Kørebogen. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørebogen. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Kørebogen Indholdsfortegnelse Kørebogen... 1 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kom godt igang... 5 Opret brugere... 5 Se nærmere i afsnittet Brugere Opret biler... 5 Efter at de fornødne brugere er oprettet, skal man oprette de biler der skal indtastes kørsel og udgifter på... 5 Disse oprettes via menuen Biler->Se/Opret/Ret bil Se nærmere i afsnittet Opret/Ret bil Opret ruter... 5 Ruter oprettes via menuen Kørsel->Ruter Se nærmere i afsnittet Ruter Indtast kørsel... 5 Se nærmere i afsnittene Kørselsoversigten og Kørselsskærmbilledet - Indtastning af kørsel... 5 Økonomi... 6 Registrering af udgifter indtægter... 6 Indtastningen foretages via menupunktet Økonomi-> Registrer/Se udgifter... 6 Se nærmere i afsnittet Udgiftsskærmbilledet... 6 Regnskab... 6 Andet... 6 Indtast kilometerstand... 6 Se nærmere i afsnittet: Kilometerstand... 6 Hovedskærmbilledet... 7 Se nærmere om kørselsoversigten og registrering af kørsel i afsnittet Kørselsoversigten... 7 Se/Opret/Ret biler... 9 Man kommer til denne funktion ved fra hovedskærmbilledet at vælge menuen Biler->Se/Opret/Ret bil 9 Opret/Ret bil... 9 Dette skærmbillede bruges til at oprette nye biler og rette i oplysningerne om eksisterende biler De fleste felter i skærmbilledet er selvforklarende, de øvrige gives der en kort forklaring på nedenfor. 9 Registreringsnummer... 9 Dette er det eneste felt der kræves udfyldt, for at oprette en bil Vigtigt:... 9 Forhandler / Forsikringsselskab... 9 Se nærmere i afsnittet Adressebog Hvis man vil fjerne en adresse uden at indsætte en ny, gøres dette ved at trykke på knappen Fjern adresse

2 Salgsdato Kilometerstand Kørselsoversigten Se nærmere om indtastning af kørsel i afsnittet Kørselsskærmbilledet - Indtastning af kørsel Funktioner i kørselsoversigten Bemærk: De fleste af funktionerne ovenfor, kan også udføres ved at højreklikke med musen på kørselsoversigten Kørselsskærmbilledet - Indtastning af kørsel Felter i skærmbilledet Registreringsnummer Dato Tidspunkt Kørselstype Bemærkninger: Formål med kørsel Arbejdsplads Kørsel Fra/Til Hjemadresse Tips til at lette indtastningen Opret Ruter for de ruter der køres gentagne gange Ruter Ruter findes i menuen Kørsel->Ruter Oprettelse af ny rute Fra Her indtastes en kort beskrivelse af hvorfra der køres Til Her indtastes en kort beskrivelse af hvortil der køres Adresse (Fra/Til) Beskrivelse Her kan eventuelt indtastes en bekskrivelse af ruten Distance Indtast rutens distance i hele kilometer Kopier rute Kørebog Kørebogen findes i menuen Kørsel->Kørebog Kommentarer til sum felter og beskatningstyper Kilometer ialt Det totale antal kilometer der er kørt i måneden Fradragsberettigede kilometer Kørsel der er registreret som privat kørsel Antal kilometer med udbetaling af befordringsgodtgørelse, som falder ind under 60 dages reglen Vigtigt: Befordringsfradrag Skærmbilledet bruges til beregning af befordringsfradrag, i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelsen

3 Skærmbilledets opbygning Skærmbilledets brug Vælg perioden der ønskes beregnet fradrag for (År, Fra- og Til-måned), og tryk på knappen Udsøg Dages regel Skærmbilledet bruges til pr. arbejdplads, at vise hvor mange dage der indgår i optælling af 60 dages reglen Vedrørende 60 dages reglen, så se nærmere i afsnittet Regler for udbetalig af befordringsgodtgørelse Arbejdsplads Arbejdsplads der er kørt til Antal gange Antal gange der er kørt til arbejdspladsen, og som tæller med i 60 dages reglen Første dag Første dag der indgår i beregning af 60 dages regel Sidste dag Sidste dag der indgår i beregning af 60 dages regel Bemærkninger Når Antal gange overskrider 60, er kørsel til den pågældene arbejdsplads omfattet af 60 dages reglen Fordeling Erhverv/Privat Adhoc forespørgsler Man kommer til skærmbilledet via menuen Kørsel->Adhoc forespørgsler Tryk på knappen Udsøg i værktøjslinien Graf - Kørsel pr. år Grafen viser det akkummulerede antal kørte kilometer pr. måned, for et eller flere år Bemærk: Eksporter kørselsregistreringer Man kommer til eksport funktionen via menuen Kørsel->Eksporter kørselsregistreringer Skærmbilledet og dets felter I boksen Valg af felter, vælges hvilke felter der ønskes medtaget Når man er klar til at eksporterer kørselsregistreringerne trykkes på knappen Eksporter Posteringsoversigt - Udgifter/Indtægter Udsøg poster Kolonnevalg Oprette/Rette/Se Udgiftsskærmbilledet Registreringsnummer. Registreringsnummer på den bil udgiften vedrører. Vælg et registreringsnummer fra Dato. Dato udgiften er afholdt Udgiftstype. Vælg en udgiftstype fra listen Tekst. En valgfri tekst Beløb. Indtast beløb og vælg fra listen til højre for beløbet, om det er en udgift eller indtægt Månedsregnskab Månedsregnskabet viser udgifter/indtægter for den valgte måned samt akkummuleret fra starten af året Månedregnskab findes i menuen Økonomi->Månedsregnskab... 31

4 Vælg registreringnummer, år og måned som regnskabet skal dannes for, og tryk på knappen Dan regnskab Vigtigt: Regnskab pr. måned Regnskab pr. måned viser regnskab for hver enkelt måned, samt total for året Regnskab pr. måned findes under menuen Økonomi->Regnskab pr. måned For at se regnskab for et andet år/anden bil, vælg pågældende år/bil i de 2 lister foroven i skærmbilledet Bemærk: Regnskab pr. år Regnskab pr. år viser regnskab for hver enkelt år i den valgte periode, samt totalt for perioden Regnskab pr. år findes under menuen Økonomi->Regnskab pr.år Bemærk: Røde tal med negativt fortegn er Indtægter Udviklingen i brændstofpris Skærmbilledet findes i menuen Økonomi->Brændstofpris Brugere Der kan tilføjes et i praksis ubegrænset antal bruger Brugere findes i menupunktet Diverse->Brugere Bemærk: Da licensen til programmet er tilknyttet til den bruger, der blev oprettet første gang Brugernavnet skal være mindst 6 karakterer lang, og kan maksimalt være 50 karakterer langt Adressebog Sikkerhedskopiering Skærmbilledet findes under menuen Diverse->Sikkerhedskopiering i Hovedskærmbilledet Gentag kørsel Dette skærmbillede bruges til at gentage en eksisterende kørselsregistrering et antal dage Opret/Ret/Se adresse Skærmbilledet Adresse bruges til at Oprette, Rette eller Se adresseoplysninger Regler for udbetaling af befordringsgodtgørelse Hvad er skattefri befordringsgodtgørelse Satser Regler for beregning af befordringsfradrag Befordringsfradrag beregnes for transport imellem hjem og arbejde Fradraget opgøres som antallet af arbejdsdage gange et kilometerfradrag pr. arbejdsdag med befordring Flytning af programmet til en anden PC Gå ind i det bibliotek på den gamle PC hvor kørebogen er installeret I biblioteket c:\programmer\korselsregnskab ligger følgende databasefiler Korsel10.mdb Den databasefil man her skal bruge, er den der hedder Korsel12.mdb Kopier herefter databasefilen til f.eks. en CD-rom Installer Kørebogen på den nye PC Registrering af programmet Indtast registreringskoden og tryk på OK Hvordan får jeg yderligere hjælp... 42

5 Kom godt igang Nedenfor gives en kort trinvis introduktion til hvordan man kommer igang med at anvende programmet, med links til de afsnit hvor de forkellige funktioner er nærmere beskrevet. Når der nedenfor angives at man skal anvende et bestemt menupunkt, menes der altid et menupunkt i Hovedskærmbilledets værktøjslinie. Opret brugere Den første gang man starter programmet op, bliver man bedt om at oprette en bruger. Hvis der er behov for at oprette yderligere brugere, så oprettes disse via menuen Diverse->Tilføj/Fjern brugere på hovedskærmbilledet. Se nærmere i afsnittet Brugere. Opret biler Efter at de fornødne brugere er oprettet, skal man oprette de biler der skal indtastes kørsel og udgifter på. Disse oprettes via menuen Biler->Se/Opret/Ret bil. Se nærmere i afsnittet Opret/Ret bil. Opret ruter Hvis man har bestemte ruter man kører gentagne gange, vil disse med fordel kunne oprettes i Kørebogen. Dette vil gøre det betydeligt lettere senere at registrere kørsel på disse ruter, idet fra/til og distance kan indsættes ved at vælge ruten fra en liste, i stedet for at skulle indtaste oplysningerne. Ruter oprettes via menuen Kørsel->Ruter. Se nærmere i afsnittet Ruter. Indtast kørsel Du er nu klar til at indtaste dine kørselsregistreringer. Kørselregistreringerne indtastes i Hovedskærmbilledet, hvor der også er en oversigt over hvilken kørsel der er registreret. Se nærmere i afsnittene Kørselsoversigten og Kørselsskærmbilledet - Indtastning af kørsel Under menuen Kørsel i hovedskærmbilledet, findes følgende oversigter/rapporter: Kørebog som giver mulighed for udskrift af kørebog med opgørelse af kørsel i skattemæssig sammenhæng Befordringsfradrag som viser fradragsberettigeg kørsel, og giver mulighed at beregne det skattemæssige

6 fradrag. 60 Dages regel som viser hvor mange dage inden for 60 dages reglen man har kørt til en arbejdsplads Fordeling Erhverv/Privat viser fordelingen af kørte kilometer og den procentvise fordeling imellem erhvervsmæssig og privat kørsel Adhoc forespørgsler som giver mulighed for udsøgning af kørselregistreringer, på grundlag af en række udsøgningskriterier Graf - Kørsel pr. år. Graf der viser akkummuleret antal kørte kilometer hen over året, for et eller flere år. Økonomi Registrering af udgifter indtægter Der er mulighed for at indtaste de udgifter/indtægter der har været på de enkelte biler, og efterfølgende få en opgørelse af måneden/årets udgifter/indtægter. Indtastningen foretages via menupunktet Økonomi-> Registrer/Se udgifter Se nærmere i afsnittet Udgiftsskærmbilledet Regnskab De findes følgende skærmbilleder til at se regnskab baseret på de indtastede udgifter/indtægter: Månedsregnskab: Skærmbilledet viser regnskab for den valgte måned og år til dato Regnskab pr. måned: Viser regnskab for hver enkelt måned i året, og totalt for året Regnskab pr. år: Viser regnskab pr. år for den valgte periode. Bemærk at beregninger der er baseret på kørte kilometer (Kilometer pr. liter, Total udgift pr. kilometer m.m.), forudsætter at der er indtastet kilometerstand (Se nedenfor). Andet Under menupunktet økonomi er der endvidere mulighed for at se udviklingen i brændstofprisen under menupunktet Økonomi->Brændstofpris. Indtast kilometerstand Ved hver måneds afslutning aflæses bilen/bilernes kilometerstand, og indtastes i kørebogen ( Menupunktet Biler->Kilometerstand ). Kilometerstanden bruges til at opgøre det samlede antal kørte kilometer i en måned, til brug for beregningerne i Månedsregnskabet. Kilometerstanden bruges ikke i forbindelse med kørebogen eller andre kørselsopgørelser, der udelukkende baseres på de foretagne kørselsregistreringer. Se nærmere i afsnittet: Kilometerstand

7 Hovedskærmbilledet Hovedskærmbilledet består øverst af en værktøjslinie hvorfra man kan komme til de forskellige funktioner i programmet, og i selve skærmbilledet en oversigt over den kørsel der er registreret, samt knapper til at bladre i kørselsoversigten og oprette/rette/se/slette og kopiere kørsel. Knappen Skift bruger i værktøjslinien, bruges til at skifte imellem brugere, såfremt der er oprettet flere brugere i programmet. Bemærk at valg af bruger kun har betydning for registrering af kørsel, som altid er tilknyttet en person. Registrering af driftsudgifter, er derimod knyttet til et registreringsnummer og er personuafhængigt. Se nærmere om kørselsoversigten og registrering af kørsel i afsnittet Kørselsoversigten

8

9 Se/Opret/Ret biler Man kommer til denne funktion ved fra hovedskærmbilledet at vælge menuen Biler->Se/Opret/Ret bil Skærmbilledet indeholder en liste over hvilke biler der er oprettet, og har følgende funktioner som vælges ved at trykke på knapperne i værktøjslinien: Se bil Viser detaljer om den valgte bil. I stedet for at bruge knappen, kan man i stedet dobbeltklikke på den bil man vil se detaljer på. Opret bil Opretter en ny bil Rediger bil Giver mulighed for at rette en eksisterende bil Slet bil Sletter den bil er er valgt i listen Se nærmere i afsnittet Opret/Ret bil Opret/Ret bil Dette skærmbillede bruges til at oprette nye biler og rette i oplysningerne om eksisterende biler. De fleste felter i skærmbilledet er selvforklarende, de øvrige gives der en kort forklaring på nedenfor. Registreringsnummer Dette er det eneste felt der kræves udfyldt, for at oprette en bil. Vigtigt: Når man har opettet en bil, er det ikke muligt senere at rette i registreringsnummeret. Programmet accepterer ikke 2 biler med samme registreringsnummer, selv om den ene bil er solgt Forhandler / Forsikringsselskab I disse 2 felter er der mulighed for at indsætte adresseoplysninger for henholdsvis den forhandler hvor man har købt bilen, og forsikringsselskabet hvor den er forsikret. Alle adresser er gemt i en adressebog. Tryk på knappen Adressebog for at kome ind i adressebogen. Der vises herefter en liste hvorfra man kan vælge adressen. Er adressen ikke allerede oprettet, kan man i dette skærmbillede oprette den.

10 Se nærmere i afsnittet Adressebog. Hvis man vil fjerne en adresse uden at indsætte en ny, gøres dette ved at trykke på knappen Fjern adresse. Salgsdato Når der er indsat en salgsdato på en bil, er det ikke længere muligt at registrere kørsel eller udgifter, på denne bil. Kilometerstand Dette skærmbillede bruges til at indtaste kilometerstand ved afslutningen af hver måned og bruges bla. i Månedregnskabet. Kilometerstand bruges ikke i forbindelse med kørselsmæssige opgørelser, der udelukkende er baseret påden registrerede kørsel. Årsagen til at regnskabet er baseret på kilometerstand, og ikke på kørselsregistreringer er, at regnskabet vil vise det korrekt antal kørte kilometer, selv om man har valgt ikke at registrere privat kørsel. Dobbeltklik på den måned der skal indtastes kilometerstand for, eller marker linien og tryk på knappen Ret kilometerstand. Indtast kilometerstanden ved afslutningen af den valgte måned.

11 Kørselsoversigten Kørselsoversigten på hovedskærmbilletdet, viser den kørsel der er registreret i en given måned. Ovenover kørselsoversigten er en række trykknapper, der bruges dels til at vise en anden måned i kørselsoversigten, dels til at Se, Oprette, Rette, Kopiere og Slette kørsel. Se nærmere om indtastning af kørsel i afsnittet Kørselsskærmbilledet - Indtastning af kørsel.

12 Funktioner i kørselsoversigten Kørselsoversigten har følgende funktioner, som udføres ved at anvende trykknapperne ovenover oversigten: Forrige måned: Bladrer til forrige måned Næste måned: Bladrer til næste måned Opret kørsel: Indtast ny kørsel. I stedet for at bruge trykknappen, kan man trykke Shift+O Ret kørsel: Ret tidligere indtastet kørselsregistrereing. Se kørsel: Se tidligere indtastet kørselsregistrereing. Kopier kørsel: Kopierer den valgte kørselsregistrering, og viser skærmbilledet til indtastning af kørsel, så

13 man har mulighed for at rette oplysningerne inden der gemmes. Gentag kørsel: Gentager den valgte kørselsregistrering et nærmere angivet antal dage. Se afsnittet Gentag kørsel. Dan returkørsel: Denne funktion bruges til hurtigt at oprette returkørsel, ved at kopiere den valgte registrering, bytte om på Fra og Til destination og beregne kilometertæller. I skærmbilledet til registrering af kørsel, skal der herefter blot indtastes tidspunktet for returkørslen. Slet kørsel: Sletter den valgte kørselsregistrering Bemærk: Inden man bruger funktionerne Ret kørsel/se kørsel/kopier kørsel/gentag kørsel/dan returkørsel og Slet kørsel, skal man vælge linien med den kørselsregistrering i kørselsoversigten, som funktionen skal udføres for. Dette gøres ved at klikke på linien. De fleste af funktionerne ovenfor, kan også udføres ved at højreklikke med musen på kørselsoversigten. Kørselsskærmbilledet - Indtastning af kørsel Dette skærmbillede bruges til at Oprette/Rette og se kørselregistreringer. Skærmbilledet vises når man bruger funktionerne Opret kørsel/ret kørsel/kopier kørsel og Dan returkørsel i Kørselsoversigten. Bemærk at såfremt man ikke ønsker at føre en komplet kørebog, er det ikke nødvendigt at indtaste privat kørsel, idet det totale antal kørte kilometer i måneden opgøres ud fra kilometerstand. I de opgørelser hvor der indgår privat kørsel, vil denne altid være beregnet som totalt antal kørte kilometre ifølge indtastning af kilometerstand, minus erhvervsmæssig kørsel. Bemærk dog at en korrekt ført kørebog skal indeholde alt kørsel, også privat, med kilometerstand før og efter kørsel.

14 Felter i skærmbilledet Registreringsnummer Vælg et registreringsnummer fra listen. Listen viser registreringsnumrene på alle biler, der ikke er solgte (Ikke har en salgsdato). Det registreringsnummer som den aktuelle bruger sidst har anvendt, i forbindelse med registrering af kørsel, vil automatsik være sat ind. Dato Indtast dato for kørslen, eller vælg en dato fra kalenderen ved at trykke på knappen til højre for feltet. Dags dato er automatisk indsat. Tidspunkt

15 Indtast tidspunkt for kørslen på formen tt:mm (Time/Minut). Tidspunktet er afgørende for, hvordan kørsel bliver sorteret indenfor dagen i diverse oversigter og udskrifter. Kørselstype Her skal vælges en af de 3 typer kørsel: Kørsel med udbetaling af befordringsgodtgørelse. Dette er kørsel hvor arbejdsgiveren udbetaler godtgørelse for kørsel. Kørsel med skattemæssig fradrag. Dette er normal arbejdsmæssig kørsel, hvor arbejdsgiveren ikke udbetaler godtgørelse for kørsel. Anden erhvervsmæssig kørsel. Denne type kan anvendes hvis man foretager erhvervsmæssig kørsel som der hverken udbetales befordringsgodtgørelse fra arbejdsgiveren for, eller som berettiger til kørselsfrdrag. Kørsel registreret med denne type vil derfor hverken tælle med i beregning af befordringsfrdrag, eller beregninger i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse fra arbejdsgiveren, men vil optræde som erhvervsmæssig kørsel i diverse oversigter. Denne kørseltype kan for eksempel anvendes hvis det eneste man ønsker at opgøre, er kørsel fordelt på privat og erhvervsmæssig kørsel Privat kørsel. Bemærkninger: Såfremt der udbetales godtgørelse fra arbejdsgiveren, skal kørslen altid registreres som Kørsel med udbetaling af befordringsgodtgørelse, uanset om kørslen falder ind under 60 dages reglen. I de skattemæssige oversigter, opgøres kørsel der falder ind under 60 dages reglen, automatisk som kørsel med fradrag. Formål med kørsel Her angives formålet med kørslen f.eks.: Konsulentassistance Kundebesøg Besøg hos tante Anna Man kan vælge et tidligere indtastet formål, ved at trykke på pilen til højre for feltet. Man kan også vælge et tidligere indtastet formål, ved at indtaste de første bogstaver i formålet. Arbejdsplads Dette felt er specielt relateret til opgørelse af 60 dages reglen, idet det angiver det arbejdssted 60 dages reglen opgøres for. Det er derfor vigtigt at man indtaster nøjagtig den samme arbejdsplads, hver gang man arbejder hos en given kunde/lokation.

16 Man kan vælge en tidligere indtastet arbejdsplads, ved at trykke på pilen til højre for feltet. Man kan også vælge en tidligere indtastet arbejdsplads, ved at indtaste de første bogstaver i arbejdspladsen. Kørsel Fra/Til Her indtastes hvorfra og hvortil der er kørt, samt kilometertæller ved start og slutning af kørsel. Såfremt man ikke fører en komplet kørebog, hvor der skal være sammenhæng imellem alle kilometæller aflæsningerne, kan man indtaste 0 i Kilometertæller Fra, og distancen i Kilometertæller Til. Hvis man har oprettet en rute for den pågældende distance, kan denne indsættes ved at trykke på knappent Indsæt rute. Der vises herefter et skærmbillede, hvorfra man kan vælge ruten ved enten at dobbeltklikke på den, eller ved at markere den og trykke OK. Man kan endvidere indtaste kilometertæller ved kørslens start, hvorefter det så er kilometertæller ved kørslens start + rute distancen der indsættes i kørselsskærmbilledet. Hvis man vil bytte om på Fra/Til destination, afkrydses feltet Indsæt som retur rute. Hjemadresse Bemærk: Dette felt kun er relevant for de skattemæssige opgørelser når der er tale om kørsel med udbetaling af befordringsgodtgørelse fra arbejdsgiveren (Når der er valgt kørselstype Kørsel med udbetaling af befordringsgodtgørelse). Såfremt man kører til en arbejdplads og kørslen til/fra arbejdspladsen sker fra hjemmet, tæller denne kørsel med i 60 dages reglen. Det skal derfor angives såfremt kørsel er sket til/fra hjemmet. Dette gøres ved at sætte kryds i feltet Hjemadresse ud for henholdsvis Til eller Fra feltet såfremt en af disse er hjemadressen. Når man har sat kryds ud for en hjemadresse, er det muligt at gemme denne til senere brug, ved at trykke på knappen Gem hjemadr.. Når man har gemt hjemadressen kan man senere hente den ind i felterne Fra/Til ved at trykke på knapperne Hent hjemadr. ud for disse felter. Når man har gemt hjemadressen vil der desuden automatisk blive sat kryds i Hjemadresse feltet, såfremt man har valgt hjemadressen fra listerne i Fra/Til Tips til at lette indtastningen Opret Ruter for de ruter der køres gentagne gange Brug følgende funktioner i Kørselsoversigten: Kopier kørsel: Kopiere den aktuelle kørselsregistrering i skærmbilledet til en ny registrering, hvor man blot skal indtaste dato og tidspunkt. Gentag kørsel: Bruges til at gentage en kørselsregistrering i en periode Dan returkørsel: Bruges når man har foretaget en registrering, og ønsker at oprette en registrering for kørsel retur.

17 Ruter For at lette indtastningen af kørsel, er det muligt at oprette ruter med Fra/Til destination og Distance. Ruten kan herefter vælges fra en liste når man indtaster kørsel, så man undgår manuel indtastning. Ruter findes i menuen Kørsel->Ruter. Fra rute skærmbilledet kan man oprette, rette og slette ruter. Der er desuden mulighed for at kopiere ruter fra både den aktuelle bruger og andre brugere. Læs nærmere om dette i afsnittet Kopier ruter. Oprettelse af ny rute Tryk på knappen Opret ny rute i Rute skærmbilledet for at oprette en ny rute. Der vises herefter et skærmbillede, hvor ruten kan indtastes. Skærmbilledet indeholder følgende felter:

18 Fra Her indtastes en kort beskrivelse af hvorfra der køres. Til Her indtastes en kort beskrivelse af hvortil der køres. Adresse (Fra/Til) Da det kun er muligt at indtaste en kort tekst i Fra/Til felterne af hensyn til den fysiske begrænsining i pladsen på rapportudskrifter, er det her muligt at angive den fulde adresse for Fra/Til destination. Tryk på knappen Adressebog for at indsætte en adresse fra Adressebogen (Se nærmere i afsnittet Adressebog). Tryk på knappen Fjern adresse for at fjerne en tidligere indsat adresse.

19 Beskrivelse Her kan eventuelt indtastes en bekskrivelse af ruten. Distance Indtast rutens distance i hele kilometer. Bemærk: Der skal kun oprettes rute den ene vej, da det ved indtastning af kørsel, er muligt at angive at der skal byttes om på Fra/Til destination ved rutevalg. Kopier rute Det er muligt at kopiere ruter både fra den aktuelle bruger og fra andre brugere. Man kommer til skærmbilledet Kopier rute, ved at trykke på knappen Kopier rute i værktøjslinien i Rute skærmbilledet. I boksen Kopier fra bruger, vælges den bruger som ruten skal kopieres fra. Tryk herefter på knappen Kopier rute til højre for boksen, eller den tilsvarende knap i værktøjslinien.

20 Kørebog Kørebogen anvendes som dokumentation overfor skattevæsenet, i forbindelse med befordringsfradrag og udbetaling af befordringsgodtgørelse. Kørebogen findes i menuen Kørsel->Kørebog. Indtast Fra og Til dato samt Registreringsnummer og tryk på enten knappen Dan kørebog i værktøjslinien, den tilsvarende knap ved siden af registreringsnummer feltet eller tryk ALT+D. I yderste højre kolonne ses den beskatningstype kørslen falder ind under. Nederst i skærmbilledet, kan man se det totale antal kilometer for hver beskatningstype i den valgte måned. Kommentarer til sum felter og beskatningstyper Kilometer ialt

21 Det totale antal kilometer der er kørt i måneden Fradragsberettigede kilometer Summen i dette felt består af kørsel der er registreret som fradragsberettiget, fratrukket det i skattereglerne fastsatte fradrag af kilometer pr. dag, tillagt kørsel der er registreret med befordringsgodtgørelse, men falder ind under 60 dages reglen (D.v.s. at befordringsgodtgørelsen er skattepligtig, men man i stedet har fradrag for de kørte kilometer) 0: Privat kørsel Kørsel der er registreret som privat kørsel 1: Befordringsfradrag Det totale antal kilometer der er registreret som fradragsberettigede. Det i skattereglerne fastsatte fradrag af kilometer pr. dag, er ikke trukket fra. 2: Befordringsgodtgørelse - Under 60 dage - Under km Antal kilometer med udbetaling af befordringsgodtgørelse, som ikke overstiger km i indeværende år, og som ikke falder ind under 60 dages reglen. 3: Befordringsgodtgørelse - Under 60 dage - Over km Antal kilometer med udbetaling af befordringsgodtgørelse som overstiger km i indeværende år, eksklusiv kørsel der falder ind under 60 dages reglen. 4: Befordringsgodtgørelse - Over 60 dage Antal kilometer med udbetaling af befordringsgodtgørelse, som falder ind under 60 dages reglen. Se endvidere afsnittene Regler for udbetaling af befordringsgodtgørelse og Regler for beregning af befordringsfradrag. Vigtigt: Opgørelsen af kilometer på beskatningtyper, må kun betragtes som vejledende, da der ikke i beregningerne er taget højde for de forskellige særtilfælde der kan forekomme. Det er derfor vigtigt, selv at gennemgå den registrerede kørsel og regelsættende for befordringsfradrag og befordringgodtgørelse. Hvis kørslen har været foretaget i flere forskellige biler, skal der udskrives en separat kørebog for hver af disse biler. Dette skyldes at Kilometertæller Fra og Til, ellers ikke vil hænge sammen. De skattemæssige beregninger nederst i skærmbilledet, er imidlertid uafhængige af om der er kørt i flere biler, da fradrag m.m. knytter sig til en person, og ikke til en bil.

22 Befordringsfradrag Skærmbilledet bruges til beregning af befordringsfradrag, i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelsen. Se nærmere om reglerne for beregning af befordringsfradrag i afsnittet Regler for beregning af befordringsfradrag. Skærmbilledets opbygning I venstre side af skærmbilledet viser for hver dag, det antal kilometer der beregnes fradrag for på den pågældende dag, fordelt på de kilometerintervaller der bruges ved beregningen af fradraget. Disse er: 0-24 : Ingen fradrag : Høj fradragssats Over 100 : Lav fradragssats I højre side af skærmbilledet opgøres det totale antal kilometer pr. interval, og de tilhørende satser kan indtastet, hvorefter det samlede befordringsfradrag kan beregnes.

23 Skærmbilledets brug Vælg perioden der ønskes beregnet fradrag for (År, Fra- og Til-måned), og tryk på knappen Udsøg. Den fradragsberettigede kørsel i perioden (Inklusiv kørsel der falder ind under 60 dages reglen),vises nu, opgjort pr. dag, i oversigten i venstre side af skærmbilledet. Man kan se hvilken kørsel der indgår i opgørelsen for en given dag, ved at dobbelt-klikke på den pågældende dag (Eller alternativt vælge dagen med musen, og trykker på knappen Specifikation af kørsel ).

24 I højre side af skærmbilledet, vises summen af de fradragsberettigede kilometer, fordelt på fradrags intervaller. Indtast fradragssatserne ud for fradragsintervallerne. Fradragssatserne kan findes på Told- og Skat's hjemmeside Hvis der tidligere har været indtastet satser for det pågældende år, vil disse blive vist automatisk, således at man undgår at indtaste dem igen. Tryk på knappen Beregn fradrag, når satserne er indtastede. Herefter vises fradraget i den yderste venstre kolonne. 60 Dages regel Skærmbilledet bruges til pr. arbejdplads, at vise hvor mange dage der indgår i optælling af 60 dages reglen. Vedrørende 60 dages reglen, så se nærmere i afsnittet Regler for udbetalig af befordringsgodtgørelse. Opgørelsen har følgende kolonner: Arbejdsplads Arbejdsplads der er kørt til Antal gange Antal gange der er kørt til arbejdspladsen, og som tæller med i 60 dages reglen. Første dag Første dag der indgår i beregning af 60 dages regel Sidste dag

25 Sidste dag der indgår i beregning af 60 dages regel Bemærkninger Når Antal gange overskrider 60, er kørsel til den pågældene arbejdsplads omfattet af 60 dages reglen Husk at antal gange ikke nødvendigvis er det totale antal gange der er kørt til arbejdspladsen, da optællingen af antal gange nulstilles efter at der ikke er kørt til en given arbejdsplads i 60 dage, og optælling er afgrænset til en periode på 2 år tilbage i tiden. Af samme årsag, er Første dag ikke nødvendigvis den første dag der er kørt til arbejdspladsen. Fordeling Erhverv/Privat Man kommer til skærmbilledet Fordeling Erhverv/Privat via menuen Kørsel->Fordeling Erhverv/Privat Skærmbilledet viser fordelingen af kørte kilometer og den procentvise fordeling, imellem erhvervsmæssig og privat kørsel. Under erhvervsmæssig kørsel medtages kørsel der er registreret med kørselstyperne Kørsel med udbetaling af befordringsgodtgørelse, Kørsel med skattemæssigt fradrag og Anden Erhvervsmæssig kørsel. Man kan vælge at se fordelingen for alt kørsel foretaget af den aktuelle bruger, eller alt kørsel foretaget af den aktuelle bruger i en bestemt bil, ved enten at lade feltet Registreringsnummer være blankt, eller vælge et registreringsnummer fra listen. Bemærk at det er kun den kørsel der rent faktisk er foretaget registreringer for der medtages. Der tages derfor ikke hensyn til den kilometerstand der eventuelt er registreret i skærmbilledet Kilometerstand. Tip: Hvis man kun ønsker at registrere erhvervsmæssig kørsel, men alligevel gerne vil se fordelingen imellem erhvervsmæssig og privat kørsel, kan man se denne i skærmbillederne Regnskab pr. år og Regnskab pr. måned under menuen Økonomi. Her beregnes privat kørsel som forskellen imellem den registrerede erhvervsmæssige kørsel, og det totalt antal kørte kilometer ifølge den registrerede kilometerstand. Adhoc forespørgsler I skærmbilledet Adhoc forespørgsler kan man udsøge kørsel ud fra en en kombination af forskellige søgekriterier. Man kommer til skærmbilledet via menuen Kørsel->Adhoc forespørgsler.

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere