Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift for Roskildenser-Samfundet"

Transkript

1 Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr Juni 2013

2 Indhold Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling Formandens beretning... 5 Dimissionstale ha tjek på hinanden fremover...14 Tilbageblik...17 Om- og tilbygning...22 Roskilde Katedralskoles Musical Adressesøgning på godt og ondt...28 Klasseværelse på 2 hjul...30 Oxford - en verden af viden...31 Verden ligger i mine fødder...33 Jubilar-lister...35 Bestyrelsen Udgivet af Roskildenser Samfundet. Forsidefoto: Roskilde Katedralskole. Redaktion: Lise Svenstrup Lay-out/tryk: Frederik Sørensen 2

3 Hvorfor dog betale kontingent? Kære medlemmer! Vi i Roskildenser-Samfundets bestyrelse vil gerne give udtryk for, hvor glade vi er for jeres årlige kontingenter. De penge, der kommer ind, gør det muligt for os hvert efterår at starte den nødvendige adressesøgning af jubilarer via telefon, pc og breve, således at det bliver muligt at sætte forberedelserne i gang og invitere de relevante årgange til jubilarfesten. Trods skolens store hjælpsomhed og den frivillige indsats fra bestyrelsen og andre gamle elever har vi nødvendige udgifter i forbindelse med layout og trykning af vores årsskrift Roars Kilde samt udsendelse til dem uden mailadresse. Vi vil meget gerne være i stand til at fortsætte traditionen med at uddele rejselegater til enkelte af årets nye studenter ved dimissionsfesten. Hvert år trykker vi rejsebreve i bladet fra tidligere års glade modtagere af legatet, som viser nytten af de penge, de har modtaget. Kort sagt : Foreningen er afhængig af jer og kunne slet ikke bestå uden jeres tilskud via kontingentindbetalingerne, også selvom I kan læse om os på vores hjemmeside. Foreningens vigtigste formål er at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem gamle elever udgået fra Roskilde Katedralskole, og dertil er det nødvendigt med 2 parter jer og os. Lise Svenstrup formand Husk Tilmelding til års- og jubilarfesten skal være os i hænde senest fredag den 7. juni 2013 Årskontingent for 2013 er uændret kr. 150,-, som vi gerne ser indbetalt inden udgangen af juni måned

4 Generalforsamling 2013 Lørdag den 15. juni 2013 Generalforsamling og jubilarfest afholdes lørdag den 15. juni 2013 på Katedralskolen, Holbækvej 59, Roskilde. Kl Kl GENERALFORSAMLING med følgende dagsorden: 1. Beretning. 2. Regnskab. 3. Studie- og uddannelsesafdelingen og Rejselegatet. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. JUBILARFEST med følgende dagsorden: Velkomstdrink. Festmiddag og kaffe. Pris pr. kuvert kr. 400,-. Efter middagen dans og lanciers. Aftal deltagelse med klassekammerater. For de, der først kommer efter middagen, er entréen kr. 100,-. Tilmelding af jubilarer til årsfesten skal ske senest fredag den 7. juni 2013 pr. til med angivelse af årsgang og klasse. Tilmelding kan ske via vores hjemmeside Med venlig hilsen og PÅ GENSYN Bestyrelsen PS! Roskilde Katedralskoles Biblioteksforening afholder generalforsamling på skolen kl

5 Formandens beretning Lise Svenstrups beretning ved Roskildensersamfundets generalforsamling den 16. juni 2012 Roskildenser-Samfundets formål er ifølge vedtægterne: at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem gamle elever fra RKS at støtte og hjælpe gennem studielån og legater at fremme, hvad der tjener til gavn for skolen Års- og jubilarfesten afholdes så vidt muligt i første halvdel af juni og er for-eningens største opgave. Adressesøgerne i bestyrelsen og hjælpere udenfor bestyrelsen begynder allerede i oktober eftersøgningen af næste års jubilarer. Vi har oplevet, at de har store problemer med udarbejdelsen af navnelisterne. Derfor vil vi fra i år indføre en fast standardiseret søgning, så alle adressesøgerne arbejder på samme måde, hvilket også vil lette udsendelsen pr. mail bagefter. Jeg vil benytte denne lejlighed til at rette en stor tak til vores bestyrelsesmedlemmer Lisbet Guhle, Henrik Sørensen og Birgitte Krøyer samt til vores eksterne hjælpere Grete Præstmark, Jette Drabæk, Lisbeth Due Andersen, Lisbet Kærbye og Karen Sørensen for deres store, tidskrævende detektivarbejde. Også tak til Steffen Løvkjær Petersen for pasning af baren til festen og til vores kasserer Flemming Harry Jensen for omhyggelig pleje af vores økonomi og udarbejdelse af regnskaber samt fornuftige og gode råd i årets løb. Desuden har Flemming foreslået en sammenlægning af 3 af vores 4 afdelinger, nemlig RS s driftsregnskaber og balancer, RS s Studie-og uddannelsesafdeling og RS s Studie- og rejseafdeling, hvilket skal medvirke til en forenkling og et større overblik. I år er der et bestyrelsesmedlem, Mette Backman, der p.gr.a. stort arbejdspres har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Mette har varetaget medlemskartotek og kontingentindbetaling og var den, der for et par år siden foreslog, at vi burde gå over til at digitalisere vores tilmeldinger og forhåndsbetalinger til festen, og her skal lyde en tak til dig, Mette, for dit initiativ og din forudseenhed. Vi ønsker dig alt godt i fremtiden. Til gengæld har vi oplevet det positive, at vores nødråb i Roars Kilde, i invitationerne og på vores hjemmeside har medført, at ikke færre end 4 tidligere elever har meldt sig som interesserede kommende bestyrelsesmedlemmer. 5

6 Det er Joakim Bo Kunkel (student 2011), Steffen Schmitt Petersen (student 1992), Katja Wass (student 1987) og Allan Ohms (student 1974), som uden tvivl bliver valgt under punkt 6 her i dag. De 4 kan bl.a. hjælpe til med at få Roskildenser-Samfundet på facebook og derved lette eftersøgningen af det næste års jubilarer samt holde øje med vores hjemmeside og opdatere vores medlemskartotek. Vi må se i øjnene, at vi har problemer, der skal løses, hvis vores gamle elevforening skal bestå frem til 100-års jubilæet i 2016, og dertil kan vi i høj grad bruge endnu flere yngre bestyrelsesmedlemmer. I 2011 kom der 319 gamle elever til jubilarfesten. Servering og hjælp fredag og lørdag blev givet af elever fra 1. og 2. g under Fahtis ledelse. Sidstnævnte samt personalet på kontoret skal have en meget stor tak for den altid velvillige bistand, I yder foreningen året rundt, især vil jeg takke Stine, uden hvis hjælp det havde set sort ud for udsendelsen af årets Roars Kilde. Endnu et år har vi nydt godt af rektor Claus Niller Nielsen tilbud om at afholde jubilarfesten på Katedralskolen, og da han til stadighed er en engageret og velvillig rådgiver i foreningens øvrige arbejde og har givet os lov til at benytte Stines arbejdskraft, vil jeg rette en varm tak til ham for hjælp og støtte i det forløbne år. Vores årsskrift Roars Kilde er i år fyldigere end nogensinde med fine artikler og rejserapporter og er efter digitaliseringen sidste år sendt ud pr. mail til alle, der har givet os mailadresser. Vores håb er, at næsten alle vil være i stand til at modtage årsskriftet pr. mail i løbet af få år. Det er lagt ud på vores hjemmeside samt i mindre omfang trykt i papirudgave til dem, der ikke har pc. Heldigvis har vi igen i år fået lov til at bruge skolens trykkeri, hvilket har haft den tilsigtede gunstige indflydelse på vores økonomi. Vores 2 lay-out-folk har gjort bladet mere nutidigt og levende med en god opsætning og med mange billeder. Årets jubilarlister fylder i takt med de større årgange nu over 20 sider. Tekniske problemer i sidste fase medførte, at det blev færdigt senere end planlagt, og mange derfor først har fået bladet for nylig. Invitationerne er ligeledes kommet sent ud, men disse udfordringer vil blive bearbejdet i bestyrelsen, så det samme kan undgås i fremtiden. Foreningens uddannelsesfond var igen i år i stand til at give rejselegater til 6 af de studenter, der havde ansøgt om en håndsrækning til at rejse ud og samle relevant viden til den uddannelse, de planlægger at vende hjem og begynde på. Det var 6 glade studenter, jeg kunne uddele legaterne til ved dimittendfesten og håber derved at skabe et bånd mellem nuværende og tidligere elever fra Katedralskolen. Tak til skolen, som via en fin pr-indsats blandt 3.g erne gjorde dem opmærksom på os som den glade giver af rejselegater. Til slut vil jeg takke bestyrelsen og skolen for godt og positivt samarbejde i det lidt turbulente år, der nu er gået. 6

7 Dimissionstale 2012 Generation Glad Kære studenter Så kom den. Årets bedste uge. Ugen hvor jeg nat efter nat vækkes af glade studenter, der hen ad morgenstunden passerer forbi mit åbne soveværelsesvindue på vej til eller fra Roskilde Havn. Stedet hvor mange glade studenter mødes og fejrer, at huen nu endelig er på plads. Enkelte af mine naboer bliver sikkert irriterede over at blive vækket midt om natten. Ikke jeg. For mig er den glade latter synonym med årets bedste uge. Ugen hvor studenterne springer ud. Den uge alle vi ansatte på RKS lever for. Det er derfor, vi er her. Vi har også glædet os og det er denne uge der hjælper os gennem de lange vintermåneder og de mørke morgener i regnvejr på cyklen til Katedralen. Alt det er glemt nu, hvor jeg står her og ser ud over verdens gladeste studenter, som jeg samtidig har været så privilegeret at kunne følge de sidste tre år. RKS familien Glad bliver jeg også, når jeg tænker tilbage på alle de gode minder, der har været i året, der er gået. Et af årets højdepunkter på RKS er Gallafesten. Alle her i hallen ved, at det er en meget festlig tradition, og jeg er særlig stolt over den opfindsomhed, I udviser i forbindelse med valg af køretøj ved ankomsten. Til jer forældre og pårørende kan jeg fortælle, at vi også i år havde en rigtig god fest. I kan glæde jer til, at vi senere i aften skal se studenterne gentage successen med Les Lanciers. Under Gallafesten i år holdt Mads fra 3.u en kort improviseret tale. Nogle af jer vil huske Mads fra sin rolle som Hanschen i årets musical Under Egen. Mads tog mikrofonen og fremhævede det, der for ham er det centrale ved RKS og særligt jeres årgang. Mads sagde til jer: Vi er jo en stor familie, det er her, jeg har alle mine venner, alle dem jeg holder af. Det kom fra hjertet, og for mig opsummerede det jo flot det, der kendetegner RKS. Hver for sig er vi noget, men sammen er vi RKS. Det er det, der gør RKS til noget særligt. 7

8 I øvrigt er det præcist det samme, jeg oplever ved den årlige jubilarfest, hvor 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 og 65 års studenterjubilarer fra RKS mødes og fejrer deres studenterjubilæer. Her bliver jeg år efter år overbevist om den store betydning som gymnasietiden har haft for alle, der er dimitteret fra Katedralen. I de sidste tre år har I været igennem en fantastisk udvikling. En vigtig del af den udvikling kan aflæses på de studentereksamensbeviser, som I modtager om lidt. Men ikke alt kan læses på et bevis. Noget af det vigtigste, der er sket med jer, er den menneskelige udvikling I har gennemgået. Det tror jeg, at jeres forældre og pårørende vil skrive under på. Skole i udvikling Men det er ikke kun jer, der har udviklet jer de sidste tre år. Det er en skole i rivende udvikling, I har gået på. Da I startede i 2009 var vi 975 elever. Efter sommerferien i år er vi Da I søgte om optagelse søgte 352. I år søgte 543 elever optagelse på RKS, det højeste søgetal i skolens historie og det højeste søgetal i Danmark til stx i En fantastisk rejse for en skole, der for blot 10 år siden i mere end én forstand lå der hvor gadelygterne stopper, som en forældre bemærkede, da hun trådte ind ad døren til en orienteringsaften for mere end 10 år siden. Og der er grund til at takke alle de medarbejdere og elever der indtil videre har været med på og virkeliggjort den rejse. I de tre år I har gået her, har vi taget en ny hal i brug, vi har etableret helt nye musiklokaler, vi har etableret en ny østindgang, vi har købt vores nabo Helligkorssalen. Vi har i samme periode ansat 60 nye lærere så antallet af medarbejdere efter sommerferien er 140. Og senere i aften skal vi spise i vores nye kantine. Det er klart, at alle disse aktiviteter ikke har kunnet gennemføres uden medarbejdernes og jeres medvirken og uden alles positive indstilling. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige jer og lærerne tak for. Og jeg vil understrege, at alt dette sker for at sikre jer og dem, der følger efter jer de bedste betingelser for et godt gymnasieforløb. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at jeg også har været bekymret for nogle af jer særligt her i den sidste del af forløbet. Det skyldes at ekstra mange i år endte med at skulle til eksamen i alle fag som følge af alt for meget fravær. Jeg vil i den sammenhæng også gerne benytte lejligheden til at sige tak for det fine krus og chokolade jeg fik af jer på sidste skoledag i forbindelse med kåringerne. Jeg ved, at jeg fik det for årets bommert, som var at så mange skulle op i fuldt pensum. Nu kan man jo altid diskutere, hvis bommert det så var, men jeg blev glad for den medfølgende bemærkning om, at chokoladen var en trøst for alle de mange samtaler jeg måtte gennemføre i den anledning. Jeg lover, at krus og billede får en fremtrædende plads på mit kontor så jeg - også ad denne vej - vil huske årgang Og så kan vi jo glæde os over at 330 har gennemført studentereksamen i år. Det er faktisk over 27 studenter pr. klasse i gennemsnit. Generation Glad Verdenssundhedsorganisationen WHO offentliggjorde i foråret en undersøgelse af unges sundhed og trivsel i 39 lande. Ifølge 8

9 den er I blandt de sundeste, de gladeste og de mest tilfredse unge i den vestlige verden. Undersøgelsen viser bl.a., at I har fået bedre kostvaner - bl.a. spiser I mere frugt og familiemåltidet har overlevet i Danmark i modsætning til i mange af de lande, vi sammenligner os med. Frugt er godt for jeres sundhed og levealder og familiemåltidet er godt for familiesammenholdet. Undersøgelsen viser, at unge i Danmark ikke længere begynder at drikke tidligere end unge i andre lande og I drikker faktisk heller ikke så ofte som unge i andre lande. Til gengæld drikker I mere når I drikker. Undersøgelsen konkluderer, at I drikker igennem når I drikker. Det kommer heller ikke helt bag på mig, når jeg tænker på de elevfester, jeg har overværet på RKS. Det passer også meget godt med de udtalelser, der i dagspressen har krydret WHO s undersøgelse. En af de unge danskere som blev interviewet siger f.eks.: I weekenden leger man på en måde, at man har miniferie, og så slår man sig satme løs og en anden fortsætter modsætningsfuldt: det er ekstremt vigtigt at leve sundt - i hvert fald i hverdagen. Jeg synes, at vi skal hæfte os ved det positive, nemlig at det går den rigtige vej og samtidig glæde os over, at I tilhører den gladeste generation i Europa. Med studenterfester og Roskilde Festival lige om hjørnet er tidspunktet måske ikke til at moralisere omkring jeres alkoholforbrug. Men min deltagelse i et arabisk bryllup her på RKS den 19. maj, hvor vores pedel Fathi holdt bryllup for en af sine sønner, satte alligevel vores alkoholforbrug i perspektiv. Der var 250 gæster til bryllupsfesten og ingen alkohol. Men alligevel var der mere dans og glæde i 6 timer i træk end ved mange af de danske bryllupper jeg har deltaget i. Det var en stor og positiv oplevelse. For det kan jo lade sig gøre at have det sjovt, uden at drikke store mængder alkohol. Valgkampen I har været igennem tre begivenhedsrige år. Er man i tvivl, kan man bare bladre de 9

10 sidste tre årgange af Råkost igennem. Men en af de ting jeg husker bedst fra det år, der netop er gået, er alle aktiviteterne på skolen op til folketingsvalget i efteråret. På bedste RKS maner var der rum til, at alle de politiske partier, der ønskede det, kom til orde. Der herskede en rigtig god stemning på trods af de uenigheder, der er en naturlig del af en valgkamp. Vi havde således besøg af to folketingskandidater der siden blev ministre og af forhenværende og kommende folketingsmedlemmer. Jeg spurgte lidt forlegen og med bange anelser om, hvad hensigten var med netop dette spørgsmål. Eleverne fniste og en elev sagde så: Jo man siger, at farven afslører din politiske overbevisning. Jeg kan huske, at jeg lige nåede at tænke: Shit - hvad gør jeg nu? Men der var ingen vej udenom og på bedste Niclas Bendtner maner måtte jeg trække lidt ned i bukserne så farven kunne skimtes. En af de sjoveste oplevelser jeg selv havde i den forbindelse var da jeg, under valgkampen i september, besøgte en af vores nye 1.g klasser ude i hytten i Oruphøj. Klassen havde forberedt nogle spørgsmål, som jeg trak op af en hat. Et spørgsmål lød: Hvilken farve har dine underbukser. Jeg havde grønne tights på - ligesom Bendtner. Umiddelbart troede jeg, at eleverne ville gætte på, at jeg stemte konservativt pga. farven, men det interessante var, at eleverne ikke koblede den grønne farve med det Konservative Folkeparti. For min generation har grøn altid været de konservatives farve, ligesom blå er Venstres og rød Socialdemokratiets. For eleverne var grønne underbukser lig med 10

11 én, der stemte på et miljøbevidst parti. Så var jeg ligefrem politisk korrekt - i hvert fald i nogle elevers øjne. Det gik mig dog ikke så galt som Bendtner - jeg undgik i hvert fald en bøde og en spilledags karantæne. På den anden side var der så ikke ligefrem nogen sponsorindtægt. Efter et valg var der som altid vindere og tabere. En af de sidstnævnte var Martin fra 3. y. Jeg mødte Martin dagen efter valget og ingen, der så Martin den dag, var i tvivl om, at her var en ung mand, der var trist til mode. Det var forståeligt, for Martin havde gjort en stor indsats for sit parti. Og uanset, at vi måske ikke er politisk helt enige, så fik jeg alligevel lyst til at opmuntre Martin ved at sige: Martin, der kommer altid en ny chance. Det er efter min mening et af de vigtigste karakteristika ved det danske demokrati. Der kommer altid en ny chance. Det er aldrig helt for sent. Det noget af det, der gør mig stolt over at være dansker. Til Martin og alle jer andre vil jeg passende citere den tidligere engelske premierminister Winston Churchill, der engang har sagt: Succes varer ikke evigt, ligesom fiasko sjældent er endelig. Modet til at fortsætte er det eneste, som virkelig tæller. Jeg håber, at vi her på RKS har givet jer modet til at fortsættevidere i uddannelsessystemet. RKS har været en vigtig destination på jeres rejse gennem uddannelsessystemet. I dag er I nået til afslutningen på den del af rejsen, der startede ude ved hovedindgangen den 11. august Men lov mig, at RKS ikke bliver den sidste destination. 90 % af de studenter, der forlader RKS tager en kompetencegivende uddannelse efter gymnasiet. Det er flot og meget tilfredsstillende. Mit håb er, at I alle 100% får en videregående kompetencegivende uddannelse uanset om den bliver kort eller lang. Lov mig, at I ikke slutter her. Jeg er sikker på, at lærerne på RKS har klædt jer godt på til jeres videre færd i uddannelsessystemet. Kompetencer Jeg er dog klar over, at ikke alle er enige med mig heri. Dagbladet Politiken spurgte sidste år en række universitetsfolk om deres opfattelse af de studerende, der kommer fra gymnasierne. Tilbagemeldingen var overvejende negativ. Hovedskurken, sagde universitetslærere ikke overaskende, er gymnasierne, hvor det faglige niveau er for lavt. Men som så ofte peger den slags undersøgelser i mange retninger. En universitetslærer siger: de svageste studerende for fem år siden var på 1. g niveau. Nu er de på 4. klasses niveau. En anden siger helt modsat: vi har aldrig haft bedre studerende end nu - selvstændige, kritiske og flittige. Og en tredje ligger lidt imellem: vi har altid indtrykket af, at de er blevet mindre flittige, men fortsætter det kan jo ikke passe hele tiden. Set fra RKS kan jeg konstaterer, at karakterniveauet er steget. Jeres kompetencer er godt nok nogle andre end studenternes for 20 år siden. Heldigvis. For verden udvikler sig og kravene til os ændres konstant. Og jeg tror nu at universitet- 11

12 ernes kritik mere er et udtryk for uddannelsessystemets iboende opfattelse af, at alting var bedre i gamle dage. At verden ændrer sig illustreres bla. af sprogets udvikling. Jeg læste sidste år, at Dansk Sprognævn ville sløjfe gode danske ord som fusentast og døgenigt. Det er jo gode danske ord som ældre generationer nødigt ser forsvinde. Men taler man med gymnasielever i dag, finder man hurtigt ud af, at de gamle ord løbende erstattes af nye gode danske ord som topnice, random, LOL eller HD. Til den lidt ældre generation kan jeg røbe at LOL står for Laughing Out Loud eller helt til grin. Og HD har ikke noget med kvaliteten på tv signalet at gøre - HD bruges om personer, der i de unges øjne er HD - altså HjerneDøde. Jeg har oplevet jer som unge, der vil udvikles, unge der vil påvirkes og unge, der vil flyttes. Igennem jeres tre år på RKS har I fået nye holdninger, og I har tilegnet jer nye værdier. Værdier er ofte noget mærkeligt udefinerbart, som det er vanskeligt at sætte ord på. Det oplevede jeg for to måneder siden i Kina, hvor jeg besøgte nogle gymnasier i Beijing, Shanghai og Changzhou. Den sidste er en lille by på 4½ mio. indbyggere 2 timers kørsel fra Shanghai. Den største oplevelse var mødet med de unge kinesiske gymnasieelever. Jeg oplevede, at deres drømme og forventninger til tilværelsen på rigtig mange områder svarer til jeres. De drømmer også om et godt liv, et godt arbejde, om at blive lykkelige og om at komme ud i verden og møde andre unge. Et eksempel på de fælles værdier mødte jeg i Beijing, hvor en ung kinesisk pige rejste sig op og overfor klassen og mig beklagede, at den kinesiske regering lukkede ned for facebook, twitter og you-tube for som hun sagde: Det gør det vanskeligt for mig at følge mit store idol Christiano Ronaldo. Men at der fortsat er store kulturforskelle, blev jeg overbevist om i Changzhou, hvor en ung fyr rejste sig i klassen og spurgte mig, om det er tilladt at udøve vold i skolen og i familien i Danmark. Da jeg fortalte klassen, at det var forbudt ved lov spurgte fyren mig undrende, hvordan opdrager I så jeres børn?. Jeg gav et lidt forblommet svar omkring værdier, dialog og respekt. Jeg ved ikke helt, hvor meget den unge mand forstod. Velfærdssamfundet Få, der har læst avis eller set tv de sidste uger, er i tvivl om, at Kina er i vækst og Europa er i dyb krise. Selv ser jeg med stor bekymring på det, der sker i Sydeuropa. Peter Schütze formand for bestyrelsen i DSB og direktør i Nordea sagde allerede sidste år, at arbejdsløsheden blandt unge i Sydeuropa er vores absolut største udfordring. Det er jeg enig i. Disse unge vil ikke i længden finde sig i ungdomsarbejdsløshedsprocenter på omkring 50. De vil ikke finde sig i at blive den fortabte generation, der aldrig kommer med på vognen. Sat udenfor samfundet og dets goder og muligheder. Og meget tyder på, at udfordringen bliver større og større for hver dag, der går. Vi kan ikke på længere sigt opretholde et civiliseret samfund, hvis de sociale forskelle bliver for store, uden lige mulig- 12

13 heder for alle, uden et fornuftigt niveau af økonomisk lighed, uden rimelig fuld beskæftigelse, uden fælles mål, uden fælles værdier og uden en kollektiv ansvarsfølelse overfor fællesskabet. Det er den største og vigtigste udfordring som jeres generation står overfor. Den udfordring kan ikke uden videre løses af jer hver især. Det I kan gøre er, at være åbne, rummelige og opmærksomme og undgå at give andre skylden. Og på en og samme tid tage ansvar for jeres egne handlinger og tage ansvar overfor fællesskabet. For de udfordringer vi står overfor kan kun løses gennem sammenhold og samarbejde. Afslutning Jeg indledte min tale til jer med et par ord om, hvor dejligt det er at stå her og se på verdens gladeste studenter. Om præcis 8 dage står en af verdens største rockmusikere Bruce Springsteen på Orange scene her i Roskilde. Jeg kan godt love, at det bliver en 3 timer lang hyldest til glæden ved livet. Springsteen udtrykker det bedst i en linje i sangen Badlands, hvor han siger It ain t no sin to be glad your alive. Så enkelt kan det siges. Uanset hvordan livet former sig for hver enkelt af jer er så tag den linje med herfra - det er aldrig forkert at være glad for at være i live. Nyd livet. Jeg håber at I udnytter tiden godt og får et rigtig godt liv. Tak for jeres måde at være på. Tak for de 3 år vi har kendt hinanden. Hjertelig tillykke med eksamen. 13

14 - ha tjek på hinanden fremover Formanden Lise Svenstrup tale til studenterne efter translokationen den 25. juni 2011 Roskildenser-Samfundet er en forening for tidligere elever fra alle årgange, der er dimitteret fra RKS. Foreningen har godt 600 medlemmer og har bestået siden 1916, og dens formål er at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem gamle elever. For 2 uger siden holdt vi vores årlige jubilar-fest her på skolen for og 65 års jubilarer, og 272 tidligere elever mødte op, og straks var stemningen i top, når de genkendte de gamle klassekammerater fra gymnasietiden. Det er et stort job for os hvert år at finde frem til næste års jubilarer, og derfor vil jeg kraftigt opfordre jer til at vedligeholde kontakten i klassen via mail eller facebook. Selvom det for jer i aften ligger uendelig langt ude i fremtiden, så giver det os en bedre mulighed for at finde jer til jeres første jubilæum om 10 år. I dag er I de nye studenter årgang 2012 på RKS I er ud af hele Danmarks flok af studenter i år på over I har lige fået jeres eksamensbevis og nogle kloge og velmente ord med på vejen af Niller. I morgen er I tidligere elever på RKS på vej til at spredes for alle vinde, når festerne er slut glade for at års skolegang endelig er forbi. Friheden vinker forude og mange af jer vil gå målrettet efter drømmestudiet, men kommer I ikke ind på lige det, så prøv at se efter relaterede uddannelser, I måske slet ikke havde tænkt på som en mulighed. Medierne taler i disse dage meget om ungdomsarbejdsløshed og anbefaler, at I vælger jeres uddannelse med både hjerte og hjerne så tænk også på det. Andre af jer har lyst til at rejse ud og opleve en masse arbejde frivilligt et sted i den 3.verden, hvor der er god brug for jeres indsats gå i skole eller på kurser for at forbedre jeres viden på områder, som det senere viser sig, I kan få brug for i jeres fremtidige studie. Her kommer vi i RS ind i billedet. Vi har besluttet, at vi gerne vil give en økonomisk håndsrækning til nogle af jer. Takket være bidrag udover medlemskontingentet fra tidligere elever har foreningen samlet så mange penge sammen, at vi har oprettet nogle rejselegater, som interesserede i 3. g har kunnet søge. Vi fik 15 ansøgninger i år, og alle var gode, men blandt dem har vi udvalgt 6. Jeg nævner nu navnene på de heldige, som jeg vil bede om at komme herop til mig : Simone Restrup Sørensen, 3 i Katrine Sølling, 3 y Steffen Raun, 3 w Laura Mouritsen Jensen, 3 e Kristine Lindberg Steensberg, 3 w Jane Gotfredsen, 3 b 14

15 Simone har planlagt at rejse ½ år på en såkaldt verdensrejse med organisationen Up With People. Det er et uddannelsesprogram, hvor hun sammen med 100 andre unge fra hele verden, skal besøge mange byer bo hos værtsfamilier og opleve byernes succeser og problemer og deltage i frivilligt arbejde til gavn for den pågældende by. Formålet er at udvikle personlige og uddannelsesmæssige evner og bidrage til international forståelse. Endvidere er der inddraget et musikalsk aspekt, som betyder, at deltagerne skal skabe et show med dans, sang, musik og teater hver gang, de forlader en by som tak for opholdet. Da Simone har haft musik og engelsk som studieretning, har hun en fin ballast med her fra skolen. Alt dette vil komme hende til gode i de fremtidige studier til psykolog. Katrine vil være læge og har arbejdet målrettet for at pånå de høje karakterer, som lægestudiet kræver. For at få en lille smagsprøve og erfaring indenfor lægeverdenen har hun planlagt en 3 mdr.s rejse til Tanzania med organisationen Projects Abroad. Hun skal arbejde de første 2 mdr. som frivillig på et hospital i Arusha. Hun slutter af med at arbejde og bo på et børnehjem i 1 mdr. begge steder for at få praktisk erfaring i arbejdet med mennesker. Derefter håber Katrine at have lært så meget om sundheds- og sygehussystemet i Tanzania, at hun har fået en ide om, hvilken slags læge, hun vil være for evt. engang som færdiguddannet at kunne rejse ud til et afrikansk uland og arbejde. Steffen har en drøm om at blive uddannet i Sports Science på et universitet i Californien, da den 4-årige uddannelse ikke findes i Danmark. Han er så heldig, at han er blevet optaget med start i okt. i år og skal så arbejde på at tage en bachelor og blive fysisk træner på et højt videnskabeligt niveau indenfor sport, træning og ernæring samt hvordan kroppen påvirkes af disse. Det er dyrt, da han skal kunne vise, at han har penge nok til et helt år inkl. studie, bøger og beboelse. Jeg håber, vores legat kan lette vejen en lille smule for dig. Laura har siden hun var barn været tiltrukket af Afrika og har besluttet, at hendes sabbatår skal bruges til at rejse ned til Tanzania og arbejde som frivillig med de børn, som har mistet deres forældre af HIV/AIDS. Hun har i flere år deltaget i de landsdækkende indsamlinger til Afrikas brændpunkter og gennem sit fritidsjob som danselærer har hun opdaget, hvor dejligt det er at arbejde med børn. Laura er sikker på, at hun får udviklet sine sociale og menneskelige kompetencer ved at opleve en så anderledes kultur og give hende et større perspektiv på tilværelsen. Det kan komme hende til stor nytte, når hun vender hjem for at læse jura. Kristine vil læse medicin til næste år men har inden da planlagt at gå pilgrimsruten El Camino de Santiago, der starter i Sydfrankrig og strækker sig ca. 850 km gennem nordspanien til Santiago, hvis fantastiske katedral er målet. Turen giver mulighed for at tale spansk, tysk og engelsk og møde mennesker med vidt forskellig baggrund samt lære den spanske natur og kultur at kende. Kristine vil under vandringen utvivlsomt også lære sig selv og sine styrker og svagheder at kende og få tid til at gøre mental status over, om hun er på vej i den rigtige retning med sit liv. 15

16 Selvom refugierne undervejs er billige overnatningssteder, er turen ikke gratis, og vi håber, vores legat kan hjælpe dig på vej. Vi håber også, du får tid til sende os et rejsebrev og det gælder også jer andre her så vi evt. kan trykke det til næste år i vores årsskrift Roars Kilde. Jane er aktiv indenfor flere sportsgrene og har haft mange fritidsjobs og var på efterskole inden gymnasiet. De sidste 4 år har hun vidst, at hun ville ud at rejse efter gymnasiet, og da hun vil læse geografi, er Sydamerika med Ecuador/Galapagos blevet målet, hvor hun kan arbejde frivilligt og omgås og samarbejde med andre mennesker fra en anden kultur og opleve deres samfund og miljø. Jane er sikker på, at hun vil forbedre sine sprog spansk og engelsk, så hun står godt rustet til efter studiet at komme ud og arbejde i et spansktalende land. Hun har sparet mange penge sammen men mangler stadig en del før målet er nået, og derfor tror jeg, at vores legat faldet på et tørt sted. Vi i skolens gamle elevforening håber, at vores rejselegater er endt hos de rette ansøgere og ønsker jer 6 og hele resten af årgang 2012 hjertelig til lykke med studentereksamen og held og lykke med jeres drømme for resten af jeres liv. 16

17 Tilbageblik Tilbageblik i de Roars Kilder, der er relevante for jubilarer 2013 af Lise Svenstrup 1953 Lektor Sv. Johansen (JOFAR) fyldte den 8. maj 50 år. En erfaren og dygtig norsk skolemand var sidste år på studierejse i Danmark og fulgte undervisningen hos flere af landets pædagogiske kapaciteter. Han kom også til Roskilde og hørte på en dansktime hos Johansen; han erklærede senere, at det var den bedste time, han havde overværet. En realist, der i øvrigt ikke udmærker sig ved flid og agtpågivenhed, udtrykte for nylig sin vurdering af Johansens dansktimer på følgende måde: Man gider jo ligefrem ikke lade være med at følge med. Den 10. marts indbød Roskildenser- Samfundet til sin årlige vinterfest i København. Et ligeså oplagt som talrigt publikum fyldte Studenterforeningens store sal og fik en overdådig morsom aften ud af det, takket være Lise Nørgaards barokke spex Hamlet, der viste sig at være en lokalisering og sproglig à jourføring af den store Williams skuespil af samme navn, i enhver henseende egnet til at få ham til at rotere i sin grav. Efter forestillingen blev der danset til Henrik Blichmanns orkester. Kontingent og stiftelsesfest. Kontingentet andrager 10 kr. for medlemmer over 25 år, ellers 4 kr. Til stiftelsesfesten den 7. november er der i år udsendt et rekord-antal af indbydelser. Der er indbudt 106 jubilarer og 107 dimittender. 17

18 1963 Det var i marts i år 3. gang, Roskilde Katedralskole og Roskildenser-Samfundet samlede de 5 yngste årgange til fest på skolen. Ca. 180 realister og studenter fra årgangene mødte op i skolens lovsangssal lørdag den 9. marts, og fra første øjeblik konkurrerede glade gensynsråb med et 6-mands jazz-orkester ihærdige anstrengelser for at gøre sig fordelagtigt bemærket. Det blev en fornøjelig og indholdsrig aften, bl.a. fordi skolens gymnasiaster havde lagt sig i selen for at underholde deres ældre kammerater. Formanden for gymnasieforeningen Ib Michael Rasmussen tog ordet og anstillede til sine kammeraters jubel forskellige filosofiske betragtninger over, hvordan det at drikke øl kunne forsvares ud fra et æstetisk synspunkt. Efter smørrebrød og øl i gymnastiksalen gik man tilbage til lovsangssalen, hvor der blev opført den franske forfatter Jean Tardieus`s avantgardistiske konversaions-symfoni i tre satser under 3.g`eren Knud Michelsens instruktion meget dygtigt og morsomt gjort. Som afslutning på underholdningen spillede 3.g`eren Poul Chr. Nielsen og 1.g`eren Niels Henning Ørsted Petersen henholdsvis trompet og bas for deres kammerater. Det bragende bifald fik næsten ruderne i salen til at klirre. Kl. 1 sluttede dansen og dermed den succesrige aften. Kildekalk Det ser ud, som om Kongehuset holder af at omgive sig med gamle elever fra Roskilde Katedralskole. Forhenværende forsvarschef, admiral Quistgaard er således udgået fra skolen. Det samme er kammerherre Vest, som d. 1. juli trak sig tilbage fra posten som hofmarskal, der overtoges af ceremonimester Eigil Wern, ligeledes student fra skolen. Adjudant hos kongen, Bent Hervad-Jørgensen er også gammel elev fra RKS. Roskildenser-Samfundets gymnastikpræmier, som blev overrakt af formanden, tilfaldt Lisbeth Tvedegaard, Birgitte Cramer, Lisbeth Iversen, Vibeke Munch, Ulla Jensen og Annelise Petersen alle 3.g`ere samt Ann-Britt Kruuse, real A og Sanne Pedersen, real B. Blandt drengene uddeltes præmier til Erik Ahlgren 2.g og Torben Lundsgaard og Jørn Waneck, 3.g. Desuden modtog Lone Diget Møller 3.g en ekstra præmie som storartet sportskammerat. Kort uddrag af rektor Torlderlund- Hansens tale til studenterne De fleste af jer har kun været her i 3 år, men vi synes, at I hurtigt slog rod. Jeg husker med glæde ham, der en dag i en time sagde: Nu har jeg begrundet mit standpunkt; vil De ikke være så venlig at begrunde Deres! Jeg husker samarbejdet om Thornton Wilders Vor by, både jeres indædte og slet skjulte raseri, når jeg råbte over jer, og vores fælles glæde, når vi, om end kun i glimt, oplevede, at teatrets muse hvad enten det nu var Melpomene eller Thalia aflagde vores lille fjællebod visit. Jeg husker jeres ansigter og jeres stemmer, når I under koncerter løftede selv os beskedent musikalske op over de høje fjelde. Men først og fremmest husker jeg fra timerne mange samtaler, som i hvert fald jeg havde udbytte af. 18

19 1973 Jubilar- og årsfest den 3. november 1973 Der serveres farseret kalkun, osteanretning, frugtsalat, kaffe og kransekage. Kuvertpris incl. ½ fl. rødvin : 60 kr. Påklædning: Smoking eller mørkt tøj Nye aktiviteter: Onsdag den 28. november 1973 indbydes til sammenkomst på Roskilde Bibliotek. Foredragsholdere er bibliotekar Lotte Fang og akritekt Mogens Suhr Andersen mulighed for servering af et par håndmadder, øl eller vand. Roskilde og fremtiden En by kan ikke leve af bare at være gammel - Tager vi f.eks. hovedgaden, har det forskønnet den i høj grad at blive nogle rædsler fra århundredskiftet kvit. Selv om man ikke skal råbe hurra for den almindelige tendens til opretning af parkeringspladser i bymidten, har dog et stort slumpræget område måttet forsvinde og har efterladt store, rummellige vidder til parkering mellem hovedgaden og Jernbanegade. En lørdag eller søndag i slutningen af maj besøg i Vikingeskibshallen, hvor vi vil forsøge at få en historisk sagkyndig til at udbygge det, vi ser. Der vil være mulighed for at spise frokost sammen i cafeteriaet. Derefter forhåbentlig en tur i veterandamperen Skjelskør. Til begge arrangementer kan man medtage ægtefælle, børn eller andre tilknyttede personer, som kunne forventes at have interesse i det, der skal foregå. Måtte det så kunne føre med sig, at Stændertorvet blev frilagt, så at udsigten til domkirken blev befriet for de farvestrålende orgier i billak. Slutreplikken i referatet fra Stiftelses- og jubilarfesten 1972 lød således: Atter har Roskildenser-Samfundet lagt en jubilæumsfest bag sig. Tænk, om man kunne have talt antallet af ord, der blev sagt den aften, - og havde fået 1 krone pr. stk.! 19

20 års realistjubilar journalist Arne Jensen skrev i Roars Kilde En hyldest til lærerne i fyrrene og sluttede sin gennemgang af lærerne af med at omtale fysiklærer Rasch-Hansen således: Når der var gået 11 måneder af skoleåret, var vi kun kommet gennem det første par sider af fysikbogen, for han havde alt muligt andet mellem himmel og jord at fortælle os og det var måske slet ikke så galt. De mange, mange sidste sider blev læst i lyntempo, og så blev vi sendt ud af skolen, ikke meget klogere på fysik men til gengæld belæsset med adskillige ord om livsvisdom. Jeg vil altid huske en af hans replikker: Når I kommer ud i livet, børn, er der én ting, I skal huske på. Nemlig, at der altid er én idiot mere, end man selv tror! 1983 var året, hvor skolen sagde farvel til 2 afholdte matematik og fysiklærere, nemlig Eller Thorsen og Knud Whitta Jørgensen. Sidstnævnte skrev i Roars Kilde om sin kollega Ellen Thorsen: Ellen Thorsen blev student i 1935 fra RKS og begyndte studiet af matematik, fysik, kemi og astronomi på KU. Senere fik skolen i Ellen Thorsen en dygtig, samvittighedsfuld og pligtopfyldende matematiklærer, der blev særdeles afholdt af sine elever på grund af sin redelighed og sin konstante venlighed og varmhjertethed. Blandt kolleger har ingen været mere vellidt end Ellen. Det er til hende alle betror sig, hvad enter det drejer sig om sorger eller glæder. I Roskildenser-Samfundet har Ellen, som det vil være dette blads læsere bekendt, også gjort et stort arbejde i Studie- og Uddannelsesfonden. Lektor Poul Kildemoes skrev om Whitta: Grunden for Whittas og mit venskab blev lagt allerede den første vinter, jeg var ansat på RKS. Rektor Fogh og pedel Døssing tog initiativ til, at skolens lærere kom på danseskole behovet for efteruddannelse på området var stort for de fleste og den ugentlige danseaften og den fælles afmagt over for de stillede krav grundlagde ovennævnte venskab. Jofar og Whitta grundlagde skirejserne til Sverige. Hvert år i juleferie og i påskeferie ofrede de kræfter og tid, men kunne jo lide det. Og i sommerferien hvert år bjergbestigningsture til Østrig med elever og senere vandringer i Lapland. Første gang jeg var med de to og en klasse i Østrig, rejste jeg efter 14 dage hjem til Roskilde med elevflokken, mens Jofar og Whitta selv tog til Schweiz og besteg Matterhorn. Det er der ikke mange danskere, der har gjort. Student fra 1956 Ole Andresen skrev bl.a.: Whitta var og er matematiker, men min erindring om vore samtaler er mest koncentreret omkring litteratur. Samtaler om politik var yderst sjældne. Det var ikke på RKS i midten af 50 erne, at et senere ungdomsoprør blev forberedt. En fantastisk gæstfrihed udviste han i en drøm af en ungkarlelejlighed under det gamle observatorium med masser af kolde øller. En lang række invitationer til klassemøder med hans deltagelse siden 1956 dokumen- 20

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

I har altid været til at tale med og altid venlige og imødekommende. Derfor har det været en fornøjelse at være jeres rektor.

I har altid været til at tale med og altid venlige og imødekommende. Derfor har det været en fornøjelse at være jeres rektor. Translokationstale 2013 Vi er her for at lære og vi kan li det! Kære Studenter Vi er her for at lære og vi kan li det! Sådan var der én af jer, der udtrykte det på det strategi-seminar, som skolens bestyrelse

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere