FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN"

Transkript

1 FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN et Nordea Finans produkt i samarbejde med Willis Insurance Agency I/S

2

3 KÆRE KUNDE Tillykke med din nye bil. Vi vil gerne sikre os, at du får mange gode oplevelser med bilen. Derfor får du, som ny bilejer med finansiering gennem Nordea Finans, automatisk 7-ÅRS GARANTIEN med i købet. 7-ÅRS GARANTIEN bliver aktiv, når bilens fabriksgaranti og/eller forhandlergaranti ophører. Og den dækker fra bilens første indregistreringsdato, og indtil bilen er fyldt 7 år eller har kørt km. Den sikrer, at du er dækket ind, hvis der opstår mekaniske eller elektroniske fejl på din bil, og bilen bliver altid repareret på et autoriseret værksted. 7-ÅRS GARANTIEN følger bilen. Vælger du at sælge bilen, inden der er gået 7 år, eller at bilen har kørt km, så er bilen mere interessant at sælge med 7-ÅRS GARANTIEN. Dette sikrer dig mod eventuelle ubehagelige overraskelser. Nemt overblik På de følgende sider finder du de vilkår, betingelser og undtagelser, som gælder for forsikringen. Vi beskriver, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket og hvad du skal gøre i tilfælde af en skade. Forsikringscertifikatet og forsikringsvilkårene dokumenterer din forsikring. Læs betingelserne grundigt og tjek at oplysningerne på forsikringscertifikatet er korrekte. Opbevar både certifikatet og vilkårene i handskerummet på din bil sammen med din servicebog, så har du det hele ved hånden, hvis du får brug for det. Vi håber, at 7-ÅRS GARANTIEN vil give dig større tryghed, når du ved, at du er sikker på, at den er kvalitetssikret, reparationsgaranteret og frem for alt holder sin værdi bedst muligt til, når du måske engang vil sælge den videre. Side 1

4 DEFINITIONER Ord, som i forsikringsvilkårene er skrevet i kursiv, har følgende betydning: Autoriseret værksted skal forstås som et værksted, der af Forsikringsgiver er autoriseret til at udføre reparationer på det Køretøj, der er dækket af denne Udvidet garantiforsikring; Dækket reservedel skal forstås som de i forsikringsvilkår listede reservedele, der vil være dækningsberettiget under denne udvidet garantiforsikring; Forsikringscertifikat skal forstås som det dokument, der dokumenterer Sikredes dækning; Forsikringsvilkår skal forstås som det dokument, der angiver vilkårene for din Udvidet garantiforsikring; Du / Sikrede skal forstås som den person, der er dækningsberettiget, som indehaver af stelnummeret (køretøjet), og som fremgår af Forsikringscertifikatet; Forsikringsgiver skal forstås som QBE Insurance (Europe) Limited, England, Dansk Filial (CVR-nr ), Vester Farimagsgade 7, 4, 1606 København V; Køretøjets anskaffelsesværdi skal forstås som Køretøjets anskaffelsesværdi (inklusiv skatter og afgifter), som fremgår af faktura fra tidspunktet for Sikredes køb af Køretøjet; Fabriksgaranti skal forstås som producentens udstedte garantiperiode ved køb af Køretøjet fra ny; Forhandlergaranti skal forstås som forhandlerens udstedte garantiperiode ved køb af Køretøjet brugt; Side 2

5 Mekanisk og/eller Elektronisk fejl skal forstås som en fejl på en Dækket reservedel, som fører til, at den pågældende del pludseligt og uforudset ophører med at fungere, og som nødvendiggør reparation eller udskiftning, før normal drift kan genoptages. Fejl, der skyldes Almindelig Slitage, anses ikke for Mekanisk og/eller Elektronisk fejl; Udvidet garantiforsikring skal forstås som 7-ÅRS GARANTIEN, der ydes af Forsikringsgiver i tilfælde af en Mekanisk og/eller Elektronisk fejl som nærmere anført i disse Forsikringsvilkår og på Forsikringscertifikatet; Almindelig slitage skal forstås som gradvis nedsættelse af en Dækket reservedels funktionsevne under hensyntagen til Køretøjets alder og antal kørte kilometer; Køretøj skal forstås som det af Sikrede købte Køretøj, der er anført på Forsikringscertifikatet. Side 3

6 GENERELT OM DÆKNINGEN Din forsikring Denne Udvidet garantiforsikring mod Mekanisk og Elektronisk fejl yder dig forsikringsdækning op til dækningssummen, som beskrevet nedenfor, i tilfælde af Mekanisk eller Elektronisk fejl på Dækkede reservedele i Køretøjet, bortset fra de, der i afsnittet "Begivenheder, som ikke dækkes af den Udvidet garantiforsikring" er undtaget fra dækningen. Forsikringscertifikatet er et certifikat, der dokumenterer, at Du er Sikret, og som indeholder nærmere oplysninger om det af denne forsikring dækkede Køretøj og om forsikringsperioden. Disse Forsikringsvilkår angiver vilkår og -betingelser for Din Udvidet garantiforsikring mod Mekanisk og Elektronisk fejl, hvad den dækker, og hvad du skal gøre i tilfælde af en skade. DÆKNING UNDER UDVIDET GARANTIFORSIKRING Dækningssum Dækningssummen ved reparation og udskiftning af Dækkede reservedele i tilfælde af Mekanisk og/eller Elektronisk fejl, er for en enkelt skade og for de samlede skader anmeldt under denne Udvidet garantiforsikring, maksimalt op til Køretøjets anskaffelsesværdi. Forsikringsgiver forbeholder sig ret til at anvise brug af originale, eller renoverede originaldele og af producenten godkendte uoriginale dele, hvor det måtte være hensigtsmæssigt i forbindelse med en skade, der kræver reparation eller udskiftning af Dækkede reservedele. Kriterier for berettigelse Følgende køretøjer er ikke omfattet og dermed ikke dækket under den Udvidet garantiforsikring: 1. Ethvert køretøj, som ikke er importeret til Danmark med producentens godkendelse. 2. Ethvert køretøj, som er ændret i henhold til producentens specifikation. 3. Ethvert køretøj, som ikke har den fulde fabriksgaranti fra tidspunkt for 1. indregistreringsdato. Side 4

7 UDVIDET GARANTIPERIODE For så vidt angår dækning under Udvidet garantiforsikring mod Mekanisk og Elektronisk fejl gælder under Fabriks- eller Forhandlergarantiperioden, at: 1. Denne Udvidet garantiforsikring mod Mekanisk og Elektronisk fejl træder i kraft fra datoen for udløb af Fabriks- eller Forhandlergarantien. 2. Dækningen under denne Udvidet garantiforsikring mod Mekanisk og Elektronisk fejl ophører: a) kl. 17:00 på Datoen for udløb af den Udvidet garantiforsikring som anført på Forsikringscertifikatet. b) når Køretøjet når det på Forsikringscertifikatet anførte antal kørte kilometer, som medfører ophør af Udvidet Garantiforsikring. Dækningen ophører på dét af disse to tidspunkter, der indtræffer først. DÆKKEDE RESERVEDELE Denne Udvidet garantiforsikring dækker alle Køretøjets mekaniske og elektriske dele, herunder de i pkt. a) - d) nedenfor anførte a) Olietætninger eller -pakninger, hvor fjernelse af motor, gearkasse eller differentialdrev / baghjulsdrev er afgørende for reparationens udførelse; b) Olier, oliefiltre og frostvæske dækkes kun, hvis deres udskiftning er nødvendig som følge af en dækket Mekanisk og/eller Elektronisk fejl; c) Skader på motorhuse og lignende som følge af en dækningsberettiget skade under Udvidet Garantiforsikring; d) Standard audioudstyr: Fabriksmonteret radio/cd-afspiller, Multi-changer og Bluetooth-udstyr. NB! For så vidt angår ovenstående Dækkede reservedele, ydes ikke dækning ved støj eller vibrationer som følge af nedslidte dele, ligesom tætninger og pakninger heller ikke dækkes, bortset fra de anførte under pkt. a). SLIDDELE: Dele, der med mellemrum skal udskiftes som led i Køretøjets almindelige vedligehold, er ikke dækket af den Udvidet Garantiforsikring. Forsikringsgiver er dog ansvarlig for udskiftning af sådanne sliddele og for materialer, hvis det er påkrævet i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Side 5

8 BEGIVENHEDER, SOM IKKE DÆKKES AF DEN UDVIDET GARANTIFORSIKRING For alle afsnit gælder, at den Udvidet garantiforsikring ikke dækker:- 1. Dele, der med mellemrum skal udskiftes som led i Køretøjets almindelige vedligeholdelse. Dette omfatter blandt andet: Dele i forbindelse med producentens foreskrevne serviceeftersyn (f.eks. tændrør, oliefilter, tandrem osv.) Sliddele (f.eks. friktionsmateriale, koblingslameller og -tromler, bremseklodser, dæk, viskerblade, pærer, sikringer, AC-kølemidler, osv.) 2. Alle følgende dele: Lak og paneler (f.eks. front-, bag- og sidepaneler, dørpaneler, tag, kølerhjelm, bagagerum/bagklap); Karrosseri og dets dele (f.eks. kofangere, lamper, linser, chassis og underrammer, tagstænger/tagbøjler, brændstoftank, ledninger, tilslutninger og seletøj, loft, lakforseglere, soltag); Glas, indtræk eller udsmykning (f.eks. beskyttende gummistriber, udvendige spejle, interne dørpaneler, armlæn/nakkestøtter, sæder, solskærm, vindafvisere); Hjul, hjulbalancering og hjullejer, Batterier; Kilerem og andre remme; Katalysator og udstødningssystem; Alle beslag; Suspensionsbøsninger (bøsninger, hvad enten disse er separate eller integreret i anden del), Støddæmpere og gummibeklædning, luftaffjedringsdele, alle manchetter og beklædninger; Alle rør og slanger til væsker og brændstof; Svingearme; Sprunget airbags; Antenner; Sikringsdåse; Side 6

9 3. Enhver Mekanisk og/eller Elektronisk fejl dækket under anden forsikring eller garanti, herunder Fabriks- eller Forhandlergaranti. 4. Enhver Mekanisk og/eller Elektronisk fejl, som skyldes manglende overholdelse af anvisningerne i afsnittet Krav om serviceeftersyn i disse Forsikringsvilkår; eller enhver skade, som skyldes manglende overholdelse af producentens retningslinjer for brug (som findes i Køretøjets instruktionsbog) eller enhver Mekanisk og/eller Elektronisk fejl, som skyldes overskridelse af producentens begrænsninger for brug. 5. Reparationer som følge af fortsat brug af Køretøjet, efter at en fejl eller en defekt er indtruffet (herunder tab af smøre- eller kølemidler). 6. Skade som følge af sammenstød eller trafikulykke. 7. Bugseringsomkostninger, tidstab, gener, kommercielt tab, ansvar for dødsfald eller personskade, skade på anden ejendom, direkte eller indirekte tab eller følgetab, strafgebyr for forsinkelse eller tilbageholdelse, ethvert tab i forbindelse med garanti for ydeevne eller effekt. 8. Reparationsomkostninger efter en skade, hvor Forsikringsagent eller Forsikringsgiver ikke er blevet kontaktet forud for påbegyndelse af reparationsarbejde, eller hvor Forsikringsgiver ikke har godkendt reparation i det omfang at sådanne omkostninger er blevet forøget, som følge af den manglede kontakt eller godkendelse. 9. Følgeskade på en ikke-dækket del som følge af fejl i en Dækket del, og skade på en Dækket del som følge af svigt i en undtaget del eller begivenhed. 10. Enhver skade, hvor den Mekaniske og/eller Elektroniske fejl er forårsaget ved brug af Køretøjet til ulovligt formål, at føreren ikke havde gyldigt kørekort og/eller brug af Køretøjet i strid med anvisningerne Du har modtaget fra fabrikanten eller sælger vedrørende Køretøjets brug. 11. Ethvert tab eller enhver skade, uanset art, der opstår direkte eller indirekte og helt eller hovedsageligt som følge af nogen handling eller undladelse fra Sikredes side, som er forsætlig, i strid med offentlige sikkerhedsforskrifter og/eller groft uagtsom. 12. Enhver tilbagekaldelses- eller kampagneomkostning på Køretøjet, eller dele deraf, iværksat af producenten. Side 7

10 13. Omkostninger til forebyggende vedligeholdelse eller ombygninger, tilføjelser og forbedringer, som er dikteret eller anbefalet af producenten. 14. Enhver skade forårsaget af Mekanisk og/eller Elektronisk fejl i en Dækket del, som forud for den Mekaniske og/eller Elektroniske fejl har været repareret af nogen anden end et Autoriseret værksted, og der er en sammenhæng mellem skaden og reparationen. 15. Alle dele, som ikke er originale dele fra producenten. Alle dele skal ydermere være enten fabriksmonteret eller monteret af et Autoriseret værksted, og i modsat fald dækkes skader ikke hvis der er sammenhæng mellem montagen og den indtrådte skade. Denne undtagelse gælder ikke udskiftningsdele, som Forsikringsgiver har godkendt i forbindelse med en skade under den Udvidet garantiforsikring. 16. Al vedligehold og påkrævede justeringer af Dækkede dele. 17. Enhver Mekanisk og/eller Elektronisk fejl, som kan henføres til, at Køretøjet er udstyret med en anden brændstofenhed end den af Køretøjets producent leverede, monterede eller godkendte. 18. Omkostninger og udgifter til afprøvning eller udskiftning af dele efter påkrav fra statslige myndigheder. 19. Enhver skade på Køretøjet som følge af Almindelig Slitage, korrosion, rust eller anden form for gradvis funktionstab eller -nedsættelse. 20. Ethvert tab eller enhver skade, der skyldes anvendelse af forkert eller kontamineret brændstof, smøremiddel eller væsker. 21. Enhver skade på motorhuse og lignende eller støbninger, medmindre skaden er forårsaget af en dækningsberettiget skade. 22. Enhver Dækket del, som ikke er i stykker, men som udskiftes i forbindelse med reparation af anden dækningsberettiget skade, eller enhver Dækket del, som repareres forkert. 23. Ethvert direkte eller indirekte tab eller skade opstået som følge af fejl i udførelsen af en reparation eller som følge af dårlig kvalitet af en udskiftet del under garantiperioden. Sådanne omkostninger er det Autoriseret værksteds ansvar. Side 8

11 24. Tab, skade, omkostninger eller udgifter, uanset art, som direkte eller indirekte forårsages af krig, borgerkrig, sabotage, revolution, militær magtovertagelse, terrorisme, nuklear ulykke, brand, tyveri, tyfoner, oversvømmelse, lynnedslag, storm, tornado, skybrud, tsunami, sænkning eller sammensynkning af jord, sammenstyrtning af klippeskrænter, lavine, haglkatastrofer, mudderskred, jordskred, sandstorm eller nogen anden udefrakommende hændelse. 25. Tab, skade, omkostninger eller udgifter, uanset art, som direkte eller indirekte forårsages af kollision, væltning, skift i niveau af vejbane, sammenstyrtning af eksterne objekter, faldende objekter, mens Køretøjet er i bevægelse eller parkeret, trykbølger forårsaget af fly eller andre luftbårne objekter, der bevæger sig med lydens hastighed eller hurtigere. 26. Enhver udgift relateret til støj og/eller vibration, som skyldes nedslidte dele, slør eller dårlig isolering. 27. Ethvert tab og enhver skade eller fejl, som var indtruffet forud for ikrafttrædelsen af denne Udvidet Garantiforsikring. 28. Enhver anmeldelse, som indgives til Forsikringsgiver senere end 14 dage efter, at den pågældende fejl eller skade er konstateret af Sikrede, eller eventuel yderligere skade eller følgeskade, som skyldes, at Køretøjet har været i brug i beskadiget tilstand idet omfang den forsinkede anmeldelse har medført forøget tab eller ekstra omkostninger. 29. Ethvert tab, hvis Sikredes Køretøj er erklæret totalskadet. 30. Enhver skade på Køretøjet, når det midlertidigt befinder sig hos eller bruges eller forvaltes af et Autoriseret værksted eller af nogen anden professionel, som udbyder parkeringsydelser eller bilsalgs- eller -transportydelser. 31. Ethvert tab som følge af en Mekanisk og/eller Elektronisk fejl forårsaget af, at Køretøjet er anvendt til at trække en trailer eller et andet køretøj, medmindre Køretøjet er udstyret hertil i overensstemmelse med producentens anbefalinger. 32. Hvis godkendte ejer af Køretøjet ikke har overholdt alle af producentens anbefalede serviceeftersyn. 33. Alle omkostninger til afmontering med henblik på undersøgelse, medmindre det sker som led i behandlingen af en berettiget skade. Det er Sikredes ansvar at give tilladelse til afmontering og afholde de dermed forbundne omkostninger, hvis ikke skaden er dækningsberettiget. Det Autoriserede Værksted forbeholder sig ret til at undersøge Køretøjet og lade beskadigede dele besigtige af fagkyndige. Side 9

12 34. Ethvert tab af brændstof, filter, frostvæske og olie. 35. Tilpasninger, kalibreringer, justeringer, rengøring, motortuning eller dele, som udskiftes udelukkende for at sikre, at Køretøjet opfylder almindelige synskrav. 36. Skade eller funktionsfejl på Køretøjet, som skyldes remontering, installering på det endeligt samlede Køretøj eller ændring af dele udført af Sikrede eller tredjemand, herunder ændring af karrosseri, chassis eller dele. 37. Skade på Sikredes motor som følge af indtag af vand gennem motorens luftindtagssystem. 38. Ethvert tab som følge af skade forårsaget af manglende overholdelse af oplade-procedurer eller anvendelse af uoriginale opladere på Sikredes plug-in hybridbil/elbil, eller ethvert tab eller skade, uanset art, som skyldes overspænding. Side 10

13 GENERELLE UNDTAGELSER Forsikringsgiver er ikke ansvarlig under denne Udvidet garantiforsikring for: - 1. Krig og Terrorisme Tab, skade, omkostninger eller udgifter, uanset art, som direkte eller indirekte forårsages af, følger af eller opstår i forbindelse med nogen af nedenstående omstændigheder, uanset om der samtidig hermed eller i forlængelse heraf måtte være andre årsager eller begivenheder, der har bidraget til tabet: a) Krig, invasion, udenlandske fjendtlige handlinger, fjendtligheder eller krigslignende handlinger (uanset om der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, civile uroligheder, der har omfang af eller svarer til opstand, militærmagt eller tilranet magt. b) Enhver terrorhandling. Ved terrorhandling forstås i dette afsnit en handling, herunder, men ikke begrænset hertil, brug af magt eller vold og/eller trusler herom, af nogen person eller gruppe af personer, uanset om denne eller disse handler alene eller på vegne af eller i forbindelse med nogen organisation eller regering, begået til opnåelse af politiske, religiøse, ideologiske eller lignende formål, herunder i den hensigt at påvirke nogen regering og/eller sætte offentligheden eller nogen del af offentligheden i en tilstand af frygt. Dette afsnit ekskluderer også tab, skade, omkostninger eller udgifter, uanset art, som direkte eller indirekte forårsages af, følger af eller opstår i forbindelse med nogen handling taget med henblik på at kontrollere, forhindre, undertrykke eller med nogen som helst relation til (a) og/eller (b) ovenfor. I det omfang nogen del af denne undtagelse måtte findes at være ugyldig eller uden retskraft, påvirker dette ikke den resterende del, som således forbliver fuldt ud i kraft. 2. Nuklear ulykke a) Tab eller ødelæggelse af eller skade på nogen ejendom, uanset art, eller noget tab eller nogen udgift, uanset art, opstået som følge deraf eller i forbindelse dermed, eller nogen følgeskade; b) Ethvert juridisk ansvar, uanset art; som direkte eller indirekte er forårsaget af eller forværret af eller opstået som følge af (i) ioniserende stråling eller kontaminering med radioaktivitet fra atombrændsel eller fra atomaffald fra forbrænding af atombrændsel; eller (ii) radioaktive, giftige, eksplosive eller på anden måde farlige egenskaber ved noget eksplosivt atomteknisk anlæg eller atomare komponenter heri. Side 11

14 OPHØR AF UDVIDET GARANTIFORSIKRING Udvidet garantiforsikring ophører, og der vil derefter derfor ikke kunne rejses krav i nedenstående tilfælde, hvis: 1. Sikredes finansieringsaftale/købekontrakt på Køretøjet med Nordea Finans, indfries eller opsiges indenfor 30 dage efter aftalens indgåelse. 2. Køretøjet anvendes til konkurrencer, racerkørsel, pacemaking, off-road-brug medmindre Køretøjet specifikt er designet til formålet, anvendelse som udlejningsbil, som taxa, eller anvendelse som skolevogn, udbringningsvogn eller nogen anden form for kommerciel anvendelse eller udlejning; 3. Køretøjet anvendes til offentlige formål (herunder, men ikke begrænset hertil, brug i forbindelse med politi-, brandvæsen-, ambulance-, rednings- eller militærarbejde); 4. Køretøjet anvendes uden for landene dækket af det grønne forsikringskort. Lande dækket af det grønne forsikringskort er EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein; 5. Køretøjet anvendes til formål, som Køretøjet ikke er beregnet til; 6. Køretøjet ikke overholder de af producenten foreskrevne serviceeftersyn; 7. kilometertællerens aflæsning ikke kan verificeres, fordi den har været ude af drift eller fjernet fra Køretøjet; 8. Køretøjet mister synsgodkendelse af behørig synsmyndighed eller ophører med at være er indregistreret i Danmark; 9. Sikrede har fået annulleret Udvidet garantiforsikring på grund af manglende overholdelse af de anførte Forsikringsvilkår; 10. Køretøjet har nået den maksimale alder eller det maksimale antal kørte kilometer (hvad end der nås først), som anført på Forsikringscertifikatet; Side 12

15 11. Sikrede samlet har fået udbetalt den maksimale dækningssum under Udvidet garantiforsikring dvs. Anskaffelsesværdien af Køretøjet, inklusive skatter og afgifter; 12. Køretøjet bliver erklæret totalskadet. OPSIGELSE AF UDVIDET GARANTIFORSIKRING a) Forsikringsgivers ret til opsigelse Forsikringsgiver kan opsige Udvidet garantiforsikring, hvis Sikrede ikke har overholdt forsikringens vilkår og betingelser. Opsigelse skal i så fald ske med mindst 14 dages forudgående skriftligt varsel til Sikrede. I tilfælde af opsigelse gives ingen kontant refusion af Udvidet garantiforsikring. b) Sikredes ret til opsigelse Hvis Sikrede ønsker at opsige Udvidet garantiforsikring, kan Sikrede til enhver tid inden for Forsikringsperioden gøre dette ved skriftlig henvendelse til Forsikringsagenten på den adresse, der er anført under Forsikringsagenten nedenfor. Da Sikrede har fået Udvidet garantiforsikring uden beregning, gives ingen kontant refusion af forsikringen ved opsigelse. Hvis Sikrede har spørgsmål vedrørende opsigelse, er Sikrede velkommen til at ringe på tlf KRAV OM SERVICEEFTERSYN Det er en betingelse for Udvidet garantiforsikring, at Køretøjet tages til korrekt, regelmæssigt og rettidigt serviceeftersyn i overensstemmelse med producentens anbefalinger hos et Autoriseret værksted. Hvis Sikrede ikke overholder disse krav om serviceeftersyn, vil efterfølgende anmeldelser under forsikringen blive afvist, og Udvidet garantiforsikring bortfalder. Det er også en betingelse for dækning under Udvidet garantiforsikring at Sikrede kan dokumentere, at de nævnte serviceeftersyn er foretaget ved fremvisning af servicebog eller tilsvarende dokumentation. Side 13

16 OVERDRAGELSE AF KØRETØJET Efter et salg af Dit Køretøj kan denne Udvidet garantiforsikring overdrages til en ny ejer, forudsat Du over for Forsikringsagenten kan fremlægge dokumentation for, at serviceeftersyn på Køretøjet er foretaget i overensstemmelse med producentens anbefalinger i forhold til hyppighed og indhold. Kan Du ikke fremlægge sådan dokumentation, ophører denne Udvidet garantiforsikring automatisk ved Dit salg af Køretøjet. Den nye ejer skal, for at gennemføre overdragelsen, hurtigst muligt, efter købet af køretøjet, udfylde og fremsende MEDDELELSE OM OVERDRAGELSE AF KØRETØJET placeret bagerst i disse forsikringsvilkår. BETALINGER, SOM PÅLÆGGES SIKREDE I TILFÆLDE AF EN SKADE Delbetaling Forsikringsgiver kan bede Sikrede om at afholde en del af reparationsomkostningerne, hvis Køretøjet efter reparationen på grund af Sikredes beslutning med hensyn til reparationsmetode vil være i bedre stand end før, der opstod Mekaniske og/eller Elektroniske fejl. Et eksempel herpå kunne være, hvis Køretøjet har en defekt, som kan udbedres ved reparation af den defekte komponent, men hvor Sikrede beder om i stedet at få komponenten udskiftet. I et sådant tilfælde dækker den Udvidet garantiforsikring kun med det beløb, det ville koste at reparere den defekte del. Sikrede kan blive bedt om at afholde en del af reparationsomkostningerne, hvis reparationen omfatter nye dele eller udskiftning af dele, som efter Forsikringsgivers vurdering ligger ud over, hvad der er påkrævet for at reparere den Dækkede del under den Udvidet garantiforsikring HVIS DU VIL KLAGE Sådan gør du Både Forsikringsagenten og Forsikringsgiver bestræber sig på at yde den bedste service til alle kunder, men der kan ske fejl. Både Forsikringsagenten og Forsikringsgiver tager alle klager meget alvorligt og bestræber sig på at løse alle kunders problemer med det samme. Hvis Du har spørgsmål eller ønsker at klage over noget i forbindelse med denne forsikring, beder vi Dig skrive til den adresse de, der fremgår under Forsikringsagenten nedenfor, med behørig angivelse af stelnummer/skadenummer. Hvis du efter at have indgivet en klage ikke føler, at sagen er løst tilfredsstillende, kan du kontakte: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 Box København V Tel ( ) Fax: CVR: Indgivelse af en klage til Ankenævnet for Forsikring påvirker ikke Dine rettigheder under denne forsikring. Sammendrag af både Forsikringsagentens og Forsikringsgivers klageprocedure kan rekvireres på anmodning og vil også blive fremsendt til Sikrede, når en klage er modtaget. GÆLDENDE RET Denne Udvidet garantiforsikring mod Mekanisk og Elektronisk fejl er underlagt og fortolkes i henhold til dansk ret. Denne Udvidet garantiforsikring mod Mekanisk og Elektronisk fejl er underlagt bestemmelserne i forsikringsaftaleloven (Lov nr. 129 af 15. april 1930). Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Side 14

17 SVIG OG AFGIVELSE AF URIGTIGE OPLYSNINGER Forsikringsgiver er efter forsikringsaftaleloven ikke forpligtet til at dække eller alene forpligtet til at dække i begrænset omfang under denne Udvidet garantiforsikring, hvis Sikrede har: a) fortiet eller afgivet urigtige oplysninger om noget væsentligt forhold; b) begået svig eller forsøg herpå; vedrørende noget forhold i relation til Udvidet garantiforsikring, hvad enten det måtte være sket før eller efter eventuel udbetaling fra Forsikringsgiver i anledning af nogen skade, idet Forsikringsgiver i så fald efter omstændigheder kan kræve enhver udbetaling til Sikrede med direkte forbindelse til sådan svig eller afgivelse af urigtige oplysninger tilbagebetalt. FORSIKRINGSGIVER Sikredes forsikring er etableret hos QBE Insurance (Europe) Limited, England, Dansk Filial. QBE Insurance (Europe) Limited er registreret i England med reg.nr , med United Kingdom som hjemland, autoriseret af det engelske Prudential Regulation Authority og reguleret af det engelske Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority, reg.nr FORSIKRINGSAGENT Forsikringen administreres af Willis Insurance Agency I/S (WIA) som agent på vegne af Forsikringsgiver. WIA Brendstrupgårdsvej Aarhus N Telefon: Side 15

18 BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER Både Forsikringsagenten og Forsikringsgiver behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven (lov nr. 429 af 2000). Forsikringsgiver har oprettet strenge sikkerhedsprocedurer for opbevaring og videregivelse af oplysninger med henblik på at forhindre uautoriseret adgang til eller tab af oplysninger. Dine personoplysninger kan blive anvendt til følgende formål: a) Administration af din forsikring b) Rådgivning. c) Udførelse af markedsføringsanalyser og kundeprofilering (herunder med oplysninger om transaktioner), statistikker og generering af testoplysninger. Både Forsikringsagenten og Forsikringsgiver kan videregive dine oplysninger eksempelvis til virksomheder, som leverer produkter og serviceydelser med relation til denne forsikring. Enhver videregivelse vil ske i overensstemmelse med gældende ret. Du har til enhver tid ret til at begære indsigt i samt til at korrigere de oplysninger, der er registreret vedrørende dig. Det kan du gøre ved skriftlig henvendelse til The General Manager QBE Insurance (Europe) Limited, England, Dansk Filial Vester Farimagsgade 7, København V Side 16

19 HVIS DU FÅR EN SKADE Følgende spørgsmål og svar er ment som en hjælp til Sikrede i forbindelse med anmeldelse af skade på en Dækket del som følge af en Mekanisk og/eller Elektronisk fejl. 1. Hvad gør Sikrede, hvis det ønskes at anmelde en skade Hvis Sikrede får brug for at anmelde en skade, ring da venligst til vores Skadecenter på tlf inden for normal kontortid mellem 9.00 og Alternativt kan køretøjet, for egen regning, bringes til nærmeste autoriseret værksted. 2. Hvad gør Sikrede, hvis Køretøjet ikke fungerer eller bliver usikkert som følge af en Mekanisk og/elle Elektronisk fejl dækket af denne Udvidet garantiforsikring Hvis Køretøjet ikke kan køre, eller ikke er sikkert at køre i, skal Sikrede straks og for egen regning få Køretøjet bugseret til nærmeste Autoriseret værksted. 3. Hvad gør Sikrede, hvis Køretøjet befinder sig uden for Danmark, og det bliver nødvendigt at foretage en reparation, som er dækket af denne Udvidet garantiforsikring? Hvis den Mekaniske og/eller Elektroniske fejl indtræffer i udlandet, men indenfor lande omfattet af det grønne forsikringskort og Sikrede: i) har vejhjælpsdækning gennem særskilt kaskoforsikring købt i Danmark, kontakt da venligst SOS International, som kan rådgive om, hvordan Sikrede skal forholde sig. ii) ikke har vejhjælpsdækning, skal Sikrede selv sørge for at få Køretøjet bragt hen til en kvalificeret reparatør. Når det er sket, skal Sikrede ringe til Skadecenter på , som kan rådgive om, hvordan Sikrede skal forholde sig. Hvis den Mekaniske og/eller Elektroniske fejl indtræffer i udlandet og uden for de lande, der er omfattet af det grønne forsikringskort, dækker denne Udvidet garantiforsikring ikke, og Sikrede vil selv skulle betale for reparation. Side 17

20 4. Hvilken dokumentation skal Sikrede fremvise for det Autoriserede værksted? Sikrede skal fremvise disse Forsikringsvilkår og Forsikringscertifikatet, og i tilfælde af anmeldelse om dækning skal Sikrede fremvise dokumentation for, at alle serviceeftersyn er foretaget. 5. Hvad er proceduren, når reparationen er foretaget? Du skal, når reparationen er foretaget, skrive under på regningen for reparationen, når du afhenter Køretøjet, for derved at bekræfte, at reparationen er foretaget. Hvis anmeldelsen er gyldig, og reparationen er foretaget: i) i Danmark skal Sikrede ikke betale det Autoriserede værksted, idet det Autoriserede værksted selv kontakter Forsikringsagenten direkte vedrørende betaling. ii) uden for Danmark, men inden for landene omfattet af det grønne forsikringskort - skal Sikrede selv lægge ud for gyldige krav og efterfølgende, når Sikrede er tilbage i Danmark, indlevere regningen til Forsikringsagenten til gennemsyn og refusion i overensstemmelse med vilkårene i denne Udvidet garantiforsikring. Er der brug for yderligere afklaring, kan Sikrede kontakte Skadecenter på inden for normal kontortid fra til Hvad skal Sikrede gøre, hvis der opstår problemer i forbindelse med en anmeldelse? Hvis Sikrede får problemer i forhold til at anmelde under denne Udvidet garantiforsikring, skal Sikrede først tale med en værkfører på det Autoriserede værksted. Hvis værkfører ikke kan løse problemet, kan Sikrede ringe til Skadecenter på Det er vigtigt, at Sikrede fremviser disse Forsikringsvilkår og Forsikringscertifikatet i forbindelse med anmeldelse. Vigtigt: Der kan være tilfælde, hvor reparation ikke kan godkendes, før Køretøjet er skilt ad. I sådanne tilfælde har Forsikringsgiver brug for Sikredes tilladelse til at skille Køretøjet ad med henblik på undersøgelse forud for en eventuel reparation. Hvis fejlen er dækket af Udvidet garantiforsikring, vil reparationen blive godkendt. I tilfælde, hvor fejlen ikke er dækket af Udvidet garantiforsikring, hæfter Sikrede selv for alle omkostninger til adskillelsen af Køretøjet. Side 18

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning.

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning. FORSIKRINGSBEVIS DETTE ER ET BEVIS PÅ, AT Forsikringsgiveren efter modtagelse af Præmien hæfter over for Dig for de heri nævnte ydelser i overensstemmelse med nedenstående Betingelser. 1. FORSIKRINGEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 060715, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin OK Bilgaranti Få betalt din værkstedsregning i op til 12 år Altid billig benzin Slip for dyre værkstedsregninger med OK Bilgaranti OK Bilgaranti på www.ok.dk/ Har du en bil, hvor fabriksgarantien er udløbet

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset. MICROSOFT FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice en oversigt Telefon +45 80 20 30 60 I Danmark I udlandet Mobilitetsservice Som Audi-ejer har du adgang til en unik service, der

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1.

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1. Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan tegnes i forbindelse med køb af et eller

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

D A F Bilforsikring VIDEN TIL FORSKEL. AutoBranchen Danmark. en fusion af

D A F Bilforsikring VIDEN TIL FORSKEL. AutoBranchen Danmark. en fusion af D A F Bilforsikring AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL AutoBranchen Danmark en fusion af D A F Bilforsikring D A F Bilkøb alt inklusiv D A F har i samarbejde med Mondux Assurance Agentur A/S indgået

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje Indhold Side Vigtige telefonnumre 1 Dækningsoversigt 1 Vigtige oplysninger 2 Definition af ordene 3 Generelle undtagelser 4 Betingelser 4 Anmeldelse

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING Branche 97E.10.2013 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang Forsikringen dækker de skadetilfælde, der er beskrevet

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Garantibevis. Garantiperiode regnet fra bilens 1. reg.-dato

Garantibevis. Garantiperiode regnet fra bilens 1. reg.-dato Garantihæfte Garantibevis Navn Adresse Postnr. By Telefon Registreringsnr. 1. reg.-dato Bilmærke Model Stelnr. Garantiperiode regnet fra bilens 1. reg.-dato Garantiperiodens længde År Udløbsdato Evt. bemærkninger

Læs mere

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil ANSVAR/KASKO SERVICEAFTALE REPARATIONSAFTALE

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil ANSVAR/KASKO SERVICEAFTALE REPARATIONSAFTALE AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil ANSVAR/KASKO SERVICEAFTALE REPARATIONSAFTALE Bilforsikring AutoBranchen Danmark Bilforsikring. Den mest enkle og overskuelige privatbil

Læs mere

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil

AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil AutoBranchen Danmarks forsikringer - masser af fordele for dig og din bil Ansvar/Kasko ServiceAFTALE ReparationSAFTALE Bilforsikring AutoBranchen Danmark Bilforsikring. Den mest enkle og overskuelige privatbil

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 290413, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil.

Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil. Trygt, smart og enkelt: En serviceaftale i samme høje klasse som din bil. En Mercedes-Benz serviceaftale giver dig tryghed som bilejer, for du ved, hvad din service kommer til at koste i hele aftaleperioden.

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen LIVSFORSIKRING For medlemmer af Diabetesforeningen Aftalen om livsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as som agentur for Lloyd s, London. Forsikringsbetingelser vedrørende gruppeforsikringsordning

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere