Overvågning af tilsætningsstoffer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning af tilsætningsstoffer"

Transkript

1 Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af natamycin og andre konserveringsstoffer i ost. Del II. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo Jensen Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion København Niels Fabricius, Institut for Fødevareundersøgelser og Ernæring Laboratoriearbejde: Anne Kjølby Lene Kristensen Heidi Nielsen Charlotte Pedersen Projekt

2 Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af natamycin og andre konserveringsstoffer i ost. Del II. FødevareRapport 2004:13 1. udgave, 1. oplag december 2004 Copyright: Fødevarestyrelsen Id-nummer Denne publikation findes kun elektronisk Rapporten findes i elektronisk form på adressen: Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Styrelsen står for administration og kontrol på veterinær- og fødevareområdet. Kontrollen med fødevarer og tilsyn med veterinære forhold varetages af 10 fødevareregioner fordelt over hele landet, mens regeldannelse og koordination af kontrollen foregår i Mørkhøj ved København. Fødevarestyrelsen har ca årsværk i regionerne og ca. 350 årsværk i Mørkhøj.

3 Indhold SAMMENDRAG...4 SUMMARY INDLEDNING PRØVEMATERIALE ANALYSEMETODE ANALYSEKVALITETSSIKRING RESULTATER OG DISKUSSION Natamycin Grænseværdier Resultater Nitrat Grænseværdier Sorbinsyre Grænseværdier Resultater Benzoesyre Grænseværdier Resultater KONKLUSION CONCLUSION REFERENCER...20 Bilag Resultater i prøvenummerorden Bilag Resultatdiagram for natamycin og nitrat Bilag Metodekontrol

4 SAMMENDRAG Fødevaredirektoratet har i flere år fulgt anvendelsen af udvalgte tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked. Overvågningen blev sat i værk i 1995 som led i den overvågning, som EU s tilsætningsstofdirektiver kræver, at medlemslandene udfører. Projektet har til formål at: Overvåge den faktiske forekomst og anvendelse af natamycin, sorbin- og benzoesyre samt nitrat i oste og osteprodukter på det danske marked. Kontrollere om gældende grænseværdier overholdes, om der forekommer ulovlig anvendelse eller deklarationsfejl. I alt blev 134 prøver modtaget, heraf 13 med betegnelsen økologisk. 5 prøver ost var opbevaret i lage/saltlage; disse prøver blev delt op, så ost og lage blev analyseret hver for sig. Alle 134 prøver og de 5 saltlager blev undersøgt for nitrat samt sorbin- og benzoesyre. Alle 134 prøver ost, men ingen lage blev undersøgt for natamycin. Af 134 prøver er der i alt konstateret 35 prøver, svarende til 26 % af alle prøver, med én eller flere fejl, i alt 51 fejl. Af alle fødevaregrupper finder man hos umodnede oste og valleoste den højeste fejlprocent på 67 % af alle prøver. Fejlene fordeler sig på følgende måde: 16 prøver (12 % af alle prøver) med manglende deklaration på dansk eller tilsvarende sprog, 25 deklarationsfejl i 22 prøver (16 % af alle prøver), ulovlig anvendelse af tilsætningsstoffer for nitrat, sorbin- og benzoesyre i 9 tilfælde i 9 prøver (7 % af alle prøver) og overskridelser af grænseværdien for nitrat i 1 prøve (1 % af alle prøver). I forhold til tidligere projekt Overvågning af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af natamycin i ost, der kortlagde den faktiske forekomst af natamycin i importerede oste, er andelen af prøver med indhold af natamycin i importerede oste på samme niveau (25 %). Andelen af prøver med overskridelser af grænseværdien på 1 mg/dm 2 er i forhold til tidligere projekt faldet fra 3,5 % til 0. I 2 prøver svarende til 13% af de importerede modne oste, er der dog fundet indhold svarende til grænseværdien. I denne undersøgelse er der kun undersøgt 16 importerede modne oste i forhold til 57 prøver i 1997 undersøgelsen. 4

5 SUMMARY The Regional Veterinary and Food Control Laboratory in Copenhagen has in 2001 carried out the project no Supervision of natamycin and other preservatives in cheese, part II. The survey forms part of the Danish Veterinary and Food Administrations programme for the supervision of additives. For several years the Veterinary and Food Administration has monitored the use of selected additives in food on the Danish market. The supervision was started in 1995 as part of the supervision, which the EU member countries are demanded to carry out according to the EU additive directives. The purpose of the project is partly to supervise the actual occurrence and the use of the preservatives natamycin, sorbic acid, benzoic acid and nitrate in cheese and cheese products on the Danish market, partly to control if current legal limits are exceeded and if illegal use and faulty declarations occur. A total of 134 samples have been selected and tested in this project. 13 samples from where characterized as ecological. 5 samples where stored in brine, cheese and brine where analysed each. All 134 samples and the 5 brines where analysed for nitrate, benzoic acid and sorbic acid. All 134 samples but no brines where analysed for natamycin. Of the 134 samples analysed, 35 samples i.e. 26% have shown one or more faults like illegal use, excess of legal limits and/or faults concerning declarations, a total of 51 faults. The most of all faults where found in unmatured cheese products and whey cheese. 16 samples i.e. 12 % have shown lack of Danish declaration, 25 faults concerning declarations in 22 samples i.e. 16 %, illegal use in 9 samples i.e. 7 % and the excess of legal limit in 1 sample i.e. 1 %. In the relation to an earlier project, carried out in 1997, project no Supervision of natamycin in cheese, is the occurrence of natamycin in imported cheese on the same level (25 % with a content of natamycin). There are fewer excesses of legal limits, 3,5 % in 1997 and 0 % in this project. 2 samples i.e. 13 % (imported samples) did have a content of natamycin similar to the legal limit of 1 mg/dm imported cheese where analysed in this project in proportion to the project from

6 1 INDLEDNING Fødevaredirektoratet har i flere år fulgt anvendelsen af udvalgte tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked. Overvågningen blev sat i værk i 1995 som led i den overvågning, som EU s tilsætningsstofdirektiver kræver, at medlemslandene udfører. Fødevareregion København, tidligere Landsdelslaboratoriet København, har i 1997 gennemført projektet nr Overvågning af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af natamycin i ost (ref. 1). Ud fra i alt 57 analyserede prøver blev der fundet et indhold af natamycin i 14 prøver i osteskorpen, svarende til 25 %. 2 prøver, svarende til 3,5 % overskred grænseværdien på 1 mg/dm 2. Dette projekt er i forhold til tidligere projekt, som kun omhandlede natamycin, blevet udvidet til at: Overvåge den faktiske forekomst og anvendelse af natamycin, sorbin- og benzoesyre samt nitrat i oste og osteprodukter. Dansk og udenlandsk produktion inddrages. At omhandle flere typer oste end kun hårde, faste og halvfaste oste. Kontrollere om gældende grænseværdier overskrides og om der forekommer ulovlig anvendelse eller deklarationsfejl. De udtagne prøver kan ifølge Positivlisten (ref. 2) indplaceres i fødevaregrupperne umodnet ost, modnet ost, valleost, smelteost samt oste- og smelteostlignende produkter. I alt blev 134 prøver modtaget, heraf 13 med betegnelsen økologisk. 26 prøver, svarende til 19 % var importeret. Alle prøver blev undersøgt for natamycin, nitrat samt sorbin- og benzoesyre. Herudover blev 5 saltlager undersøgt for nitrat samt sorbin- og benzoesyre. 6

7 2 PRØVEMATERIALE Prøveudtagningen har været landsdækkende og er foretaget af fødevareregionerne hos producenter, importører og grossister i perioden fra januar til marts Ved modtagelsen i Fødevareregion København blev prøverne anbragt i fryser ved -22 C, indtil den videre prøveforbehandling og analyse blev påbegyndt. Der er udtaget både importerede og dansk producerede oste. 97 prøver, svarende til 72 %, var udtaget hos producenter, 11 prøver, svarende til 8 %, stammer fra grossister og 26 prøver, svarende til 19 % var udtaget hos importører. I alt blev 134 prøver modtaget, heraf 13 med betegnelsen økologisk. 5 oste var pakket i lage/saltlage; disse prøver blev delt op, så oste og lage blev analyseret hver for sig. Alle 134 prøver og 5 ostelager blev undersøgt for nitrat samt sorbin- og benzoesyre. Alle 134 prøver men ingen lager, blev undersøgt for natamycin. Analyseresultaterne for lagerne bliver ikke anvendt i rapporten. 7

8 Tabel 2.1 Opdeling af prøver efter indplacering i Positivlisten. Prøvegruppe Antal Eksempler DK IMP Umodnet ost 8 6 Flødeoste, rygeost, hytteost, mozarella, ricotta Modnet ost Feta, skimmelost, danbo, rocinante, havarti, samsø, emmentaler, parmesan, cheddar, esrom, fåreost, gedeost, mascarpone, svenbo Valleost 0 1 Valleost Smelteost 6 2 Smelteoste, flødeoste med krydderier, yoghurtost Oste- og smelteostlignende produkter 2 1 Smelteost med urter, purløgost, paprikaost. I alt DK: Dansk produceret. IMP: Importeret fra lande indenfor EU. Tabel 2.2 Analyseparametre. E nummer Navn E 200/202/203 E 210/211/212/213 E 235 E 249/250 E 251/252 Sorbinsyre samt salte heraf Benzoesyre samt salte heraf Natamycin Kalium- og natriumnitrit Kalium- og natriumnitrat 8

9 3 ANALYSEMETODE Følgende analysemetoder er blevet anvendt til dette projekt: Natamycin på osteskorpe Ved HPLC AT-0582 Et 75 cm 2 stort og 5 mm tykt stykke osteskorpe, udrevet med sand ekstraheres med vandig metanolopløsning. Efter henstand i fryser opkoncentreres natamycin på en C 18 kolonne (sep pak) og bestemmes herefter med HPLC. Detektionen foretages spektrofotometrisk med PDA detektor ved 303 nm. Spektret af natamycin verificeres derudover ved bølgelængde-området nm. Natamycin viser maxima ved 290 nm, 303 nm (største maximum) og 317 nm. Er natamycin til stede, fremkommer der skulder/maximum ved 303 nm og 317 nm. Maximum ved 290 nm er skjult i baggrundsabsorptionen fra ekstraktet. Kvantitativ detektionsgrænse: 0,05 mg/kg Nitrat og nitrit i levnedsmidler ved FIA Star 5000 AT 1481 Prøven ekstraheres med varmt vand. Evt. tilstedeværende protein carrezfældes og supensionen filtreres. Filtratet injiceres i FIA-systemet, hvor nitrit og nitrat sidstnævnte efter reduktion gennem en cadmiumkolonne omsættes med sulfanilamid og N-(1-Naphtyl)-ethylendiammoniumchlorid under dannelse af et azofarvestof, som kvantitativt bestemmes spektrofotometrisk ved 540 nm på FIA. Kvantitative detektionsgrænser: Nitrat: 5 mg NaNO 3 /kg Nitrit: 3 mg NaNO 2 /kg Sorbin- og benzoesyre og parabener i levnedsmidler ved HPLC AT-T011 Konserveringsstofferne ekstraheres fra levnedsmidlet med en blanding af oxalsyre, ethanol, 2-propanol og acetonitril. Efter centrifugering og frysning i 2 timer (for at udfælde evt. tilstedeværende fedt) bestemmes stofferne ved reverse fase HPLC. Detektionen foretages spektrofotometrisk med PDA detektor ved 240 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg 9

10 4 ANALYSEKVALITETSSIKRING Alle prøver er analyseret i serier af passende størrelse, hvor der som minimum indgår en tilfældig dobbeltbestemmelse, blindprøve, standarder til kalibrering og standarder til kontrol samt genfindingsforsøg. Hvis en dobbeltbestemmelse faldt uden for den øvre kontrolgrænse, blev der iværksat en tredje eller flere analyser. Hvis genfindingerne for de pågældende serier var i orden, er gennemsnittet af alle resultater anvendt. I bilag 3 er standardafvigelser på dobbeltbestemmelser og resultater for genfindingsforsøg for prøver der er analyseret inden for samme prøvetype siden 1990, sammenholdt med resultaterne fra dette projekt. De udførte dobbeltbestemmelser, genfindingsforsøg og kontrolstandarder er indført på eksisterende kontrolkort for prøvetyperne ost eller pålægsvarer: X - kort for kontrolstandarderne, R % - kort for dobbeltbestemmelser, D -kort for genfindingsforsøg. Ud af de 139 prøver inklusive lager, blev alle undersøgt for sorbin- og benzoesyre og nitrat, 134 prøver blev undersøgt for natamycin, heraf 89 skorper. For nitrat er 134 prøver udført som dobbeltbestemmelser og 5 som firedobbeltbestemmelser, i alt 283 analyser. For sorbinsyre er 110 prøver udført som enkeltbestemmelser, 23 som dobbeltbestemmelser og 6 som tredobbelt- og flere bestemmelser, i alt 177 analyser. For benzoesyre er 111 prøver udført som enkeltbestemmelser, 22 som dobbeltbestemmelser og 6 som tredobbelt- og flere bestemmelser, i alt 174 analyser. For natamycin er 107 prøver udført som enkeltbestemmelser, 18 som dobbeltbestemmelser og 9 som tredobbelt- og flere bestemmelser, i alt 172 analyser. Der kan på grundlag af det udførte kvalitetssikringsarbejde i forbindelse med projektet konkluderes, at analyserne er forløbet tilfredsstillende. 10

11 5 RESULTATER OG DISKUSSION Der er konstateret ulovlig anvendelse af tilsætningsstoffer i 9 tilfælde. Af 134 prøver er der i alt konstateret 35 prøver, svarende til 26 % af alle prøver, med én eller flere fejl, i alt 51 fejl. Fødevaregruppernes fejlprocent er følgende: Umodnet ost samt valleost (P listenr og 1.6.3): 10 prøver ud af 15, svarende til 67 %. Modnet ost (P listenr ): 21 prøver ud af 108, svarende til 19 %. Smelteost, ost- og smelteostlignende Produkter (P listenr og 1.6.5): 4 prøver ud af 11, svarende til 36 %. Ulovlig anvendelse: Der er konstateret 9 ulovlige anvendelser af de undersøgte tilsætningsstoffer i 9 prøver, hvor disse tilsætningsstoffer ikke må tilsættes, svarende til 7 % af alle prøver. Nitrat er ulovlig anvendt i 5 prøver, benzoesyre i 3 prøver og sorbinsyre i 1 prøve. Overskridelser af grænseværdier: Der er konstateret 1 overskridelse af grænseværdien med hensyn til nitrat for de undersøgte stoffer i 1 prøver, svarende til 1 % af alle prøver. Deklarationsfejl: Der er konstateret 41 deklarationsfejl i 34 prøver, svarende til 25 % af alle prøver. Deklarationsfejlene fordeler sig med 16 prøver som manglende deklaration på dansk eller tilsvarende sprog, manglende deklaration for nitrat i 14 tilfælde, manglende deklaration for sorbinsyre i 8 tilfælde og manglende deklaration for benzoesyre i 3 tilfælde. 5.1 Natamycin Grænseværdier Natamycin er et antibiotikum, som pensles på overfladen af hårde, faste og halvfaste oste, for at hindre mugdannelse. Det er kun tilladt at anvende natamycin som overfladebehandlingsmiddel til hårde og halvfaste oste, dvs. umodnet ost, p-listenr og modnet ost, p-listenr Osteskorpen må højst indeholde 1 mg natamycin per dm 2 overflade og stoffet må ikke kunne påvises mere end 5 mm inde i osten. For skorpefrie oste er analysen foretaget på selve ostedelen. 11

12 5.1.2 Resultater Af de 134 analyserede prøver var 89 oste med skorpe og 45 oste uden skorpe. Der er fundet et indhold af natamycin i 8 prøver, alle med skorpe, som kan henføres til gruppen modnet oste, svarende til 6 % af alle prøver. Indholdet var fra 0,15 1,03 mg/dm 2, i gennemsnit 0,60 mg/dm 2. I forhold til tidligere i projekt Overvågning af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af natamycin i ost, der skulle kortlægge den faktiske forekomst af natamycin i importerede oste, er andelen af prøver med indhold af natamycin på samme niveau (25 %). Andelen af overskridelser af grænseværdien på 1 mg/dm 2 er dog i forhold til tidligere projekt faldet fra 3,5 % til 0. I 2 prøver svarende til 13% af de importerede modne oste er der dog fundet indhold svarende til grænseværdien, og i denne undersøgelse er der kun undersøgt 16 importerede modne oste i forhold til 57 prøver i 1997 undersøgelsen. I nedenstående tabeller 5.1 ses det fundne indhold af natamycin i osteskorper. 12

13 Tabel 5.1 Indhold af natamycin i osteskorper Prøvetype Natamycin Analyseret (antal prøver) Med indhold (antal prøver) Interval (mg/dm 2 ) Gennemsnit (mg/dm 2 )* DK IMP DK IMP DK IMP DK IMP Umodnet ost og valleost Modnet ost (4 %) 4 (25 %) 0,18-0,84 0,15-1,03 0,46 0, ( 6 %) 0,15 1,03 0,60 Smelteost og ost- og smelteostlignende produkter I alt (4 %) 4 (15 %) 0,18-0,84 0,15-1,03 0,46 0, (6 %) 0,15 1,03 0,60 DK: Dansk produceret. IMP: Importeret fra lande indenfor EU. * for prøver med indhold. Ulovlig anvendelse: Der er ikke konstateret ulovlig anvendelse blandt prøverne. Overskridelser af grænseværdien: Der er ikke konstateret overskridelser af grænseværdien i prøverne. I 2 prøver svarende til 13% af de importerede modne oste er der dog fundet indhold svarende til grænseværdien. Deklarationsfejl: Der er ikke konstateret nogen deklarationsfejl. Af de 8 prøver med påvist indhold var 5 prøver tilsendt uden deklarationsoplysninger. 13

14 5.2 Nitrat Grænseværdier Nitrat er et konserveringsmiddel som må tilsættes hårde, faste og halvfaste oste. Det er kun tilladt at tilsættes nitrat til umodnet ost (p-listenr 1.6.1), modnet ost (p-listenr ), valleost (p-listenr ) samt oste- og smelteostlignende produkter (p-listenr ). Grænseværdien er på 50 mg natriumnitrat/kg ost Resultater Af de 134 analyserede prøver er der fundet et indhold af nitrat i 44 prøver, svarende til 33% af alle prøver. Indholdet var fra 5,4 72 mg natriumnitrat/kg, i gennemsnit 19 mg natriumnitrat/kg. I gruppen umodnede oste + valleoste har 53 % et indhold af nitrat i mod-sætning til de modnede oste samt gruppen smelteoste + oste og smelteost lignende produkter, hvor 30 % henholdsvis 36 % har et indhold af nitrat. I nedenstående tabeller 5.2 ses det fundne indhold af nitrat. Tabel 5.2 Indhold af nitrat Prøvetype Natriumnitrat Analyseret (antal prøver) Med indhold (antal prøver) Interval (mg/kg) Gennemsnit (mg/kg)* Umodnet ost og valleost 15 8 (53 %) 5, Modnet ost (30 %) 5, Smelteost og ost- og smelteostlignende produkter 11 4 (36 %) 8, I alt (33 %) 5, * for prøver med indhold. 14

15 Ulovlig anvendelse: Der er konstateret ulovlig anvendelse i 5 prøver, svarende til 4% af alle prøver. Overskridelser af grænseværdi: Der er konstateret 1 overskridelse af grænseværdien i prøverne, svarende til 1% af alle prøver. Deklarationsfejl: Der er konstateret 14 prøver med deklarationsfejl, svarende til 10 % af alle prøver. I 5 af prøverne med deklarationsfejl var nitrat anvendt ulovligt og i 1 prøve kunne nitraten være overført under produktionen fra den oprindelige ost. 5 prøver uden deklaration for nitrat blev ikke registreret som deklarationsfejl, fordi der blev skønnet, at nitraten kunne være overført som et naturligt indhold fra de anvendte urter. 5.3 Sorbinsyre Grænseværdier Sorbinsyre og dens salte (sorbater) er et konserveringsmiddel som må anvendes til overfladebehandling af alle oste efter behov (quantum satis), med undtagelse af smelteoste (p-listenr ). Det er tilladt at tilsætte sorbinsyre til alle oste, med undtagelse af valleost (p-listenr ). Indholdet må maksimalt være på 1 g sorbinsyre/kg, dog for smelteost må det maksimale indhold være 2 g sorbinsyre/kg Resultater Af de 134 analyserede prøver er der fundet et indhold af sorbinsyre i 12 prøver, svarende til 9 % af alle prøver. Indholdet var fra 8,8 890 mg/kg, i gennemsnit 290 mg/kg. I gruppen umodnede oste sammen med valleoste har 13 % et indhold af sorbinsyre i modsætning til de modnede oste, hvor 6 % har et indhold af sorbinsyre. I gruppen smelteoste og oste- og smelteostlignende produkter havde 27 % et indhold af sorbinsyre. I nedenstående tabeller 5.3 ses det fundne indhold af sorbinsyre. 15

16 Tabel 5.3 Indhold af sorbinsyre Prøvetype Sorbinsyre Analyseret (antal prøver) Med indhold (antal prøver) Interval (mg/kg) Gennemsnit (mg/kg)* Umodnet ost og valleost 15 2 (13 %) 8, Modnet ost (6 %) Smelteost og ost- og smelteostlignende produkter 11 3 (27 %) I alt (9 %) 8, * for prøver med indhold. Ulovlig anvendelse: Der er konstateret ulovlig anvendelse i 1 prøve, som var angivet at være økologisk, svarende til 1 % af alle prøver. Indholdet var på 800 mg/kg. Det er ulovligt at anvende sorbinsyre i økologiske oste, både som overfladebehandlingsmiddel og/eller tilsat til osten. Overskridelser af grænseværdi: Der er ikke konstateret overskridelser af grænseværdien i nogen af prøverne. Deklarationsfejl: Der er konstateret 8 deklarationsfejl, heraf den 1 prøve med ulovlig anvendelse, svarende til 6 % af alle prøver. 5.4 Benzoesyre Grænseværdier Benzoesyre og dens salte (benzoater) må ikke anvendes til oste som konserveringsmiddel. I hovedparten af prøverne, 84 ud af 134 prøver, svarende til 63 %, kunne der påvises et mindre indhold (i gennemsnit ca. 15 mg/kg), hvilket kan hidrøre fra et baggrundsindhold, idet benzoesyre kan dannes i forbindelse med brugen af osteløbekulturer. 16

17 5.4.2 Resultater Af de 134 analyserede prøver er der fundet et indhold i 87 prøver, svarende til 65 % af alle prøver. Indholdet var fra 5,2 til 77 mg/kg, i gennemsnit 11 mg/kg. I gruppen umodnede oste + valleoste har 47 % et indhold af benzoesyre, stigende til 67 % for gruppen med de modnede oste og 73 % for gruppen af smelteost og oste- og smelteostlignende produkter. I nedenstående tabeller 5.4 ses det fundne indhold af benzoesyre. Tabel 5.4 Indhold af benzoesyre Prøvetype Benzoesyre Analyseret (antal prøver) Med indhold (antal prøver) Interval (mg/kg) Gennemsnit (mg/kg)* Umodnet ost og valleost 15 7 (47 %) 8, Modnet ost (67 %) 5, Smelteost og ost- og smelteostlignende produkter 11 8 (73 %) 6, I alt (65 %) 5, * for prøver med indhold. Ulovlig anvendelse: Undersøgelser (ref. 3) viser, at der i mange oste på naturlig vej (nedbrydning) dannes små mængder benzoesyre, i gennemsnit ca. 15 mg/kg med et maksimum på 50 mg/kg. I nærværende projekt har man vurderet en koncentration på 30 mg/kg og derover, som værende tilsat. Der er konstateret ulovlig anvendelse i 3 prøve, med indhold fra 30 til 77 mg/kg, svarende til 2 % af alle prøver. Deklarationsfejl: Der er konstateret 3 deklarationsfejl for ovenstående overskridelser, svarende til 2 % af alle prøver. I de resterende 84 prøver med manglende deklaration var indholdet af benzoesyre så 17

18 lav (i gennemsnit ca. 10 mg/kg), at det ikke kunne udelukkes at være et baggrundsniveau som dannes ved brug af osteløbe. Disse prøver blev ikke registreret som værende fejldeklareret. 18

19 6 KONKLUSION I dette projekt blev i alt 134 prøver 5 saltlager undersøgt for nitrit og nitrat samt sorbin- og benzoesyre. Alle 134 prøver, men ingen saltlage blev undersøgt for natamycin. Der er konstateret ulovlig anvendelse af tilsætningsstoffer i 9 tilfælde. Af 134 prøver er der i alt konstateret 35 prøver, svarende til 26 % af alle prøver, med én eller flere fejl, i alt 51 fejl. Af alle fødevaregrupper finder man hos umodnede oste og valleoste den højeste fejlprocent på 67 % af alle prøver. Fejlene fordeler sig på følgende måde: 16 prøver (12 % af alle prøver) med manglende deklaration på dansk eller tilsvarende sprog, 25 deklarationsfejl i 22 prøver (16 % af alle prøver), ulovlig anvendelse af tilsætningsstoffer for nitrat, sorbin- og benzoesyre i 9 tilfælde i 9 prøver (7 % af alle prøver) og overskridelser af grænseværdien for nitrat i 1 prøve (1 % af alle prøver). I forhold til tidligere - projekt Overvågning af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af natamycin i ost, der kortlægger den faktiske forekomst af natamycin i importerede oste - er andelen af prøver med indhold af natamycin i importerede oste på samme niveau (25 %). Andelen af prøver med overskridelser af grænseværdien på 1 mg/dm 2 er i forhold til tidligere 1997 projektet faldet fra 3,5 % til 0. I 2 prøver svarende til 13% af de importerede modne oste er der dog fundet indhold svarende til grænseværdien, og i denne undersøgelse er der kun undersøgt 16 importerede modne oste i forhold til 57 prøver i 1997 undersøgelsen På grundlag af denne undersøgelse, må det konkluderes, at der fortsat er behov for overvågning af brugen af natamycin, sorbin- og benzoesyre samt nitrat til oste. 7 CONCLUSION A total of 134 samples have been selected and tested in this project. 13 samples from where characterized as ecological. 5 samples where stored in brine, cheese and brine where analysed each. All 134 samples and the 5 brines where analysed for nitrate, benzoic acid and sorbic acid. All 134 samples but no brines where analysed for natamycin. Of the 134 samples analysed, 35 samples i.e. 26% have shown one or more faults like illegal use, excess of legal limits and/or faults concerning declarations, a total of 51 faults. The most of all faults where found in unmatured cheese products and whey cheese. 19

20 16 samples i.e. 12 % have shown lack of Danish declaration, 25 faults concerning declarations in 22 samples i.e. 16 %, illegal use in 9 samples i.e. 7 % and the excess of legal limit in 1 sample i.e. 1 %. In the relation to an earlier project, carried out in 1997, project no Supervision of natamycin in cheese, is the occurrence of natamycin in imported cheese on the same level (25 % with a content of natamycin). There are fewer excesses of legal limits, 3,5 % in 1997 and 0 % in this project. 2 samples i.e. 13 % (imported samples) did have a content of natamycin similar to the legal limit of 1 mg/dm imported cheese where analysed in this project in proportion to the project from The conclusion of this project must be, that there is still a need for further Supervisions of use of natamycin, sorbic acid, benzoic acid and nitrate in cheese and cheese products. 8 REFERENCER 1. Overvågning af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af natamycin i ost. Rapport IFE Veterinær- og Fødevaredirektoratet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 2. Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer, Positivlisten. Fødevaredirektorat Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, august Sieber, R.; Bütikofer, U.; Baumann, E.; Bosset, J.O Mitt. Gebiete Lebensm. Hyg. 81, Ueber das Vorkommen der Benzoesäure in Sauermilchprodukten und Käse 20

21 Resultater i prøvenummerorden Bilag 1 21

22 Pro- Natamycin Nitrat Sorbin- Benzoe- Prøvenummer Varetype du- i i syre i syre i ceret mg/dm2 mg/100g mg/kg mg/kg mg/kg P.liste nr Umodnet ost LL MASCARPONE OST, UMODNET IMP IP IP IP IP LL FLØDEOST NATURAL DK IP IP IP 8,8 LL FLØDEOST LIGHT M. HVIDLØG DK IP 6,1 IP 12 LL FRISKOST, DK IP 14 IP 11 LL MOZZARELLA SKÆREOST 40+, UMODNET DK IP IP IP 9,0 LL FRISK RYGE OST DK IP IP IP 17 LL FRISK OST M. HVIDLØG DK IP 17 8,8 23 LL RICOTTA FRISKOST IMP IP 17 IP IP LL Delprøve A: MOZARELLA OST IMP IP IP IP IP LL Delprøve B: MOZARELLA OST LAGE IMP ikke analyseret ikke analyseret IP IP IP LL MOZARELLA OST IMP IP IP IP 11 LL MOZARELLA OST IMP IP 28 IP IP LL MOZARELLA OST IMP IP 9,5 IP IP LL ØKOLOGISK HYTTEOST 2,5% DK IP IP 800 IP LL MOZARELLA OST 40+ DK IP 16 IP IP P.liste nr Modnet ost LL ØKOLOGISK SKÆREOST HAVARTI DK IP IP IP 6,0 LL DANBO SKÆREOST 45+, MODNET DK IP 16 IP 9,9 LL SKÆREOST 60+, MODNET DK IP 45 IP 8,8 LL SKÆREOST 10+, MODNET DK IP 36 IP 10,4 LL ENDRUP SKÆREOST LIGHT 20+ DK IP IP IP 6,8 LL LETMÆLK SKÆREOST 30+, MODNET DK IP IP IP IP LL SKÆREOST 45+, MODNET DK IP 5,3 IP IP LL SKÆREOST 50+, MODNET DK IP IP IP 12 LL ROCINANTE SKÆREOST, IMP IP IP LL HVIDSKIMMELOST , MODNET IMP IP IP IP IP LL SKÆREOST DANBO 45% DK IP IP IP 13 LL FORTINA SKÆREOST 45% DK IP 8,8 IP 5,2 LL HAVARTI SKÆREOST 45% DK IP 7,6 IP 7,4 LL SAMSØ SKÆREOST 30% DK IP 33 IP IP LL HAVARTI SKÆREOST 55% DK IP 28 IP IP LL SAMSØ SKÆREOST 45% DK IP 27 IP 6,3 LL DANBO SKÆREOST 45% DK IP 17 IP IP LL DANBO SKÆREOST 45% DK IP 16 IP 6,3 LL HVIDSKIMMELOST DK IP IP IP IP LL HVIDSKIMMELOST BRIE 50+ DK IP IP IP IP LL HVIDSKIMMELOST BRIE 60% DK IP IP IP IP LL BROUERE OST DK IP IP IP IP LL EMMENTALER OST DK IP IP IP 19 LL COMTE BULGNEVILLE OST DK IP IP IP 30 LL EMMENTALER OST DK 0,28 IP IP 9,1 LL EMMENTALER OST DK IP IP IP 13 LL EMMENTALER SKÆREOST 45+ DK 0,53 IP IP 8,9 LL PARMESANOST DK IP IP IP 6,2 LL SKÆREOST 45% DK IP IP IP 12,7 LL MADRIGAL OST DK 0,84 IP IP 6,8 LL ØKOLOGISK DANBO SKÆREOST 45+ DK IP 9,3 IP 5,7 LL ØKOLOGISK DANBO SKÆREOST 30+ DK IP 16 IP 6,4 LL ØKOLOGISK BLÅSKIMMELOST 60+ DK IP IP IP IP LL ØKOLOGISK BLÅSKIMMELOST 60+ DK IP IP IP IP LL DANBO SKÆREOST 20+, MODNET DK IP 12 IP 6,5 LL DANBO SKÆREOST 45+, MODNET DK IP 22 IP 9,5 LL CHEDDAR SKÆREOST 50+, MODNET IMP IP IP IP 15 LL GRUBE SKÆREOST 45+, MODNET DK IP IP IP IP 22

23 Pro- Natamycin Nitrat Sorbin- Benzoe- Prøvenummer Varetype du- i i syre i syre i ceret mg/dm2 mg/100g mg/kg mg/kg mg/kg LL GRUBE SKÆREOST 50+, MODNET DK IP 5,4 IP IP LL ØKOLOG.THY SKÆREOST 45+, MODNET DK IP IP IP 14 LL ØKOLOG.EMMENTALER SKÆREOST 45% IMP IP IP IP 10 LL ØKOLOGISK OST 50+ IMP IP IP IP 8,6 LL FETAOST I SALTLAGE DK IP IP IP 7,2 LL BLÅSKIMMELOST DANABLUE 50+ DK IP IP IP IP LL DANBO SKÆREOST 45+ DK IP IP IP 14 LL SKÆREOST 10+, MODNET DK IP IP IP 9,2 LL DANBO SKÆREOST 30+ DK IP IP IP 9,6 LL DANBO SKÆREOST 20+ DK IP 9,4 IP 5,9 LL DANBO SKÆREOST 45+ DK IP 6,5 IP 9,2 LL SKÆREOST, MODNET DK IP 9,6 IP 11 LL ØKOLOGIDK SKÆREOST 45+ DK IP IP IP 13 LL ESROM SKÆREOST 45+ DK IP IP IP 5,6 LL FAST GUL OST DK IP IP IP IP LL FAST GUL OST DK IP IP IP 6,3 LL FÅREMÆLKS OST DK IP IP IP 14 LL LOMONT SKÆREOST 50+ IMP 0,15 IP IP 5,7 LL GAUDA GEDE OST 48% IMP 1,01 IP IP 7,2 LL HVIDSKIMMELOST IMP IP IP IP IP LL HVIDSKIMMELOST 50% IMP IP IP IP IP LL GEDE OST IMP 1,03 IP IP 15 LL FÅREOST IMP 0,76 IP IP 35 LL FÅREOST M OLIVEN IMP IP IP IP 16 LL MASCARPONE FÅREOST IMP IP IP IP IP LL EMMENTALER OST IMP IP IP LL FYNBO SKÆREOST 45+ DK IP IP IP 11 LL SVENBO SKÆREOST 45+ DK IP IP IP 9,8 LL DANBO SKÆREOST 45+ DK IP IP IP 12 LL MARIBO SKÆREOST 45+ DK IP IP IP 7,9 LL ØKOLOGISK CHEDDAR SKÆREOST DK IP IP IP 19 LL HVIDSKIMMELOST BRIE 60+ DK IP IP IP IP LL HVIDSKIMMELOST BRIE DK IP IP IP IP LL BLÅ- OG HVIDSKIMMELOST DK IP IP IP IP LL BLÅ- OG HVIDSKIMMELOST DK IP IP IP IP LL DANDESAN SKIVEOST 45+, MODNET DK IP 27 IP IP LL ESROM SKIVEOST 45+, MODNET DK IP 9,4 IP 5,9 LL HAVARTI SKÆREOST 60+ DK IP IP IP 5,9 LL HVIDSKIMMELOST CAMEMBERT DK IP IP IP IP LL HVIDSKIMMELOST CAMEMBERT DK IP IP IP IP LL HVIDSKIMMELOST CAMEMBERT DK IP 7,7 IP IP LL SKÆREOST 45, MODNET DK IP IP IP 6,0 LL BLÅSKIMMELOST DANABLUE 50+ DK IP IP IP IP LL BLÅSKIMMELOST 70+ DK IP IP IP IP LL BLÅSKIMMELOST DANABLUE 50+ DK IP IP IP IP LL BLÅSKIMMELOST 60+ DK IP IP IP IP LL POVSBRO SKÆREOST 45+ DK IP IP IP 7,4 LL SKÆREOST 45+ DK IP ,4 LL HAVARTI SKÆREOST 45+ DK IP 18 IP 6,6 LL SKÆREOST MILD DK IP ,8 LL MASCARPONE OST IMP IP IP 375 IP LL RICOTTA OST IMP IP IP IP IP LL ESROM SKÆREOST 45+, MODNET DK IP IP IP 6,4 LL SKÆREOST, MODNET DK IP IP IP 77 LL SVENBO SKÆREOST 45+, MODNET DK 0,18 IP IP 7,1 23

24 Pro- Natamycin Nitrat Sorbin- Benzoe- Prøvenummer Varetype du- i i syre i syre i ceret mg/dm2 mg/100g mg/kg mg/kg mg/kg LL DANBO SKÆREOST 45+, MODNET DK IP 32 IP 5,6 LL SKÆREOST 45+, MODNET DK IP IP IP 20 LL BLÅSKIMMELOST 50+ DK IP IP IP IP LL Delprøve A: FETAOST M. KRYDERIER DK IP IP IP 7,0 LL Delprøve B: FETAOSTLAGE DK ikke analyseret ikke analyseret IP IP IP LL FETAOST 45+ DK IP IP IP IP LL DANBO SKÆREOST 45+ DK IP 18 IP 5,5 LL DANBO SKÆREOST 10+ DK IP IP IP 6,3 LL Delprøve A: FETAOST I KRYDDROLIE DK IP IP LL Delprøve B: FETAOSTLAGE DK ikke analyseret ikke analyseret IP 43 IP LL Delprøve A: FETAOST DK IP ,6 LL Delprøve B: FETAOSTLAGE DK ikke analyseret ikke analyseret ,5 LL EMMENTALER OST 45+ DK IP IP IP 6,5 LL PARMESANOST DK IP IP IP 11,0 LL ØKOLOGISK GEDEOST DK IP IP IP 7,3 LL DANBO SKÆREOST 45+ DK IP 6,2 IP 5,3 LL SAMSØ SKÆREOST 45+ DK IP 28 IP 5,6 LL Delprøve A: GUL OST I SALTLAGE DK IP 13 IP 6,4 LL Delprøve B: OSTLAGE FOR GUL OST DK ikke analyseret ikke analyseret 19 IP IP P.liste nr Valleost LL VALLEOST IMP IP 5,5 IP IP P.liste nr Smelteost LL SMELTEOST IMP IP 8,4 IP 11 LL YOGHURTOST DK IP IP IP 15 LL FLØDEOST M. KRYDDERIER 17% DK IP IP IP 11,5 LL FLØDEOST 13 % DK IP 9,4 IP 15 LL ØKOLOGISK FLØDEOST M. HVIDLØG DK IP IP IP 15 LL GAUDA SMELTEOST DK IP IP IP IP LL FLØDEOST 33% IMP IP IP IP 12 LL BLOKSMELTEOST DK IP IP IP 6,9 P.liste nr Oste og smelteostlign. produkter LL SMELTEOST M. URTER IMP IP LL PAPRIKAOST DK IP IP 890 IP LL PURLØGOST DK IP IP DK: Dansk produceret. IMP: Importeret fra lande indenfor EU. 24

25 Resultatdiagram for natamycin og nitrat Bilag 2 25

26 26

27 Metodekontrol Bilag 3 27

28 Metodekontrol Natamycin Dobbeltbestemmelser og genfindelsesforsøg Analysemetode: AT-0582 Natamycin på osteskorpe ved HPLC Prøvetype: Ost og osteskorpe dobbeltbestemmelser (r-kort) Analyse Niveau (mg/dm 2 ) Antal Standard- Tilsætningsstof periode min max middel db. best afvigelse år n S, rel Natamycin < 0,20 mg/dm ,02 0,19 0, ,3% Projekt 0,11 0,18 0,15 2 5,8% >0,20 mg/dm ,2 1,7 0, ,0% Projekt 0,28 1,2 0, ,9% Genfindelser (D-kort) Analyse Genfindelsesprocent Antal Std. Tilsætningsstof periode min max middel best. afvigelse år n S,abs * Natamycin ,2% 120% 93,5% 86 11,1% * Standardafvigelse udtrykt i genfindelsesprocent Projekt 72,0% 120% 93,7% 55 11,7% 28

29 Metodekontrol Nitrit og nitrat Dobbeltbestemmelser og genfindelsesforsøg Analysemetode: AT-1481 Nitrat og nitrit i levnedsmidler ved FIAStar 5000 Prøvetype: Pålægsvarer Standardafvigelse på dobbeltbestemmelser (r-kort) Tilsætningsstof Analyse Niveau (mg/kg) Antal Standardperiode min max middel db. best afvigelse år n S, rel Nitrat < 15 mg/kg ,3% (Natriumnitrat) Projekt ,1% >15 mg/kg ,2% Projekt ,0% Genfindelser (D-kort) Tilsætningsstof Nitrat (Natriumnitrat) Analyse Genfindelsesprocent Antal Std. periode min max middel best. afvigelse år n S,abs * ,0% 120% 99,4% 383 8,7% * Standardafvigelse udtrykt i genfindelsesprocent Projekt 86,6% 115% 99,3% 16 9,7% 29

30 Metodekontrol Sorbin- og benzoesyre Dobbeltbestemmelser og genfindelsesforsøg Analysemetode: AT-T011 Sorbin- og benzoesyre samt parabener i levnedsmidler ved HPLC Prøvetype: Pålægsvarer Standardafvigelse på dobbeltbestemmelser (r-kort) Analyse Niveau (mg/kg) Antal Standard- Tilsætningsstof periode min max middel db. best afvigelse år n S, rel Sorbinsyre < 100 mg/kg , ,3% Projekt 8, ,5% >100 mg/kg ,0% Projekt ,4% Benzoesyre < 100 mg/kg , ,6% Projekt 5, ,5% >100 mg/kg ,6% Projekt Genfindelser (D-kort) Analyse Genfindelsesprocent Antal Std. Tilsætningsstof periode min max middel best. afvigelse år n S,abs * Sorbinsyre ,2% 109% 97,7% 109 4,6% Projekt 88,2% 107% 94,8% 21 4,5% Benzoesyre ,7% 110% 97,9% 110 5,2% * Standardafvigelse udtrykt i genfindelsesprocent Projekt 85,0% 102% 94,1% 21 4,9% 30

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo Jensen. Overvågning

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer især parabener i dessertchokolade/fyldt chokolade Rapport udarbejdet af Bjørn Schmidt, Fødevareregion København og Nordøstsjælland

Læs mere

Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser

Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen Laboratoriearbejde

Læs mere

Projekt 2010-20-793-00094 april 2012

Projekt 2010-20-793-00094 april 2012 Antioxidanter i fedtholdige fødevarer Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Laboratoriearbejde: Anne Plenge Hanne

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011 Delprojekt 5: Annattoekstrakter i diverse fødevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk FødevareRapport

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00257 januar 2012

Projekt 2010-20-64-00257 januar 2012 Delprojekt 7: Tilsætningsstoffer i marmelade, syltetøj, gele o.lign. Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Ib

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af svovldioxid og nitrit/nitrat i levnedsmidler. Del IV. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby og Ib Krog Larsen. Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Svovldioxid og nitrat/nitrit i fødevarer

Svovldioxid og nitrat/nitrit i fødevarer Svovldioxid og nitrat/nitrit i fødevarer Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Niels Fabricius, Fødevareinstituttet DTU

Læs mere

Projekt 2009-20-64-00181 maj 2010

Projekt 2009-20-64-00181 maj 2010 Delprojekt 4: Kager og andet bagværk inklusive kageblandinger. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager, FVST, 6. kontor Ib

Læs mere

Svovldioxid i udvalgte fødevarer

Svovldioxid i udvalgte fødevarer Svovldioxid i udvalgte fødevarer Udført af Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Annette Grossmann, Fødevarestyrelsen Ib Krog Larsen,

Læs mere

Projekt 2008-20-64-00810 maj 2010

Projekt 2008-20-64-00810 maj 2010 Udvalgte tilsætningsstoffer på tværs af fødevaregrupper Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen,

Læs mere

Projekt 2007-20-64-00663 Juli 2009

Projekt 2007-20-64-00663 Juli 2009 Farvestoffer, herunder sudan farvestoffer i krydderier, palmekerneolie og lignende Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Malene Saxmose Nielsen, Fødevarestyrelsen,

Læs mere

Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012

Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012 Tilsætningsstoffer i her og nu varer, del II Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Henriette Hansen Laboratoriearbejde: Ann Sørensen Anne Plenge

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af koffein i fødevarer Udført på Fødevareregion København af Udo Jensen Rapport udfærdiget af Udo Jensen Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Projekt 2008-20-64-00807 okt 2010

Projekt 2008-20-64-00807 okt 2010 Tilsætningsstoffer i her og nu varer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Annette Grossmann, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Laboratoriearbejde:

Læs mere

Projekt 2006-20-64-00547 Juli 2008

Projekt 2006-20-64-00547 Juli 2008 Kortlægning af benzoesyre i frugter, bær og grøntsager Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops

Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet,

Læs mere

Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand. Projektledelse: Laboratoriearbejde:

Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand. Projektledelse: Laboratoriearbejde: Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet, DTU Ib

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater m.m. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget

Læs mere

Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter

Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter Udført af Peter Molander og Marianne Jakobsen Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse

Læs mere

Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser

Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever Eriksen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Projekt maj 2011

Projekt maj 2011 Delprojekt 5: Udvalgte tilsætningsstoffer i tomatpuré, -sauce, - pasta og ketchup Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager,

Læs mere

Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger,

Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsstoffer og farvestoffer i krydderiblandinger Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer. Projektledelse. Laboratoriearbejde Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer Udført af Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Farvestoffer og konserveringsstoffer i ikke-alkohol-holdige drikkevarer Udført på Fødevareregion København af Ib Krog Larsen og Udo Jensen i samarbejde med Rikke Andersen

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af neohesperidin dihydrochalcon og andre sødestoffer i fødevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i tomatpuré, -sauce, -pasta og -ketchup Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo

Læs mere

Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater

Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater Udført af Marianne Jakobsen, Jakob Villadsen Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Jakob Villadsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Birgit Christine

Læs mere

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Nitrit/nitrat i røget fisk. Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor

Nitrit/nitrat i røget fisk. Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor Nitrit/nitrat i røget fisk Udført af Steffen Nielsen og Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem, Fødevareregion Øst Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor Kontaktpersoner:

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsmidler, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter (del II) Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater m.m. (del II) Udført på Fødevareregion København og Nordøstsjælland

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00256 oktober 2011

Projekt 2010-20-64-00256 oktober 2011 Delprojekt 6: Konserverings- og sødestoffer i syltede frugter og grøntsager Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep.

Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep. Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep. Udført af Jimi Byrsø Dan og Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem, Fødevareregion Øst Projektleder: Annette Grossmann,

Læs mere

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Ved Louise Baad Rasmussen Fødevarestyrelsen Tilsætningsstoffer Regler om tilsætningsstoffer Indhold EU-liste over tilsætningsstoffer til

Læs mere

Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter

Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter Udført på Fødevareregion Øst af Steffen Nielsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet

Læs mere

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

I dette kapitel beskrives fremstillingen af konsummælk, surmælksprodukter og oste. Smør beskrives i kapitlet om fedtstoffer.

I dette kapitel beskrives fremstillingen af konsummælk, surmælksprodukter og oste. Smør beskrives i kapitlet om fedtstoffer. Mejeriprodukter Mejeriprodukter Mejeriprodukter er samlebetegnelsen for en række produkter, der er fremstillet af mælk. I Danmark er de fleste mejeriprodukter lavet af komælk. Mejeriprodukter inddeles

Læs mere

Kredsudstilling 2015. Dommervejledning for. Dessertost

Kredsudstilling 2015. Dommervejledning for. Dessertost Dommervejledning for Dessertost Indholdsfortegnelse Dommerbelæring... 2 Dommeren... 2 Holdlederen... 3 Karakterskalaens definition... 4 Definition af karakterskala... 4 Vægtningstabel... 4 Liste over fejlbemærkninger...

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Projektledelse Niels Fabricius, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst

Projektledelse Niels Fabricius, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Nitrat, nitrit og sulfit i fødevarer Udført af Udo Jensen og Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Steffen Nielsen og Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Niels Fabricius,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af farvestoffer og sødestoffer i pinde-is, især limonade- og frugtis Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Håndtering af saltning med nitritsalt

Håndtering af saltning med nitritsalt Håndtering af saltning med nitritsalt Indhold 1. Nitritsalt og grænseværdier... 2 2. Brug en standardiseret opskrift (procedure for saltning med nitritsalt)... 2 2.1 Tørsaltning og overholdelse af grænseværdi

Læs mere

Projekt December 2009

Projekt December 2009 Kontrol og overvågning af uautoriserede farvestoffer i udvalgte fødevaregrupper på det danske marked. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Malene

Læs mere

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium (g salt mg natrium (g salt mg natrium 2012 (g salt mg natrium 1. Kødprodukter 1.1. Finhakket farser, varmebehandlet 1.1.1. Middagspølser 814 mg natrium 800 mg natrium Kogte pølser 600 mg natrium 1.1.2.

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Virksomhedernes ansvar... 3 3. Case-by-case kontrollen...

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter

Overvågning af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Intense sødestoffer i ikke-alkohol-holdige drikkevarer Udført på Fødevareregion Århus af Bolette Okholm i samarbejde med Rikke Andersen Fødevaredirektoratet. Projektledelse:

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE Food monitoring system for nutrients Meat, 3. Cycle Udarbejdet af Kirsten Hansen Århus landsdelslaboratorium i samarbejde med Pia Knuthsen Fødevaredirektoratet

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater (del III) Udført på Fødevareregion Øst af Bjørn Schmidt Rapport udfærdiget

Læs mere

OSTE SORTIMENT. Samsø skorpefri i baner 45+/26% Kølevare Vægt pr. stk. ca. 3 x 4 kg. (vare nr. 6515)

OSTE SORTIMENT. Samsø skorpefri i baner 45+/26% Kølevare Vægt pr. stk. ca. 3 x 4 kg. (vare nr. 6515) Samsø skorpefri i baner Vægt pr. stk. ca. 3 x 4 kg. (vare nr. 6515) Samsø skorpefri 30+/17% Vægt pr. stk. ca. 15 kg. (vare nr. 6564) Samsø skorpefri Vægt pr. stk. ca. 15 kg. (vare nr. 6557) Lagret i ca.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige drikkevarer (del III). Udført af Steffen Nielsen og Nicolai Zederkopff Ballin,

Læs mere

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Projekt 2005-20-64-00453 juni 2009

Projekt 2005-20-64-00453 juni 2009 Overvågning, kortlægning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer og andre tilsætningsstoffer i slankekostprodukter. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Friskost, flødeost, smelteost

Friskost, flødeost, smelteost Dommervejledning for Friskost, flødeost, smelteost Indholdsfortegnelse Dommerbelæring... 2 Dommeren... 2 Holdlederen... 3 Karakterskalaens definition... 4 Definition af karakterskala... 4 Vægtningstabel...

Læs mere

Næringsdeklarationer og tolerancer

Næringsdeklarationer og tolerancer Næringsdeklarationer og tolerancer Aase Ærendahl Mikkelsen Fødevareregion Nord, Laboratoriet Århus Dagny Løvoll Warming Fødevarestyrelsen, 7. kontor Pia Knuthsen, Fødevareinstituttet, DTU Næringsdeklarationer

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Dealer s Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Medicines

Læs mere

MÆLK OG MÆLKEPRODUKTER

MÆLK OG MÆLKEPRODUKTER MÆLK OG MÆLKEPRODUKTER Der findes mange forskellige varianter og udgaver af mælk. Den fås som drikkemælk, ost, yoghurt og andre mejeriprodukter. Alle produkter bidrager med en lang række forskellige næringsstoffer.

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion København Niels Fabricius, Danmarks

Læs mere

Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer

Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer Udført af Jakob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case-kontrollen...3

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. CENTRALT KOORDINEREDE LABORATORIEPROJEKTER SLUTRAPPORT Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Projekt J. nr.: 2010-20-64-00230 BAGGRUND OG FORMÅL Ved tidligere kontrolkampagner om phthalater i fødevarekontaktmaterialer

Læs mere

Kontrol af anprisning vedrørende stråforkortere

Kontrol af anprisning vedrørende stråforkortere Kontrol af anprisning vedrørende stråforkortere - En undersøgelse af mel, gryn og brød, 2004 Kontrol af anprisning vedrørende stråforkortere - En undersøgelse af mel, gryn og brød, 2004 FødevareRapport

Læs mere

PROJEKTER SLUTRAPPORT Migration af nitrosaminer fra gummi til fødevaresimulatorer J. nr.: 2013-29-64-00541

PROJEKTER SLUTRAPPORT Migration af nitrosaminer fra gummi til fødevaresimulatorer J. nr.: 2013-29-64-00541 PROJEKTER SLUTRAPPORT Migration af nitrosaminer fra gummi til fødevaresimulatorer J. nr.: 2013-29-64-00541 BAGGRUND OG FORMÅL Nitrosaminer kan dannes i gummi under vulkaniseringen, som er et led i den

Læs mere

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013 Tema mærkningsregler DSM Noter vedr. mærkning Her kan du se de regler, der vedrører mærkning af færdigpakkede fødevarer. En færdigpakket fødevare er en fødevare, som er indpakket før salg i en emballage,

Læs mere

Udfordringer ved BAT-konklusionerne med fokus på biomasse

Udfordringer ved BAT-konklusionerne med fokus på biomasse Præsenteret ved: Innovationsseminar vedr. BREF for store fyringsanlæg hos FORCE den 26. november 2015 af: Jørgen Nørklit Jensen DONG Energy Thermal Power Indledning Kviksølv for kulfyring NO x for biomasse-fyring

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

Hjemmelavet ost Brie/Camembert

Hjemmelavet ost Brie/Camembert Når man ser og smager en skimmelost, så kan det virke som et kompliceret værk. Men har man først prøvet at fremstille fetaost et par gange, så skal der blot små justeringer til for at osten så vil udvikle

Læs mere

Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis

Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer

En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer Selen til kvæg En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer Rapport nr. 87 Forfattere Redaktion Korrektur Opsætning Anette Kristensen Anne Mette Kjeldsen Ole Aaes Jørn Pedersen Jørgen

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III).

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III). Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III). Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem,

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen

Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Kontrol af det uautoriserede farvestof para red i importerede krydderivarer indeholdende eller fremstillet af tørrede og knuste eller formalede frugter af slægten capsicum (chili) Udført på Fødevareregion

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild

Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild Udført af Udo Jensen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Projektledelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m.

Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Projekt 2011-20-64-00319 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Udført af Marianne Jakobsen, Laboratoriet, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Laboratoriet, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

Projekt marts 2012

Projekt marts 2012 Delprojekt 8: Tilsætningsstoffer i pesto, olivenpasta, grøntsagspulp o.lign. Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Hjemmelavning af oste

Hjemmelavning af oste Hjemmelavning af oste Arne Fokdal 1 1.0 Hjemmelavning af oste:... 4 2.0 Oste typer... 4 2.1 Man opdeler ostetyper efter hvilken slags mælk der bliver brugt til fremstillingen:... 4 2.2 Gennemsnits sammensætning

Læs mere

Spørgsmål/svar (anonymiseret) Questions/answers (anonymised)

Spørgsmål/svar (anonymiseret) Questions/answers (anonymised) /svar (anonymiseret) s/answers (anonymised) received answered Answer 1 30/11/15 [ ] I am sending this mail on behalf of [ ], a [ ] company of the information technology sector. We have received a notification

Læs mere

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 Senest opdateret: Januar 2009 Siden 1990 har der eksisteret handelsnormer for fjerkrækød, der omsættes indenfor EU. Handelsnormerne er et sæt spilleregler for, hvordan

Læs mere