En analyse af frontfigurer i danske Tvreklamer og den enkelte forbruger opfattelse af deres troværdighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af frontfigurer i danske Tvreklamer og den enkelte forbruger opfattelse af deres troværdighed"

Transkript

1 Copenhagen Business School Oktober 2010 Institut for Afsætningsøkonomi Cand.merc.-studie: Økonomisk markedsføring (EMF) En analyse af frontfigurer i danske Tvreklamer og den enkelte forbruger opfattelse af deres troværdighed Kandidatafhandling udarbejdet af Pia E. Hansen Tine Fester Antal sider: 126 Antal satsenheder: Vejleder: Ole E. Andersen Institut for Afsætningsøkonomi 1

2 Title: An analysis of front figures in Danish TV advertising and the individual consumer s perception of their credibility Executive Summary Advertising has en resent years been under a lot of pressure. The consumers are becoming more and more critical and their expectations are higher and higher. As a reaction to this, companies today use different kinds of front figure in their advertisements to catch the consumer s attention. This thesis statement is What makes a front figure trustworthy? Based on this statement we want to analyze which of four different chosen front figurers are most credible for the consumer in the moment of exposure. The four front figures are respectively the owners, employees, famous people acting as them self and famous people acting a role. For every chosen kind of front figure, we have drawn up a hypothesis. These hypotheses are either confirmed or invalidated at the end of the thesis. Eight qualitative semi structured interviews have been conducted based on the theoretical framework. The main conclusion of the eight interviews was that the owners turned out to be the most trustworthy kind of front figure in the advertisements. However, the owner has to be sympathetic and easy to relate to for consumers. In addition to this the thesis concludes that famous people as front figures also seem trustworthy to our respondent because they like the fact that famous people vouch for the product in question. It is important to emphasize that the results drawn from the interviews only revolve around the moment of exposure and not the desire of the respondent to buy the product in question. Thus, it is only the front figures trustworthiness in the moment of exposure which is examined. 2

3 1. Indholdsfortegnelse side 3 2. Forord side 5 3. Afhandlingens metode side Emnemotivation side Definition af afhandlingens mening med frontfigurer side Problemformulering side Opfattelse af verden set ud fra et reklameperspektiv side Afhandlingens formål side Afgrænsning side Teorivalg side Empiri side Struktur side Tv-reklamer i Danmark side Valg af reklamer side Reklamer, hvor ejerne af virksomheden er frontfigurer side Reklamer, hvor medarbejderne er frontfigurer side Reklamer, hvor kendte personer, der spiller en rolle, er frontfigurer side Reklamer, hvor kendte personer, der er sig selv, er frontfigurer side Teori side Massekommunikation side ELAM modellen side AIDA modellen side Kritik af de valgte modeller side Virkemidler i Tv-reklamer side 37 3

4 6.3. Celebrity Endorsement side De empiriske undersøgelser side Semistruktureret dybdeinterview side Erfaringer gjort undervejs i interviewprocessen side Reliabilitet og validitet side Opsamling side Analyse side Begrundelse for de valgte hypoteser side Kommentarer til de empiriske undersøgelser side Indledning til analyse af hypoteserne side Hypotese 1 side Hypotese 2 side Hypotese 3 side Hypotese 4 side Konklusion side Guidelines til valg af frontfigurer side Perspektivering side Referenceliste side Bilag side Spørgeramme til interview side Referat fra interviewene side 117 4

5 2. Forord Vi vil først gerne takke vores vejleder Ole E. Andersen for hans tid og hjælp til denne afhandling. Vi skylder også en stor tak til vores respondenter, som gav sig tid til at være med i vores interviews. Dette gælder både vores to pilotinterviewrespondenter samt de otte respondenter, hvis svar var med til at udforme denne afhandling. Til sidst vil vi takke de virksomheder, som kom med deres tilbagemeldinger på vores henvendelser i forbindelse med opklarende spørgsmål angående deres reklamer. I denne afhandling er nogle afsnit blevet skrevet på dansk og nogle afsnit på norsk, da Pia er fra Norge og derfor bedst udtrykker sig på norsk. Dette betyder dog ikke, at sproget viser hvem der har skrevet hvad. Hele denne afhandling er blevet udarbejdet i fællesskab, men der er trods alt én person, som skal skrive de fælles tanker ned. Dette har til tider været Pia og andre gange Tine. Tine Fester og Pia Elisabeth Hansen 5

6 3. Afhandlingens metode Dette afsnit beskriver afhandlingens metode. 3.1 Emnemotivation I reklamebranchen har der i de seneste år været en rivende udvikling. Forbrugerne er blevet mere kritiske overfor de mange reklamer, de bliver udsat for hver dag. Derfor må virksomhederne, i større grad end tidligere, være mere kreative i forhold til udarbejdelsen af deres reklamekampagner for at tiltrække sig kundernes opmærksomhed. Forbrugerne engagerer sig i høj grad i reklamerne, og mange bliver irriteret over, at man overalt bliver udsat for utallige reklamer hver dag. Dette kan man tydeligt se, hvis man for eksempel ser på, hvor mange husstande der har et reklamer nej tak skilt på deres postkasser. I 2009 havde Post Danmark registeret, at ca. 18 % af Danmarks befolkning var tilmeldt ordningen 1. Det antages, at den samme holdning gør sig gældende, når det handler om Tvreklamer. Dette begrundes med, at der blandt andet er oprettet en gruppe på Facebook, som hedder for alle os der gerne ville have et nej tak til reklamer skilt på vores TV, som i skrivende stund har medlemmer 2. På grund af den store konkurrence har forbrugerne en tendens til ikke at være loyale overfor et produkt eller en virksomhed hele livet. Dette skyldes, at der i de fleste tilfælde ikke er nogen omkostninger forbundet med at vælge en anden producent, næste gang forbrugerne er ude og handle. I dag har internettet også gjort det nemmere for forbrugerne at vælge andre producenter af deres foretrukne produkter, da det kun koster nogle enkelte tryk på computertasterne at finde den billigste udbyder. Tidligere var det en mere omfattende opgave at undersøge markedet for forskellige produkter, da man dermed fysisk skulle ud og se, hvad de forskellige producenter kunne tilbyde. Netop det, at det er blevet nemmere for forbrugerne at skifte udbyder, hvis de ikke er tilfredse med det tilbud, de får, er et voksende problem for 1 sett 7. september Sett 7. september

7 de pågældende virksomheder, da det er billigere at fastholde sine nuværende kunder end at skulle ud og skaffe nye. 3 Disse problemer kan være en af grundene til, at nogle virksomheder vælger at benytte sig af en eller flere frontfigurer i deres reklamer, så deres nuværende samt potentielle nye kunder har nogen at relatere sig til. Dette kan både være kendte personer, eksempelvis skuespillere, sangere, idrætsstjerner og lignende, eller det kan være dukker eller figurer. De kan også vælge at benytte sig af frontfigurer, som på den ene eller anden måde virkelig har relation til virksomheden. Dette kunne eksempelvis være ejeren af virksomheden, medarbejdere eller kunder. Emnet omkring at benytte sig af kendte personer som frontfigurer, celebrity endorsement, har tidligere været undersøgt utallige gange, da der er mange tydelige fordele og ulemper ved at vælge denne form for markedsføring. Alle de fordele, som er forbundet med at benytte sig af celebrity endorsement gør, at flere og flere store virksomheder vælger at hyre kendte personer som frontfigurer for deres produkter. Vi mener, at to af de største kampagner i dag, der benytter sig af celebrity endorsement i dansk sammenhæng, er Star Tours reklame, hvor Mads Mikkelsen medvirker 4, og Caroline Wozniacki for Europæiske Rejseforsikring og Sony Ericsson. Vi mener dette er to af de mest kendte danskere, så det, at de medvirker i flere danske kampagner, kan være et tegn på, at brugen af celebrity endorsement er stigende, og at virksomhederne er villige til at bruge flere penge på denne type reklamer. Denne afhandling vil derfor undersøge, om det skaber mere troværdighed for kunderne, hvis man som virksomhed benytter sig af frontfigurer, som har vis relation til virksomheden, end hvis man benytter sig af celebrity endorsement. Det findes på nuværende tidspunkt ikke særlig meget relevant empiri på dette område, hvilket, for os, gør emnet endnu mere interessant. Det skal dog nævnes, at med frontfigurer, menes der dem, som medvirker i 3 Christopher, Payne, Ballantyne; Relationship Marketing, side 54 4 Star Tours reklame med Mads Mikkelsen, kom desværre ud for sent til, at den kom med som analyseobjekt i denne afhandling. Vi mener alligevel at det er en af de største reklamer, som benytter sig af celebrity endorsement i Danmark i dag, og derfor syns vi den er vigtig at nævne. 7

8 virksomhedens Tv-reklamer, og ikke de personer, som fremstår som talspersoner under eventuelle krisetider og går ud og svarer på spørgsmål fra forbrugerne. For at få et sammenligningsgrundlag vil vi opstille de reklamer, der benytter sig af forskellige former for celebrity endorsement imod de reklamer, der benytter sig af frontfigurer med tilknytning til virksomheden. Med frontfigurer med tilknytning til virksomheden er der i denne afhandling taget udgangspunkt i reklamer, som har ejeren af virksomheden som frontfigur i reklamen, og reklamer, som benytter deres medarbejdere som frontfigurer. Ved at vælge dette udgangspunkt mener vi, at med et teoretisk baseret forarbejde og visse antagelser, kunne udarbejde en analyse med tendenser, indenfor hvilke frontfigurer forbrugerne finder mest troværdigt samt fordele og ulemper ved de forskellige metoder. 3.2 Definition af afhandlingens mening med frontfigurer. Det skal først gøres helt klart, at afhandlingen ser på reklamer, hvor der medvirker personer, der på den ene eller anden måde agerer som frontfigur for den pågældende virksomhed. Der er i denne afhandling valgt at se på fire forskellige former for frontfigurer: Ejerne Medarbejdere JYSK Adsbøl Biva Fakta Lotto BRFkredit Kendte personer der spiller en rolle Kendte personer der er sig selv Punkt 1 SPAR DSB SAS Europæiske Rejseforsikring 3 8

9 Den første gruppe af frontfigurer, der er valgt, er ejerne af virksomheden. Der findes ikke så mange virksomheder, som benytter sig af denne form for frontfigur 5, men vi har valgt at tage dem med, da det kunne være interessant at finde ud af, hvor troværdige de er, i forhold til de andre slags frontfigurer vi har valgt til analysen. Den anden gruppe af frontfigurer er dem, der er medarbejdere i virksomheden. Disse er valgt, fordi vi vil finde ud af, om folk i virkeligheden tror, de er rigtige medarbejdere, eller om de er skuespillere, og om dette eventuelt udgør nogen forskel i forhold til den enkelte forbrugers opfattelse af deres troværdighed. Den tredje gruppe af frontfigurer er de kendte personer, der spiller en rolle. Det vil sige, at de ikke er sig selv, men en eller anden fiktiv person, som tilknyttes til virksomheden igennem reklamen. Denne gruppe er valgt for at se hvordan det påvirker troværdigheden, at de kendte spiller en anden end dem selv. Den fjerde og sidste gruppe af frontfigurer er, hvor kendte personer er sig selv i en naturlig opstillet situation og står frem og fortæller om et produkt, hvor det skal ligne, at de selv benytter sig af produktet hele tiden. Denne slags frontfigurer er valgt, fordi det bliver mere og mere almindeligt at benytte sig af kendte personer i reklamer, 6 og det kunne være interessant at se, hvor troværdige de er i forhold til de andre slags frontfigurer. 3.3 Problemformulering Denne afhandling er opbygget som en analyse af frontfigurer i danske Tv-reklamer og den enkelte forbrugers opfattelse af denne. 5 Egen observation af Tv-reklamer 6 Dothre & Bhola,

10 Ved hjælp af en teoretisk baggrund og indsamlet empiri, vil denne afhandling undersøge følgende problemformulering: Hvad gør en frontfigur troværdig for den enkelte forbruger? Analysen indeholder fire hypoteser. Hypoteserne vil blive beskrevet nærmere i analysen, samt begrundelser for hvorfor vi har valgt disse tilgangsvinkler. Med baggrund i de empiriske resultater vi fik ud fra undersøgelserne, samt de teoretiske felter vi har valgt, vil vi dermed enten kunne bekræfte eller afkræfte hypoteserne og herefter kunne antyde hvilke tendenser man kan være opmærksom på, når man vælger at benytte sig af en frontfigur i sin reklame. 3.4 Opfattelse af verden set ud fra et reklameperspektiv Denne kandidatafhandling tager sit udgangspunkt i den enkelte forbrugers opfattelse af reklamer. Her menes der en, som regelmæssigt ser reklamer og ikke er for kritisk eller for godtroende overfor reklamer. Det antages, at den enkelte forbruger bliver påvirket af reklamer, men samtidig er rationel på den måde, at de ikke stoler blindt på alt det, de ser. De er klar over, at reklamer er til for at sælge, og at ikke alt, som bliver fremsagt i en reklame, nødvendigvis kan tolkes bogstaveligt. Samtidig lader de sig til en vis grad påvirke af reklamerne, hvilket gør emnet for denne afhandling interessant. 3.5 Afhandlingens formål Afhandlingens formål er at bekræfte eller afkræfte de fire opstillede hypoteser, som omhandler den enkelte forbrugers opfattelse af de forskellige frontfigurers troværdighed sat op imod hinanden. Derefter vil vi anvise, hvad de forskellige frontfigurers styrker og svagheder er samt vise, hvor de eventuelle faldgruber ligger. Dette kan være behjælpeligt for en markedsfører, som 10

11 skal vælge, hvilken form for frontfigur han eller hun skal bruge i en reklamekampagne i fremtiden. 3.6 Afgrænsninger Afhandlingen omhandler TV reklamer. Vi afgrænser os derfor fra andre former for reklamer, som for eksempel Direct Marketing, outdoor, blader, magasiner osv. Vi er dog klar over, at TV reklamerne ofte har en tæt tilknytning til de andre former for reklame, da indholdet mere eller mindre er det samme for de forskellige kampagner, hvad enten det er på plakater eller i blade eller lignende. Endvidere er der valgt kun at se på danske reklamer, da vi antager, at det er de dansktalende reklamer, den valgte målgruppe bedst kan forholde sig til. Dette kan blandt andet have bund i den danske kultur og det danske sprog, og at man som dansker har bedre kendskab til, hvem der er direktør for et stort dansk selskab, end hvis det var en direktør for et udenlandsk selskab. Derudover antages det, at hvis man begynder at tage de udenlandske reklamer med i undersøgelsen, så vil mange af sammenligningsgrundlagene forsvinde, da disse reklamer ofte er oversat fra originalsproget, og dermed kan den virke for upersonlig for forbrugeren. Vi afgrænser os også fra de reklamer, som benytter sig af dukker og figurer som frontfigurer. Herunder kan man blandt andet nævne Harry fra DSB reklamen. Afgrænsningen er lavet, med den begrundelse, at disse typer frontfigurer ikke er levende, men skabt af virksomheden selv. Dermed er det virksomheden, som bestemmer, hvordan dukken eller figuren skal agere. Et af problemerne, som er forbundet med at benytte sig af en levende person som frontfigur, er, at de kan handle imod virksomhedens standpunkt eller grundværdier. Til sidst skal det nævnes, at de reklamer, som afhandlingen beskæftiger sig med, udelukkende henvender sig til BtC markedet. Denne afgrænsning fra BtB markedet er foretaget, da den kundegruppe, man ønsker at undersøge, er den private forbruger, som ser reklamer hjemme i sofaen, og det antages, at hr. og fru Hansen ikke har direkte kundskab til, hvem der er 11

12 direktører for de selskaber som markedsfører sig mod andre selskaber. Endvidere antages det også, at de virksomheder, som henvender sig mod andre virksomheder, i de fleste tilfælde ikke benytter sig af Tv som kommunikationskanal. 3.7 Teorivalg Dette afsnit vil beskrive, hvilke teorifelter afhandlingen vil benytte sig af, for at belyse det valgte emne. Da afhandlingen omhandler TV reklamer, vil det være relevant at se på massekommunikation. Først vil udviklingen af massekommunikation blive gennemgået, fordi man dermed kan se, hvordan nutidens massekommunikation i form af netværk er kommet frem. Derefter vil der ved hjælp af ELAM og MAO modellen blive beskrevet hvordan den enkelte forbruger bliver påvirket af reklamen i eksponeringsøjeblikket. Eksponeringsøjeblikket er vigtigt for denne afhandling, da det er her reklamen skal skabe opmærksomhed og på sigt skabe det forhold, der helst skal munde ud i troværdighed af frontfiguren. For at danne sig et overblik over hvilke virkemidler de forskellige reklamer benytter sig af, vil AIDA modellen blive brugt som baggrund for dette. AIDA modellen illustrerer de forskellige stadier en forbruger bevæger sig igennem, når denne ser en reklame. For at fange forbrugernes opmærksomhed i eksponeringsøjeblikket kan virksomhederne benytte sig af forskellige virkemidler. De relevante virkemidler vil kort blive gennemgået, og derefter vil de virkemidler, der er mest relevante for denne afhandling, blive forklaret nærmere. Disse virkemidler er blandt andet frontfigurer, herunder celebrity endorsement. Der findes mange fordele og ulemper forbundet til det at benytte sig af frontfigurer, hvad enten det er kendte eller ukendte personer. Disse vil blive beskrevet i teoriafsnittet for senere at kunne diskutere dette i forhold til vores interviews. 3.8 Empiri Afhandlingens empiri består af otte semistrukturerede dybdeinterviews, hvilket betyder, at vi vil benytte os af en kvalitativ tilgangsvinkel. Ved at benytte denne form for tilgangsvinkel har 12

13 vi muligheden for at påvirke processen mere, end vi kunne, hvis vi havde brugt en kvantitativ metode, som for eksempel spørgeskemaer. Ved et semistruktureret dybdeinterview kan vi spørge nærmere ind til de eventuelle relevante ting, som kommer op, mens et spørgeskema ikke har muligheden for dette, da respondenterne bare svarer på et allerede opstillet skema. Emnet denne afhandling vil belyse, handler om den enkelte forbrugers opfattelse af frontfigurernes troværdighed. Dette emne er ikke så egnet til kvantitative metoder, da det i stor grad handler om, hvilke holdninger og meninger forbrugerne har til, at virksomheder benytter sig af forskellige former af frontfigurer. Derudover vil det undersøges, om disse valg er indikator af noget positivt eller negativt i forhold til, om forbrugerne derefter ønsker at købe produkter fra den pågældende virksomhed. Dette er vanskelig at opfange ved at benytte en kvantitativ metode, da forbrugerne i mange tilfælde ikke helt selv er klar over, hvad de mener om de forskellige reklamer. En fordel med et personligt dybdeinterview er, at det er let at observere respondenternes kropssprog under samtalen, noget som kan hjælpe intervieweren med at tolke de svar, som bliver givet. Det er også en fordel for interviewobjektet med denne interviewform, da de kan få uddybet spørgsmålene, hvis de føler, de ikke helt forstår, hvad der bliver spurgt om. Dette kan dermed hindre misforståelser og støj i kommunikationen mellem interviewer og interviewobjekt. En af ulemperne ved at benytte sig af denne form for interview, er at det tager længere tid, i forhold til hvor mange respondenter man har mulighed for at interviewe, hvis man ser det i forhold til for eksempel et spørgeskema. Vi vil interviewe otte personer. Da afhandlingen omhandler Tv-reklamer, er publikum relativt bredt, så vi vælger at koncentrere os om en bestemt aldersgruppe, for at det ikke skal blive for omfattende. Gruppen vi vil se på, er unge mennesker imellem 22 og 27 år. Begrundelsen for dette valg er, at vi antager, at forbrugerne i denne aldersgruppe lige er flyttet hjemmefra og er ved at danne deres egne meninger omkring varer, og derfor vil følge med i diverse reklamer for at få inspiration. Validiteten samt reliabilitet vil blive gennemgået senere i afhandlingen, da dette er vigtigt at kommentere, da det kan påvirke vores analyse på den ene eller anden måde. 13

14 3.9 Struktur Indledning Teori Massekommunikation Virkemidler i Tv-reklamer Celebrity endorsement Dybdeinterview Analyse Konklusion Guidelines 14

15 Afhandlingens indledende afsnit danner baggrunden for hele afhandlingen og dermed den valgte problemformulering. Teoridelen beskriver, hvilke teorier, der ligger bag vores analyseafsnit, og hvorfor disse er relevante for denne afhandling. Afhandlingens interviewafsnit gennemgår de udførte interviews, hvordan forløbet fungerede, hvilke ændringer vi lavede undervejs, og hvorfor vi tog de valg, vi gjorde. Analysedelen indeholder 4 hypoteser, der bygger på en diskussion af de otte interviews. Konklusionen indeholder et sammendrag af de resultater, vi kom frem til i løbet af analysen, sat i forhold til den valgte teori. Derefter vil der blive udarbejdet en liste med muligheder og faldgruber, som virksomheder skal overveje i forbindelse med at benytte sig af den ene eller den anden slags frontfigur i en reklamekampagne. 15

16 4. Tv-reklamer i Danmark Fordi denne afhandling tager sit udgangspunkt i Tv-reklamer, vil udviklingen af Tv-seningen af reklamer i Danmark indenfor nyere tid kort blive gennemgået i nedenstående afsnit. Denne gennemgang er relevant for afhandlingen, fordi vi har brug for respondenter, der ser reklamer regelmæssigt. Hvis respondenterne ikke gør det, vil det være svært for dem at relatere sig til reklamerne, hvis de kun har set dem en eller to gange. Der er derfor i denne sammenhæng brug for, at en stor del af befolkningen stadig, i mere eller mindre grader, ser reklamerne. Selvom det måske ikke virker sådan, så ser vi som forbrugere flere og flere Tv-reklamer end vi gjorde før i tiden 7. Dette kan både skyldes, at vi ser en del mere TV 8, end vi gjorde for 15 år siden, og at der simpelthen er kommet flere reklamer. 9 Når der de seneste år er kommet dobbelt så mange reklamer, samt at forbrugernes Tv-sening ikke har ændret sig det store hele, så vil den logiske konklusion være, at man som seer næsten ikke kan undgå at se flere reklamer. En undersøgelse, udarbejdet af TV2, viser, at TV2 formåede at holde folk på kanalen over reklameblokkene 92 % af gangene i gennemsnit over hele døgnet. Dette er en stigning på 5 % siden 2000, og der har været en lignende jævn stigning de sidste 10 år 10. Det vil sige, at forbrugerne stadig ser flere og flere reklamer. Denne undersøgelse tager dog ikke højde for, at forbrugerne foretager sig andre ting, imens reklamerne kører i baggrunden. Samtidigt gælder denne undersøgelse kun for TV2, og derfor kan det være svært at sammenligne dennes tal med andre kanaler, da TV2 har mere kanalloyalitet end eksempelvis TV3 og Kanal4 som mere har programloyalitet. Dette vil sige, at folk har tendens til at blive på TV2 en hel aften, hvor de andre kanaler kun kan holde deres seere til enkelte programmer 11. Derudover er TV2 en kanal, alle kan se, hvorimod man skal betale for at se TV3 og Kanal4. Så da 5 % af befolkningen kun kan se TV2 og DR, har disse personer ikke så mange andre kanaler at zappe hen på, når der kommer reklamer på TV2. 7 Andersen, Nye kurver i medialandskabet, side 67 8 Andersen, Nye kurver i medialandskabet, side 76 9 Andersen, Nye kurver i medialandskabet, side set 12. september set 12. september

17 En undersøgelse lavet af Millward Brown viser, at 72 % af de adspurgte respondenter svarede, at de foretog sig andre aktiviteter, imens reklamerne kørte 12. Dermed kan man sige, at selvom forbrugerne lader reklamerne køre, imens de laver noget andet, så hører de dem måske stadig i baggrunden eller ser nogle af reklamerne. For selvom folk så ikke sidder direkte foran skærmen og ser intenst på reklamerne, så må det være bedre, end hvis folk slår væk fra dem. Dermed kan det konkluderes, at der stadig er en masse danskere, som ser Tv-reklamer med direkte eller indirekte opmærksomhed. En undersøgelse lavet af Børsen siger, at 36 % at Tvreklamer er en naturlig del af Tv-oplevelsen 13. Det vil sige, at disse forbrugere måske ikke nyder reklamerne, men at de samtidigt respekterer, at de er der. Man ved også, at reklamerne er store indtægtskilder for TV kanalerne. Danskernes holdning til Tv-reklamer En ny undersøgelse udarbejdet af Mindshares 14 viser, at halvdelen af danskerne betragter reklamer som en aktiv del af deres indkøbsvaner. Den anden halvdel mener ikke, at reklamer giver dem noget, dog uden at være direkte negative. Man kan sige, at danskerne på den ene eller anden måde accepterer, at der findes reklamer, og når de endelige skal være der, så kan man ligeså godt få det bedste ud af det. Det kunne eksempelvis være at finde frem til gode tilbud eller at lave noget i reklamepauserne. Reklamer er noget, alle har en holdning til, og flere vil gerne dele denne holdning med andre. Det kan både være ved hjælp af hjemmesiden hvor folk enten kan oprette en profil med navn eller bare være anonym. Her kan de så skrive et indlæg om de reklamer, de for tiden ikke kan lide. 12 set den 26. september set den 22. september set den 22. september

18 Et eksempel fra hjemmesiden kunne være Jeg synes generelt IKEA's reklamer med kvalitetstesten af hverdagen" ikke hører til den dårlige del af reklamer. "vi-synes-du-er-for-ung-til-at-ta-til-sonny-beach-testen".. ja, den var da skæg nok. MEN!!!! SÅ kom "Fie-sover-hos-kenny-i-nat-testen", og her må jeg græde! Hvem fanden i pokker har brug for en hovedpude man kan skrige ind i uden... ja, hvad handler den reklame egentlig om? den giver absolut INGEN mening, og jeg har en forkærlighed for IKEA, men hold KÆFT hvor jeg hader de reklamer efterhånden! stop nu IKEA, i får nok kunder alligevel Her har personen, som kalder sig Troels, skrevet sin mening omkring IKEA reklamen. Han har brugt tid på at skrive indlægget og tænkt over, hvad han mener om den. Dette indlæg kan andre personer så kommentere og på denne måde skabes der en dialog omkring reklamen. På Facebook 16 kan man finde grupper som: Vi der elsker Punkt 1 og Arne Hvid! (233 medlemmer, 7.september 2010) Hvorfor har JYSK altid fødselsdag? (844 medlemmer, 7. september 2010). Det at nogle personer tager sig tid til at sætte sig ned og oprette en gruppe, som omhandler en reklame, og at andre personer melder sig ind i gruppen, antyder lidt, hvor stor del af hverdagen reklamer fylder i dag. 15 skrevet af Troels set den 1. oktober

19 5. Valg af reklamer Som en del av analysedelen er det valgt ut tolv danske reklamer, som ble vist til respondentene under intervjuene. Dette avsnittet vil forklare hvilke reklamer som er valgt, og hvorfor. Reklamene er stilt opp i fire blokker, med tre reklamer i hver blokk. De fire blokker inneholder hver især reklamer, som benytter seg av samme form for frontfigur: Reklamer hvor eieren av virksomheten selv er frontfigur. Kategorien med eierne er valgt, fordi det vil være interessant å se om det virker troverdig for forbrukerne, når eieren selv er frontfigur for sin egen virksomhet eller produkt. Reklamene med eierne er simpelt bygget opp, og bruker forskjellige virkemidler for at forbrukerne lettere skal kunne huske deres budskap. Vi har derfor valgt disse reklamene, fordi vi vil undersøke om de som frontfigurer er mere troverdige, og om reklamene er lettere å forholde seg til for forbrukerne. Reklamer hvor frontfigurene er medarbeidere. Reklamer med medarbeidere som frontfigurer er valgt som en egen kategori, da det er interessant å se, om det har noen betydning for forbrukerne, hvem det er som er frontfigur. Blir den enkelte forbrukers oppfattelse av frontfigurens troverdighet påvirket av om de selv tror at frontfiguren er en faktisk medarbeider, eller en skuespiller som forestiller å være en medarbeider. Reklamer hvor frontfiguren er en kjent skuespiller som spiller en rolle. Denne type frontfigur er valgt, da det er interessant å se, om skuespillere som spiller en rolle er like så troverdige som når de spiller seg selv i reklamene. Reklamer hvor frontfiguren er en kjent skuespiller eller sportsstjerne, som forestiller å være seg selv, i en naturlig oppstillet situasjon. Disse reklamer har vi valgt, da det er interessant å se, om de blir mere troverdige som frontfigurer, fordi de er kjente. Noen av reklamene vi har valgt til videre analyse er stadig på skjermen i dag, mens noen har vært en del av tidligere kampanjer, som ikke lenger blir vist. 19

20 5.1 Reklamer, hvor ejeren af virksomheden er frontfigur JYSK Kilde: Eieren Lars Larsen, medvirker ofte som frontfigur i JYSK sine reklamer. Vi mener dette er en god reklame i forbindelse med denne afhandling, da det er en av de virksomhetene som tydeligst viser, at de bruker en av sine egne i markedsføringen, og det har de gjort i mange år. I reklamene virker Lars Larsen som en meget flink og folkelig mann, som gjerne vil komme med et godt tilbud til nettopp deg. Fordi han fremstilles så folkelig, vil mange forbrukere kunne identifisere seg med ham, og heller ønske å kjøpe sine dyner og puter hos ham enn hos andre produsenter, fordi han ikke virker som en direktør som bare skal tjene penger 17. Reklamen er god til analysen, da vi vil finne ut av, om det virker troverdig, hvis man føler at direktøren er en af os. Videre er det som sagt en reklame, som på den ene eller andre måten har vært vist i mange år, så forbrukerne føler måske at han er troverdig på den måte. Den JYSK reklamen vi har valgt å vise i forbindelse med våres analyse, er reklamen hvor Lars Larsen ønsker Godt Nyttår, ved å vise en hel masse mennesker fra forskjellige nasjoner. 17 Horn, Personlig branding, side

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Kampagnen. Hjælp mig hjem

Kampagnen. Hjælp mig hjem Kampagnen Hjælp mig hjem Mathias Pedersen og Jonas Mathiesen Roskilde Tekniske Gymnasium 29-11-2013 Indholdsfortegnelse Kampagnen side 2 Medievalg 1..side 2 Case eksempel..side 2-3 Afsender..side 3-4 Perspektivering

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Kan du huske at have set denne reklamefilm?

Kan du huske at have set denne reklamefilm? Kan du huske at have set denne reklamefilm? Ja 99% 86 Nej 1% 1 Hvem reklameres der for? (hvis du ikke ved det, udfyldes boksen med "ved ikke") startour Spies Star Tour Noget rejsehalløj Star tour Startour

Læs mere

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Kristiina Björklund Alle mennesker, ja, alle levende væsener indgår i en stadig fortsat, aldrig ophørende kommunikation.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer SocialSemantics Facebook-konkurrencer Agenda : Forstå at bruge det her og omsæt det til noget, der spredes på brugernes præmisser - vi er på udebane som virksomheder Hvad vil/kan virksomhederne på facebook?

Læs mere

Individualiseret kommunikation

Individualiseret kommunikation Individualiseret kommunikation Sådan øger du salget og gør kunderne mere loyale Innovate '05 21. og 22. september 2005 1 / Sepia Proximity 2 / Medieuafhængig mission Promotions Direct mails Internet TV

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation Kommunikation Massekommunikation Kommunikationsteorier Samfundsvidenskabelige paradigme Humanistisk paradigme Kommunikationsmodeller Kommunikationsteoretisk historie. Kommunikation og massekommunikation

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Sådan når I ud med budskabet Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Lidt om mig 10+ år Ledelse og kommunikation: Ejer, ABOVECommunications (2009- ). Kommunikationsdirektør

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kom/It - Reklamespil

Kom/It - Reklamespil Kom/It - Reklamespil Afleveret d. 19/2-2012 Lavet af Magnus, Frederik Hass, Emil og Niclas Målgruppe og Spillertyper (Lavet af Magnus) Før en nyudvikling af et koncept, må man finde ud af hvilken typer

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 1 PROBLEMFORMULERING Biblioteket har en udfordring i forbindelse

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Kilder: Kommunikationsmodel: http://akira.ruc.dk/~gud/euc06/docs/komm_plan2.htm Adam og Eva Undertekster til Måns Herngren og Hannes Holms

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - maj 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig?

Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig? Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig? Om fordele og ulemper ved personalisering af kommunikation. Søren Nøhr, maj 2015 En kort personalisering af en selv - Jeg hedder Søren Nøhr - Netværksbaseret

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Illustration 7.1 Lineær distribution slår over i dialogbaseret interaktion del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Liv kender ikke tegneserien, ser

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 7. februar 2006 Klage over tv-reklame for Hi3G Denmark ApS Happy Music sendt på TV 2/Danmark A/S Claus Kurtzmann har den 18.

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2013-14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

Spilleregler. Selve spillet: En spillers tur starter. aktie som bevis for købet. Efter betaling modtager man firmaets

Spilleregler. Selve spillet: En spillers tur starter. aktie som bevis for købet. Efter betaling modtager man firmaets Spilleregler Du skal bruge: 1 spilleplade. 1 terning. Flyttebrikker. 22 aktier. 20 lottokort. Pengesedler. Inden spillets start: Vælg en spiller til at styre banken. Hver spiller skal have 1 mio. ved spillets

Læs mere

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten Faktion: kapitel om reklameanalyse Det skal bare sælge om at analysere reklamer Verden er fuld af reklamer. Der er reklamer i blade og aviser, på internettet og i fjernsynet. Når vi venter på en bus, er

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke Køb bøgerne i dag Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke V/! Internationale Udviklingsstudier & Socialvidenskab Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Projektleder i REACT giver dig redskaber og

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere