Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet."

Transkript

1 Velkommen til Østervold Kollegiet Vi håber, at denne introduktionspjece vil være dig til hjælp ved de mange formelle og praktiske problemer, der altid opstår, når man flytter ind et nyt sted. Forhåbentligt vil pjecens oplysninger ud over at være rent informative også medvirke til at vække din interesse for kollegiet og for alles trivsel på stedet. Et kollegium er nemlig, hvad man selv gør det til. Skulle der stadig være ubesvarede spørgsmål efter gennemlæsningen af pjecen, så henvend dig til dine nye naboer, beboerrådsmedlemmet på din sal, inspektøren eller UBS for at få et svar. De vil alle gerne hjælpe dig, hvis de kan! Administrative oplysninger Indflytning Beboerrådet, 2011 Når du flytter ind, skal du underskrive en lejekontrakt, hvor de vigtigste oplysninger om lejemålet fremgår. Desuden udleveres en indflytningsrapport samt denne folder, som indeholder kollegiets husorden. Ved indflytning får du også udleveret lejemålets nøgler. De passer til din dør, postboks og fællesrummene (dog ikke til baren på 7.sal). Det er muligt at få udlevere ekstra nøgler hos inspektøren. Der findes hovednøgler til samtlige låse. Disse opbevares omhyggeligt aflåst hos inspektøren, og er kun til brug for håndværkere og lignende. Af praktiske årsager har inspektøren altid en hovednøgle. Indbetaling af lejen Fra administrationens side omdeles hver måned de giroindbetalingskort, der skal benyttes til betaling af huslejen. Ellers kan du tilmelde betalingen til BetalingsService via din bank. Forlængelse af lejemålet Hvert år i februar vil du få tilsendt et brev for at kontrollere at du stadig er studieaktiv. Studieaktiv vil sige, at du indenfor det seneste år har fulgt det foreskrevne studieforløb og gået til de foreskrevne eksamener. Dette skal dokumenteres med eksamensudskrift eller optagelsesbrev. Når skemaet er udfyldt skal det sendes tilbage til UngesBoligService (UBS). Nogle måneder før din berettigelse til at bo på kollegiet udløber, tilsender CIU dig et skema, som skal udfyldes og returneres, hvis du ønsker dispensation til at få lejemålet forlænget. Man er som studerende berettiget til at bo på kollegium i den normerede studietid plus ét år, såfremt man stadig er studieaktiv. Når CIU har modtaget ansøgningen om dispensation, behandles ansøgningen ud fra en helhedsbetragtning af CIU, hvori aktiviteter som rådsarbejde, sygdom, fødsel, stadig dokumenteret studieaktivitet og videnskabeligt arbejde bliver taget med i vurderingen. Det vil altid være muligt at anke den trufne afgørelse til bestyrelsen. Godkendes forlængelsesansøgningen, tilsendes automatisk en ny lejekontrakt fra CIU. (Der skal ikke betales ny stempelafgift). Fremleje Hvis du vil fremleje dit værelse, skal der tages kontakt til UBS. Du kan fremleje dit værelse, såfremt du er på studierelaterede ophold såsom udveksling. 1

2 Hvor lang tid må man fremleje værelset? Har du orlov fra studiet i 6 måneder eller længere og fraflytter kollegiet i perioden, kan der laves en aftale gennem inspektøren, om at du får det først ledige værelse, når din orlovsperiode er udløbet (dvs. det ikke nødvendigvis er det samme værelse, du vender tilbage til). Intern flytning Hvis du ønsker intern flytning, skal der tages kontakt til UBS. Værelsestildelingen sker efter hvem, der har boet på kollegiet i længst tid. Hvis man flytter internt, skal der betales stempelafgift på den nye kontrakt, 1 og der vil blive opkrævet husleje for både det fraflyttede og det nye værelse for en halv måned. Opsigelse af lejemålet Ønsker du at fraflytte dit værelse, skal du indsende opsigelsen enten pr. mail eller post til UBS. Opsigelsen skal ske med 6 ugers varsel til den 1. i en måned. Ved fraflytning synes værelset af inspektøren på flyttedagen. Andre tidspunkter for fraflytning og syn af værelset kan aftales med inspektøren. Lejemålet og dets behandling Kort om lejemålet Gulvet er massive bøgetræs-parketbrædder på lægter, som er opklodset på bløde brikker. Det er overfladebehandlet med BLITZA gulvlak (Juncker). BLITZA lakering tilrådes inden gennemslidning, evt. som pletlakering på udsatte steder. Inden lakering vaskes gulvet med vand tilsat lidt eddike. Vedligeholdelse af gulvet er kollegiets - og ikke den enkelte beboers - ansvar. Væggene om værelset er fuldt murværk i tegl, som er pudset på traditionel vis. Mellem bad og værelse, bad og entré og entré og værelse er væggene 7 cm. tykke gasbetonplader med sandspartlede overflader. Loftet lavet af 14 cm. massivt jernbeton Der er benyttet acrylmaling på loft og vægge. Væggene afvaskes med sulfosæbe ved hjælp af en svamp eller en blød børste. Istandsættelse med opmaling aftales med inspektøren. Døren mellem gangen og entréen er massiv, de to andre døre på værelset er hule kanaldøre. Dørene er overfladebehandlet med syntetisk oliemaling. Hoveddøren er af brandsikret materiale. Det er ikke tilladt at male på dørene og undgå at sømme eller skrue i træværket. Vinduet har termoruder. Vinduer der vender ud mod gaden har desuden et forsatsvindue for at reducere støjen fra togene hvis dette ikke er på dit værelse ved tilflytning, henvend dig da til inspektøren. Skabene er udført af lakerede spånplader, kufferthylden er af fineret træ, og malet som det øvrige snedkertræ. 1 Hvad er det for en stempelafgift? Jeg mener at det er 150 kr. eller lign. 2

3 Den mekaniske ventilation af badeværelset kan ikke reguleres. I de værelser, der vender ud mod gaden, sidder der en friskluftsventil i væggen ved siden af vinduet, mens der i de værelser, der vender mod gården, sidder en ventil i vinduet. Vedligeholdelse Parketgulvet vedligeholdes ved at blive vasket i lunkent vand med lidt sæbespåner. Væggene i badeværelset rengøres med sprit eller sulfosæbe. WC, håndvask og mosaikgulv rengøres med almindelige rengøringsmidler. Såfremt gulvet trænger til en kraftig omgang pga. kalksæbe, må det skures med skurepulver eller andre midler, der fjerner kalksæbe og kalk. Pas på at gulvafløbet ikke bliver tilstoppet i tidens løb. Undgå at skrue i fliserne, men kun i fuger og i så fald kun med tynde skruer. Spar på energien! Når du lufter ud på dit værelse, så lad være med at gøre det ved at have vinduet stående åbent en hel dag. Det mest effektive og økonomiske er at lufte kraftigt ud i ca. 5 minutter. Det sparer på varmen. Toilettet er med miljøskyl og bruseren er en energisparebruser. Gør det til en god vane at have et miljømæssigt forsvarligt koldt- og varmtvandsforbrug. - Jo mere vi sparer på energien, jo lavere bliver huslejen. Husk også at slukke lyset, når du forlader værelset! Telefonanlægget Det er muligt at tilslutte en normal, gammeldags, stationær telefon til stikket på værelserne og derved kommunikere med gæster gennem opkaldeanlægget ved hoveddøren, ringe internt til værelserne og modtage opkald udefra. Modtagelse af samtaler Telefonnummeret til kollegiets værelser er X XX hvor XXX er værelsesnummeret eller køkkenernes lokalnumre (1. sal 102, 2. sal 200, 3. sal 300, 4. sal 400, 5. sal 500, 6. sal 600 og Baren 626.) Interne opkald Opkald til et andet værelse kan ske ved at taste det pågældende værelsesnummer uden at trykke først. Åbning af hoveddør Telefonanlægget er også døråbner for kollegiets hoveddør. Fra hoveddøren kan kaldes enten dit fælleskøkken, dit værelse eller baren. Opkaldet fra døren besvares som en almindelig samtale. Hvis døren skal åbnes, taster du 5 og venter med at lægge røret på, til du er sikker på, at din gæst er kommet ind. 3

4 Kabel-tv Kollegiet er sluttet til TDC Kabel-tv. Tv-kanalerne er (oktober 2010): DR1 DR2 DR HD DRK DR Update DR Ramasjang TV2 Kanal4 Kanal 5 DK4 2DF ARD Infokanalen Sverige 1 Sverige 2 TV fra Folketinget Antennestikket er standardtype med ledningsmodstand på 70 ohm og findes bag døren i værelset. Radio- og Tv-licens skal betales af den enkelte kollegianer. Den enkelte kollegianer kan individuelt købe tilslutning til den fulde programpakke. Der er 3 måneders opsigelse efter udgangen af det kvartal, hvor man opsiger den fulde programpakke. KTAS-dåsen er placeret under kufferthylden, og selve telefonstikkontakten bag døren i værelset. Computernetværk Østervold Kollegiet har et internt datanet og er tilsluttet Internettet via to forbindelser: en 1 Gbit linie (1000 Mbit) via Forskningsnettet og Københavns Universitet og en 2-Mbit ADSL. Forbindelsen via Forskningsnettet kan benyttes af beboere, der er studerende på uddannelser, der er tilknyttet dette: KU, RUC, DTU, ITU, KVL, Den Farmaceutiske Højskole og Handelshøjskolen. Alle andre beboere skal benytte den kommercielle forbindelse. 4

5 Fællesfaciliteter Slagboremaskine og værktøjskasse Kollegiet har en fælles boremaskine, der kan lånes ved forespørgsel. Henvend dig til gangens beboerrådsmedlem for at høre hvordan og hvorledes. Vaskerum I vaskerummet er der 4 vaskemaskiner, 1 centrifuge, 2 tørretumblere og et antal tøjkurve, der kun hører til i vaskerummet. For at undgå at vaskemaskinerne skummer over er det nødvendigt, at der anvendes lavtskummende vaskepulvere. Det er ifølge en fællesmødebeslutning kun tilladt at vaske indenfor tidsrummet af hensyn til beboerne lige over vaskeriet. Det er desuden billigere at vaske mellem kl og samt fra kl næste morgen. For at alle skal kunne komme til, skal man ikke lade sit vasketøj ligge længere end højst nødvendigt i vaskeriet. Forladt tøj flyttes til en opstillet, mærket kurv, der tømmes den sidste tirsdag eller torsdag i måneden. Tøjet gives til velgørende formål. Belært af kedelige erfaringer er det besluttet, at farvning af tøj i vaskemaskinerne ikke er tilladt, og maskinerne skal selvfølgeligt behandles ordentligt! Omkostningerne til vask m.m. dækkes via huslejen. Sauna med bruserum Saunaen kan reserveres ved at skrive sig på tavlen, der hænger på saunadøren. Hvis den er optaget, må den nyankomne kun benytte saunaen med brugerens billigelse. Undgå at pjaske vand på andet end ovnen, da træværket ellers vil rådne. Det påhviler brugerne at rengøre saunaen. Øverum med klaver I kælderen er indrettet et 11 m 2 rimelig lydtæt rum, som benyttes til egen musikudfoldelse. Der findes et gammelt klaver af mærket Poul Andersen & Co., som er i forholdsvis dårlig stand. Oprydning og renholdelse foretages af brugerne. Motionsrum Der er indrettet to mindre motionsrum i kælderen (stadig under opførelse september 2011), der vedligeholdes af kollegianerforeningen. Motionsrummet består af diverse redskaber, herunder blandt andet forskellige håndvægte, vægtstang, ribbe og en motionsmaskine. Rengøringen påhviler brugerne. 5

6 Bordtennisrum I bordtennisrummet er opstillet et STIGA-bord. Køkkenerne skal selv anskaffe sig bordtennisudstyr. Cykelkælderen Her må der kun stilles cykler. Knallerter og motorcykler må på grund af forsikringsmæssige årsager og et forbud i brandlovgivningen ikke stilles ind i kælderen. Disse henvises i stedet til gården. Da der kun er plads til ca. 50 cykler, kan det forekomme, at der bliver foretaget en cykelrazzia fra politiets side, hvor de afhenter åbenlyst efterladte cykler dette sker dog først efter et forgivet varsel. I øvrigt er der et cykelværkstedsrum. Baren på 7.sal På 7. sal findes et barlokale. Her arrangerer kollegiets festudvalg flere årlige fester, herunder fredagsbarer, Tour De Cuisine og sommerfest, som naturligvis er for hele kollegiets beboere. Herudover kan barlokalet reserveres til afholdelse af private fester. Det koster pt. kr. 200,00 at leje lokalet (2010 priser). Reservering sker ved at kontakte den lokaleansvarlige (se hvem på kollegiets hjemmeside). Fortjenesten ved udlejning af barlokalet skal benyttes til forbedringer af lokalet. Endvidere kan baren benyttes som mødelokale til bl.a. afholdelse af beboerrådets og festudvalgets møder. Det skal bemærkes, at der er regler for brug af baren i eksamensperioderne (december/januar og maj/juni). Af reglerne fremgår det bl.a., at det kun er tilladt at holde fest i barlokalet enten fredag eller lørdag, jf. husordenen 9. Alle som benytter barlokalet, bedes være opmærksomme på kollegiets øvrige beboere, således at vi generer hinanden mindst muligt. Musikken og støjen skal derfor holdes på et acceptabelt niveau. HUSK, AT VEDKOMMENDE SOM LEJER FESTLOKALET TIL ENHVER TID STÅR TIL ANSVAR FOR SINE GÆSTER! Dette indebærer, at vedkommende også påtager sig klager i anledningen af gæsternes opførsel i barlokalet, samt et eventuelt erstatningsansvar for forsætligt ødelæggelse af barlokalets udstyr. Festudvalget består af repræsentanter fra de forskellige etager. De forskellige etager er ikke tvunget til at have en repræsentant, men de opfordres stærkt hertil, således at alle etager for information om de forskellige beslutninger, der træffes på møderne. Kollegianerforeningen råder over et musikanlæg, der står fast i baren. Hver etage har fået tildelt en nøgle til barlokalet. Tagterrassen På 7. sal er der tillige en sydvendt tagterrasse. Til denne hører der en stor fastgjort grill samt en mindre grill, som kan flyttes rundt. Herudover indeholder terrassen et antal borde og bænke. 6

7 Pulterrum På 7. sal er der under taget (bagved terrassen) 80 nummererede skabe, der er til brug for opbevaring af kollegianernes genstande. Da der således ikke er skabe til alle, er det vigtigt kun at bruge kollegiets hængelåse og at aflevere hængelåsen igen til inspektøren, hvis skabet ikke er i brug. På den måde kan en anden få glæde af denne opbevaringsmulighed. Registrering af skabenes indehavere skal ske hos inspektøren. Da der tidligere har været indbrud i loftets skabe, frarådes det at lægge værdifulde genstande hér. På grund af brandfaren må man ikke stille ting fra sig på loftets gang. Praktiske oplysninger Husorden Kollegiet har vedtaget en husorden den 20. marts 1996, hvori der kan findes svar på de fleste praktiske spørgsmål, som ikke står beskrevet i denne pjece. Det pålægger den enkelte beboer, at have læst denne husorden, og at efterleve dens bestemmelser. Husordenreglementet står bagerst i pjecen. Køkkener På hvert køkken findes der køleskabe og frysere samt diverse rengøringsrekvisitter, herunder en støvsuger. Skraldeposer kan fås ved henvendelse hos inspektøren. Det er individuelt for de enkelte køkkener, hvorledes det fungerer med hensyn til madklub, fællesrengøring, køkkenskat, osv. Gangene Gangene på de enkelte etager er meget lange, og betragtes som de rene brandfælder. Der er stor fare for, at en mindre brand hurtigt kan sprede sig til hele kollegiet. Det er derfor strengt forbudt at benytte gangene til henstilling af både små og store ting. Gangene skal altid holdes ryddet. Det skal derfor understreges, at det ikke er tilladt at opbevare vasketøj ude på gangen. Brud på disse regler kan give advarsler, jf. husordenen 10. Københavns Kommunes brandvæsen kommer i tid til anden på uanmeldt besøg på gangene, og såfremt de konstaterer, at der står ting ude på en eller flere af gangene, kan dette medføre store bøder for enten gangen eller den enkelte beboer. Gården 7

8 I gården er der parkeringspladser, der kan benyttes af kollegiets beboere. Det skal dog bemærkes, at parkering kun er tilladt med gyldigt parkeringskort i forruden. Hver etage har fået udleveret ét parkeringskort, som skal benyttes hertil. Biler som står parkeret uden parkeringskort i forruden, kan risikerer, at blive fjernet af Københavns Kommune. Med hensyn til gårdens cykelstativer, gælder der de samme retningslinjer vedrørende fjernelse af efterladte cykler, som for cykelkælderen. Elevatorstop/større uheld Ved elevatorstop med personer i elevatoren aktiveres hjælp-knappen i elevatoren, og der vil derefter være direkte kontakt med elevatorfirmaet. Træffes han ikke så ring til OTIS-elevator på tlf.: Fejl og mangler Besked om fejl og mangler på de enkelte værelser, herunder som f.eks. dryppende vandhaner, stoppede afløb m.v. skal rapporteres til inspektøren, hos hvem man derefter udfylder fuldmagtsblanket til at håndværkere må låse sig ind på værelset. Affald og affaldssortering Der findes i bygningen en skakt, der kun er beregnet til at modtage småt affald i lukkede skaktposer, der skal udleveres hos inspektøren. Affaldsskakten må ikke benyttes til glas eller papkasser under nogen form. Glas skal afleveres i det aflukkede afsnit i gården, sammen med papkasser og andet større skrald. Herfra bliver det kørt til genbrug. Aviser, blade og andet papir afleveres i papircontaineren på gården. Brugte batterier og telefonkort kan afleveres gennem hullet i skuret mellem affaldscontainerne og cyklerne. 8

9 Østervold Kollegiets ledelse Kollegiet ejes af "Den selvejende institution Østervold Kollegiet". Vi er således ikke direkte underlagt Københavns kommune eller anden offentlig administration. Herunder følger en skematisk gennemgang af kollegiets ledelse/administration, der er organiseret efter Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelser om organisation af ungdomsboliger opført med off. støtte, Overordnet ledelse Den Selvejende Institution Østervold Kollegiet Bestyrelsen (Vælges for 2 år) - 2 kollegianere (bestyrelsesformand og næstformand) - 2 personer fra Københavns Universitet - 2 personer fra Københavns Kommune Lokal administration: Beboerrådet - 6 sales beboerrådsrepræsentanter - Bestyrelsesformand Beboermøde - Kollegiets beboere (134 personer) Kollegianerforeningen - alle kollegianere er automatisk medlemmer og betaler 10 kr./person til konto, administreret af 2 kollegianere valgt på beboermødet Ansatte af Den selvejende institution Østervold Kollegiet Inspektør Karsten + medhjælper Økonomisk administration UngesBoligService.dk Revision Ernst & Young Værelsesindstilling CIU Administrationens opgaver og funktioner 9

10 De forskellige administrative instanser har visse opgaver og funktioner, som kort er sammenfattet i nedenstående skema: Bestyrelsen Er kollegiets øverste myndighed, og har derfor det økonomiske og juridiske ansvar for kollegiets drift. Medlemmer vælges for en periode af 2 år. Godkender budget (forår) og regnskab (efterår). Suppleant virker i næstformands fravær, næstformand tiltræder som formand i dennes fravær. Beboerrådet Beboerrepræsentanternes opgave er at påse, der er god orden på kollegiet samt at overvåge ejendommens vedligeholdelsestilstand. Fungerer som forbindelsesled mellem de enkelte sale ved på beboerrådsmøder at fremlægge aktuelle sager fra den pågældende gang. Kan opfordre administrator til at tildele beboere skriftlige advarsler ved overtrædelse af husordenen. Repræsentanter for hver sal vælges på respektive køkken.. Suppleanter virker ved repræsentanters fravær. Beboermødet Behandler aktuelle sager angående driften af kollegiet, drøfter kollegiets budget og godkender kollegiets regnskab. Alle beboere kan ved deres tilstedeværelse afgive stemme til de på dagsordenen annoncerede punkter, hvis dette bliver aktuelt. Husordenen godkendes af beboerne på beboermødet. Kollegianerforeningen Er en økonomisk forening, hvis midler går til nyanskaffelser af fællesfaciliteter til kollegiets beboere. Alle beboere kan ved deres tilstedeværelse på et kollegianerforeningsmøde afgive stemme om brugen af foreningens midler i henhold til foreningens vedtægter. Administrationens opgaver og funktioner Herunder følger en kort oversigt over møder på kollegiet, hvornår de foregår, og for hvem Bestyrelsesmøder Beboerrådsmøder Beboermøder 2 ordinære møder årligt medio marts og oktober Dagsorden foreslås af administrator Ordinært møde primo hver måned Dagsorden foreslås af formanden 2 ordinære møder årligt umidddelbart inden bestyrelsesmødet Dagsorden foreslås af beboerråd, hvortil nye punkter kan tilføjes senest 1 Beboere Bestyrelsesmedlemmer Beboerrådsrepræsentanter Kollegianerforeningsmøder 2 ordinære møder årligt umiddelbart i forlængelse af selve beboermødet Dagsorden foreslås af beboerråd, hvortil nye punkter kan tilføjes senest 1 10

11 dag før mødet dag før mødet 11

12 Adresser Administration: UngesBoligService.dk I/S (tidligere DIS) Tuborg Boulevard Hellerup Telefonnummer: Kontortid: kl Indstilling: Centralindstillingsudvalget CIU Københavns Hovedbanegård (ved Reventlowsgade) Tirsdag og torsdag: 11-17, onsdag, mandag og fredag: lukket Tlf.: Mandag-fredag: kl Postadresse: Tuborg Boulevard Hellerup mail: venteliste.findbolig.nu Folkeregister: Flytning meldes over kk.dk/borger vha. NEMID Ellers meld over telefon: (Husk at gøre det senest 5 dage efter indflytning) Borgerservice: Jarmers Plads København V kl Skattekontor: Sluseholmen 8B 2450 København SV 12

13 Personligt fremmøde Mandag, tirsdag og onsdag: 10:00-14:00 Torsdag: 10:00-17:00 Fredag: 10:00 14:00 Telefon (SKATs hovednummer ) Mandag, tirsdag og onsdag: Torsdag: Fredag: skat.dk Skadestue: Bispebjerg Hospital (døgnåbnet) Skadestuen Bispebjerg Bakke 23-7C 2400 København NV Tlf: eller Frederiksberg Hospital (døgnåbnet) Skadestuen Nordre Fasanvej 57 - Vej 2, indgang 3A 2000 Frederiksberg Tlf: Tandlægevagt: Apotek: Tandlægevagten i København Oslo Plads København Ø (Mandag - søndag , lør-, søn- og helligdage 10-12) Behandlingen betales kontant. Kun personlig henvendelse. Medbring sygesikringsbevis Kgl. Hof-Apotek (nærmeste) St. Kongensgade København K Steno Apotek (døgnekspedition) Vesterbrogade 6 C 1620 København V Politi: Østerbro Nærpoliti Østerfælled Torv København Ø. Tlf Åbningstid hverdage: Mandag, tirsdag, og fredag: kl Onsdag lukket. Torsdag: kl Bibliotek: Hovedbiblioteket Krystalgade København K 13

14 Tlf.: bibliotek.kk.dk Husorden for Østervold Kollegiet 1 Generelt: Beboere må under deres udfoldelse på Østervold Kollegiet respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til Østervold Kollegiets forsvarlige drift kræver. Beboere er ansvarlige for gæsters optræden. 2 Rengøring: Det påhviler beboerne selv at renholde køkken- og gangarealer. De enkelte etager iværksætter og administrerer en fast køkkenturnus. Etagen beslutter ved almindeligt flertal om en beboers misligholdelse af turnusordningen skal indklages, jvf Fælleskasser: Det påhviler den enkelte beboer at orientere sig om fælleskasser på etagen for eksempel køkkenkasser, aviskasser, tv-kasser, ølkasser mv. Den enkelte etage beslutter selv om alle skal betale til fælleskasser. Etagen beslutter om en kollegianers manglende betaling til en fælleskasse skal indklages, jvf Husdyr: Dyrehold er kun tilladt i akvarier, bure eller terrarier (altså ikke fritløbende dyr). Det indskærpes at beboere er ansvarlige for skader, der måtte påføres det lejede som følge af husdyrhold. 5 Brandalarmerings- og brandslukningsanlæg: Det er strengt forbudt utidigt at aktivere brandalarmeringsanlægget. Overtrædelse medfører sanktioner i overenstemmelse med 11. Det er ligeledes forbudt at flytte/misbruge gangens øvrige brandudstyr (håndsprøjte placeret midt på gangen og brandtæppe i køkkenet). 6 Vaskekælder: De opslåede anvisninger for benyttelse af vaskemaskiner skal følges. Brug kun lavtskummende vaskepulver. Det er ikke tilladt at farve tøj i vaskemaskinerne. Venner og bekendtes brug af maskinerne i vaskekælderen medfører øjeblikkelig sanktioner i overenstemmelse med 11. Overholdelse af opslåede vasketider indskærpes. Rygning i vaskekælderen er ikke tilladt. 7 Skader: Skader forvoldt af beboere, eller deres gæster, på bygningen og/eller inventar hæfter den pågældende beboer for. Der hæftes kollektivt for skader på fællesrum, hvor ingen skadevolder kan udpeges. Beboerrådet afgør i tvivlstilfælde hvilken person(er), der bærer ansvaret. 8 Støj: Beboere skal tage behørigt hensyn til andre beboeres behov for læsero og nattesøvn. En støjklage 14

15 skal respekteres første gang. Vinduer (og terrassedør, 7. sal) skal holdes lukkede ved højere lyd/støjniveau af særligt hensyn til eksterne naboer. Overtrædelser kan indklages jvf stk. 1. Det er forbudt at henstille effekter af nogen art på fællesarealer, dvs. gangarealer, trappeopgang mv., da brandmyndighederne ikke tillader dette. Overtrædelse medfører sanktioner i henhold til 11. stk. 2. Brug af fællesrum (incl. tagterrasse) skal ske således, at der tages størst mulig hensyn til kollegiets beboere og dets materiel. Det indskærpes, at oprydning finder sted efter brug. stk. 3. I perioderne 1. maj til 30. juni og 1. december til 31. januar samt i de almindelige eksamensperioder for studier med blokstruktur (2 uger i efteråret ca okt/nov og 2 uger i foråret ca marts/april) må festlokalet kun benyttes til fest enten fredag eller lørdag. Det er festudvalgets ansvar at orientere sig om blokstrukturens precise eksamensperiode. Udenfor eksamensperioderne må der maksimum holdes to fester per uge (inklusive torsdagsbar). Lokalet kan altid benyttes nytårsaften, dog ikke af enkeltpersoner. Festudvalget må hvert år holde 10 torsdagsbarer. Torsdagsbarer skal lukke kl. 2. Der må ikke holdes torsdagsbar i eksamensperioderne. Festudvalget skal prøve at holde så mange torsdagsbarer som muligt på tidspunkter, hvor det den følgende dag er helligdag, således at gener begrænses mest muligt. Øvrige hverdage er støjende adfærd i festlokalet kun tilladt indtil kl , det er således kun festudvalget, der har mulighed for at holde længerevarende arrangementer på hverdage. Det indskærpes endvidere at holde festlokalets dør lukket. Gæster lukkes ind vha. dørtelefon, ikke med åbne hoveddøre (døre ved gade og gård skal altid forblive lukkede). 10 Klager: Klager over overtrædelse af husordenen kan inden 8 dage afgives skriftligt til et medlem af beboerrådet, enten personligt eller i dennes postkasse, med angivelse af tid, sted og omstændigheder. Beboerrådet kan høre sagens parter. Beboerrådet vurderer, efter at have undersøgt sagen, om husordenen har været overtrådt. Såfremt klagen findes berettiget, tildeles den eller de overtrædende en skriftlig advarsel af bestyrelsen gennem administrator (DIS). Såfremt en beboer atter overtræder husordenen opsiges vedkommende normalt (jvf. 11). Advarsler forældes på et år. 11 Opsigelses-/ophævelsesbestemmelser: Opsigelse af lejemål kan ske, når: 1. Optagelseskriterierne til ungdomsboligerne ikke længere er til stede. 2. Nærværende husorden/ordensreglement tilsidesættes gentagne gange. Ophævelse kan ske, når: 1. Lejen ikke er rettidigt betalt. 2. Ved grov eller gentaget overtrædelse af husordenen/ordensreglementet, herunder grov tilsidesættelse af beboernes almindelige pligt til at iagttage god skik og orden. Opsigelse kan ske med 3 måneders varsel og i grove tilfælde vil lejeaftalen kunne ophæves med dags varsel i henhold til lejelovens bestemmelser herom. Alle afgørelser om opsigelse/ophævelse af lejeaftaler som følge af brud på husordenen behandles af beboerrådet, der indstiller til bestyrelsen ved administrator, hvad der bør foretages i sagen. Endelig afgørelse om opsigelse/ophævelse af lejekontrakt træffes af kollegiets bestyrelse ved administrator, der altid skal orientere bestyrelsen om pågældende beslutningsproces. 15

16 12 Ikrafttræden: Denne husorden træder i kraft ved dens vedtagelse af bestyrelsen i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 666 af 27. sept om organisation af ungdomsboliger, opført med offentlig støtte. 16

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad HUSORDEN Bikuben Kollegiet Ørestad Revideret September 2014 Indholdsfortegnelse HUSORDEN... 1 BIKUBEN KOLLEGIET ØRESTAD... 1 1. ADFÆRD... 3 1.1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.2. RO OG ORDEN...3 1.3. FÆLLESAREALER

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet

Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet Kapitel 1 Adfærd Afsnit I Ro og orden 1. Kollegianerne skal tilstræbe at der hersker god ro og orden på kollegiet. Stk. 2. Bevidst støjende eller chikanerende adfærd

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 06

Ordensbestemmelser for Afd. 06 Ordensbestemmelser for Afd. 06 Pramstedvej, K. Kristoffersvej og Dr. Margrethesvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle

Læs mere

Regler for Indstillingsudvalget

Regler for Indstillingsudvalget Regler for Indstillingsudvalget 1 Indstillingsudvalgets formål, arbejdsramme, struktur og mødedag Indstillingsmedlemmerne sørger for den daglige drift af Indstillingsudvalget, tager stilling til hvilke

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere