NR. 1 januar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 januar 2016 25.årgang"

Transkript

1 NR. 1 januar årgang 1

2 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Michael R. Bygholm, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard Flemming Lassen Ole Kjær Poulsen Ulrik Mosekjær I året 2015 opnår pensionsopsparere igen et ganske fint afkast. Som det fremgår af artiklen om værdipapirmarked i 2015, er renten næsten uændret, mens aktiekurserne er steget både i danmark og udlandet. Vi har skrevet det før og gør det igen, pensionsopsparerne må nok se i øjenene, at afkastene i de kommende år vil være noget mere beskedne, end de tidligere har været forvænt med, og at man skal være forberedt på, at der kan komme negative afkast, som det også fremgår af artiklen om værdipapirmarked i Dette er ikke et signal om, at medlemmerne bør skifte til en af fondens øvrige afdelinger. Vi forventer stadig lavere afkast af både kontantafdelingen og investering i korte obligationer, jf. de beskedne afkast disse afdelinger har givet i Medlemmer, som er villige til at acceptere en vis risiko, dvs. udsving i de enkelte års afkast, vil alt andet lige opnå et forventet bedre afkast som følge af denne risikovillighed, i almen investeringsafdeling. Fondens resultat i 2015 har på danske aktier været et afkast på 29,8 %. Fondens resultat opgjort i danske kroner har på udenlandske aktier været et afkast på 9,4 %. Afkastet på Almen Investeringsafdelings obligationer har været en tab på 0,3 %, for indeksobligationerne et afkast på 3,3 % og erhvervsobligationer 3,9 %. Formuesammensætningen og resultaterne af de enkelte afdelinger fremgår inde i bladet. Mange kan forledes til ikke at ville spare op privat, fordi renten er så lav, at det tilsyneladende ikke kan svare sig. De synes en rente på omkring 0 af bankindskud er alt for lavt og vil derfor hellere bruge pengene. Er det nu klogt? Vi bringer i den anledning en artikel af professor Michael Møller med titlen Skal man spare op til skilsmisse, (hvis man nu skulle blive gift?), for at give vore medlemmer lidt input til deres overvejelser. Vi bringer tillige informationer om forsikringsordningen tilknyttet pensionsopsparingen, information om pensionsafkastbeskatning (PAL), ændringer for indbetalinger på aldersopsparing samt arbejdsmarkedspension, overløbsordning (livrenteordning) for indbetalinger, som overstiger den skattemæssige grænse for indskud på arbejdsmarkeds-/ tillægspension, oversigt over omkostninger, information om seniormøderne i 2016 samt om pensionsforhold for ansatte under nye vilkår jf. Overenskomsten 2015 mellem CS og Forsvaret. BG Claus Uttrup, fondens formand, er gået på pension med udgangen af december måned 2015 og er dermed også fratrådt som formand. Forsvarsministeriet har udpeget OB Michael R. Bygholm som ny formand for CS Fonde. Der bringes artikel om formandsskiftet.

3 Nyhedsbladet udsendes som en forløber for 2015 kontoudskrifterne. Kontoudskrifterne vil blive udsendt ultimo januar 2016, via E-boks, straks efter at resultatet for 2015 er tilskrevet. Af kontoudskrifterne vil resultatet for 2015 blive oplyst som et Puljeafkast, og specifikationen af resultatet fremgår af resultatoversigten inde i bladet. Alle medlemmer og deres familier ønskes et Godt Nytår. Med venlig hilsen Michael R. Bygholm Formand Udviklingen på værdipapirmarkederne 2015 Udviklingen i verdensøkonomien var forholdsvis udramatisk i 2015, men dog mest præget af lyspunkter. Der er god vækst og dermed fald i arbejdsløsheden både i USA og Europa. Kinas vækst falder, men er stadig på et højt niveau på omkring 6%. USA er imidlertid ved at løbe fra Europa, med en væsentligt mere positiv økonomisk udvikling i realøkonomien. Den vækst vi har i Europa skal ses på baggrund af en meget ekspansiv pengepolitik, hvor man af al magt søger at få folk til at investere noget mere og spare noget mindre. Samtidig er der stadig stor arbejdsløhed i mange europæiske lande. I modsætning hertil er USA gået i gang med at øge renten til et mere normalt niveau, fordi arbejdsløsheden er faldet kraftigt og er nået ned på et aceptabelt niveau. Den europæiske vækst har yderligere fået et skub i den rigtige retning som følge af, at dollaren er steget i forhold til euroen med omkring 12% i Det gavner selvfølgelig europæisk konkurreceevne og eksport, men samlet set understreger alt dette, at den europæiske vækst endnu hviler på et lidt skrøbeligt grundlag, og at der sagtens kan ske uforudsete hændelser. I Europa har vi stadig en negativ nationalbankrente, og den blev i 2015 gjort endnu mere negativ. Den negative rente gør investorer smådesperate, og det øger prisen på ethvert aktiv, der giver et po- 3

4 4 sitivt afkast. Det kan derfor ikke undre, at boliger og udlejningsejendomme stiger i pris, og det giver risiko for store prisfald på ejendomme, hvis renten stiger. I Danmark har vi i 2015 oplevet en stor spekulationsbølge i danske kr., fordi en del investorer enten forventede eller frygtede, at Danmark ville opgive den faste kurs over for euroen. Nationalbanken sænkede den korte rente til -0,75%, og det fik en del af spekulanterne til at opgive. Den danske fastkurspolitik over for euroen må anses for urokkelig. Globalt set gav aktier et afkast på ca. 11 % målt i danske kr. men det afspejler i betydeligt omfang, at kroner (og euro) reelt er blevet devalueret over for omverdenen i løbet af Det meget store amerikanske aktiemarked gav et afkast på 8% i danske kr., men kun et tab på omkring 3% målt i dollars. Det japanske aktiemarked gav et afkast på 19% målt i danske kr., men kun 8% målt i yen. Det danske aktiemarked gav (nærmest som sædvanlig) bedre afkast end de fleste andre aktiemarkeder. Afkastet var 34%. Det afspejler dog i høj grad, at Novo det suverænt mest værdifulde danske selskab gav et afkast på ikke mindre end 50%. Det kan ikke understreges nok, at danske aktieinvestorer har været forkælede af tiderne, og at man som investor må være forberedt på, at der let kan komme flere år i træk med store negative afkast. Den lave rente formindsker det forventede aktieafkast, og den lave rente øger usikkerheden om værdien af både aktier og fast ejendom. En 10-årig dansk statsobligation giver kun en rente på omkring 1%. Investorer bør være forberedt på risikoen for en perfekt storm, hvor både aktier og obligationer falder ganske kraftigt. Grafen nedenfor viser udviklingen i renten på 10-årige danske statsobligationer i Nivauet er historisk lavt. Det store spørgsmål er, om en meget lav lang rente er the new normal, dvs. om vi får en meget lang periode med meget lave renter, således som Japan har haft det.

5 5

6 Pensionsfondens resultat Regnskabsprincipper Principperne for Almen Afdeling og den Kortfristede Afdeling er uændrede fra tidligere år: 1. Børsnoterede obligationer og aktier er opført til fondsbørsens kurser ultimo året. 2. Unoterede aktier er opført til skønnet handelsværdi efter indtjeningsevne, samt øvrige markedsmæssige forhold. 3. Pante- og gældsbreve er opført til skønnede handelsværdier. Skønnet foretages i samråd med bank og revisor. 4. Udenlandske aktier er opført til skattekurser og officiel valutakurs pr Faste ejendomme er opført til skønnede handelsværdier, som er fastsat i samråd med ejendomsmægler og fondens revisor Almen afdeling Kortfristet afdeling Opsparingsafdelingen i kr. Pct. i kr. Pct. i kr. Pct. Rente og udbytte , , ,28 kursresultat , ,90 0 0,00 Resultat før omkostninger *) , , ,28 Administrationsudgifter **) , , ,12 Resultat , , ,16 PAL skat ***) , , ,03 Resultat efter PAL Skat , , ,13 6 *) Den anførte Pensionsafkastprocent er gennemsnit for pgl. afdeling. De enkelte medlemmer har deres egen saldo og indbetalings- samt afdelingsvalg. Afkastet er derfor beregnet på kontoudtoget specifikt for den enkelte konto. **) Udover procentsatsen i administrationsomkostninger er der opkrævet et kontogebyr på kr. 115,-. Fondens gns. omkostningsprocentsats er 0,19%. ***) Den anførte Pensionsafkastskatteprocent er beregnet med udgangspunkt i brutto PAL skattesatsen på 15,3 %. De enkelte medlemmer har deres egen friholdelsesbrøk (1982 saldo), og PAL beregningen sker for hvert enkelt medlem, hvorved det sikres, at afgiftsreduktionen kommer netop de medlemmer til gode, der er berettiget hertil.

7 Resultat for perioden Gennemsnit for 5 års perioden før og efter PALafgift Formuens sammensætning Almen afdeling Kortfristet afdeling Opsparingsafdelingen År Netto PAL-AFG Netto PAL-AFG Netto PAL-AFG ,47% 0,22% 1,74% 0,26% 1,47% 0,22% ,01% 1,50% 1,44% 0,20% 1,25% 0,18% ,70% 1,76% 0,64% 0,10% 1,02% 0,14% ,05% 1,67% 0,51% 0,07% 0,86% 0,12% ,86% 1,03% -0,31% -0,06% 0,16% 0,03% Almen afdeling Kortfristet afdeling Opsparingsafdelingen Gennemsnit over 5 år 8,15 0,80 0,95 Gennemsnit over 5 år efter PAL skat 6,93 0,69 0,81 Almen Investeringsafdeling Obligationer + kontant 48,6 % 50,4 % Indeksobligationer 5,3 % 4,7 % Danske aktier 14,8 % 15,0 % Udenlandske aktier 29,4 % 26,9 % Erhvervsobligationer 0,0 % 1,3 % Ejendomme 1,9 % 1,7 % I alt 100,0 % 100,0 % Kortfristet afdeling Kontanter 30,1 % 16,6 % Obligationer 69,9 % 83,4 % I alt 100,0 % 100,0 % 7

8 Årsregnskab Fondens årsregnskab med status vil blive indrykket i CS-Bladet i marts/april Regnskab med noter og værdipapirregnskab kan ses på fondens hjemmeside fra marts Der kan dog komme en lille afvigelse afhængig af de ikke-fradragsberettigede omkostninger, som udgør ca. 20% af de samlede omkostninger. Pensionsafkastbeskatning (PAL) PAL skattesatsen udgør 15,3 %. Der betales ikke PAL skat af indbetalte bidrag fra før Beregningen af PAL skatten er blevet mere overskuelig, så den enkelte (næsten) selv kan beregne denne skat. Der er dog fortsat et forhold, som gør det lidt kompliceret, nemlig 1982 saldoen. Det er alle medlemmets PAL pligtige ordninger i CS Fonde, der beregnes samlet. For medlemmer uden 1982 saldo er reglen stort set 15,3 % skat af resultatet. Grænser for indbetaling i 2016 Arbejdsmarkeds-/Tillægspension (AMP/TIP) (rateordning) Privattegnet ratepension Livsrenteordning Grænser for indbetaling i 2016 kr ,52 kr Ingen loft 8 Forskellen mellem indbetalingsgrænserne på AMP/TIP svarer til den bruttoskat (i 2016: 8 %), som arbejdsgiver/-pensionsinstitutter skal trække i indbetalingerne. CS-Pensionsfond administrerer en arbejdsgiverordning(ratepension). Arbejdsgiverpligtige og administrerede ordninger går forud for privat tegnede rateordninger, så du bør sikre dig, at du ikke indbetaler for meget på din privat tegnede ordning. CS Fonde kan modtage dine frivillige bidrag løbende hver måned igennem Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) eller Beredskabsstyrelsen. Herved opnås overblik over indbetalingerne. Hvis det totale loft for indskud på Arbejdsmarkedspension på i alt kr ,52 overskrides, overføres det overskydende beløb automatisk til overløbsordningen, som er en livrente-ordning i AP Pension. Se artikel om Overløbsordningen.

9 Indbetaling fra Forsvarsministeriet jf. OK 2015 For ansatte pr , er man omfattet af den nye overenskomst på CS aftaleområde og pensionsbidraget er 16 % af såvel grundløn som tillæg. Af de 16% indgår 1/6 (af det pligtige bidrag) på en Aldersopsparing. De resterende 5/6 af pensionbidraget på 16% indgår på medlemmet Arbejdsmarkedspension. Indskud på Arbejdsmarkedspensionskontoen er omfattet af indskudreglerne som en rateordning jf. ovenstående. Ved pensionering eller overflytning af ordning i forbindelse med eventuel fratrædelse af stilling i forsvaret skal der overføres 80% af indestående til en livrenteordning, de restende 20% af indestående kan udbetales/overføres som ratepension jf. regler herfor. Aldersopsparing kr ,00 (2016) uden fradrags-/bortseelsesret. Der kan p.t. ikke indbetales frivillige bidrag til Aldersopsparing i CS Fonde, men der forhandles med arbejdsgiver om en mulig løsning af dette problem. CS Pensionsfond må alene modtage indskud fra Forsvarsministeriet og Beredskabskorpset. Information om omkostninger og beregning/ betaling for CS Pensionsfond Omkostninger Administrationsgebyr, som tages af det gennemsnitlige indestående Kontogebyret Sats Variabel men ligger normalt på 0,10 0,20% af gennemsnitsaldoen. I 2015 blev opkrævet 115,- pr. konto. I 2016 bliver satsen uændret kr. 115,- pr. konto 9

10 10 Overløbsordning (livrente) og bedre muligheder ved frivillige indbetalinger CS Pensionsfond har etableret en overløbsordning for indskud, der overstiger de grænser for ordninger, som CS Pensionsfond må have. Det bevirker, at såvel medlemmerns pligtige som evt. frivillige bidrag placeres først på medlemmets AMP/TIP konto, herefter overføres evt. beløb, der overstiger, hvad der må indgå på denne, til overløbsordningen. Overløbsordningen er en livrente, således at medlemmet fortsat opnår bortseelsesret/fradrag for de indbetalte beløb. Samarbejdet er etableret med AP Pension. Medlemmets indbetalinger indplaceres i AP Basic Udløbsfond livcyklus som indeksforvaltet. Oplysninger om omkostninger og om valg af anden investeringsprofil fremgår af AP Pensions hjemmeside Medlemmer, der har fået etableret en Overløbsordning, kan følge deres egen ordning ved login med NEM-id via AP Pensions hjemmeside eller på Pensioninfo. For medlemmer, der fra 2014 og fremefter indbetaler pligtige eller frivillige bidrag, der overstiger gældende grænse på kr ,52 (arbejdsgiverordning i 2016) kr. eller ,65 (arbejdsgiverordning i 2015), vil automatisk få overført det overskydende beløb til Overløbsordningen i AP Pension. Hvis du indbetaler til en ratepension andre steder end i CS Fonde, skal du selv være opmærksom på, at du ikke overstiger ,- kr. (2015 sats) og ,- kr. (2016 sats) på alle rate og AMP/TIP konti tilsammen. Beløb derover vil ikke give fradrag. Du har mulighed for at foretage dine frivillige indbetalinger til CS Fonde. Fordelen er, at vi kan hjælpe med at indplacere de eventuelle overskydende beløb til Overløbsordningen, så du er sikret fradrag for al pensionsindbetaling. Alle indbetalte beløb i CS Fonde, frivillige som pligtige, vil indgå i betingelserne på din AMP/TIP. Det kan du læse mere om på vores hjemmeside under Pension Arbejdsmarkedspension Du kan benytte formularen på vores hjemmeside Frivillig indbetaling på eksisterende ordning, hvis du ønsker at indbetale til ordningen. CS Fonde er overgået til e-boks Du modtager for året 2015 dit kontoudtog fra CS Fonde til din E-boks. Senere vil også andre meddelelser fra fonden blive tilknyttet E-boks. Hvis du fortsat ønsker at få din post fra CS Fonde i papirformat, skal du meddele dette til fonden pr. brev eller mail til

11 Seniormøder 2016 Efter en pause i afviklingen af seniormøde på grund af de ændrede pensionsaldre har der i efteråret 2015 være afholdt 4 møder for medlemmer født i 1. halvår af Der vil også blive afholdt seniormøder i For medlemmer født i 2. halvår 1957 vil møderne blive afholdt i 1. halvdel af For medlemmer født i 1. halvår 1958 vil møderne blive afholdt i 2. halvdel af Mødedatoerne er endnu ikke endeligt fastlagt. Medlemmer, der har mulighed for at deltage i ovennævnte møder, vil blive indbudt direkte i løbet af foråret Vi gør opmærksom på, at transport og rejseudgifter er for egen regning. Møderne afvikles efter følgende skabelon Møderne er med overnatning, og ægtefælle eller samlever vil blive inviteret med, så man kan hjælpe hinanden med at huske på alt det, der bliver fortalt. På disse møder, vil CS, CS Fonde, FTF-A og en ekstern foredragsholder orientere om forhold, som er relevante fra man når afgangsalder til man bliver folkepensionist. Emner er: Ledighed/dagpenge/efterløn, lønsikring, jobmuligheder, jobsøgning mm. Tjenestemandspension Pensionsordninger i Fonden og øvrige ordninger Forsikringsforhold efter pensionstidspunktet Sammendrag af alle økonomiske aspekter Forhold om de fysiske og psykiske ændringer som sker omkring denne alder og situation. Vores mål er, at vi på denne måde kan klæde vores kommende seniorer/pensionister på til at få en god og fornuftig afgang fra forsvaret og overgang til et nyt liv, både før og efter folkepensionen. Løbende udbetaling af Arbejdsmarkeds-/ tillægspension Siden starten af 1990 erne har medlemmerne indbetalt overenskomstmæssige eller frivillige bidrag til først arbejdsmarkedspension og fra 1997 også til deres tillægspension, som nu er samlet på én konto. Nu nærmer tiden sig, hvor de første, som fik etableret en arbejdsmarkedspension, har nået pensionsalderen. Arbejdsmarkeds-/tillægspensionskonto skal udbetales som en løbende ordning over minimum 10 år. Der er dog visse undtagelser, der giver mulighed for, at en del af ordningen kan udbetales som sum med fradrag af gældende engangsafgift, som normalt er 60%. 11

12 CS Pensionsfond har i 2015 løbende udbetalt kr. 1,6 mio. fordelt på 27 ordninger. I de kommende år forventes en pæn stigning i såvel antal som i beløb. Udbetalingerne fra CS Pensionsfond udføres af BEC (Bankernes Edb Central), som også står for udbetaling af pensionsordninger for alle pensionsinstitutter i Danmark. Der foretages p.t. alene kvartalsvis halv eller hel årlige udbetalinger, hviket sker (1/1-1/4-1/7-1/10) eller (1/1-1/7) for at holde administrationen af udbetalingerne på et rimeligt niveau, da der er ingen omkostninger er for medlemmet ved den løbende udbetaling fra CS Pensionsfond. 12 Skal man spare op til skilsmisse (hvis nu man skulle blive gift?) af professor Michael Møller Det er godt at spare op til pension. Men på det område har fagforeningen sørget så godt for en del af os, at der måske ikke er det store behov for at spare så meget op frivilligt til pension. Men der er ét område, hvor vi alle skal tænke over opsparing. Det er opsparing af en likvid reserve. Likvid reserve er blot et udtryk for de penge, der står på kontoen ved månedens slutning umiddelbart før der kommer løn ind. Det er det beløb, vi reelt har til at klare økonomiske uheld og uventede begivenheder uden problemer. Naive sjæle tror, at det er en skidt idé at have penge stående i banken, fordi renten er 0. De føler, at de ikke får nogen belønning for at spare op, og at det gælder om at få pengene brugt. Det er en misforståelse. En likvid reserve giver et stort afkast. Det er den likvide reserve, der gør, at vi kan klare os igennem uventede begivenheder uden ulejlighed og uden at skulle låne til høje renter. Det er en stor besparelse. I biblen har vi historien om Esau, der kom sulten hjem fra jagten og derfor solgte sin førstefødselsret for en ret linser. Det var en skidt forretning. Det var meget dyrt for ham ikke at have lagt lidt tørret kød eller frugt til side. Det er dyrt at være fattig. Der er mange, der optager korte lån til høje renter, fordi de kommer i en midlertidig pengemangel. Eller rettere, de tror, det er en midlertidig pengemangel. Men eftersom de skal ud at låne til høj rente, så bliver pengemanglen meget hurtig varig. Det kan ske på forskellig måde. Nogle optager kviklån, som er lån beregnet til de ikke kvikke hoveder. For renten på sådanne lån afspejler, at det er lån til folk, der har brug for penge med meget kort varsel. Andre undlader at betale huslejen og betaler den først, når der kommer en rykker. Men det korte lån på et par uger koster dem

13 150 kr. i rykkergebyr, og det er faktisk en ganske høj rente at betale for et kortvarigt lån. Man skal have en finansiel reserve, så man kan klare et par økonomiske uheld af en vis størrelse, uden at skulle låne. Man skal kunne få en kunstig tand, og få repareret sin bil og et par andre uheld af lignende art ved at kunne dække udgiften af sin finansielle reserve. man bør planlægge ud fra, at der kan ske noget uventet: udgifter til flygtninge, indsættelse af tropper, stigende arbejdsløshed osv. Så vær i din privatøkonomi klogere end den gennemsnitlige europæiske regering er. Man skal ikke lægge penge til side til alle de negative ting, der kan ske. En klassisk film fortæller om en lidt ældre kvinde, der har lagt penge til side for at få råd til en skilsmisse, hvis hun en dag skulle blive gift. Det er at overdrive. Men tænk over, at vi lever i en usikker verden og sørg for at have en reserve, der kan klare 2-3 uheld af en vis størrelse. En del regeringer i Europa lægger hvert år budget, så de lige præcis holder sig på et underskud under 3% af BNP, så de ikke får vrøvl med EU. Men de har ikke nogen som helst reserve, så en lille tue kan vælte læsset. Men 13

14 14 Pensionsforsikring Forsikring med liv-/ og invalidedækning omfatter ansatte i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, hvortil der sker pligtigt indbetaling til den obligatoriske arbejdsmarkedspension. Pr. 1. januar 2016 er den samlede månedlige præmie på pensionsforsikringen kr. 320,43 inkl. AM bidrag. Præmien fremgår af lønsedlen og fordeles som følger: - dækning ved dødsfald (skattekode 5 uden fradrag) kr. 65,- pr. mdr. - invalide og børnerente (skattekode 1 med fradrag) kr. 235,- pr. mdr. + 8 % AM bidrag kr. 20,43 kr. 255,43. Fastsættelse af forsikringspræmien for 2016 er udregnet på bagrund af indeksering antal forsikrede antal skader og alderssammensætning. Forsikringen har samtidig fået en forlænget løbetid fra 62 år til 67 år. Bonus fra 2015 fra Forenede Gruppeliv bliver anvendt til reducering af den faktiske præmie. Den månedlige præmie overfor forsikrede kan nedsættes på dødsfaldsdækningen med kr. 5,- hvor imod der på invalide og børnerenten er en stigning på kr. 20,- før AM bidrag. Den opkrævede præmie ligger fortsat under det halve af den af den faktiske præmie overfor Forenede Gruppeliv. Forsikringsdækningen for 2016 udgør: - ved medlemmets død udbetales kr en løbende rente for hvert barn under 21 år på kr årligt - er medlemmets erhvervsudygtighed efter lægelig vurde- ring nedsat med 2/3 før det fyldte 67. år, udbetales en løbende rente kr årligt, så længe erhvervsevnen er nedsat, dog længst til det 67. år. Efter afskedigelsesdatoen udbetales renten, minus skat, med 1/12 hver måned - ved ægtefælle/samlevers* død udbetales kr Samlever *Ved samlever forstås, hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, venter barn eller har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet. Anmeldelse Ved dødsfald eller afskedigelse på grund af erhvervsudygtighed anmeldes dette til CS Fonde og CS forsikring.

15 Formandsskifte i CS Fonde BG Claus Uttrup er fratrådt fra formandshvervet med udgangen af december måned 2015 i forbindelse med pensionering fra forsvaret. Claus Uttrup har i perioden fra 1. juli 2008 til 31.december 2015, været et godt og stabilt aktiv for CS Fonde. Med sin interesse for samfundsforhold i almindelighed har han sat sig ind i de til tider meget komplicerede regler, der gør sig gældende for pensionsopsparing. Han har haft fokus på at holde fondenes daglige driftsomkostninger nede ved eksempelvis outsorcing af fondens ejendomsadminstration og lukning af Bonusfonden. Formålet har været at sikre størst muligt afkast til medlemmerne. Claus har tillige haft fokus på risiko og sikkerhed for medlemmernes formue, samt forretningsgange og regler for at minimere evt. fejl eller svigt. Det har resulteret i, at bestyrelsen har fået beskrevet alle disse forhold i et Corporate Governance dokument (kan ses på fondens hjemmeside), som opdateres og tilpasset hvert andet år. CS og CS Fonde samt administrationen i fondene siger Claus tak for et godt og konstruktivt samarbejde igennem alle årene og ønsker ham en god og aktiv tilværelse i årene, der kommer. Forsvarsministeriet har udpeget OB Michael R. Bygholm, der er Chef for Koordinationsafdelingen og Værnsfælles Forsvarskommando, til ny formand for fonden pr. 1. januar Michael R. Bygholm, der er chef for Koordinationsafdelingen i Værnsfælles Forsvarskommando, har mange års erfaring fra en bred vifte af områder og stillinger inden for Forsvaret. Han har blandt andet været afdelingschef for Personelforvaltning for alt personel i Forsvaret og derfor også indvolveret i økonomisk styring af den del af forretningen.han returnerede fra USA i august 2015 efter en 4 årig periode som den nationale repræsentant i NATOs hovedkvarteret i Norfolk. 15

16 IDNR: MASKINEL MAGASINPOST Udgiver: CS Fonde Snorregade 15, København S Tlf Fax Hjemmeside: Produktion: Cool Gray A/S Tonsbakken Skovlunde

NR. 4 oktober 2015 24.årgang

NR. 4 oktober 2015 24.årgang NR. 4 oktober 2015 24.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 4 oktober 2014 23. årgang

NR. 4 oktober 2014 23. årgang NR. 4 oktober 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 1 januar 2015 24. årgang

NR. 1 januar 2015 24. årgang NR. 1 januar 2015 24. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 2 april 2016 25.årgang

NR. 2 april 2016 25.årgang NR. 2 april 2016 25.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Michael R. Bygholm, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 4 oktober 2013 22. årgang

NR. 4 oktober 2013 22. årgang NR. 4 oktober 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 2 april 2012 21. årgang

NR. 2 april 2012 21. årgang NR. 2 april 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

NR. 4 oktober 2012 21. årgang

NR. 4 oktober 2012 21. årgang NR. 4 oktober 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr

Læs mere

NR. 3 juli årgang

NR. 3 juli årgang NR. 3 juli 2016 25.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Michael R. Bygholm, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 1 januar 2014 23. årgang

NR. 1 januar 2014 23. årgang NR. 1 januar 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 1 januar årgang

NR. 1 januar årgang NR. 1 januar 2017 26. årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Michael R. Bygholm, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

NR. 3 juli 2014 23. årgang

NR. 3 juli 2014 23. årgang NR. 3 juli 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

NR. 1 januar 2013 22. årgang

NR. 1 januar 2013 22. årgang NR. 1 januar 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 4 oktober årgang

NR. 4 oktober årgang NR. 4 oktober 2016 25. årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Michael R. Bygholm, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

NR. 3 juli 2015 24. årgang

NR. 3 juli 2015 24. årgang NR. 3 juli 2015 24. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 3 juli 2013 22. årgang

NR. 3 juli 2013 22. årgang NR. 3 juli 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT Senior Wealth Leif Hansen Hanne Hansen Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver Indledning Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger

Læs mere

NR. 4. OKTOBER årgang

NR. 4. OKTOBER årgang NR. 4 OKTOBER 2017 26. årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Michael R. Bygholm, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

NR. 2 april 2015 24. årgang

NR. 2 april 2015 24. årgang NR. 2 april 2015 24. årgang 2 Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard Flemming Lassen

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Økonomi for livet! Matematik og økonomi. Michael Møller (mm.fi@cbs.dk) Peder Harbjerg Nielsen (phn@asb.dk)

Økonomi for livet! Matematik og økonomi. Michael Møller (mm.fi@cbs.dk) Peder Harbjerg Nielsen (phn@asb.dk) Økonomi for livet! Matematik og økonomi Michael Møller (mm.fi@cbs.dk) Peder Harbjerg Nielsen (phn@asb.dk) Voksne formaninger Is nu eller Joakim von And senere? Den dyre utålmodighed Jakob og Esau Den ældre

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT TT 20 1 15 MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT MARTIN MARIO JELANI, JOBKONSULENT OG TIDLIGERE ELITEBOKSER AF

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

tema // virksomheden som pension

tema // virksomheden som pension tema // virksomheden som pension MODELFOTO 22 April 2006 tema Er virksomheden din pensionsopsparing? Behøver man som ejer af en vækstvirksomhed sætte en masse penge til side til pension hver måned, eller

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012

Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond 09. maj 2012 Referat af SMIP Generalforsamling den 27. marts 2012 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1. Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond. Dens hjemsted er København. Fonden er en selvejende

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

NR. 2 april 2013 22. årgang

NR. 2 april 2013 22. årgang NR. 2 april 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Matematikøkonomi? Michael Møller m.fi@cbs.dk

Matematikøkonomi? Michael Møller m.fi@cbs.dk Matematikøkonomi? Michael Møller m.fi@cbs.dk Is nu eller Joakim von And senere? Den dyre utålmodighed Jakob og Esau Den ældre bror Esau solgte sin førstefødselsret (retten til at arve ekstra som den ældste)

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private ABAF NYT 18/2011 november 2011 Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private HUSK AT SØGE OM REFUSION FRA DA-BARSEL DER ER PENGE AT HENTE En undersøgelse viser, at mange virksomheder

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

NR. 1 januar 2012 21. årgang

NR. 1 januar 2012 21. årgang NR. 1 januar 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Peter W. Christensen

Læs mere

NR. 2 april 2014 23. årgang

NR. 2 april 2014 23. årgang NR. 2 april 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere