INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Poul Møller, Susanne Kleist, Jytte Malmos, Marianne Riis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Poul Møller, Susanne Kleist, Jytte Malmos, Marianne Riis."

Transkript

1 INFO Forår, 2014 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING. Formand: tlf: Poul Møller, Gl. Ringstedvej 25, 4300 Holbæk Næstformand: tlf: Susanne Kleist, Jernbanegade 58, 1., 4000 Roskilde Kasserer: tlf: Susanne Kristensen, Strandgade 1, 4230 Skælskør INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Poul Møller, Susanne Kleist, Jytte Malmos, Marianne Riis. WEB-udvalg: Anni Rønman, Niels Petersen, Poul Møller, ansvarlig. mobil: Nyheder fra din kreds, mailadresser på bestyrelsen, alt om kreds 2, diagnoseliste, kredskurser, arrangementer, aktualiteter, bekendtgørelser, lovgivning, analyser og overblik finder du hurtigst på: INFO: Udgives af: Sjællands Tandlægeforening. Kommer forår og efterår.

2 KÆRE KOLLEGA. Foråret har holdt sit indtog. Samtidig med at arbejdsdagen er blevet lys, så er det også et tegn på, at det er blevet INFO-tid! Du har det nye nummer på din skærm - en udgave, der også er tilpasset til ipad s. Så har du altid INFO ved hånden. Indholdet er en bred vifte af de emner, som vi dels i kredsbestyrelsen har været optaget af; emner, som omhandler Tandlægeforeningen generelt, samt, ikke mindst, et overblik over love, regler, trusler og muligheder, som konstant vælter ind over den danske tandlægestand. INDHOLD: STF - berettigelse og bestyrelsesarbejde Kredskursus! Love, regler og retningslinjer i 2013 Vagten i Hillerød, Slagelse og Nykøbing F. Besigtigende tandlæges dagbog Patient case fra Omsorgstandplejen Tandlægestudiet - en 10. semester studerendes hverdag Sammen med INFO modtager du et simpelt og hurtigt udfyldt spørgeskema, som vi håber, at du vil give dig tid til at besvare. I lighed med at det anbefales, at man som klinikejer jævnligt laver patienttilfredshedsundersøgelser, så er det også en klog ting i kredssammenhæng at stikke en finger i jorden, for at få en fornemmelse af, hvordan de initiativer, vi tager, i forsøget på at løse de opgaver, som vi er pålagt og som vi har pålagt os selv, bliver modtaget af medlemmerne. Der vil også på spørgeskemaet være mulighed for at knytte kommentarer, stille forslag eller bare gøre opmærksom på sig selv ud fra ønsket om at komme til at spille en aktiv rolle i kredsen og i fagpolitik. Vi er mere end glade for at få kontakt til kollegaer, der har lyst til at spille en fagpolitisk rolle J Spørgeskemaet modtages anonymt! Ønsker du at give dig selv til kende, så husk at skrive navn og adresse i rubrikken. STF bestyrelsesarbejde og bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesarbejdet i STF er i høj grad præget af fast rutine. Faste punkter på dagsordenen. Faste rammer. Faste mødedatoer og deadlines, kulminerende med Hovedgeneralforsamlingen i november måned i lige årstal. For så vidt intet galt i det, bortset fra at arbejdet kan blive så rutinepræget, at man glemmer at forny sig, glemmer at medlemmernes krav og forventninger umærkeligt ændres og glemmer, hvorfor man sidder i bestyrelsen. Hvis mønstret skal brydes, så kræver det aktive tiltag, vilje til forandring og evnen til at se sin indsats og bestyrelsesarbejdet sådan lidt fra oven. I forbindelse med kredsbestyrelsens internatmøde medio september sidste år tog vi fat på den vanskelige samtale, den, der starter med alle hv-ordene : hvem, hvad, hvorfor, og hvordan. For at blive hjulpet på rette vej fra start havde vi allieret os med Jan Tornfeldt, uddannet cand. polit. fra KU og med mange års erfaring indenfor executive coaching, consulting og rekruttering. Jan Tornfeldt ser bestyrelsesarbejdet opbygget som en pyramide. Grundfladen er praktiske gøremål. Midtersektionen er mødeaktiviteter og pyramidens spids udgøres af formål. Vigtigt, set med Tornfeldt s øjne, at man som bestyrelse tager en intern debat af, hvordan vi hver i sær opfatter formålet med bestyrelsesarbejdet, samt på den baggrund opnår enighed om, hvordan vi når målet og hvad der kræves af hver enkelt i bestyrelsesarbejdet. Når det er på plads, så er det tid til at arbejde med de næste trin i pyramiden. Formålet med øvelsen er dels, at opnå en fælles forståelse for nødvendige og krævede indsats i form af personligt engagement i bestyrelsesarbejdet, samt dels for at opnå de ønskede og aftalte resultater. Bestyrelsesarbejde forpligter og aktiv deltagelse og nærvær under bestyrelsesmøderne forventes. Det er et ufravigeligt krav - af hensyn til bestyrelseskollegaerne, udbyttet af møderne og i respekt for medlemmerne. Jan Tornfeldt gik derefter over til at tale om mødestruktur, mødeledelse, tidsforbrug, disciplin og nødvendigheden af at FORMÅL have klare roller. En anbefaling fra Jan Tornfeldt var, at hvert møde blev afsluttet med en evaluering af proces og udbytte. Kunne være med til at skærpe kvaliteten af møder og mødeindhold. Alt i alt en inspirerende eftrmiddag og et lærerigt skub i retning af at opnå konstruktive, effektive og udbytterige bestyrelsesmøder. Efterfølgende debat viste, at der var bred enighed om at ændre på mødestrukturen. Disciplinen under møderne skal være strammere. Formanden er fremover fast ordstyrer og konkluderer efter hvert punkt. Sekretærfunktionen går på skift. Efter endt drøftelse og konklusion oplæser sekretæren det refererede. Det faste og vigtige Orienteringspunkt rykkes frem på dagsordenen, men strammes op og tidsbegrænses. Så megen gensidig orientering som muligt gives skriftligt i god tid før mødet. Orienteringspunktet skal så vidt muligt ikke give anledning til diskussion, men plads til opklarende spørgsmål. Afslutningsvis berørte Jan Tornfeldt emnet rekruttering. Vi er i kredsbestyrelsen begunstigede af at have nogle meget aktive suppleanter. De deltager i alle kredsbestyrelsesmøder. Det skal ikke være en sovepude, men nærmere et springbræt til MØDEAKTIVITETER at få endnu flere kollegaer til at fatte interesse for fagpolitisk arbejde. Vi er mange i kredsbestyrelsen, der nærmer os udløbsdato, så en interesseret, energisk og erfaren fødekæde er optimalt og en sikring af, at der er kontinuitet og stabilitet i bestyrelsens arbejde. Det er derfor en helt PRAKTISKE GØREMÅL overordnet og aldrig glemt målsætning, at rekruttering konstant skal blinke på lystavlen. Ingen lejlighed er for lille til at udbrede kendskabet til værdien af og det interessante i fagpolitisk arbejde. Kommunikationen kan med fordel centreres omkring udsagnet: what s in it for you. Gode kollegaers hjælp og indsats kan man ikke få for meget af i bestræbelserne på at løse de opgaver og udfordringer, som vi som faglig stand konstant mødes af. Tøv derfor ikke med at kontakte os, hvis du har lyst til at blive fagpolitiker. Mere spændende og indholdsrigt end de fleste tror.

3 KREDSKURSUS Så er vi endelig klar igen med et nyt kredskursus! for hele teamet! Et ungt, energisk team med Leni Møllsøe og Betina Grønbech i spidsen har entreret og arrangeret, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen eller flyt planlagte operationer, for det må du og dit team ikke snyde jer selv for J Aftenen bliver en to-trins raket, hvor vi indleder med en moderne udgave af en Raquel Rastenni klassiker: Her kommer mutter med kost og spand (heksedansen) - for er det rigtigt, at støvsugeren er item non grata? Måske et lidt træls emne, men eviggyldigt og stadig meget nødvendigt, hvis man dels ønsker at opretholde en god standard og dels ønsker at efterleve de forskrifter, som hygiejneforskriften anviser. Kursusgiver er Heidi Lykke, farmaceut og produktchef hos Plandent. Vær i øvrigt opmærksom på, at der også indenfor dette område sker ændringer, så måske ikke så tosset at få testet, om man nu også gør det rigtige eller kan gøre tingene klogere. Efter en kort kaffepause tager Karen Marie Lillelund over. I, der har hørt og set Karen Marie vil givet give mig ret i, at det er en humøroplevelse, og til de af jer, der stadig har Karen Marie Lillelund til gode: glæd jer. Her er noget for lattermusklerne, men også noget konkret føde til frontallappen. Med garanti en god aften for dig og dit personale, hvor der er valuta for pengene på flere planer. Aftenens program - grovskitse: 17:30-18:15 buffet med øl, vin og vand 18:15-19:15 rengøring i følge hygiejnestandarden 19:15-19:30 kaffepause 19:30-21:00 stress - hvor sjovt er det? Kurset afvikles 3 forskellige steder i kredsen: 22/4: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød 24/4: Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved 5/5: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Prislejet vil ligge på ca. 500 kr. for tandlæger og 300 kr. for personale. Det hele er ved at blive puslet på plads og du vil modtage fyldestgørende invitation ultimo marts, i uge 13. Invitationen udsendes kun via . Tilmeldingen vil ske via stfnet.dk., hvor du også finder udførlig vejledning i forbindelse med korrekt tilmelding. Tilmeldingsmodulet er ikke åbent, før invitationerne er udsendte. En nordjysk mand sagde engang til Karen-Marie: Man er jo ikke rigtig tryg ved at tage sit gode humør med på arbejde. Man ved jo ikke om man får det med hjem igen Svaret til ham og mange andre er, at med en lille smule øvelse og opmærksomhed kan man finde humor både på arbejdspladsen og på vej derhen og måske endda få et bedre humør med hjem end det, man kom med.

4 Har du bevaret overblikket? NYE LOVE - ÆNDRINGER AF LOVE NYE BEKENDTGØRELSER - NYE VEJLEDNINGER RETNINGSLINJER, REGLER OG DOMME har været et travlt år, juridisk set! Nedenstående giver dig et overblik over de ændringer og nytiltag, som har betydning for klinikkens,vores og vort personales arbejdsdag. Efter hver overskrift er der en henvisning og dato til det sted på tdlnet.dk, hvor du kan finde yderligere information. I enkelte rubrikker finder du et link til relevante lovtekst. Ændring af sygedagpengereglerne - mediecenter/nyheder 27. januar 2014 Regeringen indgik den 18. december 2013 et forlig om en sygedagpengereform med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Hensigten med reformen er, at give sygemeldte økonomisk sikkerhed samt en tidligere og bedre indsats. Afskaffelse af 1-årig varighedsbegrænsning og indførsel af ny forlængelsesmulighed Som reglerne er nu, kan man som udgangspunkt højest modtage sygedagpenge i 52 uger, hvorefter ydelsen stopper, hvis ikke man opfylder et af syv krav om ret til forlængelse af dagpengeperioden. Med reformen bliver den 1-årige varighedsbegrænsning reduceret til 5 måneder. Efter de 5 måneder, er det muligt at forlænge sygedagpengeperioden, hvis den sygemeldte opfylder en af de nuværende syv betingelser for forlængelse. I tillæg hertil indføres der endnu en forlængelsesmulighed, der på baggrund af en lægelig vurdering sikrer livstruende syge sygedagpenge uden tidsbegrænsning. Ændring om lov om aktiv socialpolitik 82 a - mediecenter/nyheder 20. januar a i lov om aktiv socialpolitik, som hidtil alene har handlet om tilskud til tandpleje til personer, der modtager ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau, er ændret pr. 1. januar 2014 i forbindelse med den nye kontanthjælpsreform. Hvad er ændret? Fra årsskiftet er personkredsen, der kan modtage tilskud efter 82 a, blevet udvidet til 3 grupper mod tidligere 2: årige patienter, der efter loven er berettiget til ydelser svarende til kontanthjælpsniveau. Disse patienter havde og har fortsat - ret til et tilskud til dækning af 100 % af patientens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egen betaling på kr. 600, årige patienter, som modtager uddannelseshjælp efter lovens 23, og som ikke samtidig modtager aktivitetstillæg efter lovens 24 har fra 1. januar 2014 som noget nyt - ret til et tilskud til dækning af 100 % af patientens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på kr. 600,-, dvs. svarende til reglerne for de årige. 3. patienter, som er 25 år eller derover, som ikke omfattes af pkt. 2, vil som hidtil kunne få tilskud til 65 % af patientens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger kr. 800,-. Ny vejledning om anvendelse af implantater - mediecenter/nyheder 20. december 2013 Formålet med vejledningen er at styrke patientsikkerheden ved at præcisere den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger og tandlæger skal udvise ved anvendelse af implantater i patientbehandlingen. Vejledningen gennemgår regelsættene for anvendelse af implantater. Vejledningen indeholder en definition af implantater og en beskrivelse af regelsættene for ibrugtagning af nye implantattyper og ny anvendelse af kendte implantattyper. Derudover indeholder vejledningen et afsnit om implantater efter mål, specialeplanlægning, information og samtykke, journalføring, sporbarhed af implantater og indberetning af hændelser med implantater. Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater er nu i retsinformation med nr af den 12. december 2013.

5 Få overblikket over reglerne om refusion af sygedagpenge - mediecenter/nyheder 20. december 2013 Mangler du hjælp til, hvordan du griber opgaven an, når du ved dine medarbejderes sygefravær skal søge om refusion af sygedagpenge? Og er du klar over, at du faktisk i en række sammenhænge har mulighed for at søge om refusion af sygedagpenge, uden at medarbejderen har været syg i den ellers som udgangspunkt gældende arbejdsgiverperiode på 30 dage? Og er du bekendt med, at medarbejderen efter aftale med dig og kommunen kan genoptage arbejdet delvist i forbindelse med en sygefraværsperiode og at hvis det vurderes, at medarbejderen kan arbejde delvist, har medarbejderen faktisk pligt til at stille sin arbejdskraft til rådighed. Dette og meget mere fx: - Søgning af sygedagpenge og frister - Ophold i udlandet - Kommunens vurdering efter mere end 3 måneders sygdom - Hvornår stopper kommunen i øvrigt udbetalingen af sygedagpengerefusion? - Modregning i lønnen når kommunen stopper refusionen - Selvforskyldt sygdom og fortielse - Arbejdsgiverens mulighed for at klage kan du læse om i Tandlægeforeningens nye guide om sygedagpenge, som du finder på tdlnet - Guide om Sygedagpenge. Vejledning om stik- og skæreskader - mediecenter/nyheder november 2013 Arbejdstilsynet er nu kommet med en vejledning om stik- og skæreskader, som er den danske fortolkning af EU direktivet om stik og skæreskader. Der er ingen grund til panik, de danske tandlæger kan fortsat bruge de samme sprøjter og kanyler som hidtil. Man skal sørge for at have en holder, når kanylehætten skal sættes på igen (evt. et hjørne af et kassettelåg) sådan, at hætten ikke holdes i hånden, når den føres tilbage på kanylen ( Recapping ). Denne fortolkning er drøftet med Arbejdstilsynet og svarer til den engelske fortolkning af direktivet. Der ligges her vægt på, at arbejdsgiveren skal tage de fornødne forholdsregler sådan, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det betyder: At ansatte, nyansatte og praktikanter får oplæring og instruktion. At kanylerne og andre skarpe genstande placeres i særlige beholdere, som fjernes inden de bliver overfyldte. At stikskader meddeles til klinikejeren, og at der føres stikprotokol sådan, at man en gang om året kan lave en oversigt over skader på klinikken. Ny fortolkning om brug af medhjælp på Tandlægeoverenskomstens område - mediecenter/nyheder 31. oktober 2013 Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp giver tandlæger vide muligheder for at uddelegere arbejde og at bruge medhjælp. Dog gælder der særlige restriktioner for brugen af medhjælp i forbindelse med kosmetisk behandling, udfærdigelse af recepter mv. Den særlige fortolkning på Tandlægeoverenskomstområdet På Tandlægeoverenskomstens område, dvs. afgørende for i hvilke situationer, der kan anvendes medhjælp i privat tandlægepraksis, uden af dette har betydning for patienternes ret til tilskud fra regionen, gælder dog en særlig skærpet fortolkning, der er vejledende for tandlægers anvendelse af medhjælp. Fortolkningen har været gældende siden Den aftalte fortolkning er desuden retningsgivende i klagesagssammenhæng. Tandlægeforeningen og Danske Regioner er nu blevet enige om en ny fortolkning - blandt andet henset til Tandlægeforeningens engagement i udviklingen af fagligt relevante efteruddannelseskurser på AMU-vilkår til klinikassistenter. Ifølge den hidtil gældende fortolkning har anvendelsen af medhjælp været betinget af, at medhjælpen ikke selvstændigt kan gennemføre og afslutte ydelsen/behandlingen. Dette led i fortolkningen er nu bortfaldet. Der er i øvrigt og naturligvis fortsat enighed om, at delegation af opgaver til medhjælp altid skal ske under hensyntagen til medhjælpens faglige kvalifikationer og at medhjælp ikke må udføre invasiv behandling. Retningslinjer om sygdomme i væv omkring tænder og implantater - mediecenter/nyheder 22. oktober 2013 Sundhedsstyrelsen har nu offentliggjort den færdige udgave af den bebudede retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. Du kan læse den nye retningslinje om behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater her.

6 Vikarloven er trådt i kraft - mediecenter/nyheder 28. august 2013 Folketinget vedtog før sommerferien Vikarloven, som hviler på et EU-direktiv (vikardirektivet). Og loven er nu trådt i kraft. Loven regulerer ansættelsesforholdene for vikarer, der er ansat hos et vikarbureau og udsendt til en virksomhed (brugervirksomhed) fx en tandklinik. Det er lovens overordnede formål, at sådanne vikarer sikres løn- og ansættelsesvilkår, som i al væsentlighed svarer til, at vikarerne havde været fasansatte medarbejdere i brugervirksomheden. Nu skal klinikejere udpege en virksom hedsansvarlig tandlæge - mediecenter/nyheder 19. august 2013 De nye regler om udpegning af virksomhedsansvarlige tandlæger på landets private tandlægeklinikker betyder, at du senest 1. september 2013 skal anmelde overfor Sundhedsstyrelsen, hvem der er virksomhedsansvarlig tandlæge på din klinik. Er du ejer af en tandlægeklinik, hvor du selv som eneste tandlæge udfører tandlægebehandling kan du se bort fra de nye regler, som ikke omfatter denne situation. Hvordan gør du? Der er ikke knyttet særlige formkrav til anmeldelsen og Sundhedsstyrelsen har oplyst overfor Tandlægeforeningen, at det er fuldt ud tilstrækkeligt, at du blot sender en mail til styrelsen om, hvem du har udpeget som virksomhedsansvarlig tandlæge på din klinik. Du kan sende din anmeldelse til styrelsens mailadresse, som er hvorefter du vil modtage en kvittering på mail fra styrelsen som bekræftelse på modtagelsen af din anmeldelse. Vejledning om ændrede regler om markedsføring af sundhedsydelser - mediecenter/nyheder 5. juli 2013 Som omtalt på tdlnet her, vedtog Folketinget i april 2013 som en del af sundhedsministerens patientsikkerhedspakke nye regler for, hvordan tandlæger og andre sundhedspersoner må annoncere for deres ydelser. De nye regler er nu trådt i kraft. Du kan læse hele den nye vejledning om markedsføring af sundhedsydelser her. Nye retningslinjer for brug af Midazolam til vågen sedering på vej - mediecenter/nyheder 13. juni Det er positivt, at der nu kommer nogle klare og professionelle retningslinjer for vågen sedering, som er en behandling, der har været benyttet i mange år og er meget sikker. Og vel at mærke nogle retningslinjer som er til at håndtere, uden at vi dermed går på kompromis med patientsikkerheden, siger Charlotte Groule, der er kommunalt ansat tandlæge. Læs lovtekst her. Afgørende dom fra EU-domstolen om handicap - mediecenter/nyheder 30. april 2013 På baggrund af en ny afgørelse fra EU-domstolen, opfordrer Tandlægeforeningen til, at sekretariatet altid kontaktes for vejledning inden opsigelse af en langvarigt syg medarbejder. EU-domstolen har i den nye afgørelse taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for begrebet sygdom. Afgrænsningen er vigtig, når det fx skal vurderes om opsigelsen af en medarbejder er sket i strid med lov om forskelsbehandling. Det fremgår blandt andet af EU-domstolens afgørelse, at handicapbegrebet ikke er begrænset til personer med permanente funktionsnedsættelser, men også kan omfatte langvarig forbigående sygdom. Ny vejledning om udbud af kommunal tandpleje - mediecenter/nyheder 25. april 2013 Tandlægeforeningen har i samarbejde med Udbudsportalen i KL udarbejdet en ny vejledning om udbud af kommunal tandpleje. Du kan se den nye vejledning her Ny vejledning om HIV og hepatitis B og C - medicenter/nyheder 13. marts 2013 Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny fælles vejledning for blodbåren forebyggelse, diagnostik og håndtering af personer der har HIV eller hepatitis B og C. Vejledningen afspejler, at behandlingsmulighederne for disse sygdomme er væsentligt forbedrede. Klik her for at læse den nye vejledning.

7 Hygiejnevejledningen er opdateret - mediecenter/nyheder 29. januar 2013 Dansk Standard har nu udgivet den nye standard om infektionshygiejne i sundhedssektoren, krav til procedurer på tandklinikker. Standarden kan købes gennem Dansk standard. Hygiejnevejledningen er opdateret på tdlnet.dk under fanen Arbejdsmiljø og sundhed. Ny bekendtgørelse om patientjournaler - mediecenter/nyheder 11. januar 2013 Bekendtgørelsen vedrørende patientjournaler er ændret med virkning fra 2. januar Du kan se den nye bekendtgørelse her Nye regler om præmie og bonus til praktikvirksomheder - mediecenter/nyheder 4. januar 2013 Fra den 1. januar 2013 gælder nye regler om præmie og bonus i forbindelse med ansættelse af elever. Ved indgåelse af uddannelsesaftale i indeværende år, vil der under visse betingelser være mulighed for at opnå præmie og bonus på op til i alt kr. 100 % tilskud til tandbehandling for visse patienter - mediecenter/nyheder 2. jauar 2013 Den 1. januar 2013, kan patienter med lav indkomst herunder kontanthjælpemodtagere - søge tilskud til tandbehandling. Følgende betingelser skal være opfyldt, for at kunne søge tilskud til tandbehandling: patienterne skal modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og ydelsen de modtager skal svarer til kontanthjælpsniveauet. Du kan læse lovændringen i sin helhed her. Nye regler for tilskud til tandrensning - mediecenter/nyheder 2. januar 2013 Som omtalt på Tdlnet 20. december 2012 træder nye regler for tilskud til almindelig tandrensning i kraft 1. januar Som også omtalt, er Tandlægeforeningen ikke blevet hørt vedrørende den konkrete udmøntning af de nye tilskudsregler, idet ministeriet af tidsmæssige årsager har undladt at gennemføre en offentlig høring over reglerne inden udstedelsen. I samarbejde med Danske Regioner har Tandlægeforeningen dog nu etableret klarhed over visse af de tvivlsspørgsmål, som de nye tilskudsregler kan give anledning til. Samtidig ligger det også nu klart, hvorledes administrationen af patienttilskud til tandrensning efter 1. januar 2013 vil ske. Få et totalt overblik her. KLINIKEJER - SE HER! SÅ VIGTIGT! Alt for mange af jer laver stadig Kontrol-RDU + tdr uden tilskud, selvom jeres patienter kan opnå tilskud ved at give ydelsen Kontrol-IFB i stedet. Eneste forudsætning er, at det sker senest 9 mdr. efter RDU og at det sker på baggrund af en diagnose, fx. gingivitis. Kræver ikke forudgående IFB. Læs mere på tdlnet under Klinikejer. Lad os håbe, at der er mindre af samme skuffe i 2014!

8 Er du på udkig efter fagpolitisk indsigt eller fagpolitisk arbejde? Måske i kredsbestyrelsen, måske i faglige udvalg eller indenfor det overenskomstvedtage klagesagssystem, så tøv ikke med at kontakte os! Der er brug for alle gode kræfter og kollegaer, der ønsker at tage ansvar. Du skal ikke gøre det for pengenes skyld! Du skal derimod gøre det for din egen skyld. Muligheden for at være med, hvor de fagpolitiske frø sås, hvor man følger træets vækst, er med til at beslutte, om der skal gødes, vandes, beskæres eller måske helt graves op - det er mentalt givende. Samtidig udfordrende at få indsigt, og få lov til at drøfte fremtiden sammen med gode og vidende kollegaer. PATIENTCASE - HISTORIE FRA DET VIRKELIGE LIV. Omsorgstandplejen er ikke en faglig disciplin, der fylder ret meget i det flestes bevidsthed. Nogle er sikkert ikke en gang vidende om dens eksistens. Det var heller ikke et område, der fyldte meget i min hverdag, før jeg for godt halvandet år siden fik tilbudt en stilling i Region Sjællands Tandpleje, der varetager Omsorgstandplejen for 6 af regionens kommuner: Faxe, Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø. Omsorgstandplejen er opsøgende tandpleje og behandlingsmulighederne begrænsede, oftest fokuseret på henholdende og palliative behandlinger, samt profylakse og relevant aftagelig protetik. Dette indlæg er ikke ment som en afklaring af Omsorgstandplejens juridiske grundlag og mangelfulde faglige indsats. Det er en helt anden historie. Jeg vil i stedet beskrive en case, hvor en ellers anerkendt og velgørende behandling, pludselig viser sig som et stort behandlingsproblem for et ældre og svækket menneske, et problem, som jeg fornylig stod med i Omsorgstandplejen. Patienten er nytilmeldt i Omsorgstandplejen. Bosat på et plejehjem. 88 år og spinkel. Vejer vel ikke mere end små 50 kg. Sengeliggende på plejehjemmet første gang jeg ser hende. Hun fylder ikke meget i den store seng. Ingen tænder eller proteser, men to fixturer regio 3-3 med kugleankre til forankring af en HU. Atrofiske og spinkle kæber, men fixturerne sidder helt fast, selvom knoglen omkring er svundet 5 mm i vertikal retning. Fixturen regio -3 sidder facialt for toppen af processus alveolaris. Grunden til, at jeg er tilkaldt, er smerter i forbindelse med spisning og berøring af læben. Objektivt er borgeren forpint og blot den mindste berøring af læben i venstre side fremkalder reaktion. Inspektion viser tydelig abscesdannelse med pusflod omkring fixturen regio -3 - akut periimplatitis - se fotos. Og hvad gør man så? Pludselig er en ellers god behandling vendt til et mega problem! Reel behandling kræver ordentlige faciliteter i form af sterile og fysisk gode arbejdsforhold, klinik med sug, røntgen, samt god kooperation og tålmodighed fra patientens side. Ingen dele er til stede, men noget skal gøres hen over en bred sygeseng og kun med lys fra pandelampe og krum ryg. Med hjælp af en sygeplejerske, en SoSu og min klinikassistent får jeg overfladebedøvet med spray og forsigtigt skyllet lommen med klorhexidin. Skal opsuges i gazetamponer. Hibitanegel i poche. Antibiotika og recept på Xylocain-spray til personalets brug + hib. gel 1%. Uholdbar situation på såvel kort som lang sigt. Håber at antibiotika vil have længevarende virkning, når det kombineres med lokal behandling. Kontakter TMK Næstved for at drøfte mulige løsninger, ikke mindst fjernelse af implantaterne, men en tung og meget belastende proces, ikke mindst da operationsstuen ikke kan håndtere sygeseng. Dernæst skal påregnes behandling i fuld narkose og udsigten til kæbefraktur er ikke opmuntrende. Uanset hvordan man vender det, så er et indgreb af denne art voldsomt belastende for kroppen, og risikoen for at resultatet fremkalder mors, ikke helt lille. Henholdende behandling er langt at foretrække og det gør vi, heldigvis med rimelig succes, for genen mindskes i løbet af den næste måned. Når jeg er på plejehjemmet forhører jeg mig om borgerens tilstand. Godt 2 måneder efter første besøg er der tilstødt lungebetændelse. Borgeren ligger stille, som i en døs. En uge senere modtager jeg melding om mors. Problemet løste sig selv L, men tilbage sidder man med tanken. Var infektionen, som måske ikke blev behandlet effektivt, årsag til lungebetændelsen og dermed indirekte til borgerens for tidlige død? Forhåbentlig ikke, men ingen ved det. Måske havde alternativet, et operativt indgreb været værre. Måske var det bare et tilfælde og alderdom. Summa summarum. Borgere, der kommer på plejehjem i en tilstand, hvor de ikke længere kan tage vare på egen sufficient mundhygiejne, er bedre tjente med helproteser, for de er lette at holde rene! Nok en utopisk tanke.

9 Tandlægevagten Region Hovedstaden Som vi tidligere har orienteret om har tandlægevagterne i Hillerød og på Oslo Plads i København indgået et samarbejde med Region Hovedstaden. Tandlægevagterne tager sig af både tandskader og tandpiner. I og med at kun de mest komplicerede tandskader nu sendes til TMK-afdelingen på Rigshospitalet, har der været en meget stor stigning i antallet af behandlede skader og efterblødninger i vagten. Især i Hillerød, der har vagten for hele Region H når både kommunal tandpleje, privat praksis og Oslo Plads har lukket. Regionen betaler for skadevagten. Servicevagt/tandpinevagt betales af patienthonorar og et tilskud fra kommunal tandpleje, privat praksis og regionen. 10 tandlæger og 10 klinikassistenter passer vagten i Hillerød. Med noget besvær gik udvidelsen for akuttelefon 1813 i luften 1. januar Regionen ønsker også at 1813 skal være borgernes indgang til tandlægevagten. Her kan borgerne få råd og vejledning og henvises til nærmeste tandlægevagt. I tilfælde af akut behandlingskrævende tandskader sørger 1813 for, at patienter straks kontaktes af en vagthavende tandlæge. Jeg fornemmer at vore patienter i stor grad er sluppet for ventetiden hos 1813 i og med at de fleste klinikker stadig anbefaler deres patienter at kontakte tandlægevagten i Region H direkte på tlf Ad denne vej kan patienterne både blive viderestillet direkte til 1813 ved akutte skader samt få information om åbningstider både Hillerød og Oslo Plads vejledning og aftale tid til behandling. Vi anbefaler, at I på jeres hjemmesider også henviser til Region Hovedstadens tandlægevagt på hvor der er informationer om vagten på både Oslo Plads og i Hillerød. Hjemmesiden er under videreudvikling, så har du gode ideer og forslag til indhold/patientinformation på siden så send mail til: Susanne Andersen, STF s repræsentant i vagtbestyrelsen. Tandpinevagten Region Sjælland Lidt statistik fra Region Sjælland. Vagten har i 2013 holdt åbent 122 dage i Slagelse og 116 dage i Nyk. Fl. Der er behandlet 1014 patienter. Der er udført 2327 behandlinger. De hyppigst udførte behandlinger er akut oplukning (246) og ekstraktion (137). Der blev kun registreret få traumer (14). Der blev i gennemsnit behandlet 8,3 patienter pr. vagt heraf 2,5 i Nyk. Fl. og 5,8 i Slagelse. Jan A. Frederiksen, STF s repræsentant i vagtbestyrelsen. Servicemeddelelse fra Region Sjællands Tandpleje. Sygesikringen under Region Sjælland kører ikke længere ekstrakørsler i forbindelse med afregningen af månedens sygesikringsbeløb. Ønsker du således at modtage dit sygesikringsbeløb til tiden, så er det vigtigt, at du selv overholder tidsfristen i forbindelse med deadline for elektronisk overførsel af regninger. Du vil fremover ikke blive rykket telefonisk!

10 Besigtigelser i klagesagssystemet. En lille forståelsesberetning fra en tandlæge i systemet! Det er jo sådan, at vi tandlæger behandler mange mennesker,og at det kan gå noget galt enten med behandlinger eller kommunikationen. Det vil derfor ikke være utænkeligt, at en af os før eller siden får en klagesag. Jeg skal her give en kort beskrivelse af forløbet, især med henblik på besigtigelsen, da det er dette jeg beskæftiger mig med. Når klagen er modtaget af Regionen, sender de den videre til Visitationsudvalget, der undersøger om klagen opfylder kravene med hensyn til tidsfristerne. 2 år fra klager blev opmærksom på problemet og 5 års fristen for det indklagede arbejde. Der kan kun klages over tandlæger, der har overenskomst i vores system. Hvis parterne ikke kan forliges, overgiver Visitationsudvalget klagen til Regionsklagenævnet, der kan anmode om en besigtigelse, der så foretages af besigtigelsesudvalget Besigtigelsesudvalget består af 2 tandlæger og en repræsentant fra Regionen, i vores tilfælde en jurist. Tandlægerne foretager undersøgelsen og juristen tilser, at denne foregår korrekt og at klager informeres korrekt. Jeg skal kort beskrive, hvad der foregår under en besigtigelse. I mit besigtigelsesudvalg er det juristen, der efter klager er ankommet, har legitimeret sig og er oprettet, modtager og følger klager ind på klinikken. Der informeres om proceduren, herunder at besigtigelsesudvalget undersøger og beskriver det påklagede. Vi gør meget ud af at forklare, at vi ikke kan træffe afgørelser. Det gør Regionsklagenævnet på baggrund af rapporten og det foreliggende materiale. Klager bliver gjort opmærksom på høringsfrister af regionsrepræsentanten. Selve besigtigelsen fungerer stort set som en UDG. Der tages relevante røntgenbilleder og gerne kliniske fotos. Vi prøver at undgå at udtale os om det udførte arbejde. Det kan være svært, men heldigvis er fagsprog/udtryk en god ting. Jeg glemte en lille detalje. Når vi modtager materialet fra visitationsudvalget, bruges der nogen tid på at gennemlæse og forstå det. Ikke alt afleveres læseligt, fyldestgørende - og til tiden! Dette kræver ofte en del tid og samtaler os tandlæger imellem. Det er spændende arbejde, en god form for kvalitetscirkel. Det kan kun anbefales. Ulrich Jensen, besigtigende tandlæge Region H. GOSSIP - også tandlæger læser de kulørte blade i venteværelset! Dygtig tandlæge god for 510 millioner kroner! Ukraines flygtede præsidenten Janukovitj kan i det mindste glæde sig over sin ældste og dygtige tandlæge søn, Oleksandr, som efter sigende overtog statsvirksomheder til spotpris og blev tilgodeset med offentlige kontrakter. En driftig tandlæge, der skulle være god for hele 510 millioner kroner - ikke alle tandlæger klager over manglende sygesikringstilskud og finanskrise! HELP! I 1960 erne fik John Lennon ekstraheret en smertevoldende molar som han gav videre til sin husholderske som souvenir, fordi datteren var stor Beatles-fan. I november 2011 solgte datteren den famøse tand på auktion for ikke mindre end kr. til en canadisk tandlæge, Michael Zuk. I efteråret 2013 fik Dr. Zuk så udført en DNA sekvensanalyse af tanden og udsendte i den anledning en pressemeddelelse om, at der reelt nu var en mulighed for kloning af John Lennon, som man kender det fra 1993 filmklassikeren, Jurassic Park. Odon-troligt! Amerikanske læger gjorde noget af et fund på University of Maryland Medical Center, da de i februar 2014 skulle operere en tumor på størrelse med en golfbold ud af hjernen på en fire måneder gammel baby. Inde i den store knude fandt de nemlig en tand. Tidligere har læger fundet kalkaflejringer i craniopharyngioma, men ikke egentlige tænder.

11 KOLLEGA IN SPE - livet på KT og 10. semester. Jeg hedder Bolette Gullak, jeg er tandlægestuderende på 10. semester på Københavns Tandlægeskole og jeg kan for første gang tælle månederne indtil min afgangseksamen på én hånd, nemlig 5 styks. Sidst jeg bar rundt på samme slags følelser gik jeg på Idrætsefterskole en ambivalent følelse af modvillighed mod at give slip på det trygge og veletablerede og en samtidig nysgerrighed efter at udforske det der venter på den anden side. I dette lille indspark til nyhedsbladet er jeg blevet bedt om at dele min oplevelse af livet som tandlægestuderende og snarligt nyudklækket cand. odont. Tandlægestudiet er både tids- og energikrævende og stiller i dag også, trods fagets praktiske dominans, større krav til en teoretisk kunnen, herunder specialeskrivning. Jeg er forundret over hvor stærkt de første 4 år af uddannelsen er gået og jeg mindes hvordan de første par år hovedsageligt bød på tung teori om kroppens mikroskopiske og makroskopiske anatomi. Det var først på 4.semester, 1½ år inde i uddannelsens forløb, at jeg fik min første patient og dét møde står stadig meget klart i min hukommelse: en patient med store mængder tandsten lingualt i underkæbe-fronten, som jeg brugte knap 1½ timer på at pensle forsigtigt hen over med ultralydsscaleren, mens min patient venligt hentydede til mig, at jeg endelig skulle tage fat. Min kliniske lærer opdagede min kamp og kom mig og tiden til undsætning med sin tryllende håndbevægelse og provokerende lethed. Den tendens skulle vise sig at blive ret karakteristisk for den kliniske undervisning på studiet, dog ledsaget af en langsom, men stødt stigende fremgang i egne kompetencer. Jeg måtte hurtigt erkende, at det er et vilkår som nybegynder i faget og at min praktiske kunnen kun øges med tid, tålmodighed og (patienters) tandpine. I dag går jeg som nævnt på 10. semester, hvor undervisningen er nøje planlagt til at køre os i stilling til at blive klar som tandlæger. Vi har siden 9.semester haft Klinisk fællesundervisning, et tværfagligt klinisk kursus der opstartes på 9.semester og som forløber frem til den sidste afgangseksamen i odontologisk klinik på 10.semester, hvor vi fremlægger og forsvarer behandlingsplanlægning af én af de 4 patienter vi har behandlet undervejs i kurset. Da patienterne, der er tilskrevet dette kursus, har et større tværfagligt behandlingsbehov giver kurset en god fornemmelse af tandlægefaget som helhed og tvinger os til at anvende og repetere de forskellige fagområder. Dertil har vi en del case-baseret teoretisk undervisning samt rig mulighed for sparring både med kliniske lærere, lektorer og internt blandt de studerende. Samlet bevirker det, at jeg føler mig mere og mere rustet såvel teoretisk som praktisk, dog velvidende at der nok alligevel vil være en ambivalens mellem hvad jeg gerne vil og hvad jeg kan i begyndelsen af mit nye erhverv som tandlæge. I situationer hvor livet som tandlægestuderende er (for) krævende, er det en fordel at være omringet af søde medstuderende, der genkender de udfordringer vi alle møder på vejen. Mit klinikhold har et stærkt fællesskab og vi er gode til at støtte, opmuntre og grine sammen. Det skaber selvsagt et trygt miljø, som jeg i den grad kommer til at savne. Trods dette er jeg meget motiveret og spændt på at blive færdiguddannet. Jeg gør mig mange forhåbninger om min fremtid som tandlæge, men i første omgang er det vigtigste for mig at blive del af et kollegialt sammenhold hvor der er plads til at være ny samt mulighed for sparring og vidensdeling. TANDLÆGEVAGTEN: Hillerød, Frederiksborg Amt, Tlf.: Kl. 16:00-07:00 Slagelse og Nykøbing F., Region Sjælland. Æblehaven 2, 4200 Slagelse og Nørregade 21B, 4800 Nyk. F. Tlf.: Kun åbent weekend og helligdage. Telefontid Kl. 9:30-11:30. KRISEHJÆLPERE: Ulla Friberg, Frederiksborgvej 171, 4000 Roskilde. Tlf.: Thomas Koefoed, Smedelundsgade 38, 1., 4300 Holbæk. Tlf.:

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk INFO Forår, 2008 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Sandvedvej 20, 4250 Fuglebjerg.

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Foreningen for alle tandlæger

Foreningen for alle tandlæger Foreningen for alle tandlæger indhold forord 07 17 08 03 Forord Hvorfor er en foreningen for alle tandlæger? 04 Rådgivning Få indblik i vores rådgivningsydelser. 12 Efteruddannelse Læs om nogle af de efteruddannelsestilbud,

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

fødder; fascinerende og forsømte

fødder; fascinerende og forsømte MEdLEMSBLAd FOr StAtSAutOriSErEdE FOdtErAPEutEr NOVEMBEr 2009 9 fødder; fascinerende og forsømte StyrEgruPPE giver HELiKOPtErPErSPEKtiV PÅ diabetes SæNK SKuLdrENE Og SLiP SPæNdiNgSHOVEdPiNEN SE SKAttErEgLErNE

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

INGEN PENGE INGEN TÆNDER

INGEN PENGE INGEN TÆNDER 02 28. januar 2010 INGEN PENGE INGEN TÆNDER BESPARELSER I RANDERS PÅ KANT MED LOVEN 4 MILLIONER TIL FOREBYGGELSE SOCIALRÅDGIVERE KAN SØGE FONDSPENGE 10 FIK ARBEJDS- GLÆDEN IGEN LUKKEUGER I KOMMUNEN ER

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

EN SEJ JYDE TAKKER AF

EN SEJ JYDE TAKKER AF 18 25. november 2010 FIRMAETS MAND I 35 ÅR EN SEJ JYDE TAKKER AF MEDICIN SMADRER TÆNDERNE MEN INGEN TANDHJÆLP TIL PSYKISK SYGE 10 FIASKO MED AKTIVERING TOPSTYRING FUNGERER IKKE 15 DE FATTIGE FOR RETTEN

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere