for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge"

Transkript

1 for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse En sort slave satte skræk på egnen...4 Vejlaug?...9 Et oplevelsescenter ved Munkholm Margit Zoega del Indlæg til Bramsnæsvigbladet fra Mette Touborg...43 H. P. Jensen Fisk Man kan leve af fisk men ikke uden! Fiskehandler Henrik Jensen Haredalen Hundested Hver tirsdag ved Netto i Ejby kl Hver tirsdag ved Super Best i Kirke Hyllinge kl

4 En sort slave satte skræk på egnen. Af Flemming Damgaard Larsen, medlem af Folketinget og lokalhistoriker. Danmark, som slavenation er velkendt og velbeskrevet. Danmark var verdens første nation, der gav slaverne fri. Det skete på De danskvestindiske Øer, Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix, hvor slaveriet ophørte i De tre danskvestindiske øer solgte vi i 1917 til USA, Flemming Damgaard Larsen hvormed den egentlige forbindelse mellem Danmark og De danskvestindiske Øer ophørte. Men der findes stadig mange forhold på øerne, der minder om danskertiden. Det være sig dansk arkitektur, gadenavne, danske begravelsespladser, personnavne, de danske helligdage, som stadig holdes i hævd med meget mere. Der er både på de tre øer og i Danmark gang i planlægningen af arrangementer i anledning af 100- året for ophøret af forbindelsen om tre år. Slaveri i sukkerplantage, som Abraham Sortenstjerne kom fri af. 4

5 På flere måder har der også været forbindelse mellem øerne og egnen her. En af disse var ret så speciel. Det vil jeg beskrive nærmere nedenfor. Frederik Christian Rosenkrantz ( ) var herremand på Ryegaard med flere godser, blandt andet, Trudsholm, Egholm og Krabbesholm, fra 1762 til sin død Det er ham, hvis initialer vi ser på taget af Rye kirketårn. Frederik Christian Rosenkrantz købte engang i 1750 erne, af en skibskaptajn Møller, en dreng der ikke var fri, altså var født af slaver på Sankt Croix og dermed også selv havde slavestatus. Den sorte dreng var født omkring 1749 på Sankt Croix og kom nu til Danmark. Frederik Christian Rosenkrantz oplyser selv, at drengen, der får navnet Abraham Sortenstjerne, oplærer han i kristendom, og giver ham kundskaber, der kan gøre ham duelig til opvartning og anden tjeneste i et hus eller på et gods. Han har lært kogning og bagning, at spille på forskellige instrumenter samt ride og skyde. På den måde mener Rosenkrantz, at han har sikkert sig at Abraham Sortenstjerne kan føre et hæderligt liv. Men det skulle gå helt anderledes. Abraham Sortenstjerne blev 11. november 1778 gift i Rye Kirke med Ane Kiærulf og Rosenkrantz installerer parret i et markhus, Sylehuset, i Sæby, der jo også hørte under Rosenkrantz via ejerskabet til Egholm og Krabbesholm. Her blev Abraham Sortenstjerne skytte. Abraham Sortenstjerne var før han blev gift på afveje, da han uden for ægteskabet fik en datter, Ane Cathrine Sortenstjerne, i 1777 i Ferslev med Lene Larsdatter. I ægteskabet med Ane Kiærulf får Abraham Sortenstjerne børnene: 1. Susanne Sortenstjerne, født 1779 i Sæby 2. Frederik August Sortenstjerne, født 1781 i Sæby 3. Frederikke Dorthea Sortenstjerne, født 1785 i Sæby 4. Ivar Sortenstjerne, født 1789 i Sæby 5. Marianne Sortenstjerne, født 1793 i Sæby 6. Hans Peter født 1796 i Sæby. Frederik Christian Rosenkrantz, der købte Abraham Sortenstjerne 5

6 Det hele ser godt og harmonisk ud. Men så sker der noget forfærdeligt for ham i Det blev afsløret, at han og den ældste søn, Frederik August, er med i en bande, der laver tyveri i omegnen. Bandens hovedmand er en Joseph Groos. Bandemedlemmerne blev dømt ved Lejre herreds Extra Ret juleaftensdag Abraham Sortenstjerne blev dømt til 1½ års arbejde i Forbedringshuset og sønnen, Frederik August til 2 års arbejde i Forbedringshuset. Abraham Sortenstjernes hustru, Ane Kiærulf blev allerede ved anholdelsen af sin mand og søn, så sorgfuld over dette, at hun tager sit eget liv ved at drukne sig. I oktober Tilbage sad bl.a. 3 børn på 12, 6 og 5 år. Rosenkrantz skriver at drik og spil har fordærvet Sortenstjerne. Han skriver også at de tre mindreårige børn har han taget sig af ved at udsætte dem til opdragelse. Men så træder Frederik Christian Rosenkrantz i karakter og skriver 13 marts 1802 en benådningsansøgning til Kongen for at få Sortenstjerne og sønnen ud af Forbedringshuset på Christianshavn. Rosenkrantz skriver bl.a.: Et menneske, som ved sin fødsel var bestemt til slaveri, har jeg søgt at gøre lykkelig for sig selv og nyttig for staten og sine medmennesker; men min hensigt er mislykket. Man sporer tydeligt Rosenkrantz skuffelse. Rosenkrantz skriver videre, at ved frigivelse af Sortenstjerne og sønnen, vil han foranledige dem sendt til Sankt Croix, da han ikke kan have dem i sin tjeneste og for befolkningen vil de være til foragt og skræk, da der på egnen, af den bande, frygtes både mord og brand. Rosenkrants skriver også at han vil betale udgifterne ved deres rejse til Sankt Croix, samt sørge for underhold af Sortenstjerne til han får noget at lave. Sønnen derimod anser han for at kunne klare sig selv, da Rosenkrantz tidligere har bekostet skrædderuddannelse til ham i København. Sankt Croix hvor Abraham Sortenstjerne kom fra. Benådningen blev bevilget, men på den betingelse, at Rosenkrantz skal dokumentere, at en skibskaptajn tager 6

7 de to med til Sankt Croix. Forinden er der også skaffet en erklæring fra sønnen om at han er villig til at følge med faderen til Sankt Croix. Benådningen blev bevilget af Kongen 6.maj Den 15.maj 1802 afgår Frederik Christian Rosenkrantz ved døden i København, så han nåede lige akkurat at opleve benådningen. Om Sortenstjerne og hans søn kom til Sankt Croix og kom tilbage igen eller om de aldrig kom afsted, f.eks. på grund af forvirringen i forbindelse med Rosenkrantz død, vides ikke. Men sikkert er det at Abraham Sortenstjerne blev gift igen i Danmark, nemlig i Kalundborg, Vor Frue Kirke, 12.juni 1813 med Ellen Olsdatter. De får to overlevende børn: 1. Charlotte Sortenstjerne, født Caroline Sortenstjerne, født 1819 Så Abraham Sortenstjerne var stadig livskraftig, selvom han på dette tidspunkt var omkring år. Syrenvej 8, 4050 Skibby Tlf.: / /

8 Abraham Sortenstjerne dør også i Kalundborg. Det sker 16.oktober 1831 og han bliver begravet fra Vor Frue Kirke i Kalundborg 20.oktober Af hans 9 børn, der overlevede de første leveår, var det ikke alle der blev voksne eller stiftede familie. Men ihvertfald den ældste datter, Ane Cathrine Sortenstjerne blev gift og bosatte sig i Englerup, hvor hun fik børn. En datter af hende igen stiftede familie i Holbæk. Derfor kan det ikke udelukkes, at der er efterkommere her på egnen, der besidder gener fra en sort slavedreng fra Sankt Croix, den tidligere danskvestindiske ø. Det kan der også være grund til at markere i forbindelse med se Vor Frue Kirke i Kalundborg hvor Abrastore arrangementer i 2017, 100-året for ham Sortenstjerne blev viet anden gang og Danmarks salg af De Danskvestindiske hvorfra han blev begravet. Øer. FDM Kvalitetskontrol 8

9 Vejlaug? Siden udstykningerne vest for Strandvejen blev etableret, har samfundet ændret sig meget. Der blev dengang ikke tænkt på, hvilke besværligheder grundejerne blev påført, når vejene skal vedligeholdes. Man kørte jo bare lidt nyt grus på, men kravene til vejkvalitet har ændret sig. De fleste nyere grundejerforeninger har vedtægter, der bestemmer at man er fælles om udgifterne til fællesområder. Det findes desværre ikke i Bramsnæsvig Grund- Hardy Hansen ejerforening og må betragtes som umuligt at opnå, idet grundejerforeningen er stiftet før loven om tinglyst pligtigt medlemskab blev vedtaget. Dette resultere i færre medlemmer, hvorfor stiftelse af vejlaug er eneste løsning. Alle der har prøvet i en større gruppe, at opnå 100% enighed om en fælles udgift ved hvor vanskeligt det er. Det er måske ikke så smart at investere i at få en god vej,som at få et nyt køkken eller en god ferie. Alligevel kan vi på Edvard Olsensvej vej se at det besvær og de udgifter vi har haft for 4 år siden, har været det hele værd. Vi startede selvfølgelig med at det ikke var muligt, at opnå 100% enighed. Der skulle grundig information og kommunens medvirken til for at komme videre. Kommunens medvirken er gratis, hvis det er tale om et informationsmøde, men herefter koster det. Det vil være en god ide,at få at vide, hvad man skal betale for kommunens ydelser! Vi indhentede to tilbud ud fra de krav vi var blevet enige om. Herefter måtte vi, inden vi igangsatte arbejder oprette et vejlaug, med det formål at være i stand til at betale. Vedtægter mm. er standard og kan findes på nettet. Arbejdet blev gennemført, på en tilfredsstillende måde,og vi har ikke siden haft problemer med støv og afvanding, som vi faktisk havde kæmpet med i mange år. Forslag til opstart af vejlaug: Prøv muligheden for at opnå enighed om nødvendigheden af at have et vejlaug, der i al fremtid står for vedligeholdelsen. Find ud af hvad der skal gøres ved vejen, og hvad det koster. Det er vigtigt at vejkassen/bunden er i orden 9

10 Det er nødvendigt at regnvand bortledes, ellers skyller materialerne væk. Regnvandet kan i øvrigt være meget problematisk, for de parceller der ufrivilligt modtager det, Vi har på Edvard Olsensvej vej valgt en overflade, bestående af knust granit, i en størrelse der ikke fanges af bilernes dæk. Det kan anbefales fordi det ser ud til at være en god og holdbar løsning. En løsning der er langtidsholdbar vil koste ca kr pr parcel. Herefter vil udgiften være lav. Man kan gå ind på og se : lov om private fællesveje. Her beskrives at man SKAL være fælles om vedligehold og afvanding, men desværre ikke hvordan man bliver enige Kom nu i gang! God fornøjelse. 10

11 Et oplevelsescenter ved Munkholm Cafe, festlokale, kanoudlejning, klatreskov og udsigt over fjorden er godsejer Johan Scheels ønske for et nyt oplevelsescenter, efter at Langtved Færgekro brændte Tekst og foto: Susanne Helmo Der er tænkt visionært i det nye projekt, der skal erstatte Langtved Færgekro, der brændte i 2009, men samtidig er der lagt vægt og fokus på, at godt nok er det Susanne Helmo nytænkning, men det hele tager udgangspunkt i gammel byggestil. F.eks er bygningen, der skal huse en cafe, et festlokale, et køkken osv bygget på pæle og kan minde om gamle staklader. Der vil være en sedumbelægning på taget (stenbedsplanter), der følger årstiden, således at der er grønt om sommeren og brunligt om efteråret. Og for enden af denne bygning under halvtag, vil der ligge kano og kajakker klar til udlejning og en klatreskov og stier til traveture vil fuldende billedet af et oplevelsessted. Ikke en kopi af kroen Det er greve og godsejer Johan Scheel fra Ryegaard og Trudsholm godser, der ejer jorden og flere har efterspurgt en genrejsning af kroen. - Men det ville ikke være det samme at bygge en kopi af en kro, der er over 300 år gammel, siger Johan Scheel. - I stedet for bygger vi et oplevelsescenter, som kan benyttes af alle generationer og oven i købet på samme tid. Det skal løbe rundt Godserne Ryegaard og Trudsholm har været i familiens eje siden 1824 og den romantiske forestilling om, at grever og baroner lever af forfædres svulmende skattekister, holder ikke stik. - Ryegaard og Trudsholm godser er en forretning, der i lighed med alle andre forretninger, skal løbe rundt, siger Johan Scheel og det er jeg nødt til at tænke på, når jeg skal bygge nyt. 11

12 Kendt arkitekt Bygningen er tegnet af Arkitektfirmaet Krohn Hartivig Rasmussen og selv om det nye projekt fremstår med glas og træ og meget moderne, påpeger Johan Scheel, at der er tænkt overordentligt meget på den omkringliggende natur. Vist er det noget nær det stik modsatte af den gamle kro, men selv i dag, hvor kroen er væk og der kun ligger det gamle lysthus tilbage, valfarter folk til 12

13 området og nyder det. Det nye projekt vil ikke komme til at ligge direkte på kroens grund, men trækkes længere væk fra vejen, hvor trafikken er kontinuerlig og ofte køres der lidt for stærkt. Samtidig er der taget højde for, at sigtelinien ud over vandet er fri og dermed opnås et endnu smukkere vue over vandet. Støttegruppe En støttegruppe, der bakker op om projektet, holder stiftende generalforsamling den 4. februar i Brandsprøj-tehuset på Ryegaard. - Der har været stor opbak-ning til projektet, fortæller Johan Scheel og med støttegruppen er det ikke Johan Scheels kamp alene for at få projektet på skinner. Til gengæld er han ude-mærket godt klar over, at det seje træk starter nu med adskillige myndigheders godkendelse. Til gengæld vil området få netop det, godsejeren hele tiden har ønsket: et oplevelsescenter. Et sted, hvor der er højt til himlen, hvor man kan mødes til kurser, til frokost, til fester, skoleklasser kan komme på besøg, menne-sker, der krydser Isefjorden ja, kort sagt et ople velsescenter. Billedtekst: Greve og godsejer af Ryegaard og Trudsholm godser, Johan Scheel håber, at det nye projekt til erstatning for Langtved Færgekro, vil blive godt modtaget 13

14 Del. 2 Nu gik livet helt normalt og roligt lige ind til juni 1946, da skulle Gudmund møde i Arresødallejren, han var blevet anmodet om at aftjene sin værnepligt i marinen. Efter bare 2 måneder i lejren fik han at vide at han sammen med 22 andre marinere ville blive sendt til Færøerne, de skulle op og overtage en loranstation som englænderne havde oprettet under krigen da de besatte Margit Zoega øerne, der var ikke noget at gøre, selv om jeg til det sidste håbede på et mirakel, det skete ikke. Sidst i juli måned afsejlede de om bord på Argus til Suderø, Færøerne. Hvad viste man om de øer, langt ude i Atlanterhavet? Ingen kunne fortælle noget, der stod 10 linjer i skolens geografibog, ikke mere, måske boede de i jordhuler. Jeg var på det tidspunkt halvdags hjælp hos direktøren for forlaget Gyldendal Else Hejse, hun forærede mig 2 bøger om Færøerne og færingerne, det hjalp, de bøger gav en masse viden som jeg trængte enormt til. Nu kom der breve der oppe fra, så jeg kunne følge med i hverdagen. Det var blevet lovet at denne udstationering skulle være af kortere varighed, det troede soldaterne ikke på. Gudmund skrev nu i hvert brev, at jeg skulle komme derop, han ville skaffe arbejde. Det ville være skørt at tage den lange rejse hvis de 14

15 alligevel snart kom hjem. Jeg fik nu en aftale med den daværende chef for Holmen, tid til en samtale, han var flink og forstående. De kan roligt tage til Færøerne, jeg ved ikke hvornår brigaden vender hjem, men jeg ved det varer længe, han har nok grint lidt af mig, selv om han tog det helt alvorligt. Nu gjaldt det om at overbevise familien om at det ville være en god ide med en sørejse, helt ud i det blå, de syntes jeg var bindegal, men ikke min farfar, han sagde tag du bare af sted, så får du den oplevelse med. Tøj manglede vi stadig her i landet. Jeg fik dog en nydelig frakke og smart huehat hos Westerby, et par lange bukser ville være rare at have med. Jeg kendte en kvik pige, en fotograf der boede på Strandboulevarden, Eva hed hun. Vi tager til Sverige sagde Eva. Nu var det altså forbudt at tage tøj hjem derovre fra, men jeg faldt for et par ualmindelig flotte fløjlsbukser, med brede seler, og så var de røde, den skønneste røde farve, men de lyste langt væk af at være nye. Der var kun et at gøre, ind på toilettet og tage de ny bukser på, tolderne så bukserne på lang afstand, nyindkøbte i deres land, jeg faldt lige i kløerne på dem, de ville ha at jeg skulle aflevere bukserne. Vakse Eva havde snuppet posen med det gamle tøj, hun var forsvundet i mængden, igennem Autoriseret Kloakmester 15

16 tolden, så det var helt ærligt når jeg bedyrede at jeg ikke havde andet tøj at tage på, så endeligt modvilligt slap de mig løs. Det foregik i september måned, det var for koldt at gå på gaden i undertøj, det ville de dog ikke være bekendt, de svenskere. Det minder mig om at en af marinerne siden skrev: En kvindelig mariner har vi fået 23 ville jeg nu ha foreslået, Jeg ser dem i mine tanke marchere omkring I højrøde slacks eller slet ingen ting Der boede nogle sommergæster ikke langt herfra, svigerdatteren var færing, hendes familie boede i Thorshavn. Jeg fik brev med til broderen med familie, jeg lovede at besøge dem med en frisk hilsen, nu var jeg ikke fortabt når skibet kom til Torshavn, tak til Erla. 5. oktober 1946 kl stod lille mig om bord på Dronning Alexandrine og vinkede ned til den fremmødte familie, både Gudmunds og min egen vinkede så længe de kunne ses der inde på kajen. Der var mange mennesker med, flere piger på vej til Island, der var gode penge at tjene som ung pige i huset. Vejret var det bedst mulige, sol fra en klar oktoberhimmel, men koldt, vi var nogle stykker der sad henne agter i læ og nød turen op gennem sundet, senere Kattegat. Der var nogle galante fyre der gik ned og hentede tæpper så vi piger sad lunt og rart, der var især en nok så opmærksom herre der ikke forstod at man rejste så langt for at se forloveden, han var på vej til Island, derfra til England via Færøerne. Han truede med at komme til Våg for at se om jeg stadigvæk var vildt forelsket. Han var en fin hjælp med bagagen i Thorshavn og han dukkede virkelig op i Våg, en måneds tid senere og forsøgte at overtale mig til at rejse med til England, men så langt er vi ikke nået endnu. Vi var et sted midt i Kattegat, der var mørkt og koldt, min køje var i bunden af skibet, der stank af olie og fisk. Jeg vidste med sikkerhed, at gik jeg derned var søsygen der, jeg holdt ud meget længe, men var til sidst hundekold og måtte bide i det sure æble og gå derned. I de andre køjer lå søsyge piger, og snart var jeg med på holdet, øv. Vi blev i køjerne ind til vi hørte at Shetlandsøerne var nær, så stod vi op, gjorde os i stand og gik op i den friske luft. Da vi nærmede os Færøerne bredte rastløsheden sig, alle gik til og fra rælingen, ventede på det første glimt af øerne. Det var et fantastisk syn at se klippeøerne dukke ud af disen lidt efter lidt. Pludselig lå vi ved kajen i Thorshavn, en del mennesker gik fra borde der. Erla havde åbenbart ringet til broderen, han var på kajen med sin bil og tog imod. 16

17 Vi kørte hjem til resten af familien Andreasen, kone og 2 børn, i deres hus fik jeg det første indtryk af færøsk gæstfrihed, det var fantastisk, jeg spiste, drak og sov i deres hjem, blev behandlet som en meget velkommen gæst. Andreasen forsømte sin forretning for at køre mig rundt i Thorshavn og omegn, bl.a. til Kirkebø hvor vi gik rundt i den gamle ruin. Selvfølgelig ville jeg gerne videre til Våg og til Gudmund, det lod sig bare ikke gøre, der var flere dage mellem rute bådens fart. Et marinefartøj lå midt i havnen, man vidste at det skulle til Våg, jeg blev sejlet ud, kom om bord, spurgte efter skibslejlighed til Suderø, han var flik nok, chefen, men dengang hed det, at kvinder og svin ikke måtte være på marinens skibe, han har sikkert tænkt at det fjollede pigebarn havde tid nok til at vente på rute båden. Samme dag rygtedes det, at der lå en mælkebåd ved kaj, en mælkebåd er en lille fiskekutter der sejler mælk imellem øerne, den ville afgå meget snart, hvis jeg turde, måtte jeg gerne sejle med, nu gjaldt det om at snuppe chancen, der blev pakket i lyntempo. Andreasen kørte mig til havnen og bad skipperen om at passe godt på mig. Nu skete der ting, denne sejltur, en tilfældighed i det hele mærkelige spil, blev afgørende for hele det videre forløb i de næste 7 Alt det du mangler... Vi byder dig velkommen til Borrevejlecenteret, hvor vi bl.a. kan tilbyde et stort udvalg af dagligvarer til, frisk brød fra bageren, blomster, benzin samt mulighed for overnatning på vores campingplads....helt lokalt! Skal du have gæster? Vi tilbyder overnatning i luksus hytter, egen campingvogn eller telt Borrevejle centeret Borrevejlecenteret - Hornsherredvej Kirke Såby - Tlf Fax borrevejlecenteret.dk 17

18 måneder. Vejret var godt, kun lidt dønning og lidt uro i frit farvand imellem øerne, intet optræk til søsyge, efter et par timers sejlads mødte vi Smiril der var nok flere sømil over til den, men jeg følte bestemt, at Gudmund var om bord der ovre. Der var flere passagerer med mælkebåden, de ville som jeg ikke vente længere i Thorshavn, de boede i Trangisvåg. Vi tre der skulle videre, blev inviteret på kaffe, til at blive varmet godt igennem, det havde været en kold tur hertil. Nu begyndte sidste etape, skipperen og hans hjælper glædede sig til at komme hjem. Turen fra Transgisvåg til Våg, langs Suserø foregik i det klareste måneskin, det var ubeskriveligt. Synet af månen lysende ned over fjeldene var så smukt, at det for altid vil være printet på nethinden. Vi lagde til kaj kl. 21, der stod 2 marinere på kajen, de var efter post. Du må være Gudmunds pige sagde de, Gudmund er taget med Smiril til Thorshavn 18

19 for at hente dig, men kom nu med os, vi finder ud af noget, du må være død træt. De hankede op i mine kufferter, og vi gik ad Vågs ujævne gader til deres kabys, her var flere marinere og et par piger. Efter at være hilst velkommen, og alle havde udtrykt deres deltagelse med mig alene i verden, tog den ene af pigerne Kaja affære. Hun hentede byens fineste konditor, som for tiden arbejdede hjemme i Våg ellers La Glace i København, han vidste præcis hvordan det skulle gøres. Søsteren Marna, boede tæt ved på øverste vej, hun havde hjerterum og husrum mente han. Han smuttede op og talte med hende, alt i orden. Da jeg senere kom op til huset, stod en dejlig seng klar, stop fuld af indtryk, meget træt faldt jeg i søvn, uden at drømme om den store lykke det var, at havne i netop det hus, hos disse dejlige mennesker, der siden blev som en rigtig familie. Huset jeg vågnede op i, ejedes af Otto og Marna Nolsøe, Otto var snedker, Marna arbejdede i en krambod, hun selv var medejer af. De havde på dette tidspunkt 5 børn, den ældste 10 år, den yngste 3 år. I huset boede også Omma (bedstemor) som 19

20 stod for madlavningen. Hun lod mig sove længe den dag, jeg var dog vasket og klædt på da Marna kl. 10 kom hjem til frokost. Kl. 14 kom hun til middag, nu spurgte hun om jeg havde lyst til at blive hos dem så længe vi skulle blive i Våg, gøre huset rent, og passe børnene, de yngste af dem. Jeg fik 70 kr. om måneden, jeg var lykkelig, sagde straks ja. Det viste sig at jeg var hos den mest ansete familie i Våg. De førende familier i byen var Dall og Nolsøe. Marna var født Dall, gift med Nolsøe. Efter kort tid i dette hjem blev jeg regnet som familiemedlem, der var godt at være, jeg elskede dem alle, børn som voksne. Gudmund fik sig en overraskelse da han 3 dage senere kom tilbage, jeg havde både husly og job. Også hos marinerne og deres chef Kaj Bang blev jeg fantastisk modtaget, blev af alle disse herlige gutter betragtet som hørende til, selvskreven til deres fester, jule aften højtideligt inviteret af chefen, eneste pige, siddende til højbords, og stolt som en pave, da jeg af chefen blev nævnt og beskrevet som mariner nr. 24. Det var juleaften 1946, en dejlig aften, salen var pyntet med masser af nisser og engle, der var nissehoveder der målte 1 meter i højden. Det hele blev sendt op af kokkens far, som stod for produk- Alt i Køkken, Bad & Garderobe Design, Levering og montering Vinduer og døre fra Outrup Tagløsninger Ombygning /Renovering -Og meget mere Sammen med et solidt netværk af samarbejdspartnere udfører vi næsten alle typer af opgaver Kun ét nummer Til alle opgaver 20

21 tionen af denne dejlige julepynt, Da julen var forbi og pynten taget ned, fik jeg hele herligheden, en del lever stadig i Det var en hel fantastisk tid, aldrig er jeg blevet forkælet som i de 6 måneder. Englænderne havde efterladt deres grammofon, samt en masse dejlige plader, mest med dansemusik, de blev slidt bravt. Der var ofte dans ovre på Bakken hos danskerne, der var virkelig sus i skørterne og chefen råbte lad være med at holde på kjolen Margit, når jeg efter bedste blufærdige evner forsøgte at holde nederdelen i ro. Færingerne var velkomne til dansen, det var nu mest pigerne der kom, det kunne godt skabe jalousi. En aften gik det galt, der var ballade udenfor, chefen skød et varselsskud, men desværre kom en til skade, et strejfskud i halsen, ikke slemt. Senere lavede man skæg med episoden, sagde, det var godt skudt, offeret havde den tyndeste hals i verden. Dette skyderi medførte alligevel, at K. Bang, senere blev skiftet ud. Det blev vinter, som færingerne ikke havde set i mange år. Indsøen frøs til, og vi løb på skøjtet, der kom masser af sne til at kælke, børnene stjal lågene 21

22 22

23 fra mødrenes kagedåser, så gik det bare ned af fjeldet, der var knap nok plads til rumpen, men de havde det herligt. Der blev foretaget mange udflugter, der var mange seværdige steder, de fleste gange gik vi vest på, det var især når det rigtigt stormede, brændingen der var fantastisk at se på. Der var i øvrigt en mariner der mistede livet der, han stod på en klippe og fotograferede en ung pige, da der kom en uventet sø, den rev ham med ud i havet, hvor han forsvandt. Traveture i fjeldet, en gang til det højeste punkt, Beinisvørd, til hvalkogeriet i Lobra. Der lå skeletter af store hvaler, Blåhvaler og Bardehvaler og så naturligvis turene højt op til soldaternes arbejdsplads loranstationen. Ved at være i et hus med børn, lærte jeg at forstå nok så meget af det færøske sprog, ikke at tale det, det er meget vanskeligt, jeg har aldrig hørt en dansker tale det rigtigt. I begyndelsen af 1947 gik der rygte om at det meste af færøbrigaden skulle sendes hjem, men det blev dog sidst i marts før Holger Danske ankom. De fleste var lykkelige over at de endelig skulle hjem, de fik nu en skrap tur, det var jo hård isvinter, fregatten måtte have isbryderhjælp allerede i Kattegat. Der var nu tomt og trist, jeg ville gerne hjem omgående, det var komplet umuligt, ingen ordinær fart foreløbig. Orlogskaptajn Bang blev afløst af Kommandørkaptajn Barfoed, også han blev en meget god ven ind til han døde, for nogle år siden. Barfoed satte nu himmel og jord i bevægelse, trak i en masse tråde, fik det hele lagt til rette for mig og et skørt pigebarn der kom op i januar. En kold martsmorgen var det alvor, jeg tog afsked med de dejlige mennesker der nu et halvt år havde været familie for mig, været med til at gøre tiden i Våg så uforglemmelig, tårerne trillede ved afskeden. Smiril bragte os godt til Thorshavn, her lå Tætnan parat til at afgå til Norge, den tog ellers ikke passagerer med, normalt tror jeg, den fragtede får. Skipperen havde af Barfod ladet sig overtale til, endda for meget rimelig betaling, at tage os med til Bergen. Det var ikke noget stort fartøj, det var til gengæld søerne, rigtig store, Nordsøen på den tid af året er barsk, vi blev søsyge begge to, mere døde end levende, bedøvende ligeglade med alt og alle. Besætningen var ellers meget omsorgsfuld, prøvede at få os til at spise og drikke, men vi kastede bar op, og lagde beslag på deres køjer. Endelig nåede vi Bergen, skønt at få fast grund under fødderne, men hvor 23

24 skulle vi gå hen, toget afgik først næste morgen. Vi måtte tage taxi til et hotel, turde ikke gå i byen. Det blev en tur med toget, gennem Norge og Sverige, masser af den dejligste hvide sne, en fornøjelse at se ud på landskabet der for forbi. Ved ankomsten til København stod en hjemsendt Mariner og tog imod, nu var festen forbi, det var hverdag, og ikke noget job. Far kom jævnligt på Kyndby Værket med frisk fisk, han havde talt med en eller anden mester og en dag kom der bud, Gudmund kunne blive instrument mager, han var ellers udlært elektromekaniker, de mente dog det gik alligevel. De så dog helst at han var gift, så stod der til gengæld et hus med have til rådighed, til en rimelig leje. Altså af sted til præsten, d. 18. maj, 1947 blev vi gift i Rye kirke, der festedes i huset på Strandvejen. Allerede 1. maj flyttede vi ind i vores nye hjem, dertil gik bryllups rejsen, nå pyt vi var jo lige kommet hjem fra rejse. Senere samme år fik vi en dreng, en kvik dreng på 6 år, Gunnar Nolsøe fra Våg, et af de børn jeg havde passet. Gunnar blev nu ikke passet, han klarede 24

25 sig selv for det meste. Marna, hans mor ventede barn, vi tilbød at tage os af et af børnene for en tid, for at aflaste hende, det blev alt så Gunnar. Gunnar kom i skole og lærte hurtigt at tale dansk, senere i livet kom det ham til gode at han havde lært sproget så godt, når han skulle have gode stillinger. Inden drengen kom, anskaffede vi os en hundehvalp, en hvid grønlænder, for at han ikke skulle føle sig ensom den første tid. Det kunne vi godt ha sparet, han fik meget hurtigt kammerater, vi blev dog alle gade for den hund, kaldet Toddy. Ved juletid var vi i radiohuset, for gennem radioen at sende hilsner til Færøerne, til familie og venner, det var en meget højtidelig aften, mange færinger græd af hjemve. Gunnar klarede sig stolt på dansk, han havde nu helt glemt det færøske sprog. Et år var unge Nolsøe hos os, så ville hans forældre gerne se sønnen hjemme igen, vi ville egentlig også være os selv igen, det var for tidligt at være bundet. Vi havde ofte weekend gæster i den tid vi boede ved Kyndby værket, flere soldaterkammerater, lillebror var der især meget, også Anders, et par gange Tjavs. Også mange færinger kom ned til os, som de siger når de kommer til Danmark. Der var rigtigt rart ved værket, især om sommeren, vi badede meget, spillede håndbold, bob eller bare hyggede os med gode venner. Jeg ved egentlig ikke om vi alligevel kedede os lidt, eller virkelig længtes efter de barske øer, enige var vi om at stikke af igen, en sommerdag i 1950 var alt pakket i store trækasser, hele vores fine soveværelse som vi fik af mor og far i bryllupsgave, stor sofa med tilhørende lænestole, spisekrog o. s. v. Gudmund lånte en kran på værket for at få kasserne løftet på bilen der skulle køre det hele til København og om bord på Tjaldur. Vi gik selv om bord med vores hund, familien stod på kajen, lidt kede af det og uforstående, vi havde det jo så godt i huset på Strandhøjen, så hvorfor? Der var strenge påbud om at hunde der kom til Færøerne skulle i karantæne på grund af eventuel sygdom der kunne smitte fårene, nu var vi så heldige at Marna og sysselmanden var i familie, så da vi efter en god rejse kom til Thorshavn, klarede sysselmanden og en flink dyrlæge sagen, Toddy kom med os til Våg, mod at vi lovede at han ikke kom i nærheden af fårene de første 2 måneder. Det var et dejligt gensyn med Våg og vennerne der, vi faldt godt til i det store hus, som Marna havde skaffet, det stod parat til indflytning. Marna som selv havde 7 børn, sagde hvorfor har I ingen børn, nu I har været 25

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere