Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding"

Transkript

1 Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding

2 Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får du hjælp? 7 Optagelse.dk 8 Sådan ansøger du 9 Skemaerne 10 Fristerne 11 Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet 12 Prioriteringsskemaet 16 Ændringsprioriteringsskemaet 17 Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet 18 Ansøgningsskemaerne 24 Uddannelsesoversigt 40 Generel vejledning Fuldmagt 62 Arbejdsgivererklæring 64 Ansøgning om bolig 66 ekoder 68 2

3 Oplysning fra ministeriet Bonus for tidlig studiestart For optagelsen 2012 vil ansøgere, der søger optagelse i kvote 1, få ganget deres eksamensgennemsnit med 1,08, hvis de har afsluttet deres gymnasiale uddannelse i 2010, 2011 eller 201 Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende uddannelse er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset. For optagelsen 2013 vil ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse i 2011, 2012 eller 2013, blive omfattet osv. Hvis ansøgerens eksamensgennemsnit ikke er givet efter 7-trinsskalaen, vil justeringen først ske efter, at det er omregnet til 7-trinsskalaen. Ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse i 2008 og frem, og som er forhindret i at påbegynde en uddannelse inden for toårsfristen, kan få forlænget denne frist med op til 4 år på grund af følgende dokumenterede forhold: Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer Adoption eller barsel Længerevarende sygdom 5. Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende 6. Træning til og deltagelse i OL eller PL som elite- eller verdensklasseatlet, udpeget af Team Danmark Ansøgningen om fristforlængelse og dokumentation herfor skal vedlægges ansøgning om optagelse. Specifikke adgangskrav til uddannelserne Du skal være opmærksom på, at der er specifikke adgangskrav (bestemte gymnasiale fag på A-, B- eller C-niveau) til alle universiteternes bacheloruddannelser og til en del af de øvrige videregående uddannelser, og at disse fag skal være bestået med mindst 2,0 (7-trinsskalaen). Du kan få yderligere oplysninger på og på uddannelses-stedernes hjemmesider. Hvis du ikke via din adgangsgivende uddannelse opfylder de specifikke adgangskrav, der kræves, eller ikke har bestået disse, har du mulighed for at supplere til de krævede niveauer eller forbedre karakteren gennem GS-supplering, se nedenfor. Du skal her være særligt opmærksom på turbokurserne, hvor du til en lang række uddannelser kan hæve et niveau eller en karakter i sommerferien. Du skal være opmærksom på, at visse sproglige adgangskrav også kan opnås undervejs i bacheloruddannelsen (propædeutik), og i disse tilfælde forlænges uddannelsen med ½ eller 1 år. Særlige karakterkrav til en række bacheloruddannelser Ud over de specifikke adgangskrav kræver enkelte af universiteternes bacheloruddannelser, at du har bestået din gymnasiale uddannelse med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 2,0 (7-trinsskalaen). Hvis den uddannelse, du søger, har særlige karakterkrav for bestemte fag, har du mulighed for at forbedre karakteren eller karakterer gennem GS-supplering. Bemærk dog, at du kun har mulighed for at forbedre enkeltkarakterer og ikke dit samlede eksamensgennemsnit fra din adgangsgivende uddannelse. For optagelsen 2012 kræver følgende af universiteternes bacheloruddannelser særlige karakterkrav (7-trinsskalaen): 3

4 Universitet Uddannelse Karakterkrav Københavns Universitet Økonomi Gennemsnittet af gennemsnitskarakter for matematik A og eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 6,0 Veterinærmedicin ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 6,0 Farmaci Enten: tet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 6,0 Eller: Gennemsnit tet af karaktererne i matematik, fysik og kemi/bioteknologi (mindst på de krævede niveauer) skal være 6,0. Handelshøjskolen i København Asian Studies Programme Kinesisk A med et gennemsnit på mindst 6,0 (Chinese/English) Asian Studies Programme Japansk A med et gennemsnit på mindst 6,0 (Japanese/English) Business Language and Culture (SPRØK) (English) Hvis det valgte fremmedsprog er fransk fortsættersprog B eller tysk fortsættersprog B, kræves et gennemsnit på mindst 6,0 i det valgte fag Erhvervsøkonomi-virksomheds- Dansk A med et gennemsnit på mindst 6,0 kommunikation HA (kom.) IT-Universitetet i København Softwareudvikling Matematik A med et gennemsnit på mindst 6,0 og engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0 Digitale medier og design Matematik B med et gennemsnit på mindst 6,0 og engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0 Global Business Informatics Matematik B med et gennemsnit på mindst 6,0 og engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0 4

5 BEMÆRK, at for optagelsen 2013 indføres følgende særlige karakterkrav (7-trinsskalaen): Københavns Universitet Fødevarevidenskab ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 4,0 Biologi-bioteknologi ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 6,0 Syddansk Universitet Farmaci Enten: tet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 6,0. Eller: Gennemsnittet af karaktererne i matematik A, fysik B og enten kemi B eller bioteknologi A skal være på mindst 6,0. Bemærk, at fra optagelsen 2013 indføres følgende skærpede specifikke adgangskrav: Professionsbachelor i finans: Ved adgang via en erhvervsuddannelse: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Professionsbachelor, jordemoder: Ved adgang via relevant erhvervsuddannelse: Uddannelsen skal være af mindst 2½ års varighed. De specifikke adgangskrav ved adgang via en relevant erhvervsuddannelse vil fortsat være: dansk A og engelsk B og kemi C og enten psykologi C eller samfundsfag C. Bemærk, at fra optagelsen 2014 indføres følgende skærpede specifikke adgangskrav: Diplomingeniør, trafik og transport: Ved adgang med gymnasial uddannelse og ved adgang med anden uddannelse: matematik A og fysik B Garantikvotienter på nogle videregående uddannelser Nogle uddannelsessteder har indført garantikvotienter på nogle af deres bacheloruddannelser. Garantikvotient betyder, at uddannelsesstedet har fastsat et mindste eksamensgennemsnit, der garanterer tilbud om optagelse. Har du dette eksamensgennemsnit eller et højere gennemsnit, er du altså helt sikker på at få tilbudt en plads, hvis du søger om optagelse og i øvrigt opfylder adgangskravene til uddannelsen. Du kan få nærmere oplysninger om garantikvotienter på dk og hos det uddannelsessted, som du søger optagelse på. 5

6 Gymnasial supplering (GS) Hvis du har en adgangsgivende uddannelse, der ikke opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du gerne vil søge, har du mulighed for at supplere til de niveauer og karakterer, der er adgangsgivende for uddannelsen, i de fag du mangler. GS-kurser og prøver er gratis, så længe du påbegynder undervisningen senest oktober i kalenderåret 2 år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse. Kursus og prøver skal være afsluttet senest 1 år efter, at du har påbegyndt kurset. Det vil sige, at hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse i juni 2012, skal du senest påbegynde GS-kurset oktober 2014, og prøverne til GS-kurset skal være afsluttet senest oktober Du kan få yderligere oplysninger om de enkelte GS-kurser, tilmelding og undervisningssteder på eller hos GS-koordinatorerne på følgende adresser: Nørresundby Gymnasium og HF Studievej Nørresundby tlf fax: VUC Aarhus Ingerslevs Boulevard Aarhus C tlf fax Odense Katedralskole Jernbanegade Odense C tlf fax KVUC Vognmagergade København K tlf fax Gentofte HF Dahlénsstræde Gentofte tlf eller fax Niels Brock Kultorvet København K tlf Vil du vide mere om GS-supplering, kan du finde oplysninger på Betinget optagelse På nogle uddannelser er det muligt at søge betinget optagelse, selvom du mangler et fagniveau eller ikke opfylder et eventuelt karakterkrav. Nogle uddannelsessteder vil give dig en forhåndsgaranti på optagelse, således at du er sikker på en plads på uddannelsen, når du har bestået suppleringsfagene. Den betingede optagelse afhænger af, om du kan nå at supplere. Suppleringen skal dog være afsluttet efter uddannelsesstedets nærmere bestemmelse inden studiestart eller umiddelbart derefter. Hvis du fx har matematik på B- niveau, og uddannelsen kræver et A-niveau, så kan du supplere på et GS-kursus i sommerferien, de såkaldte turbokurser. Du skal have afsluttet både undervisning og prøver inden studiestarten september eller umiddelbart derefter. Det samme gælder, hvis du skal have bestemte karakterer for at opfylde adgangskravene. Din endelige optagelse og ret til at starte/fortsætte på studiet er dog uden undtagelse betinget af, at du aflægger de nødvendige prøver inden studiestart eller umiddelbart derefter og består eksamen i fagene på det krævede niveau eller med den krævede karakter. Det betyder, at hvis du ikke består din supplering, bortfalder din studieplads. Du skal altså søge betinget optagelse på normal vis 15. marts 2012 / 5. juli 201 Du skal selv søge optagelse på et suppleringskursus. Vær opmærksom på, at udbuddet af disse suppleringskurser er begrænset til ganske få kursussteder. Nogle enkelte uddannelser afholder selv suppleringskurser i august. Få nærmere oplysninger på det uddannelsessted, du søger optagelse på. Nogle uddannelser kræver, at du senest 5. juli 2012 indsender dokumentation for, at du er tilmeldt GS. Muligheden for at søge betinget 6

7 Hvor får du hjælp? optagelse gælder ikke på alle uddannelser. På visse uddannelser med adgangsbegrænsning kan der kun gives betinget optag, hvis du mangler at løfte ét fag ét niveau. Spørg for en sikkerheds skyld GS-koordinatorerne eller det uddannelsessted, du ønsker optagelse på. Du kan finde yderligere oplysninger om de enkelte uddannelser, adgangskrav m.v. på samt Godkendte, danske heltidsuddannelser er uden deltagerbetaling Hvis du søger om optagelse på en godkendt, dansk heltidsuddannelse (en bachelor- eller kandidatuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en erhvervsakademiuddannelse), og du er dansk statsborger eller statsborger i et EU/EØSland, skal du ikke betale for deltagelse i undervisningen og i de prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. På ug.dk finder du adgangskrav til alle uddannelser i Danmark. Her kan du også bruge Studievælgeren, hvor du på egen hånd kan sortere i uddannelserne ud fra dine interesser. Studievalg og evejledning Hos Studievalg og evejledning kan du få: Vejledning vedrørende ansøgningen til videregående uddannelser Svar på, hvilke adgangskrav de forskellige uddannelser har Information om optagelsesprocedurer i kvote 1 og kvote 2 Vejledning om muligheder for suppleringskurser Vejledning om uddannelsers generelle indhold og opbygning Vejledning om økonomi under uddannelse evejledning evejledning vejleder om valg af uddannelse og hjælper dig med at få overblik og idéer til dit uddannelsesvalg. evejledning vejleder digitalt dag, aften eller weekend. Du kan: Ringe eller sende en sms på Sende en mail til Chatte via Studievalg Du er også velkommen til at kontakte et af de syv Studievalgscentre, hvor vejledere kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge. Studievalg er specialister i videregående uddannelse. I Studievalgscentrene kan du få vejledning og information om dine uddannelsesmuligheder. Tidsbestilling er ikke nødvendig. Studievalgs åbningstider og kontaktinfo finder du på Studievalg København Købmagergade 52, sal 1150 København K Studievalg Sjælland Jernbanegade Næstved Studievalg Fyn Albanigade Odense C Studievalg Sydjylland Nytorv 5, sal 6000 Kolding Studievalg Midtog Vestjylland Birk Centerpark Herning Se mere på Studievalg Østjylland Vestergade Aarhus C Studievalg Nordjylland Slotsgade Aalborg 7

8 Digital ansøgning optagelse.dk Du kan i stedet for at bruge skemaerne anvende til at søge optagelse på en videregående uddannelse digitalt: Alle kan søge optagelse digitalt, det kræver blot, at du har en NemID eller Digital Signatur. Du logger dig på med NemID eller Digital Signatur og udfylder og afsender ansøgningen digitalt. Når du underskriver din ansøgning digitalt, bliver den automatisk sendt til det uddannelses sted, som du søger optagelse på. Du kan bestille en NemID på Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra 2004 eller senere, overføres dit eksamensgennemsnit automatisk til din ansøgning. Hvis du afslutter din adgangsgivende eksamen i 2012, skal du være opmærksom på, at dit eksamensgennemsnit ikke kan hentes fra eksamensdatabasen, før du selv har fået beviset udleveret, og at de uddannelsessteder, du søger ind på, ikke får det med, hvis du søger optagelse, før du har fået dit eksamensbevis. Hvis du søger digitalt, inden du har fået dit eksamensbevis, skal du derfor selv sørge for at eftersende kopi af dit eksamensbevis. Hvis du anfører andre oplysninger på din ansøgning, skal du selv sørge for at sende dokumentation for oplysningerne til de ansøgte uddannelsessteder (husk, at skrive dit cprnummer på alle bilag). Efter 15. marts kan du sende eksamensbe- vis og anden dokumentation digitalt på optagelse.dk, også efter du har sendt din ansøgning. Du skal dog altid overholde uddannelsesstedets frist, som du skal tjekke på deres hjemmeside. Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra før 2004, skal du selv sørge for at sende kopi af eksamensbeviset og evt. anden dokumentation til de ansøgte uddannelsessteder (husk, at skrive dit cpr-nummer på alle bilag). Har du ikke NemID eller Digital Signatur, kan du alligevel udfylde din ansøgning på optagelse.dk. Du udfylder ansøgningen på optagelse.dk uden login og af slutter med at printe en følgeskrivelse. Følgeskrivelsen skal du underskrive og sende eller aflevere personligt på de uddannelsessteder, hvor du søger optagelse. Husk, at vedlægge dokumentation for de oplysninger du anfører på ansøgningsskemaet (kopi af eksamensbevis for din adgangsgivende eksamen og eventuelt andre relevante bilag). Endelig kan du printe blanke skemaer ud fra optagelse.dk og udfylde dem. Hvis du printer blanke skemaer, skal du huske også at printe et prioriteringsskema. Ansøgningerne skal du sende eller aflevere personligt på de uddannelsessteder, hvor du søger optagelse. Husk, at vedlægge dokumentation for de oplysninger du anfører på ansøgningsskemaet (kopi af eksamensbevis for din adgangsgivende eksamen og eventuelt andre relevante bilag). Hvis du har søgt digitalt og på et senere tidspunkt ønsker at ændre prioriteringsrækkefølgen af de uddannelser, du har søgt, eller du ønsker at søge nye uddannelser, kan du også gøre det digitalt. Hvis du har søgt optagelse ved hjælp af papirskemaer, som du har sendt eller afleveret, og du på et senere tidspunkt ønsker at ændre prioriteringsrækkefølgen af de uddannelser, du har søgt, eller du ønsker at søge nye uddannelser, kan du ikke gøre det digitalt. Du skal bruge et ændringsprioriteringsskema (se s. 17), som du finder og printer ud på optagelse.dk. Husk også at indsende et ansøgningsskema til uddannelsesstedet, hvis du søger en ny uddannelse. På optagelse.dk finder du også oplysninger om uddannelsernes adgangskrav, eventuelle garantikvotienter, nye uddannelser og meget mere. Information om uddannelsernes indhold og jobmuligheder, kan du finde på Uddannelsesguiden, eller på uddannelsesstedernes hjemmesider. På kan du den 30. juli læse om årets optagelse i det, der kaldes Hovedtal. Her kan du se antallet af ansøgere og optagne på de enkelte uddannelser, og du kan finde årets grænsekvotienter, dvs. de gennemsnit, der som minimum skulle til for at blive optaget i kvote 1 på adgangsbegrænsede uddannelser. Du kan også se en oversigt over de uddannelser, der fortsat har ledige studiepladser. 8

9 Sådan ansøger du på papir: Uanset om du søger uddannelse med frist 15. marts eller 5. juli, skal du ansøge på samme måde. Du kan søge optagelse digitalt via optagelse.dk (læs nærmere om at søge optagelse digitalt s. 8). Hvis du vælger at søge på papir, skal du indsende en ansøgning til hver af de uddannelser, du vil søge optagelse på. Uddannelserne har hver sit optagelsesområdenummer, se s. 40 og frem. En ansøgning består af et ansøgningsskema med de bilag, som den uddannelse, du søger optagelse på, kræver. Derudover skal du indsende et prioriteringsskema, hvor du skriver alle de uddannelser, du vil søge. Prioriteringsskemaet skal du medsende til det uddannelsessted med den uddannelse, du helst vil optages på, dvs. din prioritet. Hvis du senere får brug for at ændre prioriteringsrækkefølgen af de uddannelser, du har søgt, eller du vil søge flere uddannelser, skal du bruge et ændringsprioriteringsskema. Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til den prioritet, der står på dit ændringsprioriteringsskema. Hvis du søger nye uddannelser, skal du også sende et ansøgningsskema til de nye uddannelser. Hvis du istedet vælger at søge digitalt, kan du ændre i din ansøgning og prioriteringsrækkefølge på optagelse.dk. Her kan du også søge nye uddannelser. Udfyld altid prioriteringsskemaet 1 også selvom du kun søger én uddannelse. Hver uddannelse (optagelsesområdenummer) må kun skrives på prioriteringsskemaet én gang. Prioriteringsskemaet er på side 16 og der er en vejledning til udfyldelsen på siderne foran skemaet. 2 Udfyld et ansøgningsskema for hver uddannelse (optagelsesområdenummer), du vil søge. Skemaerne er på siderne Der er en vejledning til udfyldelsen på siderne foran skemaerne. 3 Læg ansøgningsskemaerne med bilag og krævet dokumentation i hver deres A4-kuvert. På hver kuvert skriver du den adresse, som ansøgningen skal sendes til. Du kan finde adresserne i uddannelsesoversigten bagerst i hæftet fra side 40. Læg prioriteringsskemaet i kuverten sammen med ansøgningen til den uddannelse, der er din prioritet. Læg et sæt dokumentation i hver kuvert, gerne i den rækkefølge, de er nævnt på ansøgningsskemaet. Hvis du søger optagelse i kvote 1 er dokumentation som minimum en kopi af dit eksamensbevis fra din gymnasiale eksamen. Søger du kvote 2 eller en uddannelse med optagelsesprøve, skal du vedlægge dokumentation for de aktiviteter, der skal lægge til grund for vurderingen af din ansøgning. Send ansøgningerne til kvote 2 og til de øvrige steder med frist 15. marts, så uddannelsesstederne kan have dem senest 15. marts kl. 1 Send ansøgningerne til kvote 1 så uddannelsesstederne kan have dem senest 5. juli kl. 1 Hvis du sender ansøgningerne med posten fra Danmark, skal de være poststemplet senest dagen før ansøgningsfristen. 4 Uddannelsesstedet er ikke forpligtet til at bekræfte modtagelsen af din ansøgning. Derfor vil det være en sikkerhed for dig at få en kvittering for afsendelsen på posthuset. Hvis du istedet vælger at søge digitalt, kan du se, når uddannelsesskolen har modtaget din ansøgning. Husk korrekt porto! Du har også mulighed for at aflevere din ansøgning personligt på det eller de uddannelsessteder, du søger. Når du afleverer personligt, kan du bede om en kvittering. Fortryder du en ansøgning, skal du henvende dig til det uddannelsessted, ansøgningen er sendt til. 9

10 Skemaerne Hæftet indeholder de skemaer, du skal bruge ved ansøgning om optagelse til videregående uddannelser tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, hvis du søger på papir. Hvis du søger digitalt gennem optagelse.dk, vil vejledningen være knyttet til de enkelte punkter, du udfylder. Et prioriteringsskema 1 Alle ansøgere skal udfylde et prioriteringsskema og indsende det sammen med ansøgningsskemaet til det uddannelsessted, der står som prioritet. 4 4 arbejdsgivererklæringer Til brug for dokumentation af erhvervserfaring ved kvote 2-ansøgninger, eller hvor erhvervserfaring indgår som en del af adgangskravet. Uddannelsesstedet kan fortælle dig mere om, hvad de kræver af dokumentation. Se side 64 og En fuldmagtsblanket Hvis du vil give en person fuldmagt til at søge på dine vegne, kan du benytte hæftets fuldmagtsblanket. På bagsiden af fuldmagtsblanketten er der en vejledning i at bruge blanketten. Se side 62 og 6 2 Et ændringsprioriteringsskema Hvis du ønsker at ændre din prioriteringsrækkefølge eller søge nye uddannelser, skal du bruge et ændringsprioriteringsskema. Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til det uddannelsessted, der nu står som prioritet. Uddannelsesstedet skal have modtaget skemaet senest 5. juli kl ansøgningsskemaer Hæftet indeholder 8 ansøgningsskemaer, da du maksimalt kan søge 8 uddannelser. Du skal bruge et ansøgningsskema til hver uddannelse, uanset om du søger pr. 15. marts eller pr. 5. juli. 10

11 Fristerne 15. marts 5. juli Bekræftelse Kvote 2 og øvrige optagelsesområder med frist 15. marts Uddannelsestedet, du søger optagelse på, skal have modtaget ansøgningen senest den 15. marts kl. 1 Hvis du sender din ansøgning med posten fra Danmark, skal den være poststemplet senest dagen før. Følgende ansøgere skal søge 15. marts: Ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2, herunder ansøgere der søger dispensation fra adgangskravene Ansøgere med International Baccalaureate (IB) - uanset om uddannelsen er taget i Danmark eller i udlandet Ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer Ansøgere til uddannelser med optagelsesprøve De forhold, som du vil have taget hensyn til i kvote 2 eller lignende optagelsessystemer, skal være nævnt i ansøgningen pr. 15. marts. Hvis du først opfylder kvalifikationskriterierne efter 15. marts, vil en evt. optagelse være betinget af, at kravene er opfyldt og dokumenteret inden 5. juli. Kvote 1 Uddannelsesstedet, du søger optagelse på, skal have modtaget ansøgningen senest den 5. juli kl. 1 Hvis du sender din ansøgning med posten fra Danmark, skal den være poststemplet senest dagen før. Hvis du ønsker at ændre et prioriteringsskema, du allerede har sendt ind, skal du indsende et ændringsprioriteringsskema til det uddannelsessted, der er prioritet på ændringsprioriteringsskemaet (se side 17). Uddannelsesstedet skal have modtaget skemaet senest 5. juli. 30. juli Svar Den 30. juli får du svar. Du får kun ét brev. Enten får du et optagelsesbrev (dvs. et tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted). Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt. Hvis du modtager et tilbud om en uddannelsesplads, skal du bekræfte, at du ønsker at bruge den. Du skal bekræfte tilbuddet inden for den frist, uddannelsesstedet angiver i brevet. Hvis du ikke bekræfter inden fristen, bortfalder tilbuddet. Du kan give en anden fuldmagt til at bekræfte på dine vegne. På side 62 er der en fuldmagtsblanket, som du kan bruge. Hvis du har eller får en gymnasial adgangsgivende eksamen, og du opfylder/kan opfylde adgangskravene, vil du desuden automatisk blive prøvet i kvote 1 uden at skulle indsende en ny ansøgning. 11

12 Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet oldt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 2012 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted. Personlige oplysninger Hvis du har et dansk, skriver du det her. mmer By holdt Tilmeldingssekretariatet ekode (se side 68-69) og din adgangsgivende eksamen un ét kryds) ummer By Fastnettelefon Mobiltelefon Prioriteringsskema 2012 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted C L M 1 Fastnettelefon Mobiltelefon Ansøgere uden dansk Hvis du ikke har et dansk, skal du i stedet skrive dato, måned og år for din fødselsdag i den angivne rækkefølge i de seks felter før stregen. I de første tre felter efter stregen skriver du de to første bogstaver i dit første fornavn efterfulgt af det første bogstav i dit sidste efternavn. I den sidste rubrik skal du angive dit køn med 1 for mand eller 2 for kvinde. En mand, der hedder Claes Anders Fredrik Moen og er født den 3 august 1990, skal altså skrive: CLM (4) (5) Højere teknisk eksamen (htx) International Baccalaureate (IB) (7) Adgangseksamen til ingeniørudd. (8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) (6) GIF (10) kryds (11) mmer og kun én ign. angives på ninger Den Koordinerede Tilmelding Personlige oplysninger Fornavn(e) Efternavn Vej Den Koordinerede Tilmelding ekode (se side 68-69) Personlige oplysninger Fornavn(e) Statsborgerskab Efternavn Dansk Andet Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Vej Den Koordinerede Tilmelding Eksamensår Eksamensår ekode (se side 68-69) Postnummer By Personlige Skriv oplysninger årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen Adgangsgivende Fornavn(e) eksamen fra Danmark (kun ét kryds) Kontaktoplysninger Prioriteringsskema 2012 Det kan blive nødvendigt at kontakte dig i den periode, hvor ansøgningerne Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede bliver uddannelsessted. behandlet. Derfor er det vigtigt, at du udfylder kontaktoplysninger med telefon/mobil, mailadresse og postadresse. Du skal udfylde din postadresse med alle oplysninger om gade/vej, husnummer, Prioriteringsskema evt. etage eller 2012 værelsesnummer, postnummer, by (postdistrikt) Fastnettelefon Mobiltelefon Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. og Skemaet land. skal du sende Bor til det du højest på prioriterede et privatudlejet værelse skal du medtage navnet på din uddannelsessted. udlejer (C/O). Bor du på kollegium skal du medtage kollegiets navn. Hvis du bor i udlandet, skal du skrive landekoden på det land, du bor i (se side Prioriteringsskema Fastnettelefon 68-69) Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet Mobiltelefon skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted. Du må Efternavn højst Statsborgerskab (1) skrive Studentereksamen 8 ønsker på prioriteringsskemaet. (stx) (4) Højere teknisk eksamen (htx) (7) Adgangseksamen Fastnettelefon til ingeniørudd. Prioriteringsskemaet skal du sende til prioriteten. ekode (se side 68-69) (2) Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB) (8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) VejDansk Mobiltelefon Andet (hhx) (3) Højere handelseksamen (6) GIF (9) Andet adgangsgrundlag Eksamensår 5. ekode (se side 68-69) Eksamensår Adgangsgivende eksamen fra udlandet Postnummer By (se side 68-69). Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10) Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds) Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11) (1) Statsborgerskab Studentereksamen (stx) (4) Højere teknisk eksamen (htx) (7) Adgangseksamen til ingeniørudd. 6. Prioriteringsliste ekode (se side 68-69) (2) Højere Optagelsesområdenummer forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB) Eksamensår (8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) Dansk Andet Prioritet Uddannelsesstedets navn Højere handelseksamen (6) GIF Andet adgangsgrundlag (3) (hhx) (9) Eksamensår 5. Adgangsgivende 1Eksamensår eksamen fra udlandet Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen Har 2du en IB fra udlandet, sæt kryds (10) Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds) Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11) 3 6. Prioriteringsliste (1) Studentereksamen (stx) (4) Højere teknisk eksamen (htx) (7) Adgangseksamen til ingeniørudd. 4 (2) Optagelsesområdenummer Uddannelsesstedets navn Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB) (8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) Prioritet 5 (3) Højere handelseksamen (hhx) (6) GIF (9) Andet adgangsgrundlag 1 5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet 6 2 Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10) 7 3 Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11) Prioriteringsliste Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. Husk gang (studieretninger, Optagelsesområdenummer punkt 3). Uddannelsesstedets navn praktiksteder o.lign. angives på Prioriteringsskemaet skal du sende til prioriteten. 5 Prioritetansøgningsskemaets 6 1 Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger Dag/md/år Husk4 5 (9) Andet adgangsgrundlag Uddannelsesstedets navn Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Postnummer By Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på ansøgningsskemaets punkt 3). Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet ekode (se side 68-69) Statsborgerskab Hvis du er dansk statsborger, sætter du kryds i feltet "dansk". Er du ikke dansk statsborger, skriver du landekoden på det land, hvor du er statsborger Her skal du skrive, hvilket år du tog din adgangsgivende eksamen. Hvis du har taget flere gymnasiale eksaminer, er det altid den første eksamen, der er grundlaget for optagelse. Derfor er det altid årstallet for den første adgangsgivende eksamen, du skal skrive. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. Prioriteringsskemaet skal du sende til prioriteten. 12

13 Den Koordinerede Tilmelding Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 2012 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted. Personlige oplysninger Fornavn(e) Efternavn Fastnettelefon Vej ekode (se side 68-69) Den Koordinerede Tilmelding Postnummer By Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Mobiltelefon Prioriteringsskema 2012 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted. Statsborgerskab Personlige oplysninger Fornavn(e) ekode (se side 68-69) Dansk Andet Efternavn Eksamensår Eksamensår Vej Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen ekode Adgangsgivende (se side 68-69) eksamen fra Danmark Postnummer (kun ét kryds) Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet By Den Koordinerede Tilmelding (1) Studentereksamen (stx) Personlige (2) Højere oplysninger forberedelseseksamen (hf) Fornavn(e) Statsborgerskab (3) Højere handelseksamen (hhx) 5. Efternavn Adgangsgivende Dansk eksamen fra Andet udlandet Eksamensår Vej Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10) Eksamensår Anden adgangsgivende Skriv uddannelse årstallet for fra det udlandet, år, hvor du sæt tog kryds din adgangsgivende (11) eksamen ekode (se side 68-69) Postnummer By 6. Prioriteringsliste Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds) Prioritet (1) Optagelsesområdenummer(stx) Studentereksamen (4) Højere teknisk eksamen (htx) (7) Adgangseksamen Uddannelsesstedets til ingeniørudd. navn Prioritet Husk 4 Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10) Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én Anden adgangsgivende gang (studieretninger, uddannelse fra praktiksteder udlandet, sæt o.lign. kryds angives (11) på ansøgningsskemaets punkt 3). 6. Prioriteringsliste (4) Højere teknisk eksamen (htx) Statsborgerskab (2) Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB) 1 ekode (se side 68-69) (3) Højere handelseksamen (hhx) (6) GIF Dansk Andet 5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet Eksamensår Eksamensår Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10) Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen Anden Adgangsgivende adgangsgivende eksamen uddannelse fra Danmark udlandet, sæt (kun kryds ét (11) kryds) Optagelsesområdenummer Uddannelsesstedets navn Prioritet 5 Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger Dag/md/år Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger 6 Dag/md/år Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted. (7) Adgangseksamen til ingeniørudd. Her skal du med et kryds og kun ét kryds markere, hvilken dansk ad- (5) International Baccalaureate (IB) (8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) gangsgivende eksamen, du har taget. Hvis du har taget flere gymnasiale (6) GIF (9) Andet adgangsgrundlag ekode (se side 68-69) Fastnettelefon 6. Prioriteringsliste (1) Studentereksamen (stx) (4) Højere teknisk eksamen (htx) (7) Adgangseksamen til ingeniørudd. Optagelsesområdenummer Uddannelsesstedets navn (2) Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB) (8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) (3) Højere handelseksamen (hhx) 5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet Husk Husk GIF Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på ansøgningsskemaets punkt 3). Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på ansøgningsskemaets punkt 3). Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger Dag/md/år (6) Fastnettelefon Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds) Mobiltelefon Prioriteringsskema 2012 eksaminer, er det altid den første eksamen, der er grundlaget for optagelse. Derfor er det altid typen af din første adgangsgivende eksamen, du skal Mobiltelefon krydse af. (8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) 5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet (9) Andet adgangsgrundlag Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra udlandet, skal du krydse et af felterne af. (9) Andet adgangsgrundlag 6. Prioriteringsliste Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. Prioriteringsskemaet skal du sende til prioriteten. Du skal her skrive, hvilke uddannelser, du ønsker at søge optagelse på og i hvilken rækkefølge. Du kan søge op til 8 uddannelser. Hver uddannelse må kun skrives én gang på prioriteringsskemaet. For hver uddannelse skriver du uddannelsens optagelsesområdenummer, Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. Prioriteringsskemaet skal du sende til prioriteten. optagelsesområdets navn og uddannelsesstedets navn. I uddannelsesoversigten bagerst i hæftet (fra side 40) kan du finde optagelsesområdenumre og optagelsesområdenavne for samtlige uddannelser. Du skal kun indsende ét prioriteringsskema, også selvom du både søger uddannelser i kvote 1, kvote 2 eller på uddannelser med optagelsesprøver. Prioriteringsskemaet vedlægger du sammen med ansøgningsskemaet til den uddannelse, der står øverst på din prioriteringsliste (din prioritet). Det uddannelsessted, hvor du har din prioritet sørger for, at dit prioriteringsskema bliver videresendt til Den Koordinerede Tilmelding, hvor optagelsen til de videregående uddannelser bliver koordineret. Husk at sende en ansøgning til alle de uddannelser, du skriver på dit prioriteringsskema. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. Prioriteringsskemaet skal du sende til prioriteten. 13

14 Eksempel på prioritering Prioritet Optagelsesområdets nummer Optagelsesområdets navn Uddannelsesstedets navn Arkitekt Arkitektskolen Aarhus Designteknolog Københavns Erhvervsakademi Journalistik Syddansk Universitet Medievidenskab Syddansk Universitet 7 8 Notér dine egne prioriteter her: Prioritet Optagelsesområdets nummer Optagelsesområdets navn Uddannelsesstedets navn Fortryder du en ansøgning, skal du henvende dig til det uddannelsessted, som du har sendt ansøgningen til. 14

15 Den Koordinerede Tilmelding Personlige oplysninger Fornavn(e) Efternavn Vej ekode (se side 68-69) Postnummer By Statsborgerskab ekode (se side 68-69) Dansk Andet Eksamensår Eksamensår Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds) (1) Studentereksamen (stx) (4) Højere teknisk eksamen (htx) (2) Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB) (3) Højere handelseksamen (hhx) (6) GIF 5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10) Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11) Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger Dag/md/år Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted. Fastnettelefon 6. Prioriteringsliste Optagelsesområdenummer Uddannelsesstedets Prioritet navn Mobiltelefon (7) Adgangseksamen til ingeniørudd. (8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) (9) Andet adgangsgrundlag OBS! Når du ændrer prioritering, skal alle uddannelser fra tidligere skema(er) med, også ikke længere aktuelle uddannelser. Hvis du søger nye uddannelser skal de have en ansøgning. Se vejledning side 15. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på ansøgningsskemaets punkt 3). Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til prioriteten. Ændringsprioriteringsskema 2012 Ændringsprioriteringsskema Hvis du ønsker at ændre din prioriteringsrækkefølge, skal du indsende et ændringsprioriteringsskema. Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til prioriteten på ændringsprioriteringsskemaet, og det skal være fremme på uddannelsesstedet senest den 5. juli klokken Husk Ændringsprioriteringsskemaet skal indeholde alle de prioriteter, som du har skrevet på det første prioriteringsskema, men gerne i en anden rækkefølge. Du må også tilføje nye uddannelser (optagelsesområder) på ændringsprioriteringsskemaet, men husk, at du skal sende en ansøgning til de nye. Hvis der er uddannelser, du ikke længere ønsker at søge, skal du annullere dem ved at kontakte uddannelsesstederne, men du skal stadig skrive dem på ændringsprioriteringsskemaet, selvom de er annulleret. Du skal også fortsat skrive uddannelser, der ikke længere er aktuelle af andre årsager, på skemaet. Det kan fx være uddannelser, hvor du ikke har bestået en optagelsesprøve eller uddannelser, hvor du har fået besked om, at du ikke opfylder et bestemt adgangskrav. Det er altså nødvendigt, at du medtager alle uddannelser, du har søgt, også selvom de ikke længere er aktuelle. Hvis der ikke er plads til annullerede eller aktuelle ansøgninger på de 8 pladser, skal du notere dem på ændringsprioriteringsskemaets bagside. Husk at datere og underskrive dit ændringsprioriteringsskema, da det nu er dette skema, der viser den rækkefølge, du ønsker at blive optaget i, og som vil blive lagt til grund for din optagelse. 15

16 Den Koordinerede Tilmelding Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 2012 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted. Personlige oplysninger Fornavn(e) Efternavn Fastnettelefon Vej Mobiltelefon ekode (se side 68-69) Postnummer By Statsborgerskab ekode (se side 68-69) Dansk Andet Eksamensår Eksamensår Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds) (1) Studentereksamen (stx) (4) Højere teknisk eksamen (htx) (7) Adgangseksamen til ingeniørudd. (2) Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB) (8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) (3) Højere handelseksamen (hhx) (6) GIF (9) Andet adgangsgrundlag 5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10) Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11) 6. Prioriteringsliste Prioritet Optagelsesområdenummer Uddannelsesstedets navn Husk Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på ansøgningsskemaets punkt 3). Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. Prioriteringsskemaet skal du sende til prioriteten. Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger Dag/md/år

17 Ændringsprioriteringsskema 2012 Den Koordinerede Tilmelding Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted. Personlige oplysninger Fornavn(e) Efternavn Fastnettelefon Vej Mobiltelefon ekode (se side 68-69) Postnummer By Statsborgerskab ekode (se side 68-69) Dansk Andet Eksamensår Eksamensår Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds) (1) Studentereksamen (stx) (4) Højere teknisk eksamen (htx) (7) Adgangseksamen til ingeniørudd. (2) Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB) (8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) (3) Højere handelseksamen (hhx) (6) GIF (9) Andet adgangsgrundlag 5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10) Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11) OBS! Når du ændrer prioritering, skal alle uddannelser fra tidligere skema(er) med, også ikke længere aktuelle uddannelser. Hvis du søger nye uddannelser skal de have en ansøgning. Se vejledning side Prioriteringsliste Prioritet Optagelsesområdenummer Uddannelsesstedets navn Husk Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på ansøgningsskemaets punkt 3). Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til prioriteten. Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger Dag/md/år

18 Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Print hele hæftet ud og hav vejledningen ved siden af skemaet, mens du udfylder det! Der er 8 ansøgningsskemaer i hæftet, svarende til at du højst kan søge 8 uddannelser (optagelsesområder). For hver uddannelse du søger, skal du udfylde et skema, også selvom flere af uddannelserne er på det samme uddannelsessted, eller du søger den samme uddannelse flere steder. Optagelsesregler og adgangskrav kan være forskellige fra uddannelse til uddannelse og fra uddannelsessted til uddannelsessted. Spørg derfor altid på uddannelsesstedet, tjek uddannelsesstedets hjemmeside eller tjek på ug.dk inden du indsender ansøgningen. Du skal til hver af dine ansøgninger vedlægge dokumentation for din adgangsgivende eksamen og de aktiviteter, du har skrevet på skemaet. Ansøgningen og den tilhørende dokumentation skal du sende eller aflevere til uddannelsesstedet. Alle de aktiviteter, du vil have taget i betragtning ved vurderingen af din ansøgning, skal du nævne på selve ansøgningsskemaet. Ansøgningsskema 2012 Personlige oplysninger Personlige oplysninger Fornavn(e) C L M 1 Fastnettelefon Hvis du har et dansk, skriver du det her. Efternavn Vej ekode (se side xx-xx) ekode (se side xx-xx) de Tilmelding Postnummer Uddannelsesstedets navn By vejledningen på de tudiestart r. Skemaet skal du sende til Evt. det studieretning eller uddannelses-/praktiksted tedet for sommer d, retrækker du søger jeg optagelse vinter på. Personlige oplysninger annelsesstedet 6. Bonus for Fornavn(e) tidlig studiestart Mobiltelefon Vedlagt opholdstilladelse Ja Ansøgere uden dansk Hvis du ikke har et dansk, skal du i stedet skrive dato, måned og år for din fødselsdag i den angivne rækkefølge i de seks felter før stregen. I de første tre felter efter stregen skriver du de to første bogstaver i dit Ansøgningsskema første 2012fornavn efterfulgt af det første bogstav i dit sidste efternavn. I den Nej sidste rubrik skal du angive dit køn med 1 for mand eller 2 for kvinde. En mand, der hedder Claes Anders Fredrik Moen og er født den 3 august 1990, skal altså skrive: CLM1 Fastnettelefon fra optagelsen i 2010 snit snit snit rskab snit snit om optagelse på denr. snit y ikke bliver optaget på denne lse, søger jeg om standby undlag ndlag ereksamen (stx) orberedelses- n Dato (hf) Optagelsesområdenummer ekode (se side 68-69) andels- Andet Jeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg Efternavn har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation 7. Gymnasial supplering Vej Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes) ekode (se side 68-69) Postnummer By Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Prioritet Studiestart I stedet for sommer foretrækker jeg vinter Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 Uddannelsesstedets navn Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted Mobiltelefon Vedlagt opholdstilladelse 6. Bonus for tidlig studiestart Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation 7. Gymnasial supplering Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes) Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse efter med din d. 5. ansøgning, juli (punkt som 10 udfyldes) uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation. 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Ja Adresse Hvis din adresse er i udlandet, skal du skrive landekoden på det land, du bor i (se side 68-69). Nej 18

19 Ansøgningsskema 2012 Den Koordinerede Tilmelding Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på. Forbeholdt uddannelsesstedet Personlige oplysninger Fornavn(e) Fastnettelefon Efternavn Mobiltelefon Vej ekode (se side 68-69) Postnummer Ansøgningsskema 2012 Statsborgerskab Den Koordinerede Tilmelding ekode (se side 68-69) Vedlagt opholdstilladelse Dansk Andet Ja Nej Ansøgning om optagelse på Læs udfyldningsvejledningen på de Optagelsesområdenr. Uddannelsesstedets navn foregående sider. Skemaet skal du sende til det statsborgerskab. uddannelsessted, du søger optagelse på. Personlige oplysninger Forbeholdt uddannelsesstedet Fornavn(e) Fastnettelefon Standby Studiestart Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted Hvis jeg ikke bliver optaget på denne I stedet for sommer uddannelse, søger jeg om standby foretrækker Efternavn jeg vinter Mobiltelefon Adgangsgrundlag 6. Bonus for tidlig studiestart Vej A. Tilsagn Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 ekode (se side 68-69) dokumentation Postnummer By B. Adgangsgrundlag 7. Gymnasial supplering Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes) Den Koordinerede Studentereksamen Tilmelding (stx) Statsborgerskab Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Højere forberedelseseksamen (hf) ekode (se side 68-69) efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) Vedlagt opholdstilladelse Læs udfyldningsvejledningen på de Dansk 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Andet Højere handelseksamen om (hhx) du optagelse søger optagelse på på. Personlige oplysninger Optagelses- Ja Nej foregående sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, Ansøgning Optagelsesområdenr. Forbeholdt uddannelsesstedet Prioritet områdenummer Fornavn(e) Uddannelsesstedets navn Fastnettelefon Højere teknisk eksamen (htx) Efternavn 1 Mobiltelefon Standby Studiestart Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted GIF Hvis jeg ikke bliver optaget på denne I stedet for sommer 2 uddannelse, søger jeg om Adgangseksamen til standby foretrækker Vej jeg vinter Adgangsgrundlag 6. Bonus for tidlig studiestart ingeniøruddannelser 3 A. Tilsagn ekode (se side 68-69) International Total Points Jeg har Postnummer eksamen fra 2007, By2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Baccalaureate (IB) Jeg har tilsagn fra optagelsen i dokumentation B. Adgangsgrundlag Udenlandsk adgangsgivende eksamen Hvilken 7. Gymnasial supplering Den Koordinerede Tilmelding 5 Statsborgerskab Erhvervsuddannelse Hvilken Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes) (EUD, Studentereksamen SOSU) (stx) ekode (se side 68-69) Vedlagt opholdstilladelse 6 Andet Hvilket Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Læs udfyldningsvejledningen Dansk Højere forberedelseseksamen sider. (hf) om Skemaet optagelse skal du på sende til det på de Andet Ja Nej adgangsgrundlag efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) foregående Ansøgning uddannelsessted, du søger optagelse på. 7 Ingen adgangsgivende eksamen Personlige oplysninger 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Optagelsesområdenr. Højere handelseksamen (hhx) Optagelses- Uddannelsesstedets navn Forbeholdt uddannelsesstedet Fornavn(e) Standby Fastnettelefon Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse Prioritet 8 områdenummer Jeg Højere har teknisk tidligere fået Journalnummer Efternavn Dato Mobiltelefon Mener du, at der særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som særlig eksamen Standby tilladelse (htx) Studiestart Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted Hvis jeg ikke bliver til optaget på denne I stedet for sommer uddannelsesstederne 1 skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et denne uddannelse, uddannelse søger jeg om standby foretrækker jeg vinter Vej brev med relevant dokumentation. 5. Eventuel Adgangsgrundlag GIF tidligere optagelse på videregående uddannelse 6. Bonus for tidlig studiestart 2 A. Tilsagn Adgangseksamen til Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra ekode (se side 68-69) Postnummer By Uafsluttede ingeniøruddannelser videregående uddannelser du har toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 været og/eller er optaget på Jeg 3vedlægger dokumentation bilag til min ansøgning som dokumentation for de B. Adgangsgrundlag oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. International Total Points 7. Gymnasial supplering Baccalaureate (IB) Jeg 4bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på Udenlandsk Jeg har kandidateksamen adgangsgivende Studentereksamen eksamen (stx) Hvilken ansøgningsskemaet Jeg er i gang og i med bilagene. et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli Statsborgerskab (punkt 10 udfyldes) ekode (se side 68-69) Dag/md/år 5 Vedlagt opholdstilladelse Erhvervsuddannelse Hvilken Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte (EUD, Dansk Højere forberedelseseksamen (hf) SOSU) Andet efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) Ja Nej Ansøgning 6 Andet om optagelse Hvilket på Ansøgningsskema 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) adgangsgrundlag Højere handelseksamen (hhx) Optagelses Studiestart Optagelsesområdenr. Uddannelsesstedets navn 1 af 2 7 Ingen adgangsgivende eksamen Prioritet områdenummer Højere teknisk Jeg eksamen søger om (htx) Standby optagelse med særlig tilladelse Studiestart Evt. 81studieretning eller uddannelses-/praktiksted Hvis jeg ikke bliver optaget Jeg har tidligere fået Journalnummer på denne I stedet for sommer Dato foretrækker jeg vinter skal dette felt ikke benyttes. uddannelse, søger jeg om standby Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som særlig GIF tilladelse til til det Adgangsgrundlag uddannelsesstederne 6. Bonus 2 for tidlig skal studiestart være opmærksomme på, skal du vedlægge et Personlige oplysninger denne uddannelse Adgangseksamen til brev med relevant dokumentation. A. Tilsagn Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra Fornavn(e) 5. Eventuel ingeniøruddannelser tidligere optagelse på videregående Fastnettelefon uddannelse 3 toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 International Total Points dokumentation Uafsluttede videregående uddannelser du har Efternavn B. Adgangsgrundlag Baccalaureate (IB) Mobiltelefon været og/eller er optaget på Jeg 7. Gymnasial vedlægger bilag supplering til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, 4 jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Udenlandsk adgangsgivende eksamen Hvilken Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli Vej Jeg bekræfter (punkt under 10 udfyldes) strafansvar rigtigheden af oplysningerne på 5 Jeg Studentereksamen Erhvervsuddannelse har kandidateksamen (stx) Hvilken ansøgningsskemaet og i bilagene. (EUD, SOSU) Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte ekode (se side 68-69) Højere Postnummer forberedelseseksamen By Dag/md/år efter d. 5. juli (punkt 6 10 udfyldes) Andet (hf) Hvilket 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) adgangsgrundlag Højere handelseksamen adgangsgivende (hhx) eksamen Optagelses- 7 Ingen Prioritet områdenummer 1 af 2 Højere Jeg søger teknisk om optagelse med særlig tilladelse eksamen (htx) 8 ekode (se side 68-69) Jeg har tidligere fået Journalnummer Vedlagt opholdstilladelse Dato 1 eller tjek ug.dk. t Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som særlig tilladelse til Ja Nej GIF uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et denne uddannelse brev 2med relevant dokumentation. 5. Eventuel Adgangseksamen tidligere optagelse til navn Uddannelsesstedets navn på videregående uddannelse ingeniøruddannelser 3 Uafsluttede International videregående uddannelser Total Points du har været og/eller er optaget på Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de Baccalaureate (IB) Studiestart Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted oplysninger, 4 jeg har angivet på ansøgningsskemaet. e I stedet for sommer Udenlandsk adgangsgivende eksamen Hvilken foretrækker jeg vinter Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på 6. Bonus Jeg for har tidlig en kandidateksamen studiestart ansøgningsskemaet 5 og i bilagene. Hvilken som du skriver på her. Erhvervsuddannelse (EUD, Jeg har SOSU) eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra Dag/md/år toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant har tilsagn fra optagelsen i Andet Hvilket dokumentation adgangsgrundlag 7. Gymnasial supplering 7 Ingen adgangsgivende eksamen sgennemsnit Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli 1 af 2 Jeg (punkt søger 10 om udfyldes) optagelse med særlig tilladelse 8 Jeg har tidligere fået Journalnummer sgennemsnit Jeg er tilmeldt suppleringskursus, som jeg forventer Dato afslutte Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som særlig efter d. tilladelse 5. juli (punkt til 10 udfyldes) uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et denne uddannelse 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) brev med relevant dokumentation. sgennemsnit 5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Optagelsesområdenummer Prioritet sgennemsnit Uafsluttede videregående uddannelser du har været og/eller er optaget på Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de 1 oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. sgennemsnit Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på 2 Jeg har en kandidateksamen ansøgningsskemaet og i bilagene. sgennemsnit Dag/md/år ints 1 af By Statsborgerskab Du skal med kryds angive, om du er dansk statsborger eller har udenlandsk Hvis du sætter kryds i Andet, skal du skrive en landekode og landets navn (se side 68-69). Er du ikke fra et EU eller EØS-land, skal du desuden markere, om du har vedlagt kopi af din opholdstilladelse. Ansøgningsskema 2012 Ansøgning om optagelse på I feltet markeret med sort skriver du optagelsesområdenummeret på den uddannelse, du søger optagelse på. Nummeret står i den farvede ramme i uddannelsesoversigten (se side 40 og frem), og det er også det nummer, du skal bruge på prioriteringsskemaet og på prioriteringslisten på ansøgningsskemaets forside (punkt 8). (uddannelsens Ansøgningsskema 2012 navn) og uddannelsesstedets navn skriver du i de efterfølgende felter. Du kan søge en standby-plads til de fleste uddannelser. Spørg på uddannelsesstedet, tjek på uddannelsesstedets hjemmeside eller tjek ug.dk. Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, bliver du ikke optaget på en lavere prioritet. Hvis du får en standby-plads, men ikke får tilbuddet om at begynde i år, vil du få et tilsagn om optagelse til næste år. De fleste uddannelser har kun studiestart én gang om året (sommer), og så Hvis et optagelsesområde har studiestart både sommer og vinter, kan du se det i uddannelsesoversigten (fra side 40). Du kan med et kryds markere, at du foretrækker at begynde uddannelsen til vinter. Det er dog ikke en garanti for, at uddannelsesstedet kan opfylde dit ønske. Bemærk, at en del uddannelser har en selvstændig optagelse om vinteren (vinteroptagelse). Kontakt uddannelsesstederne for nærmere oplysninger Studieretning/uddannelses-/praktiksted Nogle optagelsesområder omfatter flere studieretninger eller praktiksteder, I alle tilfælde må du kun søge det samme optagelsesområde én gang! 19

20 Ansøgningsskema 2012 Den Koordinerede Tilmelding Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på. Forbeholdt uddannelsesstedet Personlige oplysninger Fornavn(e) Fastnettelefon Efternavn Mobiltelefon Vej ekode (se side 68-69) Postnummer By Ansøgningsskema 2012 Statsborgerskab Den Koordinerede Tilmelding ekode (se side 68-69) Vedlagt opholdstilladelse Dansk Andet Ja Nej Læs Ansøgning udfyldningsvejledningen om optagelse på de på foregående Optagelsesområdenr. sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på. Forbeholdt uddannelsesstedet Uddannelsesstedets navn Personlige oplysninger Fornavn(e) Fastnettelefon Standby Studiestart Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted Hvis jeg ikke bliver optaget på denne I stedet Efternavn for sommer Mobiltelefon uddannelse, søger jeg om standby foretrækker jeg vinter Adgangsgrundlag 6. Bonus for tidlig studiestart Vej A. Tilsagn Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 ekode (se side 68-69) dokumentation Postnummer By B. Adgangsgrundlag 7. Gymnasial supplering Den Koordinerede Tilmelding Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes) Studentereksamen (stx) Statsborgerskab Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Højere forberedelseseksamen (hf) ekode (se side 68-69) efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) Vedlagt opholdstilladelse Læs udfyldningsvejledningen på de foregående Dansk sider. Skemaet skal du sende Andet til det 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Ja Nej uddannelsessted, Højere du handelseksamen uddannelsesstedet (hhx) Fornavn(e) Optagelses- Fastnettelefon søger optagelse på. Personlige oplysninger Ansøgning om optagelse på Forbeholdt Optagelsesområdenr. Uddannelsesstedets Prioritet områdenummer navn Højere teknisk eksamen (htx) Efternavn Mobiltelefon 1 Standby Studiestart Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted GIF Hvis jeg ikke bliver optaget på denne I Vej stedet for sommer uddannelse, søger jeg om standby foretrækker jeg vinter 2 Adgangseksamen til Adgangsgrundlag 6. Bonus for tidlig studiestart ingeniøruddannelser ekode (se side 68-69) Postnummer By A. Tilsagn 3 Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra International Total Points toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 Baccalaureate (IB) dokumentation B. Adgangsgrundlag 4 Udenlandsk adgangsgivende eksamen Hvilken 7. Gymnasial supplering Statsborgerskab 5 Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli Erhvervsuddannelse Hvilken ekode (se side 68-69) (punkt 10 udfyldes) Vedlagt opholdstilladelse Studentereksamen (EUD, SOSU) (stx) Dansk Andet 6 Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg Ja forventer at afslutte Nej Andet Hvilket Ansøgning Højere om forberedelseseksamen (hf) optagelse på efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) adgangsgrundlag B. Adgangsgrundlag Optagelsesområdenr. Uddannelsesstedets 8. Prioriteringsliste 7 navn(se uddannelsesoversigten) Ingen Højere adgangsgivende handelseksamen (hhx) Optagelses- eksamen Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse Prioritet 8 områdenummer Standby Højere teknisk Jeg har tidligere fået Journalnummer Studiestart Dato Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted Hvis eksamen jeg ikke bliver (htx) optaget på denne I stedet for sommer Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelse, særlig tilladelse søger jeg til om standby foretrækker jeg vinter 1 uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et denne uddannelse Adgangsgrundlag 6. Bonus brev med for relevant tidlig dokumentation. studiestart GIF A. 5. Tilsagn Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse 2Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra Adgangseksamen til toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 Uafsluttede ingeniøruddannelser videregående uddannelser du har dokumentation været og/eller er optaget på Jeg 3 B. Adgangsgrundlag vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de International Total Points 7. Gymnasial oplysninger, supplering jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Baccalaureate (IB) Jeg 4Jeg bekræfter er i gang under med strafansvar et suppleringskursus rigtigheden af og oplysningerne afslutter inden på 5. juli Udenlandsk Jeg har kandidateksamen adgangsgivende eksamen Hvilken ansøgningsskemaet (punkt 10 udfyldes) Studentereksamen og i bilagene. (stx) 5 Erhvervsuddannelse Hvilken Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Højere forberedelseseksamen (EUD, (hf) SOSU) Dag/md/år efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) 8. Prioriteringsliste 6 (se uddannelsesoversigten) Andet Højere handelseksamen adgangsgrundlag (hhx) Optagelses- Hvilket Prioritet 1 af 2 7 områdenummer Ingen adgangsgivende eksamen Højere teknisk eksamen (htx) Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse 1 8 Jeg har tidligere fået Journalnummer Dato GIF Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som særlig tilladelse til 2 uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et Adgangseksamen denne uddannelse til brev med relevant dokumentation. ingeniøruddannelser 5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse 3 International Total Points Uafsluttede Baccalaureate videregående (IB) uddannelser du har 4 været og/eller er optaget på Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de Udenlandsk adgangsgivende eksamen Hvilken oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. 5Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på Erhvervsuddannelse Hvilken Jeg har en kandidateksamen ansøgningsskemaet og i bilagene. (EUD, SOSU) 6 Andet Hvilket Dag/md/år adgangsgrundlag Ingen adgangsgivende eksamen Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse 1 af 2 Jeg har tidligere fået Journalnummer Dato særlig tilladelse til denne uddannelse 5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Uafsluttede videregående uddannelser du har været og/eller er optaget på Jeg har en kandidateksamen 7 8 Adgangsgrundlag A. Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 Hvis Ansøgningsskema du sidste år fik tilsagn 2012 om at blive optaget på denne uddannelse, skal du sætte kryds her. (Husk at vedlægge dit tilsagnsbrev). Det er ikke et krav, at du søger den uddannelse, som du har tilsagn til, som din prioritet. Søger du den uddannelse, du har tilsagn til, som en lavere prioritet, er tilsagnet fortsat gældende, og du vil blive tilbudt en plads på uddannelsen, medmindre du bliver tilbudt en plads på en højere prioritet. Er du ikke længere interesseret i at blive optaget på en uddannelse, du har tilsagn til, undlader du blot at søge den og kan som alle andre ansøgere søge optagelse på andre uddannelser på almindelig vis. Du skal sætte ét kryds i felt B Adgangsgrundlag. Hvis du har en dansk gymnasial eksamen (stx, hf, htx eller hhx) eller et gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF), skal du sætte kryds ud for den type eksamen, du har, og du skal notere dit samlede gennemsnit (det eksamensresultat der står på dit eksamensbevis) og det år, du afsluttede. Hvis du først afslutter din adgangsgivende eksamen i juni 2012, skriver du 2012 under afslutningsåret. Husk inden 5. juli at sende dit eksamensbevis til de uddannelser, du har søgt. Har du taget flere gymnasiale eksaminer, skal du være opmærksom på, at det er den første gymnasiale eksamen, der er dit adgangsgrundlag. Supplerende kurser skal du notere i punkt 10 på ansøgningsskemaets bagside. Er du i gang med supplering eller har du tilmeldt dig et sommersuppleringskursus, skal du også udfylde punkt 7 på ansøgningsskemaets forside. Har du en Adgangseksamen til ingeniøruddannelser eller en International Baccalaureate (IB) skriver du dit eksamensgennemsnit og det år, du afsluttede. Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation. Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, noterer du hvilken, og hvilket år du afsluttede. Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. 1 af 2 Dag/md/år Har du en erhvervsuddannelse eller et andet adgangsgrundlag, noterer du uddannelsens navn. Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen og ønsker at søge optagelse med særlig tilladelse, sætter du kryds i feltet. Du kan altid kontakte uddannelsesstedet for at få information om reglerne for optagelse med særlig tilladelse, eller du kan finde information på uddannelsesstedets hjemmeside. Fristen for at søge optagelse med særlig tilladelse er altid 15. marts kl. 1 Hvis du tidligere har fået særlig tilladelse, skal du notere journalnummer og dato for tilladelsen. 20

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Oversigt

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Fysioterapeut optagelse 2012

Fysioterapeut optagelse 2012 Fysioterapeut Optagelse 2012 Velkommen Indholdsfortegnelse Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde med mennesker ud fra en viden om sygdom og sundhed? Har du lyst til en uddannelse

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1525. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til:

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til: Side 1 af 7 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Du kan printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det i hånden eller på skrivemaskine,

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Ansøgningsskema Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser.

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation klar.

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del Ansøgningsskema Grundforløbet 2. del Uddannelsesstart: 10. august 2015 Ansøgningsfrist: 20. maj 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet, er du velkommen til at sende en ansøgning alligevel. Der vil i

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2

Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2 Den Koordinerede Tilmelding Styrelsen for Videregående Uddannelser Optagelse 2014 Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2 Indhold Indledning... 2 Ledige pladser... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2)

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Brobygning. For alle 10. klasser. Uge 46. den 10 15. november 2014. Brobygningsugen Uge 46. 10 klasse Morgenprocedure: INGEN MORGENLØB

Brobygning. For alle 10. klasser. Uge 46. den 10 15. november 2014. Brobygningsugen Uge 46. 10 klasse Morgenprocedure: INGEN MORGENLØB Derefter morgennad I skal også smøre madpakker, da det varme mad serveres til aften Køkkenhold omkring spisesal mm. Kl. 08.00-17.20 Skema i naturvidenskabelige discipliner 10 klasse Morgenprocedure: Brobygningsugen

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØB 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Ungdomsuddannelser Hjemmesider Opgavehæfte. 8. klasse

Ungdomsuddannelser Hjemmesider Opgavehæfte. 8. klasse Ungdomsuddannelser Hjemmesider Opgavehæfte 8. klasse Navn: Klasse: Hæftet Ungdomsuddannelserne : Hæftet udleveres til elever i 8. og 9. klasse, men du og dine forældre også se indeværende års hæfte på

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE

Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere