Den gode XML recept Prescription Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for"

Transkript

1 L XPRE01 Den gode XML recept Prescription Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML recept VersionCode: XLMS016 TypeCode: XPRE01 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund... 5 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger Anvendelse Krav og anbefalinger... 9 Afsnit B: XML Facitliste XML Facitliste XML Kvalifikatorliste XML Testeksempel Bilag 1 Printtabel for receptblanket Bilag 2 Databeskrivelse for LMS-takst pr. 1. april

4 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 23. juni 2009: Fjernelse af G-EPJ elementer. G-EPJ elementer er ikke længere en del af xml-schemaet, hvis de medsendes sker dette ved at bruge elementet Local_Elements under Envelope. 1. juli 2007: SOR - Sundhedsvæsenets organisationsregister. I forbindelse med overgang til SOR (Sundhedsvæsnets Organisations Register) vil det fremover være muligt at anvende denne kode til identifikation af sundhedsvæsnets parter. Dette betyder at IdentifierCodeType i alle meddelelser også kan antage værdien sorkode. 2. november 2006: PostCodeIdentifier ændrer feltlængde fra n4 til an..9. Da der er flere udenlandspatienter som frekventerer danske læger bliver vi nødt til at udvide feltet, så det kan indeholde udenlandske postnumre. Feltet udvides fremover til an..9 i stedet for n4 som det er nu og dette gælder for alle XML meddelelser. 1. juni 2006: Rettelser udført i schemaet: Streetname elementet under Sender, PatientOrRelative og PriorityOfDelivery, er blevet rettet til at kunne indeholde strenge med op til og med 70 tegn frem for 35 tidligere. Rettelser til dokumentation: Streetname elementet under Sender, PatientOrRelative og PriorityOfDelivery, kan indeholde strenge med op til og med 70 tegn. IdentifierCode elementet under Sender er obligatorisk. TelefoneSubscriber elementet under Sender er obligatorisk. OrganisationName elementet under Sender kan indeholde strenge med op til og med 70 tegn. 4

5 Baggrund EDI-transmission af recepter har allerede en lang tradition i Danmark, hvor den nationalt udviklede RECEPT-meddelelse er benyttet siden I 1998 blev Sundhedsstyrelsen, Danmarks Apotekerforening og Praktiserende Lægers Organisation enige om, via Sundhedsstyrelsen, at implementere en ny receptmeddelelse baseret på MEDPRE. I forbindelse med denne proces har en arbejdsgruppe formuleret krav til implementering af MEDPRE, mens en anden arbejdsgruppe har beskæftiget sig med koordinering af de eksisterende medicindatabaser og evt. justeringer af receptbekendtgørelsen. Seneste rettelser til recepten er fra oktober 2005 omhandlende autorisationsid. Disse er nu implementeret i stort set alle lægesystemer. Implementeringen kan ses på under Hvem kan hvad nu. XML-recepten er udarbejdet i forbindelse med MedComs XML EPJ kommunikations projekt Udarbejdelsen af XML recepten er baseret på det indhold der i dag findes i recepten, og det er ved udarbejdelsen af XML versionen sikret at der fremover automatisk kan konverteres til en recept der er baseret på gældende EDIFACT standard og version. Denne konvertering kan testes på MedComs hjemmeside: I efteråret 1999 er der foretaget en opfølgning af implementeringen af MEDPRE på baggrund af opsamling af en del fejlbehæftede/mangelfulde recepter, både i Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Apotekerforeningen og MedCom. Sundhedsstyrelsens MEDPRE opsamlingsgruppe bestod af: Jesper Theilgaard, almen praksis, konsulent, Kolding Lars Harild, Lægemiddelstyrelsen Susann Duedal Pedersen, Sundhedsstyrelsen Karin Demkjær, MedCom I maj 2002 overtog Lægemiddelstyrelsen ansvaret for den elektroniske recept. 5

6 Den samlede dokumentation af de gode XML breve består af: Afsnit A Indeholder sundhedsfaglige anbefalinger og en gennemgang af anvendelsen med krav og anbefalinger med den pågældende kommunikation samt vist et eksempel på et typisk papirbrev af den pågældende type. Hensigten med disse to beskrivelser er at give udenforstående (f.eks. programmører) en overordnet forståelse af hvad kommunikationen indebærer i praksis. Bilag Printvejledning Databeskrivelse LMS-takst Afsnit B Indeholder den tekniske dokumentation af nærværende XML standard og består af: Facitliste For at sikre overensstemmelse mellem de sundhedsfaglige anbefalinger og en entydig mapning i MedComs XML standarder er udarbejdet en Facitliste for benyttelsen af nærværende XML standard. Facitlisten skal sikre en ensartet benyttelse af standarden, således at alle afsendersystemer vil kunne anvende standarden nøjagtig ens. Definitionerne for de enkelte dataelementer er ligeledes opført i facitlisten. Kvalifikatorliste Indeholder de i den aktuelle meddelelse anvendte kvalifikatorer og de tilhørende værdier. Eksempel Et fuldt XML eksempel på de i afsnit A viste papirrecepter er vist her. Supplerende testeksempler kan altid findes på MedComs hjemmeside 6

7 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for XML recepten XPRE01 7

8 1. Anvendelse XLMS016 anvendes til følgende funktioner: Der kan ikke via XML-recept gives anvisning om markering af pakning med advarselssymbol Forsendelse af recept Indeholdende en eller flere ordinationer af varer med varenummer optaget i Lægemiddelstyrelsens elektroniske medicintakst eller frihandelsvarer med varenummer Fra én læge (praktiserende læge/speciallæge med ydernummer eller sygehusansat læge) eller én tandlæge (med ydernummer) Til ét apotek Udstedt til én patient (menneske) eller eget brug (læger, tandlæger) eller brug i praksis Med evt. oplysninger om levering på anden måde end afhentning på apoteket. Der er en række funktioner, som hermed er undtaget: Medicinrekvisitioner fra f.eks. jordemødre, sygeplejersker og redere. Recepter fra udstedere, der ikke har ydernummer, autorisationsnummer eller er ansat på hospitalsafdeling med sygehusklassifikation. Ordination af lægemidler, mærkevarer eller andre produkter, der ikke har varenummer i det fælles datagrundlag. Dette gælder bl.a. magistrelle ordinationer. Dyrlægeordinationer, som ikke længere er tilladt (pr. 1/3 2000). Andre begrænsninger, som skyldes bestemmelser i receptbekendtgørelsen: Der kan ikke via XML-recept angives, at den ordinerede mængde ikke må fraviges Der kan ikke via XML-recept angives understregning af indikation Meddelelsesstruktur og indhold: Meddelelsen består af følgende hoveddele: Information om involverede partnere i sundhedsvæsenet Information om selve recepten Information om patienten (menneske) Information om ordinationer Information om genudlevering Information om brugsanvisning Information om levering Det fælles datagrundlag: En forudsætning for korrekt brug er at implementere et datagrundlag med automatisk opdatering hver 14. dag. Datagrundlaget kan hentes på Lægemiddelstyrelsens FTP-server (ftp.dkma.dk). Der er henvisning til de aktuelle felter i datadefinitionen i afsnit B. Databeskrivelse af LMS-takst er indsat sidst i dokumentationen som bilag. Datagrundlaget kan også hentes hos Lægeforeningens Forlag som ascii-fil med tilhørende feltdefinition. Ved at benytte LMStaksten har man nøjagtig samme datagrundlag, som det apotekerne benytter. Det er vigtigt, at afsendersystem medsender kodet dosering og indikation, hvor dette er muligt i forhold til den pågældende ordination. Disse anvendes videre direkte på doseringsetiket til patient og overførsel af data til Medicinprofilen, hvor de bl.a. indgår i funktionen med compliancekontrol. 8

9 2. Krav og anbefalinger De krav og anbefalinger, der findes til de elektroniske recepter, har til formål at sikre en smidig og korrekt kommunikation mellem receptudsteder og apotek, således at lægens intentioner ved receptudstedelsen når fuldstændigt og uændret frem til apotekets ekspedition. Derfor beskrives specifikationer vedr. datagrundlag for og funktioner til udførelse, afgivelse og lagring af ordinationer i lægelige edb-systemer, som skal være eller bør være opfyldt, for at systemet kan betegnes som fagligt, juridisk og sikkerhedsmæssigt fyldestgørende. Kravene er altså specielt opstillet mhp. at opnå ensartet og fejlfri funktion af xml-recepter. Opdateringsterminer og -metode Lægesystemernes medicindatabaser skal opdateres ved hjælp af ny version af datagrundlaget hver anden mandag, når de nye priser træder i kraft. Datagrundlaget vil være klar fra Lægemiddelstyrelsen fredag kl. 18. Systemhusene skal formidle en løsning, så opdatering kan foregå mellem fredag kl. 18 og mandag kl. 8, så vidt muligt automatisk. Ved opdateringen overføres den ikrafttrædelsesdato, som datagrundlaget er udstyret med. Apotekerne modtager også denne identifikation ved opdatering af deres database, og de er derfor i stand til på et sikkert grundlag at foretage automatisk verifikation af varenummer vs. præparat/pakning og koder for brugsanvisning vs. tekster, når datoerne er ens. Udover egentlige krav og anbefalinger er der anført en del oplysninger om baggrund, som kan være en støtte for systemerne. Autenticitet Indholdet i alle essentielle felter i datagrundlaget skal overføres i uændret form til applikationens database. Dog må, - og typografiske hjælpetegn fjernes og felter concateneres, hvis funktionaliteten ikke forringes. Tegnsættet i databasen skal understøtte samtlige tegn i datagrundlaget. I praksis betyder dette, at der skal benyttes ISO Følgende tegn giver erfaringsmæssigt problemer og må derfor ikke anvendes: Tegn Code Page 865 (decimalt) $ 64 [ 91 \ 92 ] 93 { 123 } ½ 171 ¼ Tegn, der normalt ikke findes på tastaturer: Semigrafik (CP 865 decimalt 169, 170, , 244, 245, 251, 254, 255) og styretegn (CP 865 decimalt 1-31) må heller ikke anvendes. Systemhus eller bruger må ikke oprette præparater eller pakninger, der ikke findes i datagrundlaget. Systemhuset må fjerne eller fjerne adgangen til præparater/pakninger, der ikke er relevante i praksis, eksempelvis SAD-præparater, præparater med begrænset udlevering (BEGR), infusionsvæsker o.l. 9

10 Ordinationsprocessen Valg af præparat Et nyt præparat bør kunne vælges ved indtastning af præparatnavn eller en del af præparatnavn. Ved manglende entydighed bør de præparater/grupper vises, der opfylder indtastningskriteriet, så det ønskede kan vælges. Et præparat bør kunne genordineres ved udpegning eller markering med tastetryk/nummer i en medicinoversigt. Ved genordinering skal alle oplysninger vedr. ordinationen kunne inspiceres, og de brugertilgængelige oplysninger skal kunne modificeres før accept, hvis det ønskes. Hvis den genordinerede pakning er udgået, skal det aktuelle udvalg af pakninger vises, så der kan vælges et alternativt lægemiddel. Udgåede pakninger må ikke kunne ordineres, heller ikke ved genordination, hvor det skal checkes, at pakningen stadig er gyldig. Valg af alternativt præparat/omvendt substitution Hvis en bestemt pakning er udvalgt, skal applikationen understøtte valg af synonympræparater eller synonympakninger. Der findes i datagrundlaget en markering på hver pakning: A billigst, B ikke billigst, men skal ikke substitueres eller C der skal substitueres. Denne markering skal kunne vises på iøjnefaldende måde (men ikke nødvendigvis med A, B eller C), og de relevante substitutioner skal kunne vises. Der skal kunne vises en angivelse af relative prisforhold, så det billigste eller et andet kan vælges. Sorteringsrækkefølgen ved visningen skal - ved samme relative pris - være randomiseret. Der må ikke være fremhævning af præparater fra enkeltfirmaer og ingen positiv/negativ særbehandling af parallelimportører henholdsvis originalfirmaer. Der skal være mulighed for at fravælgelse af substitution, så der bliver angivet Ej S på recepten. Adgang til prisoplysninger og udleveringsbestemmelser Det bør være muligt for en given pakning at se relevante priser. Det gælder såvel pakningspris som enhedspris eller pris per DDD. Det skal være muligt for en given dispenseringsform eller pakning at se udleveringsbestemmelser, tilskud og evt. tilskudsklausuler. Dosisdispensering Ifølge bekendtgørelse nr. 80 af 5. februar 2003 om dosisdispensering af lægemidler er det muligt for lægen at ordinere lægemidler til dosisdispensering. Derfor anbefales det, at lægen har mulighed for at se, hvilke præparater, der er omfattet af denne ordning. Den oplysning fremgår af Datagrundlaget, LMS 01, felt 23, Egnet til dosisdispensering, position 164, 2 muligheder D eller blank. Uddrag af receptbekendtgørelsen: 7. En recept på et lægemiddel, hvortil der er udstedt markedsføringstilladelse, skal indeholde lægemidlets navn, lægemiddelform, styrke (hvis lægemidlet findes i flere styrker) og mængde. Styrke og mængde skal anføres entydigt og på en sådan måde, at ændringer ikke kan foretages. Receptudstederen kan ved at understrege mængden tilkendegive, at denne ikke må fraviges, jf. 30. Stk. 2 En recept på et lægemiddel, som skal dosisdispenseres, skal indeholde de i 7, stk. 1, 1. pkt. nævnte oplysninger og påtegningen dosisdispensering. Mængden kan angives som en tidsperiode på højest 2 år, hvori der løbende skal dosisdispenseres. Har receptudstederen anført kopi ønskes, skal apoteket fremsende kopi af doseringskort til receptudstederen. 10

11 Stk. 3. Hvis udlevering af et lægemiddel, der dosisdispenseres, skal bringes til ophør, skal recepten indeholde de i stk. 2 nævnte oplysninger samt påtegningen seponeres. Med mindre andet er anført på recepten, effektueres seponeringen med virkning fra førstkommende udlevering. I afsendersystem vælges som hidtil et givet varenummer (pakningsstørrelse). Denne mængde overrules af en start- og slutdato, hvis dosisdispensering er valgt. Ved seponering medsendes kun slutdato. I praksis kan denne seponering først træde i kraft ved næste pakning til patient. Det er ikke relevant med start-/slutdato samtidig med iteration, da mængden kan gives op til en periode på 2 år (En recept er kun gyldig i 2 år). Egen læge kan angive, at det ønskes, at apoteket skal sende en kopi af det totale doseringskort på patienten. Dette kan indeholde ordinationer fra andre læger end egen læge. På nuværende tidspunkt vil dette være på papir. (Der er udarbejdet en XMLstandard på doseringskortmeddelelsen i forbindelse med dosisdispenseringsprojektet, men der er p.t. ikke aftalt pilotforsøg med denne meddelelse til lægepraksis). Doseringstekst/indikation Datagrundlaget indeholder for hver DrugID af et præparat koder med tilhørende kodebetydning for doseringstekst og indikation. Doseringstekster og indikationer er i overensstemmelse med de godkendte doseringer og indikationer for dispenseringsformen. Formålet med disse tekster med tilhørende koder er dels at gøre det lettere for brugerne at oprette ordinationer, idet man blot kan vælge en af de allerede eksisterende tekster i stedet for selv at skrive den, dels at kunne automatisere receptkontrollen på apoteket. Koderne overføres af apoteket til Medicinprofilen. Systemet skal understøtte muligheden for at vælge mellem forslagene til doseringstekst og forslagene til indikation. Systemhuset eller brugerne må selv indlægge andre tekstforslag for en given dispenseringsform, men evt. anvendt kode skal detekteres som lokalt oprettet og fjernes før forsendelse. Hvis der ikke er et forslag, der passer til den konkrete ordination, skal brugeren kunne indtaste en fri tekst for dosering og indikation. Systemet skal checke og advare, hvis ikke-tilladte tegn er anvendt (se ovenfor). Kodeteksterne skal overføres direkte til etiketten, som apoteket sætter på lægemidlet. Brugerne skal altså være klar over, at frie tekster også bliver overført direkte til etiketten. Doseringstekster findes i datagrundlaget i en lang form og i en kort form. Når kodede tekster sendes i xml-recepter, skal der altid sendes både kode og kodebetydning i lang form. Apoteket skal altid udskrive den lange form. Frie tekster må ikke sendes i forkortet form, selv om det er muligt at finde en sådan ved opslag i den pågældende tabel Tilføjelse af hjælpeoplysninger (iteration, tilskudsklausulering, bemærkning m.v.) Iteration: Der skal være adgang til at indtaste iteration, men kun hvor udleveringsbestemmelserne giver mulighed herfor. Det indtastede skal på entydig måde kunne omsættes til 3 komponenter: Antal udleveringer, antal intervaller mellem udlevering og enhedsinterval (dage, uger, måneder). Tilskudsklausulering: Der skal være adgang til at indtaste koder for disse oplysninger for præparater, hvor dette er relevant, men ikke for andre. 11

12 Bemærkning: Der skal ved afslutning af en eller flere ordinationer være adgang til at indtaste en bemærkning gældende for samtlige udførte ordinationer. Ved udskrift af recepter eller forsendelse af xml-recepter skal ordinationer med forskellig bemærkning udskrives på hver sin recept (bemærkning anføres én gang pr. recept) og indeholdes i hver sin meddelelse. XML-formatet tillader desuden, at der er en bemærkning til den enkelte ordination (beregnet til fx batchnummer for vaccine). Der bør være adgang til indtastning af en sådan oplysning. Forsendelse: Der skal ved afslutning af en eller flere ordinationer være adgang til at indtaste en kode for forsendelse til patientens adresse gældende for samtlige ordinationer. Ved udskrift af recepter eller forsendelse af XML-recepter skal ordinationer med denne kode/ingen kode udskrives på hver sin recept (tekst vedr. forsendelse anføres én gang pr. recept) og indeholdes i hver sin meddelelse. Lagring og præsentation Lagring af ordination Lagring af ordination omfatter alle oplysninger, der er nødvendige for entydigt at identificere det ordinerede. Det gælder følgende: Patientidentifikation, ordinationsdato/tid, varenummer, kode for doseringstekst og indikation, antal pakninger, iterationer, antal intervaller og kode for enhedsinterval, samt klar tekst for dispenseringsform, præparatnavn, pakningsindhold, doseringstekst og indikation. Udover dette er følgende hensigtsmæssigt, specielt ved genordination: Kode for særlige tilskud, kode for Ej S, kode for specifik leverandør, kode for fast medicin og beregnet dato for opbrugt ordination (slutdato). Datagrundlaget indeholder data, der muliggør beregning af, hvornår en ordination vil være opbrugt. Disse data er knyttet til standarddoseringsteksterne. Det er muligt ved hjælp af en relativt enkel algoritme at analysere frie doseringstekster mhp. beregning af slutdato. Præsentation i oversigt Der skal være let adgang til en oversigt over patientens ordinationer i et eller flere formater (efter status, ATC-nummer, alfabetisk, dato). Der skal kunne vises en oversigt med sidste ordination af hvert præparat i en bestemt dispenseringsform. For det enkelte præparat i denne oversigt skal kunne vises samtlige tidligere ordinationer med dato, udleveret mængde, doseringstekst og indikation. Den enkelte ordination skal indeholde følgende i oversigten: Ordinationsdato/slutdato, dispenseringsform (kort form), præparatnavn, styrke, udleveret mængde, doseringstekst, indikation. Det er hensigtsmæssigt, at det med et tegn markeres, at det pågældende præparat er ordineret dags dato, og at der gives advarsel, hvis præparatet genordineres samme dag. Det er ofte nødvendigt at afkorte eller omforme (kode) et eller flere elementer i oversigten. Der skal være let adgang til at se fulde data, hvor der er sket afkortning/kodning. Der bør være mulighed for beregning og præsentation af data vedr. forbrug mhp. identifikation af overforbrug/manglende compliance. Sletning af ordination må ikke kunne ske, hvis ordinationen er afgivet som XML-recept. 12

13 Oprettelse/ændring af ordination uden udlevering Der bør være adgang til at oprette en ordination og ændre en ordination (fx doseringstekst eller pakningsstørrelse mhp. næste udlevering) uden udlevering, fx efter udskrivelse fra sygehus, hvor nye præparater er ordineret, eller ved telefonkonsultation, hvor den fortsatte dosering ændres. Slutdatoen bør genberegnes ud fra en ændret doseringstekst. Det bør ved særlig markering vises, at der er tale om en ikke-udleveret ordination. Udskrift af recept Feltindhold og positioner/feltstørrelser på receptblanketten fremgår af Printtabel til recepter. Der må højst være 3 ordinationer på en receptblanket. Ved lægemidler i udleveringsgruppe AP4/NBSAP4 må der kun være én ordination pr. recept. XML-recepter Godkendelse Ordinationer beregnet til XML-afsendelse, som er udført af ikkelæge, skal godkendes af en læge før afsendelsen. Ved godkendelse skal samtlige oplysninger vedr. ordinationen være til rådighed. Det er den læge, der godkender ordinationen, der er den ansvarlige læge (og dermed den læge, der overføres til XML-recepten). En XML-recept til godkendelse skal kunne afvises og slettes fra databasen. Antal ordinationer Ved lægemidler i udleveringsgruppe AP4/NBSAP4 må der kun være én ordination pr. meddelelse. For alle andre ordinationer begrænses antallet kun af MIG en (99 ordinationer). Tidsstempling af XML-ordinationer og XML-recepter Formålet med korrekt og entydig tidsstempling er at kunne kvalitetskontrollere XML-recepter mht. tidsforbrug fra ordination til ekspedition på apoteket. Den første forudsætning er, at afsendersystemets ur er indstillet korrekt. Det skal vise lokal tid +/- 1 minut. Ordinationer beregnet til XML-forsendelse skal tidsstemples ved oprettelsen. Når XML-forsendelsen dannes, allokeres en eller flere ordinationer til hver meddelelse. Tidsstemplingen af ordinationerne vil aldrig være ens, der vil altid være en forskel på et eller flere sekunder, af og til minutter. Tidsstemplingen af meddelelsen (XMLrecepten) skal være tidsstemplingen på én af ordinationerne, fx den yngste. Tidsstemplingen på forsendelsen skal være det tidspunkt, hvor dannelsen af XML-meddelelsen sker. Kontrolfunktioner Afsendelse af positiv kvitteringsmeddelelse fra apoteket, når der er modtaget en syntaktisk korrekt xml-recept, er obligatorisk. Modtagelse og behandling af kvitteringsmeddelelsen i afsendersystemet er ligeledes obligatorisk. Både negativ og positiv. Der bør kunne vises oversigter over samtlige afsendte XMLrecepters status for aktuelle dag og foregående 2 hverdage. Oversigten skal rumme patientidentifikation (CPR-nummer og navn), apotek, recept-id (evt. i forkortet form), status, initialer for den person, der har oprettet ordinationen, og for evt. godkendende læge, tidspunkt for dannelse, tidspunkt for afsendelse og tidspunkt for modtaget kvittering. Oversigten skal kunne sorteres efter tidspunkt for dannelse og efter CPR-nummer. Oversigten skal kunne udskrives i en log. 13

14 Der skal være mulighed for at undersøge, hvornår sidste gennemførte opkald til netoperatøren har fundet sted. Det vil være hensigtsmæssigt også at kunne se årsag til evt. driftsstop (ingen kontakt med modem, manglende klartone, optaget, manglende connect, forkert baudrate, fejl i transmission), men dette er ikke muligt i alle systemer. Som alternativ skal brugerne have mulighed for at få vejledning af systemet om simpel fejlsøgning: Sluk/tænd modem, check af stik, egen telefonlinies tilstand, opkald til netoperatørens telefonnummer, prøveopkald med overvågning af fejlmeddelelser. En typisk recept (svarer til testeksempler i afsnit B) Eksempel 1 (Recept med 2 præparater bestilt til dosisdispensering. Læge ønsker kopi af doseringskort fra apotek. Ordinationer er gældende i 2 år uanset valgt pakningsstørrelse) Eksempel 2 14

15 (Recept med afhængighedsskabende præparat og kun en ordination pr. recept. Medicin sendes til patient pr. post. Recept med 3 præparater. Et med Ej S, importørnavn og genudlevering. To med tilskud. Eksempel 3 15

16 16

17 Afsnit B XML Facitliste XML Recept XPRE01 17

18 XML Facitliste Den gode XML recept, XLMS016 VersionCode XPRE01 XML-Facitlisten består af følgende objekter: Emessage (Kuvert) o Envelope (KuvertData) Sent (Dato) o Prescription (Recept) Letter (BrevData) Authorisation (Dato) Sender (Afsender) Issuer (Receptudsteder) Receiver (Modtager) (PatientOrRelative (Patient eller pårørende) eller ForGPClinicUse (Til brug i praksis)) PrescriptionInformation (Receptinformation) DoseDispenseInformation (Information om dosisdispensering) Delivery (Leveringsoplysninger) Drug (Lægemiddel) max. x 99 Importer (Importør) Dosage (Dosering) Indication (Indikation) Iteration (Genudlevering) DoseDispensing (Start og slutdato for dosisdispensering ) Objekterne er kun vist en gang, men nogle af dem kan gentages flere gange. De er markeret på følgende måde, f.eks.: max. x 10 Facitlisten består af følgende kolonner: XML Facitliste, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttes i Facitlisten. Feltdef, som angiver antallet af karakterer som er tilladt samt om det er en kvalifikator (KVA). M = Mandatory (obligatorisk), der angiver hvilke data der altid skal være medsendt af afsender. M kan forstås på 2 måder. a) I Facitlisten kan der stå et M ud for elementnavnet både i dets starttag og dets sluttag. Dette betyder at hele elementet inkl. nestede elementer skal sendes. For de nestede elementer gælder det dog kun hvis disse også er angivet som Mandatory. b) Hvis der ikke står et M ud for elementnavnet skal hele elementet ikke medsendes, men hvis man alligevel sender noget skal de nestede elementer med et M ud for altid sendes. EDIFACT TAG, som viser det tidligere EDIFACT datanavn. XML TAG, som viser XML element navnet. XML DataDefinition, der definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendige for en korrekt implementering. 18

19 XML Facitliste XML Facitliste XLMS016 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <?xml version="1.0" encoding="iso "?> Format M Skal medsendes som en kopi af den viste XML deklaration <!--MedCom_De_gode_EDIbreve_Udkast_1--> Format Anbefales medsendt <Emessage> <Emessage> <Envelope> M <Envelope> <Sent> M <Sent> <Date>Kuvertens_afsendelses_dato</Date> Date M KuvSendtDato <Date></Date> Date er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten på formen YYYY-MM-DD. <Time>Kuvertens_afsendelses_tidspunkt</Time> Time M KuvSendtKl <Time></Time> Time er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse på formen HH:MM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "00:00" </Sent> M </Sent> <Identifier>Kuvertens_nummer</Identifier> an..14 M KuvertNr <Identifier></Identifier> Identifier er et afsender genereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. <AcknowledgementCode>Kuvert_kvitterings_anmodn KVA M KUVKVIT <AcknowledgementCo ing</acknowledgementcode> de></acknowledgeme ntcode> AcknowledgementCode er en kvalifikator, der angiver om positiv kvittering ønskes retur. Negativ sendes under alle omstændigheder uafhængig af værdien af AcknowledgementCode. Der skal altid anmodes om positiv kvittering på Prescription. </Envelope> M </Envelope> <Prescription> M <Prescription> <Letter> M <Letter> <Identifier>Brevets_nummer</Identifier> an..14 M BrevNr <Identifier></Identifier> Identifier er et afsender genereret løbenummer, unikt for hvert brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme Identifier fra samme afsender. <VersionCode>Brevets_version</VersionCode> KVA M VERSION <VersionCode></Versi oncode> VersionCode SKAL angives med den versionsbetegnelse, der fremgår af kvalifikatorlisten. Det er vigtigt at VersionCode er korrekt, da modtagersystemer benytter VersionCode til at afgøre hvilken brevtype, modtager kan modtage. VersionCode er unik for den enkelte brevtype. 19

20 XML Facitliste XLMS016 FeltDef M EDIFACT TAG XML TAG XML DataDefinition <StatisticalCode>Brevets_statistiknummer</Statistica lcode> an..8 M BrvStat <StatisticalCode></Sta tisticalcode> StatisticalCode udfyldes med TypeCode (f.eks. XDIS01, XRPT02). Statisticalcode er beregnet til statistik formål og må ikke bruges af modtager systemer. BrvStat udfyldes med XPRE01 i LMS016. <Authorisation> M <Authorisation> <Date>Brevets_godkendelsesdato</Date> Date M BrevDannetTid <Date></Date> Date er dato hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. Date angives på formatet YYYY-MM-DD. <TimeWithSec>Brevets_godkendelsesKlokkeslet</Ti mewithsec> Time M BrevDannetTid <TimeWithSec></Time WithSec> TimeWithSec er det tidspunkt hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender. TimeWithSec angives på formatet HH:MM:SS sættes til "00:00:00" såfremt klokkeslæt ikke kan angives. </Authorisation> M </Authorisation> <TypeCode>Brevets_brevtype_i_kode</TypeCode> KVA M BRVTYPE <TypeCode></TypeCo TypeCode er kvalifikator for brevets type. Se kvalifikatorliste. de> </Letter> M </Letter> <Sender> M <Sender> <EANIdentifier>Afsenders_lokationsnummer</EANId entifier> an..35 M AfsLok <EANIdentifier></EANI EANIdentifier er kuvertafsenders lokationsnummer det vil dentifier> normalt sige afsendende organisation. Såvel positiv som negativ kvittering sendes tilbage til dette nummer. <Identifier>Afsenders_ID_nummer</Identifier> an..17 M AfsID <Identifier></Identifier> Identifier er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an..17 formater skal kunne håndteres. Identifier skal altid udfyldes validt. F.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen) og ydernummer hvis afsender er en lægepraksis, en speciallæge, en fysioterapeut eller en kiropraktor. Kommunenummer hvis afsender er en kommune. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer anvendes ofte et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle typer på formen an..17, da der fremover vil blive sendt breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis numrene ændres. <IdentifierCode>Afsenders_ID_nummers_type</Ident ifiercode> KVA M KODE <IdentifierCode></Iden tifiercode> IdentifierCode er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "sygehusafdelingsnummer" hvis afsender er en sygehusafdeling, "ydernummer" hvis sygesikringsyder, "kommunenummer" hvis kommune. 20

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE60 Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest 01.10.2006 Revideret 01.03.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML receptfornyelse VersionCode: XR6031W TypeCode: XPRE60 1

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS05 Den gode XML billeddiagnostiske epikrise RadiologyReport 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Billeddiagnostisk epikrise VersionCode: XD0533L TypeCode:

Læs mere

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 15.1 Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret.09.2009 Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDPRE Recept Version: LMS6 Brvtype: PRE 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser...

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS01 Den gode XML udskrivningsepikrise DischargeLetter 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML udskrivningsepikrise VersionCode: XD0133L TypeCode: XDIS01

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS21 Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML plejeforløbsplan VersionCode: XD2133C TypeCode: XDIS21 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004 XREQ02 Den gode XML mikrobiologirekvisition MicrobiologyRequest 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML mikrobiologirekvisition VersionCode: XQ0230M TypeCode: XREQ02 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04. XDIS07 Den gode XML speciallægeepikrise PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægeepikrise VersionCode: XD0733L TypeCode:

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1633C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF02 Den gode XML billeddiagnostiske henvisning XrayRequest 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML billeddiagnostiske henvisning VersionCode: XH0230R TypeCode:

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER Tab.navn Indhold Type Antal Fra - til Felt nr. Kar. LMS01 Grunddata, Lægemiddel 01 Drugid N 11 1-11 02 Varetype AN 2 12-13 03 Varedeltype AN 2 14-15 04 Alfabet. sekvensplads

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for GGOP Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML genoptræningsplan VersionCode: GGOP100 TypeCode: GGOP Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.4

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT01 Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport 13.01.2015 Revideret 03.08.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML årlig fodstatus for diabetikere VersionCode: XR0130F

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XREF07 Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fysioterapihenvisning VersionCode XH0730R TypeCode: XREF07 Namespace: http://rep.oio.dk/sundcom.dk/medcom.dk/xml/schemas/2007/02/01/

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 28.11.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1631C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.0

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 XREQ01 Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA/KIA/KMA

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0130R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Opus Journal. Personoplysninger. Forløbsoplysninger. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Udlandsadresse. Visning af kontakter

Opus Journal. Personoplysninger. Forløbsoplysninger. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Udlandsadresse. Visning af kontakter Nr. 1 Juni 2006 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 1 i 2006, der omhandler

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S 1 Indholdsfortegnelse Udbetaling af rammebeløbet...3 Honorartakster...3

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2013 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17 Format og schema beskrivelse SP-Envelope version 1.01 DataGruppen MultiMed - 2009-03-01 Side 1 af 17 Indhold Indhold... 2 Indledning..... 3 Envelope schema A.... 4 Envelope schema B...... 5 Envelope schema

Læs mere

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDAO01 Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA analyserepertoire VersionCode: XA0138Z TypeCode:

Læs mere

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training.

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training. DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK Ms. Lucia Slobodova Czech Ministry of Education and Sports Prague Czech Republic Aarhus, May 27 th 2009 Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU:

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.82. 102 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 En del af landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 41-43/2014 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle)

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2012 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere