Kørebogen. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørebogen. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Kørebogen Indholdsfortegnelse Kørebogen... 1 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kom godt igang... 5 Opret brugere... 5 Se nærmere i afsnittet Brugere Opret biler... 5 Efter at de fornødne brugere er oprettet, skal man oprette de biler der skal indtastes kørsel og udgifter på... 5 Disse oprettes via menuen Biler->Se/Opret/Ret bil Se nærmere i afsnittet Opret/Ret bil Opret ruter... 5 Ruter oprettes via menuen Kørsel->Ruter Se nærmere i afsnittet Ruter Indtast kørsel... 5 Se nærmere i afsnittene Kørselsoversigten og Kørselsskærmbilledet - Indtastning af kørsel... 5 Økonomi... 6 Registrering af udgifter indtægter... 6 Indtastningen foretages via menupunktet Økonomi-> Registrer/Se udgifter... 6 Se nærmere i afsnittet Udgiftsskærmbilledet... 6 Regnskab... 6 Andet... 6 Indtast kilometerstand... 6 Se nærmere i afsnittet: Kilometerstand... 6 Hovedskærmbilledet... 7 Se nærmere om kørselsoversigten og registrering af kørsel i afsnittet Kørselsoversigten... 7 Se/Opret/Ret biler... 9 Man kommer til denne funktion ved fra hovedskærmbilledet at vælge menuen Biler->Se/Opret/Ret bil 9 Opret/Ret bil... 9 Dette skærmbillede bruges til at oprette nye biler og rette i oplysningerne om eksisterende biler De fleste felter i skærmbilledet er selvforklarende, de øvrige gives der en kort forklaring på nedenfor. 9 Registreringsnummer... 9 Dette er det eneste felt der kræves udfyldt, for at oprette en bil Vigtigt:... 9 Forhandler / Forsikringsselskab... 9 Se nærmere i afsnittet Adressebog Hvis man vil fjerne en adresse uden at indsætte en ny, gøres dette ved at trykke på knappen Fjern adresse

2 Salgsdato Kilometerstand Kørselsoversigten Se nærmere om indtastning af kørsel i afsnittet Kørselsskærmbilledet - Indtastning af kørsel Funktioner i kørselsoversigten Bemærk: De fleste af funktionerne ovenfor, kan også udføres ved at højreklikke med musen på kørselsoversigten Kørselsskærmbilledet - Indtastning af kørsel Felter i skærmbilledet Registreringsnummer Dato Tidspunkt Kørselstype Bemærkninger: Formål med kørsel Arbejdsplads Kørsel Fra/Til Hjemadresse Tips til at lette indtastningen Opret Ruter for de ruter der køres gentagne gange Ruter Ruter findes i menuen Kørsel->Ruter Oprettelse af ny rute Fra Her indtastes en kort beskrivelse af hvorfra der køres Til Her indtastes en kort beskrivelse af hvortil der køres Adresse (Fra/Til) Beskrivelse Her kan eventuelt indtastes en bekskrivelse af ruten Distance Indtast rutens distance i hele kilometer Kopier rute Kørebog Kørebogen findes i menuen Kørsel->Kørebog Kommentarer til sum felter og beskatningstyper Kilometer ialt Det totale antal kilometer der er kørt i måneden Fradragsberettigede kilometer Kørsel der er registreret som privat kørsel Antal kilometer med udbetaling af befordringsgodtgørelse, som falder ind under 60 dages reglen Vigtigt: Befordringsfradrag Skærmbilledet bruges til beregning af befordringsfradrag, i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelsen

3 Skærmbilledets opbygning Skærmbilledets brug Vælg perioden der ønskes beregnet fradrag for (År, Fra- og Til-måned), og tryk på knappen Udsøg Dages regel Skærmbilledet bruges til pr. arbejdplads, at vise hvor mange dage der indgår i optælling af 60 dages reglen Vedrørende 60 dages reglen, så se nærmere i afsnittet Regler for udbetalig af befordringsgodtgørelse Arbejdsplads Arbejdsplads der er kørt til Antal gange Antal gange der er kørt til arbejdspladsen, og som tæller med i 60 dages reglen Første dag Første dag der indgår i beregning af 60 dages regel Sidste dag Sidste dag der indgår i beregning af 60 dages regel Bemærkninger Når Antal gange overskrider 60, er kørsel til den pågældene arbejdsplads omfattet af 60 dages reglen Fordeling Erhverv/Privat Adhoc forespørgsler Man kommer til skærmbilledet via menuen Kørsel->Adhoc forespørgsler Tryk på knappen Udsøg i værktøjslinien Graf - Kørsel pr. år Grafen viser det akkummulerede antal kørte kilometer pr. måned, for et eller flere år Bemærk: Eksporter kørselsregistreringer Man kommer til eksport funktionen via menuen Kørsel->Eksporter kørselsregistreringer Skærmbilledet og dets felter I boksen Valg af felter, vælges hvilke felter der ønskes medtaget Når man er klar til at eksporterer kørselsregistreringerne trykkes på knappen Eksporter Posteringsoversigt - Udgifter/Indtægter Udsøg poster Kolonnevalg Oprette/Rette/Se Udgiftsskærmbilledet Registreringsnummer. Registreringsnummer på den bil udgiften vedrører. Vælg et registreringsnummer fra Dato. Dato udgiften er afholdt Udgiftstype. Vælg en udgiftstype fra listen Tekst. En valgfri tekst Beløb. Indtast beløb og vælg fra listen til højre for beløbet, om det er en udgift eller indtægt Månedsregnskab Månedsregnskabet viser udgifter/indtægter for den valgte måned samt akkummuleret fra starten af året Månedregnskab findes i menuen Økonomi->Månedsregnskab... 31

4 Vælg registreringnummer, år og måned som regnskabet skal dannes for, og tryk på knappen Dan regnskab Vigtigt: Regnskab pr. måned Regnskab pr. måned viser regnskab for hver enkelt måned, samt total for året Regnskab pr. måned findes under menuen Økonomi->Regnskab pr. måned For at se regnskab for et andet år/anden bil, vælg pågældende år/bil i de 2 lister foroven i skærmbilledet Bemærk: Regnskab pr. år Regnskab pr. år viser regnskab for hver enkelt år i den valgte periode, samt totalt for perioden Regnskab pr. år findes under menuen Økonomi->Regnskab pr.år Bemærk: Røde tal med negativt fortegn er Indtægter Udviklingen i brændstofpris Skærmbilledet findes i menuen Økonomi->Brændstofpris Brugere Der kan tilføjes et i praksis ubegrænset antal bruger Brugere findes i menupunktet Diverse->Brugere Bemærk: Da licensen til programmet er tilknyttet til den bruger, der blev oprettet første gang Brugernavnet skal være mindst 6 karakterer lang, og kan maksimalt være 50 karakterer langt Adressebog Sikkerhedskopiering Skærmbilledet findes under menuen Diverse->Sikkerhedskopiering i Hovedskærmbilledet Gentag kørsel Dette skærmbillede bruges til at gentage en eksisterende kørselsregistrering et antal dage Opret/Ret/Se adresse Skærmbilledet Adresse bruges til at Oprette, Rette eller Se adresseoplysninger Regler for udbetaling af befordringsgodtgørelse Hvad er skattefri befordringsgodtgørelse Satser Regler for beregning af befordringsfradrag Befordringsfradrag beregnes for transport imellem hjem og arbejde Fradraget opgøres som antallet af arbejdsdage gange et kilometerfradrag pr. arbejdsdag med befordring Flytning af programmet til en anden PC Gå ind i det bibliotek på den gamle PC hvor kørebogen er installeret I biblioteket c:\programmer\korselsregnskab ligger følgende databasefiler Korsel10.mdb Den databasefil man her skal bruge, er den der hedder Korsel12.mdb Kopier herefter databasefilen til f.eks. en CD-rom Installer Kørebogen på den nye PC Registrering af programmet Indtast registreringskoden og tryk på OK Hvordan får jeg yderligere hjælp... 42

5 Kom godt igang Nedenfor gives en kort trinvis introduktion til hvordan man kommer igang med at anvende programmet, med links til de afsnit hvor de forkellige funktioner er nærmere beskrevet. Når der nedenfor angives at man skal anvende et bestemt menupunkt, menes der altid et menupunkt i Hovedskærmbilledets værktøjslinie. Opret brugere Den første gang man starter programmet op, bliver man bedt om at oprette en bruger. Hvis der er behov for at oprette yderligere brugere, så oprettes disse via menuen Diverse->Tilføj/Fjern brugere på hovedskærmbilledet. Se nærmere i afsnittet Brugere. Opret biler Efter at de fornødne brugere er oprettet, skal man oprette de biler der skal indtastes kørsel og udgifter på. Disse oprettes via menuen Biler->Se/Opret/Ret bil. Se nærmere i afsnittet Opret/Ret bil. Opret ruter Hvis man har bestemte ruter man kører gentagne gange, vil disse med fordel kunne oprettes i Kørebogen. Dette vil gøre det betydeligt lettere senere at registrere kørsel på disse ruter, idet fra/til og distance kan indsættes ved at vælge ruten fra en liste, i stedet for at skulle indtaste oplysningerne. Ruter oprettes via menuen Kørsel->Ruter. Se nærmere i afsnittet Ruter. Indtast kørsel Du er nu klar til at indtaste dine kørselsregistreringer. Kørselregistreringerne indtastes i Hovedskærmbilledet, hvor der også er en oversigt over hvilken kørsel der er registreret. Se nærmere i afsnittene Kørselsoversigten og Kørselsskærmbilledet - Indtastning af kørsel Under menuen Kørsel i hovedskærmbilledet, findes følgende oversigter/rapporter: Kørebog som giver mulighed for udskrift af kørebog med opgørelse af kørsel i skattemæssig sammenhæng Befordringsfradrag som viser fradragsberettigeg kørsel, og giver mulighed at beregne det skattemæssige

6 fradrag. 60 Dages regel som viser hvor mange dage inden for 60 dages reglen man har kørt til en arbejdsplads Fordeling Erhverv/Privat viser fordelingen af kørte kilometer og den procentvise fordeling imellem erhvervsmæssig og privat kørsel Adhoc forespørgsler som giver mulighed for udsøgning af kørselregistreringer, på grundlag af en række udsøgningskriterier Graf - Kørsel pr. år. Graf der viser akkummuleret antal kørte kilometer hen over året, for et eller flere år. Økonomi Registrering af udgifter indtægter Der er mulighed for at indtaste de udgifter/indtægter der har været på de enkelte biler, og efterfølgende få en opgørelse af måneden/årets udgifter/indtægter. Indtastningen foretages via menupunktet Økonomi-> Registrer/Se udgifter Se nærmere i afsnittet Udgiftsskærmbilledet Regnskab De findes følgende skærmbilleder til at se regnskab baseret på de indtastede udgifter/indtægter: Månedsregnskab: Skærmbilledet viser regnskab for den valgte måned og år til dato Regnskab pr. måned: Viser regnskab for hver enkelt måned i året, og totalt for året Regnskab pr. år: Viser regnskab pr. år for den valgte periode. Bemærk at beregninger der er baseret på kørte kilometer (Kilometer pr. liter, Total udgift pr. kilometer m.m.), forudsætter at der er indtastet kilometerstand (Se nedenfor). Andet Under menupunktet økonomi er der endvidere mulighed for at se udviklingen i brændstofprisen under menupunktet Økonomi->Brændstofpris. Indtast kilometerstand Ved hver måneds afslutning aflæses bilen/bilernes kilometerstand, og indtastes i kørebogen ( Menupunktet Biler->Kilometerstand ). Kilometerstanden bruges til at opgøre det samlede antal kørte kilometer i en måned, til brug for beregningerne i Månedsregnskabet. Kilometerstanden bruges ikke i forbindelse med kørebogen eller andre kørselsopgørelser, der udelukkende baseres på de foretagne kørselsregistreringer. Se nærmere i afsnittet: Kilometerstand

7 Hovedskærmbilledet Hovedskærmbilledet består øverst af en værktøjslinie hvorfra man kan komme til de forskellige funktioner i programmet, og i selve skærmbilledet en oversigt over den kørsel der er registreret, samt knapper til at bladre i kørselsoversigten og oprette/rette/se/slette og kopiere kørsel. Knappen Skift bruger i værktøjslinien, bruges til at skifte imellem brugere, såfremt der er oprettet flere brugere i programmet. Bemærk at valg af bruger kun har betydning for registrering af kørsel, som altid er tilknyttet en person. Registrering af driftsudgifter, er derimod knyttet til et registreringsnummer og er personuafhængigt. Se nærmere om kørselsoversigten og registrering af kørsel i afsnittet Kørselsoversigten

8

9 Se/Opret/Ret biler Man kommer til denne funktion ved fra hovedskærmbilledet at vælge menuen Biler->Se/Opret/Ret bil Skærmbilledet indeholder en liste over hvilke biler der er oprettet, og har følgende funktioner som vælges ved at trykke på knapperne i værktøjslinien: Se bil Viser detaljer om den valgte bil. I stedet for at bruge knappen, kan man i stedet dobbeltklikke på den bil man vil se detaljer på. Opret bil Opretter en ny bil Rediger bil Giver mulighed for at rette en eksisterende bil Slet bil Sletter den bil er er valgt i listen Se nærmere i afsnittet Opret/Ret bil Opret/Ret bil Dette skærmbillede bruges til at oprette nye biler og rette i oplysningerne om eksisterende biler. De fleste felter i skærmbilledet er selvforklarende, de øvrige gives der en kort forklaring på nedenfor. Registreringsnummer Dette er det eneste felt der kræves udfyldt, for at oprette en bil. Vigtigt: Når man har opettet en bil, er det ikke muligt senere at rette i registreringsnummeret. Programmet accepterer ikke 2 biler med samme registreringsnummer, selv om den ene bil er solgt Forhandler / Forsikringsselskab I disse 2 felter er der mulighed for at indsætte adresseoplysninger for henholdsvis den forhandler hvor man har købt bilen, og forsikringsselskabet hvor den er forsikret. Alle adresser er gemt i en adressebog. Tryk på knappen Adressebog for at kome ind i adressebogen. Der vises herefter en liste hvorfra man kan vælge adressen. Er adressen ikke allerede oprettet, kan man i dette skærmbillede oprette den.

10 Se nærmere i afsnittet Adressebog. Hvis man vil fjerne en adresse uden at indsætte en ny, gøres dette ved at trykke på knappen Fjern adresse. Salgsdato Når der er indsat en salgsdato på en bil, er det ikke længere muligt at registrere kørsel eller udgifter, på denne bil. Kilometerstand Dette skærmbillede bruges til at indtaste kilometerstand ved afslutningen af hver måned og bruges bla. i Månedregnskabet. Kilometerstand bruges ikke i forbindelse med kørselsmæssige opgørelser, der udelukkende er baseret påden registrerede kørsel. Årsagen til at regnskabet er baseret på kilometerstand, og ikke på kørselsregistreringer er, at regnskabet vil vise det korrekt antal kørte kilometer, selv om man har valgt ikke at registrere privat kørsel. Dobbeltklik på den måned der skal indtastes kilometerstand for, eller marker linien og tryk på knappen Ret kilometerstand. Indtast kilometerstanden ved afslutningen af den valgte måned.

11 Kørselsoversigten Kørselsoversigten på hovedskærmbilletdet, viser den kørsel der er registreret i en given måned. Ovenover kørselsoversigten er en række trykknapper, der bruges dels til at vise en anden måned i kørselsoversigten, dels til at Se, Oprette, Rette, Kopiere og Slette kørsel. Se nærmere om indtastning af kørsel i afsnittet Kørselsskærmbilledet - Indtastning af kørsel.

12 Funktioner i kørselsoversigten Kørselsoversigten har følgende funktioner, som udføres ved at anvende trykknapperne ovenover oversigten: Forrige måned: Bladrer til forrige måned Næste måned: Bladrer til næste måned Opret kørsel: Indtast ny kørsel. I stedet for at bruge trykknappen, kan man trykke Shift+O Ret kørsel: Ret tidligere indtastet kørselsregistrereing. Se kørsel: Se tidligere indtastet kørselsregistrereing. Kopier kørsel: Kopierer den valgte kørselsregistrering, og viser skærmbilledet til indtastning af kørsel, så

13 man har mulighed for at rette oplysningerne inden der gemmes. Gentag kørsel: Gentager den valgte kørselsregistrering et nærmere angivet antal dage. Se afsnittet Gentag kørsel. Dan returkørsel: Denne funktion bruges til hurtigt at oprette returkørsel, ved at kopiere den valgte registrering, bytte om på Fra og Til destination og beregne kilometertæller. I skærmbilledet til registrering af kørsel, skal der herefter blot indtastes tidspunktet for returkørslen. Slet kørsel: Sletter den valgte kørselsregistrering Bemærk: Inden man bruger funktionerne Ret kørsel/se kørsel/kopier kørsel/gentag kørsel/dan returkørsel og Slet kørsel, skal man vælge linien med den kørselsregistrering i kørselsoversigten, som funktionen skal udføres for. Dette gøres ved at klikke på linien. De fleste af funktionerne ovenfor, kan også udføres ved at højreklikke med musen på kørselsoversigten. Kørselsskærmbilledet - Indtastning af kørsel Dette skærmbillede bruges til at Oprette/Rette og se kørselregistreringer. Skærmbilledet vises når man bruger funktionerne Opret kørsel/ret kørsel/kopier kørsel og Dan returkørsel i Kørselsoversigten. Bemærk at såfremt man ikke ønsker at føre en komplet kørebog, er det ikke nødvendigt at indtaste privat kørsel, idet det totale antal kørte kilometer i måneden opgøres ud fra kilometerstand. I de opgørelser hvor der indgår privat kørsel, vil denne altid være beregnet som totalt antal kørte kilometre ifølge indtastning af kilometerstand, minus erhvervsmæssig kørsel. Bemærk dog at en korrekt ført kørebog skal indeholde alt kørsel, også privat, med kilometerstand før og efter kørsel.

14 Felter i skærmbilledet Registreringsnummer Vælg et registreringsnummer fra listen. Listen viser registreringsnumrene på alle biler, der ikke er solgte (Ikke har en salgsdato). Det registreringsnummer som den aktuelle bruger sidst har anvendt, i forbindelse med registrering af kørsel, vil automatsik være sat ind. Dato Indtast dato for kørslen, eller vælg en dato fra kalenderen ved at trykke på knappen til højre for feltet. Dags dato er automatisk indsat. Tidspunkt

15 Indtast tidspunkt for kørslen på formen tt:mm (Time/Minut). Tidspunktet er afgørende for, hvordan kørsel bliver sorteret indenfor dagen i diverse oversigter og udskrifter. Kørselstype Her skal vælges en af de 3 typer kørsel: Kørsel med udbetaling af befordringsgodtgørelse. Dette er kørsel hvor arbejdsgiveren udbetaler godtgørelse for kørsel. Kørsel med skattemæssig fradrag. Dette er normal arbejdsmæssig kørsel, hvor arbejdsgiveren ikke udbetaler godtgørelse for kørsel. Anden erhvervsmæssig kørsel. Denne type kan anvendes hvis man foretager erhvervsmæssig kørsel som der hverken udbetales befordringsgodtgørelse fra arbejdsgiveren for, eller som berettiger til kørselsfrdrag. Kørsel registreret med denne type vil derfor hverken tælle med i beregning af befordringsfrdrag, eller beregninger i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse fra arbejdsgiveren, men vil optræde som erhvervsmæssig kørsel i diverse oversigter. Denne kørseltype kan for eksempel anvendes hvis det eneste man ønsker at opgøre, er kørsel fordelt på privat og erhvervsmæssig kørsel Privat kørsel. Bemærkninger: Såfremt der udbetales godtgørelse fra arbejdsgiveren, skal kørslen altid registreres som Kørsel med udbetaling af befordringsgodtgørelse, uanset om kørslen falder ind under 60 dages reglen. I de skattemæssige oversigter, opgøres kørsel der falder ind under 60 dages reglen, automatisk som kørsel med fradrag. Formål med kørsel Her angives formålet med kørslen f.eks.: Konsulentassistance Kundebesøg Besøg hos tante Anna Man kan vælge et tidligere indtastet formål, ved at trykke på pilen til højre for feltet. Man kan også vælge et tidligere indtastet formål, ved at indtaste de første bogstaver i formålet. Arbejdsplads Dette felt er specielt relateret til opgørelse af 60 dages reglen, idet det angiver det arbejdssted 60 dages reglen opgøres for. Det er derfor vigtigt at man indtaster nøjagtig den samme arbejdsplads, hver gang man arbejder hos en given kunde/lokation.

16 Man kan vælge en tidligere indtastet arbejdsplads, ved at trykke på pilen til højre for feltet. Man kan også vælge en tidligere indtastet arbejdsplads, ved at indtaste de første bogstaver i arbejdspladsen. Kørsel Fra/Til Her indtastes hvorfra og hvortil der er kørt, samt kilometertæller ved start og slutning af kørsel. Såfremt man ikke fører en komplet kørebog, hvor der skal være sammenhæng imellem alle kilometæller aflæsningerne, kan man indtaste 0 i Kilometertæller Fra, og distancen i Kilometertæller Til. Hvis man har oprettet en rute for den pågældende distance, kan denne indsættes ved at trykke på knappent Indsæt rute. Der vises herefter et skærmbillede, hvorfra man kan vælge ruten ved enten at dobbeltklikke på den, eller ved at markere den og trykke OK. Man kan endvidere indtaste kilometertæller ved kørslens start, hvorefter det så er kilometertæller ved kørslens start + rute distancen der indsættes i kørselsskærmbilledet. Hvis man vil bytte om på Fra/Til destination, afkrydses feltet Indsæt som retur rute. Hjemadresse Bemærk: Dette felt kun er relevant for de skattemæssige opgørelser når der er tale om kørsel med udbetaling af befordringsgodtgørelse fra arbejdsgiveren (Når der er valgt kørselstype Kørsel med udbetaling af befordringsgodtgørelse). Såfremt man kører til en arbejdplads og kørslen til/fra arbejdspladsen sker fra hjemmet, tæller denne kørsel med i 60 dages reglen. Det skal derfor angives såfremt kørsel er sket til/fra hjemmet. Dette gøres ved at sætte kryds i feltet Hjemadresse ud for henholdsvis Til eller Fra feltet såfremt en af disse er hjemadressen. Når man har sat kryds ud for en hjemadresse, er det muligt at gemme denne til senere brug, ved at trykke på knappen Gem hjemadr.. Når man har gemt hjemadressen kan man senere hente den ind i felterne Fra/Til ved at trykke på knapperne Hent hjemadr. ud for disse felter. Når man har gemt hjemadressen vil der desuden automatisk blive sat kryds i Hjemadresse feltet, såfremt man har valgt hjemadressen fra listerne i Fra/Til Tips til at lette indtastningen Opret Ruter for de ruter der køres gentagne gange Brug følgende funktioner i Kørselsoversigten: Kopier kørsel: Kopiere den aktuelle kørselsregistrering i skærmbilledet til en ny registrering, hvor man blot skal indtaste dato og tidspunkt. Gentag kørsel: Bruges til at gentage en kørselsregistrering i en periode Dan returkørsel: Bruges når man har foretaget en registrering, og ønsker at oprette en registrering for kørsel retur.

17 Ruter For at lette indtastningen af kørsel, er det muligt at oprette ruter med Fra/Til destination og Distance. Ruten kan herefter vælges fra en liste når man indtaster kørsel, så man undgår manuel indtastning. Ruter findes i menuen Kørsel->Ruter. Fra rute skærmbilledet kan man oprette, rette og slette ruter. Der er desuden mulighed for at kopiere ruter fra både den aktuelle bruger og andre brugere. Læs nærmere om dette i afsnittet Kopier ruter. Oprettelse af ny rute Tryk på knappen Opret ny rute i Rute skærmbilledet for at oprette en ny rute. Der vises herefter et skærmbillede, hvor ruten kan indtastes. Skærmbilledet indeholder følgende felter:

18 Fra Her indtastes en kort beskrivelse af hvorfra der køres. Til Her indtastes en kort beskrivelse af hvortil der køres. Adresse (Fra/Til) Da det kun er muligt at indtaste en kort tekst i Fra/Til felterne af hensyn til den fysiske begrænsining i pladsen på rapportudskrifter, er det her muligt at angive den fulde adresse for Fra/Til destination. Tryk på knappen Adressebog for at indsætte en adresse fra Adressebogen (Se nærmere i afsnittet Adressebog). Tryk på knappen Fjern adresse for at fjerne en tidligere indsat adresse.

19 Beskrivelse Her kan eventuelt indtastes en bekskrivelse af ruten. Distance Indtast rutens distance i hele kilometer. Bemærk: Der skal kun oprettes rute den ene vej, da det ved indtastning af kørsel, er muligt at angive at der skal byttes om på Fra/Til destination ved rutevalg. Kopier rute Det er muligt at kopiere ruter både fra den aktuelle bruger og fra andre brugere. Man kommer til skærmbilledet Kopier rute, ved at trykke på knappen Kopier rute i værktøjslinien i Rute skærmbilledet. I boksen Kopier fra bruger, vælges den bruger som ruten skal kopieres fra. Tryk herefter på knappen Kopier rute til højre for boksen, eller den tilsvarende knap i værktøjslinien.

20 Kørebog Kørebogen anvendes som dokumentation overfor skattevæsenet, i forbindelse med befordringsfradrag og udbetaling af befordringsgodtgørelse. Kørebogen findes i menuen Kørsel->Kørebog. Indtast Fra og Til dato samt Registreringsnummer og tryk på enten knappen Dan kørebog i værktøjslinien, den tilsvarende knap ved siden af registreringsnummer feltet eller tryk ALT+D. I yderste højre kolonne ses den beskatningstype kørslen falder ind under. Nederst i skærmbilledet, kan man se det totale antal kilometer for hver beskatningstype i den valgte måned. Kommentarer til sum felter og beskatningstyper Kilometer ialt

21 Det totale antal kilometer der er kørt i måneden Fradragsberettigede kilometer Summen i dette felt består af kørsel der er registreret som fradragsberettiget, fratrukket det i skattereglerne fastsatte fradrag af kilometer pr. dag, tillagt kørsel der er registreret med befordringsgodtgørelse, men falder ind under 60 dages reglen (D.v.s. at befordringsgodtgørelsen er skattepligtig, men man i stedet har fradrag for de kørte kilometer) 0: Privat kørsel Kørsel der er registreret som privat kørsel 1: Befordringsfradrag Det totale antal kilometer der er registreret som fradragsberettigede. Det i skattereglerne fastsatte fradrag af kilometer pr. dag, er ikke trukket fra. 2: Befordringsgodtgørelse - Under 60 dage - Under km Antal kilometer med udbetaling af befordringsgodtgørelse, som ikke overstiger km i indeværende år, og som ikke falder ind under 60 dages reglen. 3: Befordringsgodtgørelse - Under 60 dage - Over km Antal kilometer med udbetaling af befordringsgodtgørelse som overstiger km i indeværende år, eksklusiv kørsel der falder ind under 60 dages reglen. 4: Befordringsgodtgørelse - Over 60 dage Antal kilometer med udbetaling af befordringsgodtgørelse, som falder ind under 60 dages reglen. Se endvidere afsnittene Regler for udbetaling af befordringsgodtgørelse og Regler for beregning af befordringsfradrag. Vigtigt: Opgørelsen af kilometer på beskatningtyper, må kun betragtes som vejledende, da der ikke i beregningerne er taget højde for de forskellige særtilfælde der kan forekomme. Det er derfor vigtigt, selv at gennemgå den registrerede kørsel og regelsættende for befordringsfradrag og befordringgodtgørelse. Hvis kørslen har været foretaget i flere forskellige biler, skal der udskrives en separat kørebog for hver af disse biler. Dette skyldes at Kilometertæller Fra og Til, ellers ikke vil hænge sammen. De skattemæssige beregninger nederst i skærmbilledet, er imidlertid uafhængige af om der er kørt i flere biler, da fradrag m.m. knytter sig til en person, og ikke til en bil.

22 Befordringsfradrag Skærmbilledet bruges til beregning af befordringsfradrag, i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelsen. Se nærmere om reglerne for beregning af befordringsfradrag i afsnittet Regler for beregning af befordringsfradrag. Skærmbilledets opbygning I venstre side af skærmbilledet viser for hver dag, det antal kilometer der beregnes fradrag for på den pågældende dag, fordelt på de kilometerintervaller der bruges ved beregningen af fradraget. Disse er: 0-24 : Ingen fradrag : Høj fradragssats Over 100 : Lav fradragssats I højre side af skærmbilledet opgøres det totale antal kilometer pr. interval, og de tilhørende satser kan indtastet, hvorefter det samlede befordringsfradrag kan beregnes.

23 Skærmbilledets brug Vælg perioden der ønskes beregnet fradrag for (År, Fra- og Til-måned), og tryk på knappen Udsøg. Den fradragsberettigede kørsel i perioden (Inklusiv kørsel der falder ind under 60 dages reglen),vises nu, opgjort pr. dag, i oversigten i venstre side af skærmbilledet. Man kan se hvilken kørsel der indgår i opgørelsen for en given dag, ved at dobbelt-klikke på den pågældende dag (Eller alternativt vælge dagen med musen, og trykker på knappen Specifikation af kørsel ).

24 I højre side af skærmbilledet, vises summen af de fradragsberettigede kilometer, fordelt på fradrags intervaller. Indtast fradragssatserne ud for fradragsintervallerne. Fradragssatserne kan findes på Told- og Skat's hjemmeside Hvis der tidligere har været indtastet satser for det pågældende år, vil disse blive vist automatisk, således at man undgår at indtaste dem igen. Tryk på knappen Beregn fradrag, når satserne er indtastede. Herefter vises fradraget i den yderste venstre kolonne. 60 Dages regel Skærmbilledet bruges til pr. arbejdplads, at vise hvor mange dage der indgår i optælling af 60 dages reglen. Vedrørende 60 dages reglen, så se nærmere i afsnittet Regler for udbetalig af befordringsgodtgørelse. Opgørelsen har følgende kolonner: Arbejdsplads Arbejdsplads der er kørt til Antal gange Antal gange der er kørt til arbejdspladsen, og som tæller med i 60 dages reglen. Første dag Første dag der indgår i beregning af 60 dages regel Sidste dag

25 Sidste dag der indgår i beregning af 60 dages regel Bemærkninger Når Antal gange overskrider 60, er kørsel til den pågældene arbejdsplads omfattet af 60 dages reglen Husk at antal gange ikke nødvendigvis er det totale antal gange der er kørt til arbejdspladsen, da optællingen af antal gange nulstilles efter at der ikke er kørt til en given arbejdsplads i 60 dage, og optælling er afgrænset til en periode på 2 år tilbage i tiden. Af samme årsag, er Første dag ikke nødvendigvis den første dag der er kørt til arbejdspladsen. Fordeling Erhverv/Privat Man kommer til skærmbilledet Fordeling Erhverv/Privat via menuen Kørsel->Fordeling Erhverv/Privat Skærmbilledet viser fordelingen af kørte kilometer og den procentvise fordeling, imellem erhvervsmæssig og privat kørsel. Under erhvervsmæssig kørsel medtages kørsel der er registreret med kørselstyperne Kørsel med udbetaling af befordringsgodtgørelse, Kørsel med skattemæssigt fradrag og Anden Erhvervsmæssig kørsel. Man kan vælge at se fordelingen for alt kørsel foretaget af den aktuelle bruger, eller alt kørsel foretaget af den aktuelle bruger i en bestemt bil, ved enten at lade feltet Registreringsnummer være blankt, eller vælge et registreringsnummer fra listen. Bemærk at det er kun den kørsel der rent faktisk er foretaget registreringer for der medtages. Der tages derfor ikke hensyn til den kilometerstand der eventuelt er registreret i skærmbilledet Kilometerstand. Tip: Hvis man kun ønsker at registrere erhvervsmæssig kørsel, men alligevel gerne vil se fordelingen imellem erhvervsmæssig og privat kørsel, kan man se denne i skærmbillederne Regnskab pr. år og Regnskab pr. måned under menuen Økonomi. Her beregnes privat kørsel som forskellen imellem den registrerede erhvervsmæssige kørsel, og det totalt antal kørte kilometer ifølge den registrerede kilometerstand. Adhoc forespørgsler I skærmbilledet Adhoc forespørgsler kan man udsøge kørsel ud fra en en kombination af forskellige søgekriterier. Man kommer til skærmbilledet via menuen Kørsel->Adhoc forespørgsler.

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Nyheder i version 3.x (siden 2.x)

Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Generelle ændringer: Vista kompatibel 64bit kompatibel Nyt grafisk layout Nemmere installationsprogram Beregning af den hurtigste vej fra forrige stop til den fanger log

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Manual for BenzinTjek-xp Side. C. Lindstrøm 2005-2006 Sidst revideret 14. januar 2006 Side 2. Manual for BenzinTjek-xp Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Automatisk kørebog på Trackstick

Automatisk kørebog på Trackstick Automatisk kørebog på Trackstick Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og dermed

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Næsgaard Markkort/AgroSat

Næsgaard Markkort/AgroSat Næsgaard Markkort/AgroSat Vejledning til administration af data i ver. 8.00 Udarbejdet specielt til brugere af Næsgaard Markkort ADVICER og AgroSat DataLogisk ApS, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung Tunge særtransporter Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest Jeg er tung Version 08 November 2013 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter Den 22. marts 2010 Vejledning ver. 1/0 til MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Motorcykler og knallerter INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere