Boligpakke Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand"

Transkript

1 Juni 2009 På toppen i Stilledal side 10 Modelprojekt 1:1 side 12

2 Boligpakke 2009 Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Vi har ventet meget længe på, at regeringen skulle komme med et udspil, der ville sikre, at der igen kan bygges almene boliger. Vi har også ønsket en forenkling af de meget omfattende regler for almene boliger samt bedre vilkår for samarbejde og dialog med kommunerne. I de sene timer på Folketingets sidste mødedag før sommerferien blev der med snævert flertal vedtaget en boligpakke, som får stor betydning for alle, der bor eller beskæftiger sig med den almene boligsektor. Det er ingen hemmelighed, at nybyggeriet har haft store vanskeligheder i de senere år. Stigende priser på byggegrunde, materialer og håndværkerudgifter har medført høje huslejer i de nye afdelinger, det er lykkedes at opføre. Trods stor interesse fra boligsøgende har prisen betydet, at det har været svært at leje boligerne ud. Flere boligorganisationer har måttet opgive byggerier, der var givet kommunalt tilsagn til. Derfor er det godt, at der nu er vedtaget en finansieringsmodel, som giver en billigere starthusleje i nybyggeriet. Det er også godt, at det er lykkedes at få en overgangsordning, så boligafdelinger opført indenfor de seneste år også kan nyde godt af det. Blot ærgerligt, at det først får virkning fra. 1. januar Det vil betyde betragtelige lejetab i 2009, som boligorganisationerne skal dække. Vi har længe arbejdet for, at man skulle have et langsigtet perspektiv for bygge- og driftsomkostninger. Besparelser ved opførelsen af et byggeri medfører tit merudgifter til vedligeholdelse, når boligerne er i drift. Derfor er det også godt, at maksimumbeløbet for prisen på nybyggeri er blevet hævet. Der er fra forskellige sider udtrykt tvivl om, hvorvidt boligpakken vil have nogen større effekt på igangsætningen af nye almene boliger, da kommunerne generelt er hårdt trængt økonomisk. Ikke engang ministeren tør garantere, at statens forventninger om fire-fem tusinde nye boliger vil blive opfyldt. Og selv om det skulle lykkes, så vil nybyggeriet kun udgøre 1 % af det samlede almene byggeri. Derfor er det ikke godt, at Folketinget samme dag vedtager en skattepakke, der påfører alle beboere i almene boliger nye omkostninger. Moms på ejendomsadministration foruden skattepakkens stigende grønne afgifter vil betyde stigning i huslejen. Samtidig mangler pakken økonomiske initiativer til at imødegå de massive opgaver, som skal løses i den eksisterende boligmasse. Almene boliger fremstår i almindelighed som vel vedligeholdte, men det rykker ikke ved den kendsgerning, at mange boligafdelinger er fra en tid, hvor man havde en anden opfattelse af, hvad der var en god social bolig. Et stort antal boliger er på 1-2 værelser. Mange har gennem årene gennemgået en renovering af klimaskærm og varmeinstallationer, men små toiletrum er både dyre og svære at ombygge til funktionelle badeværelser. Smalle køkkener med ringe arbejdsforhold er ikke attraktive. Dertil kommer, at der vil blive et enormt behov for udskiftning af kloakker og dermed også omkostninger til fortove og veje. Alt dette kan ikke løses gennem almindelig forhøjelse af vedligeholdelseskontoen og stigende husleje. Flere og flere af de mindre velstillede beboere rammer loftet i boligstøtten, og det betyder, at enhver stigning får 100 % virkning for dem. Der er allerede nu et stigende antal, som ikke kan klare den husleje, der betales i dag. Landsbyggefonden har ikke tilstrækkelige midler, da der gennem lovgivning er pålagt denne fond ekstraordinære forpligtelser, som har betydet, at der er disponeret over midler, der endnu ikke er indbetalt fra boligorganisationerne. Staten lader med andre ord Landsbyggefonden låne penge for at kunne betale udgifter, som tidligere var statens, men som den har fritaget sig selv for. Der er brug for nye finansieringsmuligheder for nødvendige større moderniseringer af den eksisterende boligmasse. Der er brug for en revision af lovgivningen om individuel boligstøtte. Bl.a. bør man reducere eller helt fjerne den såkaldte bagatelgrænse, som betyder, at en boligtager kan miste op til 240 kr. om måneden. Det er især enlige, der har fået beskåret boligstøtten. Ældreboliger opført i 80 erne og 90 erne er tilsyneladende blevet en parentes i det samlede byggeri. Nu bygger man plejeboliger med tilknyttet døgnpleje. Den oprindelige idé med ældreboliger var, at de var tiltænkt ældre eller handicappede, som havde et vist behov for hjælp, men i øvrigt kunne klare sig længst muligt i eget hjem. Behovet for boliger til stærkt plejekrævende har medført, at det i høj grad er de svageste, som får tildelt boligerne, også i afdelinger, hvor kommunen har nedlagt eksisterende servicecentre, så hjemmehjælpere og hjemmeplejere må komme udefra. Der er stor flyttefrekvens. De mange flyttesager kræver ekstra personaleindsats. Huslejen er høj, kapitaludgifter og ejendomsskat udgør ca. 60 % af de samlede udgifter. Trods behovet for gode boliger til ældre står der tomme lejligheder. Her burde man både se på, om der er mulighed for økonomiske lettelser (skattefritagelse som for ungdomsboliger) og tage en vurdering af visitationspraksis. Boligpakken indeholder både skidt og kanel og smørklatten mangler helt. Så man må håbe, at Folketinget vil tage skeen i den anden hånd efter sommerferien. Der er hårdt brug for at lave en helt ny og bedre portion grød. 2 SAB-bladet juni 2009

3 Tema: Ældreboliger Fakta om boliger for ældre Ældreboliger Ældreboliger er for ældre og handicappede, som ikke længere kan klare sig i en almindelig bolig. Ældreboliger er 1- og 2-værelses lejligheder, der er indrettet, så de egner sig til ældre og handicappede. Der er elevator og mulighed for kaldeanlæg i alle boliger. Københavns Kommune har ca almene ældreboliger fordelt over hele byen. Plejeboliger Plejeboliger er for ældre og handicappede, som ikke kan få deres behov for pleje tilgodeset i en almindelig bolig eller ældrebolig. Plejeboligerne ligger i plejehjem eller nye plejeboligbebyggelser. Der er tilknyttet fast personale. Københavns Kommune har plejeboliger. Hvordan søger man en ældre- eller plejebolig? Kontakt dit lokale Pensions- og omsorgskontor. En medarbejder besøger dig og taler med dig om dine behov og ønsker. I udfylder et ansøgningsskema, som behandles af kommunen. Ledige boliger tilbydes de ansøgere på ventelisten, der har størst behov for en bolig vurderet ud fra fastsatte regler. Der er frit boligvalg for ældre i Danmark, dvs. at du selv bestemmer, hvor i kommunen du ønsker at bo, eller om du ønsker at flytte til en anden kommune. SAB har boliger for ældre Samvirkende Boligselskaber står for driften af ældre- og plejeboliger. Selvom du er beboer i en SAB-bolig, har du ikke fortrinsret til disse boliger. Alle ældre- og plejeboliger fordeles af Københavns Kommune (se ovenfor). Det sker dog, at kommunen ikke kan bruge en ældrebolig (på grund af adgangsproblemer eller lignende). I disse tilfælde er der en aftale om, at KAB forsøger at udleje boligen til en person over 60 år. Det er muligt at komme på venteliste til en sådan bolig, og det er gratis. Kilder: samt Beboerserviceområdet i KAB Ældreboligerne i Livornoparken har små terrasser i forbindelse med boligen. Foto: Thomas Brolyng Steen. SAB-bladet juni

4 Champagne-fest for Bispebjerghjemmet Beboere og gæster strømmer til og fylder Caféen på Bispebjerghjemmet den 11. maj Det er dagen, hvor de nye plejeboliger og servicecenter skal indvies Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, Klædt i pink og strålende smil byder for stander, Lis Sønderby, gæster og beboere velkommen til indvielsesfest for Bispebjerghjemmet. Plejehjemmet blev bygget i 1970, men en totalrenovering har i løbet af de sidste to år forvandlet huset til et moderne plejecenter. Forstanderen kalder i sin indvielsestale det nye hus for venligt og imødekommende : - Her er skabt de perfekte rammer for et godt og værdigt liv for beboerne. Og her i denne dejlige café vil vi skabe en masse liv både for beboerne og pensionisterne i lokalområdet, sagde hun og udbragte en skål for huset. En mærkesag Plejecentret drives af en selvejende institution, mens driften af boligerne blev overdraget til Samvirkende Boligselskaber i forbindelse med renoveringen. Ritta Fischer Jensen, formand for Samvirkende Boligselskaber, ønsker tillykke specielt til de medarbejdere og bebo- ere, der har taget huset i brug og nu skal dele dagene med hinanden: - Det er en stor glæde for os, at Samvirkende Boligselskaber blev valgt til at overtage bygningerne og gennemføre denne store renovering. Gode boliger til ældre er en mærkesag for SAB. Liv frem for ro Mogens Lønborg, sundheds- og omsorgsborgmester (K), roser også renoveringen af huset: - Vores ældste medborgere skal bo godt. Det har de fortjent. De har slidt og slæbt hele livet. I dag indvier vi et ombygget plejehjem, der er helt i top. Han fortæller også, at han blev overrasket, da han hørte, hvilke boliger i bebyggelsen der er mest populære blandt beboerne. - Jeg troede, at det måtte være mest attraktivt at have udsigt over den skønne park (Lersøparken, red.). Men nej. Beboerne vil helst bo ud til Tagensvej og følge med i livet på gaden. Og det er da dejligt, at det stadig er livet, der tiltrækker, siger han. Store badeværelser er alfa omega Ombygningen har reduceret antallet af boliger fra 108 til 90, og der er bl.a. lagt vægt på, at hver bolig skal have et stort badeværelse. Det sætter medarbejderne pris på: - Det er alfa omega i vores arbejde at have god arbejdsplads på badeværelserne, så vi f.eks. kan være to om at hjælpe en beboer, forklarer Henriette Nimb, der er teamleder blandt social- og sundhedsassistenterne. Henriette har arbejdet 15 år på Fælledgården, et plejecenter på Østerbro, der nu står overfor renovering. Også hovedparten af beboerne kommer fra Fælledgården. - Sammenlignet med Fælledgården er boligerne større her, og udover badeværelserne er det også dejligt, at her ikke er hverken dørtrin eller niveauforskelle. Og så er alt her jo bare nyt og lækkert. Desværre blev loftliftene sparet væk, men det må jo komme efterhånden, siger hun. Der er 90 faste faguddannede medarbejdere på Bispebjerghjemmet, og engagementet er højt: Under renoveringen af Bispebjerghjemmet dukkede den gamle grundsten op. Det blev derfor besluttet, at der skulle indmures en ny grundsten efter ombygningen. Et grundstensdokument blev sammen med årets mønter lagt i et blyrør. Her er smeden i gang med at forsegle grundstenen. Foto: Annette Sadolin. - Her er en god ånd. Lederne har formået at samle os i nogle teams, der bare fungerer, og så er det jo fedt at være med til at starte noget nyt op, siger Henriette. 4 SAB-bladet juni 2009

5 Fra vaskeri til fælleslokale Tema: Ældreboliger En bolig i Grøndals Ældreboliger er indrettet som fælleslokale for beboerne og kontor for en social vicevært. Før blev afdelingens vaskeri brugt til f.eks. det årlige afdelingsmøde Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, Fællesskabet i Grøndals Ældreboliger har ikke haft de bedste betingelser for at blomstre. Hidtil har vaskeriet været det eneste mulige mødested for beboerne i den lille Vanløse-afdeling med 20 lejemål. Det var også her, afdelingsmøderne blev holdt. - Det var ganske besværligt, for vi skulle selv have stole med til møderne. Af samme grund var der heller ikke ret mange, der deltog, forklarer Hjørdis på 71 år, der mindes de noget specielle møder. Bestyrelsen skulle også huske at reservere vasketiderne, så der ikke pludselig stod en beboer med sit vasketøj midt i mødet. Et sted at mødes Et fælleslokale har selvsagt stået højt på beboernes ønskeliste, og humøret var højt, da de i marts 2009 kunne indvie det nyindrettede fælleslokale. Lokalet er indrettet i en 2-rums bolig, der også skal fungere som kontor for en nyansat social vicevært, Marianne Borch Madsen. Endelig har beboerne i den lille boligafdeling fået et sted at mødes og plads til at udvikle fællesskabet. Fællesspisning Allerede kort efter indvielsen blev beboerne enige om at mødes til fællesspisning en gang om måneden i det nye beboerlokale. En tradition der er blevet til på initiativ af den sociale vicevært, som er i boligafdelingen hver onsdag og bl.a. vil sætte fælles aktiviteter i gang. Denne onsdag er der dækket op til det store danske frokostbord med sild, lune retter og pålæg, osteanretning og kaffe. Den sociale vicevært har sørget for indkøb, men beboerne har deltaget i planlægningen og hjælper også til. Vaskeriet var boligafdelingens eneste mødested, før beboerlokalet blev etableret. Her er flere afdelingsmøder blevet holdt. Fra venstre: Jytte og Hjørdis. Beboerne i Grøndals Ældreboliger mødes til fællesspisning i det nye beboerlokale. Fra venstre: Edel, Simone, Marianne (social vicevært) og Jytte. Fotos: Annette Sadolin. - Før kendte vi ikke hinanden. Nu kender jeg alle mine naboer, og jeg kan lide dem. Marianne (den sociale vicevært, red.) har en god evne til at komme ind på folk, og hun har formået at samle os, siger Hjørdis. Der bliver nikket rundt om bordet. Beboerlokalet er hurtigt blevet et naturligt samlingssted, og der er ingen tvivl om, at flere fælles aktiviteter vil følge. Fælleslokalet i Grøndals Ældreboliger er etableret som et led i et 3-årigt forsøg med en social vicevært i Grøndals Ældreboliger og Livornoparken. Læs mere i artiklen En social vicevært rykker ind her i bladet. SAB-bladet juni

6 En social vicevært rykker ind Marianne Borch Madsen er ansat til at skabe sammenhold og tryghed blandt beboerne i Grøndals Ældreboliger og Livornoparken Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, En del af beboerne var temmelig skeptiske, da de hørte, at SAB havde planer om at ansætte en social vicevært i Grøndals Ældreboliger og Livornoparken. Ja, nogle af beboerne troede faktisk, at hun skulle bo i boligafdelingen. Det skulle hun nu ikke, og i dag er skepsis vendt til begejstring: - Inden jeg har låst døren til lokalerne i Grøndals Ældreboliger op, vinker den første beboer godmorgen fra sit vindue. Og i løbet af dagen kigger mange beboere forbi. I dag tror jeg faktisk, at nogle af beboerne godt kunne ønske sig, at jeg boede her, siger Marianne Borch Madsen med et varmt smil. Uden stol eller kaffekop Hun blev ansat som social vicevært den 1. februar 2009, og lige siden har der været tryk på. Hun deler sin tid mellem Grøndals Ældreboliger i Vanløse og Livornoparken på Amager, og begge steder har hun stået for at indrette en bolig til kombineret kontor og beboerlokale. Lokalerne i Grøndals Ældreboliger blev indviet i marts. Nu er turen kommet til Livornoparken. - Her var ingenting. Ikke en stol eller en kaffekop. Det er kommet bag på mig, hvor tidskrævende det er at indrette et kontor samtidig med, at jeg også skal definere jobbet, siger Marianne og favner med en armbevægelse lokalet i Livornoparken. Nu er hyggen ved at flytte ind. Der står kaffekopper på bordet og planter i vindueskarmen, og i baggrunden går hendes mand, Per, og samler borde sammen med Poul, en frivillig beboer. Fællesspisning og påskefrokost Marianne er 54 år og uddannet socialpædagog. Hun har tidligere arbejdet med vanskelige unge, men har nu fået lyst til at omgive sig med en helt anden type mennesker. Hendes opgave som social vicevært er bl.a. at skabe sammenhold og tryghed blandt beboerne. - Det bedste ved mit job er at lære alle de dejlige mennesker at kende, som bor i de to boligafdelinger. Deres ressourcer, humor og varme. Det er et meget livsbekræftende job, siger Marianne Borch Madsen. Fotos: Annette Sadolin. 6 SAB-bladet juni 2009

7 Tema: Ældreboliger Fællesspisning i Grøndals Ældreboliger. - Grøndals Ældreboliger er en lille boligafdeling med 20 boliger. Nogle af beboerne kender selvfølgelig hinanden, men der er ikke tradition for at mødes til fælles aktiviteter. Jeg kan hjælpe med at skabe større livskvalitet. Som en begyndelse har vi nu fællesspisning en gang om måneden og har også holdt en påskefrokost, fortæller hun. Rollator-tyveri og sygdoms-snak Marianne hjælper også med helt praktiske ting som f.eks. den dag, en beboer fik stjålet sin rollator: - Det er svært at håndtere at ringe til politi og forsikring, specielt når man ikke hører så godt. Så kan panikken hurtigt melde sig, forklarer hun. Andre opgaver i den første tid har været at skifte batterierne ud til fjernbetjeningen til et TV og skrive en anke til kommunen over afslag på en elscooter. Og så er der den personlige kontakt og samtale: - Mange har brug for at tale om ting, der bekymrer dem. Sygdom, angst eller sorg. Det er en stor del af opgaven, siger den sociale vicevært. Et mini-samfund Generelt oplever Marianne, at beboerne i begge boligafdelinger har stor omsorg for hinanden og ser det som et godt fundament at bygge på. - De fungerer faktisk som et lille minisamfund med mange forskellige personligheder. De holder øje med hinanden og er hurtige til at se, hvis noget ikke er, som det plejer at være. De kommer og fortæller mig, hvis de er bekymrede for en anden beboer. Finde fælles interesser I den kommende tid vil Marianne invitere sig selv på besøg hos alle beboerne i de to boligafdelinger. Formålet er at få en snak om interesser og drømme, som vil give hende mulighed for at koordinere og sætte aktiviteter i gang blandt beboerne. - En dame på omkring 90 år er f.eks. i gang med at læse Stig Larssons trilogi, Hvad laver en social vicevært? og jeg tænker, at der måske er basis for at etablere en læsegruppe, men det vil mine besøg hos beboerne vise, forklarer hun. En beboer, Grethe, banker på og har medbragt pandekager. De to handymen tager en pause, og Marianne skænker kaffe i kopperne. Døren står åben, og solen skinner ind på Ikea-pakkerne på gulvet. Snart er også lokalerne i Livornoparken klar, så den sociale vicevært kan flytte ind. En social vicevært udfylder tomrummet, hvor både hjemmeplejen og viceværten må melde pas. Det er helt praktiske ting som f.eks. at kontakte offentlige myndigheder og hjælpe med at hænge gardiner op efter vask. Det er samtaler om glæder og bekymringer. Og det er koordinering af aktiviteter, der skaber sammenhold og tryghed blandt beboerne. Ansættelse af en social vicevært i Grøndals Ældreboliger og Livornoparken er et 3-årigt forsøg, der finansieres af Landsbyggefonden, Samvirkende Boligselskaber og boligafdelingerne, mens Københavns Kommune støtter projektet med penge til aktiviteter og indretning af lokaler. På sigt er det tanken, at boligafdelingerne selv skal betale hele lønudgiften. SAB-bladet juni

8 Hvorfor er ældreboligerne så dyre? Af forretningsfører Anne Mette F. Svendsen, I den lejlighed, jeg flyttede fra, betalte jeg kun kr. om måneden, og nu skal jeg til at betale næsten det dobbelte. Hvorfor skal det være så dyrt? Det er et spørgsmål, man ofte hører stillet på budgetmøderne i ældreboligafdelingerne. Det kan synes urimeligt, at folkepensionister skal betale de dyreste huslejer - og det er et faktum, at huslejen i ældreboligafdelingerne er blandt de højeste i SAB. Tre grunde Der er mindst tre grunde til, at SAB s ældreboliger er dyrere end andre boliger i SAB. Eksempler på huslejer i SAB for budgetåret 2009/2010 Familieboliger Stefansgård Wittenberghus Årlig husleje pr. m² 604 kr. 631 kr. Månedlig husleje for 50 m² bolig kr kr. Ældreboliger Grøndals Ældreboliger Voldboligerne Årlig husleje pr. m² kr kr. Månedlig husleje for 50 m² bolig kr kr. Figuren viser, at huslejen i ældreboligerne er væsentlig højere end i familieboligerne. Det skal dog nævnes, at de ældre familieboligafdelinger står overfor omfattende renoveringer i de kommende år. Udgifter fra afdelingernes opførelse Den første grund er ældreboligernes store nettokapitaludgifter. Alle SAB s fem ældreboligafdelinger er enten ombygget til ældreboliger eller nyopført i 1990 erne. Netop den periode var en højrente periode, hvor lånefinansieringen var meget ugunstig. Det betyder, at afdelingerne fortsat betaler renter af nogle meget dyre lån. Man ser det mest tydeligt, når man ser på de såkaldte lagkagebudgetter, der er optrykt på forsiden af de budgetter, der sendes ud til alle beboere inden forårets afdelingsmøde. Lagkagebudgetterne viser fordelingen mellem de største udgiftsposter i budgettet. Her kan man se, at den blå del af lagkagen, som viser nettokapitaludgifterne, udgør en tredjedel eller mere af budgettet i ældreboligafdelingerne, mens det i en typisk SAB-afdeling fra 40 erne eller 60 erne kun udgør en tyvendedel eller mindre. For f.eks. Grøndals Ældreboliger gør det sig desuden gældende, at det er en forholdsvis lille afdeling, der er lidt dyrere at opføre og drive, fordi der er færre lejemål til at betale grundomkostningerne. Krav om handicap-venlighed Den anden grund til, at ældreboligerne er dyrere at bygge end andre boliger, har at gøre med de krav, der stilles til ældreboliger om tilgængelighed eller handicap-venlighed. I langt de fleste opgange er der installeret elevator. En elevator er både med til at fordyre et byggeri, når det opføres, men koster også ekstra i resten af en ejendoms levetid, fordi der hvert år skal afsættes penge til driften af en elevator. Den bruger strøm, skal have jævnlige eftersyn og skal af og til repareres. Der stilles også krav til indretning af badeværelserne i ældreboligerne. Et handicapvenligt badeværelse skal være ca. 6 m² stort, for at en kørestol skal kunne vende og for at give plads til, at en hjælper kan assistere med badning. Badeværelset skal også være indrettet, så der er plads til hjælpemidler og mulighed for at sætte støttegelændere og håndtag op. Endelig skal en ældrebolig være forsynet med et nødkaldeanlæg, så beboeren eller andre hurtigt kan tilkalde hjælp fra en alarmcentral. Flere ejendomsfunktionærer Den tredje grund er, at bemandingen af ejendomskontoret i en ældreboligafdeling altid er lidt højere end i almindelige boligafdelinger. Det skyldes især, at der er mange flere ind- og fraflytninger i løbet af et år. Hver gang en beboer flytter eller dør, skal ejendomskontoret syne lejligheden, eventuelt fremvise den for nye indflyttere og bestille håndværkere og sætte arbejder i gang. Endelig er der også en erfaring for, at beboerne i ældreboligafdelingerne trækker lidt mere på ejendomskontoret med forskellige mindre praktiske opgaver. 8 SAB-bladet juni 2009

9 Tema: Ældreboliger Eksempler på lagkager fra de fire afdelinger Stefansgård opført i 1942 Ekstraordinære udgifter 7,01% Angivet i % Nettokapitaludgifter 2,14% Henlæggelser 27,58% Faste og offentlige udgifter 43,49% Fraflytningsstatistik for SAB s familieboligafdelinger og plejeog ældreboligafdelinger Variable udgifter 19,78% Familie- Ældreboliger boliger ,6 % 20 % ,5 % 16,8 % Wittenberghus opført i 1962 Henlæggelser 25,63% Angivet i % Ekstraordinære udgifter Nettokapitaludgifter 9,38% 5,55% Faste og offentlige udgifter 41,17% Variable udgifter 18,26% Et plaster på såret? Langt de fleste beboere i pleje- og ældreboligerne kan få en forhøjet boligydelse, der gør det muligt at betale huslejen alligevel. Boligydelsen til plejeog ældreboliger er netop højere, fordi man kun kan blive visiteret til en plejeeller ældrebolig, hvis man har et behov for denne type bolig og derfor er tvunget til at flytte. Boligydelsen beregnes dog stadig individuelt på baggrund af indkomst, antal m² m.m., og det er derfor langt fra sikkert, at man kan komme til at bo lige så billigt, som man gjorde før. Grøndals Ældreboliger opført i 1995 Variable udgifter 14,22% Voldboligerne ombygget i 1992 Henlæggelser 18,32% Henlæggelser 15,49% Angivet i % Ekstraordinære udgifter 2,45% Faste og offentlige udgifter 27,57% Angivet i % Ekstraordinære udgifter 2,05% Nettokapitaludgifter 37,44% Nettokapitaludgifter 40,93% Nettokapitaludgifterne (blå farve) er væsentlig højere i ældreboligafdelingerne (de to nederste lagkager) sammenlignet med familieboligafdelingerne (de to øverste lagkager). Det er en af årsagerne til den højere husleje i ældreboligafdelingerne. Variable udgifter 16,79% Faste og offentlige udgifter 24,74% SAB-bladet juni

10 - Jeg har drømt om at have altan, siden jeg flyttede hjemmefra. Jeg får nok aldrig en større end denne, siger Brit Buchhave, beboer i Stilledal. Fotos: Annette Sadolin. På toppen i Stilledal Oven på et tilbygget tårn er der blevet plads til en fantastisk tagterrasse Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, Jeg skal simpelthen bo herude på terrassen om sommeren, siger Brit Buchhave og stråler om kap med solen, der denne forårsdag står højt over Vanløse. I påsken flyttede Brit ind i en af de nyrenoverede tagboliger i Stilledal med udgang til en tagterrasse på 30 kvadratmeter. Kun to boliger i boligafdelingen får så store terrasser efter renoveringen. Den gennemgribende og eksperimenterende ombygning af boligerne i Stilledal har været i gang siden 2007, og de første boliger blev indflyttet i marts Samtlige boliger forventes færdige i sensommeren Denne april-dag er der ikke en vind, der rører sig, og luften står stille på tag- terrassen. Jeg skal bruge terrassen til en masse grill-aftener med venner og familie. Housewarmingen skal da også holdes herude. Og så har jeg planer om at sætte en hængekøje op, siger Brit. Hun er 29 år og arbejder til daglig som tekstforfatter i et reklamebureau. Ud over terrassen er lyset en af de ting, som Brit er allermest glad for ved sin nye bolig. Jeg var lidt bekymret for, om skråvæggene vil gøre lejligheden mørk, men der er virkelig et godt lys i de åbne gennemlyste rum, siger hun. Højttalere på hemsen Senere på sommeren flytter kæresten fra Jylland ind i den rummelige tagbolig. De 82 kvadratmeter er fordelt på to værelser og et stort åbent køkken/alrum med plads til både spisebord og sofaarran gement. Fra både stue og det ene værelse er der adgang til to hemse. Jeg havde mange planer for, hvad hemsene skulle bruges til, men jeg måtte revurdere, fordi loftshøjden blev ændret undervejs. En sparerunde i byggeriet betød, at taget alligevel ikke blev hævet som planlagt, forklarer Brit. Den ene hems får kæresten til sine store højttalere. Den anden skal bruges til en hyggeplads, hvor veninder fra Jylland kan overnatte, eller man kan ligge og læse en god bog. Og så er der plads til at pakke vintertøjet væk i en kommode. 10 SAB-bladet juni 2009

11 Genhuset i 6 måneder Renoveringen af Stilledal har været længe undervejs, og beboerne har gennemgået en hård periode med genhusning og byggerod. Mange beboere synes, at det har været rigtig svært at leve i støv og støj så længe. Der har også været mange tidsplanændringer undervejs, som hele tiden har skubbet projektet til stor frustration for os beboere. Personligt synes jeg, at det var en fordel at blive genhuset frem for, som først planlagt, at beboerne i en del af boligerne skulle blive boende under renoveringen med adgang til toiletog badevogne. Det var jeg glad for at slippe for, siger Brit. Hun var genhuset i et halvt år i en anden bolig i Stilledal. Tilskud til flytningerne Begge flytninger har Brit klaret med 3x34 og gode venners hjælp. Alle beboere i Stilledal har fået et beløb til flytning afhængig af boligstørrelsen. De ældre beboere har fået mulighed for at vælge at benytte et udvalgt flyttefirma i stedet for et beløb til flytningen. Ordningen har fungeret. Det er dyrt at flytte og specielt, når man skal flytte flere gange indenfor kort tid. Måske skal køleskabet skiftes ud, fordi det ikke passer i den nye bolig, eller der er Tagvinduerne giver lys på hemsene og gennemlyste rum i boligen. andre uforudsete udgifter. Tankerne bag ordningen er fin, og det har været en nødvendig hjælp for mange beboere, siger Brit. Vokset op i KAB Brit Buchhave er en rigtig KAB er. Hele sit liv har hun boet i KAB-administrerede boliger. Hun tilbragte barndommen i Bakkehusene i Københavns Nordvest-kvarter, der er et Parlamentarisk Selskab og et af de første byggerier, opført af KAB. Forældrene sørgede for at skrive Brit op på venteliste i KAB, og da selvstændighedsalderen satte ind, fik den unge Brit egen bolig i Jyllandshuse i Vanløse. Her boede hun knap fire år, indtil en kæreste fik lokket hende til et kort besøg i en privat andelsbolig. Heldigvis havde Brit købt et boliggarantibevis og fik hurtigt en anden KAB-bolig, da forholdet brast. Det blev en 2-værelses i Stilledal. Resten af historien kender I: to interne flytninger førte Brit til den fantastiske bolig på toppen i Stilledal. Huslejen i tagboligen på 82 kvadratmeter er ca kr. om måneden uden forbrug af varme m.v. Sammenlægning af boliger reducerer antallet af boliger i Stilldal fra 99 før renoveringen til 77 efter. Renoveringen kan gennemføres uden drastiske huslejestigninger bl.a. som følge af støtte fra Landsbyggefonden. De øvrige tagboliger er forsynet med mindre kvistaltaner. Renoveringen af Stilledal er et demonstrationsprojekt. En eksperimenterende renovering hvor der udvikles metoder, som også kan bruges i andre bebyggelser fra samme tid. SAB-bladet juni

12 Bolig-modeller i Sjællandshuse Nyt projekt vil skabe modeller i fuld størrelse, så bestyrelser og beboere kan se forskellige løsninger på for eksempel lejlighedssammenlægning Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, SAB har gode erfaringer med at udføre en prøvebolig før en større renovering. Arkitekterne kalder det også for en mock-up. I Stilledal var prøveboligen en stor succes, og mange beboere var forbi og se, hvordan stregerne på tegningerne egentlig tager sig ud i virkeligheden. Et nyt projekt i SAB handler om at udføre modeller i fuld størrelse indenfor forskellige løsningsmodeller. Projektet kaldes for 1:1 modelprojektet. De første modeller vil vise forskellige eksempler på modernisering af 2-rums boliger og lejlighedssammenlægning og skal udføres i Sjællandshuse i Københavns sydvestkvarter. Fremtidssikring Projektet er et såkaldt kølvands-projekt opstået i kølvandet af SAB s Fremtidssikringsprojekt. Takket være Fremtidssikringsprojektet har hver enkelt boligafdeling i SAB nu et godt overblik over mulige tiltag, som kan være med til at sikre, at boligerne også i fremtiden vil være attraktive for forskellige familietyper. Imidlertid er en del af de foreslåede fremtidssikringsløsninger meget dyre, og det kan også være svært at overskue præcis, hvilken løsningsmodel man skal vælge i den enkelte boligafdeling. Her kommer 1:1 modelprojektet ind i billedet. - Det er svært at ommøblere sin egen stue. Det er svært at forestille sig, at det kan være anderledes. 1:1 modelprojektet skal være et redskab, der kan hjælpe afdelingsbestyrelserne i arbejdet med boligafdelingens handleplan, siger Jonas Mørch Cohen, forretningsfører i SAB og ansvarlig for projektet. Dyre og billige løsninger Projektet består af 9 forskellige temaprojekter. Det første tema, som efter planen skal gennemføres i Sjællandshuse, kaldes for ABC-løsninger. Som navnet antyder, er formålet at vise forskellige løsningsmodeller, både dyre og billige. Model af Lading Arkitekter + konsulenter A/S : ABC-løsningen Løsning A: - 2 rum, ca. 57 m² - Uændret lejlighedsplan - Moderniseret køkken og bad Løsning B: - 2 rum, ca. 57 m² - Ny indretning - Nyt bad - Spisekøkken 12 SAB-bladet juni 2009

13 - Det behøver ikke at være den dyre model hver gang. Med mindre løsninger kan vi sætte mere i gang. Økonomien må ikke blive en stopklods for fornyelse og modernisering, forklarer Jonas Mørch Cohen. Projektet i Sjællandshuse I Sjællandshuse er det planen at gennemføre tre forskellige renoveringsmodeller for en 2-rums bolig. En billig løsning hvor rumfordelingen ikke ændres, en lidt dyrere hvor badeværelset er flyttet og køkkenet udvidet, og den dyre model med helt ny indretning, køkken/ alrum, ændret placering af badeværelse og eventuelt altan eller fransk altan. Yderligere gennemføres en sammenlægning af to 2-rums boliger og en sammenlægning af en 2-rums bolig med tagrummet over boligen. Altså i alt fem boliger bliver modelboliger, som kan vises frem for bestyrelsesmedlemmer i andre boligafdelinger, som går med tanker om at renovere og sammenlægge boliger. Fordel at deltage Beboerne i Sjællandshuse godkendte på et afdelingsmøde den 14. maj 2009, at bestyrelse og administration gennemfører forundersøgelser til projektet. På et senere tidspunkt vil der blive afholdt endnu et møde, hvor beboerne skal tage stilling til selve projektet. For boligafdelingen i dette tilfælde Sjællandshuse - er det en fordel at deltage i projektet, fordi en række nødvendige forundersøgelser bliver betalt via projektet. Det er penge, der er sparet, hvis boligafdelingen vil gennemføre renovering af flere boliger. Modelprojektet i Sjællandshuse vil anslået koste ca. 5,1 mio. kr., heraf bidrager Københavns Kommunes byfornyelsespulje med 2,2 mio. kr., og SAB er lige nu ved at undersøge, om der kan opnås yderligere støtte til projektet. Der kan blive tale om senere at sætte modelprojekter i gang i andre boligafdelinger afhængig af erfaringerne fra Sjællandshuse. Løsning C: - 2 rum, ca. 57 m² - Ny indretning - Nyt bad - Køkken/alrum - Værelse SAB-bladet juni

14 Effektiv huslejenedsættelse i Askholm Det virkede at sætte huslejen ned i de nye kanalboliger i Sluseholmen. Nu er alle boligerne lejet ud eller reserveret Af kommunikationsmedarbejder Annette Sadolin, Godt et år efter de attraktive kanalboliger i Askholm i Sluseholmen stod færdige, blev det klart for Samvirkende Boligselskaber (SAB), at selskabet måtte handle. Halvdelen af de 69 boliger var stadig ikke udlejet og skabte et huslejetab på kr. hver måned. Ikke en holdbar situation for en almen boligafdeling. For at tiltrække flere boligsøgende besluttede selskabet at nedsætte huslejen med op til 20 % med virkning fra den 1. april Det var ikke en nem beslutning, men en boligorganisation har pligt til at hjælpe boligafdelinger i nød. Det er en del af hele solidaritetsprincippet i vores fonde i den almene sektor, siger Ritta Fischer Jensen, formand for Samvirkende Boligselskaber. Huslejenedsættelsen finansieres som et rente- og afdragsfrit lån fra selskabets dispositionsfond. Lejen optrappes gradvist over i alt 8 år med første huslejestigning i Huslejenedsættelse i Askholm Huslejenedsættelsen varierer fra 643 kr. til kr. alt efter størrelse og herlighedsværdi. Eksempel: 110 m² på Sluseholmen sættes ned med kr. Husleje før: kr. om måneden Husleje nu: kr. om måneden Askholm blev godkendt som et af de sidste byggerier, inden rammebeløbet for alment nybyggeri blev genindført. Efter huslejenedsættelsen svarer huslejen i Askholm til tilsvarende nybyggerier i området, der er opført indenfor rammebeløbet. Foto: Marianne Svolgaard. - Vores beslutning skal sammenholdes med, at vi jo ellers ville være nødt til at dække lejetabet i boligafdelingen. I stedet for at betale for tomme boliger ville vi hellere nedsætte lejen og vende negative penge til positive, forklarer Ritta Fischer Jensen. Det virker Når boligorganisationen ventede næsten et år med at træffe den svære beslutning, skyldes det, at interessen for boligerne gennem hele forløbet var stor, fortæller formanden: - Medarbejdere i Udlejningen i KAB har gjort en kæmpe indsats, og både åbent-hus arrangementer og fremvisninger har trukket rigtig mange interesserede til. Og noget tyder på, at boligerne er eftertragtede, for efter nedsættelsen af huslejen er alle ledige boliger i Askholm reserveret. Ja, der er endda venteliste. Alle indflyttere skal dog godkendes af Københavns Kommune. 14 SAB-bladet juni 2009

15 Børn og unge sprudler af gode ideer I forbindelse med SAB s beboerdemokratiprojekt inviterede afdelingsbestyrelsen i Grøndalslund til børneog ungemøde Af specialkonsulent Mette-Lise Djupdræt, 20 børn og unge i alderen 7-16 år mødte den 14. april 2009 op til et børne- og ungemøde for at komme med deres ideer til afdelingens fremtid inden det årlige afdelingsmøde i Grøndalslund. Der er ca. 100 børn og unge under 18 år i afdelingen, så 20 % var altså mødt op - et noget højere fremmøde end ved mange afdelingsmøder! Foto: Mogens Hansen. Entusiasmen blandt de fremmødte var stor, og der kom masser af ideer på tavlen, bl.a. en fest for børn og unge, en fodboldklub, et større fodboldbur, en ny legeplads med gynger, nye bænke og et rygerum for voksne (så de ikke behøver ryge i lejligheden...!). Ideerne blev præsenteret for de voksne beboere på afdelingsmødet i slutningen af april - og nu håber vi så, at nogle af dem kan blive realiseret! Vinder af SAB-sjov Vinderen af konkurrencen SABsjov i bladet fra marts 2009 er: Jørgen Jørner Husum Vænge 30, 2.th Brønshøj Præmien er på 300 kr. Tillykke! SAB-bladet Udgivet af: Samvirkende Boligselskaber Juni 2009 Adresse: SAB c/o KAB Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Redaktion: Flemming Balle, Ritta Fischer Jensen (ansvarshavende), Kjeld Poulsen og Anne Mette F. Svendsen Layout: Susanne Grenaae Tryk: Kailow Graphic Oplag: SAB-bladet uddeles til ca husstande i Samvirkende Boligselskaber Forsidefoto: Jeanette Christiansen SAB-bladet juni

16 SAB sjov - for hele familien OPGAVE 1: Det lange reb Hvor mange knuder vil der komme på rebet, hvis du forestiller dig, at to personer trækker i hver sin ende. 7 6 RIV ELLER KLIP HELE SIDEN UD Skriv svaret/antallet her: 1 4 COPYRIGHT: OLES FORLAG & TEGNESTUE (2-2009)... En dreng - der hed Helge - sad på gulvet i sit værelse og legede med små brandbiler med stiger og slanger. Hans mor kom pludseligt ind på værelset og krævede, at han skulle finde en kam eller børste og rede håret, for de skulle på Zoologisk Museum. Jamen, så får jeg ikke tid til at læse lektier sammen med Katrine, sagde Helge. Åh, lad være med at skabe dig sagde hans mor, og tilføjede: I kan vel øve jer på de tabeller når vi kommer hjem... OPGAVE 2: En mærkelig historie Siden ovenfor er et uddrag af en bog om en dreng der hedder Helge. Der er det mærkelige ved teksten, at der gemmer sig en masse dyr i de mange ord, eller kombinationer af nabo-ord. Prøv om du kan finde mindst 8 dyr. Sæt streg under. (Ved mail-svar må du skrive en liste med dyrene) OPGAVE 4: Skriv kodeordet -dvs. bogstaverne i de nummerede felter. Der er fire forskellige opgaver, som er tænkt til forskellige aldersgrupper - små og store børn samt voksne. Voksne skal løse alle fire opgaver for at deltage i lodtrækningen om gevinst. Hvis man er barn og går i skole, skal man løse mindst to af opgaverne. Hvis man ikke går i skole endnu, behøver man kun at løse en af opgaverne for at deltage. Indsend hele siden til: KAB,Vester Voldgade 17, 1552 København V, senest Fredag den 31. juli 2009 Mærk kuverten SAB-sjov. Den først udtrukne rigtige løsning vinder et gavekort til en værdi af 300 kr. OPGAVE 3: Spejlbilledet Silas er helt klar til at holde sommerferie, og står og nyder sit nye tøj foran spejlet. Men hov, der er noget galt. På spejlbilledet mangler 6 små ting. Prøv om du kan finde dem? Sæt en tydelig cirkel om. (Ved mail-svar må du skrive de ting der mangler). Navn: Adresse: Post-nr. og By: Alder bedes oplyst, hvis du ikke har løst alle opgaver: Du kan også indsende dine løsninger på opgaverne pr. Læs på bagsiden om, hvordan du skal gøre.

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > boligselskabet midt/vest FAKTA Boligselskabet MidtVest blev stiftet 1. januar 1999 og er et selvejende alment boligselskab. Selskabet bygger, administrerer

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde:

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Ringsted, den 16. oktober 2014 Til alle beboere i Margrethegården Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, 2300 København S med deltagelse af: Fra Samvirkende Boligselskaber og Brumleby: Margrete Pump, kundedirektør, Anne Mette Fredsgaard Svendsen,

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet Sidst opdateret maj 2014 Toftegaarden HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer KUNST OG NATUR MIDT I BYEN MIDT I NATUREN Bo med fællesskab og tryghed i højsædet CENTRALT ELLER GRØNT HØJT

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB

Velkommen til din nye bolig. Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB Velkommen til din nye bolig Praktiske forhold og muligheder for dig, der er beboer i en almen bolig administreret af KAB Inden du flytter ind Nøgler Det er ejendomskontoret, der udleverer nøgler. Ring

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidsikring 17. marts 2011 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel Hvor og hvornår får jeg yderligere information som beboer. Tidsplan I prøvelejligheden Soldugvej 31 st.th., vil der blive afholdt åbent hus arrangement

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr.

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr. ENGPARKEN November 2014 Nr. 2 Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Klar til næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Frederiksholm Karré 18. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

2 Vær Taglejlighed m. 2 altaner Perfekt studielejlighed

2 Vær Taglejlighed m. 2 altaner Perfekt studielejlighed Indretning: Leder du efter en super billig studielejlighed med 2 altaner og en fantastisk udsigt, så har jeg lige lejligheden til dig. Lejligheden indeholder en lys hjørnestue med udgang til den lille

Læs mere