En analyse af frontfigurer i danske Tvreklamer og den enkelte forbruger opfattelse af deres troværdighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af frontfigurer i danske Tvreklamer og den enkelte forbruger opfattelse af deres troværdighed"

Transkript

1 Copenhagen Business School Oktober 2010 Institut for Afsætningsøkonomi Cand.merc.-studie: Økonomisk markedsføring (EMF) En analyse af frontfigurer i danske Tvreklamer og den enkelte forbruger opfattelse af deres troværdighed Kandidatafhandling udarbejdet af Pia E. Hansen Tine Fester Antal sider: 126 Antal satsenheder: Vejleder: Ole E. Andersen Institut for Afsætningsøkonomi 1

2 Title: An analysis of front figures in Danish TV advertising and the individual consumer s perception of their credibility Executive Summary Advertising has en resent years been under a lot of pressure. The consumers are becoming more and more critical and their expectations are higher and higher. As a reaction to this, companies today use different kinds of front figure in their advertisements to catch the consumer s attention. This thesis statement is What makes a front figure trustworthy? Based on this statement we want to analyze which of four different chosen front figurers are most credible for the consumer in the moment of exposure. The four front figures are respectively the owners, employees, famous people acting as them self and famous people acting a role. For every chosen kind of front figure, we have drawn up a hypothesis. These hypotheses are either confirmed or invalidated at the end of the thesis. Eight qualitative semi structured interviews have been conducted based on the theoretical framework. The main conclusion of the eight interviews was that the owners turned out to be the most trustworthy kind of front figure in the advertisements. However, the owner has to be sympathetic and easy to relate to for consumers. In addition to this the thesis concludes that famous people as front figures also seem trustworthy to our respondent because they like the fact that famous people vouch for the product in question. It is important to emphasize that the results drawn from the interviews only revolve around the moment of exposure and not the desire of the respondent to buy the product in question. Thus, it is only the front figures trustworthiness in the moment of exposure which is examined. 2

3 1. Indholdsfortegnelse side 3 2. Forord side 5 3. Afhandlingens metode side Emnemotivation side Definition af afhandlingens mening med frontfigurer side Problemformulering side Opfattelse af verden set ud fra et reklameperspektiv side Afhandlingens formål side Afgrænsning side Teorivalg side Empiri side Struktur side Tv-reklamer i Danmark side Valg af reklamer side Reklamer, hvor ejerne af virksomheden er frontfigurer side Reklamer, hvor medarbejderne er frontfigurer side Reklamer, hvor kendte personer, der spiller en rolle, er frontfigurer side Reklamer, hvor kendte personer, der er sig selv, er frontfigurer side Teori side Massekommunikation side ELAM modellen side AIDA modellen side Kritik af de valgte modeller side Virkemidler i Tv-reklamer side 37 3

4 6.3. Celebrity Endorsement side De empiriske undersøgelser side Semistruktureret dybdeinterview side Erfaringer gjort undervejs i interviewprocessen side Reliabilitet og validitet side Opsamling side Analyse side Begrundelse for de valgte hypoteser side Kommentarer til de empiriske undersøgelser side Indledning til analyse af hypoteserne side Hypotese 1 side Hypotese 2 side Hypotese 3 side Hypotese 4 side Konklusion side Guidelines til valg af frontfigurer side Perspektivering side Referenceliste side Bilag side Spørgeramme til interview side Referat fra interviewene side 117 4

5 2. Forord Vi vil først gerne takke vores vejleder Ole E. Andersen for hans tid og hjælp til denne afhandling. Vi skylder også en stor tak til vores respondenter, som gav sig tid til at være med i vores interviews. Dette gælder både vores to pilotinterviewrespondenter samt de otte respondenter, hvis svar var med til at udforme denne afhandling. Til sidst vil vi takke de virksomheder, som kom med deres tilbagemeldinger på vores henvendelser i forbindelse med opklarende spørgsmål angående deres reklamer. I denne afhandling er nogle afsnit blevet skrevet på dansk og nogle afsnit på norsk, da Pia er fra Norge og derfor bedst udtrykker sig på norsk. Dette betyder dog ikke, at sproget viser hvem der har skrevet hvad. Hele denne afhandling er blevet udarbejdet i fællesskab, men der er trods alt én person, som skal skrive de fælles tanker ned. Dette har til tider været Pia og andre gange Tine. Tine Fester og Pia Elisabeth Hansen 5

6 3. Afhandlingens metode Dette afsnit beskriver afhandlingens metode. 3.1 Emnemotivation I reklamebranchen har der i de seneste år været en rivende udvikling. Forbrugerne er blevet mere kritiske overfor de mange reklamer, de bliver udsat for hver dag. Derfor må virksomhederne, i større grad end tidligere, være mere kreative i forhold til udarbejdelsen af deres reklamekampagner for at tiltrække sig kundernes opmærksomhed. Forbrugerne engagerer sig i høj grad i reklamerne, og mange bliver irriteret over, at man overalt bliver udsat for utallige reklamer hver dag. Dette kan man tydeligt se, hvis man for eksempel ser på, hvor mange husstande der har et reklamer nej tak skilt på deres postkasser. I 2009 havde Post Danmark registeret, at ca. 18 % af Danmarks befolkning var tilmeldt ordningen 1. Det antages, at den samme holdning gør sig gældende, når det handler om Tvreklamer. Dette begrundes med, at der blandt andet er oprettet en gruppe på Facebook, som hedder for alle os der gerne ville have et nej tak til reklamer skilt på vores TV, som i skrivende stund har medlemmer 2. På grund af den store konkurrence har forbrugerne en tendens til ikke at være loyale overfor et produkt eller en virksomhed hele livet. Dette skyldes, at der i de fleste tilfælde ikke er nogen omkostninger forbundet med at vælge en anden producent, næste gang forbrugerne er ude og handle. I dag har internettet også gjort det nemmere for forbrugerne at vælge andre producenter af deres foretrukne produkter, da det kun koster nogle enkelte tryk på computertasterne at finde den billigste udbyder. Tidligere var det en mere omfattende opgave at undersøge markedet for forskellige produkter, da man dermed fysisk skulle ud og se, hvad de forskellige producenter kunne tilbyde. Netop det, at det er blevet nemmere for forbrugerne at skifte udbyder, hvis de ikke er tilfredse med det tilbud, de får, er et voksende problem for 1 sett 7. september Sett 7. september

7 de pågældende virksomheder, da det er billigere at fastholde sine nuværende kunder end at skulle ud og skaffe nye. 3 Disse problemer kan være en af grundene til, at nogle virksomheder vælger at benytte sig af en eller flere frontfigurer i deres reklamer, så deres nuværende samt potentielle nye kunder har nogen at relatere sig til. Dette kan både være kendte personer, eksempelvis skuespillere, sangere, idrætsstjerner og lignende, eller det kan være dukker eller figurer. De kan også vælge at benytte sig af frontfigurer, som på den ene eller anden måde virkelig har relation til virksomheden. Dette kunne eksempelvis være ejeren af virksomheden, medarbejdere eller kunder. Emnet omkring at benytte sig af kendte personer som frontfigurer, celebrity endorsement, har tidligere været undersøgt utallige gange, da der er mange tydelige fordele og ulemper ved at vælge denne form for markedsføring. Alle de fordele, som er forbundet med at benytte sig af celebrity endorsement gør, at flere og flere store virksomheder vælger at hyre kendte personer som frontfigurer for deres produkter. Vi mener, at to af de største kampagner i dag, der benytter sig af celebrity endorsement i dansk sammenhæng, er Star Tours reklame, hvor Mads Mikkelsen medvirker 4, og Caroline Wozniacki for Europæiske Rejseforsikring og Sony Ericsson. Vi mener dette er to af de mest kendte danskere, så det, at de medvirker i flere danske kampagner, kan være et tegn på, at brugen af celebrity endorsement er stigende, og at virksomhederne er villige til at bruge flere penge på denne type reklamer. Denne afhandling vil derfor undersøge, om det skaber mere troværdighed for kunderne, hvis man som virksomhed benytter sig af frontfigurer, som har vis relation til virksomheden, end hvis man benytter sig af celebrity endorsement. Det findes på nuværende tidspunkt ikke særlig meget relevant empiri på dette område, hvilket, for os, gør emnet endnu mere interessant. Det skal dog nævnes, at med frontfigurer, menes der dem, som medvirker i 3 Christopher, Payne, Ballantyne; Relationship Marketing, side 54 4 Star Tours reklame med Mads Mikkelsen, kom desværre ud for sent til, at den kom med som analyseobjekt i denne afhandling. Vi mener alligevel at det er en af de største reklamer, som benytter sig af celebrity endorsement i Danmark i dag, og derfor syns vi den er vigtig at nævne. 7

8 virksomhedens Tv-reklamer, og ikke de personer, som fremstår som talspersoner under eventuelle krisetider og går ud og svarer på spørgsmål fra forbrugerne. For at få et sammenligningsgrundlag vil vi opstille de reklamer, der benytter sig af forskellige former for celebrity endorsement imod de reklamer, der benytter sig af frontfigurer med tilknytning til virksomheden. Med frontfigurer med tilknytning til virksomheden er der i denne afhandling taget udgangspunkt i reklamer, som har ejeren af virksomheden som frontfigur i reklamen, og reklamer, som benytter deres medarbejdere som frontfigurer. Ved at vælge dette udgangspunkt mener vi, at med et teoretisk baseret forarbejde og visse antagelser, kunne udarbejde en analyse med tendenser, indenfor hvilke frontfigurer forbrugerne finder mest troværdigt samt fordele og ulemper ved de forskellige metoder. 3.2 Definition af afhandlingens mening med frontfigurer. Det skal først gøres helt klart, at afhandlingen ser på reklamer, hvor der medvirker personer, der på den ene eller anden måde agerer som frontfigur for den pågældende virksomhed. Der er i denne afhandling valgt at se på fire forskellige former for frontfigurer: Ejerne Medarbejdere JYSK Adsbøl Biva Fakta Lotto BRFkredit Kendte personer der spiller en rolle Kendte personer der er sig selv Punkt 1 SPAR DSB SAS Europæiske Rejseforsikring 3 8

9 Den første gruppe af frontfigurer, der er valgt, er ejerne af virksomheden. Der findes ikke så mange virksomheder, som benytter sig af denne form for frontfigur 5, men vi har valgt at tage dem med, da det kunne være interessant at finde ud af, hvor troværdige de er, i forhold til de andre slags frontfigurer vi har valgt til analysen. Den anden gruppe af frontfigurer er dem, der er medarbejdere i virksomheden. Disse er valgt, fordi vi vil finde ud af, om folk i virkeligheden tror, de er rigtige medarbejdere, eller om de er skuespillere, og om dette eventuelt udgør nogen forskel i forhold til den enkelte forbrugers opfattelse af deres troværdighed. Den tredje gruppe af frontfigurer er de kendte personer, der spiller en rolle. Det vil sige, at de ikke er sig selv, men en eller anden fiktiv person, som tilknyttes til virksomheden igennem reklamen. Denne gruppe er valgt for at se hvordan det påvirker troværdigheden, at de kendte spiller en anden end dem selv. Den fjerde og sidste gruppe af frontfigurer er, hvor kendte personer er sig selv i en naturlig opstillet situation og står frem og fortæller om et produkt, hvor det skal ligne, at de selv benytter sig af produktet hele tiden. Denne slags frontfigurer er valgt, fordi det bliver mere og mere almindeligt at benytte sig af kendte personer i reklamer, 6 og det kunne være interessant at se, hvor troværdige de er i forhold til de andre slags frontfigurer. 3.3 Problemformulering Denne afhandling er opbygget som en analyse af frontfigurer i danske Tv-reklamer og den enkelte forbrugers opfattelse af denne. 5 Egen observation af Tv-reklamer 6 Dothre & Bhola,

10 Ved hjælp af en teoretisk baggrund og indsamlet empiri, vil denne afhandling undersøge følgende problemformulering: Hvad gør en frontfigur troværdig for den enkelte forbruger? Analysen indeholder fire hypoteser. Hypoteserne vil blive beskrevet nærmere i analysen, samt begrundelser for hvorfor vi har valgt disse tilgangsvinkler. Med baggrund i de empiriske resultater vi fik ud fra undersøgelserne, samt de teoretiske felter vi har valgt, vil vi dermed enten kunne bekræfte eller afkræfte hypoteserne og herefter kunne antyde hvilke tendenser man kan være opmærksom på, når man vælger at benytte sig af en frontfigur i sin reklame. 3.4 Opfattelse af verden set ud fra et reklameperspektiv Denne kandidatafhandling tager sit udgangspunkt i den enkelte forbrugers opfattelse af reklamer. Her menes der en, som regelmæssigt ser reklamer og ikke er for kritisk eller for godtroende overfor reklamer. Det antages, at den enkelte forbruger bliver påvirket af reklamer, men samtidig er rationel på den måde, at de ikke stoler blindt på alt det, de ser. De er klar over, at reklamer er til for at sælge, og at ikke alt, som bliver fremsagt i en reklame, nødvendigvis kan tolkes bogstaveligt. Samtidig lader de sig til en vis grad påvirke af reklamerne, hvilket gør emnet for denne afhandling interessant. 3.5 Afhandlingens formål Afhandlingens formål er at bekræfte eller afkræfte de fire opstillede hypoteser, som omhandler den enkelte forbrugers opfattelse af de forskellige frontfigurers troværdighed sat op imod hinanden. Derefter vil vi anvise, hvad de forskellige frontfigurers styrker og svagheder er samt vise, hvor de eventuelle faldgruber ligger. Dette kan være behjælpeligt for en markedsfører, som 10

11 skal vælge, hvilken form for frontfigur han eller hun skal bruge i en reklamekampagne i fremtiden. 3.6 Afgrænsninger Afhandlingen omhandler TV reklamer. Vi afgrænser os derfor fra andre former for reklamer, som for eksempel Direct Marketing, outdoor, blader, magasiner osv. Vi er dog klar over, at TV reklamerne ofte har en tæt tilknytning til de andre former for reklame, da indholdet mere eller mindre er det samme for de forskellige kampagner, hvad enten det er på plakater eller i blade eller lignende. Endvidere er der valgt kun at se på danske reklamer, da vi antager, at det er de dansktalende reklamer, den valgte målgruppe bedst kan forholde sig til. Dette kan blandt andet have bund i den danske kultur og det danske sprog, og at man som dansker har bedre kendskab til, hvem der er direktør for et stort dansk selskab, end hvis det var en direktør for et udenlandsk selskab. Derudover antages det, at hvis man begynder at tage de udenlandske reklamer med i undersøgelsen, så vil mange af sammenligningsgrundlagene forsvinde, da disse reklamer ofte er oversat fra originalsproget, og dermed kan den virke for upersonlig for forbrugeren. Vi afgrænser os også fra de reklamer, som benytter sig af dukker og figurer som frontfigurer. Herunder kan man blandt andet nævne Harry fra DSB reklamen. Afgrænsningen er lavet, med den begrundelse, at disse typer frontfigurer ikke er levende, men skabt af virksomheden selv. Dermed er det virksomheden, som bestemmer, hvordan dukken eller figuren skal agere. Et af problemerne, som er forbundet med at benytte sig af en levende person som frontfigur, er, at de kan handle imod virksomhedens standpunkt eller grundværdier. Til sidst skal det nævnes, at de reklamer, som afhandlingen beskæftiger sig med, udelukkende henvender sig til BtC markedet. Denne afgrænsning fra BtB markedet er foretaget, da den kundegruppe, man ønsker at undersøge, er den private forbruger, som ser reklamer hjemme i sofaen, og det antages, at hr. og fru Hansen ikke har direkte kundskab til, hvem der er 11

12 direktører for de selskaber som markedsfører sig mod andre selskaber. Endvidere antages det også, at de virksomheder, som henvender sig mod andre virksomheder, i de fleste tilfælde ikke benytter sig af Tv som kommunikationskanal. 3.7 Teorivalg Dette afsnit vil beskrive, hvilke teorifelter afhandlingen vil benytte sig af, for at belyse det valgte emne. Da afhandlingen omhandler TV reklamer, vil det være relevant at se på massekommunikation. Først vil udviklingen af massekommunikation blive gennemgået, fordi man dermed kan se, hvordan nutidens massekommunikation i form af netværk er kommet frem. Derefter vil der ved hjælp af ELAM og MAO modellen blive beskrevet hvordan den enkelte forbruger bliver påvirket af reklamen i eksponeringsøjeblikket. Eksponeringsøjeblikket er vigtigt for denne afhandling, da det er her reklamen skal skabe opmærksomhed og på sigt skabe det forhold, der helst skal munde ud i troværdighed af frontfiguren. For at danne sig et overblik over hvilke virkemidler de forskellige reklamer benytter sig af, vil AIDA modellen blive brugt som baggrund for dette. AIDA modellen illustrerer de forskellige stadier en forbruger bevæger sig igennem, når denne ser en reklame. For at fange forbrugernes opmærksomhed i eksponeringsøjeblikket kan virksomhederne benytte sig af forskellige virkemidler. De relevante virkemidler vil kort blive gennemgået, og derefter vil de virkemidler, der er mest relevante for denne afhandling, blive forklaret nærmere. Disse virkemidler er blandt andet frontfigurer, herunder celebrity endorsement. Der findes mange fordele og ulemper forbundet til det at benytte sig af frontfigurer, hvad enten det er kendte eller ukendte personer. Disse vil blive beskrevet i teoriafsnittet for senere at kunne diskutere dette i forhold til vores interviews. 3.8 Empiri Afhandlingens empiri består af otte semistrukturerede dybdeinterviews, hvilket betyder, at vi vil benytte os af en kvalitativ tilgangsvinkel. Ved at benytte denne form for tilgangsvinkel har 12

13 vi muligheden for at påvirke processen mere, end vi kunne, hvis vi havde brugt en kvantitativ metode, som for eksempel spørgeskemaer. Ved et semistruktureret dybdeinterview kan vi spørge nærmere ind til de eventuelle relevante ting, som kommer op, mens et spørgeskema ikke har muligheden for dette, da respondenterne bare svarer på et allerede opstillet skema. Emnet denne afhandling vil belyse, handler om den enkelte forbrugers opfattelse af frontfigurernes troværdighed. Dette emne er ikke så egnet til kvantitative metoder, da det i stor grad handler om, hvilke holdninger og meninger forbrugerne har til, at virksomheder benytter sig af forskellige former af frontfigurer. Derudover vil det undersøges, om disse valg er indikator af noget positivt eller negativt i forhold til, om forbrugerne derefter ønsker at købe produkter fra den pågældende virksomhed. Dette er vanskelig at opfange ved at benytte en kvantitativ metode, da forbrugerne i mange tilfælde ikke helt selv er klar over, hvad de mener om de forskellige reklamer. En fordel med et personligt dybdeinterview er, at det er let at observere respondenternes kropssprog under samtalen, noget som kan hjælpe intervieweren med at tolke de svar, som bliver givet. Det er også en fordel for interviewobjektet med denne interviewform, da de kan få uddybet spørgsmålene, hvis de føler, de ikke helt forstår, hvad der bliver spurgt om. Dette kan dermed hindre misforståelser og støj i kommunikationen mellem interviewer og interviewobjekt. En af ulemperne ved at benytte sig af denne form for interview, er at det tager længere tid, i forhold til hvor mange respondenter man har mulighed for at interviewe, hvis man ser det i forhold til for eksempel et spørgeskema. Vi vil interviewe otte personer. Da afhandlingen omhandler Tv-reklamer, er publikum relativt bredt, så vi vælger at koncentrere os om en bestemt aldersgruppe, for at det ikke skal blive for omfattende. Gruppen vi vil se på, er unge mennesker imellem 22 og 27 år. Begrundelsen for dette valg er, at vi antager, at forbrugerne i denne aldersgruppe lige er flyttet hjemmefra og er ved at danne deres egne meninger omkring varer, og derfor vil følge med i diverse reklamer for at få inspiration. Validiteten samt reliabilitet vil blive gennemgået senere i afhandlingen, da dette er vigtigt at kommentere, da det kan påvirke vores analyse på den ene eller anden måde. 13

14 3.9 Struktur Indledning Teori Massekommunikation Virkemidler i Tv-reklamer Celebrity endorsement Dybdeinterview Analyse Konklusion Guidelines 14

15 Afhandlingens indledende afsnit danner baggrunden for hele afhandlingen og dermed den valgte problemformulering. Teoridelen beskriver, hvilke teorier, der ligger bag vores analyseafsnit, og hvorfor disse er relevante for denne afhandling. Afhandlingens interviewafsnit gennemgår de udførte interviews, hvordan forløbet fungerede, hvilke ændringer vi lavede undervejs, og hvorfor vi tog de valg, vi gjorde. Analysedelen indeholder 4 hypoteser, der bygger på en diskussion af de otte interviews. Konklusionen indeholder et sammendrag af de resultater, vi kom frem til i løbet af analysen, sat i forhold til den valgte teori. Derefter vil der blive udarbejdet en liste med muligheder og faldgruber, som virksomheder skal overveje i forbindelse med at benytte sig af den ene eller den anden slags frontfigur i en reklamekampagne. 15

16 4. Tv-reklamer i Danmark Fordi denne afhandling tager sit udgangspunkt i Tv-reklamer, vil udviklingen af Tv-seningen af reklamer i Danmark indenfor nyere tid kort blive gennemgået i nedenstående afsnit. Denne gennemgang er relevant for afhandlingen, fordi vi har brug for respondenter, der ser reklamer regelmæssigt. Hvis respondenterne ikke gør det, vil det være svært for dem at relatere sig til reklamerne, hvis de kun har set dem en eller to gange. Der er derfor i denne sammenhæng brug for, at en stor del af befolkningen stadig, i mere eller mindre grader, ser reklamerne. Selvom det måske ikke virker sådan, så ser vi som forbrugere flere og flere Tv-reklamer end vi gjorde før i tiden 7. Dette kan både skyldes, at vi ser en del mere TV 8, end vi gjorde for 15 år siden, og at der simpelthen er kommet flere reklamer. 9 Når der de seneste år er kommet dobbelt så mange reklamer, samt at forbrugernes Tv-sening ikke har ændret sig det store hele, så vil den logiske konklusion være, at man som seer næsten ikke kan undgå at se flere reklamer. En undersøgelse, udarbejdet af TV2, viser, at TV2 formåede at holde folk på kanalen over reklameblokkene 92 % af gangene i gennemsnit over hele døgnet. Dette er en stigning på 5 % siden 2000, og der har været en lignende jævn stigning de sidste 10 år 10. Det vil sige, at forbrugerne stadig ser flere og flere reklamer. Denne undersøgelse tager dog ikke højde for, at forbrugerne foretager sig andre ting, imens reklamerne kører i baggrunden. Samtidigt gælder denne undersøgelse kun for TV2, og derfor kan det være svært at sammenligne dennes tal med andre kanaler, da TV2 har mere kanalloyalitet end eksempelvis TV3 og Kanal4 som mere har programloyalitet. Dette vil sige, at folk har tendens til at blive på TV2 en hel aften, hvor de andre kanaler kun kan holde deres seere til enkelte programmer 11. Derudover er TV2 en kanal, alle kan se, hvorimod man skal betale for at se TV3 og Kanal4. Så da 5 % af befolkningen kun kan se TV2 og DR, har disse personer ikke så mange andre kanaler at zappe hen på, når der kommer reklamer på TV2. 7 Andersen, Nye kurver i medialandskabet, side 67 8 Andersen, Nye kurver i medialandskabet, side 76 9 Andersen, Nye kurver i medialandskabet, side set 12. september set 12. september

17 En undersøgelse lavet af Millward Brown viser, at 72 % af de adspurgte respondenter svarede, at de foretog sig andre aktiviteter, imens reklamerne kørte 12. Dermed kan man sige, at selvom forbrugerne lader reklamerne køre, imens de laver noget andet, så hører de dem måske stadig i baggrunden eller ser nogle af reklamerne. For selvom folk så ikke sidder direkte foran skærmen og ser intenst på reklamerne, så må det være bedre, end hvis folk slår væk fra dem. Dermed kan det konkluderes, at der stadig er en masse danskere, som ser Tv-reklamer med direkte eller indirekte opmærksomhed. En undersøgelse lavet af Børsen siger, at 36 % at Tvreklamer er en naturlig del af Tv-oplevelsen 13. Det vil sige, at disse forbrugere måske ikke nyder reklamerne, men at de samtidigt respekterer, at de er der. Man ved også, at reklamerne er store indtægtskilder for TV kanalerne. Danskernes holdning til Tv-reklamer En ny undersøgelse udarbejdet af Mindshares 14 viser, at halvdelen af danskerne betragter reklamer som en aktiv del af deres indkøbsvaner. Den anden halvdel mener ikke, at reklamer giver dem noget, dog uden at være direkte negative. Man kan sige, at danskerne på den ene eller anden måde accepterer, at der findes reklamer, og når de endelige skal være der, så kan man ligeså godt få det bedste ud af det. Det kunne eksempelvis være at finde frem til gode tilbud eller at lave noget i reklamepauserne. Reklamer er noget, alle har en holdning til, og flere vil gerne dele denne holdning med andre. Det kan både være ved hjælp af hjemmesiden hvor folk enten kan oprette en profil med navn eller bare være anonym. Her kan de så skrive et indlæg om de reklamer, de for tiden ikke kan lide. 12 set den 26. september set den 22. september set den 22. september

18 Et eksempel fra hjemmesiden kunne være Jeg synes generelt IKEA's reklamer med kvalitetstesten af hverdagen" ikke hører til den dårlige del af reklamer. "vi-synes-du-er-for-ung-til-at-ta-til-sonny-beach-testen".. ja, den var da skæg nok. MEN!!!! SÅ kom "Fie-sover-hos-kenny-i-nat-testen", og her må jeg græde! Hvem fanden i pokker har brug for en hovedpude man kan skrige ind i uden... ja, hvad handler den reklame egentlig om? den giver absolut INGEN mening, og jeg har en forkærlighed for IKEA, men hold KÆFT hvor jeg hader de reklamer efterhånden! stop nu IKEA, i får nok kunder alligevel Her har personen, som kalder sig Troels, skrevet sin mening omkring IKEA reklamen. Han har brugt tid på at skrive indlægget og tænkt over, hvad han mener om den. Dette indlæg kan andre personer så kommentere og på denne måde skabes der en dialog omkring reklamen. På Facebook 16 kan man finde grupper som: Vi der elsker Punkt 1 og Arne Hvid! (233 medlemmer, 7.september 2010) Hvorfor har JYSK altid fødselsdag? (844 medlemmer, 7. september 2010). Det at nogle personer tager sig tid til at sætte sig ned og oprette en gruppe, som omhandler en reklame, og at andre personer melder sig ind i gruppen, antyder lidt, hvor stor del af hverdagen reklamer fylder i dag. 15 skrevet af Troels set den 1. oktober

19 5. Valg af reklamer Som en del av analysedelen er det valgt ut tolv danske reklamer, som ble vist til respondentene under intervjuene. Dette avsnittet vil forklare hvilke reklamer som er valgt, og hvorfor. Reklamene er stilt opp i fire blokker, med tre reklamer i hver blokk. De fire blokker inneholder hver især reklamer, som benytter seg av samme form for frontfigur: Reklamer hvor eieren av virksomheten selv er frontfigur. Kategorien med eierne er valgt, fordi det vil være interessant å se om det virker troverdig for forbrukerne, når eieren selv er frontfigur for sin egen virksomhet eller produkt. Reklamene med eierne er simpelt bygget opp, og bruker forskjellige virkemidler for at forbrukerne lettere skal kunne huske deres budskap. Vi har derfor valgt disse reklamene, fordi vi vil undersøke om de som frontfigurer er mere troverdige, og om reklamene er lettere å forholde seg til for forbrukerne. Reklamer hvor frontfigurene er medarbeidere. Reklamer med medarbeidere som frontfigurer er valgt som en egen kategori, da det er interessant å se, om det har noen betydning for forbrukerne, hvem det er som er frontfigur. Blir den enkelte forbrukers oppfattelse av frontfigurens troverdighet påvirket av om de selv tror at frontfiguren er en faktisk medarbeider, eller en skuespiller som forestiller å være en medarbeider. Reklamer hvor frontfiguren er en kjent skuespiller som spiller en rolle. Denne type frontfigur er valgt, da det er interessant å se, om skuespillere som spiller en rolle er like så troverdige som når de spiller seg selv i reklamene. Reklamer hvor frontfiguren er en kjent skuespiller eller sportsstjerne, som forestiller å være seg selv, i en naturlig oppstillet situasjon. Disse reklamer har vi valgt, da det er interessant å se, om de blir mere troverdige som frontfigurer, fordi de er kjente. Noen av reklamene vi har valgt til videre analyse er stadig på skjermen i dag, mens noen har vært en del av tidligere kampanjer, som ikke lenger blir vist. 19

20 5.1 Reklamer, hvor ejeren af virksomheden er frontfigur JYSK Kilde: Eieren Lars Larsen, medvirker ofte som frontfigur i JYSK sine reklamer. Vi mener dette er en god reklame i forbindelse med denne afhandling, da det er en av de virksomhetene som tydeligst viser, at de bruker en av sine egne i markedsføringen, og det har de gjort i mange år. I reklamene virker Lars Larsen som en meget flink og folkelig mann, som gjerne vil komme med et godt tilbud til nettopp deg. Fordi han fremstilles så folkelig, vil mange forbrukere kunne identifisere seg med ham, og heller ønske å kjøpe sine dyner og puter hos ham enn hos andre produsenter, fordi han ikke virker som en direktør som bare skal tjene penger 17. Reklamen er god til analysen, da vi vil finne ut av, om det virker troverdig, hvis man føler at direktøren er en af os. Videre er det som sagt en reklame, som på den ene eller andre måten har vært vist i mange år, så forbrukerne føler måske at han er troverdig på den måte. Den JYSK reklamen vi har valgt å vise i forbindelse med våres analyse, er reklamen hvor Lars Larsen ønsker Godt Nyttår, ved å vise en hel masse mennesker fra forskjellige nasjoner. 17 Horn, Personlig branding, side

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Kulløse Miljømesse. Nikolaj, Tobias og Jesper

Kulløse Miljømesse. Nikolaj, Tobias og Jesper Kulløse Miljømesse Nikolaj, Tobias og Jesper I denne rapport vil vi forklare hvordan vi lavede en reklame som handler Kulløse Miljømesse samt hvordan vi afprøvede den og fik resultater. Dette er et projekt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen

Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Start: 17/3 2010 slut: 30/4 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Tidsplan...4 3. Kanylemodel...5 4. Kravspecifikationer...6 4.1. Multimedia film 6-12 år...6 4.2.

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. med anbringende om diskriminerende reklame for Skousen Husholdningsmaskiner

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. med anbringende om diskriminerende reklame for Skousen Husholdningsmaskiner TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0195 Att. Reklamejura Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Sundhedskampagne. Skadelig brug af teknologi 27-04-2016. Jakob Hannibal

Sundhedskampagne. Skadelig brug af teknologi 27-04-2016. Jakob Hannibal Sundhedskampagne Skadelig brug af teknologi 27-04-2016 Jakob Hannibal Indhold Opgavebeskrivelse:... 2 Markedsbeskrivelse:... 3 Problemstillingen... 4 Præcisering af målgruppen... 4 Brugerundersøgelse /

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Skriftlig opgave. Reklamefilm

Skriftlig opgave. Reklamefilm Skriftlig opgave Reklamefilm Materiale Tekst 1. Thomas Nielsen: Her er årets værste tv-reklamer, Søndags-Avisen 16.-18. december 2011. Tekst 2. Thomas Nielsen: Søren Fauli: Had er ikke dårligt, Søndags-Avisen

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Kristiina Björklund Alle mennesker, ja, alle levende væsener indgår i en stadig fortsat, aldrig ophørende kommunikation.

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT. Christoffer, Frederik, Mathias og Martin.

Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT. Christoffer, Frederik, Mathias og Martin. Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT Christoffer, Frederik, Mathias og Martin. 1 Indledning. Vi har valgt at lave reklame for turistlivet på Lolland, fordi at vi ikke har så mange turister hernede, som vi

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

Kan du huske at have set denne reklamefilm?

Kan du huske at have set denne reklamefilm? Kan du huske at have set denne reklamefilm? Ja 99% 86 Nej 1% 1 Hvem reklameres der for? (hvis du ikke ved det, udfyldes boksen med "ved ikke") startour Spies Star Tour Noget rejsehalløj Star tour Startour

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Michael Bregendahl, Morten Haase og Jan Halberg Madsen. Markedskommunikation. opgaver og cases

Michael Bregendahl, Morten Haase og Jan Halberg Madsen. Markedskommunikation. opgaver og cases BE TA Michael Bregendahl, Morten Haase og Jan Halberg Madsen Markedskommunikation opgaver og cases Michael Bregendahl, Morten Haase og Jan Halberg Madsen Markedskommunikation opgaver og cases Forord Denne

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 16. marts 2005 Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 Birgit Kornum har ved mail af 4. januar

Læs mere

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Projektplan... 3. Vores research... 4 HCI... 5. Formidlingsmetode og teori... 6. Valg af Målgruppe... 8. Layout flyer...

Indholdsfortegnelse... 2. Projektplan... 3. Vores research... 4 HCI... 5. Formidlingsmetode og teori... 6. Valg af Målgruppe... 8. Layout flyer... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Projektplan... 3 Vores research... 4 HCI... 5 Formidlingsmetode og teori... 6 Valg af Målgruppe... 8 Layout flyer... 9 Vores flyer... 10 Kildefortegnelse...

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Bilag 5, Interview med Lisa

Bilag 5, Interview med Lisa Bilag 5, Interview med Lisa 20 år Bosiddende i Vangede Ansat som kasseassistent i Superbest Interviewer: Hvor ofte handler du i H&M? Respondent: Ofte. Det er i hvert fald mest der, jeg handler. 3 gange

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

reklame kommer fra det latinske re-clamare at råbe op. Nogen har et budskab og råber op.

reklame kommer fra det latinske re-clamare at råbe op. Nogen har et budskab og råber op. Reklamer (inspiration fra blandt andet Reklame i virkeligheden ) Hvad er en god og dårlig reklame? reklame kommer fra det latinske re-clamare at råbe op. Nogen har et budskab og råber op. Vi ser dagligt

Læs mere

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer SocialSemantics Facebook-konkurrencer Agenda : Forstå at bruge det her og omsæt det til noget, der spredes på brugernes præmisser - vi er på udebane som virksomheder Hvad vil/kan virksomhederne på facebook?

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 Indholdsfortegnelse 1 af 13 TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 TPLAN OG FILER...5 SKOLEKODEN SOM EFTERNAVN... 5 HVAD SKER DER OMME BAG VED... 6 FILER - NYT DOKUMENT...

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Sådan når I ud med budskabet Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Lidt om mig 10+ år Ledelse og kommunikation: Ejer, ABOVECommunications (2009- ). Kommunikationsdirektør

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Kilder: Kommunikationsmodel: http://akira.ruc.dk/~gud/euc06/docs/komm_plan2.htm Adam og Eva Undertekster til Måns Herngren og Hannes Holms

Læs mere

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 Antal i husholdningen: 5 Alder: Lotte 46, Jesper 40, Christopher 18, Sofie 12, Malthe 8 Hals, Nordjylland Madbudget, hver måned Hvor meget tror du ca. I bruger?

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Nu har I haft jeres YouTube-panel. Hvad tænker I om gæsternes reaktioner? Kan I sætte nogen ord på dem?

Nu har I haft jeres YouTube-panel. Hvad tænker I om gæsternes reaktioner? Kan I sætte nogen ord på dem? Efter deres panel om lørdagen fangede pressefrivillig Louise Borum Bech YouTuberne LasseMedHatten, SofiNekoDesu og Son-Michael til et interview omkring at lave YouTubevideoer, passion og at møde følgere.

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich Udemiljø Nicklas Thyssen Lavet af Nicklas Thyssen 1 Indhold... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Produktbeskrivelse... 4 Jan Krag Jakobsen... 4 Løsningsforslag... 6 Manuskript til film... 7 Produktion

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Bilag 4 Interview med Frank Holm fra Out & About

Bilag 4 Interview med Frank Holm fra Out & About 1 2 Bilag 4 Interview med Frank Holm fra Out & About 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 INTERVIEWER 1: Ved du hvad vi vil skrive om? FRANK: I skriver I vil

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 16. juni 2006 Klage over skjult reklame for modemagasinet Woman i en trailer for DR2 programmet Normalerweize vist på DR1 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

Kampagnen. Hjælp mig hjem

Kampagnen. Hjælp mig hjem Kampagnen Hjælp mig hjem Mathias Pedersen og Jonas Mathiesen Roskilde Tekniske Gymnasium 29-11-2013 Indholdsfortegnelse Kampagnen side 2 Medievalg 1..side 2 Case eksempel..side 2-3 Afsender..side 3-4 Perspektivering

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Kvickly sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Kvickly sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-015714 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld.

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld. Genrer Af hvilken grund tog du i biografen? Blandt titlerne, respondenterne angiver at have set sidst, er der relativt mange i følgende genrer; action (19%), børnefilm (16%) og drama (14%). ene bliver

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Kampagne Projektbeskrivelse

Kampagne Projektbeskrivelse Kampagne Projektbeskrivelse Case: Lykkeposer, Poser som skal pyntes og blive kaldt for lykkeposer. Ingen skal vide hvad der er inden i dem. Det foregår i kødbranchen, hvor der er nogle gange kunder som

Læs mere

OneEyeAlien Kampagne

OneEyeAlien Kampagne OneEyeAlien Kampagne Vi har valgt at gå i dybden med tøjprodukter. Situationsanalyse - Problemer med produktionen. Det kræver en del arbejde at få vare bestilt fra Kina. Man skal have nogle gode kontakter

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

Computerens Anatomi. En rapport om computerens anatomi. Kevin Feldmann, Thor Madsen & Mads Kragelund

Computerens Anatomi. En rapport om computerens anatomi. Kevin Feldmann, Thor Madsen & Mads Kragelund Computerens Anatomi En rapport om computerens anatomi Kevin Feldmann, Thor Madsen & Mads Kragelund Indholdsfortegnelse Vores case... 2 Laswell kommunikationsmodel... 2 AIDA modellen... 3 Målgruppe... 4

Læs mere