34. årgang Nr juni 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang Nr. 27 18. juni 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer"

Transkript

1 34. årgang Nr juni 2014 Fæ-møde Redaktion Hjørdis Hjemmeside: Redigeres af bofæller Kære bofælle! Fællesmøde-nummer Vi har fællesmøde nu på tirsdag d. 24. juni kl i Fælleshuset. Du får derfor her igen et særligt fællesmøde-nummer af Bakkanalen med materiale vedr. fællesmødet. Pbv - Kh Dan Indhold i dette nummer Dagsorden til fællesmødet tirsdag d. 24/4... s. 2 Referat fra sidste fællesmøde 26/5... s. 3-5 Referat af bestyrelsens møde d. 17/6.... s a) Prøveperiode med ændret spisetid... s. 8 6b) Adfærd omkring fælles beplantning s. 8 6c) Ændret foldinddeling m.v. på fåremarken... s d) Fjernelse af plantekasserne på fæhustorvet og beplantning u. valnødden... s. 9 6e) Ny indgang til stuehusets depotrum... s. 10 6f) Indkøb af 2 støvsugere... s g) Indkøb af nye højttalere til fælleshuset... s. 13 6h) Tids- og procesplan for den fremtidige varmeforsyning... s i) Proces for det videre arbejde med Bakkens 5-årsplan... s

2 1. Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Dan. Dagsorden for Fællesmøde Tirsdag den 24. juni 2014 kl Referent Det er hus 13's tur, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme. 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde Referat af fællesmødet d. 26. maj 5. Nyt fra bestyrelsen a) Nyt om Gården, istandsættelse og udlejning b) Status på udbedring af vandskader på Gården c) Revision af ansvarslisten 6. Punkter til beslutning a) Forslag fra hus1, 23 og 26c om prøveperiode med ændret spisetid b) Forslag fra Anne-Lise om 'Adfærd omkring fælles beplantning...' c) Forslag fra fåregruppen om ændret fold-inddeling m.v. d) Forslag fra projektgruppen vedr. fælleshustorvet om fjernelse af plantekasserne omkring torvet og noget af beplantningen under valnøddetræet e) Forslag fra Arne og Erik om ny indgang til stuehusets depotrum f) Forslag fra Henrik om indkøb af 2 støvsugere g) Forslag fra Hanne og Suzan om indkøb af nye højttalere til fælleshuset h) Forslag fra Energnisterne om proces- og tidsplan for den fremtidige varmeforsyning i) Forslag fra bestyrelsen til proces for det videre arbejde med Bakkens 5-årsplan Det sidste punkt (6i) er sat på til beslutning, selv om det ikke har været til behandling før. Det skyldes at det dels "kun" er en procesplan, dels er nødvendigt af tidsmæssige grunde (sommerferie m.v.) at beslutte det nu. 7. Punkter til debat a) Intet 8. Udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver a) 5-årsgruppen herunder koordinering af projekter b) Vedligeholdelsesgruppen/Vinduesudskiftningsgruppen c) Interesselistegruppen d) Gårdudvalget e) Fåregruppen 9. Eventuelt Vel mødt bestyrelsen 2

3 Referat af fællesmøde den 26. maj 2014, Bofællesskabet Bakken 1. Valg af ordstyrer Dan blev valgt 2. Referent Hus 12 er referent 3. Godkendelse af dagsorden - Ole Sejer foreslår, at flere punkter udelades på dagens dagsorden. Diskussion af dette men dagsorden ændres ikke. - Erik fortalte, at han har sendt et input vedrørende et punkt rettidigt. Erik havde foretrukket, at hans input havde været med, således at han ikke skal fortælle om det. Dan påpegede, at der kun sendes materiale ud med dagsorden hvis det er et forslag på dagsorden. Alle input kan læses i Bakkanalen. 4. Godkendelse af referat af sidste fællesmøde Kort diskussion af hvorvidt betaling af underskud på 2013 har været diskuteret. Dette var der uenighed om. Referatet godkendes. 5. Nyt fra bestyrelsen a) Gården er godkendt til to familier ifald mindre justeringer foretages. Læs venligst det Mette har udsendt. b) David vil gerne videregive nogle opgaver: skorstensfejer x 1 årligt, brandmand x 1 årligt, drift af opvaskemaskine, fylde salt på opvaskemaskinen, service på opvaskemaskiner og vaskemaskiner + kontakt telefonnumre. Annelise tager blomsterne, Marie tager vaskeriet + salt, Inge tager opvaskemaskinerne og rørene + tæt kontakt til skorstensfejeren, og endelige Bodil tager brandmanden. Hus 10 holder afskedsmiddag den 20. juni se udsendte materiale. c) Der sendes materiale "Procesoplæg for 5 års planen" ud inden næste møde i juni. Der vil indgå en budgettering og budgetopfølgning. Der var snak om at vi kunne diskutere 5 årsplanen på næste Trivselsweekend. Længere snak om 5 års planen og principper. 6. Punkter til beslutning Ingen 7. Punkter til debat a) Sebastian fremlagde ideen om prøveperiode med spisning kl. 18 mandag fordi det vil hjælpe børnefamilierne. Lene bakker op. Hjørdis synes, det kan være svært at nå at komme hjem og lave maden. Ole synes det er lettere hvis det var tirsdag, onsdag og torsdag med klokken 18. Peter S synes vi skal fastholde 3

4 ordningen. Lise og Dan bakker op om Sebastians forslag. Anne Lise synes vi skal prøve. Vi prøver at spise tirsdag, onsdag og torsdag klokken 18. Mik synes vi skal tale om, hvordan vi skal evaluere det. Niels synes det er en dårlig ide, fordi han ikke kan nå at komme hjem. Kirstine synes, vi skal prøve det af og mener ikke, at tidspunkt for madlavningen påvirker kvaliteten. Snak om evaluering og spørgeskemaer. b) Anne-Lise foreslår, at beskæring/fældning af rønnebærtræer på fællesjord er en fællesbeslutning som skal besluttes på fællesmøder. Alle rønnebærtræer er på fællesjord. Erik foreslog, at mindre beskæringer kan meldes ud i Bakkanalen med mulighed for indsigelse, så kun forslag om fældning skal på fællesmøde. Anne- Lise vil gerne fastholde sit forslag, som ikke er uldent og meget let. Bodil fortalte om baggrunden for deres beslutning om at beskære rønnebærtræet udenfor hus 6. Det var nemlig et ønske om at bevare et træ, som er råddent. Mette Hus 23 og Hanne Hus 12 støtter Anne-Lises forslag. Flere mente, at rønnebærtræerne skal beskæres på en arbejdsweekend af de som har mest forstand på beskæring eller af folk udefra. c) Punktet om indretning af fælleshuset udsættes til et cafe-møde. Erik har sendt input til gruppen og opfordrer gruppen til at læse input. Maria svarede, at Eriks input er en af grundene til, at gruppen gerne vil have en større procesrunde således at alle kan komme med input. Maria mener, at det giver en mere demokratisk proces. d) Mette24 og Erik fortalte om bevæggrunde for deres forslag om ændret foldinddeling, herunder hensyntagen til såvel udsyn til lammefødsler, vind / vejr samt parasitter. e) Gulv i fælleshuset. Tilbud om reparation: ca kroner, tilbud total renovering: ca kroner excl. moms, og et nyt gulv koster kroner. Gruppen har i alt fået tilbud fra tre forskellige professionelle. De fleste vil gerne have, at vi får foretaget en forundersøgelse, får repareret gulvet og får skåret fuger. Vi aftaler, at håndværkerne foretager det nødvendige arbejde inden for en ramme på kroner. f) Gruppen vedr. Fælleshustorvet foreslår, at vi fjerner nogle af plantekasserne for at starte processen op om Fælleshustorvet. Så kan alle gå og fornemme, hvordan man synes det skal være. Maria spurgte, hvad man ville plante i stedet for. Maria og Hanne foreslår, at der sås græs med det samme, så det ikke gror til. Inge sagde, at der vil komme græs i første omgang. Der var snak om udfordringerne ved niveaudelingen og hvordan vi kan anvende jorden. 4

5 Skal inden for de næste par år i en proces. Dan ville gerne have den store plan med det samme, mens Mik, Hanne, Karen Sofie og Hjørdis synes, det er et glimrende forslag at tage det i mindre bidder. h) Ny indgang til stuehusets depotrum. Erik fortalte, at det vil give mere plads i værkstedet, hvis vi får en direkte indgang til lejernes depotrum. Dette er også af hensyn til de ting, som vi opbevarer i depotrummet. Det koster kroner lidt mere hvis det er mursten. Nogle mente det koster mere, da det er mursten. Nogle synes, det var et godt forslag andre ikke. i) Henrik fremlagde sit forslag om indkøb af 2 støvsugere. Lotte støttede forslaget og fortalte at vi skulle undgå at støvsuge våde områder. Erik stiller gerne støvsuger til rådighed. Hjørdis støtter forslaget også om en mindre støvsuger. Henrik vil bare gerne have en støvsuger med god sugeevne og er ligeglad med modellen. Lotte siger, at vores støvsuger er ualmindelig god. j) Henrik foreslår en ukrudtsbrænder. Anne -Lise foreslår en stålkost. Lene fortalte, at vi skal anvende en brænder hver 14. dag. Forslaget er trukket efter en spændende debat. k) Hanne S og Suzans forslag om nye højttalere til fælleshuset blev debatteret. Der var gode vibrationer overfor forslaget om nye højtalere. l) Dan fremlagde på Energnisternes vegne forslag om proces- og tidsplan for den fremtidige varmeforsyning. Kun positive bemærkninger. 8. Udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver Gårdudvalget. Haft møde med kommunen og efterfølgende skrevet et notat. Der skal ikke ske en ændring i lokalplanen og fremover skal det hedde Bakken 26 stuen og Bakken 26 første sal. Mette forslår, at man påbegynder arbejdet med at brandsikre Gården. Der henvises til det notat, som Mette har udarbejdet. Kim var bekymret for at vi låste os fast på en stue- og en førstesals lejlighed og ikke et hus i to ens dele. Kim foreslår at vi lejer lejligheden ud, indtil vi har fået afklaret, om gården skal sælges. HH/HUS12 5

6 Bofællesskabet Bakken Referat af bestyrelsens møde tirsdag d. 17. juni 2014 Til stede Mette 24, Helge, Maria, Lene og Dan Fraværende Sebastian og Bodil Pkt. 1 Valg af mødeleder Lene blev valgt til mødeleder. Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden OK. Pkt. 3 Status vedr. GEF og husleje Kassereren orienterede om status. Pkt. 4 5-årsplanen, procesplan og 5-årsgruppe Helge fremlagde forslag til procesplan, som med de på mødet aftalte ændringer nu vil blive udsendt til bofællerne med henblik på behandling på fællesmødet d. 24/6. Bestyrelsen besluttede, at dens repræsentanter i 5-årsgruppen er Mette24 og Helge, og Helge undersøger inden fællesmødet, hvem der bliver Vedligeholdelsesgruppens repræsentant. Gruppen kan selvfølgelig trække på andre i f.m. afvikling af workshop/café-model m.v. Pkt. 5 Nyt om gården, herunder istandsættelse og udlejning Mik deltager i fællesmødet og giver en status på arbejdet med udbedring af vandskader. Stuelejligheden er ledig pr. 1. august og vil blive forsøgt udlejet via interesselisten så hurtigt som muligt. Lene hører Mette15 om hun sammen med Mette24 vil stå for eftersyn af lejlighederne m.v. i forbindelse med ud- og indflytning. I forlængelse af debatten på det ekstraordinære fællesmøde vil lejemålene på gården blive indgået/forlænget til udgangen af 2015, så der bliver den fornødne tid til at forberede et evt. salg. Pkt. 6 Bedre forsikringsdækning Blev foreslået på generalforsamlingen og handler på grund af den fælles måler om dækning af vandudgift i f.m. fælles og individuelle vandskader. Bør undersøges nærmere. Pkt. 7 Dagsorden til fællesmødet d. 24/6 Orientering fra bestyrelsen Nyt om gården, istandsættelse og udlejning Status på udbedring af vandskader Revision af ansvarslisten Til beslutning 6

7 Forslag fra hus1, 23 og 26c om prøveperiode med ændret spisetid Forslag fra Anne-Lise om 'Adfærd omkring fælles beplantning...' Forslag fra fåregruppen om ændret fold-inddeling m.v. Forslag fra projektgruppen vedr. fælleshustorvet om fjernelse af plantekasserne omkring torvet og noget af beplantningen under valnøddetræet Forslag fra Arne og Erik om ny indgang til stuehusets depotrum Forslag fra Henrik om indkøb af 2 støvsugere Forslag fra Hanne og Suzan om indkøb af nye højttalere til fælleshuset Forslag fra Energnisterne om proces- og tidsplan for den fremtidige varmeforsyning Forslag fra bestyrelsen til proces for det videre arbejde med Bakkens 5-årsplan Til debat Intet Pkt. 8 Eventuelt Dan udsender forslag om nye mødedage (undtagen august) for bestyrelsen i 2. halvår. 17/06 '14 - Dan 7

8 Prøveperiode med ændret spisetid mandag Kære bofæller Til beslutning: Efter sidste ordinære fællesmøde vil vi gerne foreslå, at vi stemmer om en prøveperiode på en madskema-periode med start efter sommerferien, hvor mandagsspisning også bliver kl På den måde kan vi teste om det er en ordning der fungerer for flertallet. Mange hilsnener Hus1, 26c & 23 Adfærd omkring fælles beplantning Kære fæller. Strædet er fælles jord. Kun de 2 meter tættest langs husrækkerne er privat. Det betyder, at alle rønnebærtræerne i strædet står på fælles jord. De er egnsrigtige, trækker fugle ind i strædet og har en højde, der passer til vore 2 etagers huse. De indgår i strædets smukke helhed. Derfor er det ikke i orden, at den enkelte husejer beskærer evt. helt fjerner et fælles rønnebærtræ. Det kan være nødvendigt - træet kan skygge eller være sygt - men det skal være en fælles beslutning taget efter en diskussion på et fællesmøde og besluttet på det efterfølgende møde. En diskussion vil give en bedre beslutning ( hvorfor, hvornår, hvordan ) og samtidig fremme forståelsen for den. Derfor vil jeg gerne have følgende punkt til debat på næste alm. fællesmøde : Adfærd omkring fælles beplantning på fælles jord, med vægten på strædets rønnebærtræer. Kh Anne-Lise Forslag til ændring af budgettet: Kontoen Får:Engangsudgifter. Kontoen er i budgetforslaget på kr Fåregruppen anmoder om at få den sat op til Som det allerede stod at læse i forrige nummer af Bakkanalen, har vi fået anvisninger fra en fåreavlskonsulent på, hvordan vi kan forbedre forholdene for lammene (og fårene), således at dels parasittrykket bliver lavere, dels at lammene bliver større, stærkere og mere modstandskraftige overfor parasitangreb. Vi foreslår en opdeling af Inderfolden i en Læmmefold og en Vinterfold samt en opdeling af Vestfolden i to folde (jf. skitseforslag på opslagstavlen). Formålet med opdelingerne er at kunne reservere et så parasitfrit område som muligt til den årlige læmning (Læmmefolden), at have en mindre fold til ophold og fodring uden for græsningssæsonen (Vinterfolden) samt at kunne råde over 4 folde til effektiv græsningsrotation (Køkkenhavefolden, Fodboldfolden, Bålfolden og NV-folden). 8

9 Dette forudsætter dels et par nye hegn, dels et nyt, mobilt læskur/shelter. Det shelter, der er beregnet pris for her, har samme udseende og størrelse som Hedins, men er sat sammen på midten (altså lavet i to halvdele) for at gøre det lettere at flytte. Materialerne er trykimprægnerede forskallingsbrædder 19x100 og taglægter 38x73. Hvis ikke der kommer forslag til en anden model, er det denne, der bliver bygget. Efter dyrlægens anbefaling begyndte vi sidste år at give får og lam mineraler og vitaminer. Indtil videre har vi klaret os med mineralblanding + div. fyldstoffer i en åben spand, men det er en dyr og dårlig løsning på sigt. Vi ønsker derfor at købe en til formålet konstrueret beholder (en basisfeeder), så vi har mulighed for at anvende et bedre og billigere tørprodukt og så får og fugle ikke skider i det. 2 halve mobile shelters á kr. 500 kr m. fårehegn/ 100 cm. á kr. 420/50 m kr stolper / 180 cm. ø7cm á kr. 34 kr. 714 Overtråd og kramper kr. 320 Aflønning, stolpemaskinfører, skønnet kr Basisfeeder til mineraler kr Transport kr. 300 I alt afrundet kr Budget, Får:Engangsudgifter Allerede brugt kr. 200 Hegn, shelter, basisfeeder kr Dyrlæge og diverse kr I ALT kr Mvh. Fåregruppen Fælleshustorvet til fællesmødet Vi vil fra gruppen for fælleshustorvets forskønnelse gerne foreslå at vi fjerner plantekasserne omkring fælleshustorvet. Det foreslår vi, fordi vi mener, at de ved et nyt torv under alle omstændigheder skal væk og det vil give os mulighed for at se torvet på en ny måde. At kunne se torvet i sin helhed, vil forhåbentlig give os et større kreativt rum, for at skabe noget nyt. Det er også en måde at arbejde lidt i etaper ift den nye torv. Vi ønsker også at fjerne noget af beplantningen under valnøddetræet. Med samme argumentation som ovenfor. De to punkter må gerne adskilles i en beslutning. Det vil kunne forgå på en arbejdsweekend. Det vil kræve arbejdskraft og måske trillebører til at køre jorden væk. Sendt fra min ipad Inge Bonde 9

10 Ny indgang til stuehusets depotrum. Forslag til næste fællesmøde Der er trængsel i længeværkstedet. Den nye traktor fylder en del mere end den gamle. Arbejdsplads og muligheder for opbevaring af træ og værktøj er utilstrækkelig. Adgangen til lejernes depotrum er kringlet og besværlig og er medvirkende til at yderporten som regel står pivåben i regn og blæst med indkig for hvem som helst til maskiner, dunke med liter benzin og meget andet godt. Vi foreslår at lave ny indgang til depotrummet i østlængens gavl, så lejerne får egen indgang direkte fra gårdspladsen og værkstedet får tilført en hel del mere vægplads til opbevaring. Det skulle være forholdsvis nemt at lave dørhul i muren og konstruere en ny dør svarende til øvrige længedøre. Udgiften til projektet anslås til kr. Arne og Erik Forslag - støvsugere Forslag 1 Jeg vil foreslå at vi indkøber 2 nye støvsugere til fælleshuset. Jeg synes at vi gang på gang oplever at den gamle støvsuger er i udu, har en svag sugeevne og at den (ene støvsuger) er en flaskehals i forbindelse med søndagsrengøringen. Jeg foreslår at vi køber: Nilfisk Elite Comfort pris ca dkr. Nilfisk Coupe Neo pris ca. 700 dkr. I alt ca dkr. Jeg tænker at den store Nilfisk (fantastisk sugeeffekt på 790 W, lydniveau på 71dB og vægt på 7,2 kg) kan bruges i stueniveau, at den lille Nilfisk (god sugeeffekt 480 W, lydniveau på 80dB og vægt på 5 kg) kan bruges på 1. sal og at den gamle kan bruges (og stå) i kælderen og evt. bruges som reserve/supplement. Andre lign. produkter vil naturligvis også kunne bruges. Se nedennævnte produktinfo: 10

11 11

12 Produktinfo Professionel Nilfisk UZ 934 støvsuger på tilbud til en god pris. Nilfisk UZ 934 er en let og kompakt Nilfisk støvsuger med stor kapacitet. Nilfisk UZ 934 er en manøvredygtig letvægtsstøvsuger, der ubesværet kan styres rundt i alle hjørne og afkroge. Støvsugeren er derfor ideel til rengøring i forretninger, på skoler, kontorer, hoteller og restauranter o.l. 10 liters støvpose giver mulighed for lang driftstid mellem poseskift. Hvis kravet er en effektiv og håndterbar støvsuger med god ydeevne, så er Nilfisk UZ 934 efter vores mening et godt valg. Støvsugeren er nem at bruge, den har en lav vægt, og gør brug af et stort foldet papirfilter. Desuden kan HEPA-filter købes som ekstraudstyr. Tekniske specifikationer: Elkabel, længde(m)/stik type: 10/EU Spænding(V): Frekvens(HZ): 50/60 No,inel effekt(w): 1000 Sugeeffekt, v. mundstykke(w): 205 Luftmængde(L/sek): 32,5 Vakuum ved mundstykke(kpa): 23 Støjniveau BS 5415 DB(A): 58 Lydeffekt niveau IEC 704 DB(A) 76 Støvsugerpose, kapacitet(l): 10 12

13 Filterareal(CM²): 3900 Rørdiameter(MM): 32 Dimensioner, LxBxH(CM): 38x32x33 Vægt(KG): 6,1 Lottes vurdering: Erhvervsstøvsuger = mere robust Passer sammen med gammel støvsuger (samme rør/mundstykker) Lettere end den gamle Hepa-filter er muligt, men ikke nødvendigt Billig den vejledende udsalgspris er 2.498,75 kr., men kan fås på tilbud nu til 1.248,75. Højtalere Hanne og jeg foreslår at der anskaffes nogle nye højttalere til fælleshuset. Christian Ullum har nogle som reducerer støjniveauet for naboer. Pris ca kr. Hanne og Suzan Proces- og tidsplan for den fremtidige varmeforsyning på Bakken Behandling af proces- og tidsplan på Energnistmøde Udsendelse af forslag til proces- og tidsplan fra Energnisterne med materialet til fællesmødet d. 26. maj behandling af proces- og tidsplan på Fællesmøde Viderebehandling af proces- og tidsplan på Energnistmøde på baggrund af bofællernes tilbagemeldinger behandling og beslutning af proces- og tidsplan på Fællesmøde Juni sept Sep/okt Okt Okt Indhentning af 2 yderligere løsningsforslag med prisoverslag ud over Viesmanns (undersøges nærmere) Energnisternes bearbejdning af de indkomne løsningsforslag Energnisternes vurdering af de indkomne løsningsforslag med støtte fra uvildig rådgiver (f.eks. konsulent fra Energitjenesten) Café-møde hvor alle bofæller inviteres til at få forelagt energnisternes og den uvildige rådgivers syn på de indkomne forslag (fordele og ulemper ved foreslåede løsninger) og får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer?.10. Behandling af cafémødets resultater på Energnistmøde 13

14 behandling på Fællesmøde af forslag fra Energnisterne til den videre proces?.11. Energnisternes behandling af forslag til den videre proces på baggrund af debatten på Fællesmødet behandling og beslutning på Fællesmøde af forslag fra Energnisterne til den videre proces Det videre arbejde med Bakkens 5 års plan På fællesmødet mandag den 26. maj2014 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle komme med et oplæg til det videre arbejde med Bakkens 5 års plan på fællesmødet tirsdag den 24. juni. Bestyrelsens forslag til en tids- og aktivitetsplan er følgende: Tidspunkt Aktivitet Ansvarlig Fællesmøde tirsdag Behandling af bestyrelsens forslag til en tids- Bestyrelsen. den 24. juni og aktivitetsplan for arbejdet med 5 årsplanen Fællesmøde tirsdag den 19. august Arbejdsweekend den august Trivselsweekend den september (alternativt den 7. september) Fællesmøde onsdag den 24. september Fællesmøde tirsdag den 21. oktober Fællesmøde torsdag den 20. november Fællesmøde mandag den 15. december i Behandling af oplæg fra 5 års gruppen om status på projekter og konkret plan for behandling af disse på trivselsweekenden den september. Konkrete aktiviteter på projekter i 5 års planen, der allerede er besluttet, fx på Kolbøtten. Projekt workshop om projekter i 5 års planen. Drøftelse af konkrete forslag fra projekterne i 5 års planen 1. behandling på fællesmødet. (Der kan blive behov for en prioritering af disse, da ikke alle kan behandles på eet fællesmøde). Beslutning af konkrete forslag fra projekterne i 5 års planen 2. behandling på fællesmødet. Fortsat drøftelse og beslutning af konkrete forslag fra projekterne. Fortsat drøftelse og beslutning af konkrete forslag fra projekterne. Alle projekter fremlægger et forventet budget for 2015 for det enkelte projekt. (Input til 5 års gruppens oplæg til budget 2015, der skal besluttes på Generalforsamlingen i foråret 2015.) 5 års gruppen. Vedligeholdelsesudvalget. Projektdeltagerne i de enkelte projekter. 5 års gruppen står for facilitering af denne workshop. Projektdeltagerne i de enkelte projekter. Projektdeltagerne i de enkelte projekter. Projektdeltagerne i de enkelte projekter. Projektdeltagerne i de enkelte projekter og 5 års gruppen. 14

15 I principperne for 5 års planen fremgår (punkt 1), at der nedsættes en 5 års gruppe: Der nedsættes en 5-årsgruppe, der består af et medlem fra bestyrelsen, et fra Vedligeholdelsesgruppen og et fra Projektgruppen. 5-årsgruppens opgave er at være ejer af 5- årsplanens regneark således at forstå, at denne har ansvaret og dermed svaret på, hvorfor de enkelte tal er, som de er i regnearket. Denne gruppe vil også være oplagt sparringpartner, når der skal rokeres rundt på bevillingerne. Af referatet fra fælles mødet den 27. marts 2014 fremgår følgende beslutning om 5 års gruppen: b) Forslag til rammestyring af Bakkens 5-årsplan : Forslaget indebærer bl.a., at vi i år (2014) godkender vores overordnede driftsbudget, og herefter tager projektdebat inkl. projektøkonomi i maj-juni. Fremover vil denne debat om projektøkonomi skulle ligge før GF. Bestyrelsen vil føre et overordnet tilsyn med økonomien (og har dermed den i notatet nævnte 5- års-gruppes funktion). Der var stort flertal for at arbejde med den foreslåede rammestyringsmodel med den tilpasning, at bestyrelsen træder i stedet for 5-års-gruppen. På baggrund af de to ovennævnte beslutninger indstiller bestyrelsen til fællesmødet, at 5 års gruppen består af: Mette (bestyrelsen), Helge (bestyrelsen) og NN (vedligeholdelsesgruppen). Bilag 1: Principper for rammestyring af Bakkens 5 års plan , Mette og Mik, 19. marts 2014 Bilag 2: Beslutningsoplæg til 5-årsplanen 2014, Mette og Mik, 16. maj 2014 Helge, 16. juni

34. årgang Nr. 22 23. maj 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer

34. årgang Nr. 22 23. maj 2014 Fæ-møde. Fællesmøde-nummer 34. årgang Nr. 22 23. maj 2014 Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Kære bofælle! Fællesmøde-nummer Vi har fællesmøde nu på mandag

Læs mere

34. årgang Nr. 33 24. august 2014

34. årgang Nr. 33 24. august 2014 34. årgang Nr. 33 24. august 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 3 19. januar 2014

34. årgang Nr. 3 19. januar 2014 34. årgang Nr. 3 19. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Til stede: Lis, Inge-Marie, Poul Erik, Kirsten og Lars (fra ca. 20.00) Jette til pkt 1 og Bent til pkt 8. Afbud: June og Karin

Til stede: Lis, Inge-Marie, Poul Erik, Kirsten og Lars (fra ca. 20.00) Jette til pkt 1 og Bent til pkt 8. Afbud: June og Karin Afdelingsbestyrelsesmøde d. 10. november 2015 kl. 19.00 i Fælleshuset Til stede: Lis, Inge-Marie, Poul Erik, Kirsten og Lars (fra ca. 20.00) Jette til pkt 1 og Bent til pkt 8. Afbud: June og Karin Emne

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Professionelle støvsugere

Professionelle støvsugere Styrke i et letvægtsdesign Produkt fakta GD 1000 er en støvsuger serie der egner sig til de fleste opgaver. Grundet sin store sugeevne er den ideel til daglig rengøring af tæpper og hårde gulve på hoteller,

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Dagsorden 1.

Læs mere

32. årgang Nr. 18 28. maj 2012

32. årgang Nr. 18 28. maj 2012 32. årgang Nr. 18 28. maj 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 15-05-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 15-05-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 15. maj 2014 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 20-09-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 20-09-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 20. september 2012 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, EJ, EO, MDT, CF, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, Fravær: KDP, KFG, LM Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 32

Referat Afdelingsmøde afdeling 32 Referat Afdelingsmøde afdeling 32 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 32 Sted: Nyboesgade 1A, Kælderen, 7100 Vejle Dato: Den 21. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 19 beboere

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011 Deltagere: Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Mette Nielsen (MN), Victoria Dahl (VD), Per Zoffmann (PZ), Nina Rytter (NR) og

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

34. årgang Nr. 12 16. marts 2014

34. årgang Nr. 12 16. marts 2014 34. årgang Nr. 12 16. marts 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 6 Østbyparken. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2.

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 6 Østbyparken. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2 Referat Deltager. Kirsten Almind, Formand Marie Lisby, Bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen Anne-Kathrine

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Der var fremmødt mødt 10 ejere inklusive bestyrelsen til generalforsamlingen. Pkt. 1 Valg af Dirigent og referent: Jens Andersen valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag den 26. oktober kl. 17.00-20.00. STED: Lærerværelset Kirsten har brød med.

Skolebestyrelsesmøde mandag den 26. oktober kl. 17.00-20.00. STED: Lærerværelset Kirsten har brød med. Side 1 Referat Skolebestyrelsesmøde mandag den 26. oktober kl. 17.00-20.00 STED: Lærerværelset Kirsten har brød med. DELTAGERE Mikael Christensen Andreas Bak 9.b Henrik H. Mikkelsen Christoffer Juul Jensen

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

AFDELINGS-BESTYRELSESMØDE. Tirsdag den 14. februar 2012 kl. 18.30. Referat

AFDELINGS-BESTYRELSESMØDE. Tirsdag den 14. februar 2012 kl. 18.30. Referat Halsnæs Boligselskab, Afdeling 2502 Lathyrusvej/Vinderød Enghavevej Formand Bjarne Nederby Jessen, Vinderød Enghavevej 73, 3300 Frederiksværk. AFDELINGS-BESTYRELSESMØDE. Tirsdag den 14. februar 2012 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst Tid: Tirsdag d. 5. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Havkærvej 16, fælleslokale i kælder Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Skævinge Skole & Ll. Lyngby Skole respekt tillid nærvær

Skævinge Skole & Ll. Lyngby Skole respekt tillid nærvær Dagsorden til skolebestyrelsesmøde Side 001 Skævinge Skole & Ll. Lyngby Skole respekt tillid nærvær 7. november 2011 Tirsdag den 30. august kl. 19.00-21.30 på, mødelokalet Deltagere: Dorte Seir Petersen,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde lørdag den 21. Juni 2014 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 12

Referat Bestyrelsesmøde lørdag den 21. Juni 2014 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 12 Inviteret: Birgitte Ohm (BO), Thorbjørn Argir (TA), Erich Fuglsbjerg (EF), Mette Ebbensgaard (ME), Frits Rostrup (FR). Bent Kortholm (BK), Jette Søndergård Afbud fra: Thorbjørn Argir Dagsorden: KL 12.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010.

Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010. Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Kassereren

Læs mere

A. Større sager/emner til drøftelse (1,5 timer)

A. Større sager/emner til drøftelse (1,5 timer) Gentofte Skole, 25. februar 2013 Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 21. februar 2013 kl. 18 21 (kontoret) Majken Linnemann Jensen, Anne Julie Murphy,Jørn Haandbæk, Asger Henning Nielsen, Kristian

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 02-05-2013

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 02-05-2013 Formøde med motionsgruppen (KDP) Tid og sted: Tor. 3. maj 2013 klokken 18:00 på beboerkontoret Motionsgruppens kontaktpersoner har snakket sammen om, at vi gerne vil have et møde omkring solariernes fremtid

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Økonomi: Folkets Hus har en dårlig økonomi lige nu evt. kan overskuddet gå til hjælp.

Økonomi: Folkets Hus har en dårlig økonomi lige nu evt. kan overskuddet gå til hjælp. 1 Folkets Hus Spillefolk Generalforsamling 2006 Ifølge vedtægternes 4 afholdtes generalforsamling med nedenstående dagsorden lørdag den 22. april 2006 kl. 15-18: Referat: 1. Valg af dirigent Asger Ref.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Referat: Ad 1) Valg af referent og ordstyrer Referent: Carsten L. Buus (Viking) Ordstyrer: Erik Madsen (Viking) Ad 2) Præsentation af

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Dagsorden. Boligforeningen Grønhøj 9. oktober 2007 Bestyrelsen. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. oktober kl. 19.30

Dagsorden. Boligforeningen Grønhøj 9. oktober 2007 Bestyrelsen. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. oktober kl. 19.30 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. oktober kl. 19.30 Dagsorden. Punkter: 0. Referent Jeanette Balkan blev valgt som referent. 1. Byggesag a. Syn og skønssag Jens orienterede om status på sagen. b. 5 års gennemgang

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. november 2015 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje Marianne Ringgren (referent) Lars Rahbæk Erik Fæster Ingelise Hatting Pierre Ørndorf

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Tillykke. Farvel-tid. 31. årgang Nr. 12 20. marts 2011

Tillykke. Farvel-tid. 31. årgang Nr. 12 20. marts 2011 31. årgang Nr. 12 20. marts 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Hermed indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling Mandag d. 12. april 2010 kl. 19.00 I mødelokalet ved Kantinen i HEI

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013 Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013 Til stede: Afbud: Dagsorden: Jens Chr. Sørensen Formand Niels Chr. B. Nyborg Kasserer og næstformand Niels Matthiesen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

Støvsugeren til hverdagsbrug

Støvsugeren til hverdagsbrug Som alle andre Nilfisk maskiner, er designet enestående med fokus på ergonomi og miljøvenlighed. Beholderkapaciteten er den største i klassen, hvilket betyder mindre spildtid på tømning af poser. vejer

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT 34. årgang Nr. 8 19. februar 2014 Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT Kære bofælle! Som

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Formanden indledte med at foreslå, jf. nærmere nedenfor, at alle fremmødte præsenterede sig med

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 2015 11 23

Referat af bestyrelsesmøde 2015 11 23 Referat af bestyrelsesmøde 2015 11 23 Mandag d. 23 November kl. 19:00 Afholdt hos Nickie Myrdalstræde 70B, 9220 Aalborg Øst Fremmødte: Formand: Chriss Mortensen Næstformand: Søren Lønsman Larsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Mandag den 3. juni 2012 kl. 16:00 18:00 på Torneværksvej 20 Deltagere Bjarne Westerdahl, Cæsar Funch Jensen, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Erik Eriksen,

Læs mere

Hvem har lagt hvor mange dage?

Hvem har lagt hvor mange dage? Hvem har lagt hvor mange dage? Bofællenavn Dato Tema Indsats Bemærkning Hus Anne Sebastian () Hus Peter Hus 3 Alexander Henrik (3) Maria Oliver Hus 4 Dan Hus 5 Anne-lise Elva Hus 6 Bodil Niels 0-03-03

Læs mere

Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 24/06.2008

Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 24/06.2008 Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 24/06.2008 Til stede: Henrik, Jesper, Pia, Leni,, Tina og Karin Vært: Leni og Børge Referent: Karin Emne Dialog Beslutning Ansvar Deadline Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst Formand

Læs mere

Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest

Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest Mødedata Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest Mødedato 17. september 2015 Mødetidspunkt kl. 19.00 21:30 Mødested Vrold Børnehus Gl. skolevej 1 8660 Skanderborg Deltagere Afbud Referent/ Mødeleder/ordstyrer:

Læs mere

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Som lovet, vil jeg hermed komme med forslag og anbefalinger, som forhåbentlig vil gøre det lidt nemmere, når vi skal vælge hvilken hæk der skal plantes omkring

Læs mere

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45 DIRIGENT: PIA H. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H., David, Pia K., Karin, Aase. Afbud fra Per N. og Mads. Freddy bød vores nye 1. mand Niels velkommen. AD. 2. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Jørn Nielsen Ebbe Bjerg Lone Krogsgaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Jørn Nielsen Ebbe Bjerg Lone Krogsgaard Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 17. februar 2016 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager I henhold til vedtægternes 9 er der indkaldt til repræsentantskabsmøde lørdag den 24. april 2010 kl. 9.00. Referat 24.04-10 (DER ER YDERLIGERE REFERAT FRA ONSDAG DEN 26. MAJ 2010 INDSAT I BUNDEN AF DETTE

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9. juni 2011 kl. 19.00-22:00

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9. juni 2011 kl. 19.00-22:00 Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9. juni 2011 kl. 19.00-22:00 Mødedeltagere: Lene Lise (LL), Shaddie Mackeprang (SM), Anja Valhøj (ANV), Pernille Jespersen (PJ), Peter Hansen (PH), Jens Johansen (JJ),

Læs mere

Referat fra Fællesarealgruppens møde den 6. september 2015

Referat fra Fællesarealgruppens møde den 6. september 2015 Referat fra Fællesarealgruppens møde den 6. september 2015 Dato, tid og sted: Deltagere: Mål for mødet: Søndag den 6. september 2015 kl. 15-17 hos Pia i nr. 111, 1. tv. Næste møde: onsdag den 7. oktober

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

1 Siden sidst og godkendelse af referatet. skift og referenten gør referatet færdig til publicering. Det godkendes pr. mail.

1 Siden sidst og godkendelse af referatet. skift og referenten gør referatet færdig til publicering. Det godkendes pr. mail. Bestyrelsesmøde på Solhøjgård Dato: 2. september 2013 klokken 17.30 Deltagere: Peter P., Peter M., Per, Rikard, Katarina Afbud: Kirsten, Nick, John Referent: Katarina Punk Emne Beskrivelse Referat t 1

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADEKLUB

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADEKLUB REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADEKLUB Afholdt tirsdag den 7. juni 2011 kl. 19.30 i Krudttønden, Østerbro. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 17.06.07. Referat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 12.06.07 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 17.06.07. Referat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 12.06.07 kl. 18.30 22. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., David, Pia K., Sussie, Aase. Afbud fra Karin og Svend Erik. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 6. Ingen bemærkninger,

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Bestyrelsesreferat for Århus Privatskoles bestyrelse

Bestyrelsesreferat for Århus Privatskoles bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 59 Mødedato 16. januar 2014 Referat godkendt og udsendt d. 27. januar 2014 Deltagere: Frederique, Christoffer, Helge, Marianne, Anne Dorte, Anne Vibeke og Anja Afbud: Gitte DAGSORDEN

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere