2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks"

Transkript

1 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m. 2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks likviditet 3 Dagsorden for konstituerende møder i Midttrafik 15. januar Temadrøftelse om kommende udfordringer i Midttrafik 5 Orientering om foreløbige resultater af passagertælling Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 1. pressemeddelelse om BilRejseplanen 2. høringsfolder om Kollektiv Trafikplan Århus 3. fælles høringssvar til Trafikstyrelsen om fleksibelt takstloft 4. brev til Justitsministeren om højere hastighed på motorvejene 5. henvendelse til Folketingets Trafikudvalg og Transportministeren vedrørende taxi, EP-tilladelser og behovsstyret trafik i trafikselskaberne 6. brev fra Movia til Skattecenter København vedr. lønsumsafgiften 7 Eventuelt Bestyrelsen i Midttrafik 18. december 2009

2 Århus, 11. december 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 18. december 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2

3

4

5 Århus, 11. december 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 18. december 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Bilag nr. 1

6 Pressemeddelelse 12. november 2009 Planlæg dig ud af bilkøen: Nu kommer BilRejseplanen Hvad får man, når man kombinerer Rejseplanen.dk med Vejdirektoratets enorme database over faktiske køretider på Danmarks veje? Man får BilRejseplanen, der kan give bilisterne et realistisk billede af rejsetiden, også i myldretidstrafikken. Et opslag på BilRejseplanen giver samtidig forslag til, hvordan rejsen kan foretages med kollektiv transport eller som kombination mellem bil og kollektiv transport. BilRejseplanen viser de forskellige rejseformers tidsforbrug, pris og CO2- belastning. Rejseplanen.dk og Vejdirektoratet er gået sammen om det fælles projekt BilRejseplanen, der i dag lanceres i en testversion. Den nye rejseplanlægger giver bilister et realistisk billede af transporttiden, der særligt omkring de store byer kan variere endog særdeles meget afhængig af, om man starter bilen i eller uden for myldretiden. Beregningen af myldretidsforsinkelser, der baseres på omfattende GPS datamateriale fra Vejdirektoratet, gør i sig selv BilRejseplanen til en unik tjeneste. Herudover kommer så en helt ny mulighed for, med ét enkelt opslag, at sammenligne rejsetid, rejsepris og CO2-belastning, hvad enten turen fra A til B foregår med bil, kollektiv transport eller en kombination af disse transportformer via fx bil eller cykel til stationen. BilRejseplanen gøres tilgængelig på både og Vejdirektoratets hjemmeside der er bilisternes foretrukne webtjeneste med 4 mio. årlige brugere. Vi er stolte over samarbejdet, som nu bærer frugt med en ny og banebrydende tjeneste. Vi åbner BilRejseplanen i en testversion og inviterer brugerne til at være med til at finpudse tjenesten ved at kontakte os, hvis de støder på fejl, siger Niels Mortensen, direktør for Rejseplanen, som danskerne slår op på over 100 mio. gange hvert år for at planlægge rejser med tog, bus og metro. Sammenligner rejsetid, pris og CO2 Ved alle søgninger på rejser fra A til B foreslår BilRejseplanen en eller to rejser med kollektiv trafik, en bilrejse og, hvis muligt, kombinationsrejser, hvor man tager bilen eller cyklen til en ønsket station og resten af turen med bus eller tog. Til hvert forslag følger der en rejseplan, som man kender det fra Rejseplanen.dk, og man kan sammenligne rejsetid, pris og CO2-udledning for alle rejseforslagene. Prisen på bil beregnes ud fra Transportministeriets beregning af marginalomkostninger inklusive afgifter ved privat kørsel med en gennemsnitlig personbil. CO2- beregningen bygger på fastsatte miljøbelastningstal for tog, bus og bil fra den fælles europæiske beregner, Ecopassenger. Ofte er bilen det oplagte valg, fordi den bringer ejeren lige til døren. Men også for bilejere kan det nogle gange betale sig både økonomisk og tidsmæssigt at vælge kollektiv transport, evt. i kombination med bilen. Netop det er ambitionen med BilRejseplanen: At give et kvalificeret valg mellem bilen og den kollektive transport eller en kombination, siger afdelingsleder Charlotte Holstrøm fra Vejdirektoratet. For yderligere information kontakt Birgitte Woolridge, Marketing Manager, Rejseplanen, tlf.: Charlotte Holstrøm, afdelingsleder, Vejdirektoratet, tlf.:

7 Fakta om BilRejseplanen Bilrejseplanen er blevet til i et samarbejde mellem Rejseplanen.dk og Vejdirektoratet. Den nye rejseplanlægger har både kort og ruteplaner, som man kender det fra GPS ere og navigationsanlæg, og samler Rejseplanen.dk s oplysninger om den kollektive trafik og Vejdirektoratets trafikinformationer til bilisterne på trafikken.dk i ét medie. Et opslag på BilRejseplanen giver forslag til transport med bil og sammenligner det med forslag til kollektiv transport. Hvis det er hensigtsmæssigt for turen, giver BilRejseplanen også forslag til kombinationsrejser med bil + kollektiv transport eller cykel + kollektiv transport. For alle valgmuligheder viser Bilrejseplanen den samlede rejsetid, antal skift, miljøbelastningen, pris for rejsen og en rejseplan se eksempel nedenfor. Beregning af pris for biltransport Kilometerprisen for biltransport er beregnet ud fra Transportministeriets beregning af de marginale omkostninger inkl. afgifter ved privat kørsel med en gennemsnitlig personbil. Der anvendes marginale omkostninger, fordi brugeren af Rejseplanens bilruteplanlægger forventes at have en bil. Selve prisen beregnes på baggrund af tal fra Transportministeriet der viser, at det koster 1,64 kr. pr. km at køre i en bil (marginalomkostninger inkl. benzin, forsikring mv.). Beregning af pris for kollektiv transport Prisen for rejsen med kollektive transportmidler er beregnet ud fra en enkelt billets pris. Er man daglig pendler eller tager rejsen flere gange om ugen, vil prisen for en enkelt rejse være væsentligt billigere, hvis man fx køber et af DSB s klippekort eller periodekort til rejsen. Prisen for rejsen vil også være billigere, hvis man fx rejser som studerende eller pensionist.

8 Beregning af CO2-udledning BilRejseplanens milljøberegner kan beregne CO2-udledningen fra forskellige transportformer. Værdierne i beregneren tager udgangspunkt i miljøbelastningstal for tog, bus og bil i den fælles europæiske beregner, Ecopassenger, som EU s miljøagentur, den internationale jernbaneunion (UIC) og den europæiske jernbaneindustri (CER) står bag. Tal for bussers CO2-udledning er lagt til i Rejseplanen.dk s beregner. I udregningen af CO2-belastning indgår en række variable: By-/landkørsel Belægningsgrader Alder, motorstørrelse og stand på bilen, man kører i El- eller dieselmotor på tog Alder, stand og motortype for busser Antal passagerer i bilen Tidspunkt på dagen BilRejseplanen foretager en gennemsnitsberegning på baggrund af fastsatte værdier i forhold til ovenstående, hvor der tages højde for længden af rejsen, ligesom det et er medregnet, at der sidder 1,5 passagerer i bilen, hvilket er et europæisk gennemsnit. Se mere om BilRejseplanens miljøberegner her:

9 Århus, 11. december 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 18. december 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Bilag nr. 2

10 NYT BUSNET I ÅRHUS Hvordan skal din bus køre i fremtiden?

11 KLARE LINJER OFFENTLIG DEBAT OM FREMTIDENS BUSNET I ÅRHUS OG OMEGN NY KOLLEKTIV TRAFIKPLAN ÅRHUS Århus Kommune er sammen med Midttrafik og Region Midtjylland i gang med at lave en ny kollektiv trafikplan for Århus og omegn. Planen skal træde i kraft i sommeren Tavlen viskes ren for alle de nuværende bybuslinjer i Århus samt nogle af de regionale busruter. Der kommer et nyt og anderledes busnet, som passer bedre til byens udvikling og borgernes rejsebehov. Tanken er at opnå en mere attraktiv og effektiv kollektiv trafik, - til størst mulig gavn for flest mulige borgere. HVAD ER GOD KOLLEKTIV TRAFIK? Bybusnettet i Århus i dag er især kendetegnet ved korte gangafstande og et stort antal forskellige buslinjer. Det eksisterende bybusnet giver en rigtig god fladedækning. Men en stor del af busserne kører med lav hyppighed, der er snørklede ruteforløb, og rejsetiderne er lange. Det samlede system er kompliceret at forstå for nye brugere. Man kan overveje, om borgerne i dag får den bedst mulige kollektive trafik. Eller kan det gøres bedre inden for de økonomiske rammer? REJSEN FRA A TIL Z En rejse består af en række enkeltdele: Gangtid fra udgangspunktet til stoppestedet, ventetid før bussen kommer, køretiden med bussen, evt. skiftetid til en anden bus samt gangtid fra stoppestedet til målet. Herudover består rejsen af den skjulte ventetid, som er den tid, kunden spilder, fordi bussen ikke kører lige på det tidspunkt, man egentlig har brug for den. Jo oftere bussen kører, og jo mere direkte ruteforløbet er, jo kortere og mere effektiv bliver den samlede busrejse. I den sammenhæng kan det betyde mindre, hvis gangafstanden til eller fra stoppestedet bliver lidt længere. I arbejdet med den kollektive trafikplan er der taget udgangspunkt i denne tankegang. Princippet er, at den samlede rejse fra A til Z skal betragtes som en helhed.

12 Hvordan skal din bus køre i fremtiden? Illustration: COWI A/S NYT A-BUSNET Den kollektive trafik skal være mere attraktiv for både nye og nuværende kunder. Det kan opnås ved at have fokus på de store rejsestrømme, som skal have hurtig, hyppig og direkte transport. Grundstammen skal være et net af hyppige og direkte buslinjer, som med kort rejsetid især kører langs indfaldsvejene. Princippet om et A-busnet kendes fra København og andre større byer. I Århus skal der i dagtimerne køre mellem seks og tolv afgange i timen i hver retning på A-buslinjerne. Nogle af A-busserne vil fortsætte ud over kommunegrænsen til større omegnsbyer tæt på Århus. Mange vil få nem adgang til A-busserne. I den foreløbige skitse dækker A-busnettet 81% af alle arbejdspladser og 65% af alle indbyggere i kommunen inden for en afstand på 400 meter. SUPPLERENDE BYBUSNET Det grovmaskede A-busnet bliver suppleret af mere lokalt rettede bybuslinjer, som vil dække områderne imellem og udenfor A-buslinjerne. De supplerende bybusser kører ikke så ofte, og de kan have et mindre direkte ruteforløb. De fleste buslinjer vil fortsat køre til og fra Midtbyen. De mindre rejsestrømme bliver dermed dækket af det supplerende bybusnet. Disse buslinjer sikrer også de kunder, for hvem kort gangafstand er vigtigere end hyppige afgange og kort rejsetid.

13 FORDELE OG ULEMPER Der vil være både fordele og ulemper ved det skitserede nye busnet med A-buslinjer og supplerende bybusser: A-busserne vil køre direkte og uden omveje. Det minimerer rejsetiden for passagererne og billiggør driften, fordi det koster færre bustimer. A-busserne vil køre med en meget høj hyppighed, som bl.a. vil minimere den skjulte ventetid og gøre busskiftene mere effektive. Den samlede rejsetid fra A til Z bliver kortere for de fleste rejsende. Bustransport bliver derfor mere attraktiv for flere borgere. Det nye busnet bliver mere enkelt og letforståeligt. Det betyder især noget for nye kunder, og hvis man rejser anderledes end normalt. Ulempen ved det nye busnet er, at nogle vil få længere gangafstand til stoppestedet. Det kan være en ulempe for nogle, at mulige sammenhænge i det eksisterende net forsvinder. Samlet set er det muligt at opnå en mere attraktiv og effektiv kollektiv trafik til gavn for flertallet af både eksisterende og potentielle kunder. Det kan dog nok ikke undgås, at et mindretal vil finde, at trafiktilbuddet forringes i forhold til i dag. Samlet set vil busdriften i Århus blive mere effektiv og derfor billigere. Samtidig forventes der flere kunder, så billetindtægterne bliver større.

14 A-BUSNETTET A-busserne kører især langs indfaldsvejene og vil blive suppleret af lokale buslinjer. Illustration: COWI A/S Signaturer A-buslinje Forgrening af A-buslinje Ring A-buslinje Regional A-buslinje

15 Giv os din mening! Om få måneder bliver trafikplanforslaget færdigt til politisk behandling. Inden der bliver taget beslutning om trafikplanen, vil et detaljeret forslag til den fremtidige trafik blive sendt ud i en offentlig høring i starten af Men allerede inden det samlede forslag til ny trafikplan gøres færdigt, har du mulighed for at sige din mening om de principper, der ligger bag trafikplanen. Hvad skal der til, for at flere vælger at bruge den kollektive trafik? Er det tilstrækkeligt, at alle har et stoppested lige i nærheden, hvor der af og til kommer en bus forbi? Vil de nye betjeningsprincipper give borgerne i Århus en bedre kollektiv trafik? Bliver der lagt op til en rigtig prioritering af ressourcerne? Skal der tages udgangspunkt i hyppig, hurtig og direkte transport for de store rejsestrømme? Kan den kollektive trafik være et reelt alternativ til privatbilen? FÅ MERE INFORMATION Du kan finde baggrundsmateriale om Kollektiv Trafikplan Århus på Århus Kommunes hjemmeside: samt på Midttrafiks hjemmeside: Senere i processen vil der på Midttrafiks hjemmeside blive lagt yderligere materiale ind om trafikplanen. Høringen af det endelige trafikplanforslag i starten af 2010 vil også kunne ses på Midttrafiks hjemmeside. Har du nogle kommentarer til principperne for den kollektive trafikplan, så skriv eller send en mail til os. Vi skal have din henvendelse senest den 30. november Mærk din henvendelse Kollektiv Trafikplan Århus Postadressen er: Trafik og Veje Grøndalsvej Viby J. Mailadressen er:

16 Århus, 11. december 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 18. december 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Bilag nr. 3

17 Til Trafikstyrelsen Att: Mikkel Krogsgaard Niss Høringssvar - takstloft Trafikstyrelsen har den 11. november 2009 sendt bekendtgørelse om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber m.v. i høring. Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne i Danmark finder det meget positivt, at der i det nye udkast til bekendtgørelse indføres et fleksibelt takstloft. Udmøntningen af fleksibiliteten, så den del af en stigning i omkostningsindekset, der ikke benyttes til takststigninger i et år i stedet kan opspares til benyttelse i et af de efterfølgende to år virker også som et fornuftigt og hensigtsmæssigt princip Sag nr. 08/2796 Dokumentnr /09 Imidlertid indeholder den tekniske udmøntning af udkastet til bekendtgørelse (formlerne i bilag 1) en uhensigtsmæssighed, som vi ønsker korrigeret, da der ellers vil være tvivl om trafikselskabernes sikkerhed for senere at kunne udnytte en udskudt takststigning. Bilagets foreslåede tekniske udmøntning af muligheden for opsparing til benyttelse i et af to efterfølgende år kan nemlig have den uhensigtsmæssige konsekvens, at man to år efter en opsparing er blevet indløst vil få den situation, at man kun medregner den ekstraordinært store takststigning i indløsnings -året, og ikke opsparingen året før hvilket vil betyde, at man i dette år vil kunne blive tvunget til at have en mindre takststigning end prisudviklingen. I bilaget til dette høringssvar er problemstillingen mere udførligt beskrevet, og et eksempel på en teknisk beregningsmetode, der mere hensigtsmæssigt udmønter bekendtgørelsens princip om opsparing til benyttelse i et af de efterfølgende to år er angivet. Desuden kan det bemærkes at udkastets krav om indmelding af opsparingens størrelse d. 10. januar virker overflødig, da den foregår på baggrund af allerede kendt information. Danske Regioner og KL vurderer ikke, at bekendtgørelsen vil medføre merudgifter for regioner og kommuner. Med venlig hilsen Uffe Nielsen Sofie A. Jensen Niels Mortensen Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark

18 BILAG: Side 2 Den tekniske udmøntning af udkastet til bekendtgørelse i bilag 1 indeholder en uhensigtsmæssighed, det vil være væsentligt at få rettet, for at kunne udmønte det fleksible takstloft i overensstemmelse med bekendtgørelsens intentioner. Uhensigtsmæssigheden relaterer sig til de formler i udkastets anneks, der definerer den maksimale gennemsnitlige takst GT n og den opsparede takststigning B. Sådan som formlen for B er formuleret, vil man to år efter en opsparing er blevet indløst få den situation, at man kun medregner den ekstraordinært store takststigning i indløsnings -året, og ikke opsparingen året før hvilket vil betyde, at man i dette år vil blive tvunget til at have en mindre takststigning end prisudviklingen. Et eksempel: - I år 0 spares 1,5 pct. op - I år 1 indløses opsparingen på 1,5 pct. - I år 2 udnyttes takstloftet fuldt ud - I år 3 vil udregningen af opsparing ifølge formlen for B indikere, at man har overskredet takstloftet i år 1 og dermed genereret negativ opsparing (fordi den oprindelige opsparing i år 0 ikke længere tæller i formlen). Dermed opfyldes betingelsen B 0 ikke. Den mest oplagte metode til at korrigere denne uhensigtsmæssighed vil være at præcisere, hvilket år en opsparing og en senere evt. nedsparing heraf relaterer sig til og tage højde herfor i beregningen af den maksimale gennemsnitlige takst. Herunder er kort skitseret et eksempel på en teknisk beregningsmetode, der tager udgangspunkt i bekendtgørelsens intention om at give trafikselskaberne mulighed for at udskyde en takststigning i op til to år, men som eliminerer de ovenfor nævnte uhensigtsmæssigheder: Forskellen mellem pris- og takstudvikling i et givet år ( I n - GT n ) bestemmes af, hvilken opsparing man foretager i året, B n og hvilken nedsparing vedrørende de to foregående år, man foretager i året, N n,j. (N n,j = nedsparing i år n vedr. opsparing i år j, hvor n-1 j n-2) Dvs. at ( I n - GT n ) = B n (N n,n-1 + N n,n-2 )

19 Opsparing i året tæller altså her positivt, og nedsparing i året tæller negativt (som en positiv procentsats, der fratrækkes procentsatsen for opsparing). Med andre ord vil det for alle tidspunkter gælde at B n 0 og N n,j 0. Endelig vil man aldrig kunne nedspare mere, end man forinden har opsparet, dvs. N n,n-2 + N n-1,n-2 B n-2 Side 3 Forskellen mellem pris- og takstudvikling i et givet år vil derfor være positiv, hvis der sker en netto-opsparing i året, og negativ hvis der sker en netto-nedsparing (vedrørende opsparing i et af de to foregående år) i året. Den maksimale gennemsnitlige takst GT n * i et givet år vil derfor hvert år være bestemt med udgangspunkt i sidste års takst, hvilken prisudvikling der har været siden sidste år, og endelig hvilken uudnyttet opsparing der er tilbage fra de foregående to år: Dvs. at GT n * = GT n-1 [1+ I n + B n-1 + (B n-2 - N n-1,n-2 )], hvor (B n-2 - N n-1,n-2 ) altså skal forstås som den del af opsparingen fra to år tidligere, der ikke allerede er indløst ). Den opsparing man foretager i et givet år vil så kunne opgøres som forskellen mellem den faktiske takststigning i året GT n og den maksimale takststigning i året GT n * B n = GT n * - GT n 0 Bemærk at dette betyder, at det er muligt at såvel nedspare som opspare i samme år. I praksis vil dette betyde, at trafikselskaberne d. 10. januar meddeler Trafikstyrelsen hvor stor en nedsparing og hvor stor en opsparing, der ønskes i året. Dette vil ikke være i strid med bekendtgørelsens intention om at muliggøre udskydelse af takststigning i op til to år, da det ikke vil medføre mulighed for at foretage en fortsat akkumulering af opsparing. Sikres en sådan fleksibilitet (mulighed for samtidig opsparing og nedsparing) ikke, vil det i praksis reducere værdien af det fleksible takstloft markant da det fx vil kunne betyde at en positiv opsparing i år 2010, som ikke indløses i år 2011, vil kunne tvinge trafikselskaberne til at udnytte takstloftet fuldt i år 2012 (plus indløse opsparingen fra 2010) da opsparingen ellers vil være tabt. Dette ville med andre ord betyde, at man reelt ikke vil have et fleksibelt takstloft i år 2012.

20 Århus, 11. december 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 18. december 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Bilag nr. 4

21 Til Justitsministeren Kopi til Transportministeren Trafikselskaberne ønsker højere hastighed for busser Kære Brian Mikkelsen I forbindelse med trafikaftalen fra januar 2009 opstillede forligspartierne en ambition om, at størstedelen af fremtidens trafikale vækst skal ske i den kollektive trafik. Det resulterede blandt andet i, at der i forhold til jernbanerne blev aftalt nogle store investeringer, som det vil tage op til ti år at få gennemført. På grund af den lange tidshorisont i disse investeringer er det også her vigtigt at få tænkt busserne ind som en del af løsningen. NOTAT 11. november 2009 Taus Bøytler I Trafikselskaberne i Danmark mener vi, at højere hastighed for busserne på motorvejene samt undtagelse for overhalingsforbud vil være med til at fremme bussernes fremkommelighed, hvilket vil gøre det muligt at tiltrække flere passagerer. Dermed vil busserne lettere kunne løfte deres del af opgaven i forhold til at få flere passagerer i den kollektive trafik. Derfor foreslår vi, at der som et forsøg bliver dispenseret for gældende regler, så det bliver tilladt for busser at køre 100 km/timen på følgende strækninger: 1) E 45 mellem frakørsel 13 (Sæby Syd) og frakørsel 21 (Nørresundby) 2) E 45 mellem frakørsel 28 (Aalborg Syd) og frakørsel 32 (Sønderup) 3) Sydmotorvejens frakørsel 44 via Køge Bugt Motorvejen til Holbæk Motorvejens frakørsel 2 (Nyk. F. til Glostrup) 4) Vestmotorvejens frakørsel 39 via Køge Bugt Motorvejen til Holbæk Motorvejens frakørsel 2 (Slagelse-Glostrup) Og evt. også på disse strækninger: 5) E 45 mellem frakørsel 42 (Randers Syd) og frakørsel 46 (Århus Nord) 6) Vej 15 mellem starten i Brabrand til frakørsel 24 (Låsby) 7) Vej 15 mellem frakørsel 38 (Ikast C) og frakørsel 42 (Herning) For alle strækninger gælder det, at dispensationen skal gælde i begge retninger.

22 Vi foreslår, at dispensationen gives til rutebusser, og at forsøgsperioden bliver fra august 2010 til juni Vi foreslår ligeledes, at det som en del af det samme forsøg bliver tilladt for busser at overhale på de pågældende strækninger. En sådan dispensation vil skabe en langt hurtigere fremkommelighed for busserne, hvilket kan være med til at tiltrække flere kunder. Som en positiv sidegevinst vil trafikselskaberne samtidig opnå en driftsøkonomisk gevinst. Rutebusser, der skal have tilladelse til at køre 100 km/t, skal naturligvis leve op til de samme krav, som de turistbusser, der i dag bliver synet til at køre 100 km/t efter de tyske regler. Efter forsøgsperioden forestiller vi os, at der skal foretages en evaluering, hvor det blandt andet skal besluttes, om dispensationen skal afløses af en permanent ordning. Vi deltager naturligvis gerne i et indledende møde med de relevante parter, hvor vi kan uddybe vores overvejelser. Et sådant møde vil også kunne bruges til at afklare, hvem der i givet fald skal dokumentere hvad i forhold til en kommende evaluering af ordningen. M.v.h. Thomas Kastrup-Larsen, formand for Trafikselskaberne i Danmark Side 2

23 Århus, 11. december 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 18. december 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Bilag nr. 5

24 Til Folketingets Trafikudvalg Transportministeren NOTAT 26/ Niels Mortensen Taxi, EP-tilladelser og behovsstyret trafik i trafikselskaberne Hen over efteråret 2009 har der været en kraftig debat i medierne med indlæg fra taxa og taxi om taxiens rolle i samfundet fremover. Der har været afholdt stormøder, hvor embedsmænd og politikere har været indbudt til drøftelser med branchen. Den centrale problemstilling er, at taxi - specielt uden for de store byer - har fået vanskeligere vilkår, hvilket bl.a. bekræftes af en stigning i antallet af ledige bevillinger. Når trafikselskaberne er blevet inddraget i debatten, skyldes dette, at trafikselskaberne i dag gennem den behovsstyrede trafik i stigende grad varetager udbud og planlægning af kommunernes og regionernes behovsstyrede kørsler. Dette sker gennem de aftaler, som kommuner og regioner indgår med trafikselskaberne med hjemmel i trafikselskabslovens 5, stk. 3. Formålet med denne bestemmelse i trafikselskabsloven har netop været at give mulighed for gennem en koordinering af den behovsstyrede trafik at kunne opnå visse stordriftsfordele ved at køretøjerne på denne måde både kan bruges til kørsel med patienter, ældre, handicappede, skoleelever m.fl. og samtidig fungere som almindelig offentlig servicetrafik. Trafikselskaberne har gennem avancerede IT-løsninger netop gjort det muligt for kommuner og regioner at bestille og koordinere disse lovpligtige, behovsstyrede kørsler på tværs af administrative grænser til gavn for både økonomi og miljø. Trafikselskaberne udfører ikke selv kørslen, men er trafikindkøber for kommunerne og regionerne. Trafikselskaberne forestår de nødvendige EU-udbud og indgår kontrakt med private vognmænd, der udfører den daglige kørsel.

25 Selvom mange af kommunernes og regionernes kørselsopgaver nu varetages af trafikselskaberne, udføres de derfor fortsat af taxi og busvognmænd. Trafikselskabernes udbudsform, hvor de store opgaver opdeles i små og mindre udbudsenheder (pakker), har gjort det muligt for både taxi og busvognmænd at få andel i store offentlige kørselsopgaver såsom patientbefordringen, som Falck ellers i mange områder har været alene om at have kapacitet til at kunne varetage. Trafikselskabernes udbudsform har her haft en gavnlig effekt på specielt de mindre vognmandsforretninger. Taxi er den største leverandør af trafik til trafikselskaberne på dette område, men i takt med, at Falck de senere år har trukket sig ud af markedet - især inden for patientbefordringen - har busvognmænd med EP-tilladelser opnået større markedsandele. Trafikselskaberne er helt afhængige af, at markedet er velfungerende og kan levere en god kvalitet. De er samtidig af hensyn til konkurrencen afhængige af, at der findes en flerhed af bydere - både store og små - til løsning af de mangeartede kørselsopgaver. Her er det trafikselskabernes opfattelse, at der fra trafikselskabernes side gøres en stor indsats for at skabe plads til alle typer af vognmænd, store og små / fra by og fra land. For at bevare et velfungerende marked er det også vigtigt, at konkurrencen kan foregå på så lige vilkår som overhovedet muligt, herunder at der ikke fra myndighedernes side stilles krav til én del af branchen, men ikke til en anden del af branchen. Her kan eksempelvis nævnes miljøkrav til taxi og taxa, hvor der ikke stilles de samme krav til busser, der udfører den samme type af kørsel. Når især de mindre taxier på landet må give op, skyldes dette ofte, at der ikke er et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for at betale de forholdsvis store beløb, det kræver at være tilsluttet en bestillingscentral. Denne tilslutning er lovpligtig. Det er trafikselskabernes opfattelse, at en kombination af de store økonomiske krav til den lovpligtige tilslutningsafgift, der skal indbetales til bestillingscentralen, samt de skærpede miljøkrav, har betydet, at mange vognmænd har afleveret deres taxibevilling og i stedet indkøbt et køretøj for at køre i henhold til en EP-tilladelse, som alene kan anvendes i forbindelse med kontraktkørsel for trafikselskabet. Som forholdene er i branchen i øjeblikket, er trafikselskaberne meget afhængige af, at der både findes taxi og vognmænd med EP-tilladelser. Dette er nødvendigt for at være sikre på at kunne Side 2

26 opfylde behovet hos kommuner og regioner (forsyningssikkerheden), ligesom det er en forudsætning for at opretholde konkurrencen i forbindelse med trafikselskabernes udbud af kørsel. Venlig hilsen Thomas Kastrup-Larsen Formand, Trafikselskaberne i Danmark Side 3

27 Århus, 11. december 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 18. december 2009 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Bilag nr. 6

28 Skattecenter København Sluseholmen 8 B 2450 København SV. Sagsnummer THECA Sagsbehandler MLL Direkte Fax CVR nr: EAN nr: december 2009 Lønsumsafgiftsloven i henhold til Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia, herefter Movia, CVR nr , skal hermed meddele Skattecenter København, at selskabet ikke anser sig for at være lønsumsafgiftspligtig. 1 Movias aktiviteter Movia er et trafikselskab i henhold til lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, trafikselskabsloven. Selskabet er etableret af Region Sjælland og Region Hovedstaden og dækker disse regioners områder, bortset fra Bornholm. Udover de to regioner består Movias ejerkreds af kommunerne i regionerne, bortset fra Bornholms Regionskommune. Movias opgaver er fastlagt i kapitel 2 i trafikselskabsloven. Opgaverne er overordnet set fastlagt i lovens 5, stk. 1, hvoraf følgende fremgår: " 5 Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område: 1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer, 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og 5) privatbaner." Al personbefordring i Movias geografiske område indenfor såvel Offentlig servicetrafik, individuel handicapkørsel og togtrafik udføres af eksterne operatører i henhold til kør- Trafikselskabet Movia Administrerende direktør Gammel Køge Landevej Valby Telefon Fax /4

29 Sagsnummer THECA selskontrakter med Movia. Indenfor Offentlig servicetrafik og individuel handicapkørsel udføres trafikken af en række private vognmænd, som har vundet opgaverne i henhold til udbud afholdt af Movia. Togtrafik (lokalbaner) har ikke været i udbud. Opgaverne udføres af aktieselskaberne Lokalbanen A/S og Regionstog A/S, hvori Movia er hovedaktionær. De øvrige aktionærer er kommuner og private. Disse eksterne operatører anses for at levere personbefordringsydelser omfattet af momsfritagelsen i momslovens 13, stk. 1, nr. 15. Operatørerne er derfor lønsumsafgiftspligtige i medfør af lønsumsafgiftslovens 1, stk. 1. Movias aktiviteter finansieres dels gennem tilskud fra de deltagende kommuner og regioner og dels gennem indtægter fra salg af kort og billetter til personbefordring. De deltagende kommuner og regioner betaler hver måned et acontobeløb i tilskud til Movia. I forbindelse med udfærdigelse af regnskabet for Movia opgøres, om disse acontotilskud har været for høje eller for lave i forhold til Movias faktiske finansieringsbehov. For høje tilskud tilbagebetales til tilskudsgiverne. Yderligere finansieringsbehov dækkes ved yderligere tilskud. Alle indtægter fra salg af periodekort, klippekort og billetter i Movias område tilgår det såkaldte Takstfællesskab, som består af DSB, DSB S-tog, DSB First, Metro og Movia. Én gang om året fordeler Takstfællesskabet indtægterne mellem de 5 medlemmer. De modtagne billetindtægter fordeles af Movia efter en kompliceret fordelingsnøgle mellem de deltagende regioner og kommuner, hvorefter det faktiske behov for finansiering fra de enkelte regioner og kommuner kan opgøres som udgifter minus indtægter for de buslinjer, som servicere kommunen/regionen. Herefter kan ovennævnte regulering af acontotilskuddene beregnes. 2 Lønsumsafgiftsloven i forhold til offentlige virksomheder Levering mod vederlag af personbefordring, som er omfattet af momsfritagelsen i momslovens 13, stk. 1, nr. 15, er en lønsumsafgiftspligtig aktivitet. 2/4

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om trafikselskaber UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Finansiering af trafikselskabet på Sjælland, organiseringen af den offentlige servicetrafik på Sjælland, passagerrettigheder mv.) 1 I lov

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. oktober 2012 Mads Lund Larsen 06 Evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Trafikselskabernes Interesseorganisation TI og Fælleskontoret For Kollektiv Trafik FFKT

Trafikselskabernes Interesseorganisation TI og Fælleskontoret For Kollektiv Trafik FFKT N O T A T Trafikselskabernes Interesseorganisation TI og Fælleskontoret For Kollektiv Trafik FFKT Indstilling Det indstilles til godkendelse, At der oprettes en forening (TI) til varetagelse af trafikselskabernes

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Evaluering af lov om trafikselskaber. Marts 2013

Evaluering af lov om trafikselskaber. Marts 2013 Evaluering af lov om trafikselskaber Marts 2013 Evaluering af lov om trafikselskaber 5. Evaluering af lov om trafikselskaber Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K

Læs mere

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Trafikplan 2013 Opfølgning 2015 22 Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Indhold: 1. Movias opfølgning på Trafikplan 2013 2. De første tanker om Trafikplan 2016 3. Puljer Region Hovedstaden

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015 25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE 25. marts 2015 25-03-2015 2 BAGGRUND FlexDanmark, et samarbejde Ydrepulje midler 2013, 15 mio. kr. Sammen med Rejseplanen, Rejsekortet Den samlede rejse, Den

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27 ABCD Moms sporarbejde

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Side 1 af 9 Lov om trafikselskaber LOV nr 582 af 24/06/2005 (Gældende) LOV Nr. 1422 af 21/12/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Syddjurs figurerer i dagens medier i bunden som nummer 89 på den Sociale Rangliste over dårlige kommuner.

Syddjurs figurerer i dagens medier i bunden som nummer 89 på den Sociale Rangliste over dårlige kommuner. From: Hans Nyberg Subject: Vedr. Busloven og Taxiloven - Svar på mail af 7. november 2014. Date: December 8, 2014 12:03:59 PM GMT+01:00 To: Cc: jhj@syddjurs.dk, clwis@syddjurs.dk,

Læs mere

KVALITETS- UDVALGSMØDE

KVALITETS- UDVALGSMØDE 17-03-2015 KVALITETS- UDVALGSMØDE 10. marts 2015 17-03-2015 2 ØKONOMISKE UDFORDRINGER Faldende dieselpris betyder ca. 30 mio. kr. mindreudgifter det glæder bestillerne Godt regnskabsresultat for 2014:

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Fra administrionen deltog direktør Jens

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu. Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Måling af passagerpræferencer - hvad betyder noget? Rejsetid

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 TFR 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne Indstilling: Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Læs mere

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2 MOVIA OG EGEDAL KOMMUNE Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere