Fra J0rgens hverdag. - Tak for en lysende dag, som er og som kommer. - Tak for hver gl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra J0rgens hverdag. - Tak for en lysende dag, som er og som kommer. - Tak for hver gl

Transkript

1 48 argang Nr Feb Fra J0rgens hverdag - Tak for en lysende dag, som er og som kommer - Tak for hver gl<ede, der fylder mit hjerte - Tak for de mennesker, som blev ens st0tte. Jeg dr0mmer ikke, det er jo min hverdag - hurra, jeg lever. SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK - VESTVOLD GILDET

2 Nytar - set fra min egen lille h0nsegard (hele lederen) Liggende, maske lidt medlidenhed med en selv, en kraftig lungebetaendelse over nytar, h0j feber, hoste, svimmelhed. - Nej ingen medlidenhed, op at sta, livet skal jo fortsaette, blot husk de tre tabletter hver dag, sa skal del nok ga, og husk, Du skal have aflaest vandmalerne og sendt til kommunen, og sa kommer der en reparat0r af vaskemaskinen mellem kl. 10 og kl. 15., og hvem har tid til at skrabe sne udenfor. Feberen kommer igen, overanstrengelse - umuligt - ak ja - sa er man sku' ved at vaere gammel. Logger mig igen. Taender for radioen, klassisk, "Rachmaninovs 2. klaverkoncert" er pa programmet, beroligende. Kigger ud ad vinduet, sneen ligger smukt derude - fredfyldt. Hov, husk at ringe til tandlaege, flytte tid, og til de andre, som man har en aftale med - husk nu ditten savel som datten. En n0gle i hovedd0ren. Ind kommer min SkytsEngel. Han har varm suppe med hjem fra en god bekendt, PekingSuppe. Og sa kommer vaskemaskine-rep-manden, udskiftning af et varrnelegeme - hurra, vi har ogsa vask for ca. 14 dage. Nar nu man er oppe, ma man jo hellere fa last de vandmalere af, og sendt dem til kommunen. Jo, husk ogsa lige bestille nye batterier til h0reapparatet, skriv pa huskeseddel: k0be postkort og frimaerker og indk0b til geester i naeste uge... Hurra, jeg har faet 468 kr. i skattelettelse om maneden i ar, - men de bliver nok slugt af andre nye udgifter og afgifter. Na, - her star der en lille skildpadde og ser pa en, har vist nok glemt at give den frisk mad i dag. Jeg dr0mmer ikke - det er jo min hverdag - hurra, jeg lever. - Tak for en lysende dag, som er og som kommer - Tak for hver glaede, der fylder mit hjerte - Tak for de mennesker, som blev ens st0tte. TAK for livet Godt Nytar til alle J0rgen, gruppe 5

3 F0dselsdagspris 2010 Pa gilderadsm0det i januar blev det besluttet at arets f0dselsdagspris pa kr. skulle tilfalde b0rneafdelingen pa Glostrup Hospital. Jeg havde for inden unders0gt, om b0rneafdelingen ville vasre en god mod tager af vores F0dselsdagspris, Jeg ringede til afdelingssygeplejerske Kirsten Heilskov pa b0rneafdelingen. Hun fortalte, at de penge ville falde pa et meget t0rt sted, da de i den grad traengte til at fa skiftet fjernsyn pa stuerne og i opholdsstuen. De ville ogsa gerne have nogle Wii-spil. De bar ikke kunnet finde sponsorer til det, og mange af deres fjernsyn var mere eller mindre "staet af'. Sa hun krydsede fingre for, at det blev dem, der fik f0dselsdagsprisen. Pa gilderadsm0det besluttede vi, at de skulle have kr. straks og de sidste kr. til vores f0dselsdagsfest i September. Radet gav mig til opgave at kontakte afdelingen og fortaelle, at det blev dem, der fik prisen, og 25. januar tog Lilli og jeg op til dem og afleverede en check pa kr. Kirsten Heilskov fortalte, at mange af b0rnene er isoleret pa stuerne, og de keder sig. Wii-spillene er gode, fordi b0rnene r0rer sig ved at spille dem. Til dem, der ikke ved, hvad Wii-spil er, kan jeg oplyse, at man kan spille bowling, tennis, k0re racer!0b, 0ve balance, navigere en bad og meget meget mere ved at bruge fjernbetjeningen som redskab. F.eks. serve i tennis ved at bruge fjernbetjeningen som ketcher med de dertil h0rende armbevaegelser. Se billede nederst. Jeg kan oplyse, at f0r gilderadsm0det var et medlem af hver gruppe blevet orienteret om forslaget. 6 Else

4 GILDETING Tirsdagd. 2. marts 2010 kl. 19:00 i Havestuen pa R0dovregard 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolforer 3. Gildemesterens beretning 4. Gruppeledernes beretninger 5. Laugs- og udvalgsformasndenes beretninger 6. Behandling af indkomne forslag 7. Skatmesteren fremlsegger de reviderede regnskaber for til og fremlaegger budget for del kommende ar til herunder fastsaettelse af gildeskat. 8. Valg a) gildemester b) gildekansler c) gildeskatmester 9. Valg a) 3 suppleanter til gildeledelsen b) Gildets uddannnelsesmedarbejder (GU) c) Gildets Internationale medarbejder (GIM) d) herolder e) 2 revisorer og 2 suppleanter for disse 10. Eventuelt Forslag, bortset fra forslag til valg, der 0nskes behandlet pa gildetinget, skal vaere gildemesteren i haende senest en maned f0r gildetingets afholdelse Med gildehilsen Else Madsen (GK)

5 I-DAG L0RDAG DEN 13. MARTS 2010 Program for l-dag'en vil vaere: Vi starter med kaffe/te kl Afholdes der / DAG i Gildehuset, Sankt Agnes 2 i Roskilde. Efter en kort pause vil Domprovst Jens Arendt holde foredraget Bag kuliserne i Roskilde Domkirke, hvor vi h0rer om de mange ting, der foregar i Domkirken ca. kl. 12,00 til ca. kl. 13,00 frokost Herefter foredrag ved Lise Egholm, der er en farverig fortceller, om sit arbejde som Skoleinspekt0r pa Radmandsgades skole pa N0rrebro, det er en skole, hvor 76 pet. af eleverne har baggrund i andre lande, hvor der er stor speendvidde i de ressourcer, elevernes familier har. Foredraget har titlen: "Kys, krav og konsekvens" Vi regner med at slutte ved 16 tiden. Hele arrangementet koster 75 kr. pr. person incl. drikkevarer: Vin, 01 eller vand. Bindende tilmelding senest den 26. februar 2010 til: Gu Birthe Sander, tlf.nr eller eller Kurt mail: Pa gensyn DUS/GU gruppen 5

6 TAK til alle i Vestvoldgildet for opmzerksomheden ved vort guldbryllup d. 2.januar2010. Ogsa TAK til alle jer, der trodsede sne og kulde og kom og var med til at g0re dagen til et dejligt minde for os. Tak for gaver og blomster. Venlig hilsen Tove & Flemmin ooo - -ooo-ooo ooo- ooo - - o o o - Nytarsgildehal - Den9.januar2010 Vi havde gsester med fra Herlev Gildet og to maske kommende gildebr0dre. Til musik fra Tryllefl0jten 0nskede GM alle et godt nytar, og take ud fra det fortryllende og eventyrlige ved at skifte ar. Men ogsa det, at noget sa flot som fyrvasrkeri kan bringe megen ulykke og savn pga., at det man bar mistet nu kun eksisterer i erindringen. Gruppe 2 b0d derefter velkommen til en meget flot eftergildehal. Med 3 retter mad kaffe og kage. Der var ogsa en konkurrence bordene imellem. Vi skulle ud fra billeder finde frem til ordsprog eller mundheld som billederne illustrerede. Det eneste billede, der ikke belt var til at fatte, var noget med at 0nske en hen, hvor peberet gror. Jeg kunne ikke se noget peber pa det billede. Det blev en munter affaere. Snakken gik lystigt hele aftenen, og vi fik sunget de fleste af de omdelte sange. GM takkede gr. 2 for arrangementet, og gav blomster til Kansler og Skatmester som tak for deres gode arbejde. Vi sluttede med broderktede, hvorefter vi gik hjem. Tak for en god aften! Bodil

7 Gruppe 1 Julem0de Julem0de - Jule-Hyggem0de. Vi m0dtes hos Nils hver medbringende 1 stk. pakke og 1-2 retter mad. Efter at have anbragt maden pa bordet, gik vi i gang med "spiseriet". Det hyggede vi os meget med. Da kaffe, godter og kager var sat til livs, gik vi over til det alvorlige, nemlig pakkelegen. Det lykkedes. Alle fik en rigtig god pakke. Ind imellem alle disse "hyggerier" fik vi sat vore opgaver i gildet pa plads, sa vi kunne ga hjem med god samvittighed. Det var et dejligt m0de, som Nils skal have tak for at have lagt hus til. Bodil Gruppe 4 - julem0de 5. dec Vores julestue blev holdt hos Verner 5.dec 2009, hvor alle medbragte en ret til det faelles frokost bord. Der var meget forskelligt at vtelge imellem og rigeligt ogsa af de vade varer. Der blev ogsa spillet om de medbragte gaver, og alle gik hjem med en pakke. En hyggelig dag og stor tak til Verner for Ian af hans hjem. Nasste gruppem0de er hos Finn 3. feb Flemming

8 Gruppe 2. Gruppem0de hos Kurt d. 11. januar Vi m0dtes kl , alle var m0dt. Vi startede med at fa noget at spise, f0rst en dejlig suppe, dernxst en hovedret, skinke med kartoffelgratin og gr0n salat, det smagte herligt. Dernaest orienterede Ulla om gildeemner, gilderadsm0de og gildeting. Hun havde ogsa fact til opgave af gildeledelsen at komme med forslag til en modtager af arets f0dselsdagsgave, det blev diskuteret lidt frem og tilbage, og der blev foreslaet forskellige modtagere. Vi er blevet enige om, at foresla b0rneafdelingen pa Glostrup Sygehus, de mangier TV og kunne ogsa tcenke sig Wii-spil. Mens vi fik kaffe, gik Kurt i gang med aftenens emne: K0benhavns befaestning, som denne gang drejede sig om Vestvolden, der blev opf0rt i 1888 til 1892, og nedlagt som faestningsvserk i Kurt havde gjort meget ud af, at kunne vise illustrationerne pa sit TV, og det virkede fint. Efter nedlsggelsen som faestningsvaerk i 1920 blev volden af forsvaret brugt som 0velsesareal og depotomrade, men i 1963 blev forsvarets aktiviteter pa omradet staerkt reduceret og st0rstedelen af Vestvolden overgik til at blive et offentligt, rekreativt omrade. Vi havde ogsa en diskussion om printere, programmer og s0gemaskiner, og alle havde hver sin mening. En stor tak til Ulla og Kurt for et godt og vellykket gruppem0de. Nasste gruppem0de er hos Arne den 9. februar. Peter Kaponiere pa Vestvolden 8

9 Gruppe 4 Gruppemode d Vi m0dtes hos Tove og Flemming kl. 16 til en kop kaffe med smakager og chokolade. Margit kom lidt senere, hun skulle lige have afviklet et andet m0de. Det hele skal passes og intet fors0mmes. Vi skulle forberede et lille indslag til aftenen i Heksenes Hule og det skortede ikke pa gode ideer. Under fnis og latter fik vi det nogenlunde pa plads. Flemming kunne fortcelle, at gruppen havde meldt tilbage vedr. deltagelse i Ulvel0bet. Herefter fik vi serveret dejligt sm0rrebr0d, ost og kiks, og vi kunne maette og tilfredse begive os af sted mod Viften for at se R0dovre teaterforenings forestilling "Skrump", en farce om sundhedssektoren pa skrump. Vi fik et godt grin, og efter forestillingen skiltes vi efter et godt gruppem0de. Stor tak til Tove og Flemming. Ref. Jytte W. SKRUMP Doktor Huld har abnet en privat fedmeklinik i Sydfrankrig. Han er specialist med speciale i velhavende patienter. Men da milliardaaren pludselig myrdes sa... Producent: Folketeatret Instrukter: Ina-Miriam Rosenbaum Scenografi: Karin Trille H0y Medvirkende: Asger Reher, Ole Thestrup, Joy-Maria Frederiksen, Flemming Jensen, Pia Rosenbaum m. fl. Arranger: Radovre Teater 9

10 10 Gruppe 5. Gruppem0de den Vi m0dtes hos J0rgen kl.18 til en laskker nytarsfrokost med alt, hvad hjertet begserer fra sild til ost og drikkelse. Vi sang den f0rste sang i det nye ar "I sne star urt og busk i skjul". Den passede godt til aftenen. Efter at have dr0ftet alle de praktiske ting, gik Jytte over til aftenens emne, flyvemaskiner. En flyvemaskine ogsa kaldet et fly eller et aeroplan er et luftfartoj med faste vinger, eller en helikopter, der kan "sta stille" i luften. En flyvemaskine er ogsa defineret som vserende "tungere end luft" i modsaetning til for eksempel en varmluftballon eller et luftskib. Den 17. december 1903 gennemf0rte br0drene Wright historiens f0rste bemandede flyvning med motoriseret maskine med st0rre massefylde end den omgivende luft. De f0rste ca. tyve ar havde flyvemaskiner oftest to eller flere saet vinger (biplaner eller triplaner) til den sidste kategori h0rer bl.a. den navnkundige "R0de Baron", Baron von Richthofens ildr0de Fokker Dr.I, men under 1. verdenskrig gennemgik teknologien alligevel en rivende udvikling m.h.t. aerodynamik og lette, men ydedygtige motorer. Under 2. verdenskrig pressedes flyvningens udvikling yderligere frem: Udviklingen af store bombefly laerte flyfabrikkerne at "bygge stort", og sammen med jetmotoren havde fabrikanterne redskaberne til at skabe de store passager-jetfly, som blev grundlaget for 1960ernes eksplosive vsekst i den civile luftfart. Boeing er en amerikansk produceret flyvemaskine, maske den mest kendte er Boeing 747, popular! kaldet jumbojet. Flyvemaskiner fungerer kun som sadanne i en egentlig atmosfasre, og rumfsrgen ma siges at have udvidet flyvemaskinens praktiske anvendelsesomrade ud til denne graense for Jordens atmosfseres vedkommende. Der foreligger i 0vrigt planer om at anvende et ubemandet fly med en computer "ved pinden" i Mars'atmosfaere med henblik pa at studere store omrader af planetens overflade. Stor tak til Jytte og til J0rgen for en dejlig aften. Nseste m0de er hos Lone den 18. febr. kl. 18. Model af Referent Birthe DDenr0dfle Barons fly

11 Gruppe 6 - m0dehos Vibeke jan 2010 Vi var fuldt hus, 9 GB og vtertinden gik straks i gang med emnet over en kendt dansker, som var Karen Blixen. Det gik pa Hendes forfatterskab bade under eget navn og forskellige synonymer. De mest ber0mte og filmatiserede var om hendes liv pa godt og ondt fra hendes farm i Kenya. Hun have mangfoldige andre kunstnenske evner inden for billedkunst med maling og tegninger. En stor ka^rlighed og interesse for naturen og dens bevarelse, isasr fugle og dyreliv. Hun gik meget op i blomsterarrangementer og have en enestaende have omkring Rungstedlund, hvor nun boede efter hjemkomst fra Afrika. Hun have svasre sygdomsperioder og matte i flere perioder forlade Afrika, da behandling ikke var muligt der. Der er skrevet mange b0ger om Karen Blixen, som forfatter, maler, person, familie menneske og alt det gode nun pr0vede at bibringe andre. Pa Rungstedlund, som nu er museum, tilh0rer en skovpart udlagt som fuglereservat, og desuden en gravplads, hvor hun er begravet. Derpa m0de om det dejlige kolde bord, hvor snakken gik livligt og Helge fremlagde, hvad der stod i protokollen for denne aften, og tiden der skal komme med opgaver og udfordringer. Tak til Vibeke for husly en kold aften udenfor med sne, men lunt og dejligt indenfor. Helge II

12 Oversigt over kommende arrangementer: L0r ForarsFest, festlaug Tirs GildeTing, gr. 4 L0r I-Dag, distriktet S0n Loppemarked i RC, aktivitetslaug L0r Set. GeorgsGildehal, gr. 6 S0n Ulvel0b, spejderlaug Tirs.?? Tur i naturen, gr. 1 Tirs FriluftsGildehal, distriktet Er der evig sne i Danmark??? Det bar der vaeret siden KlimaKonferencen Materiale til Marts-nummeret af Voldstafetten skal vaere redakt0ren i blende aller senest den 20. Feb. kl. 18 Lederen i Marts-nummeret skrives venligst af gruppe 6 Materialer sendes til redakt0ren Leo Hansen - gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til eller post til Hyldeager 16, 2605 Br0ndby, tlf.: Hjemmeside: Gildemester: Bodil Kiempegaard Islevhusvej 82A Gildckansler: Else Madsen H0rmarksvej 16 Gildeskatm.: Lilli Guldmann Lindestien 28 Redakt0r: Leo Hansen Tryk: Karen Jensen Distribution: Margit Jensen Hyldeager 16 R0dovre Parkvej 303' Bj0dstrupvej Br0nsh0j Br0ndby Bremdby Br0ndby 2610R0dovre 26IOR0dovre

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat?

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat? Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang Årets sidste frilandstomat? Centrum oktober 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget

Læs mere

København Hvidovre Sidste nyt.

København Hvidovre Sidste nyt. September Oktober Maj 2012 September København Hvidovre Sidste nyt. Efterår Den 18. september det herrens år 2012, vilde det således være, at to af vores tro gildebrødre skulde optages i riddernes kreds.

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 MEDLEMSBLAD Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så er det ved at være efterår, og der er kommet gang i fritidssyslerne efter sommerferien. Nogle af foreningens medlemmer har atter vækket

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 6 - August 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 8. september 7. september 16. september Gildehal Gildehal Scleroseaften 27. september

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet.

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet. Sjov i afdelingen Bladet der dækker det væsentlige 40. Årgang nr. 2-2013 Jensen kommer op til lægen klædt ud som Napoleon. Doktor, De må tage en snak med min kone, hun går rundt og tror, hun er fru Jensen

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere