Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1"

Transkript

1 Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1

2 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsvilkår: Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34, i. Hvornår kan du fortryde din forsikring? Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem, om din forsikring træder i kraft med det samme, eller om den først træder i kraft senere. Hvis din forsikring træder i kraft med det samme Hvis du køber en påhængskøretøjsforsikring, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter du har modtaget policen. Hvis din forsikring først træder i kraft senere Hvis du køber en påhængskøretøjsforsikring, som eksempelvis først skal træde i kraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter forsikringen er trådt i kraft. Sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via . Hvis du vælger at give os besked pr. brev og gerne vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende brevet anbefalet og gemme kvitteringen. Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. Generelt Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Beskeden om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Nordjylland Forsikring Vestre Havnepromenade Aalborg Tlf.: Web: Forsikringsvilkår 2

3 Indholdsfortegnelse Information 4 Dækningsoversigt 6 1. FÆLLESBETINGELSER 1.1. Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Hvis der sker ændringer i risikoen Hvornår skal du kontakte? Salg eller afmelding Forsikring i andet selskab Hvad dækker forsikringen ikke? Motorløb og øvelseskørsel Ved skader Selvrisiko Moms Regres Betaling for forsikringen Indeksregulering Forsikringens varighed og opsigelse Ændring af forsikringsvilkår og pris UENIGHED OG KLAGE 2.1. Ankenævnet for Forsikring DÆKNINGSSKEMA A. Kasko 11 B. Retshjælp 12 C. Indbo i campingvogn (tilvalgsdækning) 13 D. Vejhjælp (tilvalgsdækning) 15 Ordliste 16 Forsikringsvilkår 3

4 Information Info om Nordjylland Forsikring Nordjylland Forsikring tilbyder forsikringer til dig, som sætter pris på nærhed, tryghed og værdi for pengene. Vi bestræber os på god service, fornuftige priser og forsikringer, som er skræddersyet til dig og dine behov. Vi tror på, at den enkle løsning ofte er den bedste, og vi ønsker at lave forsikringer, hvor du altid ved, hvad du får, og hvad du ikke får. Vi gør, hvad vi kan for at forklare vores produkter og servicer i et sprog, der er til at forstå. Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, org.nr , Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsvilkårene. For forsikringen gælder endvidere lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Hvordan skal du læse vores forsikringsvilkår? Din påhængskøretøjsforsikring hjælper dig med mange forskellige skader, men den kan naturligvis ikke hjælpe dig med alle tænkelige skader eller tab. I så fald ville den blive alt for dyr. Det er derfor yderst vigtigt, at du ved, hvilke skader forsikringen dækker, samt hvor, hvornår og hvordan den gælder. Af praktiske grunde har vi samlet alt, hvad din påhængskøretøjsforsikring kan omfatte i dette vilkårs-hæfte. Når du læser vilkårene, er det derfor vigtigt, at du har din forsikringspolice ved hånden, så du samtidig kan se præcis, hvilke dækninger du har købt. Hvis der sker en skade, er det vigtigt at vide Hvem forsikringen gælder for se afsnit 1.1 side 7 Om der er selvrisiko* se din police Om den type skade, der er sket, er dækket af forsikringen se dækningsoversigten side 6 A. Kasko* side 11 B. Retshjælp side 12 C. Indbo i campingvogn side 13 D. Vejhjælp side 15 Der findes naturligvis begrænsninger, og derudover er der nogle forholdsregler, som du skal følge for at mindske risikoen for skader. Hvad gør du, hvis skaden sker? Du skal efter bedste evne begrænse skaden. Ring til os så hurtigt som muligt, og fortæl, hvad der er sket. Vi har døgnvagt ved akutte skader. Smid ikke skadede genstande ud, og reparer dem heller ikke, før vi har sagt ok til det. Når en skade anmeldes, er det vigtigt, at vi får nøjagtige oplysninger om, hvad der er sket. På den måde kan vi hurtigere og lettere sørge for den rigtige behandling af skaden og finde frem til den rigtige erstatning og/eller reparatør. Hvad skal du også anmelde? Vær opmærksom på at anmelde risikoforandringer til os. Anmeldelsen skal ske, inden forandringen sker eksempelvis hvis du ændrer brugen af din campingvogn fra kørende til stationær. Ordforklaring I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og stjerne (*). Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordlisten, som du finder på side 17. Forsikringsvilkår 4

5 Hvis du ikke er tilfreds Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det aftalte, eller hvis du er utilfreds med den måde, vi har gjort en skade op på. Der kan være sket en fejl, eller måske har vi ikke fået oplysninger nok. Se i øvrigt afsnit 2 på side 10 om uenigheder og klager. Forsikringsvilkår 5

6 Dækningsoversigt Du kan i disse forsikringsvilkår finde en nærmere beskrivelse af kasko*-, retshjælps- og tilvalgsdækningerne. De enkelte dækninger er udspecificeret i dækningsskemaet, under punkt A-D nedenfor. Desuden vil det fremgå af din police, hvilke dækninger du har valgt til og fra. Påhængskøretøjsforsikring Tilvalgsdækninger Campingvogn A. Brand*, kortslutning, lynnedslag og eksplosion A. Indbrud, tyveri og røveri A. Skader i forbindelse med uheld eller hærværk* A. Skade på fastmonteret tilbehør* A. Redningshjælp i udlandet B. Retshjælp Trailer Teltvogne m.m. C. Indbo i campingvogn D. Vejhjælp ( ) ( ) ( ) () Tilvalgsdækninger, som kan tilkøbes. Det vil fremgå af din police, hvilke dækninger du har valgt til og fra. ( ) Info om påhængskøretøjsforsikring Disse vilkår gælder for trailere, campingvogne samt for fx Camp-let, CombiCamp og tagbokse med fastmonteret telt, som alle vil gå under betegnelsen teltvogne m.m. Det vil fremgå af din police, hvilket påhængskøretøj der er omfattet. Når du kører, er dit ansvar for skader på andre dækket af ansvarsforsikringen på den bil, der trækker påhængskøretøjet, her skal du dog være opmærksom på, om du har en såkaldt trækkrogsforsikring. Har du din bilforsikring hos os, vil denne dækning altid være omfattet. Særligt vigtigt for kørsel med campingvogn Du kan køre med stationære campingvogne to gange om året, nemlig til og fra fast opholdssted. Forsikringsvilkår 6

7 1. Fællesbetingelser 1.1. Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker forsikringstager* og enhver, der lovligt og med din tilladelse bruger påhængskøretøjet. På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har fået påhængskøretøjet overladt til reparation, service eller lignende; dog ikke skader, som er sket under kørsel, der ikke er i forsikringstagers* interesse. Virksomheder, der har påhængskøretøjet i varetægt med henblik på salg, transport eller kommission, dækkes ikke. Sælges påhængskøretøjet, er den nye ejer dækket af en kaskoforsikring* i indtil 3 uger efter ejerskiftet*, medmindre der er købt en ny forsikring. Den nye ejer hæfter for en evt. selvrisiko* på forsikringen Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grønt kort-ordningen*. Dog gælder særlige regler for vejhjælp, se punkt D side 15. Kørende campingvogne En kørende campingvogn må højst opholde sig i udlandet i 6 måneder om året. Stationære campingvogne Stationære campingvogne må ikke opholde sig uden for Danmark Hvis der sker ændringer i risikoen Forsikringens pris beregnes på baggrund af de oplysninger, der fremgår af policen. Hvis der sker ændringer, så policens oplysninger ikke længere er rigtige, og du ikke giver os besked, kan det medføre, at din ret til erstatning efter en skade bliver nedsat eller helt bortfalder Hvornår skal du kontakte os? Du skal straks give os besked, hvis: du køber tilbehør*, der ændrer handelsværdien, fx et nyt fortelt, eller hvis der foretages ændringer på påhængskøretøjet, så det afviger fra beskrivelsen på policen du skifter påhængskøretøj påhængskøretøjet skifter anvendelse, fx hvis campingvognen bliver stationær du flytter påhængskøretøjet skal anvendes til udlejning. Vi afgør herefter, om forsikringen kan fortsætte. Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget besked Salg eller afmelding Hvis du sælger dit påhængskøretøj, skal du straks give os besked Forsikring i andet selskab Har du købt en forsikring med samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis en lignende forsikring er købt, gælder samme forbehold din påhængskøretøjsforsikring, sådan at erstatningen betales af selskaberne i fællesskab. Samme forbehold gælder, hvis du har købt vejhjælpsabonnement hos en anden leverandør. Vores forsikring dækker subsidiært ved kørsel i udlandet, hvilket betyder, at vores forsikring kun dækker, hvis ikke du har købt en anden forsikring, der dækker kørsel i udlandet. Forsikringsvilkår 7

8 1.5. Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke skade/krav, som er en direkte eller indirekte følge af: Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark, herunder Færøerne og Grønland Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Motorløb og øvelseskørsel Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel* er dækket under forudsætning af, at: den foregår her i landet der ikke er tale om terrænkørsel Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves de foreskrevne regler for løbet overholdes kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (fx rally*) på afspærret bane eller vej. Øvelseskørsel* (glatføre-, manøvre-, skolekørsel og lignende) dækkes endvidere på arealer, godkendt af politiet, og på arealer, som er afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndig. Konkurrencekørsel er ikke dækket. Enhver anden kørsel på bane end den, der er nævnt ovenfor, er heller ikke dækket Ved skader Skader, der er omfattet af forsikringen, skal anmeldes hurtigst muligt til os med så mange oplysninger som muligt. Alle skader, inklusive vejhjælp, kan anmeldes til vores skadeafdeling på telefon eller via Du må ikke reparere påhængskøretøjet uden først at aftale det med os eller vores taksator. Du kan dog lave mindre reparationer, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med påhængskøretøjet, og kørslen ikke kan udsættes. Tyveri, røveri og hærværk* skal også anmeldes til politiet. Hvis du har valgt kaskodækning*, skal skader, der er omfattet af rødt kort-ordningen*, anmeldes til SOS International på Selvrisiko Er forsikringen købt med selvrisiko*, betaler du selv fra 0 kr. og op til den gældende selvrisiko* af enhver skade. Der opkræves en selvrisiko* pr. skadebegivenhed*. Er føreren af bilen, der kører med påhængskøretøjet, ikke fyldt 26 år på skadetidspunktet, er der altid en selvrisiko* på minimum kr. (2014). Er forsikringen lavet med en højere selvrisiko*, er det altid denne, der er gældende. Dette gælder dog ikke, hvis føreren er forsikringstager*, dennes ægtefælle/samlever eller registreret bruger af bilen. Selvrisikoen* er fastsat i 2014 og indeksreguleres hvert år den 1. januar. Selvrisikoen* gælder ikke ved skade forårsaget: efter at påhængskøretøjet var overdraget til en ny ejer. Er den nye ejer ansvarlig for skaden, opkræves selvrisikobeløbet* hos denne. af brand*, tyveri eller hærværk* begået af en kendt gerningsmand*, der er ude af stand til at refundere vores udgift. af skader, der alene dækkes under rødt kort-ordningen* i udlandet eller en vejhjælpsdækning. Forsikringsvilkår 8

9 mens påhængskøretøjet er overladt til reparatør eller forhandler. Er disse ansvarlige for skaden, opkræves/fradrages selvrisikobeløbet* dog hos reparatør eller forhandler. hvor skadevolders erstatningspligt bortfalder på baggrund af bestemmelserne i lov om erstatningsansvar. Overstiger reparationen selvrisikobeløbet*, betaler vi i første omgang reparatøren, hvorefter beløbet opkræves fra dig. Du har krav på erstatning for det selvrisikobeløb*, du har lagt ud, i det omfang skadevolder kan stilles til ansvar for skaden. Betales selvrisikobeløbet* ikke senest 14 dage efter, det er blevet krævet, forbeholder vi os ret til at slette kaskodækningen* med 14 dages varsel. Der gælder en særlig selvrisiko* for retshjælpsdækningen se punkt B side 12 i dækningsoversigten. Der er ingen selvrisiko* på vejhjælp Moms Moms (merværdiafgift) betales i henhold til gældende lov af Nordjylland Forsikring. For påhængskøretøjer tilhørende momsregistrerede virksomheder gælder dog følgende: Momsen bæres endeligt af forsikringstager*, i det omfang denne kan medregne beløbet i den indgående moms. Vi betaler i første omgang momsen til reparatøren, hvorefter forsikringstager* modtager en opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages momsen. Betales den opkrævede moms ikke senest 14 dage efter, det er blevet krævet, forbeholder vi os ret til at slette kaskodækningen* med 14 dages varsel Regres Vi har regres* mod enhver, som efter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt skaden med forsæt* eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed*, jf. færdselslovens 108 stk. 2. Vi kan kræve en udbetalt erstatning tilbagebetalt, hvis vi har været nødt til at erstatte en skade, der ikke er dækket af forsikringen, fx hvis vi har betalt til en panthaver, eller hvis påhængskøretøjet har været udlejet Betaling for forsikringen Betalingen opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via Betalingsservice eller gironummer. Sammen med betalingen opkræves skadesforsikringsafgift, bevisafgift, miljøafgift og evt. andre offentligt fastsatte afgifter. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, vi har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal vi straks have besked. Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis du ikke betaler senest 21 dage efter, at påmindelsen er modtaget, og om konsekvensen ved for sen eller manglende betaling. Ophører forsikringen som følge af manglende betaling, vil en eventuel panthaver blive orienteret om forsikringens ophør. Samtidig vil det skyldige beløb blive sendt til retlig inkasso. Sker betalingen efter forsikringens ophør, kan genoptagelse af forsikringen kun ske på skærpede vilkår, uanset Forsikringsvilkår 9

10 hvilket forsikringsselskab der rettes henvendelse til. Det er dog et krav, at det kan dokumenteres, at restancen er betalt Indeksregulering Prisen indeksreguleres en gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag, som fremgår af din police. Indeksregulering sker i takt med den årlige udvikling i Lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af nævnte lønindeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er vi berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen gælder i ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstager* eller os med mindst én måneds varsel før forsikringens hovedforfald, som fremgår af din police. Mod et gebyr på 64 kr. (2014 indeks) kan forsikringstager* vælge at opsige sin forsikring med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på 250 kr. (2014 indeks). Herudover kan både du og vi opsige forsikringen eller dele af den med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade og indtil 14 dage efter skadens afslutning Ændring af forsikringsvilkår og pris Vi kan indtil en måned før hovedforfaldsdato skriftligt via varsle ændringer af forsikringsdækning og/eller pris. Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning og/eller pris, når du betaler for en ny forsikringsperiode. Hvis du ikke betaler, ophører forsikringen fra ændringsdatoen. Indeksregulering betragtes ikke som en ændring i forsikringen. 2. Uenighed og klage 2.1 Ankenævnet for Forsikring Er der opstået uenighed mellem os om forsikringsforholdet, og har en skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få hos os eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr at få afgjort en sag i Ankenævnet. Hvis uenigheder om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Forsikringsvilkår 10

11 A. Kasko Forsikringen dækker Forsikringen dækker: Enhver skade på det forsikrede påhængskøretøj samt tyveri og røveri, bortset fra de nævnte undtagelser nedenfor. Fastmonteret tilbehør* og mover. Afmonteret tilbehør*, ikke-monteret tilbehør*, reservedele samt værktøj er dækket, når det kun bliver anvendt i forbindelse med det forsikrede påhængskøretøj. Det er en betingelse ved tyveri, at det afmonterede tilbehør* opbevares i et forsvarligt aflåst* lokale, og at voldeligt opbrud kan konstateres. Redningshjælp i udlandet Forsikringen dækker visse omkostninger i forbindelse med skade eller mekanisk svigt på påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på maks. 3,5 ton under kørsel i udlandet. De komplette betingelser og dækningsområder fremgår af et særskilt rødt kort*. Kortet kan bestilles hos os og bør altid medbringes ved kørsel i udlandet sammen med påhængskøretøjets registreringsattest. Særligt for campingvogne: Fortelt til sommerbrug og telt til opbevaring om sommeren samt læsejl og tilsvarende er kun dækket fra 1. marts til 31. oktober begge dage inklusive. Fortelt til vinterbrug og telt til vinteropbevaring er dækket hele året. Brand*- og tyveriskader på campingvogn er dog dækket hele året. Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke: Skader, der alene opstår i de mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele, medmindre skaden er sket ved brand*, eksplosion, lynnedslag, tyveri, røveri eller hærværk* eller under transport på eller ved hjælp af andet transportmiddel. Dog dækkes en evt. følgeskade på dele, der ikke er mekaniske, elektriske eller elektroniske. Skader, der påføres påhængskøretøjet eller dele af det under eller i forbindelse med behandling eller bearbejdning, medmindre skaden skyldes kørsel i forsikringstagers* interesse eller brand*. Dog dækkes skader sket i selvbetjent vaskehal. Skader, der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust og frostsprængning). Den forringelse af påhængskøretøjet, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende. Skader, der sker, mens påhængskøretøjet er udlejet. Skader, som skyldes, at påhængskøretøjet er uforsvarligt at benytte på grund af ændringer eller fejl og mangler. Skader, der skyldes fabrikations- og konstruktionsfejl samt skader omfattet af reklamationsret og garanti. Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af påhængskøretøjet samt bortkomst*, der ikke skyldes tyveri. Skader, som opstår i eller udbreder sig fra påhængskøretøjets varmeanlæg eller gaskomfur, medmindre serviceeftersyn på anlægget er udført efter producentens anvisninger, og dette kan dokumenteres. Desuden dækker forsikringen ikke: A. Skader, som sker, fordi føreren af bilen, der trækker påhængskøretøjet, er påvirket af alkohol, narkotika eller lignende, jf. forsikringsaftalelovens 20. B. Skader, der er forvoldt med forsæt* eller grov uagtsomhed*, jf. forsikringsaftalelovens 18. C. Skader, der sker, mens føreren af bilen, der trækker påhængskøretøjet, ikke har lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed. Dog er forsikringstager* dækket ved skader opstået under pkt. A, B og C, medmindre vi kan bevise, at denne eller dennes ægtefælle/samlever var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet under pkt. A, B og C, eller at deres manglende viden hertil skyldes grov uagtsomhed*. Erstatning Reparation Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte påhængskøretøjet i samme stand som før skaden. Vi kan enten betale en kontant erstatning eller istandsætte påhængskøretøjet. Er skaden sket, efter at påhængskøretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation. Der ydes ikke erstatning for: Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid Forbedringer, fx som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede reservedele Forringelse af påhængskøretøjets værdi som følge af reparation. Totalskade Det vil blive betegnet som en totalskade, når: reparationen efter vores skøn ikke kan betale sig påhængskøretøjet ikke bliver fundet inden 4 uger, efter at vi og politiet har modtaget en anmeldelse om tyveri. Erstatningen bliver fastsat til det beløb, et tilsvarende påhængskøretøj af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Hvis Nordjylland Forsikring har udbetalt kontanterstatning, tilhører påhængskøretøjet os. Nyværdierstatning Du har ret til en erstatning, der svarer til prisen for et tilsvarende fabriksnyt påhængskøretøj af samme fabrikat, model og årgang som det skadede, hvis: skaden er sket inden for det første år efter første indregistrering det skaderamte påhængskøretøj var fabriksnyt ved købet eller ændringen af forsikringen reparationsomkostningerne vil overstige et tilsvarende påhængskøretøjs værdi på skadestidspunktet. I nyværdien indgår leveringsomkostninger, fastmonteret tilbehør* og ekstraudstyr. Ved modelskifte er nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til det forsikrede påhængskøretøj. Hvis vi har udbetalt nyværdierstatning, tilhører påhængskøretøjet os. Forsikringsvilkår 11

12 Kontanterstatning af telte Bomuldstelte Bomuldstelte, der er indkøbt som nye, og som er mindre end 1 år gamle, erstattes med et beløb svarende til, hvad vi kan genanskaffe et tilsvarende nyt telt til. Bomuldstelte, som er mere end 1 år gamle, erstattes med et beløb svarende til, hvad vi kan genanskaffe et telt til med et rimeligt fradrag for værdiforringelse, fx som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Akryltelte Akryltelte, der er indkøbt som nye, og som er mindre end 3 år gamle, erstattes med et beløb svarende til, hvad vi kan genanskaffe et tilsvarende nyt telt til. Akryltelte, som er mere end 3 år gamle, erstattes med et beløb svarende til, hvad vi kan genanskaffe et telt til med et rimeligt fradrag for værdiforringelse, fx som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Erstatning af tilbehør Vi har ret til at erstatte tilbehør, reservedele og værktøj med tilsvarende nyt eller brugt, som i al væsentlighed svarer til det beskadigede. Ønsker du ikke genlevering, betaler vi erstatning svarende til den pris, vi kan købe tingene for hos den leverandør, vi har anvist. Transportomkostninger i Danmark Forsikringen dækker nødvendige udgifter til påhængskøretøjets transport til nærmeste af Nordjylland Forsikring godkendte værksted, hvis skaden er dækket af forsikringen, og hvis skaden nødvendiggør transport. Bliver påhængskøretøjet fundet efter et tyveri eller røveri, betaler vi de nødvendige udgifter til afhentning af påhængskøretøjet og kører det til nærmeste af Nordjylland Forsikring godkendte værksted. De nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem en anden forsikring, et andet abonnement eller lignende. Forsikringsvilkår 12

13 B. Retshjælp Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker: Udgifter ved sager, der med rimelig grund kan løse visse private retstvister. Det er en betingelse, at sikrede er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører af bilen, der trækker påhængskøretøjet. Tvisten må ikke vedrøre dit erhverv, ligesom en virksomhed ikke kan få dækket sine sagsomkostninger. Sagen skal kunne afgøres af domstolene. Du er forpligtet til, hvis det er muligt, først at benytte et godkendt klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet, inden vi kan behandle sagen. Får du brug for forsikringen, skal du henvende dig til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen, ligesom reglerne i forbindelse med fri proces skal være opfyldt. Advokaten skal herefter før yderligere skridt foretages indsende en nærmere redegørelse af sagen til os. Du skal dog selv anmelde sagen til os, hvis den bliver behandlet efter reglerne om småsager. Her er der en særlig forenklet procesform til behandling af sager om krav på højst kr. Vi dækker dog ikke advokatbistand. Læs mere om småsager på Dette er ikke en fuldstændig beskrivelse af retshjælpsdækningen. Betingelserne for retshjælp er ens for alle forsikringsselskaber og kan findes på samt bestilles hos Nordjylland Forsikring. Forsikringen dækker ikke: Almindelig advokatrådgivning. Erstatning Vores dækning er begrænset til kr. for en skadebegivenhed*, og forsikredes selvrisiko* er 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. Forsikringsvilkår 13

14 C. Indbo i campingvogn (tilvalgsdækning) Forsikringen dækker Hvilke ting er omfattet? Indboforsikringen omfatter almindeligt privat indbo og løst inventar, der hører til, og som normalt befinder sig i campingvognen. Elektronisk udstyr, fx fjernsyn, er omfattet, når det fast befinder sig i campingvognen. Hvilke skader dækker indboforsikringen? Brand* Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft i modsætning til svidning/sodning. Eksplosion Skader som følge af eksplosion, som er en meget hurtig kemisk proces, der udvikler kraftig varme og danner et kraftigt tryk, som til sidst får luften til at udvide sig. Direkte lynnedslag Skader som følge af direkte lynnedslag samt skader ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. Der er kun tale om direkte lynnedslag, når skaderne er en umiddelbar følge af lynets strøm eller varmepåvirkning. Udstrømning af vand Skader ved pludselig udstrømning (ikke dryp/udsivning) af vand fra installationer eller beholdere på over 10 liter. Skade som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, storm eller snetryk Nedbørs-, storm- og snetrykskader, hvis de er en umiddelbar følge af anden dækningsberettiget skade på campingvognen, hvori de forsikrede ting befinder sig. Færdselsuheld Tab/beskadigelse af ting ved færdselsuheld, fx sammenstød, påkørsel eller væltning, hvor et transportmiddel er indblandet. Tyveri fra aflåst campingvogn og telt Tyveri af ting, der befinder sig i forsvarligt aflåst* campingvogn og telt. Tyveri af elektronisk udstyr er kun dækket, når det ikke er synligt udefra. Tyveri udenfor (udendørs) samt fra uaflåst campingvogn og telt I den tid campingvognen er beboet*, dækker forsikringen desuden tyveri af de forsikrede ting, der befinder sig udendørs omkring campingvognen samt ting fra uaflåst fortelt, opbevaringstelt eller campingvogn. Tyveri af elektronisk udstyr er kun dækket, når det ikke er synligt udefra. Forsikringen dækker indbo med maksimalt 10 procent af forsikringssummen, dog højst med kr. Hærværk* Hærværk*, der er gjort med vilje og i ond hensigt. Forsikringen dækker hærværk* på dine ting, når de befinder sig: i din campingvogn udendørs, herunder i fortelt, med maksimalt 10 procent af forsikringssummen, dog højst kr. Røveri/overfald Røveri og overfald, det vil sige tyveri, som sker under anvendelse af vold eller trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold. Åbenlyst tyveri Tyveri, af dine ting i din umiddelbare nærhed. Tyveriet skal være åbenlyst og uden brug af vold og trusler samt bemærkes af dig eller en anden i det øjeblik, det sker. Forsikringen dækker ikke Hvilke ting er ikke omfattet? Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker, penge, værdipapirer, mønt- og frimærkesamlinger Antikviteter, malerier, kunstværker, vin og spiritus Cykler og motordrevne køretøjer inklusive tilbehør* Småbåde, kanoer, kajakker, windsurfere, kitesurfere og lignende inklusive tilbehør* Ting, der er eller ville være omfattet af din indboforsikring. Hvilke skader dækker indboforsikringen ikke? Brand* Skader på grund af svidning, smeltning eller småhuller fremkaldt af gløder, fx fra tobaksrygning, gasblus eller lignende Skader på ting, der forsætligt udsættes for ild eller varme, fx ved brug af gryder, pander, varmepuder eller strygejern Skader på elektriske maskiner, ledninger, apparater, fx radio- og fjernsynsapparater, der sker ved kortslutning, medmindre der opstår brand*, eller det sker som følge af brand*. Eksplosion Forsikringen dækker ikke skader ved sprængninger, fx kan en trykkoger med tilstoppet ventil sprænge, men ikke eksplodere. Her sker ingen antændelse eller kemisk proces. Udstrømning af vand Skader, der opstår ved påfyldning eller aftapning af vand eller som følge af frostsprængning. Skade som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, storm eller snetryk Skader på udendørs ting, herunder ting der befinder sig i fortelt eller opbevaringstelt Skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Tyveri fra aflåst campingvogn og telt Tyveri af indbo uden for campingvognen (udendørs) eller fra telt, fortelt, opbevaringstelt m.v., når campingvognen er ubeboet Dog gælder, at hvis campingvognen er beboet*, dækkes tyveri fra telte, hvis de har været forsvarligt aflåst*. Tyveri udenfor (udendørs) samt fra uaflåst campingvogn og telt Forsikringen dækker ikke glemte, tabte eller forlagte ting. Forsikringsvilkår 14

15 Hærværk* Hærværk*, som er begået af en person omfattet af husstanden, eller af en anden person, der med din tilladelse eller i øvrigt lovligt befinder sig i campingvognen. Erstatning Forsikringen dækker indbo i campingvognen med den forsikringssum, som fremgår af din police. For hver anmeldt skade kan der maksimalt udbetales ét beløb svarende til den aftalte forsikringssum. En enkelt ting dækkes med maksimalt kr. I forbindelse med en skade dækkes rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede ting. Ting, der er indkøbt som nye indbodele, og som er mindre end 2 år gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting. For indbodele, der er mere end 2 år gamle, kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse, fx som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Vi kan erstatte tabet ved enten at: sætte beskadigede ting i samme stand som før skaden. fremskaffe tilsvarende ting som dem, der er beskadiget eller stjålet, så det i værdi, kvalitet, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til de ting, som skal erstattes. Vi kan vælge at genlevere med brugte ting. udbetale et kontant erstatningsbeløb svarende til det beløb, vi kan genanskaffe tingene til. Forsikringsvilkår 15

16 D. Vejhjælp (tilvalgsdækning) Forsikringen dækker Dækningen omfatter Der kan købes en vejhjælpsdækning, hvis du er bosiddende i Danmark, og påhængskøretøjet er dansk indregistreret. Der ydes assistance ved driftsstop eller uheld, som gør, at påhængskøretøjet ikke kan køre videre. Dækningen omfatter det påhængskøretøj, som er noteret på din police. Der ydes én assistance for påhængskøretøjet pr. uheld/driftsstop, uanset om det er bilen eller påhængskøretøjet, der ikke kan køre videre. Vi forbeholder os ret til at forlange, at påhængskøretøjet aflæsses for evt. gods. Dækningsområde Dækningen er gældende i Danmark og Europa (med undtagelse af Færøerne og Grønland) for påhængskøretøjer. Du er dækket efter de danske betingelser på transitruten E 65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km syd for den dansk/tyske grænse. Bugsering Hvis du er udsat for skade eller driftsstop, der ikke kan repareres på stedet, transporteres dit påhængskøretøj til din bopæl eller et værksted godkendt af Nordjylland Forsikring. Ved driftsstop/skade på din bopæl transporteres påhængskøretøjet til et værksted godkendt af Nordjylland Forsikring. Hvis skaden sker på din bil, bliver påhængskøretøjet transporteret med til et fælles bestemmelsessted. Der ydes én assistance pr. uheld/driftsstop. Hvis skaden eller driftsstoppet sker i Europa, uden for Danmarks grænser, og påhængskøretøjet ikke kan repareres på stedet, transporteres det til nærmeste værksted. Ønsker du ikke dit påhængskøretøj assisteret af os, bugserer vi påhængskøretøjet til nærmest ønskede adresse inden for 50 km eller til nærmeste af os valgte samarbejds-partner. Hos vores samarbejdspartner vil påhængskøretøjet blive opbevaret i op til 5 dage uden beregning. Hjulskifte m.m. Hjælp ydes på stedet, hvis påhængskøretøjet ikke kan køre videre. Du tilbydes transport til et værksted godkendt af Nordjylland Forsikring efter samme regler som for bugsering i tilfælde af, at påhængskøretøjet ikke kan køre videre. Eventuelle udleverede reservedele betales kontant af skadelidte. Bjærgning/fritrækning Ved fritrækning på hjemmeadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. Bjærgning/fritrækning er dækket inden for Danmarks grænser. Færdselsuheld Dit påhængskøretøj transporteres til et værksted godkendt af Nordjylland Forsikring efter samme regler som for bugsering. I udlandet bugseres påhængskøretøjet til nærmeste værksted. Tyveri og hærværk Ved hærværk og tyveri i Danmark transporteres påhængskøretøjet til et værksted godkendt af Nordjylland Forsikring efter samme regler som for bugsering. Forsikringen dækker ikke Transport mellem værksteder Der ydes ikke hjælp til bugsering mellem værksteder. Tyveri Der dækkes ikke assistancer efter tyveri i udlandet. Af- og pålæsning Der ydes ikke erstatning for af- og pålæsning af gods (fx dyr) samt erstatningskøretøj hertil, men vi tilbyder at være behjælpelige med at finde en løsning, som dog vil blive viderefaktureret. Forsikringsvilkår 16

17 Ordliste B Beboet Campingvognen anses for beboet, når du har overnattet i campingvognen eller forteltet natten før skadestidspunktet, eller når det kan bevises, at skaden er sket efter ankomst, og før du igen har forladt stedet. Bortkomst Når påhængskøretøjet forsvinder under forhold, hvor tyveri ikke foreligger eller sandsynliggøres, fx når en mulig køber får overladt påhængskøretøjet til en prøvekørsel og ikke leverer det tilbage. Brand Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft i modsætning til svidning/sodning. E Ejerskifte Tidspunktet, hvor påhængskøretøjet efter købsaftalen bliver overdraget fra sælger til køber. F Forsikringstager Forsikringstager er den, der har indgået aftalen om forsikringen med selskabet. Forsvarligt aflåst Forsvarligt aflåst betyder, at døre og andre åbninger er lukkede og låste, og vinduer og lignende er lukkede og tilhaspede. Vinduer, der står på klem, er ikke forsvarligt aflåste, heller ikke selvom der er monteret sikringsbeslag. For telte betyder det, at det skal være låst med hængelås for at være forsvarligt aflåst. Forsæt Skade, der bliver forvoldt med vilje. G Grov uagtsomhed Grov uagtsomhed foreligger, når en person ved sin adfærd har udvist en så stor uforsigtighed, som selv skødesløse personer ikke plejer at udvise. Det har været indlysende for skadelidte, at der har været en stor risiko for skade. Grov hensynsløshed Grov og bevidst adfærd, der tilsidesætter trafiksikkerheden, uden at skaden bliver forvoldt med vilje. Grønt kort Internationalt forsikringskort for motorkøretøjer. Det grønne kort er dokumentation for, at der er en lovpligtig ansvarsdækning for ejer/bruger under kørsel i de lande, der er tilsluttet grønt kort-ordningen. H Hærværk Skade, der bliver forvoldt med vilje og i ond hensigt. K Kasko Kaskoforsikringen dækker med få undtagelser alle typer skader på selve påhængskøretøjet, fx brand*-, tyveri- og trafikskader. Kendt gerningsmand Gerningsmanden til fx tyveri eller hærværk* har erkendt eller er dømt for at have forvoldt gerningen. R Rally Motorløb på offentlig vej. Regres Selskabets ret til at kræve udbetalte erstatningsbeløb tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skaden. Rødt kort Det røde kort giver dig ret til vejhjælp i udlandet i de lande, der er nævnt i kortet. S Selvrisiko Er den del af en skade, du selv skal betale. Skadebegivenhed Hvis der eksempelvis forekommer en skade på både dit påhængskøretøj og din bil som følge af et trafikuheld, så betegnes dette som én skadebegivenhed. Har du begge forsikringer hos os, betyder det, at du kun skal betale én selvrisiko* den højeste. T Tilbehør Fx sommer/vinterhjul, elpærer, bremsedele og lignende. Ø Øvelseskørsel Forbedring og vedligeholdelse af kørefærdigheder i forhold til almindelig trafikal adfærd. Forsikringsvilkår 17

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014 BIL Vilkår A-22 for motorkøretøjer Gælder fra oktober 2014 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORTRYDELSESRET........................... 2 2. VÆRD AT VIDE... 3 3. DÆKNINGSOVERSIGT...

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3

Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14G3 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere