' o n dhj en s it mtblev brikkerne for en gjennemsnitspris av ret bedriften i første halvdel a<uken. i uken opfisket ca. 900 maal. Bjugn kr. 4 pr. hl. første halvdel av sep Under sommerfisket i Karlsøy er er sat 0 mindre notstæng. Prisen var tember el' tilført Stavanger fisket: i Burøsunc fisk, fra 624 kr. og varens størrelse 3 6 skjepper brisling, hvorav 9630 skjep derav 8000 sei, forøvrig mest torsk streks. Ved ukpns slutning tilstede per fra Søndre og resten 00 skjep og brosme. Torsvaag garnbaater, 45 notbruk og 25 per fra Nordre Bergenhus amt. Des fisk, hvorav sei, forøvrig kjøpefartøier, hvorav 4 dampskibe. uten tilførtes Stavanger 8665 skjepper mest tolsk. Det samlede leverkvan Aafjorcen blev sat 6 mindre notstæng blanding fra Søndre Bergenhus, 6695 tum utgjorde 600 hl. og i Frøya flere smaa stængi Stor skjepper smaasild fra Søndre Bergen Lyngen er siden nytaar og til 9 fjorden. Tnden amtet nu opfisket hus samt 8450' skjepper mossa fra septbr. opfisket maal sild, hvor maal, hvorav saltet handelsvare Stavanger amt. av saltet 500 tønder skjæresild, tdl'. fetsild. Dorgemakrelfisket Nord 7000 maal er anvendt til fabrikvare N a md a len er nu ialt saltet 245 sj øen. uken er ialt ilandbragt og resten solgt til agn. tønder fetsild tønder av 67 fartøier mot i Romsdals amt er ogsaa fisket samme uke ifjor 8226 tdr. av 9 farsmaat. Litt not og garnfiske i Aure, tøier. alt er iaar ilaidbragt av 368 va tori um beretter: Veiret.Meteorologiske Obser størrelse 35 maal, pris 2432 kr. fartøier 3 69 fiskepakkede tønder, Mandag indtraadte frisk sydlig vind maalet. Ukefangsten blev 785 maal. hvorav 42 rundsaltet, mot ifjor 228 baade paa Syd og Vestkysten. Den Landets samlede kvantum av fetsild fartøier tdr., i far paafølgende nat faldt barometret sterkt,

2 358 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRlE'T FRA FSKERDrREKT0REN 23 septellluer!h4 hvorefter vinden tiltok i styrke, samtidig som den gik om paa vest. Onsdag var den avtagende især paa Sydkysten, og torsdag var den for det meste slaat om paa sydost. De to sidste dage i uken blæste østlige til nordostlige vinde med avtagende styrke. N ordenfjelds hersket rolig veir indtil onsdag, da vinden gik nordvestlig eller vestlig og blæste temme)ig frisk; men derefter fik man igjen roligere Ver med vind fra østkanten. Paa landets nordlige kyster stod vinden for det meste østlig med ringe styrke. Torsdag hadde man dog laber til frisk nordost. Samtidig blev veiret temmelig kjølig. Fetsildfisket. Beretninger Lensmanden i Aure telegraferer 9 septur. : Denne uke stængt 35 maal VingsternesvaRgen, firefemstrel,s, prjs 2 kr. maalet, gal'lfiske 04 maal, 35 streks, pris 24:32 kr. maalet. ialt 650 maal saltet handelsvare, 050 tønder iset, 400 kasser notsild, ialt opfisket inden distriktet 0550 maal, saltet handels vare 2 00 tønder, let saltet 8330 kasser, iset 400 kasser, skjærsild 300 tønder, sildolje 850 maal. Politimesteren i Namsos telegraferer under 9 september: N ærø: Til virket handelvare 500 tdr., væsentlig 5 strek, 78 pl'. maal. Kolvereid: Tidligere tilvirket 000 tell'. Nam. dalen: alt 245 tdr. Fetsildfisket. Telegrammer. Opslag 43. Molde 9/9: Denne uke stænot 35 maal Vingsternesvaagen, Aure, fire fesh eks. Pris 2 kr. maalet. Garnfiske 04 maal, 35 streks. Pris 2432 kr. maalet, ukekvantum 785 maal. alt opfisket tønder, hvorav tilvirket handelsvare tønder fetsild, 4430 tønder skjæresild. Amtmanden. Opslag 44. Tl'ondhjem 9/9: Sildefiskeberetning for uken 29/9: Bjuo>n lens mandsdistrikt er sat 0 mindre ntstæng. Garnfiske middelfangst /2 maal. uken 0pfisket 00 maa, med garn 300 og med not 800 maal. Herav antages iset 00 maal sol/jt sildoljefabrik 200 maal, saltet handelsva;e 200 td., resten hjemmeforbruk. Kvalitet 06, pris 62 kl'. Tilstede ved ukens slutning 40 garnuaater med 320 mand, 45 notbruk med 820 mand, 5 kjøpefartøier, hvorav 4 dampskibe. Aafjorden lensmandsdistrikt er sai 6 mindre notstæng. ntet garnfiske. uken opfisket 500 maa], deravantages iset 50 maal, solgt sildoljefabrik 50 mar, saltet handelsvare 500 td. Kvalitet. 46 streks. Pris 74 kr. Frøya lenstylandsdistrikt er opfisket 200 maal notsild, hvorav el' saltet til handelsvare 300 td. jylindste merker. Pris 8 kl'. gaar flere smaa stæng Storfjorden. Bynesset lensmandsdistl ikt er opfisket 40 maal, 35 streks garusild, hvorav er saltet til handelsvrl'e 45 td, resten hjemmeforbruk. alt opfisket inden amtet maal, hvorav iset 2300 maal, solgt sildoljefabrik ]970 lral, saltet bandelsvare td. StiftamtmRndEn. Opslag 48. Bodø 9/9: Hadsel intet sildefiske denne uke, Eidsfjorden ubetydelig. ndre Vesteraalsfjord forsøk drivning sidste nætter resriltatløst. Tilstede 20 notbruk. Bø: Første dage i uken godt garnfiske paa Hølen, 20 maal, senere mere ujevnt som følge av storm og uheldig veir. Opfisket i uken ca. 800 maal, hvorav saltet banrlelsvare 4770 tønder, udmerket kvalitet, sortement balvdelen 23 streks og en halvdel 4 streks, pris 2838, gjennemsnitspris 35, tilstede ca. 250 baater, 47 kjøpere, hvorav 2 dampskibe. Sortland: Sildes! ængen e RensnesSørfjord optat med indhold 4300 maal, hvorav saltet ca tdr., hvorav endel skjæresild og rotsaltet. Pris 8. Dverberg: Sildefisket sidst uke daarlig sielen sidste indberetning. Saltet handelsvare 300 tønder, 34 streks, god kvalitet, pris 25, tilstede 50 baater, 0 kjøpefartøier, hvorav 2 dampskibe. alt inden amtet ]280 maa], hvorav solgt til fabriker 390 maal, saltet handelsvare tønder. Amtmanden. Opslag 9. 2/9: Til 9 september meldt uptat maal fetsild, :hvorav iset 7900 maal, solgt sildoljefabrikker 4457 maal, saltet 2038 fiskepakkede tønder mot ,897 i 93 og i 92. Hjemført slandsild. nes at torskefisket siden sidste beretning fra safjorcl l}]ed dæksbaater har været godt men dalrljg med mindre baaler. For Akureyri n.skedes meget godt med dæksbaater men daarlig for Seydisfjord. Fra Patriksfjord mangler beretning. Det svenske makrelfiske hadde en ukefangst av 472 tønder indbragt av 9 fartøier. Til.9 septenber er av 66 fartøier ialt ilandbragt 4485 tønder, hvorav: 493 tdr. er rundsaltet. Det amerikanske makrelfiske. Konsulen i Boston telegraferer den 6 dennes at der ialt er saltet iaar tønder. Prisen paa sommermakre 20 dollars tønden. Det irske makrelfiske. Der er endnu ikke saltet 0gen høstmakl'el. Sommersaltet makre er faldt dollar paa det amerikanske marked. Det svenske sildefiske er allerede begynct, men nogen nærmere op Opslag H. 2/9. Hjemført 58 tønder fi islamlssild mot 04: 24 i 93 og 5065 i 92. lysninger om dette ske mangler. Dorgemakl elfisket i Nordsjøen. Utenlandske fiskerier. Uken 39 september. Telegrammer.. Opslag 7. 7/9: Sielen 2 september meldt 34 fartøier med 275 tønder, hvorav 4 rundsaltet. Herav Kristiansand 467, Hangesund Opslag 4. 2/9: Fiskeriagent Asserson tele Det hollandske sildefiske. 060 tønder. Pris Kristiansand graferer: Hollanchke sildefiske til 6 september tønder mot i 93 og Opslag 7. 22/9: Det syenske makrelfiske i 92. Priser fuldsild 2729 gylden sjøpakket tønde. i Nordsjøen: Sidste uke indbmgt av 9 fartøier 472 tdr. Til 9 september ialt ilandbragt av 66 fartøi l' 4485 tønder, hvorav 493 rnncsaltet. Det amerikanske makrelfiske. Opslag 6. 6/9: Konsulen Boston telegraferer: Amerikanske makrelfisk saltet tønder. Pris sommermakrei 20 $ tømlen. Sildefisket ved sland. Opslag 0. 9/9: Konsulen Reykjavik tele graferer: Sidsteuke saltet Akureyri tdl'. fiskepakket sild. alt iaar saltet Det hollandske Sldefske tønder mot i 93, i 92. hadde en ukefangst av ca tøn Opslag 0. 7/9: Konsulen Reykjavik telegraferer: Siden sidste beretning saltet der. Til 6 september er ialt iland tønder fiskepakktt sild. alt iaa]' saltet bragt tønder mot tdr mot i 93 og i lhl2. i 93 og tdr. i 92. Cl Fisket avsluttet. forrige opgave var partiet for 93 Torskefisket ved sland. ved en telegraferingsfeil anført med tdr. istedenfor rigtig ). Sid ste priser var for fuldsild 2728 gylden pr. sjøpakket tønde. Sildefisket ved sland er nu avsluttet for iaar. Konsulen i Reykjavik telegraferte 7 dennes at der siden foregaaende beretning var saltet tønder n.skepakket silll. alt er iaar Opslag 0. Hl/9: Konsulen Reykjavik telegraferer: Siden sidste beretning torskefisket safjord med baater daarlig, dæksbaater godt. Seydisfjord daarlig, Akureyri meget godt. Patriksfjord mangler beretning. Det irske makrelfiske. Opslag 6, 8/9: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer: ndtil nu ingen irsk hostmakre saltet, otlllel'saltet faldt $ i Amerika, saalecles saltet tdl'. mot Sardinfisket tdr. i 93 og tell'. Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 2/8: i 92. Sardinfisket Vigo noget bedre, Gijon rikelig, SRntalder avtagende. To r s k e fi s k et ve el s and. Konsulen i Reykjavik telegraferer 9 cen

3 23 september 94 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 359 Sted Fra tidligere uken som endte 9 septbr. : Espevær... 4 l 20 Haugesund Aakrehavn..., Veavaag Egersund... l 26 Farsund Kristiansand fj64 Tils Mot i i Dorgemakrelfisket 94. 3/5 stk. pr. kr alt til 9 september. 4/ / Derav Samlet, For mindre partier av større vare Antal fangst fartøier Flækket Rund blev der betalt høiere priser. tdr. t dr. tdr. Del' blir endvidere meldt fra Kjøbenhavn, at disse høie priser sandsynlgvis ogsaa blir betalt senere, for de i Distrikt Fetsildfisket 94 til 9 september. alt optat maal Tromsø amt Nordlands amt Namdalen Søndre Trondhj ems amt Romsdals amt Nordre Bergenhus amt alt 0022 Mot i llf) U6: Derav s... t maal lgt sildeolje! fabrikker maal Salt t tdr ] ) 332 Fiskemarkedet i Bergen. Omsætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. Varesort (Opslag paa Bergens børs). Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag [Fredag Lørdag. 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 større merker maaske mere. Man er (log enclnu ikke tilbøielig at gaa høiere for smaafaldende vare. Ved beregning av prislloteringerne er der at bemerke, at Kjøbenhavn ikke forlanger saa stram pakning som rrysk_ land. En pakning paa 90 netto el' tilstrækkelig fur Kjøbenhavn, mens Tyskland forlanger 00 En ladning skotsksild, omtrent 3000 tønder, blev den 5 ds. bortauktionert. Varen hadde litt meget paa grund av lang lagring ombord og blev betalt med kr. 3 6 pr. tønde. Alt blev kjøpt for svensk regning. Av slandssild er vedblivende rikelige tilførsler ankommen. Kvaliteten bir betegnet som meget bedre end før. Helt aatefri(' er dog silden endnu ikke. Prisen stiller sig 67 øre pr. Det meste gaar til Sverige tønder blev dog kjøpt for rrysk_ land Fra Norges fiskeriagent i England, dat. Hull 7 september 94: Ferskfiskhandelen. En gjen nemgaaende bedre tone hviler over fiskehandelen paa de store engelske konsumtionscentra. Veiret spiller bl. a. ind, ti folk spiser mere fisk naar tempe raturen falder. Der er jevn stor tilførsel av alle sorter, som sælges ut til stigende priser. Aberdeen sætter priel'ne rekord. Hull vnr markeuet igaar og idag særdeles aktivt. Alt rrr an: kr. kr. kr. kr. kr kr. tyder paa mindsket tilførsel av egne Blank industriel /35 fiskerier og større konsum hos befolknmgen. Brunblank industriel... 32/33 Tiden er nu inde for norsk Brun tran pr. 06 / 2 i fate eksport, men der mangler hyppige og hurtige dampskibskommunikationer til Rundfisk: hovedmarkedel'ne. Den norske rute Almindelig l' 600 paa Newcastle har ingensomhelst betydning Brerne' for ferskfiskeksporten. At Samfængt sende fisk den vei er at øke utgifterne og at forringe kvaliteten. Vi har atter Sal tsildmarkedet. Der meldes hat en mindre sendelse av kveite, som Markedsberetninger m. v. fra Kjøbenhavn. uken som endte var bokstavelig grøn ved ankomsten Uken 39 september. 5 ds, blev der anbragt (0) tønder hertil. Den solgtes ut paa et vis til fetsild. Efterspørselen var god, og 2/94/ pr. stone, mens kveiten fra Beretning fra fiskeriagent Asserson, næsten alt blev solgt. sland til 8f. Slike varer nytter det datert 2 september 94: Priserne var:. ikke at sende hitover. Det maa være

4 pel' 360 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 23 september 94 prima fisk, hvis eksporten skal lønne dag at forbud er nedlagt mot at skibe sig. Havfiskerne maa ise fisken om saltsild til de skandinaviske lande. bord i skibet, ellers duer den ikke for Paa forespørsel hos et autorativt hold eksport i fersk tilstand. Al slags fisk fik jeg ikke noget definitivt svar. kan sælges til gode pjiser. Det samme rrransitvarer til Vestafrika. gjælder for saltet torsk, lange, brosme Eksport av tørsei foregaar bedst og og sei som undel'gaar kunstig tørring. billigst med direkte linjer paa Liver Jeg hitsætteri følgende dagspriser : pool. D'heJrer 'Vilson har en maa A ber d e en. i rrorsk 44/ per snes og ncdjig rute fra Troncbjem og saavidt 32/ for 5 stykfer. rrorsk, islanchk, mig bekjenct gjør ruten fra Stavanger 9/ per snes og: 7 for 5 stk. Lange, ngsaa anløp. Varer bestemte til Vestislandsk, 5/ p:er snes og 2/ for 5 afrika aysendes med Elder, Dempster stk. Kolmule 20j per snes og 25/ for & Co. linje. 5 stk. Sei / pm' snes. Hyse, elc,tra Makrelfisket i rland. Til dato stor, 7/629/ per kasse. Hyse, mid er ingen høstmakre saltet. Prisen dels stor, 26/ 44/ per kasse. Hyse, paa sommelmakrel i Amerika er gaat mindre, 2/ 3/ per kasse. Hyse, ned med l dollar pr. tønde. smaa, 8/6 23/ per kasse. Hvitting, stor, 5/3 /,per kasse. Hvitting, smaa, 9/ 9 iper kasse. Flyndre, Telegrammer. stor 58/76,) er kasse. Flyndre, Saltsildmarkedet. smaa, 35/4H/ i kasse. Kveite 8/ Op ag. per stone. London. Kveite 8/ per stone. Flyndre, engelsk og Abei'deen, 8/6 per stone Færøflyndre 7/ per stone. H vitting 4/ pr. stone. Kolmue 5/ per stone. Skate 4/6 per stone. Død torsk 5/6 2/9: Fiskeri:=tg'ent Asse'son telegraferer: Stetlill: Dagsfo) Lmgende for vaarsild JfÆ Slosild 3539, fetild og skotskild uegrænset omsætning, men priserne uforandret. Hamburg: Va<lr,iltl 6/700, 7/800 stykker betalt JP6. 2f., 30 blir f rlangt, livlig omsætning og god efterspørsel, islandsksilcl forlumulet til JP6. 40, storfaldende bukfast og go(t pakket og S<lrtert vre opnaar saudsyllligvis mere. Konigsberg: Efter krigens ut per stone. Hyse 4/ pr. stone. Levende brud ingen lilførsel, ingen forretning og ingen no,lering. aal 20/ per draft = 20 lbs. Hummer 0/40/ per S0S. Krabbe 2/ 8/ per kurv. Fersksildmarkedet. li ul l. Norcl'sjøfisk: Kyeite 8/6. Opslag 2. 2/9: Fiskeriagent Asserson telegraferer: Forrige uke til Altona 4 vogner Polflyndl'c 5/3 pr. stone.' Blodfersk svensk sild, pris JP pr. stor kasse. torsk 46/. Lange 24/. Stor kolmule Til Eckernforde 3 vogner fetsild J. 26 liten kasse. 63/. Sei 24/. Hvitting 33/ per stamp negtes i regelen ikke, naar den er tilbørlig motivert. Eksporten er selvfølgelig betydelig mindre end sedvanlig paa denne tid av aaret, som følge av at flere av de lande der er store kunder i portugisiske sardiner, er indviklet i krigen. Fra generalkonsulatet i lissabon, dat. september 94: Konsulatet i Oporto indberetter følgende: Siden min rapport av 5 ds. har ingen ny tilførsel fundet sted hertil. Beholdningen av klipfisk anslaaes idag til: 52 tons engelsk og 80 tons norsk og tysk fisk. For engelsk fisk noteres prisen fra: Esc til 2.60 pr. kvintal, hvorimot for norsk og tysk fisk ingen priser noteres indtil ny indførsel finder sted. Lissabon vedblir markedet rømmet, men der ventes en damper i de første dage. Fra konsulatet i Venedig, dat. 9 september 94: løpet av august maaned ankom hertil tørfisk. Grundet en imidlertid. utbrudte europæiske. krig uteblev i august maaned enhver notering. Der var heller ingen efterspørsel og hele situationen maatte ansees som kritisk og høist trykket. Forretningslivet er for en stor del lamslaat. ' ca. 70 kilo. Ferskfiskmarkedet. slandske sorter. Bedste sort Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. flyndre 80/, stor ao. 74, polflyndre Opslag 3. 2/9: l:<'iskeriagent. Asserson tele 7 september: mport og oms. ætning gl'aferer: HamburgAltona: vogn med 35 80!, stenbit 9/) jumbohyse 28/, middels stor hyse! 33/, stor kveite 8/, ber 94, alt pr. kvintal a,50, ka.ssel' fisk, kveite 4084, hyse av klipfisk fra 30 august 5 septemsmaa 7, kveiteb'arn 5/3. Kl i pfiskmarked et. androg til: Det. engelske sildefiske. Fisket Opslag o. 22/9. Generalkonsulen Bilbao telegraferer: mport norsk 6540, salg 3720 norsk, Santander. mport' pr. dampskibet ved Scarborough og Hal'tlepool var Solferino 685 norsk. Salg færøisk, beholdning 2920, 700, priser 5500 godt i nogen aage. gaar var topfangsten 60 cr:ans og gjennemsnittet 675 norsk og Santander : Salg norsk norsk. Beholdning pr. 5 september, beholdning 30, pris Parikurs. for 40 drivere: 7 crans. Kvalitet Prisen for lste sort, opgaves notert blandet, men desuagtet betaltes fuldsild med 35/40/ og blandet fra 26/ Konsulatberetninger. Paa Madrids børs notertes pari. til ptas for ).orsk. 3l/. dag rpporteres at flaaten er Fra generalkonsulatet i lissabon til paa sydgaaende. gaar indbragtes endel fersksildi til Yarmouth som betaues med 43/; der var ogsaa endel fangster strøsatet sild fra et fjerntliggende fangtitfelt. Paa det almindelige fangstfelt ipaa Norfolkkysten er det forbudt: atflske. Ved Grimsby er sildefisl{et ikke kommet igang paa grund av flaatens opelrationel' paa kysten.. en Londonvis berettedes forleden Utenriksdepartementet, dat. 5 sep Under forrige uke var sardinfisket tember 94: ifølge vicekonsulaternes indberetninger: Sardineksporten fra Portugal. Ge Slet i Vigo, hvor kun 026 kurver neralkonsulatet i Lissaboi indberetter opfiskedes, meget godt i Gijon og mepaa forespørsel fra Utenriksdeparte get godt i Santander. mentet, at eksport av portugiske sar,yicekonsulatetj Santander nieddeler, diner foreløbig er forbudt; imidlertid at fiskerne har vanskelig for atfinde kan det portugisiske Finansdepartement_kjøpere aval sardinen selv til meget meddele tilladese til eksport av spec lave,prisbl:,,_ hvo,rfor rognforbruket er elt opgivne partier. Saadan tillad lse ;ubetydelig.

5 23 september 94 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 36 Via Hamburg.. 850/ og 300/2 ks. dyring. Bremen / og 450/2 De to faktorer virker altsaa sammen Southampton 2000/ l og 200/2 for at bringe en 'prisstigning hertil. Liverpool kasser Men dette gjælder med hensigten paa New york tinas krigen, kun for billigere levnetsmidiar. Fra Vigo meldes, at rognsalget der Skjønt krigstilstanden er grunden til har været aldeles forsvindende litet stans i tilførslerne, maa den dog bli under uken, saa beholdningen fremdeles betragtet som en faktor for sig sel v maatte sættes til ca. 000 tønder. ved underretningen om markedets stil ling, omend disse to omstændigheter ndberetning fra generalkonsulatet i krig og stans i tilførslerne er Rio de Janeiro til Utenriksdepartemen sammenhængende. tet, dat. 22 juli 94: almindelighet er følgen aven krig tidsrummet 5 juli indførtes en fordyrelse av levnetsmidler, og i til Rio de Janeiro følgende mængder nærværende tilfælde er ophævelsen av klipfisk: sildetolden et bevis for at man her Direkte fra Norge 2045 kasser. i Tyskland regner med en saadan for Regulær omsætning av kassefisk. 'Er levnetsmidlerne i og for sig saa Beholdning pr. 5 juli anslaaes til dyre, at prisen ikke svarer til værdien, ca kolli. nærmer levnetsmidlerne sig luksus og Detaljpriser: Junta dos Corretores liebhaberne 'ennonserer paa den. Næopgir for uken 6 juli: ringsværdien blir midtlinjen som nær Kassefisk. 46 a 47 milreis pr. kasse. mer sig priserne for levnetsmidler jo Fisk i tinas: mer des strengere tiden blir. Derfor Gaspe.... noteres ikke. ser vi at hummer f. eks. ved krigs Halifax... noteres ikke. utbruddet faldt i pris. Det som gjorde Peixeling. 42 a 43 milreis pr. tina. stillingen uklar for Norge var usikkel' For uken 38 juli: heten for den videre utvikling av situa Kassefisk. 46 a 47 milreis pr. kasse. tionen, nemlig om vi paa en eller Fisk i tinas: anden maate f. eks. ved utførsels Gaspe.... noteres ikke. forbud blev utelukket av det tyske Halifax... noteres ikke. marked. Saalænge denne usikkerhet Peixeling. 42 a 43 milreis pr. tina. varet, var man litet tilbøielig til at Jornal do Commerciosmarkeds avslutte forretninger. Litt efter litt beretning opgir 47 a 48 milreis pr. opklarcdes dette spørsmaalog situakasse norsk fisk, 45 a 46 milreis pr. tionen blev mere oversigtlig. kasse skotsk fisk og 42 a 43 milreis de første 4 dage av mobiliseringen pr. tina peixeling. var forretningen saa at si fuldstændig Det er av interesse at se, hvor høit rolig her, da det militære gjorde beprisen for peixeling ligger laar sam \ slag paa alt jernbanemateriel; derved menlignet med tidligere. kom ængstelsen over fremtidens usikkerhet. Der var liten tanke paa forretning. Kun enkelte tønder for det herværende behov blev kjøpt. Priserne Det tyske marked for fiskeri som blev betalt for disse var ikke beprodukter. stemmen de. midlertid forl!:llgte indehaverne av silden litt efter litt høiere (Beretning fra fiskeri agent Asserson av 5 september 94.) priser som blev betalt, og i midten av august kunde man tale om bestemte priser. Ved Englands krigserklæring var det klart, at det tyske saltsildmarked ikke kunde faa de tilførsler, som be hovet krævet. Der er altid behov for et vist kvantum, og naar dette ikke blir dækket maa den almindelige følge indtræ, nemlig en prisstigning for det kvantum der kan raades over. Disse almindelige betragtninger mila gjælde uten hensigt paa krig eller fred. Kan de høie priser, som blir betalt for sild, føres tilbake paa krigen eller paa det utilstrækkelige kvantum? Dette spørsmaal er ikke opklaret. Jeg bar talt med flere, som forsikret at levnetsmidlerne ikke vilde bli dyrere, og at ilden derved heller ikke vilde bli det. Hvis Tyskland fik den sedvanlige tilførsel fra Skotland, Yarmouth, Norge, Holland og sine egne fiskerier, vilce priserne i det mindste indtil nu neppe bli bøiere; for levnetsmidler, meget vigtigere end sild f. eks. kjøt er ikke blit dyrere. Kjøt et billigere' end før. Det maa være tilfredsstillende for konsumenterne, og kun enkelte vilde undersøke hvad grunden dertil kunde være. Vi vil senere komme tilbake til dette. Saameget vil vi si her, at prisstigningen kan føres tilbake paa det utilstrækkelige kvantum. De større tilførsler at H ochseefulls i de 3 sidste uker har gjort det indtryk paa flere, at uer er ingen nød forhaanden, i det mindste ikke for denne sild, og vægrer sig for at betale høiere priser. ndehaverne maa da ta i betragtning om priserne svarer til samtlige tilstrækkeligekvanta, og derved ta under overveielse i hvilken grad en sort sild, til erstatning for en anden, kan være brukt. Derfor er det ikke unaturlig at en incehaver sælger sin sild for Ah. 23, mens en anden forlanger.;«;. 30. For at orientere de interesserte er her offentliggjort en offiuiel meddelelse fra Norge, it de derværende lagre el' smaa. ndehaverne av sild, som tror at priserne paa levnetsmidler ialmindelighet vil' stige, lar sig naturligvis bare lede av de øielikkelige priser. De maa blalldt andet ta i betragtning de fremtidige sildefangster, produktionen av andre levnetsmidler, krigens varighet, konsumenterne8 evne til at betale. Som moment kommer her i' betragtning: Av dette aars Skotlandsfangst kommer intet mer, ialfald kun ubetydelige kvantum; med Yarmouthfangsten og de vældige kvanta såltsild, som der blev procucert, kan man neppe regne. Man ma,a hovedsakelig falde tilbake paa norsk og svensk sild. Fetsildfangsten er incltil nu ubetydelig, hvad der kommer storsildefiskerierne tilgode, og naa de begyncer er nitid usikkert, omend man iaal' mna regne m2d at alt blir gjort for at finde silden snarest rimlig; indtil vaarsildfisket begynder varer det mindst 4 maaneder Først kommersandsynligvis det svenske sildefiskeri. Om hvormeget der vil bli saltet avhænger av, hvorledes de der herskende utsigter for svensk saltsild stiller sig i sammenligning med prisernefor fersk sild, som de' tyske fabriker kan betale.

6 362 UKENTLGE MEDDELELSER FOR ORSK FSKERBEDRFT PRA FSKEl}DREKT0REN 23 september 94 slandssild har indtil nu intet marked til de intense propaganda har bidradd varl paa det tyske marked. Da kan i Tyskland. slandssild er i og for mægtig. Der er altsaa nu et stort vi Jenere, naar disse ikke har mere. sig ingen dam'ig vare, og leiligheten behov efter ferskfisk i Tyskland. Fol opt handelen. Stokfisk blir delvi til at indarbeide denne vare paa det ket har vænt sig litt efter litt til denne brukt j Tyskland. Det antages, at tyske marked har aldrig været gun næring, ferskfisk er efter spurt Nu avsktningen, hvor denne vare er bestigere. ligger hele flaaten stille. Det store kj8dt,' vil bli større. Vanskeligere Hvorledes produktionen av de vig behov er saa at si udækket, Holland kunlde idet være at faa varen avsat i tigste levnedmidler under krigen stiller og Danmark leverer, hvad de kan. støllre mængder, hvor den er ukjendt. sig, blir bedømt forskjellig. almin Norge el' endnu tilbake, paa grund av Førlstnaar prisniveauet paa levnetsdelighet maa man si at Tysklands den lange og resikable transport, som micuer i i det hele har hævet sig, blir stilling er meget god, hvad man ogsaa er kostbar. Med hensyn til stillrngen anderledes. Foreløbig kan delvis kan tilskrive den høie beskyt priserne, som kan forutsees, er det man ikke snakke derom. Det blir dog telsestold, under hvilken de forskjellige ingen tvil, at ogsaa vi med stor fordel, av tor interesse at iagtta den videre landbruksgrene hal' utviklet sig. Dertil kan ta del i denne forretning. N aar utvikling. kommer at Danmarks produktion vil man hører, at man i Koln betaler hyse være til stor nytte for Tyskland At med 8590 pfenning pr. CiJ) (/2 ), Nyfundland. kjøtprisen for øieblikket er saa lav, vil man forstaa hvor yndet varen er. synes ikke naturlig, og det kommer forrige uke kom en svensk fiskedamsandsynligvis av at kvæget for en ikke per med 2000 CiJ) fisk fra Nordsjøen. sæues: Efter Trade Review for 29/S hit ubetydelig del blir fodret med kraft Priserne var: Skrei, stor 4 pfenning Markedspriser: 22 aug. foder, som oljekaker etc., og da indfør pr. CiJ), middels 40, sei 33, hyse 40 Merchantable og Madeira $ selen derav er ophørt og priserne for 59. For norsk fisk er betalt: Smaadet tiloversblevne kvantum stiger, blir sei 29 pf., skrei, stor 36, smaa 27, Hyse West ndia kvæget slagtet. Der stod netop at hyse, stor 53, smaa 40, pigvar 33, Sild, stor læse at forbuncsraacet hadde gjort flyndre 4042, kveite Endnu do., middels foranstaltninger for' at hindre disse ikke er godstrafikken gjenoptat i fuld Utførsel (kvintals) 22 aug. nedslagtninger. utstrækning. Troppetransport mellem Men følgen aven overdreven ned østen og Vesten, som senere kan forslagtning skulde være, at kjøtet senere utsees, vil naturligvis hindre godstravilde bli dyrere. Forraadet av korn fikken. midlertid har administratio og poteter mener man, skal være til strækkelig. Med hensyn til fersksildmarkedet vet vi, at Tyskland har en stor industri i de forskjelligste tilberedelser av fersk sild. mporten av fersk sild har steget hvert aar. Behovet er derfor stort og utebliven av Lowestoftsilden blir mest følelig. Det er ingen hemmelighet at denne store industri og det voksende forhruk av røket og marinert sild har truet saltsildhandelen ganske betydelig, idet folket har fortrukket de pikante tilberedelser av den gamle saltsild. For tiden er tilførslerne smaa; imidlertid er hovedsæsongen endnu ikke inde. At man betaler godt, viser den omstændighet at svensk trawlsild er betalt med indtil 40.Jfb. pr. kasse a 550 stk. Uteblir de større tilførsler av Lowestoft, hvilket maa antages som en kjendsgjerning, mangler det ikke, at ogsaa dette vil bli av betydning for saltsildmarkedet. Som bekjendt har det tyske havfiske i de sidste aar gjennemgaaet en stor utvikling. Flaaten er hvert aar blit større og bestod ved krigens utbrud av omtrent 300 skibe. Forbruket av fersk fisk har vokset forholdsvis, hvor Portugal.... Spanien.... talien.... Br. Vestindien nen den største interesse av at trafikken ikke lider, og vil gjøre alt forat Brazilien husholdningslivet kan bli utviklet bedst Kanada.... mulig, og tilliden dertil vokser stadig England.... i fiskehandelskredser. Daglig gj enop Skotland.... tar folk sin eksportforretning. Derved U. S utvider markedet sig. Hamburg, Andre lande... _. 5_7_8 Altona og Geestemiinde imøteser man alt med utaalmodighet tilførslerne fra Markedspriser: 29 aug. Norge. Merchantable og Madeira $ Vi har nu en glimrende anledning 'Vest ndia til at arbeide os ind, og rigtignok saa, Hyse at konsumenterne maa forstaa at den Sild, stor norske fisk ikke er av mindre værdi, do., middels men likesaa god som trawlfisk. Men Utførsel (kvintals) 2329 aug. man maa.gjøre sig umake med at varen kommer frem i den bedste for Portugal.... fatning. Spanien Med hensyn til klipfisk er der at talien bemerke: Varen er i det store og hele Br. Vestindien ukj endt for det tyske folk. Saalænge Brazilien der ikke spores nogen nød paa føde Kanada midler, blir det derfor vanskelig at England.... sælge større kvanta. Som erstatning Skotland.... for fersk fisk kan man tænke, at klip U. S fisk litt efter litt kan finde avsætning. Andre lande Blandt forretningsfolk er der iriteresse alt for denne vare, ogsaa til bruk i landet. L a bra d o l' fi s k et har meget bedre Det kommer nærmest derav, at de utsigter, men sæsongen falder iaar over tyske klipfiskfabrikker indarbeider sin en maaned senere end almindelig,.saa

7 23 september 94 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 363 meget litet fisk vil bli skibet direkte i Nordsjøen, gir stor bekymring for penger. Trawlersild hitføres pr. jernbane fra Fleetwood og sælges til rime fra Labrador. Det meste vil bli tør interesserte i al slags fiskeribedrift ket paa Nyfundland. hertj}]ands. lige priser. Drivgarnssild fra Scarborough betales med 35/50/ pr. cran, Pri s ern e er gaat op sidste uke Man kvir sig for at læge traw]er (2229 aug.) med ca. l dollar. flaaten op, som ikke alene vil forvolde men fangsten er ubetydelig. Det U. S. ventes at ville konsumere eierne store tap, men værst vilde det skotske sildelager er betydelig reducert. Der er god efterspørsel fra De meget Nyfundlandsk saltfisk da kjøt gaa ut over fiskerne, arbeiderne og priserne er abnormt høie i staterne. deres ramiljer som udelukkende har Forenede Stater efter fuls. sin ernæring av fiskerierne. Man anslaar Hull, 0. september 94. at mennesker i Hull og P. S. Wilsonlinjens kontor annon Brisling etc. Grimsby berøres av bedriften. De eerer at dampskibene Eskimo' og Tilførsel til Stavanger i tidsrummet interesserte baateiere holder møter sta Oslo fra Kristiania vil herefter ha 5 september 94. dig forat drøfte situationen. Grimsby endestation i Liverpool istedenfor Hull enedes man om at eierne skulde ha fra 9 september. Godsruterne fra Bris Pris Smaa Pris frie hænger, men man ønsker helst Norge paa Hull vil bibeholdes. Hvorfra ling pr. sild pr. skj. skj. skj. skj. at admiralitetet rorbyr fiske paa kysten og i Nordsjøen. Tilførslerne av fisk er rikelig overalt; Kystmakrelfisket 94. for god kvalitet er efterspørslen nogenlunde ndbragt god og priserne er fremdeles li vortil indbragt Til alt høie, oni end meget lavere end for et stk. S. B.hus amt N. B.hus amt Tils. O 64U 6695 Røkt Marinert.' Tomat Tils Desuten 200 skj. mossa a kr fra Lister og Mandals amt. Røkt. Desuten 8250 skj. mossa a kr fra Stavanger amt. Røkt. Desuten 8665 skj. blanding a kr. 3 fra Søndre Bergenhus amt. Røkt. par uker siden. For simple varer, fisk som har lagt paa is i længere tid, er der mere end nok; til herværende marked bringer transportkuttere og enkelte trawlere mængdevis av den slags fra Vestkysten og fra sland og som ikke længer passer for rørste klasses butiksalg. Salterne har tat op forretningen igjen, da de sorter som passer dem er forholdsvis billig Værdi brisling,... kr og de kan levere klipfisk til Spanien smaasild til 28 pr. ton cif, indbefattet 2 % mossa... ' agentprovision. Aberdeen og delvis blanding i Grimsby findes betydelige partier kr klipfisk. Hull er lagrene nærmest utsolgt. Det er slut med at raa opsopet fra trawlerne ror saagodtsom Statistik over det hollandske sildefiske l ingen betaling længel:, idet minimum til 9 september 94. nu er 2/6 pr. stamp, ellers sendes (Ved fiskeriagent Asserson). fisken til guanofabrikken.. En mængde fartøier tdr. god smaafisk, som før høkredes ut paa gaterne til spotpris, er saledes helt stoppet op Efterspørslen for klipfisk siges at Pris i gylden: være god fra de europæiske lande, Fuldsild Matjes mens beretningerne fra Cuba lyder at ) hlen l fi.oo der er stor overflod av fisk og billige priser. Salterne herover indvilger ikke hlen 8.40 nu den sedvanlige kredit av 30 dage Alle indløpende ordres maa ledsages med banktratta paa London. Veiret er fremdeles enestaaende sommerlig. Beretning fra Norges fiskeragent Grøntsaker og frugt er meget billig i England. og priserne paa fødevarer forøvrig er betydelig lavere end ved krigens De store tap av fiskerbaater og utbrud. For hermetik er der litet salg. Med sildefisket gaar det smaat overmenneskeliv, som daglig rorekornmer alt. Det gir sysselsættese for endel l) gylden skal ogsaa være betalt. røkerier, som i den sidste tid tjener Bergen... 9/ 9 Espevær... l/s Hisken... 30/ s ' Haugesund... '29/ s Skudenes... 2/ 9 Stavanger...'. 9/ 9 Egersund, Ogne 9/ 9 Farsund... 5/ 9 Kristiansand.. 9/ 9 Grimstad... 9/ 9 Risør... 4/7 Kragerø (Skaatø) 3/ 9 Lange.sund... 9/ 9 5 Flednksvæln'l /9 Hvaler... 22/, uken l stk. l :: aog l l Tils A v dette parti er saltet flækket l New York. Notering paa norske fiskevarer pr. 2 august 94. Makrel, nr.... $ Sild, KKKK slandsk, Skjæresild Sardiner, /4 æsker med nøkkel m. nøkkel /4, Nansen /6, nøkkel Makrel, marinert, 6 unser, pr. dus. $.45 Makre, 4 unser, pr. dus....35

8 364 UKENTLGE MEDDE.LELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 23 sptember 94 mporten av norske varer Chicago. (Utdrag av indberetning fra konsul Oscar H. Hangen, Ohicago). mportopgaverne for sidste aar viser sammenlignet med de tre fol'egaaende aar at importen direkte over Ohicago av norske varer er i jevn stigning, og at denne stigning j 93 er betydelig større end tidligere, idet importen er gaat op fra $ i 92 til $ i 93, altsaa med $ Norge indtar en ugunstig stilling, idet vj, naar nabostaterne undtas, sta ar som 3 blandt de mindre nationer og kun overgaaes av Holland og Schweiz. mport fra Norge til Chicago j 93: l. 'l'oldfrie varer: Sild.... Makre.... Anden fisk, tilberedt eller tørret Ræker og skaldyr Toldbare varer: Fisk (toldpligtige indtil 3 / o 3). 76 S3/rainer nedlagt i olje Sild nedlagt i olje t Makre nedlagt i olj e Fisk, anden tilberedt eller presset mporten av fiskeprodukter til Chicago i aarene 90, 9 og!92 utgjorde: Ræker og skaldyr. Fisk tilberedt eller tørret. Fisk nedlagt i 90 $ $ 796 til Paa det franske marked kjendes av medicintran 4 kvaliteter:,: Blanche a vapeur (prima dampmedicintran), ambree (koldklar tran) samt merkerne blonde og brune l ' (brundare transorter). Den kvalitet, der her specielt er eftersøkt, er ambree. Desværre gaar de fleste norske fabrikanter over til næsten udelukkende at fabrikere damptran, for hvilken de finder avsætning paa de russiske, tyske og engelske markeder. Følgen er, at de herværende konsumenter forsyner sig fra de nyfundlandske fiskerier, naar det gjælder de billigere kvaliteter, og dette er sameget sørgeligere, som man her opnaar næsten samme pris for ambree som for blanche a vapeur, tiltrods for at $ dene idste.kvalitet fordrer større 92 $ olje Sild Makrel, saltet Andre fiskeprodukter Medicintran. 65 Markedet for medicintran Frankrige fabnkatlonsutglfter Det er en kjendt sak, at prisen for denne artikkel er meget variabel. de sid ste lo aar har man saaledes set noteringer j blanche a vapeur(' fra 600 til 70 fres. pr. 00 eif. Dise fluktuationer avhænger væsentlig av to store faktorer, fisket og klimaet. Hvis der er godt fiske synker naturligvis prisen, og den synker end mere, hvis vinteren er mild; ti det er under den strengest kulde, at man har det største forbruk. Der er ogsaa andre grunde, der foraarsaker prisfluktuationerne, og av disse vil jeg specielt nævne den spekulation, der foregaar i denne artikkel i det nordlige Norge. De normale priser for de nævnte 4 sorter er for tiden følgende: Vapeur 90 a 00 fres., Ambree(' 80 a 90, Blonde(' 75 a 80 og Brune(' 65 fres., eif Dunkerque eller Rouen. Forbruket i Frankrike av norsk tran er gjennemsnitlig hektoliter pr. aar. Den samlede import til Frankrige av medicintran utgjorde ifjur metriske kvintaler, mot 3' 70 metro kvint. i 92 og metro kvint i 9, til en væreli av henholdsvis , og fres. ndberetning fra generalkonsul Aug, Pellerin, Gode utsigter for eksporten til talien Paris. av fisk. følge telegrafisk indberetning fra J eg behøver ikke at dvæle ved det generalkonsul P. Ottesen, Genua, er renomme, der verden over er den de derværende fiskelagre næsten utnorske medicintran tildal. Det bedste tømte, hvorfor utsigterne for sæsongen bevis for dens overlegenhet er, at den ansees som gunstige. betales bedre end al anden tran. Den engelske sild til Rusland? Fredag september interpellerte Mr. Cowan utenriksministeren (sir E. Grey) om hvordan det stod det spørsmaal som var stillet til i'egjeringens overveielse, nemlig lettelse av import av britisk sild over Archangelsk. Sil' E. Grey svarte at eler ikke endda var kommet noget bestemt svar fra den russiske regjering og han vidste ikke, om der var nogen mulighet for at faa sildetolden ophæyet, ela der var store lagere av sild i Rusland som hadde svaret told, og som følgelig vilde bli uheldig stjllet i konkurranse med tolj. fri importert sild. Det var oplyst at sild ikke var et fødemiddel som tiltrængtes i den russiske hær. Mr. Oowan spurte derefter om eler ikke kunde henstilles til den russiske regjering at tilbakebetale tolden paa den 'iierecle fortoldede sild for derved at stille ny og gammel vare paa.samme fot. Sir E. Grey lovet at ta denne side av saken under overveielse. Eksport av fiskeri produkter til Fredril<shavn. Efter beretning fra konsulohr. 000s stillet fiskeindførselen fra Norge til Fredrikshavn sig i 93 saaledes sammenlignet med d8 foregaaende to aar: Fersk fisk tons Levende hummer Saltet sild Tørret fisk Fiskekonserver 2 Der er i 93 til Fredrikshavn indført fra Norge over tomme sildekasser, hvorhos der samtidig til Skagen er indført 7600 saadanne kasser. Disse tomme trækassers bestemmelse er at tjene til forsendelse av den ferske sild, som indbringes hertil av svenske fiskere. aaret 923 dreiet det sig om meget betydelige kvanta, men avvikte vinter (934) har de her iland bragte mængder sild ikke svaret til forventningerne, hvorfor store partier tomme kasser endnu staar opmagasinert i Fredrikshavn. Endvidere skal oplyses, at der i 93 til pakning av fersk fisk indførtes 384 tons is fra Norge til Skagen.

9 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 2 september 94 og uken, som endte 2 september. V 'd Fetskild St 'd Nordsjø.. slands Klipfisk, Klipt, is dfi k Rot S. Hyse, Anden R O.m. R.m. B k Brun B Haaaarsl og s aa orsl sild Brlslmg s'ld norsk landsk t Run s skj'ær el rund tørfisk ogn tran tran an blank run kj'ærr Toldsteder. ret sild.. lee. o '. tdl. tdr. tdr. t tdl. t' k k k k.,. k k tdr. ti' 'td' tdr., tl' tdr. td' l'. CL g. g. g. g. g. (l. l. Cl.. :::;!j:,'il' : : O 424 = = 2 65 = = = = = 3;)6 3:: 97 =5 4 l = Kristiansand Flekkefjrd. 750 Stavanger Kopervik _. Haugesund Bergen : Florø Aalesund Kristiansund Tri)lldhjem t> Bodø Svolvær n Narvik Tromsø ' Hammerfest n Vardø...,807' Vadsø Andre alt luken f _25500 _ 32l6L !J Toldsteder Kristiania.... Sandefjord... Kristiansand. Flekkefj ord Stavanger... Kopervik. Haugesund... Bergen.... Florø.,. Aalesund... Kristiansund ' Trondhj em,. Bodø...,... Svolvær.. Narvik... Tromsø... Hammerfest Vardø Vadsø Andre Hval Sæltl'an tran tdr. tdr _ Bottle nosetran tdr [...!!2Z Sildetran Sild, ferskl Sild, røkt tdr. ks ,) Makrel, saltet tdr Makrei, fersk laks, fersk levende aal Anden fersk fisk ') Hummer fik,saetlfisk saltetl Sildemel fartøi ' stk. i tdr ' Fiskeguano Sælskind Hermetik i22()j ] Uktlii f l [fl () S o () ;... :.o... *' C t?;j Z Q ' tr.j trj O ':j trj t' c.:rj t' 00 t':j ::d :j O Z O 00..., X Pi t..l O l;:d,...; 'lj 'lj l;:d > 'lj 00 trj l;:d,...; O t.;j 3 O l;:d t..l Z C\j O C

10 366 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 septemher 94 Klipfiskimporten til Kuba i 2det kvartal 94. ndbel'etning fra legationrm i Havana ved vicekonsul Hjalmar Ohlsen. Nedenformeddeleles en opgave over indførslen av klipfisk til Havana, Cienfuegos, Matanzas og Santiago de Kuba i 2det kvartal iaar: o o.. o.. :::: > CD CD O S... et et p:;'p:;' ro <j <j f' ':: l. 'O ':: '::,... et ett::i i;> J:l f',.... '. 'O 'O t::i f''':'''''' J:l w + f' Ol O':l C;:i O':l '7 æ.. Ol o f>.. C;:i 00 l c;n 'O O':l Ol C;:i 'O Ol. O':l C;:i O':l C;:i t>:i f' o + Ol O':l w. 00 w o O':l f>.. O':l 'O l + O':l 00 o + O':l f' f' O':l C;:i o o o l f' +!' l 00 O':l O':l Ol C;:i z o ':: ijc! (tl (tl ljcl.....,. (tl :j :j t:r ' o.. (tl... '... t;j :\ ce o :>;' :j ' p.. UlO '»:l(tl ':: :\ Gl (tl ':: p.. >> :\ ' :j p.. 0..,:: Gl (tl 00 'O O':l l o o C;:i l Det vil sees, at klipfiskimporten ti] Krigsforsikring. Kuba i 2det kvartal iaar viste en forøkese paa 77 tons, eller ca. 37 pet., sammenlignet med det tilsvarende kvar Styret for krigsforsikringen har betal ifjor. Norsk klipfisk indtar frem sluttet at præmien for fiskedampskibe, deles den ledende stilling paa det ku der fisker paa de norske fangstfelter banske klipfiskmarked. mporten fra norden for 6 o N. B. (ogsaa Færøerne Norge utgjorde 205 tons og hadde og sland) samt felterne hvor vaarsildsaaledes næsten forcoblet sig fra ifj'or, fisket foregaar,. kan krigsforsikres efter da den beløp sig til 647 tons; impor en præmle av pet. pro anno. Man ten av norsk klipfisk var ikke langt gaar u fra at indmeldelsen maa gjælde fra like saa stor som importen fra de for mmdst en hel fiskesæsong, eljer andre lande tilsammen. Det opførte mindst 3 maanedel', saafremt krigsforkvantum fisk fra andre lande paa 60 sikringen kommer til at virke i saa tons var hovedsagelig tysk vare. Kva lang tid, og beregnes præmien pro lite ten av den tyske klipfisk regnes rata for kortere tid end et aar. ikke for at staa paa høide med den norske, hvorfor den heller ikke opnaar de samme priser; den er endnu ikke Vor traneksport til Tyskland. gjenstand for nogen notering. rriltrods for at importen blev saa stor i 2det kvartal iaar, stillet priserne sig gunstigere iaar end ifjor; gj ennemsnitsnoteringen i kvartalet blev $.44 pr. kasse, mot $ 0.73 ifjor. Som. oplyst i legationens tidligere indberetninger maa aarsaken til det større forbruk av klipfisk søkes i den om stændighet, at priserne paa det tørre kjøt fra Argentina er gaat op i den senere tid, saa det brede lag av befolkningen ikke længere har raad til at kjfipe dette vigtige næringsmiddel. 6eD:!=:'!sr :.: me anorsr!k k?::eee op u:ss::::). ndberetning fra konsul Willy wald, Dresden: A v tran importerte Tyskland Norge: tons Den betydelige stigning turde vistnok hovecsagelig være at,tilskrive sæl og hvaltran. Forretningen med tol'skelevertran var derim ot mindre i 93 end i 92. For denne transort stillet fjoraarets gjennemsnitspris sig i Jtb. 90 pr. 00, mot Jfb. 65 i 92. fov::il Ossfra kva til (Q uan t ltes. rep arte dl' toa ate to be dd' h f h'. 9 / /9 94 lle. u e e report. or. t S week are added to totals. for next week.) : A. Skre (torske) fisket (Cod Flshery), JanuarJum... mll. st. (pieces) O Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. O Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. O B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. 'Vaarsildefisket (Spring Herring), februarmars maal a 50 liter O 2. Fetsildfisket julidesember )... tdr., saltet, fiskepakket 6 65 (Fat Herring) (Barres, salttd, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) ny sæson... maal a 50 liter O b) for østlandet (the South Coast) do..... maal a 50 liter O 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember ) tdr., saltet, fiskepakket O (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne... tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2).... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the NorthSea, salted for export to Ameriea) ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is not included.) l) Al makrel, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke me,lregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not incluued.) Ved eftcrtryk av disse meddelelser m a. a Fiskets Gang angives som kilde.

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

Kjære forældre og søskende!

Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 15. oktober 1912. Cirkulærskrivelse no 6 1912 Cirkulerer til Hans, Kristian, Trygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Mange tak for breve hjemmefra av 19/6 11/7 og 22/7

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere