2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks"

Transkript

1 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m. 2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks likviditet 3 Dagsorden for konstituerende møder i Midttrafik 15. januar Temadrøftelse om kommende udfordringer i Midttrafik 5 Orientering om foreløbige resultater af passagertælling Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 1. pressemeddelelse om BilRejseplanen 2. høringsfolder om Kollektiv Trafikplan Århus 3. fælles høringssvar til Trafikstyrelsen om fleksibelt takstloft 4. brev til Justitsministeren om højere hastighed på motorvejene 5. henvendelse til Folketingets Trafikudvalg og Transportministeren vedrørende taxi, EP-tilladelser og behovsstyret trafik i trafikselskaberne 6. brev fra Movia til Skattecenter København vedr. lønsumsafgiften 7 Eventuelt Bestyrelsen i Midttrafik 18. december 2009

2 Århus, 11. december 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 18. december 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2

3

4

5 Århus, 11. december 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 18. december 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Bilag nr. 1

6 Pressemeddelelse 12. november 2009 Planlæg dig ud af bilkøen: Nu kommer BilRejseplanen Hvad får man, når man kombinerer Rejseplanen.dk med Vejdirektoratets enorme database over faktiske køretider på Danmarks veje? Man får BilRejseplanen, der kan give bilisterne et realistisk billede af rejsetiden, også i myldretidstrafikken. Et opslag på BilRejseplanen giver samtidig forslag til, hvordan rejsen kan foretages med kollektiv transport eller som kombination mellem bil og kollektiv transport. BilRejseplanen viser de forskellige rejseformers tidsforbrug, pris og CO2- belastning. Rejseplanen.dk og Vejdirektoratet er gået sammen om det fælles projekt BilRejseplanen, der i dag lanceres i en testversion. Den nye rejseplanlægger giver bilister et realistisk billede af transporttiden, der særligt omkring de store byer kan variere endog særdeles meget afhængig af, om man starter bilen i eller uden for myldretiden. Beregningen af myldretidsforsinkelser, der baseres på omfattende GPS datamateriale fra Vejdirektoratet, gør i sig selv BilRejseplanen til en unik tjeneste. Herudover kommer så en helt ny mulighed for, med ét enkelt opslag, at sammenligne rejsetid, rejsepris og CO2-belastning, hvad enten turen fra A til B foregår med bil, kollektiv transport eller en kombination af disse transportformer via fx bil eller cykel til stationen. BilRejseplanen gøres tilgængelig på både og Vejdirektoratets hjemmeside der er bilisternes foretrukne webtjeneste med 4 mio. årlige brugere. Vi er stolte over samarbejdet, som nu bærer frugt med en ny og banebrydende tjeneste. Vi åbner BilRejseplanen i en testversion og inviterer brugerne til at være med til at finpudse tjenesten ved at kontakte os, hvis de støder på fejl, siger Niels Mortensen, direktør for Rejseplanen, som danskerne slår op på over 100 mio. gange hvert år for at planlægge rejser med tog, bus og metro. Sammenligner rejsetid, pris og CO2 Ved alle søgninger på rejser fra A til B foreslår BilRejseplanen en eller to rejser med kollektiv trafik, en bilrejse og, hvis muligt, kombinationsrejser, hvor man tager bilen eller cyklen til en ønsket station og resten af turen med bus eller tog. Til hvert forslag følger der en rejseplan, som man kender det fra Rejseplanen.dk, og man kan sammenligne rejsetid, pris og CO2-udledning for alle rejseforslagene. Prisen på bil beregnes ud fra Transportministeriets beregning af marginalomkostninger inklusive afgifter ved privat kørsel med en gennemsnitlig personbil. CO2- beregningen bygger på fastsatte miljøbelastningstal for tog, bus og bil fra den fælles europæiske beregner, Ecopassenger. Ofte er bilen det oplagte valg, fordi den bringer ejeren lige til døren. Men også for bilejere kan det nogle gange betale sig både økonomisk og tidsmæssigt at vælge kollektiv transport, evt. i kombination med bilen. Netop det er ambitionen med BilRejseplanen: At give et kvalificeret valg mellem bilen og den kollektive transport eller en kombination, siger afdelingsleder Charlotte Holstrøm fra Vejdirektoratet. For yderligere information kontakt Birgitte Woolridge, Marketing Manager, Rejseplanen, tlf.: Charlotte Holstrøm, afdelingsleder, Vejdirektoratet, tlf.:

7 Fakta om BilRejseplanen Bilrejseplanen er blevet til i et samarbejde mellem Rejseplanen.dk og Vejdirektoratet. Den nye rejseplanlægger har både kort og ruteplaner, som man kender det fra GPS ere og navigationsanlæg, og samler Rejseplanen.dk s oplysninger om den kollektive trafik og Vejdirektoratets trafikinformationer til bilisterne på trafikken.dk i ét medie. Et opslag på BilRejseplanen giver forslag til transport med bil og sammenligner det med forslag til kollektiv transport. Hvis det er hensigtsmæssigt for turen, giver BilRejseplanen også forslag til kombinationsrejser med bil + kollektiv transport eller cykel + kollektiv transport. For alle valgmuligheder viser Bilrejseplanen den samlede rejsetid, antal skift, miljøbelastningen, pris for rejsen og en rejseplan se eksempel nedenfor. Beregning af pris for biltransport Kilometerprisen for biltransport er beregnet ud fra Transportministeriets beregning af de marginale omkostninger inkl. afgifter ved privat kørsel med en gennemsnitlig personbil. Der anvendes marginale omkostninger, fordi brugeren af Rejseplanens bilruteplanlægger forventes at have en bil. Selve prisen beregnes på baggrund af tal fra Transportministeriet der viser, at det koster 1,64 kr. pr. km at køre i en bil (marginalomkostninger inkl. benzin, forsikring mv.). Beregning af pris for kollektiv transport Prisen for rejsen med kollektive transportmidler er beregnet ud fra en enkelt billets pris. Er man daglig pendler eller tager rejsen flere gange om ugen, vil prisen for en enkelt rejse være væsentligt billigere, hvis man fx køber et af DSB s klippekort eller periodekort til rejsen. Prisen for rejsen vil også være billigere, hvis man fx rejser som studerende eller pensionist.

8 Beregning af CO2-udledning BilRejseplanens milljøberegner kan beregne CO2-udledningen fra forskellige transportformer. Værdierne i beregneren tager udgangspunkt i miljøbelastningstal for tog, bus og bil i den fælles europæiske beregner, Ecopassenger, som EU s miljøagentur, den internationale jernbaneunion (UIC) og den europæiske jernbaneindustri (CER) står bag. Tal for bussers CO2-udledning er lagt til i Rejseplanen.dk s beregner. I udregningen af CO2-belastning indgår en række variable: By-/landkørsel Belægningsgrader Alder, motorstørrelse og stand på bilen, man kører i El- eller dieselmotor på tog Alder, stand og motortype for busser Antal passagerer i bilen Tidspunkt på dagen BilRejseplanen foretager en gennemsnitsberegning på baggrund af fastsatte værdier i forhold til ovenstående, hvor der tages højde for længden af rejsen, ligesom det et er medregnet, at der sidder 1,5 passagerer i bilen, hvilket er et europæisk gennemsnit. Se mere om BilRejseplanens miljøberegner her:

9 Århus, 11. december 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 18. december 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Bilag nr. 2

10 NYT BUSNET I ÅRHUS Hvordan skal din bus køre i fremtiden?

11 KLARE LINJER OFFENTLIG DEBAT OM FREMTIDENS BUSNET I ÅRHUS OG OMEGN NY KOLLEKTIV TRAFIKPLAN ÅRHUS Århus Kommune er sammen med Midttrafik og Region Midtjylland i gang med at lave en ny kollektiv trafikplan for Århus og omegn. Planen skal træde i kraft i sommeren Tavlen viskes ren for alle de nuværende bybuslinjer i Århus samt nogle af de regionale busruter. Der kommer et nyt og anderledes busnet, som passer bedre til byens udvikling og borgernes rejsebehov. Tanken er at opnå en mere attraktiv og effektiv kollektiv trafik, - til størst mulig gavn for flest mulige borgere. HVAD ER GOD KOLLEKTIV TRAFIK? Bybusnettet i Århus i dag er især kendetegnet ved korte gangafstande og et stort antal forskellige buslinjer. Det eksisterende bybusnet giver en rigtig god fladedækning. Men en stor del af busserne kører med lav hyppighed, der er snørklede ruteforløb, og rejsetiderne er lange. Det samlede system er kompliceret at forstå for nye brugere. Man kan overveje, om borgerne i dag får den bedst mulige kollektive trafik. Eller kan det gøres bedre inden for de økonomiske rammer? REJSEN FRA A TIL Z En rejse består af en række enkeltdele: Gangtid fra udgangspunktet til stoppestedet, ventetid før bussen kommer, køretiden med bussen, evt. skiftetid til en anden bus samt gangtid fra stoppestedet til målet. Herudover består rejsen af den skjulte ventetid, som er den tid, kunden spilder, fordi bussen ikke kører lige på det tidspunkt, man egentlig har brug for den. Jo oftere bussen kører, og jo mere direkte ruteforløbet er, jo kortere og mere effektiv bliver den samlede busrejse. I den sammenhæng kan det betyde mindre, hvis gangafstanden til eller fra stoppestedet bliver lidt længere. I arbejdet med den kollektive trafikplan er der taget udgangspunkt i denne tankegang. Princippet er, at den samlede rejse fra A til Z skal betragtes som en helhed.

12 Hvordan skal din bus køre i fremtiden? Illustration: COWI A/S NYT A-BUSNET Den kollektive trafik skal være mere attraktiv for både nye og nuværende kunder. Det kan opnås ved at have fokus på de store rejsestrømme, som skal have hurtig, hyppig og direkte transport. Grundstammen skal være et net af hyppige og direkte buslinjer, som med kort rejsetid især kører langs indfaldsvejene. Princippet om et A-busnet kendes fra København og andre større byer. I Århus skal der i dagtimerne køre mellem seks og tolv afgange i timen i hver retning på A-buslinjerne. Nogle af A-busserne vil fortsætte ud over kommunegrænsen til større omegnsbyer tæt på Århus. Mange vil få nem adgang til A-busserne. I den foreløbige skitse dækker A-busnettet 81% af alle arbejdspladser og 65% af alle indbyggere i kommunen inden for en afstand på 400 meter. SUPPLERENDE BYBUSNET Det grovmaskede A-busnet bliver suppleret af mere lokalt rettede bybuslinjer, som vil dække områderne imellem og udenfor A-buslinjerne. De supplerende bybusser kører ikke så ofte, og de kan have et mindre direkte ruteforløb. De fleste buslinjer vil fortsat køre til og fra Midtbyen. De mindre rejsestrømme bliver dermed dækket af det supplerende bybusnet. Disse buslinjer sikrer også de kunder, for hvem kort gangafstand er vigtigere end hyppige afgange og kort rejsetid.

13 FORDELE OG ULEMPER Der vil være både fordele og ulemper ved det skitserede nye busnet med A-buslinjer og supplerende bybusser: A-busserne vil køre direkte og uden omveje. Det minimerer rejsetiden for passagererne og billiggør driften, fordi det koster færre bustimer. A-busserne vil køre med en meget høj hyppighed, som bl.a. vil minimere den skjulte ventetid og gøre busskiftene mere effektive. Den samlede rejsetid fra A til Z bliver kortere for de fleste rejsende. Bustransport bliver derfor mere attraktiv for flere borgere. Det nye busnet bliver mere enkelt og letforståeligt. Det betyder især noget for nye kunder, og hvis man rejser anderledes end normalt. Ulempen ved det nye busnet er, at nogle vil få længere gangafstand til stoppestedet. Det kan være en ulempe for nogle, at mulige sammenhænge i det eksisterende net forsvinder. Samlet set er det muligt at opnå en mere attraktiv og effektiv kollektiv trafik til gavn for flertallet af både eksisterende og potentielle kunder. Det kan dog nok ikke undgås, at et mindretal vil finde, at trafiktilbuddet forringes i forhold til i dag. Samlet set vil busdriften i Århus blive mere effektiv og derfor billigere. Samtidig forventes der flere kunder, så billetindtægterne bliver større.

14 A-BUSNETTET A-busserne kører især langs indfaldsvejene og vil blive suppleret af lokale buslinjer. Illustration: COWI A/S Signaturer A-buslinje Forgrening af A-buslinje Ring A-buslinje Regional A-buslinje

15 Giv os din mening! Om få måneder bliver trafikplanforslaget færdigt til politisk behandling. Inden der bliver taget beslutning om trafikplanen, vil et detaljeret forslag til den fremtidige trafik blive sendt ud i en offentlig høring i starten af Men allerede inden det samlede forslag til ny trafikplan gøres færdigt, har du mulighed for at sige din mening om de principper, der ligger bag trafikplanen. Hvad skal der til, for at flere vælger at bruge den kollektive trafik? Er det tilstrækkeligt, at alle har et stoppested lige i nærheden, hvor der af og til kommer en bus forbi? Vil de nye betjeningsprincipper give borgerne i Århus en bedre kollektiv trafik? Bliver der lagt op til en rigtig prioritering af ressourcerne? Skal der tages udgangspunkt i hyppig, hurtig og direkte transport for de store rejsestrømme? Kan den kollektive trafik være et reelt alternativ til privatbilen? FÅ MERE INFORMATION Du kan finde baggrundsmateriale om Kollektiv Trafikplan Århus på Århus Kommunes hjemmeside: samt på Midttrafiks hjemmeside: Senere i processen vil der på Midttrafiks hjemmeside blive lagt yderligere materiale ind om trafikplanen. Høringen af det endelige trafikplanforslag i starten af 2010 vil også kunne ses på Midttrafiks hjemmeside. Har du nogle kommentarer til principperne for den kollektive trafikplan, så skriv eller send en mail til os. Vi skal have din henvendelse senest den 30. november Mærk din henvendelse Kollektiv Trafikplan Århus Postadressen er: Trafik og Veje Grøndalsvej Viby J. Mailadressen er:

16 Århus, 11. december 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 18. december 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Bilag nr. 3

17 Til Trafikstyrelsen Att: Mikkel Krogsgaard Niss Høringssvar - takstloft Trafikstyrelsen har den 11. november 2009 sendt bekendtgørelse om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber m.v. i høring. Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne i Danmark finder det meget positivt, at der i det nye udkast til bekendtgørelse indføres et fleksibelt takstloft. Udmøntningen af fleksibiliteten, så den del af en stigning i omkostningsindekset, der ikke benyttes til takststigninger i et år i stedet kan opspares til benyttelse i et af de efterfølgende to år virker også som et fornuftigt og hensigtsmæssigt princip Sag nr. 08/2796 Dokumentnr /09 Imidlertid indeholder den tekniske udmøntning af udkastet til bekendtgørelse (formlerne i bilag 1) en uhensigtsmæssighed, som vi ønsker korrigeret, da der ellers vil være tvivl om trafikselskabernes sikkerhed for senere at kunne udnytte en udskudt takststigning. Bilagets foreslåede tekniske udmøntning af muligheden for opsparing til benyttelse i et af to efterfølgende år kan nemlig have den uhensigtsmæssige konsekvens, at man to år efter en opsparing er blevet indløst vil få den situation, at man kun medregner den ekstraordinært store takststigning i indløsnings -året, og ikke opsparingen året før hvilket vil betyde, at man i dette år vil kunne blive tvunget til at have en mindre takststigning end prisudviklingen. I bilaget til dette høringssvar er problemstillingen mere udførligt beskrevet, og et eksempel på en teknisk beregningsmetode, der mere hensigtsmæssigt udmønter bekendtgørelsens princip om opsparing til benyttelse i et af de efterfølgende to år er angivet. Desuden kan det bemærkes at udkastets krav om indmelding af opsparingens størrelse d. 10. januar virker overflødig, da den foregår på baggrund af allerede kendt information. Danske Regioner og KL vurderer ikke, at bekendtgørelsen vil medføre merudgifter for regioner og kommuner. Med venlig hilsen Uffe Nielsen Sofie A. Jensen Niels Mortensen Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark

18 BILAG: Side 2 Den tekniske udmøntning af udkastet til bekendtgørelse i bilag 1 indeholder en uhensigtsmæssighed, det vil være væsentligt at få rettet, for at kunne udmønte det fleksible takstloft i overensstemmelse med bekendtgørelsens intentioner. Uhensigtsmæssigheden relaterer sig til de formler i udkastets anneks, der definerer den maksimale gennemsnitlige takst GT n og den opsparede takststigning B. Sådan som formlen for B er formuleret, vil man to år efter en opsparing er blevet indløst få den situation, at man kun medregner den ekstraordinært store takststigning i indløsnings -året, og ikke opsparingen året før hvilket vil betyde, at man i dette år vil blive tvunget til at have en mindre takststigning end prisudviklingen. Et eksempel: - I år 0 spares 1,5 pct. op - I år 1 indløses opsparingen på 1,5 pct. - I år 2 udnyttes takstloftet fuldt ud - I år 3 vil udregningen af opsparing ifølge formlen for B indikere, at man har overskredet takstloftet i år 1 og dermed genereret negativ opsparing (fordi den oprindelige opsparing i år 0 ikke længere tæller i formlen). Dermed opfyldes betingelsen B 0 ikke. Den mest oplagte metode til at korrigere denne uhensigtsmæssighed vil være at præcisere, hvilket år en opsparing og en senere evt. nedsparing heraf relaterer sig til og tage højde herfor i beregningen af den maksimale gennemsnitlige takst. Herunder er kort skitseret et eksempel på en teknisk beregningsmetode, der tager udgangspunkt i bekendtgørelsens intention om at give trafikselskaberne mulighed for at udskyde en takststigning i op til to år, men som eliminerer de ovenfor nævnte uhensigtsmæssigheder: Forskellen mellem pris- og takstudvikling i et givet år ( I n - GT n ) bestemmes af, hvilken opsparing man foretager i året, B n og hvilken nedsparing vedrørende de to foregående år, man foretager i året, N n,j. (N n,j = nedsparing i år n vedr. opsparing i år j, hvor n-1 j n-2) Dvs. at ( I n - GT n ) = B n (N n,n-1 + N n,n-2 )

19 Opsparing i året tæller altså her positivt, og nedsparing i året tæller negativt (som en positiv procentsats, der fratrækkes procentsatsen for opsparing). Med andre ord vil det for alle tidspunkter gælde at B n 0 og N n,j 0. Endelig vil man aldrig kunne nedspare mere, end man forinden har opsparet, dvs. N n,n-2 + N n-1,n-2 B n-2 Side 3 Forskellen mellem pris- og takstudvikling i et givet år vil derfor være positiv, hvis der sker en netto-opsparing i året, og negativ hvis der sker en netto-nedsparing (vedrørende opsparing i et af de to foregående år) i året. Den maksimale gennemsnitlige takst GT n * i et givet år vil derfor hvert år være bestemt med udgangspunkt i sidste års takst, hvilken prisudvikling der har været siden sidste år, og endelig hvilken uudnyttet opsparing der er tilbage fra de foregående to år: Dvs. at GT n * = GT n-1 [1+ I n + B n-1 + (B n-2 - N n-1,n-2 )], hvor (B n-2 - N n-1,n-2 ) altså skal forstås som den del af opsparingen fra to år tidligere, der ikke allerede er indløst ). Den opsparing man foretager i et givet år vil så kunne opgøres som forskellen mellem den faktiske takststigning i året GT n og den maksimale takststigning i året GT n * B n = GT n * - GT n 0 Bemærk at dette betyder, at det er muligt at såvel nedspare som opspare i samme år. I praksis vil dette betyde, at trafikselskaberne d. 10. januar meddeler Trafikstyrelsen hvor stor en nedsparing og hvor stor en opsparing, der ønskes i året. Dette vil ikke være i strid med bekendtgørelsens intention om at muliggøre udskydelse af takststigning i op til to år, da det ikke vil medføre mulighed for at foretage en fortsat akkumulering af opsparing. Sikres en sådan fleksibilitet (mulighed for samtidig opsparing og nedsparing) ikke, vil det i praksis reducere værdien af det fleksible takstloft markant da det fx vil kunne betyde at en positiv opsparing i år 2010, som ikke indløses i år 2011, vil kunne tvinge trafikselskaberne til at udnytte takstloftet fuldt i år 2012 (plus indløse opsparingen fra 2010) da opsparingen ellers vil være tabt. Dette ville med andre ord betyde, at man reelt ikke vil have et fleksibelt takstloft i år 2012.

20 Århus, 11. december 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 18. december 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Bilag nr. 4

21 Til Justitsministeren Kopi til Transportministeren Trafikselskaberne ønsker højere hastighed for busser Kære Brian Mikkelsen I forbindelse med trafikaftalen fra januar 2009 opstillede forligspartierne en ambition om, at størstedelen af fremtidens trafikale vækst skal ske i den kollektive trafik. Det resulterede blandt andet i, at der i forhold til jernbanerne blev aftalt nogle store investeringer, som det vil tage op til ti år at få gennemført. På grund af den lange tidshorisont i disse investeringer er det også her vigtigt at få tænkt busserne ind som en del af løsningen. NOTAT 11. november 2009 Taus Bøytler I Trafikselskaberne i Danmark mener vi, at højere hastighed for busserne på motorvejene samt undtagelse for overhalingsforbud vil være med til at fremme bussernes fremkommelighed, hvilket vil gøre det muligt at tiltrække flere passagerer. Dermed vil busserne lettere kunne løfte deres del af opgaven i forhold til at få flere passagerer i den kollektive trafik. Derfor foreslår vi, at der som et forsøg bliver dispenseret for gældende regler, så det bliver tilladt for busser at køre 100 km/timen på følgende strækninger: 1) E 45 mellem frakørsel 13 (Sæby Syd) og frakørsel 21 (Nørresundby) 2) E 45 mellem frakørsel 28 (Aalborg Syd) og frakørsel 32 (Sønderup) 3) Sydmotorvejens frakørsel 44 via Køge Bugt Motorvejen til Holbæk Motorvejens frakørsel 2 (Nyk. F. til Glostrup) 4) Vestmotorvejens frakørsel 39 via Køge Bugt Motorvejen til Holbæk Motorvejens frakørsel 2 (Slagelse-Glostrup) Og evt. også på disse strækninger: 5) E 45 mellem frakørsel 42 (Randers Syd) og frakørsel 46 (Århus Nord) 6) Vej 15 mellem starten i Brabrand til frakørsel 24 (Låsby) 7) Vej 15 mellem frakørsel 38 (Ikast C) og frakørsel 42 (Herning) For alle strækninger gælder det, at dispensationen skal gælde i begge retninger.

22 Vi foreslår, at dispensationen gives til rutebusser, og at forsøgsperioden bliver fra august 2010 til juni Vi foreslår ligeledes, at det som en del af det samme forsøg bliver tilladt for busser at overhale på de pågældende strækninger. En sådan dispensation vil skabe en langt hurtigere fremkommelighed for busserne, hvilket kan være med til at tiltrække flere kunder. Som en positiv sidegevinst vil trafikselskaberne samtidig opnå en driftsøkonomisk gevinst. Rutebusser, der skal have tilladelse til at køre 100 km/t, skal naturligvis leve op til de samme krav, som de turistbusser, der i dag bliver synet til at køre 100 km/t efter de tyske regler. Efter forsøgsperioden forestiller vi os, at der skal foretages en evaluering, hvor det blandt andet skal besluttes, om dispensationen skal afløses af en permanent ordning. Vi deltager naturligvis gerne i et indledende møde med de relevante parter, hvor vi kan uddybe vores overvejelser. Et sådant møde vil også kunne bruges til at afklare, hvem der i givet fald skal dokumentere hvad i forhold til en kommende evaluering af ordningen. M.v.h. Thomas Kastrup-Larsen, formand for Trafikselskaberne i Danmark Side 2

23 Århus, 11. december 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 18. december 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Bilag nr. 5

24 Til Folketingets Trafikudvalg Transportministeren NOTAT 26/ Niels Mortensen Taxi, EP-tilladelser og behovsstyret trafik i trafikselskaberne Hen over efteråret 2009 har der været en kraftig debat i medierne med indlæg fra taxa og taxi om taxiens rolle i samfundet fremover. Der har været afholdt stormøder, hvor embedsmænd og politikere har været indbudt til drøftelser med branchen. Den centrale problemstilling er, at taxi - specielt uden for de store byer - har fået vanskeligere vilkår, hvilket bl.a. bekræftes af en stigning i antallet af ledige bevillinger. Når trafikselskaberne er blevet inddraget i debatten, skyldes dette, at trafikselskaberne i dag gennem den behovsstyrede trafik i stigende grad varetager udbud og planlægning af kommunernes og regionernes behovsstyrede kørsler. Dette sker gennem de aftaler, som kommuner og regioner indgår med trafikselskaberne med hjemmel i trafikselskabslovens 5, stk. 3. Formålet med denne bestemmelse i trafikselskabsloven har netop været at give mulighed for gennem en koordinering af den behovsstyrede trafik at kunne opnå visse stordriftsfordele ved at køretøjerne på denne måde både kan bruges til kørsel med patienter, ældre, handicappede, skoleelever m.fl. og samtidig fungere som almindelig offentlig servicetrafik. Trafikselskaberne har gennem avancerede IT-løsninger netop gjort det muligt for kommuner og regioner at bestille og koordinere disse lovpligtige, behovsstyrede kørsler på tværs af administrative grænser til gavn for både økonomi og miljø. Trafikselskaberne udfører ikke selv kørslen, men er trafikindkøber for kommunerne og regionerne. Trafikselskaberne forestår de nødvendige EU-udbud og indgår kontrakt med private vognmænd, der udfører den daglige kørsel.

25 Selvom mange af kommunernes og regionernes kørselsopgaver nu varetages af trafikselskaberne, udføres de derfor fortsat af taxi og busvognmænd. Trafikselskabernes udbudsform, hvor de store opgaver opdeles i små og mindre udbudsenheder (pakker), har gjort det muligt for både taxi og busvognmænd at få andel i store offentlige kørselsopgaver såsom patientbefordringen, som Falck ellers i mange områder har været alene om at have kapacitet til at kunne varetage. Trafikselskabernes udbudsform har her haft en gavnlig effekt på specielt de mindre vognmandsforretninger. Taxi er den største leverandør af trafik til trafikselskaberne på dette område, men i takt med, at Falck de senere år har trukket sig ud af markedet - især inden for patientbefordringen - har busvognmænd med EP-tilladelser opnået større markedsandele. Trafikselskaberne er helt afhængige af, at markedet er velfungerende og kan levere en god kvalitet. De er samtidig af hensyn til konkurrencen afhængige af, at der findes en flerhed af bydere - både store og små - til løsning af de mangeartede kørselsopgaver. Her er det trafikselskabernes opfattelse, at der fra trafikselskabernes side gøres en stor indsats for at skabe plads til alle typer af vognmænd, store og små / fra by og fra land. For at bevare et velfungerende marked er det også vigtigt, at konkurrencen kan foregå på så lige vilkår som overhovedet muligt, herunder at der ikke fra myndighedernes side stilles krav til én del af branchen, men ikke til en anden del af branchen. Her kan eksempelvis nævnes miljøkrav til taxi og taxa, hvor der ikke stilles de samme krav til busser, der udfører den samme type af kørsel. Når især de mindre taxier på landet må give op, skyldes dette ofte, at der ikke er et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for at betale de forholdsvis store beløb, det kræver at være tilsluttet en bestillingscentral. Denne tilslutning er lovpligtig. Det er trafikselskabernes opfattelse, at en kombination af de store økonomiske krav til den lovpligtige tilslutningsafgift, der skal indbetales til bestillingscentralen, samt de skærpede miljøkrav, har betydet, at mange vognmænd har afleveret deres taxibevilling og i stedet indkøbt et køretøj for at køre i henhold til en EP-tilladelse, som alene kan anvendes i forbindelse med kontraktkørsel for trafikselskabet. Som forholdene er i branchen i øjeblikket, er trafikselskaberne meget afhængige af, at der både findes taxi og vognmænd med EP-tilladelser. Dette er nødvendigt for at være sikre på at kunne Side 2

26 opfylde behovet hos kommuner og regioner (forsyningssikkerheden), ligesom det er en forudsætning for at opretholde konkurrencen i forbindelse med trafikselskabernes udbud af kørsel. Venlig hilsen Thomas Kastrup-Larsen Formand, Trafikselskaberne i Danmark Side 3

27 Århus, 11. december 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 18. december 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Bilag nr. 6

28 Skattecenter København Sluseholmen 8 B 2450 København SV. Sagsnummer THECA Sagsbehandler MLL Direkte Fax CVR nr: EAN nr: december 2009 Lønsumsafgiftsloven i henhold til Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia, herefter Movia, CVR nr , skal hermed meddele Skattecenter København, at selskabet ikke anser sig for at være lønsumsafgiftspligtig. 1 Movias aktiviteter Movia er et trafikselskab i henhold til lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, trafikselskabsloven. Selskabet er etableret af Region Sjælland og Region Hovedstaden og dækker disse regioners områder, bortset fra Bornholm. Udover de to regioner består Movias ejerkreds af kommunerne i regionerne, bortset fra Bornholms Regionskommune. Movias opgaver er fastlagt i kapitel 2 i trafikselskabsloven. Opgaverne er overordnet set fastlagt i lovens 5, stk. 1, hvoraf følgende fremgår: " 5 Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område: 1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer, 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og 5) privatbaner." Al personbefordring i Movias geografiske område indenfor såvel Offentlig servicetrafik, individuel handicapkørsel og togtrafik udføres af eksterne operatører i henhold til kør- Trafikselskabet Movia Administrerende direktør Gammel Køge Landevej Valby Telefon Fax /4

29 Sagsnummer THECA selskontrakter med Movia. Indenfor Offentlig servicetrafik og individuel handicapkørsel udføres trafikken af en række private vognmænd, som har vundet opgaverne i henhold til udbud afholdt af Movia. Togtrafik (lokalbaner) har ikke været i udbud. Opgaverne udføres af aktieselskaberne Lokalbanen A/S og Regionstog A/S, hvori Movia er hovedaktionær. De øvrige aktionærer er kommuner og private. Disse eksterne operatører anses for at levere personbefordringsydelser omfattet af momsfritagelsen i momslovens 13, stk. 1, nr. 15. Operatørerne er derfor lønsumsafgiftspligtige i medfør af lønsumsafgiftslovens 1, stk. 1. Movias aktiviteter finansieres dels gennem tilskud fra de deltagende kommuner og regioner og dels gennem indtægter fra salg af kort og billetter til personbefordring. De deltagende kommuner og regioner betaler hver måned et acontobeløb i tilskud til Movia. I forbindelse med udfærdigelse af regnskabet for Movia opgøres, om disse acontotilskud har været for høje eller for lave i forhold til Movias faktiske finansieringsbehov. For høje tilskud tilbagebetales til tilskudsgiverne. Yderligere finansieringsbehov dækkes ved yderligere tilskud. Alle indtægter fra salg af periodekort, klippekort og billetter i Movias område tilgår det såkaldte Takstfællesskab, som består af DSB, DSB S-tog, DSB First, Metro og Movia. Én gang om året fordeler Takstfællesskabet indtægterne mellem de 5 medlemmer. De modtagne billetindtægter fordeles af Movia efter en kompliceret fordelingsnøgle mellem de deltagende regioner og kommuner, hvorefter det faktiske behov for finansiering fra de enkelte regioner og kommuner kan opgøres som udgifter minus indtægter for de buslinjer, som servicere kommunen/regionen. Herefter kan ovennævnte regulering af acontotilskuddene beregnes. 2 Lønsumsafgiftsloven i forhold til offentlige virksomheder Levering mod vederlag af personbefordring, som er omfattet af momsfritagelsen i momslovens 13, stk. 1, nr. 15, er en lønsumsafgiftspligtig aktivitet. 2/4

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 18. december 2009 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 18. december 2009 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 18. december 2009 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Indførelses af Pendlernettet i Movias område

Indførelses af Pendlernettet i Movias område Notat Indførelses af Pendlernettet i Movias område Thomas Damkjær Petersen Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Brøndby Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. juni 2011 Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Indstilling Trafik og Veje Forslag til Kollektiv Trafikplan Århus/Offentlig høring 1. Resume

Indstilling Trafik og Veje Forslag til Kollektiv Trafikplan Århus/Offentlig høring 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. februar 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume I aftalen for budget 2009 blev det besluttet, at der på baggrund

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 64 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 64 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 64 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Folketinget Christiansborg 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2009 CLA 14 Pilotforsøg med direkte busser Indstilling: Direktionen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013.

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013. Notat Til: Jeppe Gaard Kopi til: Thomas Damkjær Petersen, Carina Botoft Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6.

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Hillerød Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. august 2010 1. Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. juni 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Arne Lægaard var forhindret i deltage.

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Baggrund for Kollektiv Trafikplan Århus

Baggrund for Kollektiv Trafikplan Århus Baggrund for Ønsker mere attraktiv og konkurrencedygtig kollektiv trafik som et trafikpolitisk redskab Ønsker at tiltrække flere passagerer Ønsker en mere ressource-effektiv bybustrafik Ønsker bedre koordination

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 1 Din rolle som ejer af et trafikselskab Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 2 Indholdsfortegnelse Indhold 02 01 Indledning 03 02 Udfordringer 04 03 Visioner

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

At indholdet i udkast til høringssvar godkendes, således at det inden høringsfristen den 31. maj 2013 kan sendes til Transportministeriet.

At indholdet i udkast til høringssvar godkendes, således at det inden høringsfristen den 31. maj 2013 kan sendes til Transportministeriet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. maj 2013 Dorthe Nøhr Pedersen 06 Høringssvar vedr. evaluering af Lov om trafikselskaber Indstilling: Direktionen indstiller, At indholdet i udkast

Læs mere

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. juli 2011 Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling

Læs mere

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt busnet i Aarhus Økonomi Dårlig økonomi. De afsatte penge til kollektiv trafik kunne ikke mere dække nettoomkostningerne. Hvis kørslen havde fortsat uændret, ville kommunen få et underskud på 39 mio.

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

06-01-2016. Til ØU. Sagsnr. 2015-0219451. Dokumentnr. 2015-0219451-4. Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne

06-01-2016. Til ØU. Sagsnr. 2015-0219451. Dokumentnr. 2015-0219451-4. Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne Økonomiudvalget havde den 25. august 2015 møde med kommunens Handicapråd.

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Region Sjælland - Følgebrev til budget

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 27, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. januar 2011 Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia)

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia) Til Hørsholm Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Hørsholm Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

14 Orientering om ansøgninger til statslige buspuljer fra Movias område primo 2013

14 Orientering om ansøgninger til statslige buspuljer fra Movias område primo 2013 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 14 Orientering om ansøgninger til statslige buspuljer fra Movias område primo 2013 Indstilling: Det indstilles, At

Læs mere