Fælles indholdsfortegnelse for vejledning 1 8 til lov om social service.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles indholdsfortegnelse for vejledning 1 8 til lov om social service."

Transkript

1 Fælles indholdsfortegnelse for vejledning 1 8 til lov om social service. Socialministeriet har den 24. februar 2011 offentliggjort en ny serie på otte vejledninger til lov om social service: Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (vejledning 1 til serviceloven) Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper (Vejledning nr. 8 til serviceloven) Du kan finde vejledningerne på og Nedenfor er indsat stikordsregistre fra de otte vejledninger, hvilket gør det muligt at søge på tværs af seriens vejledninger. Vejledningerne er opdaterede i forhold til aktuel lovgivning og praksis. Den nye vejledningsserie følger i overordnede træk strukturen fra de tidligere vejledninger på området, dog er generelle regler samlet i den nye vejledning 1, ligesom emner kan være flyttet til andre vejledninger. Dette er eksempelvis tilfældet for kapitlet om almene boliger. Indholdsfortegnelsen refererer til punkter i vejledningen.

2 Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (vejledning 1 til serviceloven) A Aldersbetingelser 8 Ankestyrelsen 123, 156, 192, 194, 235 Ansøgning 7, 11, 13, 48, 62, 65, 84, 103, 123 B Behov 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 40, 54, 78, 104, 107, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 188, 208, 215, 230 Bisidder 85, 103, 128, 146 Borgerens medvirken 128 Botilbud 3, 9, 25, 28, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 89, 90 91, 93, 96, 110, 124, 130, 149, 162, 173, 193 Brugerbestyrelser 25 Brugerinddragelse 21, 25 Brugerråd 25 D Delegation 98 Domstolsprøvelse 194 Driftsorienteret tilsyn 28, 31, 32, 33, 35, 36, 41 E Enkeltsager 134, 145, 155, 167, 168, 170 EU-borger 11, 180 F Finansiering 136, 158, 161, 194, 195, 196, 214 Folketingets Ombudsmand 193 Forebyggelse 1, 3, 134 Foreninger 197, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 213, 215, 217, 219, 221, 222, 223, 227, 228, 231, 235 Formål 1, 2, 3, 5, 15, 52, 59, 62, 64, 66, 68, 69, 72, 78, 101, 130, 139, 150, 196, 197, 204, 208, 209, 212, 214, 225, 226, 228, 234 Forsyningsansvar 17 Forsøg 195, 196 Forsøgsbestemmelser 195 Forvaltningsloven 100, 116, 117, 119, 228 Frivillige 3, 81, 132, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218,

3 219, 220, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 235 Frivillige aktiviteter 212 Frivillige sektor 221 Frivilligt arbejde 198 Fuldmagt 103, 104, 105, 128 Fysiske rammer 71, 72 G Godkendelse 34, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 84, 85, 89, 196 Godkendelse af personale 80 Godkendelse af pædagogik 70 Godkendelse af økonomi 72 H Handicapråd 22, 39, 202 Handlekommune 92, 93, 96, 130, 160 Handleplaner 112, 120, 121, 123, 124, 126, 129, 130 Helhedsorienteret indsats 3, 121 I Indflydelse 6, 21, 26, 57, 98, 103, 121, 194, 221, 230, 231 Individuel vurdering 9, 113 Indsats 2, 3, 6, 21, 40, 109, 110, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 132, 134, 136, 137, 138, 140, 143, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 208, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 225, 230, 231 Internationale forpligtelser 14 K Klage 50, 120, 189, 190, 191, 192, 193, 234 Klageregler 189, 190 Kommunale samarbejde 204 Kompensationsprincippet 6 Kontinuitet 2, 6, 215 Kvalitetsstandarder 19, 20, 26 L Ligebehandlingsprincippet 6 Lovligt ophold 8, 11, 12, 186, 188 M Mellemstatslig refusion 167, 180 Midlertidigt ophold 11, 12, 41, 94, 162 Myndighedsansvar 99, 110, 197, 204, 211 Myndighedsopgaver 92, 98 Myndighedsudøvelse 98 Målgrupper 1, 7, 8, 43, 48, 71, 154, 208, 220 N

4 Nedsat funktionsevne 1, 2, 4, 6, 9, 123, 124, 135, 138, 139, 162, 174 O Ombudsmand, Folketingets 190, 193 Opfølgning 38, 127, 130, 196, 232 Opgavevaretagelse 17, 18, 19, 43 Ophold, lovligt 7, 8, 11, 12, 181, 186, 188 Ophold, midlertidigt 11, 12, 41, 94, 162 Opholdsbetingelser 8, 11 Opholdskommune 13, 92-97, 130, 165, 185 Opholdssted 28, 33, 34, 39, 41-44, 47-59, 62, 64-66, 70-72, 75-81, 84-91, 162, 182, bilag 1 Opsøgende arbejde 130, 133, , 143 Opsøgende virksomhed 139, 140 Optagelse på Tilbudsportalen 31, 41 Overgang fra ung til voksen 125 P Persondataloven 83, 84, 100 Personrettet tilsyn 28, 32 Private botilbud 28, 42, 43 Pårørende 3, 23, 40, 128, 134, 135, 138, 155, 201 R Refusion (kap. 3, 18, 31, 32) 11, 38, 92, 96, 97, 158, 160, 167, 168, 173, 175, 176, 180, 181, 185, 186, 187, 188 Refusionsbekendtgørelsen 185, 188 Regionsråd 17, 18, 36, 41, 42, 146 Regionsrådet 18, 19, 35, 36, 41, 109 Regnskabsaflæggelse 66, 88, 89, 177, 178, 179 Revision 62, 66, 88, 90, 91, 171, 177, 178, 179, 225 Rådgivende samarbejdsorganer 21 Rådgivning (kap. 26, 28, 29) 1, 8, 9, 54, 125, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 147, 148, 149, 155 Rådgivning af særlige grupper 140 S Sagsbehandling 20, 99, 102, 109, 111, 143, 151, 156, 166, 170 Samarbejde 1, 2, 6, 15, 23, 24, 95, 102, 115, 120, 128, 130, 131, 132, 133, 136, 146, 148, 154, 157, 196, 197, 204, 205, 206, 207, 208, 213, 214, 130, 233 Sammensatte aktiviteter 218 Selvejende institutioner 52, 66, 67, 70, 75, 132, 203, 206, 218 Solidaritetsprincippet 7 Specialrådgivning (kap. 26, 27, 29) 54, 131, 133, 134, 136, 138, 146,

5 148, 154 Statsborgerskab 11, 184, 186 Statsrefusion 38, 167, 168, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 187 Studieophold 11 Støttemodtagere 215 Særlig visitation 8 Særlige behov 3, 5, 124, 134, 135, 136, 137, 139, 140 T Takstberegning 158, 161 Tavshedspligt 100 Tilbud om handleplaner 123, 124 Tilbudsportalen 28, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 50, 71, 114, 115 Tilrettelæggelse af tilbud 21 Tilskud (kap.12, 14, 32) 67, 123, 167, 171, 175, 178, 179, 190, 210, 211, 220, 229 Tilsyn (kap 9, 16, 25) 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 51, 57, 66, 67, 69, 84, 88, 89, 98, 109, 129, 130, 166, 170, 195 U Udarbejdelse af handleplaner 121, 123, 124, 126, 130 Udgifter 17, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 97, 146, 147, 158, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 195, 210 Udlandet 7, 12, 13, 216 Udlicitering 98 Udlænding 11, 181, 187 Udveksling af oplysninger 100, 101 Uvildig konsulentordning 154, 155 V VISO 134, 136, 139, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 Værgemål 103, 104, 107, 108, 109 Æ Ældreråd 22, 202 Ændringer af indsatsen 117, 120 Ø Økonomisk støtte 208, 209, 210

6 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) A Afgørelser 33, 37, skriftlige afgørelser 96 - oplysning af sagen 97 - generelle retningslinjer 98 - yderligere oplysninger 99 - fuldt ud medhold bisidder, partsrepræsentant og værge ansøgerens samlede situation løbende tilpasning af hjælpen 103 Afløsning og aflastning 81 Afskrivning 137, 138, 141 Akutte situationer 106 Aktiverende og forebyggende tilbud formål 13 - målgruppe 14 - indhold 15 - tilrettelæggelse 16 - brugerinddragelse 17 - afgrænsning 18 - klageadgang 19 Ansøgerens samlede situation 102 Arbejdsmiljø 66, arbejdsmiljøloven 66 - arbejdsredskaber og hjælpemidler til levering af personlig og praktisk hjælp 75 - arbejdsmiljørelaterede redskaber/ Hjælpemidler 76 - personlige hjælpemidler 77 - rådgivning om arbejdsmiljø 78 - regler om arbejdsmiljø 79 - branchearbejdsmiljøråd 80 B Behandling efter servicelovens Beregningsregler skat, arbejdsmarkedsbidrag m.v Betaling - bagatelgrænse 136, 170, borgerens betaling for tilbud efter 79, 83 og fastsættelse af betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp fastsættelse af betaling for midlertidige

7 døgnophold 84 og for generelle tilbud efter moms ved leje af bolig samt el og varme af leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice madserviceordninger 164, Bisidder 101 Branchearbejdsmiljøråd 80 D Demens boligindretning diagnosticering den kommunale indsats frivillige aflastere pårørende Servicestyrelsen 286 Det Sociale Nævn 259 Direkte henvendelse 6 Distrikter 133 Dokumentation for priskrav 145, 153 Dokumentationskrav 130 Døgndækning 42 E Efterbetaling 157 Efteruddannelse 12 Erstatningshjælp F Fast kontaktperson 47-48, 104 Fleksibel hjemmehjælp Forebyggende hjemmebesøg til ældre definition 2 - direkte henvendelse 6 - efteruddannelse 12 - formål 4 - respekt for fravalg af tilbud 7 - indhold 5 - målgruppe 3 - opfølgning 8 - organisering/personale 11 - særlige tilfælde 9 - tavshedspligt 10 Frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp betaling af leverandører modeller for frit leverandørvalg

8 Fritvalgsdatabasen 154 Frivillig social indsats 20 Frivillige aflastere 281 G Generelle tilbud 46 Genoptræning afgørelse 33 - formål og indhold Godkendelsesmodellen udbud inden for godkendelsesmodellen 117 H Hjemmesygepleje 45 Hjælp til selvhjælp 40 Hjælpemidler arbejdsmiljø 74 - personlige hjælpemidler 77 I Information 208 K Klage 64, 94, Kommunale samarbejder Kvalitetskrav , klage 263 Kvalitetskrav differentierede Kvalitetsstandarder afgørelse ansøgerens samlede situation formål 91 L Ledsagelse 25 Leverandør - begrebet markedsføringsmateriale opsigelse skift tilsyn valg 122 Leverandørfunktionen 110 Løbende tilpasning M Madservice godkendelsesmodellen kvalitetskrav til leverandører loft over betaling priskrav til leverandører udbudsmodellen 149 Markedsføringsmateriale 124 Mellemkommunal refusion 257

9 Midlertidig/varig hjælp 41 Modtagerens eget valg af hjælper Moms Myndighedsfunktionen 109 O Offentliggørelse af kvalitetskrav og priskrav Omkostningskalkulation 137, 152 Opgørelse - priskrav 136 Opholdskommune 256 Opsigelse af leverandør 121 P Partsrepræsentant 101 Pasning af døende anden hjælp i stedet for plejevederlag ansøgning om plejevederlag beregning af plejevederlag hjælp til sygeplejeartikler og personlig og praktisk hjælp hospice information kort levetid mellemkommunal refusion opholdskommune ophør pleje af døende plejevederlag Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom aflastning ansættelse ansøgning længde/forlængelse løn opsigelse sygehusophold 186 Personale- uddannelse mv kvalifikationer 68 - legitimation 71 - tavshedspligt 70 - udførende personale 72 Personlig pleje, praktisk hjælp og madservice døgndækning 42

10 - hjælp til selvhjælp 40 - midlertidig/varig hjælp 41 - Samspillet mellem det sociale område og sundhedsområdet 44 Plejevederlag, se også pasning af døende ansøgning beregning maksimumsgrænse 237 Prisfastsættelse dokumentation ændringer 146 Prisfastsættelse - brug af godkendelsesmodellen Prisfastsættelse - kommunal leverandørvirksomhed afskrivning bygninger 139 Prisfastsættelse - på baggrund af privat( e) leverandør(er) Priskrav - leverandører af madservice 151 Plejetestamenter forpligtelse selvbestemmelse 293 R Refusion 257 Regnskab og kontrol 152 Rådgivningsindsats 26 S Servicebeviser klageregler 64 Skift af leverandør 123 Socialpædagogisk bistand bistandens art 25 - formål 22 - generelt rådgivningsindsats 26 - sammenhæng med bostøtte 28 - sammenhæng til støtte- og kontaktpersonordningen efter tilrettelæggelsen af bistanden 24 - træning i form af socialpædagogisk indsats 27, Støtte- og kontaktpersoner opgaven 86 - tilrettelæggelse 87

11 Særlige klageregler T Tavshedspligt 6, 10, 70 - personale, uddannelse mv. 72 Tilsyn og opfølgning friplejeboliger inddragelse af beboere leverandører kommunalbestyrelsens tilsynspligt ved manglende levering af hjælp plejehjem, plejeboliger mv. 270 U Udbud - klage 264 Udbud inden for godkendelsesmodellen 117 Udbudsmodellen V Valg af leverandør 122 Vedligeholdelsestræning afgørelse 36 - formål og indhold 35 - målgruppe 36 - sammenhæng med andre lovbestemmelser 38 Værge 101, 284 Æ Ændring - serviceniveau 93

12 Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 50 13, 15, 33-36, 40, 47, 53, 61, 64, 67, 71, 80, , 126, 130, 182, 184, 234, 248, 255, 265, 267, , 50 undersøgelse 63, 71, 271, 290, 319, 348, 622, 623 A Adfærds- eller tilpasningsproblemer 349, 363, 416, 419, 433, 435, 438 Adoptant 587, , 659, 663, 667 Adoption 94, 279, 351, 369, 374, 393, 433, 525, 575, , Uden samtykke Plejeforhold med henblik på 587, Plejetilladelse Undersøgelse af forældreevne 318, 368, 659, 668 Adoptionsansøger 591, 667 Adoptionsloven 351, 575, , 670, 672, 674 Adoptionsmyndigheder 587, 589, 591 Adoptionsregler 588, 663 Advokatbistand 48, 335, 338, 350, 377, 378, 379, 397, 398, 540, 553, 554, 560, 672 Advokatsalær 379 Afbrydelse af samvær 376, 553, 554 Afdækning af muligheder 645 Afgrænsning af målgruppen for merudgiftsydelse 144 Afgørelser 455, 677, Om efterværn - Om privat døgnpleje Om undersøgelse og foranstaltninger Foreløbige 254, 353, 394, 396, 397, 401, 402, 686 Aflastning 59, 124, 131, 146, , 187, 207, 234, 313, 319, 458, 467, 469, 474, 475, 479, 480, 498, 501, 502, 505, 525 Aflastning af hensyn til den øvrige familie 234 Aflastningsophold 59, 184, 313, 319, 458 Afslag på flytning eller hjemtagelse 594 Afværgepligt 68 Aktindsigt 33, 42, 62, 65, 122, 252, 301, 377, 393, 469, 470, 537, 553 Almindelige dagtilbud 115, 116, 119, 124, 162, 179 Ambulant regi 632, 635, 647 Anbringelse - Hos biologisk forælder 472

13 - Med henblik på senere adoption Og forholdene under anbringelsen 322, 511, 522, Uden for hjemmet 67, 78, 94, 100, 196, 252, 254, 257, 259, 265, 276, 281, 294, 299, , 328, 332, 334, 335, 338, 340, 345, , 364, 369, 376, 378, , 395, 397, 399, 401, 405, 443, 464, 515, 540, 545, 556, 557, 562, 571, 575, 580, 587, 608, 662, 663, 667, 677, 683, 686, Uden genbehandling Uden samtykke 293, 334, 358, 359, 364, 367, 375, 387, 450, 541, 542, 564, 570, Frivillig 94, 299, 365, 366, 541, 562, 563, 568, Tvangsmæssig 94, 286, 358, 359, 362, 364, 366, 367, , 394, Videreførelse af 374, Anbringelsessted 463, Tilknytning 374, 376, 525, 562, 564, 575, Valg af 94, 254, 464, 523, 525, 526, 532, 533, 540, 543, 667, Ændring af 350, 378, 453, 523, , 582, 680, 686 Anbringelsessteder, dagligdag og driftsmæssige forhold 501 Andre børn i familien 271, 272, 288, 358, 476 Ankestyrelsen 2, 5, 6, 10, 58, 66, 104, 145, 146, 161, 176, 178, 187, 196, 202, 209, 210, 219, 220, 223, 227, 233, 243, 254, 259, 311, 319, 330, 351, 353, 358, , , 396, 397, 401, 402, 510, 513, 553, 554, 562, 571, 572, 659, 660, 662, 664, 667, Anonyme underretninger 65 Anonymisering af anbringelsesstedet 555, 686 Ansøgning om adoption 587 Arbejdsløshedsforsikringsloven 225 Asylcentre 17, 69, 73, 75 B Barselsorlov 209, Barselspenge 226 Befordring 15, 36, 45, 88, 147, , 187, 214 Behandlingskrævende stofmisbrug 291, 292, Behandlingsmæssig friplads 216 Beklædning 172, 173, 190, 471, 481, 514, 515

14 Beregning - Af hjælpen 202, 209, 211, Af tabt arbejdsfortjeneste 209, 210 Beskikkelse af advokat 674 Betalingskommune 91, 93, 100, 101, 455 Bil, drift 161 Bisidder 79, 256, 258, 338, 343, 378, , 389, 391, 546, 548, 677, 679 Borgerens underretningspligt 60 Bortfald af ungepålæg 448, 449 Brev- og telefonkontrol 351, 378, 389, 395, 553, 560, 686 Bruttoindtægt, tidligere 197, 198 Børn og unge - Der har begået kriminalitet 601, Kriminalitetstruede 3, 614, 658 Børn og unge-udvalg 7, 11, 23 29, 257, 259, 273, 293, 299, 335, , , 371, , , 453, , 545, 546, , 560, 562, 564, 567, 569, 571, 572, 575, , 594, 659, 660, , , Børn og unge-udvalg, nedsættelse 7, 11, 23 Børn og unge-udvalgets afgørelser 687, 393, 394, 676, 685, Børn, udenlandske 583, 588, 590 Børneattest 183, 468, 483 Børnefaglig undersøgelse 34, 53, 67, 255, 267, , 288, 312, 324, 352, 353, 425, 546, 557, 660 Børnepolitik 11, 18-21, 55, 70 Børnesagkyndig 23, 278, 392, , 689 D Daginstitution, specialbørnehave 115 Dagligdag og driftsmæssige forhold m.v. på anbringelsesstederne 501 Dagtilbud, ophold i 314, 315, 339 Diætpræparater og kost Dommer 23, 27, 379, 386, 390, 391, 393, 689 Domstolsprøvelse Drift af bil 161 DUBU 250 Døgninstitutioner, opholdssteder 81 84, 519 Døgnophold 314, 317, 318, , , 469, E Efteruddannelse af plejefamilier 480 Efterværn - For unge over 18 år 104, Afgørelse 455

15 Egen drift kompetence 675, 693 Egenbetaling 115, 134, 156, 174, 518, 578 Elektronisk overvågning 403, 433, Erstatning , 609 F Fagpersoners underretningspligt 57, 59, 263, 267, 269 Familiebehandling 43, 95, 317, 318, 322, 325, 326, 338, 441, 507, 546 Familiens rettigheder 110 Familierådgivning til kvinder med børn på krisecentre 308, Familievejlederordning Familievejledning Ferie- og rekreationsophold 76 Flytning eller hjemtagelse, afslag 594 Flytning til ny kommune 592 Fodlænke 403, 443 Foranstaltninger Der ligger uden for rammerne af servicelovens Frivillige 309, 310, 403, 406, 409, Øvrige 311, 322, 387, 405, 411, 414 Foranstaltninger m.v. der kan gennemføres tvangsmæssigt 350 Forebyggende indsats 15, 20, 31, 70, 72, 266, 405, 434, 437 Foreløbige afgørelser 254, 353, , Forsikring 157, 161, 177, 178, 214, 225, 230, 231, 323, 492, 511 Forsørgelse i hjemmet 146 Forældre, vordende 30, 53, 57, 61, 67, 69, 70, 271, 282, 292, 302, 325, 341, 371, Forældrebetaling 128, 138 Forældrebetaling for særlige dagtilbud 128 Forældreindflydelse 127, 521 Forældremyndighed 40, 43, 44, 252, , 404, 415, 473, 549, 599 Forældremyndighedsindehaverensopholdskommune 43, 80, 92, 93, 95, 103, 583, 594, 596 Forældreprogrammer 317, Forældrepålæg 254, , 448, 451, 656 Forældresamarbejde 115, 122, 127, 338, 506 Fradrag for sparede udgifter 214 Fravær, ulovligt 417, 436 Friplads, behandlingsmæssig 216 Fritidsliv 281, 476, 535, 656 Frivillig anbringelse 94, 299, 365, 366, 541, 562, 563, 568, 573 Frivillige foranstaltninger 309, 310, 403, 406, 409, 676 Fuldbyrdelse 394, 452, 566, 620, 621

16 Fælles handleplan for børn i samme familie 301 G Genbehandling 254, 350, , 388, 582 Genbehandlingsfrist 254, 282, 302, , 375, 393, 542, 562, 571, 595, 686 Genetablering af støtte 459 Godkendelse - Generel 328, , 487, Konkret H Handlekommune 7, 67, 73, 74, , 346, 455, 456, 462, 470, 511, 611, 665 Handleplan 96, , 573, Handleplan, fælles for børn i samme familie 301 Handlepligt 102, Hjemgivelse 103, 332, , 544, , Hjemgivelse, ophør eller videreførelse af en anbringelse 561 Hjemgivelsesperiode 365, , Hjemmebesøg 3, 113 Hjemmetræning , 126, 129, Hjemtagelse 350, 377, 568, Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 115, 131, 159, 195, Hjælpemidler til børn og unge med handicap 125, 143, 190, 510 I ICS 250, 270, 276, , 282 Inddragelse af familie og netværk 247, 253 Inddragelse af forældre 40, 267, 351, 522, 532, 547 Indhentning af oplysninger , , 421 Indstilling om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke Integrated children s system (ICS) 250, 270, 276, , 282 Iværksættelse af foranstaltninger 67, 311, 325, 447 J Journalføring 251 K Klage 375, 401, 453, 567, Klagemuligheder Klager over hjemgivelse 680 Klageregler 425, Klageret 675, 680 Klubtilbud, særlige 87, 115, 128, , 507 Kollegier , 481 Kommunale plejefamilier 82, 89, 466, , ,519,

17 694 Kommunens rådgivning 30-37, 61 Kommunens visitation 118, 121, 607 Konkret godkendelse 470, 471 Konkret vurdering 11 Konsulentbistand 30, 34, 326, 441 Kontaktperson 314, , 325, 441, Koordinator Kost og diætpræparater Kost og logi 476, 501, 514 Kriminalforsorgen 443, 616, , 651 Kriminalitet 418, , 601, 604, , 624, , 641, 648, 649, Kriminalitetens art 626, 629 Kriminalitetstruede børn og unge 3, 614, 658 Krisecentre 54, 74, 105, Midlertidigt ophold Psykologhjælp til børn Kvittering for underretninger 62 L Ledsagelse for unge mellem 16 og 18 år 235 Ledsageordning for unge 236, Ledsageordningen, indhold 241, 242 Ledsagetimer, opsparing af 243, 244 Legal repræsentant 384 Lommepenge 476, 501, 514, 515 Længerevarende plejeforhold 587 Lønkompensation 170, 201, 202, 209 Løsladelse, udslusning M Magtanvendelse 394, 519 Medicin 156 Mellemkommunal aftale 98-99, 100, 104, 455 Merudgifter, nødvendige 72, Merudgiftsydelse , Afgræsning af målgruppen Udmåling af Midlertidigt ophold på krisecenter 105 Minimumsbeløb 150 Målgruppe - For forældrepålæg For merudgiftsydelse For netværksplejeanbringelse For SSD-samarbejde 263 Målgruppe for tabt arbejdsfortjeneste 200 Målrettet indsats over for unge 281 Målsætninger i forhold til handleplaner N Nedsættelse af beskæftigelse 202

18 Nedsættelse af børn og unge-udvalg 7, 11, 23 Netværksplejefamilier 89, 184, 464, , Notatpligt 30, 33, 64, 251, 259 Nødvendige merudgifter 72, Nøglepersonen 655 O Offentlig omtale 86 Opfølgning - På foranstaltninger På handleplaner 296 Ophold i dagtilbud 314, 315, 339 Opholdskommune 7, 77, 94, 95-96, 99, , 456, 596 Opholdssteder og døgninstitutioner 81 84, 519 Ophør - Af foranstaltning 254, 351, 400, 457, Af privat familiepleje Med pasning af barnet i hjemmet 223 Opretholdelse af foranstaltninger 367 Opsparing af ledsagetimer 243, 244 Opsættende virkning 353, 532, 645, 680, 685, 687 Optagelse på tilbudsportal 482, 523 Overvåget samvær 548, , 554, 556 P Pasning af barnet i hjemmet, ophør 223 Pensionsordning Personkreds 108, 201, 238, Familievejlederordning Ledsageordning SSD-samarbejde Ungdomssanktion 626 Personlig hjælp og pleje 179, 234 Personlig og praktisk hjælp 183, 207 Placering af rådgivning 32 Plejefamilier Efteruddannelse Kommunale Supervision 480 Plejeforhold hos næreslægtninge 588 Plejeforhold med henblik på adoption 589 Plejeforhold, længerevarende 587 Plejetilladelse , 587, , 592, 684 Politiet, vilkår fastsat af 609 Politiets opgaver 649 Politiets visitation 606 Praktiktilbud 323, 441, 623 Privat døgnpleje 80, , Afgørelse Privat familiepleje Ophør 593

19 Private døgnplejehjem 81, 583 Proportionalitet 313, 406, 444 Psykologhjælp til børn på krisecentre Pædagogisk-psykologisk sagkyndig 23-24, 27, 390, 392 R Regulering af samvær og kontakt 550, 557 Regulering og opfølgning 151 Retningslinjer for at foretage en underretning 55 Rettigheder, familiens 110 Revalidering Udgifter 516 Rådgivning - Kommunens 30-37, 61 - Placering af 32 Rådgivningstilbud S Sagsbehandling Hos ankestyrelsen I sager om børn og unge med særlige behov Samarbejde - Med den unge og familien Mellem kommuner i koordinering af Handleplaner 96 - SSD-samarbejde Samspil 114 Samtale 79, 112, , 656 Samtykke 42, 63, 267, , 299, 311, , 352, 354, 356, 358, 365, 366, 376, 423, 447, 460, , 542, 569, 659, 660, 661, 669 Samvær og kontakt 537, , , Med forældre uden del i forældremyndigheden Med forældrene og andre fra netværket Regulering Samvær 43, Under undersøgelse uden for hjemmet 353, Overvåget 548, , 554, Støtte under 43, 548 Seksuelle eller fysiske overgreb, underretning ved mistanke om 56 Sikret afdeling 632, 633, , , 691 Skolegang 12,276, , 573, 622 Sociale foranstaltninger 607, 608, Sociale Nævn, Det 2, 102, , 694 Specialbørnehave 115 SSD-samarbejde

20 SSP-samarbejde 651 Standardbeløb 149 Stofmisbrug, behandlingskrævende 291, 292, Støtte under samvær 43, 548 Støtte, genetablering 459 Støtteperson 316, 338, 528 Supervision til plejefamilier 480 Supplerende ydelse ved ledighed 197, Sygeforsikring 157 Sygehusophold 159, 206 Særlig supplerende ydelse ved ledighed 197, Særlige dagtilbud 87, Forældrebetaling 128 Særlige klubtilbud 87, 115, 128, , 507 Særligt om - Klager over hjemgivelse Undersøgelse af vordende forældre 282 Særligt tilsyn 72 Særregler 694 T Tab af indtægt 202 Tabt arbejdsfortjeneste 115, 131, 159, 195, Og ledighed Beregning 209, Målgruppe 200 Tavshedspligt og underretning 57 Tidsfrist - Børnefaglig undersøgelse Handleplan 293 Tidsmæssig afgrænsning af forældrepålæg 424 Tilbud til unge over 18 år Tilbudsportal 495, 523 Tilknytning til anbringelsesstedet 374, 376, 525, 562, 564, 575, Tilsyn 69-90, 133, 345, 640, 652 Tilsyn og pålæg 640 Tilsynsforpligtelse 70 Tvangsanbringelse Tvangsmæssig anbringelse Tværfagligt samarbejde 20-22, 653 Tværkommunal underretningspligt 67 U Udenlandske børn 583, 588, 590 Udgang under ophold i sikret institution 642 Udgifter - Til aktiviteter i ledsageordningen Til revalidering 516 Udlandsophold Udmåling af merudgiftsydelse

21 Udredning - Børnefaglig undersøgelse Ved dagtilbud til børn 118,121 Udslusning ved løsladelse Udveksling af oplysninger 98, Ulovligt fravær 417, 436 Underretning 52-67, 418, 538, Af stedlig kommune Til politiet 68 - Ved mistanke om seksuelle eller fysiske Overgreb 56 - Kvittering for 62 - Retningslinjer for at foretage en 55 - Tavshedspligt 57 Underretningspligt - Borgerens 60 - Fagpersoners 53-59, 263, 267, Tværkommunal 67 Underretningsreglerne Undersøgelse - Af forældreevne (adoption) 318, 368, 659, Af vordende forældre Børnefaglig 34, 53, 67, 255, 267, , 288, 312, 324, 352, 353, 425, 546, 557, Uden for hjemmet 352 Ungdomskontrakter , 617 Ungdomssanktion , 691 Unge, målrettet indsats 281 Ungepålæg 349, 403, Bortfald 448, 449 V Valg af anbringelsessted 94, 254, 464, 523, 525, 526, 532, 533, 540, 543, 667, Valg af foranstaltninger 6, 313 Vedligeholdelsestræning 234 Videreførelse af anbringelse 374, Vilkår fastsat af politiet 609 Vilkårsovertrædelse Visitation - Kommunens visitation til en ungdomskontrakt Politiets visitation til en ungdomskontrakt 606 VISO 38, 110, 114 Vordende forældre 30, 53, 57, 61, 67, 69, 70, 271, 282, 292, 302, 325, 341, 371, Vurdering, konkret 11 Y Ydelsesniveau og varighed 232

22 Æ Ændring af anbringelsessted 350, 378, 453, 523, , 582, 680, 686 Ø Økonomisk støtte - Der erstatter foranstaltninger for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt I forbindelse med foranstaltninger Til dagtilbud Til efterskoleophold Til forældremyndighedsindehaveren Til hjemmetræning 131 Å Åben institution eller opholdssted 634

23 Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) A Administration af venteliste 217 Aflastningsboliger 40 Afregning 209 Afslag 168, 224 Anvisning 35, 47 Aktivitets- og samværstilbud 173, 176 Almene bofællesskaber Almene ældreboliger 41, 43, 47 Anonymitet 135, 144 Ansøgning om kvote, friplejebolig 207, 209 Anvisning af midlertidige botilbud 104, 108 Anvisning, bolig Anvisningsregler 35 Arbejdsdusør 176, 177 B Balanceleje 22 Beboerdemokrat 28 Beboerens betaling for ophold i botilbud efter servicelovens Beboerens betaling for ophold i botilbud efter servicelovens Beboerens råderet - botilbud efter servicelovens 108 og Beboernes ret til at foretage installationer og forbedringer botilbud efter servicelovens 108 og Behandling efter Beskyttede boliger 2, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 78, 80, 82, 105, 213, 214, 226, 235, 236, 239, 246, 250 Beskæftigelse og aktivering 174 Betaling 24, 49, 62, 63, 65, 67, 68, 72, 74, 75, 78, 80, 82, 108, 109, 114, 115, 119, 123, 124, 138, 166, 177, 178, 186, 187, 189, 193, 195, 210, 220, 224, 225, 239, 242, 244 Boligdokument botilbud efter servicelovens 108 og , 238 Boligstøtteregler 48 Botilbud, midlertidigt ophold efter servicelovens Brugerindflydelse på kvindekrisecentre 163

24 Brugerråd 163 Børn på kvindekrisecentre C Casemanager 143 Certificering 206 D Domfældte udviklingshæmmede, modtagepligt og særlige sikkerhedsforanstaltninger i boformer 131 Drift af almene ældreboliger 4 Døgntilbud, midlertidigt 133 E Efterforsorg 173 Etablering 5-9, 18, 96 F Familierådgiver familierådgivningens varighed 145 finansiering, friplejebolig 208 Finansiering, ældreboliger 18 Flytning til anden kommune 36 Folkeregisterregistrering 183 Forbrugsudgifter Forhøjelse af boligbetalingen botilbud efter servicelovens 108 og Forpligtelser, kommunalbestyrelsens, 182 Forsorgshjem Forsyningsansvar 137 Fraflytningsrapport - botilbud efter servicelovens 108 og Friplejebolig Frit valg ordningerne Funktionsnedsættelser 136 G Generel venteliste 217, 223 H Handlekommune 134, 180, 181 Handleplan 169 Hjemløse 180, Hjælp, personlig 69, 116, 173 Husleje 195 Husvilde I Indflytningsrapport botilbud efter servicelovens 108 og Indretningskrav 96

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv

Artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv Page 1 of 10 Artikler 48 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse (fortsat) Generel definition: se ydelse ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012 Sags id: 11/39365 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Sekretariatet sikrer, at der til hvert møde foreligger en opdateret løbende oversigt over til- og afgang af ungesager som behandles på U-KO.

Sekretariatet sikrer, at der til hvert møde foreligger en opdateret løbende oversigt over til- og afgang af ungesager som behandles på U-KO. Bilag til samarbejdsaftale om Ungekoordinationsudvalg (U-KO) Procedurebeskrivelse Aftalens opbygning Samarbejdsaftalen beskriver arbejdsgange og ansvarsfordeling i forhold til de unge, som når de fylder

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere