Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Gode VANSEnvelope. MedCom"

Transkript

1 Den Gode VANSEnvelope MedCom

2 Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen MedCom udgivelsesdato 10. marts 2011 Revisionshistorie Revision oktober 2011 JAG - Rettet formulering til Positivmeddelelseskvittering under struktur, så der nu står at den sendes hvis en meddelelse er modtaget og understøttes. Revision marts 2011 JAG - Tilføjet OriginalMessage til VANSEnvelope/Receipt/NegativeVans, det er optionelt at sende den med retur i kvitteringen. Rettet beskrivelsen for modtagelsen, og Figur 2.4. Flow for modtager, så gensendelse er med og ingen tjek på data. Revision september 2010 JAG - Fjernet /VANSEnvelope/Message/MetaInformation/Document/Content igen, da der ikke var noget behov for den alligevel. Revision september 2010 JAG - Tilføjet /VANSEnvelope/Message/MetaInformation/Document/Content efter forslag fra Erik Jacobsen, Multimed. Revision september 2010 JAG - Rette de steder hvor det fremstod som om at VANS leverandør skulle bruge xml schema til validering. Så der nu blot står validering. Revision juni 2010 JAG - Dokumentation til VANSEnvelope.

3 Indholdsfortegnelse A. Anvendelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Struktur... 2 Reliabilitet Beskrivelse af forløb... 3 Oversigt... 3 Beskrivelse... 3 Forløb for afsendersystemet... 4 Beskrivelse... 4 Forløb for VANS... 5 Beskrivelse... 5 Forløb for modtagersystemet... 6 Beskrivelse... 6 B. Teknisk dokumentation XML Facitliste... 8 Dataliste... 8 Typeliste... 9 Enumerationsliste Eksempler Meddelelses kuverter Komplet flow Meddelelse Ukendt modtager Ukendt type Modtaget korrekt iii

4 Del A. Anvendelse

5 Kapitel 1. Indledning VANSEnvelope er en XML kuvert til anvendelse på VANS netværket. Den kan anvendes til at transportere vilkårlige data mellem to lokationsnumre og samtidigt give vished for modtagelse. I den efterfølgende tekst nævnes VANSEnvelope som kuverten. Kuverten definerer en række elementer, disse anvendes som metadata for den medsendte meddelelse. Der kan føres statistik over afsendte meddelelser og modtagersystemet kan let vurdere meddelelsens relevans. Baggrund Struktur Den seneste udvikling indenfor meddelelsesbaseret kommunikation har vist et behov for at afkoble den enkelte meddelelse fra transportlaget. På baggrund af dette og i samarbejde med VANS leverandørerne implementeres nu en ny kuverttype, hvor alle typer meddelelser kan transporteres uden at transportlaget nødvendigvis kender meddelelsen. VANSEnvelope indeholder enten en meddelelse eller en kvittering. Meddelelse indeholder data som er en base64 encoded streng. I kuverten angives altid afsender og modtager, et UUID for konvolutten samt afsendelsestidspunktet. Hvis konvolutten anvendes til forsendelse af en meddelelse anføres et UUID for meddelelsen samt en række metadata der beskriver meddelelsen. Kuverten kan desuden anvendes til forsendelse af tre kvitteringstyper NegativVANSkvittering Afsendes af VANS, hvis en kuvert ikke er valid, afsender ikke er korrekt eller modtager ikke kan findes. Negativmeddelelseskvittering Afsendes af modtagersystemet, hvis en meddelelsestype ikke accepteres, meddelelsen ikke er valid eller relevant. Positivmeddelelseskvittering Afsendes af modtagersystemet, hvis en meddelelse er modtaget og understøttes. Skemaet til VANSEnvelope kan findes på: Reliabilitet Der sikres vished for om en meddelelse er modtaget eller ej ved at stille følgende krav til de involverede systemer. VANS leverandøren skal validere alle kuverter ved modtagelse og kvittere negativt ifald en kuvert ikke er valid eller ikke kan routes. Modtagersystemet skal altid kvittere på en meddelelse enten negativt eller positivt. En positiv kvittering sendes først, når systemet har tjekket at meddelelsen er modtaget korrekt, og typen understøttes. En negativ kvittering sendes derimod, så snart systemet opdager en fejl. Afsendersystemet forventes at kunne gensende en meddelelse flere gange ifald det endnu ikke har modtaget enten en negativ eller positiv kvittering. Meddelelsen kan gensendes x3, hvis der ikke er modtaget en kvittering. Hvis modtagersystemet modtager en meddelelse som det allerede har kvitteret for gensendes kvitteringen. 2

6 Kapitel 2. Beskrivelse af forløb Oversigt De følgende figurer beskriver behandlingsforløbet for en meddelelse samt kvitteringer i henholdsvis afsendersystemet, VANS og modtagersystemet. Figur 2.1. Sekvensdiagram Beskrivelse Afsenderen bygger meddelelse og indpakker den i en VANSEnvelope, som så afleveres til VANS udbyderen. VANS udbyderen validere kuverten, finder modtageren, og lægger kuverten over i modtagerens indbakke. Når modtageren tjekker sin indbakke, hentes kuverten ned. Modtageren tjekker metadata for at sikre sig at kuverten indeholder en besked systemet understøtter. Hvis dette går godt, bygges en positiv 3

7 Beskrivelse af forløb VANSEnvelope kvittering. Kvitteringen afleveres til VANS, som igen validere, finder modtager og lægger kuverten i modtageres indbakke. Når modtageren (oprindelig afsender) modtager den positive kvittering, ændres status på den oprindelige forsendelse, fra afsendt, til afleveret og forløbet er afsluttet korrekt. Forløb for afsendersystemet Figur 2.2. Flow for afsender Beskrivelse Start Byg meddelelse Byg konvolut Send til udbakke Hent fra indbakke Svar Timeout Gendsend System skal afsende en meddelelse. Meddelelsen sammensættes. Meddelelsen indpakkes i en VANSEnvelope. Konvolutten lægges i udbakken hos VANS leverandør. Der tjekkes efter svar, i indbakken hos VANS leverandør. Hvis der svar tjekkes der om det er en negativ eller positiv kvittering. Hvis der ikke er kommet noget svar, testes der på om der er noget timeout på forsendelsen. Ved timeout tjekkes om meddelelsen er blevet gensendt tre gange, hvis tilfældet så sendes meddelelsen igen i en ny kuvert. 4

8 Beskrivelse af forløb Forløb for VANS Figur 2.3. Flow for VANS Beskrivelse Start Læs fra afsender Valid Parter Send til modtager Der er modtaget en VANSEnvelope fra en kunde (afsender). Kuverten indlæses. Tjek om kuverten er gyldig. Hvis kuverten er gyldig, tjekkes at afsender er den samme som det der er registreret på kunden, og findes modtager. Hvis parterne er ok, afleveres kuverten i modtagers indbakke. Byg negativ kvittering Hvis kuverten ikke er gyldig, eller parterne ikke er findes / korrekte laves der en negativ VANS kvittering, som lægges i afsenders indbakke. 5

9 Beskrivelse af forløb Forløb for modtagersystemet Figur 2.4. Flow for modtager Beskrivelse Start Læs fra indbakke Type Gensendelse Gensend kvittering Håndtering Byg positiv kvittering Send til udbakke Byg negativ kvittering Der anmodes om at tjekke indbakke. VANSEnvelope hentes fra VANS leverandør. Er det en meddelelse eller kvittering. Er meddelelsen tidligere modtaget og kvitteret for. Find kvitteringstype fra første kvittering, og send den med det nye kuvert id på. Tjek om indholdet i kuverten er supporteret af systemet. Hvis meddelelsen kan håndteres, bygges en positiv kvittering. Kvitteringen lægges i udbakke hos VANS leverandør. Hvis meddelelsen ikke er supporteret, bygges en negativ kvittering. 6

10 Del B. Teknisk dokumentation

11 Kapitel 3. XML Facitliste Dataliste VANSEnvelope består af følgende objekter: VANSEnvelope SenderID ReceiverID EnvelopeIdentifier SentDateTime Message MetaInformation Identifier Processing Provider Service Document Format Name Version SizeInBytes Transport Type TransformMessage ServiceTag (op til 5 gange) Data Receipt NegativeVans Error Code Description OriginalEnvelopeIdentifier OriginalMessage (se VANSEnvelope/Message/MetaInformation) NegativeMessage Error (se VANSEnvelope/Receipt/NegativeVans/Error) OriginalEnvelopeIdentifier OriginalMessage (se VANSEnvelope/Message/MetaInformation) PositiveMessage OriginalEnvelopeIdentifier OriginalMessage (se VANSEnvelope/Message/MetaInformation) Tabel 3.1. Dataliste XML Element Type Beskrivelse Namespace: urn:oio:medcom:vans-envelope:1.0.4 VANSEnvelope VANSEnvelopeType SenderID an..18 Identifikation af afsender. ReceiverID an..18 Identifikation af modtager. EnvelopeIdentifier UUID Identifikation af kuverten. SentDateTime DateTid Tidspunkt for afsendelse. Message MessageType Meddelelsen. MetaInformation MetaInformationType Meta information omkring meddelelse. Identifier UUID Identifikation. 8

12 XML Facitliste Typeliste XML Element Type Beskrivelse Processing ProcessingType Angivelse af ønsket bearbejdning af meddelelse inden vidersendelse. Provider an..255 Navn på udbyder. Service an..255 Navnet på den service der skal udføres. Document DocumentType Dokument i meddelelse. Format Enum Format på data indholdet i meddelelse. Name an..255 Navn på dokument type. Version an..255 Version af dokumentet SizeInBytes n Størrelsen på meddelelsen i bytes. Transport TransportType Information vedr. transport af kuverten. Type Enum Angiver om transporten skal være reliable eller unreliable. Den er reliable som default. TransformMessage Bool Angiver om VANS må transformere meddelelsen inden modtagelsen. ServiceTag an..70 Mulighed for at sætte yderligere informationer omkring meddelelse, til brug for modtager eller VANS. Data Base64 Data som udgør selve meddelelsen. Receipt ReceiptType Kvitteringsmeddelelse. NegativeVans NegativeVansType Negativ kvittering fra VANS. NegativeMessage NegativeMessageType Negativ kvittering fra original modtager. PositiveMessage PositiveMessageType Positiv kvittering fra orignal modtager. Error ErrorType Indholder informationer omkring opstået fejl i leveringen af kuvert. Code n Eventuel fejl kode. Description an..512 Beskrivelse af fejl. OriginalEnvelopeIdentifier UUID UUID på den kuvert der kvitteres for. OriginalMessage MetaInformationType Meta information på den meddelelse der kvitteres Enum Angiver typen af identifikation på an..70 Nøgle til information. Tabel 3.2. Typeliste Element Antal Definition Namespace: urn:oio:medcom:vans-envelope:1.0.4 VANSEnvelopeType Grund type for alle kuverter. SenderID 1 Afsenders ID. ReceiverID 1 Modtagers ID. EnvelopeIdentifier 1 Kuvert ID. SentDateTime 1 Tidspunkt for afsendelse. Message 0..1 Meddelelsen, hvis det ikke er en kvitteringskuvert. Receipt 0..1 Kvittering, hvis det ikke er en meddelelseskuvert 1 Type af identifikation. Type for identifikation af parter på VANS-netværket. Selve værdien er en streng uden mellemrum. MessageType Indeholder meddelelse og information herom. MetaInformation 1 Indformtion omkring indholdet i meddelelsen. 9

13 XML Facitliste Element Antal Definition Data 1 Selve meddelelsen, som base64 enkodet data. MetaInformationType Indformtion omkring indholdet i meddelelsen. Identifier 1 Identifikation på meddelelsen. Processing 0..1 Mulig bearbejdning af meddelelse, inden levering hos modtager. Document 1 Information omkring det dokument der udgør meddelelsen. Transport 0..1 Information omkring service hos VANS og modtager. Processing Mulig bearbejdning af meddelelse, inden levering hos modtager. ProviderIdentifier 1 Identifikation af udbyder for bearbejdning. ServiceIdentifier 1 Identifikation på bearbejdnings service. Document Information omkring det dokument der udgør meddelelsen. Format 1 Data format som beskeden er i. Name 1 Navn på typen af besked. Version 0..1 Version af format på besked. SizeInBytes 1 Original størrelse på besked i bytes, før den base64 enkodes. TransportType Information omkring service hos VANS og modtager. Type 0..1 Typen af service, reliable eller unreliable. Default er reliable. TransformMessage 1 Boolsk angivelse af om VANS må behandle beskeden inden modtagelse. ServiceTag 0..5 Mulighed for at sætte yderligere informationer omkring meddelelse, til brug for modtager eller VANS. ServiceTagType Mulighed for at sætte yderligere informationer omkring meddelelse, til brug for modtager eller VANS. Indeholder en streng som 1 Navn til den værdi man vil tilknytte meddelelsen/kuverten. ReceiptType Kvittering på en tidligere kuvert. NegativeVans 0..1 En negativ VANS-kvittering. NegativeMessage 0..1 En negativ kvittering fra original modtager. PositiveMessage 0..1 Positiv kvittering fra modtager. NegativeVansType En negativ VANS-kvittering. Error 1 Angivelse af en fejlen. OriginalEnvelopeIdentifier 1 Identifikation af den originale kuvert. OriginalMessage 0..1 Information omkring den meddelelse der blev sendt. NegativeMessageType En negativ kvittering fra original modtager. Error 1 Angivelse af en fejlen. OriginalEnvelopeIdentifier 1 Identifikation af den originale kuvert. OriginalMessage 1 Information omkring den meddelelse der blev sendt. PositiveMessageType Positiv kvittering fra modtager. OriginalEnvelopeIdentifier 1 Identifikation af den originale kuvert. OriginalMessage 1 Information omkring den meddelelse der blev sendt. ErrorType Angivelse af en fejl i transporten. Code 0..1 Kode på fejl, hvis en sådan findes. Description 1 Beskrivelse af selve fejlen. Enumerationsliste Tabel 3.3. Enumerationsliste XML Element Værdi Beskrivelse Namespace: urn:oio:medcom:vans-envelope:1.0.4 Format XML XML dokument 10

14 XML Facitliste XML Element Værdi Beskrivelse Format EDIFACT Edifact dokument Format HL7 HL7 dokument, version skrives i Version elementet. Format Binary Binært dokument Format Other Andet format EndPointType EAN EAN identitet EndPointType CVR CVR identitet EndPointType VANS VANS specifikt identitet Type reliable Kvittering for modtagelse Type unreliable ingen Kvittering for modtagelse 11

15 Kapitel 4. Eksempler Meddelelses kuverter Eksempel 4.1. Komplet eksempel <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <VANSEnvelope xmlns="urn:oio:medcom:vans-envelope:1.0.4" xmlns:xsi=" xsi:schemalocation="urn:oio:medcom:vans-envelope: VANSEnvelope/VANSEnvelope.xsd"> <SenderID EndPointType="EAN"> </SenderID> <ReceiverID EndPointType="EAN"> </ReceiverID> <EnvelopeIdentifier>6060d470-6e28-11df-be2b c9a66</EnvelopeIdentifier> <SentDateTime> T12:17:43</SentDateTime> <Message> <MetaInformation> <Identifier>6f4eb2e0-6e28-11df-be2b c9a66</Identifier> <Processing> <ProviderIdentifier>ConvertOmatic</ProviderIdentifier> <ServiceIdentifier>text2pdf</ServiceIdentifier> </Processing> <Document> <Format>Other</Format> <Name>OPS:TEXT</Name> <Version>UTF8</Version> <SizeInBytes>11</SizeInBytes> </Document> <Transport> <Type>unreliable</Type> <TransformMessage>false</TransformMessage> <ServiceTag name="mcm:abstract">hello World</ServiceTag> <ServiceTag name="mcm:lang">en</servicetag> <ServiceTag name="mcm:mime">text/plain</servicetag> <ServiceTag name="mcm:timeout">1</servicetag> <ServiceTag name="mcm:times">1</servicetag> </Transport> </MetaInformation> <Data>SGVsbG8gV29ybGQ=</Data> </Message> </VANSEnvelope> Eksempel 4.2. Minimalt eksempel <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <VANSEnvelope xmlns="urn:oio:medcom:vans-envelope:1.0.4" xmlns:xsi=" xsi:schemalocation="urn:oio:medcom:vans-envelope: VANSEnvelope/VANSEnvelope.xsd"> <SenderID EndPointType="EAN"> </SenderID> <ReceiverID EndPointType="EAN"> </ReceiverID> <EnvelopeIdentifier>5dbb1360-6e29-11df-be2b c9a66</EnvelopeIdentifier> <SentDateTime> T12:17:43</SentDateTime> <Message> <MetaInformation> <Identifier>67ab0560-6e29-11df-be2b c9a66</Identifier> <Document> <Format>Other</Format> <Name>OPS:TXT</Name> <SizeInBytes>11</SizeInBytes> </Document> </MetaInformation> <Data>SGVsbG8gV29ybGQ=</Data> </Message> </VANSEnvelope> 12

16 Eksempler Komplet flow Meddelelse Denne meddelelse indeholder et JPEG billede på bytes, som desuden har dimensionerne 131x131 pixels. Billedet kan ses herunder. Figur 4.1. Indhold i meddelelse Eksempel 4.3. Meddelelses kuvert <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <VANSEnvelope xmlns="urn:oio:medcom:vans-envelope:1.0.4" xmlns:xsi=" xsi:schemalocation="urn:oio:medcom:vans-envelope: VANSEnvelope/VANSEnvelope.xsd"> <SenderID EndPointType="EAN"> </SenderID> <ReceiverID EndPointType="EAN"> </ReceiverID> <EnvelopeIdentifier>cb8cec50-327f-11df-9aae c9a66</EnvelopeIdentifier> <SentDateTime> T12:17:43</SentDateTime> <Message> <MetaInformation> <Identifier>bc1c08e4-be a c750</Identifier> <Document> <Format>Binary</Format> <Name>OPS:JPEG</Name> <SizeInBytes>4455</SizeInBytes> </Document> <Transport> <TransformMessage>false</TransformMessage> <ServiceTag name="mcm:abstract">lenna</servicetag> <ServiceTag name="mcm:times">1</servicetag> </Transport> </MetaInformation> <Data>/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAd Hx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3 Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCACDAIMDASIA AhEBAxEB/8QAGwAAAgIDAQAAAAAAAAAAAAAABAYABQIDBwH/xAA/EAACAQMCAwUFBgUDAgcAAAAB AgMABBEFIRIxQQYTUWFxIjKBkaEUI1JyscEVQmLR8AckQzSyJTNEU8Lh8f/EABoBAAMBAQEBAAAA AAAAAAAAAAIDBAUBAAb/xAAnEQACAgICAgICAgMBAAAAAAAAAQIRAyESMQRBIlETMnGBFCNhkf/a AAwDAQACEQMRAD8AuSC1S8bhtJEHhzr2aZbeMM2AWOBWF1k2sjHmVrIvZ9QltCfCdjv1NGWp50Bb scp36mjrxlzqyysqcdtvwwdq1d1rpb4eig46hps6c6mmbgxnebhnnw2o170ggqd64o0aigamdyel +pnq7xyqwbhhtlax86wbdajvbk5sidcj7b2ei7r/apxxormab3r1uhfxkrrs0iupcnh0o9xrqac6 XrE/7vbwq8SQkb86HIgWjLiKEFTgg5Bqx1q2/jeipdQDNzbZPCOviP3qqeUY2o3QNQ+y3vDIcRS7 HyPQ0na2hWSDrku0K6NxKDWjVL+HTrfjkIaRvcjzu3n6VaduoU7O3RuVAaK6JaGMfi6j03z8a5zP cs3mzz3dfph+qhgpkrsop8nyfrx5vxtbza9q7hk3sql0vsaapavkqst0zuqzhh6qm2da1w/n3q0m UZ+7jccuppgvDiyY/wBNJVp/1UPP3xvTnd/9C35aycsUqSLk+hItRs35jR9vQFs2eIdOI0dAwVSe e1uzprdomimtupdxrxhynlnjjzxl8jqxbw7c41ab82mn67fctlsi5dps4/z6ttbkbyeea0wwdgxa sqoluekytv3vuusn2p8ako8zthyqpbkmn3kg/m8pt/m0rfnqiwshvyysidgybhxni9p70rdp9agn Wxv7Au9uG++jP/EDyI8s/KmxHB945PTFbgysCjAFWGCrb5HnRJEcMsscrRy/SXD3o9KsdYuxp8H2 jfgbhf5vv1jrk0jtfflalw2v2pzfa2jce8o/ufhwqt7yy/g0vftqnj5ejvhku4ckwmbplejizlwg Qa8mmitoJJ524Yo14mNBdgdO1PUNOJmTurf/AIZJOcg8QPDz5eGaqv8AUQ3VnfRaRL7MYRZmZTtJ nopgmh415yg8ne5/ky609lfr2txmvxgub12krjghjp8aivh6+j60jbw8lzkerszhba6+vajjbhqd KeeymjNawLPOuJ5BnB/kXoPWrm4446JasFtexto1uhvbqdZyMusRwoPgKlOSsFAAGAKlRPNkvsOl 9CZbgd/H+YU43C509yfwUn2iZuY/UU53A/2D/kpGbtFj9CFa7Btupq00hBPqNrARtJOgPpnf6VVW 5yG/MatuzxH8esAxwDLj44OPrinz9nHqLM9WWT+JzyvzkkLZ6VttkaU4BwAPabGceVHdordBMyEn iuqcyzsafik8a2xhyc/i/wa+tbjdxr69aloyzywqiogpoorhxz+9withkupdi/znvas/ccz9emf8 +dak1wfaps7fijwkqzhi26y502oouuixjfexrin4cjprk863roc8thc42ugkmbtxzwyf5vlgn9l/ virzrlmbvrdz+6lgq8g+xx0pkd8/hvroeoq5imlcl9lvcpferdxkgyh2gfwho3lqa6bbxaq6iizh TkRsPYz5j+b47eRqwijWLAjwPPFe3d5aafF3t7cJEp5FjufQczQduxanKKcI+whXSPhXIQMcAdTi uu/6qxaxhasxiqrbwsczx4nlh/ufnvzrsv1pjesaw6xbjlzs7f8b8kdqxrll3cy6lqe91mpmtzmx Kg5wWOw/b4U/Atthxx8XbLTsppX268WeUZhgYFl/E3QV0QLwrjr1oDRLBbCxihAGUHtHxbrR5JpO afkrsthntvk84qljo2kktblmm/1cnkyzsw/jssp+/j/okd3h+wb8ldmw0vn9hpry+/8amp60zbl0 13

17 Eksempler ksai4kicoh8cdkunbact/mp60dbaybaqjny7gfxnjubg1vkuot0opd1xjcee9ujyqi95iwvphoap IVlLcrLDHaSuM6eGVwG9wMcgHw32+lKmrX8lxKeDaBZEAQnZuZHpsoPxrvj4m9ehLkoRCdR1eWdH EDeyG4cDY48/KqtpjbSzKXPE+3EdiU6Yxyzz26VpiykjCM8QXGfBsb/saauy+jC/lTULiNu5gBES 59nGThh8CMeHPqKubjihZK25PYT2a0NL+7+03akxIdkKnCEE4wDz6ehB8sPCui4WAYXOAB9fU0Fc XFtprvGzpGHUcK8go8+gorTmRikgdXVh7JU5HwqLNk5ysBY21fomsy3ltpM81lwLOi5ywzgdcDxp RsNQtJbee+1JmuVhXiZmHG2fIHx+QroU/cyWcyysqoUIJY4ArjNmQBrtijB0MRkXHLKsD/evY0pJ opgkla7nova5ca5ormvc2koe5t1oqv8auffvp5vn2uttpqank5wi8wpfjy/vvu68mfdyzzp77h2i g09gce1j943x5d5u+bwogjqgqkfqkogrwwrwhlxkv8dwtpmhvl8aisz2yhnurwzuz7wqv0khrz2w aih8a/rt8wp8ojh4k5jjowuic7zkx9a6cg/8oi/oopijvfn3qg26n94egy1aaxjbwtjneagrbwkn EZTguuOQTnknqfDpzoKx9kTTMoKIzHJbAGN6Cvg15fo0wD8RBKqDnBOMnJ6Z5H5DerMeH8nYvPl4 arp1g9murt2afyvkge64qpydq5hpr16mhdvq280ikgi5eysv4snjhzhwxwopxeiambjaipakesce nh05utfxsxwky3c6le0mhwmzwcamspxmr6hfv/gcpefyk7yjo1ljq2ow2ykqcatmry4l8/l9m11c +mgnaf8aydpvptfcmajaidcfpwh7c1xq2j7ndng1szfn7ctww8tfzor18lbgfujrr2hyviizsuzj JfakdubMeZNRZ5Nu/RRhx83/AABaXp2pXt1Iup6rLbq0bEkMM8Z5bfzb/TrV12YilguorWThVywD lrgm3jirhe54onvhfiqy2mvnvgchljk/okyny0pin8is7wpe3d/d9/olazgvu4rcctmnhkdcnw6u raazjtun73jd7evdnmtwmf2ro3aenptcwigzftnxptaku9o4xhustsj6go4p+kwmqetf60/srird rnui7zcd3cz8b1ndnt1wgakowdyhl0pi7k2tsa1mx/4ojsfbisv6a09sbcuqofilbuqfo9lyfai7 yhghuux6avg3e7lhgmsxwbtlp9klvei0alndn8tu0pqh8gyzqjslphxeippqmptr3cjmtuofztfc 0cUijS4vbdCcfeA7etdPUf7Jl8ErluiEyX0exPAeI/MV1RSDYk+KU3yl0i9P2c/LMLS9KgALxDA2 zk8vwgmmausjnhwvzw8la6ep5nw286mnenrwrcofzzinjwqgbynzpp0afbain2hpnzgzo5ldj6ks AM+PjWl46aRL5LVnusWivK14jcKOpYMBn70McD48qOttKZ/sOo6pKgt1IIgk5MF3Yt4KPoMCitOt 4xcqkuBh8KmMgPyBJ+O1DdudVFzfz2kThiDwylPdUDlGvkDuT1PpuOW+fFC4fqVmral/FtYhlRe7 tizqkeepdutnj8zz8uvm+kr3ceajomujrtuwy78qy/a5po0a+up3ziygqbph4qvrd4zsbq2rsaqq TitVppdxcXHFDMFjVgTlc8zQkiGZVKM6uPwsRmt8MLrGxdbgMykcffED5CpkUSVJ0wXtzqLQRTsW +9c92vrjGfkKSNNb7LdafNn3bhGPpkA/TNbe0N//ABDUCsLEwQghCTniJ5t8a0SKfsiN4DiHzBFW wjxil9kldul0h50szftcx82n5blm+a2/xnwlgso0cg467/pesjbgvjfj2c2kfahh3t+zkz7tdvu0 0xoFGKoOySiSe7b8PCP1pkxw+Zqea+exGSXox4alTiPlUr3JCaZwe2huNIvwbhCF2Geh3FdQhbjs Rw4AMe2aS7mddR7Ei/lUGaNgCR4hgKdLZQdLXziqny+02aGGXKP9nNtXZIbqCCJZOJy5HEd2zkA8 PQE8h4DPWtWmKiSMLglYbhDEp5cLBsj/ALTWrtFOZNeu5nIJDnHLY+HwP6VpmaRYLdpHctKhY5bc pkgfqz860seoomntuxpt5mmpdsqssxj3c5gcdlcny74pzpe1iyw0upmry8bkscdyrez4sevpy9fn Rml3QWRrlHyeMcQ5ZyefzP19KM7QW+bfUVERCxQpKrhc8TlxxfQsfi3jRzV7FRfFiswKyNtyNWGm QC4uljLtHj2gy8/OgpdpH5bjp41fWEDR3GnsV4WeN+L6H96mytKJbii3IZLBWixmaR8fix+wq5ii OoxvEZGiUrjjABqqiAVccqtbGThwBWe5FOVOtCTr3YnUtJge4tgL22Rcl4h7agdSv9s1Vko9pGow cxgcu12mhon651290fnn7q2fxzoftnrlvwqdzjawlaeaiofnvwpm56kqqluullk4muy5w4adgngp Shn1Ie5LGysTjYZo5ztk86HjtzeXcUES8UjtsKSmqthumMXYt0bT7iVclnnKttywBQfbDtd/Cs2m nhjr4j3tusy8w/tvuqx6boejmr7azjj+zia5hwl3kupcplnixp8auxponljnyfrygnsbfoj672hk Yu+sTKx3KoqgD0GKle8CdQM9cmpVnFfS/wDENqJ5oX3/AGD1CEbiNm38ORp5sTxaTER/7Q/Slrsw lvjooow26ydxksuoripk0nfr4/husfsk+w7f4ncl/wbowa2qrrnyscrxlhtz32oz2zkuyn7o4t1o 5JrZqEnfX8rpyGOH4AcqlvCZW7osFLPwjPoT+1aUekLl2FaSWhAuVV2WEZfgHMEY5dcYHz8qL1a+ Z7cyLOeEy/8AkOoZW5+2Afd8P/2gtLMlpcRyKxRsYYHkwzwsD44/etOvMTqMihVUqAvsnnz/AM+n Sjk9C0rkZ2Kfb72NVjVVX3uEYBppgVZ9UHD7tvHwk/1Hp8gKpdFgnig4baAiRxvLLsF9B1+lMemW y2kpdglmj4nc82y8yazc09mnhhsdiuapkilz8y3rsoymv6gkntutjpk1qy6dlyfy9rloo70dzpp/ AEUq3IOOXDkH6E0DYSkMKYYwlzbvFJgpIhRh4gjBpkGZWVcJ2c7i1azn5yd2fB9qsdKm+zXkd3GB KM8IAPPO1Kt3Z5aW1lX7yF2jb1BxVt2VuYNA068W5DyytIrwoBknHTPQZo8sfg6HJb0X/b6/EMVv afhxectlnmeljcyfgcoq2qepiaw1g7udw1oa+1bgutso5koiivi2p2d7qqck4wg8qldi4r32gpcy 8Qaa7t0kZXyWB3NSquRoi5LZyTmpVXEVY8f6WkmHVAeXCn/ypgsTjQyR0hb9KlSo/K/Y5h7l/Rya P2rh8/iP7UcFCxxFRglpifguBUqVqIWzK996F/5pHYsfHMa5+deQxpMLaaRQ0mMcXjsvPx51KlBl /VhYf3Qz2wHANqMj5ipUrGZro3xcq3LyqVK6DILttiMVf2JPCKlSjgZ3kiB2kURdqbwIMcThj5kq M1HjULI3CMquR5VKlHl9DfH6F4/eOwfcBhive07GNYI0PCmPdFSpVa7QqRstrWA28ZMSkkeFSpUp Em7ZXFKkf//Z</Data> </Message> </VANSEnvelope> Ukendt modtager Ifald VANS ikke kunne finde modtagerne til denne meddelelse ville kvitteringen se således ud. Eksempel 4.4. Negativ VANS kvittering <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <VANSEnvelope xmlns="urn:oio:medcom:vans-envelope:1.0.4" xmlns:xsi=" XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="urn:oio:medcom:vans-envelope: VANSEnvelope/VANSEnvelope.xsd"> <SenderID EndPointType="EAN"> </SenderID> <ReceiverID EndPointType="EAN"> </ReceiverID> <EnvelopeIdentifier>7bf a1a-44dc-9a0a-feb a</EnvelopeIdentifier> <SentDateTime> T12:17:57</SentDateTime> <Receipt> <NegativeVans> <Error> <Code>2000</Code> <Description>The recipient ' ' does not exist.</description> </Error> <OriginalEnvelopeIdentifier>cb8cec50-327f-11df-9aae c9a66</ OriginalEnvelopeIdentifier> </NegativeVans> </Receipt> 14

18 Eksempler </VANSEnvelope> Ukendt type Hvis modtagersystemet ikke kan håndtere meddelelser af typen JPEG kunne det sende følgende negative meddelelseskvittering. Eksempel 4.5. Negativ meddelelseskvittering <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <VANSEnvelope xmlns="urn:oio:medcom:vans-envelope:1.0.4" xmlns:xsi=" XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="urn:oio:medcom:vans-envelope: VANSEnvelope/VANSEnvelope.xsd"> <SenderID EndPointType="EAN"> </SenderID> <ReceiverID EndPointType="EAN"> </ReceiverID> <EnvelopeIdentifier>66f2b4b7-1cbd cf-2948c80618e4</EnvelopeIdentifier> <SentDateTime> T12:19:31</SentDateTime> <Receipt> <NegativeMessage> <Error> <Description>The recipient system does not handle 'JPEG' documents.</description> </Error> <OriginalEnvelopeIdentifier>cb8cec50-327f-11df-9aae c9a66</ OriginalEnvelopeIdentifier> <OriginalMessage> <Identifier>bc1c08e4-be a c750</Identifier> <Document> <Format>Binary</Format> <Name>OPS:JPEG</Name> <SizeInBytes>4455</SizeInBytes> </Document> <Transport> <TransformMessage>false</TransformMessage> <ServiceTag name="mcm:abstract">lenna</servicetag> <ServiceTag name="mcm:times">1</servicetag> </Transport> </OriginalMessage> </NegativeMessage> </Receipt> </VANSEnvelope> Modtaget korrekt Hvis modtagersystemet har modtaget meddelelsen korrekt og kan anvende den skal det kvittere positivt på følgende måde. Eksempel 4.6. Positiv meddelelseskvittering <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <VANSEnvelope xmlns="urn:oio:medcom:vans-envelope:1.0.4" xmlns:xsi=" XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="urn:oio:medcom:vans-envelope: VANSEnvelope/VANSEnvelope.xsd"> <SenderID EndPointType="EAN"> </SenderID> <ReceiverID EndPointType="EAN"> </ReceiverID> <EnvelopeIdentifier>38329bbc-23e0-47bc-b582-57ec46b282e5</EnvelopeIdentifier> <SentDateTime> T12:19:11</SentDateTime> <Receipt> <PositiveMessage> <OriginalEnvelopeIdentifier>cb8cec50-327f-11df-9aae c9a66</ OriginalEnvelopeIdentifier> <OriginalMessage> <Identifier>bc1c08e4-be a c750</Identifier> <Document> <Format>Binary</Format> <Name>OPS:JPEG</Name> <SizeInBytes>4455</SizeInBytes> </Document> <Transport> <TransformMessage>false</TransformMessage> <ServiceTag name="mcm:abstract">lenna</servicetag> 15

19 Eksempler <ServiceTag name="mcm:times">1</servicetag> </Transport> </OriginalMessage> </PositiveMessage> </Receipt> </VANSEnvelope> 16

Den Gode VANSEnvelope, Scenariebeskrivelser. MedCom

Den Gode VANSEnvelope, Scenariebeskrivelser. MedCom Den Gode VANSEnvelope, Scenariebeskrivelser MedCom Den Gode VANSEnvelope, Scenariebeskrivelser Jacob Glasdam, MedCom Ulrik Schønnemann, MedWare udgivelsesdato 19. november 2010 Revisionshistorie Revision

Læs mere

Vejledning og feltværdier

Vejledning og feltværdier Vejledning og feltværdier Den Gode VANSEnvelope - Bilag MedCom Vejledning og feltværdier: Den Gode VANSEnvelope - Bilag Jacob Glasdam, MedCom udgivelsesdato 10. marts 2011 Revisionshistorie Revision 1.1

Læs mere

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17 Format og schema beskrivelse SP-Envelope version 1.01 DataGruppen MultiMed - 2009-03-01 Side 1 af 17 Indhold Indhold... 2 Indledning..... 3 Envelope schema A.... 4 Envelope schema B...... 5 Envelope schema

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3.

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Februar 2011 Version 2.0 Træder i kraft den 1.3.2013 1.0 2.0 16-6-2010 24-6-2010 29-6-2010 DATE

Læs mere

Internt notat 202542 2

Internt notat 202542 2 Internt notat Arbejdspapir Systemdesign Dato: 6. september 2004 Sagsnr.: 5564 Dok.nr.: 202542 v2 Reference: PMO/PMO Beskrivelse af Eltra XML-struktur 1. Indhold Dette er beskrivelsen af den XML-struktur,

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 dk.hob.ei.general.plugin... 4 Metoder... 4 GetPrivateMail... 4 GetPrivateMailNext... 7 DeletePrivateMailEx...

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Fejlfinding i Transportlaget til Navision Stat 3.60 SP2

Fejlfinding i Transportlaget til Navision Stat 3.60 SP2 Fejlfinding i Transportlaget til Navision Stat 3.60 SP2 FEJLFINDING I TRANSPORTLAGET TIL NAVISION STAT 3.60 SP2 1 INDLEDNING 2 FORUDSÆTNING FOR AT FEJLFINDING GIVER MENING: 2 KAN IKKE SENDE 3 DOKUMENTET

Læs mere

Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder

Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder Indlæggelsesrapport XDIS6 Plejeforløbsplan XDIS Melding om færdigbehandling XDIS 9 Udskrivningsrapport XDIS 8 Negativ kvittering Negativ vans kvittering

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Indhold Baggrund... 1 Løsningsforslag 1: Omkuvertering i VANS... 2 Teknisk Beskrivelse... 2 Forudsætninger...

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Modernisering. Aaaaaa Aaaaaaa. MedCom 10. Koordineringsgruppemøde d. 11/ Michael Johansen, Standarder, test & certificering

Modernisering. Aaaaaa Aaaaaaa. MedCom 10. Koordineringsgruppemøde d. 11/ Michael Johansen, Standarder, test & certificering Modernisering Aaaaaa Aaaaaaa MedCom 10 Koordineringsgruppemøde d. 11/5-2017 Michael Johansen, Standarder, test & certificering mjo@medcom.dk Modernisering Standarder. Infrastruktur, inkl. kvitteringer.

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

1. pilotmøde hjemmeplejesygehus. MedCom7. Tirsdag d. 24. august 2010

1. pilotmøde hjemmeplejesygehus. MedCom7. Tirsdag d. 24. august 2010 1. pilotmøde hjemmeplejesygehus pilotgruppen MedCom7 Tirsdag d. 24. august 2010 Dagsorden 1. Velkomst, dagsorden, et MedCom projekt meddelelser og kommune statistik 2. Den enkelte region og kommune rapporter

Læs mere

Eksport af Henvisningshotel Data

Eksport af Henvisningshotel Data Eksport af Henvisningshotel Data Dokumentation i forbindelse med eventuelt leverandørskifte, i forbindelse med udbud af det eksisterende henvisningshotel. Eksport af Henvisningshotel Data Kort beskrivelse

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

NOVAX vejledning 2016

NOVAX vejledning 2016 Edifact-kommunikation... 2 Indbakke... 4 Godkendelse af indgående kommunikation... 4 Besvarelse af indgående kommunikation... 5 Udbakke... 6 Godkendelse af udgående kommunikation... 6 Ikoner i Udbakke

Læs mere

Flettebreve og Doc2mail

Flettebreve og Doc2mail Flettebreve og Doc2mail Denne vejledning beskriver hvordan du kan sende flettebreve via Doc2mail. I vejledningen er der vedlagt en række skabeloner du kan benytte til dette. Vejledningen er rettet mod

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN Mødeleder: LHF 10.00 10.30 11.00 Incl. P-journal 12.30 frokost 13.15 14.00 14.20 14.40 LHF: 5 min., IJO og DSL hver 10 min., 20 min. til diskussion LHF HBJ EDI fejlsituationer Der er hele tiden eksempler

Læs mere

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR Integrationsform (Serviceplatform [SP]) Gennemstilling Omstilling/redirect Orkestrering Replica/cache Transformation SFTP simpel SFTP med service kvittering

Læs mere

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail 1 Indhold 1.0 Digital Post via Outlook...3 2.0 Digital Post fra SBSYS...5 2.1 Skal du sende ét eller flere dokumenter fra en sag:...5 2.2 Skal du oprette

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 19. februar 2016 Side 1 Beskrivelse af MQ opsætning ved opkobling til KMD Nemkonto 1. Formål

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0,

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0, Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 1.0, 20.02.2017 Indholdsfortegnelse 1. Versionsoversigt...

Læs mere

Referat fra workshop hjemmepleje-sygehusstandarder

Referat fra workshop hjemmepleje-sygehusstandarder Dato: 11.10.2010 Vor ref.: kku Referat fra workshop hjemmepleje-sygehusstandarder Dato: 11. oktober 2010 fra kl. 10:00 16:30 Sted: Deltagere: Radisson Blue H.C. Andersens Hotel, Odense Alice Kristensen,

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 November 2008. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder Indhold Baggrund... 1 Indhold i løsningen... 1 Kobling af meddelelser i samme forløb... 1 Teknisk anvendelse i EPJ/PAS og EOJ

Læs mere

XDIS EPJ. Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version

XDIS EPJ. Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version XDIS EPJ Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version 1.0.3 01.09.2015 Testprotokollen omfatter/anvender følgende standarder: Standard Navn Version Type EDI Indlæggelsesadvis

Læs mere

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX FNUX Testprotokol Version 2.3 for Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX Lægesystem udgave 11.06.2013 Styring af dokumentversion Version Forfatter Dato Beskrivelse 0.1 JAG 24-08-2012 Udkast 1.0 GHE 10-09-2012

Læs mere

Projekt Tilbagesvar. Leverandørmøde 10/3-2015

Projekt Tilbagesvar. Leverandørmøde 10/3-2015 Projekt Tilbagesvar Leverandørmøde 10/3-2015 Status på modtagelse og svar Modtagelse på laboratorium Rekvisition 10 Prøve 11 Prøve 12 Prøve 13 Modtager rekvisition og prøvemateriale (NPN) Rekvirents rekvisitionsnummer

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Referat fra 14. kommuneleverandørmøde

Referat fra 14. kommuneleverandørmøde Referat fra 14. kommuneleverandørmøde Dato: 29.01.15 Vor ref.: JEJ Dato: Onsdag den 14. januar 2015 Sted: Deltagere: MedCom, Odense Frank Bille, Avaleo Kim Bjørn Hansen, CGI Henrik Jensen, CSC Scandihealth

Læs mere

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring 1.0 19-06-2014 Final version ifm. idriftsættelse 1.1 29-06-2015

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

1. Tilmelding... 3. 2. Medarbejderens adgang til e-boks... 4. 3. Lønsedler der ikke leveres til e-boks... 5

1. Tilmelding... 3. 2. Medarbejderens adgang til e-boks... 4. 3. Lønsedler der ikke leveres til e-boks... 5 E-BOKS Vejledning til e-boks i LønService Den 12. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilmelding... 3 1.1. Begrænsning på fremtidig lønkørsler... 4 2. Medarbejderens adgang til e-boks... 4 2.1. Medarbejdere

Læs mere

PHMR En dansk HL7 standard & Et meddelelseshotel bl.a. som overgang til HL7. Michael Due Madsen, MDM@Medcom.dk og Jens Rahbek Nørgaard, JRN@medcom.

PHMR En dansk HL7 standard & Et meddelelseshotel bl.a. som overgang til HL7. Michael Due Madsen, MDM@Medcom.dk og Jens Rahbek Nørgaard, JRN@medcom. PHMR En dansk HL7 standard & Et meddelelseshotel bl.a. som overgang til HL7 Michael Due Madsen, MDM@Medcom.dk og Jens Rahbek Nørgaard, JRN@medcom.dk PHMR En dansk HL7 standard HL7 (Health Level Seven):

Læs mere

IP version 6. Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0.

IP version 6. Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0. IP version 6 Kapitel 3: IPv6 in Depth Baseret på bogen: Cisco Self-study: Implementing Cisco IPv6 Networks Henrik Thomsen V1.0 Indhold ICMPv6 Neighbor Discovery Protocol Stateless Autoconfiguration 1 ICMPv6

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Integration af online tilbud

Integration af online tilbud Brugervejledning til udviklere Integration af online tilbud Version 2015-05-15 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Aaaaaa Aaaaaaa. Modernisering. Standarder, Infrastruktur, Governance. Michael Johansen, Standarder, test & certificering

Aaaaaa Aaaaaaa. Modernisering. Standarder, Infrastruktur, Governance. Michael Johansen, Standarder, test & certificering Aaaaaa Aaaaaaa Modernisering Standarder, Infrastruktur, Governance Michael Johansen, Standarder, test & certificering mjo@medcom.dk Modernisering Standarder. Infrastruktur, inkl. kvitteringer. Processer

Læs mere

Udbud af diabetesprodukter 2011

Udbud af diabetesprodukter 2011 Udbud af diabetesprodukter 2011 Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/28403967.aspx Tender type Tender Publish date 5/12/2011 3:09 PM Bid due date 5/26/2011 12:00 PM Document due date 5/26/2011

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

Vejledning til Fordelingskomponenten

Vejledning til Fordelingskomponenten Vejledning til Fordelingskomponenten Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 1.0 Revisionshistorik Revision Dato 0.1 01.02.2016 1.0 14.03.2016 1.0.1 27.05.2016

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed APOS2 REST API Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Digital eksamen for studerende

Digital eksamen for studerende Digital eksamen for studerende Indhold Digital eksamen for studerende... 1 Information om eksamen... 1 Eksamenen er i gang... 3 Udfyldelse af besvarelsesinformationer... 4 Upload besvarelse... 5 Sådan

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V1248-10 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Skaderegistrering ny kontaktårsagskode...3

Læs mere

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder XDIS.. Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder 16.04.2012 XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission) VersionCode XD1631C TypeCode XDIS16 XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan) VersionCode

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P14-3 Journalnotat og dokument til/fra Fordelingskomponenten

Løsningsbeskrivelse til P14-3 Journalnotat og dokument til/fra Fordelingskomponenten Løsningsbeskrivelse til P14-3 Journalnotat og dokument til/fra Fordelingskomponenten Side 1 af 63 Versionsoversigt Version Dato Oprettet af 8.0 14.06.2017 CVS/HVJ Indhold 1. Projektets rammer... 4 1.1

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Dynamictemplate er navnet på Guldborgsund Kommunes nye skabelonsystem. Dynamictemplate er en ny måde at arbejde med skabeloner og standardtekst på. Din

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1

Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1 Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode LÆ Service ver. 1.0 2 Den Gode LÆ Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Serviceudbyders Ansvar... 6 Tilgængelighed... 6 Funktionalitet... 7

Læs mere

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy

Forsikring & Pension WebEDI server. Udvekslingsguide Pgf. 41. CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Forsikring & Pension WebEDI server Pgf. 41 CSC Danmark A/S SMB Network Consultancy Dokumentoplysninger Titel: Projekt:, Pgf. 41 F&P WebEDI server Forfatter: Jan Søgaard CSC Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Udbud af 9 biler til hjemmeplejen

Udbud af 9 biler til hjemmeplejen Udbud af 9 biler til hjemmeplejen Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/30826886.aspx Tender type Tender Payment condition Cash on delivery Publish date 12/2/2011 12:51 PM Bid due date 1/5/2012

Læs mere