fra fisk~rlair~kt0r~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~rlair~kt0r~n"

Transkript

1 U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr. 'lter. Sogn saa ukefangsten kun blev 282 og Fjordane endnu ubetydelg tor: maal, hvorav saltet 209 maal, vær skefske. Sto r s l d fs k e t faldt bra d en er beregnet tl 500 kr. alt Landets skrefske tl 8 februar uken utfor Mørekysten, hvor man er Sogn og Fjordane opfsket 85 utgjør 3.4 mll. stk., hvorav.5 hadde gode omend ujevne fangster. maal tl en værd av kroner'j hængt,.4 salt,et) 6845 hl. damp Prserne holdt sg ogsaa bra paa de Av partet er saltet 3880 maal. medcntran, 38 hl lever og 4665 større pladse, Aalesund var md S kre fs k e r e ' n e. For Fn hl. rogn mot fjor henholdsvs 3.9 delprsen ukens løp pr. mark fylke forelgger ngen kv an E:03 33 maal og Krstansund endda ltt tumsopgave for fsket sden ny ta ar. 604 og høere. Forøvrg var prsen 8 l 9 Fsket sdste uke var meget ujevnt, kroner undtagen Vadersund, hvor Bergsfjord med garn V a a r s l d fs k e t har httl den var nede 6, men her er fsk Berlevaag lner , Kongs været smaat. Der blev uken optat nu mndre. Den samlede uke fangst fjord og med dypsagn for 0000 maal garnsld, 80'00 maal notblev maal, hvorav tl Aale;.. Vardø by fra , gjennem sld og 670 maal snurpenotsld og sund 25390, Krstansund 820,: sntlg 500 Prsen var for f alt er aar søndre dstrkt optat Søndre Søndmør 6400, Romsdals sken Vardø 2 øre pr., lever maal garnsld, maal værene 3290, Ttran 350, Bjørn 8 øre lteren. Lofoten har fsket landnotsld og 670 maal snurpenotsund 930, Valdersund 85, Nor httl gt et kvantum av mll. stk sld mot fjor henholdsvs dre Søndmør 000, HaltenSulen mot 2.4 fjor og Belæg Av aarets part er 659, Lysøysund 45 og Stoksund get er mndre aar end fjo'r, men maal set, 2330 maal saltet, 300 maal. tlsvarende uke fjor større end de foregaaende 4 aar. resten tl hjemmeforbruk. Mddelblev der opfsket 202 mhal. Nu er tlstede 2793 baater mot 35 prsen for sæsongen er opgt pr. V ærden av ukens storsldfske er fjor og Prsen var for hektolter og var for garnsld 2, efter de meddelte dagsprser bereg usløet fsk fra 6090 øre pr. stk. landnotsld 22 og for snurpenotnet tl ca kroner, hvorefter og for 8øet 720 øre pr., sld 2 kr. pr. hl. V ærden av ukens mddelprs blr kr. 9. pr. lever 2530 og rogn 535 øre pr. aarets vaarsldfske r søndre dmaal. Værden av den hele stor lter. Efter de nu forelggende op strkt blev saaledes kroner. sldfangst nordenfor Stat kan efter lysnnger ser de t t tl at fsket Desuten er der opfsket 60' 000 stk. en mddelprs av kr pr. maal skulde bl godt 0stlofoten. Det torsk og stk. se. Prsen sættes tl ca kroner mot meldes at der 6 kvartml sydost av henholdsvs 25 og 70 øre pr. stk fjor, , Svellngen (3 kvartml østenfor Rs Medregnes den sld som er op og kr. vær) var adskllg fsketyngde tl fsket Sogn og Fjordane stller ut 98. stede de sdste dage, lastede smaa byttet sg aar saaledes sammenlg Tl 8 februar er alt opfsket baater og skøher stk j nordenfor Stat maal mot mest paa dypsagn. Paa Yttersden fjor, , fskedes bra og partet er nu , og tusen mot 454 fjor og for Helgeland maal 97. Saltet er aar Salten er partet 357 tusen mot maal mot fjor, 355 fjor. Vkten er partet endnu , , ubetydelg, mens partet Fosen er og '7. noget større end fjor, nemlg nu Der er set maal mot tusen mot 05 fjor. Møre er fjor, og der endnu lten deltagelse. torske Tl hjemmeforbruk er aar anvendt fsket, da de fleste endnu drver 806 maal og tl sldoljefabrkker storsldfsket, særlg paa Søndmør. er solgt 2690 maal. Partet er nu 498 tusen mot 272 net med fjor: Total...,... Herav garnsld... landnotsld.... snurpenotsld... Fsket Søndre dstrkt Sogn og Fjordane Total saltnng maal 92 maal ' r

2 60 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 februar 922 Skrefsket. Beretnng fra opsynsbetjenten Halten for uken 4 februar 922: Tlstede 50 baater med 29mand, 6 kjøpefartøer, landkjøper.. 2 hele og 3 delvse sjøversdage. Ukens part: Fskepart stk., rogn 60 hl., lever 0 hl. Av leverpartet anvendt tl dampnng av medcntran 96 hl., hvorav utvundet 58 hl. Lever tlovers tl anden tran 4 hl. Prser: Rundfsk 80 å 85 øre, sløet do. 20 øre pr., rogn pr. lter 30 øre, lever pr. lter 5 øre. alt: Fskepart stk, rogn 85 hl., dampmedcntran 84 hl. Lever tl anden tr2.n 22. hl. Beretnng fra lesmanden Bjørnol', dat. 6 februar 922: Om skresket Bjørnør dstrkt. Deltagende samme er 84 større garnbaater, hvorav 62 med motor, med tlsammen 492 mand. Sden sd ste ndberetnng antages opfsket stk. skre, utvundet damptran 70 hl., lever tl andre transorter 20 hl, rogn 60 hl. Fsk og rogn usolgt. Lever 205 ore pr. lter. Sden fskets begynde]se antages opfsket stk. skre, utvundet damptran 95 hl., lever tl andre tranf30rter 20 hl, rogn 90 hl. Beretnng fra opsynsbetjenten Halten for uken 8 februar 922: Tlstede 52 baater med 223 mand, 6 kjøpefartøer, landkjøper. 4 hele og 2 delvse sjøversdage. Ukepart : Fsk stk., rogn 92 hl., level 84 hl. Av leverpartet anvendt tl dampng av medcntran 60 hl., hvorav utvundet 98 hl Lever tlovers for anden tran 24 hl. Prser: Rlmdfsk 90 øre pr. stk., sløet fsk 20'2 øre pr., rogn 30 øre pr. lter, lever 5 øre pr. lter. alt: Fskepart , rogn 77 hl., damptran 82 hl. Tlovers tl anden tran 46 hl. lever. Fsket har hele tden httl foregaat tlfredsstllende for garnbruk; for snøre og Une. dermot yder st smaat. Storsldfsket. Cgr ammr. Opslag 5. 5/2: Storsldfsket tl Bjø:nsund trsdag 2' motorbaater 60tl;0 maal, prs 80, landlgge. Tl Krstansund onsdao 2 drvere 30 og 50 maal, prs 0( fleste venderese gaar, tlstede 9 fskedampskbe, 46 motorbaater, sedamper, 6 saltefartøer, 24 landsaltere og sere med 620 mand. Tl Aalesund onsdag 4 drvere al, StØlrese , prs 9:Y:!, utsellmg. Tl Stoksund onsdag motorbaat 33 maal garnnatsld, prs 0, øvrge fartøer venderese gaar for storm, sldetyngde fremdel:s tlstede vanlge felt nordover, utrygt vell'. HaltenSulen: Ukepart forrge uke 659 maa, prs 9. Romsdalsværene : ngen ute oaar ruskever aften utrygt, faa utrst,' tlstede dampskb, 60 motorbaater, 8 landkjøpere, 445 mand.,mndelg utselng. T] Krstansund torsdag fra SkalmenBaksbotn G dampskbe og 29 motorbaater maal, størrelse , prs 89, godver, utselhng. Valdersund dstrkt: Tlstede dampskb, 36 motorbaater, 6 landkjøpere, 322 mand. Opslag 5. 7/2: Storsldfsket: Tl Ttran torsdag 23 drvere 5302 maa, prs 02, fredag 2 drvere 2508 maal, prs 0. Tl Krstansund fredag 4 dampskbe og 50 rnotorbaater maal, prs 89J, godver. Tl Romsdalsværene fredag fra Onahavet 37 motorbaater maa, prs 776. Nordre Søndmør: Fredag fra Onahavel, Storholmen 6 motorbaater 20,5036 maal, prs 8, godver. Tl Aalesund fredag 26 dampskbe maal, 40 motorbaater maal, prs 9:Y:!0. Søndre Søndmør: Fredag fra Svnøhavet 90 drvere 5505 maal, prs 8, utselng. Opslag 5. 9/2: Storsldfsket. Tl Søndre Søndmø!' lørdag fra Svnøhavet 20 drvere 8505 maal, prs 8, ukefangst 6400 maal, godver. Nordre Sondmør: Lørdag fra StorholmenOnahavet 20 motorbaater 0252 maal, prs 8, ukelmgst 000 maal. Stoksund: Lørdag 4 motorbaater maal, prs 00}f, ukefangst 300 maal. Samlet ukefangst maal. Totalfangst tl 8 februar nordenfor Stat maa, hvorav set maal, saltet 2045 maa, hjemmeforbruk 806 maa og solgt tl sldoljefabrkker 2690 maal. Opslag 5. 20/2: Storsldfsket. Tl Bjørnsund lørdag 30 motorbaater , prs 88:Y:!. Krstansund: Søndag 5 drvere maal, prs 909Y:!, mlmdag 23 drvere maal, prs 90, godver. Tl Stoksund: mandag 2 drvere 050 maal, prs 0. Tl Aale sund mandag 6 dhvere maal prs 2:Y:!, frsk sydvest, delvs utselng. RomsdaJsværene: Søndag og mandag ngen lte, sydveststorm, landlgge. Halten Sulen : Ukefangst 33 maal, solgt fersk prs 89. Opslag 8. Trondhjem 8/2: Opslynsbetjenten Ttran telegraferer februar: Storsldfsket Ttran ukepart 200 ma3.l derav sendt fersk 950 maal saltet 200 tønder, ukens prs 80 pr.' maal. Opsynsbetjenten Halten telegraferer 3 febr.: HaltenSulen 4/29/2: Ukepart 659 maal, solgt fersk 50 maal, saltet 609 maa] med 92 tønder, prs 9, alt 679 mg,al, solgt fersk 708, saltet 6083 maal med,926 tønder. Opsynsbetjenten Ttran telegraferer dag: Storsldfsket, ukepart hersteds 350, alt sendt fersk, prs 0. Fylkesmandell. Vaarsldfsket. Opslag 2. Haugesun 5/2:. Enkete posenotfangster SkudenesfJorden leftenmddag, prsen for de ført2 htkomne 40 maal 8 tdluere dag ntet nævneværdlg herutent'or. b < kngstadsandve (Karm øens ve,tsde) 30 baater 040 maal natsætsld dag. Opsl\g 2. Døseherholmen 6/2: Drvfske n at FedjeKorsfjorden tl 40 maal bedst Korsfjorden, ntet paa landsæt. Opslag 2: Aakrehavn 6/2: Paa natsæt vestenfor Ferskngstadnesset ujevnt, dog enkelte bra fangster. Opslag 2. K vtngsøy H/2: Meget gode utsgter for vest og sydvestsclen her dag. Opslag 2. Aakrehwn 7/2: Paa llatsæt dag helst smaat, kun enkelte bra fangster, bed st vest for Nyvngen. OpsyneL Opslag 2. Haugesund 7/2: Ubetydelg fangst baade med drvgarn paa Utsrehavel nat og paa natsæt langs Karmøens vestsde, for Kjør utenfor Tanangen utsgter. Opslag 2. Aakrehavn 8/2: Gruudet snetykke og kulng kun delvs træknng, kun fornemmelse. Opslag 2. Haugesund 8/2: ngen drvnng herutenfor llat, nu snestorm. Opslag 2. Solsvk 8/2: n3.t KorsfjordenStolmen 6 drvere 220 maal, prs, ellers 'landlgge. Opslag 2. Haugesund 8/2: Søndre vaarslddstrkt: Fsket smaat endda alt aar optat hl. garn, hl. landnot og 000 hl. posenotsld,. respektve mddelprser: Y:!, 2 og 2)0; kroner hl hl. sld set og 3500 hl.. saltet, resten hjemmeforbrukt. Derhos optat torsk og se l henholdsvs 25 og 70 øre, det allermeste hjemmerorbrukt. Opslynet. Opslag 2. Kvtngsøy 20/2: Meget gode utsgter for sydsden Heglerne dag., Opslag 2. Aakrehavn 20/2: Tldels gode dagsætfangster vestenfdr Nyvken. Opslag 2. Egersund 20/2: Hval og fugl utenfor Egersund og Jederraunen gaar og dag, hø sjø hndrer trælmng av saue redskaper. Opsynsmanden. Opslag 2. Haugesund 20/2: En lten posenotfangst vestenom Kvtngsøerne gaarkveld. Paa Utsrehavet nat ganske aa og smaa drvgarnsfangster. Opslag 2. K VtllgSØ 2/2: Kun fornemmelse paa natsæt ndenfor Rødholmene dag. Opslag 2. Egersund 2/2: Nogen ba a ter gode fangster natsæt ved Obrestad, Jæderen. Sorte garn ved Egersund, men hval og fugl utfor grundene. Lensmanden. Opslag 2. Aakrehavn 5/2: gaar eftermddag og dag hval og fugl utenfor Opslag 2. Haugesund 2/2: Vestenfor Aakrehavn. Kvtngsøen 4 snurper tlsammen 800 maa gaarkveld, støl'relse 550, prs 7. Paa Opslag 5; 6/2: Storsldfsket o Tl Opslag 2. Aakrehavn 6/2: Paa nat Utsrehavet nat 70 drvere, hvorav de Søndre Søndmør: Torsdag fra Svnøhavet sæt vestenfor Ferkngstadnesset dog en httl ndkomne maal, prs drvere maa, størrelse 580 kelte bra fangster. 600, prs 8, almndelg utselng. Tl Opslag 2. Aakrehavn 2/2: Paa na Aalesund torsdag 66 drvere b f t maal, prs 90, utselng. Romsdals. Opslag. 2. Haugsund 6/2: Paa Ut sæt vestenfor Nyvken dag ra angs er. værene: Torsdag fra Onahavet 2 motol' slrehavet mat.20 dnv.ere maal, baater 9000 maal, prs 8, godver, al størrelse 600, mlddelpns 8:o, langs Fer

3 22 februar 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 S kren ske. Opslag 24. Aalesund 5/2: Deltagelsen torskefsket Møre fylke endnu forhold3 s lten, sær for Søndmor og Romsdal, noget mer for Krstansund og Nordmørsværene. Fangsterne har for Nordmør været paa garn , paa lner , Romsdalen paa garn: , ntet fors3k med lne. Søndmør paa garn , l'yk Alleredenogen deltagelse Borgundfjorden, paa garn 63050, største del av fskers muen drver fremdeles storsldfske. Opslag 24. Aalesund 8/2: Opfsket More fylke stk skre, 889 hl. rogn, 240 hl medcntran. Herav Nordm0r , Romsdal , Søndmør Leverholdghet stk. pr. hl. lever, fskevegt pr. 00 stk. sløet fsk, tranproeenten 5060, rundfskprs øre pr. stk., leverprs 2923 øre. pr. lter. For Nordmør, Romsdal og Nordre øndmør bra garnfske, men svært ujevnt, fra 40 tl 400, lne smaat, dagsfangster GO 280, ryk ubetydelg, lten deltagelse endnu torskefske. Borgundfjol'dfske deltar 4060 smaabaater, dags fangster 6 50, fnt vel'. Opsynschefen. Opslag 25. Maaløy 6/2: Sogn og Fjordane fylke endnu ntet nævneværdg torskefske og lten deltagelse, men god begyndelse Raudeberg, Kalvaag og Bremanger opsynsdstrktel'. Opsynschefen. Opslag 25. Maaløy 8/2: Torskefsket Sogn og F.ordane endnu smaat og lten tlslutnng, da sldefsket httl mest nteresse, bedst Raudebergs opsynsdstrkt, httl opfsket $200 stk. torsk, hvorav saltet 7200, h.emmeforbrukt 2000 stk., dampmedcntran 33 hl, rogn 32 hl., kommende uke anblges fsket ta opsvng, deltagelsen økende. Opsynschefen. Opslag 27. Trondhjem 8/2: Fylkets samlede fskepart 56000, dampmedcntran 367, lever 2, rogn 330. Tlstede 228 baater med 89 mand. Fylkesmanden. Røst 290, lner Svolvær, Hennngsvær 80, Stamsund, Værøy 60, BaJstad 50, dypsagh Bsvær, Skroven 00, Brettesnes 70, Hopen, Hennngsvær 20, Stlmslmd 40. Fskeprs usløet 7590, klovs 720, leverprs 20 28, rognprs 535, dag nordveswg overskyet, utror. Utvalgsformand. Opslag 30. Balstad 8/2: Fskepart 0. mll., hvorav 0.4 saltet, 0.52 mll. hængt, resten ander]edes tlvrket. Leverpart 302, campmedcntran 238, rognpart854 hl., leverholdghet , tranprocent 45 65, fskevegt garnfsk 330, lnefsk 340, fskeprs usløet 6000, klovs 720, leverprs 2530, rognprs a5.tantal 2793, hvorav 76G. garnbaater, 956 doryer fra selskøte, 238 motorfarkoster, 0 dampskbe, hvorav 0stlofoten 708, Hennngsvær 407, Vestlofoten 522, V ærøy, Røst 56, kjøpefartøer 5, hvor' av 0stlGfoten 04, Hennngsvær 30, Vestlofoten 3, Værøy, Røst 4. Onsdag gjennemsntlg garn Skroven, Hopen, Stamsund, Hene 60, Hennngsvær 00, Halstad 80, garndampere Hennngsvær 400, lneskøter. Svolvær,. Hennngsvær. 80, lnebaater Hennngsvær, Balstad 60, dypsagn Skroven, Svolvær 80, Hopen, Shmsund 40, Hennngsvær 00. Fredag gjennemsntlg garn Brettesnes 250, Skroven, Værøy 80, Hopen, Sørvaagen 40, Balstad, Nufsfjord, Sund 80, Sørvaagen 30, Røst 200, lneskøter Svolvær 20, Værøy 80, lnebaater Kabelvaag, Hopen 30, Ralstad, Værøy 50, dyps3gn Brettesnes, Skroven 50, Kabelvaag 40, Hopen 60, BreUe:3 nes 3, dypsagndampere Torsdag gjennemsntlg garn Brettesnes, Balshd 70, Skroven 80, Kabelvaag 200, Hopen, Hennngsvær, Rene 50, lneskøter Brettesnes, Svolvær 280, Hennngsvær 200, lnebaater Brettesnes 200, Kabelvaag 00, Hepen 30, Hennngsvær, Værøy 70, Bal )tad 40, Sørvaagen 20, dyp sagn Brettesnes 50, Skroven, Hennngsvær 00, Kabelvaag 50, 3 dypsagndampere Brettesnes kvartml sydøst av Svellngen adcjkllg fsketyngde tlstede. Sd ste lastet smaabaater, skøter , hovedsagelg dypsagn. Nærmere underretnng mangler. Utvalgsformand. Opslag 32. Vadsø 8/2: Bergsfjord garn Opslag 28. Sørgjæslngerne 9/2: Vknao baater , Galtenfjorden garnfsket. Fskeropsynet vrksomhet, fske buj.ter jevnt 50, Kohbevaag, Hasvaag lner partet ubetydelg, belæg fskebaater ltet. 2;50350, Brevkbotn garn , Has Fredag ndreværene garn optl 200 lner vk enkel lneh;:;,at 95, Sørfjord, Stjernoen mnure Ytterværene ga.rn optl 500, lner enkel lneskøhe SOO, stormhndrng, Berleuprøvet, kloprs 820, leverprs 2025, vaag enkel lneskøte 300 torsk, 2600 hyse, lognprs 2530, fskekjøpere 8. Flat dypsagn , { ongsfjord , angerfsket : 8/2: Fskepartet 7 300, Vardø by dypsagn , Norddamptran 45, rognpartet 35. varanger, Vadsø lnebaatet , lodde tlstede Berlevaag, Kongsfjord, Varanger Opslag 29. Bodø 8/2: Yttersden: OP fjorden. Prser Vardø by, 2, lever 8 øre. fsket alt stk. torsk, hvorav hængt G02000, saltet 390, set 94080, dg,mptran 343 hl., lever 32 hl, rogn 028. Helgeland: Opfsket alt stk. torsk, hvorav hængt , saltet 7400, set 37800, damptran 805 hl., regn 3: G. Salten Hamarøy opfsket 3500 stk., alt hængt.. Fylkesmanden. Opslag 30. Balstad 5/2: Lørdag gjennemsntlg garn Brettesnes 80, Balstad 300, lner Brettesnes 40, Balstad 30, dypsagn Brettesnes 20, forøvrg landlgge. Mandag gjennemsntlg garn Brettesnes 00, Skroyen 200, Kabelvaag, Hopen, Hennngsvær, Nufsfjord, Sund, Rene 50, Stamsund, Ure 220, Balstad, Røst 280, Sørvaagen 320, lnef Brettesnes, Hopen, Hennngsvær 40, Kabelvaag, BaJstad, Værøy 60, lneskøter Sv0,,ær 300, Hennngsvær 50, dypsagn Brettesnes, Hopen 00, Skroven 40, Kabelvaag 30, Stamsund 70. Trsdag gjennemsntlg garn Rsvær, Skroven; Hennngsvær, Nufsfjord, Sund 00, Brettesnes 40, Stamsund, U re, Sørvaagen 70, Balstad, Rene 50, Fylkesnnnden. Opslag 36. Nyksund 6/2: Fskepartet stk. torsk, derav hængt rundfsk 56800, saltet 00, set 22080, kvete set , hyse set , smaafsk hængt 4630, saltet 00, set 250, danpmedcntran 64 tdr., leverpart 2 hl., rogn saltet 24 hl., set 26 hl., fskevegt 390, leverholdghet 950, tranproeent Prser: Torsk 8 20, kvete 2050, hyse 58, smaafsk 08, lever 20, rogn 320. Belæg: Langenes 3 garnbaater, 3G lnebaater, derav 0 motorbaat8l', 22 smaabaater, 24 mand, Nyksund 8 garnbaater, 22 lnebaater, derav 6 motorbaater, 22 smaabaater, 2 doryer, 35 mand, 0 landkjøpere. Sden sdste beretnng 3 sjøversdage. Nyksund garn ukegammelt buk torsk, natstaat bruk , lner motorbaater ukegammelt 3 næhers bruk Opsynsbetjenten. Opslag 36. Brestrand 7/2: Øksnes: Belæg 49 baater, hvorav 33 motorbaater, 223 mand, 0 kjøpere, 0 damperer, opfsket 79200, lk stk. torsk, hvorav saltet 2000, set 000 stk., resten hjelhængt, 300 kvete, 32 hl. damptran, 472 hl. rogn, hvorav 60 hl. set, resten saltet, EO hl. udampet lever, fskevegt , leverholdghet , tranprocent 60. Prser: torsk 8, lever 20, rogn 20,' kvete 50. Uken 5 tl februar fsket stormhndret, spredte træknnger torsk. Mandag 3 februar 2 tl 4 nætters bruk gjennemsntlg 400, trsdag natshaet , onsdag 500, enkel baat 000, torsdag gjennemsntlg enkel baat 000 torsk, fsken slor, fet og fyldg, rognen fast, godvel'. Lensmanden. Opslag 3G. Bø Vesteraalen 8/2: Sden forrge beretnng 2 nætters garn, Hovden , Nykvaag , Aasandfjord , Straumsjøen , Skarsvaagen , Svnøy , opfsket part 3350 stk., hvorav set stk., hængt stk., damptran G hl., rogn 230 hl. Prser uforand ret, fskevegt 400. Lensmanden. Opslag 8. 2/2: Landets skrefske tl 8 februar 3.3 mlloner stk., hvorav.5 hængt,.4 saltet, 6845 hl. dampmedcntran, 38 hl. lever, 4665 hl. rogn mot fjor henholdsvs tdrammr. Sldefsket BohusHn. Opslag 4. 2/2: Sldefsket BohusHn smaat for shnder, ukefangst 73 hl. travvsld og 375 hl. notsld.!(lpfskmarkedet. Opslag 5. 5/2: Legatonen Ro de Janero telegraferer februar tl Utenrksdepartementet: Klpfsktlførsel januar norsk 4257, utenlandsk 2695 koll, beholdnng omkrng 4000 koll. Prser 3040 mlres. Opslag 5. 5/2: Gereralkonsulatet Blbao telegraferer 4 ds.: Uketlførsel 2500 kvntaler slandsk, klpfskbeholdnng Blbao slandsk. Prser: Norsk 80 90, slandsk 902 pesetas. Kurser: pund 27.86, francs Opslag 5. 7/2: Legatonen Lssabol telegraferer 6 februar : Lssabon klpfskmport slands 35 tons, brtsk 5. Beholdnngen: slandsk o, slandsk labradorbehandlet 330, Nyfundlandsk 65, Nyfundlandsk labrador behandlet 70, portugssk 50. Prser som sdst, dog noget fastere fo ullvrket vare grundet forholdsvs smaa lagere K ms: Pund 4. Oporto: mport brtsk 000, beholdnng brtsk Prser: Brtsk prma storfsk 72, mddel 44, smaafsk 36, portugssk ForSkjellge utenlandske meddelelser. Blbao, 4 februar 922: Sardnfsket Vgo forrge uke 293 kurver.

4 33 l!, 62 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT _ FRA FSKERDREKT 22 februar 922 Oeelgelske fskerer. (Ved Norges fskeragent Storhrtallllcll og rlalld.) JanU,f 922 Januar 92.. Cwts. For alle sorter tls Specfsert for følgende sorpr: Cwts. Sal tsldmarkedet. Fra Norge ankom: 7700 tdr. og fra Skotland 455 tdr. Efterspørgselen var ganske god og prserne holdt sg omtrent uforandret, naa'r undtages 920 sld, l _.J_!_67 2Zq som offereres ltt bllgere. Prsen for ny storsld holder sg 2 omkrng.ft 900 pr. strampakket Sld.: ; 2 b 7 80 tønde.!f : : : : : : : : : : : : : : : : Den tyske jernbanestyrelse for Torsk høer fra lnars godsfragterne med yderlgere 20 pct. og denne fragtfor Lange Se b høese vl formodentlg bevrke, at Hyse man tl utgangen av ndeværende Hvttng Flyndre maaned vl kunne regne med en Kvete ;god efterspørgsel efter saltsld fra _S_k_a_te_ogr_o_kk_e_.._._._._.._._._',,_3_2. 3_6_8':e:_6;9::8,),,:5 3...;,_8_4_4..'._8_...,26_3 ndlandet. Generalkonsulatet Reykjavl{ telegraferer tl Handelsdepartementets fske avdelng, dat. 8 februar 922: Klpfskeksport første halvdel februar Spanen 356 tons, hvorav 08 labradorstyle tl Valenca Leth 88, samt 252 utverret fullsaltet fsk. rekte dampskbe med set sld, dels kasser og dels løs rummet, og med rutebaaten 77 kasser. Alt 'alt blev der tlført markedet omkrng 2 mlloner pund fersk sld. ndberetnng fra Norges fskeragent England, Hans Johnsen, dat. Hull 0 februar 922: Prserne for god vare var fra J!f[ 3.50 S de han del e n uke. som tl.;/l 4.00 pr. pund. Desforuten an end tel O feb r u ar. kom dampskbet»rma«fra Hull med Markedet aapnedes paa mandag 3534 kasser. Kvalteten av med ankomst av 5 dampskbslaster denne last var som, ventelg mndre fra storslddstrkterne, hvorav 3 god og slden, som var forhaandslossedes og de andre ov:erholdtes tl F l H. d t 2 solgt tl.;/l 3.70 tl.!t 4.00 pr. pund, ra egatlonen l avalla a. næste dag, et daarlg omen for febr'uar' maatte av den grund sælges tl Oll. f k 'ld k b d t salg avers Sl paa u ens ese Angaaende klpfskmarkedet krng.ft 3.00 pr. pund. dag. Der er ngen frem,mede kjø Havana tdsrummet 08 januar Det har den sdste td forekom pere her, da norsk storsld kke har lueddeles følgende: met, at dampere med fersk sld, nogen nteresse for London, hvorfor ngen ndførsel. som har været sendt tl Hull, er lokalsalget gk trægt tl prser fra Beholdnngen pr. 20 januar var blt omdrgert tl HamburgA /5/ kassen og resferne solgtes anslaat tl: 4500 kasser fsk alt, tona. Da denne sld er længe ut den næste dag tl ltt lavere prs. hvorav 3500 kasser norsk fsk og underves, er kvalteten ved an En tysk trawler som medbragte en 000 kanadsk. komsten her mndre god og maa av del hundrede stamper løs sld solg Prserne var følge»revsta Ofcal«for kanadsk og Alaska. $ 0.50 $.00. Norsk fsk noteres med $.50. Kurser for kubansk lllynt eller u. S. Cy: Londen 60 d/v. $ 4.22 pr. f. Pars 3 dv. $ pr. 5 fr. U. S.A. 3 dv. 4 P. Fra Norges fskeragent Tyskland, Johan Reusch, dat. Hamburg 7 februar 922: den forløpne uke ankom fra Norge tl HamburgAltona 9 dden grund sælges tl prser,solp, tesl. tl 6/:a7/ pr. stamp. De. ovr,,.. lgger under de regulre markedso lggende laster fra gaardsdagen prser tl stor skade for markedet. fandt avsætnng tl ( l 3( kassen. kke' alene ødelægger denne daar En lten last bestaaende av 500 kaslge vare prserne for god kvaltet, ser notsld og 500' kasser garnsld men den ødelægger ogsaa røkesld fra vaarslddstrktet gk ut en lnarkedet ndlandet. fart tl 33( a 30/ for notslden og 20/ Det er derfor fersksldekspor for' garnsld. Paa torsdag an kom lens nteresse, at der kun sendes ruteskbet»dqmno«med en overprma, fersk vare tl det tyske vældende fo.rsynng av 7900 kasser marked. storsld og dag yder lgere 3000 kas Veret har den sdste td været ser fra storsuddstrkterne; begge mldere og den lange kuldeperode laster er solgt tl 7/ a 8/. Stuatonen synes nu at være slut. sen paa reddedes ved at der heldgvs Elben er dog fremdeles meget blev efterspørsel fra Yarmouth, som generende for seladsen optl Ham tok omkrng halvparten, ellers vlde burg'altona. det været umulg hersteds. at fnde,kjøpere tl saa store parter stor,,. sld. alt ankom uken:

5 ' l 3 :22 februar 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSBEDR_RA SKEDEØN kasser og endel hundrede stamper storsld. 500 kasser notsld fra vaarslddstrktet. 500 kasser garnsld fra vaarslddstrktet. Som allerede før ndberettet under høstsldfsket ved Yarmouth og Lowestoft. var kvalteten gjennemgaaende meget slet og det hørte tl sjeldenheter at slden passet for røktsld for Orenten og oversjøske markeder. Under dsse ornstændgheter turde der være et mlndre marked for vor rundsaltede sld tl NordFrankrg, hvor røkt sld anvendes den daglge husholdnng og hvs salterne anlægger rmelge prser er der vsselg avsætnng for endel tusnder tønder. Forøvrg er jeg av den formenng at salgsforholdene netop nu stller sg gunstg for salg av norsk saltet, ganet sld, det der praktsk talt ngen beholdnng er av Yarmouth sld og den skotske beholdnng pr.. 3 januar utgjorde kun 7 0'54 eksportpakkede tønder. Det svenske marked byder for tden, fremfor andre markeder, gunstge salg under forutsætnng av vel preke vert ganet sld, fersk fra sjøen. For at opfylde de fordrnger som kræves for et prma produkt maa slden ganes straks den føres paa land. Ved en systematsk drft kan et halvt snes saltere anvende den hele storsldfangst ogpaa denne maate alene konkurrere prs med hele verden. ndberetnng fra Norges fskeragent England, Hans Johnsen, dat; Hull den 7 februar 922: Sldehandelen uken end t 7 feb r u a r. Markedsforholdene var paavrket av forrge ukes store levernger av storsld, som der er mndre avsætnng av for det hjemlge forbruk hertllands. Den slags eksport maatte tlfælde den sku de kunne lønne sg ske ved sammenslutnng, saa at parterne avpasses efter markedets behov hersteds. Den norske eksport av set storsld tl England har altd været en meget daarlg affære. Slden ndtræffer paa en aarstd da der under almndelge verforholde er rkelg De 'ske fskerer. (Ved Norges fskeragent Storbrtannel og rland.) Cwts. Januar 922 Januar 92 M Cwts. M For alle sorter tls Specfsert for følgende sorter:! Sld ! Brslng Makre Torsk !) Lange Hyse l 538 l Hvttng... ' Flyndre... o 667 l l 965 Skate & rokke tlførsel fra Skotland, rland og gen av set og røktsld. Under dsse Cornwall for det daglge behov n forhold for øe maa eksporten reguden landet. Vor storsld er heller leres efter markedets ndskrænkke yndet av befolknngen, da den kede behov forat tap kan undgaaes. for det første er stor og for det De gjenstaaende rester av forrge andet presenterer den sg mndre ukes storsld solgtes tl 5/ a 6/ kasfordelagtg som fersk sld. Det er sen. derfor kke tale om at sælge slden fersk, e heller tl Bloater behandlet Markedet paa mandag aapnedes sld, saa den eneste utve er at h med ankomst aven fn blank last røkerne ta sg av behandlngen og av set sld fra Bergenhus, hvorav følgelg blr markederne let over en mndre del solgtes tl 25/ og fyldt naar der samtdg er meget resterne vderesendtes tl ndlan skotsk røktsld tlsalgs. det, bl. a. tl London, hvor prsen var 25/ a 30/; herfra ga ar mndst 0/ Som jeg tdlgere har fremholdt kassen omkostnnger. Der tlfører saltsldmarkedet gunstg for den tes markedet ogsaa en last storsld, hele storsldfangst og paa bass av soll møtte et trægt salg tl 0/ l en prs av 6 kroner maalet tl 2/6. Trsdagens tlførsler bestod fskeren, under forutsætnng av at av 2 laster fn, blank, god kvaltet ganng og saltnng foregaar plansld fra Bergenhus, hvorav ltt so]g mæssg og store parter. Nævnte tes tl 6/ a 8( og resterne næste prs tl fskeren er kke høere end... a t d e t l ønner '. Sg at f' S k e, h vor f or dag. bl samme. pnser. Der var ngen d t kl t f lb' større kjøpelyst, dels skyldtes der e er ar or enlver som er aat t 'ld f t f OL paa, a Sl en var or s or or oneer at en mndre prs sætter fskedon og dels var prsen for hø for ren gjæld. Jeg skal desuten gjøre røkerne. opmerksom paa, at der ogsaa paa saltnngsomraadet. maa være sam Med onsdagens ene last av stor menslutnng for at det færdge pro sld gk salget meget slet, det prdukt kan sælges tl topprs. serne var 7(, 8/, 9j a 0/, alt efter Endvdere skal jeg bemerke, at ndholdet kassen og resterne den r.økerforretnngen lgger meget følgende dag 7/. Et dampskb med slet an hertllands for den norske storsld satte kurs for Hamburg. setsld eksport aar. Et av de stør Av to laster fn notsld paa torsste frmaer denne branche er dag solgtes endel hundrede kasser lkvdaton. hvlken utstræknng tl / a 2/6; endel kasser konsgsalgsmændene vl yde røkerne kre nertes tl Manchester og solgtes dt skal jeg kke uttale mg vdere dag tl 3/; efter. at der medgaar 9/ om. Der er ogsaa andre faktorer, utgfter blr nettoen 4/, som nenne som svære jernbane og arbedsut dækker fragt og utgfter Hull. gfter, slette arbedsforhold o. s. Vo, dag tlførtes markedet en last hvlke alt forbndelse l dsse tder notsld, hvorav en mndre del er hø grad ndvrker paa avsætnn solgt tl 2/ a 3j. Flere baater er.

6 64 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 febmar 922 ventendes og det er at befrygte at tl, og saafremt markedets behov kanundgaaes for varer bestemt for prsen næste uke blr meget lav. nøe studeres og samarbede etab Pars. Men ved fremkomsten tl alt tlførtes uken: 000 kas leres med herværende nteresserte Pars vlde, def utvlsomt være forser notsld og 3800 kasser storsld. frmaer, burde saadanne eventuelle delagtgst at lægge saadanne parter forsøk lede tl tlfredsstllende re nd paa kjølelagre der for at foresultater. bygge at for store kvanta blr sat Cdgrammr. Efter de oplysnnger som konsu paa markedet underet. Fsk tl Saltsldmarkedet. latet tdlgere har ndhentet ved ;andre markeder det ndre vl forrørende selskapet»les Frgorf mentlg hensgtsmæssgsje bl at Opslag. 8/2: Fskeragent Reusch, Hamburg, telegraferer 7 februar: Uketl førsler saltsld 7700 tønder norsk, 455 ques de l' Almentaton Havrase«sende med kjølevogn fra Havre tl skotsk, god efterspørsel,,prser uforandret, 920 sld ltt bllere, storsld 900 skal dette selskap være god,!. ledet vedkommende jernbanestaton. mark tønden. og vel anset. Det største av dets Med: hensyn tl spørsmaalet,om to kjølelagre er centralt belggende hvorvdt Havre skulde kunne egne Fersksldmarkedet. sg SOll tranststed for frossen eller Opslag 2. 4/2: Fskeragent Johnsen, Hull, telegraferer 4 februar: 3900 kasser Søndre Bergenhus sld ubetydelg solgt, 6 8 shllng kassen, ngen kjøpere. Opslag' 2. 5/2: Sekretær Jakobsen telegraferer 4 februar fra Antwerpen:»Zeta«300 kasser storsld, drekte damper 499 kasser storsld, prs 255 francs kassen, endel usolgt, markedet overfyldt.. meget vel utstyrt for opbevarng av havne som Nordafrka, Vestafrka persable varer. Alle dsse kjøle Sydamerka, U. S. A: ll. v., har flere Opslag 2. 5/2: Fskeragent Johnsen, Hull,telegraferer 5 februar: Rester fra lagre blev bygget væsentlg for lag de senere aar sat nd fartøer gaar 6 7 shllng,.2200 kasser storsld 70 shllng kassen: rng av frossent kjøt og synes for synt med tldels meget store kjøle Opslag 2. 6/2: Fskeragent Johnsen,.nærværende gjennerngaaende at anlæg. Hull, telegraferer 6 februar: Rester storsld fra gaar 7 shllng kasser nol være ltet belagt, hvorfor dette tds Forøvrg tør henvses tl konsulasld 2 sh. kassen, markedet flaut, massevs av fsk. Opslag 2. 8/2: Fskeragent Reusch, Hamburg, telegraferer 7 februar: set E:.ld dagsprs 3.503,75 ankomst mandag, mark pundet. Opslag 2. 20/2: Fskeragent Johnsen, Hull, telegraferer 20rebruar: 300 kasser 0sld 2322 shllng kassen,. b aa d e l va d angaarorbndelsen f med vandveene og jernbanen. 8el set fsk bestemt for andre skapet er nteressert et'andet, kan konsulatet kke uttale sg, det netnp bygget kjølelager her byen, man savner kjendskap tl hvlken Opslag 2 4/2: Fskeragent Reusch hvlket lkeledes har en meget utstræknng og tl hvlkemarkedc3r Hamburg, telegraferer 4 februar: Dagsprs prma setsld , auktonen praktsk belggenhet baade med eksport av frossenellet set fsk betalt mark pundet, markedet hensyn tl ndtagnng og utekspede foregaar fra Norge. Konsulatet undrng av varer. Av konsulatets td later mdlertd kke at nævne at,av ltt flauere, lavere prser sand synlg slutten uken, saltet slosld 900 mark strampakket tønde. lgere rapporter vl fremgaa at og de mange rederer der fra RaVLe saa.andre kjølelagre fndes her; underholder regelmæssg damphvorfor det vl sees at Havre er skbsforbndelse paa OV8'sjøske punkt kanske turde være heldgfor tets rapport»havre som fskebye: opnaaelse av favorable kontrakter (publcert»fskets Gang:( for 30 for lagrng av fsk Efter hvad der. november 92) samt konsulatets er blt konsulatet meddelt, vl de ndberetnng om den franske kjølefor kjøt bestemte kjølelagre snm ndustr, datert 4 oktober f. a. regel neppe motta fsk tl lagrng medmndre kontrakt ndgaaes for et kke altfor kort tdsrum. Fortegnelse over merkeplgtge norske fskefarkoster 922 Havre som fskeby. Skulde norske eksp'ortører efter er utkom,met og erholdes tlkjøps behørge undersøkelser hos forrel bokhandelen for en prs av kr Det norske konsulat Havre med nngsforbndelser Frankrge kom pr. eksemplar. deler skrvelse av 24 januar 922 me tl det resultat at frossen fsk Regstret omfatter 6363 fskefølgende : med fordel kan sælges hertl, vl farkoster ordnet dstrktsvs.»konsulatet har ndtrykav at det efter det oplyste formentlg vse Regstret gr følgende oplysnng Havre besdder gode betngelser for sg, at Havre bedre end nogen an om: Farkostens merke, art, navn) at kunne bl ettranststed for m den nordfransk havnebyer egnet anvendelse, byggeaar, længde? port av norsk set eller frossen fsk Hl at formdle mporten. Kjøle bredde og dybde, for motorfarll Frankrge. Saavdt vtes, har lagre fndes rgtgnok ogsaa Dun koster motorens navn og større8'8, Hogen nævneværdg ndførsel av kerque og Boulogne, men jern for dampfartøer, masknens stør :aadalne fskevarer httl kke fun banelnjen fra Dunkerque tl Pars rese. Fremdeles antal av de fskdet sted hertl, og det synes derfor er 305 km. lang, og fra Boulogne eg fangstbaater (doryer o. so v) som som om herværende fskekjøbmænd 254 km mens lnjen fra Havre tl hører tl en hovedfarkost, og endeneppe har større erfarng for hvor Pars kun er 228 km. Hg eerens navn og postadresse. uan ndførsel av denne slags fske Det tør forøvrg være værdt at Desuten fndes ndtat en fortegvarer vl falde ut prakss. De nævne, at Havre kan frossen eller nese over fskernspektørerne og Havre etablerte moderne kjølelagre set fsk losses drekte over læg over tlsynsmændene hvert merkegjør det nu mulg at der kan fore tere, forsynt med kjøleanlæg, for dstrkt; merkeloven, reglene for tages forsøk med ndførsel større bugserng op Senen tl Pars, saa merknng av fskefarkoster rrl v» skala av frossen eller set fsk her ledes at lagrng Havre detheletat samt opgave over opsynsdstrkter.

7 ! 660 tebllf 9n UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRJFT FRA FSKERDREKTØREN 65 Rapport nr. 4 om skrfjskt 922& 922 tl 8 februar 00 stk.! Der(Jv sløt torsk' Lever tl vegt 2. Damp overs tl Torsk leverhol medcn (Jndre 000 ste hængt saltet dghet stk.! tr(jn hl. tr(jnsorter Prser for Tlstede Rogn lever hl. sløet kjøpe baater pr. hl. torsk farpr. rogn tø er fskere l 000 stk. 000 stk. lever hl. l hl. 5 ) pr. hl. Fnmar< Vnterfsl<e tl 3/ Troms fylke.... Lofotens opsynsdstrkt (Herunder Værøy og Røst) Yttersden.... HelgelandSalten... N. TrøndelagVlden S. Trøndelag Fosen. Nordmøre fogder... Romsdals fogder... Søndmøre fogder... Sogn og Fjordane fylke Søndenfor Stat... Tlsammen Mot 92 tl 9/ / / / / / /2 94 2/ 'Jh. Lofoten 92 tl 9/ / / / / / / / ) )\ l} l ' =350: , ) l ! ! rund J_ :25rund _._.._ l l , ! 6827 l : l : rund Tællngen regelen optat fredag aften, for enkelte dstrkter torsdag eller onsdag. ) omgjort tl stykker efter 270 = 00 stykker. 2) omgjort tl stykker, opgave sdste uke mangler. 3) Prsen pr. 00 stk. usløet torsk 6090 kr. 4) Herav 766 garnbaater og 956 doryer fra 238 motorbaater og l selfartø og 0 dampskbe. 0stlofoten er statonert 708, Hennngsvær 407, Vestlofoten 522 og Værøy og Røst 56 baater. 5) 00 lter lever gav Lofoten 4565 lter dampmedcntran og Møre fylke 5060 lter ) l

8 Sldemel Rotskjær Fskeguano Sælsklnd Haakjærr. tdr Hermetk CJ) CJ) c tt Z,..., r O tt t Cl Cl t r ttl r'. Cf) ttl 'T O Z O Cf) 'T ;V) ;A: tt :::O. 03 ttl Cl ;:j,..., 'T > 'T U3 ttj a :;a m ;A:...J sl ttl Z l'.) tv..., ro u ;:: :o ; <.D l'.) tv. ToJdsteder norgts utf0rs au fs(tl'rodukttr fra l januar tl fbruar 922 og lktn som tndtt l fbruar. Fetsld Klpfsk, Nordsja slands lpfsk, Vaarsld og.skaaret Storsld Brslng slandsk Rundfsk sld sld norsk tdr. sld tdr. tdr. etc. tdr. tdr. tdr. Se Hyse, Anden D.m. R.m.. Rogn Blank Brun Brun rund tarfsk tran tran blank tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. Krstana Krstansand Egersund Stavanger Kopervk Haugesund Bergen ) Florø Aalesund; Molde Krstansund Twndhjem Bodø Svovær Narvk Tromsø Hammerfest.. Vardø... Vadsø... Andre... alt l uken _ ' Hærdet Hval Sæl Bottle Sld, Makre, Makre. Laks, Toldsteder Sldetran hvalolje Sld, fersk tran tran nosetran rakt saltet fersk fersk tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. ks: tdr. Levende Anden aal fersk fsk Hummer stk. Fsk, saltet farta Fsk, saltet tdr. Krstana Krstansand Egersund... _. Stavanger Kopervk... Haugesund Bergen ) Florø _. Aalesund = Molde Krstansund frondhjem Bodø... Svolvær Narvk Tromsø... Hammerfest.. Vardø... Vadsø... Andn' alt l uker. =6s ) Desuten utført 460 fersk rogn _. _ _ _ !

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere

fiskets Gang Fiskeutbytte SOlg~ I I hl. I hl. : hl.

fiskets Gang Fiskeutbytte SOlg~ I I hl. I hl. : hl. Fskeutførselen 000! tk fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle O cl 4 l ~ 923 postanstalter og paa fsker..... _._..

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

, fra"tisk~riair~kt0r~1t

, fratisk~riair~kt0r~1t 7000 Uk~ntlg~ m~dd~lels~r for norsk, fj.sk~rb~drft, fra"tsk~rar~kt0r~t, drvere med 34 maal, torsdag 42 sld maalet og mddelprsen er be, drvere, med 40, fredag 245 drvere regnet tl 30 kr. maal. søndre Uken

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

.,;. an. Nr =-~ ~ ~ ifjor, Værøy og Røst medregnet. Fisket

.,;. an. Nr =-~ ~ ~ ifjor, Værøy og Røst medregnet. Fisket ~~.,;. an Uk~ntlg~ m~ad~~ls~r for norsk fsk~rb~drft fra tsk~rdjr~kt0r~n 7 aargang nsdag 9 aprl 96 Nr. 6 =~~ ~ norsk~ fsk~r~r. Uken 95 aprl. fjor, Værøy og Røst medregnet. Fsket 96 95 Maal Maal er sterkt

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

12 aargang Onsdag 6 april 1921 Nr. 14 --------------------------------------- ---------------------------------------

12 aargang Onsdag 6 april 1921 Nr. 14 --------------------------------------- --------------------------------------- tø t ø Ukntlg mddlsr for norsk fskrbclrft fra tskrdrktørn 2 aargang nsdag 6 aprl 92 Nr. 4 norsk flskrr. Uken 26 mars2 aprl. S kre fs k e r e r n e gaven ukefangst av 4.0 mll. stk. ).ot 3,9 fjor, 2. 99,

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlge meddelelser for norsk fskerbed rft fra fskerdrektoren 3 aargang nsdag 3 januar 9 Nr. Fskererne 9 ende nøter optoges sld tl henmot ut sten var der tl eksport 4905 mot gangen av ma. det hele utgjorde

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. f Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 6 aarg. postanstalter og

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935 DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. REKKE 04. BND. HÆFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 400 SÉRE TOME 04 0re LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 935 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 935 UDGVET AF DET STATSTSKE

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

fra fisk~rjdir~ktør~n

fra fisk~rjdir~ktør~n an Ukntng mddsr for norsk fskrbcrjft fra fskrjdrktørn Ons ag 2 februar 923 'Nr. 8 drvere mddefangst 20 maa, prs kr. 6.75 pr. maa. For Romsdasværene og Ttran fske des ogsaa bra Uken 7 februar. enkete dager.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel 1,, k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet =( 1,, k

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Løsninger til kapitel 12

Løsninger til kapitel 12 Løsnnger tl kaptel 1 Opgave 1.1 HypoStat gver umddelbart: ft = 7 En P Teststørrelse H 0 : Alle P passer mandag 80 0,14857 48,8571 3,89737 H 1 : Ikke alle P passer trsdag 30 0,14857 48,8571 1,48899 onsdag

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151 150 M. j. Lomholt Bdrag tl Narre Brob Sogns Hstore. 151 Det er jo et trst Bllede, der faas at et Skolearbejde gennem denne ndberetnng, men det var vst kun de færreste Steder vort Folk, at det var stort

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Trolla Brugs. Stjørdalens Sparebank. S f ill f Bl"'" Pli v å t b a n k. Qustav Siene. Rekordovner sparer

Trolla Brugs. Stjørdalens Sparebank. S f ill f Bl' Pli v å t b a n k. Qustav Siene. Rekordovner sparer S f f B"" P v å t b a n k Etaberet 1882 Teegramadresse: Prvatbank Stenkjær Etaberet 1882 Utfører Incasso og øvrgt ae Sags Bankforretnnger = Hjemmets Bank = Stjørdaens Sparebank Mottar ndskud paa amndege

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere