Boligpakke Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand"

Transkript

1 Juni 2009 På toppen i Stilledal side 10 Modelprojekt 1:1 side 12

2 Boligpakke 2009 Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Vi har ventet meget længe på, at regeringen skulle komme med et udspil, der ville sikre, at der igen kan bygges almene boliger. Vi har også ønsket en forenkling af de meget omfattende regler for almene boliger samt bedre vilkår for samarbejde og dialog med kommunerne. I de sene timer på Folketingets sidste mødedag før sommerferien blev der med snævert flertal vedtaget en boligpakke, som får stor betydning for alle, der bor eller beskæftiger sig med den almene boligsektor. Det er ingen hemmelighed, at nybyggeriet har haft store vanskeligheder i de senere år. Stigende priser på byggegrunde, materialer og håndværkerudgifter har medført høje huslejer i de nye afdelinger, det er lykkedes at opføre. Trods stor interesse fra boligsøgende har prisen betydet, at det har været svært at leje boligerne ud. Flere boligorganisationer har måttet opgive byggerier, der var givet kommunalt tilsagn til. Derfor er det godt, at der nu er vedtaget en finansieringsmodel, som giver en billigere starthusleje i nybyggeriet. Det er også godt, at det er lykkedes at få en overgangsordning, så boligafdelinger opført indenfor de seneste år også kan nyde godt af det. Blot ærgerligt, at det først får virkning fra. 1. januar Det vil betyde betragtelige lejetab i 2009, som boligorganisationerne skal dække. Vi har længe arbejdet for, at man skulle have et langsigtet perspektiv for bygge- og driftsomkostninger. Besparelser ved opførelsen af et byggeri medfører tit merudgifter til vedligeholdelse, når boligerne er i drift. Derfor er det også godt, at maksimumbeløbet for prisen på nybyggeri er blevet hævet. Der er fra forskellige sider udtrykt tvivl om, hvorvidt boligpakken vil have nogen større effekt på igangsætningen af nye almene boliger, da kommunerne generelt er hårdt trængt økonomisk. Ikke engang ministeren tør garantere, at statens forventninger om fire-fem tusinde nye boliger vil blive opfyldt. Og selv om det skulle lykkes, så vil nybyggeriet kun udgøre 1 % af det samlede almene byggeri. Derfor er det ikke godt, at Folketinget samme dag vedtager en skattepakke, der påfører alle beboere i almene boliger nye omkostninger. Moms på ejendomsadministration foruden skattepakkens stigende grønne afgifter vil betyde stigning i huslejen. Samtidig mangler pakken økonomiske initiativer til at imødegå de massive opgaver, som skal løses i den eksisterende boligmasse. Almene boliger fremstår i almindelighed som vel vedligeholdte, men det rykker ikke ved den kendsgerning, at mange boligafdelinger er fra en tid, hvor man havde en anden opfattelse af, hvad der var en god social bolig. Et stort antal boliger er på 1-2 værelser. Mange har gennem årene gennemgået en renovering af klimaskærm og varmeinstallationer, men små toiletrum er både dyre og svære at ombygge til funktionelle badeværelser. Smalle køkkener med ringe arbejdsforhold er ikke attraktive. Dertil kommer, at der vil blive et enormt behov for udskiftning af kloakker og dermed også omkostninger til fortove og veje. Alt dette kan ikke løses gennem almindelig forhøjelse af vedligeholdelseskontoen og stigende husleje. Flere og flere af de mindre velstillede beboere rammer loftet i boligstøtten, og det betyder, at enhver stigning får 100 % virkning for dem. Der er allerede nu et stigende antal, som ikke kan klare den husleje, der betales i dag. Landsbyggefonden har ikke tilstrækkelige midler, da der gennem lovgivning er pålagt denne fond ekstraordinære forpligtelser, som har betydet, at der er disponeret over midler, der endnu ikke er indbetalt fra boligorganisationerne. Staten lader med andre ord Landsbyggefonden låne penge for at kunne betale udgifter, som tidligere var statens, men som den har fritaget sig selv for. Der er brug for nye finansieringsmuligheder for nødvendige større moderniseringer af den eksisterende boligmasse. Der er brug for en revision af lovgivningen om individuel boligstøtte. Bl.a. bør man reducere eller helt fjerne den såkaldte bagatelgrænse, som betyder, at en boligtager kan miste op til 240 kr. om måneden. Det er især enlige, der har fået beskåret boligstøtten. Ældreboliger opført i 80 erne og 90 erne er tilsyneladende blevet en parentes i det samlede byggeri. Nu bygger man plejeboliger med tilknyttet døgnpleje. Den oprindelige idé med ældreboliger var, at de var tiltænkt ældre eller handicappede, som havde et vist behov for hjælp, men i øvrigt kunne klare sig længst muligt i eget hjem. Behovet for boliger til stærkt plejekrævende har medført, at det i høj grad er de svageste, som får tildelt boligerne, også i afdelinger, hvor kommunen har nedlagt eksisterende servicecentre, så hjemmehjælpere og hjemmeplejere må komme udefra. Der er stor flyttefrekvens. De mange flyttesager kræver ekstra personaleindsats. Huslejen er høj, kapitaludgifter og ejendomsskat udgør ca. 60 % af de samlede udgifter. Trods behovet for gode boliger til ældre står der tomme lejligheder. Her burde man både se på, om der er mulighed for økonomiske lettelser (skattefritagelse som for ungdomsboliger) og tage en vurdering af visitationspraksis. Boligpakken indeholder både skidt og kanel og smørklatten mangler helt. Så man må håbe, at Folketinget vil tage skeen i den anden hånd efter sommerferien. Der er hårdt brug for at lave en helt ny og bedre portion grød. 2 SAB-bladet juni 2009

3 Tema: Ældreboliger Fakta om boliger for ældre Ældreboliger Ældreboliger er for ældre og handicappede, som ikke længere kan klare sig i en almindelig bolig. Ældreboliger er 1- og 2-værelses lejligheder, der er indrettet, så de egner sig til ældre og handicappede. Der er elevator og mulighed for kaldeanlæg i alle boliger. Københavns Kommune har ca almene ældreboliger fordelt over hele byen. Plejeboliger Plejeboliger er for ældre og handicappede, som ikke kan få deres behov for pleje tilgodeset i en almindelig bolig eller ældrebolig. Plejeboligerne ligger i plejehjem eller nye plejeboligbebyggelser. Der er tilknyttet fast personale. Københavns Kommune har plejeboliger. Hvordan søger man en ældre- eller plejebolig? Kontakt dit lokale Pensions- og omsorgskontor. En medarbejder besøger dig og taler med dig om dine behov og ønsker. I udfylder et ansøgningsskema, som behandles af kommunen. Ledige boliger tilbydes de ansøgere på ventelisten, der har størst behov for en bolig vurderet ud fra fastsatte regler. Der er frit boligvalg for ældre i Danmark, dvs. at du selv bestemmer, hvor i kommunen du ønsker at bo, eller om du ønsker at flytte til en anden kommune. SAB har boliger for ældre Samvirkende Boligselskaber står for driften af ældre- og plejeboliger. Selvom du er beboer i en SAB-bolig, har du ikke fortrinsret til disse boliger. Alle ældre- og plejeboliger fordeles af Københavns Kommune (se ovenfor). Det sker dog, at kommunen ikke kan bruge en ældrebolig (på grund af adgangsproblemer eller lignende). I disse tilfælde er der en aftale om, at KAB forsøger at udleje boligen til en person over 60 år. Det er muligt at komme på venteliste til en sådan bolig, og det er gratis. Kilder: samt Beboerserviceområdet i KAB Ældreboligerne i Livornoparken har små terrasser i forbindelse med boligen. Foto: Thomas Brolyng Steen. SAB-bladet juni

4 Champagne-fest for Bispebjerghjemmet Beboere og gæster strømmer til og fylder Caféen på Bispebjerghjemmet den 11. maj Det er dagen, hvor de nye plejeboliger og servicecenter skal indvies Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, Klædt i pink og strålende smil byder for stander, Lis Sønderby, gæster og beboere velkommen til indvielsesfest for Bispebjerghjemmet. Plejehjemmet blev bygget i 1970, men en totalrenovering har i løbet af de sidste to år forvandlet huset til et moderne plejecenter. Forstanderen kalder i sin indvielsestale det nye hus for venligt og imødekommende : - Her er skabt de perfekte rammer for et godt og værdigt liv for beboerne. Og her i denne dejlige café vil vi skabe en masse liv både for beboerne og pensionisterne i lokalområdet, sagde hun og udbragte en skål for huset. En mærkesag Plejecentret drives af en selvejende institution, mens driften af boligerne blev overdraget til Samvirkende Boligselskaber i forbindelse med renoveringen. Ritta Fischer Jensen, formand for Samvirkende Boligselskaber, ønsker tillykke specielt til de medarbejdere og bebo- ere, der har taget huset i brug og nu skal dele dagene med hinanden: - Det er en stor glæde for os, at Samvirkende Boligselskaber blev valgt til at overtage bygningerne og gennemføre denne store renovering. Gode boliger til ældre er en mærkesag for SAB. Liv frem for ro Mogens Lønborg, sundheds- og omsorgsborgmester (K), roser også renoveringen af huset: - Vores ældste medborgere skal bo godt. Det har de fortjent. De har slidt og slæbt hele livet. I dag indvier vi et ombygget plejehjem, der er helt i top. Han fortæller også, at han blev overrasket, da han hørte, hvilke boliger i bebyggelsen der er mest populære blandt beboerne. - Jeg troede, at det måtte være mest attraktivt at have udsigt over den skønne park (Lersøparken, red.). Men nej. Beboerne vil helst bo ud til Tagensvej og følge med i livet på gaden. Og det er da dejligt, at det stadig er livet, der tiltrækker, siger han. Store badeværelser er alfa omega Ombygningen har reduceret antallet af boliger fra 108 til 90, og der er bl.a. lagt vægt på, at hver bolig skal have et stort badeværelse. Det sætter medarbejderne pris på: - Det er alfa omega i vores arbejde at have god arbejdsplads på badeværelserne, så vi f.eks. kan være to om at hjælpe en beboer, forklarer Henriette Nimb, der er teamleder blandt social- og sundhedsassistenterne. Henriette har arbejdet 15 år på Fælledgården, et plejecenter på Østerbro, der nu står overfor renovering. Også hovedparten af beboerne kommer fra Fælledgården. - Sammenlignet med Fælledgården er boligerne større her, og udover badeværelserne er det også dejligt, at her ikke er hverken dørtrin eller niveauforskelle. Og så er alt her jo bare nyt og lækkert. Desværre blev loftliftene sparet væk, men det må jo komme efterhånden, siger hun. Der er 90 faste faguddannede medarbejdere på Bispebjerghjemmet, og engagementet er højt: Under renoveringen af Bispebjerghjemmet dukkede den gamle grundsten op. Det blev derfor besluttet, at der skulle indmures en ny grundsten efter ombygningen. Et grundstensdokument blev sammen med årets mønter lagt i et blyrør. Her er smeden i gang med at forsegle grundstenen. Foto: Annette Sadolin. - Her er en god ånd. Lederne har formået at samle os i nogle teams, der bare fungerer, og så er det jo fedt at være med til at starte noget nyt op, siger Henriette. 4 SAB-bladet juni 2009

5 Fra vaskeri til fælleslokale Tema: Ældreboliger En bolig i Grøndals Ældreboliger er indrettet som fælleslokale for beboerne og kontor for en social vicevært. Før blev afdelingens vaskeri brugt til f.eks. det årlige afdelingsmøde Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, Fællesskabet i Grøndals Ældreboliger har ikke haft de bedste betingelser for at blomstre. Hidtil har vaskeriet været det eneste mulige mødested for beboerne i den lille Vanløse-afdeling med 20 lejemål. Det var også her, afdelingsmøderne blev holdt. - Det var ganske besværligt, for vi skulle selv have stole med til møderne. Af samme grund var der heller ikke ret mange, der deltog, forklarer Hjørdis på 71 år, der mindes de noget specielle møder. Bestyrelsen skulle også huske at reservere vasketiderne, så der ikke pludselig stod en beboer med sit vasketøj midt i mødet. Et sted at mødes Et fælleslokale har selvsagt stået højt på beboernes ønskeliste, og humøret var højt, da de i marts 2009 kunne indvie det nyindrettede fælleslokale. Lokalet er indrettet i en 2-rums bolig, der også skal fungere som kontor for en nyansat social vicevært, Marianne Borch Madsen. Endelig har beboerne i den lille boligafdeling fået et sted at mødes og plads til at udvikle fællesskabet. Fællesspisning Allerede kort efter indvielsen blev beboerne enige om at mødes til fællesspisning en gang om måneden i det nye beboerlokale. En tradition der er blevet til på initiativ af den sociale vicevært, som er i boligafdelingen hver onsdag og bl.a. vil sætte fælles aktiviteter i gang. Denne onsdag er der dækket op til det store danske frokostbord med sild, lune retter og pålæg, osteanretning og kaffe. Den sociale vicevært har sørget for indkøb, men beboerne har deltaget i planlægningen og hjælper også til. Vaskeriet var boligafdelingens eneste mødested, før beboerlokalet blev etableret. Her er flere afdelingsmøder blevet holdt. Fra venstre: Jytte og Hjørdis. Beboerne i Grøndals Ældreboliger mødes til fællesspisning i det nye beboerlokale. Fra venstre: Edel, Simone, Marianne (social vicevært) og Jytte. Fotos: Annette Sadolin. - Før kendte vi ikke hinanden. Nu kender jeg alle mine naboer, og jeg kan lide dem. Marianne (den sociale vicevært, red.) har en god evne til at komme ind på folk, og hun har formået at samle os, siger Hjørdis. Der bliver nikket rundt om bordet. Beboerlokalet er hurtigt blevet et naturligt samlingssted, og der er ingen tvivl om, at flere fælles aktiviteter vil følge. Fælleslokalet i Grøndals Ældreboliger er etableret som et led i et 3-årigt forsøg med en social vicevært i Grøndals Ældreboliger og Livornoparken. Læs mere i artiklen En social vicevært rykker ind her i bladet. SAB-bladet juni

6 En social vicevært rykker ind Marianne Borch Madsen er ansat til at skabe sammenhold og tryghed blandt beboerne i Grøndals Ældreboliger og Livornoparken Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, En del af beboerne var temmelig skeptiske, da de hørte, at SAB havde planer om at ansætte en social vicevært i Grøndals Ældreboliger og Livornoparken. Ja, nogle af beboerne troede faktisk, at hun skulle bo i boligafdelingen. Det skulle hun nu ikke, og i dag er skepsis vendt til begejstring: - Inden jeg har låst døren til lokalerne i Grøndals Ældreboliger op, vinker den første beboer godmorgen fra sit vindue. Og i løbet af dagen kigger mange beboere forbi. I dag tror jeg faktisk, at nogle af beboerne godt kunne ønske sig, at jeg boede her, siger Marianne Borch Madsen med et varmt smil. Uden stol eller kaffekop Hun blev ansat som social vicevært den 1. februar 2009, og lige siden har der været tryk på. Hun deler sin tid mellem Grøndals Ældreboliger i Vanløse og Livornoparken på Amager, og begge steder har hun stået for at indrette en bolig til kombineret kontor og beboerlokale. Lokalerne i Grøndals Ældreboliger blev indviet i marts. Nu er turen kommet til Livornoparken. - Her var ingenting. Ikke en stol eller en kaffekop. Det er kommet bag på mig, hvor tidskrævende det er at indrette et kontor samtidig med, at jeg også skal definere jobbet, siger Marianne og favner med en armbevægelse lokalet i Livornoparken. Nu er hyggen ved at flytte ind. Der står kaffekopper på bordet og planter i vindueskarmen, og i baggrunden går hendes mand, Per, og samler borde sammen med Poul, en frivillig beboer. Fællesspisning og påskefrokost Marianne er 54 år og uddannet socialpædagog. Hun har tidligere arbejdet med vanskelige unge, men har nu fået lyst til at omgive sig med en helt anden type mennesker. Hendes opgave som social vicevært er bl.a. at skabe sammenhold og tryghed blandt beboerne. - Det bedste ved mit job er at lære alle de dejlige mennesker at kende, som bor i de to boligafdelinger. Deres ressourcer, humor og varme. Det er et meget livsbekræftende job, siger Marianne Borch Madsen. Fotos: Annette Sadolin. 6 SAB-bladet juni 2009

7 Tema: Ældreboliger Fællesspisning i Grøndals Ældreboliger. - Grøndals Ældreboliger er en lille boligafdeling med 20 boliger. Nogle af beboerne kender selvfølgelig hinanden, men der er ikke tradition for at mødes til fælles aktiviteter. Jeg kan hjælpe med at skabe større livskvalitet. Som en begyndelse har vi nu fællesspisning en gang om måneden og har også holdt en påskefrokost, fortæller hun. Rollator-tyveri og sygdoms-snak Marianne hjælper også med helt praktiske ting som f.eks. den dag, en beboer fik stjålet sin rollator: - Det er svært at håndtere at ringe til politi og forsikring, specielt når man ikke hører så godt. Så kan panikken hurtigt melde sig, forklarer hun. Andre opgaver i den første tid har været at skifte batterierne ud til fjernbetjeningen til et TV og skrive en anke til kommunen over afslag på en elscooter. Og så er der den personlige kontakt og samtale: - Mange har brug for at tale om ting, der bekymrer dem. Sygdom, angst eller sorg. Det er en stor del af opgaven, siger den sociale vicevært. Et mini-samfund Generelt oplever Marianne, at beboerne i begge boligafdelinger har stor omsorg for hinanden og ser det som et godt fundament at bygge på. - De fungerer faktisk som et lille minisamfund med mange forskellige personligheder. De holder øje med hinanden og er hurtige til at se, hvis noget ikke er, som det plejer at være. De kommer og fortæller mig, hvis de er bekymrede for en anden beboer. Finde fælles interesser I den kommende tid vil Marianne invitere sig selv på besøg hos alle beboerne i de to boligafdelinger. Formålet er at få en snak om interesser og drømme, som vil give hende mulighed for at koordinere og sætte aktiviteter i gang blandt beboerne. - En dame på omkring 90 år er f.eks. i gang med at læse Stig Larssons trilogi, Hvad laver en social vicevært? og jeg tænker, at der måske er basis for at etablere en læsegruppe, men det vil mine besøg hos beboerne vise, forklarer hun. En beboer, Grethe, banker på og har medbragt pandekager. De to handymen tager en pause, og Marianne skænker kaffe i kopperne. Døren står åben, og solen skinner ind på Ikea-pakkerne på gulvet. Snart er også lokalerne i Livornoparken klar, så den sociale vicevært kan flytte ind. En social vicevært udfylder tomrummet, hvor både hjemmeplejen og viceværten må melde pas. Det er helt praktiske ting som f.eks. at kontakte offentlige myndigheder og hjælpe med at hænge gardiner op efter vask. Det er samtaler om glæder og bekymringer. Og det er koordinering af aktiviteter, der skaber sammenhold og tryghed blandt beboerne. Ansættelse af en social vicevært i Grøndals Ældreboliger og Livornoparken er et 3-årigt forsøg, der finansieres af Landsbyggefonden, Samvirkende Boligselskaber og boligafdelingerne, mens Københavns Kommune støtter projektet med penge til aktiviteter og indretning af lokaler. På sigt er det tanken, at boligafdelingerne selv skal betale hele lønudgiften. SAB-bladet juni

8 Hvorfor er ældreboligerne så dyre? Af forretningsfører Anne Mette F. Svendsen, I den lejlighed, jeg flyttede fra, betalte jeg kun kr. om måneden, og nu skal jeg til at betale næsten det dobbelte. Hvorfor skal det være så dyrt? Det er et spørgsmål, man ofte hører stillet på budgetmøderne i ældreboligafdelingerne. Det kan synes urimeligt, at folkepensionister skal betale de dyreste huslejer - og det er et faktum, at huslejen i ældreboligafdelingerne er blandt de højeste i SAB. Tre grunde Der er mindst tre grunde til, at SAB s ældreboliger er dyrere end andre boliger i SAB. Eksempler på huslejer i SAB for budgetåret 2009/2010 Familieboliger Stefansgård Wittenberghus Årlig husleje pr. m² 604 kr. 631 kr. Månedlig husleje for 50 m² bolig kr kr. Ældreboliger Grøndals Ældreboliger Voldboligerne Årlig husleje pr. m² kr kr. Månedlig husleje for 50 m² bolig kr kr. Figuren viser, at huslejen i ældreboligerne er væsentlig højere end i familieboligerne. Det skal dog nævnes, at de ældre familieboligafdelinger står overfor omfattende renoveringer i de kommende år. Udgifter fra afdelingernes opførelse Den første grund er ældreboligernes store nettokapitaludgifter. Alle SAB s fem ældreboligafdelinger er enten ombygget til ældreboliger eller nyopført i 1990 erne. Netop den periode var en højrente periode, hvor lånefinansieringen var meget ugunstig. Det betyder, at afdelingerne fortsat betaler renter af nogle meget dyre lån. Man ser det mest tydeligt, når man ser på de såkaldte lagkagebudgetter, der er optrykt på forsiden af de budgetter, der sendes ud til alle beboere inden forårets afdelingsmøde. Lagkagebudgetterne viser fordelingen mellem de største udgiftsposter i budgettet. Her kan man se, at den blå del af lagkagen, som viser nettokapitaludgifterne, udgør en tredjedel eller mere af budgettet i ældreboligafdelingerne, mens det i en typisk SAB-afdeling fra 40 erne eller 60 erne kun udgør en tyvendedel eller mindre. For f.eks. Grøndals Ældreboliger gør det sig desuden gældende, at det er en forholdsvis lille afdeling, der er lidt dyrere at opføre og drive, fordi der er færre lejemål til at betale grundomkostningerne. Krav om handicap-venlighed Den anden grund til, at ældreboligerne er dyrere at bygge end andre boliger, har at gøre med de krav, der stilles til ældreboliger om tilgængelighed eller handicap-venlighed. I langt de fleste opgange er der installeret elevator. En elevator er både med til at fordyre et byggeri, når det opføres, men koster også ekstra i resten af en ejendoms levetid, fordi der hvert år skal afsættes penge til driften af en elevator. Den bruger strøm, skal have jævnlige eftersyn og skal af og til repareres. Der stilles også krav til indretning af badeværelserne i ældreboligerne. Et handicapvenligt badeværelse skal være ca. 6 m² stort, for at en kørestol skal kunne vende og for at give plads til, at en hjælper kan assistere med badning. Badeværelset skal også være indrettet, så der er plads til hjælpemidler og mulighed for at sætte støttegelændere og håndtag op. Endelig skal en ældrebolig være forsynet med et nødkaldeanlæg, så beboeren eller andre hurtigt kan tilkalde hjælp fra en alarmcentral. Flere ejendomsfunktionærer Den tredje grund er, at bemandingen af ejendomskontoret i en ældreboligafdeling altid er lidt højere end i almindelige boligafdelinger. Det skyldes især, at der er mange flere ind- og fraflytninger i løbet af et år. Hver gang en beboer flytter eller dør, skal ejendomskontoret syne lejligheden, eventuelt fremvise den for nye indflyttere og bestille håndværkere og sætte arbejder i gang. Endelig er der også en erfaring for, at beboerne i ældreboligafdelingerne trækker lidt mere på ejendomskontoret med forskellige mindre praktiske opgaver. 8 SAB-bladet juni 2009

9 Tema: Ældreboliger Eksempler på lagkager fra de fire afdelinger Stefansgård opført i 1942 Ekstraordinære udgifter 7,01% Angivet i % Nettokapitaludgifter 2,14% Henlæggelser 27,58% Faste og offentlige udgifter 43,49% Fraflytningsstatistik for SAB s familieboligafdelinger og plejeog ældreboligafdelinger Variable udgifter 19,78% Familie- Ældreboliger boliger ,6 % 20 % ,5 % 16,8 % Wittenberghus opført i 1962 Henlæggelser 25,63% Angivet i % Ekstraordinære udgifter Nettokapitaludgifter 9,38% 5,55% Faste og offentlige udgifter 41,17% Variable udgifter 18,26% Et plaster på såret? Langt de fleste beboere i pleje- og ældreboligerne kan få en forhøjet boligydelse, der gør det muligt at betale huslejen alligevel. Boligydelsen til plejeog ældreboliger er netop højere, fordi man kun kan blive visiteret til en plejeeller ældrebolig, hvis man har et behov for denne type bolig og derfor er tvunget til at flytte. Boligydelsen beregnes dog stadig individuelt på baggrund af indkomst, antal m² m.m., og det er derfor langt fra sikkert, at man kan komme til at bo lige så billigt, som man gjorde før. Grøndals Ældreboliger opført i 1995 Variable udgifter 14,22% Voldboligerne ombygget i 1992 Henlæggelser 18,32% Henlæggelser 15,49% Angivet i % Ekstraordinære udgifter 2,45% Faste og offentlige udgifter 27,57% Angivet i % Ekstraordinære udgifter 2,05% Nettokapitaludgifter 37,44% Nettokapitaludgifter 40,93% Nettokapitaludgifterne (blå farve) er væsentlig højere i ældreboligafdelingerne (de to nederste lagkager) sammenlignet med familieboligafdelingerne (de to øverste lagkager). Det er en af årsagerne til den højere husleje i ældreboligafdelingerne. Variable udgifter 16,79% Faste og offentlige udgifter 24,74% SAB-bladet juni

10 - Jeg har drømt om at have altan, siden jeg flyttede hjemmefra. Jeg får nok aldrig en større end denne, siger Brit Buchhave, beboer i Stilledal. Fotos: Annette Sadolin. På toppen i Stilledal Oven på et tilbygget tårn er der blevet plads til en fantastisk tagterrasse Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, Jeg skal simpelthen bo herude på terrassen om sommeren, siger Brit Buchhave og stråler om kap med solen, der denne forårsdag står højt over Vanløse. I påsken flyttede Brit ind i en af de nyrenoverede tagboliger i Stilledal med udgang til en tagterrasse på 30 kvadratmeter. Kun to boliger i boligafdelingen får så store terrasser efter renoveringen. Den gennemgribende og eksperimenterende ombygning af boligerne i Stilledal har været i gang siden 2007, og de første boliger blev indflyttet i marts Samtlige boliger forventes færdige i sensommeren Denne april-dag er der ikke en vind, der rører sig, og luften står stille på tag- terrassen. Jeg skal bruge terrassen til en masse grill-aftener med venner og familie. Housewarmingen skal da også holdes herude. Og så har jeg planer om at sætte en hængekøje op, siger Brit. Hun er 29 år og arbejder til daglig som tekstforfatter i et reklamebureau. Ud over terrassen er lyset en af de ting, som Brit er allermest glad for ved sin nye bolig. Jeg var lidt bekymret for, om skråvæggene vil gøre lejligheden mørk, men der er virkelig et godt lys i de åbne gennemlyste rum, siger hun. Højttalere på hemsen Senere på sommeren flytter kæresten fra Jylland ind i den rummelige tagbolig. De 82 kvadratmeter er fordelt på to værelser og et stort åbent køkken/alrum med plads til både spisebord og sofaarran gement. Fra både stue og det ene værelse er der adgang til to hemse. Jeg havde mange planer for, hvad hemsene skulle bruges til, men jeg måtte revurdere, fordi loftshøjden blev ændret undervejs. En sparerunde i byggeriet betød, at taget alligevel ikke blev hævet som planlagt, forklarer Brit. Den ene hems får kæresten til sine store højttalere. Den anden skal bruges til en hyggeplads, hvor veninder fra Jylland kan overnatte, eller man kan ligge og læse en god bog. Og så er der plads til at pakke vintertøjet væk i en kommode. 10 SAB-bladet juni 2009

11 Genhuset i 6 måneder Renoveringen af Stilledal har været længe undervejs, og beboerne har gennemgået en hård periode med genhusning og byggerod. Mange beboere synes, at det har været rigtig svært at leve i støv og støj så længe. Der har også været mange tidsplanændringer undervejs, som hele tiden har skubbet projektet til stor frustration for os beboere. Personligt synes jeg, at det var en fordel at blive genhuset frem for, som først planlagt, at beboerne i en del af boligerne skulle blive boende under renoveringen med adgang til toiletog badevogne. Det var jeg glad for at slippe for, siger Brit. Hun var genhuset i et halvt år i en anden bolig i Stilledal. Tilskud til flytningerne Begge flytninger har Brit klaret med 3x34 og gode venners hjælp. Alle beboere i Stilledal har fået et beløb til flytning afhængig af boligstørrelsen. De ældre beboere har fået mulighed for at vælge at benytte et udvalgt flyttefirma i stedet for et beløb til flytningen. Ordningen har fungeret. Det er dyrt at flytte og specielt, når man skal flytte flere gange indenfor kort tid. Måske skal køleskabet skiftes ud, fordi det ikke passer i den nye bolig, eller der er Tagvinduerne giver lys på hemsene og gennemlyste rum i boligen. andre uforudsete udgifter. Tankerne bag ordningen er fin, og det har været en nødvendig hjælp for mange beboere, siger Brit. Vokset op i KAB Brit Buchhave er en rigtig KAB er. Hele sit liv har hun boet i KAB-administrerede boliger. Hun tilbragte barndommen i Bakkehusene i Københavns Nordvest-kvarter, der er et Parlamentarisk Selskab og et af de første byggerier, opført af KAB. Forældrene sørgede for at skrive Brit op på venteliste i KAB, og da selvstændighedsalderen satte ind, fik den unge Brit egen bolig i Jyllandshuse i Vanløse. Her boede hun knap fire år, indtil en kæreste fik lokket hende til et kort besøg i en privat andelsbolig. Heldigvis havde Brit købt et boliggarantibevis og fik hurtigt en anden KAB-bolig, da forholdet brast. Det blev en 2-værelses i Stilledal. Resten af historien kender I: to interne flytninger førte Brit til den fantastiske bolig på toppen i Stilledal. Huslejen i tagboligen på 82 kvadratmeter er ca kr. om måneden uden forbrug af varme m.v. Sammenlægning af boliger reducerer antallet af boliger i Stilldal fra 99 før renoveringen til 77 efter. Renoveringen kan gennemføres uden drastiske huslejestigninger bl.a. som følge af støtte fra Landsbyggefonden. De øvrige tagboliger er forsynet med mindre kvistaltaner. Renoveringen af Stilledal er et demonstrationsprojekt. En eksperimenterende renovering hvor der udvikles metoder, som også kan bruges i andre bebyggelser fra samme tid. SAB-bladet juni

12 Bolig-modeller i Sjællandshuse Nyt projekt vil skabe modeller i fuld størrelse, så bestyrelser og beboere kan se forskellige løsninger på for eksempel lejlighedssammenlægning Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, SAB har gode erfaringer med at udføre en prøvebolig før en større renovering. Arkitekterne kalder det også for en mock-up. I Stilledal var prøveboligen en stor succes, og mange beboere var forbi og se, hvordan stregerne på tegningerne egentlig tager sig ud i virkeligheden. Et nyt projekt i SAB handler om at udføre modeller i fuld størrelse indenfor forskellige løsningsmodeller. Projektet kaldes for 1:1 modelprojektet. De første modeller vil vise forskellige eksempler på modernisering af 2-rums boliger og lejlighedssammenlægning og skal udføres i Sjællandshuse i Københavns sydvestkvarter. Fremtidssikring Projektet er et såkaldt kølvands-projekt opstået i kølvandet af SAB s Fremtidssikringsprojekt. Takket være Fremtidssikringsprojektet har hver enkelt boligafdeling i SAB nu et godt overblik over mulige tiltag, som kan være med til at sikre, at boligerne også i fremtiden vil være attraktive for forskellige familietyper. Imidlertid er en del af de foreslåede fremtidssikringsløsninger meget dyre, og det kan også være svært at overskue præcis, hvilken løsningsmodel man skal vælge i den enkelte boligafdeling. Her kommer 1:1 modelprojektet ind i billedet. - Det er svært at ommøblere sin egen stue. Det er svært at forestille sig, at det kan være anderledes. 1:1 modelprojektet skal være et redskab, der kan hjælpe afdelingsbestyrelserne i arbejdet med boligafdelingens handleplan, siger Jonas Mørch Cohen, forretningsfører i SAB og ansvarlig for projektet. Dyre og billige løsninger Projektet består af 9 forskellige temaprojekter. Det første tema, som efter planen skal gennemføres i Sjællandshuse, kaldes for ABC-løsninger. Som navnet antyder, er formålet at vise forskellige løsningsmodeller, både dyre og billige. Model af Lading Arkitekter + konsulenter A/S : ABC-løsningen Løsning A: - 2 rum, ca. 57 m² - Uændret lejlighedsplan - Moderniseret køkken og bad Løsning B: - 2 rum, ca. 57 m² - Ny indretning - Nyt bad - Spisekøkken 12 SAB-bladet juni 2009

13 - Det behøver ikke at være den dyre model hver gang. Med mindre løsninger kan vi sætte mere i gang. Økonomien må ikke blive en stopklods for fornyelse og modernisering, forklarer Jonas Mørch Cohen. Projektet i Sjællandshuse I Sjællandshuse er det planen at gennemføre tre forskellige renoveringsmodeller for en 2-rums bolig. En billig løsning hvor rumfordelingen ikke ændres, en lidt dyrere hvor badeværelset er flyttet og køkkenet udvidet, og den dyre model med helt ny indretning, køkken/ alrum, ændret placering af badeværelse og eventuelt altan eller fransk altan. Yderligere gennemføres en sammenlægning af to 2-rums boliger og en sammenlægning af en 2-rums bolig med tagrummet over boligen. Altså i alt fem boliger bliver modelboliger, som kan vises frem for bestyrelsesmedlemmer i andre boligafdelinger, som går med tanker om at renovere og sammenlægge boliger. Fordel at deltage Beboerne i Sjællandshuse godkendte på et afdelingsmøde den 14. maj 2009, at bestyrelse og administration gennemfører forundersøgelser til projektet. På et senere tidspunkt vil der blive afholdt endnu et møde, hvor beboerne skal tage stilling til selve projektet. For boligafdelingen i dette tilfælde Sjællandshuse - er det en fordel at deltage i projektet, fordi en række nødvendige forundersøgelser bliver betalt via projektet. Det er penge, der er sparet, hvis boligafdelingen vil gennemføre renovering af flere boliger. Modelprojektet i Sjællandshuse vil anslået koste ca. 5,1 mio. kr., heraf bidrager Københavns Kommunes byfornyelsespulje med 2,2 mio. kr., og SAB er lige nu ved at undersøge, om der kan opnås yderligere støtte til projektet. Der kan blive tale om senere at sætte modelprojekter i gang i andre boligafdelinger afhængig af erfaringerne fra Sjællandshuse. Løsning C: - 2 rum, ca. 57 m² - Ny indretning - Nyt bad - Køkken/alrum - Værelse SAB-bladet juni

14 Effektiv huslejenedsættelse i Askholm Det virkede at sætte huslejen ned i de nye kanalboliger i Sluseholmen. Nu er alle boligerne lejet ud eller reserveret Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, Godt et år efter de attraktive kanalboliger i Askholm i Sluseholmen stod færdige, blev det klart for Samvirkende Boligselskaber (SAB), at selskabet måtte handle. Halvdelen af de 69 boliger var stadig ikke udlejet og skabte et huslejetab på kr. hver måned. Ikke en holdbar situation for en almen boligafdeling. For at tiltrække flere boligsøgende besluttede selskabet at nedsætte huslejen med op til 20 % med virkning fra den 1. april Det var ikke en nem beslutning, men en boligorganisation har pligt til at hjælpe boligafdelinger i nød. Det er en del af hele solidaritetsprincippet i vores fonde i den almene sektor, siger Ritta Fischer Jensen, formand for Samvirkende Boligselskaber. Huslejenedsættelsen finansieres som et rente- og afdragsfrit lån fra selskabets dispositionsfond. Lejen optrappes gradvist over i alt 8 år med første huslejestigning i Huslejenedsættelse i Askholm Huslejenedsættelsen varierer fra 643 kr. til kr. alt efter størrelse og herlighedsværdi. Eksempel: 110 m² på Sluseholmen sættes ned med kr. Husleje før: kr. om måneden Husleje nu: kr. om måneden Askholm blev godkendt som et af de sidste byggerier, inden rammebeløbet for alment nybyggeri blev genindført. Efter huslejenedsættelsen svarer huslejen i Askholm til tilsvarende nybyggerier i området, der er opført indenfor rammebeløbet. Foto: Marianne Svolgaard. - Vores beslutning skal sammenholdes med, at vi jo ellers ville være nødt til at dække lejetabet i boligafdelingen. I stedet for at betale for tomme boliger ville vi hellere nedsætte lejen og vende negative penge til positive, forklarer Ritta Fischer Jensen. Det virker Når boligorganisationen ventede næsten et år med at træffe den svære beslutning, skyldes det, at interessen for boligerne gennem hele forløbet var stor, fortæller formanden: - Medarbejdere i Udlejningen i KAB har gjort en kæmpe indsats, og både åbent-hus arrangementer og fremvisninger har trukket rigtig mange interesserede til. Og noget tyder på, at boligerne er eftertragtede, for efter nedsættelsen af huslejen er alle ledige boliger i Askholm reserveret. Ja, der er endda venteliste. Alle indflyttere skal dog godkendes af Københavns Kommune. 14 SAB-bladet juni 2009

15 Børn og unge sprudler af gode ideer I forbindelse med SAB s beboerdemokratiprojekt inviterede afdelingsbestyrelsen i Grøndalslund til børneog ungemøde Af specialkonsulent Mette-Lise Djupdræt, 20 børn og unge i alderen 7-16 år mødte den 14. april 2009 op til et børne- og ungemøde for at komme med deres ideer til afdelingens fremtid inden det årlige afdelingsmøde i Grøndalslund. Der er ca. 100 børn og unge under 18 år i afdelingen, så 20 % var altså mødt op - et noget højere fremmøde end ved mange afdelingsmøder! Foto: Mogens Hansen. Entusiasmen blandt de fremmødte var stor, og der kom masser af ideer på tavlen, bl.a. en fest for børn og unge, en fodboldklub, et større fodboldbur, en ny legeplads med gynger, nye bænke og et rygerum for voksne (så de ikke behøver ryge i lejligheden...!). Ideerne blev præsenteret for de voksne beboere på afdelingsmødet i slutningen af april - og nu håber vi så, at nogle af dem kan blive realiseret! Vinder af SAB-sjov Vinderen af konkurrencen SABsjov i bladet fra marts 2009 er: Jørgen Jørner Husum Vænge 30, 2.th Brønshøj Præmien er på 300 kr. Tillykke! SAB-bladet Udgivet af: Samvirkende Boligselskaber Juni 2009 Adresse: SAB c/o KAB Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Redaktion: Flemming Balle, Ritta Fischer Jensen (ansvarshavende), Kjeld Poulsen og Anne Mette F. Svendsen Layout: Susanne Grenaae Tryk: Kailow Graphic Oplag: SAB-bladet uddeles til ca husstande i Samvirkende Boligselskaber Forsidefoto: Jeanette Christiansen SAB-bladet juni

16 SAB sjov - for hele familien OPGAVE 1: Det lange reb Hvor mange knuder vil der komme på rebet, hvis du forestiller dig, at to personer trækker i hver sin ende. 7 6 RIV ELLER KLIP HELE SIDEN UD Skriv svaret/antallet her: 1 4 COPYRIGHT: OLES FORLAG & TEGNESTUE (2-2009)... En dreng - der hed Helge - sad på gulvet i sit værelse og legede med små brandbiler med stiger og slanger. Hans mor kom pludseligt ind på værelset og krævede, at han skulle finde en kam eller børste og rede håret, for de skulle på Zoologisk Museum. Jamen, så får jeg ikke tid til at læse lektier sammen med Katrine, sagde Helge. Åh, lad være med at skabe dig sagde hans mor, og tilføjede: I kan vel øve jer på de tabeller når vi kommer hjem... OPGAVE 2: En mærkelig historie Siden ovenfor er et uddrag af en bog om en dreng der hedder Helge. Der er det mærkelige ved teksten, at der gemmer sig en masse dyr i de mange ord, eller kombinationer af nabo-ord. Prøv om du kan finde mindst 8 dyr. Sæt streg under. (Ved mail-svar må du skrive en liste med dyrene) OPGAVE 4: Skriv kodeordet -dvs. bogstaverne i de nummerede felter. Der er fire forskellige opgaver, som er tænkt til forskellige aldersgrupper - små og store børn samt voksne. Voksne skal løse alle fire opgaver for at deltage i lodtrækningen om gevinst. Hvis man er barn og går i skole, skal man løse mindst to af opgaverne. Hvis man ikke går i skole endnu, behøver man kun at løse en af opgaverne for at deltage. Indsend hele siden til: KAB,Vester Voldgade 17, 1552 København V, senest Fredag den 31. juli 2009 Mærk kuverten SAB-sjov. Den først udtrukne rigtige løsning vinder et gavekort til en værdi af 300 kr. OPGAVE 3: Spejlbilledet Silas er helt klar til at holde sommerferie, og står og nyder sit nye tøj foran spejlet. Men hov, der er noget galt. På spejlbilledet mangler 6 små ting. Prøv om du kan finde dem? Sæt en tydelig cirkel om. (Ved mail-svar må du skrive de ting der mangler). Navn: Adresse: Post-nr. og By: Alder bedes oplyst, hvis du ikke har løst alle opgaver: Du kan også indsende dine løsninger på opgaverne pr. Læs på bagsiden om, hvordan du skal gøre.

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr.

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr. ENGPARKEN November 2014 Nr. 2 Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Klar til næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen

Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen eller lejlighedsudvidelse i afdelingen Hvordan kommer vi i gang? Hvad skal vi overveje? Et inspirationskatalog 2014 Indholdsfortegnelse SAB s strategi og holdninger... Side 3 Hvordan vil SAB gerne realisere

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

tiden kommet Løvvangen Nu er Der skal træffes en beslutning Nyt om renoveringen

tiden kommet Løvvangen Nu er Der skal træffes en beslutning Nyt om renoveringen Løvvangen Nr. 4 2011 Nyt om renoveringen Der skal træffes en beslutning Den 13. april 2011 kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i Løvvangsskolens gymnastiksal. Det er her, beboerne

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere