Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby"

Transkript

1 Nr. 1 - marts for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Temamøder: Boligpolitisk emne 6. maj 2008, kl Formandsmøde 20. maj 2008, kl Kurser: Konfliktløsningskursus over 2 aftener 1. april 2008, kl april 2008, kl Regnskabs og budgetkursus over 2 aftener 9. september 2008, kl september 2008, kl Arrangementer i øvrigt: Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer 25./26. april 2008 Konference for afdelingsbestyrelser 3./4. oktober 2008 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 27. november 2008, kl Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A Postboks København K Tlf: Fax: Internet: Red.: Kaare Vestermann (ansv.) Pia Mortensen Nyhedsbrevet udsendes til VI- BO s medarbejdere, selskabsog afdelingsbestyrelser. Oplag: 350 Afdelingens egen hjemmeside Nyt fra afdelingerne Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby Boligforeningen VIBO, afdeling Havekildegård, vælger alternativ køkkenløsning. Resultat, nyt køkken til alle lejere uden den store huslejestigning. Beboerne på Valbygårdsvej, VIBO afdeling 105, kan alle se frem til nye køkkener. Firmaet Nygammelt ApS renoverer i løbet af 2007/2008 i alt 172 køkkener. Alle køkkenerne får ny facade, bestående af nye køkkenlåger, nye skuffefronter, nye rulleskuffer og ny køkkenbordsplade inkl. vask. Gennem længere tid har bestyrelsen på Valbygårdsvej undersøgt mulighederne for at få nye køkkener til alle lejerne. Valget faldt på professionel køkkenrenovering frem for et helt nyt køkken. Hvorfor? Fordi det er den billigste løsning for beboerne, og det er samtidig også den hurtigste måde at gøre det på, udtaler afdelingsbestyrelsesformand Torben Nybye. Beboerne får gennemsnitlig en huslejestigning på under 100,00 kr. om måneden. Vi tog kontakt til firmaet Nygammelt ApS i slutningen af Vi havde beboermøde i marts 2007, hvor projektet og løsningsmulighederne blev endeligt vedtaget. I juni 2007 startede hele projektet op - og de første køkkener blev monteret i juli Det går hurtigt og gnidningsfrit udtaler afdelingsbestyrelsesmedlem Kirsten Rosi Madsen. Indlæg fra afdelingsbestyrelsen for afd

2 Vedtægtsændringer Foreningsnyt København Københavns Kommune har ved brev af 18. februar 2008 godkendt de vedtægtsændringer der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet 19. december 2007 og disse er lagt ud på VIBOs hjemmeside under punktet om VI- BO. Socialt afbalanceret beboersammensætning På bestyrelsesmøde den 10. januar 2008 drøftede og godkendte bestyrelsen den af Fredensborg Kommune nedsatte arbejdsgruppes oplæg til sikring af en social afbalanceret beboersammensætning i Fredensborg Kommune. Oplægget der på både kort og lang sigt har stor betydning for VIBO afd. 101, 102 og 103, som særskilt har haft mulighed for at kommentere oplægget, danner grundlag for en udbygning af eksisterende tiltag samt forslag til en lang række af nye tiltag. Etablering af opgangsfællesskab med særboliger På bestyrelsesmøde den 28. februar 2008 drøftede bestyrelsen en henvendelse fra Københavns Kommune om, hvorvidt VIBO vil være interesseret i at etablere særboliger, således at der i enkelte af VIBOs afdelinger anvendes en hel opgang til særboliger. Disse opgange med særboliger skal anvendes til psykisk syge, fysisk handicappede eller mentalt handicappede. Baggrunden for henvendelsen er sket med henvisning til den aftale om 22 særboliger der er indgået med Københavns Kommune (om supplerende anvisning og fleksibel udlejning) og som jf. beslutningen på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. januar 2007 blev fordelt ligeligt mellem VIBOs afdelinger. Københavns Kommunes projektgruppe har med baggrund i huslejeniveauet oplyst, at det ikke er i alle VIBOs afdelinger at Københavns Kommune er interesseret i at etablere særboliger og det er med baggrund heri, at kommunen udtrykker interesse for etablering af en hel opgang med særboliger. Bestyrelsen besluttede, at man i VIBO ikke er interesseret i at etablere opgangsfællesskab med særboliger. Vedtægtsændringer Gribskov Gribskov Kommune har ved skrivelse af 8. januar 2008 godkendt de vedtægtsændringer der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet 25. september Vedtægtsændringerne vedrører dels skift af navn for VIBO Græsted-Gilleleje Kommune s.m.b.a., dels ændring af bestyrelsens sammensætning (se Nyhedsbrev nr. 4 - december 2007). De ændrede vedtægter er lagt ud på VIBOs hjemmeside under punktet om VIBO. Byggesager På bestyrelsesmøde den 11. marts 2008 blev det oplyst, at Gribskov Kommune har godkendt, at der til de planlagte byggesager på hver 25 boliger i henholdsvis Gilleleje (VIBO afd. 212) og i Græsted (VIBO afd. 213), benyttes maksimum rammebeløb for Økonomien på begge sager er herefter faldet på plads med en byggepladsstart på Gilleleje-byggeriet i marts måned 2008 og Græsted-byggeriet i april måned For begge byggeriers vedkommende er der tale om byggemoduler leveret fra Estland. Miljøprofil, sprøjtegift På samme bestyrelsesmøde afsluttes en længere tids drøftelse om miljøprofil med hensyn til sprøjtegift. De muligheder der har været drøftet som alternativer til sprøjtning - uanset om der er tale om manuel ukrudtsbekæmpelse, brænding eller damp - er tidsforbruget væsentligt forøget og dermed også dyrere end kemisk bekæmpelse, såfremt niveauet skulle holdes uændret. Fortsættes side 3 2

3 Fortsat fra side 2. Bestyrelsen besluttede at det skulle være den enkelte afdeling der måtte tage stilling til om der skal anvendes kemiske sprøjtegifte i afdelingen, samt at spørgsmålet skulle tages op med de enkelte afdelingsbestyrelser på årsgennemgangen. Vedtægtsændringer Bor du til leje, har du i henhold til almenlejelovens 69 ret til at bytte din bolig med andre, der også bor til leje. Dette gælder både bytte med en lejer i en anden almen bolig og med en lejer i en privat udlejningsbolig. Derimod kan du ikke bytte med ejere af en privat andelsbolig eller en ejerlejlighed. Udlejer (boligorganisationen), kan dog modsætte sig bytning, hvis: Du som lejer ikke har boet i boligen i 3 år. Boligen ved bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum. Udlejer i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte. Rimelig grund kan f.eks. være, at bytningen ikke formodes at være reel, men proformabytning, eller at den nye lejer tidligere har misligholdt et lejemål hos VIBO eller har et uafklaret økonomisk mellemværende med VIBO fra et tidligere flytteopgør. Såfremt man ikke har boet i boligen i 3 år, vil man skriftligt kunne ansøge om dispensation fra 3 års kravet. Vibo giver dog kun dispensation, såfremt der foreligger helt specielle omstændigheder ved ansøgers situation og såfremt ansøger har boet i boligen i mindst 2 år. Skævinge Hillerød Kommune har ved skrivelse af 7. august 2007 godkendt de vedtægtsændringer der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet 11. juni Ændringerne er alene konsekvensrettelser grundet kommunesammenlægning mellem Skævinge og Hillerød. De ændrede vedtægter er lagt ud på VIBOs hjemmeside under punktet om VIBO. Forhøjelse af opskrivnings og ajourføringsgebyr På bestyrelsesmøde den 19. februar 2008 tiltrådte bestyrelsen at forhøje henholdsvis opskrivnings- og ajourføringsgebyr fra 100 kr. til 150 kr. Beslutningen svarer til de stigninger der i 2007 blev vedtaget i VIBO København og VIBO Græsted-Gilleleje (nu VIBO Gribskov). Boliggarantibevis På samme bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen at der, ligesom i VIBO København og VIBO Gribskov, indføres boliggarantibevis. Boliggarantibeviset koster 900 kr., gælder i 3 år og omfatter kun lejere der ønsker at flytte sammen med sin kæreste eller lejere der ønsker at bo permanent i sit sommerhus. Jurahjørnet Bytte af bolig Boligens størrelse og hustandens størrelse og sammensætning har ikke længere betydning ved bytte bortset fra, at udlejer kan modsætte sig bytning, hvis boligen vil blive beboet af mere end 1 person pr. beboelsesrum efter bytningen. Det betyder f.eks. at bor man som enlig i en 4-rums bolig, så kan man bytte med et ægtepar uden børn, der bor i en privat 2-rums bolig. Bor man sammen med sin ægtefælle i en almen 2- rums bolig, så kan man bytte med en enlig, som bor i en privat 3-rums bolig. Bor man sammen med sit barn i en almen 2-rums bolig, kan man bytte sig til en privat 4-rums bolig, eller til en almen bolig af samme størrelse. Det vil sige, at har man først fået en udlejningsbolig, så kan man bytte den uanset husstandens størrelse til forskel fra en lejer, der skal til at flytte ind i sin første almene bolig. Bor man i en almen ungdomsbolig eller en almen ældrebolig, kan man kun bytte med en person, som opfylder betingelserne for at komme til at bo enten i en ungdomsbolig eller en ældrebolig. 3

4 Rejsegilde I VIBO Gribskov kunne vi tirsdag den 11. marts 2008 fejre rejsegilde på VIBO afd. 214, Skovsmindeparken. (Fra venstre: Lars Tolboe, Gribskov Kommunes Projektleder, Henrik Collin, hovedentreprenørs projektleder, borgmester Jannich Petersen (V), Claus Rasmussen, byggerådgiver fra Kuben, Mogens Madsen, formand for VIBO Gribskov, Kaare Vestermann, direktør i VIBO og Birgit Roswall (V) formand for Serviceudvalget i Gribskov Kommune) Byggeriet - der omfatter et omsorgscenter, med Gribskov Kommune som bygherre og 57 plejeboliger, med VIBO Gribskov som bygherre - står endeligt færdigt til efteråret. 1. spadestik Fredag den 14. marts 2008 blev afholdt 1. spadestik til opførelse af 25 støttede boliger fordelt med 20 almene familieboliger og 5 ældreboliger. Boligerne opføres af VIBO Gribskov. Placeringen er i Gilleleje på en ny udstykning på hjørnet af Parkvej/ Bavneager. Byggeriet forventes færdigt ultimo

5 Som noget nyt i VIBO s nyhedsbrev vil jeg i hvert nummer skrive lidt om, hvad der sker på den boligsociale front i vores afdelinger. Jeg vil også præsentere diverse puljer og fonde, der kan søges til sociale, integrationsmæssige og kulturelle formål i afdelingerne. Håber I vil læse det med interesse! Med venlig hilsen Charlotte Sommer Bjørnsgaard Social vicevært ansat Den sociale klumme I afdeling 140 og 153 på Amager er der netop ansat en social vicevært i forbindelse med den boligsociale helhedsplan. Det er en ny funktion i VIBO regi. Mange vil måske sige jamen vores ejendomsmester er da meget social, så det er da ikke noget nyt! Den sociale vicevært har imidlertid nogle lidt andre opgaver end ejendomsmesteren og de øvrige ejendomsfunktionærer. Eller rettere: han er ansat til at tage sig af de opgaver som mange ejendomsmestre og funktionærer gerne vil, men sjældent har tid til oveni de almindelige driftsopgaver. En del af idéen med den sociale vicevært er, at få beboerne mere på banen og skabe grundlag for et øget fællesskab i afdelingerne. Langt de fleste vil gerne kende deres naboer eller andre i deres boligområde, men nogle gange kan det være svært at tage det første skridt. Mange bestyrelser gør et stort arbejde for at få fællesarrangementer og lignende op at stå, men det er et tidskrævende og af og til utaknemmeligt arbejde. Den sociale vicevært er ansat til at støtte op om det arbejde og til at tage det lange seje træk med at rekruttere frivillige osv. når det er nødvendigt. Den sociale vicevært vil kun i meget lille omfang skulle indgå i de almindelige driftsopgaver og det vil altid være beboernes og bestyrelsens ønsker og idéer der kommer i første række. Opgaverne for den nye vicevært bliver blandt andet at hjælpe med at arrangere og gennemføre eksempelvis arbejdsdage og småforskønnelser i afdelingens fællesarealer. Herudover kommer opgaver som knytter sig til miljø og boliganvendelse, hjælp til praktiske og håndværksmæssige opgaver i beboerklubber og ved beboerarrangementer og praktiske aktiviteter med børn og unge. Den sociale vicevært er ansat for midler fra Landsbyggefonden og er foreløbig ansat i de 5 år projektperioden løber. I næste nummer af Nyhedsbrevet vil jeg give ordet til den sociale vicevært, som vil præsentere sig selv og sine idéer for arbejdet som social vicevært. Tiltrædelser: Fratrædelser: Jubilæer: Fødselsdage: Kontorassistent Linda Stark Sankt Peders Stræde/ Udlejning pr Ejendomsmesterassistent Poul-Erik Juul Driftsområde Øst pr Kontorassistent Helle Guldberg Olsen Driftsområde Vest pr Kontorassistent/vikar Jeannie Andresen Sankt Peders Stræde/ Regnskab pr Kirsten Stokholm Driftsområde Vest pr Karin Dyst Sankt Peders Stræde/Udlejning pr Henning Jacobsen Sankt Peders Stræde/Regnskab pr Jan Trabjerg Driftsområde Nivå pr H.C. Stolten Sankt Peders Stræde/ Drift-teknik 20 år den Mikkel Josephsen Beboerrådgiver/Syd 10 år den Tommi Larsen Driftsområde Nivå 60 år den Johnny Mortensen Driftsområde Nivå 50 år den Erik Pedersen Driftsområde Syd 60 år den Jan Haagensen Driftsområde Midt 50 år den

6 Regnskabsafdelingen: Sekretariat, intern revision og boligsociale opgaver Erland Germer: Tlf.: Sekretariat: Jeanne Bergstrøm Tlf.: Intern revisor: Merethe Bryder Tlf.: Følgende medarbejdere varetager ansvaret for de enkelte afdelinger: Brigitte Tolderlund: Afd.: 113, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 293, 350, 395, 397, 210, 211, 306 og 819 Tlf.: Orlov fra 4/4-11/7 2008, begge dage inkl. Yvonne Ersgaard: Afd.: 101, 102, 103, 105, 820 og Tlf.: Pernille Steffensen Afd.: 106, 107, 108, 117, 123, 127, 133, 147, 155, 177 og 187. Tlf.: Dinah Stuhde: Afd.: 104, 110, 116, 119, 120, 129, 140, 153, 159, 173, 199, 812, 830, 981 og 985 Tlf.: Britt L. Petersen: Afd.: 134 og 142 Tlf.: Linda Andersen: Kreditoransvarlig Afd.: 109, 111, 112, 114, 115, 118, 122, 137, 175, 179, 802 og 810 Tlf.: Sandie Rousing: Afd.: 106, 121, 135 og 141 Tlf.: Jeanie Andresen: Vikar Drift-administration: Margit Kunze Tlf.: Pia Mortensen: Tlf.: Drift-teknik: Renovering/internet/telefoni/tv: John Christensen Tlf.: H.C. Stolten: Tlf.: Vibeke Klysner Tlf.: Juridisk afdeling: Tina Kastberg: Tlf.: Edb: Driftsafdelingen: Administration, nybyggeri, teknik, juridisk afdeling, edb, drift-afdelinger og udlejning Kaare Vestermann: Tlf.: Lars Jensen: Tlf.: Drift-afdelinger (Midt, Syd, Øst): Henrik Nielsen (Midt, Syd, Øst) Tlf.: Svend Olsen (Midt) Tlf.: Kåre Andresen (Syd) Tlf.: Kim Andersen (Øst) Tlf.: Sussi Høiagaard (Midt/Syd) Tlf.: Berit Mikkelsen (Syd) (Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153, 819) Tlf.: Alice A. Jespersen (Øst) Tlf.: Drift-afdelinger (Nord, Nivå, Vest): Søren Kjerulff (Nord, Nivå, Vest) Helle F. Jonassen (Nord) Tlf.: Stina Hallkvist Guidje (Nivå) Tlf.: Helle Guldberg Olsen (Vest) Tlf.: Udlejning: Annie Johansen: Lisa Andersen: Charlotte Nyborg: Birthe Larsson: Linda Stark: Marianne Hansen Omstillingen 6

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis:

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis: Nr. 3 - november 2012 Møder/kurser m.m. 2012: To edb-kurser Udskudt til forår 2013 Arrangementer i øvrigt: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyt fra afdelingerne Nordsjælland har fået ny luksusghetto

Læs mere

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Nr. 35 - april 2003 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Råderet/modernisering Tirsdag den 23. september 2003, kl. 19-21

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere