Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere"

Transkript

1 fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / / Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne måneds nyhedsbrev kan du blandt andet læse om Danske Risikorådgiveres seminar, som blev holdt den 23. september på messen Sikring & Sikkerhed 09 i Odense. Ca. 75 medlemmer deltog på seminaret, som bød på indlæg fra henholdsvis dahlberg og Kibo. På baggrund af dahlbergs indlæg på seminaret og den store interesse for EU- og nationale udbud for forsikringsmæglerydelser, har dahlberg og advokatfirmaet Dahl udarbejdet et responsum, som du kan læse et uddrag af i dette nyhedsbrev. Derudover, er risiko-depechen givet videre til Kirsten Jørgensen fra Varde Kommune, som fortæller om deres erfaringer med risikostyring på flere områder. Til sidst fortæller risikorådgiver Jørgen Møller om Nyborg Kommunes erfaringer med kommunevagten, som har nedbragt skadestatistikken betydeligt. Rigtig god læselyst! Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Formand for Danske Risikorådgivere Aktiviteter 22. oktober 2009 Bestyrelsesmøde i Danske Risikorådgivere Hotel Nyborg Strand oktober 2009 Danske Risikorådgiveres sponsorarrangement, København 23. oktober 2009 PRIMOs Årskonference IDA, København 26. oktober 1. november 2009 Brandbevægelsens røgalarmkampagne november 2009 KommuneForsikrings Skandinaviske Konference 10. december 2009 Bestyrelsesmøde i Danske Risikorådgivere april 2010 Danske Risikorådgiveres Årskonference Hotel Nyborg Strand Læs mere på Side 1 af 7

2 Stor interesse for Danske Risikorådgivere på messen Sikring & Sikkerhed Danske Risikorådgivere var for første gang repræsenteret med en stand på messen Sikring & Sikkerhed i Odense den september Standen var velbesøgt af både kendte såvel som nye ansigter, som fandt stor interesse for foreningen og dens arbejde. Udover standen på messen, havde Danske Risikorådgivere inviteret medlemmerne til seminar den 23. september. På seminaret deltog cirka 75 personer, der var kommet for at høre indlæg fra forsikringsmæglerfirmaet dahlberg og sikringsfirmaet KIBO, der begge tilbyder nye løsninger til det kommunale marked. For Danske risikorådgivere var messen således en succes, selvom der var færre udstillere og besøgende end de foregående år. Messen gav Danske risikorådgivere mulighed til at udbrede kendskabet til foreningen, og foreningen fik skabt mange nye og gode kontakter til en række virksomheder, og foreningen fik 10 nye medlemmer, som vi gerne vil benytte lejligheden til at byde velkommen i foreningen. dahlberg holdt i samarbejde med advokatfirmaet DAHL det første indlæg om EU- og nationale udbud vedrørende forsikringsmæglerydelser. På baggrund af dette indlæg, og den store interesse for emnet, har advokatfirmaet DAHL, foranlediget af dahlberg, udarbejdet et responsum, hvoraf et uddrag kan læses i dette nyhedsbrev. Efter dahlbergs indlæg var KIBO på podiet med et indlæg omkring sikring i fremtiden. Det var en solid og informativ gennemgang af de mange nye tiltag, som rør sig på sikringsmarkedet. Nyheder på hjemmesiden! Arbejde gør os psykisk syge Det kan være hårdt at gå på arbejde. For flere og flere så hårdt, at de udvikler psykiske sygdomme. Svigt i brandsikkerhed på hvert tredje plejehjem Nødudgange blokeret med møbler, ragelse på nødtrapper og nødbelysning, hvor pærerne er gået ud. Er du parat til en stormflod Med oktober måned begynder sæsonen for storme i Danmark, og dermed stiger risikoen for at blive ramt af stormflod. Siden 1991 har landet været ramt af stormflod tyve gange og resulteret i næsten anmeldte skader. Læs flere nyheder på: Side 2 af 7

3 5 spørgsmål til Varde Kommune Interview med risikorådgiver og forsikringsadministrator i Varde Kommune, Kirsten M. Jørgensen 1. Hvilke indsatsområder bliver, i din kommune, set som vigtige? Vi har dels udarbejdet en risikostyringspolitik og retningslinier/handleplan for risikostyring i Varde kommune. - På det beredskabsmæssige område har beredskabsafdelingen det overordnede styringsansvar bakket op af en solid lovgivning på området. - På det arbejdsmiljømæssige område har sikkerhedsorganisationen med daglig sikkerhedsleder og hovedudvalget som øverste ansvarlige det overordnede ansvar. - På det overordnede kommuneplan har direktionen det overordnede ansvar for kommunens risikostyring. Der bliver arbejdet på alle fronter - arbejdsmiljø, sikring af værdier og brand- og evakueringsøvelser. 2. Hvilke risikostyringstiltag har været de væsentligste og hvilke fordele har kommunen draget af dem? Giv eksempler. - Arbejdsmiljømæssigt: MAX-projektet, fokus på løfteteknik for at forebygge arbejdsskader ved løft. - Brand: Gennemført brand- og evakueringsøvelser på mange institutioner, dels for at forebygge og dels for at forhindre at skader udvikler sig. - Tyveri: Alt tyveritækkeligt udstyr i samtlige af Varde Kommunes institutioner blev mærket i 2008 og nyt udstyr bliver løbende mærket. Dels for præventivt at forebygge indbrud/skader, dels for at få værdigenstande retur. Herudover har risikostyringsgruppen bl.a. bevilget penge til indkøb af elektronisk APV-system, tyverisikring af medicinske flasker i tandplejen, håndfrie systemer til telefoner i biler til mobilomsorgssystemet, vagtfirma til lørdagsvielser og til lang åbning om mandagen samt overfaldsalarmer til personale i jobcenter. Alle disse tiltag skal gerne minimere antallet og omfanget af eventuelle skader. 3. Bliver der i kommunen gjort en indsats for at diskutere og udvikle risikostyring? Hvordan? Der er etableret en formel og struktureret organisation, hvor beslutningstagere fra øverste niveau deltager og hvor daglige ansvarlige og udfører deltager. 4. Hvad forventer du bliver de største fremtidige risikostyringsudfordringer i din kommune? At sikre fortsat fokus på området og udvikle styringsredskaber, rapportering, vurdering og udvælge konkrete tiltag. Derudover, at der generelt tænkes i forebyggelse og sikring før der tænkes i forsikring og skader. 5. Vil kommunen være rustet til at møde disse udfordringer? Ja, vi vil risikostyring, og vi vil fortsat arbejde på, at det kan lykkes også med den meget flade ledelsesmæssige struktur, der er i Varde Kommune. Med mere end 125 selvstændige kontraktområder, er der en god udfordring i, at få tværgående tiltag besluttet og implementeret. Side 3 af 7

4 Udbudspligt - hvad siger udbudsdirektivet Af Lars Jespersen, Key Account Manager hos dahlberg assurance brokers Esbjerg as Som et led i dahlbergs engagement på det offentlige marked i Danmark, har vi gennem de seneste tre måneder besøgt mange kommuner og regioner. Besøgene har været yderst positive, og har medført nogle spændende dialoger med indkøbere og risikorådgivere. Et af de gennemgående spørgsmål har været, om forsikringsmæglerydelser skal i udbud, og hvilke regler der i givet fald gælder for denne type ydelser. Vi fornemmer klart, at det er et emne, som mange kommuner ikke aktivt har forholdt sig til i de seneste år. På et seminar afholdt af Danske Risikorådgivere på Sikring og Sikkerhedsmessen i september 2009 gennemgik dahlberg og advokat Jan Bruun Jørgensen, Advokatfirmaet DAHL, derfor reglerne for afholdelse af EU- og nationale udbud for så vidt angår forsikringsmæglerydelser. På baggrund af den store interesse for dette emne fremlægger vi et responsum, som DAHL har udarbejdet omkring disse spørgsmål. Vi håber dermed at kommuner og regioner kan få skabt klarhed over, hvilke regler der er gældende, og skulle der være spørgsmål hertil, er man velkommen til at rette henvendelse til dahlberg eller Jan Bruun Jørgen, DAHL i Esbjerg. Et uddrag af DAHLs responsum: Udbudspligt i medfør af udbudsdirektivet: Reglerne om indgåelse af offentlige tjenesteydelseskontrakter m.v. fremgår af Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 21. marts 2004 (udbudsdirektivet). A. Er forsikringsmæglerydelser omfattet af direktivet? Direktivet omfatter blandt meget andet finansielle tjenesteydelser. Under finansielle tjenesteydelser er blandt andet indeholdt forsikring og dermed også forsikringsmæglerydelser. B. Tærskelværdi: Ved indkøb af forsikringsmæglerydelser er kommuner forpligtet til at udbyde disse efter udbudsdirektivet under forsætning af, at kontraktværdien overskrider den i udbudsdirektivet angivne tærskelværdi. Tærskelværdien udgør for perioden kr ,00 og omfatter det vederlag, der betales for den pågældende tjenesteydelse. C. Beregning af kontraktværdien: Kontraktens værdi beregnes på baggrund af det vederlag, forsikringsmægleren opnår. Betales en del af forsikringsmæglerens vederlag af forsikringsselskabet, medregnes dette, og det er således ikke tilstrækkeligt, at det vederlag, der betales af kommunen, er mindre end tærskelværdien, hvis der tillige betales vederlag fra andre end kommunen, og det samlede vederlag overstiger tærskelværdien. Kontraktsummen beregnes på baggrund af den periode, i hvilken det er aftalt, at forsikringsmægleraftalen skal løbe. Er der aftalt en tidsbegrænset periode på f.eks. 2 år, beregnes kontraktværdien på baggrund af det aftalte eller i mangel af aftale anslåede vederlag for forsikringsmæglerydelsen i den 2 årige periode. Er der ikke aftalt nogen tidsbegrænsning, men er aftalen uanset om den måtte være opsigelig med et vist varsel tidsubegrænset, beregnes vederlaget på baggrund af den aftalte eller anslåede værdi for en periode på 48 måneder. Opdeles opgaven i flere delydelser er den overordnede regel, at dette ikke må ske med det formål at undgå udbud. Side 4 af 7

5 Nyhedsbrev Opdeles et påtænkt indkøb således i en række delkontrakter, der indgås i tæt tidsmæssig sammenhæng, er det den anslåede værdi af alle delkontrakter, der lægges sammen ved beregning af tærskelværdien. Tæt tidsmæssig sammenhæng omfatter i hvert fald en situation, at delkontrakterne enten udbydes samtidigt, indgås samtidigt eller opstarter samtidigt. Det er imidlertid tillige - udover den tidsmæssige sammenhæng - en forudsætning, at er en indholdsmæssig sammenhæng mellem ydelserne i de forskellige delkontrakter. I udbudsdirektivet er en særlig undtagelse, som undtager delkontrakter fra udbudspligt, såfremt de (i) har en økonomisk værdi på mindre end kr og (i) udgør mindre end 20 % af den samlede økonomiske værdi af delkontrakterne. 4. Udbud efter tilbudsloven: Lov nr. 338 af 18. maj 2005 (tilbudsloven) med efterfølgende ændringer indeholder regler om tildeling af offentlige tjenesteydelseskontrakter. A. Er forsikringsmæglervirksomhed omfattet? Forsikringsmæglervirksomhed er omfattet, idet der anvendes samme opdelingsprincip som efter udbudsdirektivet. B. Mindstegrænse: Offentlige tjenesteydelseskontrakter skal udbydes i overensstemmelse med loven, hvis værdien overstiger kr ,00, men er mindre end de i udbudsdirektivet angivne tærskelværdier. C. Hvorledes beregnes værdien? Annoncen skal indeholde en beskrivelse af opgaven, kontaktoplysninger for den relevante kontaktperson i kommunen, frist for modtagelse af bud eller anmodning om deltagelse, adresse, hvortil tilbud eller anmodning om deltagelse skal sendes, kriterier for tildeling af kontrakten. Der er ikke særlige krav til, hvilke tildelingskriterier, der kan vælges, eller hvorledes udbuddet generelt gennemføres, men overordnet set skal tilbudsgiver og den endelige tilbudsgiver, man vælger at indgå kontrakt med, udvælges på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier, og der skal i processen iagttages ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Når der er valgt en samarbejdspartner, skal dette meddeles de, som har afgivet tilbud. Vi håber ovenstående giver et anvendeligt indblik i de for området gældende regler, og dahlberg eller Jan Bruun Jørgensen, uddyber gerne ovenstående. Kontakt: dahlberg Lars Jespersen eller dahlberg Lars Steen Nielsen eller DAHL Jan Bruun Jørgensen eller Værdien beregnes på samme måde som ved beregningen efter udbudsdirektivet, jf. ovenfor. D. Kommunens forpligtelser: Såfremt en opgave er omfattet af tilbudsloven, er kommunen forpligtet til at annoncere det påtænkte indkøb. Annoncering skal ske i dagblade, på kommunens hjemmeside eller på særlige hjemmesider specialiseret i at offentliggøre udbud. Side 5 af 7

6 Nyhedsbrev Kommunevagt i Nyborg Kommune har nedbragt skadesstatistikken Af Jørgen Møller, Risikorådgiver i Nyborg Kommune Siden januar 2009 har Nyborg Kommune samarbejdet med Dansikring om at sikre kommunens bygninger, hvilket har betydet at Nyborg Kommune - bortset fra et indbrud på en enkelt skole, der dog heller ikke havde den mekaniske sikring i orden har været forskånet for indbrud og hærværk i hele Kommunevagten fører tilsyn med alle kommunens bygninger fra kl til 07.00, hvor der patruljeres med bil og hund. Alle alarmpatruljeudrykninger går direkte fra tyverialarmen til den kørende vagt, som har en gennemsnitlig responstid på 5-6 minutter. På nuværende tidspunkt består den faste patrulje af en bil, men på sigt håber Nyborg Kommune at kunne udvide med flere biler. Nyborg Kommune kan allerede nu se, at der er store besparelser at hente ved ordningen, grundet faldende udgifter til indbrud og hærværk, som i 2008 var ret betydelige. Derfor har Nyborg Kommune en klar forventning om, at med vagtordningen og den flotte skadestatistik, at kunne opnå væsentlig billigere præmier næste gang kommunens forsikringer skal i udbud i Dette vil betyde yderligere besparelser for kommunen. Kommunevagten henvender sig ikke kun til kommunen, men også til erhvervslivet. Flere aftaler er allerede tegnet af Nyborgs erhvervsliv, som også kan se fordelene ved ordningen. Side 6 af 7

7 Danske Risikorådgivere Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring, arbejdsmiljø, beredskab, sundhed og jura. Foreningen er i stærk vækst og tæller omkring 300 medlemmer ansat i kommuner, regioner, stat og private virksomheder. Danske Risikorådgivere spiller en central rolle, når det handler om at sikre danskernes daglige virke og velfærd. Det handler både om at forebygge og håndtere arbejdsskader og ulykker og også om at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang række udefra kommende risici, der kan påvirke os. Danske Risikorådgiveres ambition er at blive bedre til det, som medlemmerne laver, og aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfor satser foreningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling og faglige fællesskaber. Vi takker for støtten fra følgende sponsorer: Sekretariat Danske Risikorådgivere Skt. Gertruds Stræde København K Telefon: Hjemmeside:

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til årets første nyhedsbrev. Jeg håber, at du kom godt igennem julen og fik taget festligt hul på det nye år.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer 4. marts 2011 ERFA-møde i Brøndby Kære medlem I dette nummer løfter vi sløret for vores årskonference den 14. 15. april

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

NYHEDSMAGASINET EU-UDBUD HVORDAN? HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4. SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5.

NYHEDSMAGASINET EU-UDBUD HVORDAN? HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4. SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5. KommuneForsikring.dk NYHEDSMAGASINET Nyheder og analyse fra KommuneForsikring Nr. 1 - juli 2009 HVAD ER FORDELEN VED AT SAMLE ELLER OPDELE UDBUD Side 4 SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. OG 5. NOVEMBER Side

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Vinteren er så småt ved at slippe sit tag i os, og vi kan se frem til mildere vejr og lysere tider. Vi bringer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem maj 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Sikkerheden på landets legepladser er et område, der berører vores arbejdsfelt. Men hvordan står det egentlig til med legepladssikkerheden?

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011 K E N D E L S E Willis I/S (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Sønderborg Kommune (advokat Jan

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo

KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo SVEND TYCHSEN (red.) PRIMO Danmark - foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor INDHOLD FORORD...side

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere