TRIVSELSMÅLING. Total. Totalrapport December Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSELSMÅLING. Total. Totalrapport December Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %"

Transkript

1 TRIVSELSMÅLING Kunstakadamiet Total Totalrapport December 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

2 INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 6 OVERORDNET TRIVSEL 6 DET FAGLIGE STUDIEMILJØ 7 DET FYSISKE STUDIEMILJØ 8 DET SOCIALE STUDIEMILJØ 9 OM RELATIONEN ML. UNDERVISER OG STUDERENDE 10 OM DE STUDERENDES INDBYRDES RELATION 11 STRESS 12 KRÆNKENDE ADFÆRD 13 INTERN KOMMUNIKATION 18 BILAG 20 TEMAOVERSIGT 20 2

3 OM DENNE RAPPORT BRUG OG FORSTÅ DIN RAPPORT RIGTIGT METODE Datagrundlaget for denne rapport er indsamlet af analyseinstituttet interresearch a s via invitationer. Hver mailinvitation indeholdt et unikt link og respondenter, der endnu ikke havde svaret er to gange i indsamlingsperioden rykket. Dataindsamlingen er lavet i online spørgeskema værktøjet defgo.net. PERIODE Data er indsamlet i perioden fra d. 27 Nov. - 9 Dec SPØRGERAMMEN Spørgerammen er delvist en gentagelse af studiemiljøundersøgelse fra Undersøgelsen omhandler den faglige, fysiske og social studiemiljø. Der er tema om hhv. relationen mellem de studerende og underviserne, samt mellem de studerende indbyrdes.derudover er der uddybende spørgsmål stress, krænkende adfærd og intern kommunikation. RAPPORTENS DELE Denne rapport er bygget op af følgende dele: - Dashboard - Overordnet trivsel - Trivselstemaer - Stress og krænkende adfærd - Bilag DASHBOARD På næste side præsenteres en række nøgletal samlet i et "Dashboard", der kan hjælpe dig med at få et overblik over trivslen i enheden. Du vil blive præsenteret for enhedens svarprocent samt nøgletal for trivslen. BENCHMARK For at lette tolkningen af resultaterne indeholder denne rapport, ud over enhedens egne resultater, også benchmark til totalen 3

4 OM DENNE RAPPORT BRUG OG FORSTÅ DIN RAPPORT RIGTIGT TOLKNING AF RESULTATER Langt de fleste spørgsmål i denne undersøgelse er besvaret på en skala fra 1-5. Uanset spørgsmålets formulering vil et gennemsnit altid være beregnet således, at resultatet kan tolkes efter reglen: Jo højere, jo bedre. "Ved ikke" indgå ikke i beregningerne. Spørgsmål, hvis gennemsnit er vendt om er markeret med *. Almindeligvis kan man antage at følgende gør sig gældende: - Resultater på 2 og under er ringe - Resultater mellem 2,1 og 3 er acceptabelt - Resultater mellem 3,1 og 4 er godt - Resultater mellem 4,1 og 5 er helt i top. Det kommer dog an på de enkelte spørgsmåls formuleringer og indhold. BILAG Rapportens bilag består af en temaoversigt og evt. Fritekster. SPØRGSMÅL Har du spørgsmål eller kommentarer til denne rapport kan du kontakte din projektleder hos Interresearch A/S. 4

5 DASHBOARD DIT OVERBLIK SVARPROCENT 66% 120 ud af 182 4,0 Ringe Acceptablet Godt i top StuderendeTrivselsIndeks På tværs af alle undersøgelsens spørgsmål, der er besvaret på en skala, kan der beregnes et nøgletal et studerendetrivselsindeks (STI). Dette nøgletal giver en samlet og enkelt indikation af de studerendes trivsel. Skala fra 1-5. KRÆNKENDE ADFÆRD SOM DU HAR OPLEVET Mobning Uønsket seksuel opmærksomhed Trusler om vold eller truende adfærd Fysisk vold Grov, stødende eller nedladende tale Grøn: Ingen har svaret, at de har oplevet krænkende adfærd. Rød: En eller flere har svaret, at de har oplevet krænkende adfærd. Se nærmere under temaet krænkende adfærd. Barometeret viser hvor mange af enhedens studerende, der har oplevet stress i forbindelse med studiet i dagligdagen. Se mere under afsnittet om stress. STRESSBAROMETER 80% 60% 40% 20% 0% 70% TEMAOVERSIGT OVERORDNET TRIVSEL DET FAGLIGE STUDIEMILJØ DET FYSISKE STUDIEMILJØ DET SOCIALE STUDIEMILJØ OM RELATIONEN ML. UNDERVISER OG STUDERENDE OM DE STUDERENDES INDBYRDES RELATION INTERN KOMMUNIKATION 4,3 4,2 4,2 3,9 4,0 3,9 3,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 TOP 5: BUND 5: 4.2 Som studerende har du ret til en atelierplads. Har du 4,8 fået tildelt en atelierplads, hvor der er adgang, når du har 3, Jeg finder nemt information om undervisning pa Asimut? brug for det 4,5 3.1 Studiet bidrager til min faglige udvikling TOP OG BUND 5 3, Jeg kender til Studieguiden pa INFO, hvor der findes information om f.eks. udveksling, praktik, skoletilmelding m.m.? 4,5 3.2 Jeg har lyst til at engagere mig i den undervisning, der udbydes 3,5 5.5 Jeg oplever, at der sker en uhensigtsmæssig favorisering af enkeltstuderende* 4,4 5.3 Rent fagligt får jeg meget ud af at tale med de andre studerende 3,7 5.4 Jeg oplever, at der er en destruktiv konkurrencekultur de studerende imellem* 4,4 4.6 Jeg har adgang til og kan reservere lokaler til studenterdrevne aktiviteter 3,8 7.5 Jeg oplever et studiemiljø, hvor undervisere tager ansvar for dialog om ytringer, der kan virke stødende 5

6 OVERORDNET TRIVSEL OVERORDNET TRIVSEL 4,3 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2.1 Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie 2.2 Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie uenig enig 5 Ved ikke Basis Total, % 5% 11% 33% 0% 120 4,3 3% 3% 7% 34% 53% 0% 120 4,3 6

7 DET FAGLIGE STUDIEMILJØ DET FAGLIGE STUDIEMILJØ 4,2 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 uenig enig 5 Ved ikke Basis Total, Studiet bidrager til min faglige udvikling 1% 3% 7% 26% 64% 0% 120 4,5 3.2 Jeg har lyst til at engagere mig i den undervisning, der udbydes 3.3 Jeg er tilfreds med udbuddet af undervisning på min afdeling (BFA-eller MFA-skole) 3.4 Jeg er tilfreds med udbuddet af undervisning på laboratorieme 3.5 Underviserne er tilgængelige, når jeg tager kontakt til dem 3.6 De undervisere jeg har haft kontakt til, virker interesserede i min praksis 1% 3% 8% 25% 63% 0% 120 4,5 3% 9% 13% 31% 45% 0% 120 4,1 3% 8% 18% 41% 24% 6% 120 3,8 6% 7% 13% 35% 37% 3% 120 3,9 1% 1% 11% 30% 54% 3% 120 4,4 7

8 DET FYSISKE STUDIEMILJØ DET FYSISKE STUDIEMILJØ 4,2 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 uenig enig 5 Ved ikke Basis Total, Jeg er overordnet set tilfreds med de fysiske rammer på Kunstakademiet 4.2 Som studerende har du ret til en atelierplads. Har du fået tildelt en atelierplads, hvor der er adgang, når du har brug for det 4.3 Undervisningsrummene er indrettet på en måde, der er egnet til pågældende type af undervisning 2% 5% 6% 33% 54% 0% 120 4,3 1% 3% 1% 8% 88% 0% 120 4,8 2% 6% 11% 33% 47% 2% 120 4,2 4.4 Jeg kan benytte alle Kunstakademiets laboratorier, hvis jeg er interesseret i det 4.5 Afdelingerne og laboratorieme er udstyret med relevante materialer og udstyr, der fungerer 4.6 Jeg har adgang til og kan reservere lokaler til studenter-drevne aktiviteter 4.7 Jeg har adgang til faciliteter, der styrker sociale aspsekter af studiemiljøet (fx udstillingsrum, opholdsrum, projektrum, kantine m.m.) 4.8 Jeg kan få tilstrækkelig hjælp, når jeg ikke kan få udstyr og/eller tekniske løsninger til at virke 7% 11% 12% 28% 41% 3% 120 3,9 1% 4% 8% 35% 46% 6% 120 4,3 0% 4% 10% 19% 55% 12% 120 4,4 6% 7% 18% 29% 37% 3% 120 3,9 1% 10% 11% 40% 33% 5% 120 4,0 8

9 DET SOCIALE STUDIEMILJØ DET SOCIALE STUDIEMILJØ 3,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 uenig enig 5 Ved ikke Basis Total, Studiet bidrager til, at jeg trives socialt 4% 10% 17% 35% 33% 1% 120 3,8 5.2 Der er god mulighed for social kontakt til mine medstuderende 5.3 Rent fagligt får jeg meget ud af at tale med de andre studerende 5.4 Jeg oplever, at der er en destruktiv konkurrencekultur de studerende imellem* 5.5 Jeg oplever, at der sker en uhensigtsmæssig favorisering af enkeltstuderende* 5.6 Jeg oplever, at undervisere understøtter en destruktiv konkurrencekultur de studerende imellem* 4% 12% 17% 33% 33% 1% 120 3,8 2% 5% 8% 22% 64% 0% 120 4,4 31% 30% 19% 13% 5% 3% 120 3,7 19% 33% 18% 16% 7% 8% 120 3,5 53% 21% 12% 8% 3% 3% 120 4,2 6. Føler du dig ensom på studiet? [Basis:120] 5% 13% 40% 33% 9% 0% 20% 40% 60% 80% Hele tiden Ofte Sommetider Sjældent Aldrig *Negativt formuleret udsagn. Gennemsnittet er vendt. 9

10 OM RELATIONEN ML. UNDERVISER OG STUDERENDE OM RELATIONEN ML. UNDERVISER OG STUDERENDE 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7.1 Jeg oplever at underviserene tager ansvar for at studiemiljøet er præget af mangfoldighed, forståelse og tolerance studerende og undervisere imellem 7.2 Jeg oplever at underviserne tager ansvar for at studiemiljøet er præget af tryghed studerende og undervisere imellem 7.3 Jeg oplever at underviserne tager ansvar for at studiemiljøet er præget af anerkendelse studerende og undervisere imellem 7.4 Jeg oplever at underviserne tager ansvar for et studiemiljø med opmærksomhed på god tone i forhold til ytringer studerende og undervisere imellem 7.5 Jeg oplever et studiemiljø, hvor undervisere tager ansvar for dialog om ytringer, der kan virke stødende uenig enig 5 Ved ikke Basis Total, % 8% 12% 36% 37% 3% 118 4,0 2% 6% 15% 40% 34% 3% 118 4,0 4% 1% 15% 39% 37% 3% 118 4,1 1% 6% 14% 31% 45% 4% 118 4,2 5% 11% 17% 27% 33% 7% 118 3,8 10

11 OM DE STUDERENDES INDBYRDES RELATION OM DE STUDERENDES INDBYRDES RELATION 3,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 8.1 Jeg oplever et studiemiljø, der er præget af mangfoldighed, forståelse og tolerance studerende imellem 8.2 Jeg oplever et studiemiljø, der er præget af tryghed studerende imellem 8.3 Jeg oplever et studiemiljø, der er præget af anerkendelse studerende imellem 8.4 eg oplever et studiemiljø med opmærksomhed på god tone i forhold til ytringer studerende imellem 8.5 eg oplever et studiemiljø, hvor der er dialog de studerende imellem om ytringer, der kan virke stødende uenig enig 5 Ved ikke Basis Total, % 9% 16% 41% 31% 0% 116 3,9 5% 7% 19% 42% 27% 0% 116 3,8 3% 3% 22% 46% 26% 0% 116 3,9 2% 5% 13% 45% 35% 0% 116 4,1 6% 6% 22% 32% 31% 3% 116 3,8 11

12 STRESS Stresssymptomer kan f.eks. være ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, hovedpine, angst, rastløshed, søvnløshed 9.1 Har du oplevet stresssymptomer i forbindelse med dit studie i dagligdagen? [Basis:115] 4% 30% 36% 23% 6% 0% 20% 40% 60% 80% Hele tiden Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 9.2 Har du oplevet stresssymptomer i forbindelse med dit studie op til semesterafslutning (f.eks. 1. årsudstilling, Rundgang)? [Basis:115] 10% 26% 31% 17% 16% 0% 20% 40% 60% 80% Hele tiden Ofte Sommetider Sjældent Aldrig 12

13 [Basis:4] [Basis:9] [Basis:7] [Basis:2] [Basis:6] [Basis:13] [Basis:23] [Basis:114] KRÆNKENDE ADFÆRD 10. Har du inden for de seneste 12 måneder selv været udsat for: 2% 1% Mobning 6% 91% 2% Uønsket seksuel opmærksomhed 10% 89% Trusler om vold eller truende adfærd 4% 96% 1% Fysisk vold 1% 2% 99% Grov, stødende eller nedladende tale 4% 21% 72% 0% 20% 40% 60% 80% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja,månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig 11. Fra hvem har du været udsat for krænkende adfærd? En studerende 9% 26% 35% 87% En underviser 8% 31% 92% En ekstern underviser 17% 17% 33% En ledende ansat En administrativ ansat Ingen af ovenstående 56% 56% 67% 67% 78% Vil ikke svare 25% 75% 75% 0% 20% 40% 60% 80% Mobning Uønsket seksuel opmærksomhed Trusler om vold eller truende adfærd Fysisk vold Grov, stødende eller nedladende tale 13

14 KRÆNKENDE ADFÆRD 12. Er den krænkende adfærd blevet håndteret? [Basis:40] 18% 60% 23% 0% 20% 40% 60% 80% Ja Nej Ønsker ikke at svare 13. Er den krænkende adfærd stoppet? [Basis:40] 40% 30% 30% 0% 20% 40% 60% 80% Ja Nej Ønsker ikke at svare 14

15 [Basis:6] [Basis:6] [Basis:5] [Basis:1] [Basis:7] [Basis:12] [Basis:25] [Basis:114] KRÆNKENDE ADFÆRD 14. Har du inden for de seneste 12 måneder været vidne til at nogen på din uddannelse er blevet udsat for: Mobning Uønsket seksuel opmærksomhed Trusler om vold eller truende adfærd Fysisk vold Grov, stødende eller nedladende tale 4% 4% 8% 1% 3% 7% 3% 1% 2% 2% 6% 18% 85% 89% 97% 99% 72% 0% 20% 40% 60% 80% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja,månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig 15. Fra hvem har du været vidne til krænkende adfærd? En studerende 4% 20% 52% 80% En underviser 17% 42% 83% En ekstern underviser 29% 43% 57% En ledende ansat En administrativ ansat 20% Ingen af ovenstående 33% 67% Vil ikke svare 17% 33% 67% 67% 0% 20% 40% 60% 80% Mobning Uønsket seksuel opmærksomhed Trusler om vold eller truende adfærd Fysisk vold Grov, stødende eller nedladende tale 15

16 [Basis:6] [Basis:7] [Basis:2] [Basis:1] [Basis:10] [Basis:12] [Basis:24] [Basis:114] KRÆNKENDE ADFÆRD 16. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for: 1% Diskrimination pga. alder Diskrimination pga. dit køn Diskrimination pga. din seksuelle orientering Diskrimination pga. din etniske baggrund Diskrimination pga. din religion eller livssyn Anden form for diskrimination 9% 1% 4% 5% 1% 2% 3% 2% 1% 4% 1% 1% 7% 1% 1% 4% 4% 12% 90% 78% 95% 94% 91% 90% 0% 20% 40% 60% 80% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja,månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig 18. Fra hvem har du været udsat for diskrimination? 29% 54% En studerende 17% 17% 25% 42% 8% 58% En underviser 8% 17% 20% 60% En ekstern underviser 20% 20% 10% 30% En ledende ansat En administrativ ansat Ingen af ovenstående Vil ikke svare 29% 57% 57% 57% 71% 71% 67% 67% 67% 83% 83% 0% 20% 40% 60% 80% Diskrimination pga. alder Diskrimination pga. dit køn Diskrimination pga. din seksuelle orientering Diskrimination pga. din etniske baggrund Diskrimination pga. din religion eller livssyn Anden form for diskrimination 16

17 [Basis:2] [Basis:9] [Basis:4] [Basis:2] [Basis:8] [Basis:9] [Basis:23] [Basis:114] KRÆNKENDE ADFÆRD 19. Har du inden for de seneste 12 måneder været vidne til at nogen på din uddannelse er blevet udsat for: Diskrirnination pga. alder Diskrirnination pga. dit køn Diskrirnination pga. din seksuelle orientering Diskrirnination pga. din etniske baggrund Diskrirnination pga. din religion eller livssyn Anden form for diskrimination 6% 3% 2% 4% 2% 3% 7% 1% 1% 6% 1% 2% 4% 2% 4% 17% 94% 75% 89% 92% 93% 95% 0% 20% 40% 60% 80% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja,månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig 21. Fra hvem har du været vidne til diskrimination? En studerende En underviser En ekstern underviser 26% 17% 17% 11% 22% 11% 22% 11% 25% 13% 13% 13% 25% 35% 35% 65% En ledende ansat En administrativ ansat 25% Ingen af ovenstående 56% 22% 33% 67% 67% 89% Vil ikke svare 0% Diskrimination pga. alder 20% 40% 60% 80% Diskrimination pga. dit køn Diskrimination pga. din seksuelle orientering Diskrimination pga. din etniske baggrund Diskrimination pga. din religion eller livssyn Anden form for diskrirnination 17

18 INTERN KOMMUNIKATION INTERN KOMMUNIKATION 3,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 uenig enig 5 Ved ikke Basis Total, Jeg finder nemt information om undervisning pa Asimut? 23.2 Jeg finder nemt nyheder og øvrig information pa INFO? 23.3 Jeg kender til Studieguiden pa INFO, hvor der findes information om f.eks. udveksling, praktik, skoletilmelding m.m.? 8% 24% 18% 25% 18% 8% 114 3,2 2% 7% 10% 35% 44% 3% 114 4,2 18% 13% 15% 18% 29% 6% 114 3,3 18

19 INTERN KOMMUNIKATION 24.1 Hvor ofte har du besøgt Asimut den seneste måned? [Basis:114] 5% 20% 24% 14% 36% 1% 0% 20% 40% 60% 80% Dagligt Et par gange om ugen Et par gange om måneden Sjældnere 24.2 Hvor ofte har du besøgt INFO den seneste måned? [Basis:114] 24% 38% 24% 5% 10% 0% 20% 40% 60% 80% Dagligt Et par gange om måneden Aldrig Et par gange om ugen Sjældnere Ved ikke / ikke relevant 24.3 Hvor ofte har du besøgt din studie den seneste måned? [Basis:114] 77% 14% 2%7% 0% 20% 40% 60% 80% Dagligt Et par gange om måneden Aldrig Et par gange om ugen Sjældnere Ved ikke / ikke relevant 19

20 BILAG TEMAOVERSIGT OVERORDNET TRIVSEL 4,3 DET FAGLIGE STUDIEMILJØ 4,2 DET FYSISKE STUDIEMILJØ 4,2 DET SOCIALE STUDIEMILJØ 3,9 OM RELATIONEN ML. UNDERVISER OG STUDERENDE 4,0 OM DE STUDERENDES INDBYRDES RELATION 3,9 INTERN KOMMUNIKATION 3,6 1,0 Total, 2, ,0 4,0 5,0 20

Generel tilfredsheds. Det faglige studiemiljø. Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 %

Generel tilfredsheds. Det faglige studiemiljø. Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 % Bacheloruddannelsen Antal svar: 39 Svarprocent: 53 % Gennemførelsesprocent: 87 % Generel tilfredsheds Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke / ikke relevant Sprunget

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare.

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare. Studiemiljøundersøgelse, Aarhus Universitet (change to English by pressing 'English' in the top right corner) Velkommen til studiemiljøundersøgelsen. På de følgende sider finder du en række spørgsmål om

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi Studiemiljøundersøgelsen 015 kandidatuddannelsen i kemi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 - diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne undersøgelse bygger på data fra Studiemiljøundersøgelsen, og omhandler

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune T o t a l rapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 3949 3260 83% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 6

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80%

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% APV 2017 Total Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9 KRÆNKENDE

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Studiemiljøundersøgelsen 201 diplomingeniøruddannelsen i Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune Campus Køge - 10. klasse O m r å d erapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 12 12 INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi Studiemiljøundersøgelsen 201 civilingeniør i robotteknologi Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i 201. Tallene i denne rapport er de uddannelsesspecifikke

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68%

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83%

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100%

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84%

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90%

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93%

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Bilag. Studiemiljøundersøgelsen 7 Resultater for bachelor og kandidatstuderende på det Naturvidenskabelige Fakultet Denne rapport gengiver data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82%

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

Studiemiljø Arkitektskolen Aarhus

Studiemiljø Arkitektskolen Aarhus Studiemiljø 2018 Arkitektskolen Aarhus Samlet tilfredshed Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed? 2 9 14 50 25 352 Faglige relationer Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation Studiemiljøundersøgelsen 2 civilingeniør i Product Development and Innovation Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 Civilingeniør i Fysik og Teknolog

Studiemiljøundersøgelsen 2015 Civilingeniør i Fysik og Teknolog Studiemiljøundersøgelsen 15 Civilingeniør i Fysik og Teknolog Spørgsmål 1: Studiemiljø De studerende er overordnet tilfredse med studiemiljøet, og den gennemsnitlige vurdering er 7, på en skala fra -1.

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 16. ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre

APV2016. Rapport nr. 16. ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre 1 APV2016. Rapport nr. 16 ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016.

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen

APV2016. Rapport nr. 14. ENH: Rapport for Enhedsadministrationen 1 APV2016. Rapport nr. 14. : Rapport for Enhedsadministrationen 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST:

Læs mere

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV EVA KARRING KONST. INSTITUTLEDER INSTITUT FOR ODONTOLOGI 25.05. PROGRAM Velkommen: Hvad er formålet med mødet? Den overordnede proces Hvordan ser tallene ud?

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2018

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2018 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING Forsyning Juni Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 36.082.35 5% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 EFFEKTANALYSE 6 EFFEKTMÅLLING 6 PRIORITETSKORT LEVERING OG KVALITET

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen Civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2008

Trivselsundersøgelsen 2008 Københavns Kommune () Trivselsundersøgelsen 2008 Rapportspecifikationer Inviterede 7158 Gennemførte 4046 Svarprocent 57% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

1946 INST. FOR BIOMEDICIN. Totalrapport Svarprocent: 60% Antal besvarelser: Health

1946 INST. FOR BIOMEDICIN. Totalrapport Svarprocent: 60% Antal besvarelser: Health APV 2019 Totalrapport Svarprocent: 6 Antal besvarelser: 245 2000 Health INDLEDNING Indledning Medarbejdere og ledere på AU bør hver dag kunne møde op til et sundt og godt arbejdsmiljø, som skaber trivsel

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Min arbejdssituation - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde

Min arbejdssituation - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde Februar April JUNI August Min arbejdssituation - Mine arbejdsopgaver er meningsfulde Respondenter Procent Meget enig 16 32,0% 24 42,9% 23 43,4% 18 34,0% Enig 27 54,0% 29 51,8% 29 54,7% 32 60,4% Hverken

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Svarfordeling - Samfundsvidenskab

Svarfordeling - Samfundsvidenskab Svarfordeling - Samfundsvidenskab Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 15 0,19% 0,49% 1 12 0,16% 0,39% 2 49 0,63% 1,61% 3 99 1,28% 3,26% 4 132 1,71% 4,34% 5 333 4,31% 10,95% 6 367 4,75% 12,07% 7 740

Læs mere

Svarfordeling Campus Kolding

Svarfordeling Campus Kolding Svarfordeling Campus Kolding Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 5 0,27% 0,61% 1 3 0,16% 0,37% 2 16 0,88% 1,96% 3 24 1,31% 2,94% 4 33 1,81% 4,05% 5 98 5,36% 12,02% 6 102 5,58% 12,52% 7 215 11,77%

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Produktion Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

2211 INST. FOR FOLKESUNDHED. Totalrapport Svarprocent: 67% Antal besvarelser: Health

2211 INST. FOR FOLKESUNDHED. Totalrapport Svarprocent: 67% Antal besvarelser: Health APV 2019 Totalrapport Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 111 2000 Health INDLEDNING Indledning Medarbejdere og ledere på AU bør hver dag kunne møde op til et sundt og godt arbejdsmiljø, som skaber trivsel

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Software Engineering Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikatione r Skanderborg Kommune - Total - 2018 Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% I. Om undersøgelsen Skema Skala 1-7, hvor 1 er dårligst

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Innovation and Business Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

Rådhuset. November Antal inviterede: 500 Antal besvarelser: 472 Svarprocent: 94%

Rådhuset. November Antal inviterede: 500 Antal besvarelser: 472 Svarprocent: 94% TRIVSELSMÅLING Fredensborg Kommune Rådhusrapport November 2017 Antal inviterede: 500 Antal besvarelser: 472 Svarprocent: 94% INDHOLD OM RAPPORTEN 3 OM DENNE RAPPORT 3 SÅDAN BRUGER DU RAPPORTEN 4 OVERBLIK

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer...

1. Baggrund Det generelle psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kolleger Arbejdets organisering Kompetencer... Resultater for Institut Teknisk Forvaltning I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Kemi og Bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune beelser: 2.030 Svarprocent: 8 OVERORDNEDE RESULTATER 01 Figuren herunder viser det gennemsnitlige resultat for de forskellige temaer i målingen. Hvert tema består af flere enkeltspørgsmål, der vises senere

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle April 2009 Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Metode s. 3 Grafikker på hvert spørgsmål s. 4 Baggrundsviden s. 4 Skolens

Læs mere