Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet."

Transkript

1 Velkommen til Østervold Kollegiet Vi håber, at denne introduktionspjece vil være dig til hjælp ved de mange formelle og praktiske problemer, der altid opstår, når man flytter ind et nyt sted. Forhåbentligt vil pjecens oplysninger ud over at være rent informative også medvirke til at vække din interesse for kollegiet og for alles trivsel på stedet. Et kollegium er nemlig, hvad man selv gør det til. Skulle der stadig være ubesvarede spørgsmål efter gennemlæsningen af pjecen, så henvend dig til dine nye naboer, beboerrådsmedlemmet på din sal, inspektøren eller UBS for at få et svar. De vil alle gerne hjælpe dig, hvis de kan! Administrative oplysninger Indflytning Beboerrådet, 2011 Når du flytter ind, skal du underskrive en lejekontrakt, hvor de vigtigste oplysninger om lejemålet fremgår. Desuden udleveres en indflytningsrapport samt denne folder, som indeholder kollegiets husorden. Ved indflytning får du også udleveret lejemålets nøgler. De passer til din dør, postboks og fællesrummene (dog ikke til baren på 7.sal). Det er muligt at få udlevere ekstra nøgler hos inspektøren. Der findes hovednøgler til samtlige låse. Disse opbevares omhyggeligt aflåst hos inspektøren, og er kun til brug for håndværkere og lignende. Af praktiske årsager har inspektøren altid en hovednøgle. Indbetaling af lejen Fra administrationens side omdeles hver måned de giroindbetalingskort, der skal benyttes til betaling af huslejen. Ellers kan du tilmelde betalingen til BetalingsService via din bank. Forlængelse af lejemålet Hvert år i februar vil du få tilsendt et brev for at kontrollere at du stadig er studieaktiv. Studieaktiv vil sige, at du indenfor det seneste år har fulgt det foreskrevne studieforløb og gået til de foreskrevne eksamener. Dette skal dokumenteres med eksamensudskrift eller optagelsesbrev. Når skemaet er udfyldt skal det sendes tilbage til UngesBoligService (UBS). Nogle måneder før din berettigelse til at bo på kollegiet udløber, tilsender CIU dig et skema, som skal udfyldes og returneres, hvis du ønsker dispensation til at få lejemålet forlænget. Man er som studerende berettiget til at bo på kollegium i den normerede studietid plus ét år, såfremt man stadig er studieaktiv. Når CIU har modtaget ansøgningen om dispensation, behandles ansøgningen ud fra en helhedsbetragtning af CIU, hvori aktiviteter som rådsarbejde, sygdom, fødsel, stadig dokumenteret studieaktivitet og videnskabeligt arbejde bliver taget med i vurderingen. Det vil altid være muligt at anke den trufne afgørelse til bestyrelsen. Godkendes forlængelsesansøgningen, tilsendes automatisk en ny lejekontrakt fra CIU. (Der skal ikke betales ny stempelafgift). Fremleje Hvis du vil fremleje dit værelse, skal der tages kontakt til UBS. Du kan fremleje dit værelse, såfremt du er på studierelaterede ophold såsom udveksling. 1

2 Hvor lang tid må man fremleje værelset? Har du orlov fra studiet i 6 måneder eller længere og fraflytter kollegiet i perioden, kan der laves en aftale gennem inspektøren, om at du får det først ledige værelse, når din orlovsperiode er udløbet (dvs. det ikke nødvendigvis er det samme værelse, du vender tilbage til). Intern flytning Hvis du ønsker intern flytning, skal der tages kontakt til UBS. Værelsestildelingen sker efter hvem, der har boet på kollegiet i længst tid. Hvis man flytter internt, skal der betales stempelafgift på den nye kontrakt, 1 og der vil blive opkrævet husleje for både det fraflyttede og det nye værelse for en halv måned. Opsigelse af lejemålet Ønsker du at fraflytte dit værelse, skal du indsende opsigelsen enten pr. mail eller post til UBS. Opsigelsen skal ske med 6 ugers varsel til den 1. i en måned. Ved fraflytning synes værelset af inspektøren på flyttedagen. Andre tidspunkter for fraflytning og syn af værelset kan aftales med inspektøren. Lejemålet og dets behandling Kort om lejemålet Gulvet er massive bøgetræs-parketbrædder på lægter, som er opklodset på bløde brikker. Det er overfladebehandlet med BLITZA gulvlak (Juncker). BLITZA lakering tilrådes inden gennemslidning, evt. som pletlakering på udsatte steder. Inden lakering vaskes gulvet med vand tilsat lidt eddike. Vedligeholdelse af gulvet er kollegiets - og ikke den enkelte beboers - ansvar. Væggene om værelset er fuldt murværk i tegl, som er pudset på traditionel vis. Mellem bad og værelse, bad og entré og entré og værelse er væggene 7 cm. tykke gasbetonplader med sandspartlede overflader. Loftet lavet af 14 cm. massivt jernbeton Der er benyttet acrylmaling på loft og vægge. Væggene afvaskes med sulfosæbe ved hjælp af en svamp eller en blød børste. Istandsættelse med opmaling aftales med inspektøren. Døren mellem gangen og entréen er massiv, de to andre døre på værelset er hule kanaldøre. Dørene er overfladebehandlet med syntetisk oliemaling. Hoveddøren er af brandsikret materiale. Det er ikke tilladt at male på dørene og undgå at sømme eller skrue i træværket. Vinduet har termoruder. Vinduer der vender ud mod gaden har desuden et forsatsvindue for at reducere støjen fra togene hvis dette ikke er på dit værelse ved tilflytning, henvend dig da til inspektøren. Skabene er udført af lakerede spånplader, kufferthylden er af fineret træ, og malet som det øvrige snedkertræ. 1 Hvad er det for en stempelafgift? Jeg mener at det er 150 kr. eller lign. 2

3 Den mekaniske ventilation af badeværelset kan ikke reguleres. I de værelser, der vender ud mod gaden, sidder der en friskluftsventil i væggen ved siden af vinduet, mens der i de værelser, der vender mod gården, sidder en ventil i vinduet. Vedligeholdelse Parketgulvet vedligeholdes ved at blive vasket i lunkent vand med lidt sæbespåner. Væggene i badeværelset rengøres med sprit eller sulfosæbe. WC, håndvask og mosaikgulv rengøres med almindelige rengøringsmidler. Såfremt gulvet trænger til en kraftig omgang pga. kalksæbe, må det skures med skurepulver eller andre midler, der fjerner kalksæbe og kalk. Pas på at gulvafløbet ikke bliver tilstoppet i tidens løb. Undgå at skrue i fliserne, men kun i fuger og i så fald kun med tynde skruer. Spar på energien! Når du lufter ud på dit værelse, så lad være med at gøre det ved at have vinduet stående åbent en hel dag. Det mest effektive og økonomiske er at lufte kraftigt ud i ca. 5 minutter. Det sparer på varmen. Toilettet er med miljøskyl og bruseren er en energisparebruser. Gør det til en god vane at have et miljømæssigt forsvarligt koldt- og varmtvandsforbrug. - Jo mere vi sparer på energien, jo lavere bliver huslejen. Husk også at slukke lyset, når du forlader værelset! Telefonanlægget Det er muligt at tilslutte en normal, gammeldags, stationær telefon til stikket på værelserne og derved kommunikere med gæster gennem opkaldeanlægget ved hoveddøren, ringe internt til værelserne og modtage opkald udefra. Modtagelse af samtaler Telefonnummeret til kollegiets værelser er X XX hvor XXX er værelsesnummeret eller køkkenernes lokalnumre (1. sal 102, 2. sal 200, 3. sal 300, 4. sal 400, 5. sal 500, 6. sal 600 og Baren 626.) Interne opkald Opkald til et andet værelse kan ske ved at taste det pågældende værelsesnummer uden at trykke først. Åbning af hoveddør Telefonanlægget er også døråbner for kollegiets hoveddør. Fra hoveddøren kan kaldes enten dit fælleskøkken, dit værelse eller baren. Opkaldet fra døren besvares som en almindelig samtale. Hvis døren skal åbnes, taster du 5 og venter med at lægge røret på, til du er sikker på, at din gæst er kommet ind. 3

4 Kabel-tv Kollegiet er sluttet til TDC Kabel-tv. Tv-kanalerne er (oktober 2010): DR1 DR2 DR HD DRK DR Update DR Ramasjang TV2 Kanal4 Kanal 5 DK4 2DF ARD Infokanalen Sverige 1 Sverige 2 TV fra Folketinget Antennestikket er standardtype med ledningsmodstand på 70 ohm og findes bag døren i værelset. Radio- og Tv-licens skal betales af den enkelte kollegianer. Den enkelte kollegianer kan individuelt købe tilslutning til den fulde programpakke. Der er 3 måneders opsigelse efter udgangen af det kvartal, hvor man opsiger den fulde programpakke. KTAS-dåsen er placeret under kufferthylden, og selve telefonstikkontakten bag døren i værelset. Computernetværk Østervold Kollegiet har et internt datanet og er tilsluttet Internettet via to forbindelser: en 1 Gbit linie (1000 Mbit) via Forskningsnettet og Københavns Universitet og en 2-Mbit ADSL. Forbindelsen via Forskningsnettet kan benyttes af beboere, der er studerende på uddannelser, der er tilknyttet dette: KU, RUC, DTU, ITU, KVL, Den Farmaceutiske Højskole og Handelshøjskolen. Alle andre beboere skal benytte den kommercielle forbindelse. 4

5 Fællesfaciliteter Slagboremaskine og værktøjskasse Kollegiet har en fælles boremaskine, der kan lånes ved forespørgsel. Henvend dig til gangens beboerrådsmedlem for at høre hvordan og hvorledes. Vaskerum I vaskerummet er der 4 vaskemaskiner, 1 centrifuge, 2 tørretumblere og et antal tøjkurve, der kun hører til i vaskerummet. For at undgå at vaskemaskinerne skummer over er det nødvendigt, at der anvendes lavtskummende vaskepulvere. Det er ifølge en fællesmødebeslutning kun tilladt at vaske indenfor tidsrummet af hensyn til beboerne lige over vaskeriet. Det er desuden billigere at vaske mellem kl og samt fra kl næste morgen. For at alle skal kunne komme til, skal man ikke lade sit vasketøj ligge længere end højst nødvendigt i vaskeriet. Forladt tøj flyttes til en opstillet, mærket kurv, der tømmes den sidste tirsdag eller torsdag i måneden. Tøjet gives til velgørende formål. Belært af kedelige erfaringer er det besluttet, at farvning af tøj i vaskemaskinerne ikke er tilladt, og maskinerne skal selvfølgeligt behandles ordentligt! Omkostningerne til vask m.m. dækkes via huslejen. Sauna med bruserum Saunaen kan reserveres ved at skrive sig på tavlen, der hænger på saunadøren. Hvis den er optaget, må den nyankomne kun benytte saunaen med brugerens billigelse. Undgå at pjaske vand på andet end ovnen, da træværket ellers vil rådne. Det påhviler brugerne at rengøre saunaen. Øverum med klaver I kælderen er indrettet et 11 m 2 rimelig lydtæt rum, som benyttes til egen musikudfoldelse. Der findes et gammelt klaver af mærket Poul Andersen & Co., som er i forholdsvis dårlig stand. Oprydning og renholdelse foretages af brugerne. Motionsrum Der er indrettet to mindre motionsrum i kælderen (stadig under opførelse september 2011), der vedligeholdes af kollegianerforeningen. Motionsrummet består af diverse redskaber, herunder blandt andet forskellige håndvægte, vægtstang, ribbe og en motionsmaskine. Rengøringen påhviler brugerne. 5

6 Bordtennisrum I bordtennisrummet er opstillet et STIGA-bord. Køkkenerne skal selv anskaffe sig bordtennisudstyr. Cykelkælderen Her må der kun stilles cykler. Knallerter og motorcykler må på grund af forsikringsmæssige årsager og et forbud i brandlovgivningen ikke stilles ind i kælderen. Disse henvises i stedet til gården. Da der kun er plads til ca. 50 cykler, kan det forekomme, at der bliver foretaget en cykelrazzia fra politiets side, hvor de afhenter åbenlyst efterladte cykler dette sker dog først efter et forgivet varsel. I øvrigt er der et cykelværkstedsrum. Baren på 7.sal På 7. sal findes et barlokale. Her arrangerer kollegiets festudvalg flere årlige fester, herunder fredagsbarer, Tour De Cuisine og sommerfest, som naturligvis er for hele kollegiets beboere. Herudover kan barlokalet reserveres til afholdelse af private fester. Det koster pt. kr. 200,00 at leje lokalet (2010 priser). Reservering sker ved at kontakte den lokaleansvarlige (se hvem på kollegiets hjemmeside). Fortjenesten ved udlejning af barlokalet skal benyttes til forbedringer af lokalet. Endvidere kan baren benyttes som mødelokale til bl.a. afholdelse af beboerrådets og festudvalgets møder. Det skal bemærkes, at der er regler for brug af baren i eksamensperioderne (december/januar og maj/juni). Af reglerne fremgår det bl.a., at det kun er tilladt at holde fest i barlokalet enten fredag eller lørdag, jf. husordenen 9. Alle som benytter barlokalet, bedes være opmærksomme på kollegiets øvrige beboere, således at vi generer hinanden mindst muligt. Musikken og støjen skal derfor holdes på et acceptabelt niveau. HUSK, AT VEDKOMMENDE SOM LEJER FESTLOKALET TIL ENHVER TID STÅR TIL ANSVAR FOR SINE GÆSTER! Dette indebærer, at vedkommende også påtager sig klager i anledningen af gæsternes opførsel i barlokalet, samt et eventuelt erstatningsansvar for forsætligt ødelæggelse af barlokalets udstyr. Festudvalget består af repræsentanter fra de forskellige etager. De forskellige etager er ikke tvunget til at have en repræsentant, men de opfordres stærkt hertil, således at alle etager for information om de forskellige beslutninger, der træffes på møderne. Kollegianerforeningen råder over et musikanlæg, der står fast i baren. Hver etage har fået tildelt en nøgle til barlokalet. Tagterrassen På 7. sal er der tillige en sydvendt tagterrasse. Til denne hører der en stor fastgjort grill samt en mindre grill, som kan flyttes rundt. Herudover indeholder terrassen et antal borde og bænke. 6

7 Pulterrum På 7. sal er der under taget (bagved terrassen) 80 nummererede skabe, der er til brug for opbevaring af kollegianernes genstande. Da der således ikke er skabe til alle, er det vigtigt kun at bruge kollegiets hængelåse og at aflevere hængelåsen igen til inspektøren, hvis skabet ikke er i brug. På den måde kan en anden få glæde af denne opbevaringsmulighed. Registrering af skabenes indehavere skal ske hos inspektøren. Da der tidligere har været indbrud i loftets skabe, frarådes det at lægge værdifulde genstande hér. På grund af brandfaren må man ikke stille ting fra sig på loftets gang. Praktiske oplysninger Husorden Kollegiet har vedtaget en husorden den 20. marts 1996, hvori der kan findes svar på de fleste praktiske spørgsmål, som ikke står beskrevet i denne pjece. Det pålægger den enkelte beboer, at have læst denne husorden, og at efterleve dens bestemmelser. Husordenreglementet står bagerst i pjecen. Køkkener På hvert køkken findes der køleskabe og frysere samt diverse rengøringsrekvisitter, herunder en støvsuger. Skraldeposer kan fås ved henvendelse hos inspektøren. Det er individuelt for de enkelte køkkener, hvorledes det fungerer med hensyn til madklub, fællesrengøring, køkkenskat, osv. Gangene Gangene på de enkelte etager er meget lange, og betragtes som de rene brandfælder. Der er stor fare for, at en mindre brand hurtigt kan sprede sig til hele kollegiet. Det er derfor strengt forbudt at benytte gangene til henstilling af både små og store ting. Gangene skal altid holdes ryddet. Det skal derfor understreges, at det ikke er tilladt at opbevare vasketøj ude på gangen. Brud på disse regler kan give advarsler, jf. husordenen 10. Københavns Kommunes brandvæsen kommer i tid til anden på uanmeldt besøg på gangene, og såfremt de konstaterer, at der står ting ude på en eller flere af gangene, kan dette medføre store bøder for enten gangen eller den enkelte beboer. Gården 7

8 I gården er der parkeringspladser, der kan benyttes af kollegiets beboere. Det skal dog bemærkes, at parkering kun er tilladt med gyldigt parkeringskort i forruden. Hver etage har fået udleveret ét parkeringskort, som skal benyttes hertil. Biler som står parkeret uden parkeringskort i forruden, kan risikerer, at blive fjernet af Københavns Kommune. Med hensyn til gårdens cykelstativer, gælder der de samme retningslinjer vedrørende fjernelse af efterladte cykler, som for cykelkælderen. Elevatorstop/større uheld Ved elevatorstop med personer i elevatoren aktiveres hjælp-knappen i elevatoren, og der vil derefter være direkte kontakt med elevatorfirmaet. Træffes han ikke så ring til OTIS-elevator på tlf.: Fejl og mangler Besked om fejl og mangler på de enkelte værelser, herunder som f.eks. dryppende vandhaner, stoppede afløb m.v. skal rapporteres til inspektøren, hos hvem man derefter udfylder fuldmagtsblanket til at håndværkere må låse sig ind på værelset. Affald og affaldssortering Der findes i bygningen en skakt, der kun er beregnet til at modtage småt affald i lukkede skaktposer, der skal udleveres hos inspektøren. Affaldsskakten må ikke benyttes til glas eller papkasser under nogen form. Glas skal afleveres i det aflukkede afsnit i gården, sammen med papkasser og andet større skrald. Herfra bliver det kørt til genbrug. Aviser, blade og andet papir afleveres i papircontaineren på gården. Brugte batterier og telefonkort kan afleveres gennem hullet i skuret mellem affaldscontainerne og cyklerne. 8

9 Østervold Kollegiets ledelse Kollegiet ejes af "Den selvejende institution Østervold Kollegiet". Vi er således ikke direkte underlagt Københavns kommune eller anden offentlig administration. Herunder følger en skematisk gennemgang af kollegiets ledelse/administration, der er organiseret efter Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelser om organisation af ungdomsboliger opført med off. støtte, Overordnet ledelse Den Selvejende Institution Østervold Kollegiet Bestyrelsen (Vælges for 2 år) - 2 kollegianere (bestyrelsesformand og næstformand) - 2 personer fra Københavns Universitet - 2 personer fra Københavns Kommune Lokal administration: Beboerrådet - 6 sales beboerrådsrepræsentanter - Bestyrelsesformand Beboermøde - Kollegiets beboere (134 personer) Kollegianerforeningen - alle kollegianere er automatisk medlemmer og betaler 10 kr./person til konto, administreret af 2 kollegianere valgt på beboermødet Ansatte af Den selvejende institution Østervold Kollegiet Inspektør Karsten + medhjælper Økonomisk administration UngesBoligService.dk Revision Ernst & Young Værelsesindstilling CIU Administrationens opgaver og funktioner 9

10 De forskellige administrative instanser har visse opgaver og funktioner, som kort er sammenfattet i nedenstående skema: Bestyrelsen Er kollegiets øverste myndighed, og har derfor det økonomiske og juridiske ansvar for kollegiets drift. Medlemmer vælges for en periode af 2 år. Godkender budget (forår) og regnskab (efterår). Suppleant virker i næstformands fravær, næstformand tiltræder som formand i dennes fravær. Beboerrådet Beboerrepræsentanternes opgave er at påse, der er god orden på kollegiet samt at overvåge ejendommens vedligeholdelsestilstand. Fungerer som forbindelsesled mellem de enkelte sale ved på beboerrådsmøder at fremlægge aktuelle sager fra den pågældende gang. Kan opfordre administrator til at tildele beboere skriftlige advarsler ved overtrædelse af husordenen. Repræsentanter for hver sal vælges på respektive køkken.. Suppleanter virker ved repræsentanters fravær. Beboermødet Behandler aktuelle sager angående driften af kollegiet, drøfter kollegiets budget og godkender kollegiets regnskab. Alle beboere kan ved deres tilstedeværelse afgive stemme til de på dagsordenen annoncerede punkter, hvis dette bliver aktuelt. Husordenen godkendes af beboerne på beboermødet. Kollegianerforeningen Er en økonomisk forening, hvis midler går til nyanskaffelser af fællesfaciliteter til kollegiets beboere. Alle beboere kan ved deres tilstedeværelse på et kollegianerforeningsmøde afgive stemme om brugen af foreningens midler i henhold til foreningens vedtægter. Administrationens opgaver og funktioner Herunder følger en kort oversigt over møder på kollegiet, hvornår de foregår, og for hvem Bestyrelsesmøder Beboerrådsmøder Beboermøder 2 ordinære møder årligt medio marts og oktober Dagsorden foreslås af administrator Ordinært møde primo hver måned Dagsorden foreslås af formanden 2 ordinære møder årligt umidddelbart inden bestyrelsesmødet Dagsorden foreslås af beboerråd, hvortil nye punkter kan tilføjes senest 1 Beboere Bestyrelsesmedlemmer Beboerrådsrepræsentanter Kollegianerforeningsmøder 2 ordinære møder årligt umiddelbart i forlængelse af selve beboermødet Dagsorden foreslås af beboerråd, hvortil nye punkter kan tilføjes senest 1 10

11 dag før mødet dag før mødet 11

12 Adresser Administration: UngesBoligService.dk I/S (tidligere DIS) Tuborg Boulevard Hellerup Telefonnummer: Kontortid: kl Indstilling: Centralindstillingsudvalget CIU Københavns Hovedbanegård (ved Reventlowsgade) Tirsdag og torsdag: 11-17, onsdag, mandag og fredag: lukket Tlf.: Mandag-fredag: kl Postadresse: Tuborg Boulevard Hellerup mail: venteliste.findbolig.nu Folkeregister: Flytning meldes over kk.dk/borger vha. NEMID Ellers meld over telefon: (Husk at gøre det senest 5 dage efter indflytning) Borgerservice: Jarmers Plads København V kl Skattekontor: Sluseholmen 8B 2450 København SV 12

13 Personligt fremmøde Mandag, tirsdag og onsdag: 10:00-14:00 Torsdag: 10:00-17:00 Fredag: 10:00 14:00 Telefon (SKATs hovednummer ) Mandag, tirsdag og onsdag: Torsdag: Fredag: skat.dk Skadestue: Bispebjerg Hospital (døgnåbnet) Skadestuen Bispebjerg Bakke 23-7C 2400 København NV Tlf: eller Frederiksberg Hospital (døgnåbnet) Skadestuen Nordre Fasanvej 57 - Vej 2, indgang 3A 2000 Frederiksberg Tlf: Tandlægevagt: Apotek: Tandlægevagten i København Oslo Plads København Ø (Mandag - søndag , lør-, søn- og helligdage 10-12) Behandlingen betales kontant. Kun personlig henvendelse. Medbring sygesikringsbevis Kgl. Hof-Apotek (nærmeste) St. Kongensgade København K Steno Apotek (døgnekspedition) Vesterbrogade 6 C 1620 København V Politi: Østerbro Nærpoliti Østerfælled Torv København Ø. Tlf Åbningstid hverdage: Mandag, tirsdag, og fredag: kl Onsdag lukket. Torsdag: kl Bibliotek: Hovedbiblioteket Krystalgade København K 13

14 Tlf.: bibliotek.kk.dk Husorden for Østervold Kollegiet 1 Generelt: Beboere må under deres udfoldelse på Østervold Kollegiet respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til Østervold Kollegiets forsvarlige drift kræver. Beboere er ansvarlige for gæsters optræden. 2 Rengøring: Det påhviler beboerne selv at renholde køkken- og gangarealer. De enkelte etager iværksætter og administrerer en fast køkkenturnus. Etagen beslutter ved almindeligt flertal om en beboers misligholdelse af turnusordningen skal indklages, jvf Fælleskasser: Det påhviler den enkelte beboer at orientere sig om fælleskasser på etagen for eksempel køkkenkasser, aviskasser, tv-kasser, ølkasser mv. Den enkelte etage beslutter selv om alle skal betale til fælleskasser. Etagen beslutter om en kollegianers manglende betaling til en fælleskasse skal indklages, jvf Husdyr: Dyrehold er kun tilladt i akvarier, bure eller terrarier (altså ikke fritløbende dyr). Det indskærpes at beboere er ansvarlige for skader, der måtte påføres det lejede som følge af husdyrhold. 5 Brandalarmerings- og brandslukningsanlæg: Det er strengt forbudt utidigt at aktivere brandalarmeringsanlægget. Overtrædelse medfører sanktioner i overenstemmelse med 11. Det er ligeledes forbudt at flytte/misbruge gangens øvrige brandudstyr (håndsprøjte placeret midt på gangen og brandtæppe i køkkenet). 6 Vaskekælder: De opslåede anvisninger for benyttelse af vaskemaskiner skal følges. Brug kun lavtskummende vaskepulver. Det er ikke tilladt at farve tøj i vaskemaskinerne. Venner og bekendtes brug af maskinerne i vaskekælderen medfører øjeblikkelig sanktioner i overenstemmelse med 11. Overholdelse af opslåede vasketider indskærpes. Rygning i vaskekælderen er ikke tilladt. 7 Skader: Skader forvoldt af beboere, eller deres gæster, på bygningen og/eller inventar hæfter den pågældende beboer for. Der hæftes kollektivt for skader på fællesrum, hvor ingen skadevolder kan udpeges. Beboerrådet afgør i tvivlstilfælde hvilken person(er), der bærer ansvaret. 8 Støj: Beboere skal tage behørigt hensyn til andre beboeres behov for læsero og nattesøvn. En støjklage 14

15 skal respekteres første gang. Vinduer (og terrassedør, 7. sal) skal holdes lukkede ved højere lyd/støjniveau af særligt hensyn til eksterne naboer. Overtrædelser kan indklages jvf stk. 1. Det er forbudt at henstille effekter af nogen art på fællesarealer, dvs. gangarealer, trappeopgang mv., da brandmyndighederne ikke tillader dette. Overtrædelse medfører sanktioner i henhold til 11. stk. 2. Brug af fællesrum (incl. tagterrasse) skal ske således, at der tages størst mulig hensyn til kollegiets beboere og dets materiel. Det indskærpes, at oprydning finder sted efter brug. stk. 3. I perioderne 1. maj til 30. juni og 1. december til 31. januar samt i de almindelige eksamensperioder for studier med blokstruktur (2 uger i efteråret ca okt/nov og 2 uger i foråret ca marts/april) må festlokalet kun benyttes til fest enten fredag eller lørdag. Det er festudvalgets ansvar at orientere sig om blokstrukturens precise eksamensperiode. Udenfor eksamensperioderne må der maksimum holdes to fester per uge (inklusive torsdagsbar). Lokalet kan altid benyttes nytårsaften, dog ikke af enkeltpersoner. Festudvalget må hvert år holde 10 torsdagsbarer. Torsdagsbarer skal lukke kl. 2. Der må ikke holdes torsdagsbar i eksamensperioderne. Festudvalget skal prøve at holde så mange torsdagsbarer som muligt på tidspunkter, hvor det den følgende dag er helligdag, således at gener begrænses mest muligt. Øvrige hverdage er støjende adfærd i festlokalet kun tilladt indtil kl , det er således kun festudvalget, der har mulighed for at holde længerevarende arrangementer på hverdage. Det indskærpes endvidere at holde festlokalets dør lukket. Gæster lukkes ind vha. dørtelefon, ikke med åbne hoveddøre (døre ved gade og gård skal altid forblive lukkede). 10 Klager: Klager over overtrædelse af husordenen kan inden 8 dage afgives skriftligt til et medlem af beboerrådet, enten personligt eller i dennes postkasse, med angivelse af tid, sted og omstændigheder. Beboerrådet kan høre sagens parter. Beboerrådet vurderer, efter at have undersøgt sagen, om husordenen har været overtrådt. Såfremt klagen findes berettiget, tildeles den eller de overtrædende en skriftlig advarsel af bestyrelsen gennem administrator (DIS). Såfremt en beboer atter overtræder husordenen opsiges vedkommende normalt (jvf. 11). Advarsler forældes på et år. 11 Opsigelses-/ophævelsesbestemmelser: Opsigelse af lejemål kan ske, når: 1. Optagelseskriterierne til ungdomsboligerne ikke længere er til stede. 2. Nærværende husorden/ordensreglement tilsidesættes gentagne gange. Ophævelse kan ske, når: 1. Lejen ikke er rettidigt betalt. 2. Ved grov eller gentaget overtrædelse af husordenen/ordensreglementet, herunder grov tilsidesættelse af beboernes almindelige pligt til at iagttage god skik og orden. Opsigelse kan ske med 3 måneders varsel og i grove tilfælde vil lejeaftalen kunne ophæves med dags varsel i henhold til lejelovens bestemmelser herom. Alle afgørelser om opsigelse/ophævelse af lejeaftaler som følge af brud på husordenen behandles af beboerrådet, der indstiller til bestyrelsen ved administrator, hvad der bør foretages i sagen. Endelig afgørelse om opsigelse/ophævelse af lejekontrakt træffes af kollegiets bestyrelse ved administrator, der altid skal orientere bestyrelsen om pågældende beslutningsproces. 15

16 12 Ikrafttræden: Denne husorden træder i kraft ved dens vedtagelse af bestyrelsen i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 af 27. sept om organisation af ungdomsboliger, opført med offentlig støtte. 16

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet

Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet Kapitel 1 Adfærd Afsnit I Ro og orden 1. Kollegianerne skal tilstræbe at der hersker god ro og orden på kollegiet. Stk. 2. Bevidst støjende eller chikanerende adfærd

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere