MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015"

Transkript

1 MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015

2 STIKORDSREGISTER A Affugter...8 Afkorter...5 Afretningssæt...6 B Båndpudser Makita...6 Betonhammer...4 Betonhammer Hilti...4 Betonsliber...6 Blokstensklipper...6 Boltsaks...6 Bore/betonhammer...4 Borehammer...4 Bore- skruemaskine...4 Brændekløver, til bilen...5 D Dækstøtter...13 Diamantbor / Kronebor...4 Diamant stenskæremaskine...5 Dykpumpe...8 E El-generator...9 F Facadefræser...6 Feincut...5 Fliseklipper...6 Flisemåtte...7 Fliseskærer...5 Fliseskærermaskine vandkølet...5 Flishugger...8 Foldbart-stillads...11 Fræser styr t. gulvvarme...5 Fritfaldsblander...7 G Gasbrænder...7 Gasflaske...7 Gipspladehejs...13 Girafsliber...6, 15 Græssåmaskine...8 Grill Weber...6 Gulvplejemaskine...6, 15 Gulvplejemaskine m/støvsuger...6 Gulvsliber...6, 15 Gulvstripper...6 H Hækkeklipper...8 Hammerbor...4 Havefræser...8 Havetromle...8 Hulbor til keramiske fliser...5 Hulbor til træ...5 I Indblæsningsmaskine...6 Isokern hejseværk...6 J Jordbor...8 Jordboremaskine...8 Jordbor til maskine...8 Jordvibrationsstamper...7 K Kamera digitalt...14 Kantsliber...6, 15 Kompostkværn...8 Kompressor...9 L Laminatgulvklipper...6 Lejebetingelser...3 M Mejsel spade...4 Mejsel spids / flad...4 Motorbør...14 O Opskærpning spademejsel...4 Opskærpning spids / flad mejsel...4 Overfræser...5 P Pælehammer...8 Pladevibrator...7 Plænelufter...8 R Rendejernsbukker Lindab...6 Rendejernsbukker Plastmo...6 Rensebånd...6 Retskinne for rundsav...5 Rillefræser...5 Røremaskine...7 Roterlaser...14 Rullestillads...11 Rundsav Festool...5 S Saxlift...10 Skæremaskine beton/asfalt...5 Slanger f. dykpumpe...8 Sømpistol...9 Stavvibrator...7 Stigelift / Tagtransportør...10 Stolpehammer...8 Stolpespade...8 Støvsuger Starmix...6 T Tæpperenser...6, 15 Tagstige...10 Tapetafdamper...6 Tapetbord...6 Termisk kamera...14 Trailerlift...10 Trykluftslange...9 Tvangsblander...7 V Vandstøvsuger...6, 8 Varmeblæser...12 Varmekanon...12 Vinkelsliber...5 Å Åbningstider...16 LEVERING AF UDLEJNINGSMASKINER 250 kr. pr. vej Alle priser er afhentet inkl. moms, forsikring og miljøafgift (7,50 %) * Skaffevare spørg i udlejningen. Tlf : // XL BYG Sorø Trælast Materiel udlejning

3 LEJEBETINGELSER SORØ TRÆLASTHANDEL A/S GENERELLE LEJEBETINGELSER Såfremt andet ikke er aftalt finder nedenstående betingelser, med de i Sorø Trælasthandel A/S (i det følgende benævnt udlejer) prisliste angivne priser og retningslinier, anvendelse for enhver udlejning af materiel. Lejemålets varighed og beregning. Lejemålet begynder fra og med den dag det lejede forlader udlejers plads til og med den dag det lejede materiel afmeldes eller afleveres på udlejers plads. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. Der regnes normalt med 5 dages arbejdsuge á 8 timer, medmindre andet fremgår af prislisten eller aftales. Anvendes det lejede på lørdage, søn - og helligdage, regnes disse som lejedage. Al udlejning til private beregnes efter kalenderdage. Lejer er forpligtet til at afholde enhver udgift, der kan henføres til lejers besiddelse og brug af det lejede, herunder alle offentlige udgifter som følge af brugen af det lejede, ligesom lejer er forpligtet til at refundere udlejer ethvert beløb som udlejer måtte blive forpligtet til at betale til tredjemand som følge af lejers anvendelse af det lejede. Levering og transport. Lejer afholder alle udgifter til det lejedes transport fra og til udlejers plads, montering, demontering, afhentning og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet m.v., idet lejen ikke inkluderer nogen form for driftsudgifter. Lejer er forpligtet til at anvende den type brændstof og olie som oplyses af udlejer. Ved afhentning eller eventuel levering af det lejede er udlejer berettiget til at afkræve lejer legitimation. Vedligeholdelse og aflevering. Det lejede skal afleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter det lejedes aflevering på udlejers plads foretages eftersyn. Eventuelle skader som følge af overlast, forkert anvendelse/behandling eller manglende rengøring betales af lejer. Ejendomsret. Udlejer har ejendomsretten til det lejede og lejer er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller foretage andre tilsvarende dispositioner over det lejede, ligesom lejer ikke er berettiget til at overlade eller udleje det lejede til tredjemand uden udlejers skriftlige samtykke. Risiko og ansvar. Lejer bærer enhver risiko for det lejede og dets betjening, såvel i forhold til udlejer som i forhold til tredjemand. Bortkommer eller bliver det lejede helt eller delvist ødelagt, uanset af hvilken årsag, er lejer forpligtet til at erstatte de lejede til dagspris. Udlejer påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab opstået for lejer i forbindelse med anvendelsen af det lejede, herunder ansvar for driftstab, avancetab, tidstab eller lignende. Udlejer er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at forlange en besigtigelse af det lejede. Forsikring. Udlejer har tegnet forsikring dækkende for det lejede, dog således at lejer ved skader omfattet af forsikringsdækningen er forpligtet til at betale den selvrisiko som afkræves udlejer af forsikringsselskabet, pt. kr ,00. Udover lejen betales p.t. 7,50% af lejen til dækning af forsikring, samt miljøafgift (1%). Lejer er ved tyveri af det lejede, hærværk eller lignende skade forpligtet til både at give meddelelse herom til udlejer og at anmelde det til det stedlige politi indenfor 24 timer efter at skaden er opstået eller konstateret. Skader som opstår ved fortsat eller grov uagtsomhed eller anden brug af det lejede som ikke dækkes under udlejers forsikring betales af lejer. Betalingsbetingelser. Betaling af det lejede beregnes ved lejeaftalens indgåelse og betales kontant, medmindre der er indgået aftale om kredit med udlejer. Udlejer er berettiget til at opkræve depositum i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. Misligholdelse. Udlejer er uden varsel berettiget til at ophæve lejeaftalen og kræve erstatning, såfremt lejer, på noget for udlejer væsentligt punkt, misligholder forpligtelser ifølge lejeaftalen. Går lejer konkurs standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord eller frivillig akkord er udlejer berettiget til uden varsel at ophæve lejeaftalen medmindre lejeren/boet indenfor 8 dage efter at have modtaget opfordring hertil indtræder i lejeaftalen og stiller sikkerhed for lejens betaling. Værneting. For lejeaftalen er dansk ret gældende og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting, Retten i Næstved. Materiel udlejning XL BYG Sorø Trælast // 3

4 BORE BETONHAMMER Bore- skruemaskine Makita 12 V. 2 kg 120,00 Borehammer 240 v. Hammerbor 2 kg 150,00 Borehammer 240 v Hammerbor 4 kg 150,00 Bore/betonhammer 240 v. Kronebor >130 mm. 6 kg 150,00 Bore/betonhammer 240 v. Kronebor < 130 mm. 10 kg 160,00 Betonhammer Hilti v. Mellemklassen 12 kg 290,00 Betonhammer 240 v. Ekstra kraftig 27 kg 370,00 Diamantbor til tørboring i mursten, gasbeton eller leca. IKKE BETON! Diamantbor / Kronebor Ø 52 mm 400 mm 150,00 Diamantbor / Kronebor Ø 62 mm 400 mm 160,00 Diamantbor / Kronebor Ø 87 mm 400 mm 170,00 Diamantbor / Kronebor Ø 102 mm 400 mm 190,00 Diamantbor / Kronebor Ø 112 mm 400 mm 160,00 Diamantbor / Kronebor Ø 132 mm 300 mm 180,00 Diamantbor / Kronebor Ø 142 mm 300 mm 225,00 Diamantbor / Kronebor Ø 162 mm 300 mm 225,00 Hammerbor Ø 6-14 mm 40,00 Hammerbor Ø mm 55,00 Hammerbor Ø mm 125,00 Lejetilbehør: Mejsel spids / flad 1 stk. 20,00 Mejsel spade 1 stk. 35,00 Opskærpning spids / flad mejsel 1 stk. 97,00 Opskærpning spademejsel 1 stk. 134,50 Åbningstider: Mandag til Fredag 6:30 17:30 // Lørdag 9:00 13:00 Alle priser er afhentet inkl. moms, forsikring og miljøafgift (7,50 %) 4 // XL BYG Sorø Trælast Materiel udlejning

5 SKÆREMATERIEL Afkorter 240 v. Geringssav 2 kg 140,00 Skæremaskine beton/asfalt Benzin Ø 400 mm. 25 kg 475,00 Hulbor til træ mm. >1 kg 170,00 Hulbor træ pr. stk 55,00 Hulbor til keramiske fliser inkl. V.sliber Flere str. 2 kg 200,00 Rillefræser 240 v. 125 mm. Ø 3 kg 350,00 Rillefræser 240 v. 150 mm. Ø 3 kg 350,00 Rundsav Festool 240 v 180 mm. Ø Træ 5 kg 250,00 Rundsav Festool 240 v 180 mm. Ø Metal 5 kg 250,00 Alu. retskinne for rundsav 1500 mm. 2 kg medfølger Fliseskærer TS-40 manuel 5 kg 135,00 Fliseskærer TS-50 manuel lang 6 kg 135,00 Fliseskærermaskine vandkølet Diamant 10 kg 200,00 Diamant stenskæremaskine 240 v. 300 mm. Ø 30 kg 425,00 Feincut 240 v. Speciel skæremaskine 2 kg 200,00 Overfræser 240 v. 5 kg 210,00 Vinkelsliber 240 v. 230 mm. Ø 3 kg 150,00 Fræser styr t. gulvvarme Brændekløver, til bilen Trykker tons. 257 kg 400,00 Lejetilbehør: Klinger mv. købes i XL-byggemarked. HVORFOR EJE NÅR DU KAN LEJE HOS XL-BYG SORØ Alle priser er afhentet inkl. moms, forsikring og miljøafgift (7,50%). Materiel udlejning XL BYG Sorø Trælast // 5

6 KLIPPE SLIBEMATERIEL Gulvsliber 240 v. Valsesliber 20 cm. 40 kg 300,00 Kantsliber 240 v. 150 mm. Ø 3 kg 200,00 Gulvplejemaskine 240 v. 400 mm. Ø 22 kg 200,00 Gulvplejemaskine m/støvsuger 400 mm Ø 26 kg 300,00 Facadefræser 240 v puds,maling,kalk mm. 2 kg 400,00 Betonsliber 240 v Håndmodel 3 kg 400,00 Girafsiber 240 v 225 mm.ø 5 kg 250,00 Fliseklipper Betonfliser mv. 35 kg 150,00 Blokstensklipper Leca, Gasbeton 30 kg 125,00 Gulvstripper alm. 20 cm. 240v 4 kg 400,00 Boltsaks manuel 40,00 Rendejernsbukker Plastmo manuel 1 kg 55,00 Rendejernsbukker Lindab manuel 1 kg 70,00 Laminatgulvklipper pergo 5 kg 140,00 Båndpudser Makita 3 kg 125,00 RENGØRING VEDLIGEHOLD MAD Afretningssæt manuelt m spyd 15 kg 125,00 Grill Weber (kæmpegrillen) Ø 97 cm. 300,00 Grill Weber Ø 67 cm. 100,00 Gulvplejemaskine 240 v. Ø 400 mm. 5 kg 202,00 Støvsuger Starmix 200 m3/t 15 kg 175,00 Rensebånd mtr. 5 kg 54,00 Tæpperenser Inkl. 0,8 ltr. Rens 10 kg 200,00 Tapetafdamper 240 v. 2 kw. 10 kg 100,00 Tapetbord 1 x 3 mtr. 4 kg 70,00 Vandstøvsuger 15 kg 181,00 Isokern hejseværk til nedsænkningsrør 5 kg 200,00 Indblæsningsmaskine til bl.a sundolittkugler 8 kg 200,00 Alle priser er afhentet inkl. moms, forsikring og miljøafgift (7,50%). 6 // XL BYG Sorø Trælast Materiel udlejning

7 GASBRÆNDER Kapacitet Vægt Dagspris Gasbrænder Leje 11 kg. Gasflaske Indhold skal købes 1 kg 11 kg 100,00 30,00 Vægt Dagspris 30 kg 40 kg 200 kg 12 kg 6 kg 160,00 275,00 400,00 175,00 140,00 BETONMATERIEL Kapacitet Fritfaldsblander 240 v. Tvangsblander 240 v. Tvangsblander 400 v. Stavvibrator 240 v. Røremaskine 240 v. 145 ltr. 100 ltr. 315 ltr. 2 m. slange Til fliselim mv. KOMPRIMERINGSMATERIEL Kapacitet Pladevibrator mellem Pladevibrator heavy FB 200 Flisemåtte t. pladevibrator Jordvibrationsstamper (loppen) *ca. 120 mm. frem og bak vibrer stenbelægning *ca. 700 mm. Vægt Dagspris 90 kg 250 kg 10 kg 65 kg 250,00 300,00 135,00 265,00 *Angiver pakningsdybden for færdigkomprimeret grus/ sand ved minimum 6 overløb Alle priser er afhentet inkl. moms, forsikring og miljøafgift (7,50%). Materiel udlejning XL BYG Sorø Trælast // 7

8 HAVE JORDMATERIEL Kapacitet Vægt Dagspris Hækkeklipper 240 v. Hækkeklipper benzin 4 % Havefræser benzin. Havefræser bagmonteret 48 cm. Svær Kraftig model 5 hk frem & bak. 5 kg 6 kg 30 kg 150,00 170,00 350,00 500,00 Plænelufter Stolpespade Stolpehammer Jordbor Jordboremaskine benzin 4% Jordbor til maskine Pælehammer Græssåmaskine Havetromle vand Havetromle grovvalset Kompostkværn 240 v. Flishugger Benzin Benzin manuel manuel cm Ø Ø100/140 mm manuelt mm. 30 kg 5 kg Runde pæle manuel Manuel 10 kg 4 kg 5 kg 8 kg 18 kg. 50 kg 300,00 55,00 55,00 55,00 340,00 100,00 54,00 55,00 55,00 55,00 250,00 560, mm. grene bio kg 12 kg Diesel og benzin afregnes efter forbrug. FUGT VANDSTØVSUGER Kapacitet Vægt Dagspris Affugter rød/blå/rustfri 240 v. Affugter hvid 240 v Hotgas Affugter gul 240 v. Dykpumpe 240 v. Dykpumpe benzin 2 Slanger f. dykpumpe 2 Slanger f. dykpumpe Vandstøvsuger 240 v. 28 ltr. Pr. døgn 30 ltr. Pr. døgn 50 ltr Pr. døgn 200 ltr. Pr. minut. 750 ltr. Pr. minut. 10 meter. 20 meter. Med pumpe 21 kg 30 kg 40 kg 10 kg 40 kg kg kg 25 kg 150,00 175,00 249,00 120,00 240,00 50,00 70,00 300,00 8 // XL BYG Sorø Trælast Materiel udlejning

9 EL-MATERIEL El-generator 240 v. 240 v 2 kw 35 kg 250,00 SØMPISTOL TRYKLUFT Kompressor 240 v. 10 bar 250 ltr/min 21 kg 128,00 Kompressor 240 v. 8 bar 120 ltr/min 12 kg 135,00 Trykluftslange mtr. 2 kg 15,00 Sømpistol dykker mm. dykker 1 kg 100,00 Sømpistol Klammer mm. klammer 1 kg 100,00 Sømpistol Tromle / ringsøm 2 kg. 150,00 Alle priser er afhentet inkl. moms, forsikring og miljøafgift (7,50%). Materiel udlejning XL BYG Sorø Trælast // 9

10 TRAILERLIFT Kapacitet 11,9 meter trailerlift m.træk på hjul 240 v. 16,5 meter trailerlift m.træk på hjul 240 v. / batteri Vægt Dagspris 900 kg 1814, kg 2419,00 Ring og få et tilbud på langtidsleje. SAXLIFT Kapacitet Dagspris 7,8 meter 0,73 x 1,50 m / batteri ring for tilbud 9,9 meter 0,83 x 2,44 m / batteri ring for tilbud Ring og få et tilbud f.eks. på langtidsleje. ANDRE LIFTTYPER STIGER Kapacitet Stigelift / Tagtransportør mtr. max 300 kg. Tagstige m. bøjler 2 x 3 mtr. Vægt Dagspris 120 kg 500,00 15 kg 90,00 Ring og spørg efter udlejningen på tlf Alle priser er afhentet inkl. moms, forsikring og miljøafgift (7,50%). 10 // XL BYG Sorø Trælast Materiel udlejning

11 RULLESTILLADSER Kapacitet Størrelse Dagspris Rullestillads smal 2,2 mtr. Ståhøjde 85 x 250 cm. 150,00 Rullestillads smal 3,2 mtr. Ståhøjde 85 x 250 cm. 190,00 Rullestillads smal 4,2 mtr. Ståhøjde 85 x 250 cm. 225,00 Rullestillads smal 5,2 mtr. Ståhøjde 85 x 250 cm. 280,00 Rullestillads smal 6,2 mtr. Ståhøjde 85 x 250 cm. 340,00 Rullestillads smal 7,2 mtr. Ståhøjde 85 x 250 cm. 425,00 Rullestillads smal 8,2 mtr. Ståhøjde 85 x 250 cm. 510,00 Rullestillads bred 2,2 mtr. Ståhøjde 145 x 250 cm. 212,00 Rullestillads bred 3,2 mtr. Ståhøjde 145 x 250 cm. 247,00 Rullestillads bred 4,2 mtr. Ståhøjde 145 x 250 cm. 302,00 Rullestillads bred 5,2 mtr. Ståhøjde 145 x 250 cm. 351,00 Rullestillads bred 6,2 mtr. Ståhøjde 145 x 250 cm. 447,00 Rullestillads bred 7,2 mtr. Ståhøjde 145 x 250 cm. 532,00 Rullestillads bred 8,2 mtr. Ståhøjde 145 x 250 cm. 662,00 Foldbart-stillads 1,8 mtr. Ståhøjde 70 x 180 cm. 100,00 Nem og hurtig montering. Ring og få et tilbud på langtidsleje. Alle priser er afhentet inkl. moms, forsikring og miljøafgift (7,50%). Materiel udlejning XL BYG Sorø Trælast // 11

12 VARMEMATERIEL Varmeblæser 240 v. 2 kw 1 kg 40,00 Varmeblæser 400 v. 4,5 9 kw 10 kg 90,00 Varmeblæser GAS 240 v. Flaskegas 2 30 kw 10 kg 90,00 Varmekanon diesel, petroleum 30 kw. 25 kg 250,00 RING OG FÅ ET TILBUD PÅ LANGTIDSLEJE 12 // XL BYG Sorø Trælast Materiel udlejning

13 LØFTEGREJ DÆKSTØTTER Dækstøtter 2 6 tons 23 kg 10,00 Gipspladehejs lige, 1,8 3,5 meter 22 kg 200,00 Gipspladehejs Skråvæg optil 4 meter 25 kg 250,00 VI GIVER PROFESSIONEL RÅDGIVNING Materiel udlejning XL BYG Sorø Trælast // 13

14 MÅLEINSTRUMENTER Roterlaser m. stativ. Med sensor 4 kg 340,00 Termisk kamera Fluke tir 600,00 Kamera digitalt snake kloak mm. 220,00 MINIGRAVER MOTORBØR Motorbør, Superskub m. el-start 450 ltr. 150 kg 425,00 Tilbehør og transport. Kontakt Vores udlejning på tlf LEVERING AF UDLEJNINGSMASKINER 250 KR. PR. VEJ Alle priser er afhentet inkl. moms, forsikring og miljøafgift (7,50%) 14 // XL BYG Sorø Trælast Materiel udlejning

15 SALGSVARER UDLEJNING Type Kantsliber og Gulvsliber Sliberondel kantsliber Slibebånd valsesliber K K Pris pr. stk./enhed 16,00 75,00 Gulvplejemaskine Ø 400 mm. Rondel til gulvplejemaskine Rød, Sort, Hvid, Grøn Slibenet til gulvplejemaskine Slibenet 60/80/100/120 Hårdmetal/kobberbagskive Til slibning af beton Girafsliber Sliberondel Girafsliber Sliberondel 40/60/100/120/220 96,00 86,00 200,00 20,00 Tæpperenser Tæpperens 1,5 ltr. Rengøring af materiel Tæpperens 1,5 ltr. Pr. minut 200,00 8,00 Alle priser er inkl. moms. HVORFOR EJE NÅR DU KAN LEJE HOS XL-BYG SORØ Materiel udlejning XL BYG Sorø Trælast // 15

16 UDLEJNING RING OG BESTIL PÅ TLF XL-BYG Sorø Trælast PROFFESIONEL RÅDGIVNING Vi glæder os til at betjene dig i vores udlejning. Denne prisliste viser et bredt udvalg, af det materiel og værktøj vi udlejer. Skulle du have et ønske om, at leje noget der ikke er nævnt i listen, så spørg og vi vil se om vi Kan skaffe det. LEJ MURBUKKESTILLADS TIL MARKEDETS LAVESTE PRIS! VI HAR TO STØRRELSER 1,0 1,9 MTR. 1,9 2,9 MTR. PRIS VED LEJE I F.EKS 4 UGER. STÅHØJDE 1,9 2,9 MTR. 6 mtr. 90 kr. pr. dag 15 mtr. 203 kr. pr. dag LEVERING AF UDLEJNINGSMASKINER 250 KR. PR. VEJ ÅBNINGSTIDER: Mandag til fredag 6:30 17:30. Lørdag 9:00 13:00 // Søndagsåbent: Tjek Alle priser er afhentet inkl. moms, forsikring og miljøafgift (7,50 %) Der tages forbehold for fejl, samt prisstigninger. nisted-bruun.dk STÅHØJDE 1,0 1,9 MTR. 6 mtr. 74 kr. pr. dag 15 mtr. 170 kr. pr. dag

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk ATERIEL Hilti EL-, TRYKLUFT Wacker Soroto OG Tromleblander ATERIEL EL-, B E TRYKLUFT T O N M AT OG

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Afhentning og aflevering af materiel efter aftale. Vestsjællands Materieludlejning Slagelsevej 235A 4400 Kalundborg Tlf. 40312670

Afhentning og aflevering af materiel efter aftale. Vestsjællands Materieludlejning Slagelsevej 235A 4400 Kalundborg Tlf. 40312670 Afhentning og aflevering af materiel efter aftale. Vestsjællands Materieludlejning Slagelsevej 235A 4400 Kalundborg Tlf. 40312670 Prisliste gældende fra 1. januar 2006 Lejebetingelser Såfremt andet ikke

Læs mere

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger...

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Arbejde i højden Garant Udlejning A/S Fabriksparken 18 2600 Glostrup Tlf. 43 63 03 06 E-mail: garant@garant.dk Klokkestøbervej 3 5230 Odense Tlf.

Læs mere

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger...

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Arbejde i højden Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Garant Udlejning A/S Fabriksparken 18 2600 Glostrup Tlf. 43 63 03 06 E-mail: garant@garant.dk Klokkestøbervej 3 5230 Odense Tlf.

Læs mere

FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter

FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter Velkommen hos Hollænder Group ApS Som altid er klar til at betjene nye som nuværende kunder, vi har alt, hvad man altid lige står

Læs mere

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016.

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. 1. Generelle Betingelser. John Larsson Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Lejekontrakt Trailer

Lejekontrakt Trailer Lejekontrakt Trailer De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller særligt, skriftligt

Læs mere

Gravemaskiner 18-46 tons Side 3. Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4. Rendegravere Side 5. Minilæssere - gummihjulslæssere Side 6

Gravemaskiner 18-46 tons Side 3. Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4. Rendegravere Side 5. Minilæssere - gummihjulslæssere Side 6 Gældende fra 1. marts 2012 Prisliste 2012 Indholdsfortegnelse Gravemaskiner 18-46 tons Side 3 Gravemaskiner på bånd Gravemaskiner på gummihjul Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4 Minigravemaskiner Rendegravere

Læs mere

RWO Udlejning Produktsortiment Telefon: 4088 0878

RWO Udlejning Produktsortiment Telefon: 4088 0878 Kap-/geringssav med udtræk Beskrivelse Depositum Leje pr. dag Leje pr. time Minimum Kap-/geringssav med udtræk og understel GCM 8 S Professional Kr. 750,- Kr. 120,- Kr. 25,- 3 timer Savklingediameter Geringsindstilling

Læs mere

Alt Diamant A/S under likvidation (solvent) (Maskiner, værktøj samt kontorinventar)

Alt Diamant A/S under likvidation (solvent) (Maskiner, værktøj samt kontorinventar) 18. oktober 2012 Alt Diamant A/S under likvidation (solvent) (Maskiner, værktøj samt kontorinventar) Eftersyn: 8. oktober 2012 fra kl. 15.00 til kl. 15.30 Marielundsvej 32 C, 2730 Herlev Budfrist: 9. oktober

Læs mere

PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER

PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER PRISLISTE MAJ 2016 Avedøreholmen 51 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 48 18 salg@ah-lift.dk www.ah-lift.dk PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER 1 Prisliste gældende fra 01.05.2016 2 INDHOLD Zonekort... 2 Prisliste...

Læs mere

Fliseværktøj. www.svalk.dk

Fliseværktøj. www.svalk.dk Fliseværktøj www.svalk.dk Fliseskærer manuel Fliseskærer Easy 400 God lille hobbymaskine. Skærelængde 400 mm. Fliser på 40 x 40 cm, som skal skæres diagonalt. Flisetykkelse max. 10 mm. 07274 Fliseskærer

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S Tlf

Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S Tlf 8. juni 2017 Udlejning Cemage ApS Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S 8. juni 2017 Udlejning Cemage ApS Rense unit BT30 / SK30 Ref: 1100-010 Første dag 625,00 kr. Yderligere dage 595,00 kr.

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Vognmandskørsel & Maskinudlejning

Vognmandskørsel & Maskinudlejning Vognmandskørsel & Maskinudlejning Prisliste gældende fra den 15.3.2012. Alsidige transportmuligheder & maskiner til enhver opgave Prisliste for tip- og kranbiler Pr. time 3 akslet solo-bil 660,00 kr. 4

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

FLISEVÆRKTØJ. Diamond 50-75 Spider 75-90 - 120 Diamond 207-259 - 2512 RS Diamantklinger Diamantboremaskine WWW.SVALK.DK

FLISEVÆRKTØJ. Diamond 50-75 Spider 75-90 - 120 Diamond 207-259 - 2512 RS Diamantklinger Diamantboremaskine WWW.SVALK.DK FLISEVÆRKTØJ Diamond 50-75 Spider 75-90 - 120 Diamond 207-259 - 2512 RS Diamantklinger Diamantboremaskine WWW.SVALK.DK Fliseskærer Diamond Svalk fliseskærer Diamond 50 Professionel manuel fliseskærer i

Læs mere

Materiel- & prisliste pr. 1. juni 2013

Materiel- & prisliste pr. 1. juni 2013 Materiel- & prisliste pr. 1. juni 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 Herning Tlf. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING NING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJ INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

Bruttoprisliste 2012 Indholdsfortegnelse:

Bruttoprisliste 2012 Indholdsfortegnelse: Bruttoprisliste 2012 Indholdsfortegnelse: STAMA Løvsuger... Prisliste nr. 2012-1 STAMA Mini Truck El.... Prisliste nr. 2012-2 Tilbehør til Mini Truck El... Prisliste nr. 2012-2T STAMA Multi Truck El..

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

GT Agentur ApS - del 23

GT Agentur ApS - del 23 21. marts 2016 GT Agentur ApS - del 23 IKKE under konkurs (2 Flaskeautomater og 2 Snackautomater) Eftersyn: 1. april 2016 fra kl. 10.00 til kl. 16.00 Vesterhavsgade 141, Esbjerg. Budfrist: 4. april 2016

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk Meri Dairon RD 180 PA R K M A S K I N E R RODFRÆSER/GRENKNUSER MERI 140 cm 1.200,- STENNEDLÆGNINGSFRÆSER

Læs mere

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER www.barslund.as GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER DUMPERE TRAXCAVATOR GRADERE GUMMIGEDER DOZERE TROMLER TILBEHØR Gældende fra 1. april 2015 - revideres årligt SKOVLKAPACITET VÆGT PR. TIME PR. DAG HYDRAULISKE

Læs mere

Skal vi leje sammen..

Skal vi leje sammen.. Skal vi leje sammen.. Ring til os vi løser alle opgaver med eller uden fører.. www.jl-maskinudlejning.dk 70 20 55 84 MINIGRAVER 8-14 tons Vi er leveringsdygtige i minigraver fra 8-14 tons med eller uden

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk STILLADSER LIFTE MRT 2145 OG STILLADSER LIFTE MRT 2540 OG STILL STILLADSER LIFTE T E LOG E SSTILLADSER

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Maskiner, værktøj og påhængsvogn

Maskiner, værktøj og påhængsvogn Maskiner, værktøj og påhængsvogn Sorø Ejendomme ApS Under konkurs (Sorø - Sjælland) Eftersyn den 14. december 2009 kl. 12 13 Budfrist den 17. december 2009 kl. 15 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 & SERIE 500 2 FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

Maskin udlejning til private og erhverv

Maskin udlejning til private og erhverv Maskin udlejning til private og erhverv 2012 / 2013 Reklame Vi udlejer Minigraver, Lifte, Motorbør, Have maskiner, Trailere, oma. Kig ind på vores hjemme side www.lejma.dk for mere info Vi har åbent alle

Læs mere

HUSK! Vi har også salg af lifte. Etableret 1964

HUSK! Vi har også salg af lifte. Etableret 1964 HUSK! Vi har også salg af lifte Etableret 1964 50 år i luften fra træpleje til professionel partner Henrik Ravn fik en god idé da han i 1964 besluttede at anvende bomlifte til hans træbeskærings foretagende,

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Wellness Nordic - del 14-5

Wellness Nordic - del 14-5 7. december 2015 Wellness Nordic - del 14-5 IKKE under konkurs (8 massagesæder, 2 modeller, stor mobilitet) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 16. december 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold

Læs mere

CRAMO MINILEJEGUIDE TIL GØR-DET-SELV FOLKET

CRAMO MINILEJEGUIDE TIL GØR-DET-SELV FOLKET Tilbuddet er gældende i 2008. CRAMO MINILEJEGUIDE TIL GØR-DET-SELV FOLKET Super tilbud! *Lej 7 dage betal kun for 4! *De 4 dage beregnes ud fra dagslejen i minilejeguiden. Tilbuddet er gældende i 2008.

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Leon Højris Stender under konkurs (Peugeot 306 2,0 HDI, stationcar i fin stand.)

Leon Højris Stender under konkurs (Peugeot 306 2,0 HDI, stationcar i fin stand.) 19. September 2014 Leon Højris Stender under konkurs (Peugeot 306 2,0 HDI, stationcar i fin stand.) Eftersyn: bilen kan besigtiges ude fra på Magnoliavej 25, Hedehusene Budfrist: 29. september 2014 kl.

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Auktioner Aps sælger for privat

Auktioner Aps sælger for privat 28. september 2015 Auktioner Aps sælger for privat IKKE under konkurs (Velholdt Speedbåd velegnet til vandski.) Eftersyn: 28. april 2015 fra kl. 09.00 til kl. 15.00 Horsens efter aftale på tlf. 51 15 64

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

Garant Udlejning A/S

Garant Udlejning A/S Affugter Affugter 230 Volt Affugter 230 Volt Affugter 230V Affugter 400V Affugter m/varme 230V Affugter m/varme 230V Affugter m/pumpe 230 V Affugter m/pumpe 230V Affugter m/pumpe 230 V Affugter 230 V,

Læs mere

JE Trading v/jønne Engmark IKKE under konkurs (Udstillingsmøbler)

JE Trading v/jønne Engmark IKKE under konkurs (Udstillingsmøbler) 29. november 2012 JE Trading v/jønne Engmark IKKE under konkurs (Udstillingsmøbler) Eftersyn: Kjelllerup - efter aftale med sælger på tlf. 40 92 96 80 Budfrist: 11. december 2012 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk

Læs mere

GT Agentur ApS - del 24

GT Agentur ApS - del 24 9. maj 2016 GT Agentur ApS - del 24 IKKE under konkurs (Spengler kaffeautomat, Pepsi flaskeautomat mm) Eftersyn: 24. maj 2016 fra kl. 10.00 til kl. 16.00 Vesterhavsgade 141, Esbjerg. Budfrist: 25. maj

Læs mere

PRISLISTE 2016. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige. www.steiness-liftcenter.

PRISLISTE 2016. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte. Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og Sverige. www.steiness-liftcenter. LIFTUDLEJNING Markedets bedste lifte Selvkørende Saxlifte op til 26 m Mobillifte op til 57 m Teleskoplæsser op til 30 m Gaffeltruck 1,5 til 3,5 ton Udlejning via lift- og materieludlejere i Danmark og

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Garant Udlejning A/S

Garant Udlejning A/S Affugter Affugter 230 V m Spand Affugter 230V Affugter 400V Affugter m/varme 230V Affugter m/varme 230V Affugter m/pumpe 230V Affugter 230 V Affugter m/pumpe 230 V Affugter 230 V, m/spand 22 L/Døgn Affugter

Læs mere

Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m. Se alt materiel på www.mjlift.dk. Liftudlejning Tlf.40107414

Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m. Se alt materiel på www.mjlift.dk. Liftudlejning Tlf.40107414 Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m Se alt materiel på www.mjlift.dk Alle Lifte kan selvfølgelig lejes med Betjening og liftføreren hjælper selvfølgelig til med arbejdet

Læs mere

Alle reca s flapskiver med plastbagskive kan fræses ned og dermed forlænges levetiden på flapskiven.

Alle reca s flapskiver med plastbagskive kan fræses ned og dermed forlænges levetiden på flapskiven. Reca flap slibeskiver med keramiske slibekorn til slibe arbejde på alle typer metaller er jern, svovl og klorfri. Særdeles egnet til kantslibning, planslibning og til slibning af svejsninger. Artikel nr.

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

VÆRKTØJ OG STILLADS FRA TØMRERVIRKSOMHED

VÆRKTØJ OG STILLADS FRA TØMRERVIRKSOMHED VÆRKTØJ OG STILLADS FRA TØMRERVIRKSOMHED AM-ENTREPRISE S.M.B.A. under konkurs (Brøndby, Sjælland) Eftersyn den 23.8.2010 kl. 14.30 15.30 Budfrist den 24.8.2010 2010 kl. 15 Se mere på www.konkurser.dk Hold

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

C M Lassen A/S IKKE under konkurs (Kontormøbler, sagsmapper, babyalarmer m.m.)

C M Lassen A/S IKKE under konkurs (Kontormøbler, sagsmapper, babyalarmer m.m.) 10. august 2012 C M Lassen A/S IKKE under konkurs (Kontormøbler, sagsmapper, babyalarmer m.m.) Eftersyn: Eftersyn aftales med sælger i Fredericia på telefon 24 64 24 74 Budfrist: 16. august 2012 kl. 15.00

Læs mere

Aut. kloakmester bjælkehøj. bygningsstruktør ApS Torben Hansen

Aut. kloakmester bjælkehøj. bygningsstruktør ApS Torben Hansen Aut. kloakmester bjælkehøj bygningsstruktør ApS Torben Hansen Stenmaglevej 36 Assentorp 4295 stenlille tlf. 5789 0360 mobil 2028 0360 www.bjaelkehoej.dk bjaelkehoej@hotmail.com INDHOLD BJÆLKEHØJ 3-bens

Læs mere

3. august 2015. GT Agentur ApS. IKKE under konkurs (Kikko Kaffeautomat m. snack aut. m.m.)

3. august 2015. GT Agentur ApS. IKKE under konkurs (Kikko Kaffeautomat m. snack aut. m.m.) 3. august 2015 GT Agentur ApS IKKE under konkurs (Kikko Kaffeautomat m. snack aut. m.m.) Eftersyn: Iflg. aftale med sælger på tlf. 26 62 30 38. Effekterne beror primært i Fredericia. Budfrist: 4. august

Læs mere

149,- Reca Diaflex RS10H. Pris fra 159,00 pr stk. (125 mm) Stenlim PU 700 3 / 2015. Pris pr stk. Pris pr stk. v/ 12 stk. 119,- Pistol 179,00

149,- Reca Diaflex RS10H. Pris fra 159,00 pr stk. (125 mm) Stenlim PU 700 3 / 2015. Pris pr stk. Pris pr stk. v/ 12 stk. 119,- Pistol 179,00 3 / 2015 Reca Diaflex RS10H Kundernes mest foretrukne diamantklinge, Reca Diaflex RS10H. Populær indenfor byggeriet og i særdeleshed hos anlægsgartnere og tagfolk. En meget rolig og støjsvag diamantklinge

Læs mere

Udlevering / Eftersyn. Auktionen slutter Oprydningssalg. Udlevering. Eftersyn. Auktion er lukket. Auktion er lukket.

Udlevering / Eftersyn. Auktionen slutter Oprydningssalg. Udlevering. Eftersyn. Auktion er lukket. Auktion er lukket. 1919 - - Oprydningssalg Udlevering / Eftersyn Auktionen slutter Udlevering På adressen: Holmevej 35 8830 Tjele Efter aftale Eftersyn På adressen: Efter aftale Fredag d. 22. januar 2016 - kl. 12:00 Auk:

Læs mere

Garant Udlejning A/S

Garant Udlejning A/S Affugter Affugter 230 Volt Affugter m/varme 230V Affugter 230V Affugter m/spand 230V Affugter m/varme 230V Affugter 230 V, m/spand 22 L/Døgn Affugter m/pumpe 230V Affugter 400V Sorptionsaffugter m/pumpe

Læs mere

Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia. Standardpakke

Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia. Standardpakke Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia Minimum lejeperiode er 1 dag. En leje dag regnes som en 24 timers cyklus, som starter på det tidspunkt, bilen bliver hentet. Der er en maksimal

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Vejl priser. Et Depotrum på 6 m3 str. 1 koster: Leje 3 mdr. betaling forud: 630,00 kr. Herefter afregning forud pr. kvartal (210,00 pr. mdr.

Vejl priser. Et Depotrum på 6 m3 str. 1 koster: Leje 3 mdr. betaling forud: 630,00 kr. Herefter afregning forud pr. kvartal (210,00 pr. mdr. Min leje 3 mdr. Opkræves kvartalsvis. Her efter forlænges aftale automatisk med 3 mdr. af gangen. Kan altid opsiges med 30 dages varsel til den 1 i hver mdr. Tilbud få 12 mdr. leje for 11 mdr. pris, ved

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Garant Udlejning A/S

Garant Udlejning A/S Arbejdsborde Arbejdsbord Arbejdsbord kr 53,00 kr 45,00 Fugepistol Fugepistol kr 55,00 Gipsskruemaskine Gipsskruemaskine Akku m.magasin SMD57 kr 68,00 Lakfræser Lakfræser kr 100,00 Stiksav Stiksav 230V

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 LOGO VAND Mini 0,33 liter i klar flaske, 1 palle = 1.764 vand (12 kolli) Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 Lågfarve / bestil varenr. Transparent 100 10-15 Pro nr. 1500 * ½ palle (1008

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

Garant Udlejning A/S

Garant Udlejning A/S Affugter Affugter 230 V m Spand Affugter 230V 40L/døgn Affugter 230V Affugter 400V Affugter m/varme 230V Affugter m/varme 230V Affugter m/pumpe 230V Affugter 230 V Affugter m/pumpe 230 V Affugter 230 V,

Læs mere

JE Trading v/jønne Engmark

JE Trading v/jønne Engmark 21. December 2014 JE Trading v/jønne Engmark IKKE under konkurs (Hvide træsko, sikkerhedssko samt damesko mv. ) Eftersyn: 5. January 2015 fra kl. 13.00 til kl. 15.00 Munkemarken 25, 8620 Kjellerup samt

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Wellness Nordic - del 14-4

Wellness Nordic - del 14-4 24. november 2015 Wellness Nordic - del 14-4 IKKE under konkurs (Shiatsu Multifunktions Massagestol SC-MC-012 ) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 4. december 2015 kl. 14.00 Se mere på www.konkurser.dk

Læs mere

Professionelt El-værktøj og tilbehør.

Professionelt El-værktøj og tilbehør. Professionelt El-værktøj og tilbehør. En motor mange udgangsenheder otor og udgangsenheder sælges separat 6HP 3.8L 20cm Ø 3150min -1 2.4KW 230V (16A) (50Hz) 10.5A (230V) BS4343 AC 175 Bar 6m 8L / in

Læs mere

1. 7 9 6,- SLAGKRAFTIGE MESSETILBUD. Inklusiv 23.000 stifter! SPAR 30% SPAR 33% BYGGERI '16 1. - 4. MARTS. NYHED Første TJEP-pistol på 220V

1. 7 9 6,- SLAGKRAFTIGE MESSETILBUD. Inklusiv 23.000 stifter! SPAR 30% SPAR 33% BYGGERI '16 1. - 4. MARTS. NYHED Første TJEP-pistol på 220V SLAGKRAFTIGE MESSETILBUD BYGGERI '16 1. - 4. MARTS Stiftepistol, 220v TJEP TF-18/30 E Lille stiftepistol på el til de mindre opgaver. Specielt god til montering af sand- og fejelister. Slår uden problemer

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

Spang 8 6400 Sønderborg WWW.RABOEL.COM TLF: 74 43 13 33

Spang 8 6400 Sønderborg WWW.RABOEL.COM TLF: 74 43 13 33 Åbningstider : Mandag-Fredag 7:00-17:00 - Lørdag 8:00-13:30 - Søndag 9:00-11:00 Betegnelse Billed Brug. s incl Denne borehammer er bedst hvis du skal bore mange huller i beton +20kr per bor. Borehammer

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

21. maj 2015. JE Trading - del 10. IKKE under konkurs (Sanita sikkerhedstræsko, Børne-dame-herre sko mv.)

21. maj 2015. JE Trading - del 10. IKKE under konkurs (Sanita sikkerhedstræsko, Børne-dame-herre sko mv.) 21. maj 2015 JE Trading - del 10 IKKE under konkurs (Sanita sikkerhedstræsko, Børne-dame-herre sko mv.) Eftersyn: 21. maj 2015 fra kl. 13.00 til kl. 15.00 Munkemarken 25 8620 Kjellerup eller efter aftale

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Gældende fra 01.04.2014

Indholdsfortegnelse: Gældende fra 01.04.2014 Indholdsfortegnelse: K-vognen Mini K-500 Prisliste nr. 2014-1 K-vognen Mini K-600 Prisliste nr. 2014-2 K-vognen 1000 T3 / 1000 T3 RS Prisliste nr. 2014-3 K-vognen 1600 T3 / 1600 T3 RS Prisliste nr. 2014-4

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

21. januar 2015. Danskb2b.dk - del 4. IKKE under konkurs (Ny Motorcykel Lifan,Brick clips,barberblade,dvd'er)

21. januar 2015. Danskb2b.dk - del 4. IKKE under konkurs (Ny Motorcykel Lifan,Brick clips,barberblade,dvd'er) 21. januar 2015 Danskb2b.dk - del 4 IKKE under konkurs (Ny Motorcykel Lifan,Brick clips,barberblade,dvd'er) Eftersyn: 21. januar 2015 fra kl. 12.00 til kl. 15.00 Korden 5, 8751 Gedved eller efter aftale

Læs mere

PROAGRIA RIA-VENTILER PRISLISTE MARTS 2000 Priserne er ab fabrik, excl. moms.

PROAGRIA RIA-VENTILER PRISLISTE MARTS 2000 Priserne er ab fabrik, excl. moms. RIA-SKYDEVENTIL SVL PE Med tætningssystem ved spjældplade. Til inden- og udendørs brug i rørsystemer. Varenr. V130 74 110 Ø110 SVL PE Varenr. V130 74 125 Ø125 SVL PE Varenr. V130 74 160 Ø160 SVL PE Varenr.

Læs mere