INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Poul Møller, Susanne Kleist, Jytte Malmos, Marianne Riis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Poul Møller, Susanne Kleist, Jytte Malmos, Marianne Riis."

Transkript

1 INFO Forår, 2014 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING. Formand: tlf: Poul Møller, Gl. Ringstedvej 25, 4300 Holbæk Næstformand: tlf: Susanne Kleist, Jernbanegade 58, 1., 4000 Roskilde Kasserer: tlf: Susanne Kristensen, Strandgade 1, 4230 Skælskør INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Poul Møller, Susanne Kleist, Jytte Malmos, Marianne Riis. WEB-udvalg: Anni Rønman, Niels Petersen, Poul Møller, ansvarlig. mobil: Nyheder fra din kreds, mailadresser på bestyrelsen, alt om kreds 2, diagnoseliste, kredskurser, arrangementer, aktualiteter, bekendtgørelser, lovgivning, analyser og overblik finder du hurtigst på: INFO: Udgives af: Sjællands Tandlægeforening. Kommer forår og efterår.

2 KÆRE KOLLEGA. Foråret har holdt sit indtog. Samtidig med at arbejdsdagen er blevet lys, så er det også et tegn på, at det er blevet INFO-tid! Du har det nye nummer på din skærm - en udgave, der også er tilpasset til ipad s. Så har du altid INFO ved hånden. Indholdet er en bred vifte af de emner, som vi dels i kredsbestyrelsen har været optaget af; emner, som omhandler Tandlægeforeningen generelt, samt, ikke mindst, et overblik over love, regler, trusler og muligheder, som konstant vælter ind over den danske tandlægestand. INDHOLD: STF - berettigelse og bestyrelsesarbejde Kredskursus! Love, regler og retningslinjer i 2013 Vagten i Hillerød, Slagelse og Nykøbing F. Besigtigende tandlæges dagbog Patient case fra Omsorgstandplejen Tandlægestudiet - en 10. semester studerendes hverdag Sammen med INFO modtager du et simpelt og hurtigt udfyldt spørgeskema, som vi håber, at du vil give dig tid til at besvare. I lighed med at det anbefales, at man som klinikejer jævnligt laver patienttilfredshedsundersøgelser, så er det også en klog ting i kredssammenhæng at stikke en finger i jorden, for at få en fornemmelse af, hvordan de initiativer, vi tager, i forsøget på at løse de opgaver, som vi er pålagt og som vi har pålagt os selv, bliver modtaget af medlemmerne. Der vil også på spørgeskemaet være mulighed for at knytte kommentarer, stille forslag eller bare gøre opmærksom på sig selv ud fra ønsket om at komme til at spille en aktiv rolle i kredsen og i fagpolitik. Vi er mere end glade for at få kontakt til kollegaer, der har lyst til at spille en fagpolitisk rolle J Spørgeskemaet modtages anonymt! Ønsker du at give dig selv til kende, så husk at skrive navn og adresse i rubrikken. STF bestyrelsesarbejde og bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesarbejdet i STF er i høj grad præget af fast rutine. Faste punkter på dagsordenen. Faste rammer. Faste mødedatoer og deadlines, kulminerende med Hovedgeneralforsamlingen i november måned i lige årstal. For så vidt intet galt i det, bortset fra at arbejdet kan blive så rutinepræget, at man glemmer at forny sig, glemmer at medlemmernes krav og forventninger umærkeligt ændres og glemmer, hvorfor man sidder i bestyrelsen. Hvis mønstret skal brydes, så kræver det aktive tiltag, vilje til forandring og evnen til at se sin indsats og bestyrelsesarbejdet sådan lidt fra oven. I forbindelse med kredsbestyrelsens internatmøde medio september sidste år tog vi fat på den vanskelige samtale, den, der starter med alle hv-ordene : hvem, hvad, hvorfor, og hvordan. For at blive hjulpet på rette vej fra start havde vi allieret os med Jan Tornfeldt, uddannet cand. polit. fra KU og med mange års erfaring indenfor executive coaching, consulting og rekruttering. Jan Tornfeldt ser bestyrelsesarbejdet opbygget som en pyramide. Grundfladen er praktiske gøremål. Midtersektionen er mødeaktiviteter og pyramidens spids udgøres af formål. Vigtigt, set med Tornfeldt s øjne, at man som bestyrelse tager en intern debat af, hvordan vi hver i sær opfatter formålet med bestyrelsesarbejdet, samt på den baggrund opnår enighed om, hvordan vi når målet og hvad der kræves af hver enkelt i bestyrelsesarbejdet. Når det er på plads, så er det tid til at arbejde med de næste trin i pyramiden. Formålet med øvelsen er dels, at opnå en fælles forståelse for nødvendige og krævede indsats i form af personligt engagement i bestyrelsesarbejdet, samt dels for at opnå de ønskede og aftalte resultater. Bestyrelsesarbejde forpligter og aktiv deltagelse og nærvær under bestyrelsesmøderne forventes. Det er et ufravigeligt krav - af hensyn til bestyrelseskollegaerne, udbyttet af møderne og i respekt for medlemmerne. Jan Tornfeldt gik derefter over til at tale om mødestruktur, mødeledelse, tidsforbrug, disciplin og nødvendigheden af at FORMÅL have klare roller. En anbefaling fra Jan Tornfeldt var, at hvert møde blev afsluttet med en evaluering af proces og udbytte. Kunne være med til at skærpe kvaliteten af møder og mødeindhold. Alt i alt en inspirerende eftrmiddag og et lærerigt skub i retning af at opnå konstruktive, effektive og udbytterige bestyrelsesmøder. Efterfølgende debat viste, at der var bred enighed om at ændre på mødestrukturen. Disciplinen under møderne skal være strammere. Formanden er fremover fast ordstyrer og konkluderer efter hvert punkt. Sekretærfunktionen går på skift. Efter endt drøftelse og konklusion oplæser sekretæren det refererede. Det faste og vigtige Orienteringspunkt rykkes frem på dagsordenen, men strammes op og tidsbegrænses. Så megen gensidig orientering som muligt gives skriftligt i god tid før mødet. Orienteringspunktet skal så vidt muligt ikke give anledning til diskussion, men plads til opklarende spørgsmål. Afslutningsvis berørte Jan Tornfeldt emnet rekruttering. Vi er i kredsbestyrelsen begunstigede af at have nogle meget aktive suppleanter. De deltager i alle kredsbestyrelsesmøder. Det skal ikke være en sovepude, men nærmere et springbræt til MØDEAKTIVITETER at få endnu flere kollegaer til at fatte interesse for fagpolitisk arbejde. Vi er mange i kredsbestyrelsen, der nærmer os udløbsdato, så en interesseret, energisk og erfaren fødekæde er optimalt og en sikring af, at der er kontinuitet og stabilitet i bestyrelsens arbejde. Det er derfor en helt PRAKTISKE GØREMÅL overordnet og aldrig glemt målsætning, at rekruttering konstant skal blinke på lystavlen. Ingen lejlighed er for lille til at udbrede kendskabet til værdien af og det interessante i fagpolitisk arbejde. Kommunikationen kan med fordel centreres omkring udsagnet: what s in it for you. Gode kollegaers hjælp og indsats kan man ikke få for meget af i bestræbelserne på at løse de opgaver og udfordringer, som vi som faglig stand konstant mødes af. Tøv derfor ikke med at kontakte os, hvis du har lyst til at blive fagpolitiker. Mere spændende og indholdsrigt end de fleste tror.

3 KREDSKURSUS Så er vi endelig klar igen med et nyt kredskursus! for hele teamet! Et ungt, energisk team med Leni Møllsøe og Betina Grønbech i spidsen har entreret og arrangeret, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen eller flyt planlagte operationer, for det må du og dit team ikke snyde jer selv for J Aftenen bliver en to-trins raket, hvor vi indleder med en moderne udgave af en Raquel Rastenni klassiker: Her kommer mutter med kost og spand (heksedansen) - for er det rigtigt, at støvsugeren er item non grata? Måske et lidt træls emne, men eviggyldigt og stadig meget nødvendigt, hvis man dels ønsker at opretholde en god standard og dels ønsker at efterleve de forskrifter, som hygiejneforskriften anviser. Kursusgiver er Heidi Lykke, farmaceut og produktchef hos Plandent. Vær i øvrigt opmærksom på, at der også indenfor dette område sker ændringer, så måske ikke så tosset at få testet, om man nu også gør det rigtige eller kan gøre tingene klogere. Efter en kort kaffepause tager Karen Marie Lillelund over. I, der har hørt og set Karen Marie vil givet give mig ret i, at det er en humøroplevelse, og til de af jer, der stadig har Karen Marie Lillelund til gode: glæd jer. Her er noget for lattermusklerne, men også noget konkret føde til frontallappen. Med garanti en god aften for dig og dit personale, hvor der er valuta for pengene på flere planer. Aftenens program - grovskitse: 17:30-18:15 buffet med øl, vin og vand 18:15-19:15 rengøring i følge hygiejnestandarden 19:15-19:30 kaffepause 19:30-21:00 stress - hvor sjovt er det? Kurset afvikles 3 forskellige steder i kredsen: 22/4: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød 24/4: Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved 5/5: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Prislejet vil ligge på ca. 500 kr. for tandlæger og 300 kr. for personale. Det hele er ved at blive puslet på plads og du vil modtage fyldestgørende invitation ultimo marts, i uge 13. Invitationen udsendes kun via . Tilmeldingen vil ske via stfnet.dk., hvor du også finder udførlig vejledning i forbindelse med korrekt tilmelding. Tilmeldingsmodulet er ikke åbent, før invitationerne er udsendte. En nordjysk mand sagde engang til Karen-Marie: Man er jo ikke rigtig tryg ved at tage sit gode humør med på arbejde. Man ved jo ikke om man får det med hjem igen Svaret til ham og mange andre er, at med en lille smule øvelse og opmærksomhed kan man finde humor både på arbejdspladsen og på vej derhen og måske endda få et bedre humør med hjem end det, man kom med.

4 Har du bevaret overblikket? NYE LOVE - ÆNDRINGER AF LOVE NYE BEKENDTGØRELSER - NYE VEJLEDNINGER RETNINGSLINJER, REGLER OG DOMME har været et travlt år, juridisk set! Nedenstående giver dig et overblik over de ændringer og nytiltag, som har betydning for klinikkens,vores og vort personales arbejdsdag. Efter hver overskrift er der en henvisning og dato til det sted på tdlnet.dk, hvor du kan finde yderligere information. I enkelte rubrikker finder du et link til relevante lovtekst. Ændring af sygedagpengereglerne - mediecenter/nyheder 27. januar 2014 Regeringen indgik den 18. december 2013 et forlig om en sygedagpengereform med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Hensigten med reformen er, at give sygemeldte økonomisk sikkerhed samt en tidligere og bedre indsats. Afskaffelse af 1-årig varighedsbegrænsning og indførsel af ny forlængelsesmulighed Som reglerne er nu, kan man som udgangspunkt højest modtage sygedagpenge i 52 uger, hvorefter ydelsen stopper, hvis ikke man opfylder et af syv krav om ret til forlængelse af dagpengeperioden. Med reformen bliver den 1-årige varighedsbegrænsning reduceret til 5 måneder. Efter de 5 måneder, er det muligt at forlænge sygedagpengeperioden, hvis den sygemeldte opfylder en af de nuværende syv betingelser for forlængelse. I tillæg hertil indføres der endnu en forlængelsesmulighed, der på baggrund af en lægelig vurdering sikrer livstruende syge sygedagpenge uden tidsbegrænsning. Ændring om lov om aktiv socialpolitik 82 a - mediecenter/nyheder 20. januar a i lov om aktiv socialpolitik, som hidtil alene har handlet om tilskud til tandpleje til personer, der modtager ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau, er ændret pr. 1. januar 2014 i forbindelse med den nye kontanthjælpsreform. Hvad er ændret? Fra årsskiftet er personkredsen, der kan modtage tilskud efter 82 a, blevet udvidet til 3 grupper mod tidligere 2: årige patienter, der efter loven er berettiget til ydelser svarende til kontanthjælpsniveau. Disse patienter havde og har fortsat - ret til et tilskud til dækning af 100 % af patientens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egen betaling på kr. 600, årige patienter, som modtager uddannelseshjælp efter lovens 23, og som ikke samtidig modtager aktivitetstillæg efter lovens 24 har fra 1. januar 2014 som noget nyt - ret til et tilskud til dækning af 100 % af patientens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på kr. 600,-, dvs. svarende til reglerne for de årige. 3. patienter, som er 25 år eller derover, som ikke omfattes af pkt. 2, vil som hidtil kunne få tilskud til 65 % af patientens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger kr. 800,-. Ny vejledning om anvendelse af implantater - mediecenter/nyheder 20. december 2013 Formålet med vejledningen er at styrke patientsikkerheden ved at præcisere den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger og tandlæger skal udvise ved anvendelse af implantater i patientbehandlingen. Vejledningen gennemgår regelsættene for anvendelse af implantater. Vejledningen indeholder en definition af implantater og en beskrivelse af regelsættene for ibrugtagning af nye implantattyper og ny anvendelse af kendte implantattyper. Derudover indeholder vejledningen et afsnit om implantater efter mål, specialeplanlægning, information og samtykke, journalføring, sporbarhed af implantater og indberetning af hændelser med implantater. Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater er nu i retsinformation med nr af den 12. december 2013.

5 Få overblikket over reglerne om refusion af sygedagpenge - mediecenter/nyheder 20. december 2013 Mangler du hjælp til, hvordan du griber opgaven an, når du ved dine medarbejderes sygefravær skal søge om refusion af sygedagpenge? Og er du klar over, at du faktisk i en række sammenhænge har mulighed for at søge om refusion af sygedagpenge, uden at medarbejderen har været syg i den ellers som udgangspunkt gældende arbejdsgiverperiode på 30 dage? Og er du bekendt med, at medarbejderen efter aftale med dig og kommunen kan genoptage arbejdet delvist i forbindelse med en sygefraværsperiode og at hvis det vurderes, at medarbejderen kan arbejde delvist, har medarbejderen faktisk pligt til at stille sin arbejdskraft til rådighed. Dette og meget mere fx: - Søgning af sygedagpenge og frister - Ophold i udlandet - Kommunens vurdering efter mere end 3 måneders sygdom - Hvornår stopper kommunen i øvrigt udbetalingen af sygedagpengerefusion? - Modregning i lønnen når kommunen stopper refusionen - Selvforskyldt sygdom og fortielse - Arbejdsgiverens mulighed for at klage kan du læse om i Tandlægeforeningens nye guide om sygedagpenge, som du finder på tdlnet - Guide om Sygedagpenge. Vejledning om stik- og skæreskader - mediecenter/nyheder november 2013 Arbejdstilsynet er nu kommet med en vejledning om stik- og skæreskader, som er den danske fortolkning af EU direktivet om stik og skæreskader. Der er ingen grund til panik, de danske tandlæger kan fortsat bruge de samme sprøjter og kanyler som hidtil. Man skal sørge for at have en holder, når kanylehætten skal sættes på igen (evt. et hjørne af et kassettelåg) sådan, at hætten ikke holdes i hånden, når den føres tilbage på kanylen ( Recapping ). Denne fortolkning er drøftet med Arbejdstilsynet og svarer til den engelske fortolkning af direktivet. Der ligges her vægt på, at arbejdsgiveren skal tage de fornødne forholdsregler sådan, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det betyder: At ansatte, nyansatte og praktikanter får oplæring og instruktion. At kanylerne og andre skarpe genstande placeres i særlige beholdere, som fjernes inden de bliver overfyldte. At stikskader meddeles til klinikejeren, og at der føres stikprotokol sådan, at man en gang om året kan lave en oversigt over skader på klinikken. Ny fortolkning om brug af medhjælp på Tandlægeoverenskomstens område - mediecenter/nyheder 31. oktober 2013 Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp giver tandlæger vide muligheder for at uddelegere arbejde og at bruge medhjælp. Dog gælder der særlige restriktioner for brugen af medhjælp i forbindelse med kosmetisk behandling, udfærdigelse af recepter mv. Den særlige fortolkning på Tandlægeoverenskomstområdet På Tandlægeoverenskomstens område, dvs. afgørende for i hvilke situationer, der kan anvendes medhjælp i privat tandlægepraksis, uden af dette har betydning for patienternes ret til tilskud fra regionen, gælder dog en særlig skærpet fortolkning, der er vejledende for tandlægers anvendelse af medhjælp. Fortolkningen har været gældende siden Den aftalte fortolkning er desuden retningsgivende i klagesagssammenhæng. Tandlægeforeningen og Danske Regioner er nu blevet enige om en ny fortolkning - blandt andet henset til Tandlægeforeningens engagement i udviklingen af fagligt relevante efteruddannelseskurser på AMU-vilkår til klinikassistenter. Ifølge den hidtil gældende fortolkning har anvendelsen af medhjælp været betinget af, at medhjælpen ikke selvstændigt kan gennemføre og afslutte ydelsen/behandlingen. Dette led i fortolkningen er nu bortfaldet. Der er i øvrigt og naturligvis fortsat enighed om, at delegation af opgaver til medhjælp altid skal ske under hensyntagen til medhjælpens faglige kvalifikationer og at medhjælp ikke må udføre invasiv behandling. Retningslinjer om sygdomme i væv omkring tænder og implantater - mediecenter/nyheder 22. oktober 2013 Sundhedsstyrelsen har nu offentliggjort den færdige udgave af den bebudede retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. Du kan læse den nye retningslinje om behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater her.

6 Vikarloven er trådt i kraft - mediecenter/nyheder 28. august 2013 Folketinget vedtog før sommerferien Vikarloven, som hviler på et EU-direktiv (vikardirektivet). Og loven er nu trådt i kraft. Loven regulerer ansættelsesforholdene for vikarer, der er ansat hos et vikarbureau og udsendt til en virksomhed (brugervirksomhed) fx en tandklinik. Det er lovens overordnede formål, at sådanne vikarer sikres løn- og ansættelsesvilkår, som i al væsentlighed svarer til, at vikarerne havde været fasansatte medarbejdere i brugervirksomheden. Nu skal klinikejere udpege en virksom hedsansvarlig tandlæge - mediecenter/nyheder 19. august 2013 De nye regler om udpegning af virksomhedsansvarlige tandlæger på landets private tandlægeklinikker betyder, at du senest 1. september 2013 skal anmelde overfor Sundhedsstyrelsen, hvem der er virksomhedsansvarlig tandlæge på din klinik. Er du ejer af en tandlægeklinik, hvor du selv som eneste tandlæge udfører tandlægebehandling kan du se bort fra de nye regler, som ikke omfatter denne situation. Hvordan gør du? Der er ikke knyttet særlige formkrav til anmeldelsen og Sundhedsstyrelsen har oplyst overfor Tandlægeforeningen, at det er fuldt ud tilstrækkeligt, at du blot sender en mail til styrelsen om, hvem du har udpeget som virksomhedsansvarlig tandlæge på din klinik. Du kan sende din anmeldelse til styrelsens mailadresse, som er hvorefter du vil modtage en kvittering på mail fra styrelsen som bekræftelse på modtagelsen af din anmeldelse. Vejledning om ændrede regler om markedsføring af sundhedsydelser - mediecenter/nyheder 5. juli 2013 Som omtalt på tdlnet her, vedtog Folketinget i april 2013 som en del af sundhedsministerens patientsikkerhedspakke nye regler for, hvordan tandlæger og andre sundhedspersoner må annoncere for deres ydelser. De nye regler er nu trådt i kraft. Du kan læse hele den nye vejledning om markedsføring af sundhedsydelser her. Nye retningslinjer for brug af Midazolam til vågen sedering på vej - mediecenter/nyheder 13. juni Det er positivt, at der nu kommer nogle klare og professionelle retningslinjer for vågen sedering, som er en behandling, der har været benyttet i mange år og er meget sikker. Og vel at mærke nogle retningslinjer som er til at håndtere, uden at vi dermed går på kompromis med patientsikkerheden, siger Charlotte Groule, der er kommunalt ansat tandlæge. Læs lovtekst her. Afgørende dom fra EU-domstolen om handicap - mediecenter/nyheder 30. april 2013 På baggrund af en ny afgørelse fra EU-domstolen, opfordrer Tandlægeforeningen til, at sekretariatet altid kontaktes for vejledning inden opsigelse af en langvarigt syg medarbejder. EU-domstolen har i den nye afgørelse taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for begrebet sygdom. Afgrænsningen er vigtig, når det fx skal vurderes om opsigelsen af en medarbejder er sket i strid med lov om forskelsbehandling. Det fremgår blandt andet af EU-domstolens afgørelse, at handicapbegrebet ikke er begrænset til personer med permanente funktionsnedsættelser, men også kan omfatte langvarig forbigående sygdom. Ny vejledning om udbud af kommunal tandpleje - mediecenter/nyheder 25. april 2013 Tandlægeforeningen har i samarbejde med Udbudsportalen i KL udarbejdet en ny vejledning om udbud af kommunal tandpleje. Du kan se den nye vejledning her Ny vejledning om HIV og hepatitis B og C - medicenter/nyheder 13. marts 2013 Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny fælles vejledning for blodbåren forebyggelse, diagnostik og håndtering af personer der har HIV eller hepatitis B og C. Vejledningen afspejler, at behandlingsmulighederne for disse sygdomme er væsentligt forbedrede. Klik her for at læse den nye vejledning.

7 Hygiejnevejledningen er opdateret - mediecenter/nyheder 29. januar 2013 Dansk Standard har nu udgivet den nye standard om infektionshygiejne i sundhedssektoren, krav til procedurer på tandklinikker. Standarden kan købes gennem Dansk standard. Hygiejnevejledningen er opdateret på tdlnet.dk under fanen Arbejdsmiljø og sundhed. Ny bekendtgørelse om patientjournaler - mediecenter/nyheder 11. januar 2013 Bekendtgørelsen vedrørende patientjournaler er ændret med virkning fra 2. januar Du kan se den nye bekendtgørelse her Nye regler om præmie og bonus til praktikvirksomheder - mediecenter/nyheder 4. januar 2013 Fra den 1. januar 2013 gælder nye regler om præmie og bonus i forbindelse med ansættelse af elever. Ved indgåelse af uddannelsesaftale i indeværende år, vil der under visse betingelser være mulighed for at opnå præmie og bonus på op til i alt kr. 100 % tilskud til tandbehandling for visse patienter - mediecenter/nyheder 2. jauar 2013 Den 1. januar 2013, kan patienter med lav indkomst herunder kontanthjælpemodtagere - søge tilskud til tandbehandling. Følgende betingelser skal være opfyldt, for at kunne søge tilskud til tandbehandling: patienterne skal modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og ydelsen de modtager skal svarer til kontanthjælpsniveauet. Du kan læse lovændringen i sin helhed her. Nye regler for tilskud til tandrensning - mediecenter/nyheder 2. januar 2013 Som omtalt på Tdlnet 20. december 2012 træder nye regler for tilskud til almindelig tandrensning i kraft 1. januar Som også omtalt, er Tandlægeforeningen ikke blevet hørt vedrørende den konkrete udmøntning af de nye tilskudsregler, idet ministeriet af tidsmæssige årsager har undladt at gennemføre en offentlig høring over reglerne inden udstedelsen. I samarbejde med Danske Regioner har Tandlægeforeningen dog nu etableret klarhed over visse af de tvivlsspørgsmål, som de nye tilskudsregler kan give anledning til. Samtidig ligger det også nu klart, hvorledes administrationen af patienttilskud til tandrensning efter 1. januar 2013 vil ske. Få et totalt overblik her. KLINIKEJER - SE HER! SÅ VIGTIGT! Alt for mange af jer laver stadig Kontrol-RDU + tdr uden tilskud, selvom jeres patienter kan opnå tilskud ved at give ydelsen Kontrol-IFB i stedet. Eneste forudsætning er, at det sker senest 9 mdr. efter RDU og at det sker på baggrund af en diagnose, fx. gingivitis. Kræver ikke forudgående IFB. Læs mere på tdlnet under Klinikejer. Lad os håbe, at der er mindre af samme skuffe i 2014!

8 Er du på udkig efter fagpolitisk indsigt eller fagpolitisk arbejde? Måske i kredsbestyrelsen, måske i faglige udvalg eller indenfor det overenskomstvedtage klagesagssystem, så tøv ikke med at kontakte os! Der er brug for alle gode kræfter og kollegaer, der ønsker at tage ansvar. Du skal ikke gøre det for pengenes skyld! Du skal derimod gøre det for din egen skyld. Muligheden for at være med, hvor de fagpolitiske frø sås, hvor man følger træets vækst, er med til at beslutte, om der skal gødes, vandes, beskæres eller måske helt graves op - det er mentalt givende. Samtidig udfordrende at få indsigt, og få lov til at drøfte fremtiden sammen med gode og vidende kollegaer. PATIENTCASE - HISTORIE FRA DET VIRKELIGE LIV. Omsorgstandplejen er ikke en faglig disciplin, der fylder ret meget i det flestes bevidsthed. Nogle er sikkert ikke en gang vidende om dens eksistens. Det var heller ikke et område, der fyldte meget i min hverdag, før jeg for godt halvandet år siden fik tilbudt en stilling i Region Sjællands Tandpleje, der varetager Omsorgstandplejen for 6 af regionens kommuner: Faxe, Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø. Omsorgstandplejen er opsøgende tandpleje og behandlingsmulighederne begrænsede, oftest fokuseret på henholdende og palliative behandlinger, samt profylakse og relevant aftagelig protetik. Dette indlæg er ikke ment som en afklaring af Omsorgstandplejens juridiske grundlag og mangelfulde faglige indsats. Det er en helt anden historie. Jeg vil i stedet beskrive en case, hvor en ellers anerkendt og velgørende behandling, pludselig viser sig som et stort behandlingsproblem for et ældre og svækket menneske, et problem, som jeg fornylig stod med i Omsorgstandplejen. Patienten er nytilmeldt i Omsorgstandplejen. Bosat på et plejehjem. 88 år og spinkel. Vejer vel ikke mere end små 50 kg. Sengeliggende på plejehjemmet første gang jeg ser hende. Hun fylder ikke meget i den store seng. Ingen tænder eller proteser, men to fixturer regio 3-3 med kugleankre til forankring af en HU. Atrofiske og spinkle kæber, men fixturerne sidder helt fast, selvom knoglen omkring er svundet 5 mm i vertikal retning. Fixturen regio -3 sidder facialt for toppen af processus alveolaris. Grunden til, at jeg er tilkaldt, er smerter i forbindelse med spisning og berøring af læben. Objektivt er borgeren forpint og blot den mindste berøring af læben i venstre side fremkalder reaktion. Inspektion viser tydelig abscesdannelse med pusflod omkring fixturen regio -3 - akut periimplatitis - se fotos. Og hvad gør man så? Pludselig er en ellers god behandling vendt til et mega problem! Reel behandling kræver ordentlige faciliteter i form af sterile og fysisk gode arbejdsforhold, klinik med sug, røntgen, samt god kooperation og tålmodighed fra patientens side. Ingen dele er til stede, men noget skal gøres hen over en bred sygeseng og kun med lys fra pandelampe og krum ryg. Med hjælp af en sygeplejerske, en SoSu og min klinikassistent får jeg overfladebedøvet med spray og forsigtigt skyllet lommen med klorhexidin. Skal opsuges i gazetamponer. Hibitanegel i poche. Antibiotika og recept på Xylocain-spray til personalets brug + hib. gel 1%. Uholdbar situation på såvel kort som lang sigt. Håber at antibiotika vil have længevarende virkning, når det kombineres med lokal behandling. Kontakter TMK Næstved for at drøfte mulige løsninger, ikke mindst fjernelse af implantaterne, men en tung og meget belastende proces, ikke mindst da operationsstuen ikke kan håndtere sygeseng. Dernæst skal påregnes behandling i fuld narkose og udsigten til kæbefraktur er ikke opmuntrende. Uanset hvordan man vender det, så er et indgreb af denne art voldsomt belastende for kroppen, og risikoen for at resultatet fremkalder mors, ikke helt lille. Henholdende behandling er langt at foretrække og det gør vi, heldigvis med rimelig succes, for genen mindskes i løbet af den næste måned. Når jeg er på plejehjemmet forhører jeg mig om borgerens tilstand. Godt 2 måneder efter første besøg er der tilstødt lungebetændelse. Borgeren ligger stille, som i en døs. En uge senere modtager jeg melding om mors. Problemet løste sig selv L, men tilbage sidder man med tanken. Var infektionen, som måske ikke blev behandlet effektivt, årsag til lungebetændelsen og dermed indirekte til borgerens for tidlige død? Forhåbentlig ikke, men ingen ved det. Måske havde alternativet, et operativt indgreb været værre. Måske var det bare et tilfælde og alderdom. Summa summarum. Borgere, der kommer på plejehjem i en tilstand, hvor de ikke længere kan tage vare på egen sufficient mundhygiejne, er bedre tjente med helproteser, for de er lette at holde rene! Nok en utopisk tanke.

9 Tandlægevagten Region Hovedstaden Som vi tidligere har orienteret om har tandlægevagterne i Hillerød og på Oslo Plads i København indgået et samarbejde med Region Hovedstaden. Tandlægevagterne tager sig af både tandskader og tandpiner. I og med at kun de mest komplicerede tandskader nu sendes til TMK-afdelingen på Rigshospitalet, har der været en meget stor stigning i antallet af behandlede skader og efterblødninger i vagten. Især i Hillerød, der har vagten for hele Region H når både kommunal tandpleje, privat praksis og Oslo Plads har lukket. Regionen betaler for skadevagten. Servicevagt/tandpinevagt betales af patienthonorar og et tilskud fra kommunal tandpleje, privat praksis og regionen. 10 tandlæger og 10 klinikassistenter passer vagten i Hillerød. Med noget besvær gik udvidelsen for akuttelefon 1813 i luften 1. januar Regionen ønsker også at 1813 skal være borgernes indgang til tandlægevagten. Her kan borgerne få råd og vejledning og henvises til nærmeste tandlægevagt. I tilfælde af akut behandlingskrævende tandskader sørger 1813 for, at patienter straks kontaktes af en vagthavende tandlæge. Jeg fornemmer at vore patienter i stor grad er sluppet for ventetiden hos 1813 i og med at de fleste klinikker stadig anbefaler deres patienter at kontakte tandlægevagten i Region H direkte på tlf Ad denne vej kan patienterne både blive viderestillet direkte til 1813 ved akutte skader samt få information om åbningstider både Hillerød og Oslo Plads vejledning og aftale tid til behandling. Vi anbefaler, at I på jeres hjemmesider også henviser til Region Hovedstadens tandlægevagt på hvor der er informationer om vagten på både Oslo Plads og i Hillerød. Hjemmesiden er under videreudvikling, så har du gode ideer og forslag til indhold/patientinformation på siden så send mail til: Susanne Andersen, STF s repræsentant i vagtbestyrelsen. Tandpinevagten Region Sjælland Lidt statistik fra Region Sjælland. Vagten har i 2013 holdt åbent 122 dage i Slagelse og 116 dage i Nyk. Fl. Der er behandlet 1014 patienter. Der er udført 2327 behandlinger. De hyppigst udførte behandlinger er akut oplukning (246) og ekstraktion (137). Der blev kun registreret få traumer (14). Der blev i gennemsnit behandlet 8,3 patienter pr. vagt heraf 2,5 i Nyk. Fl. og 5,8 i Slagelse. Jan A. Frederiksen, STF s repræsentant i vagtbestyrelsen. Servicemeddelelse fra Region Sjællands Tandpleje. Sygesikringen under Region Sjælland kører ikke længere ekstrakørsler i forbindelse med afregningen af månedens sygesikringsbeløb. Ønsker du således at modtage dit sygesikringsbeløb til tiden, så er det vigtigt, at du selv overholder tidsfristen i forbindelse med deadline for elektronisk overførsel af regninger. Du vil fremover ikke blive rykket telefonisk!

10 Besigtigelser i klagesagssystemet. En lille forståelsesberetning fra en tandlæge i systemet! Det er jo sådan, at vi tandlæger behandler mange mennesker,og at det kan gå noget galt enten med behandlinger eller kommunikationen. Det vil derfor ikke være utænkeligt, at en af os før eller siden får en klagesag. Jeg skal her give en kort beskrivelse af forløbet, især med henblik på besigtigelsen, da det er dette jeg beskæftiger mig med. Når klagen er modtaget af Regionen, sender de den videre til Visitationsudvalget, der undersøger om klagen opfylder kravene med hensyn til tidsfristerne. 2 år fra klager blev opmærksom på problemet og 5 års fristen for det indklagede arbejde. Der kan kun klages over tandlæger, der har overenskomst i vores system. Hvis parterne ikke kan forliges, overgiver Visitationsudvalget klagen til Regionsklagenævnet, der kan anmode om en besigtigelse, der så foretages af besigtigelsesudvalget Besigtigelsesudvalget består af 2 tandlæger og en repræsentant fra Regionen, i vores tilfælde en jurist. Tandlægerne foretager undersøgelsen og juristen tilser, at denne foregår korrekt og at klager informeres korrekt. Jeg skal kort beskrive, hvad der foregår under en besigtigelse. I mit besigtigelsesudvalg er det juristen, der efter klager er ankommet, har legitimeret sig og er oprettet, modtager og følger klager ind på klinikken. Der informeres om proceduren, herunder at besigtigelsesudvalget undersøger og beskriver det påklagede. Vi gør meget ud af at forklare, at vi ikke kan træffe afgørelser. Det gør Regionsklagenævnet på baggrund af rapporten og det foreliggende materiale. Klager bliver gjort opmærksom på høringsfrister af regionsrepræsentanten. Selve besigtigelsen fungerer stort set som en UDG. Der tages relevante røntgenbilleder og gerne kliniske fotos. Vi prøver at undgå at udtale os om det udførte arbejde. Det kan være svært, men heldigvis er fagsprog/udtryk en god ting. Jeg glemte en lille detalje. Når vi modtager materialet fra visitationsudvalget, bruges der nogen tid på at gennemlæse og forstå det. Ikke alt afleveres læseligt, fyldestgørende - og til tiden! Dette kræver ofte en del tid og samtaler os tandlæger imellem. Det er spændende arbejde, en god form for kvalitetscirkel. Det kan kun anbefales. Ulrich Jensen, besigtigende tandlæge Region H. GOSSIP - også tandlæger læser de kulørte blade i venteværelset! Dygtig tandlæge god for 510 millioner kroner! Ukraines flygtede præsidenten Janukovitj kan i det mindste glæde sig over sin ældste og dygtige tandlæge søn, Oleksandr, som efter sigende overtog statsvirksomheder til spotpris og blev tilgodeset med offentlige kontrakter. En driftig tandlæge, der skulle være god for hele 510 millioner kroner - ikke alle tandlæger klager over manglende sygesikringstilskud og finanskrise! HELP! I 1960 erne fik John Lennon ekstraheret en smertevoldende molar som han gav videre til sin husholderske som souvenir, fordi datteren var stor Beatles-fan. I november 2011 solgte datteren den famøse tand på auktion for ikke mindre end kr. til en canadisk tandlæge, Michael Zuk. I efteråret 2013 fik Dr. Zuk så udført en DNA sekvensanalyse af tanden og udsendte i den anledning en pressemeddelelse om, at der reelt nu var en mulighed for kloning af John Lennon, som man kender det fra 1993 filmklassikeren, Jurassic Park. Odon-troligt! Amerikanske læger gjorde noget af et fund på University of Maryland Medical Center, da de i februar 2014 skulle operere en tumor på størrelse med en golfbold ud af hjernen på en fire måneder gammel baby. Inde i den store knude fandt de nemlig en tand. Tidligere har læger fundet kalkaflejringer i craniopharyngioma, men ikke egentlige tænder.

11 KOLLEGA IN SPE - livet på KT og 10. semester. Jeg hedder Bolette Gullak, jeg er tandlægestuderende på 10. semester på Københavns Tandlægeskole og jeg kan for første gang tælle månederne indtil min afgangseksamen på én hånd, nemlig 5 styks. Sidst jeg bar rundt på samme slags følelser gik jeg på Idrætsefterskole en ambivalent følelse af modvillighed mod at give slip på det trygge og veletablerede og en samtidig nysgerrighed efter at udforske det der venter på den anden side. I dette lille indspark til nyhedsbladet er jeg blevet bedt om at dele min oplevelse af livet som tandlægestuderende og snarligt nyudklækket cand. odont. Tandlægestudiet er både tids- og energikrævende og stiller i dag også, trods fagets praktiske dominans, større krav til en teoretisk kunnen, herunder specialeskrivning. Jeg er forundret over hvor stærkt de første 4 år af uddannelsen er gået og jeg mindes hvordan de første par år hovedsageligt bød på tung teori om kroppens mikroskopiske og makroskopiske anatomi. Det var først på 4.semester, 1½ år inde i uddannelsens forløb, at jeg fik min første patient og dét møde står stadig meget klart i min hukommelse: en patient med store mængder tandsten lingualt i underkæbe-fronten, som jeg brugte knap 1½ timer på at pensle forsigtigt hen over med ultralydsscaleren, mens min patient venligt hentydede til mig, at jeg endelig skulle tage fat. Min kliniske lærer opdagede min kamp og kom mig og tiden til undsætning med sin tryllende håndbevægelse og provokerende lethed. Den tendens skulle vise sig at blive ret karakteristisk for den kliniske undervisning på studiet, dog ledsaget af en langsom, men stødt stigende fremgang i egne kompetencer. Jeg måtte hurtigt erkende, at det er et vilkår som nybegynder i faget og at min praktiske kunnen kun øges med tid, tålmodighed og (patienters) tandpine. I dag går jeg som nævnt på 10. semester, hvor undervisningen er nøje planlagt til at køre os i stilling til at blive klar som tandlæger. Vi har siden 9.semester haft Klinisk fællesundervisning, et tværfagligt klinisk kursus der opstartes på 9.semester og som forløber frem til den sidste afgangseksamen i odontologisk klinik på 10.semester, hvor vi fremlægger og forsvarer behandlingsplanlægning af én af de 4 patienter vi har behandlet undervejs i kurset. Da patienterne, der er tilskrevet dette kursus, har et større tværfagligt behandlingsbehov giver kurset en god fornemmelse af tandlægefaget som helhed og tvinger os til at anvende og repetere de forskellige fagområder. Dertil har vi en del case-baseret teoretisk undervisning samt rig mulighed for sparring både med kliniske lærere, lektorer og internt blandt de studerende. Samlet bevirker det, at jeg føler mig mere og mere rustet såvel teoretisk som praktisk, dog velvidende at der nok alligevel vil være en ambivalens mellem hvad jeg gerne vil og hvad jeg kan i begyndelsen af mit nye erhverv som tandlæge. I situationer hvor livet som tandlægestuderende er (for) krævende, er det en fordel at være omringet af søde medstuderende, der genkender de udfordringer vi alle møder på vejen. Mit klinikhold har et stærkt fællesskab og vi er gode til at støtte, opmuntre og grine sammen. Det skaber selvsagt et trygt miljø, som jeg i den grad kommer til at savne. Trods dette er jeg meget motiveret og spændt på at blive færdiguddannet. Jeg gør mig mange forhåbninger om min fremtid som tandlæge, men i første omgang er det vigtigste for mig at blive del af et kollegialt sammenhold hvor der er plads til at være ny samt mulighed for sparring og vidensdeling. TANDLÆGEVAGTEN: Hillerød, Frederiksborg Amt, Tlf.: Kl. 16:00-07:00 Slagelse og Nykøbing F., Region Sjælland. Æblehaven 2, 4200 Slagelse og Nørregade 21B, 4800 Nyk. F. Tlf.: Kun åbent weekend og helligdage. Telefontid Kl. 9:30-11:30. KRISEHJÆLPERE: Ulla Friberg, Frederiksborgvej 171, 4000 Roskilde. Tlf.: Thomas Koefoed, Smedelundsgade 38, 1., 4300 Holbæk. Tlf.:

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7.

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigere kunne tage stilling til sagen. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Såfremt

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge

De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge De Offentlige Tandlæger afholder: Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge Mandag den 2. juni 2014 i Aalborg Torsdag den 12. juni 2014 i Odense Mandag

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.chartisinsurance.com SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2011

Honorartabeller 1. oktober 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70257711 Fax 70251637 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9)

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9) D E P A R T M EN T O F E D U C A T I O N A N D S T U D E N T S E R V I C E S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 6. JUNI 2014 Forum Semestermøde for 4. sem. KA AFDELING FOR Møde

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

NTAK TIDENDE Nr.1 Årg. 24 2014

NTAK TIDENDE Nr.1 Årg. 24 2014 NTAK TIDENDE Nr.1 Årg. 24 2014 Kære kolleger. Vi har hermed fornøjelsen af at tilbyde 4 nye fantastiske kurser. Temaerne er: Prækursus : Vinsmagning i samarbejde med Skovgaard Vine 1.Diagnostik af orofaciale

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere