INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014"

Transkript

1 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole

2 Rugvængets Skole Rugvænget Ballerup Kommune tlf.nr.: : Skolens kontor og telefon er åbent dagligt fra kl og fra Fredag er der åben for telefonkontakt i tidsrummet kl til 8.45 og personlig henvendelse i tidsrummet , samt fra Indholdsfortegnelse Målsætning for Rugvængets Skole... 4 Rugvængets Skole - de 5 værdier:... 5 Ordensregler... 7 Ophold på skolen... 7 Frikvarter... 7 Frikvarter, ude... 7 Frikvarter, inde... 8 Orden i klasselokalerne... 8 Rygeforbud... 8 Løbehjul, rulleskøjter m.m Mobiltelefoner, MP3, IPOD og andre elektroniske medier IT... 9 BFO regler... 9 Løbehjul, rulleskøjter m.m Hjemsendelse af børn... 9 Skolefridage... 9 Mobil... 9 It Forebyggelse af mobning fremme af trivsel Læsebånd BRANDINSTRUKS for elever Gensidige forventninger På Rugvængets Skole forventer vi, at en elev: På Rugvængets Skole forventer vi, at en forælder: På Rugvængets Skole kan du forvente, at personalet Skole-hjemsamarbejdet A. Klasselæreren B. Samarbejdet om klassen som gruppe Forældremøder Klassekontaktforældremøde Sociale arrangementer Løbende skriftlig information På besøg i klassen C. Samarbejdet om det enkelte barn: Skole-hjem samtaler

3 Elevplaner Det løbende samarbejde D. Et godt samarbejde Skolebestyrelsen Medlemmer af skolebestyrelsen 1.august juli 2014: Kontaktforældre Samarbejdet med skolebestyrelsen Samarbejdet med klassens lærere Samarbejdet mellem forældrene i klassen Emner til debat ved forældremøde Glemte sager Forsikring og erstatning Mælkeordning Frugtordning Idræt og svømning, Fritagelse Smykker Badning Cykelparkering Bilkørsel til skolen Høreklasserne Taleklasserne Helhedsskoleprojektet og specialklasserne BFO Psykolog Tale/hørelærer (distriktsklasser) Sundhedsplejerske Tandplejen Betingelser: Hvad skal du gøre? Skade på fortænderne Nødhjælp Tandregulering Telefonnumre Ferie og fridage i skoleåret 2013/ Ekstra frihed for enkelte elever Ringetider:

4 Målsætning for Rugvængets Skole Rugvængets Skole kendetegnes ved mangfoldighed. Skolens elever kommer fra forskellige miljøer og med forskellige kulturelle baggrunde. Skolen rummer desuden en regional gruppeordning for hørehæmmede elever og en mellemkommunal gruppeordning for elever med tale-/læsevanskeligheder. Denne mangfoldighed gør det til en speciel fornem opgave for Rugvængets Skole, lærere, elever og forældre til stadighed at tilstræbe den størst mulige gensidige forståelse samt accept af og respekt for hinanden. Rugvængets Skole tilbyder undervisning og skolegang i henhold til lov om folkeskole, Fælles Mål og kommunale målsætninger. På Rugvængets Skole tager undervisningen og samværet udgangspunkt i fællesskabet med en hensyntagen til den enkelte elevs forskellige forudsætninger. På Rugvængets Skole følges den enkelte elevs udvikling med det mål at sikre, at alle elever i fællesskabet udvikler sig. Rugvængets Skole ønsker desuden at markere sig som et lokalcenter i samarbejde med lokalområdets beboere, foreninger, institutioner, m.v. 4

5 Rugvængets Skole - de 5 værdier: 1. Fællesskab og mangfoldighed 2. Demokrati og medindflydelse 3. Professionalisme og faglighed 4. Anerkendelse og respekt 5. Trivsel og arbejdsmiljø 1. Fællesskab og mangfoldighed Det betyder, at alle kan føle sig velkomne vi er tolerante vi har en fælles ansvarsfølelse vi har fokus på traditioner vi er åbne 2. Anerkendelse og respekt Det betyder, at vi lytter til hinanden og kommunikerer ordentligt vi anerkender den enkelte og vores forskellighed vi har plads til forskellighed vi giver omsorg og er nærværende alle har et medansvar for, at alle får en god dag 3. Trivsel og arbejdsmiljø Det betyder, at alle kan føle sig trygge vi har en god tone vi har en klar og gennemskuelig arbejdsorganisation vi er en udviklende og konstruktiv arbejdsorganisation vi har et fælles ansvar vi er hjælpsomme vi er omstillingsparate 4. Anerkendelse og respekt Det betyder, at vi lytter til hinanden og kommunikerer ordentligt vi anerkender den enkelte og vores forskellighed vi har plads til forskellighed vi giver omsorg og er nærværende alle har et medansvar for at få en god dag 5

6 5. Trivsel og arbejdsmiljø Det betyder, at alle kan føle sig trygge vi har en god tone vi har en klar og gennemskuelig arbejdsorganisation vi er en udviklende og konstruktiv arbejdsorganisation vi har et fælles ansvar vi er hjælpsomme vi er omstillingsparate Rugvænget rykker: Her er hjerterum! 6

7 Ordensregler Skolens ordensregler gennemgås i hver klasse mindst én gang årligt. I hver klasse/bfo-afdeling aftaler elever/børn og lærere/voksne desuden klasseregler/bfo-regler. Ophold på skolen Skolen åbnes kl Eleverne kan således ikke opholde sig indendørs før dette tidspunkt. Eleverne skal forlade skolen senest 10 min efter skoletids ophør, med mindre andet er aftalt med klassens lærere (herunder elever der benytter tilbud om lektiecafé eller modtager særligt tilrettelagt undervisning.) Frikvarter Alle elever i bø. 2. kl. skal være ude i de store frikvarterer. Glasgangen ved Tivænget må kun benyttes kun som gennemgang til toilettet. Det er ikke et opholdsrum. Elever i kl. må i frikvartererne opholde sig på skolens udearealer, på skolebiblioteket (når det er åbent), i eget hjemlokale og på gangene i stueplanet. Klasserne kan i deres klasseregler acceptere besøg fra andre klasser. Det er dog ikke tilladt at opholde sig i mellemgården mellem 20 og 30 gangen. Den lille legeplads ved Tivænget er kun for bø.kl.-3.kl. Frikvarter, ude Skolens udendørsarealer, hvor man må opholde sig i frikvartererne, går fra bommen ud for 20-gangen til trappen ved 60-gangen samt græsarealet bag Indskolingsafdelingen og Tivænget. - Den enkelte klasses lærere kan beslutte, at klassen eller dele af klassen i perioder skal være ude i frikvartererne. (Ved udeordning i mere end én dag informeres forældrene) - Eleverne må ikke forlade skolen uden særlig tilladelse. Dog har elever på klassetrin lov til at forlade skolen i frikvartererne, med mindre andet er aftalt med forældrene eller skoleledelsen. - Al leg i skolegården skal foregå på en sådan måde, at den tager hensyn til andre elever. - Man må ikke opholde sig på parkeringspladsen. - Der må kun spilles bold på fodboldbanen og i den store gård. - Sneboldkastning må kun foregå på fodboldbanen. Der afmærkes et område for indskoling (0.-3.kl.), mellemtrin (4.-6.kl.) og udskoling (7.-9. kl.) I timerne må mellemgårdene ikke benyttes til leg. 7

8 Frikvarter, inde Ophold indendørs skal foregå roligt, det vil sige at: - der skal tages hensyn til andre elever og voksne - der skal ryddes pænt op - skolens udstyr skal behandles pænt Orden i klasselokalerne Inden elever og lærere forlader et lokale efter sidste undervisningstime skal: - borde og stole være sat på plads - gulvet være fejet - tavlen tørres ren - papirkurven tømmes - mælkekassen være bragt tilbage til udleveringsstedet - vinduerne være lukkede - lyset være slukket. Rygeforbud Folketinget har vedtaget en lov, der forbyder elever at ryge på skolens område. Skolens område går fra Rugvænget til Kornvænget. Løbehjul, rulleskøjter m.m. Man må ikke løbe på løbehjul, rulleskøjter, skateboard, cykling m.v. i frikvarterne. Såfremt rulleskøjter m.m. anvendes til og fra skole, skal eleven medbringe skiftesko og skifte ved indgangen til skolebygningen. Mobiltelefoner, MP3, IPOD og andre elektroniske medier. Elektroniske medier må ikke bruges til mobning. Mobiltelefoner m.v. skal som udgangspunkt være slukket i enhver form for undervisning. Den enkelte lærer kan dog dispensere herfor i de tilfælde, hvor læreren finder det hensigtsmæssigt i forhold til afvikling af undervisningen. Det er ikke tilladt at tage billeder, optage lyd eller video i skoletiden på skolens område. Ledelsen kan dog dispensere herfor. Afspilning af musik og lyd på gangene ved hjælp af mobiltelefoner og andre elektroniske medier er ikke tilladt hverken i timerne eller frikvarterer. Skolebestyrelsen har vedtaget: Overtrædes denne regel, skal telefonen inddrages og afleveres på skolens kontor indtil afslutningen af skoledagen. Der skal være kontakt mellem skole og hjem herom. 8

9 Ved gentagne tilfælde må mobiltelefonen blive hjemme. IT Computer og internet bruges til undervisningsaktiviteter. I frikvarterer kan ITudstyr dog anvendes til spil og underholdning på steder, hvor der er etableret særligt tilsyn hermed (fx på skolebiblioteket.) IT-udstyret må ikke bruges til mobning - ligesom eleverne ikke uden særlig tilladelse fra ledelsen må anvende udstyret til at besøge internetsider, hvis indhold kan opfattes krænkende pga. fx sexuelt, diskriminerende, racistisk eller voldeligt indhold. Overtrædelse kan medføre udelukkelse for anvendelse af skolens IT-udstyr i en nærmere tidsbestemt periode. I klassereglerne aftales regler brug af IWB i frikvarterer og i øvrigt, når en lærer ikke er til stede. Revideret af skolebestyrelsen - august 2011 BFO regler Der er kontrolleret pasning på BFO en, derfor skal børnene meldes syge eller fri, hvis de ikke møder op. Forældre kan via tabulex melde kontrolleret pasning fra. På skoledage åbnes der i Tivænget kl. 6:30. Børn, der møder før kl. 6:30, kan ikke komme ind i garderobeområdet. BFO en lukker kl. 8:00 og åbner igen kl. 12:50. BFO en lukker kl. 16:45 mandag - torsdag. 16:30 fredag. Det forventes, at børn er afhentet og ude ved lukketid. På skolefridage meddeles forældrene, hvis der åbnes i Kornvænget. Løbehjul, rulleskøjter m.m. Man må løbe på løbehjul, rulleskøjter, skateboard i BFO tiden 12:50-16:30, hvis der anvendes sikkerhedsudstyr. BFO en har lidt udstyr, der kan lånes. Hjemsendelse af børn Børn hjemsendes på hele og halve klokkeslæt. Børn sendes kun til føllet, hvis de selv kan pakke deres ting. Skolefridage For at planlægge personalets ferie mest hensigtsmæssigt, har BFO en brug for at vide, om barnet kommer i ferieperioderne. Er barnet meldt fri, og der opstår et behov, kan barnet modtages, såfremt at BFO en med et døgns varsel er kontaktet. Den daglige leder står for aftalen. Mobil Alle mobiltelefoner skal være slukket og ligge i tasken, så længe barnet er i BFO. 9

10 It Alt elektronisk udstyr medbringes på eget ansvar. 10

11 Vedtaget af skolebestyrelsen april 2008 Forebyggelse af mobning fremme af trivsel Rugvængets Skole har fokus på forebyggelse af mobning og fremme af trivsel. Skole, forældre og elever har alle opgaver og ansvar i forhold til dette. I skolen arbejdes der forebyggende med at udvikle børnenes sociale kompetencer og med at udvikle fællesskaber i klasser, afdelinger og på skolen. Der arbejdes endvidere særligt med enkelte elever, der har behov for særlig støtte. Forældrene har stor betydning i forhold til at støtte op om arbejdet med udvikling af trivsel dels i form af indflydelse på og opdragelse af eget barn, dels i forhold til udvikling af klassefællesskabet. Eleverne har ansvar for egen opførsel og har medansvar for at skabe en velfungerende klasse fagligt og socialt. På skolens hjemmeside er en folder med yderligere oplysning om skolens holdning til emnet. Læsebånd På Rugvængets Skole har vi igangsat en indsats for at støtte yderligere op om elevernes læseudvikling. Vi fortsætter derfor arbejdet med at have læsebånd 20 minutter hver dag. Der er læsning i stort set alle fag - dog ikke idræt, svømning og fag, hvor der er særlige forhold. På Rugvængets Skole stræber vi mod, at læsningen så vidt muligt skal rette sig mod fagets indhold, men det kan også være frilæsning efter lærerens anvisning. Der er forskellige læseaktiviteter afhængig af elevernes alder. For de mindste kan det være lærerens oplæsning, for de lidt større elever kan det være automatisering, mens de ældste elever kan have faglig læsning i orienterings- og naturfagene. Læsebåndets placering på skoledagen flytter sig henover skoleåret. I perioden fra sommerferie til efterårsferie læses der i 1. lektion. Fra efterårsferie til juleferie læses der i 2. lektion. Fra juleferie til vinterferie læses der i 3. lektion. Fra vinterferie til påske læses der i 4. lektion. Fra påske til sommerferie læses der i 5. lektion. For alle elever er det desuden godt med minimum 20 minutters læsning eller højtlæsning hjemme. 11

12 For elever, der har brug for IT-støtte til læsning, findes på skolens hjemmeside en vejledning om, hvordan man gratis kan downloade Mikroværkstedets program CD-ord. Der anvendes elevens unilogin og adgangskode. BRANDINSTRUKS for elever Sådan gør du hvis du ser det brænder: 1. Bevar først og fremmest roen!!! 2. Orienter ved råb red mennesker i fare for branden uden selv at komme i fare. 3. Fortæl en voksen, hvor det brænder. 4. Afvent de ansattes anvisninger 5. Er der ingen voksne, løber du ud af bygningen - følg flugtruten, som er vist på indersiden af døren. 6. Meld dig til en lærer i skolegården. 12

13 Gensidige forventninger På Rugvængets Skole forventer vi, at en elev: taler pænt til andre på skolen, både elever og lærere respekterer andre elever og lærere opfører sig pænt og overholder reglerne er en god kammerat passer på skolens ting laver sine lektier møder til tiden husker sine bøger er positiv overfor nye ting har orden i sine ting På Rugvængets Skole forventer vi, at en forælder: deltager positivt i samarbejdet mellem forældrene indbyrdes og med skolens personale deltager aktivt i skolens aktiviteter fungerer som positiv rollemodel for eget barn og andres børn sikrer, at barnet er klar til at gå i skole o møder udhvilet i skole o har fået morgenmad o har madpakke med i skole eller har mulighed for en anden løsning, der sikrer et fornuftigt måltid til frokost o har lavet lektier På Rugvængets Skole kan du forvente, at personalet tager vare på den enkelte elevs trivsel har en positiv tilgang til eleven tilrettelægger en undervisning, der fremmer elevens faglige udvikling tilrettelægger mulighed for, at den enkelte elevs sociale kompetencer styrkes arbejder bevidst på at styrke klassens sociale fællesskab udøver sin lærergerning i en demokratisk ånd er en tydelig voksen med faste holdninger vægter skole/hjemsamarbejdet højt 13

14 Skole-hjemsamarbejdet Skolen udøver sin virksomhed i samarbejde med forældrene står der i lov om Folkeskolen Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem er en forudsætning for, at den enkelte elev kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt i skolen. På samme måde er en forudsætning for klassens udvikling, at der indbyrdes mellem klassens forældre og mellem forældregruppe og klassens lærere er en konstruktiv dialog. På Rugvængets Skole er der følgende rammer om skole-hjemsamarbejdet: A. Klasselæreren Klasselæreren er krumtappen i forældresamarbejdet. Klasselæreren har fået tid til at varetage forældresamarbejdet med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre. Det betyder, at man som forældre kan henvende sig til klasselæreren, hvis man ønsker en dialog om en situation/ et problem. B. Samarbejdet om klassen som gruppe Forældremøder Der afholdes 1-2 årlige forældremøder i klassen af 2 timers varighed. På møderne orienterer lærerne om klassens faglige og sociale udvikling, og der er en drøftelse heraf med og blandt forældrene. Klassekontaktforældremøde Forud for forældremøderne afholder kontaktforældrene et kortere formøde med klasselæreren, hvor dagsordenen til forældremøderne drøftes. Endvidere drøftes det øvrige skole-hjemsamarbejde omkring klassen. Sociale arrangementer Der afholdes 1-2 årlige sociale arrangementer af max 3,5 times samlet varighed, hvor elever, forældre og lærere deltager. Løbende skriftlig information I klasserne udsendes efter den enkelte lærers vurdering af behovet herfor generelle informationer om undervisningen og informationer af praktisk karakter. På besøg i klassen Nogle lærere inviterer en gang i mellem klassens forældre til at deltage i undervisningen i klassen eller til at overvære klassens undervisning. 14

15 Såfremt der foreligger en sådan konkret invitation er forældre velkommen til at deltage i eller overvære undervisningen. C. Samarbejdet om det enkelte barn: Skole-hjem samtaler Der er som udgangspunkt to årlige skole-hjem samtaler. Den første samtalerunde er af ca min. varighed. Her deltager to lærere. Ved den anden samtalerunde er der sat tid af til to samtaler af min. med hver to lærere. Udvidelse af det andet møde sikrer mulighed for, at faglærere kan deltage i samtalerne. Samtalerne søges planlagt således, at forældrene møder alle faglærere inden for en planlægningsperiode over 2 år. For eleverne i gruppeordningen er mødelængden minutter. Elevplaner Folketinget har vedtaget en lov om, at alle elevers forældre en gang om året skal modtage en elevplan, der meddeler forældrene skolens syn på elevens arbejdsindsats, faglige standpunkt og fokuspunkter i fremtiden. Elevplaner er sendt ud til forældre på Rugvængets Skole. Det kan forventes, at der i foråret 2013 udsendes elevplaner for det kommende skoleår. Det løbende samarbejde forældreintra Rugvængets Skole bruger forældreintra i kommunikationen mellem skole og hjem. Forældreintra giver mulighed for at sende beskeder mellem skole og hjem og mellem forældre indbyrdes. Alle klasser er på forældreintra, men det er forskelligt i hvilket omfang det anvendes i den enkelte klasse. Lærerne i den enkelte klasse melder ud, hvilke rammer der er omkring den elektroniske kommunikation herunder hvor ofte man kan forvente at læreren åbner sin postkasse, og hvor længe kan man forvente at skulle vente på svar. Beskedsystem i forældreintra er beregnet til korte beskeder/meddelelser - og man bør undgå lange skriftlige beskrivelser eller diskussioner. Der findes på skolens hjemmeside en forklaring om, hvordan man teknisk logger sig på forældreintra. 15

16 telefonisk kontakt Såfremt man ønsker at tale telefonisk med en lærer, kan man ringe på skolens kontor, der vil lægge en besked til læreren om at ringe op, når læreren har mulighed for dette. Nogle lærere udleverer som en ekstra service deres hjemmetelefonnummer til forældrene. Hvis man kontakter læreren i dennes hjem, bør man i sin henvendelse respektere, at læreren ikke er på arbejde, men formentligt er optaget af familiemæssige eller øvrige gøremål. Mange lærere har derfor telefontid, der bedes respekteret. henvendelse i skoletiden Man kan IKKE foretage henvendelser til lærere i lærernes undervisningstid. Her er det lærerens opgave at undervise eleverne i klassen. På samme måde løser læreren i frikvarterer opgaver med på skift at være gårdvagter, foretage samarbejde med andre lærere og øvrigt personale. Såfremt man ønsker at tale med en lærer, bør det ske efter telefonisk aftale eller efter aftale gennem meddelelsesbogen. D. Et godt samarbejde Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem giver de bedste rammer for undervisningen i skolen og for elevernes udvikling. Hvis der er anledning til undring eller bekymring i forhold til undervisningen, hverdagen i skolen eller den enkelte elevens trivsel er det vigtigt, at der hurtigt er en dialog herom mellem lærerne og hjemmet. På samme måde hvis der i elevernes liv udenfor skolen fritiden eller hjemmet - sker ting, som påvirker elevernes skolegang, skal der også etableres hurtig information og dialog herom. Helt overordnet er det altid bedst, hvis uoverensstemmelser og tvivlspørgsmål afklares på lavest mulige niveau. Ligesom det bør være en selvfølge, at den gensidige dialog altid foregår på en sober og ordentlig måde. Fra ledelsens side håber vi, at ovenstående skaber en god ramme og gode retningslinjer for det gode samarbejde i klasserne og om det enkelte barn. 16

17 Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen skal sikre forældrenes ret og pligt til at øve indflydelse på deres barns skole. Skolebestyrelsen fastsætter principper for hele skolens virksomhed. Skolebestyrelsen udøver sit tilsyn og træffer sine beslutninger på skolebestyrelsesmøder. Skolebestyrelsen er sammensat af - 7 forældrevalgte medlemmer - 2 elevrådsrepræsentanter - 2 medarbejderrepræsentanter alle med stemmeret. Skolens leder er sekretær for skolebestyrelsen, og souschefen fører bestyrelsens protokol. Herudover deltager et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen. Alle tre deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Medlemmer af skolebestyrelsen 1.august juli 2014: Forældrevalgte medlemmer Linda Berggren Willumsgaard (formand) 4.A Jan Nielsen (Næstformand) 8.A Niels Jacobsen 9.A Henrik Åberg 4.B & 7.A Zen Anne Donen 6.H Niels Poul Nielsen 8.B Pernille Pedersen 7HI 2 repræsentanter valgt af elevrådet Medarbejderrepræsentanter Lea Tøttrup, lærer Ledelse Simon Lundgren, Konst. skoleleder Jill Lerche, Adm. leder Udpeget af kommunalbestyrelsen: Ulrik Falk-Sørensen Barn/børn i kl. 17

18 Kontaktforældre Skolebestyrelsen har udarbejdet en pjece vedr. arbejdet som kontaktforælder. Her følger et uddrag af den: Samarbejdet med skolebestyrelsen Kontaktforældrene er forældrerepræsentanter for deres børns klasse og er skolebestyrelsens kontakt ud til de enkelte klasser. Kontaktforældre bliver mindst en gang om året inviteret til gensidig drøftelse og inspiration med skolebestyrelsen. Hvis der er emner, som kontaktforældrene ønsker drøftet i skolebestyrelsen, er man velkommen til at kontakte skolebestyrelsens medlemmer. Ved personrelaterede problematikker skal man som forældre henvende sig til de relevante lærere med henblik på dialog. Løses problematikken ikke, kan man henvende sig til skolens ledelse. Skolebestyrelsen behandler ikke personrelaterede sager. Samarbejdet med klassens lærere Der vælges normalt 2-3 kontaktforældre pr. klasse. Det er vigtigt, at der blandt de valgte kontaktforældre vælges én, som er initiativtager med henblik på kontaktforældrenes arbejde. Klasselæreren har tid til rådighed til møde med kontaktforældrene. Tiden bruges til at forberede forældresamarbejdet det pågældende skoleår. På mødet fastlægges dagsordenen for kommende møder/arrangementer. Det drøftes om eleverne eventuelt skal deltage i forældremøder (evt. kun dele af mødet). Endvidere tages der stilling til, om man ønsker skolebestyrelsens deltagelse i forældremødet. Kontaktforældrene kan tage generelle emner og problematikker op med klassens forældre. Konkrete forhold omkring den enkelte elev, skal elevens forældre selv tage op med klassens lærere eller andre forældre. Samarbejdet mellem forældrene i klassen Skolebestyrelsen mener, det er vigtigt, at forældrene samarbejder om at få et godt socialt netværk i klassen, sådan at de voksne kan arbejde sammen om at styrke klassens sociale trivsel både i og uden for skoletiden. Det er vigtigt, at klassens forældre deltager i sociale arrangementer og/eller fester. Det er ikke nødvendigvis kontaktforældrene, der skal arrangere disse. Man kan også beslutte at vælge et festudvalg. Venlig hilsen Skolebestyrelsen ved Rugvængets Skole 18

19 Emner til debat ved forældremøde For at skabe et godt samarbejde forældrene imellem er nedenfor angivet forslag til nogle emner, som kunne indgå i en fælles dialog i den enkelte klasse. På alle klassetrin Hvordan skal de sociale regler være i vores klasse? Hvad forventer vi af hinanden som forældre? Hvad forventer vi, at børnene får lært, fagligt og socialt, herunder omgangstone, samvær og relationer til børn i andre klasser? Hvordan medvirker vi til at lære vores børn, at børn er forskellige, og at der skal være plads til alle? Hvad er mobning, og hvad er drilleri? Hvad er hærværk, og hvordan forholder vi os til det? Hvornår og hvordan skal vi sætte ind over for drillerier? Hvordan fastholder vi forældrene i at deltage i klassesamarbejdet? Hvordan skal kommunikationen være mellem skole og hjem? Indskolingen (0.-3. klasse) Hvordan inviterer vi børnene til fødselsdage? Kan vi få alle børn til at deltage i fødselsdage? Hvor meget må gaverne koste? Skal vi have klassekasse, og hvad skal den bruges til? Hvordan bakker vi som forældre lærerne op i deres arbejde? Drillerier: f.eks. legetøj - briller/tandbøjler handicaps! Gå-i-seng-tider? Morgenmad og madpakker Mellemtrinnet (4.-6. klasse) Hvordan forholder vi os til moderne teknologi, mobiltelefon, I-pod, ARTO, facebook, internet osv. Alkohol og rygning Sundhed Drillerier: f.eks. mode/mærkevarer - briller/tandbøjler - handicaps Klub eller bygger? Morgenmad og madpakker Fester i klassen Invitere oplægsholdere f.eks. SSP-medarbejder, sundhedsplejerske eller andre. Udskolingen (7.-9. klasse) (Det anbefales, at eleverne i videst muligt omfang deltager i drøftelserne.) Invitere UU-vejleder til at fortælle om uddannelsesvalg Invitere SSP-medarbejder Alkohol, rygning og stoffer Tyverier Hvordan forholder vi os til moderne teknologi: mobiltelefon, I-pod, ARTO, facebook, internet osv. Ludomani Kærester 19

20 10 forældreråd mod mobning Nr. Råd Baggrund 1 Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater eller om deres forældre. Det forstyrrer barnets opbygning af kammeratskabsnetværk. Forældreattituder påvirker også hele 2 Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs i klassen. 3 Sæt spot på usynlige kammerater i dit barns klasse. Børn der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv. 4 Opmuntre dit barn til at forsvare den klassekammerat, der ikke kan forsvare sig selv. 5 Giv invitationer til børnefødselsdage fra klassekammeraterne høj prioritet. Dvs. sørg for at dit barn så vidt muligt tager med til alles fødselsdage. 6 Fortæl dit barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og det er en del af spændingen. 7 Når du selv holder fødselsdag for dit barn så husk den sociale fødselsdagspolitik: alle, ingen eller alle piger eller alle drenge. Denne ordning opfattes som retfærdig af de fleste børn 8 Prioritér samvær med de andre forældre i klassen. 9 Støt læreren der prioriterer det sociale live i klassen. 10 Brug forældrerepræsentanter og skolebestyrelse i antimobbearbejdet. klassens tolerancekultur. Det er en styrke for barnet at have flere bekendtskaber at bygge på. Samtidig mindsker det muligheden for, at nogle klassekammerater er meget isolerede. Usynlige klassekammerater kan være isolerede mobbede børn, der trænger til at blive trukket med ind i lege og aftaler. Det er især håndsrækningen fra en klassekammerat, der bryder isolationen omkring barnet, der mobbes. Det udtrykker respekt for klassekammeraten, der har fødselsdag, at invitationen tages alvorligt. Barnet med lavstatus i klassen kritiseres ofte for fødselsdagens indhold. Det er forbundet med stor ulykkelighed at blive ramt på sin familie intimitet. Forskellige fødselsdagsformer øger spændingen. Selektive fødselsdagsinvitationer markerer manglende respekt for klassen som et samlet konkret fællesskab. At blive sprunget over i rækken af inviterede gæster opleves meget smertefuldt. Socialt samvær i forældregruppen smitter af på det sociale samvær eleverne imellem. Lærere der sætter konkrete initiativer i gang for at forbedre det sociale liv i klassen, har brug for forældreopbakning, så projektet ikke mislykkes. Forældrerepræsentanter og skolebestyrelse kan være med til at gøre mobbeindsatsen til en top prioriteret skoleindsats. Kilde: 20

21 Glemte sager Ting, der findes på skolens område, afleveres på skolens kontor. Værdifulde sager (smykker, nøgler m.m.) opbevares på kontoret. Beklædning, herunder gymnastiktøj og håndklæder, afleveres ligeledes på skolens kontor. Disse genstande lægges herefter i "Glemmeskabet" i skolens kælder ved mælkekøleskabet. Ved skoleårets afslutning tømmes "Glemmeskabet". Midt i september vil dette tøj m.m. blive gennemgået og brugbart tøj leveret videre til en humanitær hjælpeorganisation. Forsikring og erstatning Skolen er ikke erstatningspligtig med hensyn til skader, der hændeligt overgår elever eller forvoldes af elever i skolen, på skolerejser eller i erhvervspraktik. Dette gælder også ved tyveri. Skulle en elev komme ud for en skade eller et tyveri, må den enkelte familie gøre et evt. erstatningskrav gældende over for eget eller evt. modparts forsikringsselskab. I tilfælde, hvor en elev forvolder skade på skolens bygninger eller inventar, rejser skolen erstatningskrav over for pågældende elevs forældre. Forældre kan herefter søge skaden dækket af deres egen familieforsikring/ansvarsforsikring. Eleverne er IKKE dækket af ulykkesforsikring i skoletiden. Det kan derfor være en god idé selv at tegne en ulykkesforsikring for sit barn, der gælder i både skole og fritid. Mælkeordning Mejeriernes Skolemælksordning administrerer mælkeordningen på Rugvængets Skole. Betaling foregår på: Er det ikke muligt, at bestille mælken via Nettet, kan girokort hentes på skolens kontor. Eventuelle spørgsmål vedr. bestilling/betaling rettes til Skolemælksordningen på tlf

22 Frugtordning Skolefrugt.com leverer frisk frugt til skolen. Skolefrugt.com deltager i EU-skolefrugtordningen, der er støttet med EU-midler. Frugten bliver leveret i en pose med navnene på de elever, der har tilmeldt sig frugt-ordningen. Tilmeldingen til frugt-ordningen sker på Har du spørgsmål, kontakt da tlf Åben hver dag fra kl Idræt og svømning, Fritagelse Idræt og svømning er en del af den obligatoriske undervisning. Det vil sige, at det er en del af den undervisning, den enkelte elev skal deltage i. I enkelte tilfælde kan der søges om fritagelse for undervisningen i enkelte timer eller i en periode. Ønskes der fritagelse fra idræt eller svømning i en periode, sker dette alene med baggrund i lægeligt begrundede forhold. Ønskes der fritagelse i enkelte timer, sker dette med baggrund i forældrenes skriftlige ønske. Smykker Det er forbudt at bære smykker i idræt og svømning. Det betyder, at alle smykker, der kan tages af, skal tages af, inden undervisningen starter. I de tilfælde, hvor smykker er piercet på og således ikke kan tages af, er det den enkelte forældres ansvar. Fra skolens side kræves det, at alle piercede smykker tilplastres forsvarligt. Den enkelte elev medbringer selv plaster. Ovenstående er alene begrundet i den risiko, der er forbundet med at bære smykker i henholdsvis idræt og svømning. Badning Badning er en del af den obligatoriske undervisning. Det betyder, at alle elever skal i bad før og efter svømning samt efter idræt. Cykelparkering Cykler skal parkeres i cykelstativerne ved indskolingsafdelingen eller cykelstativerne ved hovedindgangen (den gamle pedelbolig). Cykler må IKKE parkeres ved boligselskaber og lejligheder rundt om skolen. 22

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL. Lystrup Skole accepterer ikke mobning

HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL. Lystrup Skole accepterer ikke mobning Mål: HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL Lystrup Skole accepterer ikke mobning Mobning skal forebygges og stoppes, fordi det kan skade både offer og mobber hele livet og påvirke læringen og det sociale klima i

Læs mere

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde.

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde. Antimobbe-handleplan Mål På Vestbjerg Skole accepterer vi ikke mobning. Vi ønsker en skole, hvor alle oplever en hverdag med tryghed og anerkendelse, og hvor vi lærer det enkelte barn respekt for medmennesket

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO.

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Antimobbestrategi Antimobbestrategi for Kundby Friskole Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Alle parter omkring eleverne er bekendte med strategien og er ansvarlige

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige skolegang.

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro

Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro 1 af 6 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 16. juni 2015 Bemærk ny dato og tidligere mødetid kl. 17.00 Middag kl. 19 på Ganløse Kro NB! Mødereferatet indskrevet i forlængelse af dagsordenspunkterne. Deltagere:

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

ANTIMOBBEPLAN FOR BRØNDBYVESTER SKOLE EN DEL AF SKOLENS TRIVSELSPLAN

ANTIMOBBEPLAN FOR BRØNDBYVESTER SKOLE EN DEL AF SKOLENS TRIVSELSPLAN ANTIMOBBEPLAN FOR BRØNDBYVESTER SKOLE EN DEL AF SKOLENS TRIVSELSPLAN Mobning er ikke et problem man kan vælge at gøre noget ved, det er et problem man skal gøre noget ved. I skolens antimobbeplan skelner

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Dagsorden for skolebestyrelsens møde Mandag den 24. september 2012 Kl. 18.30 21.00

Dagsorden for skolebestyrelsens møde Mandag den 24. september 2012 Kl. 18.30 21.00 referat Dagsorden for skolebestyrelsens møde Mandag den 24. september 2012 Kl. 18.30 21.00 Møde med chefen for tandplejen i Middelfart tandlæge Jens Køstner 42-12 Godkendelse af referat Der er nu sammenlagt

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2015/2016 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 650 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Trivselsplan for Tjørnegårdsskolen

Trivselsplan for Tjørnegårdsskolen Trivselsplan for Tjørnegårdsskolen med fokus på mobning Tjørnegårdsskolen overordnede holdning: Alle børn har ret til værdighed. Alle børn har ret til et liv i fred og frihed. Alle børn har ret til at

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Skolens ordensregler vedtaget af skolebestyrelsen marts 2011

Skolens ordensregler vedtaget af skolebestyrelsen marts 2011 Skolens ordensregler vedtaget af skolebestyrelsen marts 2011 Indhold: A: Formål B: Værdibaggrund C: Overordnede grundregler D: 10 grundregler E: Særregler Formål: Et godt arbejdsmiljø for alle er en forudsætning

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! I ønskes velkommen til Rosenknoppen. Vi håber, at Jeres ophold på fritteren vil blive en positiv oplevelse for alle parter. Personalet har lavet denne folder for at lette det fremtidige

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Velkommen til Tagensbo skole. Alle vikarer skal oprettes på Lærerintra. Kontakt Henrik Fabricius viceinspektør eller Jeanne Jacobsen, skoleleder. Din timeløn

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole FAGLIGHED TRIVSEL LOKAL SAMMEN- HÆNGSKRAFT 1. Formål Med mottoet Vores skole - Vores ansvar arbejder vi med respekt og ansvar for hinanden, og det er den sunde fornuft,

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

Forventninger. Skåde Skole

Forventninger. Skåde Skole Forventninger Skåde Skole Indledning Hvorfor denne folder Vi tror på: At en god skole er en skole, hvor børnene trives og har lyst til at være. At en god skole er en skole, hvor alle børn indgår i et forpligtende

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og deres forældre

Velkomstfolder til nye børn og deres forældre B Ø R N E H A V E N F A R V E L A D E N Velkomstfolder til nye børn og deres forældre BØ R NE HA VEN FA R VELADEN Nørremarken 4/Østparken 43 6690 Gørding Børnehaven Farveladen Nørremarken 4 / Østparken

Læs mere

Anti-mobbeplan. For at skelne mobning fra mere uskyldige former for drilleri og konflikter bruges følgende definitioner:

Anti-mobbeplan. For at skelne mobning fra mere uskyldige former for drilleri og konflikter bruges følgende definitioner: Anti-mobbeplan Den første sætning i skolens overordnede målsætning lyder: Hee Skole skal være et godt værested for børn og unge med trivsel og tryghed for alle. Derfor vil vi ikke tolerere mobning. Mobning

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere