Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele"

Transkript

1 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele

2 Indholdsfortegnelse City/Østerbro Nørrebro 9 Side Vesterbro Valby. 19 Brønshøj-Husum- Vanløse. 22 Bispebjerg.. 28 Amager Øst 31 Amager Vest.. 34 SSP

3 1. Børnefamiliecenter København - City/Østerbro Tabel 1 Antal unge afhørt i alderen år i City/Østerbro i 2012 City/Østerbro I alt Fremstillet i Dommervagten Omfattet af forstærket indsats 1. kvartal kvartal kvartal kvartal I alt Antal børn og unge i alt i aldersgruppen år på City/Østerbro 5412 Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen år i pct. på City / Østerbro (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 1. kvartal 0,82 pct. 0,02 pct. 0,04 pct. 2. kvartal 1,14 pct. 0,02 pct. 0,06 pct. 3. kvartal 0,49 pct. 0,02 pct. 0,06 pct. 4. kvartal 0,78 pct. 0,02 pct. 0 pct. I alt 3,16 pct. 0,07 pct. 0,15 pct. Kilde: Socialforvaltningen og Koncernservice. Tabel 2 Tryghedsindeks for Indre By 2012* *Bemærk, at der med Tryghedsindeks 2012 er foretaget en præcisering, således at Indre By og Christianshavn er inddelt som separate bydele. Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant indsats. Grønt trafiklys angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste år. Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: 3

4 Tabel 3 Tryghedsindeks for Østerbro 2012 Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant indsats. Grønt trafiklys angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste år. Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: Tabel 4 Tryghedsindeks for Christianshavn 2012* *Bemærk, at der med Tryghedsindeks 2012 er foretaget en præcisering, således at Indre By og Christianshavn er inddelt som separate bydele. Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant indsats. Grønt trafiklys angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste år. Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: 4

5 INDRE BY (CITY) Perioden juli til december 2012 SSP-Ledergruppen Indre By (City) beskrivelse af situationen Der er i perioden ingen ungegrupper (bosiddende i Indre By), der forårsager uro og giver anledning til utryghed. Dog skal nævnes, at det meget aktive natteliv i Indre By rummer besøg af unge fra både andre bydele samt omegnskommuner og provins. SSP-Ledergruppen Indre By (City) vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status Ungesituationen i Indre By er i 2. halvår i lighed med 2. kvartal 2012 stabil uden særlige urolige områder eller markante ungegrupper. Handling Ledergruppen mener ikke, at der er behov for iværksættelse af yderligere indsatser udover de valgte og beskrevne fokusområder i årsplan

6 CHRISTIANSHAVN Perioden juli til december SSP-Ledergruppen Christianshavn (City) beskrivelse af situationen Der er ingen ungegrupper bosiddende på Christianshavn, der har skabt uro eller udvist utryghedsskabende adfærd lokalt i perioden. SSP-Ledergruppen Christianshavn (City) vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status Situationen på Christianshavn vurderes som stabil og rolig i lighed med 2. kvartal 2012, og der har ikke været hændelser, der giver anledning til specifik indsats. Handling Ingen særlig begrundelse for yderligere indsats ud over fokusområderne i SSP årsplanen for

7 INDRE ØSTERBRO Perioden juli til december 2012 SSP Indre Østerbro Ledergruppens beskrivelse af situationen Der har i perioden været meget roligt på Indre Østerbro. SSP-Ledergruppen Indre Østerbro vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status Indre Østerbro er fortsat meget rolig i lighed med forrige afrapportering. Der er ingen mærkbare ændringer at rapportere for Indre Østerbro. Handling Ledergruppen på Østerbro og lokaludvalget Indre Østerbro arbejder videre med fokus på de forebyggende indsatser i SSP lokaludvalgets årsplan. 7

8 YDRE ØSTERBRO Perioden juli til december 2012 SSP Ydre Østerbro Ledergruppens beskrivelse af situationen Der har i perioden været meget roligt på Ydre Østerbro. SSP-Ledergruppen Ydre Østerbro vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status Der er ingen mærkbare ændringer at rapportere for Ydre Østerbro, og bydelens er, som også afrapporteringen fra 2. kvartal viser, fortsat rolig. Handling Ledergruppen på Østerbro og lokaludvalget Ydre Østerbro arbejder videre med fokus på de forebyggende indsatser i SSP lokaludvalgets årsplan. 8

9 3. Børnefamiliecenter København - Nørrebro Tabel 1 Antal unge afhørt i alderen år på Nørrebro i 2012 Nørrebro I alt Fremstillet i Dommervagten Omfattet af forstærket indsats 1. kvartal kvartal kvartal kvartal I alt Antal børn og unge i alt i aldersgruppen år på Nørrebro 3371 Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen år i pct. på Nørrebro (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 1. kvartal 3,01 pct. 0,33 pct. 0,21 pct. 2. kvartal 2,52 pct. 0,06 pct. 0,09 pct. 3. kvartal 1,99 pct. 0,15 pct. 0,09 pct. 4. kvartal 2,11 pct. 0,15 pct. 0,09 pct. I alt 9,61 pct. 0,68 pct. 0,47 pct. Kilde: Socialforvaltningen og Koncernservice. Tabel 2 Tryghedsindeks for Nørrebro 2012 Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant indsats. Grønt trafiklys angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste år. Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: 9

10 INDRE NØRREBRO Perioden juli, august, september 2012 SSP-Ledergruppen Indre Nørrebro beskrivelse af situationen I perioden har der på Indre Nørrebro været særligt fokus på situationen omkring en specifik ungegruppe, beskrevet som Mellemgruppen i bydelens årsplan. Derudover har der været to akut opståede hændelser, hvor ledergruppen iværksatte et beredskab. SSP-ledergruppen Indre Nørrebro vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status Status på situationen omkring ungegruppen Mellemgruppen tilknyttet Ungdomsklubben Kvisten: Mellemgruppen består af 17 unge i alderen fra 16 til 19 år. De er alle lokale unge, som i stor udstrækning benytter Kvisten som regelmæssig tilholdssted. Gruppen følges fortsat tæt, da gruppen periodevis skaber lokal uro og flere af de unge ofte færdes i og omkring Folkets Park. Der er stor bekymring for, at de unge får en fast tilknytning til parken og dermed til det hash- og bandemiljø, der er i området. Handling ift. ungegruppen: SSP organisationen har siden årsskiftet arbejdet med gruppen ud fra en individorienteret tilgang med fokus på uddannelse, job/fritidsjob, organiseret fritidsliv samt ikke mindst sociale indsatser. Der er etableret et tæt samarbejde i SSP regi med Hotspot, UU vejledningen (BUF), Ny Start (SOF), Rabarberland (boligsocial indsats) samt Ung i Job. I sidste del af perioden er der sket en mærkbar forbedring, og ungegruppen er snævret ind i forhold til personer, der er bekymring for. Ud af de 17 unge er de 14 nu enten i job eller uddannelse og følger den plan, der er lagt med den enkelte. Det er forsat en udfordring at fastholde den enkelte, men institutionen Kvisten ser en klar fremdrift i de unges situation. De bruger forsat Kvisten som fast møde-/opholdssted. Kvisten er også omdrejningspunkt i mødet med Hotspot, UU vejledningen, Ny start og Ung i Job. Fire af de unge er med i en Event-gruppe i Rabarberlandet. Akutte hændelser i bydelen Handling ift. arrangementet Smag verden : Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Mangfoldighedsarrangement Smag Verden blev umiddelbart før afholdelse den 1. og 2. september - bekendt med risiko for en konfrontation mellem autonome og en enkelt del- 10

11 tagende forening i arrangementet. Københavns Politi og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen anmodede på den baggrund SSP om at koordinere et beredskab målrettet lokalområdets unge, som der var bekymring for kunne blive inddraget som medløbere i en evt. konflikt. Handleplanen indbefattede gadeplansindsats, plan for hurtig afvikling af hjemmebesøg, plan for evt. åbning af enkelte institutioner samt kommunikationsplan i tilfælde af uro. Lørdag den 1. september var der en aktion fra autonom side, men denne blev imødegået fra myndighedernes side, og lokale børn og unge involverede sig ikke. Handling ift. Demonstration imod Muhammed kritisk film: Lørdag den 22. september blev der afholdt en demonstration til forsvar for Profeten Muhammed og mod karikaturtegningerne og den amerikanske film Innocence of Muslims. Demonstrationen gik gennem Ydre og Indre Nørrebro. Der var i forbindelse med indkaldelse til demonstrationen udsendt materiale med en hård retorik mod vesten samt startet en sms-kæde, der florerede blandt unge på Nørrebro. Der var bekymring for, at demonstrationen i lighed med demonstrationer i andre lande kunne udvikle sig voldeligt. På anmodning fra Københavns Politi besluttede SSP bestyrelsen at iværksætte SSP beredskabet. SSP ledergruppen for Ydre og Indre Nørrebro udfærdigede handleplan omfattende ekstraordinær indkaldelse af gadeplanspersonale i begge bydele, samt personale fra Den Kriminalpræventive Afdeling i Københavns Politi. Demonstrationen blev afviklet i god ro og orden. Medarbejderne mødte de unge på gaden og fulgte demonstrationen, hvorefter de unge sammen med personalet returnerede til områdets klubber. SSP-Ledergruppen Indre Nørrebro vurdering af situationen i bydelen ift. voksne unge mænd (over 18 år) Ledergruppen holder sig informeret omkring Folkets Park, Folkets Hus og bydelen i øvrigt, når det gælder unge under 18 år, som kan være i risikogruppe i forhold til det voksne kriminelle miljø. Perioden oktober, november, december 2012 SSP-Ledergruppen Indre Nørrebro beskrivelse af situationen I perioden har der på Indre Nørrebro været særligt fokus på tre ungegrupper, som har udfordret bydelen på forskellig vis. En ungegruppe, som tidligere har skabt uro i Guldbergsgadekvarteret, har igen i dette kvartal, haft SSP ledergruppens opmærksomhed. 11

12 En anden ungegruppe fra Ryesgadekvarteret, omkring plejecenteret Sølund, har været genstand for borgerklager og stor utryghed i området. En tredje ungegruppe med ophold i og omkring Gartnergade har ved årets udgang forvoldt uro og hærværk, hvilket har medført henvendelser fra borgerne i nærområdet. SSP-ledergruppen Indre Nørrebro vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status Status på situationen omkring ungegruppen i Guldbergsgadekvarteret og ungdomsklubben Stjerneklubben: Problemstillingen omkring en kendt gruppe unge drenge fra Guldbergsgadekvarter og Ungdomsklubben Stjerneklubben er på ny blusset op. I oktober måned blev der udøvet groft hærværk i klubben, og personalet blev tiltalt meget negativt. Klubben blev efterfølgende lukket ned i ca. tre uger. Den uroskabende ungegruppe består af ca. 10 unge i alderen ml. 14 og 17 år. Handling ift. ungegruppen i Guldbergsgadekvarteret: Klubben er ved at blive åbnet igen med hjælp fra Ungdomsklubben Kvisten og Gadeteamet. De unge er stadig på gaden i og omkring klubben og skolen. Medarbejderne er derfor også på gaden i aftentimerne. SOF foretager hjemmebesøg til alle i gruppen, og +18 værestedet Opload er parat til at tage imod de unge som er interesserede, og som har den rette alder ift. deres målgruppe Opgaven med det videre arbejde for denne gruppe er indskrevet som selvstændig indsats i Indre Nørrebros årsplan for Status på situationen omkring en gruppe uroskabende unge i Ryesgade og ved plejecenteret Sølund Der er tale om ca. 12 drenge i alderen 14 til 18 år, som opholder sig på gaden i Ryesgadekvarteret i deres fritid og laver uro og hærværk. Beboerne i området føler sig chikaneret. Plejecenteret Sølund giver udtryk for samme problematik: De unge opholder sig omkring centret, hvor de søger i ly i vindfang, mm. De unge i gruppen siger, at de mangler et sted at være i deres fritid. Gruppen af unge er sammensat af dels unge, som bor i området, dels tilløbere (kammerater fra andre områder). Gruppen er meget territoriebevidst, og det er ikke muligt at få dem til at gå i ungdomsklubber, der ligger uden for deres eget område. Det tilholdssted, de unge har benyttet i deres nærmiljø, har været et lokale, som de har delt med deres fædre. De unge har løbende klaget over, at de ikke selv havde et sted, og at der ikke var internet adgang i det pågældende lokale. De unge oplyser, at de ikke længere har adgang til lokalet. Handling ift. ungegruppen: Det er blevet forsøgt at få drengegruppen ind i institutionerne Dronen og Thomas P. Hejles Ungdomsgård i Indre by, samt i Stjerneklubben i Guldbergsgadekvarteret, men det er ikke lykkedes. 12

13 Den selvejende institution Sankt Johannesgården har udarbejdet en projektbeskrivelse om aftenåbning til netop denne gruppe unge. Institutionen kender gruppen i forvejen, da den havde åbnet for de unge i foråret. Den 21. november 2012 havde SSP ledere fra BUF og SOF møde med Plejecentret Sølund ved centerlederen og repræsentanter fra medarbejder-udvalget. Følgende initiativer blev aftalt ved mødet med Plejecentret Sølund: Der skal afholdes et dialogmøde med de unge på plejehjemmet. Plejecentret Sølund vil muligvis på sigt tilbyde et par af de unge et fritidsjob på institutionen alt efter, hvordan dialogmødet/ møderne forløber. Den opsøgende gadeplans-indsats fra både BUF og SOF fortsættes. Status på situationen omkring uro i Gartnergade i december måned. Der har i december måned været en del henvendelser fra beboere i Gartnergade, som har givet udtryk for utryghed på grund af de unges uroskabende adfærd. Herunder: hærværk, rudeknusning, kanonslag, uforsvarlig bilkørsel. Derudover antændelse af bål i gaden, der medførte at, at Brandvæsnet blev tilkaldt. Handling ift. ungegruppen: Naboerne er blevet indkaldt til møde med Ungdomsklubben Kvistens leder samt lokalpolitiet for at skabe dialog omkring udfordringen for borgerne. Klubben har holdt ekstraordinært åbent i juledagene. 13

14 YDRE NØRREBRO Perioden juli, august, september 2012 SSP-Ledergruppen Ydre Nørrebro beskrivelse af situationen Perioden har været roligt på Ydre Nørrebro. Rådmandsgade Skole ved Heimdalsgade Der er i perioden observeret bandemedlemmer (over 18 år) fra Brothas, der primært i eftermiddagstimerne befinder på Rådmandsgade Skole, da de i stigende antal klatrer over hegnet og ind på skolens område. SSP ledergruppen er bekymret for at bandemedlemmerne sætter sig på skolens område og negativt vil påvirke skolens unge med deres synlige tilstedeværelse. Der har været en skudepisode på skolens område i eftermiddagstimerne dog uden tilskadekomne. SSP- Ledergruppen Ydre Nørrebro vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status Rådmandsgade Skole ved Heimdalsgade Skolen har taget kontakt til Københavns Politis bandeenhed og det er endvidere besluttet at ændre skolens fysiske rammer, bl.a. ved at rive muren ned mod superkilen, så bandemedlemmer ikke ugeneret kan opholde sig bag muren. Der er også indhentet tilladelse til kameraovervågning på Heimdalsgade. Perioden oktober, november, december 2012 SSP-ledergruppen Ydre Nørrebro beskrivelse af situationen Perioden har været roligt på Ydre Nørrebro. Der er positiv udvikling i gang i ungdomsklubben Hakuna Matata, og der er ikke længere klager over de unge fra naboerne. SSP-ledergruppen Ydre Nørrebro vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status Der er lavet et udkast til en ny SSP handleplan for Hakuna Matata. Handleplanen træder i kraft start januar

15 4. Børnefamiliecenter København - Vesterbro Tabel 1 Antal unge afhørt i alderen år i Vesterbro i 2012 Vesterbro I alt Fremstillet i Dommervagten Omfattet af forstærket indsats 1. kvartal kvartal kvartal kvartal I alt Antal børn og unge i alt i aldersgruppen år i Vesterbro / Kgs. Enghave 2001 Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen år i pct. på Vesterbro (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 1. kvartal 1,18 pct. 0 pct. 0,05 pct. 2. kvartal 1,02 pct. 0,10 pct. 0,15 pct. 3. kvartal 1,06 pct. 0,10 pct. 0,20 pct. 4. kvartal 1,50 pct. 0,20 pct. 0 pct. I alt 4,70 pct. 0,40 pct. 0,40 pct. Kilde: Socialforvaltningen og Koncernservice. Tabel 2 Tryghedsindeks for Vesterbro 2012* *Bemærk, at der med Tryghedsindeks 2012 er foretaget en præcisering således, at Vesterbro og Kgs. Enghave er inddelt som separate bydele. Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant indsats. Grønt trafiklys angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste år. Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: 15

16 Tabel 3 Tryghedsindeks for Kgs. Enghave 2012* *Bemærk, at der med Tryghedsindeks 2012 er foretaget en præcisering således, at Vesterbro og Kgs. Enghave er inddelt som separate bydele. Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant indsats. Grønt trafiklys angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste år. Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: 16

17 VESTERBRO Perioden juli til december 2012 SSP-Ledergruppen Vesterbro beskrivelse af situationen Der er ingen ungegrupper bosiddende på Vesterbro, der har skabt alvorlig uro eller udvist utryghedsskabende adfærd lokalt i perioden. Handling Det kriminalpræventive arbejde fortsættes ud fra SSP årsplanen for bydelen. SSP-Ledergruppen Vesterbro vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status Situationen er meget stabil. Der har ikke været nogen grund til at initiere ekstraordinære initiativer i SSP regi i perioden. 17

18 SYDHAVNEN Perioden juli, august, september 2012 SSP-Ledergruppen Sydhavnen beskrivelse af situationen Der har i perioden været roligt i bydelen. Handling Ledergruppen Sydhavnen har arbejder med fokus på SSP årsplanens forebyggende indsatser. Perioden oktober, november, december 2012 SSP-Ledergruppen Sydhavnen beskrivelse af situationen Sydhavnens ledergruppe er bekymret for, at den kriminelle gruppering La Raza nu forsøger at involvere unge under 18 år i kriminelle handlinger til gavn for grupperingen. Medlemmer fra La Raza holder til i Sydhavnen omkring Sjælør og i Valby på Sjælør Boulevard, i Folehaven og i Vigerslev. Handling: SSP Sydhavnen og SSP Valby har vurderet det nødvendigt at igangsætte en præventiv indsats dels rettet mod enkelte unge, som har direkte kontakt med voksne fra La Raza, dels en bredere gruppe af unge, der viser begyndende interesse for aktiviteter i bandemiljøet lokalt. Handleplanen indeholder forstærket politiindsats målrettet La Raza grupperingen, forstærket gadeplansindsats, hjemmebesøg samt dialog med unge i ungdomsklubberne. 18

19 5. Børnefamiliecenter København - Valby Tabel 1 Antal unge afhørt i alderen år i Valby i 2012 Valby I alt Fremstillet i Dommervagten Omfattet af forstærket indsats 1. kvartal kvartal kvartal kvartal I alt Antal børn og unge i alt i aldersgruppen år i Valby 2643 Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen år i pct. i Valby (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 1. kvartal 2,77 pct. 0,11 pct. 0,11 pct. 2. kvartal 1,81 pct. 0,11 pct. 0,15 pct. 3. kvartal 1,28 pct. 0,04 pct. 0,11 pct. 4. kvartal 1,97 pct. 0,04 pct. 0 I alt 7,83 pct. 0,30 pct. 0,38 pct. Kilde: Socialforvaltningen og Koncernservice. Tabel 2 Tryghedsindeks for Valby 2012 Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant indsats. Grønt trafiklys angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste år. Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: 19

20 VALBY Perioden juli, august, september 2012 SSP-Ledergruppen Valby beskrivelse af situationen Udover i de nedenfor beskrevne områder i Valby, har det været en rolig periode i det resterende Valby. Gl. Valby: I Fato 17+ tilbud beliggende på Frilands Allé har institutionen været udsat for hærværk i 3. kvartal, og der har i et stykke tid været dårlig stemning i fritidstilbuddet og personalemangel. Nogle unge brugte endvidere dette som anledning til at udøve negativ adfærd rettet mod personale. Sjælør Boulevard: På Sjælør Boulevard ses enkelte unge i gadebilledet, som signalerer tilknytning til gruppering La Raza via ytringer og påklædning. Denne tendens bekymrer de professionelle og beboerne i området. La Raza har tidligere været i konflikt med en anden af områdets kendte kriminelle grupperinger. SSP-ledergruppen Valby vurdering af situationen, udviklingen siden sidste status og handling på disse Gl. Valby - vurdering og handling: - I forbindelse med periodevis uro i klubtilbuddet for ældre unge, FATO, er der efterfølgende blevet tilført medarbejderressourcer, og tilbuddet har åbent på fuld tid. Situationen er normaliseret. Sjælør Boulevard - vurdering og handling: SSP Ledergruppen vil undersøge situationen nærmere med at henblik på at fastslå de unges alder og identitet og tage stilling til, hvorvidt der skal igangsættes ekstraordinære indsatser. Perioden oktober, november, december 2012 SSP Valby ledergruppens beskrivelse af situationen Situationen kendetegnes generelt ved at være rolig sådan at forstå, at ungegrupper ikke forvolder uro i bydelen. Ledergruppen er imidlertid bekymret for den til tider synlige bandeaktivitet i bydelen forvoldt af voksne og i særlig grad at flere bandemedlemmer har kontakt til enkelte af områdets udsatte unge. Sjælør Boulevard: Det observeres, at La Raza stadigvæk er synlige i dette område, men i mindre omfang end tidligere. 20

21 Folehaven: Dette område har i indeværende kvartal haft hyppige besøg af La Raza som har været meget offensive via sociale medier. Udsatte unge under 18 år viser interesse for denne gruppering. Vængerne/Vigerslev: I Ungehuset har der været besøg af medlemmer fra AK81, der har prøvet at komme i kontakt med klubbens medlemmer. Det er lykkedes klubbens personale at afvise dem. SSP-ledergruppen Valby vurdering af situationen, udviklingen siden sidste status og handling på disse Ledergruppen har på baggrund af den øgede bandeaktivitet besluttet i samarbejde med ledergruppen for Sydhavnen at igangsætte præventive initiativer målrettet unge og forældre i området. 21

22 6. Børnefamiliecenter København - Brønshøj-Husum-Vanløse Tabel 1 Antal unge afhørt i alderen år i Brønshøj-Husum-Vanløse i 2012 Brønshøj-Husum- Vanløse I alt Fremstillet i Dommervagten Omfattet af forstærket indsats 1. kvartal kvartal kvartal kvartal I alt Antal børn og unge i alt i aldersgruppen år i Brønshøj-Husum-Vanløse 4969 Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen år i pct. i Brønshøj-Husum-Vanløse (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 1. kvartal 1,28 pct. 0,10 pct. 0,14 pct. 2. kvartal 1,27 pct. 0,06 pct. 0,10 pct. 3. kvartal 1,25 pct. 0,14 pct. 0,06 pct. 4. kvartal 1,03 pct. 0,06 pct. 0,04 pct. I alt 4,83 pct. 0,36 pct. 0,34 pct. Kilde: Socialforvaltningen og Koncernservice. Tabel 2 Tryghedsindeks for Brønshøj-Husum 2012 Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant indsats. Grønt trafiklys angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste år. Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: 22

23 Tabel 3 Tryghedsindeks for Vanløse 2012 Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant indsats. Grønt trafiklys angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste år. Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: 23

24 BRØNSHØJ-HUSUM/TINGBJERG Perioden juli, august, september 2012 SSP-Ledergruppen Brønshøj-Husum/Tingbjerg vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status I perioden har området Brønshøj-Husum-Tingbjerg været præget af generel uro i ungegrupperingerne i Tingbjerg og Voldparken, primært blandt de unge mellem 15 og 25 år. Området har været præget af lukninger af begge 18+ centre i henholdsvis store dele af skolernes sommerferie og frem til den 3. september i Voldparken og 1½ uge i Tingbjerg i forbindelse med skudepisode i uge 38. Husumparken: I Husumparken er der generelt roligt, og der er ingen registrerede episoder i perioden. Voldparken: Sidste kvartal var præget af lukningen af 18+ centret. SSP beredskabet udarbejdede handleplan med henblik på genåbning. Genåbning af tilbuddet, samt en fastholdelse af samordningen mellem områdets 2 ungdomsklubtilbud, vurderedes at have haft den ønskede effekt. Desværre blev 18+ centret udsat for indbrud og massivt hærværk i starten af skolernes sommerferie, hvorefter de lukkede for aktiviteter på matriklen frem til 3. september. SSP ledergruppen vurderede på den baggrund at forlænge handleplanen, på de områder der målrettet handlede om at samdrifte BUF klubbernes tilbud til målgruppen af unge mellem år til udgangen af oktober måned. Handleplanen indeholdt bl.a. følgende: - Øget patruljering af Københavns Politi i området - Gadeplansindsats med fokus på at motivere unge under 18 år til at benytte BUF relevant tilbud. - Dialog med 18+ unge med henblik på genåbning af og hensigtsmæssig brug af stedet. Hensigten med handleplanen var bl.a. at holde gruppen af unge under 18 år væk fra aktiviteter på gadeplan sammen med 18+ gruppen. Tingbjerg: Området er i 3. kvartal præget af intern uro i ungegrupperingerne. Der opleves fortsat bekymrende tendenser og nye grupperinger og konstellationer i Tingbjerg. Der har været en skudepisode mandag den 17. september om eftermiddagen, hvor det formodes at være grupper af lokale unge mænd over 18 år, der skyder mod hinanden. Skudepisoden finder sted på et tidspunkt, hvor der er megen trafik af gående til og fra områdets institutioner, og der er efterfølgende en markant utryghed blandt områdets beboere og ansatte i om- 24

25 rådets institutioner. Der opleves ingen efterfølgende uro i området, men de unge er påvirkede af situationen. SSP ledergruppen udarbejder handleplan for området fra den september med henblik på at genskabe ordinær tilstand. Crossroad holde lukket for aktiviteter på matriklen frem til den 27. september for at undgå, at konflikterne trækker ind i tilbuddet. Handleplanen er fungeret efter hensigten og stemningen i klubberne er positiv, og de unge opleves generelt åbne for dialog. Perioden oktober, november, december 2012 SSP-Ledergruppen Brønshøj-Husum/Tingbjerg vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status I perioden har området Brønshøj-Husum-Tingbjerg generelt været roligt. Der har dog været en lukning af 18+ centret i Voldparken i forbindelse med en enkelt skudepisode i uge 46. Bellahøj: Generelt roligt i perioden, hvor der ingen registrerede episoder er. Husumparken: Generelt roligt i perioden, hvor der ingen registrerede episoder er. Voldparken: SSP ledergruppen har i denne periode været samlet i forbindelse med et slagsmål, hvor en person over 18 år blev overfaldet i området den 16. november af ukendte gerningsmænd. Ved samme lejlighed blev der afgivet skud - uden til skadekommende. Episoden fandt sted uden for 18+ centeret, der herefter valgte at lukke stedet i en periode. Episoden gav ikke anledning til udarbejdelse af konkret SSP handleplan, men til en fælles tryghedsskabende udmelding til samtlige lokale aktører og interessenter. Derudover blev der i perioden efter, og frem til genåbning af stedet den 3. december, iværksat følgende: - Øget patruljering af Københavns Politi i området. - Gadeplansindsats med fokus på at motivere unge under 18 år til at benytte BUF relevant tilbud. - Dialog med 18+ unge med henblik på genåbning af og hensigtsmæssig brug af stedet. Tingbjerg: Området vurderes for denne periode at have været roligt. Det er SSP ledergruppens vurdering, at der ikke for nuværende er særlig bekymrende adfærd blandt hverken grupper af eller enkelte unge. Ledergruppen er dog fortsat opmærksom på tendenser og tegn vedrørende den interne uro mellem ungegrupperinger, der refereres til i den forrige periode. 25

26 VANLØSE Perioden juli, august, september 2012 SSP-Ledergruppen Vanløse beskrivelse af situationen I 3. kvartal har der i Vanløse været to episoder. Et knivoverfald og et knivdrab. Overfald august 2012 Søndag d blev en 9.klasses elev fra Vanløse slået ned bagfra, sparket, slået og stukket med kniv i benet. Han var sammen med 5 andre drenge, som i forvejen har SSPs opmærksomhed gennem diverse projekter og som enkeltsager. Drengene var meget lukkede om episoden, men har formentlig været i slagsmål med unge fra Gadelandet/Voldparken. Knivdrab september 2012: Tirsdag d. 25. september kort før middag knivstikkes 2 mænd udenfor et pizzeria på Jydeholmen. Den ene mand afgår kort tid efter ved døden. 3 unge (2 med bopæl i Vanløse) på hhv. 15, 16 og 18 år sigtes i sagen. Handling Overfald august 2012 Politiet aflagde hurtigt hjemmebesøg hos alle drengene i Vanløse for at forhindre hævnaktioner eller lignende. Ungerådgivningen har været i kontakt med sagsbehandlere og støttekontaktperson, samt gadeplansarbejderne i Gadelandet og lederen af den lokale ungdomsklub, ligesom SSP-Brønshøj-Husum-Tingbjerg blev orienteret om episoden. Beredskabsplan ifm. knivdrab På ekstraordinært indkaldt SSP ledermøde samme dag med deltagelse af SSP ledergruppen Vanløse, SSP sekretariatet, ledelse fra Vanløse skole og andre nøglepersoner fra området, vurderedes der at være akut behov for en tryghedsskabende og præventiv indsats. Handleplanen bestod af: - Generelle tryghedsskabende tiltag overfor skoleelever, forældre og klubunge. - Specifikke tryghedsskabende tiltag overfor særlige grupper af berørte børn og unge. - Individuelle tiltag overfor stærkt involverede og berørte unge og familier tæt på gerningssted/gerningsmænd 26

27 SSP-Ledergruppen Vanløse vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status Den akutte og meget voldsomme situation er ved hjælp af SSP organisationens beredskab straks blevet håndteret med deltagelse af flere forvaltninger og Københavns Politi. Perioden oktober, november, december 2012 SSP-Ledergruppen Vanløse beskrivelse af situationen Ledergruppen vurderer, at perioden har været rolig. Handling Yderligere handling er ikke påkrævet p.t. 27

28 8. Børnefamiliecenter København - Bispebjerg Tabel 1 Antal unge afhørt i alderen år på Bispebjerg i 2012 Bispebjerg I alt Fremstillet i Dommervagten Omfattet af forstærket indsats 1. kvartal kvartal kvartal kvartal I alt Antal børn og unge i alt i aldersgruppen år på Bispebjerg 2005 Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen år i pct. på Bispebjerg (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 1. kvartal 2,12 pct. 0,10 pct. 0,15 pct. 2. kvartal 2,72 pct. 0,35 pct 0,25 pct. 3. kvartal 1,35 pct. 0,10 pct. 0,05 pct. 4. kvartal 1,10 pct. 0,05 pct 0,05 pct. I alt 7,23 pct. 0,60 pct. 0,50 pct. Kilde: Socialforvaltningen og Koncernservice. Tabel 2 Tryghedsindeks for Bispebjerg 2012 Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant indsats. Grønt trafiklys angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste år. Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: 28

29 BISPEBJERG Perioden juli, august, september 2012 SSP-Ledergruppen Bispebjergs beskrivelse af situationen Der har i 3. kvartal generelt været roligt i Bispebjerg. Ledergruppen har været opmærksom på to forhold, dels en lokal ildspåsættelse, dels fortsat fokus på ungdomsklubben Hakuna Matata. Mandag d. 20. august kl. ca blev der påsat ild i Plads til Alles (Pta) bus, som står i en garage under lokalerne på Smedetoften Ilden bredte sig til lokalerne ovenover. Røg- og sodskaderne er meget omfattende, og man ved ikke, hvornår man kan komme tilbage til lokalerne - sandsynligvis ikke i år. Hos pigerne i Diamanten er skaderne mindre omfattende. Pta er midlertidigt rykket over i huset på Degnestavnens legeplads. Episoden har ikke medført anden uro. Det er dog bemærkelsesværdigt, at Ptas bus nu er blevet sat i brand et par gange inden for de senere år. Der har siden branden været ro i området. Vedrørende ungdomsklubben Hakuna Matata har der i perioden været enkelte episoder med negativ adfærd fra brugergruppen rettet mod personale og leder. Klubben har i øjeblikket daglige brugere, fortrinsvis fra distrikt Ydre Nørrebro. SSP-Ledergruppens vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status Sagen på Smedetoften er blevet efterforsket, uden at man har kunnet finde gerningsmanden. I forhold til Hakuna Matata er alle indsatser, som beskrevet af SSP ledergrupperne fra Ydre Nørrebro og Bispebjerg i den tværfaglige kriminalpræventive handleplan, blevet udført. Der har desuden i august måned været afholdt fællesmøde mellem brugergruppen, politiet og andre interessenter. Situationen er generelt forbedret, idet gruppen ikke længere er uroskabende i lokalområdet, og den individuelle indsats nu er påbegyndt for flere i gruppen. Udfordringerne med gruppen relaterer sig nu primært til overholdelse og accept af de regler, der gælder i klubben. Perioden oktober, november, december 2012 SSP-Ledergruppen Bispebjergs beskrivelse af situationen Der har været roligt i Bispebjerg i 4. kvartal. 29

30 Der er i perioden faldet ro på brugergruppen i Hakuna Matata, der nu benytter klubben, uden at der er større konflikter. SSP-Ledergruppens vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status Børne- og Ungdomsforvaltningen har anmodet SSP København om fortsat støtte fra øvrige forvaltninger og Københavns Politi i forhold til brugergruppen i Hakuna Matata. SSP Ledergrupperne for Ydre Nørrebro og Bispebjerg har på den baggrund udarbejdet fælles handleplan for perioden november 2012 frem til og sommeren

31 9. Børnefamiliecenter København - Amager Øst Tabel 1 Antal unge afhørt i alderen år på Amager i 2012 Amager Øst I alt Fremstillet i Dommervagten Omfattet af forstærket indsats 1. kvartal kvartal kvartal kvartal I alt Antal børn og unge i alt i aldersgruppen år på Amager Øst 2221 Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen år i pct. på Amager Øst (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 1. kvartal 2,01 pct. 0,31 pct. 0 pct. 2. kvartal 1,83 pct. 0,09 pct. 0 pct. 3. kvartal 1,39 pct. 0,13 pct. 0,13 pct. 4. kvartal 1,67 pct. 0 pct. 0,05 pct. I alt 6,93 pct. 0,54 pct. 0,18 pct. Kilde: Socialforvaltningen og Koncernservice. * Andelen fra første kvartal er behæftet med fejl, da der har været fejl i opgørelsen af antal unge mellem 12 og 17 år. Tabel 2 Tryghedsindeks for Amager Øst 2012 Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant indsats. Grønt trafiklys angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste år. Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: 31

32 SUNDBYØSTER (AMAGER ØST) Perioden juli, august, september 2012 SSP-Ledergruppen Sundbyøster (Amager Øst) beskrivelse af situationen Sundby Sydøst: Der har været ro i Sundby Sydøst i 3. kvartal. Sundby Nordøst: Sundby Nordøst har været udsat for gentagne rudeknusninger i Kvarterhuset og multihuset Prismen. Endvidere rudeknusninger hos flere detailhandlende i Holmbladsgade. Ledergruppen har kendskab til en gruppe af drenge, som formodes at være forgangsmænd for rudeknusningerne. Ledergruppen har derfor igangsat en indsats for denne gruppe. Der er tale om 8 unge primært i alderen år. Heraf er 7 unge under 18 år og en enkelt over 18 år. Handling BUF og SOF gadeplansmedarbejdere er i individuel daglig dialog og laver aktiviteter med disse 8 unge, med henblik på forebyggelse og ændret adfærd. Gadeplansmedarbejderne er løbende i kontakt med personalet i Kvarterhuset, Prismen samt de detailhandlende og er opsøgende på disse steder flere gange om ugen. SSP-Ledergruppen Sundbyøster vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status Det er ledergruppens vurdering, at antallet af rudeknusninger er uændret over tid. Perioden oktober, november, december 2012 Sydøst: Der har været ro i Sundby Sydøst i perioden. Nordøst: Kvarteret er stadig ramt af hærværk og rudeknusninger på Prismen og på Kvartershuset. Også tyverier i Kvartershuset. 22. oktober var der voldsomt slagsmål mellem ca. 25 unge i alderen år fra Holmbladsgadekvarteret og fra Amager vest. Episoden kulminerede, da der, af en tilkommen ung mand (i starten af tyverne) blev skudt varselsskud i luften med pistol, hvorefter alle løb væk. Årsagen til slagsmålet var indbyrdes tyveri af en i forvejen stjålen mobiltelefon. Parterne har bilagt striden, 32

33 men der er stadig en fjendtlighed mellem de unge fra øst og vest for Amagerbrogade. Handling Prismen har fået opsat videoovervågning, og man forventer en at få en mærkbar effekt. Der har været opstillet stillads foran Kvartershuset, og det er nu fjernet. Også her er der opsat videoovervågning, og indgået aftale med rådhusbetjentene om runderinger. Slagsmålet var et enestående tilfælde, men vi har været opmærksomme på spændinger mellem parterne af unge på hver side af Amagerbrogade. Netværket med medarbejdere fra Politiet, Ungerådgivninger og Gadeplansteamet har været akut sammenkaldt i forlængelse af episoden. Det blev vedtaget at sætte yderligere gadeplansmedarbejdere (SOF BUF) på gaden, og der har været ro siden. 33

34 10. Børnefamiliecenter København - Amager Vest Tabel 1 Antal unge afhørt i alderen år på Amager i 2012 Amager Vest I alt Fremstillet i Dommervagten Omfattet af forstærket indsats 1. kvartal kvartal kvartal kvartal I alt Antal børn og unge i alt i aldersgruppen år på Amager Vest 2779 Andel afhøringer af unge i forhold til aldersgruppen år i pct. på Amager Vest (en ung kan have deltaget i flere afhøringer) 1. kvartal 1,79 pct. 0,07 pct. 0,11 pct. 2. kvartal 1,20 pct. 0,11 pct. 0,04 pct. 3. kvartal 1,59 pct. 0,14 pct. 0,07 pct. 4. kvartal 1,80 pct. 0,32 pct. 0,04 pct. I alt 6,33 pct. 0,65 pct. 0,25 pct. Kilde: Socialforvaltningen og Koncernservice. Tabel 2 Tryghedsindeks for Amager Vest 2012 Værdierne på tryghedsindekset er inddelt i fem på hinanden følgende handlingskategorier, der anviser, om der er behov for en minimal, reduceret, ordinær, intensiveret eller markant indsats. Grønt trafiklys angiver, at der er tale om en signifikant positiv udvikling i bydelen fra sidste år, mens gult angiver, at udviklingen i bydelen ikke er signifikant forskellig fra sidste år. Rødt angiver, at der er tale om en signifikant negativ udvikling i bydelen fra sidste år. Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: 34

35 SUNDBYVESTER (AMAGER VEST) Perioden juli, august, september 2012 SSP-Ledergruppen Sundbyvester (Amager Vest + Syd) beskrivelse af situationen I perioden fra midten af juli og frem til starten af august finder der en række påsatte brande sted på og omkring Multibanen. Ild i knallerter, antændelse af hæk, afbrænding af containere samt ildspåsættelse af nærgenbrugsstation, der nedbrænder. Det formodes at være unge, der er gerningsmænd, og beboere i området er utrygge. SSP-Ledergruppen Sundbyvesters vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status SSP ledergruppen vurderer situationen som alvorlig med behov for straks og koordineret indsats fra flere myndigheder. SSP beredskabet aktiveres med udarbejdelse af fælles handleplan bestående af følgende elementer: Lokalpolitiet - uniformerede patruljering øges i nattetimer Specialgruppen (politi) øges i dag og aftentimerne med henblik på dialog og kontakt med de unge Gadeplansindsatsen fra SOF, BUF og det boligsociale intensiveres ekstraordinært Dialog med forældre til særligt udsatte unge ved hjemmebesøg Deltagelse i VIBO s borgerorienteringsmøde for redegørelse for igangsatte SSP initiativer Handleplanen dækkede perioden frem til 24. august. Handleplanen har virket efter hensigten, og der har ikke været ildspåsættelser efter igangsættelse af indsatserne. Der har været ro ved Sundby Idrætspark siden sidste kvartalsrapport. Perioden oktober, november, december 2012 SSP-Ledergruppen Amager Vest beskrivelse af situationen Brugerne af Røde Kors 18+ klub i Solvangscentret skaffer sig periodevis adgang til klubben uden for åbningstid. I efterårsferien er der hærværk på stedet (uden for åbningstiden), hvor et overvågningskamera ødelægges og flere vinduer smadres. Det er usikkert, hvor mange unge der deltog og præcis i hvilken aldersgruppe. Boligforeningen 3B, der stiller lokaler til rådighed, har besluttet at lukke klubben, indtil sagen er belyst ordentligt. 35

36 Det er en vanskelig situation, da de + 18årige tidligere har været meget utryghedsskabende ved at forsamles og hænge ud i det offentlige rum i Solvangscentret. I december finder to knivstikkerier sted på gaden, hvor unge mænd er involveret. Den 16. december og aftenen bliver to personer omkring det 18. år knivstukket på Brydes allé. De bliver stukket i ben og baller. Sagen efterforskes af politiet. Den 30. december om aftenen bliver to unge fra Nørrebro under18 år stukket i benene med kniv i området omkring den sikrede institution Sønderbro. De har været på besøg hos en ung på institutionen. I denne sag sidder der fire varetægtsfængslet. SSP-Ledergruppen Sundbyvesters vurdering af situationen og udviklingen siden sidste status Med hensyn til 18+ grupperingen i Solvangscentret og lukning af de klublokaler 3B har stillet til rådighed har afdelingsbestyrelserne for 3B i Urbanplanen efterspurgt et rådgivningsmøde med SSP sekretariatet og Politiet, inden de tager yderligere beslutninger i sagen. Mødet blev afholdt i Partnerskabet d Afdelingsbestyrelserne ønsker nu et konkret oplæg fra de unge i området i forhold til særlige krav til driften af en klub fremadrettet. Ungekoordinator fra Partnerskabet mødes med repræsentant for bestyrelserne i uge 1/2013, hvor de konkretiserer bestyrelsernes ønske til formen og indholdet i de unges oplæg. Der har været roligt omkring klubben siden episoden i oktober. I skrivende stund har Partnerskabet en god dialog med repræsentanter for de unge, der er indstillet på at bidrage positivt til en løsning på sagen herunder at levere oplæg til bestyrelserne. Vedrørende knivstikkerierne vil der blive afholdt møde i SSP sekretariatet primo januar med deltagelse af SSP ledergrupper fra Amager Vest, Indre Nørrebro og Ydre Nørrebro samt repræsentant fra de boligsociale helhedsplaner for vurdering af situationen og præventive indsatser. 36

37 SSP+ Status for unge omfattet af SSP+ indsats ved udgangen af 2. halvår af 2012 Kategori 1. kvartal Unge i handleplan Unge afsluttet jf. handleplan: - Arbejde (støttet / ustøttet) 2. kvartal kvartatatatatatatal kvar- kvar- kvar- kvar- kvar- kvar- kvartal 3. kvartal 4. kvartal Uddannelse Andet Unge udgået fra handleplan - Flyttet, død m.v. - Behandling Forvaring Andet I alt Sagerne varetages i de fem SSP+ grupper. Fordelingen af sager mellem bydelene er ved udgangen af 2. halvår af SSP+ grupper Exit program Amager 23 2 Bispebjerg 25 1 Brønshøj/Vanløse 21 6 Nørrebro 14 6 Valby/Vesterbro/Østerbro 19 4 SSP+ ledergruppens vurdering af udviklingen i SSP+ arbejdet ved udgangen af 2. halvår af 2012 Som det fremgår ligger fire af de fem SSP+ grupper på samme niveau i forhold til aktive sager. SSP+ Ledergruppen vil i den kommende periode prioritere at antallet af sager på Nørrebro om muligt forøges. SSP+ Nørrebro og SSP+ Brønshøj/Vanløse har, som det ses ovenfor, det største antal visiterede til kommunens Exit program. I perioden har SSP+ været en aktiv part i SSP handleplaner for lokalområderne: Ydre Nørrebro (Hakuna Matata), Voldparken og Tingbjerg. SSP+ konsulenterne deltager efter behov i SSP ledergruppernes akutberedskab. I flere af de forebyggende SSP handleplaner indgår en aktiv indsats fra SSP+ 37

38 overfor de 18-25årige mhp. at give de unge tilbud om vejledning og rådgivning i forhold til uddannelse, job, mentorstøtte og sociale problemer. Kriminalforsorgen har siden 1. januar 2012 været en aktiv samarbejdspartner i SSP+. Det har styrket SSP+ kriminalpræventive indsats, at handleplaner for flere af de unge har kunnet iværksættes umiddelbart efter løsladelse i tilsynsperioden i KiF. Der er fortsat tilgang af sager. Niveauet har stabiliseret sig på godt 100 aktive sager. 38

39 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012

40 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Del 1: Observationer og vurderinger... 3 Sammenfatning for Bydele med uro... 5 Del 2: Data og statistik 13 Tryghedsindeks Kriminalitetsudvikling. 14 Udvikling i enkeltsager 15 2

41 Indledning Hermed præsenteres SSP Københavns sammenfatning af urolige områder i København i Grundlaget for denne fremstilling er to kvartalsvise afrapporteringer for første halvdel af 2012 samt én halvårs afrapportering for anden del af Sammenfatningen beskriver de væsentligste kendetegn ved de situationer, der har medført uro, deres geografiske spredning samt myndighedernes erfaringer med at koordinere indsatser. Sammenfatningen indeholder endvidere generelle data på udviklingen i tryghedsindekset, kriminalitetsudviklingen og antallet af SSP enkeltsager. Del 1. Observationer og vurderinger Sammenfatning for 2012 I 2012 er antallet af sigtede personer under 18 år med bopæl i København faldet og følger tendensen fra de seneste år. Efter en årrække med fald i antallet af sigtelser er der i 2012 i Københavns Politikreds sket en mindre stigning. I forhold til uro forvoldt af ungegrupper under 18 år er der typisk tale om chikane, hærværk, ildspåsættelser samt eksempler på konflikter ungegrupper imellem. Uroen er endvidere kendetegnet ved at være rettet mod enkelte lokalområders boligforeninger, institutioner og borgere. Sammenlignet med 2011 er der i 2012 sket et markant fald fra ni nærområder i 2011 til fire nærområder i 2012, hvor unge under 18 år gentagende gange skaber uro. Det er SSP sekretariatets vurdering, at ungegrupper under 18 år fortsat ikke er aktive i bandekonflikten i København. Med hensyn til uro forvoldt af grupper af over 18-årige er denne kommet til udtryk ved 18+ væresteder/klubber, der har været udsat for hærværk og chikane af personale. Det har i flere tilfælde fået matriklerne til periodevis at lukke ned. Grupper af over 18-årige har desuden ved flere lejligheder forsøgt at påvirke unge under 18 år til at indgå i kriminelle sammenhænge. Grupperne af de under og over 18 år adskiller sig fra hinanden bl.a. ved, at de over 18-årige er en blanding af personer fra lokalområdet og personer fra andre områder i og uden for København. Dette er ikke tilfældet for de uroskabende ungegrupper under 18 år, som består af lokale unge. Fælles for den uro, skabt af ungegrupper under 18 år og ungegrupper over 18 år er, at SSP netværket hurtigt har handlet på problemet, hvilket har bidraget til, at ingen af episoderne er eskaleret eller har bredt sig til andre lokalområder. I 2012 har SSP København iværksat det akutte beredskab i fem tilfælde i alt. Dette er et fald på tre tilfælde i forhold til 2011, hvor det akutte beredskab 3

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER Til Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dokumenttype Afrapportering Dato Juni 2011 HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed NOTAT Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Borgerrepræsentationen godkendte den 10. februar 2011 Sikker

Læs mere

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret Baggrund Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Tryghedsindeksscore

Tryghedsindeksscore Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2014 Tryghedsindekset Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING af børn og unge under 18 år S P... SKOLE... SOCIAL... POLITI FORORD Kriminalitetsforebyggelse og forebyggelse af børn og unges trivsel har en høj prioritet i Holstebro Kommune.

Læs mere

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen,

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Bilag 1. Udfordringer omkring Bellahøj Til Økonomiudvalget Problemstilling Der har siden 2011 foregået en gradvis

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

...37 2 +6...37 2 "...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2"!#$%!&...41

...37 2 +6...37 2 ...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2!#$%!&...41 2 ...4...5...5...6...7...9...11...11!...14 "!#$%!&...15 &'! #()*!...16 +, -...16!...20 "!#$%!&...20 4.2.3 &'! #()*!...20 +-...21 './0!& ).%&*...21!...22 "!#$%!&...22 &'! #()*!...23 +...23 1...24 2...25

Læs mere

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD SSP AKUTBEREDSKAB AKUTBEREDSKAB SSP INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD København rammes med mellemrum af akutte og voldsomme hændelser, der påvirker unge og nærområder markant. Hændelserne kan være; opgør mellem

Læs mere

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro Forord Denne handlingsplan for Hotspot Indre

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af Lokalrådsmøde for Holbæk kommune, torsdag den 19. juni 2014. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om kriminalitetsudviklingen

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Nørremarken

Handleplan for Hotspot på Nørremarken Emne: Handleplan for på Nørremarken Handleplan for på Nørremarken Indholdsfortegnelse: Intro til Nørremarken Side 2 Tidsperiode Side 2 Formål med projektet Side 2 Målgruppe Side 3 Fysisk placering samt

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 1 Til Økonomiudvalget Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen Nedenstående redegørelse af den aktuelle situation med højreekstremisme

Læs mere

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT YDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Ydre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Der skelnes overordnet set mellem flere former for gadeplansarbejde:

Der skelnes overordnet set mellem flere former for gadeplansarbejde: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Et samarbejde på gadeplan mellem BUF og SOF Baggrund I budgetaftaleteksten for 2013 indgår følgende: Parterne er

Læs mere

1 Lokalråd Stevns Kommune

1 Lokalråd Stevns Kommune 1 Referat af møde i Lokalråd Stevns 16. september 2015 Til stede: Bjarne Lykke Nielsen Claus Brix Østergaard Georg Vad-Nielsen Gitte Geer Jesper Kloppenborg John Brok-Jørgensen Knud Erik Ingerslev Jensen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011 22. december 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail:

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 8. april 2014 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af Lokalrådsmøde

Læs mere

Tryghedsindeks. for København 2009

Tryghedsindeks. for København 2009 Tryghedsindeks for København 2009 Indledning...5 3 Tryghedsindeks metode og resultater 2009... 6 Tryghedsindekset - sådan har vi målt...6 Resultater for København overordnet...8 Stor lokal variation i

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

Den sammenhængende by

Den sammenhængende by Den sammenhængende by Anne Skovbro // Direktør, Økonomiforvaltningen Indhold Første resultater af bosætningsanalyser (færdig oktober) Den sammenhængende by Indspil til Budget 2014 Tendenser, befolkningsudvikling

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Best Practice. Gode eksempler på lokal koordinering af kriminalpræventivt arbejde

Best Practice. Gode eksempler på lokal koordinering af kriminalpræventivt arbejde Best Practice Gode eksempler på lokal koordinering af kriminalpræventivt arbejde Indholdsfortegnelse Indledning Valg og fravalg Opbygning Best Practice hovedkatalog med 18 aktiviteter: 1. Haraldsgadekvarterets

Læs mere

POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN

POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN 29. januar 2015 J.nr. 0100-10279-00014-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 10. DECEMBER 2014 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

SSPK overblik over organisering og forebyggende indsatser

SSPK overblik over organisering og forebyggende indsatser Bilag 3. Center for Børn Unge og Familier Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. - Mob. 25313350 ksk07@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Kristine Skyhøj SSPK overblik over organisering og forebyggende

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011 Streetfodbold et organiseret tilbud til unge DBU København tillader sig hermed at ansøge Københavns

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Indholdsfortegnelse for status af det socialpædagogiske tilbud CUBE

Indholdsfortegnelse for status af det socialpædagogiske tilbud CUBE Indholdsfortegnelse for status af det socialpædagogiske tilbud CUBE Hermed første statusrapport med fokus på opstarten af det Socialpædagogiske tilbud Cube. Indholdsfortegnelse 1. Processen i efteråret

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 14. juni 2010 kl. 11.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være...

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være... Om individorienteret forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Køge Kommune Vejledning til alle ansatte, der arbejder med børn og unge op til 18 år > HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Geografi Befolkning Vollsmose er en bydel i den nordøstlige del af Odense, som udelukkende udgøres af almene boliger. Bygningsmassen er både høje etagebyggerier

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning og fokus i 2013...

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Bilag 3: Den opsøgende indsats på børne- og unge området i Aarhus Kommune. Den 04 02 2013

Notat. Århus Kommune. Bilag 3: Den opsøgende indsats på børne- og unge området i Aarhus Kommune. Den 04 02 2013 Notat Bilag 3: Den opsøgende indsats på børne- og unge området i Aarhus Kommune. Den 04 02 2013 Baggrund for notatet Styregruppen for Det tværgående Områdesamarbejde/Lokalråd Aarhus SSP har anmodet om

Læs mere

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven.

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven. Velfærd Sekretariat Sagsnr. 239821 Brevid. 1694709 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Boligsociale indsatser i Roskilde Kommune 14. august 2013 Baggrund Morten Gjerskov (S) har

Læs mere

Lokal samarbejdsaftale. Rådmandsgades Skoles distrikt. Denne lokale samarbejdsaftale er indgået af: Rådmandsgades Skole Cismofytten

Lokal samarbejdsaftale. Rådmandsgades Skoles distrikt. Denne lokale samarbejdsaftale er indgået af: Rådmandsgades Skole Cismofytten Lokal samarbejdsaftale Rådmandsgades Skoles distrikt Denne lokale samarbejdsaftale er indgået af: Rådmandsgades Skole Cismofytten Børnehuset Balder Røde Rose 3 Røde Rose 2 Samuelsgården Bifrost Børneraketten

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Taler afholdt ved overrækkelsen af

Taler afholdt ved overrækkelsen af Taler afholdt ved overrækkelsen af NØBU-Prisen 2004 NØBU-Prisen 2004 TID: tirsdag d.2. november, 2004, kl.17.00 STED: Medborgerhuset Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N. Program 2004 17:00 - Velkomst ved Niels Rytter,

Læs mere

SSP årsmøde 2016. Opsøgende arbejde. Troels Birk - Sune Brandt Høilund Jacob Holm Jørgensen

SSP årsmøde 2016. Opsøgende arbejde. Troels Birk - Sune Brandt Høilund Jacob Holm Jørgensen SSP årsmøde 2016 Opsøgende arbejde Troels Birk - Sune Brandt Høilund Jacob Holm Jørgensen Hvem er I? Jeres forventninger til dagen? Dagens program Kl. 09.00 Velkommen - Historisk tilbageblik - Definition

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius 18. juni 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 2 Oplysninger om den unge 6 2.1 Køn og alder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Notat. Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013. Aarhus Kommune

Notat. Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013. Aarhus Kommune Notat Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Til: Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013 I foråret 2012 blev Aarhus Kommune og Østjyllands Politi enige om et mere fast samarbejde om håndteringen

Læs mere

Kære Marialise

Kære Marialise Socialforvaltningen Kære Marialise På baggrund af Socialudvalgets temadrøftelse om den kriminalpræventive indsats på Nørrebro 8. maj 2013 har du stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: 1. Hvad er

Læs mere

De unge fravælger bandelivet i Greve Nord - De vil hellere uddannes og i job

De unge fravælger bandelivet i Greve Nord - De vil hellere uddannes og i job De unge fravælger bandelivet i Greve Nord - De vil hellere uddannes og i job Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet Uddannelse og arbejde er kommet i fokus hos et stigende antal af de unge, der før

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Samrådet vedrørende unge Kriminelle

Samrådet vedrørende unge Kriminelle Samrådet vedrørende unge Kriminelle Maj 2011 Pjecen er udgivet af: Samrådet vedr. unge kriminelle første gang juni 2003 Rev. Maj 2011 - Nyt oplag 200 stk. Tekst og Grafik : Arkitekst kommunikation - efterfølgende

Læs mere

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontoret for Integrationsservice NOTAT Dato: 17-04-2008 Sagsnr.: 2008-12825 Dok.nr.: 2008-205918 Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Forord

Læs mere

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet.

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet. MINDRE KRIMINALITET København er vores by. Det er ikke bandernes by. Det er ikke de kriminelles by. Københavns borgere skal trygt kunne færdes i gaderne og opholde sig i deres hjem. Her bor vi! Og det

Læs mere

Den kriminalpræventive indsats i Københavns Kommune

Den kriminalpræventive indsats i Københavns Kommune Den kriminalpræventive indsats i Københavns Kommune vurderinger og anbefalinger LG Insight LG Insight Kongensgade 66 68, DK 5000 Odense C. Tlf. 66 12 08 15 www.lg insight.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere